Skip to main content

Full text of "Bayerisches CentralPolizeiBlatt"

See other formats


BAYER[ISCHES] 

CENTRAL- 
POLIZEI-BLATT 
Digitized by Google 
Digitized by Gooj HARVARD LAW LIBRARY JAN 6 1922 Digitized by Google Digitized by Google KfiUln tcn. 4. ämmx 1868. f a^fn Cetttral-lldlijci-f latL (III, ^Q^rgang.) •ffMliMfle« um HC I. I. I^all|ti»«itflto» MMn Micr tftcn«ffl#t Her L (HtMilatailltclm fMe VufiB^ne brt etrSffmttiJsunqm ftfplqt uncntctrltliA ttnb «nb fold^f vprtpfrri an bir ntbaMpn bei banehfdvni SHe begeü^neten '^nfoiten fhib OH >i( vctfolgenben de^Stben afiauneferw, wenn nl^t 'aulbrfttfm 

anbm DcjUanmiRo getnffcn ift. 1. Ctf 6iflmunb, Str&fling unb leb. £)tfnfi- 
ftM^t «on SReNKIi (5' 6" i«re§, unttrft^^t; tettbt, 

^at blcnbe inaarf, trtit« ©tintf, i\r.i«f ^liiaen, 
grogc Siajr, gefuute ©(fK^t^farbe, ipi^ed ftinn), 
toeb^ am 20. I. 9R. aus ben (Icfificn OtfSng« 
«iffe entfpTang, tfl ju wrbaften. 

«^»cinfutt 26/12 67. Jt QiiiidElflciii^t. 

tlRtfr X|PT|r{dung M httt* ^ft- 
h^^U^ nnb Sßelehriinq über bd^ ^e- 2. ^ie^Xer Su^bmig, Cxfonom ven 
ßunb«i«tt (48—50 3. alt, 6' 1"— 2" grofc Ijat 
N«nbe ^are «iib Uonbet Sctrt, grauUove 9[u(;rn, 
^ol)c ©tirne, gcfunbe (^cftcfetSfarbf, trSgt mut^= 
VM^lidf butiMbtouen Ueberjie^er, kaune Xu(^t<^t>P^> 
frib. fBffle mit fUb. ftn&pfrn, Mctik ^o(e, (anfte 
6ti<fel), teg SBerbve^cni ber ISbtunci an Vd. 
SXfl^l bon Sdrunnieiit^ befi^ttlbigt; berf<16e ^it fic^ 
bklki(bt in ^In^cn ^ Umgeget^ auf. 

3nflol|l«bt 21)12 67. tu 6tabt« iL Scmbg. 

3 jBtft5on0 äijette, Ubige tS|abn(arbcit<nn 
boit St^nfdbm, fi^mi}. Contsnl VocBMt« iMgen 

SftTtbnr« 27112 67. & nnk4li4lM. 

4. f8iei<!^ie\haum l^onrab, leb. ^ra^t^ 
jit^r üon SRot^, tte^en be8 am 24. Uhf. t. 
an ^Sixbtx 3. ®nmm con ^ilpoltflein oerübten 
8cTbTe(^cnä Id ^iebflap. (6t.«0.«8. Ktt 374 
d. 2, «.«0. «tt. 38). «mbtii 96^2 67. leb. aOüüUeiaeleUe 5. 93o0iitoeir ^o^onn, 
bon ^nabcnbevg, 

päcbterÄ 3. ©(^roll ton oei^frmü^le unb beÄ 
WtüÜtti 3- l-aier oon 6 4 tear^ac^ verübten $ec* 
flc^ bc6 lMi(1la|ll «nb nxfien Sehruset ). 

be« ©ficfa« 6. Streb ton ^ t!pc Itflein. (€t.= 
(5^.=©. %rt. 282 3.3. «Tt.ÖÖ b. sp. 6t. 

«mberfl 26JI2 67, ». II. Unt.-.!Ki4tfr. •) Conf. 36, 78, Iii (1866). Cv. «INb. 

6. ^pffntann ©itlibalb, IDebfr^v-ffde ton 
trojlberg (19 3. alt, ftdftig, mittelt^rofe, blonb, 
ton gefunber fflcflc^tafarbf) auf ®runb b. 3Irf. 282 
9ir. 1, 3 b. ®t. ^rt. 41 bc« <5.-.@. 

<mfin*cn ?3/12 67. ft. II. UnLr;Tii(litcT. 

7. Saltcr, ni(4t SBaUer, t$ran)i2fa i^iit 
jene Sm^toAtcr aul mmpaffing, Sanbg. SBogen, 

lretd)f laut ^luÄfc^reiben im (v i?. ©!. (18, 90 
3. 46Ö0, U4;0 (1867) »egen cineS am 15. «ept. 
[.3. ,m $ei§ing »crfibten ^ilbfla^U )u im» 
Mafien ifl. 

l'aub*{»ut 28jl2 67. «. III. Unt..Wt(^tfr. 

8. Sri^ieM $ran) Xaoer, Qui^binbergefelfe 
ton Witti«^, ^.c«. <9tie«ba(^ unb 6oIbat be> 
f. 8. 3nf-SRefl., nxgen 93ergel^enj bcr SBefruct^be» 
ganfUgung unb onf ^nb b. ttxt 41 ftb{. 1 
bd C.^®.») 

8anbfbttt 26)<2 67. , «. O. Tlirf.»»i<|tcr. •) Conl. «5.=^..»L 74 3. 5015 (1867). t. Kcb. 

9. 9li#bi<^Icr SKtt^ia«, ^enfHiMi^t Ht 
Sieeelllabt 9er. ncnfintB a]f>v Mcgoi ^MMI** 
8«nblbtt 28/12 «7. a 1 1lnl.4ll4Kft Digitized by Google 2 10 ^arl, (26— ?7 % dt. prct ) ift 

i\t rid)tuic 5iJ<jtid)nui^ tc^ im 6.-^^. b8 
6193 (1867) iintcT itm ^amtn ©corg ,vritj 
)ur ^erbaftung auSAf'd)i^i'°i>fnen Ub, SCagU^nerj 

Bfttibttr« 24/lS 67. tt. UnURU^tn; 

11. 99ed>er ^o^ann, ©Icmlfncc^t aus ättl, 

SantjV •Wündibcrvt juletjt in ® u l m e r ^ r f u t b 
»tfßcn i):r^cbeu? tir Uater(d)laj<un9; berfelbe ^al 
fi<b am 17. l. .IH' mit bcr (Sifenaabn Mn 'JDiflndM 
itxQ in füMidjcT Stiftung entfernt. 

4>of JTH'i 67. ft. Unt. ;Ki(t)lfr. 

12. ^eiitetnanit lUi*aei, (fatb., 36 3. 
tXt, inittel0ro§, ftat imnnt J^aare unb 9lu>-\cn, bcbc 
Stirnc bliMiben iBart, w\.U$ ^ycncbt) tT>e,\in tkv 
Qtljcni htx *^tleibiQung cined ^JJMgUebed bcr f. i^a^ 
milie. (St.^®.«;». «rt 124, 6.*<9. «rt. 40 

£)oiiauu'brth J'.i/U tw. R. !. Unt. ^Hivtlor. 

13. SLebui ^Ub^n" «lud i)iottged, pttu^. 
Sanbratl^mtB €<^Ul(^t(rn, auf (Shrimt b. Vtt. 41 

b. e.=^. unb Mrt. 282 3. l be« ©t.s®.--«. 
©c^Wfinfuvt 2f)il2 67. «.I. Unt.-iKiAtfT. 

14. üenpolb -AVartin ^ Valbert, Xif(bler^ 
QefeQe von ü)iünd)en, auf ©runb b. Slrt. 282 3. 1 
bei 6t.«9. 8., Irt. 41 «bf. 3 bd 

mfliK^cii ^ 30/12 «7. t. IL 1tvtc9H<^ •) C(mf.C.«9.«t4l, 485.1887,22700861). CKtb 
Sunt ^ttaft>f}ü\UQe finb t»er^af ten : 

16. SLtlt^t ^atob, 24 ;5 alt, leb. ÄeUncr 
I». Vri^ni, Sbg. Sanbau in ber 9i|eint^«Cg, am 18 

Sept. l. 3. to. Äuppclei ju 4mon. ^efSngnife »er uvlbe ilt ; 
bcrfclbe tft in bie ©efangenan^alt l!au f e n ju liefern. 
«Ifir.dtrn \ß 28/11 67. H. •i'ejirfÄgericf)!. 

16. lliitcraiier Xaver, 27 3 olt, Söärfer. 
gefcUe üon Q^.aftn^i, am 7. l. toegflt tCkbfta^ 
)u 2monatl. ^^efängnil venirt^cilt. 

{rcifinfl 28/11 67. ft. eqifflt(iU|t. 17. fEftaier l'oren^, 2:? 3- alt, iBSier. unb 
.l'i'eftgergefeQf fon ©rbenbotf, beurl. Solbat bei 
f. 14. 3«? i)i<i1. «m 29. mA, i^m. 21. 6q»tbr. 
l. 3. HM-vvn vK^rpnTiTlcbimg unb QibcvfeblUIg )n 
Ijä^r. (^efauj^uip ccvurtbeilt.*) 

Vtfine^rn 2;iill 67. 9. ©ejirr^^tticbt. 

•) L'oni'. IS :öi. 00 A,. 6:><>;) (l.sr.7). D. «Heb. 

18. ^tafflmattU ^o^ann, Icbigcr Sitiif)-- 
nio(^erflefelIe l>»n 9luffe&, ifanbg. ^)cafl•l^, 2ü 3. 
aU, am 29. Oftbr. l. 3. ipcgen 5)ifbitabl8 8» 
Jmonatl (i^efSngnig oerursbciU ; borfelbe ifl unter 
8emi4ri<^tigunQ bd unterf. (Seric^id' in bie ®ti 
fan^cnanfialt <S6ra<^ )tt liefern. 

ftennbnrfl v/S. 25/11 «7. ft. eejitttflecUbL 

19. (9rimbiteinet t^ete«. leb. taglöbnerin 

Don Jpeiigbof, l'anNi. -:*ur^^ll•n.^c^.fel^ (;31> 3 alt, 
5' (jrcft, f(^mä4)itA. fc^ro-ujc J^jaare, braune 
'2lu3cn, fpifee 'Jiafe, fpl^e^i Rinn, blofee« ^u^fet-- 
färbi.vä (>^.fitl)i) n?e<\en •.üctnui« .im 17. .'liuv l, 3- 
ju ymonotl. Öeiängnig »erurtijc.U. (^2lri. 46 

bei (E.t0.) 

Stenntttr« ty®. 2S/11 67. Jt Qe|iillg(ri4t 

20 Saiifeitbllfilllft Vnbrca«, 26 3. alt, 

leb. ©pat-j-ila-f^fforic von ytmnbnXi}, n?ci\en 2)ieb* 
fta^ld ju Imcuatl. (Sjejangui^i tjerurtbcilt. •) 

Sleunburg vi9S. 7ii2 67. St» 33e}ttMAcc4t. 

•) Conf. <l.-ip.=eu 21 3. 14Ö6 (1867). 

, ... 1 S> 30 (1864 S). Kcb. 

21. ^d>toinQhammtt @Hfr, 30 3. alt, 
gtboron »u ©djkitabl, fram. ^cp 'Jlieberr^in, 
l£b^au hti 'l^botograpben QRatbia? t£c^^^?ingbA1nmer, 
bii tser 2 3'»^^'" 8" ©ourfd^cib, bi-ffelbcn 
I;<p., rcebnbaft, »cm SvtuJurgeric^tÄ^^ofe »on ÜJlittel: 
fronten am 22. l'iäri 18()7 in oont. »egen "SM)* 
fla^tö 8" 8iä^r. ,5u(^Ü|aud verurteilt. *) 

«nibai( 30/il 67. ft. f)«|tTrifl(ci<|t. 

•) Coof. (L<V.<931.8, 68 B- 318, 3191 (1866). D.9ieb. 22. i&nUvenbnnQ eine« iDc|>feit.) "Um 

5. t. njurPe tem ©tbu^moc^ 8. i-uilbart 
Mn 8ammerbingen ein 4iäbr. tvo^lgenS^rter 
Ö^fe ton rctbcr ivirte mit fcbm.iler langer ©(fiffe 
unb einem ^albgulbengro|en ^aarlofen in ber 
Oxlttt Mibcrcn Souibfleitfnb enthwnbct. Um dfSSft 
Mhb erfncbt. 
«u(l«buifl I9il2 67. it. Ul. Unt'iUii^tri. 23. DifbfläHe an (Qelb jc.) im 11 

l. iOl. ilÄorgfn« jftifdjcn 6J unb 7^ U^r würben 
bei bem 6iltner Zb- i^uber in 6 a n ^ d b a , Sir-X 
SHcttenburg, mittelfl l^inbrii*ed ei» "Bjarbctrafl oon 
beil. 320 fl. (^erein^tljaler, 1 fl , 2 fl ^©t., öfl. 
fL»€ft. ic) nebfl 3 €M^wetnlbIof(n, 1 SS(t<6en oon 
fog. fBlnifcfcei unb 1 tctto uon blau victuvftar l*cins 
ttKinb, ferner eine jwcigc^äujige Spiubdu^ (bof Digitized by Google Sugirre @;^ttfe oon 9(|»i(brcott, OdS innere tton 

©Uber mit tnn eiiiAraoiertett ^Jlamen „©cfeinib tpn 
'Jtfufiatt," mit 8taubt)c((cl, weigern 3iff<:rblaU, röm. 
Stffdnt, Reiben 5«i0trtt, 2 mefffatgciMn U^fi(||(flffelit 
an t'inem 9iiem(^cii) enlweiibct; a(g teilet flnb 
'Chiton ^reimuUec, 3nn>ot|neT^(o^n oon @anb^ 
lad) (V. €..^..81. 85, 88 i. 5958, 619» b. 3. 
löi)7) unb ber ipäuÄicr^fo^n ÜRi^acl 9lier<r 
oon bort btin^eub ocrbäc^ttg. 

U. %m 10. (. ^m. mtta^ beU. rnn 1 tt^r 
»urben bei bem 'i^aucr ®ib. in Sort^anit, 
i'bg. Sfiotteuburg. mitteilt (£iubru(^e^ baar 3^4 fl. 
(ein I fl iSt., 2 ^unt«20er n. Gec^fer), ein fOb. 
9; (vuen laugei ©efdjnfir mit 2 j^raucutbatcrn, 
l aitbereti £^aler, 1 jilb. lÄ^drbt^en unb filb. @ttft, 
ferner 2 f^ioargfeib. JlopMäi^er, 1 feib. ^al«tui^, 
1 feib 3Xnl^ nub l iiolt). 23n>d)e iV''"U"'t;Icn ; ti'i- 
octb-ieicljneU ^Into.i ^reimü Her ifl aiidj biejcsS 
^iebfhi^M brin^enb « rM^tl«. Um 8p:it;c roitb 
Wfudjf. 

«aneibui i5/l'2 b7. ä II. Unt. iRid'ttr. 

25. ((^elbbubita^U) -ilm 17. b. jUl.iouröe 
basier ein 'Jaarbeirag oon 19} fl. (iftetr. unb 
anbere fl.--@t.) ^lIllrfII^eI. ^ßcrbadjt fällt auf einen 
3Rann 00m ^Jluöjo^oii cine^ ^igeunerd, nut 
lan^Hn fd)warjen jpaaren, mittlem Statur, bcneibet 
mit altem bimtU'm '^icdt, i\Icirt)er AXM'e, ^v^iion 
(5)amai(^i'n unb einem me^rtljviliflen tui^nien ^iit* 
iftn, an melc^em er ba^er bU Slnmmcr 255 6e« 
feftlgt ^atte. Um SpS^e »Irb etfud)t. 

©ür^buid l&jli 67. 5?. Hut. ::Ki.lita. 

26. @rtifl i^onita, ü){aflb oon ^rnbvuct 
(S.'.^..m. 56 3. 3708 b. 3. 1867) ^ftt fid) 

neucrUd> ?cr ■po(i^eiaifti*t entjegcn*, um bereit 
^ietieviicierunii roirb erfuU^t. 
ei«^ta<« 31)12 67. J». «cjiTAamt. 

27. ^teinhetatt Äarl (v. 6..'1J.»^I. 64 
3. 4302 b. Ifi67), »eldier n<uerlidi aU< 
8anbfhci($er um^ertreibt, Jootlc unter iierJoeiatrung 
oon 3ieifei>oriil?flffen ntu^ ^aufe gcWiefcn Uwcben. 

^Ciini^ iajl2 67. St, IBfjivraamt. 

28. i^aniinel^bacbcr «vvfa.u-cj, mb. laa^ 
(S^ner t>on Öa^rcutb, mui i ubital^Lver^idjciu^ (^v»lri. 
202 3. 3 b. it. (S..!Ö.) oerbadjtig, »oüe, fall« er 
oa^vvt, cirbaftct unb bieder geliefert toerben. *) 

WtiboK I91IJ 67. ft. um. -iJJictittr. 

• •) ( oiif. CT. U.-Öf. 70 3. -181 i (\^(\7). fl. ;Keb. 

Um iScuitttluiig tiii^ i&eiamitAabt 

fontn wltb erfitcbt: 

29. ^erfrtoig eijrijtop^. leb. Sieglet oon 
^i^ftfenpaM, a\i ^aifle. 

IB fl r| b ttid '^12 67. St. Unt 4IH<Her. 30. i^a|»it TOf<^«eT, 28 3 alt, leb. lag. 
löbncr ani Sdnuai vlbut, A>.immelburg, all 
^cfitjulbigter toegen mehrerer ^ieb|'täl)ie. 

Sflribtttc 17)12 67. ft. ttnt.>1Mi|ta. 

31. 3o)«nii, {)«ttf(eiifol^it 1». SRaitu 
bürg. 

Sanbtbut 2I|12 67. St. I. UHt..jKid,tet. 

32. ®nti| e^rifüner 21 9. alt, (cMge 

gabrifatbcitcrin pcn Bregeni), fttt Bcuivn. 
flufl^burfl 2ÜJ12 G7. 4. , 

88. ^«it, unb 

:U ^aä>etl .VUgbftleno, ffftufnumiKc^« 

Icute 001! )ianbäberg. 
HBcitbeim S/12 OT. < M. Unt-SRic^tet. 

35. tBSfnfIrr anatbiai, ^ubncrfljicfeae 

»on iESeiBenbcm, ®er. gl. «Ram., ali ^^0:1,10. 
»cniptfu 21/12 67. It. IL Un'...itid)t«. 

36. ^cttiiiget 3'^fcb, lebißct 6<^f<r oo« 
«äoll in ;>>oürib., a(S ^cfc()ttlbigter tDcgcu SHc»' 

fla^U jc*) 

Ke mpten 2 1/12 67. «. tt«t«»i<bttc 

•) Conr. C«!}.:«!. 96, 97 (1866). Sie 9ttb. 

37. .freiem (»eörg ^T}Jid>aeI, 29 3. alt, 
Jin.c^t oon ^engfelb, ^.^ÜL. OSuriburg, aI6 
fcbulbigter. 

ü V j b u r n 21/12 67. Ä. Unt.=9fli<^tefc 

38. Xaufeit^|)fiiiib (93aiter) ttnbrca«, 

©pilngicruc feile Oon Jieunbur^j oi^ili. 
ttmbfr^2ll2 67. IT. Unt^H^tct. 

•) COBt. IL^m 21 3. 11~6 fKs67.) 

... 1 B- 20 (istirt). ■ 3{eb. 

39. ®c|>itii5 3ofe|)^, ^ienflfne.<;t ocn diami- 
rM>, unb 

40. aSSIitn«fl0ct 3 ofef^ ICMcnfifhrtlt »0« 

Straifbiiifl 20>I2 67. «. Ul. Uut. Oiu'Mcx. 

41. ^ötfc^banfet 'Salen tin, ^cnilrne^t 

üon VötjcnbciM, l'tg. Tölj; berfelbe ^5lt ficb fllaubi 
lid) im opicu^el bc« f. ©.-31. Zill auf. — 
C. M. 775. 

Wiin*, n rj:^. 23jlJ 67. J?. III. Unt. <Ri*ter. 

42. SBu4»nci: 3o^ann, Ub. ®fltlrc«[o^R 
oon 9ti(bcm»5bT. 

rsrciiiuii Zyii 67. «. Unt.^iRicbt. 

43. l*mf (Seovft, SDlaurer ocn ^^eitngtie« 
(v. t£. i^-jB!. .53 ^. 3513 b. 3. 18ti7) foll nd) 
in bie (Sl•^^en^ ocn lUündjon bcaeben baben unb 
pfleßt ild) in '.b^irtb^b^ruiern M d^iaulttommeU 
®)>icUr ^>robiijivrtn. 

i^itbftStt lö 12 67. H. Unt.:3lid>tcr. 

44. ^attiQ ;Xofepb von 3n>^n^ojett, 8.*jU 
^lidjad). - C. M. 973. 

SRftitC^cR 1I3. 24Jt2 67. 9. 1. ttnt>9Ui9cr. Digitized by Google 46. %pkf^ ^cinric^ oon ^^r(|"^^ 

6.=«P.--©I. 88 B (>JOG (1867). 

41 5^1. 56 B- ^5649 (1867). 

6.:.?.«»l. 26 3- 1780 (1867). 
4^ ^ie(»U Barbara \>cn ipa()fpie(. 

(5.--?J.^SBt. 86 606U (1867; 

90 3. 6467 (1867). 
50. Saffnet ^ot). ^JUp oon üKüiK^en. 

(i.>%.m. 90 3. 6542 (1867). 
bX' SCiUlfi Sol^ann von 6ci)&iiQu. 

86 B. Ü213 (1867). 
52. fBtfloIlKdet (Sl|i|>ert) 3efet>Mon 
ÜÄocÄ. (y.:«!?. <33r. 8G 6068 (1867). 

6.«9.<8t. 84 B. 5902 (1867). 
64 £<fU :?ofcp^ von ^raböl^ 

(5.»sp.sa3l. 85 B 5yy7 (1867). 

66. 9rilBer 3ofct»^ «en ^flndxn. 

8!1 ^, n4'J3 flH67). 

90 3 (i867). 

67. tt&^tt %tra l^cn Sicdt^.t(. 

(5.=gJ.=©l. 56 3. 3694 (1867). 

g.«^.«at> 74 a- 5044 (1867). 59. 60. 
61. 
62. 
6S. 
64. 
66. 
66. 
67. 

68. 

6d. 

70. 
71. €.=^.=©1. 80 3. 5660 (1867). 
finael ^u(tufl t>on Obemticf. 

6.--??. UM. 87 3. 6190 (1867). 
^rpMIlifl t^raiiit oon (^ünter^lebeit. 

e 501. 90 B- 6689 (1867). 
^C^ll^ertb 9}^icf)aM »Ott @cglQ^. 

(£.^^.-.©1. 9Ü 3. 6475 (1867). 
INiltt# ^Rarfloret^a «on gam m ci l fcwf. 

77 3. r)f^92 (1867). 

<E.*f».49I. 49 a 8209 (1667). 

Sani? tß^tlipp oon $faffenbau[(n. 

€.--'iJ. Söl. 32 3, 2218 (1867). 

(5. 991. 89 3. 6;<99 (1867). 

«.«V.^Ot. 28 B- 1252 (1866). 
. „ ^ 77 3. 5345 (1867). 

ttgec (®nöer) 3o^ann ». 6*Itid5(mi. 

6.'.^. m 84 3. 5891 (IÖ67). 

i^tUhtl ^u^ud »on @onneOerg. 

89 3. 6402 (1867). 
ann con HRflncl^m. 
(L=*.=SaL 81 3. 5728 (1867). 
#fa# Crclcemi ««n ;}(iinniltr. 
90 3- 6568 (1867). «I6re(^t 3afo6 .... 53 

ftngtt 9lu{iuji 60 

©auer ^luDreo« .... 38 
SBec^er • • ■ ■ 1 1 

©erbong iüfelte . . . . :i 
SSotltnj^er ^Jo^im ... 5 
©ud^ner • • • • 4'2 

SDaffncr 3»^. 9if1>. • • • 50 

$)öbl 3obonn 31 

(gger ^o^ann 68 

(Sngtr 3<?Mn .... 68 

<Srf @igmunb 1 

(grnfi (Jtf3c<nj .... 71 

Srnfi aRonUa 26 

Oettingcr 3aTo6 ... 36 
?5alter ^^ranjiafa .... 7 
^anberl SDi^acl ... .64 
Sreiniftltcr Vnton ... 23 
„ „ ... 24 

)$rdl^ling $ran} .... 61 
9viebl Siran) 3Eav. ... 8 

^ri^ ®cprfl 10 

^xiti Stnl ...... 10 

Oe^rins 3olran ... 49 ;\lptiabdird)e ^rrapttulatum ^tr ^Umni. ©ruber 3offp^ 
©ruubfieiner t^frrt 

a m m e 1 8 b a cb e r Gr^arb 

a m m e r l ^i^KP^ 
^abn ÜRid^ael . . 
ijartifl 3c^«Pb . . 
jp.i^linc^cr i^bilipp . 
^e^le ©arbara . . 

^erbiüig (S^rijicp^ . 
.^cffmann 'BiUttalb 
3 od) 11 in ^>bann . . 
Rö^Ur ^Ifra . . . 

J?e^m 3'^'^^"" • • • 
Sfnec^t 3arob . . . 
^raud IDiargarct^ . 
ianx Wil>1» . . . 
Üf upolb -AKartin Ibotiett 
yirbl 3ofep^ . 

?ij});frt 3offp^ 
l' 0(^11 er 3o^ann 

SSfttUx gorenj . 55 
19 
32 
28 
58 
30 
44 
56 
48 
37 
29 
6 
46 
57 
13 
15 
63 
65 
14 
54 
43 
52 
47 
66 
17 91 1 er er Wichel . . 
9iiegler i'utioig . . 
äiing 3'>^>'«n« • . • 
i5(^euer«r üDiar . . 
©(^mib . . 

6d}U bert b iKit^cI . 
©*ufter 3obann 
@4iDi ng^ammer (Hife 
©pätb ^einridi . . 
©ta^lmann 3o^finn 
Ätc inb er fler Äarl . 
6 lecf ermcicr "^ob. . 
Xaufenbptunb ^nbr. 

n • 

Unterauer lam 

Sßaltfr Jranji*'« 
^cid»felbaum jfoitntb 
©V ijUnteier 3<'ffp^ 
feinem ann iSSli^. . 
®8rf(4^aufer 9al. 
®lnfler '>^m^\^)^(^i . 
SinflmaUer ^o(. . 

3a4tvl tDto . . . . 9 
. 23 
. 3 
. 51 
. 67 
. 39 
. 62 
. 59 
. 21 
. 45 
. 18 
. 27 
. 70 
. 20 
. 38 
. 16 
. 7 
. 4 
. 53 
. 12 
. 41 
. 35 
. 40 
. 34 
. 38 fioitf ba Dr. Qiftl^bm eiuMtudticl C9«cai\ Digitized by Google btn 11. ^januai 1868. ^»■IfCiflm M« Nt f. I. fill|ci«Sircttii« IMa^cB Mtcf OICM«t|l#t ftcf f. CttitlMMiiflca Dir 9(ufnaf;me bn VcrtfftnflK^flcn «rfoI(|t viitnt^ttltnd^ unb finb folAt portofrei «n Wf 9tebofHon bct bai}tnf(6m 

'^•Tir.'il H'.^'tj.-: '"Ttvfr-x ."rt'.jftnfctn. b<)et(^neten {ierfonen finb ftit bte i»erfo(fteiibctt 8c|S(bca <tfe|r(ficferu, toenn nid^t anibtftiRt^ 

anbete Öcjlimnittng getroffen ifL 72. fSlitfl^vKltd ^ einrieb, ga^rtanonier au8 
9teiinttert i\Z»vnf^, (25 3. tXt, 5' It" 4" «ro|, 
untcrfc^t, bla§, ^at bunfclbraune ^aarc, graue 
%ttjten, ßumpfe 9ia{e, braunen iBart, runbtiS ©e^ 
^d^t), Ivi^Ubcr wegcii lOiebfia^tt tc. tfi ttnterfud^ung 
gejcgen unb am 18.1. W , mit iHfifftcff, ©tenfcr, 
€d)irmmü^e unb <3ticfetn mit @)>ortn bctleibct, au^ 
bem ^ief{0(tt 6|>itale cniaMcn ifl, ifl lu «er« 
l^aften unb in bot t SRUitAraOcfingnift ba^icv 
einjulief'Tn. 

!R&n(^tn 27J12 67. Jt. 3. 9lrL>{Rcg. 

78. Seilet 9Rat, leb. Q^neibcrAefe1!e Mit 

flrafee 27/9 »c^n^ajl, ijt »tgm mehrerer im legten 
©etbfl ballet «erfittor Diitirft^laflungen (€t.= 
®.r©. ?lrt. 293, 394 3. 2, 5Irt. 296) Hilter »«» 
jeigunci fcicfe« ©efe^le« ju »erraffen.*) 

aUi ü n * e n V3- 30/11 67. «. e<jirf«ß«Ti<^t Unttt ^oxieiQunq be« betr. i^aft- 
(efelile« unb fßtltl^tun^ übet bai Oe« 
fd^totvbtte^t f[nb }tt t>etf)afteiit 

74. 9Itfi^ ©eoTfl (V. 6.-.?.:©I. 84, 88 3- 
5895, 6214 b. 3. 1867) ifl in Jicfenricb, 
93ol}{iiflTau§, h^imat^t. — C. M. I. 3127. 

SKünt^cn 1)3. 31jl2 67. St. Unt.:3Ii*t. 

' 76. fdtet ®eorg griebrii^ von iBud^felb, 
beffen im e.*9.>8L 84 S. 5906 (1867) 
i£)aftb<ff^l tcröffcnttic^t ijl, ifl iittiiine^r ouf ®runb 
b. Srt. 22 ^b). 2 b. 6t*<B^. l»om 3. 1813 
2 an^cT (u nefem; bcvfcite yflegt fktt feinen 
VtoMMi in Mc^fcin, i|l 40 3. «II, Mn loneet fcbmäc^tiatr Statur, ^at fc^maM plattet (Beficbt, 
Urnibe, in« rStfli^ f^lQembe ^otr, ctloaf 

rSt^ete Ungcn, fl5§t mit btr Swfle 5«« 
@prc4i<n tiroai an unb fäOt bur^ feinen gradl» 
tStif^en (Sang (er jpflegt im (Be^n OberfSrpee trab 

^opf juriidt ju beugen) «uf. 
«tonac^ 31/12 67. 8. II. Uut.:3li*lcr. 

76. £atibettbetaet Slnna, icb. >BagnecSs 
tocbter vcn Untcrmeiitngen, auf @runb b. 9(rt. 282 
b. «rt. 40 B* Ir tbt. 41 3. 3 

bc« (S.--®. 

il!; ei Ulf im S/1 6rf. ». II. Unl.--S)lic^tcr. 

77. ^d^afet 3arcb, ttelt^er im 6.=^.^.*^ 
46 3. 3060 (1867) jur iJ7crbaftnne ftitfflcf^eben 

ifl, ifl ju ©enteilet in 9i^inpmi§cn bckimat^t. 
auiberfl 4/1 68. t. 1. Uttt. iiÜdittr. 

78. Sovenjk 3of<)>^f leb. >D2e^s"sM »on, 
Poigern, 8nuf, bd Qcrtce^f bei 2>lei#(^tt 

j. 6<ft. be8 S3verh>irt^e8 Äotler basier, begvingen 
am 17. t>. an. bringenb »crbSd)ttg. {%xU 271/ 
2:4 bei eU9.>9^ «tt 38, 41 b. — 

C. M. I. 3270. 
Wün*cn l;^. 4/1 68. ft. Unt:3?i(^t 

79. ^alttnmaitt 3o^ann, Sd^fet ton 
SSurgmagcrbetn, tteqen 8eibreii^en9 bei T){Äßa^. 

(St..-@..5). m 276, 9lrt. 3S). 

T^cnauroSrtb 2/1 63. Ä. IIL ant.=9iid)tcr. 

80. Reim imid)ael, leb. ©(^micbgefeae m 
ilubmiflSfelb, Sbg. Wflnc^en onf Ocmib bei 
'JIrt. 274 3. 4 b. ©t. ; ein eiferncr, früher an 
einer ^anb angcft^raubter 6(^neibieug iß bcm« 
fclben obiunebmen. 

«eilbeim 31/ia e7. t. a ttKt.«ii|to. 6 81 S^efcftlf r ($»efHcr) ^cUpi, f n ber 
let. tofll. öredj. © fcblcr unb et^rtinfVjjciflle tou 
©eljicrlanfl, ?an^fi. JimncnflftM, (Kein, blafi, ^ftt 
(raunt j^aarc, blcntcn 6*nurljaTt, tr«H ^cljfat^lJf, 
eine braune u. laruuttr eine graue ^cp\it, )(^warjf 
«tloWwf^e, ft^nwrje Qndttln^ofe) iBegeii «erftt^en« 
bc^ r ,c! ftabl3 (©t.*®.^SB. 9lrt. 282 3. i. 2) auf 
@runb tti 2lrt. 41 W>\, 3 b. 6. ®. 

Jl(m))ten 3/1 68. 9. h aiit.>8tt^. 

St IKnirt 3ofet>^, tcb. e^vflfrlfQ^n unb 

8S. ftimet 9«bteai, leb. ^a^lö^ner »on. 
bcr ©ad)6auffrplj, reffen ^tiebftablrovj^cbon^. (6t. ^ 
«rt. 2b2 3. 2, e.«®. ^ürt. 41 Jlbf. 3). 

«Iftnc^tn 1)3. 311 68. IT. UL m.m^ 

84. 91ie(tler Subiolfl, CMbnvnt «on^nli«« 
ttU, ®cT. 3nAcIflabt (v. e..>ip.«9I. 1 3> 2 l. 3-) 

ifl nun an Ii er ju lieUm. 
«licbadi 5jl 68. ». Unt»!Rl^ter. 

dam ®tTaft>pa)ttoe fiub j^u oer^aftMt: 

85. «ntcn 3«l*tt«/ 26 3. alt, leb. 
6^u]^mo(^erfleietle »on 6|<^enbad^, \v(C[(n ü'ftruflS 
}U 4!nonatl. ©efängnig terurt^elU; bcrfflbe tfl in 
Ue (Sefangenanllalt Sic^tenau ju liefern. *) 

9lütii»tT« 28^11 67. St. 8qiillflfii4t 

•) Conf. (5.=^.»«L 14, 76 (1867). ©. «eb. 

86. 2Iul Mnton, 17 3. alt, ecribrnt tcn 
^ier, am 30. Oftbr. b. 3- »«ßcn SBetrugJ ju 
Smonott QefSngitlt «eniTl|iciIt*) 

Kfi^ffeRtttTg 3/12 67. t. «ciisllflnfatt •) Oonf. C'^QI. 96 S. 8661 (1M7). D. ff*. 

87. »aumdUer eUfe, 21 S. «It, SRoßb 

©cn ©ei<^#, ii'auhv ©tattam^cf, am 24. Sugufl 
1867 »Kgen !Z)i<bfta$U 3üläg. @eiängiti| «tr^ 
iitt^eilt. 

Rcgtvlbittc 4|t2 67. J». OqMAncri^t 

88. aEBpIfrum 3ebanu, ©ütlcrJfdm unb 
ilRflbKnedl^t \>on Stein, l'anbg. ^trf(^rnreut^. am 
4. 4itpt. I. 3< ^t^tn jt5rt>fTV(Tle^ung ju SnittiHiil. 
Öefv'ingnig rmirtVtlt; berfelbe ifi in Me dcfangoi* 
anftalt Ilmberg j^u liefern.*) 

»tflenabu ra 9^!'.^ 67. Ä. «9l|bfll|^t. 

•) Conf. 6.<!p.«eL 88 S* 6266 (1867). «. 

89. Unflferl «nton, 44 3. alt, ^tnfts 
fnecbt »on SlbeW^oufen, ?anb(^. ©djrcScn^aufen, am 
9. Oftbr. ^. 3- ^(8<" l(drt>en)(rle^ung ju l|5^r. 
•cfSugnil »erntet. 

«flnc^tn 1/3. Vt2 67. lt. «(lilflflai^t 

90. «SteinM 3ofep^, lebiger in'aurer »on 
(Sun^tn^m, am 6. Geptbr. (. 3i* >v<8<i^ ©ckvalt-- tbStiflfcit unb JBerläumbung jur ©efängni^fhafe 
»cn 6 ?.Uonaten 15 Xagen »erurt^iit; bcrfclbe ijl 
in bie defangenonpalt Sii^teitaHttt licfan. 
^oiiauwbrtb ^2 67. t. 8f)i(ll8C|{<bL 

91. Gn^el 3^^ i^apt., SBarfergefene oon 
ipointen, Ü3. 93. ^«mau, (27 3. alt, 5' 9" 9"' 
gro§, unterfe^t, l^t blonbe ^m, b(«iib«n Oort; 

blougranc Mujien, länalic^e« ®ffld}t »cn gcfunber 
garbe) am 13. l. Itf. ivegen ©cblägerei ju 4nionatl. 
@ef5ngni§ »erurt^eilt ; berfclbe ifi in Me gefangen: 
anftalt Saufen ju liefcnt. 
^^tilb<iiu 30jM 67, «. ©tjirf «gerieft. 

92. J^abi<^ Äonrab, ^(^UifcrfiefeQc »on 
(Jrbenbovf (beil. 30 3. alt, mittlerer ©tatur, ^at 
gelbliche ^aare, einen ifto<>f, trug aufgeftülpten 
hjti^en ttilj^ut unb f(b»arjen Inc^rcrf) am 6. 
'Jioobr. l. 3. »rgen üJiig^aublung ju titag. @o 
ffingnil bctttrt^U.*) 

8ai»reutb 3/12 67. 9. 8f|iillB(ri4t. Conf. «.4M»I. 6» jS. 4387 (1867). «>. IRcb. 

98. fB«b<v 9t9t%, lOinififiief^ tm 6tof^ 
(T. «.«fj..«. 50 3. 3687 I. 3.), am 9. ^>^tbr. 
I. 3. ncgnt 2 ^ergc^cn ber 'ilmt^e^renbelcibigung, 
dtiW§It<^ ber i^m bcieitl lucrhiiiitfii 0ef5ngnl|* 
ftvafe »on 8 ttogfi, |» einer fe^cn Mn 1 Stonst 
»cruri^ftlt. 

^ctlbeim 5/12 67. ft. Qt^lflgtri^ 

94. 99^iin«t 3ofep^, ^olbofbcitergefeae 

»on !dinbcnberft, tw-^cn SctbeiliAun;) an einct S^^fts 
gerci lu Imonatl. ©efängnig orrurtbcitt. 
3Rcmm in gen 711*2 67. A. 39<}trf9$)(ri(^t 

95. fßtd^iUt aHat^iaa, 33 3- alt, ©(^u^^ 
mai^er k>ott VngSbwr|, 

% Wtapet %nUn, 22 3. alt, WXbtstßß 

feile »cn 'JJarinfi, 

97. «^iegl üJ^artin, 24 3. alt, 3immermann 
«Ott 3*lo^* 

98. Sßauev ®eorg, 20 3. alt, ©(^u^mac^er 
»on ^etnmcldbotf, finb in bie (Sefan^cnonflaU 
fi tenau, 

99. Süefter 8ot(tra, 24 3. «H, Hag« 
le^nerin »cn ®an(ien, Iß in ble ISefdn^äianlMI 

©uljbacb, unb 

100. ^eilmeiet ®eorg, ©(^micbgefeQc »on 
iQolfering, ^iebcr gu liefern; biefelictt «Mien 
jämmtli* im ©rmmcr l. 3- f'^''" Sabnbau in 
®ftabt bei itrcucl) Hingen befcb^ftigt unb »urben 
am 28. t>. 81. leegen Cttrung b<8 Bfl^ü ^rieben! 
}u ©efSngnitftrafen oemcl^UL 

«t<^fl&tt llil2 67. t. HctisKgerö^l. Digitized by Google 101. %emb<i^tt, au* ZWet, Urban 
öoii äJlarquarbflein, i'cinbg. traun ftcin, iß in bic 
®e(an9<T»anftaU gauftn licttrn. 

ZraHVilel» 2/12 67. eqiifftgetic^t 

1(12. ^uUetet ^e^ann, leb. Sc^neibtr-- 
ÖffeHe öon Snßolfiabt. 30 3. olt, am 31. Oftbr. 
l. 3- »efltn 2 SSerflc^en bfÄ ^Dicbjiatl« ju Gmcnall. 
®ef5nflnt§ »eruvt^eilt; berfelb« ift in bie ©efanaen^ 
%mt l»aufcn }u licfenu*) 

«i(«ai^ «/12 67. t. Oqitlloiri«. 

«) Cool. Cs9..QL 69 3. 4737 (1867). C «tcb. 

108. 2;{fd^Iec «Dltc^acl, 81 3- alt, bUgcr 
^irtenfiicdjt \jon «il^rieb, vot^tn DiebftabI« ju 
Bmonatl. ©tfängnife »erurt^lt ; berfelbe iji in bie 
«tfonsniottliolt Untcrg git «efem.*) 

»ennbute «i«!. 7112 67. «. O^liOttoEfa^t. <) Cmtf. 9^%aaL 7, 28 (1867). «. Rtb. 

IW. miittttfr *!aroB, 59 3. «rt, teb. «afl- 

IS^ner ßon 3^0, ö. 31. ©flrjburA, am 14. SJotbr. 
l. 3. »e0en 3)ic6{ia^U ju 2menatt. 0(Klnani| 

»fl 1} 6 u r s 1(V12 67. JT. «tilifl«at4t 

105. micber 91 
(nci^t fion i£(^am^u|>ten, fibg. {^au. julet^t in 
Vltmannflein, am 2. 8Mr. l. 3. tocgm äßig^ 
^nMmiA :c u POttg. 0tf5n0Kifi nnb ciiMc Odb» 
Btt§e »aurt^eüt. •) 

«egenSbutg 10jl2 67. «. eqirfigmifit. •} Conf. Q.-.'^.-n. 87 3. 6162 (1867). D. iRcb. 

106. $8Ianf iöilb«lm, 27 3. alt, lebiger 
?Jrii)atfor|lflc^ilfe öon 5ßöbeUbotf, 23..«. ißanibera, 
tvegen Siberfet^ung 21ti0. Oteßilflltil »tturt^ilt^ 

»ueSlutg I0il2 87. ft. 8qfactt9aU^ 

•) CooL C^9.«m, 46 B. 3100 (1867). S. UM. 

107. 5Itmcr 9lnna, leb. Saglö^nfrin »«n 
Snfamjftl, 23.=9l. ©ertingen, hjfiif" Xicbftabl« ^nr 
@efänQnt§|hate oon 1 ÜDlonat 15 £agen oerurt^ilt. 

108. Slotl^atwcf «Ineefiit, 32 3. alt, 

55icnflfnccf)t ton (Srjjfting, Janbabcrji, lücgen 

5;iebi'tab[ö ju Imonatl, (8ef&ngnig »eruribeilt. 

«Uflgbutfl 10/12 67. St. BfjirflflfricfcL 

109. Sittbet @eorg, 60 3. alt, Xag^ner 
»011 ^oirtenm« e>IL am 19. Oftfev. (. 3. 

, fernsten 7/12 67. «. eqtill|cri4t 7 

Ua 9vo(^ 9»fe^4, 21 3. alt ^iwmm 

«efelle Don Grlbad», 1)cnaurtBrt^, jutetjt 

^unbefSnner basier, tsegtn !3c(rugd unb ^r* 
le^ung bcr Dienii^flii^t 15t(g. OcfSnenil «er« 

urtlictlt.*) 

älug^buti) 14/12 67. lt. eejirttgcnt^t. •) Ooaf. 6«, 69 (lM7)u S)ie 8ICb. 

III. Äir<|mcr ?eo, 27 3. alt, fcb. ©(^mieb* 
ciefellc »cn ©vfäli, !Ö.='.Jl. Äifjiiigen, am 29. Cftbr. 
l. 3. ^egen '£)ifbila^lä k. ju GmoitOtl. @et2ngni§ 

terurlbeilt; berfelbe ift in bie ©ciangenauftalt 
IJbra* JU liefern. (6..®. ?ltf. 43 5lbf. 2).*) 
Oecujiabt a/S. 11/12 67. «. iJtjirfisjericfct. •) Conf. Q.:%-'m 32 3. 2217 (^7). T'. SSeb. 

112- ^äth ijvau^, l'iJK'r ©cloat be« unterf. 
SRegimenti, o^ne ©eroctbc, au^ .^cijentbal, S.s^It. 
«fe^ffenbmg, 25 3. alt, 5' 10" grofe, »nterfefet, 
bat blonbe .'Öaar^ braune klugen, fleinen 93.ut, 
rxinbe* gtjunbfärbigea (Sefic^t, trug 6^ei>.=<Spenfer, 
Crtonan;befe unb 6(Mtmfflt<>0 am '^0. 8ept8r.« 
b^tD. 4. i^enbr. I. njfgen ©uborbinationawr« 
le^ung ncOft^ortiveifung nui bem ^eere ju 2ii|r. 

6|»c)»et 14|12 67. It. 9w CV«.s9Ics. 

11. *i. ^ainitt ^^«rbinanb, ®lü8mad)cr?fo^n 
»cn ^leintpalbbOTf, ^^Ö.-'ii. ftel^eim, am IB. ^^ug., 
^to. 5. ^)6r. I. 3. it?Oi\en SSibwfpenftlgteit »-(egen 
ba« ^).-(5r;i.'(^of. VI 33tä.v ®cf5ngni§ «erurtbcilt ; 
berfelbe ift bem näd^ften (gl. )6<iirttfg<n(^te jum 
otrafDoH^uge abergcben. 

8anbi|ttt 9/12 67. f. etjiiOgtti^t 

114 ®|>ief 3a«o&. prot., 37 3. olt, leb. 

tüncfiner; unb A'taurcrvV'ieUe Bon ©unbcr^bu^, 
ivegen Dicbjla^l iuiouatl. (Sefängnig ocmci^Ut, 
SlAfiibccg 10/12 67. t. 9tt/a»tßsii^ 

116. SJ^ennft 3«fep*# fcW«« ©elUrgefeBe 
»Oll Obcrnjea, 5Ö.-91. ©egfdieib, (34 3. alt, fdjlanf, 
H braune .^aare) am 21. 6ej)tbr. l. 3. »eam 
^icbfta^is $ur ©efangntgfhrafe Mn 2 *]Reiiateit 
15 togen terurtbeilt. 

SR f f n 8 Int r g 1 2) 1 2 67. Ä. SBejttfSgeri^t 

110 ^dftitüin^et 9lnna, 18 % olt 
JJia^b x>ou i3rucf, ^anbg. 3(littcnau, am 15. Cft . 
I. 3. »«gen^ Serlebung ber eUtTu^Mt )u 15t$8 

@ef5iigni§ cerurl^citt. 
SHffltn«burg 12jl2 67. R. öcjiifäoeric^t- 

117, Sttam anfraß, 21 3. alt, iWf- 
fo^n Mit ffvcttlfewf* 

flBambevg lf}12 67. t. OqitMg^i^ Digitized by Google 8 

»wn|tfne(^t poit ^arla^, am 6. 9?o». I 3. Mocn 

%*tl» 13112 67. t. t>fjirf*flcri(^t. 

119. ««twel^er «eor«. 33 3.ülr, !r>i«nfi. 
fned't Ben ^)Jcrbfiflffn, am 31. 3ua I. 3. »peaeu 

g att» 14/t t 67. Cqwiaei^t 
•) CöBf. e^^^m. 79 ä- 5601 {mi). £ie iK,(5. 

120. ^teinert kavl J^eiurn^, @trum)>r: 
trirfirflefctle oua Jimbad» im Äfjr. 6o<^f(ii, uk^r 
SHfbfta^l^ JU Imcnatl. ®cfinflnig i'erurtljciU/ 

»fttnbfrg 9/12 ö?. «. t^csirfSi^cncbt. 

121. ^ittUin ßarl, ©tein^ufrgcftae oon 
am 25. Oftbr. I. 3. tPfflcn ^eBfla^ jur 

@<fanflni§firafe »on 2 gjionaten .3 Jasieu »er. 
urt^filt; bfrfclbe ift unter 4)ena(^ri(^tiauna hti 
unterf. ®erid,tf« in fcie (&)efan(|enanfla(t ©t. 9c* 
lÄ" ^ ii»8»iiMI«e «kfangeiie ju 

8o^t lajtt «7. eqirttgeri<^t. 

122. Mannet 3ofe^>^, leb. «t^ufiergeffUc 

»OR ©4robcn^aufen (33 3. alt, 5' 10" 2"' gre^, 
^at Blcnbc ^aare, Wcnben S3art, graue Stuaen, 
geiunbfärbigf« ©eflc^t) am 21. Wm*t. I. 3. 
jCifbpa^fö ^11 3monatr. ®efäiiflni§ »rrurt^tilt; bcr» 
tn ®cfang(nanßaU £aufcn 

«t»ai» «{» 12 67. «. 8qirtle(ci4t 

•) Coiif. C*«^. SS, 81 (1867). C. Rt». 

30^««, ©aiwrSfobn 
M>n ffiiOanj^eim S. ^l. fli^ingen, am 17. ». 0«. 
». ^naltt^tigfeit ju 4ötäg. (Sefangnig tcrurt^eitt 
SUbl^ctm 13)12 67. |t e«iitr*fler. 124. 9lfttiiieler granj, »er^ir. Zimmer- 
mann Don ^{ui.djen, am 28. ». ü». tscgen tottcr» 
rf*iltd)(r >©eflnabme eigener 6ai^ii m 2monatI. 

@e|äHgni§ Dcrurt^eilt. •) 

aRfln«|<n l/^V !7/i2 67. «. «kjirttgerii^t 

•) Conf. 66 3. 4524 ( l.s67j. D. atefc. 

125. ^ifcher mic^ael, t^Scferocffae con 
WniRrt^n, 2i 3. alt, am 31. Oftbr. l. 3. »egeii 
Xtfbfia^ia 3u SmonatC. ®efiiigni§ «mnrt^; 
berfelbe if) ttt bic ®cM0(iiM{kaIt £aufcii m 
Utftm. *) 

mannen ySf. 17/12 67. ». eciirngetiitt. 

•j Couf. «.:i(.:iöl. 69 3, 4746 (lb67J. l. Mtb. 

126. Rottet 3o^ann, Seber »on ©ct)önfee 
(44 3. alt, 5' 4" gro§, unterfeH ^at blonbe 
^are, graue ^^Huc^en) nsegen Diebfta^U tc (Or 
©efänflni^^rafe ron 3 aRonaten 15 ^anon tet* 
iirt^eilt; terfelbe ifl in bic ©efangcnanftalt %m 
berg JU Hefern. 

»euAbucg a/O. 12/12 67. «. «Qiili0Ri«L 

127. 5Bu4)iti^er ^cbnjig, t. n. ber i^er. 
Jöuifljarbt Don iKietel^ütle, ®em. OiSJvalb, 8anbg. 
©rafenau, jule(>t in Stroubing, am 15.9lo»br. 
1. 3 )l ^a'>l ^cbfb^tt 1» 2ate«att. Mnanii 

»erurlljeiu.*) 

©traubing 17/12 67. «. ©ejlrMgeril^ •) Conf. (5.-*.=SBt. 16 3. 867 (1867). 128. 95Jür^ 3of)ann, 28 3. aU, rebiger 
taglö^ina con ^urt^, frül^cr Unterlanonicr im 
3. reit. «rt.^JReg. basier, am 16. D. W. «Mg» 
@en>alttWtiflfeit unb 9iu^cfiörung m ©ofangnigs 
(träfe ntn 3 5Wonatcn 6 ^agen Bernrt^eilt, 

aRün«^en r/3. 19/12 67. St. ©ejirfdgerii^t ttiidfgrf4|]umcii. 129. i^it<benbieh.) Hm 9. i n;. 
juckte ein beil. 30 3. alter, blaßtr, 5' lü" grc§er 
Wann mit rotten ^Jaaren, röl^|li*em ©inur- 
nnb iihr breitem ftinnbart, befleibet mit ab^ 
getragenem iJama-Ueberiie^r, ba«€(^to§ a n Ovfcr= 
ncrf« w ber ew. SKil^eldrapeae in 3ettiuacn 
8u nUtd^tn. Um 6)»a^ »itb ccfn^t. 

« u « b u r n 20j 1 2 67. ff. IV. XML-W^. 

130. (9tau6.) 3it ber ^Jiac^t 00m 8]9. U 501. 
»ttrbc 3cf. »eiffeUner oon ©Uin^üat in bcc m&bt 
•oit Saecttotrt«, 8ttttb0. M«« «Ute ^anblungen burc^ ©tocffc^ISAc einer ®(lb6Cafe mit 
beil. 2^ fl. (fall lauter ®rof*fii u ctnij^e ©edifer) 
nnb eine« aui bunnem gelben iöUc^e bcfie^enben 
(värbcrjcic^en« beraubt; le^tetcl i|l i groß, 
an ben 4 (Scfen ftn?a3 jugeft^nitten, auf ber Hnrcn 
©eite bur*löd^rt u. jeigt ald ®cpr&ge: G.H.f 62. 

'Skt 9mmt glaubt, ba§ 2 ^ecfeiten bie 
i^ter waren, am Orte ber tbat Würben bie ©^juren 
eine« ^aared mittelgroßer lUiannlfiicfcl loo^rgc 
genonnnen, »vn bencn aiif<^eiiicnb iwr Civer mit cittem 
©tieffleifen Berfe^en IMr. 11» Cpä^e Wirb erfuit. 
5pai|au ^Ojll 67. «. UnL.aii(^tet. L.iju.^ud by GüO 9 131. (IfUbHalfl au Gelb ic.) in ber 
yiadft t>. 15)U). (. ^ tpurt^e tcm Saber 9(^atiu8 
'Kfßcr in J?ipfent>erg mittflft Gintnidic« eine 
©aavjd)att »cn 50Ü f[- (^njci 1 fl.^:)loUeu a 100 fl., 
fC t^Ir., 5ftfrr. p.-.©t., 3^ fl.--Bl, bann 2 ©anf^ 
noten ju 10 fl., eine ju 2 f[.), ffTncr eine fc^warj« 
latfirte, länglid^e 3)o\e (ber Dccfcl mit einem ©ilber^ 
ftreifi^, bcr 6oben mit oergolb. @ewtnbe eilige' 
fafet, bie S3iid^llabfn F\ M. fiiib in ©Über ange-- 
bracht), 2 ovale filb. Sd^u^fc^ncillen mit petlen&^n« 
I^er 8er|leniiis, 1 füB. <Sfil9ffel alter ^acen, 2 alte 
unä*te StofenfrSnjf, fTanj6ilf*c iinb 5fler. Shtpfer- 
münien au2 ber ^eit bcr naj^olecnifc^n ^iege, enb: 
Ikl 3 ^potVknbriefc u. ö ^nb{<i^(iiic M Zkamni' 
ftfatcn entteenbet. Um €$fi^ tia<( Z^tCC tttib 
Siblaten loirb crfu(^t. 

e i f) S 1 1 23jl2 67. «. 1. nnt.:gKtbter. 

m. («ufororiffene U|)c unb Stette.) 

SDer aHenfatlfigc gigent^ümer einer basier Oer- 
liegcnbeii, möglicher ^eife gePo^lenen, fllb. (S^lin^ 
berühr (obne ÖJIoä, bat löm. ^i^et unb "Kinuten-- 
^eiger) unb einer breiten {llbernen '-^an^erfette mit 
9Blbbn:fto))f unb ^acfen tooKc ccmittelt toerben. 

ttaunpein 26/12 67. St. Unt.;3ii(^tet. 

133. ^attmann 'Dlifotau« uon ffierberfl 
(53 3. alt, 6' i" flro§, Don ftarfer ©tatur, ^at 
buntelblonbe ^oarc, blciibcn Sart, blaugraue Slugen, 
fpite ?hff, breite! ©efic^f, an feiner flrp§en, recfeten 
Selje \t\)\t ein ©lieb), »elt^r »om f. :i*ej Öeri(^t 
«£c^n>einf urt toegen SDiebfia^U beflraft unb mit 
3n>ang3ttortt>ei4 ^ie^er gett>i?l"en rcurbe, ift nic^t ein= 
getroffen ) betfelbe woUe oufgc^riffm unb lieber ge^^ 
f^bt iDcrbcit. 

BtitfcnaH 23112 67. Jt 8(aNII«nt 

134. iDofK Ocorg. (Sin @d)äfer, angeblich 
@eorg !Dorn qu8 3Kinbel^eim, »ueldjer in 
bortiger (^egenb n\6)t befannt ifl unb von einer 
nt(bt unoerbSd^tigett fßerfon ald gro§er 'JDiann mit 
bunf(cn paaren u. ©c^nurbart, brfleibet mit »eißeni 
9ilj^ut, grauer 3o^pe, rotier 3Befle, brauner ^ofe 
ttitb Mouem SRanttf, bef<^rieben toirb unb einen 
((i^ttjarjen ©ibSfer^unb mit ©tut^ftlifteif bei ftc^ ge^ 

iffaben foQ, foU R>cgen {)iebftä^lcn nadj; %Kt. 
46 3. 4 M etr.*9.«0. »em 10. 9to«it. 1848 
«emommenn^crbrn. Um^udmittlttttgUcfcl ^URttRHei^/ 
bjh>. feine« .ilufont^altf« n?irb erfud^t. 

Rem^Jtcu Jijri 67. St. II. Unt.:3Uctitfr. 

135. ^üvtbtdt :io^<inn «on i^ieubrunn 
(▼. «..^.«l. 7B 3 5140 b. 3. 1867) ifi ni(^t 
nacb (^ermtr^^cim, fcnbecn an tfti t 6. 3Hf.«9ieg. 
in Ilmberg Uefem. 

«Ictii 8(Ht3 67. t. ecaitflamt. 136. iGeimehn«U*) %m ^3. l 
Würben aus einem $cfigep5(fn>agen in IReuen marlt 

2 ton bem f. 5)icn(amfe ©f(b an bie f. ifreiÄfaffe 
üon Obcrfran ten abre{)ute, aiiü grauer, ungfbleitb= 
ter £einn?anb gefertigte (8eIbfS(te mit einem ;3n^alte 
»on 1500 fl. (in bcm einen 1000 fl. in iroanjig 

1 fl ^dtoOcn, in bem anbern 500 fl. in fünf 2 fl.« 
Stollen) enttoenbet Um Cp^e fM<^ f^tcr intb 
^Ibtatcn ȟirb erfuc^t. 

«avrtutl) 30jl2 67. ». Unt.-.Jiict)ter. 

137- iZöbtuna.) 28. b. 3». 

n>uibe bie leb. eiritferin fuina Calenberger in 
bem ten i^r aUein bewohnten, bei ©teinfirtben, 
@ein Obertauffir<^n, Sbg. ^000, gelegenen ^Sul* 
c^en tobt aufgefunben. 

iHc Seftton ergab, bag biefelbe genot^AÜc^tigt 
»erben unb (^enjaltfamen Zciti geflorben ifi; bie 
Xftat it\i)^l) iuj^rf(^einli(^ am 26. b. "iJl. — Um 
bcm C^tcc imiA crfm^ 

OaffeTbtttg S1J12 67. t. Ol. VbMä^ 

138. (^auht>eviu<fy ) «m 14. l. m. '^aS)-- 
mittag jwifi^en 1 u. 2 u|r würbe an 31. iörunner 
x>on J^önfleiten, Oer. SlrnRorf, im ®albe jwifc^en 
i^ünfletten unb Glperflorf oon einem bci(. 
G' grojicn, ccrputenten, etwa 40 3- aUf" 3Äann 
mit fcbwarjem ©c^uurbärt(^n unb biinfelfarbigem 
(deficite, beflcibet mit bunfelbrauner ©c^irmmü^ 
unb io)fpt, ein tlJatibiH'rfucb öcrübt; um ©pä$e 
wirb mit bcm ©cmerfen erl'ucbt, bag bem Släuber 
im ^anbgemenge burc^ einen oom teilten ^uge bi6 
l^um Stinn reic^enben ©tccfbieb eine fc^Y fUat bliu 
tenbe ^erle^ung zugefügt Würbe. 

^farrfirc^en 23/12 67. 9. II. Unt.-9li*ter. 

139. fSöd %uiü\t. %m 8. l. m. würbe 
bem ^..©pinbler in äangenneuf n ac^ 1 ftlb.» 
6 fl. R^evtlje ©pinbelu^r mit Weifu'm, gelb cerjiertem 
äifferblatt neblt fllb. 4 fl. w. Ädte unb 1 f^iwarj? 
leb., mit Staf|lf(^Ue6e oerfe^ner ©elbbeutel mit 

2 fl. 12 fr. in ©ec^fern unb ©rofc^n non einem 
iSurfc^cn enttocnbet, Weldjer burdi einen ^ntecimS« 
SQorwcid als bcr M. Wer u.gKü^lfne^t Sugnfl 
39öcf Bon ©unjen^aufen legitimirt war u. al8 
39 3. alt, 5' 8" gco|, mit ooalem (deficit, etwa« 
Iveitcr SQafe, SreUem "^nnbe, ^Obraunen {kiaten, 
^oljer ©tirne, blauen Äugen, blonbem ©tl)nurbart, 
bef(^rieben «irb. Um 6ptl^ unb fac^bienlic^e ^JJiit- 
t^ilungen Ibbb ccfin^t 

«Remmingcn 9(H12 «7. Jt nnt^-flU^tct. 

140. ^in%el etc^^an oon ©d^weinl^uirtni 
würbe am 12. I. 5Jl. tsegen aöiberfpenfügfeit gegen 
boiS ß.-'@rg.*®cf. rei^titr&ftia )ur ®elbfl»fe »on 
100 «Kot 8momlL9cfliviii||M^tNiM^ilft; Digitized by Google 10 M ber Untcfumf^cit fciwi «uftitt^ttcf Mlrb 

erfuc^t, teil Straftolljug ju ermöglichen. 

9lfuflabt a/®. 23/1 '2 67. Ä. ©«vrf«fim*t. 

141. Mngerinaiet OiifoUu«, leb. 'ZUm'u 
tM^ »Ott 9leuflo(fa(h, Sba. (Sbrrdberg, ncUt tor- 
geffi^rt unb l^tn eröffnet n^erbcn, er burc^ 
btflj. ®rf. »cm 11. l. SD{. nxflen iicröfl^n« bcS 
DctcuflCt p €k^. be« 3if9elmeifler« 3ef. Sauer 
in Gi^toaig in eine ®ef5nani§ftrafe tocu 2 a^cnaten 
16 lUfttn ocrj&at, unb au^ bie ^ulä|figreit ber 
eteOnng unter ^»I^ovfPi^t ober Qertoa^rnng in 
einrr ^l^clijoianflalt nad) erfianbener ©träfe au8= 
gejprcd^en n^orben ifl, ba§ i^m jeboc^ geflcn btefed 
ItrtVil, bcffen ®tiinte in In ^cftgen ftfglfltatiit 
fingefeben »erben f?nnen, binnen 8 Tagen bei 
Sl^ertnetCung bed Uebergangd in Sled^töfraft ba9 
Äetftt M (Rnftmid^eS gufl^. 

!I)fffen (Jrflänmg hJcfle mit{\et^ilt unb im %a.\i.t 
rta ^xii&Ui auf obigem 9{e^t«mittel ^nger 
maier in ^icfige ^Jrci^nvtfie abgeliefert tocibeii.*) 

Itaunftein tq/lS 67. ß, ^tUMneMi^ 

•) Coaf. «.>^.«eL 69 3. 4715 (1867.) RCb. 

U2. (%Setbä<fotiQev ?8efl^). Tem njegen 
S>iebfia^Ut>etba(^t« oeci^afteten :3o^ann Sieuper 
ntl et. OmDalb, 9fi. e.««. Oterieirin« in etet^er^ 

marf (jtretfcnci ein gefSfirlicfjer ©Ireuner, 36 % 
alt, mitielgrcfi, mit braunen ;&aaren, (pifeer, etwa« 
fi^iefer 9lafe unb einer 9t«r(e on bcr tinfen 
^anb) finb bei ber 33evbaftime ül^er ^0 ft, , bar^ 
unter 1 IL«, i jl.»®t., öfl. jl.^©t., sBereinft^alcr, 
bomt fi(er 6 f(. on ftträsem unb Ihibfermünien, 
^nige gelbe n^in^e unb anidieinonb fatfcfce, burd^« 
f^tagcne, weiB« jlnöpfc, abgenommen wprben, Aber 
bercn Tcbli<^en (Svwerb fi(^ bccfelbc «i^ «uip 
ttvifcn vermag; um Ste^eri^ ttub fft^biculu^e 
2)iittbei(unflen rcirb erfui^t 

a H c r b u r fl 31/12 67. 9. ü. ttnt. -Wickler. 

It» ®rinitttuiig unb a^efanntaabe 
fvntu toitb etfu^tt 

143. ^afe (Stife, O^fasb «uä Sdnrarjeiu 
baA o]6., eined ©etrugmrtc^enä (%xi. 314, .Ud 
b. St.«0.«9.) «erbi<^tig; fad« fieni6t im orbentl. 
Uicnfie fte^t, ifl Tu auf (SJrunb b. ?trt. 41 %bl 
3 b. (S.*@. ju »cr^aften unb l^ie^r ju liefern, ein 
bei ibr oorfinMI^ci f^Warjei Xn^aqnett ift ibr 
ftbjunebmen unb bic^ BH fenben. 

^ef 22JI2 67. St. Unt. Jlidjltr. 

144. V^artitt 3 ob. ©eotg, €<bneibergefeae 
ton Obevmer;,bad), 23 :^1, (Sbtxn, unb 

145. J^itttM ttnbceai, eidUcBefcOc »on 
fienriebcn. 

iittb t7JI2 67. t. .1brt.«RU|lcb 146 9tnumn ««ten, bb. SDIcbe«^« 

bon ftSblarn. 
Xrounflein 23/12 67. JL XMM^. 

147. IBogMer 3efe»^, Oittlcceefcae imu 

2öclf3e(f, ©er. öggenfelbe».*) 

«idjacb 22/12 157. It. llnL:9lic^ter. 

•) Conr. (5.=*.--93l. 5, 21 (1867). S^ie 9leb. 

14S. <Bbcv 3o{ep^ au« @t. ^o^ann, n>et(^er 
oom 10. «yrU btt 2. «Rai 1865 bei bem Sabn« 
meifler in Irounfleia in Äibeit geflanben ifl.*) 

trounjiein 21/12 67. Ä. UnUSRit^Kirr. 

' 86 3. 6072 (1867J? t>. SReb. 

149. &teitutt 30 ^nn, 2)ienfttne(bt »on 
{^un^t, 9m, 9eTbCir^, Stofenbeim. — 

C. M. 1007. 
OTündien xß. 27/12 67. St. I. Unt.=9«(^Ut. 

150. fioMIlofet «atbarino, «5<bin »Ott 
({noeÜttfSr 49er. ^^0^ «mb 

151. i^if4>et hinten, tterbeir. Sdjloffcrgcfcik 
ton 9Iu0*bur«. — %. ^x. 1168—1190. 

UJluudjen li^. 23112 67. «. ». Unterf.=SRic^ttt. 

15i. SM^ Ofttbatft CouHonjia, lebi^e 
ta^ilö^uerin »on Vrifcnboff, tocaen SHcbfla^6 |» 
oerüren. 

eibweinfnrt 16)12 67. ft, ttnt4»4*«. 

163. WtaierU granj, leW|, »on SRuletU, 

5fl. Sö.^^il. Ifdjernembel in JJErain. 
ftempten 20/12 67. ». L Unt.8W^ 

154 99raM Simon, (Eifett8o|natMter »on 
iD2«icr^efen, @er. ^voM,*) nnb 

155. ÜWiilile ©altbafar, (Siftnba^narbeiter 
»on SBalferwl)ofen, ©et. 'JJiainburg, eine« 2)ieb» 
fiabtt »erb5<btig. — CM. 983. 

Viünc^en 1I3. 2&il2 67. tLlLVüiM»^ 

•) (5 -^U. i*t. ^0 3. 2083 (1867)? 

••) ^5.=iV:.ei. 90 3. 6518 (.1867)? t. iRfb. 

156. Äotn .UJ»b, 23 alt, ^immecge- 
feUe au« iE^ger^l^eim, ^.^^l. iZBfli|bttio, Ott 8e« 

fc^utbiflter ttjecjen Di<bftabl6-*> 

2öflrj,bur9 29/12 67. St. Unt. dü(^t«. 

•) Coul. %V-??1. 17, 55 (1866). «). 3it6. 

157. ®4)teibcr 3ofepb, leb. taßlSljner »on 
£»etcl(^ingen, att JBef^ulb. wegen l^iebitabl« ; faW 
er oagirt, ift er aufzugreifen unb b«^« lief««. 

aufl8butfl 22il2 67. Jfc IV. Unt.»»!*». 

158. «nbtrf ®eorg, ©ienflluttbt 

cbernbac^, aW ©efc^ulbigter wegen Rörpenjerlefeung; 

aU Jianbfheid^ ijl Uxitibt oer^att« unb ^ie^ 

m liefern. ^ _ ^ «.-^ 

«i4^ikltt 8QI12 67. t. mMM»n, Digitized by Google 11 BUcrmfr. IMi ^^febet :3o^ann »on dtUberbina. 

72 B. 386S (1866). 

160. fHfnt^rüttt 1^0^. 3^(4 ». ©djmabac^. 

6.^^.-581. 72 3. 4923 (1867). 

161. gfeic^tenbelnct Üoren] o. sßhnhn-. 
Hti. 62 B. 2901 (1866). 

(S.'.^. ^l 14 3. 740 (1867) 

163. ^nauer 9lnno SBart. v. SRöfeU-inabcrf. 
6..^p..33l. 26, 54 3. 1793, 3568 (1867) 

164. ®e^let ÄreÄjenj »on fiauiMacn. 

88 B. 6237 (1867) 

165. ^elnti^t) 3ofe;^I) t^on ^ic^a. 
____ 6.--^.=53t. 85 3. 59bO (1867).*) 

•) Conf. e.=<JJ.^sPI. 87 S. 6M6 fl867). J). «eb. 

166. Sl^anplli S entfärb oon $fcrf(e. 
^ 88 B- 6237 (1867) •> 

•} Conf. 9.»ML 71 S- 4828 (1867). t>.Mfk. 

167. 3c^it^ Gilbert üon ?anj?fnn«ufnad). 
^6^81. 40, 84 3. 2708, 5896 (1867J*) 

•) Conf. a.:<p. Sl. 26 3. 01867). ©. Rift. 

168. 9tt^eK (^cor^ii t?on SBÜM. 

. . 89 3. 6343 (1867). 

1651. WMf^att ^offpMon ^>5d>RÄbt 

tm. ^ C'Sß. ©l. 33 3. 2360 (1867). 

170. WttMtt Satter wn Oterfinnlnfl. 

... «V , e..5p..»l. 59 3. 3932 (1867). 

171. aiCapi Sorena t>en 5|3rittn(^>in9. 
«;^.'«. 31, 86 3. 2144, 60G7 (1867). 

«•» M^«. 6.«*.-m 86 3. 6067 (1867). 
175. wolfet Öranj ton ©ttiflcr. 

€.=^J..©r. 59 3. 2744 (1866). 

174. foeet SRaria »on ^)}i'iin6(n. 

^ ©.^».=331. 85 3. 5964 (1867). 

175. vMbl SWatViaä tcn iRofciiifl. 

^ 90 3 6516 (1867). 

176. URet^ec iiac^ael oon $runn. 
84 B. 5928 (1867). •) 

«) Coiif.MMeL «9 3. 47S4 (1867). 

171, €#nl5crt Submig »on Hüffen. 

6.=$..SB1, 50 3. 3276 (1867). 

178. ^pü^l aRargar. »on :3cfel^(ini. 

41 3. 2777 (1867). 

179. Mtoitt Slnna »on ficiaecdborf. 
C.*9.'9t 80 85, 3. 5668 5951 (1867). 

189. IHvftd^ li;id}ael von ^cf. 

65 B- 4332 (1667). 181. fiUilt Unbreai^ t>on SRcufA. 

6.>9 «9L 102 B. 4888 (1866). 

182. 4M}ner (^ol^er) 9lnton ^(uau' 
Pcnfclb. ©i. 86 3. 6088 (1867). 

183. «Eigl Subtoia t>on 3lu(ina. 

«■«f .«IbI. 86 3. 6096 (1867). 

184. 9iMmtt ^ 0 f c D Mon ami^ti^. 

6.^^4^.=23l. 70 3. 4767 (1867). 

185. :Defc^Ict Öerbinanb (SBlumfetH) 
IfrcflUiir. 86 B. 6065 (1867). 
186> ^^aiCb ^aria t>on SBoIfratS^aiifcn. 

(F..^13.-m 90 3. 6469 (1867). 
187. ^4)tti^tec :S>amian \>on (Bc^iDiftins. 

C>9.'9I. 75 B- 5118 (1867). 
186 WUtt ^o\epf), angebL oon STlfi^lbotf. 

6.=^.= SSI. 85 3. 5966 (1867). 

189. SBntfar^t t>on (}ranrenber$). 
(S.«9.>91. 80, 88 3. 5638, 6209 (1867). 

190. CBftr) tP^artin x>en ST^curircben. 

(5.-.^.=23f. 81 3. 5729 (1867). 

191. <^4>tt>ä9let ^eiiirii^ »on J^arlflbtrg. 

86 B. 6085 (1867). 

192. SBdt 3p bann oon Obfr^aunflabt. 

e.^tl^iöl. 5J, 88 3 3466, G2i8 (1867). 

193. i^ebenftvdt Ii a u l i n e (^emfttiet) 
«. StceenMiit». «.><p.«Qf. 89 B- 6400 (1867). 

191 MdttT ^eter t>on ®cr«felb. 

88 3. 6264 (1867). 
165. Si(|>tenfreiitcr(£t(|)tenfleiAer)®8. 
oon Kempten. «.«^..©1. 7 3. 356 (1867). 

196. (Siittoenbunn jhjeler Oc^ffti ln®frfl« 
bofen. 6.«5p.^©l. 88 3. 6256 (1867). 

197. 9ttf€mb 1^ einriß von ftartt^ulb. 

6.=U^SI. 89 3. 6411 (1867). 

198. SBaucr (^eorg toon SRet<(eiiba(^. 
6.>?.=I5I. 79 3. 5564 (1867). 

199i 6Vof|^ Scbann ton SaaScr. 

6.=<P.'.i9l 89 3. 6337 (1867). 

200. SBplf granjigfa öon ^ainbau[cn. 
6. IV SI. 88 3. 6296 (1867). 

201. 9IellM)red)t iaofr »cn Ü3Jün4fn. 
6.^^;V^93l. 90 3. 6473 (1867). 

208. mffor ^atbarina ccn ilBörfll. 

(^.-'C. »I. no 3. 0474 (1867). 
203. SBalbaiif ©imcn ucn (?itclbvunn. 

i&. %\.m. 85 3. 5959 (1867). 
^ SB<nf(er Sobann «on Süg. 

«. « 6.-^.=SI. 90 3. 6484 (1867). 
«05. ^ftff Konrab ton 3tU. 

S.«|^SL 88 B. 6290 (1867). Digitized by Google 12 206. f&inttt 9lnton oon inetneTblingnt. 

6.=^.--SBC 90 3. 6561 (1867). 
207- Sofe (Seorg ton iPidUbacfc 

331. 87 Hr6163 a867). 
206. ®theU gubwifl pon ^lbu8. 

6.-$.=St. 77 a. 5418 (1867). 209. iSüentUbet acft»b t>on ^ieborf. 

6^^.:^. 82 i^. 5796 (1867). 

210. ^chmtb ^Itbanaftug t?on ©tra^bcra. 

(^ --y.:jIM. 90 6r^35 ri8^. 
211 flWüücr ^Ubani; ton fi[itictgmcc8. 

90 3. Gr)r)8 (1867). V fcrl ^Inton 
^lufjf rmeieV'.'JUf. 
91 ul hinten . . 
S aber fflcorfl 
$3 alt' auf Simon 
83 quer ©corfl 
Sauer ®eorfl 
IBttumeiftor (glitt 

Sneer gnana . . 
SBtrflmann ®^orfl 
Scrnnucr hinten 
geid)tcr :,"^ojopl) . 
Stftter 3ofepb ; 
S3ect) @eori< 5r«^>ri^ SBUnf ÜBilbflin 
S I u m i c r 1 1 ■ . 
Soflner ^ofep^ . 
SBrabt @tmoii 
8 u (t i n e r jpcbtpiq 
SPurfarM iHtcfc. g:eidiler i^eriiiuub X ürrbe cf SlillLejjl @ecrfl :^^oba nn (Silenftraut ^o^. gRi<fe gllenrieber '^o\tlfy 
^ it brc ^ (^ecrq . .• 
gnj^ft ^o^r^opt. . 
t'r altenmeier J;ob-^iin 
t^cidjtcnbciiier £or. 
^cmbjdjcr Urban . 
t^ätt) Aran^ . . . 
^•i el ©tfp^an . . 
i^ifAer IHnton . . 
f^ifd)er . . 

(Bebele l'ubtpift . . 

^abitlb j^onrab . . 
fegrtmann gtifolau8 
^a\t (fli[e . ■ . 
^ebcn(trfit ^viuUnc Alpl}abftifd)t llcrapitulation brr üamm. 

§eilmeier ®eorg . 


KU) 


jjtfuper ^^oDonn 


4 


. KW 


Jf) e I m e V ^Xofepb • • • 


. Iho 


^45 tat 1 RciuaD 
. 89 


ielmi 3ofcj>^ . . 


. 165 


«Brobfi ^cf.pb . . . 


. 110 


4 Ä i 

. 141 


^emTtrtet . . . . 
jieinprecpi xao. 


. ^Ul 


. ob 


^artete Vllow . . . 
Jictp läJfcrji . . . . 


. «4 


. 93 


^ Anbei 'lilnbrrad . . 


. 145 


^IJeitcr S^arbara . . 


99 


. iUo 


^openicoci ;^09ann . 
LH C t l t i VCTCi • . • 


. 1*74 


. 98 


^olltr I^o^nn . . . 


■ 12() 


9iiebcr 'Jlnton . . . 


. 105 


. 198 


^^otjfr 9lnton 


. 1 nl 


Uvtegier «luoicig 


QA 
o4 


8/ 


^ eigner ^nton . . . 
ji 1 9 1 e r «»f orfl . 


4 RQ 
. 109 


4 

. IPV 


jjjorn o>i"b .... 
yt 0 1 p ^^opann 


. loa 


. Uli: 


©uftereT 3oo. . . . 
Ml 0 1 p a r ni e i ^üincenj 


4 AQ 


. 1 V4 


a m m ?f<rblnanb 


4 4 9 
. llO 


o (1) a t e r ^>jrco . 


/ / 


. Iii 


Jtelm -Uiicb^iel . . . 


ÖU 


öojiiv vuofrt 


4 RT 


IIP 


51 i V 1 d) n 0 r ?f d . 


4 4 < 

. III 


o et) m i p viioanaiiu» 
. 81 


5t i r II e r Juiuica^ . 


ö'4 

».i 


© dl 111 i b UJaria . 


4 Qß 

. lob 


81 


ftirner ^cfcpb . . . 


82 


(»(^netoer (s^eorg . 


4 4 Q 
.n t rj cl) AMaiaci 


4 sn 


i&uineiiinctcr 7inna 


4 1 ß 

. 1 lo 


4 i l i * 


.U l e ; n vlncicaiS . 


4 m 


@ dMii ^ l e r 'Damian . 


4 Q7 


1 Qfi. 
1 A \ 


vicuiciocr ^\cicpp . 


4 K7 


< 47 

. 14/ 


« n Ol u c r Vinna oiro. . 


. 1 uo 


<2 ni u ü e i i iiuiuui . . 


4 77 


. 1 04 
. J.\\i 


©diU'äc(Icr ^^etiirt'^ 


4 Q4 

. l9l 
SfoplUCTer Matp. 


1 'iH 
. 1 .)U 


ü e t (\ i'inion ^^luiii» 


ÖO 
i^raud ^antrat . 


4 4 "7 
4fi3 

. loo 
Äreitnct ^cpann . , 


. 149 


® i e^U ukartiit . . 


97 


. 1 < y 
4 7fi 
. 1 f O 
SaiiDfiibcrncr vinna 


7b 


©pieB ^vifcb . . . 


4 4 4 

. 114 


. 1^1 


1 1 dl 1 0 11 )tci e 1 oV'orc^ 


4 


o i e 1 II 0 1 ^vcirpo . 
A 'J i 

■ \6i 


? i cb t c n |1 e i ii c r @eorg 


. 1:.') 


©teincrt Sari Pietnr. . 


4 0A 


. IAH 


i n be r ©eorfl 


4 ( >Q 


i. p a i e r uro>iu 


im 


. KiO 


J iiibner :^"l!ofcp^ . . 


. 184 


Ii f dl l er 9}^id!ael . . 


. 103 
0 r i n < 3'-^f'''V'b 


1 o 


,t ti n II t i* T" rt f\ t* n 

u U U II l <-<c L II P^tU u • ■ 


IRR 


. 1 ,)« 


I'i a p l iiorenn 


1 7 4 


o c 1 1 e r »yranj , . . 


1 71 


. Sil 


ü){aMer l'tatbiai . • 


. \)b 


^•13 e p e r m a n n ^^^A^n . 


. 123 


, 79 


«Kartin 3cb- @fl. • • 


, 144 


■ßeid J^avb. t^cnft. . . 


. 152 


, 101 


oberer i^ob'»"« • • 


.118 


Bill >|fpl) . . . . 


. 188 


UM 


iOlatier Entert . . . 


. 9G 


•Bin rier ;)lo^ann . . 


. 204 


. ii2 


•"Iii er llii*acl . . . 


I7G 


Bin t er ^Jltitcn . . . 


. 206 


. 140 


3Knierle rtran» . . . 


, ir)H 


Bürj ^'^bann , . . 


. 128 


. 151 


^Kenner ^ofejjb . . 
®ür\ ITf artin . . . 


. 190 


. 125 


SR üble iPaltbafar . . 


. Iä5 


TOclf (tT^'ui^'a . • . 


. 200 


. 208 


1^1 ü Her -^obaim . . 


, 211 


Jöolfbart ^offpb . . 


. 169 


. K34 


m Uli er ^ofepb . . • 


. 94 


ffiolfrum 3obann . . 


. 88 


, 170 


Beller SRar . . . . 


. 73 


m 


TOttbrlinfl ^«nri^ . 


. 72 


3ofe ®eorg . . . . 


. 207 


. 143 


<ReibI ÜÄatbia« . . . 


. 175 


. 193 


92(umaier %xa.r\i . . 


, 124 


r 

Prurf ber Dr. TOilb'fc^m Buc^bnicftrei (yatcu8\ i Kj uy Google gUv^ni ben 15. ^aimac 1868. Paijfr. €cntral-Mhci-33lalt. (HL Sa^rgang.) fett Mfe M 9umu CHf Xufnabme b<r BerSfftntliiiiuncfni rrfolcit un(nt(\(It(i(& unb finb foliie i^ortofrct «n We Re^aftion bei ba«)CTtf(^ 

■■■•i-rA ■[ -üiii -^''.atrcr in IKünrficn ctimtfcnbcn. tAi b()eu^nctm ^kr fönen fii^ tu bie iMcfo^nbcii O^dtben abjuticfecn, wenn nU^t autbrüdflic^ 212. Ordner ;3o^ann, aRaum u. Aamin^ 
fr0cr eon 3R9nfletten, fianbg. 9ut^u (20 3. dt, 
beil. 5' 9" flrc§, f^Ianf, Urt\c§, ^at ^eOUcnbe 
^are, blaue %ugen, läng(i(^(d tnaocrcj ^'fi(^t, 
Memli^ gTcfe 9lafe, cticol gcMiIte |>a1tintg), nelt^rr 
feit 13. ^liigufi b. 3. t)cn biogf. gfleg. M*nirt 
unb UKflen niel}Terer £iebjl&§Ie in Untetfucbung 
ifl, ift a» tNrlaftcK} berfelbc i^cgtc (l^ in letzterer 
Bett bri St^fifern ottfoM^lcn. 

tt«tt<tt(m 9)1 68. IT. 12. 3nf.4U9. 

- 218. Sfot^fe/ Oon^Iiind^biener au< Lüneburg 

(21 3- wnb fd)laiif, bat ^fllllLMibi", Icd'^y 

^aare, blaue x'lußen, fpite 5)iaic, lionbe« ©d)nur= 
bürt^en, runbej gcfunbfSibitie« ®(fi(bt, auffaQenb 
frcunblitbc« SBencbmen) weüe auf ®runb cineä 
geridjtl. J^aftbefcbU^ »cm 30. jJioobr. o. 3. tDCgcn 
S)etru0<< unb 11ntctf4ltt8im9 fe^cRommcn nnb 
bienlber alitalb i\\ic^ri(bt an^er flcgcbm irorben ; 
bcrjelbe ift fid^ec mit einem gemiffen S(>riftian 
{^einri4 Kabgcr twn fjHnc ibrnüft^, indfyx wx' 
IStiflfl in 9t Hg« bürg ipcflnt '^tMi unb 2anb= 
flrei<ilKvei mit 4t% 9lneÜe beflraft »urbe unb fid) 
»ieOci^t n«^ in 8ai^erit um^ertrcibt 

SftncbttYg 2^1 69. tlüt Jhenantvaltf4;aft bei fg(. 

pwii. Cbcrgcci^ti. 

Unter 9[$nr^f{giiiio bc* brtr. S^aft- 
bcfe()le0 unb fSelebtuitg übet ba<^ 93e: 
idf!tottbete<!bt iinb oer|)aften: 

2ii. Malet SRattin, Ub. !£;ag[5bnrc oon 

füxt 282 3. B, «.«9. Uxt 41). 
S0iiau»btt| 5/1 6a. ft. m. ant.<]Ri4((r. 215. iiettmaiev emmeram, 2:agld^ner »Ott 
9tonnn»eg, toeoen ^iebfia^loerbrrt^enf. (6t.<9.*8. 
%xt. 274 3. 3, 15.:®. «rt. 38, 40 3. 1). 

^leifing bjl 68. tt. I. Ont^H^lnb 

216. Wtüütt gßlc^ael, leb. XagtS^ner ton 
^affcrbura, 9.:^%. ®iln)burg, tocaen 5£ii(bitäblen 
(et. «Tt. 282 3. 1, 3, <e.r«. «rt. 41 
?lbf. 3); berfdbe befitjt einen tjom f S. @ilnj= 
bürg am 24. ^pril 1866 oudgeft^atin, auf ^oni^ 
faj Orimmingcr toon ;$|iat|attfeR Ututenbcn 
9icifepa§. 

DonauTOOrfb G/1 (;8. ». II. Uiit.-3ii(^)ter. 

217. ^d^ueüinaet tilnton, SBafenmcifler«» 
fne<bt (0<{mat( «nb^nnt), luegen IBerge^en« ha 
't)iibfia^(d ). 6^. Ui Safenmeifierd ^art( oon 
«Riebernborf, gbg. 9R&^lborf (@t.>®.-3). ^rt. 
282 3. 1, (S-®. 9ct. 41 Vbf. 3); ein in feinem 
Seilte bcflnbli^cr ^itb ifl ^ie^ f^jfen. 

Oaffcxtnf 0 6J1 68. ff. IL 1lnt>Sti4tcCr 

218 flrbitifter ®eorg, ©ürtlergejeae »on 
SBöbracb (v. C^fJ.^öl. 70 3. 4778 b. 3. 1867) 
ift mögIi(bcT lEBcife mit einem auf ^i)iax 6 m a u § 
«OB Mul^mannifclbai Iftutenben ^tHenftbu^ tKcfc^ 

Seggettbotf 3/1 66. tt. tlnt.<Ki«4t«c. 

219. <^d)atrct 9lnbri'a^, m 3 ^iif, 
mtuel{Dro§, ^at graue klugen, (cbroaru JpoArc, tc&gt 
eine €(bnftcr etwa* gefenft) !{)ienftfne(bt Ottl Vttt 
rad) in Obci öfterrcicb, julf^t u. biö t>or 1-1 1:agcn 
auf bem l'iuta'^ct bei iOiU^ofen bebienftet, »cgen 
Dicbflabiccrge^end j. @(^. fcind SMcafMI^ 

30|. «kgt. («Yt. 41 «bf. 3 b. 

9ai(«N <H1 68. IT. Vnt.««!^ DIgitized by Google 14 von eaufam^olj, 34 3. alt, auf ®vunb b. ?lrf 
282 3 M 6t.>(9.c'j3.. ^ct. 40 'ilrt- 
Wf. 3 b«i 

ftfttutcrfi 7/1 68. It Uiit.4Rii|ltr. 

MF* '-^^t. tOJatjer Arictridj, i;opfen-- 
Mmlcr foit UUd), hKgcii ^Jerbredunä tet ^3ers 
oreHung falfi^cr 5 fl.sÄflffaannjfifuiuvn (v. l?.s©t. 
88 3. 6332 b. 3. 1867) auf cS5nmt> b ^Kvt. 169, 
171 3. 2 b. @t.=0.»Ö., «rt. 3ö bt« 

gürtW/l 68. ff. Unt.riHiditti. 

222. A^jlertn(l{er üiic^atl, Itb. @atiler= 
ä«(«U« »on iÖurj^twinting (30 3- o'*» fl^ffe. ^''-^^z 
|at braune .ipaare, ift clt\ia"t Ac((ei^t, trägt ^tlK- 
i)CiMbt, ic^ivarjf, [au^^avije 3ot>P< unb J^ofe, bläu« 
grautn gonoK S^nfic^nS«) A'S<" 

'3?frbrf<^<n« itx t^ntfiUruag. (6t.s«.<a. »rt. 
203, ?lct. 41.)*) 

t)0iioiit»Stt( 8^ 68. 1. 1. iKt^gii^. 

•) Conl. (5.r-;j..i)l. 17, 03 (IH67J. t. SHcb. 

ArSscIflfiii, 9«a^. i^eOfcIb, (MC 6' fttef, f<9(«tir, 

trS^t ':^Ppve unb fanflf, fittr bie Änii-f roiil'fnbe 
©tiilpflifftl) rotc^tn 3)r*ntfiifluiiö j. B<l).Ui ipian<r= 

JuUfmni 9. «tioAt. («t.:9.>e. IM. 347, 
5..®. «vt. 38.)*) 
fttona(^ 8/1 $8. ff. I. Unt^SRidtttr. •) Cour. 68, III (1866;. 0tc^. 

224. Wluiet 3ofep^, Ifbigfr Wfljgfr »cii 
gieaU^cfen, mrgm Uirfetf^o^tni;, auf 0ritnb 
«Tt. 40 3. l M «.s«. 

iu dl bürg 7}1 «8. jr. m. tfHt.4H4l(r. 

tD^arHit iMeorg, @(^ufib<rgef<C[« 
«on Öb<nntrifca4, MMn 'ütxbxt^tni ber Ä5ij>er- 
WrUjjung Irt. 234 i^. 1) an ^of. 

fftct^ (Hl 68; ff. lfait.«JiM(t(r. 

«) Cteh C,>1».>«L 2 ^ 144 (18680 «■ 9M. 

226. iiiof Vnbrrai; sOintcaitet Mm fSvs 
fangm, unb 

227. 58p# 'Huna Doi o^ea, gtb. Siegling, 
U\\tn ^i:|rau. tv<aen bitrügU«^ Qnliinung ber 
«laubiger, («t*«..». «vt. 337, «et 
40 3. I.) 

Jftrtb 7|1 68. Ä. Unt. 3it«^tcr. 

228. Ä<tli Simon, :3ntt)obuträjc^n ocn 
«ira, csj<m. «nnai^^, 43..«. SBoIffi^n (25 3. alt, 
6< groft; untetftbr, bat broNte^te««; ffoubcii Qirt, rtraue %ugen) wtQtn ^itfift, ju ©auamüble u. 
^ar?bi>ff, 'B. 'ii. ffloliftein, wrfiöter Öer^iebe« 
bcd Xicbilaljl«. iSt..@..iü. Ärt. 271, 277, 2b l, 
282 3. l, 2. e..®. «rt. 41 «f. 2 S. 1—4» 
^Kif. 41 m\. l, 3.) 

lUiffau 17/12 67. «, Unt.>ati(btet. 

22t). $rafcb i)to&ann, If^iqa- ©c^Sffr r>on 
Ofl^Iingen, Yaüxib. O 51. Jliiii^^eim, welcher j. 3- 
in ^Jaijetn uni^riie^t, föegen Diebjla^lwrgebtnl 
j. 3cb. bei "öttuerd @tb. 'IJiin^tng ton Tremmel* 
ftbtoang, fifg. OberDorf. (^rt. 282 3. 1 hii 
et.s9M» «lt. 41 bei «.»9.)*) 

ffem»t(tt 8}! 68. ff. II. niil4li^ 

•) Coot. 14 S. 802 (1887). C BIc». 

289. IBetut^et mt%tlm, ttb. tauBbrnr 

«on SBert^Ubcrf, 'Q -M. ®c^tt>aba<b, nje^tn ©er» 
gf^end M 2)tcbjlabU auf (Srunb btf «rt. 41 
^Jlbf. 3 bei M. 
«««TCiitb 1Q|I 68. ff. Qm^lR. 

^im ®trafi>DU)U8e fItt^ in t»er(»aften: 

231. Z^tiin ^einrieb, 17 3. alt, ifnt, 
tagiöbuer «on Okrbcif, »cgen IDIcbflab^' )tt 
Imonatl. @efvini)niB Derur^cttt, *) 

tRantbccg 12/12 67. ff. ««itfflgcntbt 

«1 Coöf. V^^^ 66 3. 4525 (1867). 9tA 

2S2: W^mtttt an^ 3«f<l>b/ 17 

^. alt, ^'»brifavl'etffv ^ni« Oberrciite, l'bjV ®citfr, 
»egen 'X>Ubßa^tö iur (^(fängnig^fe toon 1 ÜJlonot 
15 ^agrn «ectiTlbeUi 
«uglBnvfl lOrii 87. ff. «qhflycUlt 

233. ftf{nf| 3af»b, (ebifer 6ibiitma4cv wii 

Dettingen, «anbg. ^Buvsviu, h>fgen Untecf^lMämi 
)u 2monatl. (ä>ef&ngniB ocrurtbriü. *) 
« u fl e b to-r g 2t/12 87. ' ff. «qifflfletTibt. •) Conf. (5.=U»»W. f)2 3401 (lb67j. I. JJfb. 

2;M. gfpt^et Diubolpb* 17 3. alt, raq* 
M^ner «6n •©utfllengnifflb, am 14: Offbr. l. 3- 
»egeu -DicSria^lÄ jur ®f|ängni{^fJrafe ton 2 Ü)io- 
naten 15 Xagen «erurtbeilt; btrfdbe ifl in bie (8c* 
fangeuanflalt 6 t. tScorg«« cfa^ttliefcm. 

ategcntbiicg 19)12 67. ff. ««liittgnMt 

23&. i04toaI^ etepban, 34 3. «ft, tt§> 

lU^iier von Untcrbicbtru, ®er. 5>a(^an, njfjien "titOs 
jtai^U ^uc (^efängnlBfirafe \>on 2 JDionateu 18 Xagen 
«crnrtbeiCt. 

Vt « n<bMt ff». IM/i 3 «7. ff. «t|ti(ltfti4fc Digitized by Google 236. ©Cficiifürtliet Xaver») unt» 

237. (StatnfUtttttt X^ereje»), mbtvi- 
r^fcute von ^ier, om 27. f. h»«aen ivibcm^jt* 
li^cr 'Bfflna^nte cij^ncr Gdcffcn )u ie 4iiu>natl. 

«mannen l/X '^3/12 67. |t. 8(iii»9cn(^t. 

•) Conf. *L*^*m. 72 (1867J. S). »fb, 

238. 9<^t^cr ;lcfct!) tpu ^)'inilicf, am 22. 
^unt I. Ol tücfltn !©ib<rfipcn|ti(ireit 9Cflfn ba« 
.^. L^rg. @ef. 3niMialI. ©tffingnig t>entrl^ttt. 

fBelben 21}12 67. IT. «cthfiiicri4t. 

239. I^P|>fn(r '^lufluft, 29 3. alt, leb. 
SlAfi^iMtSeldle von @<t)5nff<, loegen SDeleibiounfi 
brr betiMffttetcit SRat^t tc. |tt Stög. <8cffiK3M6 
»erurt^ilt. 

9lfini»cr0 Ufa 67. ff. tkjirflfltnt^t. 

240. fSatth 3ofcpl;, 28 3. dt, ©attlm 
eefcHr, 1. II. b» ©^toatgcritoi^ttr ^. iW. Sart^ 
ton l'Bf(i>vnbranb, Sanbfl. £anb#biif, giilf^t \\\ 
©eifern, Vantß. Slrnftorf, in *!lvbeit, am 12. 
OftlT. I. ,V »fflcn Ä5r>)crwtW^«nö ic. jur @«: 
fSngnl^ftraJf von 2 OTcnafc« 9 iagfu Kjjrurl^filt ; 
berjrlbe ift in bie ^cjaugenanflalt (Sbta(|) 
lUftrit. 15 

241. jB«^|»Pril 'XitoUud von )öirIeiiMI)t, 
am 36. Siiiii I. 3. Wf/n ttibcrft^enfHeCeit (ii«rit 
boS ^.'.eT^M(St\. )u 3«mi«lt. •«faii0iiit«ec»r^l.- 

3S ( iben 21il2 67. t. «(}^^t.- 

2^ Ittbatt 3»fet»b, Irb. ®(i)tvct)rr oon 
etaUiMUS, üani. mtUx\<\B, am lü. ülotbx l 21- 
luencii' 2)lcffla^tt ju SmndL ^cftnomg ««iir»> 
t^.'ilt; bfTffIbe ifl Itt.MtiOeHwflflioiifIftIt C(va<^ 

jilii liffcni. ♦) 

V a 1) t * b u 1 1 1 ' 1 2 67. Ä. !Öfiirf8(jeri*t. 

•) Conf. Q.:^.m. 42 3. 2852 (1867). ©. »cb. 

248. ^P^pel ?lnbrfa?, 24 3. dlt, «cb. in 
^injrnborf, SftJ^main, UKficn SBiberfpcnftig* 
fett g((i<R bo» ^.*9c9.><Bcf. s« 33lifl. 9t^iwgak%- 

terurt^cilt. 

Rrrna* 22J12 67. St. »fjitMfttridjt. 

244. ;S)op|>rI '\>a\il, 27 3 alt, geb. in 
.Qird)Iciit, ü^anbg. Sci»main, lotgen :^ibevj)>tnftigreit 
{\?(<cn b.id ^.>(5m.>0e{. IN 33t<g. a»efiiisni| wr> 

iirlbfilt. 

V Ml a 4 22/1 2 67. ». iBfjirf«i^Ti*t 

)i4:>. ^Hbnacbt Scbaftian, leb. ©ater^ 
Uta von ^Ji)iiU(nber(i, am 29. t». 3^. lorAtn j{ör|^ 
Mrlct«iiti|tt 9id»aatI.!0(fSifln{ft-twnut^lft 

«1<^a4fc»b«t||- 31/13 67. IT. 8ci^ntt^. 246. ^enfel ^c\.a. ^crlf)Mm, btr alÄ ©treuner 
unter $olii«auf|t(fyt geftcQt n^urbe, ifcit fit^ dot iBes 
Vanntflftbe btf t«tr. OefifelnffeS entfernt imb firennl 
Jrabrfcbfinlid) UMcbcr b^^d^.^^fiflllu^■^^I^^^? unt^:r; um 
&p&\it n. ^In^.nliefcrung bc({ab;a im ^aUc ^etrctciüS 
onf ^fiffif^ganft »irb trfu^t. 

Oercl^bcfcn 31/1S 67. It eqhfiftmt. 

247. 9iitttr «nna ton erbenwei« (18 3. 
alt, 5' 4" 0ro9, fc^Ianf, ^t brause ^are, blaue 
KateK, fbim^fe 9lafe, e«o(jni- TOinlb^ f^b«* Stirn), 
rKl6){ n* bcr «i^toiijciauffK&t ait}pQeA iMfle 
ovf0«dr(ff<>< ""^ itlnfitt »etbnt. *) 

ITcmtiat^ »IJI2 (t7. It. «ejlrftamt. 

•) Conf- (V-i(.-.in. 90, (1K60), 11 (1867 ). Tic 'Mtt>. 

248. {iBeltbiehMh) einer am 19. 0. 
|. bfl 69(bneri S.iKeng Don €(<btoaig- 

^auf en , ®tr. OltPbJuren, wrübten Crittrocnbung 
eluer 9)aar{(baft »on 48 ff. (\wt\, 6cr-9JofIon 
i 10 II., 2 griebrii^Sb'or, ein | l^tapoIeonSb'or, ein öfterr. fl..-©t ic.) ift eine T^rcferin Äoroline 
@Unbcr, angebUiib 2)orffrmnat^en ; oer» 
bS^tig, weTAt ^(^ fif bortioer ^tpfi^ (fftttnb* 

um^er trieb ; tiejclbe iftbfif, 353- a .ttjarbccbft^roaiiger 
bftt unaelvi^^nUcb langen, ftavf gebogenen 
reibten ^auntfa unb truß f*n)arjrJ ftci>ftn(b, 

alten l\tu\uv"ti OrU'vinSfp.'iif'i, 'o[ausvnr'''flfii '^io^^, 
\i::mxic ©tulmipfe mit angeftcdten »eigen @i>(fen 
unb febrrf^ube. Um Gpi^r unb foc^birnlit^e 

ViitlVilun^ifii irivb erfudt. 
Ü)J ttinniitiu" 2il (yfi ». Unt.nHi*ln. 

249 i^tTti)papicttitbfl<iki*) %uHtex 
93friaffenf£^aftfima||e >er grieber. ®irtb wn SButt« 
f iebel »erbcn3LMü.i. Oftbab"- '?ltti cu ä 200 jl., 
^}h. 3357, 3358, iüb^, »ermiM» unb beßel^t Skr* 
bacbt, baB ielbfr CNttwnbct »vüibm. — Um ^fpSI^ 
lotrb erfudt unb m« Vütduf ortPomi. 

4>of III 68. St- um.=iRt*hT. 

250. !l)dil{iigfT' ®inton, iRablsei'Ue 
^Sorbcli, ^a. ^aiiau 11; ifl oerb&i^tig, bcm ^9RMI« Digitized by Google 16 gefrffen X. ^rinfl wn (Sottfriebing, 9anbg. 
XHngoIftnd, am 22 » H?. 1 brauntudjeucn, (V'ten 
9?o(f mit ü6«rfponnfneii ftndpfcn »on braunrr &(ibe, 
im Ccibe mit graurm Sarfciitt u. an ten 6(i)5§en 
mit Orleang (^efüttrrt, 1 tStMid^c Suddfin^cft unb 
Sikne, 1 neueiS, blauflfbnxftrS unb 1 bette abiu 
tragtncA 6o(Itu<i^, enblid; ein jfib. ^aljtud) mit 
InCftimcm Ooben unb griben 6treif(^m enttc(nt«t ju 
batvn. — Um ©pö^t unb Sükr^aftung Iti ißtr-- 
bäcbtiaen, nenn er im ^cfi^c betr. (ä)tgenftänbe 

Sftnbf ^nt 1/1 68. 1. 10. 11nt.''9U(|ttr. 

251. Utban 9lugufl, IcHgrr ^aglc^ucr von 
^ier (21 3. alt, 5' 5" ßro^, f*m5d)fiij, bat fpi^cn 
jfopf, r?I^Ii(^ braune ^are, braune '}(ugen, ftumpfe 
jjlaie, runbtg Sinn, tragt grfinfn $ut, bunttlarüncn 
dUd, fii-ftrei'tt- JBcf^f, braune ^nn^\i)ni){), 
tccld^fr tu einer i^H'lijeianftalt »«nvat^rt ivcrDen {oU 
unb ftc^ legitimatiiNtfloi ttm^ertfetftt, ttoOc l^c^r 
geliefert merbm. 

(Jic^fiatt 3J1 68. Stabimafliftrat. 

252. {(Sutmenbete Zaiä^entüfl^et,) 
Inficr einer ftngabf ni(^t n&^ )n bcfi^reib«nber 

5nf6cn- unb ^ai^tü(^er bcfinbcn n* na4L-'f?fidnicte 
ilai(^entü(^ in biegf. Qcnvo^, tocldje bec '£)ien|l: 
fntSft 3 »f. B«^(attf<t »0« Qiaeni, ^g. 9«nf<n. 

entrtientet \u fcal'cn juflffic^t. 3" H^fcn tücbern 
jlnb joli^enbe <JKmen einftemcrrt: Walburga 
iinger, (jlifabef^i @ried, CSiifobctb Ofenfteier, Änna 
iEBat4>(T, Apäu^sl Äatfearina, IK. j?i o:ö, lU.inci^ i^am 
gattncr« jl^erefta ÜBimmer, «Florian Oiklbucga, (SHfabetb 6tro^m«leif, 9tofIna ^cl^ner, aJlaria ?a|>er, 
®. «. ©aurcg^er, 5R. m tjje^ab, Äatbarina Söre«^. 
tel, Waria 2, Mnna Ärcnawiter, SWaria 

6(^reibcr, ^odjpointner, dicfxna 9lumbcrc\cr, %nn9 
Äerner, SÄaria ÜJlitterbuber, ÜRaria SDWrjgang. — 
Um (yrmittrung ber (^genli^amer hiirb eriu(^t. 
Irauuftfin 4/1 68 St. II. llnt.:<ni*tfr. 

253. Sitonadtt Urban, ^agnerdfo^n au< 
GimbaA oJ3nn, Colbot b<f f. 2. ^äA-^^at. 

©urg^auffn (nabcui 1!^ H;. alt, fc^iracb v^cbaut, 
5' 7" 9"' gro§, bla^. bartlo«, f)at braun« ^)aare, 
graue Hagen, fange 9lafe, \px1tt9 Ainn, (5ngli6ej 
(Sffidit, trug tie Uniform ufbft ITJantel) ift am 
31. )>. 3R. befertirt: becfclbe rocOc aufgegriffen unb 
an bol begei^nete QatoiOon geliefert tocrben. 
«farrfiri^rn 7/1 68. ft eqiill«nt. 

254. (fHauh.) %m 27 t «m. ^bf^^3 nnic^en 
6 unb 7 U^r tpurbe Der ^aglö^ner 3. üReier bei 
Ucier^ai^ ««n ebicm giemli«^ gro§en, eine Zvät* 
[cppe tiagenben SBuric^en einer ©jcfu^r (vcnilic^ 
grcg, pon Silber, arab. Ziffer, brauuladirtcd 
®e^ttfe mit m. (Binfaffung, frifcb angeidt^ten 
«öflgeO bor übt Um @p&^e II. ftti^Mcnli^e a»it» 
tbeilungen nirb crjudit. 

9R(mmingen /Jl 68. St. Unt. Siic^ter. 

255. fßautt fltarta, 3irtQe^netMo<^ler m 

3cnd)ing, (17 % ciU, mlttelArrft, unterfetjt, 
braune Jp»are u. ^Augen) idoUc, fall^ fic alS 2anb< 
fheif^erin betreten loirb, aufgegriffen ui^ an^r 
geliefert werben. 
IT 9 bting .27ii2 68. t. tB<|i(»anit. IMi}. 

256. Staipatbauev einrieb, ©i^neiber 1 1867) ti(( nciurUi^ ber 9oIi|ciauf{l<^t cnt|ogeQ. 
tm italtfmncb (r. (L^gJ.«^ 39 3- 2693 b. 3. | Bleibt a« 811 67. «. «egimantt. j3Upl)«bttti'(l)r Urcapitulation brr llamrii Slrbinger (S*ecrg . . 


. 218 


©egenfurtner Xat>er . 


. 236 


Itjüller mUt^tl . . 


. 216 


iBab^orn 'Jiifelaud 


. 241 


&tiit 3«?^. ®«org . . 


. 220 


Oftermaier tDli(^. . . 


. 222 


8art^ Sofep^ . . . 


. 240 


(Sil an ber jtaroline . . 


. 248 


0^1» olb et'pban . . 


. 235 


2^* an er üJlaria . . . 


. 25". 


@r5ncr 3obann . . 


. 212 


rKabgcr @(?nftiin £eiMl(b 213 


33 er ne der iüil^elm 


. 230 


@rimminger iSonifa^ 


. 21G 


Sog «inbreoi . . . 


. 226 


J^enfel 3o|cpb . . . 


. 246 


Sftitter Vnna . . . 


. 247 


^ofe 9lnna T^orct^ea . 


. 227 


J^iopfner ^nivul . . 


. 289 


Sd^nrrer 9lnbrea6 . , 


. 219 


2>aninger 6imon . . 


. 25Ü 


^afparbaucr Vemric^ 


. 25G 


©cbmaug 'i)iat . . . 


. 218 


IDcIlfT SBe(f§4Mg . . 


. 223 


Schnelling CT 9(ntott . 


. 217 


Doppel 9(nbrea« . . 


. 243 
233 


i. bain vP^cturiil^ . . . 


. 231 


S>o)))>el 4Jaul . . . 


. 244 


Jtronader Urban . . 


. 253 


Urban ^iluguft . . . 


. 251 


Seiler 3©fert . . . 

^crfier 3ofcp^ . . . 


. 232 


Vettmaier (Smmciam . 


. 215 


Urban 3»f(1»^ . . . 


. 242 


. 238 


«Wartin 3^^- ®eoi^ . 


. 225 


©agner 3ofev6 . . . 


. 232 


gorftcr 9{ubol)>^ . . 


. 234 


SRa^cr jjriibrid» . . 


. 221 


^3ci^ua4>t SebafUan . 


. 245 


3raf<^ Sodann . . . 


. 229 


Waier ^ofep^ . . . 


. 224 


BebHnfcv 3of<P^ • . 


. 252 


©egenfurtncr T^erefe 


. 237 1 


'IHaier >Diartiu . . . 


. 214 Digltized by Google Waritn *a 1& Summ 18ti8. teer. €ciar<a-|)oliKi-PatL fiu .'Uiuoljtnc ^ ^djfentlubunatn cttolAi uiuntgclilid» unt> finb jolcbr portoirct an bir Hitbaftion btt büi)iu\ftsin tnatn cttolAi uiuntgcliUQ uno )inb |old)r ponoirct ®erid)tUd)c $aftbefel)le. ftttDm SqnmmttRS fletroffen IH. 267. fßvad a)ied)tiite, 213. alt, X«0^ 
iB^nrrin «on Sc^^au, n?(g<n SBdrugcl üi Me Sffcntl. 
6i^un^ D(Tit>ie(en, ift 9eiii£§ Vtt. 41 3* ^ 

(5.^65. m iH-rbaften. •) 

SOt t in III i n ( u til 1 6b. fi. ätiur»ft(ti4t. 

•) CooT. C<D.*01. 4S B. 2889 (1867). t>. 0M. 

258 ^attttet 3o^ann, ©c^neiberfleiclle 
»on Jüergboftn, ttxgen Unter[<^Ia$tung in bic Sffeutl. 
6i&ung mtotcfen, ifl gmäg Üit. 41 ^. 3 btd 

Stemm in gen 8/1 68b J(. Qqliflani^t 

Unter 9$or|e<suno 5ed betr. i&afts 
beffbled unb iBelebruttg über bai 5Be: 
fcbnierberecbt f{itb j|u oerbaftett: 

25'J. «Sattler 3ofep^» le^- 3:ienftfned)t ton 
tlct. 41 

8tC0eiil»iiTg 68. ft. II. nHt4tU(tcr. «. stA. «) OMf. «.«ip^ 29, 41 (1867). 

260. 9t^axb ^tinxid), ZaQU^fatt 
!Z)opd, (»er. ^avmtt) (t. €.»$.491. 69 3. 6389 

b. 3. 1807). 
SQaQrtut^ 68. lt. I. Unt^StiAtct. 

261. i^of Barbara, Ub. S^ä^cin Don 4$eterS:> 
t^ol, Sbg. Sonthofen, n>egcn me|KKr, gu {^ifc^en, 
Obertbal^cfen unb J^rmpten rrübtcr SL'er- 
breim bc« äBttrug«. (©t.^®.»5ü. Ätt. 314, 315, 
319, 320, C.««. «Tt. 41 m- 1* 3.) 

fteml^tcii liqi 6& t. L Unt'SfH^to. 262. ^iuipnt ^nbread, 27 alt, @9p4< 
axMut Mn ®drj, auf @runb b. Xrt. 293, 294 
3. 2 bei et.««. «Tt. 41 «6f. 3 b. 6.««. 

»frta^etg 13tl 68. tt. llnt(Ri4tab 

2(>3. SS^etler rwtebrid^ auä ÜJJfmcfcen, ju» 
le^t ^Uf^lremfcv in dtofen^eim, auf @runb 
b. «cl. 215 3. 2 ce« St.=®.«0., «ct. 40 3. 1 

ttaunßcin 12/1 66. JT. ttiiL«Rt4t«t. 

264. l'i i A a c I , leb. :35i(nfirnec^t, ®flt« 
Icrefc^n ton Offcl«^|auicn, Jbg. .Dioinburg (21 3« 
alt, niitt(I()rc^, imterfe^, runbci, tMQet 9f 
ficbt, tKiuiic ^aaic unb klugen, trägt fct>>rarje 
Icberne ^o{t, (^ivar^Ub. ilBab«nftiefel, buntelgriln^ 
tu(^fnen, <m (Sarabögen jtniffmcn @p«nfn, 
ler mit ■^'i\tanr.<?tic;>fen terf^ fdn foO, ältc 
?t<cl^baiibL) \i\\}tn jRaubeÄ. 

l' a n b bat 1 :\\ 1 68. «. !. Unt.:9lidjttr. 

265. SDlüUer 3sna), €i^neibrcg((cae »on 
BiOing, 8.sf[. JDrggaibotf, ttcgm %Nebffai|(Mr« 
gfVn« (9lrt. 41 m\. 3 b. 6..-®.); bcrfclbe ^ot 
am 6. l. basier eine (SouMrtbtrfe, ein itin» 
tndt mib «fiten 9or^g cntooilM, mi^ lvdi|cil 
®<genfl5nbeii 6pS^ )u pfitpn iff.*) 

DcggciibiTf 12/1 68. ft. Unt.sSfUibtn> 

•) Gbiif. <.*1S.*QL 34 S. 1»07 (1867). 8M. 

206. ^|>ief|eUberf|et 9lnna, ÜRogb «mi 

(?j\nerinc<, ^anbfi. Traunfifin, auf (Srunb b. «rt. 
293, 294 3. 2 bt« ©i.'®.^©., Ort. 40 Jlbf. 1, 
«Ct. 41 «bf. 3 b. «.«0. 
ZtaaKUcis 18/1 68. IL TUtttRU^. Digitized by Google i8 

267. ®u4>^aufft ::^c6ann (y. Cf. 'C ÖL 
84 r>. 3. 1867) Ifl nic^t oon acrit^rb^ 

«I4fl<tt 911 6S. 1. 1. ttiit<SH(|lcc. 

C^inMr ^OTot^ca, (cb. 9ll^n oon 
fjforjen, «anb^. Äauf6«urfn (36 alt, 5' 5" 
exo%, icd blonbc ^arc, braune ttugen, mangcl- 

ler Ä. 9Jl. 'iDtartin ju ^forjcn iinb ®tn. (St.. 
«..«J. «rt. 271, 276, 282 3. 1, 2, ^Ilrt. 
38); biefette bflrfte na(^fce)ct<bnete cnlMnbrte ®tQtm 
flSnöt mitilife führen ; 1 mit JfancMJ gefüttertem, Perne 
{U f(^U6enfic4, mit einem j^uge lum '2lutjie^eu 
anf Mben Gelten verfe^ne<, ^Ibfelb. fticib ecn 
grün unb idjw.irjvm 'S^runtc, 1 nibcrjyf iBteii t1ii>fen. 
txan}^, 1 filb SKiegelt^aube, 1 gtauvoUenen, tärbig 
geftreiften a((tetfigen ®\iO)n\, bcr von tDtSufen m- 
gefreffni unb oben bcicfcmu^t fein foU, 1 niei^j 
grauet unb 1 braune^, buutgeftrcifted \c'v. ^.M- 
tud^, 1 grüne n. 1 rot^fc^iQcrnbe fcib. @<^üT^e. 

JlfH»tcii l(yi 68. t. ttMt.*SU4ta. 

269 Settfng ^cronifa, 9Rogb aia Ztp^* 

fftxm, ^bft. ^fiftJ't, njcgen iCicbilablt>crflebeii« ic. 
(6t.s®.=;B. ^3lrt 282 i^. 1, ?lrt. 41 -ilbi 3). 

TOand)en x\X Hj» ^- Unt. iRidiltt. 

270. ^i^enbaumtt 30 bann, ebemal. 
Ofißer ttt iSitIng, megen 9)erge^n» bd Oetruged. 
(Itrt. 315 B. 3 b. et««.«., «Tl. 41 tHbf. 3 
bei 

Vtan(ben r/3. 11/1 6a. «.III. UnU<Ki(btet. 

271. äßeilt^CCf 3a tob, leb. @5rtncr von 
9aniii1^, tUU/tc fUfy In Hinein ^cnuntreibcn 
foO, fcWjen l^tetflablpcrfleben«. (9lrt. 287 bc< 
et.*9;<e. tHrt. 41, %bf. 3 b. 

mfta^cn rl3. tili ea. JtUL n»t4K4ln< 278. Wtoftauer ^cmintfuS, leb. Scrtbent 
von ^Mbyburg, wegen ^rbretj^eitd bei ^ctntMft 
auf entSb feb «ti 314, 315 B- % 819, 
321 b. et.«0.'8., «tt 40 «bf. 1, 4 b. 9.*®.*) 

«Ufl«burg 13|t 68. <. IT. llRt-tlU^ltc. •> Oonf. 1 3- 97 (1866.) f) Reb. 

Stint ^traftvoO^uoe finb oerbaftra: 

273 Sol^net J^ranjiafa, leH« i^abrif- 
arbeiteriu oon DtUingen, wegen '£»iebfla^U )ur 
®ef5n(|nig(trofe «oit 1 SRenot 15 ^geii «er« 
urtbcilt. ♦) 

«Uflibutg 26/12 67. t. ««itrtlgfcUbt. •) ConI; 9.^ML 66 5. 4544 (1867). C. ««b. 

274 9lcff 3o^aitii, 27 % Ot, UM|(r 

?Kc^fler= unb ©rSuflefeHe au3 OroficitiniieJt, 8.«V. 
Augsburg, wegen iOorentbaltung frember 6aAeR 
jHT ^efSngniilfrafe ««n 1 fllpmit 15 tagen mk» 
litten. 

«Kglbura -26/12 67. ft. «qMlg(ct(|t. 

275. ?3ad)tl ®enjcl, Xifdjierdefcne ocn 
^^oain in l'öfamcn (v. (S -.<;5..5BI. 85 ^ 5984 
b. 3- 1867) iß ni(^t V'c^r, fonbern iit bie 
j^itQciiaii(iaIt <S6va«6 |it liefcm. 

etTattbimg 24/12 67. t. gq W i g eriai. 

276. ^le^tnuUer Sofeb^. 20 3. o». Üb. 

Waler unb 5^rgcner von 9{egenSburfi, (im 3. 
3uU b 3 n^e^en I)iebilabU ju 4monatl. ®i\ini- 
ni§ »cruTt^tt.*) 

tTaitnftcin 21/12 67. t. «dlillseci^L •) Ooni. C.4l*tH. 72, 99 (1866). D. 8Ub. 9bi#^]rMiiii|eH. 277. iUfyttnbitb^ahl') oerwii^ner 
9tot^ ivttcbtii aud bem Saben tti U^rmacb-'rd 
^fner babier mtttelft (SinbrucbiS 22 fllb. ei^lin* 
bers unb 'ilnferu^ren entwenbet, barunter eine 
IQHnige Änferubr, 6at>onette, mit 3 fllb. Dedeln, 
eine ISliniflir ß^linberubr mit ffloibranb, auf bereu 
innerem '.OjejfuijibeCfel „(WforA Ji)dfrtcr in 'JlneL^ib" 
civgratrirt war, eine^nf-rubr miK^ckbranb u au^ge 
fibn^ttenem VfrMfrtcm ~il>ertu. HUini^i^e'Änfirrubren 
mit SBerloou brauiu^nu, glän^enbem ^^licfelmetaO ; bie 
flbtigeit U^ten flnb (Svttnberu^ren mit (Sclbranb. "Mt 
n^ffi boben lv'i|e dlfft'Uällc^r 0fo|f< f4«ar|ec5w. 3tffern u. fib^^^rjUc^e faconirte S^ißfr (bie ^Infernbren 
aucb Sefunbcnjeiger) uhb tbeild 'patent: tbeiU ge 
w&bnlt(b( flocbe @lä[er. ^ie tRidelubron in^bc 
fonbcre Ratten auf bem inneren ^eifingbecfel bie 
^nfdbrift „Ancre Aiguille^. 15 Rubt«*^ unb auf 
ber .^Innenicitf be? »ilberbecf iRuatmcrn, bie )i<^ 
Der Jiummcr 7H53 oujcbloffen. 

Um (SnnittlKng ber Oblaten unb M lÄtbti 
mirb mit bem Öcmerfen crfmit, baß berfelbc 
eine äcb nittwunbe an ber J^anb jugqogcn 
baben mu%. 

«afbft^ t8}l 68. B. itaL'SUcbL Digitized by Google 1t ni (SrniÜtftiitg ittib fSetanntQabe 

fmicK »itb ttfu^U 
m fUnbemmaUt 9»ii(ae( unb 

279. l^inbennirttcr ilnna tOiarui, ^iünb= 
ICKlc^Uute r>on ^Dirnftcin, vanD-^^out. (^Tantentl)al. 

aitcmniingcn 30^12 67. t. ttnt'Sti^tcr. 

280. Wfc^ Sofe»^, <ltfcniA^Ttdter »on 

©rafenwie^, itöt^tiiig, 6Ü 10. I. Wt» in 

flfiti 21112 67. It 1. naMW^ter. 

281. ttU^mer ®ottI{ct, reb. ^Btebficr oen 

QcT0c^nA bei S)icbrta^Ui wenn ei; oagirt, er 
«tt «cr^aftcii. — C. K. 9126. 
ftfln^cn V3. 31/12 67. 9. 1liit.s9H<^ 

2S2 (^alfii^rcr (T^rifkoj^^, G^ccbiciBCfcUc 

von lü^cii^eljtetu, *) u n ^ 

288. ^C^p^etct iBil^elm, 3tmraergcieae 

« i 4 ß & U .^12 67. £. Uitt.*dtt4Ut. 

*) Cknit. 8 3- (1867). 

••) (l.-.«P.-W. 33 3. i^iöl (1867)? ©. SRcb. 

2S1. 4pcroIfr OJiaria con 6(^>9(in)«m, ali 

®&r)1>ttr(| SljlS 07. it UntiRUHR' 

•) Oonf. 9JfM0L l 3. 41 (1866)! Z, IRcft. 
286. ISIettl 3obann, SMcnflfhe^t von JHetm 

If^affcnbttis 29|12 67. St. IXaUffMfitx. 

•) COof. C»9.>IK. 75 3> i^l^6 (1867). 0. 8M. 
38ß ftdiffr ^riebri^, «Rc^aiiUer oen 

«ttftaburfl 31112 e7. t. L ttnU9tk^l(r. 

28t. ^aaev ^guab. 39 3. a(t, kb. Xao 

Id^ner von 0)iur.nau, uuB 

288 j5ahr ^ofcpfe, 55 3. alt, kb. ffta^tU 
f(^mieCgci(Ue von Ütort^ojen. 
«eilbtin 3112 67. ft. H. Uiit.sOU4ttr. 

289. 9tHntt «nton, 17 3. aft, CMMber« 

^efcfle, aiun'bli* von :J^u(femüiefcii, ®frtinr,cn. 
ffieilbfim 17/12 67. Ä II. Uiü. :iiiditcr. 

290. SEStld ^o^ann, !BKTbi&uei\^jo^n wi 
9tbfan%, 8ttnb9. ^Jicunbutg »1®., o» tBefi^lb. 

Keunburs o/'S. 2/1 68. St. UitUOtid^Ui. 19 

291. ^teittl <^tpti, SHcnfttnA^t »on Üaiu 

«nibetfl 4/1 68. tt 1. 11iit4RI4tn. 

292. ®niBev Wic^ael, Irb. SilentifiK^t, 

juU^t beim iyauer JReifc^t in Jodler«, Omi. 
ifdjinA beoitmut.») — t. 9lr. 1Ü1Ü168. 
3Rfllt4(li 4)1 68. f. UtttdRUIt. 

•) «t. 89 3- 64-22 (1867) V t). Sfltb. 

293. I^epttbarh 3o^- di^ie^i^i«^» U^nna«^» 
oon iOof, all fliiflcfibttlb. «cscn Uiiterf4)(agung. *) 

«of 411 68. ft. 11iit4ll4ler. 

*) Conf. 6t, 67 (1887). Cie »ek. 

294. CitrpBI Sodann , kb. fllkben^c^l 

TlinN iieta in £ci^(anfcii, all :^ef4iiIbi9leT 

au3«buvi] Till Üö. «. I. Unt.=3li(f)tfr. 

'296. Mtmutmann Subgeriw«, icbiscr 
@<bioti^(r ooR ®tra§berg, dacl Oiebfio^ mt» 

«ufldburi^ 2|1 68. P. II. Unt. -^Hi*!«. 

296. ®Cf>l9dget 8acbara »on 2id)tenberg, 
etabtem^of. 

Sanblbiit 5}! 68. «. U. niit.*M4tir. 

297. SSalbrunti ^eor^, ^afnediefdk iui 

ibififtein, ©. ^. iJobenflraul, alÄ 3««$^'. "«b 

298. ®det 'iUcnjel, ©d^miebgefeac au» 
(Sgcr in SS^tneu all ^iebjla^tlbeid^ulbidtct. 

9farttir«cn 31J12 67. St. I. Iliit^^ 

299. 9mmttUnfi '^««1» Ckbcehcrgcfdk 

»on ^>5c^)la1't,*) unb 

300. $r<e^rtd) ®tor^, mitxffiiOLt Mit 
©d^ciern, ^eibe S)i(b|la^ldoerb^<^tig. 

«farrrir^en Mfi2 67. SLh UiiL*il»«tct. 

•) Conf. (5. -p.-üll. 61, 81 (1867J. ©. 5Wfb. 

301. ^erl ober »etl ^^ilipp, 32 3. dt, 
Dienflfnei^t «en fJorn^oferbrtd^, grciflng, 
fnlt^ft in 6(bn}ab{ng, ali ^cf^ufbigkr iMgrii 

Unteri(blai)univ C M. 1. 3223. 
?Rfin*en \\% 6(1 fi8. ft, Unt«t{.:.Ri*ltr. 

302. SSo^t Jipciiin*, Vanttränur ton J^ert» 
Uni^iljaiiien, i'aiib^v it»"nf>'"tb'il, b-if'" Grmititunjj 
im t?.--';}. Öl. 3-^ I(\'i7 (18ü7 i bi«b« b<Vjteb-- 
lic^ rcquirirt würbe, ^ietjt feit 1 .^aSjrc mit feiner 
grau int bit^. ^iftm um^t; betfdbe ijl in «ner 
Untcviiidj inc^ n>fi?ni Aaub<l ju »ernofmten. 

«itilbetm 4/1 Od. St. 1. Unudlid^. Digltized by Google 20 303. ^fdiinrr ©ecr^v Ub. €tci7il'nitfor tcn 
^ttling<n, Hertingen, ivddjtr lix (äntivcn- 

billig ctmr G^nnbetn^ «obSditig \ft. 

«■fliftsr« 7)1 6& iL 1. tliit.;]Ri4lci; 

304 $iid)4i @tm»ii, leb. WQ^nnf^t «on 

%u, ®ex. i^^alfcnftcui. 
^ceUinfl 7/1 68. St. Unt. stiebt. 

905 i^acf Simon, $rio. oon Herfen, in 

Ittjter itm iHüncfienivo^n^aft *i — r. M. Iiiia. 
SR ü neben rl,V 7jl 68. St. I. Unt. Jiuttcv. 

•i Coiif. (S.-i!. 7, If), 47, 5:J, III (ln<iGi. fu-.ticb. 

306. Weierle ;'^cfep^, TienftfacdU r?cn OitcU 
ftngrn, a(d ^fc^uRi^ter tvcgcn Ticbl^a^Ii) unb 

307. $lfc|>er ^Oam, 43täuCii.(ttt oen Seltne«:: 
bcrg, Sbg. 66cn»i((bt(4,*) al§ ^mnifirat, unb 

308. $if4>et c9eorg, aBebcrg.kOc t>cn ^.in 

Rottcntvtd 12)12 67. tf. Suibflcrid^t. 

•) C'oni. 70, 71 (1806). T. Hub. 

((im in bei 9t^n)»fa(), unb ^ 

310. SUle* N. N., beffni Ü'b rtä iPc 

((^dbigte; tiiefelbcn foUcn iu ü)Un<^<n otcr Um^ 
gcgenb .^anbtlfc^aft ttribev. 

«ufl»b«t8 8)1 68. ft. I. ttnt(9H4tR. 311. T^oümaiet ?\ran<, Timflft'frtt onf 

»affcrbuifl 8)1 68. «. II. ttnt.;SRiiMer. 

912. Meter 9Ibam, 45 9 «It frü^ 

l'cbi:t-ai.iT ju .ftarlftafct; bcifcIiH- i'i;'.: fi<^ in 
.Uojenbctni »Der i£tauAfictn .JittbsUtcri. 
£obr lüjl 6Ä. «. 11. Unt.c3Jic^itCT. 

919. flnl^ait^ ^o^ann, S^e^gcriti-fcac wn 

(^l\i[4btX)^, VaiiNi. Ot<r»icd>Iad), al* ivf4iiilti}\tcr-, 
fall« .r bcjct^äjtiguniillpl umbc^jitreunt, ijl <t 

«iAditt 6^1 68. «.I. OnUMfabm: 

•> Coii£T>9^QI. 102 3. 492Ö (1866). fl>. VUb. 

314 Üiä^tenfketn ^rauüsfa, ÜJlagb »on 
i^ÜTcnricb; fall«» |1" »^^gi^t, ftode fie m^afut unb 
ati^iv fleliffcrt rcerbcn ") C. M. Ü31. 

VtlnAen 1)3. 10)1 68. 1». Uiit.«WiiM. 

•i 2<1. 77 .-^ .">4i5 Cl«ü7jV Sieb. 

815. ^tcinmaiet ttnton, ?WMj3erfl«fe«e 
»on :lifunuuft O. $ f , Uli ©:f(6ulb. megen i)i«b« 
ftabid ; faQd er vagirt, »oQc er »«baftct tt. ^«bcr 
il liefert »Krbm C. M, 715. 

giflnibcn ()3. 10)1 68. ». UnMRitbttc 

31G. SSalthl 3ofei>b, leb. XagCbbttCC »on 

(>Mol\Iflatt, a\t d'^iiTbij^tfr, unb 

817. Xeifei ^alt^afar, &<bitntreiber von 
bcrt, oM 3'"a'-, 
S ftt|bttt 0 9)1 68. iL nnt^iRi^tce. ©erl ?b'ttW . . . 


. 301 


©leul 3otann . . , 


. 285 


er ad iDied^tilbe . . . 


. 257 


9tt4bbanfct 3ob. . . 


. 267 


Tellmfier 5wnf , , 


. 311 


iSiuäle ^orot^a . . 


. 268 


(Sätx SBengel . . . 


. 298 


(5mn>crUn{\ ^aul . . 


. 299 


(£r^atb ^einrieb . . 


. 260 


(Efi^ettbaumer 3ob* • 


. 270 


5n^r 3offp^ . . . . 


. 2.>^8 


Scitrlc Soiepb • . • 


. 3UÜ 


$if(ber Hbom . . . 


. 307 


^ifcfacr (S^ecroi . , , 


. 308 


§ricbrid) (^eorg . . 


. 300 


Simon . . . 


. 304 


©alfterer ^ri|t«|^b • 


. 28L' 


®Tnb(r SRitIttl . . 


. 292 


^)aiur :3onab . . . 


. 287 jSltphitbrtffilK VcnqiftiiUttni 

Ocroib SRATia . . . 
^ 0 f öarbara . , . 
;3enin 33erorti(a . . 
^anntmann SubgerinS 
Äaifer ivriclric^ . . 
i'eonbarb ^o^. ^rirbr. 
I4(btenflern ^ranjiM« 
^inbenmatcr 'ilnna Tl 
^tnbenmaier dRic^acl 
Sobtttr 9r«n)Wf« • • 
iDlcrf ^o^k""^ • . • 
^JüUUer ^Qtiiti . . . 
'Mtogauer ^«mlnSiii . 
'JJatterer ^V^n« • . 

$cci ^tiüm ■ . • 

Banner ®rcrg . . . 
:U einer ^^Intcn . , . 
3Ufd} 3ofcvb • . 
9tit0, ^änblergfrou 
n?iea «nton .... 
aiublanb ^c^ann 2S4 


Sattler 3ofert . . 


. 259 


261 


S oberer ^bam . . . 


. 312 


269 


6't)ebercr ©ilbeltn . 


. 283 


29,-. 


Sdj orrer ©oltlitb . . 


. 281 


286 


Scbttjcißcr i^arbara . 


. 206 


29 


8imcnt ^ilnbread . . 


. 262 


814 


SplegeKberecr Vmia 


. 266 


279 


Steinl ©eorg . . . 


. 291 


278 


©teinmaicr ^nton . 


. 315 


27.3 


Strobl Sobonn . . 


. m 


274 


teifel iBatti^fav . . 


. 317 


26 ■< 


;BaItin >fcvb • • . 


. 316 


272 


'ßoQt ^nri<b . . . 


. 302 


258 


3i<ad)tl mnxtl . . . 


. 275 


301 


SaUbrunn . 


. 297 


303 


fB eiler 9Hebrt<b . . 


. 263 


2 so 


^Bcinbccf >fob . . 


, 271 


280 


Silb ^jobann . . . 


. 2110 


310 


QielmfiUer 3ofc»b . 


. 276 


309 


313 tmid ta De. OOb'iAm eutbbnufccci (Varcii«>. DIgitized by Google WwukOl tca 23. ;3aiiuu 18<>& 3mt. Crntral-PoUjti-flaö. 

(Hl. ^ofiigong.) •*r«ii»gtgcbc« »OB »CT t. k. 9«li)ci«Siccftit« DlüaiKs mtcr OlntsfMt t«r I. •tolttalilltiln 

fecc dmfUi mal bcf 9M**a. 

Ck jlufuabmr bcr ikr^ncinlt^^uu^cn rnelj^t uncnt>)cliltd) unc ünb (cldie (ortoirci an bic dttbafticn bei baocrif^M 

t^cniTat--i^cli}ci::6latut in \Ui&u(bm eimufrnbm. (icHi|tlid)c $aftb(fcf)le. 

bci<t(^ncten '^etfoiicit fbl» alt Me vcrfoiacnbcn .Oel^örben abudicfetu, loeuii nic^t audbrücfltd) 

an^m fie|timmntt(i flettoffcit ift 318. mapv ($raiif) d^anj, e<^(on<r 
9«feac veit 6agp<tfr, <9;m. j(reiit(, Vlu» 

bad), >vcl(^fr ircAen Xtft|la^lMr9f6<nd in tif§i 

öffirntl. ©i^ui'g oom 12. ^<hx, 1868 SOJerafn« 

«rt. 282 B. 3, «rt 41 «H.3).«) 
aReHninflCtt 9)1 66. ft. Q(|Mli|criAt. 

•) Coirf. «^1}.<«t 76 3. 5297 (1887). 2>. SRiD. 

frtttl), ou?g<bi.ntor Settat vcti 'l'au'loiutt"' 3- 
alt, 5' 1" groß, bartlcÄ, tat [djtvarje Staate, f»raue 

®<iidjt mit ftatf ^frcortretenfen ^«^Abfflfnfnodifn, 
fert(bt tiefe tcutf(ft, an einem feiner öinger \\t lin 
iSlieb njigf|ff(brffcn, aud^ war er an einem Ju§e 
Uctivunbet, tviifl braunen runben ^uf, fcbtoar^ieib. 
^Uilic^, (iraim^cllcnni Obrrrcct unb baiunter 
f(btoar$en tuc^ncf, (\raue J^cfc, ©licfel, bfi'ay auc^ 
einm lljilitännantel mit freürctber '^Jarolc unb 
Kauf ^KiUtäi^oje mit h>ci?;cm '^^iff-pciO, treldjcr 
am 12. l. 'A)i. äOlorgtnd aud bvr »Cflcu Jicb|t.ibl= 
»cttrecbend fiter t^n wr^ndtv« 4^ft ciitf1|>Tang, ift 
gu rcrbaften. 
Xacbau iHjt 6Ö. ft. 9. UnKrfuc^unjtSgcricbt. 

Unter SBorirlGinio ^e^^ t>rtr. .^<ift: 
bcfe|)lei^ unb föelefytuuQ übet ^a«^ 

880. Il$nalr (9lelflnQer) 3fi^or, tebig, 
aus (*ebfnUcfen, Vantg. ,vncMxr,^, ein SSaoant 
(beiiäufifl 27 3. alt, mitte^rog, blonbe ^aare, 
f^rau« )luoen, Mgt fiabti{4|e JtWbnng), ter (Snt: 
MCRtung einer |i»ei8<^nft8<i* f^MrfUfr. ^inftelu^ lammt fiib. *4-^anjfrfette, im Oefaminttoert^e oon 
20 fl.,t)erb5(^fi0; bie Wdtcn jlnb rbenfadl ^ie^r 
ju liefern. «rt. 41.) 

9t i et» ad) 17jl 68. «. 1. Unt.^SRiditfr. 

321. @cfl (5»o, ^JUiagb »on üRantel, @er. 
Siiben, »Cijen !3^irbßa^[«ergc^iU u. i'anbflreid^. 

Qamtcrs 10|1 68. 9. h VM.mii/ltt. 

322. CtrpM ^erbinanb, (eb. A);.iurer oon . 
Deuringen, i'cintfl. ^tiißlburg, »eflen Diebfla^lm^ 
c\c\)tni unb all l'anbi'treidjer. (@t.=® »Ö. 3lrt. 282 

3 3, «Ii 41 «M, 3.) 
ftcnlttni IQ/i 68. t. nattttl^lo. 

323. fkudbei^l ^c^). ^Jifolou«, vulgo 
""Vempfr/ let. Taglöljner auä 9)iun<^bcrfl, 35 3- 
alt, tliin, jviunb auifebent', fpricbt ben i5d}fif(^cn 
Jidlfft) ^>iebfta^ltocrfle^en«. (%rt 282 
b. ©t./^y. ö., %rt 41 «bj. 3 b. (5.-®)*) 

J&o| 1611 68. St- Unt.r:Ridfler. •) Goal. «.»V^DL 8b, 95 (1866). D. «eb. 

a24. 9?Ium "Pbilipp, TaglS^ner »en 'WüUU 
nun (V. C.:|J.'5Dl, 88 jj. Ü279 b. 3. 1867) auf 
@ntnb b<i «rt. 40 B- 1« 41 bei 
^rt. 204. 48 b. Ctt.«®.««. 

£obT i6jt 6B. ff. I. Unt^SRi(^teb 

325. Xrcnfle 3o^ann, Xienfifned^t t>cn 
Oitmanneielb, l'anbg. Edingen, »egen SBagcijenS 
ber ItnterfAlogung; bnfct^e ||at am 30. ». 3R. 
m t ctiu-m feinem Dienfl^rrn &c\- ?'fitencjTuhr in 
^4iappcn^cim ge^Sri^en ru(iii(^ grünen, 20 fi. 
»ert^n $aklot «ib 2 pm^ t^alcrit entfernt. 

«ri^ftClt 16)1 67. S. 11. ünUniAtcc. Digitized by Google 22 

326. <Smfl(er^ev SBolfoonfl, Utin, »on 
(«rt. 282 3. 3 b. ©t'.®.=!B., ^Irt. 40 bj». 41 
flBeibcn 1511 68. ft. niit.4tb|lR:. •) Cod. C^9.-8L 12, 26 (iWt). «. «cb. 

827. I^^elb ^nbreaö, .V^öu^Ifr unb "^Üif^er^ 
jjffen« tton 9lltm|(^iBanb (v. 6.-.^.'S9l. 85 3. 5949 
b. 3. 1867) tfi 3. i^. tDA^rf(^{inli0 in btr ®cgmb 
Mit 3"««lfk«kt tef^Aftift. 

<Rtunt)UTf) 19/1 68. t- Unt^tt^ln. 

328. §(etiö)baum Rafpar, leb. ta^^I^fjncr 
von Zitier, auf (ä)runb b. lütt. 282 3. 3 t>ti 
m.*M„ «rt. 41 3. 3 btf 6.««. 

ti«ttiiflelit 18/1 68. 9. VMUW^. 

329. i^rrplb ^nna Waria von Siwvnnt 
(18 S^. alt, 5' 6" grog, («lanf, ^at f^trar^^e 

^aare, bnuiu ftttgm, ttlflt S^tol, rStblicbrn 
fi^war) belebten 9ioct, Sarett) »(gen Xitbftal^IotT' 
(<SU®.«Q. Kit. 271, 282, (£.'0. 9lr;. 

lf4affcM»ttTg 15)1 6B. t. 11iit.«Ri4t(r. •) Conf. e =Sp. ©I. 4 B- 284 (1868). f). «eb. 
330- ^au|>t nioii, £Uu|tfne(^t von löl), 

gtflii^c« TJ3. 18^1 68. ft. I. nnbltt^lcc. 

331 aSölfel 3c^ann, laAlö^Wt Den 
Oi^ien^ol». ^at^reut^, auf @runb b. 9rt. 

300 b. 6t.<0.'8., «Yt 38 bei S.<®.*) 

««yteitb 181< 68. ft. UattStt^««. 

•) Conf. <i.-U.-?»l. 6, .'0 ( laiiTj. t>it iRrt. 

332. ^C^ntttt ®ecrfl, <Dicn|iftie(^t von 
IDtatba^, auf 0runb b. «rt. 41 b. 6.«®. 
6(b»ctnfiiit 1711 68. IT. UntT«Kt(iiteT. 

333 C?inMe 'Dorot^fa (v. 6.^»|3..öl. 4 
2Ü8 l. 3} [oü 3. l. iäl ju ^itorjen 
filr ben «rflen t^rfibPt «««b Ott<bf»e burc^ cinm 
5?ttaVcn ein A-ibrbiüct f»* ^'al'cn löfen laffen. 35ag 
entiXKn&ete JlUib boii OBoaßoff. (^t grünen 
Qticii mb fditiKirie fpg. GpitgA, bcr 9iofciiIcan| («eftc^t aus rot^n ©(aitperlen, brr 6ban>( bat lugtr 
einer banbbreiten b(atten (Sisfaffung feine ©titifett. 

Kempten 16J1 68. ft. II. Unt.;SRic6t(t. 

334 ^tvo^maiet ^o^ann, ^irtendfobn 
Mit @b«rflon, ^anbfl. :KoltenbnTt(, ivcicber bringenb 

vcrtädittg ifl, in ttt Shdit fem 5jß. l. Bit 
brm @&ltn<r %nbr. 'Kann^rbt oon ^ci^niab* 
baufen 1 granb<iniiil0«nen(R 6)>enfrr, 1 9aar 
vi iMo'^crit • , nidt uifannnengfböniK ©abfnitiefd, 
1 rct^^bauiniDoUened ©adtutb. 1 '43aac ^ferlf4)u|}</ 
1 $oar tortle CtrOmpfr, 1 tabifitlai u. i tabaf« 
flSfdjAcn cntiftnrct 11 fc.ibcn unb H* i- 3- 
Xbannftetten, ^anbg. ilRooibuig, bei jcincc dt» 
mm Aiifbalten foO. (m 282 1 b. Gt» 
«rt. 41 mf. 3 bei C^iy.) 
V»anb«bMt 17/1 i-8. ft. U. Unt.riRi(bt«. 

336. fBrjoIb Jpeiurid,, Icbig, aud iBrcnn 
(in ben 20er ^a^i^en, mittlerer 6tatur, bari(o#, 
blag, ^at lange .0)aarcj n^elc^er verb5(btid um 
"DiHtte v. W. )u ^ottcnfiein einen f(i)waT|^ 
tucbenen Urberjie^r mit rctb unb grau cartirtem 
Jullfr, ^t>\t unb ML>efte »on fAioar^i ttttb )oei§ gf= 
tupft<;m ^ucfdfin, rotb gifuiterte, traune, mit 9el} 
Bcrbrämto l'iübc unb einen ((^njarUudjenen %\ti 
mantcl entwenbet \u \)3bcn unb bie gefloblenen 
Kleiber n>abrf(i)etn(i6 trä^t. (®t.>0. 9. «rt. 282 
3. 1, e.^®. atrt. 41 %bj. 3.) 

Oa^ccntb J8il 68. ft. nvt^Mcc. 

886. INII«r 3ofet»b ül ber ri^Hne 9r«nc 

be8 im Q.S m. 2 3. 82 (1808) unter bcr SBe^ 
)ei(i}nung ;]|ofep^ Äirner »egen ^iebfta^ld )ur 
Seibaflnig «ii60cf<bri(benen. 
SRfittibcn tJ3. I9}1 68. ft. III. UnMKi^tcr- 

337. ^tol\ 3obann, lebtger ©Srtncr vcn 
iniuingen auf C^ninb b. «rt. 228, 52 b. 6t.-®.»e , 
«rt. 38 be* (5. Ö. 

«ugfbur« I9|t 68. ft. IT. ttnt.-ni««trc. 

HP 338. fßMmev ?o bann, leb. ®at* 

lergjobn von 3?cblnri, Vav^.l. f-^t-mau, eine« am 
14. I. iK. an ieiner iDhiiter vvviilten l'iorbcer- 
fu(be« unb eineä Scr^cbcn« ber Unterfdjlajung 
DfrbäAlifl. (©t.(».-Ö. 3lrt. 228, 47, 48, 49 
«b(. 1, «rt. 234 3. 3, (5.=®. «rt. 38.) 
«mbccg '20/1 68. ft. XM.m^. !&t)»cmtfr. 899. SBalter O.UatbSu^ v^n Dbfrfdiopfbeim. 

6..^J. Öl. 87 3. 6148 (1867). 
8iD. Ovmm fRartin «. •Mltnelinenfelb. 

C.<t».'9I. 40 B. 1830 (1866). 841. 94^effaiirr Xaver von ^tirm}.ingen. 

(£.^'JJ..iöl. 66 3. 4518 (1867). 

342- ttraH •eorg ocn ^"0. 

C.>fL-fK. 80, 85 3- 5666, 6024 (1867). Digitized by Google 23 348. MX do^ann oon flff altern. 

€.=^.=331. 90 3. () i98 (1867). 

344. SUUl^tt 9}li(barl oon ^rn^berg. 

6..*.»Cl. 88 3- 6307 (1867). 

^. Kaub im U.s^.siB. ÜBaffcrburp. 

46. 48 3- 3072, 3187 (1867)*) fleffOt von -mcnhtm («.»V^SL 63, 68, 77, 86 b. 3. 
1867) ift btrbaftct. . £ic Sieb. 

346. iD^pfct ®eora »on ($i(^fi5tt 

(E.>9.«01. 48, 52 B. 3187, 3423 (1867). 

(Ä'^'-'-Bf. 88 6294 (1867). 

348. iD2au( Srietrid) von ^cbn. 

, 88 3. 6200 (1867). 

349. maKOill Bern^arb wn ^ßfnke. 

(5.='V.-39l. 71 ^ 4828 (.1867). 

850. 9^mntv i^aui »Ott ^^Jic^. 

e.^^.^Söl. 76 3. Ö225 (1867). 

351. fflithUnaet Siavcr »on Obrrralaii(<im> 
£'9.>®(. 90 3- 6482 (1867> 

862. ^ner ^bam i^cn UntcrafferlMdi. 

6.=^^J.--^3l. 80 3. 5G'i8 (1867) •) •) Conf. 6.=qj. «I. &8 3. 627G (IS67). t. 9leb. 

353. SBeU^I ßat^arina von i^interbonv 

88 3. Ö298 (1867). 

854. SSeitM Simon oon ^inttrbna. 

88 3. 6299 (1867). 

855. 4t#telliet 3^'tfob x>on ^rUibiVt. 

(£.4^. Sl. 89 3. 6415 vi 867). 

356. ®teQOti iatob von ^^ßfaffenmüniler. 

€.<9.::8L 89 B. 6418 (1867). 

357. ttetU 3ofep^ mi StegendburA- 

74 3. 5014 (1867). 

358- ftu^<(a«t X^omad oon ^crclb^berA. 

79 3- 5525 (1867). 

359. Wt«i9 Sodann »on ®c»|atitnflrn. 

e.-.<P..ÖI. 4 3- "^74 (1868). 

860. IBtP^f^uber 9lnna von (^acrbcid). 

€.=^.^331. 88 3. 6217 (1867). 

361. ®tau^a<f>er ^JDUr 0. Scon^arb^)>fun)en. 

(l.'%>iBL 85 3. 5965 (1867). 

862. ^rbcrf|)fel üKat^ia§ üon ?3tfcfe 

6..^1}>>i)l. 21, 64 3. 1510, 4292 (1867). 

363. Hiatia Jtafpar eon Jpliit^au. 

95 3. 4406 (1866). 
» , , 10 3. 511 (1867). 864. 3»^«ttit Mit Sofefitbat. 

©f. 85 3. 5942 (1867). 

365. %antetl 3ofep^ x>on Saaber. 

6.=^..©!. 85 3. 5977 (1867). 

366. Sac^ ^flnaMoM «iter^ltii. 

75 3- 5086 (1867). 

367. @lÖ<fI Cfmmeram »cn 9f?ofcn]^Hm. 

6.4^ r.6 3. 3085 (1867). 

368. :CobUt Jeavl ocn i)^eutelb(tm. 

85 3- 5967 (1867). 

369. CtKPM ©«crti vcit J^ebramJberf. 

iM, 84 3. .5911 (1867). 

370. iBvücfl9inna (^fcf>enputtrl) von 
ncgenftorg. <E.*$.<0(. 85 3. 6005 (1867). 

371. 9tO$ i^arl \>cn Si'muQ. 

6. ?J.=©L 40 3. 2731 (1867). 

372. fiaifct 3 ob. üortn\ «on (M. 

6.^13.:=ai. 50 3. 3270 (1867). 

373 galtet (haltet) ^ransisfa t»on 

Simpaffing. 

C.=il<.=i9l. 68, UO 3. 4680, 6470 (1867). 
, . . 137 (1868). 

374. «Ittel »on Sam. 
e..-?.45(. 54 3. 3583 (1867). 

375. SietU 3BaIbur<)a oon 'üJ^cibonborf. 

(S.=?J.=©I. 54 3. 3583 (1867). 

376. CBimBaucr (Stcvq. ocn ^Diic^aeldbu^. 

Q.'.^.-M. 90 3. 6580 (1867). 

377. ®r{^ 3ofepb ton 6ti'in^bfr{). 

35, 45 3. 2492; 3005 (1867). 

378. SfKoet SRarttit von «pui^fc^lag. 

Q;.«$.«9L 48 3. 3170 (1867). 

379. %tani «War ton ^ntenfiinbflabt. 

6.^*|?.^©1. 80 3. 5GG3 (1887) 

380. @Ia^ 3lofe|)^ »on -|)ccmcurcutb. 

«..ip.«©!. 70 3. 4784 (1867). •) 

•) Conf. QLt^i^l -2, ;i9, 4') (186GJ. iKcb. 

381. SBtaitb ^nbread »on <Suer^orf. 

6.>9.*©l 15 3. 853 (1867). 

382. gfccifeifen ®enooefa von Silbau. 

21 3. 1509 (1887). 

383. Raupet i^o^ann oon Oberjinmngrn. 
6.«1P.*Q1. 25, 66 3 1094, 3060 (1866). 

88 3. 0275 (1867). 

384. ÜUealet fiubtoi^ oon {^unbs^ea. 

6.»^.=99I. 1, 2 3. 2, 84 (1868). 

385. <lNrtad ^ubivio t^on Aiifli^ulb. 

^^9L 89 3. 6377 (1867). Digitized by Google 24 

SM. C^ülfbaMfer Sa «er »on 6i^ncn* 
«annltmit^. (&. %K'M. 90 3. 6494 (1867). 

887. €lattlet 3o\ct1; {>iTf(bItng. 

4 3. 259 (1868). 

e.>fM)L 43 B. 2823 (1867). 

880. Otllf Gebaflinn von ©äb^eim. 

(T.:*B.--3Bl. HS 3. 6'J89 (IHÜT). 

äUO. äUet« t)arb. (Sonftatiiiia ocn ^liftm 
»•rf. C.*^.'«. 2 3- 152 (1868). 

881. M^W 9cer9 »on fto(»enbotf. 

(£.-.?.«^)L 79 3. W24 (1867).») •) CodT. 62, 88 (t867i. O. 8M. 

392. jOcbrr SnatbSu« tcn ff{()iiigen. 

e^^J.^JÖl. (b, 89 3. 4334, Ü384 (1867). 

393. ^rautncr l'uHuig von ffl.iitf(f. 

51, 89 3. 3:'.ti5, GiUJ 394. S<iMwI^^aTt.«taf6eTt».mid^ 

1 3- 14 (1868). 

396. ^AvilM 9b am oon 9{anl>cr»a<fer. 

<L^^.«©I. 9 3. 473 (1ÖÜ7). 

898. Sattfeii^t»f8MbVn%rcal«.9lntitfitTfl. 

C.>tp.*ei. 21 3. i486 (1867). 
„ „ „ 1 3. 20 (1868).*) 
•) Conf. 1 3 :w (I8<;m. t>. iReb. 

397. 9«|>llia^ ^o^ann ocn ijurt^. 

<E.4«.«i>(. 87 B. 6158 (1867). 

998. Müifet 3ofet>& «on 3cilin((«n. 

6..il3.»33I. 37 3. 25G4 (1867). 

899. C^er ^iuguft t>cn 'S.vdtte^fiaNii. 
C^J.^M. Ül, 66 3. 413Ö, 4519 ^1867). 

4j00. Küiettttn fibam »on 6cIlKt 

6 »^P.*»I. 81 3. 5725 (1867). 

401. SiUtneirr ^einrit^ oon etabtamH* 

(£.x4$.'8(. 75 3. 5093 (1867). -\lpl.dtu!!"itif llcrapitulalion öcr Uamn-.. 9li4)enputtr[ . . . 


. 3711 


@retnm äDiattiu . . 


. 340 


© (l) e { { a u c r Jauer . . 


. 341 


i)aterlein Ubant , . 


. 400 


©c^matj 3cl)aun . . 


. 397 


89^m i>><.'crö .... 


. 391 


J^aupt Tllci« . . . 


. 3;u) 


S d) in i 1 1 QfitotQ . . , 


. 332 


Oes Ol b ^anriet) . . 


. 8:<r> 


i^^ ib %norca4 . . 


. 327 


@ (^mibnuier 3Eaoer . 


. 386 
rolb 9lnna 3Ratia . 


. 329 


6(fyrrineT ^fcb . . 


. 355 


6Ta(^er Xaver . . . 


. Iii 5 


s\ \\\tx 3o^. 8or. . . 


. 372 
. 377 


@taiiba(:^er 'SRax . . 


. 361 


ftcrn '^oitTpi) .... 


. 357 


©tildicr ^aiit . . . 


. 350 


iBrot^ubtr ^iina . . 


. 3Ctt 


.Rein 41'alburga . . . 


. 375 


©telj ^«'bann . . . 


. 337 


Diinpfl iViid)iifl . . 


. 374 


jti-r fc^baum ><taf^>ar . 


. 3,'8 


© Irebl tforbinanb . . 


. 322 


i)irrifll 'U'clfgang . . 


. 347 


.Hl Her ^c\<^\) . . . 


. \VM\ 


©trobl &tcxQ . . . 


. 369 


Düring ^^^am . . . 


. 395 


.k inier ^ofrpb . . . 


. 33(i 


8trel)meicv ,Xc^an» . 


. 334 


Xiob Icr ,ßail . . . 


. 3(;.^ 
, 3'>H 


i. a 11 f 0 n t p i IUI b Slnbr. 


. 396 


Oebtr JDiat^äuS . . 


. 392 


l'aiia Ai-.fpav .... 


. 'M\.<, 


tvautncr i'iitiuig . . 


. 393 


Windle 2)«(«t^a . . 


. 333 


l'attflbanÄ i^uv.u . . 


. ;a9 


tronfle ;)ic^nn . . 


. 325 


Veup Plt au n tili' Äb. . 


. ;t'j t 


U a 1 r i^Hbor . . . 


. 320 


^ubwig . . . 


. 385 


e i r :JeI)ann .... 


. 3-13 


i' a u c Iii ilkmbciTb . . 


. 349 


ÜRaiil Srirbvt« . . . 


. 348 


'^ilämeicr ^etnrid^ . 


. 401 


r n ft b c r f r iEBolfgaug 


. ;r26 


. 318 


Salt er ,vran}i«la . . 
a:i}altcr '3}{atl)äue . . 


. 373 


'Diei f ^cfyim . . . 


•. 359 


. 339 


$ttItCT ^raii)i»ra . . 


. 373 


9»of«t ®eev(i , . . 


. 346 


3Bei0 9atb. tfonft. . 


. 390 


Aanbcrl ^o|\p^ . . 


. :!ti5 
. 323 


SSüIfel 3p^i"n . . , 


. 331 


<j<b(i;(pitl mit\i. . . 


362 


4$le(])cr{ran2 . . . 


. 319 


'.2Benbl Äalfyaiina . . 


. 353 


9ton( 9rons . . . 


. 318 


91 et «er t aRicbael . . 


. 344 


Senb( Gimen . . . 


. 354 


ilrvanf lUar .... 


. 379 


Sicitinscr ^^filicr . . 


. 320 


SlBcii (\cr \Via:tin 


. 378 


ivrcidcifen (^eno)>. 


. 382 


SRicbliiiAC r iaoer . . 


. 351 


üBiinbaucr @eorg . . 


. 376 


(In^i 3o^nn . . . 


. 364 


9iiealfr Snbwig . . 

Jiiidl'cicbel WUUi 


. 384 


Ot einer Qobann . . 


. 338 
. 380 


nf 323 
. 366 


&liidl (£mm<ram . . 


. 367 
. 389 1 


@attur ;3|cfei>(f . . . 


. 387 


3aK|^ct 3e|ann . . 


. 383 


®Tfif 6cbafltttn . . . 


6ou(T 9bam . . . 


. 352 
C^re,icri ijH^rcb . . . 


. 356 1 Saurer ^c^. 91 p. 


. 3881 fteud bnr Dr. ttilft'f<bni ttuAbniiccri i-4-arcii»'. Digitized by Google IKia«» >Kii 26. Siaum 1868. 
^tt. Ccntral-|liiUjri-j^latL 01\. ^a^rgang.) 9cnM|t|clc« i*m Ict t. I. 90lttci«9iffftttoM INMh|«i «Mcr OlcrattMl Hr t. •iMUnMicKlit 

ict 9ii|H| Iii M 9B«cni. Die Klifnabme bet ficr^ffnitti^un^^nt rrfolot untntqt(tlid) unb Rnb foldtt portofrei an Mc Strbaflfon bei bai»ecifd>ni IM« ]?c)cti^ncten '|}etfoneii firib an oic Derfoteenbot d^dfboi abAuIiefeni, wenn vMfi auibtfttfß^ 

anbete Sc^hnnrnnfl ftettoffot ift. Unter SSoridsntis M hett, i^qH> 

U^ntthttt^ find }» iMtl^oftnu 

402- ®räf €>eiaßion, Gc^j^tK^efeUc SQflr}burfl 15/1 68. «. Unl.:-JÜ*tcT. •) Conf. 6..^».=«!. 5 3. ;i89 (ISm). ^. «fb. 

4A>^- ^ie^let ^p^nn, aUüüerfleienc unb 
"iCaglS^ncT ». öoi<nbcrf, tCtv ©c^cyU^, unter 5öf= 
jugna^tne auf im 6.^$.*eL 85 g. 601 : 
(1867) ccröffenilid^te ttudf^reiben. 

«ronad) 16/i 68. St. II, Unt.-.iHi*tfr. 

404. @rotf(t>nianit :3oI('>>, 'X)icn{lfne<^t 
von @eUtnfl, ianl^. Selfratdi^aufen, jule^t in 
^rcmbcrft, wegen ^ßerge^cn« hti ^icbfta^l«. 
(»Ärt. 282 1, 2 bf« @t.-@.=ü., 3Irt.4H>. 6.=®. 

St&n^cn T\X 2l)|l 68. J». III. niit«8ti<UCT. 

4ß&. fStettin^tt 3o{ep^, unb 

406. 9tetHnqtt Statt, ^uMectfS^e ton 

Ä3§tarn, fflcridjt? 5T?ott^aImünfter , ircldic g. 3. 
arbeiUlod uml^cijic^en. tocgen ^iebila^U» 
bcf 9cn. «i^reibobler o. Jtaglarn (et. (».m. 
an. 2^2 3. 2, e.-®. 5(rt. 10, 41); fca6ct ifl 
6oTge ju tragen, tag jete äc)cittgunfl b<r bei i^ncn 
«orfiRbßtben dfiatm NmUbcH nvtite. 

9 f atzfit i^cN 18Ü1 68. 9, 1. Unt^H^lit. 

407. Wind fRttboIt»b» @(b«bm<4et9cfeae 

»on (5ba;n, wegen Tiiebftahtccrgcbi'tiÄ. *j 
9icuiibui3 x>m, 21/1 6ö. it. U. Unt.»lti(tln. 

*) CaaL C«9.4M. 110 3. &457 (1866.) O. Mfb. 406. ;^tatt|| ^nbrea^, beitöufio 19 3- alt, 
3lafd^nci|g<feBe i»«n 9laila, toegnt rinrS in bet 
9ta6t tem 1.5jl6. ?ict«6r, 3. fRuboTf» 
llcin ocrübten ^erae^end itiä ^iebfia^U. (@t.s 
9.^9. «ct. 382 3. 2); bctfdbe ttUb 04 |hIc^ an 
^er ©ren^e ge^cn bie veii|ifi^ g fl rffc m t |Bw r 

^of 16)1 68. It. nnksRi^ter. 

409. f&ehet $aul, Jtaufmann unb ^gent 
(\üd ^^ambcrg (Bl 3. att; grog, unterfebt, Mag, 
bat glSnjfnb l Aroarie, mobern gefÄeiteltc 
^aare, teilen, fc^rearjen, am .ffinn 1 Ringer 
breit au^raftrtcn 93acf«nbart, fd)n>or;en €Mlftmttbatt, 
ifl elegant g^ibct) lw0cn UntetfibUiguns nnb 
betrug». 

««mbet« 19/1 6a ».h 11iiL«ni4tet. 

410. ^d)önni(| Ifltbert, Dienj^fnet^t au« 

'•l^euj^e^cin in JÖöbmen, we^en liiebPa^lg (®t.^@.s©. 
VUL 271, 27a, 2Ö2 Jir! 1, C.^Ö. ^rt. 41 ^f. 
3); berfclbe ift 19 3. att, mtttelgrog, ^at blonbe 
J^aate, graue Mugen, ooUci, gefunbfärbigeÄ ©eflcb^. 

Straubing! 20,1 m. St. Unf.^?Ricf>ffr. 

411. fiäfcr 'Jiofina, lebig, rcn Vangfurt, 
»egen i icbftabl« auf (»nmb b. 91rt. 282 3. 1, 3 
b. 6t..-®.:iV, 5lrt. 40 Äbj. 2 B. 1 b. Q..®. 

.'ni;*bad> '/iilVeS. ». II. UnL^SKi^tfT. 

412. lieblet jobann, €<bicferbru(barbeltet 
t>on %cttf<bnib (20 3. alt, 5' 5" flre|, f^anl, 
bartlcä, \}<it fcftrrar^braune ^»aare, graue 9lugen, ISng» 
U(bc0 Qk\\<^t) ivegen :üerge^n« beid ^etrugciS, (St.- 

%tt. 314, 815, M. «tt 41 «6f. 3.)*) 
tttna4 23/1 68. 9.1. QnURfallet. •) <MM)i. 1!» 3. WO (1867JV C IM. Digitized by Google 26 Uat (Srnttttlnitd »itb Sdetanntaahe 

413. Gilbert *Bcrn6artt, Sdin''ta\vfcnf von 
ÄarWbcrJi, iü. ^il. Jranfcntljal, emö ÄieiOerbieb- 
^a^[2 otTbäc^tta; aU fianbfircidier ift bcrfelb« 
bCc^fUn lutb ^ie^er gn liefern. 

«u<»«buv<i lOji 68. «. II. Unt.=3ii£bler. 

414. ^fHliine^ Jorcn^, 21 ,Y alt, am 
3. ©eptbr. c. 3. rotflcn ©ibtrfpmfligreit geacu bae 
^-<Sti|.c(9. in cont. »cntr^citt. 

fRc{(nl»mvfl 4}1 6a. JL OqliIi«erUM. 

' 416. i^cbtpan 3pfeP^, JJlsfegerflefcnc toon 
962166. 

aRftn^eit qs. Sil 68. IM. StiU^At. J 

416. ^atte^ ^yr'e^'^»«^/ ©Metjefelfc Mn 

417. ^tt^ i^ilipp, X'icnflfncd)t »on öib« 
Bads, üantg, ^ac^au (mutfamaBlic^ L'S— :>() ^. alt, 
mittlerrr ®tatur, (dne Stimme gleicht bcr cineiS 

IBtif^tim 811 W, ft. Il.nnt.«flUi|ttt; 

418w 0l#lev 6i»I»<ftcT unb 

419. $B{(<>Ier Diaria, oormaL €Htt(efK|e> 
Icute in Viaifad), ). S* aagebtt«^ l» aRfiiK^cn. 
— a M. 1013. 

mannen 43. 1Q|1 68. It. tt. nnt^St^tn.!« 

420. ^ütmuht Martin, 64tt1)ma^ 

©aficrburg. - C. M. 918. 
giftnAfit 113. lOjl 68. 9. 1lvL<9ii(^t. 

421. (Partner ^i)ii<^ael, SBauerSfo^n ton 

Canbl^ul 68. St. ü, ttnUSRi^tet. 

422. fftcui^ebauet S^arlotte, 40} ^ 
alt, "Xtiaai oön @Utnac^, liianb^. äDiüiinciftabt, 
»eU^ fcfi^er gu itavlfl abt Uenlc all eef(bulbi0tt 

8o§t 13jl 68. S. a tlitl.4M<^. 

423. ftlitbfpfe» 3o{)aun, ^ialerAefcnf, aU 
3cuge; au(^ bcffcn ^mat^ »oQc an^er angezeigt 
toccbcn. *) 

ttofftrbmr« 16}t 68. IT. L 11iit»fti4tn. 

•1 au* muio, 33.:». Patipobtf ((Ls^.««!. 24, 32 
k. 3. 1866). Web. 424. gReitna4>er 3iiroiau», 33 3 alt, 
3)teniltiie4t »0« l'angfnpreifinß, (^tx. (^t\n^, aU 
in cont. ttjfaen Ticbftaljl* muilMlf; f^U* 
oagirt, »oUe er t>eT^ajtet unb t^tefyer geliefert 
werben, 

^teifimg 29/12 67. It. B<jlrfifleri<^t 

425. ^öfd)I TMccr^i, ^Jtalev von Janb8^ut, 
al« ^Inflddniir. roe^jen iDicbfta^ia ic — :)ir. 65. 

Wündjcn Iß. 11/1 68. «. I. OlttilRi^t«. 

42(>. J^ofntann ^atob oon 3m>^' '^'-^ 

«(cbaff enbiitfi lljl 6B. R. Uttt..W*t«. 

427 ^2d)iiu'M)ofct 3efcp^, Xacilötjner »on 
j^rciiuig, biä 2. l. üJUsi. in 9lcbtorf, ale entfernt 
verbädjtift ; berfelbe roeüi untcrjudit teerten, ob ec 
nt(^t friic^ vernarbte i^la^fd^nittmunbcn on einer 
{^nb o^er einem Srme ^t. 
«i^ftStt 68. 9. 1. 11nt.>Ri4tn; 

428. ®a4)^ $rani, lebtger ^aglBbttCV Mtt 
©aOad^, Sanog. ^atteilbOTf, »egen riebfta^ll.») 
$!anb«but 13/1 68. It I. Unt. t>ic neb. •) «.««.^»L 31, 54 (1867)? 

429. ^rfll (»ntmtttjicfer) ITtebarbua, 

3nh>o^nerdfefan unb "iDKtUcrflefcne bcu JRündina*, 
^anbg. Stegen; b.'rjelbe ifi toa^rfd^einlic^ nad^ 
SDtittelfranfen Qerdlt 
T e *u « " b 0 r f 12/1 68. ff. Unt.i3li*ter. 

430 Sirp 'iUtcr, frübcv ^ctdvitKtfütnT ber 
jDicnagcrie i*ertbeiin gron5iafa ^oje aut ii\)cn. 
«ambrrfl 68. 9. 1. 11nt.<8ti4tn. 

431. itienlt, SWcbger, welcbet att ^ÄiiMet 
^erumjie^t u. fid) am 16. Dej. t>, 3. in traun» 
flein aufflebalttn bat, M ^euQt. — C. M. 1. 3259. 

Ifünut eu 1:^)1 C>«. ff Untcrf.-flitbttr. 

432. 3Sdf @eorg, lebiger )laiilct)iur oon 
fbrfhtfflTunb, ».«. €bem, ali ?lngefc^ulbtgtK 

ircacn Ticl'ftafift-frgcbeng; fafliS er 90%ixt, ift er jU 

cerbaiioti mit) bicber ju liefern.*) 

433. a^eic^maiiit SDlargaretba, mttot 
von Koticnborf, Sb.M. ISbecn. 

ftrona6 13)1 68. C H. ttnt.>Kbb1er. •) a.-^.^fW. 94 S. 4878 (1866)? 434. ftaini liDUd^ael, iRentbotcnSfc^n «Ott 
^entott all 9ehnlbl0icr wegen fktnifll. 
ttegcnlburg 14/1 66. C. I. VWUKm. Digitized by Google 27 43Ö. ^tfchrr bam, 0otoitacbciter oon 

butg, alÄ ^cu^f u n ^ 

436. Ura^er Oofep^, fcb. e<^Iofferi)e[(ae 
«Ott ObcT^fen Ott Snofff^ulM^ter. 

9»iu^?tui\i f'jjl 68. ». II. Unt. iHidittv. 

437. 3d)ddb ?lnna, fföcfjin von ^viclbefen, 
Sd.-^. ü^ÜtxtxWin, Ali 'ötiä)\iiDintt icegtn.'<Ü«:gi'ljeiid 
ber Utttt(f4l(^»g. 

«ugiiute 15)1 68. ILh VbHUm^Ux. 

oon ^ibUngcratt, &tt. Aibling, 6c§ufi €traf^ 

ttauttfletti 7/1 68. it. CciMlflm^t. 

439. i^eigl t^erefc, leb. «R^rinMn 

iftim. ivs'il. ,urcna(^. — C. M I. 3351. 
«Diün*en 1/3. 15/1 68. H. Unt. HicM. 

440. ^obann, ^ienjKiuc^t bon ^ager, 
<|(tn. ®flntcrlbnrf. 

etTAubins l3|l HS. St. III. IUU.«nii^lcr. 

441. SLitnet %nton, @(^'u^Ina(t^(ltie^eQe ton 
ai^fhlma-M. iV .H.-mnafl^, cinfil in ©benfelb 
cccübien Diebftal^ld oetCäi^ttB. 

«labetfl 14/1 66. ff. Uiit<lti41(r. 

442 fBein 3»^ ^errmann, 31 Oo^ce alt 

let .'nanblunj^dbicner »oii i'auenburfl, |MCCtt^. ifant 
SJoueiibuvj} in ^inUrpcmmevn, uni 

m. ^»llUoff $(inri(^« 31 ^. alt, leb. 
9Xe<M)rr «on StcuflaM, (9er. 9tettflobt in Seft^ 
1l>V(l^eii, bc6u^ $tt6Ufatien bcr ge^v'n riefelben 
tocficn Vanbjtrei^^Ctei unb ilUpoleoaS- (^Dreiblatt) 
6|rietcf untcnn 4. I. 9R. oitf Mc ^ner »on ic 
2 ^So^n «frfüfltttt Sanbcivcmcifnng. 

9lui\äbur,i ! t't 08. Stablmaoijlrat. 

444. slßebcr Jj) einrieb, tSi^neibm&Utr vcu 
@ro§«X«ttau, ^eufd^iitb (beil. 40 ^a^re 
alt, mitttl^rog, ttnttrfct^t, ^at f(^irar^e ^naxc, 
flfHt tirai^ mit ber .^unge an, (pri6t tcu iäAfiiAen 
£>iaie(ti jalli» er oa^^irt, ift er rocgcii ^bctiii^vcr' 
ge^enf )u verhaften iiab ^ie^r )h liefan. 

•t»tta4 14/1 68. ff. n. ttnt.4fH4tec 

445. ^ic^er ,'^riebrt(^, ScSugcfeflc Mn 
Scilbad), SP. n. M'iiltfnbera, ald Beuge. 

«f^affeuburg 14/1 (37. Jt. Uut. ;Htdit(r. 446. Holter 2£at>er, .f)irt unb ©diäfer t>oa 
9tencTtd^ofen, ^utglengcufelb, ali >^euge. 

aieflcnlfeuTfl l&fl 68. ft. I. lUit^^^ 

447. ÜVuf Sodann Cayt, bcabfd^. 6olbat 
tc3 fv(l 3. 'Jlrt -^Htc^. t>on @ct)roatii?paint, ©.5?[. 
Tcrtuiicörtö; fall« er im JBefi^e einer @pinbe(u^r 
mit nicfioärt<< Ataviertdit ^SitiÄc« unb ftbabbaftet 
Ziffer XI betreten wirb, ifk tt )n Mctoftcn vnb 
^ie^r ju liefern. 

9i4fiatt 1411 68. ir. 1. Uirt.sRi«t((; 

448. ®p(fel 3o|ann, ^nfirne^t von 

©iScfacb, ©.-?l ivcr^tbcini, befdiulbigt Ser ©et^eilis 
gunfl an einem in ^Bcigenburg mübten IDteb« 
(la^I ; fadS er oagirt, ift er }u »erbaften nnb bie^ 
JU (tefern. 

i»i*flätt 1611 68. «. II. Unt. Weiter. 

449. ^ai\envanft %\c{ , ^MiHiTgefene 
oon iSd^lccibinündicn, mcifl aU ^albculturarbeiter 
M^fA^t, etne^ iSerge^n« ber defangenenbefretung 
befcbulHflt; im ,viUe "i'agirenS ift er geitiäß 2lrt. 41 
'ilbf. B bei^ oer^aften u. ^ie^er liefern. 

'Au<i«butfl I6)t 6n. n. m. nnLiKiibttc. 

450. SRüHcr^nna, leb. .^eOfncrin t»on Ober« 
^ufen, n^gen Unterf(^(viguu^ ; falU fie iMglrt, Ifl 

fie \n vH'rbciften unb bieder ju liefern. 

.Huil8buv;\ Inj! m. IV. Uut. ;H;*tfr. 

451. 9$aleru) ^ülerio au^S 'l^enia in Süb- 
t^rvl, toel^er fUl» aU Vnflre^er in 8ai^crn oiifi 

galten fofl, ah ^cuß«- 

l'aubaii ijiM'- HHl Ä- Unt.^aticfder. 

452. Sle^i «i^riatu«, @la{ergefeUe oon 
^5nigdbrunn, att Qef^Origter wegen ©etfl^enl 

bor Uuterfi^laflung ; fatlä er cac^itt, ift er iu ter- 
^aftcn unb anber ju Uefein. — C. M. 1. 297Ö. 
ORflndifu l\X 17)1 68» t. UnLsRi^^trc 

453. fieÜev ^nton, iDrSucrgefeHe oon 3>ie< 
mantfitin, att ä/aofi'*^ 

J»cm»tctt 16|1 6& «. ttttt*8U{btcr» 

•) Coot. a^ft.*«. 2&, 34 (1866). ttcb. 

454. ffltunct Senno, Sdbmi^efdlc 

i i a u 11 n cm 1 Hl' 1 68. 9. UntiSH^Iit. 

•) Com. (5.4>. i3i. 20 S. 14U (1667). ©. SUb. 455. £ufa^ @eorq (Itnbebauer) von 

3ngoIflabt. 61 '^"^'l (1866). 

ib ^ d69 (1867). « m 456. fiabicl» jtonrftb von <Stbenb«rf. 

(L*^«8L 65 3. 4307 ( IMG7). 

. , , 2 3. 92 asm). Digitized by Google t 28 457. <^^ufket IV a r 1 1 n (9c^iif(er«attl) 

Wtt »«aeniburg. 6.=^;3..Sl 9i> ^. 4223 (1866). 
6.^^..=^l. 11, 16 3. 548, 937 (1867). 

458. <Braf 3ofe^^, Sto^^TVliibler. 

e .i^.SlM. 11, 16 3- 548, 937 (1867). 
469. ^auet ^alob oon ®reu)en^m. 

C«|».49L 89 3. 6430 (1867).*) 

•) Conf. (L^il^«I. 65 3. 4416 0867). O. ftc^ 
460». 9^mib $eter oon Siefen Sa6. 

C.*gJ.»Öl. 78 ^. 5478 (1867). 

461. ftfrner Vitbreaf i»em en^loitfdrflig. 

6.45. 501. 2 3. 83 (1868). 

462. Senttina Scrouifa oon Xcpf^im. 

4 3. 269 (1868). 

463. ^^iüinAtt .Uiidjäcl ocii J^a^^enreut^ 
(S^übl). (5.41^331. 18 3. im (1867).*) 

•1 7Ü i. M39 (18ü7j? t>. 9{tb. 

464. Chi^enbergcr jV^anj^ )>ou (&}&)>ptnq. 
C..-»4J.^M. 35, 67 3. 2450, 4595 (IStlTi. 

466. Seritbe<|)cr :3ßi)anii oon ^tx 
€.*HJ-93l. 44, 88 3. 2946, 6223 (lö67).*) 

•) ft.=*.-»l. öt) 3. 3752 (1867) y U. SReb. 

4ifl^9Ahl0ßletbimttfl)Stxtii. o.ivrcnten^ 
lonfrik «.»^^ 25, 71 B. 1793, 4819 (1867). * J 

•) CoBf. ^m^VL H, 3. t4&2 (1867i. O. Wtt. 467. OmM dleorg oon SiegetSbotf. 

6.^. 931. 6r) 3. 3031 (1866). 

468. $pf Barbara oon ^etcm^al. 

C.>t$.4»1. 4 3> 261 (1868). 
469 ^c^ami 3«(. Sttteb OSacR) «ei 

Siotbtnburg. 

6.s^.j©I. 61, 63 3. 4143, 4252 (1867). 

470. 9Ud^nev .l^onrab von 9{du^enbeTa. 

83 3. r)S4K (1867). 

471. llröttnrr Änbrea^ ceu JJaitciol'cr. 

CS. l'.-öl. 26 3. 1807 (1867), 

472. ®<^icf4tlto ntrea^ 0. ©rcf^blanfenbad). 

SI. 53 3. 2511 (1866). 
6..^..5DI. 53, 89 3. 3510, 6379 (1867). 

473. IBanforfter tbomaS oon ©c^rebtng. 

61 3. 4093 (1867). 
474 ^e\b %nl)xeai ccn 9l(tenf(^iDanD. 
6.4s=in. 61, 85 3. 4122, 5949 (1867> 
, ^ „ 53. 327 (1868). 

475. 9n0^ <9eorg ooR ^adtnberfl. 

81. 89 3. 6389 (1867). 

476. ffloienhcim Bilbclm oon &mib. 

e. i». «i. 77 3. 6397 (im). 

477. WMu^eimet 1) 0 r 0 1 ^ e a r>. Dermofdiel. 

(J.-5U.»©1. 90 ^. 6537 (1867). 
478i 9as 3efe<»( ttoit ffimgen. 

57 3. 3776 (1867). atbert 89ernl)..rb . . 
Sauforflcr ^b^mol . 
©ein 3»^. J^errman« , 
Si(^Ier SKaria . . . 
9i(bItT S^Ioefhr . . 
©terbtm^^fl Jlic^cenj , 
©rctttnj^cr 3cfep^ . 
©rftttnflcr Äarl . . 
9U u n n nj i e f c r 'llieboiblli 
SliiViiicr .Ucnvjb . . 
(5 11 i( > 11 ^ t c r e r üfranj 
gfrftl Hi'ebarbw« . . 
gieblcr ;U^^aun . . 
§ifd)cr ^Itum . . . 
gud)^ ^corg .... 
guH ^bilipp .... 
Partner SRid^acl . . 
^ibl Jtrticeni . . . 
@rabl ^ecrg . . . 
©vaf^ofepl). . . . 
®rfif Gebflllion . . . 
O^röt fdjinann ^oCob . 
^abid? Äonrab . . . 
^cigl XbM* . . . 
Jr>c'^ ?lll^vl^v . . . 

c ' iJ^n baia .... 
^ c i mann ^oFeb . . ..Uplyabf't nir nrraintiilatloit bcr ^ 

. 413 :3enin8 Oeronilb . . .462 

, 473 JTÄfer iHcfine . . . .411 

. 442 .fic,^I 6»?turuö .... 452 

419 ftain) mii^Atl .... 434 

418 Sttlltt «ntoit .... 453 

466 itienlc, ^nblcr . . .431 

405 jrirner «nbrco« . . .461 

406 Jtivuer 9[ntcn . . . .441 
429 ftlül)i>ic8 3obMin . . 423 
47(1 Ära^jer ^cffpb . . . . 4 i6 
464 Ä Vit tu er 'älnbreo« . .471 
429 i'f rnbed er 3«bM»» . .465 
412 l'uf.v^ ('"-Vcrf^ . . .455 
435 aiicunad)cr '.HifcUuä . , 42-i 
475 iUJ ülh-r ^Jlmia .... 450 
417 >r>htcf mM\^h . . . .407 
421 agcni au tt ^iloi* . . 449 
4 ' G <JU II A e b a 11 < t <i^Iotte . 422 

467 iJJöfd)! (iJforfl .... 425 
456 aifuner ©cnno .... 45 
402 ^tcfcn^im ®tt^Iin . . 476 

404 9{uf 3cb. 5!H't 447 

456 ©attc^ i^ricbiid) . . .416 

439 ^<nitt dorob .... 459 

474 Sor i^vau;, 42S 

468 ®ar io^Juii 44u 

426 6ar 478 

469 I 6(^(i(^ %nna .... 437 ©d^önuig mbert . . .410 
ed^icfltng «nbvMl >. .472 
Gc^illintur 0)21^(1 . 463 
©<^mib ^etcr . . . .460 
6<bmib^ofer .^ofcp^ . . 427 
© (ft u m m ^)!ob . 3o'o6 . . 469 
®(^ufter Dinrttn . . . 457 
®<^uflcrniart[ .... 457 
©(^toati 3ofcp^ . . .415 
®tev\er ^frlebrid) , . . 445 

Strp "^etcr 430 

©oicrcr .liaoer .... 446 
@tau^ ?lubread .... 4t )8 
Stcinine^ l'orcnj . . . 414 
tbalmater Wwcün . . 420 
Unbctiviucr @corg . . 455 
*i<a(eruj ÜJalerio . . .451 
l^Slfel ^obamt .... 448 
fficber ^eiuridb .... 444 
Seber *4Jaul . . . . 4ÜÜ 
Seitbniann "lUargar. . . 433 
ilUin^cimcr ^rot^M . 477 

^ei^ Qitox^ 432 

KStinmer fEBollsaiid . . 438 
©cbltof f ^)ciini<4 . . .443 
3ic9Ut ^oi)aim . . . 403 Digitized by Google (f^ IRit^ni ^ 30. Januar 186& 

=Paocr. Cfiitral-Polijd-Patt 

(Ul. ^a^rgaug.) »er M Smrb. Die Vttfna^me bcr ilktfiftcntlidtunani CTfolgt uncnt>(cltltcb unb finb {clcbe portoftei an bit sKebaftion bei bavetifc^oi 

<ifnitai:fiolijei^!t$lattei in 9J2ün(^tn em)ttfcnbcn. «C(i4tni|c Haftbefehle. 

bcjeii^ncttn 'j^erfoneti fint) an 6ie oerfolacnben ^e^örben abAuIiefeni, loeiin nic^t audbrüdlic)) 

anbm Bcjnniiittno gettoffen ift. 47^. Skolbtd ttnton, biegf- Sclbat auiS 
^(riU^I, «CT. «eufin^ (24 3. alt, 5' 6" flro§, 

unterlegt, 6<a§, ]^.'.t Braune §aarf, graue -Hugcn, 
flumpfe 9la[e) ifi auf Q^runb b. ^}lrt. 282, 3 btd 

«fin^cH 21|1 68. jr. 1. 3iif.'Ris. 

480. ^it^ Sofrp^, >m(cifCtelle oon SRfflcn: 
bcrf, Sanbg. 9Jerten|'iauf, h?el*er ivfi^en Diebflä^kn 
mr^rmold mit tJJcfSnguififtraten belegt unb neiierli(^ 
iDCgen SDiebfta^lBerflf^ena (%xl. 271, 272, 282 
3. 1, 3 bei et.:@.^93.) in bie tiefefler. öffentl. 
@i^ung »ettoicfcu tpurbe, ipl ju wr^ften.») 

CttattHtt g sqi 6a IT. Cfaitr«9eri(^t. 

«) Coot (U9^L 79 3- &&27 (i8«7X f>. IM. 

481. fiifff 9eter, Mftf.eeOot Mtt Samitn«« 

IfAm, ©. = 91. ^ranfnit^nl, j. 3. Üanbftreidjer, ift 
«Mam mebrem, itoii'djcu 28. 91 c». b. 3. u. 34naa 
f. 3. »crfiUCT ^bfia^le ju verhaften mtb ftt bat 
nädjjtgtlcfltne (»efängnig abjuliefem ; »on ber ?ffls 
nal)m( »oOe »or (Stnltef^rung on baS Untere 
fu^ungSgeri^t jfbiithiig gegeben tocrbrn. (6t.:: 
«rt. 282, «rt. 41). 

Ämberg l<Jjl 68. Jt 6. Snf.^SReg. 

482. ^(I^tvenbner ^ciann, ©auenifncc^t 
unb bie§f. ©olbat aui ^«Denglam, d^eun:: 
bürg »i®. (24 3. Ott, 6' 6" 11*« ^ mn> 
\t^\, barticg, bat blcnte ^aare, ntebere Stime, 
graue ^ugen, {iump(e '>M\t, großen 'JJ^unb, breite«, 
ecfnnbflrBig«! 9efi^t) ift Mgen ^ebpa^li»^^benf , 
e^rübt am 19. 9Jotbr. D. 3. g. 6*. beg Ä!-,e.t tc3 
@. eturm m 'Henglarn, lu' ocvbaften. i@t.> 

lit 271, 282). 
Regimibttcg 21|l 6& lt. 11.3nf.>8iea. 48S. €itV0M Sapt. au« Salbfalfen, 

8.»«. «rfAenteot^ (2S 3. att, 5' 7" 4"' groi 
fdjlanf, bat fcbtt>av;e ^aare, graue f[ugrn, jhimpfe 
iHafe, @d)nurbart, ldug(ii^«, gefunbfirbigeS (Mc^ 
ftc^t, itiflt roa^ftbeinlid^ neuen grünen t^ilgbut, 
neuen ©interfiberjie^er Doii bimflem, geripptem 
©toffe, ixmc ^o(e unb bunfelbtauc ®efle) unb 

484. Wiefel Sriebri* 3oMnn «ufl«» 
bürg, be^eimatfyet in ^IRflndiau ra<^, ^ö(b» 
Oabt, (22 3. alt, 5' 5" 7"' (irop, unterfefet, 
blonde, am '.Uorbfrlopfe fpärlic^ ^aare, blaue %ugtn, 
fiumpfe 9ta|e, blonben Ckbnurbart, fpi^ei ftinn, 
ooQed A'funbfäTbiflei &t^ift, tr&gt n>abrf<^tnli<b 
(Stciirieiber, in^befonbcre eine braune S^ppe)» »el(^ 
23eitie feit geftern abgängig finb, finb wegen einei 
am 22. l. SSSt. verübten ^rfll|ai8 bed X)iebjtabU 
unb mehrerer Uiilerf6Iaf<ungen j^u Berbaften. (©t.j 
(ä).=iö. «rt. 271, 27a, 2ö2 3. 1. »rt. 40 
3. 1, «rt 41). 

giftrnbctg 2311 €8. ff. 14. 3nf.4lia. 

Itiitet S|pr|ei9uttQ M (ehr. #afts 

f4)tperbere4)t finb t>eri)afteit: 

485. fÖenfet 3oI). 3Jif«Mau8, 25 3. alt, 
©attlergefelle x>cn Gtrcitberg, iü. 'iL (Obermann ftabt, 
toegen ^ergebni;^ bd ^{ka)ll. («Tt 40 Vbf. 2 

•Dürnberg 24it 6Ö. t. Unl.^iRicbtet. 

48r>. CttentoaIt(r l^argaret^a, i^Äjib» 
leiin Bon ®un}enbau|en, auf @i'unb b. %rt. 271, 
282 bd 6t««.'«. — Kr. 112iB. 

«Rftni^cn V3. 24/1 66. It 1. 1lat.«ttU|^ Digitized by Google 80 

487. &ö^let ®toxg, Ut. ^abcrgeieae pon 
Wnuiiuifldn, SB.«V. ^tnan, locgei SMeb^^ auf 

{Regen *butc( Ji/1 6H. St. h Unt.^iHic^t. 

488. aRatec 3o^ann, ^Ditnilfnedjt auS Zi)aU 
täte, ®m. .^cljbauien, i'anbg. ^Itbling, auf &tünt) 
j»i m. 314, Jlö .'i,. 2 tcä £t,-®..ö., «tt 40 

3. 1, «rrt. 41 ?ibf. 1, a Ui 

iiaumtciu J4/1 68. St. Unt.:9lid>tcr. 

489. ^ibetet ^o\tpff,_ wxfyix. «ormol. 
Sirt^ in 9tciii|aiifdt M fficflcnMiRA, mm 8ttuer 

!ii^5V"'^«*fl'53-^.5Bclff!ein, welcher ftc^ einicic 
in Ocfierrcic^ uin|iec0ctrieb<n ii>edtn 
QcTdelenf tn toUMrre^tli^ni ^tBcgaatine rigmer 

©ac^cn. (St. ®. 5Ö. Mrt. 330, «rt 40 

abf. 2 3. i, »an. 41 m- 1* 3)- 

9affau 3]! 68. IT. UnL^ni^tn. 

00bcn$Mifeii, nsb 

491. ®teginann ;:^ofepb, ane^Qcrgefeae con 
O^tbottfen, einel am 13. l. ''M. im :2BiTt^«^au(c 
|K «Tn6o0 MTfi6ten 9)tcafla^lDerge^n8 Behl« 

jii^tet. — %<xb. 9lr. 101. 
aWüiK^en r/3. 24/1 68. «. II. Uut.=iRi(^ttr. 

492. Grämet Caroline, Ubig, »on Ilmberg, 
eine gonbftmdjerin, (b«ll. 21 3« «^t S'^ffe ""^ 
fr&ftig, ^at ft^toarj^braune ^ote iinb tugen) megen 
txnti am 10. b. SDl. in ein erfreu t^, 
6Ubt|teina(^, »trübten 0(^mngbieb|labld. *) 

»ronai* '24jl 68. St. I. Unt.=5lid>ter. •) Conf. 85 3. 5952 (I8t>7j. £5. 5Rfb. 

493. Stiefel 3c^. dUt, ^oflfrpebition^ 
gt^^ilfe Bon ^Dtctcnbofen, San^g. "JJiarfl-^rlbac^), 
bii^er }u ©(^loabac^, tvcgen Verbrechend bcr 
«mtfuntreue. (@t.>(9.*)B. m, dSti m\. 2 3. 2.) 

Süctft 25^1 ea. ir. unusm^in. 

494. (9ottf<^alf 3o^ann, 31 ,\ alt, leb. 
lUiiiUerburf<l)C »on ©tabicrn, @er. Oberotcdita*, 
am 23. Oftfcr. l. ^. imgen DiebitabU 2 Die- 
Mte» 15 Zogm <fcfSn{|iä| Mmctleitt.*) 

aiflit^em Tß. 24/12 67. ft. 9c|itflflcci4t •) <{.<$.:»1. 28 3. 1034 (1867) V t>. Rfb. 

- 496. SSafll 3;^erefc, tebig, eon Qd^ifc^ 
eifenficin (v. % 43, 60, 88 b.3. 1867), 
am 22. auguft 186G weflen aiüdre^r aii8 ber 
flattMMdvcifung jur ©ciänguigflrafe bon b ^io^ naten unb am 20. "ölaD I. 3. w. Qtl^befrciung 
! «ni ber Acfan^rtf^aft )tt fot^er 3 9R»itatai 

8 tct^tn Berurt^ilt ; biefeibe tu bie •efanaaM 

anftalt ©uljba* ju liefern. 

'Ctflcjenborf 19112 67. St. ©ejirföfletic^t. 

496. 2ippett »alt^ajar, leb. ^irtfnec^ 
von ^gcnmüj^U. £anbg. QSo^rnPraiifi, am 8. 9lo«. 
(. 3 tregen 2)tebflo^tt )tt 2moiutC CSefSngnil 

perurl^ciU. •) 
eiranbing 26/12 67. ft. eejirfSgeri^t. 

•) Couf. 56 5. 305« (1867). £. iRtb. 

497. 2flö$net 'OJUrgacet^a, 31 ^ alt, 
äHagb o»n tlltenftein, (Sbvm, wn 8. OKbr. 
l. 3. wegen Diebfta^l« juv ©cfäiitvuüflrafe »cn 
1 SRonat lö Zü^m octittt^eiU. Krt. 43 
Wi. 2.)*) 

»ftrsfeuTg 21)12 «7. ». «dlittsnittt 

•) Conf, (5..-i^.-;8I. J9, 32, 51 fl867). Tie SReb. 

498. i^attt^ 'iiui}u|t, Jpaiibliingecoinmi^ con 
9lfntilf<0fut in 'IRfil^ren, am la^lo». (. 3- &>• 33< 
tnuiä ju 6monatI. ©ffängnip murfbeilt; berfffbe 
ift in bie ®(fangenan{lalt @brad> ju liefern. 

Straubing 26,/12 67. It. ecjirfigeTti^l. 

•) tViiit. e..<p.:i81. 62, 75 (1867). 5). Oteb. 

499. (S^cbritiQ i^l>ilip|>, 47 ^. alt, m^r. 
Oi-rcitom oon Xi^ungen, ^ Äarl|tabt, am 3. 
3uni 1. 3 D'^flcn Unterf^lav|uii|| §|ir ®cfSnfln{§* 
(träfe ncn G l^jonaten 14 iagen Berurt^ciit; ber-- 
l«lbe ift unter SB<na(^ri(^tigung be< unterfertigten 
®eci4tt* in bie ik^scnanftoft Sbra«^ {it liefcm. 

eo^t 24{iS 67. ft. Qqixttflnhlt 

&00. 3ofep^, 4U 3. alt, eifenbabn = 

arbeiter ton 'ilrnfcfiivaiifl, Oer. ^urtt», am 21. ^liui. 
l. 3' ^titn Diebfta^ld 3U 2 ^lonaten ä Xagen 
OcfSttgnil DcniTt^t. 

9t(liti^(»i/3.a(yi2«7. IMklMlsciUft. 

501. Ultfd^ 9(itton, leb. ©(bufterAefeQe con 
Obeifül?«!, Vanbjv etafffluciti, am 2*1, Oft. l. 3. 
luegen jti^rpertxrU^ung Ümonatl. ^^ejäugniii 
»erurt^; bcrfelbe iffc in bie tfcfanonumflalt Cbr«4 
)U lief er n. 

goubäbut :>'V2 Lw. St. i3cjirM9erid>t. 

502 38et()cvmüÜet ^o^a»^« f- ber 
j{at^. ^eihermuQer oon SBriben,' toegcn Sibcr» 
fpenftiftfcit gegen bot 9.«(lr0.«Ocf. |U SStSg. 9u 

fängniß murtbcilt. 
jttonac^ 24/12 67. it. SciinMgetit^l. Digitized by Google 81 603. ^tölbUd^ 5r<«bti(^, lB5(ffr u. 5Btrt^ 
tjcn .ffiinter^ufcn, am 21 v. ^i. Vi>fc\tn Serl&um« 
bun^ in ömonatl. ^efingnig verurt^etlt. *) 

Sftr]»ttr« 23/12 67. Jt. ef|fallgnb|t 

•) Coof. a.^lJ.:?!. 78 3. 5497 (t8G7). 5Rfb. 

604. fßuö^lfüuiet ^eifann, 30 ^ alt, Ut>. 

am 6. 9lcvbr. I. % tet^^tn Ilntctfd(b0m9 |li 
Imrnatl. (S^cfängntB »erurt^iU. ^ j 
9Rün(fien V3- 30/12 67. It Q^iifftgcric^t. 

Conf. 84 Ä. 5901 (1867). 

... .43-287 (18®). ». 

505. ßpitifi Äafpar, 48 3. nit, i\-rl)dr. 
^arncrmaftec «on 6(^(|li^, buri^ iSrf. ieä @c^nup 
geric^tä^cfej von Oferfcai&n iwiii 13. Oft. {. 3. 
treten i^älfduni von (8(fl> |U 61%. Snd^t^ftKl« 
flrafe tfrurt^cilt. 

Sa^rcut^ 28il2 67. ft. IBeiiiKgeri^t 

606. 9p|;I<» Sottttt, 3immeira(fc(b »on 
?Ittuen:t, aoi 18; ». ZR, }■ chkr' QkfBnenilfhrafe 

tcrurt^cilt. 

ittmptcn 14/12 67. ft. SkjuKenit^t. 507. ißal)n Sorenj, leb. TOetjfrgffflle »eit 

OTünncrnnbt, 'iH ^^l. att, am Bl. OftSr. 1. % 
ttj. ©cliläi^crfi u..ftiJrj>eioerUfeung <u 6mon. ^efängntg 
MruTt^eilt<; t-crfrK« iß in bie Oc^mocmmflBtt 

6bra6 ju Ileffm. 
ineujiabf a,'S. 26/12 67. ». ??fVTr?3Pri*t. 

606. ®4»ptt 30^. «[baut, @(^mi(bat{eIU 
Mn 9olb(r«no4, Sanbf. Oermtf, am 25. !R»lAr. 

I. wegen Xiiebfla()I8 ju 5mcnofl. ®i-fSn(\ni§ 
oerurt^ilt; berfel&e ifi in bU (Sefangcnanftatt 
(Sbrac^ ju Ucfcrn. 
6tc«n»ik| 13^2 87. It «qtdianl^i 

509. StfUnrv «nn«, 31 3. q», S*Wffl* 

tocfiter tcn ^anfftcin, am 23. Oftbr. 18G7 wegen 
Diebfta^ld, S!Bib(r{e(}itng unb (S^rentränfung )u 
4monatI. ®<f5ngni§ iKturt^titt; 'bieffOe ifl in Me 

«DI ü neben x\:^. 211 68. ». ©ejirfigeri*t. 

510. Kautel i^of^ann, ftaminfegergefelle »on 
Oben>ied)ta(^, am 21. 9to«&r. ». ^ nxgen Die&« 
^a%\s gut (SefAngnigPnife »on 2 gRonoten 16 tagen 
»cTurt^Ut 

atcanbnrs 2/1 68. t. QQurigcttdt 511. (9frtu6.) :^c[. 3neicr, SPauer tcn ^Ilt 
borf, würbe am i'6. 0. %bcnbd ^8 U^c auger^ 
^alb SanbS^ut auf bem SBrge nac^ «Itborf 
»on 2 P5btifcb gefleibcten SBuvIc^eii , Kvcn einer 
einen ©(inurbarti, \'r Sliibere einen SBadenbart trug, 
unter ^I)ii|^nb(ttng unb ^bro^ung einer Setbfer? 
10 fL»9tolle beraubt. Um Gj^e wirb erfuc^t. 

8anbSbut 68. ft. 11. Uut.r3Ri*ter. 

512. (effeUenbiebfka^U) 2lm 10. l. m. 
frü^ »uiben ju iCb^Jl^auien, @er. 3lit^0(^, »er; 
fcbiebene SBauernlleibcr. (1 blautiic^cner ^Jantel, 3 
Ianp,e fcfcwarjleb. ^c\cn :c.) fammt tielen 12fr.5 
unO lüIr.ijSnöp f en, 2 filbtrbejc^lagene SDirffer- 
tcjlcde x. e^feenbct. Um l»li» erfuhr. 

11)1 68. tul, ttnuatti^. 

513. (^iehiiahl an ^cWe^ten jc.) 
Sin ber Siad^t ». Ijß. l. M- touroen mUtel(i Gin^ 
brm^ »em Sauet 8. Certcnbrefter anf ber Sub 
WtgSfdjWaig, ®em. ^ßfaffenbcfen, 2 
(3wiUinge) mit glatten üläufen, 1 iBüc^fen fluten 
mit gejcgenem Sauf unb sMet 9atfen:^n{5^en, 
1 altei ^^au^s^circ^r, 2 ^iiiclen mit einfacf>en Saufen, 
1 ^letot, 1 Soppe, 1 H-^aor neue 5udj«^nbf<6u^e, 
1 feg. llftr<A^<$eI)^aube, Stiefel, Sc^Upfe, 
BtxBMpft, -$oqdlantnibat|^fcif^ 1 f^nMiriet Zm^ iVfet mit 14 fllb. ÄnSpfen, 1 Hau aberjoflcicl 
j^opfriffeu entwenbet. Um ^pö^ wirb crfu^t 
^u$)«buro 14/1 68. ft ttatt'Ri^tez. 

514 i&ffettenbiehUd^t) ®n etwa 24 3. 
alter Surj^e, ber ftd) fäH'cblic^ für einen SJud^s 
binbergebulfen „'•yUrfenbei aiu* ?Ji"irnber(^" 
fiab, (milMoro§, blaß, mit tuntolbloiiteii Jp.iaren, 
fletnem bunflem @(^nur6aTt, brrieibet mit fc^warjem 
?licd( mit ©ammtfracien, rctbfcib. vr-saU'tnnbc, bimf^ 
lern i^ilj^ute) ^at am 2yj30. Üloibr. ». 3- 
einem ®a^|attfe b 0 ^ i c r Ueberjage »on »ecfi^idencn 
©ettflörfi-n mit „A. M.* ge^el^net, entwenbet 

©firjburci Uli G8. ft. Unt.:3Ri£fitcr. 

515. (&nt»enbetev <Büd.) S)ic6ci» bc^ 
ftnbet fid) ei« »ermut^li(^ ge[tc^lencv OetretbefoA, 
gemerCt mit J. W. 1865, im Secwalc: 

Xraunflein 1^1 68. ft. 1lnt4Rl^ 

516 i&ffeftenbiebiia^i) Tic nadjbe. 
{(^riebene ^IBeibd^erfon entwentete bem Sauer 3of. 
'ÜÄaierHer oon ©Impaffing, Sonbg, ^Dingolfuig, 
wäbrcnb fle am 6]7. I. 3)1. übernacbtefe, 1 i^aor 
fAwarjfalblebcrne ffiobenflicfel, auf ben @o^|Icn unb 
^bfät^en genagelt, 1 rot^woQenen u. blaugcflrciftcn 
W Mt tivd, 1 Tot^« nnb g i ftnfl elW W tcn ^laiinu Digitized by Google 82 f^l, 1 ^ar felBM. ^onteffel, 1 9«n neue; 

fdjicarjTalb'ab. ©(fcnürfdju^f auf b«n SbfSt^tn ge* 
nagcit, mit xct^tn !^än^(^en txtfc^n, ferner 1 
Sfttttttn, tD(i§ geblfimtm flebtiHfttii JhttfT, 1 ^«r 
nru ftnyiffduibtc, fdiiMvifalblet». JÖabcnfltfFet mit 
^o^n ^{ä^cn unt) {&i\dn, auf t>en @c^lcn gcna^ 
ßtlt; Me l&irUii ifi be«. 36 3- a«, 5* 5" grcfe, 
untfTfc^t, ^at fcfctoarjc Jpaarf, trug braunpcrfeiun, 
Haiio^l&intcn dicd unb 6penf(T, fc^toaricd J^opf' 
ta^, ttcnnt ftc^ ^9nna* unt ifl i^rcr Vuifagc 
Mi(l^ von dtegcn^burg )u ^ufe. 

Um €p5^ unb ^er^uftung ixx ^^Ä|mn {eni&l 
Urt 41 9l6f. 3 b. 6.^(9. toirb erfuc^t. *) 

ianbl^ttt lf/1 68. t. IlL 11nt.<9Ii4t(n •) 6.-<0.^33l. 8t 3. 0yl4 (1867)? C SRcb. 

617. ^K9^rt a^i^tiael, (Stienba^narbeiter oon 
0erol$^ofen, ifl bringenb «eiUi^fiA, am ö}6. (. Vt. 

im ^u^'|«^n SBitt^*baufc in Ditten^etm eine 
neue, nxvu, f^lWlf) cingefagte unb mit (c^rcarjgrau 
getupftm 0aiimiD«ffH6(r gefütterte 3cp|)e, 1 fafl 
neue braungcflrciftc Sucfifiiibrfi-, 2 'i^aumircll^fmben 
unb 1 neue fc^UKirifeib. ^aläbinbe entnenbrt )u 

iaben ; berfeibe »irb in fetner jmaifflelaffenen 
[ufent^ltlfarte ali 24 3. oU, 5' 6" 11"' «n^, 
mit braunen paaren, fc^toarjen 9lugenbrauen, grauen 
Slugen, braunem Qart, Mnglic^r 9iafe be{(^rieben. 

Um 6pä^e nac^ tl^äter unb Oblaten unb fatlg 
jc. JRSber a\S 2anbf^rei(^fr ctet fludjtfrTbä^tis^ 
betroffen »irb, um bcffen iücr^ftung unb ^ie^c^ 

«l^flltt 13|l 68. It ItaMma, •) (5..«p.=»L 101, 107, III (1886)? IMe «A. 

518. (SBetntO.) «m 31. O. ^benbd 
eti^cltc cht ct»a Im 3. aller, ito^n 6' großer, 

bartlcfnr, bagtttr ©urfcbe, vicn jiemlid) „feiner 
{id)tdfaTbr, " mliftx Cieincn runben J^ut, ein fog. 
^<\)xMd)tn, lange Scinficiber u. Aber bem linfen 
3 1 ige f i n a,c r einen rotl^braunleb. DSum lin trug 
unb fid) für einen ®m(^tdbicnec auSgab, im on^ 
gcbli^b geric^tt. Auftrage bd beiK 0jttl«r Tromm 
in ©tetnbügl, @ent. ^gg, Janbg. Deßflei bcrf, 
44 fl. 45 fr. (8 Äron., 8 j>reu§. i^tr., brei 2 
6t, ©ec^fer), hjelcbe ber ©tiefbruter bei £ebteren, 
ber SKü^lburft^e ?lnt. galter basier, frfl^ Solbat 
bc« f. 8. 3nf.<9{eg., oon einem 9iauf^ttbc( ottl bcn 
3a^ren 1852, 1853 ^er f(^ulbtg fei. 

2>eggenb»rf 1^1 68. ». nnt.<SH(^. 

619 (9äIfc|>eT.) (Sin am 28)29. t>. m. in 
tplattling ali „3o^. Wa^er, Sc^neitergeffOe 
9on jtirfc^enreut^" übernacbtenber, 28—30 3. «Itcr, 
mittelgroßer Surfd^e mit fleincm @d;nurbart, bunt« Ter 9efk|tlfn(c, toefi^er grflnen {^ut mit ^rihtem 

3?anbe trug, binferlicfe mobrere, t^tt^ auf frpb 
@d}ufter, ü}Ubgrr unb iUräuer von i£f(^nba4>/ 
l^tl ottf „3ofep^ 6<bufier, <SenbitergebUfe 
,ni 3 Timberg," ifjoilä auf 3^' ©dnifler, 3eifcn-- 
ficber obtr ii^ÄdergcjeUc au8 ©palt" lautenbc g^* 
ffilfebte, amtliche ^eugniffc, na«en(H4 ein «em 
©taCtmagiftrate tirictenreutt) am 3. Tifjbr. 1866 
oufgefteQtel l'eumuntdaiteft unb mel^rere mit ge 
fälfc^ten Siegeln verie^ene S'ugniffe ber ®emeinbes 
uerttjaltungen Obemborf, 3iieber-- unb Oberafd^au. 

Um (Ermittlung unb ^te^Ueferung biefcl 
$urf<^en toirb erfuc^t. 
i)e«genbotf 14/1 68. ». 11irt.<|li4tti; 

520. iX^ithHa^l an Ru^^äuten.) 3n 

tev Juicfst oom 12113. ». 5!?. »urteu in §crÖ^ 
iubing 9 iium ^rccfnen aufgehängte J^u^^äute 
(2 f(^n>ar}, bie übrigen rot^ unb mei|f4etfiD) Cttt> 

rcenbet. Um ©pä^e »irb tx\u6)t. 

©affttlutfi 1-^/1 f'8. Ä. I. Unt.:SRicbter. 

.521. Stöberet i^ran), @<^leiiergcfeOe t»on 
Stein (V. ^.= «p.=SBl. 68 3- 4691 b. 3. 1867). 
teeldjiT fid) Icr *^3olijoiaiifiutt entjogen ^t, tDOQe 
aufgegriifen unb ^ie^^er geUejcrt toaben. 

naHvrg 13]! 68. It. «qhttomt. 

62S. fiit$ l^ranj Iai»er, ed^ubma<^6fo^ 

vcn .^imratebofen, 14 ü)!. olt, toegen DiebftaM^fer» 
gehen:^ bcieit:^ beftraft, teoQe, ba er ali £anb{irei(^ 
umherzieht, aufgegriffen u. i)\t\itx geliefert iveAcK.^ 
9Rcmniii9CR 141168 JL QdMItmt. 

•) GonL «.«^«81 66 3. 3073 (1866). ^ 8M. 

523. flöget 3o^- Kbam, (eb. SRa^Tantge^ 
feile tton ipappert^haufen, »elt^r n<h fc<r ^Jolijei* 
auffielt entjogen f^at, tooÜt geliefert n^erben. 

«5nig8bofen I4jl 68. ». S9c}ivf«amu 

524. %met iotttii (31 3. «It, 5' 3" 2*" 
grol, bl«i^ ^oie) M. IDlflOerbnrf^ twH 

•J^eubaibhof, n;el(^er nadf bie^amfl. 93efchluffc tom 
31. 0. SA. in einer ^oli^eianjtalt ju oermabren 
ifi, »oQe in bie Oefanfcmnifhitt Sbra^ dnge« 

liefert n-crtcn. 

e 9 II 1 1 1 -Ij 1 m. ft. CejtrfJomt. 

525. (kitä^enbieb^aH*) ^»8 einer ^elb^ 
rapcHe bei Dorfen, Sanbg. Ourghaufen, ifi Mn 
einer iUlarienfiatue n^eg eine vergolbete Jtvone ge« 

fioblcii Werben. Um SpSh« ^'^^^ erfuc^t. 

aüüfierburg 18]t- 68 St. II. Unt.^DUdjtet. 

526. C^iebitabl an ®tlb, ^d^mticf tc.) 

3n ftempfenhauf en bei Starnberg n)urben in 
ber i^iacht tom 14]15. ». Wl. bem ©(htteijer 
3. ^iUer entwenbet: 75 fl, baar (meifi pr. X^tr. Digitizoü by 88 unb 1 {L'@t.) fammt ^rtemonnaie »on rot^m 
CfafNi mit 9R«f1lnflf4fl^' i fK^ r 8 OOm fange! 
®cfi(nfir, 4 cictb. ^Ringe (l mit tpei&en, 1 mit 
wtttn 6ttiuen befe^t, 1 ^^langenring unb l eint 
ge{6Ic(f<ne ^anb ^ilbrnb), 1 fitb. VMMt in bcr 
e»T66« eine« tp«rdn«t!nlrr« mit betn Silbniffe beJ 
jeSnig« ü){ar i. »cn aapcrn auf bcr einen, mit 
bfr 3nf(l)rift: „be» ftinbel ^ei^* auf bet anbertn 
6eite, 1 golben»-, icAfoniropf ffapfel, 1 flolbnif, 
mit «crfi^iebtnfdcbtaen @tcind)(n bcfc^te ^Jiobtl unb 

1 pib., tergoIW« betto, 1 m- gijlinbeTfpTingu^r 
mit braunen Sta^tjtiflern unb n^eigem 3'ff'"rbl»itt'. 
auf t»el<^em 3iff. 12 auf ber linitn Seite ange^ 
bratet ift, 1 bunWblaututftener ?3aletct, 1 foffee= 
brauner unb 1 niffifd» p.röner tuArccf, 1 brauner 
S9ucf^tinf^>enfer, 1 rot^ftib. ®iltt mit blau unb 
rot^ getupften ÄnUpfen, 1 fcbroarj nnb l»et§ ge« 
tupfte tucfc^ofe, l VOflrauer ©djUpa mit breiten 
Ouerilreifen, 1 fcbrt>arjer bette mit grauen unb 
rotten üäng^fireifen, 1 ftro§er blautudjcner Hantel 
mit jd)njarjem ©ammlplflfdj^ftragen, 1 fur*er braun^ 
tiicftener 3{ccf, 1 'l^iar rinbleb., tcrgefc^u^te ^aU>^ 
Pitfel, 1 braunbeinerne jwei Älauen »orfleOcnbe 
Gigancnfpibe mit f(^n>arjem üJlunbfWrfe, 1 tt>eiB= 
belnencT (SPffet mit auf ber gfJücf feite (lefibni^tem 
SRarien^ unb 3e|ufinb='Öiltni)ie, 1 uuflebunbeneä 
9ai^ „ber SBftmis ober ©tambergenSee" mit 75 
Qiflnetten t?on ^. t^inf, B in f^uMv^c^ i'eber ge- 
ittnbene ©ebctbüfber mit @olbi(^nitt, ü gute leinene 
tlembm, 1 neafWenier Saffcl."— Um wäi 
t^ter unb tMblaten h>irb eriud^t. 

2Btil^eim 21/12 67. ft II. Unt.:5Rit^ttr. 

527. «nöermaicr iRif olau« (y. 

2 3. 141 L 30 ift, faOa er fi«^ bem ttrt^eile 
untemirft, in bie Öefaneenanflalt Saufen' }u 

liefern 

Xiaunftctn 18/1 68. ff. IL UhüW^. 

628. (0lot]^ju4)t.) «m 27. t. TO. «a«^> 
mittag« »erübte jroii(^en ©ei^micbl unb (^ab 
Ii«reut^ ein etwa 40 3. alter SBurft^ (mittel^ 
grofe, ^at fpibf« fflefic^t, rotten ©(^nutbart, 
in bem t»iel ©(^nupf tobad ^ing, xcäf ftail 
naib Srannfwein, trug furaen ©tuVrocf unb fcbirfig« 
^cfe) au ^cr ©öl^uer^to(^ter U- @. au« ®alU8= 
reut^ einen iJlotbiuc^t^öerfucb ; um ®p5^e, gegebenen 
^^atleS um ^Jcrbaftung tei Töätorä, welcber toabr^ 
{(^inlit^ ein ©(^neiber ge j eile ift unb jid) über 
^feffenbattfen iu4 3n0«Iftabt begeben ^at, 
toirb erfuc^t. 

£anb8but 17/t 68. Ä. H. Unt.-3ti(^ter. 

529. (ilufö«öttffene SSaf<|>e.) einem 
berflfbtigten 3)ieb »urben 12 Seintücber, i ^ifi^= 
tn(^, 3 ©errietten, 3 .^lanttfidjer unb 2 Äiffen= 
)ie(^n abgenommen, loelci^e in ben :!8e}irfen ^raun= fWn, tittmoning, ^lien, Wcfen^etm, Weidben^H, 
IBer^teigaben , ©affabürg, Irofiberg entwenbet 
Werben gu fein fd-inrn. Um ©p^be nadb ben 
eiflent^ümetn wirb eijudjt. — £. 9lt. 1215. 

«tftnibcii IJ3. 19)1 68. ' 9,h wjmm. 

690. imnttttnbiehMt.) 9Im 4 ( 

hjurbc bem iMnbcrgffcllfn av. ©ranbl im Äaber» 
^er'fdjen ©afiljaufe in ^;Me f f en^auf en feill 
Wdfepttrf mit 1 ftbwarjen 3:u(^^ofe, 1 fommer« 
^eugcnen 5Ro(f, i geflficfelten, »oOenen 2Sffle, einem 
neuen ©j^urjfea, 2 leinenen, F. B. rotl; gemerften 
kernten, l leinenen Untet^ofe unb jtoei eifernen 
©djnitjcrn entttJenbet. <Rerb«'icblig ift ein ^ant-. 
»erte()ur|(be, bev einen auf »3i i f o l a u 5 © cfc l e cfa l" 
lautenben iPa| fBbvtc «vb im ©prengel brd fgL 
DJcgen bebeimatbet ifl. Um «ufgreifung 
unb ^ie^rliejerung (Ärt. 41 «bf. 3 b. 6.»®.) 
bcffelben loirb eifn^t. 
ftnnbibnt SOfitt. t. a 1lnt.*8ti4(tt. 

531. ©tejlet t^omaä unb 

'hV2. T^rcrler 91nna, S3ouer8e^Teute t>. ©er^ 
^avtvneut^ £tg. traunflein, »ule^t in Ufering, 
2bg. Saufen, ^ben fl^ bc« ©erge^nä iiib r 
ied)tlid>en söegua^me eigener ©atben (»erj(^iebene 
©eflcibiingaftüde, 1 Äcffer, ( tt>oOene <Detfe, ein 
golb. SRing, 2 alte 9Kün^en, '. C)irf(^=, 1 6<^f= 
feil, 5 ®.i(fuken mit 2 filb. Äctten ic.) fcbulbig 
gemacht; um ^itmittlung be« Slufent^alte« ber ge^ 
nannten $crfonen, fomie be« SBertt>a^rung3orteÄ bcr 
Offerten, SBegna^me unb Cfinfdjaffung ber lebtern 
in bie|geri(^tl. ^twa^r »irb crjud^t 

Zrannflein 21/1 68. t. U. 1lNt4lli4lR. 

588. üBtttenbl^&^t.} 3n ber «Ra«i^ 

Dem injid. t). würbe in (»eifen^auf en, 
Sbft. iüilÄbibutg, in ber «Jiac^t »om 3j4. l. Wl. in 
ViA, <5iHn0, unb in ber SRacbt t>cm 

10)11. l. OT. in ©dja^^ofen, ?bg. l'anbebut, 
in ' ®aP^ufern ie ein Sett geftoblen. Üfrbadjt 
fSQt «nf eine fSeiblberfott unb 2 TOSnner, bercn 
einer bö*iten3 24 3- a. bfit. 6' grop n. f<^lanf 
ifl, bla§c3, oingefaflenea @efi(^t, fpib«, «toaä ge« 
bogene Jlafe ^at, bie «teibung eind ^«nbler» trag 
uub einen cffcnbar gcfälfrfitfn ^afe, angcblicb auj; 
gcfieat vom ©tabtmagiftrate ^iUianc^en dd. Sl.^tug. 
1867 fihr ben Qer^abtMmer 9nt«n Qi«bIeT 
i>LMi ^iJ?ünd)en nnb bie bei it)m bcbienftete 3 c ^ " " <» 
mar'xa mtä)l au8 ©troubing, bei fu^ führte; 
in ©eifen^aufen btnterlieft b«T ©tÄ eine cbenfattt 
9ef5lfcbte, auf 3afob ©reitfam eter, ^ferbe-- 
bänbler, toom f. Sd.M. ©<bto6en^u|en au^gefleOte 
Jegitimation dd. 11. 3anner t. 3. 5)ef^en Ue» 
gleiter ^atte in «i(^ ein patent dd. 28. ©eptbr. 
1866, auggefieat für €^rifiop^ ©oll, ©djnitt, 
iDaarcn^anbler au8 granfent^l, unb unterhielt fl(^ Digitized by Google in (B<tfen^u|cB MriraxHc^ mit bem Srimtx ien-. 

rab Gattung tc« ^icr unb Ctffcn (Hffrau. Um 
uiib ^ücT^aftung buja vect&c^tigcn btvbtn 
Vtüna99tt\wtm Mit« cvf«^t. Vxt 41.) 

8onb»but 21/1 68 «. III. UiiU3li(^tet. 

534 (Ul^renMebflabl.) .^m ^nfd)Iu[fe an 
ifoi 3lua|(^rfib<n im (i.^lJ. i3l. 4 3. 277 (1Ö6Ö) 
icitb btTfannt grgcben, t)a§ bie ©uoonettni^ mit 
fcen 3 filb. T.cfeln bU 9ir. 47^21 ^atlc. 

an»bac^ 2(Jil W. P. Hut. ;}{i*tcr. 

535. (®f(ettettbi€bita^U) ;3n ter stacht 
«em 16|17. I. »nrbni bmt eaner 3. eicrlt 

in ?Blifn8t»ac^ 1 faiitiictHMicr ^Wmtcf, 1 fdjwarj* 
brauntiu^tner 'JJianniroct, 2 ibufetinbolcn, 'J &i\le\i, 
1 QnncniMlrtct, 2 (oumnwffrae ^rgenfcfcirmr, 1 
SBäOfn uiiAcMfii^tc«, jlädifcih-3 tud), 3 in ©Uber 
oefalte KofenfrdnAe, 12 filb. JUff.tlöffel, 6 filb:tne 
9Mln ttiib 5 m. Keffer, 8 ßefb »Hnge, eine 
golt. ff^Iinbcrubr mit ^clt. Rette, 1 flclb, $Brc*e, 
1 neue« Cber^ u. Untevbett u. 2 f of^ififfcn {ammt 
b» tMerjü^en, 3 2.f)i\ni geß«^. !DcTba<^t fäOt 
u, fl. auf einen in boi 20cr ^a^tm, ob« SÄcginti 
bcr 80fr 3a^t« flcbenben, mittelgroßen, bla§en 
Surjcbcn mit Monbeu paaren, blonbem @d)nur: 
Wrt(ben, l^agcrem ©efit^tc, weldicr gute Älcibcr 
(bunfle ^cppt, ^ofc unb ip((3ra|>]pc) trug unb on^ 
gab, na^ SDiün^ett )u m{en. 

9tWfl«bur>i 20jl 68. ft. I. Ulit..3tti5t«r. 

536. SBet^bct j?cnrab, leb. Gti^iDeljer tion 
ftonrabj^oftn, fte()t im SScrtod^te, am 2öj2ti. Sic». 
». 3. in ^enrnngen, 9er. 0M^I«e, 1 ^16. 
Äepetiru^ mit etoHfette, 1 olte graue ^ud^^efe, 
1 gUi(b; &(^immü^ unjl» 4 fU 42 fr. baar, roovf 
unter ein 2 fM-*€t. oitocnfect )u ^abf n ; um 
Bp^f, 1^itn(fa(^und bes OfibS^cn, nmt.bcffen 
%4fgreitiing tvirb erluc^t. 

KnjiBburtt 2*41 68. It. 10. Qnt.^4ter. 

537. iU^vbiebitabU) @tn bettelnbcr 
l^anbwerfäburfi^e cntncnbete am 5. 9lo»br. 

ö. 3. 'JJiorjenl bem Äcrpcr.^l Mehner babier eine 
ßlb. (^plijftterul^ mit graoicrtcuji :£»ecfel, iseiBcm 
BiffnUatte, tSot. giffioni ntbfl eiwr 1 €^nne 

ungen ©olbbra^ttette mit ^^acfen im ©efammt- 
»pert^c COM 31 fl. — Um *3päbe rciib ciiud)t. 

ilöa|(crburfl 21/1 68. «. I. Unt..Jitct>tcv. 

538. (Ülaub.) 2lm 3. l. 'Sl. «benba 7^ 
U^r mirb« ber €5lbnerS(c^n 3. ©(ibanbl «on 
ßrgolbing aiif ber .£>am)t(h:a6c bei ^MflaÄ »on 
einem 3iemli(^ gro|tn, loiS) ni<^t fc&ftigen,. mit 
64>irnm%, ' SSiB}g^ »n^ (ongcr 4^fc fi^c^t U: 
IkUMtcs O^^^en «{litbtnf^ OHgcgcitf^ is«(ci ber SniMifcr mit dtcm SReffer »a^rf^einlid^ an ber 
^)anb wntunbet trurbe. Um Sp5^e trirb mit bem 
i^emerfen crjuc^t, bag einiger ^erbot^t auf ben 
f^I«^t belramuttbetdi IRartin IKeittcr twn ^f« 

la« fädt. 

Üauba^ut iljl (IH. II. llnt.: Jiid^ter 

539 SBannt 9htbol)>b> (e^- Sdimiebgofeae 
Wm ^eiligenfreub, »etc^>er fid^ feit ISngerer ^tH 
arbeit?IcÄ umfier tvibt, n?one aufflegriffm nnb mit 
3it'.uii\?t>cnrei# ^ie^r verioicfen »erben. 

rüden au 22J1 6H. St. 9?(iirr«amt. 

540. SSbbtin^et @eorg, (eb. ^agli>bnen}on 
-üklb^anfen, ftoQe, ^Vit er fl(b befcbiftijiuniMai 
umbi'ttreibt, bel^ufä ^ubtifation ber aber ibn öer» 
gän^ten ^clijciauffii^t aufgegriffen unb ^ie^ ge^ 
UcfM loetbea. 

VLiU*% eim 21il 68. t. eqbiftamL 

541 (ffufseeriffene ®dl>tnu(fdeoett 
ftänbc ) ^em ). 3- in 93afe( in ber ^(^mei) 
in ©trajbaft befxnblii^en ©(^neibergcfeUen 3o^|. 
Sifc^er vcit ^ier*) ttuiben im Oftober t. 3- 
beim f. Siinbau 2 gelb. ^E>amenfeften unb 
2 gelb. 9ünge, ber^n einer mit einem rotten (Steine 
wcfc^ ber anbete mit F. D. bqei(l)net ift, abge« 
nommen, in beten 93efi(} berfelbe }l«eifetto|^ii( auf 
red^tdtDtbrige ilBeife gelangte. 

Um 9M^r4e luu^ beim Ctgentl^amcc idIi^ 
erfu(^t. 

«UftSbuTfl 24^1 6& St. II \Xnt.'.di\d)\«. 

•) Conf. (5.:fi.^9?I 76 3. 5214 (1867). «5. {Reb. 

542 (2^a«i»t)crfucft.) ?(m K l m. 53or 
mittag berübte ^miK^cn ^ird^fc^önbatb unb 
^ri^fen^obt «in in ben 40er ^fftm jlclenbcv 

^•.irf(^e mittlerer 3tatm-, fretcber '^ai^t, luntU 
farbige iliciber unb @d^nürf(t)u^c trug, blonben 
e^ntttriart ^tte, an brr t Bet etl f wi i 9. <Bv^ 

barb einen 5Waubterfu(^. Um ©p5be icirfc erfuc^ 
®*n.ieinfurt „Mll 68. ff. I. UnUjiRictiter. 

543. SLcpUt SBil^tlm oon ;^of (12 3. 
alt, 4' 8" gro$, 'b(ag, ^at ^ONonbe ^aare, grau* 

blaue ?Iucicn, ipifei-S .Hinit, idimatcl t^Vfidit) t>at 
fid) t»on \)\(x ^ctmlid) entfernt unb ftreunt be« 
((^äftigung^IoS um^er; um Seftrafung beffelbcn 
nt^cn i'anbjheii^i imb fdse Knl^crticfining tohcb 
erfut^t 

^0 ( 23)1 68L 6tAblmagtflraL 

544. Wttiet Sodann, SabergefeHe »on 

.^artniftein in ber Cberpfalj, Ircfle, faO^ er aib it? 
Ici betreten »irb, aufgegriffen unb mit 3'v>^n8^P>i| 
nac^ ^uf^ iwruicfen nnben. 
«{«^enbad» 2211 68. t. eqtiflant Digitized by C 35 "45. (3luf<|efnnbene OTannMdd)«?.) 

Mm 19. V». M.' »urte basier im red)tieiti{ieii 
gtegni^armebet Scfc^noni diiei nnbcfaimtm ^anne^ 
aafgefunK-n, njflcfcer ftnen S9Hn^f(f\ub un^ tax 5Re|'t 
cinei {(^»ar^feib. Zä^^leint» um txn S^aH trug, in 
tadtdewii fUtxx »flm'Ua fein ma^ unb toa^f<^in> 
04 MT sUIeii irö»näten «enmgKütft 

««■»CK8 8|1 6& Mtoiffilfanl. 

6lB. (49»9f»anil 9llpi<».) <Sm gemein;;«. 

W^rlic^'^ ;5nlipt&uum, mit f r f m l> e m auf teil 
äUrmcn 1 0 id Jpofmann von (Sräic ciiö" 
fontnibtn ttcfoiidlpag «erfe^, tooQe ffftgcu mmen, 
feine 3nlentitat fiftgifteOt, i(x lUI<nil?paB tefli 
f. 2. ^M^trg. 3u ijjeun^cn übermittelt unb 

««tdbttTfl 22)1 68. «tabtmogilhot. 

Um (Srinittluits unb fSetauntaahe 

547. SBimmmUcttcf 3ofet>^/ ^<nii 
rncc{)t ciu^ eifttümi, QiV, SllStting, aU 0e^ 

(d^ulbil■^ter. 

shj a n' t r b u r 3 1 1 68. ff. H. Unt^SRid^tet. 

648. ^ieQau^ ^o\cp\), läkfc^irr^nbler »on 
Strflfnfiauf, bcr tocscn aBesna^mi «litti ^fcrbct )u 
«ct^ren ifl. 

«i(6acf> 17/1 6t). ft- Um. iHicMei. 

549. ditHl 38"«^« Bte«((atbcitcr oon^eg^ 

SRemmlnscn ISj! 68. ' It II. ttnt.f9H4to. 

• 6&0. SESdvIe X^erefe, e^n. 9fillnlfcan »on 
mtbtx^ — a M. 824. 
UlftiKtcii 43. 1911 ^ t.'ia tlirt.:«i4ter. 551. SlStt^rt aitartiK, dnü^HM^lk ^ 

Äctmberg, u n b 

552. ^^nttdt iDUria, aXAgb 9on 
mannftboTf. 

etraHtinfl 16)1 68. t. HL Unt^U^lcr. 

553. (Serlt)a1;^ ^ o ^ a n n , ^immcvgefdb »m 
<Si]iiiigai. 

Sftiibttrs so/t 68. it UnL«9ti<(tt(; 

554. ^an^er ^ntreai, !bimfMRc4t M« 

SurgiDiut^eim. *) 

l&fitlbucg 2(V1 68. ft. UitL>»i4i(b 

656. B«m 3 e f e 1^ I , ecSngffcOc 0rii», 

6 ttaiibi«8 9/1 68. «. lU. Unt.«i4ta. 

556. <2chäfauer ^31c a r i a , ef)em. ffeOnfnn 
6eim ^livivttjc Hiaiet in <£>otj^)aujen , i'bg. üaujc«. 

•I t a u n n e i n 20/12 67. ». II. Unt.:3ti Atcr. 

5")7. ^titflenfeoff ;5offp^, i5erflolb<r »on 
^übinflÄ^ujen, preuß. JÄeg.-iöej. äHünfttr, aldSeuge. 
fSüriturfl 17/1 68. ». llnt«l<^te. 

55& Sptinfev Ü)U);, ;macr oon aiavent« 
bürg. 

ÜRemmintcn 22/t 68. t. 1bit4rtl4ltt> 

59». iHfhiCV mi(^'ael, leb. Zftgn^ncr wn 

lUtcnbdm; fall^ er bctVCtOI »OÄ, t»*Ue «f |M|tr 

gelioffvt njtibcu. *) 
•iiinbä^ciiu 14/1 68. Tlirt.»Wl#tet. 560. 9{auf4>et üKagbalena t. .^o^cnvrarf 
€.»aj.=ai. 42, 77, 79 3- ^^ÖJl, Ö37Ö, 5531 

(1867). . 661..U^ntatt (^leifitiftet) 3fib»t 
•eben)^ (S.*9).»«l. 5 iW^3:{0 (1868) 

562. JRa^ec 3ofef^ m 9UattHcn. 

6.<$.*8I. 3- 224 (1868). 

563. fSfteinnet ^o\tp^ »on SRicbenftu. 

52, 89 3- 3453, 6351 (1867). 564. jailn<4>t ^obann oon SRooM« 

*^ 90 3- «489 (1867). 

566. SDliliec ^o^ann oon ^^unfirc^. 

6.>9.*»t. 12 a «20 (1867). 

666. Ittban etaUicang. 

42 3, 2852 (1867). ' 
, , . 3 B. 242 (1868). 

669. t^Miftef «eorg «Ott 'ilugSburg. 

C.<9.'8I. 89 S. 6336 Ci»67). Digitized by Google 568. i&ancc Imva »«n ^otUafMii. 

C*t)^ 26, 89 3. 1768, 6383 (1867). 

^i^^ 71 3. 4635 (1867).*) •> 9^9L 19, 62 (1887)9 C. IM. 570. ®toh Sobann »on Spinaen. 

5 3. 337 (1867). 

671. 9telM 3of«P^ »on 93ud)enba*. 

56 3. 3693 (1867). 

672. ttütetfi^lagunfl im U.=®.^B. Iraum 
jleln. 9Ü S- 6519 (1867). 

673. i&attlrv ')lnton oon ^uttcntDicfen. 

C.tf}.«8(. 69 3. 6421 (1867). 

674. Stevidfbaum ftafpar »«n fticfcr. 

«.»«.fm 5 3. 328 (1868). 575. SHin^et ^afob oon BeQ. 

2 a 104 (1868). 

576. SRübl^uer ^ofyann oon Ü){int(l^(im. 

64 3. 4286 (1867). 

577. £ermrt (f&ittet) 3»^ MiiaRS^mg. 

81 3. 5712 (1867> 

67& OlftUct ÜRi^tcI tton SBaffcrburo. 

Cef.««. 3 3- 216 (1868). 

679. 0riaMltog<r SB o n i f a ) o. 34<n^f eti. 

C^1P.<8(. 3 3. 216 (1868). ^a«Ni(i. 2, 5 3. 82, 336 (1868). 

681. 9t#tfd^nMiiii 3a r «5 »ra Mttnfl. 

C.<fL*8(. 6 3* 404 (1868). ^\lpt)abrttf(^c ilccapüuUUoii ^cr iUmm. 9ihTtAi Johann 


564 
580 


viv t II j Oo"~v • • • . 
Snaermater 9UtB(A1ll 


. 527 


t T n e r Hlofcbb 


580 


^ 3&ner Wsra. 

%}\ V D II c ^(v^H* ... 
iR a u f r ^offl>6 


555 
SBaum 9iubol)>§ . . • 


. 539 


Älinger ^afcb . . . 


. 575 


©cbäfau(r 3)laria . . 


. 556 


»enter 3«^. 9Hf. . . 


. 485 


iToUetf 9lnton . . . 


. 479 


@(4Ud)t 9tiro(aiii . . 


. 530 


SBö^rtngtr @eorg . . 


. 540 


ÄrSmer Caroline . . 


. 492 


©<^mib Heribert . . 


. 490 


^ii^Ur ^aton . . . 


. 533 


Germer ^o^jnn . . . 


. 577 


@(bmtbt üR^ma . . 


. 552 


8orIer S>mMt . . . 


. 506 


Sinsen^ off ^t>Stp% . 


. 557 


G<l^ncibeT ®<org : . 


. 567 


Sreitfammeter ^atoi 


. 533 


Si»>j>ert CaltHat . . 


. 496 


6(^0 tr «bam. . 


. 508 


9u(^^au(cr 3o^Ann . 


. 504 


^OTtnfer Ü)2ar . . . 


. 558 


©(^ufter ;3o(cp^ , . 


. 519 


I)ftiitci 3«^"" • • 


. 510 


^an) iMtt . . 


. 522 


6(^menbncr 3>^n • 


. 482 


S>teTlft %nna . . . 


. 532 


!Dlartcnb(i . . . . 


. 514 


©dbcrer ?!ofep^ . . 


. 489 


IDreiler X^omol . . 


. 531 


a i c r 3o^ntt . . 


. 488 


@oU <&^nftct>^ . . . 


. 533 


füller Smit) . . . 


. 524 


ORcter 3«Wn . . . 


. 519 
. 569 


^ifc^er 3o^ann . . . 


. 541 


lUatjer .Johann . . . 


. 544 


Str^oxann ^ofcpt 


. 491 
. 503 


äJlcicT j3<}^nn • • ' 


. 565 


©tiefet 3o^. m . . 


. 493 


Ser^aTb ^«^mm . . 


. 553 


SRa^cr 3ofcp^ . . . 


. 562 


etol) 3o^ann . . . 


. 570 


©ci^ring $^iüpp • . 


. 499 


SRelrncr 3oljann . , 


. 563 


©trob( 3e^. ©apt. . 


. 483 


@ottf(f)alf 3o^ann . 


. 494 


^Ifl^Uaucr 3c^amt . 


. 576 


Xicfel (^riebr. 3o^. . 


. 484 


®r5t|^maiin 3o(o5 . 


. 581 


gtfilCer WiiiQitl . . 


. 578 


UItf<^ «ntoit . . . 


. 501 


(^ri tu Illing er SBflaifa} 


. 579 


Die in ^ofipb . . . . 


. 571 


Urban 3ofcp^ . . . 


. 566 


.^a^n Üorenj . . . . 


. 507 


Dtteutoalter iDlarg. . 


.•486 


U^mair ^ftboc . . . 


. 561 


^artfer ttnteit . . , 


. 578 


'panier VmbcMl . . 


. 554 


fBafit ^^erefe . . . 


. 495 


^jauer ?lnna . , . 


. 568 


^^?e^3offp^ . . . . 


. 500 


üBf^^er i?cnrab . . 


. 536 


^ain^ 91ugu{i . . . 


. 498 


u u 3ofe»)^ . . . 


. 48t) 


Sei^ermüller 3o^. . 


. 502 


^ofmonn 9l(oU . . 


. 546 


:Hau[c^er ^JJtaftbfll . . 


. 560 


ffiSrle X^reff . . . 


. 550 


ftepfcT mUfäm . . 


. 543 


9tfd)l '3obann üXatia . 


. 533 


® irrer 3^^"" • • . 


. 577 


$ttd ^ter .... 


. 481 


JHöber lliidjafl . . . 


. 517 


©urmantifif tter 3of. 


. 547 


ftönig Sta\pax . . . 


. 505 


giöger 3^^- ?lbam . . 


. 523 


fflu|}cr 5Dlartin . . . 


. 551 


it(r[(^baum 9»!ffVC . 


. 574 


SReifinaer 3r»bor . . 


. 561 


Seltner %nna . . . 


. 509 


Itifllct 0eoc8 . . . 


. 487 1 iReittcc iKartin . . 


. 538 |3ic9att« 3ofc|»( . 


. 548 tvaä btr Dr. MbntAnl CPoioit). Digitized by Google 3t~ S. «MWM» tn 6. ^dniat 186a (ni. ^abrgouflO «crattftgtgckcH »ob »er t. I. ••li|ti*SttcltiM llMi|(« MUr OlniMfMt Ut t. etflitlmiaiHctic« 

. tn 9mti| Mi fett 9««m. {vic Aufno^nw brr 9krifimtliibuii0ni ctfolfit itncntatliliA «nb finb fo((6c ))ottofT« an bic SUfcaftton beft ba^cnf^oi 

Hcnitol' 1ioli)«i«eiattcl in vHkm$cn ctninfcnlbcn. ^ 6<}(u^tten ^erfoncit flnb an mc fcrfotv^uDfii ^cbörben ab^uUefecit, loenit uicf)t audbcü(f(i(( 

auDfre i^citimmuii)^ yjctroffeu i»t. 582. 9het^arbt 9Ri(^ael, ixuxl Sribat 
von aWfrtingen. !Ö.=2l. Tcnauirfrtl) (2G 2t. alt, 
ö' 5" 4'" grrg) ift »waen tinti in ter 9{acl)t 
Doat 20j21. l. ÜJl. an ©irt^ «. «Wartin in l'Jcr-- 
tingen ip.iütten t'if[>ll.i^lmtif^fn* (St. 

2lrt. 271, 279, 282 3. 1, 2) ju mbaftni >inb 
too^Iterrca^rt tinjuliefcrn ; berfelt'c iivigt hja^r 
ft^fintid) eint entitcnbete ^üh. d^iintcrubr mit 
€fcunbcn;ci8cr unfc ftlb. lanflfv Chrbfenfetfc u. tin 
lUb.. 60lUbnigcl ^k-bäiu^, auf b<ffen Sc^natle in 
geiriebmcT 9kieU «in ffikiflni mit 2 $fcrl)(tt abgßf 
bittet ift. 

^ni^8bur(\ 28]! 6a St. 3. 3nf.:9lffl. 

583. Wraf 3p b""»- tif§f- ©eccn^Siier au3 
^^iündjcn, (2(1 .3. alt, 0' lÜ" d'" grc^, fAlanf, 

Urabc J^oie, Honten ^^art, braune ^uj^cn^ 
brauen, graue 91uflfn, rnnbf8, ßffuntfärbii^fd 
^M), vxld)tx am 15. I. 'JD^ mit Unifcrm unb 
SRantcl bcfleibft auf ^tfim ©arnifcn befertirte, 
Ift ju ttrbaften ; bcrffltf reift mit einem gcfälfdjtcn 
UrlaubSpaffe übtr itraunfUin nac^ üJiünc^en, 
«en IM er nad^ Ck^nMicn }n einem QcffNmbten 
(einem Pfarrer cter (SifcnmeiflKr) fb^ )n Icgftai 
beobfiditii^t baben ictl. 584. ^taubenmcticv 3ofepb, Ie^ 9?räii- 
gefcUe von @alacb, »ürlemb. (^ö)}{>ingcn, 
anf 9nint M «rt. 41 «Bf- B »ei M. iu 
M^ftcn.*) 

•) Conl. C..^}.-)Bl. 80 iJ. 5604 (1867.) t) 9ieb. ttiitcr Spr^tfiuufl be^ betr. .Ocifts 
bcfelfM unb lÖeUbtunQ übet ^a# iöes 

585. Wt99§mMtt ^o^ann, f. n. bfricb. 
>J{äberin Z^t» ^SiMt tMit «Mine, ®er. Oflcc» 

bcfen, unb 

öSf) jiailtrn berget 3ofep^, ^uSbrtfo^n 
oon ^ainb'Ut, &>tT, ^nbau, tvegen ^Bfla^ m 
il^juer Xbalmaier von Send. 

£ c H g e n & e r f 2fi/l G8. ft. llnt.^Dlidjler. 

587. ^gcbiifUüiger ÜKatbiaö jcQ ber 
nötige lUa uc tc.^ im (l.-^.=iBl. 3 S. 217 (1868) 
unter ber ü^c^cidMuin,! „"ilnton ©Anellinget" 
jur 'ßcr^aitutig aii^^vf'i)'^^'^'^'^'" '•i*»vi(Jjeu uub be(fen 
Jpeimat^ ajorblingen fei; terfelbe ifl (cUittlig 

40 3. oU, miitelflve§, fAmäc^tig unb bartlo*. 
©affcrbura Jfijl r>ö. ß. II. Unt.--3ii(bt«. 

58* ftrci«! ».^^eorg, leb. loglö^ner Don 
^iffing, liegen tßerge^en» bei 5CHe6fta^ld. (Kirt 

41 feä e. <.M.) 

aicba* 6ö. Jf. I. Unt. ::lii*ttv. 

589. ©aiiferec Ulrid», Xaglß^ner 0. ftlc|ler* 
ft^et^ern, »egen Ttiebf^a^trerbretl^enj. (@t«0.«9. 
?lrt. 274 3. 3, (5 -®. «ict. 38, 40 3- 1 ) 

grtifinci 27jl 68. Ä. I. Unt.:3Ii*tfT, 

590. Sied ®totg, e^emal. @eubarm, '^\ber^ 
gffcde »on Vnntoeiler (27 3. alt, 5' 9' t^rtö, 
fcblanf, ^at braune Jjaare unb "JluAe", lönglic^c 
9laie, lSngii(^8 ©efi^t) auf ®runb b. Urt. 282 
B. 1 b. 6t*®.«e., «tt. 41 «6f. 3 bei (S.<®.«) 

«nlbft4 2711 68. ft. ttttt^W^t 

Conr. M^VL 51 3. 3363 (1867). V. m. Digitized by Google 88 

691. ^^NHtt 6eBaflian, Wil« wn 

Statur« cot^c £>aace unto rot^n Sart) 

anf ermit ». «tt. 122 et,'9. 9., «rt. 41, 

3 fce8 e. 

fipbr Jf^jl (■>•<. 8. II. Unt..3Ji*tcr. 

ÖU2. Jammer öricbric^, leb. Xaglö^ner 
Den UntenrolMu^, j^ronad), wegen 9}crgebfn;8 

brr Stberfc^ito auf ®Cttit» b. Vrt. 41 «b}. 3 

ftrvnail 27/1 68. tL Uiit*8U6ttr. 

698. X^AuMer 9eor9, M. Vlamcr aul 

(Brfjn^tm, l'tg ^jScfcftäbf, julr^t in G ggflSbt, l'Cfl. 
Sroftberd. auf (^lunb b. %xt, 27b b. 6t.>$.^®. 
«. 3. 1848. 
£r«ttN9eiit ÜWJ 68. 8. UnLiiRt^cc. 

594 ^(jStt^ Barbara, IcMfle 9Xa0to von 

©iffentbcib. 

li<uvi,burii -'G/l 68. R. Unt.--;Kirf'tcr. 

595. &Utk ;3o^ann, leb. ©d^loffergeieUe oon 
«•Q^ofen, auf «nmb b. «tt. 271, 282 3- % 8, 
?lrt. 4? t ©r 0.*«., «rt. 40 3. 1, «rt 41 

nftriibcTi) 20]! 68. S. Uiit.4lti4tcr. 

"•) Caat.~«]s9.>m. 76, 87 (1867). fi. «Üb. 

m. 4^«vt1p 3ofc»^, 34 3. alt. 

Sürnmmac^eT »on 9(aiiibci|0, bd 9RoTbi»erfii<^6 

beft^ulbigt. 

{'ftitban i\n 2911 68. t. ttnt -'Mi^lty. 

597. $adi>M 9ror<|, ^)iffii|lhif<bt ». ^JoOtn' 

jeB, (»er. l\Mttfrfcl3, (30 3. alt. f^laiif, 5' 5" 
orog. blonbe ^jare, bcwiiic Sogen, rdt^lidjen 
8oTt, f)»it»( ftaff, mnbci (lefitnbfSibifl«« 

fpricbt ^en iitct'fTb.nicrifrt^en Tii.ilcft) rvti\tn cincS 
am IG. c. ^JDL j tSd). iti ^. .ipobentl^aimcr oon 
ftCregarten, ukr. ixaiau a]3f . »erOblfito^eb' ftabO (6t.;®.«t). «tt. 276, «.«(^ . rl. 38); 

berfi'lbi." fcd n<l) na(b Traun flein legfhen ficibcn. 
«lMarrfir*cn 29/1 6K. R. II. llitt.=:Ut4tfT. 

598. i^pfmatiit >$eb., ^acfergefelk, (v. ^.^ 
X,.9L 88 3. 6212 b. 1 8(i7 ) tfi niditaul ?:eMf(bnit> 

fonbern au« Xfd)tni, '^l, Jcufitniö unb bat fitö 
am 8. ». mit einem am d. $cbr. 18ü6 oom 
iH.'V. 1tnif(bnib au^geficatcn KTbcitMn^ twu 

iDci f 1 cti biir>< enlfniit. 
(^idjftätt j;»)! 118. !f. Unt. iH'cMer. 

599. S$P0el J(cnftantia (genannt (§.^xi* 
fline), lebin, M>n 8rfi(fcnan, anf (Krnnb b. 9.-9. 

^Irt. 41, ©f. väJ.-.M. 5lrt. 314, 31') 3. 2. 
£diU'fniiuit HIjl (iö. «. l. Unt. miditer. 

600. 9D{i4>d 'nabread, ©d^lcffergefeae oon 
iDtarrtf<i9r|iia|t. rinci im ^cfi^hj^ 1867 in 
^cl^^el•f tcrübtcn jH-rg/^Mii ber ivtberre(fetli<bcn 
iikgna^m; eigener @a<^n. (ot.«(9.:^. %n. 330, 
Qr..®. «tt 41 «bf. 1, «rt. 40 «bT. 1, 2 3. 1.) 

HmbetA 3til 68. . ft. Unt.>8ti<bt«r. 

001. 'Zditnibt fiatbaviita iu>n C?ibcnborg, 
eine 4!anb|luid>erin (19 3- "il'» mitth-rcr Statur, 
bat braune J^aare, etnuS t^roßen JDiunb) lorgen 
ricbflablcerijebfno auf ®run^ b. Ärl. 282 b. 6t.» 

mi. 41, 3 b. 

Itronaib ^1 68. it. t. nnt<9K<btcr.. 

ß02. 3<*bn Ibfppbil, «(bufterflfffUf «on 
(Sijonbacb (ili alt, jircf^ un^ ftavf, bat blonbe 
^aaxt, vcüit bavtlefce i^efiitt, tvdflt ^cUi\raueu 
4>ut unb buiirten 9(n^ufl) wegen '3!)icbflablt>ergeben6. 

(Sf. ^Irt. 27 l, 282 .^.3, Ärt. 4(t, 41 

•.'H>aff cnbuvq I i 2 GS. 9. lliit.«i>iicMfr. 

603. föat^et ;]|oiepb 'jUttenau, ^räu« 
unb ^ebgeriiffelle \%»t frCftiae €ftatnr, r»o0(6 9e< 

lictt') »ccöcii 5?crrtebai3 ^f^ l^leb|iaV■^. (?lrt. 282 
3. 1 b. et.^&.^'ii, Ärt. 41 Äbj. 3 b. (S^®.) 
ttftrjburg 1/2 68. it. IL 11nt.-8tl4lct. 604. fSRidil t^rbarb, ^JJia^l.iefeOe Pen Äaftl 

g)7 3. alt, nnttelgrog, l^at graue ^aare, grauen 
art). nxl^ fUf feit 4. I. m. ber 9oII|eiAnf< 
Hebt cntjciion bat utib arbcit3lc3 um^crtreibt, Molle 
aufgegriffen unb bi^rl^cr geliefert werben. 
Sefburg 1811 68. lt. 8(|itTlantt 

e06. (9lail(.) «m 17. 1. m. Wbmti gwifd^cn 

6 unb 7 llbr wurtc bie ÜJiebgerSfrau (5r, üKcier 
oon Dommelftabl im ^Jiruburger fOalbc oon 
nm^bejei^neten 2 Ourfi^en äner (Mbt^^ (faft 
neu, oon grftnem glänjrnbeai Sebcr o^ne 6<bli<fKf mit rotbein Veber einc^efci^t, burib ein 3Mif<^nfa(b 
in 2 'Jlbib ilungeu c\efcbtcben, mit ^erriffenen leb. 
®d>lciffn), welcbc beiläufig 15 fl. in Seit^fcni unb 
.^fupfermünjcn unb einen mefllngiMtCir, ci>alen, ab« 
acmltlen ^IblaSpfeiini;^ mit bcm iMl^inffe bev "üJfutter 
&ottti entljielt, beraubt. Der eine :>iauber Ift 
etwa 5J gro§, unterfebt/ fie^t in ben .itia 3^b«"» 
trug abgcniluten, fc^r ^o^n un^ fpitjfn bcUbraunen 
^ut unb b<Qbraunen (urjen fRcd ober iiHopp.', ber 
)t weite 9Uttbcr Ifl bcUSttflg 6' gro§, fe^ f6(an(, 
bartloi, tntA bnnHen, bi6 unter bie Jhiice rcidicn« Digitized by Google 39 bfii ?Rpcf tmb ein feg. öftfrr. ffäppi. — ©frtotbt 
f&Qt üuf beit l'rbecerAefellen ©eor^ iDaucr oou 
8c^felb*) unb ben 3n»o^Mer granj Cinbet**), 
vulgo Gicbinperfranji t)On Dommelftabf, »teldjc 
fi<^ in ^^Ititung bcr ®rUcbten b<4 S^l^tcrn, ba 
3iitn|iiccM04tcr ftocoUne JtSnigibaHcr ocn 
3)omii(IflaM in bcr OcBcng »on $affoti mnlcT* 
tccttcn fcdfo. 

Um Q<t^ftMiifl M 9eoTfr 6att«r, unb. 
fatl4 fid> bei Jratn 93inber ober Äaro[ine 
JSöuigdbauer geraubte ®cgen)iänbe oorfinben 
f«ntni, «a«^ um Qcr^aftting btefer ^etfonen niib 
frfucbt 

Vaffau 6& fi. Unt^9tt4ta. •) Virb au^ .e^UtUC gmamit, t, <L.^>9t 29, 

J66). 

Conf. C.*9^8t 66, 69 (1867). 9cb. 36^866). 606. (iSpbttiiiD.) %m 13. I. SR. n^urte ict 
JRe idu t ft er f , t^cr. ^an^au aj^^f , bor fflenietnte 
bitnev iMli'd'r ö**^^''*^- süerbädjtig ifl ein 
40— &0 alter, etwa 5' 8" 0ro§rr SXann oon 
ftarfem ilövpcibau, ebne ©dnturt>.irf, mit fcfl. 
^u4Knb(m, in bie ftuiet (aUcnben, fnicriDtttt-n 
flkmfl, «N!4rr mit ft^Tjcm Oancrtt^ut, f^ttari; 
tucbtneiH, riiifllum mit fdnrar^mt St^afpctj ter; 
brdmten :33n'(i^; ^ ^'A''' («'S- $u(t}d^nbt 

fffttt^ Mn^eit, f^lDorjer Sebetbofe unb iraunni 
©a^fnflicfeln trflfibtt irar uiib an einem Stfcfen 
ober bgi. 2 %idiin auf ber <S(^ulter trug. - 
tU^d CKgiidnicnt tntrt auf ben bcrfl^ftigien Silberer unb Janbfireic^cr 3i>(«Pb S)anner*) 
oon Otterint). ®(v. S)tngolftnfl, ivcg^lb btrfclbt 
ottf^grMfen unb ^Irfer |dfic^ uwcben Melle. 
$ f arrfi rc^en 2711 68. «. H. 11nt.«Ri4hr. 

*) £cbcint ib(nU(<b mttbtmfog. «btttflige« 6cyi»*, 
«.^i» 58 B> ^2 (1867> tM 9Ub. 

Um @rntttt(ttiis unb ^8tf<lnntqahe 
bt^'^uf enthaltet ua d^ht^tid^uettt fpet« 
fonrit lutrb rrfiicl)t: 

607. SOttttetet, ^abernfammler oon 9tei4« 
llorf, 9<T. Sanbfttt a\%, att Senge in einer llntcrf. 

wegen SRaubcf. 

i3farrrir*en 27)1 68. S. II. llnl.siRiAL 

60a ^<l^t»ab ^o\tp\i, ^ienfttnci^t von 
Unter^ttfen, £bg. fBeU|tim. 
20 e i ( beim 19}! 68. ft. II-' Unt.«SRt4tcc 

600. ^pren^ev dlupert, leb. lauter »rni 
UCerne, bfl. iö.^'ll. $ügen. 
ftf mptcn 2(V1 68. ft. L nnt^Rfa^tce. 

<;10. W^bmH^ «Tiebri« Sil^elm, 
(lidarreiimadier aud 9attii6b«Tf, (. fd4)|. ^.«1. 

^audjau, Ali ^>'uge. 
SlugAbutg 2^11 t»). jr. m. UnL^iRt^trc. 

611. €^t»ltibel 3«fe|»^ unb 

612. ®d)tPtnM')RaTianne,eSd^^te, 

Dorm, in (Ber ftbofen. 
«ug«bu(ß 22^1 66. St. III. llnt.'8U<^. SBUierntfe. 618. 9^f0lP ?lnton fcn )vmenb>^ufoi. 

{5. ^m. 71 3. 4838 (lRfi7). 

614. ^ieeuiüUcr O»!)^"" f. UutcrUbt>eim. 

88 B- 6S02 (1867). 

615. ®4>eibl (3d)ruerl) (Sternen t von 

SBcibadnnüble. (x-i^.^^bl. 41 .H. 297.7 (1867). 

616. (&dl <it>a oon ^mntd. 

6 d. 321 (1868). 

617. iS^pmfccf llbam 0. @d>toaraenba(baiIB. 

IS *U.=äöl. 78 3. 5487 (1867). 

618. 9lu#er ^obanti Mn ®rdd^eim. 

6..iJ.»©I. 97 3. 4554 (1866).*) 

•) t'onf. (5 n. ©1. 77 3. IlOeg (J866). C. 9lfb. 

619. Iltrfc|)tiet 'Bl(bael o. Untermcitinf^en. 
6.='^.=5PI. 11, 61 3. 475, 2857 (löüü). 

„ „ „ 86 3. 5955 (1867). 

620. €>4»icgcl4l»frQ(r 'jinnci t>. (.%eiin<\. 

4 3. 266 (18b8). 621. 9ile6 ttntcn von SBaitenbetm. 

6..'SJ.=©1. 4 3. 3uy (1868). 

622. 9Iic^, ^nblerifrau oon iBatten^eim. 

4 B- 810 (1868). 

623. Settataler (Smmeram con 9;onmv^*g. 

3 3. 315 (^iöÜ.S). 

624. fireb( i&tabl) "maxia t.etraubing. 
<C.>$.>Q1. 61, 67, 89 3- 4134, 4602, 6333 

(1867)*) 

•) C<inf. 7-2 3. ;»H76 (1866). Ti. Mcb. 

625. ioeibet ^ilbam oon iBalbingen. 

Iii 3. 5546 (1866). 

626. IBttaet Sodann von SJ^önftetten. 

6.=^.^SBl. 3 3 212 (IÖ68). 

627. 9Iucfl lUfepb oon «pfreimbt. 

26 3- 1 141 (1866). 

628. ^Ul^{bt ^arta oon 'IRün<ben. 

(5.»|J.«iöl. 94 3. 4333 (186Ü). Digitized by Google 40 <|.'9.'QI. 5G 3. 3691 (1867). 
'680. 9<fc|>Ct O.Ui^acI t>on 9irufir(i)en. 

69 3 4746 (1867). 
, , , 23. 125 (1868). 
631. Jteitrob von Soffatifa^t. 

e. ^©I. 78 3- 5499 (1867). 
6S2. ^ÖfwUb^ofet 3ofc)}^ tcn i^rtinng. 

6..|J.=©1. 6 3. 427 (1868). 

683. i^dgl X^crefe wn 8rir^in. 

6 4'..©I. 6 3 439 (1868) 

634. ®rriter ffaroline tMMi Wind>en. 

e.-.^^v-.SPl. 90 3. G5GÜ (18G7).*) 

•> Couf. UKJ ^. 4öO0 (ItÜG). JKfb. 

635. ^chiefil ^JD^agbalcna »on 6<i^iniinba(^. 

d.'-l^.M. 66 B. 4498 (1867). 

636. $ticM $rani Xaver von m\n\A\ 

(5.-|J.»ÜJl. 1 3- 8 (IbOÖ). 
687. i|^rr|>ld[> ^einrii^ von Srefdjgran. 

6j 3. 4359 (1867) 

638. i&aoet o«^" aRumau. 

6.=S|J. JiH. 4 3. 287 (1868). 

639. tt&9hatt«t C9corfl von ^(tertricb. 

L^.4V=Ül. 79 3 5549 (1867). 640. HSnmiontillettrr :,^cf. t>on Siorüim. 

6.^.=i-l. 7 3. 547 (1868). 

90 3 6501 (1867). 
642. fßüUtiebl ^{iAacl von ><rird)enlam{^. 

e.^U ©I. 82 3 5790 (1867). 
648. dVpBl (5 f r t! i 11 a u )) Den ^uriii()rn. 

Q.-.V. »l. 5 3. 32'2 (18GS). 
644 ^rintttUer hinten oon @anb#la(^. 
i&.'.%t^l 85, 88 S. 5956, 6199 (1867).») «•) Ctnf. a.^V.49L 1 B 29, 24 (1868). 1>.9lck. 

645. Vt&lftt ^InbreaS vcn ^J^ic^erld^rrnbcrf. 

(5.-^1 88 ,^. (iJ04 (1867). 

646. ^ifftUt ^tf>ri von ^Ununuficin. 

C..?..öt. 7 3. 487 (1868). 

647. %Mlet 3o^antt ven Xeufc^nil}. 

6 3. 412 (1868). 
6iS. fötttfmalttt ^ax^ax. von $hra|fn> 
«»aiden. 6 t'. 7 3. 4-6 (18«)8). 

64i». ^öbl (Sier^tllt|>fi ) ^ r c e t e n roon 
groHtcn^ufrn. . C.t^'i.^'W. 2i 3. 1452 (1867). 
650. tlloi^ vcii iK^fdMntV 

6 4v-3ül. 2\) 3. 1994 (1867). 
661. SI4>tCllflfrii (^ranu«fAt>. ^lircnric». 

S 311 (IÖ68). ;Atphai>cti((9r Hcrapitiiiatioii btr Uauicu. ;'*auer (J'ecrg , . 


. . 605 


SB anriebt lUid^ael . 


. 642 


©aljer ^oUt?^ • • 


. . 603 


Qittber §ranj . . 


. . 61 ly 


er bim II (5rc?cmj 


. . 649 


öu*ner §riebiid) . 


. .641 


Xanncv ;5ojep^ . . 


. GU(i 


r 5 übler ®ecig 


. h\Ki 


t^be vba vb •JÜii^c^el 


. 582 
. . 605 


(fcfl (Sta .... 


. 016 


(5Üd)«l &tor^\ . . 


. 597 


Aiebler ^i-'^aim . , 


. . 64? 


»vif* er '.V;i<^acl . . 
i^reimaiUr Slnton 


. Ü44 


$TiebI 9r(ing Xa». . 


. . 636 


C^onferfv Ulridj . 


, 589 


@öbl Arrä^rnj . . 


. 649 


ferner jJaroHne ■ . 


. 634 


(Mrabl 3)laria . . 


. 624 


@tof S^^ann . . . 


. 583 


Örtner i^obnnn . . 


. 626 
. 59r) 


^ttoinifT ^ttcbfl^ . 


. 592 


^ciber 9(Nitn . . . 


. 63') 


jpfigl Ibetffe . . . 


. 633 4>erpidj icxinri* • • • 
^>crt9 >jttl) .... 596 

4) oft «curab 631 

^icfmann ^i^^nn . . . .')!t.s 
J^prnfed 'ilbatn . . . .617 
il aftcu berge r 3cj. . . 586 

Äerf (sjforfi 690 

Ä c it i c( ^ b a u e r Äat cline . 60.ö 
ÄÄÄbaucr ©eorg . . . 631) 
.«öftlcr ©«org .... 646 
Rirfcbncr . . . 019 

ff od) 9lIoi« 650 

Ärcbt «Dlarl« .... 624 
rc iÄl ®fcr;^ . . . . 58^ 
V «' 1 1 m a i er (liumeram . . 0.'3 
l'i(btenfk(r« 9nii|llte . 651 
Ü)(M£frct ^Inbreai . . . 6«) 
'W\<^1 Qxffxxi .... 604 
lUittfrer, ^brrnfamm(cr 607 ilf ooSrnflllcr Jio^iann 
Otttnioalter Mn^. 
$fa( «nton . 

'jjrecbt ".I'arbara 
Steuer iHnbreaS 
nfitfl :jojepb 
diid 5lntcn . . 
dilti, ^iiibUrdfrau 585 
648 
613 
594 
645 
627 
621 
622 lRtt|er ^»(ann . . . 
6<b(ibl (Sleinont . . 
6d)eu(rl (£icment . . 
8(^ic()l :D^a9^alnla . 

©dilcttcr . . . . 
8d)mibt Äat.arina . . . 
8d)nubt 'iDiaria . . 
2 d> üii 1 1 ©cbafttau . 
ö d' in it^o iev ^tciep^> . 
©dniclltnger 9lnton . 
S d> ne II i n ,1 c r 'JD^atl^iad 
©djmab ^cfep^ . . . 
©diminbel ^cfcpb 
©d^tpiIl^e I aU4ri««ne. 
©epp, budligcr . . . 
6t>ir$i«Ub«rger Vnna 
©prcnflfr 9lup<rt . . 
©taiibenme^er ^o\t}fy 
6tTebI 9nbmanb 618 
615 
615 
635 
605 
6U1 
628 
591 
632 
587 
587 
608 
611 
612 
606 
620 
609 
584 
643 0 a c I ÄtMiftaiitia (6§riftine) 599 
Sa(t)ter © baftian . . 629 
fBab«toib %ntit. miff. . 610 
■iBieäniüllcr ^P^^fi"» • • 614 
©nrmaiuiftcttet ^cj. . 640 
Ba^n t^rapbH .... 602 rrud fctr I)'. J»:lMi-M au.StniAm (t'ftRU*». Digitized by Googl gp«» fl^ MU|C» bcn 9. ^ebmm 1808; 

(Hl. ^«»Jrgang.) 

•eraai|CBcfeti las »et t. k. «>»lt)ci*Sitctti»ii illBB(|tB imict CbcraatMt »c> I. CtMUaUitllniai 

tat 9a|U| tat ftcl Ssicni. 

Oic XufM^nu b€t VecbttcBtli4i«nACB afoki «tttnigtliUd) unto ftit^ jolcbc porufni an bic .Ktbaftion M buttn{0fm 

«cntral» 9oli|(i » viottel in SKfliti^ ciniitfaitaiu mi^tmt §oftbcfeI)Ic. 

S)ir bqtU^cten '-^eTionen jint» an o€t(oUcni>m -Öe^örDen abAuliefern, wenn iiic^t aui^t>rü(!lt(^ 

OM»m 9c|tlininiinA getroffen Ift. «52. !Butf^at^t i^iar, 40 3. alt, m., 
<g(l^ncibcrg(feUc von 31ugdbnrg, j. 3- an$)(bU(^ in 
Xaufbturtn, ift rotten ^Sn%tt)eni tt9 '^tixüf^ti 
tmb ^trbßa^l« ju »fröaftfn. (@t.=@.^S8. ^Ätt. 314, 
316» 271, JNJ, gltt. 41 3lbf. 2.)*) 

«Ül-d^en 1/2- 2.'>/l 68. H. «e^irfearacftt. •) Conl. 6.^?»..»L 12 3. 629 (1867). 

653. ®it»P«ft) 3o^ann, ScMoffcrqefene au8 
^iotp in $olcn, ifl auf ®ninb bed älrt. 41 nb\. S 
M (8^. itt »ec^aflc».*) 

Vvttktttii 4« 66, 9. 8(tMI«(lUM. •) Conf. <L=?. 79 3- 5552 fl867). ^. JRfb, 

Unter SBorietouno be<s bttt* ^aft- 
htfe^lei^ nnb Sdtlthtun^ übet ba4 Se^ 

6M. 9^€l$n 1E«t»er, SMenfHUf^ mii 

Sf^tnborf, ftnc« am 26. «DqBr. t. ,T ?tacfif3 in 
aRilbcrtd^ofcn, ®em. Sibcrba^ oeiäbten 'S)itb- 
{la^IocTgc^ Mitac^Hg. ^ £. 9lr. 96. 
IRtK^ctt 1/3, 6&. . t.«. 11ai«»i|taL 

655. 9ldftet 9ni(^aft, (SifenBa^narbettct 
»on ®erorj6ofen fv. 6.=^.»©I. 7 3. 517 I. 3.) 
Ijl iDfiter befluilbigt M Dtetfiabl« einer SReife^ 
tafi^f con gelbem Äalb- cfcer ©c^aflcber j. 
bei ©ifi-nbabnarbfiterö ^o^fP^ ffubn in Unter-- 
tturmt^odi unb bcr Unterfc^lafiung einer qrauen 
^afßft }. <Bi) t>{8 ®ibttincxi Otaul in Unter« 
»BurmbvK^; mit ber 9{eifttaf(^e ^at berfelbe au<^ 
ben auf genonnfeit k. Jtu^n »on Biburg, £anbg. aiiditeftelltcn Ur(aubiSpag enttoenbet ui(^ 
f »leiten permut^U(f) .)u {einer i^egitimatiot). :^ 
«i^flfttt ^ 68. . Jt 11irtrf8ll4Kft I 

6ft6. Wtelf^ gRarU «nna, 28 3. aft, 

Cbf^banbdrgtccfcter Bon 5>i«^'&'r0» ^teier ^)ieb= 
fla^Uoerge^en . bcin^ii^tet. (^rt. 282 3- 1, 3 beS 
<St.*©.4. «rt. 40 3. 1 «..®.)*) — 
!Rr. 122. 

anani^cii ip. 3i3 68. «.IL UaC<8tt4ict. 

*\ ConT. C,*V.4BL 90 3. 6538 (1867). 

657. Seilet fiubnjig»), ©Areinerflcfetle oon 
Tliiirnftein, rcejuen 'JJiebftabl?, ©etrugg unb Unter» 
fdjla^unfl; bcrfelbc bat fid) unter bem 9Jamen 
„@eorg tBoftt**) »on SÖlinbcI^eim" umberge^ 
trieben, baa®anberbu(b bf8 ©djrcincrciefellen „Söolf* 
gang 9tai(b von il)^ünd)berg" angeetflnet u. }iel^t 

Oinbllctm 9|2 «8. ». ttnL4tU|tet 

•) Ponf. 21, f)0. 62 (1887). 

. . . , 62 0867). ■ ' iD. SReb. 

658. ^fiapplet Subtotg, Ck^u^mac^erflefelle 
»3on ©ommcra* (v. 54, GO 3. 3561, 
4005 b. 3. 1867) ifl H7 38 3. alt, 5' 10" 
grc|, fcblant, l^at bUinbe ^aare, rötblid^en ^^nur<: 
uxb Jfnebelbart, ritbüc^e 'Jtafe, tfl mit einem 
J^aUbrü fenleiben behaftet lUib .tlSgt -tcMoK 
ben &op\ cingebunben. 

lK6l»itt6 SJ2 611. <. m. 11iit.*M4lci; 

659. ^anbtoett (SItfabetba, leb. fiumpen^ 
fammlertn r>. ^ettentjaufen, h>fflen Diebfla^Iüerfleben». 
(Ikt. 282 ^ 2 b.Qt.^(Ä).»©., Mtt.41 »f. 3 b. 6.^®.) Digitized by Google 42 »Ott ^rrifing, nxgtn eine« an btm :£ßafcninei^er 
U. 3e( au iftVA wrlKIm tBcrgo^mS ber Unter« 
fi^Iagimp, bcS 3>ie^a(tt mb bei eota^. dx. 

Z. i)lr. 124. 
an andren r/3. 3/2 68. S. II. Uiit.:9ti(btrr. 

Ö61. WIec ^cfep^, Kanter von ßauinnen 

(jiemlid) gro^, bat blontc "^aarc, rvtc^tn 
sDiebfta^ia ouf (Srunb b. Slrt. 282 3. 3 bcS ©t.- 
($.>8., Srt. 41 mf. 3 be2 (S..-@. bec[elbe benü^t 
«taen 3m|pff<^citt aU £c0ltlmalioii. 

«nSbadi .|J2 68. ß. nnt.--9«(^t. 

662. G^etmaiet Wid^ael, 6att(ergefcae d. 
«urflweintinö (v. 6.*<P..Sl. 3 3. 222 l. 3 ) terübt 
Qetrflgemeu geiTObnbettdmä§to, tnb.m er ju fetner 
Segitimalion @!euerfataftor=21ug,\Ü3C unb iBerlräfle 
»orjeigt; in tcr legten 3^^' ^i^i^b er ftd) in ben 

I)onauw5ttb 5^2 68. 9. Unt^giic^ 

663. i&aun« Oottlieb, ^adcrfiefeac aüi 
^ctrooil», öflerr. @<^uUen^ofen in Söö^mcn 
(21 3* <^ ^ itaune ^aare, Nangniiie Wugm, 
runbf« (Stfid^t) «ivf ®ranb beS 'Krf. 41 ?lbf. 3 
bei (S.'(ä.; derfelbc eiitmenbete geftcrn babier 
dm fil(. 36 fL toert^ (Syliiibeni^r mit langer 
Oelber iitüe uub eine .P»rff, fuljr per .Babn nac6 
^afiau ober 9iegendburg un^ binterluB einen 
9ricf, in wAiftm er bU9lifl^t na^ Ungarn }u 
reifen, auif^ra<^. 

Saubäbut 5^ 68. 8. HI. llnt. liidiUr. 

664. ^tHnbi 3o^ann, Korbflechter au» 
iReii^Itne, 9. «9t. SBoIfflein, tDcgen ^^trgc^eni bet 

2)i.-bfiabl« ßtmäi! ^7lrt. 41 IHbf. 3 b. <5 -^'M ; bcr- 
felbe ^atte einen oom f. i6.:9U üBcIffldn im 
1865 anigrflelHni trat fflr bo» 3a^r 1866 i»er* 
Kngerten $ap. 
8anb8b"« »• Hl- Uni.rrThcf'tcr. 

665. 3lot|> 3»^ann. 35 3- alt, lüietall^ 
ft^lägergcfetle »on 5«Tt^, ebemal. 6bf*'=^!wwpetcr, 
ein »ielfacb beftvafto^ :,^iiMtituum, lüften '.Pcrgcbend 
M Sctnigeij bctfelbe b^t Anfang« :)toobr. o. :3. 
l»oit bcm 8niauff(^er Jbraui in Stünden 
1 $aar talbttbcme Stiefel mit langen bii an bie 
Oterfc^enEel reii^enben €kbäften erfcbwinbelt unb 
fi^ mit foldb^ entfernt; berfelbe pflegt aU Sanb- 
fheif^r j^ranfbeiten, aucb Verlegungen }u funuliren, 
bie er ale 3olbat erballen ^ibtn W\U, unb gibt 
inibefonbeie an, ^art^iörig fein, aucb bei einem Sfiir^e Dom Vfcibc an bor Btmfle Ck^abcn teUttm 
|u haben. 

di^Hltt 3I/| 68w t. UnUSH^. 

666. i^antttikein ^riebrid^. 34 3. alt, 
leb. aRetgfrgefeQe au« i^interfieebath, ?an^fl. Söab- 
reutb, wegen 33erf(fben5 bf« ij^etrug? (?lrt. 315 
3. 2, ^Jlrt 31l> 3. 4 bf8 et^@.-5Ö., «rt. 41 
"HM. 2 be? (f.-ffl.) ; berfelbe fcQ fidj ra^irenb in 
ber Umgegenb oon jlürnberg bnrumtveibcn. 

««tnberg &/2 68. 9. 1. ttnt^K^ter. 

Sunt ^ttaft>vü%UQ€ iinb ;u oer^af tritt 

667. iSauili ^»banna, 29 3. alt, Oläberin 
»cn (^iefinfl, am 22. flugufi 1866 »egen ^Web* 

ftaljU ju ;?mcnatl. (Mcfängni§ oerurtbäli ; Hefelbe 
ift in bie (^efangen^^nßaU ^oficrburg 
liefan. *) 

mfinihcn r/3. 68. iL Dciiillgeri^L 

•) Goal. <L-.*.-.«l. 92 3. 4215 (1866.J 

• • • 67 S- 4667 (1867). f>» Rtbb 

668. ®c|>toaider SBolfgang, 6(bneiberge« 

feile von Jpacfenbetj», !ö. Sl. iRobinfl, am 28. ». <Dl. 
»egen ^iebflabliS )u Smonatl. i^efänAnif oerur- 
tbeiit; berfelbe ifl in bic (Befnmemulfialt Saufe« 

JU liefern.*) 

ÄiÄacb .^9/12 67. ft. ötjirfigcriit. 

*\ ( onf. «.s^^eL 76 3. 5224 (1867). »cb. 

669. ®ro^ ^riebrtcb, leb. SdrSuergcfcOe auS 
Dieburg, am 29. 0. Wl loegen Sk^Ulgcrei 
8monatl. vl^cfittgnig »enirt^ettt*) 

afcbaffcnburg 21/12 67. 9. Bejltflgeriibt 

•) GooL q^JtiL 63 3. 422S (1867). f>. «tb. 

670. J^ö^nc 6ebaftian, 27 3. alt, prot 

leb. Äamiiifegergefelle von ©entecf. juieljt in Ober« 
oie<bta(b, am 12. ülo^. 0. ^. in cont. 2monatl. 
®ef£ngnt| ttenirt^t.*) 
»tnnbnrii lyS. 4/t 68. Jl. 8(}ii(l«ai4t 

•) Coni: V^IMBL 62 B. 4186 (i867>. «). Rcb. 

671. 5if*<*»* .r-)einrt(b, 41 .3. alt, lcbi<\er 
6(bubma(berAefeUe con ^')aibbaufen, am 11. 0. 
ttKgen SBerfflbrung jugenblifbcr iVifcneii mb 9m 
lebung ber ©iltlic^reit yir @c|ängniB|lr«fe «en 
G üJionaten 1 1 Xaiicn oenirt^eilt. 

iß ü neben 0]! 60. it. Sqirfdgerubt. ttUdforfiliuigcii. 

672. (l|>lci»#aM ait ^etpeflteii tc.)j^gner «on ber Stuppcnfchtoaigc au§ec 
3" ber wm 7J8. L »urben bem 8aiKr | beiUufi« ÖO ipfunb 6(b»<iitflciKb 2 ^flbgenwbrc Digitized by Google (ßloUlinge} enttx>enbct ; auf einem bcticlben war ber 

Mirg 5mal aiiijcbraAt, an ba- ^intovn ©eite Je^ 
QfigeU toax ein @tü(((^cn ab^eipnmAcit. 
)tD(ittn @eisc^r nwr anf ber Hugenfcite tcd ©d^afteiS 
ein J^a^n, auf ber ^i^n^nfette ein ^unb ani^ti 
fc^nttten u. tnig bajfel6e bcn 9^amen eined Süf^fen^ 
mtvSftxi in $onaun>ört(^. — Um SpS^ mirb 

C 0 n a u n> 8 r t ^ 23/1 68. ff. Unt.s9ti(^i(r. 

673 C^iebftähU an ©elb ic.) 22. 
1. "M. würbe in 'JUiering, iB.^fl. ^ricbberg, bte 
6tt»mc von 1B8 fL hi altba^er. fSfrauen:: 

l^alcrn ä i fl. 2\ fr., 1 au8 2 altba^cr. | fl : 
@t. beft(i;|cube 'JDjantclfdjUcBe mit ftlb. Aettc^eii 
imb «d^ieTe ^rautn« 12er> IhiSiife gcjjio^rcn. 

674. 3^ ber 9l«i(t com 22)23 I. SR. hwrbe 

ju ©voRljvHt f en, ?lid)att. bt« ©nmmc 

von 4U0 fl. ^100 'iOcrcinlt^lev, bann dioUen ^u 
SO jl. tn 1 fl. 10 fr.», 1 fl., \ f[.«6t.) in «ittew leinemen 
Gidd^n, bann beil. (10 U^*tunb cin>)efal^cnc8 Scfticeinc; 
fitlf4f entwenbet. — Um @pä^e wirb erjuc^t. 
Hi^ai^ 26/1 68. 9. I. nnt.i^i^^er. 

675. i^iebftabl an ^(hmudQeQen- 
ftänben JC.) 3« 1>orfba(^ bei ßnborf, l'bji. 
^rien, n?urte u. eine Hi^änsV'iie v'ipjlffettc cnt 
iprnbet, an roelcber eine i^ccfißc, »eVfV'lbctc od>lie|c, 
in bmn ^tte eine fltb , in (i^olb A'fa§te, oon 
blaufn lln^ rotbeu ©feineren (c'uu^ ^or l^fif'Ten 
tfi äu^gdnot^en) umgebene £ut\cl angcinact^t ivar ; 
an 4 ttden befanben fl<4, ein Meigeä Steind^en 
tim>\cbenb, mehrere flnnie cteindjen, auf ber ^liids 
{eile ber 6d)lie||c Wir ber 'Jlame „^jlnna Sifer- 
linger* etnotfcat^t Um Bpiltt wir)» erfud^t; 

X r a u n ei n 29/1 68. St. Unt.i5Ki*ler. 

OTr». ©regele ^nCrcnä, 5Jlaiivcv(^c^fne »ou 
iSdjivabmüiiduit, \)At fulj bcn Urlaubipa^ be^ 
©roß pcn iampolj, ÜRemmincicn, ©elJat 

bea f. 12. ,\nf. iKeg., am 1^*. b. im Ärumms 
f(^cn @a|t^2ufc basier wiberrii^tlid; an^iecignet, 
weg^alb cor ü){i§bTau(^ gewarnt unb erfuÄt wirb, 
benfelben icm jc. SBrepefe at*,unebmen unb an 
bte ^eimat^iäbe^örbe bcS :c. ©rog übermitteln. 

64ongon 24)1 68. 9, Qcjicfimnt. 

677. i:S^iehitahl an ®elb te.) ^m 24. 

b. Dl. ^Ibenbi* luurbe 3em ©aner ©eb. Codincv ju 
Utiij^bcfcn, Vaiibg. *iJil^b''fe", fiue ^öaaiid).ut 
cpn fafl 3U0 fl. (3J fl., 2 fl , öftetr. tt. bai)er. 
l fl.=3t., I fl.j, 17 tr.^St., $raiien=, Äronens, inn. 
einiJt^aler unb 1 iBantnctc) entwenbet; '4krbad)t 
fSnt auf bcn I)ten|l(ne4t btl Qefb^teneR %xani 
©runncr ton @al«atOT. 
^ a f i a u -2«iL (ia. t. 1ln(.*9tt<MR' 4S 

678. (Haubmmb*) ^ ftauf* 

b euren tonrbe l^ute Stacht ber ^g^nbUt 

<3(^raber, beffen Tstan unb ÜJ^.ißb crmorbet, beraubt 
unb au hai iQAui ©ranb gelegt. Ueber 2;^ter 
unb Vbldten liegen 3- Mnt 9la<^ri<^ten oor. 
9Rfln««e« 7)2 6& ft. VoOieiMnfliAn. 

Um ^rmitHuno unb ^ÖetanntQabt 
be§9ufentbalte» nad^^eidc^ctcrtpcfi 
fonm »icb ecfu4»t{ 

679 Sßeibnet l!ubtcig, 64reinerBffeIIe axi 

©ambat^ ebcr i^.imb.id) unb 

6S0. 9ä$tfbet :3obann, Gärtnergehilfe oon 
iaornVim bei Sanbau il9f* «Ii Smflen. 
«fi^affenburg 28]! 68. «. tlnt^Ri^lR; 

681. 99räu^äiifer (®dM) XMtei, 

^,ib(-rn!atnm!n"in von Üanbi). (]falfenflein,- 

682. %ot^et %ugu{t, ^inbecgefcae oon 
@ru(t, 8bg. üRittcnau, 

688. ^^ft itat^rin«, Xaglöbneci» 
mi Binbmeil, £b0. Stenbuit, <8«ti<(te bei Vxgufl 

Aorflet, 

684. ^vait^l ^rauj, :Binberg<ieUe von ftu^ 
fc^norta, 9fL 9.*fL neitecbetB in 85^en. 

eanblbut 20/1 68. ft. 0. 1tat*9tt4tn. 

685. i^eibeubttqet jo^ann» 64toffniiK' 

feile toon X)ad).ni, uli ^i^ulb. wegen 'T^tebflabll. 

au.i^l'UiA '21)1 68. «. I, UiU.^Jticbter. 

680. ^litnMet .Viar, Organift oon Staii» 
ff:im (35 ^. alt, nnterfebt, ^t fi^waru $aare) 
alä :i<ef<^iibligter \v-'^ n t)ifbfiabt3 ; fall« er obne 
beftänbige '2irbeit getroffen wirb, wolle er oerbaftet 
unb on^T geliefert »ccben. — 0. H. L 2486. 

9Ran(^cn tß^ 23/1 6a JL 1bit4Ri4t. •) Cour. 69, 75 (1867). O. «cb. 

687. €iifi>Weit* tlnna, ©pmnafttcferlfran 
ani <S(^e; fenbrurf, al3 Ukimnififatin ; gegebenen 
$atles wolle biefelbe ober i^r G^ann ')lit. 
(iufcbieni» fibn(^ fiber bcn bcrfeCbcn am 10. 

0. aJl. in «pei nergrcut^, 23.51. ©tattftelwi^ 
angefügten Obrringbiebfio^l »ernommen reerbcn. 
frrfnadi '.»i/l 68. Ä. I. Unt.-rKutteT. 

688. ^4»übel SBabettc, (äolbetnlegerin oon 
Hniba«^. 

nftrnbcrg 20/1 68. lt. (kilittflni^i- 

6Si). StaMev SRld^ael, Dicnfttnci^t «ui 

Steinberg, ^.^Jl. (SJrafenatt. 
©eggenoorf -23/1 6Ö. «. UuLs^lidjUr. , Digitized by Google 44 090. ®taf ^o^attn, ^mxex wn ^icr, M 
9if<|iilb. iMftfn nntcrft^fa^iivs; M Boflont ifl er 
1» «duften u. ffhitr ju Ikfcirii. — C. M. I. 3211. 

Dtim^tn 113. 23]! 6ö. 9. Unt^Sli^t. 691. VWipP* ao^an«/ 6<*retneTflcfeüe 
txm 8au(eitba4f, sre^Riogl. (cff* I^Rttamtl 9rM» 692. f^uMmaet ii>\tp^ x>tn m^am. 

iL-.^-M. ß 3. 405 (1068). 

693. Otettinert Itnl 9tm t»|ianL 

6.*ip.tei. 6 B. 406 (1868). 

694 SM«6«CK :^o^ann bon 9Rc^bfrg. 

5 3 338 (1868). 

G96. SBck^vE^nnt tenrab rcn 9{ot^. 

6.'^. 231. 1 .8 4 (18»i8). 

696. i^Vtiu^tV 3o^ann oon i^ajiau. - 

90 B- 96b9 (1867) 

C'V.'St. 2 B- 89 (1868) 

698. Stt&mev Caroline von ^me^TA- 

e.=^.=33l. 7 3. 492 (1868).*) •) Cool C*94B(. 86 (1867). O. Rcb. 

«..^.»öl. 7 3. 509 (1868). 700. IBl9<|><ttget ©tcp^an «on t^urnreit. 

€.^*.»öl. 77 3. 5436 (1867). 

Crf«>8(. 7 5. 516 (1868). 

TOfiS. dCftlrt ®(org von SUbpoIterieb. 

41 3. 2957 (1867). 

703. ^4>ub Caroline Don Ü)2an(^en. 

C«$.«»I. 77 3. 5364 (1867). 

704. Cngdl^dtb Zf)er(i von (Gröben. 

6 i»l 3. 1504 (IStw). 

705. ^)«lllt«ti;o(epl)(fcö. budlifler Sepp) 
D. Ottorbifl. C.t$.*8I. 8 3. 606 (1868).*) 

•) Cod. (5.^^.»«r. 58 3. 3832 (1867). ©. SUh. 

706. Sed ®eorg «on 9lnn»e{(er. 

6 >$.>ai. 8 590 (1868) «) Qnf. 5t 3. 3868 (1867). fl 

707. IIAfer ftpffne ton eanofurt. 

6 3. 411 (1868). 

, . 661 


Umpfcrt ^c^amt . , 


, . 697 


9)ani^ ;2lo^nna . . 


. . 667 
. . 700 


©ranbl ?^anj . , 


, . 684 
. 681 


^regele Vnhfoi . , 


. . 676 


©ret tinger 3offp^ . 


. .692 


Qrettinger üaxl . , 


. . 693 


Qniititer 9ron§ . . 


. . 677 


»urf^rbt gjlar . , 


. . 652 


?E) anner Scffpb . . . 


. . 705 


(Sngcl^art Z^ti 


, . 704 


gifd^cr $einTi(^ 


. . 671 


§orfier Suguß . . 


. . 682 


<Sraf So^nn . . 


. . 690 


9roi9 gridnrii^ . . 


, . 669 


®r og 3ofrp^ . . . 


. 676 


fianbtocti (Sitfe . . 


. 659 
. 696 4Uiil)Mifi|c «foqMtnlfliini lur taCK 

()auenftetn t^rieMt^ 
<^aun8 ©oftlirb . . " 
Äeibenberger ^cf^ 
ßt^itc 6ete^an 
ffifer Kcfme . 
Sttd (Seorg . . 

Timer ftatennc 
Stu\)n 3cj(pb . . 
(^ujobiend 9Una 

iDte feger Waria '?lnna 
Oflcrmaicr 'Miüf. 
$^t(ivpd ^c^anii 
dlappler ^ubivtg - 
9iafd) 9Bclf0aiig. 

@al)ner ©eorg 
edjabel eabctte 666 


©(^tnatger SBvIfBOMg . 


. 668 


663 


©ciM Zi>tTit . . . 


. 681 


685 


@en f t fiat^arina . . 


. 683 


670 


6epp , budtigcr . . . 


. 905 


707 


7t »6 


@toodf\^ i3o^n>i . • 


. 653 


698 


6l»{nb(er iRai . . . 


. 686 


655 


©tabler TJi^ael . . 


. 689 


687 


®tcinbl 2lo^anit . . 


. 664 


687 


etTttfer XaiMC . . . 


. 654 


656 


^rullmann 9<NMi • 


. 6G0 


662 


691 


9ßelcT 3<^^nn ' • • 


. 680 


658 


fL'eidp'dbautn jtVRtiA 


. 695 


657 
. 679 


655 


SielntT So^no • * 


. 694 


665 


3eit«r i'nbteig . ■, , 


. 657 


657 


3ell«cr Unna . • ; ■. 


. 699 


688 


708 Digitized by Googl jgro. flNhUlc« bcn 13. Schnurr 1868. Die XvfiWtme bcc tBcrSfftntttiiBnflen ttfoi^tt uncnt^ettlic^ unb finb foId)( pcrtoftfi on Me BttteMMi M («^cdf^ai 

ttcnlial-- ^oliici ;!3iatteft in iDifincbni cin)uttnbciu (»txi^tü^t Haftbefehle. 

an bte vcrfolcjcnbtn Sc^örben abnudefcni, 
aiiocre i&eitimmung getrotjen i)U wenn ntil^t auMcfttHU^ Ittttrt S^pticidtiiio bei hetr. i^afU 
6efrbled unb SSelrbrung übet bai fdf- 
fc<)toer6fre4>t finb %u txc^afteit: 

708. ®nM^ofet>^ von ^it^ufnt auf C^nnib 
b. «rt. 171, 315 «M. 2 bd 6t*9.>9.» Vtt 41 

«S|. 3 bei 

SRcflfnäburg 5j'2 68. St. II. Unt.-.aRi<ftt. 

709. Heid^avt t^oma«, m^eir. £agtö^net 

«rt. 40 ^ 4 (?. ®. 'C 0 n a it ro b r 1 4 '6j2 08. ff. III. llnt. ;Ki(foUT. 710. $8 tttcf bauet d}ü(^ ad, 3urao{>nad{o*^n 
oon ^Uflarttber)), (43 3. alt, («tont ^\ 
faltigf ©tintf, ^cf)rt^al•^f>raune i^ore, graue 9tur,fn, 
bcaunen ^axt, {pi^e ^J^aje, tltinen ^2unb, fc^maled 
etm^ «nf «rttiib b. «rt 282 B- 3 ^- 

®. © , 9lrt. 41 «bf. 3 bc8 e. ®.; berfeTBc ent- 
l»(itbcteam2.t>. >Ji)Litt@t.g}cteT, £bg. SBiU^ofen, 
1 flraufcib., 1 ffcänfrib., geblOiRtei .wob 1 ^ntnirl'- 
t>Iauf8 baummoncnfÄ tudb mit c\xmcn (Ifn^fl^c^f^n, 
1 abgenähten f»rjun: unb tveilperienen Untectctt 
»nb tRÜt m Ott £anbflrei(^r ^erum.*) 
9af fa« 6|2 68. t. 1lat.*M4lR. 

•) 75 3. &200 0867)f Rfb. 

711. €Bltbrf « 3 0 f e p h , DtenfHnet^t d. ^ftf rd.- 
Vkufen, tefgc» Uiittrfc^laAuitg j, 6c^. iti Srantit; 
ttdiur» Sr. ^ab«t in Mänc^en. (ßt.'-&.*Sd. 
«rt. 293, 294.) 

9lft«4cH «3. Q/9 6a JL I. XüMma. 

712. SSBoIf Sofep^, ^päujlecdfo^n aud 'Jlieber^ 
oltetcb, ®er. 5ifnflcr«berf|, »egm 6tpr«ffung. 

^cdgenboit (i/2 6ä. ft. Unt.^iKic^tn. 713. @{<ib^ont SRartin, ^iilmeillBifo^ 
«on ^aftng, »cflcn Dtebftä^Ifn (}. S^. be« ®e: 
f(^metbma($cri 6(^l6ert in äRflnAen. (6t.: 

«Tt. 271, 282.) ^ 

nft«i|en 1/3. ^ 6B. ' «Li. 1Int.*Sti4lR; 

714. SBraM ©imon, Sifcn'oabnarbeitcr oon 
SJtaier^ofen, @er. ^emau, »cgeu Diebfta^Ui ^ 
fcli>e foa bei «inen Saiibaiie M SiAflfttt bc« 
fi^t iein. ~ a M. 47. 

wandten r/3. 4/2 68. 9. U. mMUttt. 

•) Oont C4MSL 2 S- <M (1868). IMw 

715. SESei^gärber (Siemens aui (S^m 
(56 3. alt, mittflgrog, unterfe^t, ^at btonbe ^jatc 

mit bt-ginnenber ®[a^e, fpi^e ?laff, fteinen Sibnur-- 
bart, Dotle« läiu^lic^fä ©ejlcbt, baö ^luajcbeu eiuei 
in bo^'"" 'iOer ^^^^Ten ftebfnbeu 9Ranne2) ttKlc^er 
am 2\. 'Jtpril tj. 3. <x\i ®iTic^t#bifner8Ae^ilfe 
am f. ©laßt: unb üaubgcrtc^te Öreiflnf^ b^i^'i^^ 
entferntt', rteflen SJerbret^cnä ber 2lmt^untreue ge« 
m£6 ittrt. 386 3. 2 b. 6t.*«.»3J., Slrt. 38 b. (5.=®. 

?5rfiiiufl Gfi 68. St. Unt,.-3ti(^t. 

716. ®d)crcr ^Ibam*), ta-!uifttt?ct<T ^cbn-- 
bauer aui ^arlftabt, auf ®ruab b. 2UD beS 
6t>(V.'«, «Tt. 41 «bf. 3 b. «.«9. unb 

717. ^^ofmünn ^o^ann, (eb. 6(^5fcr von 

(Srlenbad), 'il 33^arfth«ibenfclb, auf ®runb b. «rt. 
282 1 be« 6t.»®.*ö., «rt. 40 3- 2, ?lrt. 41 
bc« C>0. 

8obt 712 68. •) Coot «.»^.»DL 4 3. 312 (1868). 2;. SRCh. 46 718. @nten|)aufet *üiorio »on ^t. 3c^ann 
in Z^xol auf ®xun\> b. flrt. 282 3. 1 Ui 

iTt 41 mftf. 3 K M. 
XtftttBflcin 7/2 68. JL Ilirt^-Ki^tct. 

719. ^hcinfel^ ^^aTob, 50 3. alt, prct,, 
leb. jtaglö^Hcr oon £)o^n(<b)i>ärj, £tg. @räfenb<cg, 
auf ®tiiiib b. «Tt. 271, 282 B- B b. et. 

«rt. 41 mf. 3 tti 
9t&cil6(tB 8)2 68. ff Unt.:9ti(^l(r. 

730. ^öttner (Soa, leb. ^aglö^nenn oon 
OdSmri, O.sV. Stabtfteinod^, eine iJanbfhrctd^mn 
(mtttlmr Statur, bla|, ^at bicnte jpaare fcblrar^e 
^ugrn, Ipi^e l^iafc, csalcn ^(>p\) auf (S^ninlt b. ^Ut. 
282 b. 6t..-(i).^a, 'iltt. 41 9lb(. 3 b. 

•rona^ 8/2 68. IT. 1. 11iit.«9tii^ttr. 

^utn «Straf t^ottjugr fin^ )u i»et(aften: 

721. IDtage» ^Jidjaet (nicft Wagu» m., 
toxt berfelb« im 6.'^J.*©i. 65 >J. 4331 0. 3. bc' 
IcU^net i^) %(i|fll|iicr «0« 9lnBau|&tt« in Wffmtn, 
am 2. yiotfix. », 3. tocden CDiebfla^l^ ju 4monatl. 
(Skf&nanig venttt^tt; berfclbe ij^ in bie ©ejangen' 

Sftnbl^ttt an 6S. 9. eqMigitUtL 722. 9rei^»fefCSI«Mi0rnMttii>3efe^^, 

betl. 18 3. olt, "tifiiflbubf unb f. n. bcr8umpcn= 
tammUtin Zi^tx. grei^ofer x>on S)fgcTnba<f|, £anbg. 
unb Sogen, am 6. 9to>6r. 1867 locgen 

!Ditbf^a^[d jur ®efängni||lt»fe MB 1 VtoMt 20 

lagen cenirt^cilt •) 

SBaijfrburfl 3U/1'J 67. 9. ©«j'rf*^"'*'- 

•) Conf. 2b 3. 1734 (1867,. ®. iHtb. 

723. ^ttobl 5riebrt(^, 38 3- aU, Kbipcr 
Xi{(^Urg<icUe oon ^ier, am 18. 0. Di. tccgtii 
9itftntdt^im% in InomiiL Oeffingnilverurt^dlt*) 

ttftm^em «). 711 6a «oUdgKUIt 
«T Cont <M3.«L 63 3. 29 18 (1 866). 9i' fRtb. - 

924. fBftovihauet ^o\tp^, ^ntoobnerdfo^n 
»on ®ifemann btrjt, fibg ^J?affau I, am 14. Äug., 
b}». 8. ^cxtbx. 0. 3. tpegen Sc^Agerei |u iOtig. 
•ef&ngnig murt^tUt 

|ßaf(«B 4)1 68. «. 0<|llllgC(9t 

725. SBpoI 3o^. SBapt., TOeftötröeftnc ucn 

üöalbftv^en, am 30. Oft. t>. 3. tpfjifn SDitbjta^ 
ju Gmoiiatl. ®ffängm| murt(|<ilt. *) 

$affau 4]1 6a ft. Sqidftgau^t. 

Coof. «.s«.««». 58 3. 3938 (1867). & BM. 726. Settel ©allu«, 34 3 alt, leb. tafl- 
lö^ncr ocn 6<u|Ung, l'anbg Samberg Jl, am 
5. 1><ibt. 1». 3*- Mgeit Siebfl^II in «ent. oec* 

urtbeilt. •) 

«ambtrfl 6/1 68. Ä. »tsirWgfri*!. 

•) Couf. 7:^ 3. 4976 (1867). £). iKcb. 

727. (S4>t(f ^ilbam, 30 3. alt, Cat^, ^ienft^ 
fnei^t aus Qccf^gniiib, ICidflafO gn lmi»i«itl. 

Oefäiignife »crurt^filt. •) 

S*ivtinfurt 7/1 68, fi. Sürjivr^f^eriAt. 

•) Conl. Ü.-i^.-m 45 3. 3047 (1867). E. dito. 

728. Scttler 3ojePb ^IjiHpP, 22 3. alt 
®i^iiPcr{)ef(IIe boa SR^enlbiitB, »egen Siter[pmftia* 
feit gegm M ^<6c0.«(8., |tt Smonatl.. ®cfiiigni| 
»enitt^lt 

SHegenlbutg 8}t 06. 9. ««jhcfigeii^L 

729. <l^n0eInitf^er]^aIltlnet © t e p b a n , 
BimmtrgefeOc 901t Aünbing, (8ec. 9tatn, tsrgtn 
betrug» am 7. 9t«b(r. 0. 3- Smonotl. ©efäng« 
nt| »erurt^ctlt. *) 

greifinfl 6/1 68. St. CeairfSflmc^t. 

•) ConfT 6.=?}.=SBl. 35, 87 (1867). ©, OUb. 

730. Segl Sodann*), Ifbigcr Jagl^^nfr w>n 
3anbt, Vanbg. JSipfenberg, am 10. Öftbr. o. 3- 
toegf n 3«i|0fm)^ i« Smmtl. «. «Mut. 4tSgi0cv, 

731. ^iUl (Sertraub, 3nn)0^nerin »en 
9teuen^inv:"tiaiiffn, Üantg. 5Ricbeu^*u^>^, mfflen ©r; 
gunftigung btd ^^^S^f^t^''^ ®ef&ngnig 
in cont. bemrtteUt 

RcginfbiiTt 411 68. f. «ctMÜgcrUlt 

•) vulM •64«cieiii«ml', conl. CiH.««!. 62, 

83 (1867). «5ie 0tfb. 

732. iDIaicr i?ie^,ieuj, üJhijlferÄf^ffrou 
rcn ©(^lofeberg, würtb. O. Dteref^ (39 3- 
alt, mitttctfr ©taturl, am 9. t>. OJi. hJcgtn SPnid>f3 
bcr ^anbedDcrn^etiung ju lätäg. ©efängnig murt^ilt. 

S>onait»btt( 6/1 68. f. VqbAtgcri^t. 

788. IMiet 3ofe4)^a, 26 % alt, SoIoniRenB« 

tix^tfr oon ft5ni,i8brunn, ^^lugibutvt, am 

14. c. '^t loegen ^cbfta^U^u Imonatl. ®cf&ngni§ 
ß<Turt^ctlt. •) 

«U9»but9 8/i 68. t. «dpittg«^ 

•) OobL C4MK. 6, (16MD> 9*b. 

734. ^{erl 3ofe))^, 3ieg(Ifd)iager t>. fBMkO» 
borf, juU^t in .Ren je II, Janbg. ?JlittcrfeI3, am 
16. 9^00. 0. 3 >oegen ß5c)>eri»aU^ung 15täg. 
@efiii8Bl| maO^^) 

6tT«u»iiif 811 6& 4 ei|{ill|cti^ 

«) Cool C.<9^. 69 3. 4654 (1867). Ü. fllib. Digitized by Google 735 SAtuHfeet Söatfnttn«), 38 3 'Qlt; 

736. mott Saptifi«), 37 alt, eif<n> 

737. ^ateiui ^6m\niU**), 24 3. alt. 
<Si^ni&a(^narbeitcr aui 'SSRtt^ \üc, c^maU beim iOa^n: 
bau kt et^Snfdb btfdsfifti^t ui* am 3. tt. 92. 
tTfi^fn »otfä^UclJcr t^ijvntbuinekliiät'i.-'.unü :c. rvditä: 
ftaftifl <S^fängnigftr tfen otturtbeilt; bi(frl(»cn 
fM In Me ^Bcfangntanflalt £i(^tena« j« titfcm. 

«i<»fl(tl qi 88. t «qttflflRi^t. 

•) CobL 0^9^01 70 (1867). 

• . . • 77 (1887). «Ich. 

788. ©Ültc jc>einri<b Cbriftopb l'ubttJtg, 
Ml. 64^ncibergeicU< 0. Soningm in ^aunfc^toci^, 
am 1. 6c^ttr. 1866 in oani. tot$ai SMftobU 
jur ®efSti0ii|flnifc twn 2 fDtmAtm td tagen 
pcrurtbtilt. 

Sobr 8)1 68. 9. minU^tnd)\. 

739. £0^1 ©eorg, 45 3. alt, prot, 5)i<nfi: 
?ned>t ». sD3ütIcrtborf, ire>ien löftrug» jc jur ©e^ 
ffingnifefh-off ccn l äXonat 18 JoAfn fmirlbcilt. 

JRütiiberg 2Ö/12 67. Ä. Scjirriiienc^t. 

l¥l &itU 3ofep^a, btil. 50 3. alt, leb. 

ttcgtn ft5T)»ec«n!bt»"S )v tmonott Qe^gnit 
SttS^lrutg 9]! 68. «. «(iu{igtB4)k 

•) Qgot «aft.*«. 51 3. 3422 (1887). t. Sieb. 
fBei^follf lTii(bael, 21 3 alt, 5:<;8= 

In SUgan ict ft«R(Mtt8rt^, »<g(n SDiebftabl:? ju 
Imonatl. Qe^ngnil Mnuct^t. 

«ufldbuTft 9/1 68. ff. ^jirf^cii^t. 

742. lO^aber hinten, leb. ©tcin^aucr »cn 
enjtrabcvf, ganbg. ^affau I, om 23 (^cbr. löti? 
tvrgen 6d«ISgerfi )u i\if)t. (Üefangmg Mrurt^ilt; 
Mibe in bk <9e|mi0fnan^U Vmictg |» 
liefcni. 

Sanbi^nt «1 88. tt, 0qicli«eri4t 

743. Wtanbtttt 9eor8 'Battin, 53 3- 
tXt, »nb 

744. ü>?aul>*ret iParbora, 51 3. alt, 
^ol3t>alt(rdcbcleute d. :liüUan;,^(in. !B.<Sl. Clingen, 
«Bcgcn ^peUi ju ie 2ii^tige« (9c^8i4|Mcntt^lt. 

OftilkiTs 411 6& t. CeabttinMl. 

745. <24>ni{M 3o^ann, 51 3, alt, fbJ> 
^Ogbr Mtt ^JRobi^ietcIy ^ontg. SBcümain, Mcgm 47 

3aflbfrctcl§ ju 4monatI. fflefSngnife cnurtl^ftlt ; 
bericlbe ift in bie (^efangenanftalt (Sbra(^ )u 
licfccn. 

ttena« 4/1 88. ». Qqiillgal^t 

746. Ofa^iiiaiet ÜRat^ial, flRatrofe »on 
';^affau, am 27. %uq. v. 3- n}(9en Wl^onUnng 

4tätv ®efängni§ ttrurt^cilt. 

'TJ a n a \i 9/1 68. ©cjirfafleticbt 

747. Rupfet 3o^ann, 23 3- alt, f. n. 
tcr leb. 3nt0o^ncTln Sbiia Jhq»fer von Schngnibc«, 

SP.=«. »emnatf>, am 18. 3u(i 0. 3. irefleu 3Bibcr* 
fpenfligleit gegen ba« ^.'(£rg.'(3ei. ^ur @ef&ngni|' 
ftrafe Mtt 9 StmiAtln 33 t»%tn mtttt^U.*) 

Selben ö|l 88. A «iiMIiirI«*. 

•1 Conr. «.«^.cQL 85 3. 6003 (1867J. !>. KCb.' 

748. $5{nf «ITJarta, 24 3. att, ^jrot.. leb. 
$a)>parbcit(Tin »on b*^^ ivegen Unterfd^lagung )u 
Smmiotl. <Bef&ngnt§ »erutf^ilt; biefclbc iß in Me 
®cNg*iM«P>ft Cnl)bai^ Scfent. 

«Rftinbetg 7/4 88. «. Bg M^ e ri ^t 

749. SPitntr ?lbam, leb, ^abrifarbeiter ton 
9{u(fcnborf, nt^tn Untcrfd^lagung ijd^r. @c: 
fängnti Mrurt^eilt. *) 

Kftf nbetft 7(1 88. ' ». tktMlgccI^ 

•j C'onf. 6- i<. 71 3. 1823 (1867). D. iRfb. 

7Ö0. ^tltf^ ÜKino, Ifb. äeitungÄtrSgerin 
m (ier, wegen Unlerf^Iagung )ut ®ef5ngnigprafe 
Dott 1 an^ 6 llmHrtai tscwi^*) 

9tfttn»et8 7/1 88. ft. fkiMIgeci^t. •) Onl 512 3- 3432 (1867). f). Hieb. ' 

751. ^Ptfc^l 3o^«nB, prpt., leb. edjloffer^ 
Aefefb »on Diebin, 9.*«. Qa^nnt^ (26 3. alt, 
5' 6" gw§, träfti^, bat blcnbe ^>aavi', blonten 
@(^nurbart, graue Ulugrii, l&n^Uiijti gefuntjärbiged 
9^ty «V 22. Omr. ». 3. toetfn SMknfHm 
re<btirr. in cont. jur (BtfSntnifißcttfe 9on 1 SR»WH 
15 ^agen verurteilt. 

©ürjburt» 3/1 68. R. ^ejidageriAt 

752. 3^^net 3obann, Dienftfneibt von 
no%hidf, anlegt in einbflnr (bcU. 39 9. «U, 
5' 11" gro^i, Mnterff^t, bat fdj»v.ir^e $aarr, graue 
^grn, ft^alel gefunbjäibiged ^eficbt, trug biauncn 
MnAtdl) Mgiii Mntcvf^nnff pn Smraott. 9tß ' 
f&ngnil oerntt^It. 

nftTibntg 7^1 68. it eeiidlflttiibt- Digitized by Google 48 76S. WlMet 8artl«<, 27 3. «1^ %Amft' 

fnec^t »on ©icRnq, om 7. i>. in eont ju 
ömonatl. ®efingni§ verurteilt.*) 

aRün(^rn rj;^. Hji 68. H. »fjirfi(ifTi*t. 

•) Conf. 56, 69 (1867). Eif Ärt. 

754. SS^annlttQft ©ccrii, 23 3. alt, leb. 
üJiaurcr poii t^rtiuj), ;ulc^i l^ui, am 20. 'Jlotbr. 
1667 trcgen ^«bfka^* 3« SmonotL 9efSii0iitg 
terurt^ilt.*) 

SRünc^tn i;/3. 13/1 68. ft. Qqicltgcn^t. •) Cmt «.»1»^ 77, 80 (1867). f». Rcb. 

755. <^lrtoe{fl ^lafob, 33 3. olt, Ublgcr 
®ölbnct »on i^oßcrnDotf, ^anDg. fianbau a|;)f., 
tniT4 a)>t>eafler. (Srf. »om 21. Sani t». 3. tofgen 
lDiberri'*tli(^fr IßviVia^me t\^i'.\tr ©atbni jc. 
Gvwnatl. ^cfänflui| »crurt^ciU ; berjelbc i|l unter 
8eii(i(i)ri4)tigun9 bcS volcrf. (Skripte* in Me ®< 
fangenanfiaU llinbcr{ |tt Ikfccn. 

Vfacrtlt^m I3|l 68. 9. BcauIlgRic^t. 

756. 3fnt| ^fran^ 44 3. alt, leb. Sc^nribcr^ 
gefeUe oon !£iürt(Kttn, toegcn ^iebfta^lii om 3. «. Wt. 
)» iMOiiatL (Be^gnil «cntrt^It.*) 

KeflCNlbur« 911 68. t. «qlin^Ri^t. 

•) Conf. 76 3. &219 (1867). I;. SRtb. 

757. füeie^l Z^txti. ■>! ^l!. alt, fiennerin 
fion afiiefent, am 1. Oft. 1067 tvfgen !£)icbftai)ld 
1» 45% OefOnanlfi (Mmt^cttt 

tteiciil»»tt I4il 6& It. ««sMIgcci^i 75R ^iiä>et Äonrab, t. ber leb. 9ou«l« 
totbler i'Jatfl. ivifdifr t>on ^«inlinnber, ircien ©iber^ 
fjxnftiflf«it gegen iai ^. erg.^Öij. ju 33täg. ®r- 
fAnOiiil itcnn^il».*) 

itrona« 1411 68 t. «tilillsRUtt •) C<9.*«l. III B- (1866)? e. »tb. 

759. 3^ettWet ^i^etcr, 4'2 3. alt, ©rSufnedjt 
von ^d'PVtiäf, ®(T. Oj^dl^im, ple^t im ^bg^Sq. 
leftemfcc, am 30. ))lox>bx. 1867 »wgen X'xtb- 
fta^U unb Vanbftrci(!^(cci )ur ®ffängni§itrafe oon 
1 Womt 24 tiiflen «(turt^.*) 

9lflii4«n 1^ 16/1 68. Jt eqWgRi^t *) CooT. Q.^m. 66 B. -<57i (1867). R(b. 

760. ^CCaet 3<^^ann, iS ^. alt, @d)mi(b« 
^-\efe(Ie «on ®a<^enrct^, }u SmomiH 0<fiiti|tti| 
murt^eilt; berMbo ift in 3dIcnfitfSngni| jtt 

Qlürnberg einzuliefern. 

eambtT({ 10/1 68. St. ^jirllgeri^^t 

761. 93atcr iRaria, 31 3. alt, ©flliner*. 
tcc^lcr »on ^anfelberg, ^biV Sogen, am 22. ^vA 
t>. 3- fre^ijcn ftrafl'arer i^f^rcbun;^ unt 5i}i^erff^ung 
3U bnionatl. (^efäntpiiB ceruri^^eilt ; biejclbc ift unter 
iBenacbnc^tigung tti unterf. ®erk^lci in Me <Be« 
fangenanfialt @uljt>a(^ ju liefern. 

6 trau b in fl 15/1 68. St. ©fjirMgfric^l. 

762. i^ofmantt ©eovg, 19 3. alt, l^ienft* 
fne(bt ton Äir(^fcmbad>, am 23. Sitj. 1Ö67 wegen 
lEJicbflatlijM 1 Stell. 15X^m Ocffiii||iia| McuctHtt. 

tftrt^ 16/1 6& J». eqMHcri^L «l«8|^i|Mifieii. 763. mufoefunfrrtte ^in»«lri4ir.) 

17. t. vL tom^ in ctncr {^^ncnrmife nSdifl 

SRoofod) auf einem .<?iffen iiegenb bie nacfte l'eid)f 
cimi 6-8 ^oi^cn alteu, m&nulidfen ftinbed auf^ 

Cfttttltcn, «Bd^ci mttt^a|K4^ (ebenb anigefe^t toor 
n unb etira 14 ^ogc long unter Sdmee gflegen 
iii. Um @|^e unb {a(^btenli(i)< 'JJätl^ilungen 
»falb erfüllt, 
gifttt^cii i]3> 28}1 68. 9, m. 1lm.tW4(n> 

764. asm (^buarb, leb. Mfüc^nergeieae ton 
^ier, rcelctjer ftc^, mit einer abgetragenen ^JDiontur 
eine« t>äp|lli(ben 6oIbatcn befleibet, aii Sanbftrric^eT 
nm^rtreibt unb »on Qe^drben 9ieifeoorf<büffe gu 
crf(^)9inbeln pflegt, nwQe mit \o\äfea (Scfw^n <di' 
gfloiefen unb ^ie^ gef<^ubt werben. 

Vmbcrg 29/i 68. einMaM(|lfb«t 765. ^^iebev 3o^ann, 17 3. alt, oon 
Silbenrtut^, ^at bem ibm am 16. b. Tt. ert^cUten 

■Jlnftrage, jld) fofort nad) Ipaufe ju terffhirn, nid)t 
ijclge AeUiftet u. jie^t ».nnut^li«^ oU ilanbftreic^cr 
um^er; berfcOe <«H»flc oufgcgriffen unb bie^c ge 
liefert ttcvbcn. 

ftemnftt) 23|1 68. ft. Bttbttomt 

766. («bifgefitiffetie ©egenflditbe.) 

%m 25. 1. Wt. rourben bei einer i;au«'fu6unn 
i2| (SUen feinblaued ZutSf für Saubioibiunijorm 
mit B- 6160, 3 (Sflen fi^twicstoittRci Xu<^ unb 
1 neue b'^^tgraue S^ppe unb ^ofe »orgefunben ; 
um (Ermittlung ber <£igent^mer btefer n»a^rf(^ein: 
tt^ entivcnbeten Qcgen^Anbe »teb crfiu^t. 

B«ffc«biit| dm 68. Jt L VkaUKiiS/Ux, Digitized by Google 49 767. ^aalfranf 3o^anti, vuigo €itYo(I» 

rcn rSbra {n ;T alt, 5' 5" {<rc§, bartlc?, bat 
blonbe ^axt, braune 'klugen, voUrd birid^ä (ij^cftd^t, 
ifl mit f»9. «rtflrinb br^aftct), weldttV fl^ frit 
mo^rcrtn lagfn tcr ^VlijfiauffiAt ttit<C;i«n bat 
unb bctteinb um^rfireunt , ivoUc ^ic^tr geliefert 

RaiU 27/1 68. ft. 8(titfl«nt. •) Conf. 0:^ =^1. 56, 76 fl»«7)- »«b. 

768. aöal^Iltaull i'eoj)olb, ;U a a». 
^rumvf^<||^<r ^änbler öon fflaft^inji, IK 'Ü. ®olf- 
ftein, ift aufzugreifen unb ^e^ ii5(^|tcn ^olijcibe- 
^förU »oriufü^ien, »eldie i^u mittelft Snxmfidücr. 
nrlfel lieber coni|;>.if)lren unb gleichzeitig von ber 
getroffenen ajla^rcgcl ^ie^rr Dkitjnc^t peben »oUe. 

ffiaffccbnrs 31^1 68. «. Iii. UnU'ttii^tn. 

769. JDfUetI 5}Hcf)aeI, (Rlafcrgcfellc an? 
Vanbau totlittx {i(t> «nt 15. i. ÜR. oon (einem 
Wrifier mU brat flHb^ ®lafmo<Tf^ettfi, 8 9iI^ern, 
3 ©piei\eln, o<la3 unb ^ölci nitfi-rnt b>it »fcHe im 
0aQe üQagireni loegeu ^^erge^cni ber Unterjd^Ugung 
na4 «tr. 41 Vbf. 3 (S.t9. «erl^aftet unb 
|ie^ir geliefert, «nbern %ci\ii f.-iu ?lufontbaH anber 
angezeigt intl> Mrftnblici^e i^teii^flagenc Qiegen* 
fISnte übtrfcntct n<i^. 

BaffctbHtg 31/1 6& <. II. Uiit4RU^. 

770. (9lanb.) Vm 30. «. Sermtttag 

ju-ifdji-n I) unb 10 Ubr n?urbe jtpifc^en ^Pllrid) 
unb 6e|)iricb<(6urg an ^3- ^^i O"" <i»c>" 
unMbiinfen Surften, unterfc^t mit mitbem, bnnriem 
Bortr, botleitet mit runtL'in, Totbbraunem ^ute, 
fWien bunttcn 9ic(fc, f(t}tDarjgeßrei(ter Qo\t, ^tte 
(faMn 6t«d mit gebogenem dritfe) ein StanBanfaa 
«crü6t. Um ivitb ccfu^t. 

8o(T 1JS 66. «. 1. 11nt.4Ri4ta. 

771. (®ffcftenWel»fJa|»I.) 3n a i b ( i n g 

rturbe un!äu)iji ein bebeutcnter Äleiberbteb: 
fta^l an einer Kellnerin tocrübt, mut^ma^lic^ 
oon 2 i^urfd>«t, bercn ©ner 27 - 2.S alt, 
mittelc^ro^ ift, flelbe fflcflAt-^farbc, bunfleiÄ @d)nur= 
bärK^en, ft^roarje 'iiu^cn u. f)aaic ^at, tcr 'ilnbcve 
beil. 22 3- olt, Hein, bla§ unb ^ger ifl; bie 
Ticbe binterlie|cn 1 UoQcttC mit L. Z. ge* 
meifte @o(fcn. 
ItanntleU 2iß 66. St. QnMItU^. 

772. i'^iehHä^U an Wetten te.) Tin 

im d %. $Bl. 7 3. 533 (18681 beidiriebcne ©ann 
^at ^eüblonbe ^are, ^eOblcnben iScbnurbart unb 
inm chie mit f<^nar)em $el)e Mt^mte ^tuc^^ube, 
tvwtne Sßßfpt unb gtaue Oofc. SDie 'iIRanndt>erfon, »eli^e in ©eifen^aufen 
ein 5Seft entlventetc, »uirb beft^rieben: jiemli6 
groß, (djlauf, in bcu 20er 3obrcn fic^enb, mit 
blauem macierem ®cpd)te, fpifecr 9fJnfe, bhnben 
^ayrrn unb bfcnbcn (gk^nucb&tti^n, tcttg burAcR- 
Diod unb 5ilj^ut. 

!l>aa in 91 enttoenbete ©ett ift ein »n)ei= 
fdilSfri^e« Oberbett mit altem rotbiieblümtcn Ueber^ 
jug; toeiter würben in ili<h entwenbet: 1 langer 
unb 2 ttttrxe ftopfj^olfier mit Ueberi^agnt von altem, 
blauem unb rp'b in ^aneoai, 1 einfcbläfriae« Ober- 
bett mit rot^gefti^deltem, altem ^anevad^Ueberjuge, 
2 betto Jto»f^oIfler. 2 Sdntfii^er, 1 fd^tDarje, fafk 
neue bccfleberne ^ofe, t>ler | fl.--St."-, 6 baum= 
tvoHenc ^emben, 1 fi^toariCT $liii<^^ut, 1 braune 
?:uti)fa9pe, 2 tSttllWemben, 1 grAnbonrntoolIencr 
ategenfdiirm mit ^öljemem (S^riffe, 1 i'(^trar;c3 
^udiCingiUt. !Z)tc X^ter ^inteclie| eine auj 
„Statt BUd, ftotfhbtMmer Bon 9leubtt«g* lau« 
tenbe falfi^e ?fJeifclctittimation dd. 30. ©e^t. 18C7 
unb tvirb befc^rietxn: beil. 30 3* o^t, mittelgrog, 
fcblanf, bat f(bma(e«, f(&n>5r|U(^rS 9t^4fk, f4iB0f|e 
Jn.vn - ^;:^f[ ^ SdjnurbSrtd'cn, trug (jrauen nicbern 
üfilj^ut, bunde 3op)P<« ^of<« ^ 
ba^er. ^oleft. 

3m 9B3irtb«baufe }u JBipV'f"^ ^anbg. 
Greiling, würben ferner in ber D^ad^t oom 2i]22. 
^rjbr. 0. 3. entttcHbet: 1 f{nf(bi5frigef UntrrMt 
unb 1 einfc^lafrigel OS«B«tt mit rot^ giflreiftem 
9efä^, lettered mit grilngefhelftem ^erdüberjug, 
i jreeifc^läfriAe« Oberbett mit Maugefhreiftem ®ef«S 
unb Maueu ®ingban^flb<ri^u^3e, 5 wei^überjOiicne, 
tbeild leinene t^eilä baummoQcnc Ao|»f)}olfier, 2 bäum* 
wollene wei§c Jeintüd^er. 

®er Ilster, welc^r mit bem eben be^eit^neten 
3nbioibuum ibentifd), ober beffen ®enoffe )u fein 
fcbcint, ^interlitg eine auf „URic^ael iBetfert, 
QotftabttrSmer oon Sfleuburg" au^fieUte, gefälfci^te 
SReifelegitimation dd. Ulenburg 4. ©eptbr. 1867 
unb wirb bcfdjriiben : beil. 30 3- ""^ 5' P'^''^» 
bat braune, oidjlc ipaare, brauneS ©c^nurbärtc^en, 
längliche^ fAivjirjÜdici« l?efid)t, trug eine "iliülje, 
brauui- 3c\:\!C, grauivcLleueu ®^lip8, leberuc i)tei|e- 
t.ijle unb fprac^ ten altbavcr. 'i)ialeft. — ?luf 
ben bezeichneten beiben JReifflegitimationen ift je 

1 Siegel Ui t Slcuburg oufgeHebt. Um 
O^ortfet^g bct 6pi^c nMi ctfn^i 

SanbMnt 7)2 68. «.DL ttnt,^6l^tcc. 

773 (^fiiföCfjrffreitf ©eaeitf^anbc.) 

(Siner ^icb^cncffenfd>aft würben 1 brauner lieber- 
)ieber, 1 Kau geftreifteS Unterbett, 1 j{o))fHffen, 

2 Jeintücßfr, 2 feine .^\TVcnteinten, 1 ©eroictte, 
1 graue ^adt, 1 rticißcr Untervccf, 1 4)anbtu(^, 
1 ^^^aar weiße ©tiümpfe, 1 wei§ei ®ai\üd), 1 rct^« 
fcib. betto, 1 nclfe ITopfAffentü^ 1 ffUft gcflnen Digitized by Google 60 

©arfenet, 1 ^hrauen^emb, 1 SIBaf(^fd)aff mit ciferncn 
SReifcn, 1 ^olj^atfe, 1 ^)albfgla#, 1 bnflc« ^fff*r, 
1 Quantität ^uder ahcxvxmmcu. \h:\ 'Ännililur,: 
unb Qcranlaffung ttx (&igent|}aauT, fic^ \)\txex\i 
mencR, Mlrb etfut^t. — t. tRt. llOjB. 
IRftii««« 1)3. ^ 68. IL I. Unk.«9H<it 

774. (^ichnWtanmOb^^mitaic.) 

3n btr 9Jad't rem 14)15. t. 1)?. trutbcn fccm 

9?eumorft >i. b. ?t mittelfl <^in6ru(^ «nttt>fnbet: 
1 ßTünlfbtrpf, mit mffflnaenpm ©(^(cffc tcrff^tne 
(Sclbtafd^e, »orauf ber 9iame j^ltif^t 
mann'' mit f^tlbtn 9näffkibn fiMb, fammt beil. 
50 p., tf)cilg in edicibcmünjf, tb«ll8 l P^©t., 
5 — 6 }ujanimengcbunb(ne 6(^lü({el, 1 {(^loarjfeib. 
B<^(|»«i6e, 1 fkb. St^nnfrcriir nti lla^n Olafe 
unb fil^., aiiÄ ninben •Hebern bfftebfnbtr Jfrettf, 
1 ftlb. (SpUnberu^r« mit netner, aui 6 7 (S&ngen 
teftelen^ jlfb., tmb 1 fllb., oerflotbfter Hcttr, 
1 gc[b. -Tififiind, 1 gelb. {Rinfl mit blauem Stein, 
. ciilK<c^ 1 einläufigeö mit »JWeffiud bf jcbla^fncg ^ag^ 
QCWe^T, auf bejfem ®^fte 3 ^irfc^flguren etn^ie 
bräunt fln^. 
SJafftrbnrg «12 68. 9. III. Uiit ^SRiAtet. 

775. ^wi\<bn\ 23. unb 27. t. m. in auf bcm 
Untcrmaierljofo, <4m. Obcmeutiidjcn, 'Jl. 
SDlü^lberf, eine 20Aangi8e filb. ^läfette mit t»cr^ 
golb. oimdiger ©d^licBf, l filbcrjefa^tev iUcfen- 
Iranj, 3 ijjaor golb. Ohrringe, 3 jjolb. (yingernurfc, 
1 golb. ÖTcdje uitb 12 fl(6. Schnürboden gefb^Ien 
trctb^n Um Spabc ivirb erfudit. 

«daif cibntc; tV2 6a. ft. II. Unl..^id^tcr. 

Um ifttmittlnno unb fSttannt^ahe 

fonctt tobet etfud^tt 

77^ $a#lct Unna, SaSrirarbeitenn t>on 
Otonik, £anbg. SBcUee. 
ftemptrn 2b/l 68. It L Unt^SRii^teb 

777. $»arfr 5öitu« ans ©at^rang, jnte^ \m 
Oberg cbe rtii ^am, aii 3Üe[(bulbtgt<r. 

ItftunflciK 24/1 ea t. nntsRicbtei. 

778. £«f}eut>etger üJUrtin, ^icnfUnec^t 
von >Jiiebecfa«, «.»IL teM^ 

•^reifiag 2(l|l 68. ft. L. ttaUSSi^ttt. 

779 Smi «liai, fobit, m »ifBa<K oü 

deuge. 

•fifl»«Tfl 20i1 68. fi; 11iit4ti4tR- 

780. ^tetnl 3ofe)>9#.3Mnifiritc^».|htBawg, 

Orr. ITJatbiufl. 781> C^td^el 3£ai»ev t>on (Sridritb, l'anbg. 
'^tfnbef^iR, ««4» 6trtelel SMOtnit; bcrjclbe tfl 
rcrb-ii^tig 50 f[. (ein } ??aj^IeOBb'or, Sfl. fl.»<ät. 
K.) unterschlagen )u \fäbtn. 

^emmtiiflen 2€M 68. t. 1lnt.«MU|lR* 

782. ^vaupnet Äaf<>ar, ^irtfnecht rm 
eaiib«hiit lB/1 68. <■ 1. ttnt.<aili4tcs. 
•) CoDf. a.^4M &8 3- 2702 (1666). f>. Rcb. 

783. flOtittrrtiiaiec enuH^ett, 23 3. 
alt, t^einringbrgffcac oeii ^afferburg, }uUht in 

ü n e n. 

'Baffe Iburg 17/1 68. 9. «fiiittgcci^i 

784. Olc^ff ^nbrra», tebig, von Mn* 
mer^bacb. 

«f<haffenbttrg 25/i 68. ft. UnLSti^i«. 

786. fMUet 3ofe^| auf 'JIhwnhisen, 

780 ^<h\van ^ofc^^ft MB flKttUnnecn, 

787. fittcret ^ranji^la wn «benhoffn, 
l>anbg. Oterborf, fAmmtad^ leb. 6tiinbf6, beh«fl 

jfnntd)aft(. ^trne^mumg. 
ftcm|>ten 26/1 68. / St. U. Unt^Stti^lci. 

•) GodL «.'^MX. 56 (1867). O. »ch. 

788. lllttat^ ®eer3, ®Iafcr,KfeUc ^)cn 
BalDmid)elbecg, g^'^^^'^i» £a<*^0> gl»<h<n 
Jkm., unb , 

789. OeoTg, 6ett«n»c'.cT mh 
MM«, Sanbg. 6taMflc{iu4, all Brugeit 

ffiftribur« 27/1 68. «• Unt.^aticbt«. 

790. iJ^ellber9«, ehemaliger ©tationsbitner 
©unienhaufen, ber {{(h jp&ter in 'iiHrn* 

berg aufgihofien ^Oin {«0, tll Sctge. 

«nibad) 39|i 68. Jt tOtUßm 

QMhIeittn, &tx. 'Baffcrhurg. 
XrattußciR 29/1 68. ». Xlnumilta. 

792. SStanitfiart Caroline, von 
Q^txm, \i^\.*'nt\m9x. %mteS gleichen Slamenij, 
all B^gitt. 

nfttlburg 88/1 68. ft. Unt>9ll^ 

793. iftohl N. N , ©cbn cor fini^cr Seit 
iu 9le>VHfiauf t>erfiorb<ncn Oftbahneinnchmerd M. 
gto^I, vxUtit inittorborfM Sih^inntberf 1lati«itirt. 
aU ieuge. 

«»cunbucg «iS. 2äil 68. it Uiit.<9tühtcc Digitized by Google 7M. fSIvvalti^acoUnc, ^ofmufilu^e^eirau 
Mn ^^r, Ott Bcnftin- — C. M. I. 3263. • 
giftn^cn 113. aoji «8 t. 1liilcif.>»i<^. 

795. SWaufeart ^^ewa«, Dtenflfn«(|J, 

tDcld)cr im VUuauft l'^tST bvim ^ait.'vbaucnt in 
i^ad), ?anbö. SBajfcrburfl bicntc, aie Sciiflc, 
iöJaf ?frbuv;i 28J1 68. Jr. 1. Unt.-;Ki4)ttv. 

71)6. i^ej^ '.)iil«lauiä, ed^reiueigeKae ton 

«cm^Un 3111 68. t. L 11nt4IK«^ 

797. #0lia9>fel 3o(ep^, leb. Za^\^ntv 
wn al3 ©c|(^nlbi9ter wegen 'CiebftaljW.*) 

6<^tDCiafuTt 31/1 68. »■ I. Unt.>»i<^tCT. 

•) ^.^fBL 31, 86 (1867)? Si 

798. 3!^niiet 3«*aun, ©Ärffrjvefeae »•» 

bei ^i(bftab(g ju t>et|Arcii, 
mi<l)a(^ 31^1 68. it- Unt.'.9ii(^ter. 

799. SHail Jpclene, Icbiflf l^abrifarbntmn, 
mf)n \n in Z^AUx'i^tn fiobnl i>a^ier bei<^Ätt<0t, 

Beugin. 

»fit)ttt(fl 31|1 68. tu Uiit.«i«ct. 

800. SBIämle Jt onrat, ^eberaefcOe iMn 

»cmyteii ^68. A L tM.*»«^. 

801. gftAttf ^ctnri<^, (ck Xafl|l|iiR »M 

«micts 1/3 68. 9, 1. ftnüfRUItec. 802. 0«tier ®<0Tfl (®4)IPtteT) v sio^ 

frib. 8 B. 6<'5 (lÖUS). 

80H a^htter ^ran) (tfMNiigftf«ail)I) 

m i£>otinnclftabl. 

MIS.*«. 8 B- 605 (1868). 

804. fiöiUo^bauer .<t ar inline u. ^Dommel- 
ftaU (infoferne bei bcrfelben o^tiie (Stfolg <Sff(ltcn< 
vifitation »or genommen tsurbe). 

fL*fMBi 0 3* 606 <1868). 

805- iMm 3Ȥann t>on eailouf. 

4>(ifbcfe^ t>. 1. «Uft. 1865. 

808. Sflfd^er J^at^avlna bcn ^^ammfinflcr. 

(5.^^. in. 51 g. 33«! (I8ü7). 

807. %uet tlnna oon ©c^vttbmül^Un. 

^«9.<9I. 85 3. 5968 (1867). 

it»V..-SBl. 40 ^ 2751 (1867). 

SBerubaib ». ©Ebringen. 

40 3. 275-2 (18(37). 

810. ^pffmoiltt äBili&aU bon ^reftbcrg. 
€.«V.»«r. 13 6 (1868). 

811. Steint ©eora t>cn ^«rnnat^. 

4 B* 291 (1868). 

813. S«n(fal^oet%iiaaikQ»tcmKitinflen. 

(£.«9.^1. 2 B- 76 (1868). 

813. SaUülLtt ^i^Hnn V)on Sojenborf. 

(5..ip.^SBl. 6 403 (1868). 814 ®d)mtn 9lbam t). «SnigSfdb, ©ranb* 

ftcuevbettlf r. Q.-.'^.m. 85 B. r.OH (1867). 

815. HeiiAl -ÜilUrtin ton '^Uvciaeuau 

70, 76. 86 3. 4775, 5241, ti058 

( 18(17). 

816. ttmmtt (®aI)iitQec) 3»a(äa J>on 
?Utrei*enau. «.»?p.--33l. 70, 76, 86 3- 4778, 

5242, 6050 (1667X 

817. Üyeuf 6 i m 0 n oon ®afferbur»v 
6..^.:SBl. 101 3. 4846 (1866). 

818..flSoailift(S äatob oon SBa^fcbiatn^ 

^«V.*f>l. 75 3. 6170 (1867). 

819 Atmhet Jtarl wn ®d)Opf(odb. 

6. 74 ,^ 5023 (1867). 

820. ^fcbfltlKlunter ^o^ann oon minQ. 

6.*SP.^«. 4 3- 270 (1868). 

821. ^Unrn ftarl tmi fMainn. 

(i.:%.m. 56 3. 2627 (1866). 

tßl^ ^MbPtfct 3p^ann oon Dbcra*. 

(5.=i^.=5öl. 1)2 3. 2ÖÖ8 (1866). 

823. dUuQcbautt «Hrlotte ». (Steimw^. 
C.>9.(81. 8 3. 422 (1868). 

824. StABIc ^altbafar oon Salfertd^ofen. 

826. ^pnva^ ®ottücb Staxl oon '^ler 

78 3 5477 (1867). 
8e& 01«» a^bilttM} oon mtelflnn. 

C.»S5.»S9l. 88 3. 6279 (1867). 
... 5 a. 824 (1868> Digitized by Google b2 827. #acf 3o^. ^i)Urtin ocn ^ebrbcrn. 

90 3. 6551 (1807). 

828. fövettina Serbin aal) von ^rlangrn. 

77 3. 5398 (1667). 

829. item 6inon Mn Vbn, 

3 3. 228 (IdjBB). 

SM. CdtocrC 3(M'<:p^ t^on IHetn^aufen. 

7 3. 489 (1868). ^i. ^devt St a thax in a oon Obcrftreu. 

39 S 2691 (1867). 

832. SBeiPl^ ^ einrieb oon Srpnn. 

€..^.«©1. 5 3. 635 (1868). 

^'^.>fBL 10, 80 3. 390, 2796 (1866). 

9leW% 39na^ «Ott Weg()cf(n. 

7 3. 549 (1868). Äuer ?(nna . . , 

Sauer @coTg . . 

8a9cT ORom . . 

Secffrt Wt(f)iel 

»öUer ;3oUp^a • • 

86^m ®««rg . . 

Cenj (5lia3 . . . 

6te(CT ftnbtcal 

SBüIte ^ anrief C^. 8 
Sinbet tJraii^ . . 
Slflmle Jhmrab . . 
5^1 um . . 

SoUtniier ^toB . 
Srabl etaun . . 
$a um gart ftorot. . 
8rcttiii0 9ato. . 

®arcr 3>ttuä . . 
SDcuerl 0)2t(tael 

S>ent @imcn . . 

<5i<^^orn SRartin . 

(Scfert jfafimir . . 
enbl Sofep^ . . . 
(Snbreg 3of(p^ . . 
4SngcInieber^ammer@t 
<Snten^aufer '»Uvia 
(5f(^enbaumer ^i-'bonii 
^acctni 5)omcnifo . 
^ägler Qlnna . . 
% 'int aWaria . . . 
gif(^f r Äat^arina* . 
j^ijcber Äonrab , . 
^- r a n f ^einrieb . . 

®ra9maier ^J^at^ioS 
Räuber ScaxI . . 
^eborfrr ^SAßm . 
^atn ^pbatn • • 
Hermann 8cni^Tib 
^crtcl (Mini . . Jällpi^aiKtifit^e VcaqittaUrtion )»rr Flamen. . 807 
. 802 
. 761 

. 772 
. 785 
789 
, 77<) 
. 852 
784 
, 73H 
. 803 
. 800 
, 826 
. 818 
714 
792 
828 
710 
. 777 
769 
817 
713 
803 
881 
708 
711 
729 
718 
820 
737 
776 
748 
806 
758 
801 
722 
751 
746 
819 
822 
805 
809 
726 ^tltt (äiertraub . 
^tergeifi 

^ierl 3offp^ . 

pofmanit ©eorfi 

$ off in an II )UiUibalb 
$olja<>f«I 3ofn>^ 
3cnnt) 5ranj 
harter ^ranjilta 
ftaflenbtrfler 9)tatilii 
.(ednigSbauer Itarottne 
Äern Simon . . 
ff 0^1 Oi^eorg . , . 
ffonrat) @ot1IieB ta«l 
fframcT tUiaria . . 
Arau)>ner ffafpar . 
ffupfcr ^o^anu . . 
l'aubcnberger Stnna 
2tQl 3ob<mn . . . 
an aber 9lnton . . 
SWaße» miSi<xtl . . 
M^iagu^ ^ttdjael . 
'IRan^att ^^omaS . 
'iUiaubcrer S^arbara 
OTauberer ®g. lUiartin 

Di Ii Her !Dartlm5 
^}}{itter maicT <Sng(Iiett 
iTloralt Äavcline . 
^Äüoabauer ^ofep^ 
Wtcti JBoptifi . . 
ÜUbtitt) ^Ioi< . . 
iJieub erger . . . 
9leugebauer C^IcHe 
gje-.iner ??eter . 
diau Helene . . 

Ultimi Z^mi . 
9{^einfcU 2;afob 
fltelfilt Wwctin . . 796 
. 7il 
. 755 
. 734 
. 740 
. 762 
, 717 
, 810 
. 797 
, 756 
. 787 
. 778 
. 804 
. 829 
. 739 
. 825 
. 816 
. 782 
747 
812 
730 
742 
721 
721 
795 
744 
743 
732 
824 
753 
783 
794 
724 
736 
833 
790 
823 
769 
799 
709 
757 
719 
815 5Rcnj 3ana|j . . • 
»obl N. N. . . . 
6«(f SRartiit . 

3 aalfranf fücljann 
©aliingcr ^aria 

©(bercr 9Ibam . . 
@(bieber ^e^nn . 
®(Bi(t 9(baiR ... 

SdiloAel Xatter . . 
©c^Utter . . . 
@(^m{tt f[^<nn . . 
© cb m i b t v!cfcann . 
© d) n e cf e n b a n d 
©djnjars 3efep^ . 
5 cb m f i ^ e r ^tentUt 
eeeger Sc^iann . , 
Seiberer . 
©6Ilner &3a . « . 
©teini ®eorg . . 
Stetnl 3ofep^ . . 
©terf ffarl . . . 
©triebe! 3Ea»er . . 
©trcbl .... 
© t r 0 b ( griebtUI . 
©türm J?art . . . 
Unrat b ®eorg . . 
33 alier 3o|ip^a . . 
«cfll ^'^cb ©apt. . 
iß a [ b ni a n n Seopolb 
ffianninfier ©eorg 
SBei^jfl.irbev CleitienJ 
©eiBfcpf ^JMidjael. 
iBenner ^obailtt . 
ffiill (Jbuarb. . . 
4i>clf @eorfl . . . 
®clf3ofcp^ . . 
^eitler 3ef gJ^ilipp 
*Jc it uer ?lbam . . 
Beltfdj W\m \ . 
^e^ner 3''b<»>»n . . 
.Sieglet So^nn . 
3iiiin«Tmtii« Sofrf)^ Digitized by Gopgle (Ui. Saliiaong.) 

^«aiicgcICB fett t. k. 9o(t|cl>3DiT(fti«B Mia^c» uatc^ OkctAMiMt »et I. Cia«tfMiai|ct^ 

Qie jlnfno^nM tta ^nöftendiikttiuat cxfolM itnentacItHd» uno fiitb foUb« ttottofcei «n ktc M^ttt«n bei ko^ecifi^ 

«aiivaI*ip»U||d«Qlatteft tn aRftn<tmäiii«f(i^^ 2>i( bcsefa^ncten '4kTioneii fitib an Die D^tfolctmben l^'f) Arbeit abzuliefern, nenn nid^t audbcücdit^ 835. fßatt^ ^luguft, 20 3. alt, ©(^neibcrfi; 
fo^it aui Ü)2ün(^en, ifi auf (^runb b. ilct. 41 
«6f.3 De» iu perlten.*) 

•) Coui. i^.rH. Hb ^1867). T ;Kfb 

Unter 3$orKta">i(l ^><•'^ betr. ^5aft= 
6efe()lei» unb »elc^ruita über ^a«^ iBe: 

fflappitt 8ubn>ig (v. C.<$.4DI. 9 

3- 658 l ,V> ant ,f iiui eine 9hirbe unb 
fä^rt ouU(id}t iiad; jcina augcrc^d. UJiuUec itn 
9lamcn Sengler. 

Hiiillbutfl <H2 6a. t. m. nnt^sRi^lR. 

837. ^trinj^ciincr Otto, oom. ^oflafflflmt 

öon 2?amlKVA, auf ©runb b- Ärt 388 b. 6t.=^ 

5?oml>fT£i 9j2 68. 9. Hut. 3(i*tfr. 

m StoiM :3 0 ) c t>^, 'JÜifi^lgeftUc oon ^ufetu 
U^l (Semrlet^), Q«^{hwt|, rotten Sctrugd 

«mbcrd 10/2 68. t. L UnttRi^lcr. •) C^MOL 41 8. 2785 (1867)? fi. 9». 

889. fiauteti^ammet ;3o^ann 9ie)p. von 

Colbenburg, liianbg. Grafenau, h?ii*er in SBe^ 
(jlcitung ber i'atibframeriti ÜJ^aria ^eber oen 
Qalbrnburg mit ^'"«r^'Ufl biJuHrt unb mbä(^tifl 
tfl, an 3. b. gn. in tpiattling l jllb., ücrnc 
aafjujii'bcnte ©pinbelubr mit röni. Siff'T», blauen 
GtÄ^Ijeido^n, (ter gTögae etmaS gebogen) u. einem, mit flarf rtciminbenem 9lanbo tcrfebt'nfm ®fb5ufe 
fammt ftlb. Sc^Iangeutette mit einem ^ijtoUns 
fd^Hlffel unA einem f^at}en Qfint^en mtt gc* 
wS^nHil^ 1t^rf4>lft{fd entiventet in (dien. 

^ejliunbotf lCy2 68. ft. tUit.«8ti4tcr. 

840. ®tÖbr f) r i n i 0 n , (Solbarbeitergefeae (?) 
von ©alml'ac^ in ©ürltemberfl (36—40 % alt, 
mittelgroß, macier, ^ot f(b»arjc ^naxt, fcb»rarje6 
©(^niir'oävtiiini, ift f^Iedit uuD i\-fimutjii^ u. 91. mit 
braunrni. au bm Vermein ^erriffenem ^^ccfe be< 
rrdbet, fpri(^t ben fd^toSbift^bm 2)ialert); berfelbe 
ift vvrbciitiii, in fcer S^ac^it tcm 2i:f. l. 3)1. im 
ÜBirt^^ufe )u ^aibenbof bei $affau ein ^raun« 
Icbcmci Portemonnaie mit 10 fl. 12 fr. (9lcr 
1 fit bret i fl. ®t., 2 (5c<^M0ner, jn^ei 24ci ic) 
ehttoenbet }u baben unb übernachtete balb barauf 
im SBirtb^bauje @ee{ietten, jtDifc^en ^^^affau 
unb ^ildbofen. 

ff au 1012 68. ir. UntsRiiltcr. 

841. Stlfa^ (Sr^arb, ®fltler8fobn t>on ^fcfts 
beim, auf &xmi b. "ürt. 282 ^. 3 b. 6t.=@.»a, 
Ätt. 40 B. i. titt. 41 m- 3 b. 

XrannHetn 9/2 68. ft. nnL4ti^. 

812. 9latff 3a (ob, {^SttSferSfo^n «on ^aots 

bac^, Üanb,! ^Bil^bibutj'j, h>egen 93erflC^cn8 bei 
^icbfta^ gemäl ^rt. 41 ^bf. 3 bei 
betfeite \fi 24—25 3. alt, 6(onbe ^aare, 
ninbc8 0er>«^{, frrt*t fcbr (fife u. langfam 
unb treibt fid) oociüglid} in ben i^anbgericbtäbegirfen 
:£)orfen, SrblttQ n. 9tettntftTlt a^lK. ^erum.*) 

SonbKut 12/2 68. Jt. HI. Ilnt«aiU^ •) CoDf. (i.=!ß.«©l. 94 3. 4352 (I866j. J)ie SReb. Digitized by Google 54 Wiattmtv 3offp^, «djretneracffOc 
ton Jtltmac^, totgen ^krge^ml ber Mrpervnrlr^ung 
(«rt. 234 3- 2, «rt. 235 «b(. 1 b. 6t..®..SB.) 
auf ®runb b. m 41 »f. 1* «Tt. 40 tttf. 2 

3. 1 be« 

«Uiii^butg Jl)2 68. Ä. II. Um.-SRidjttr. 

844. 9)ntoet Staxl, Xaptjiercrgc^ilfe oon 
9Mn(bcn, nxgtn Ser^c^mi ber llnttrft^Iagung. 
(6t*«.<8. «rt. 293, 294 3. 2, (5.=®. «rt 41.) 

Donauwörth 11/2 68. ff, in. Unt^Kit^ter. 
f^txisLü) (beü. 3ö— 40 alt, mitularog, fyat braune 

«tft«4«tt 43. 1(112 68. ' t. L 1titf.4M4ln. 

846. tticbcil ftorbula, "iDienfimjßb au» 
^reu§fn, in le^tfrer 3^* ju Iruberinf^ im 
^ien^ unb ). 3* Pi^<tg, twgen mehrerer Ditb 

IRim^cR 1^ IQIS 6& 8. L UnURi^Iic. 

847. ÄitfUng^c^. J^einr. Äarl e^rifiian, 
mba oon ®clbi|», a.*%. i){aila, @olbat bcd fgl. 
5. €hrt>. SRefl., (5' 9" 2" grcfe, ^at Wonbe ^aart, 
nietfre ©tirne, grau« 'ülufltn, bleutet; J3;irt, runbe« 
gciunbfarbigc« ®efi(l)t, (r&ftistn Üöcperbaii) tpcgen 
Staube» ouf «Tunb b. «rt. 300 M ®t.*®.=9 , 
«tt 38 b«B betfclbe bcfertirte am 17.9lot. 
t>. 3. )u Gpe^^er, tfl tbrnttf(^ mit brm im 

71 3. 4836 (1867) }ur Scr^aftuno 
aHAgeft^riebcttnt 9t9t% ItUIint unb itl 
minme^r ^ie^cr liefew. 

SuflSbutfl 11/2 68. St IV. Unt..SKi4ttr. 

848. fOtüitt 9(nton, ©äctncrdfo^n unb 
9lc|0cr um «ftM «mi3| IM. 371, 374 3. 2 
b. ®t.=®^9., ID. Q(tM«i> M ^^(«NiftVi*-^ - 

St. 9lr. 31 JE. 
IRünAni I/3. 11/2 68. t» 1. 1tiit«Ki<h1n. •) e.^^p. iöl. 71 3. 3318 (1866) ? iReb. 849. ;Cd<|>fletter «nton, ÜÄttflergefeae 
Mii ^ffau, j. 3. ^gant (bcU. 33 alt, mittel 
grog, ^at bramte ^mt) »«9« me^fcccr ÜKtcr^ 

f(^iaflunqen. 

9ian(f>(u t/;^ 11/2 68. IM. Unt SRi^ttr. 850. fftiät CSBenjI) launig unbe, SJtagb 
oon (^c^mamMbctg, fibg. {Kegen, tMgeii Z>ic&ßa^s 
Mrfui^. 

CeggenMrf 11/2 68. t. 1liit4tU|t(r. 

851. SJ'^asd @eor9, leb. ^airirarbeitcr Mn 
Jangenreij^, iibg. aBcrtmgen (26 3. att, 5' 11" 
grcg, bat braune ^aare, bfamben Oort, graitt 

^ugrn, \p\^t 91afe) am 4. 3^o»Sr. ». .3- »»^B** 
2 in X> Illingen oerübter Ditbftdi^lc Smonatl. 
©efängnig oerurt^eilt; berfelbe ifi unter Souri^ 
ri(^tiquni) beS unterf. (9tx{d)tti in Mc <8cfaiigieR* 

^Inilalt t'i(^tenau ju liefern.*) 

DoiiauroSrtb 13/1 6H. ff. ©tjirf«fim(bt. 

•) Conf. (I.:^«L 5& 3. 3598 (1867). SRtb. 

8.52. ftiitberntAnn «nton, 20 alt, 
ö(^lo|i(rgc(elle oon i(5nig6iDalbe, wegen £>ieb|ta^l6 
am 8. «.SR. gu 6m«Mitf. •cfiiifliril Mtitrt^.*) 

9{(flen»burfl 6}t 68. t, Qqidlitri^L «) CmL M» *«- 87 S. 46ti (1880. ü. Rcb. 

858. MM^t 8enebi(t, 40 3. all, bbiger 

ffSffr oon Xrunjen, $!anbg. ftenq>t(n, julc^t 1» 
>J]^uthmann6bofcn, jfonbg. @rönenbai^, bun^ 
(Srfemitnfl beS CM^MTgerid^tfbofc« oon e^fioolbm 

unb Ulenburg com 2. 3)fjbr. 1867 wegen l??rpfr» 
t>erU|}ung jur ®ef5ngni|^rafe oi>n 1 ^af)t 6 ^Dlo^ 
naten oeruit^ilt; becfette fai bU <8efangenattfkatt 
$?i(btenau ju liefern. 
auflSburq 16/t 68. ff. ee)trfftflen(bt. 

854. Battwoartnet ^oHnn, 28 3. alt, 
pxct, oer^r. ©üterfd^ffner basier, am 20. 3uli 
1867 »egen Scbl^S^i^'^ ""^ ÄiJn>en>erl<|jung jur 
®efangni§Prafe Bon 1 3a^r 4 ÜJlonaten 15 lagen 
oeruri^eilt; bi-rielbe ifi in bie ©efangen^VnflaU 
Q6ra<|^ |u Itcf^. 

8t egcN Iburg 1411 68. ff. Qqirf»8cri«bL 

855. ®*äffr<t '■^0 3. alt, l^icnft. 
fnec^t oon ^oaenba<i>, am 21. 92oobr. 0. 3'>*X8<*t 
^bf)ap gur ®ef5nflni§|lrBfc «on 3 fltemrtni 
15 ^gen »eruTtbeilt ; berfelbe ijt in bot ^äUoß 
gefingnig }u !)Urnberg liefern. 

«icbttcb lö/l 68. It eqitfAflCcUM. ilUi#f0ffi|ii]i|ca. 866. iQffettenblAfkaph} SDd tm CT.» 
^.»501. 7 3. 533 (18G8) befannt gegebenen Iiieb» 
fiafflt ift ber Dienfltnecbt (Seorg SBaber oon 
Untert^ar^im (35 3. alt, gegen 6' grog, bartloi, 
bot lauge bloube ^are, foK iflng|l ^tmmfllKf bnnfle ^«ppt, bamuter bfoutvoOenen Unletfitlef, 

lanc;e ^>ofe getragen ^bcn) oerbät^tig ; berfelbe ipcUe 
ermittelt, burcbfud^t u. bei 9}oc{tnben betr. iäblaiett 
verhaftet unb lieber geliefot werben, 
«ugfburg 4|2 88. It L nnt-.9li^ 857. Stumpf ^o^ann, leb. 6<^u^ma(^r^ 
gffeO« oon SBalbbrunn, @. '21. Sarjburo, todi^er 
auf bcr 9Baiib«rf<^ft ft^ sctvobn^eitdmägig in Sffentl. 
Äranfenanftaltfii ^ufiialjme üerjcfjafft, tt>oQ< mitlelft 
Qc6nnbener 9toute in feine ^etmat^ MTloi«fen 

SllT)»ttrt »Vt 6a. t. QqMlamt. 

858. €W^tldbev. 9[nbrcaS, (eb. Sc^mieb^ 

flffelle üpn $^ll^b^rnbeim, b^t bcr ^oli^eiauf^ 
ficbt (tttjo^^cn uub ftrcunt Ugitimationj: u. mittel- 
los ^rum ; brrfclbe »«Vt «nfBtflViffcn nnb ^cl^r 
gcHcfert »erben •) 
ttf f tu ^ c im 3i2 68. it. «cjirffamt. 

•) Conf. C<f^4H. 14, S.H, St, 53 (1887). fiU Kcb. 

859 IShven^hexQtt (SBal)) Sodann, 
(11 ^. alt, fräftig unb untnfcl^t, bat runbeS 
@efl(^t, brounc ^adtt ttnb Vugen, flunipfe 'Jlafe, 
trigt hinfle ""^ Sctnt(etber, iiiic^fappe mit 

6<^trni) ift avA ber Sielt ungdanOalt babier ent- 
n)i(^n; um beffen Wflitlieferung toirb erfut^t. 
eanban a}9i. 26}1 68. f. Bqiiflanit 

Um ^rtnittliiitg unb föetanntMbe 
be«tlufrntl)altc« na^Wjffti^Metff fk« 
fönen Ufivb erfu<|»t: 

8nO. ^ieqlmüUet ^Ri*ael, '3>rec^8Ier unb 
IJoitti&ngcr oon ^ier, ali SBefc^ulbigtei wegen Ser< 
g^en# bei v"dnijti; fttOf er oagirt, looOe er Mr* 
$aftet unb anb" jicliefert tterben. — C. M. 1008. 

9DRün*fn Ijj. IjV St. Unt:9ti(bt. 

861. ^ßuf^l^eüet 3obann, ^y^aurerpatier, 
unUngit in ;]|ngoIftabt beim ^bt^boue befc^jtigt, 
oli lBtft|iilb> Mflcii eeife^f ber QevMiiimhiag. 

B(ll|eim 1)2 68. t. IL Iliit.tiRu|tir. 

862 ^önita 'BU^tlm, Ub. Mux 99n 
jRömbcrfl. - C. M. 120, 
1R ftn e 11 1/3. 3/2 68. 11tlt.*9ti(bt. 

863. igedmaiet ereilen), SRagb oon 
Otci^ing, üoiibg. gtoUwrg «JfD., hwgra S)icfefla^. 

Saablbttt 3}2 68. C 1. lliiL^W^lir. 

864. fieUrt 33itu0, (ebigcr Xo^IB^ »on 

Äebelfoffu, ©. 'Jl. aivgeiiÄburg. 

9tcgeit«buT«i ti«. Ä. I. Hut. :Ui.Wa. 

865. Sciftlmoi'l^ ^nton, ^a^lö^ner auA 
^bUipp^bfltte in 65bmen, unb 

866. ^tifelmaiet ^uliano, beffen Zoö^ttx, 
«U Bcvgm. 

O c Hfl t nb »T { 41? 66. f. 1liit.iNi4ter. 66 

867. !^iitm<iiet ^axt'^^Uni, 0ftiMC «Mi 

(Suflenbiid), i'bfl. ^DiitterfeU. 
Straubing 4J2 68. St. II. Unt-^SR^ter. 

868- ^tcgec Xaoer, 3t<nmergefeQc ooit 
SKocibitrg, all 2)amniftht 
9rcifin| 4ß 68. «. VtitUK^ 

889. fßuvQtt <Sü\)^xo\xnt, lebtge Ocfkitf 
mai^erin ton bier. — i. »r. 119iB. 
9Kün*fn Ij3. 312 68. si I. Uiit..Wct,t. 

870. 99aumaactnet %bam, ©(^neiberge« 
((He II. ^icr, 0» 8(f4<U0ter. C. M. L 3312|l7. 

«Anteil IIS. 5[2 68^ t. 11iil(if:«ltU|lcr. 

871. ffteitet %lo\i, taglSbneroon fU^ofen, 
ianbq. ^olfratdbaufen, aU 2)omnifirat. 

«Beilbfim 1/2 68. St. I. Um.^3lt4tft. 

872. kommet gcibricb, (Sifenbabnarbeiter 
i>on Oeitlabm, 8.>fl. ihamboilb* ~ C. H. 964. 

Stunden i}S- B12 66. ft. 10. 1liit«i4ltv. 

873. ^^a\t ^afpar, Gcbneibrrgefeae t>oii 

©iieÄbederjell, (5)er. 'jlidja*, cinel ©etrug«p*r: 
geben« bcfdjulöigt; im ijaUc iÜagiren4 ifi er gemäg 
%xt. 41 ibf. 3 b. |u iKibaftm mb 
ju liefern. *} 
«ugSbura 412 68. it. III. Unt.'iKi(btrr. •) Ood; 9^^daL 37 B. 2600 (1867). ^ «dw 

874. ^(|)aut ^ofepb^. 9llagb m RUb« 
lingen, roürtb. 0.i%. gl. i)iaau 

itrmplen ^^ 68. ft. IL UnttKiibttt; 

875. SPitttnger Ulbert, ^einroonbbSnblcr, 
frAber in 9«ff«n «. Re0ciilbttr0. 

eanblbut 8/2 68. t. Ilt. Unt.<9ti<blti; 

87& fB^ffethutqet Ketefe, SDUab vtK 

ffidrtb. — Z. "Ulr. 149. 
atanc^tn 113. 812 68. St. I. Ont^dtii^a. 

877. Sans @ 9 b 1 1 1 a , lebig, o. J^eimbucbcntbat 
lf<b«ff(itbttTg &J2 68b St, 1lnt.«IU(b(ff. 

87a Ctc^er N. N., «rtbent* «nb 

879. ^trgct gfrantiita, beffen Sb^M. 

S t r a u b i n (1 8)2 68. ». III. Unt.:9ii(^ter. 

880 (9raf X it b r c a •,^S)tcn{Une(bt o. «UbcnM 
borf, Uanbg. @d)n>anbotf. 
ffc gen »bürg 8/2 68. St, 11. 1tnt.tftl4t 

881. ^ttlKV 3 0 f e p b , ^ientifnecbt au6 fiengl« 
bam, &tx. ^farrfirebcn, oli 9ef<bulbtgter. 
■Oaffcrbttrg 8/2 68. SL IL Unt.«8tUbta^ Digitized by Google 56 882 fi'annattii Uirtd) von i^fin^^, 

2antg. Hiblinfl. •). — C. M. 121. 

TOflnditn x\% 6j2 68. ». III. Hut. ^RicHcr. •) Cont <L>$.^ei. 12 B- 527 Wlcmtfc. 883. ^trittbaitfrr ^llct«*, rcrmal. 9?ü<l>frn- 
!|}facrrir(^cii 10|t 6R. IT. IL UiiL4Ri<^ 884. VfHel 3 ob Jim »on ^mnleV- 

(J.=*p.=23t. 56 3. 3671 (1867). 

886. SitUet Soreni von dtrubaib^cf. 

C^U'W. 7 3. 524 (löÜS), 

1 B- 11 (1868). 

887. iU>üet 'D?i6ae( vcn tbannbattfen. 

6. ül ^ 4U72 (1Ö67) 

888. fUmmeitt ^ofep^ 0 Cbend^UiEi^cim. 

67 3. 4620 (1867). 

6.-^;5..ä3l. 7 3. 5UÜ C18Ü8) 

89€L fdivttttf^euet %xani von ^cl^en&er^. 

<S.'9.*9(. 80 B. 5647 (1867). 

89L Wtü$aun ^ otn i n t f it d von CMnjbur^. 

1 B. 27 (1806). 
„ „ „ 4 3.272 (1868). 

802. ^anfl Barbara von '^icUrMing. 

«.«$.«81. 46 3- 3097 (1867). 89S. Oncl^tiec 3e(an« «en SHcbemS^r. 

6.»?.=1BI. 1 3. 42 (1868). 

891. £aill»llfiac|>et e i n e f i u ^ d Ununborf. 

66 3. 45Ü9 (1867). 

806. SIptf) ^o^ann von i^ürtl^. 

e.*$.rSI. 9 B. 665 (1868). 

89ft. Minder r^rietri* ton Solffrfircbcn. 

(^.=-|?.=Ü3t. 72 3. 4931 (1867). 

897. ^bet^vb i)ad)ael m 'Ji)2cctinafn. 

C.*$.>81: 8 B. 582 (1868). 

888. flUcftmr :3o^ann von £arla<^. 

6.«$.«8L 2 B. 118 (1868). 

809. 9UcM 9)}at^ia£t oon @6natb. 

6.^U^«I. 8-) 3. 5987 (1867). 

900. ftlcin 3)Urta von Scbeppadi. 

55 3. 3607 (18(.7). 

901. ää$aititigec 'Bieter von i'aimerftabt. 

(S.*$.«e(. 9(1 B- 6495 (1867). 8 aber 0eero . . 

©art^ 9lu(\uft . . 
^autngarttur %t!am 

JBed'cr ;^^c{iaiu! . 
iDirten^cuer granj 
8tt46ner 3oiami 

SBiiblbeU er ^c&ann 

8urft(T itwA . . 
2>eid))iatt(r «itton 
Spengler .... 
^lirmeicr Sort^ol. 

ffiilleT ^orcng . . 

&va\ Unbreoi . . 
^ecfmoier ftreSjcn) 

^&nita SDil^tlm . 

^ubet 3cfep<> . . 

^arniati n Ulri6 . 

Äellcr SPitij.' . . 

StitifU Sitnttitt . j!U|>liabctird)c ^nccapitulation licr tarnen. 856 

8H5 
870 
854 

880 
89U 
893 

Hin 

869 
844 

849 
836 
867 

P!)7 
859 
885 
892 
8Ö0 
863 
8(12 
881 
882 
864 
853 J^inberinaiiii tbit«n . . 852 

SiiSrinsT ©ccrvi . . 847 
i c g U n B 30^ ^itt. St. (if)X. 847 
ftittv 9Rom .... 900 
.Heller mxM . . . .887 
Sautenbai^er ©incflud . 894 
Sauten Jammer 3o^.92ep. 839 
Vin.MiuMor . . 888 

i'uraä (ir^arb .... 841 
Diaflq @forg .... 851 
ÜJlattiner 3ofep^ . . . >^ ? 
lUebercr SoDann . . .898 
Wtaitv atnton .... 848 
'Ik'olaucr ^ommiftti .891 
Dürft jhtnigunbc . . . 85Ü 

'^c\tph 889 

iüttinger Gittert . . . 875 
i^lölel 3oböMn .... 884 
fKappIer ^ubwig . . . 836 

9iat^ 3afob 842 

Diciter m^is . . .871 
iRicM viiatljiad .... 899 
9? in gier Sriebri^ . . .896 
fftotf) ^cfyxnn .... 895 6(^alt ftalpax . 

®*aut S^ffT^a . 

G^nciber Vnbreoi 

©eben Jtcrbiifa . 
©oinmer t^rtybrtc^ 
@teger, Scribeitt 
Sieger gran jirt« 
Steg er 3^avcr . 
etetn^aufer %[oii 
3 1 c i n {) c i mcT Ottp 
»tö^r l£t>iiüian 
Stumpf 3cb*^nn 
Trcibl 3cfcpl} . 
lU.^ agner ^ilnna . 
©altin ger J^tUt 
Walj 3obauu 
^^afferburger Störet 
i^ebei iDlaiia . 
Ben^l ßunigunbc 
3a ng 6vbiQa 
3eife(meter Vntim 
3eifelmeier Juliane 
3ieglmäUev W2t4)ael . 873 
. 874 
. 855 
. 858 

. 846 
. 872 
. 878 
. 87!) 
. 868 
. 883 
. 837 
. 840 
. 857 
. 83S 
. 846 
. 901 
. 859 
, 876 
. 839 
. 850 
. 877 
. 865 
. 866 
. 860 fvrnd bcr Or. 8i::ib1(ti<it QwfebailtKi (i'anu'o. Digitized by Google W'- 1». fflia^ni ■>(■ 19. Sttnut 1868. Haider. C(iaral-|9o(tKi-$latL (Ul i^tflons.) %nwatߧa€» MS ftcr t. Vflüict'Sirtftton iRunditii unter Okcrt«fR#t "fecff t. •tMtiatailcvic» 

Btr BBtt Dt» ^hhcib. MMI^I— ^IIIM»! II I Wl^ 

Dir fwgcU^ncteii '^ierfonm }inb an ou revro^v'^^^^'t Bci^örDen ab^uliefcriif nKtin itlf^t auMriUnidi Unter S^ortetQUiio betr, ^afU 
btftbie^ unb tSehhvimQ Uber bai- 99e: 
fdbtoerberrcbt fiti^ \u verhaften: 

902. ^^auet ^itfolaud, IcO. ItUtiitjütUrd^ 

Deflfltnborf V2I2 68. R. Uut..i)ücM<r. 

903. Sieglet .3«>f«P^r ©(^mitb^eifUe ocu 
8H>§i8 (25 3- «It, &til. 6' grc^, fiäftifl, ftat 
Mcntf ^a^rf, fd)irarje "Jluflfn, »^a^nlüdfe in itx 
oberen Dici^e, (tcg ft^ ben ^art unlängft rafiren) 
iDegeu i^rrorbcnit bed ^icbHaM^ (9rt. 271, 282 
Ui ©t..@.-SB.); tfT)f[l'e Ijvit ba« Söonbfrbutb Ic? 
©(^tnietgtfcQcn (^corg Bi<0(ct von ^cufknjclb« 
9.»«. fyxtbmi, im/An tinirSge bc< G^mMci 
©älterer t>cn ^er^tirtKf, gctfl^cr ««n SXciHingcit K. 
befanbcu, (ntiombct. 

ftttn^etfl I3f2 68 t. Uiit4Ri<^tC(. 

904 9jf<^er Xbercje, (äflflei«tei|ter «»n 
S)Ait|elf)ad), 35 ^. alt, tveldje in ber 'Ji.icbt vom 
7)8. b. Vt. aud bcm jlranfen^aufc )u SBruct ent- 
ipiaiio unb ^rt 1 9tc(f, 1 £(inb, 1 fRa(^tt))enf«^# 
1 9tad}t(aube unb 1 «ßaar 0U||xmtoffel tntiDenMe. 

3Riludifu r/3. 10/2 68. «. II. Um.sJRtAter. 

906. Xteuflet 3p^«nn >P ^J«' ricljtiAc ®e^ 
jcidynung bcd im €.^$..1131. 5 3. 325 (l^^^) 
unter bem ^tairen So^onn SEicnfl« |nr 9ku 
b^ftun^ au^Aefduiibonen ^icnfÜhtcd^tct MH Ölt» 
niaim^felb, (Illingen. 

•l4|lStt 12)2 68. ir. UMt^^ 

tMM. 91#<riiec Jtarl, XB^gffcne «on 

©iinRftet, njddser rerbSc^tiß tfl, beut SBirl^e 
^. Jtunntt^ in ^eigcnßabt am 3. Jänner 1.3> 1 $aar neue^ fc^tvarj' gefSrbtc ^ucbtenbalbfKefel 
entlwnbet ju ^aben (St.*®. 58. ^rt. 28'^ 3. 3, 
@. ®. '&x\ 41 ^bf. aji bie b<iti(^n(ten etiefct 
Tinb t^m abjunrlmm olicr wrai 9B(i)f4<#m8 

ju ^inbern. •) 

^of 12i2 68. . St. m.mitut. 

•) Conr. 19, 14 (1887). ^ RA. 

907. aSoIf «tp^on«, let. Scf^u^maAergefene 
bon !3)icmantftein, loegcn ^ergv^en^ ttx Unterfc^las 
gung, bei Xiti^M* 8rtm{(l (6u9.*8. 
«rt. 294^ 282, e..®. Kit. 41 «bf. U)*) 

«cm»!«« tJ/2 68. ». UtttiSH^tM^ •) Conf. M.*«. 55, 75 (1866). «1« 8tcb. 908. Weifet 3c|cj>b, 3itnn>"'naiinSicbn x>on 
ilJJittelberfi, liegen iüerbreibcn« ber Äfrperccrk^ung. 
(@t. 4^. a «rt 234 ttif. 1 1# Vrt.41 
?lbi. 1.) 

Henaus i%2 68. S. L Unt^Ri^lsr. 

909. C<IM»tr iraroline, 28 3. alt, leb. 

9tS^in con ^icbfiSH, »egen Tidila^Iterfle^cnJ. 
(«rt. 271. 282 SRr. 3 bc« ^t-.&.-.iQ., %tt, 40 
'Jlr. 1 bH «.«(9.) 
«t^flCtt t;^ «8. ft. nat^W^. 

910. ^btino $riebrt(^, (bei(. 40 3- oll^ 
^at nur Sine i^anb) 9iafinncf|crb4iib(cr ton 

@unbeTib(um in ^|)en, unb 

911. OläUer $)aTbara (ettva 40 3* aU, 
^at auffaQenb grogen d(üdtn), ©etfcn^änblerin 
»on ^benfdb, cincö Tiebfio^ bringtnb ©etb5(btig. 

SRani^cn x^^. 6i2 68. t. 1. ttiit.«»i(bU Digitizou Ly CjUv.'^il 58 912. fD^artin Barbara t>on ftcttrrlfKtcb, 
®et. ^ittbroim, (283.«», 4' 8-9" (»ro^, bla&, 
l^at ^cfefrarje ^nart, groue luflfn, rtumpfe iVaff, 
länflUcfaed ii^eftd^t), ntldft »«rKiaitig ift, am H. i. iU. 
frü^ 5i Ui|r au* bfm ^ufe M mc'iwieoox 
^{fftri Ircft »on 2eiper?lcl)f, (^er. ipoilglnciin, 
1 grünieit. .gjaisiuc^, 1 flolblidjcn Siocf »on SeitJeu 
ri^, 1 (aumrocUencu 9io(f, i grän gfilrciite, 
ttjotif 'e unb 1 fchfar^f ©dtür^f, 1 .^jli'tuch mit 
atauem (^runb unb grauen j^ranien, 2 neue fIvVt 
^cin; erik gugef^nitknc SctM^bcn, 1 toc'x^ti 
SciMÜNNiMficblem , 1 ab(ietra<\enen , ^rütifleftveiften 
OamMDoIlrod, 1 ^albivoüenen Unlenod mit grünen 
6tteifeH, 1 dwaS ^etragmen boumwelltnni Hauen 
Untencrf, I floine 8<beerc entroen^et ;u ^aben 

iart. 282 3. 1 b. ®t.= «. äö, Art. 40 3 1 be* 
l 9.)', Mcfelfec foO fOt Ober 6» alt no^ «Dlfiii<^en 
}tt flilc^tl', gema<I>t ^bcn.*) 
«nf ba« 15^2 68. St. UnL^dtid^tct. 

«) Ci»r. C<9^ 43, 46 (18C7). - Cic «ik. 

913. SEBebev ^Hnton, leb. 3<tnm(ffl'f<Q< 
^{eueubiniifnl^infcn, .^emau, n>ei\en "Berbrw^n« 
tti 'Ikriuvbr^ j^unt dJ^pbrauc^ bed '.t3ei{6lafe^ unb 
»egen I).e'j{la^8ecQ^ii« auf ®ninb bei Vrt 41 
bei 

JXefltnSbutrt i:S/'2 6.S. vf. 1. Hut. ;tiu1*icr. 

914. ^UCb* 0 ^ a n n 'Jiepomucf, fleburiiti in 
^ilpoititeiu, be^eimatbet in ÜJlüncbfn, in Unterer 
3eit "Jlflent ter TverndifiMii.iifleffnf'.inift „Tfutfcbfr 
'|5bönir" »eiien iÖevA'l^en^ Der Unterid^la^ung. 
(«rt. 2'J4 ^. :i b. et ffl, -3., «rt. 40 U*f. 2 
ij. 1, ^Irt 11 'Tibi. 3 b. G.-.®. 

9Jiü neben ij.V N)'3 ßS. ft. III. Unt. :Ri*ter. 

916. i^UtU @eorg, leb. ^auer^fo^n son 
6eitmeclbeTA (98 3. aß, 6' grog, bat ^une 

^aare unb -nuAen, ipitK 9^fe, wcittn 'IPhiiib, Unp 
liebes ©eftcbti unt 

916. 9taut ^anuaxivit, (ebiger iüauerd{o^n 
»wi ]ttci(^o<)vicb, (40 3. a(t 5' 8" ere|, 

f(birarjbraune, melirte 'rpaare, braune 31uqen, fpi^je 
9laf(, Iängli(^ @e^(^tj. nxgen Vergeben ber 

mcmmingcii 1912 68. t. 1liiL*9ti4ln. 

917. 4^f«tiirrl 3o(., ^utsM^ngcfcOc von 

tnt^nonnSftetn, unb 

918. ^tSj^abext (srieOni^, ®(^ubma(beTge' 
fcOe aui «DtOn^, «Mf «mn» t «rt 189 «bf. 3, 

«rt. 171 b. St «tt 41 Mbf. 3 b. 

«uiSbad^ l.^J > 68. «. Hnt.^:Hi*t. 

919. Slötnbi i^üttmaiet) ^ubwtg. i3(> ^. a(t, 6' grol, 6ommer)prcf fcn im 
(Sefidbtc, ilcifett regten Bcigefingcr) unb 

920 3^ti<bavt "Kario, ©^rbu rStoditer »on 
Oi-efOiaiub 1 Vmbß. .ffclbcim, bff)\-n .^iibättcrin 
(in len ,iUer ^abren, a^<>B unb ftaif, luubed 
blaffa <8«fl<bt) tsegen QetrngMrg^i. 

Sanblbut 16}2 68. JL II. nnL-fti^ler. 

921. iDlalec ^ob^nn. leb. BfUfl^fbergcfelle 
von 2Blln^ r^borf, (^(in. 9tiii)Vcctft)ca, <8ci. %i(ba<^, 
»»cgcn 'Cubftabld. 

Ilt«tti| 16|2 68. <. I. niit.>9K<btcr. 

922. SdOttll^ Xaver, 64ndbergcf(1Ic ton 

fyöd)\ütt. nad) ^)lrt. 282 3. 3 ^. ». unb 
^Irt. 41 %h\. .1 b. <J.'.®.*) 

SHe^unibur.i \U:> m. «. II. Unl.-iRicbt. 

•1 Conf. (5.:i5.:«il. 82, 87 (1S67). ©. jXcD. 

928. ipakn ^ricbric^, «Ukflner ober 6(bä|f: 
kr au« iBaöi cutb, nad) ?lrt. 271, 273 b. ©t..i»..Ö. 

y!ün*fM l'^. 16/2 G8. Ä. I. Unt. JKtcfUfT. 

^unt ^trafooU|uge fitt^ tu i»cc(iaftrti: 

924. llrbcr Wat^ia«, 40 3. alt. lebtger 
Diet^^eri^eielle oon ©icbUng, Vanbg. G^^am, am 
3. i^ejbr 1867 ntgen ^ebfta|l« in contnm. )H 
4monatl. ®ef5ngni§ eerurt^cilt; berfelbe ifl unter 
'^Vna(bri(btigung bei unterf. <3erid)ted in bic <9«s 
faugeuanftaU Imberg liefccn. 

nennbuTg v/fB. 1t/1 68. JT. fk||itllgai(bt. 

•1 ()oul. .!'l. 7 3. 2*18 (1866). 

**) . ... 82 B- bBl7 (1867). S>. tRcb. 

925. 9SSt4> j^onrab, ynlgo^d^lampttet, 

19 3. alt, IHaurer rcn Oborctacb, JbyV Ävonacb» 
lue^en Dtebfta^U jur (^eiänguigjirafe von 2 üJlon. 
8 Xagen «cnirf^ft; berfelbe In bie (Scfmgen- 
ttnilalt (Sbrad) ju litfcm.*) 

S[»naib 2I|1 68. JL^SBcjiiligaitbt. 

•) Ooof. «.«9.««t 74 3. S013 (1867). T. Rfb. 

926. lieblet ®eorg, oet^ir. Sibubu<ad}er: 
x>on bier, prct , 25 % alt, »fgeii 9Aigb«inb« 

hing )u Smonatl. ^efängnig verurteilt. 

nftrnberg 8/t 68. f. «ciirflgeri^t 

927. kvönninßev Oeorg, ©(^»miebgef Oe 
»on fiangborf, ijl md>t, wie im ffi.s^J.sSl. 85 3. 
5974 (^1867) requirirt, in bie ®efangenan|iAU 
6bra<^, fonbcrn )u Imberg )u liefern. 

iDc0flenb«tf 6irt 68. t. «cjittigcti^t. Digitizoü by 69 928. J^ain^^ 9(ugutl, CommÜ oon 9ltu< 
ttti(b(in in ^^p^mrn, ift ni(^t, toxt im 6. "JJ. i3l. 7 
3-49ö(LÖ(>d) requirirt^ in t»te ^cfangcnanitalt 

«traHtini «iß «8. t. 6Qirli«tri4t 929. iBatt^ 3ofe|»^, ©attlerfljfeaf Bon 

Jötdi.-nlvanb, ift niit, loie im ff.-^. 331. 3 3. 240 
(^1808) D.-rfüit, in t>ie (^ejangenanftalt (S&ca(^, 
fonbent $n Umbtti liefern. ttitdfoffiliwiftak 110*' 9äU. (i0l9tK) '^Im rciuu-ritaA brn 
6.Tw. in *er ,Sdt «on nad» U^rbiÄ liUlfcr 
Äbtnt* TOHl•^e» \u Äaufbfurfu tev (^lOB^änncv 
§r. @(^rater, beff^n grau unt iD2adb anfd^eintnb 
mit einer Urt «n( «nl getviMnffl^t«,ier Hbfldit 
crmorb.t; ein erjl am nSi^fttn .Wcrjxcn im cvfien 
6tcctro<Trc tti Oaufe# bemerftcr Oran)) ffl(rrtc jur 
(^nttcdiina. <5in ^lbA«infl an (^tl» mt ®elbfd- 
nxrib fonMf bic (Sntjitbnnt^Surfac^c bfd :!^Mnbed 1)1 
bi» {etil nidit fcftatitctlt, toc^ ii1 feit itx X^at ein 
bem IC. Sdjrater ge^örij^o« dtaltenjän .er^ünb<l)cn 
(ndn, tteiblicb, gefdinittcn, t^uufdgrau mit Uilflintii 
^aaron am ftopfe, fll^ am üfibe, ba e^ im Dcric^fu 
©cmmci iieidjou'u »toiben, b^rt »i"f i^uf 

Um jovcjlamft.' Äpäbo nad) bin ib.itfrii, fcn?!' 
nac^ beul bcjidd^ncten J^üutdjcu n\xt> ciiuc^t. 
Ccm^tcii tS^ 68.' ft. n. IUit>tRU(ln. 

981. Sa^mafrr SofetJb, anaa.r,vi(Oc ton 

^8d)ilatJ, Xffateur b.? f. 13. 3"f ^H-, ^^'ff " 
«ufareijixiifl im (i it$»!Bl. 16 ^. Ö5ü3 (lÖiiT; 
Ulier octAeblii^ requtrirt Mtrbe, treibt fi^ a\f 
fiRütLtxf^tUÜt in ber ißfal^ ttm^. 
4>Bd)Wabt aj«. 4j2 68. 9. «tütf«ami. 

9.32. i0^iiii)eiiricbrr t b 3 1 1> i " ^ t'f f 
bad), ter m eine ^olijci.ui(ialt cingcliejcit ircvbcii 
f«0» ^ M »or lOefanntiiab!' bei ^efd^htffcd ent 
f^t, un^ rvcUe berfclbe aufscAriffcn unb ^ie^c 
geliefert toerbcn. 

Sllcttif fcR 6|V 68. ff. <Bqicfi«nt. 

988. ffta^n^kubt ©ecrg wn ^«nffiirt ift 

feit ,u'ftcrn 'JJ^ittcift \2 Ubr, mit '20,000 ®ulbju 
fiac^tifl, bte er (einem *Sater fleftc^lcn; um bcffen 
Oerb^ftung mt aTMalbifle 9ta4rii^t Mtrb erfu^t. 

eignalenicnt: 10 3. alt, mitlel.iicf?, bat 
fi^male @taiur, mageret fltibli(^e^ ©eftcbt, lang« 
fc^narje ^aarr, fdimarjcS Gd^nurb^lrti^, 3'^?"lfl^* 
eben redjt«, bie ©t rn« liufl cingebrutft, etroa* »ov 
Irüpptlten "^u^, trm tuntelblauen, flodigen ißiutcr 
Tocf, Ataue 4pcf", (S^'inber, 9laM unb 5i"fl<'ff'i'A 
mit 9iubin in ©riOanten, flolbrne U^r unb StttU, 
fiibrt einen alten Slciftfad mit fl4, pfltut 8drfeu 
}u be|u(^n. 

Sravff urt «iHt 161*2 67. t. fS«n|ci»il|lbittm. 934. (ttufdeaviffeneieffeftctt.) onüiur 
3c^ann, ^jnbcwmanii aii6 ^kbwabad»^) (47.3 
a t, unu-ri i^t, bat bo^e GtirnCr Uenbe (letnlftcte 

^)aare) unb 

936. diaufd) iDUrgaretba «on 3inibovf*ji 
(38 3. all, ft^font M Uonbc ^are), loel^ |tv< 

fammcn in t'ljter ^<\t inSbefcnb.rf ba? ?(i '\ti un' 
Die (^egenb um slBaj jcrtrüDingcn a\i ^änbler 
burdijoQfn b^ben, flnb im 9<'fl<^ wn 5 ®Sden mit 
©i'ttii'beru, ein Tupüinon V^udjtcrä unb eine? 
leinenen ^anbtud}e, ^c^^cid^na Ii. G., betreffen 
Morben, mld^i C^eßcnflSnbc bi^<:bf^ tea^rf<b inlicb bei 
(S5clCsUMi6eit ici UclciiiaiaUo in iBiitbdb<>uf(i^n 
entmenbet mürben. Um @pä|)e na(^ bcn 2)amnt* 
fttaten tvirb crfu^t 
S)»Ka»»btlb 6/2 68. ' 9. 1l]it.48ti^. •> Conf. 14 3. 805, 806 fl867). t>. Web. 

936 ;3tinber ^Jljilip^j, 29 ;X alt, >JJialcr 
gffelle oon SrriSb^fen, Sanb^. türfb'im, ift rer 
täd)ti>v am 12. e. vW. bcm ^Rrit)r<^ffcnm S'fd)! 
ju @erjcn, l'anbg. 33iUbibur.i, l fi b. (ä^linöer- 
iibr (mit r5m. 3'ff«r"» ftSblernen 3<ifl'™. 
bintiMi aufjiivobf". »"P' 3ifffrt'latt ^lf mobrer.' 
l3))rün)K nn^ ift ^nMidKn 6 u. 7 ein ücf t^aauÄ^ 
gebrw^n, auf bfr JUtiffelte ift in ber >IRitte eine 
blumcnartiif "Ceruetnn;^ sravifrtl, 1 nlb. U^rMte 
(Gflänflig, 1' Utiß, i" ber 'JUiittc mit fcrjjolb. >£;d)ubcr 
unb an biefcm ein tlrine# @tfi(t ^^ctfdwft) unb 1 
c\clb., boblfn, petölbirtcn ©ie^elring entn'cnbft ^u 
baben. S^ecjelbt ifl nacb ^^'> ttblatcn ju burcb^ 
fm^eN fotifee flnb i^m abtnnebmeit unb anber gu 
(enbfn jcbcnfarid aber fein ^liifcntbalt an^^r aii^u 
3eigen; bat tcrjilbe feinen ftänbigeu '£)ienft, fo ift 
er meflen Sergeant bcf ^iebfta^i {emfi| fttt 41 
Ibf. 3 b. (S. ® )U «er^ften. 

eanbftbut 4/2 ß8. 8. III. Uitt.<iRiibtic 

937. (Hauh.) 9lm J9. x>. würbe bie 
iöaufr*to<bt« "XU. ^faffcnnwier ocn [ b en flet ten, 
Übg. WttbiburA, einer leb. ^tbb8rfe mit ftS^lrmen 
SAtieftf, fammt bfil. 0 ©ulbfiiftilcfon im'* 1 f[. in 
deiner Wtünit beraubt; Qerbaibt fällt auf einen 
^abernfammlcr 6fbafliaK N. N., fllanbli^ 9tles 
ber maier anl V^borf bd Sanbliut, ebex av« Digitized by Google 60 

;iO ^ alt, ^ ncinen blon^n ibocfcnbart^ trug 
cfall 19 an bie Ahnte mit Sct)«T fetfc^te ^ofc. Brau« 
um l^^l^cn fcvV 'riioeb.uterfiut un^ eine brc^uuIe^., 
gfavchij)efa|te Steiictajcljei am 29. t>. M. »urtc NiS ??ntfnt tfffclbfn bi'ffctl>cn burdö ten fflemetnbft>cr 
fte^tr Ston) Ve^i^ubcr oon 6air8bctf tontrartg- 
nixt. Um €^8^ a. Qn^aflung bei G e b « {Ii an N. N. 
(g? i e b e r m a i c r) ^tmi% «tt. 88 b. ? nnrb rrfui^t 
eanbt^ul 612 68. «. Iii- UnL-Ki^tcr. m SRittem, JpabciniamwUr. 

8 3. 607 (1868). 

«..«.x»U 77 3. 5423 (1867). •) tHeKcb. •) Conf. 7 3. 366 (18G7j. 

dlO. S^rautmantl ^einrid) von äaridbcrg. 

t.«$.*«K. 85 3. 5970 (1867). 

Ml- fiafti 91 n ton, taglöbntr. 

€ .?J .S3l. 35, 77 3. 2472, 5412 (1867). 

M2. •taWllf ^bi(t)>P von @iid>ei. 

943. Vo|l|l Schorn ad oon (Saimerdbetm. 

6.=^.^Sl. 35 3. 2474 (1867). 

88 3. 6291 (1867). 

tMI. ^CtHnaer ,3ofeplj oon (4)eiia^5rinii. 

(E..?l..®L 84 3. 5930 (1861). 

MG. 9Ratt»er ^ofepb oon mhm<i). 

(S.»4P.«jül. 11 ^. ö43 (1868). 7 3. 488 (1868). 

tM& ®eial SRatia von Stcocnflavf. 

14, 33, 80 3. 815, 2328, 5656 (1867). 

<S.*9.t8(. 7 3. 480 (1868).*) 

r) OoBt M.«8L 79 3 5527 (1867). C 8M. 

950. SfUppIb '^afcb v^LM^ Slipf'H^oui i:t)at bie 
i^m junfanntc @ti:aje in ilBüribuTQ cijlanben.) 

e.*%m. 44 3 2018 (1866). 

961. i^QÜtafiliet ^ot^ann wn üStibenbero. 

%,>^.4BL 60 3. 2793 (1866). 

962. ^Hml So\<p^ oon j^neUing. 

6.'.^.=^»!. 10 3. 780 (1868), 

953. Sucb^I <S)eora oon jpaucfinua. 

e.>9.>»I. 8 3- 5^7 (1868). 

954. iOaillieKSo fep^ (fot). bu itliger eepp) 
t>on Otlerin0. G »$.>e(. 58 3. 3832 (1867). 

95(k.#llM ,^'0[e(>t^ oon jtail^aufen. 

6.4.=Söl. 10 3. 7()8 (1868). 

. 931 


&<B -lUar 


. 944 


9lei<^art SRaria 


. 920 


Steifer . . • 


. 908 


!6ouev iKifoIau« . . 


. 902 


ÄörnDl üubmig . . . 


. 919 


©cbftmcr Caroline 


. 909 


'£)anncr ^o\t9^ . . . 


. 954 


^röniuger Qitot^ . . 


. 927 


@d)Umt><tcr . . . 


. 925 


ebtiiifl ^tUMit . . 


. 910 


l'copolb 3ofob . . . 


. 950 


6<^tt5ert ^riebrii^ 


. 918 


(?nM 3ofeV>b • ■ . • 


955 


l'icfllcr 3cfep^ . . . 


. 903 


@cpp, (jiuHivifr . . ♦ 


. 954 


$eUermetcT ^ubioig . 


. 919 


iUiartiu Barbara . . 


. 912 


©tci nl Jloffpb - . . 


. 952 


§A4tI . . . 


. 958 


«Dlottmcr 3ofep^ . . 


. 946 


6tumpf ^bitip» • . 


. 942 


öieblfr &tcr,} . . . 


. 926 


^DUicr So^fci^n . . . 


. 921 


Sraui ni a n n JpoinrU^ . 


. 940 


^ifi^er X^erejc . . . 


. 904 


'JJUicc ^^nn . . , 


. 947 


Xitfutler ;}o|^nn . . 


. 905 


^vi^i 3o(> 9Jtp. . . 


. 914 


9RiiIIe¥ Saibara . . 


. 911 


^renfle . . 

llvln-r anat^ia« . . . 


. 905 


^attinfler Scfc^ . , 


. 945 
. iKM 


. 924 


®etgl iUana . . . 


. 948 


iDUnjenrie brr SbAbbiud 932 


iüölla nb 3Eao(r . . • 


. 922 


fi^lSdncr ftarl . . . 


. 906 


9R itterer, Oabernfammicr 938 


fBeber Wntvn . . . 


. 913 
. 951 


i}Uc ^crmai(r @eb«fliait 


. 937 


^t(b j^onra^ . . 


. 925 


^abn (^ri(bri(b . . . 


. 923 


c p p Xbcuiai» . . . 


. 934 


5li>oif 'Jllpbcn« . . . 


. 907 


Ji;)a§enfifab €bri{}op^ . 


. 939 


3ieflltr <>^>forfl . . • 


. 903 


4jiainv '■■Jlusiuft . . , 


. 928 


:)ta bnftaot ©ecrg . . 


. 9;'..i 


3ftnbct D^Uiw^ . . . 


. 936 


^äutlc ^ecrg . . . 


. 915 


Haut ^^i'^xai^'u^ • • 


. 916 


^cnncTl ^obann : . 


. 917 


9lau|(b IKargaretba 


. 935 
« Urud bn Ut. 2BiIb'f«bm ^^bmdecci (i'atcu*). Digitized by Google H"^ 1.S* aUiS^e» 22. ^ebtuAK 1868. 

CHI ao^rgang.) 

^»•«»icictcs MI tcr I. I« f •li|(i«SinCti«9 lli*#ai mttt OHnmW^t Ict f. •taattvtoticrtMi 

Die Vufna^tt btr SerBffcnlUtbunocn erteilt uucnt^idiHdi unb Rnb foId«r portcfrei on bir StcbaMvii btt taotnfttoi 

i^niiral - i-.^!ti(i .'".--u-s in JKün*c» cinuilfntcn. 950. S8ad)iticilet ^cfep^, leb. Zimmermann 
aui Straubing unb «ine feit einigen Soeben mit 
l^w)ie|fciibc OelM|pcffoit> tsäiiifi^MMf 

957. $Sanniit(|et ^JRaria auf :^oi^enborf, 
Sogen, fiub' cevbäcbtiii om 6. t. ÜJi. im 
9Birt^^u{e Uu terneudrc^en, bei älUöttt. g 
1 fllb., lOgSngigc ^alMette mit 4e(figeT 6<^lte|e, 
ttt teren SKitte ein wci§cr Stein flib befiubet, 1 
fBclbmccf Don braunem UÜ>cUjfug mit gelben ©Ireifen, 
rtnigci 4Skl^ in rbicm flcineii (Bctbtfif(^<^ «cn 
braunem ?eter mit gelber ®(6lte§f, bann 1 firinr, 
^Ubuntfärbige ipa)>t«rf(^i^t'I« Auf beren £)e(fcl ein 
8«fiel' aigcültrt ifl, tntnmibrt ju ffabm. ^te{e 
^erfornn flnb auf sBefreten nadj ten 'Kblaten nu 
bur(i^fu<beR unb im ^otfinbungdfaUc nad^ Slrt. 282 
3. i, 2 6t.««.*e.. «rt. 41 «If. 3 M 
ju beruften unb unter Benachrichtigung t>t6 Unter 
fcttigtm tn baJ '4^clijeigm(|)t0 . (^efängniB uac^ 
fLltStting «tn}uliefcni. 

Saf fcTbtttfi 8/2 68. 1. 11. ttiit.«!^. 

m. iS^ftinrt ^eritert, 27 3. alt, 6eIbot 

pon ©erberg, rcelthcr tjon ber 3. ßÄcabron beä 
(. 6h<b.'9(cg. ju $or(^^eim bcfcrtirte, iß ba^in 
juTüctjulicfcni. 
etfttfcNau 8)2 68. t. «t|trilomt 

859. SBelyev So^onn, 39 3. alt, lebig, »on 
Xaxbaib, wtldbtx ftd3 ber '■^U^Ii'^etaufnÄt enfucgen 
^at, locUc an ben ^. @taatdanix>altid)aftdoettreter 
am I. Sanbg. <SItmoiiii gelUIcTt wciben. 

t a if Ii r t 6)a 68. S. Q(|ltflant 

96«;. iXHehnWean®elb,m^mnatt,) 

5lm 25. ü. üJl. »urben im ©cbiirffdjen ©ankaufe 
^u Xittnionning au|er einem (.^elbbetrage oon 
35-45 fl. imvc, »ftm. 1 18 fr., 

ein 2 fU6t., ein 20n; 1 KcOc 9fäint0e i fl., 2 ijfi ff ^^i'icfen :c.) 1 golb. ^aiafcftc mit 12—14 
@ängcn unb oiererfiger, mit JKubinen beff^ter 
6(hlic§e, 1 gelb. SRing mit ^ar^JTopfel, 1 golb. 
SHcifrin.i 1 ^viar 'ipenbficqne* mit fi^tPorjem (Smail 
unb m-.^tn Uämw ^^^^rlen, 1 f^aar grcgc gdb. 
Ohrringe mit n^eigen Steinen, 1 golb. S^Iangn* 
^rcdbe mit rotten Steinen, 1 gelb. ,^TTen:®ors 
|tc(fnabcl mit Steinen, 1 golb. ^abatbofc, 3 fUbcr« 
gefagtr RofcnfrSnie (2 ^Ufiran mit bmilMTofilcN 
®la«|5<rlin, 1 mit f^ttorjen ©la^ferlen unb ges 
gcffenem filb. ftttu^), 1 ftlb. 12^£ngigc ^aUfctte 
mit «Rgeld. «Imdiger CM^fU|e mit BIoticR Gtehicn 
entn^bet. 

Xraunflfhi 5/2 6K Ä. UnU5Ri<^teT. 

961. 5lm 26. i\ 'üJf. früh a»»i4en 6 u 7 U^r 
u-iaben in ($l?erting, <Stm. 9ri«Wflng 280 btt 
:U)() fl. iBaar (^öereinglhafcr, worunter 1 ba^er. 
mit ÜJiarienbilb, Rronihaler, öß. fl.s, 1 jL-St., 
€<il)6urgcrs utib gniiKiu 20n, alle Mfite. f fl.« 
©t , 3iupfrti 18fr, l\\\m (V^^f'^^^tcr, gr?^ere 
unb tUinere @olbmün^en it.), 1 koeigblau carirteB 
6M^, 1 MtonelM' 3 j^Wiifyx (1 tanM, 
t Hau unb U''ei§ mit tcrfc^iebfnen :i^!iimen, 1 
grauel, lila eingcfagted) 1 {(^war^feib. ^opftuc^, 
2 fift. 9IoTf(^nanen (1 glatt, 1 BiUgran), 2 fUict* 
gefapte 9{cienfränje (l Ji^'fli^^«" "''^ fthroarjen 
^oljtMTlcn, 1 mit braunen l&ngli(h<n perlen, {U3. 
$Utt(^ unb filbergefa§tmlh«ns(hcn, 1 mit Ct»l( 
gemerfted @a(ftud> geftohbii. 

X r au nft ein 5/2 67. R. llnt.sJRi4teT. 

962. 3n diofen^eim »urbc bcm ^fchlbr&u 
eine forlle %9lb. ÖmsecMte. am n>elehcebcr64lftffcl 

lDeggc6ro(hen ifl, entrcenbtt. 

t r a u n fl e i n 16^2 BH. Ä. llnt..-9ii*ler. 

m. i^fftUtnbitbfka^U) Som3j4i.iDl. 
Mitbcii in 9l<«bovf fecv OancttiDitftDC ft^D» int» 
ivcnM: 1 OndMbi^vfni btam mit ^rflMaiiai Digitized by Google 6|J 

Xupfen, l fd^^tn? 'ISeljmu^je mit blauem gutter 
©if<tl0ff ti. SAaiicnftein l, 1 {^VOfiXl unb W«i§ 
fjü^fted tDoQcncd J^alätuc^, 1 taei|tf' 6atfri(4 
mit rct^r Äantf, noA ungeiäumt, 1 ^*aar Wt-iß-- 
ttoüene ©ocfen, 2 leinene UiannÄ^emben, 1 ^cli- 
Nraer rot^ geflreifter moQener SBetberrocf, 1 blau- 
Icinene ©(ftürjc, l ®efan(jfcu6 mit f(^u«arj gepreßtem 
(Sittbanb, bad 61. ^btnbmabl barfuilenb unb mit 
9^lÜ(Km 3^i'ol. ^nolb 1857", 

>Ki§er leinener S^irn, ©rob, Äartcffcl u. i^Wfd^. 
Entfernt oerMi^tig ifl ttx oagirenfie Xaglö^ner 

»(l^iceiSbarem enttvcnbettr 6ai^ «CC^fUt 

^ 0 f 1 1)2 68. C ttKt<9tt4t(c. 

964. (Staub.) tXx Wttlm «( JMtf^ mm 

a^ornberfl ifl am 5. l. 9R. trü^ 2 U^r auf ber 
39l»ln(ti6erg>^of«r: 6tMffe con ttei iftnjjjreu 
jiwlit^, gtOB«* 'ÄannÄperfoneiw bie mit; €<^m» 
mi%tn wlil 9ft|Kii bcfiribtt tvaren, tiner. fKb. ein> 
g/cl^ufigen, mit neufllb. Uebetgt^Sufe DtTfe^encn 
(Jljlinbtru^r (JRütfeo »ergoltft u. getippt tnjit ein<m 
gtatiMp e^i^en $l&tt(^en in bn »Jlitte, Bifferblatt 
«on gelbfm "iDletatl mit äußerem Äronge »on tt).'i§ 
ttnb flclben Sluin«n, rom. er^bene ^i^txn, blaue 
<Sta^(^er. oon cflcfioSrtd auUujU^u. mit Wefflng-. 
©4>uppcn:J(;ett(^«.i, ba« in ein SdjlanätMtfcpfcbcn 
unb öinbSngbaien enbet.unb on fcem ein ftcwöbn 
Ik^fT Hbrf(^Iiiff«l.mit,3»eiB«8rin« "«b ©ta^lci>lin= 
ber binpi)- ferner eine« Dcppeltbvilcr? preu§. ®c- 
ptäged, cine#. Xajcbenmefjer^ mit fc^warjer ^totns 
1^(e unb neulitb. Sefc^ISg, bann eincd Sd^ipfeB 
»cn ^etlbraunem ScHenfloff, an btiben ^^nbeu oin n 
breiten, weil unb rot^ bebtucften ©treifcn ieii^ent, 
bevaubt to^rbenl ^ *^aubte bot iva^rf(^m(ic^ 
ein^n ba 9täuber b^r<^ einen lljefjerftic^ in bie 
SB ruft »erujunb?), — @pÄ^ tt?irb crfudjt 
lip ft. Uiit.>8K<ll««. 

966. (l^ifbllal)! an #rlh te.) 

Bouet 6. ^xaai ton ^pilgrom^rc ut^ foH hi 
hvc ^IcLä^t ocm ;)]4. hi. eine 6aarf(^aft dor Seil. 
1400 fl. (lOOO fl. in 2 fl.-- «nb 1 fl. St., beil. 
400 fl. in 10., &», 20*2:^alerf*einen, l ober 2 
preug. (Solbfiacfen ie 20 fi., 1 ^olbfUUf. au. 
10 fl.', einigen 5 ^ranfttts nat ^reugenl^Ient'; 

in einet SHiibMIafe, t^cUI i" ^Pi» unb 
einem atten, on einer Grfe jertiffenen, n)ei^ u. rotb 
gegitterten @a<ftuc^i:j, ferner eine alV Socfubr mit 
f^4 refp. noiftlb. (^e^Äufe, Voifi$m Bifferblatte, 
tfflm. 3'^"^^" ""i' fiäblernen .Reigern, .«cttd^en oon 
aRefflngbra^t uni U^t[<^lQf(<l an rot^feib. öonbe, 
jufammen 8 fL totrt^, enbli4>/2 '^Jat^enbriefe feiner 
Jttnber (ber eine niit I 1)rppeltbaliTi ein 1 fl.=©t. 
u^ einer , «einen Ji}iün4e, ber anbere mit.,l Äronen= ttjaler, 1 ^ünffr j^^ater unb ] Zif^itx befcbroert, 
entroenbc^ worben fein. Um @pä||e wirb, etfuc^t. 
«of liß 67. 9, naMmtBC. 

966. (Oemic&flal^I.) ^ Wamr 

iV'rfmann ©afferburg würbe eine Saarfdbaft 
oon btil. 216 fl. (2 pceu|. ^oppeU u. G einfach 
^riebrif^Sbor, fflnf 20 ^.*et, 2 Soveref^n«, 
1 ftremui^er: unb 2 rcürtb. J)ufatfn, 1 bannop 
(Solbflüd iu 16 fl. 12 fr., 3 \xM\., jufammen 
9 fl. 30 fl. toert^e ©olbflfiife, 1 «ifMiOd mit 
i^AiicnbilC \\i 2 fl. 24 fr., ein \ fl :St.) ent-- 
»cubet. Drtngcnb orrb«id)tig erfc^cint ber lebtge 
3ieAeIIne<4t ^errmann 9lenj*) eon ^Refe^cfen, 
\Jan^g. Soi§en^ora, »elcber in Icfeter ,^i"it in einer 
3ie$tfUi bed Unfoib pon ®enben bei Ulm arbeitete 
unb ben <{>amnifirat«n befutftte. ^Derfelbe ift bei 
:Betreten naif ben Oblaten ju bur^fui^en, faQd fl(^ 
fcld^ vorhaben, unter Selebrung über bad 3e-- 
f<b»eräete(^t genug Srt 41 ^bf. 1 iti (£.19. pi 
oerbaften unbf frte^i< \m liefern; foQte ic. 9ien) 
bereits roiebrr einen iBo^nft^ auf jef(I)lagen ^ben, 
fo wirb um Sorna^me einer ^au2fu(^ung unter, 
beffen Seijie^ung ober te (ScgeniKUCt gjnckr ^ttul». 
angebörigcn rrfuc^t. 
«mieten 12/2 6Ö. S. L Unt iHicblcc. *i ^bentif^ mit .3flnat> 9ten),' 3i<gcfwb«tl(c «Mt 

TOffibcfen? T. 10 (1868). »ie ttcb. 

Um ^tnittlnno unb fßttannta^^ 

fvneu vHtb ecfa^Mt. 

967. fietdp ^ricbri^, e^nittttoarai« 

bänbkr i^on ?eif)[lirt b:\ Tnu-f^cim Ci)^beinpfolj) 
al« 3euge in ber Unteriud^nng megen |j:äli(^un^- 
ba^er. 5 fl.^iBaxInetcii; »m mdgliAlie. 9c* 

Spitb 1712 68w jr, 1li|t>jRl^ 

968 i^fc .(B««V9, BMks Mit ittwettnum» 

aU Beuge. *) 
«tt(<8buT$) i0\2 68. It. II. UnLi!fK«ter. 

•) e.=*e.-SBl. 62 3, 4183 (16671 ? E. jHco. 

969. <Bteiubl aTlagbalena, letige ^abcrn«. 
famnilerin ton ISitlbrunn, Sbg. JKegcnftauf, unb 

970. ^ittdlattbet t^ran^, :£)ienürnei^t »on 

««ttHInt >S^6a. t. n. Uat<8U<^ci 

971. 9u^- friebrii^, nnterfinfcr Mn 

3)in>iot8^aufen. 

j St^weiniurt 68. R. UnL^iRiAtcr. Digitlzed by Google 972. t^eebauet «nna üHaria, leb. ta^v 
(5^nrrin o. 9Ba(M>ocf bei ftel^eim wegen I)iebfiabl^. 

8anbf(ut 10)2 68. ft. I. Uut^iRidjtcr. 

978. Mupp iD2id)ael, etcm^uev« Dpn ^ol^- 
Mm, 9<ri4^tt Sub, frfi^tr beim Oofniott ju 
^appenftctm befitäftüit, ali 3«"9e; 8«Älc«<t» 
wirb um SRagna^me ixtjik txin^t, bag teijclbc 3tii 
)ur erfolgter SOeme^mung feinen IBe^»rt «^ne 
«njeifle bei ^eri<^t. ni<||.liri|fcit, 

^ididStt 10/i 6& St. Unt.--3li(fitfi. 

974. SBrnmicr 9loftiia, aR««^POtt ÜlU 
^eim.«j 

8Mb tut 10J2-68, ir. 1. Unt^dRi^icT. 

•1 (;rvD». CS. bA 3. (1867). 3?. iSrt. 

975. Stemmet ^nton, Sräutncc^t ocn 
€anMge1I,; #er. 6#»Bni|{»feii« )u(e^ initRftini, 

ber bemnac^fl beim <Sc^mitroer^le Mn Otote^ttn 
a(d B<U8< 3*^ vernehmen ifl. 
«i^a« 10/2 68. Jt Ibit.^4>ter. 

976. f0{ait)I 30^. ©at>t.*) vnlg9.©alte«= 
«ai^iflt, 1C)itn|Um(^ von ^»0. 

> ncnnbutfl «/IB. tOj/ft 68b It II. 1lnt.4lti4ln. 
•> 8.««.««.; 16, 2» (I6«7)t e. iRfb. 

977< ®Io<f nct,. ^i^irt^ »>el(^(t tiia<^tc;:3(it 
VtieilA«^ bomlilltfte. — C. IL 78. 

978 ^aict ^o^ann, ^{Itat^t «on 

€(t»a«^enl)ovf„ (Wer. 6^am, unb 

979 junget SXcnßlmf^ (S^mcts 
borr, &CX. ^\^m. 

«trftjibinfl 10}2 68^ Si'IV. Unt^ütt^tcr. 

960. OpOiitger 3Cat>ec, ©d^ufleraejeae oon 
CH^wctttK in fBUcttcnibeig» ott B<ttAt 

«iKflIbttrg 1112:68. It ü. ttnt^W^ter. 

981 ^^eidf^ättev «ntcn, ^'ampttüirt^a-- 
fo^n oon $a{fau. ivcicber bid SBei^Qat^ten o. 3^. 
6ei SaitlinjibSnblfr ^af. S(o))oIb in 9t<lnd>en 
MeTite.») 

fi).( 1 1 b c i m 68. St.,1, Ui|U9lUbtR. 

*) Cool. «.>^<«t 11 B. 849 (1868). £. Kch. 

982. Sa^er 'K^aufra^, leb. taQl9^ner oon 
(Sro§aittn{|en, etucd £)ic6ftai^ befd)ulc>i(|t. *) 

llufl«butfl 12^2 6&. ff. UL UnU9U<^. 

•) ConL Ct^.*«. 81, 91 (1866). 1). »ch. 6gi 

983. &iä)hattm ©eor«, reb. SBScfcrgefeae 
con -JJiünc^en, ali iBe((^ulbigter. C. M. I. u2. 
min^tn 1)3. 1212 68. ». ttnte1L»iRicbter. 

984 SWetI Jofep^,. 33. 0. alt, arau|e|eae 
oon ©teinnxg, sB.-'fl. ©tabtom^of.' 
:1J f f tt « b u T 1 3/2 68. «. L UnUfti^in. 

985. i^iirr (^eorg, ©^miebgefeOe unb (eiKl 
©olöat m t. 4. (J^eo.^SRej). - C. M. 83. 
Stftntbcn tQ. Uli 68« Jt U. lliMU^Itt. 

96ft. fSfe#«M Vtarsare«««, «SHtt^Anittnie 

oon bivi, fflafl ocn Äafenborf (37 3. alt, 
ftblant, bat blonte ^aare, blautjKttgm« ionacr9)«ie, 
Im^ti (^tüift), eine« ^erge^enf beS «etrugcf 
biirdi (5i^olunfl eineä ©parfaffefapitaH öon 180 fL. 
befcbulbigt ; fad« fie bef^iftigunqllM umbci^ie^t, 
ifl fte na<i) ^rt. J1& bei 6t.<®.^$., ^rt. 40 be« 
l^. ®. ju ocr^ften unb l^^ gu liefern. 
^{UTnberfl 13/2 6B. ttnt^RilM» 

987 ^ten^ev mat^ia», 1S-*17 3- alt, 
Sd^loffercuielle ooii Dieken, 
ffleilbctm 11)2 68. t. H. Unt^HAtcb 

988. ^uhtl Sodann, Üb. ^aMf arbeitet dm 
J^obena(t^ctin, cinti 9fot^)U(^tVer6re(^en9 befc^ulbtgt; 
im Oj>fl'-^asi<^«»^ tx gemag ert. 41 ^b(. 1, 
3 beji (£.'®i }u oer^aften unb bieder }u liefern. 

«ttfllburfl 12}2 6& t. III. nnt-tRi^ttr. 

989. 8egl 3o^ann, vuigo ^chnecfett- 
l^anitd, oon 3anbt, SÖ.^Ä. S9eilngrici*. ) 

Kegenäbiirg 13J2 G8. «.1. UnUSRiebt. 

•) Cont. <|.r^.:5»I. 10 3. 730 (1B68). D. 9teb. 

990 ^afnev .»fafpav, isienftfnet^t o. 3l&ens 
borf, Sanbg. ^:V<faffenbofen> anfleblid) )tt[(9l 4Bi4cii«' 
ba^mirbeitt-r in ober bei $«1) jienbetm. 

Iraunflfin 13f2 68. ff. Unt. iHitfiter. 

991. IBöifi ^o.(ep^, ©attUrgejclie oon b:r 
Hu, att e.fi^ulM(tter! »egen tBecgc^nl bei . SH^b« 
^a^Ili; falld er oj^irt, »oae et M^ftet u. an^t 
gelicfett rceibcnt, C. ikil^ 1. 12. 

lRftn«en 12^48. . «. QnURiAt 

992. Meflltt0 Xatl ^o^ann, e^emal. 

©trtbidjaftapÄAter oon Orafreut^, 2öun^ 
fiebcl; toenn er oagirt, »oUe er »egen iUerge^end 
b«r Un1crf4ifo9vnfl (Nt^dftet nnb' an^ flrflcfctt 

»i-rbcn. • ) — C. M. 1. 21. 

IRüutt^eu l'Jj!^ 6.>^. ff. Unt^SHicbt. 

•) 6.-'i?.-!ö!. 11 3. W7 fl868)? £i. iReo. 

993. 4^ali»ia jc^nn, ^äctergeieOe oon 
Panlfklten, a.<«. 9eitn9ric6, oli IBt^HbltlCK. 

«t4Mtt 8^ 68. S. t nitrfKi^lKr. Digitized by Google 9?1. 8 3. 586 (1868). 
€i«..©L 3 a. 231 (1868). •) •J Conf. (5aT.=®1. G6 i^- 4525 (1867). ©. «fb. 

12 S. 933 (1868). 

997. Aämitet ^cM^" ^<^n ^lingonH- 

6..<P.^S9l. 76 3- 5"-i5^5 (1867). 

QQft ftcbatb einrieb oon 'S^c^d. 

6.='4>.=ibi. by 3- Ü385 (1867). 
» , » 4 a. 260 (1868). 

999. ÄWttetlein 3 o bann tcn 53cniecf. 

(£.-.^^^231. 89 3 ÜJS5 (1867). 

1000. i&anbtpetcf entt «on ^ttcnboufen. 

6 9 3. 659 (1868). 

1001. SUtfd) ^itu2 oon ^ai<nreut^. 

17 3. lOA» (1867). 

1002. iDilPttIb ©tcp^an con Unterbad^ern. 

3 3. -'35 (1868). 

lOOa. fBftll 3 0 b a n n von ^urtb. 

2 3 i28 (1868). lOOA. Slvafcb 3 ob an n x>on OetbUngen. 

6.=«.=ei. 3 3 229 (1868). •) •) Coal. «.#.4M. 14 3. 802 C1867J. %it m. 

1006. ItittVMnct Xaver von (^raFtna 

C.»?J.=JBl. 1 3- (1868). 

1006. HBonaec ttolfsonfi <^<^^^^- 

59 3. 2746 (1866). 
. ^ ^ 86 3 W76 (1867). 

1007. SHeiAart XbomaS oon Allenberg. 

10 3- 709 (1868). 

1008. 9iaub Im U.>®.«9. SanbS^nt. 

e.*9t*8C. 12 a. 937 (1866). 

lOOOl ffU^etmaiev ®tb. (®eb. N. N.) 
4>(^ammlcr. (S.«$.'»(. 12 937 (1868). 

1010. Wn SofcP^ »i^n Sauinf^en. 

6.^^45-331 9 3. 661 (1868). 

1011. 45ailll^ @ Ott lieb von ißetrovi^. 

6.sqj.=5Bl. 9 3. 663 (1868). 

1012. ^talmüUet m^ntl von aRünc^n. 

«.«9.««!. tl 3. 860 (1868). ;SUpl)abctird)e lUoqiitiilatimi ter «tntn. sibict ^ofcpb . . < 

5P a 1 1 c ö b .1 j> i fi t . . 
SB c 9 e r Oi^^^^^n . . 

SUfi f* . . . 

)blättcclein ^o(|ann 
9 Ol Iiiiger lEoMr . 
3? runncv 3{cfnu' . 
Dei(^{iätter ilnton . 
Dflrr ®(org . . < 
(SmiUnber 3tan| 
@rbaTt ^«rii^ . ' 
t^jdjbaum 0CM0 • 
grajcb ^i^bmn 
$ui^i 0(tebri4) . 

^ttfe <9mi0 . • . 1010 


^) a i n e r Äafpar . . 


. 956 


^)albiö 3obanii . . 


. 976 


.öanbioerf @Itfe . . 


. 959 


J^aun« ©oitliet) . . 


. 982 


^Att^ter ^c^jttn . . 


. . 1001 


j^flbner $erib.'rt . . 


. 999 


:^ubei • • 


. . 980 


fünfter 3ob<tnn . . 


. . 974 


haften beraer 3ofrp^ 


. . 981 


ieiegling ftail . 


. . 986 


9upp . . . 


. . 97U 


e 9 l ^obann . . . 


. . 99Ö 


ttxä» ^n(tci(^ . • • 


. . 983 


9Rtttcr 3»^iiNi . . 


. . 1004 


üRerl 3cfopb • . . 


, . 971 
. . 9n 


dhebcrmaiev €M. . 


. . 968 

. 99»» 


SRal^nflabt @eorg . . 


996 


. 993 


gfieldjott t^oma* . . 


1007 


. lOUO 


3tenj ^mmann . . . 


966 


. 1011 


atenj . . . . 


966 


. 997 


@(bnetftiiiftniii . . 


989 


. 958 


©eebauer 9lnna ^acia 


972 


. 988 


Steinbl 3)lagbalena . . 


969 


. 979 


Stemmer %nton . . . 


975 


. 994 


® t en^er ?DRatbia3 . . 


987 


. 992 


Xb^i» Jpeiniid^ . . . 


995 


. 973 


Untcrauer iMtX . . . 


1005 


. 9H9 
991 


. 967 


Wagner i!BoIf)\ang . . 


1006 


. 978 


fl^anutnger SOtaria . . 


957 


. 984 


Seife . . . . 


963 


. 976 


©ürj 3obann . . . . 


1003 


. 1009 


Sitirtfel '3)2arft. . . . 


986 


. 1002 


äieftlmulter >JJ{id>ae( . 


1012 Digitized by Google 14. k« 27. giinMc 1868. Pa9(r. Ccntral-yolitci-^latL ^evta«|(|cleB mb tec I. I. 9clt|ci«StrettUa Hiwlea ntn OlcMsfMt t. •toctiaifaUMficB Die In^M^ ha tMfj ßntüi Si m g m ccfolat iraaitacltliil imbtab foli^t portofm m Uc 8Ubfttti«ii bct ba^nif^ 

CattcoI>$oliiei>8Iatkl te'Vnbu^ ciniuinibak 

S>i< bqe^nctcn ißerfonen {inb an bie Mrtolaenben 9e^5rbett abAuliefecit, neun nic^t audbcutflit^ 

anbm 8c|Uatmiing getroffen ift 1013. Sovinfet 3Har, a)?ü(I(r t>on 9?ar>rn?> 
Betfl, bi« 25. ». gjl. in ber f. (Jifenba^nttei-fi^Stte 
)tt eglinflfn MWiflt (36-37 ^ alt, groß, 
unterfi^t, bat eolle«, runbf«, gtfunbfarbige« ©efidjt, 
•|>Pfgt öoObart tra^n) tvirb b"'"'f >T>f3«n 33e- 
trugfi beim ©iftulbtnwcfoi fl<(fbriefli4 mfolflt; 
bfrfflbe tjl lt!ür;b. ©taaWbürger unb trabt fvi) 
^öc^fi tea^rfctfinlii!^ in Samern um^er, ba ftine 
öamtlie bei feinem SdjtDtr^ertatcr, bem ffaufmomi 
^iat^. ©äbolb in SPlemminflCn tcol^nt. •) 

8tutfirc^ llj2 68. St. roürtb. OberamWgerie^t. 

•) Conf. (5.:^.:«l. 7 3. 558 (1868). I. SRcb. 

BÜTlOli. jgirleM ^ranj Xa»er, Jcbrerl- 
fcl>it unb aSuc^binbergefeae »on l'Uttid), Sß.M. 
©rtrfbacb, (21 3. olt, 5' 8" gro^, unterfe^t, bart^ 
loi, bat braune ^aare, fritf^ biauncn, fleinen %\\^: 
^ut, braune £ud)bc(e, braune geldjlcffmc Sffiefte, 
et»48 ^(Qeren, »wi§ 9f(t>renf«lten 9{c(f ton SBurfa^ 
fin, ©luben mit ®ummijü>Kn) hjcicber beute 33er; 
mittag^ 10^ U^r auf bem Xrandporte von gangem 
(«4 vo^ gircifing unweit SJlargling, | 6tun: 
ien tcn bier ou8 bem 6ifenbabn-2Bjf<?icn entfprang, 
1(1 oer^aften u. an iai I. )ü()uülgerui;t iBeiU 
^eim III ttcfcrn.*) 

Sreifing 20/2 «8. t. ttlltsRi^ler. 

*) Ood^ 0^9^ 1, 8 (1868). A. Kcb. 

listet Sl^orvfiduns bt^ hett* ^afU 
keftf^Ui unb 93eIe|>vtttto übet M 8r« 
f4^^cc<^t find |tt im^«fteais 

1015 w<^m««mic», msefBercOe.- 

0. H. Ii23. 
ttint^cn li3. 12^ 68. ir. Unt(tf.^9ii(^ter. 1016. SBaietle @ebafltan, leb. Sadergefrlle 
ocn i^irfi^brunn oenüg %vt. 271, 282 bc< @t< 
® - Z. «r. 182iR*) 

<IR&n(^en 113. <42 68. t. 1liit.«8kti(tn; •) Ccmf. Ct^QL BO B- 3375 (1867). C SM. 

1017. 9Met 3ofepb, leb. S35cfergefeae »on 
Sd)5ner2bfrg, »cgen '5)iebftal;I? (St.-@. SB. 9(rt. 
282, 3, 3lrt. 41); btrfclbc treibt fid^ mit 
einem auf „^roii) 9a(^meier, DJhnirer ton 
iJJeuburg" Iautetl^en, »om f. Stabtfommiffariate 
Ulenburg au^gefteUten $jffe um^r, tvclt^c bem: 
leiben wsenvanue« Mcibcn jvoKe. 

«)»ntit»lrt( 68. 9, VM.^IKU^ 

1018. f8artenfd)Ia9 ^elnric^, ©(^reiner« 
gefea« »on iBi^tcut^i (28—30 3. alt, fd)Ianf, 
fraftig, bat ^«ne ^are «nb 9lugen, rötb(i<^ 
blonben ©c^nurbart, trug jule|)t grauoi? 5ianiifc[, 
t\mi (^Ucre ^«{e, biinlKe @(^tlbta]>))e) toegen 
betrug«. 

Ofir|t«tft 16}2 68. fU UntiSli^ttt. 

I<kl9. ^ö^erl 3o^ann, 3nn>obnfTlfo(n »ra 

ftoOnburg, l'b^t. '^He<^ta(^, Mgen £ieb)ta^(ä. 
Deggenborf lG/2 68. R. Unt.:9{i*tcr. 

1020. SPf euf er 3 «> ^ a n n , ©o^n bcr SCiftualien« 
^nblerin Äunig. SWüOer (vulgo $irf4fiinbel) vor 
aieu^aufen, Sanbg. 33amber9 (25-26 3- alt, ^at 
beüblonb« ^mr, l>flegt ficb für einen Offijiertbe» 
bienten auszugeben) auf @cunb b. Vrt. 271, 282 
3.1, 3 be» @t.f9.«S., %Tt 41 hei 

S IV f i n f u r t 19i2 68. «. I. Unt.^SRic^tfr. 

1021. SSdMolofcf, au(^ SSalbman» 
£eo))oU, 34 3. alt, leb. Stno^ftOß unb &ef<^tn« Digitized by Google ^tc^ung, tvrgrn 'I)iebflaiIiXT6red)en^, auf ©runb 
t). Mrt. 38 b. G. ®. (V. 6.4^.=jBl. 10 3- 76<S l 3 ) 
©affcrlnir.i 1912 68. St. III. UuU--3{i4tcr. 

1022. iSdett Carolina, SRagb wn @<^on^ 
gau, toram Srrge^i bei 2)Ui|la^ unb iBctnigd. 
{%xt 282 3- 3, 315 B. 2 bd 6t^0.4l., Sit 

©eil^eim 18j2 68. St. L Unt.j9H(*tnr. 

•) Couf. (S.=;}.^öL 43, 46 (1867). Bit 9teb. 

1023. StPfmann aifartin, Stcin^auctAe^ 
{(Oe oon Einberg, ^.M. ^cud^tioangen, ^ule^t 
Iii' Qat^enlo feil, 9cr. VlÜa^, tMtni IDIcb« 

MI«. 

Steffi Stt 18j2 (>8. II. Unt^SfitAtcr. 

1024. 9lril) ^frrmonn, 2i^tQt\tntä)t »on 
"3Jcet;t)'^fen, Üanbg. ®d|en^om, »egfti Sfcbrec^ni 
bei IMfbMM (©t «rt. 274 ^f. 2) j. 6«^. 
bcS ';Marrer3 J^. ©erfmann ju SBaffcrbiirg, 
fianbfl. Sinbau, auf @runb b. «rt. 41 «bf. 1 b«S 
e.»®.; äuget ber im g.^'tJ.'SBl. 13 3. 966 (1868) 
bfjeic^nften SBaatfisaft würbe cntwtnbet: 1 |>5ppli4e 
Obligation com 3a^re 1860 3U 1000 grc». mit 
ber «uffcferift: „Debito pubUco Suto Pontificio 
Capitale Scudi Roraani" fammt (5oupcn8, 1 ßoupcn 
oon fincr gUic^en Obligation ju 500 grc^. 3tr. 13 
)tt 4 Scubi, 18 Saj., granfjurter^^Janfnotcn ä 10 fl. 
unb 1 goftrifte Untcr^ofe. Drr «M;in teffabcn, 
Ä. ißefeler^ toutbc entmenbet: 1 ^aat ötiuertjanb= 
f^u^, 1 f^Ibeme ^I^fette mit golb. jtreuj^d^en, 
1 9icffnfranj, 1 grofe^vfcrutftcS ©tbttbudi, 5 Baä- 
tadjec »on gefärbter SBoOe, j»ti 2 fl.*öt. (1 mit 
bem gtaticttbidc) unb dit i |I.*Ct. — Sud) loirb 
um 6pä^e nac^ ben ^(oteit, aent bCKII 4^)»^ 
Ticfcrung isitb erfuc^t. 

jecm)>teii 1B12 68. 9.1. nnt^M^ln. 

1025. Steint ®eorg, aDienfifnec^t wnUm» 
«mberfl 20/2 68. Ä. I. Unt.^Sflic^ttr. , •) Couf. .--93U 4, 10 (1868). J). «tb. 

1026. ©f^^twcitbtnet ©arbara, lebtge 
ßonbidiu^nä^rio »ou \)ier, »cegen 2)i<ijla^lotr^ 
0(Vni. (6t««.«. ^tt. 282 3. If 3, 

tttt. 41.)*) — Cr. M. 159. 
SRün^fn 1/3. ■2Q12 68. «. Unt.^SRic^t. 

•) Conf. C.;%^.:?31. IL', 'Jl (1866). Tic SRfb. 

1027. Sttsec ^o^ann, aKaucinnei|l«»(i>H 
unb 1028. ÜRönfferrr ®eorg, ®Iafc«lfe^ »o« 

«rbenborf, »«gen "JMcbftäblfn. (6t.*®.«©. fW. 
282 3. 1, 2, (5.=®. «rt. 40 3. 1) 

eeibtn 18j'i 67. ft. Unt.«9Ri4t«. 

1029. SBautttaim Äonji antin, U^rmac^er 
oon as^ffenricb, roMh. D.»«.«®. Oonacit, tMflcii 
©eiQttciii bei S)ic»fUi«ri. CM. «Ii 41 «bf. 3). 

ftewyUm 18^ 68. Jt L ttnt'SRic^ler. 

1030. ©cbBarbt 3uliu3, Ifb. SScffrAffetle 
eon ibaöteutb, tscgca ©ertw^en« b« 9lot^ju<ftt 
auf ®tinib b. «tt 204 bei 6t^®.49., «tt 41 

%hl 1 bei €.'®. 
8ai)teut^ 1812 68. ttnt:iRl(^tet. 

1031. «Hefter ?lbam, 3)?aurer »on Sfujen» 
bronn- »cgen mebrerer ©etge^ftn be» ©etrua«i. 
(@t^.4S. «rt. 314, 315 S- ir 9xL 821.) 

SBinbltctm 14^ 68. 9. IIHt.4»4«t. 

1082. ^o^enhevQtt 3«>fep^» I'Wflf^ 3"^ 
wo^nerdfobn au0 ber @em. ©oglam, »rgen ©er« 
bret^ bei 9t an bei tuu^ 9lct 38 b. Q.'®. 

9af f«» S0{2 68. ft. nntaW^toc • 

1033. Säget 3cl*B wn It^Mbt, ©.«?l. Sflm* 
ftabt a\^., nxld^n mit einem ^affe al8 ©olb: unb 
©ilberroaarcn» nnb U^ren^^ntler wrfebon ift, unb 

1034. SBurfar^ «nbrea« »on 6orl«bcrg*) 
©.»31. gtanfent^al, »Bei«*« einen ^eimat^fd»«i« •» 
U^mM^ct bcflbt, VN0cn OetTOBi. 

Q&ti6uifl 1«|9 68. 9, 1liit>8tt^ 

•) Cool MMBL 76 3- 89i8 (18619. ^ 

1035. 3Ra{et Äatbarlna, (eb. antoo^nerin 
ton ^abrborf, ®impe(=6tcifen genannt, trej^en jioeier 
SCergeV" Diebflabt« unb einer UebctttetHiift 
ber Unterfd>lagung. (9lrt. 282 3. 3, «tt 2«3, 
294 3. 1 b. 6t.=@.=©., 3Irt. 40 Wf. 2 £.1— 4„ 
9lrt. 41 «bf. 1, 3 b. e.^.) 

^ äff au 20/2 68. «. UnL^Otic^t«. 

1036. iSbttU eiifSu«, Sd^neibergefeOe ton 
gtifb, @em. Sangentoang, ttegen «)i«bfl5blfn (St.s 
0.=©. «rt. 282 3. 3, (5.--®. ^Trt. 41 ^Ibi. 3); 
berfelbe ^ie^t bef^ftt^Hnaatoi unb bie ^ic^r^eit 
gefä^rbenb um^er. 

tcm^tcit Sl/2 68» t. IL VM^ßU ßt . 

1037. %tt^9 5rUbri<*, lebiger ?kbetflefdb 

ton ÜÖQffcTtrübingfn, tt>egen ©ergtb^^S be? ^Meb» 
fta^U unb ©ctWglBafll^Ci ftenjil «(t 41 mfi 3 
beä Digitized by Google ^' 103a SHebelmdet SWlc^o«!, Irt. lag« 
IS^nfT von ^iI)>oUil«in, tpcgen ^iebPa^ImdcV" 
vnb ^au<frir)Mff»niit0. (6L*A.*e. 9tt. 282 
3 ?(rt. 156, «tt 41 «f. 8, «et 88 

«mbtTfl 22J2 6a 9. II. tIllL*9H4ler. 

1039. ^el 6 f 6 a fl t a n vulgo ^ettntoaittl, 

{if^M^ Iti ^icbfia^U auf (Snmb UrL 41 9lb{. 3 

8a9TCiit| 2312 fiS. XtuUmit 
•) Conf. Mt^fN. 15 3. 17X0 (1887). 2). SM. 
IMO. i^iler 3ofet»^, 9(41cr Mit SMi|ef« 

unD £anbflr(id'mt. 
^affttU 2312 68. XttMßM^. 

1041. ®4>iliin \mid)ael, 26 alt, im, 
m WfinntTftabt, am 25. ORBt. 1864 nKgen 
ABfl^mcTlf^unA }u 6monatI. ®ef5nflni§ oerurt^lt. 

9leil|l«bt a/6. 18/1 CS. ft. S}qirf»g(n(i)t. 

1042. <^teinhreä>et ?lnbreo8, 34 3, ült, 
XaglS^nct 9on üautjeancnbrrg, am 4. '$>tibx. 1867 

ttell^cln 20}1 68. It eqiilHRl^t. 

«) Cooi C.*9.*8C. 65, 74 (IWT). «). 8»: 

104a Xl^oma t^eref«, 47 3. alt, XMfß 

3(läberhi ccn ficmplcn, am 16. ^lu^. 0. 3. lutgfn 
Diebila^U ju Imoiiotl. Oefdngni^ oerurt^ilt. 
« t m p t e n 1 r)/2 68. t. Ctjirf «geritzt. 

l/0yi4. $öttf4» ©torg, ©(^neibmüa« t)0« 
3(1^, am 24. ÜXjbr. ». 3. «Kgcn »üifcerreitlic^« 
S^gna^me dgOMK 6a^cit tu {U St&g. ^cfAngnif 

■gf »««<» 2 11t 68. t. ««jWI«etU^ 

•) OmI. MM9I. 76 B« m (1867). C> tM. 

1045. ^vencv 6|moB »m 9teifaiiA,.;msni 

«rona* l7/l 68. t. f»ejitT»9erl(^t. 

1046. «Stauber e^cißo«»^, 25 % alt, 
eUtnba^narbeitfr aui jS'txtft, jute^jt in ©eroUs 
beim, am 31.C. "lÄ. ttjeflot ^ifbflabl« ju ßmcnatl. 
#(f&nam| Mrart^eilt; Ucfdbe \^ in t>lc ©cfangen^ 

aiAilStt 2lllii i. 0l|itM8ill4l^ 

•>.qniL%Ai^ 88 S> 61M i(i867>. & . 67 

1047. ®d)mucf 3o^. Ca^jt, 31 31. alt; 
leb. 6(^ni^eT Don Gelting, Sanbg. Sliblina, d^m. 

am 30. 19. sR. 

Wfgcn i" ömonad. @cfänßtng Ofrurt!)filt. •) 
SRäni^cn 24/1 68. «. e^iiftgcri^t. 

•) GtaC <.>ML 78, 76 (1867). fi. 8Mw 

1048. t^U()()er G^riflian, prot., teb. ®(^au« 
fl^itlcr BPn Dteßen^burg, am 30. Slocbr. «. 3- in 
eont toesea S)iebfla^[« gu 2 aXonatcn 15 Staden 
@efänAntg »erurt^tilt ; bcrfcrbe ifl in Me 9cfatt0CN* 

3lnf}alt Cfbrac^ ju liefern.*) 

Kcgcnibuig 21^1 68. It. e<}uf»geri(^L •) OmL C4MH. 66 B> 4634 (1867). C Rtl. 

1049. Maid tbcrcfc, SRfi^erin oon ^ier, 
ne^tn Bni(ienunge^rfanl }■ dmc (8(f&ngm|ffacafe 
terurt^eilt. *) 

nftinBerg IQ/I 68. ««ihÜgnUfl. 

•) 6.=^.:iSI. 75 3. 5081 (1867)? U. «tb. 

1050. J)irtl a)Urgaret^a, 20 3. alt, prot., 
iIRa;)b Don l'auf, n>ejien Untöf^lagttng ju 18t% 

®ef5niini^ terurtbeilt. •) 
Slüinbeig 68. SL SBt)iT»gen(^t. 

*) Coaf. 8.#.*QL 6C B- 4170 (1860. «A. 

1051. Dr. 95J{c4l ?tbam, f. q. f^ccalprofeffor 
oon ^^ambeig, »egen Scttuged ju 6monatl. ®e: 
ffingnig Derutttetlt; berfelbe ijl in Ue ijejlung 

SBamberg 23/t 68. It Q^liOgciUli 

•) Goal 51 (1867). > ft. 8M. 

1052. IDIa^ eenn», 24 3 «U, 0. SRaincd, 

ba^ .r-). JU SStdg. @eidnflni& terurtbeitt. 

ßionad) 26/1 68. ft. Öqirragcncbt. 

10d3. ©aUena SflifoUug, 39 3- alt, leb. 
ICaglS^W »«n 9M«id), 9.-^. Samberg II, vom 

®d)Wurgcn(^t8bcfe »cn Oterfranfen am l'J. Cfibr. 
1867 wegen J{ö()>en)crlc^ung 4j[ä^r. ^uc^t^aud 

Ctt»>tentt «ai 68. ». Bqtiligcri^t. 

•j Oont. (S^V^ei. 38 3. 1778 (186Q. X). 8M. 

1054. SStunner i^ranj, Wourer unb 93r5u= 
fnec^t ccn 9tegen8burg, am 28. 3lo\>br. 1867 tttgen 
S3erftt4|i )ut @cfangenenb<freiung jn 14tlg. 9t* 
fangnil umjj^ 

ttftcnitiit« 271t 68. It «qMIfltrt^t. Digitized by Google es 

1055. ?rb«ma<et«IolfU,31 ^.a., 335(ferf= 
tot^ttv oon ^Dorfbac^. ®er. ^ajjauj biciclbe trat 
Ur tor^en (Dtr^Ra^t« jueifenntc 6monatt. 
©ffanflni^prafc am 21. Tlugiift 1867 in bfv 
(^efangcnanfialt ^affcrburg an, tourbe bti)u\i 
%rr (Sntbinbung am 24. 6r|pt(T. 1867 entlaffen 
imb ifl nunmc^T toiebcT in Ueiejfl^iiete (Befangen: 
Änflalt ju liefern. 

5rti)infl 27/1 G8. fkjitfJötricfit. 

1056. ^öf4»I iPeter (32 3. alt, 6' 1" groß, 
blonde ^are, Uonben 9oTt) leb. XaglS^ner 

ton 23frflrcid)fnflfin in iP^bmen, am 1. Oft. t>. 3- 
»(gen üliiirerfc^uug )u 4monatl. @efSnonig 
iitt^ft; berfette ifk bU Ocfongenan^alt Vm^CTg 
jii lifffm.*) 

^aiiau 27/1 68. $L SqiittgctU^t. 

•) Omt «.««.491 20, 31, 54 (1867). «. SM. 

1057. ®d)iner Twanj Xatjcr, 22 ^. alt, 
9Merg(icUe ocn ^aui, ©rafcnau, tpcgen 

' toftertwl^ll. Qegnabmc eigener 6ai^cn )u 2monat(. 
Oe^ngnif tKroit^ttt.*) 

Bftfferburg 23/1 68. t. 8filinflf(i<(t 

•) OMf. «.^491. 67 3. 4633 (1867). f>. Reh. 

1058. ^lö^et 5rana, 24 3. olt, ». TOain^ 
rot^, Vantjj. iÜeiämain , xt>c,yn 23iterf^>fiiftigreit 
gegen bad Q.-'^x^.i®. aJu^. @cjäugnig 

' jri«na(| 26|1 68. It eqMIgttb^ 

1059. :Ctenf!I 51nna, 26 3. dt, mgt 
'')U^txin t)on iKcgendburg, am 9. l. toegen 
4)icb|ia^tö )u 4aionatl. 9ef&ngnig oerurt^cilt. *) 

nin^cnl^ 26/1 68. ft. eoMIgfri«!. •) Conf. 6. IJ. 331. 74 ^mo fl867j. t). Sieb. 

1060. ^äaet $^iiii»>, m-, 30 3- 
leb. 6i^neitmefcQe »on jMeinVnbo^/ ^> S^Ugerei 
|tt 8täg. ®effingm| Mtvrtlcin. *) 

9tacn6erg 23)1 6& It Q^bUgai^L 

•) Ctat. MMBL 107 S» 8262 (1866). C fUb. 

1061. 9^miH 3obann <?^eorg, 23 3. «It, 
!Dlenflfne(^t tcn 'FJailMC^, ?anbg. (^bern , om 
2. Sioobr. 0. 3> toegen ^iebfia^ld 3monatl. 
®ef5ngni| Mrnrtbeilt; berfelbe ift unter Qenot^« 
nd)iiflun(( beS unterf. (^fH^tci in bie Oefongcn^ 
ttni^alt (Sbcac^ ju liefern. 

««»clnfntt 27/1 68b «. «etitflgcci^L 

1008. aSeif $etcr, 23 3. alt, X)ienßrne(^t 
Mn 8«NÜ^«f, Snibfl. fficümafai, an 7. ». St gut ©efSneniSIM* i>mi 1 Vtonat 16 togfii «ec» 

urt^eilt. 

Sc^roeinfurt 27/1 68. ». 9c}tTffigerid^t 

1063. iOfl ^JU 1 0 n , 53 3. alt, leb. lafllSbner 
tcn .^paunfiettcn, ?lui\*bur(j, »rfflcn Diebpa^ll 
juc @ef&ngni|ßr<^ »on i ^J0{onat 15 £agcn «er* 
urteilt. 

«ttgltacg 29/1 68. Jt 0qMlgcri6». 

1064. WHaatt Cfemeni, leb. «Tafer^rOe 

Pen ^leffflnjanfi, ©.--91. Auffen, piU^t in ©enten|.. 
'S. '21. 'Jieu-Ulm, toegcn <E>(^lägeici Smonoti. 
@ef5ngni§ Mrurl^Ut. •) 
«ugMurg 23|1 68. t. eqfatllgRUtt. 

•) CooL li.4M9L 66 S. 4928 (1867) S. »*. 

1065. !0?a{er granj «nton, 26 3. alt, 

leb. ffii-tertiefelle ten ©rficppicfc, 53. ?l. (S'ünjbuTg, 
iregeu £iieb)lai}U K. einer @et&ngni||irafe oer- 
urt^eUt») 

«ngMnrg SWl 68. IL 8(iMlgeci4t 

•) Co*r. Z^^JBL 48 B» 8282 (1867). D. flM. 

10r>r> ^amtnerlo^er ©imon, 27 3. a», 
3Rüt)irnoct)t von ^Jieu^uicn, Sanbg. 3]^fln^n IjS^ 
m 7. T-i^r. ö. 3. »egen '3)i»bfla^i« ju 2 Vtonaten 
3 tagen @ef5ngni§ öerurt^tt,*) 

«Diu neben t/3. 29/1 68. St. 89eiirf8geri(^t. 

Conf (5.;^. ©L 15, 17 fl887). Die iJleb. 

1067. ajDßtrt ^oitpf), 38 3. alt, Ifbiger 
6S(fUrg(fi-Uc üon (^ünjburg, toegen 3)2aief)ätebes 
Icibtgung am 8. b. |u (imr <Befingni§flrafe 

terurtb^ilt. 

«ugäburg 30/1 68. ff. 9?cjnrscim*t. 

1068. 9vu4»ll i^of) 3ofep^, Ub. m\iU 
flefftfe m ©etffnborf, ÄJbtinfl, ont 13.». ?DI. 

n\\vii '3?etnii^3 ;u -Jn-cnatl. ®ef5ngni6 »erurtbfilt; 
tevielbe ift in bis &e|angenattjlalt Imberg 
liefern. •) 

etranbitt« S(VI 68. IL BqfatOlflKUIt •) Conf. «.=^.=«t' 70, 81 (1867). f)ic gtcb. 

1069. flmann 3ofe)>^, 24 3. alt, lebioer 
Maurer t>on Siefent, nege« ^>icb|la^ |B 11%. 

@ejängni§ »erurt^eilt. *) 
SR e g f n 8 b II r g 28j 1 68. «. SBqirTJgerie^t. 

•) Conf. G..^iJ.:«l. 51, 76, 79 fl867). 5). 9leb. 

1070. ^titbti^ %nna t. Kot^enbflfll, früher 
^ia^t> in iDeuerlinfl, am 16. ^ai 1865 »eejeii 
ungebcrfamen 9{i>i^t;rfcf)<'in<'n8 in öffentl. Cübillg 
}U 8täg. @efängniB Dcrurl^eilt. 

Regenlbiitg 29|1 68. t. «iiMN«^ Digitized by Google 9litSf0rfd||imttni. 69 1077. (^iehftä^U an fSetten scO @tner 
ber in 7, 10 3. 53 S 772 (18i68) Be* 

fArifSeitfn *0?Snner foll ber leb. Jforbmaificr ^cf). 

leger*) aui @rtQ^eim, 2% ^Jkjburg, grb. am 
24. «uonfl 1844, fein, toeb^ am 4. 3aimcr L 3 
aui b«r OefoHflieiMiilloIt Sit^tcnan entla|feti 
würbe. 

8 ft n b » ^ u t 19/2 6a IT. HI. Qnt.>9ti<9ter. 1071. SBtdt Qince«) von $icbl, 
«kdembwf (22 3. att, 5' 8" 9"' flrc§, 
nnterfel];, iarticl, braune ^aare, ntrbere @tirne, 
f<^mar}e 9[ugenbr<iucn, graue %Htn, gefunbe (de* 
fictttsfarbe, tru$) frramitDolIencii Stxnftr, gtatitooHciie 
J^cfe tv.igirtnenc ^aldbinbe, liabietecne Bifyilfe, 
grauropQene J^appe) unb 

1072.3icftlet 3of ep^*) o-^rc^lintac^, 
Ö.»«. Sogen (25 3. alt, 5' 5" 8"' ßro§, untere 
fetjt, tat l'Icn^e ^aarf, bebe ©tirne, brSunlidH* 
%ugcn. ^lUblonben iBart, län{vli(^(d gefunbiärbiAcd 
0rRd^t, iMt BefletM, wie ter Sorbegei^nctcX Q«be 
^Polisfiretnttfn, Imite früb 7} U^Sf cntioii^en; 
um bercn üiüiHiejeruitg n>irb cr{ud)t 
Rcftborf 20}2 68. I(. Oeitoaltun^) brr •cfangnt 

•1 Tonf. P.-.-p.^Sr. 7d, 77 (1867)., ^^. iT{cb. 

1^ 1073. ^legl ^ofcpb, leb. ©ölbncrS^ 
fe^ D. Weilen^ofen, Vbg. Ulainburg (bell. 6' <ire§, 

ur.terf^tt, t5>it tiirTelbraunc fiiuri', viraue ^lu^iien, 
VoQed ©(fK^t, tleinc 'jUcbe am ^tnn) i)l am 
7. SSnner I. 3 au« ^icfi^er ©efjngenanflalt ent= 
(pvungcn ; um ,r)tfbfrliftening tcffilleti irivb mit 
bcm ^^emriJcn ecjudjt, Ca§ er bei {einer (Sntfer- 
nung gtauwoVene CtrSflirgsneibcr trag, Me er 
jebocf) om 8. I. 3)J. \n ^Ibenlberq Qt^yn iie 
Wöb Ii(^e Äleiber ttertciu)cbt ^ben fcQ.*) 

SKmbetg 21]2 68. ft. iOcnoaUunft ber (S^cf äugen- 

«nflatt. 

•) Coof. 77, 83 (1867). t. 3ifb. 

1074. (^ufoeftinbrne 10^annd(ctd)r.) 
3u ^Anfang l. ÜUL würbe im ^aitt t{}on(^olj bei 
fSmerti^am, Sam^. ^«ftterg. We tei4>e eine« 

unbt-f jnnten 5' 8" großen "üJtanncg gefunbe» ; um 
%ufi(^[u| über be[{en ^ctfonalien wirb eriuc^t. 
Sra«iiKcin 14ß 68- . ft. ItiiMK^ 

©rgenfiänbc.) Tie Cioloniftctiitoitter iöau 
burga ©djuiler oon JtarU^^ulb Würbe im Sefi^e 
<{nr0 netten leinenen Cft^otolr, dnel f{i0. (nneu 

»freiclb., 3 Tlbt^ifilungen entbaltenben auf ber 9tu§in= 
unb 3nnenfeite bcd ^ddi mit C ' 8 gej^ät^neten 
®ef^§ 2 jum @penben ^1. Oelet getroffen ; um 

wirb erfuc^t. 
Donauwittb 17/2 6Ö. it. Ünt.:iRt(btet. 

1075. WtMet itttxt, 2>efcr(enr m Wtcn- 

^icf, V"ei'&- ® ©erifelb, nun bcti. inuitbct ju 
Kotten, ift aufzugreifen unb an M t. 9. ij^i '^rg- 
|K fffifir^burg abzuliefern. 
«vAtfcnan ll^S 68. t. 8f|lill«ait •) Conf 6.:<p.:«l. 107 (1866). 3ttb. 

1078 (a>{aub.) %m ©onntag ben 16. I. 
35crmittag 10 U^r »nrbe bte ^nwo^necin 'St 

Äufner vcn Untcttbannet bei 33iiabofen auf ber 
•^Jeftfttafee nac^ Orten bürg »on einem 30—40 
.3. ölten, mitteli^rofien, gefunb auÄfe^ben, Srofil- 
tabaf f(bnupfenben '.öurfc^en mit blonbem, feit beil. 
14 ^agcn nicbt rafirtem ©art, grc§er Tlafe, bes 
fleibot mit [(^loarjem $ute, grauem Siocff unb 
gleit^ir ©cfte, genagelten mit ?lbfatj«feln ©erfebenen, , 
auf ber äu§<ren ©fite fdjief gctretenrn ©tiefcln, 
3.r perfenet gewöt/nlici^er 'j:üd)Uin (2 röt^lid), 
1 weig, in einem toorai einige 6«^cc cingeividelt) 
beraubt. 

"Uaffau 16i2 6K. S. Unt.=3li4tfr. 

1079. SBatintann t^ranj, an'aurer oon 
g^riftudgrünn, © ^Ä. *Ji.»lIa, ifl bringenb »erbStbtig, 
in ber üRai^t vom 9jl0. l. 9Jl. bcm Xaglöbner 
S(l)5Dfl in ^of l grauen bieten SRannerocf, 
1 "i^aar frifc^gffo^lte falbleb. Jt><»lb (liefet, 2 ^emben 
( 1 fläc^fern unb neu, 1 im 6to(f i>on grober, in ben 
•Mermeln ton fl5(f)fcrncr ßeinwanb), 3 ^funb ge* 
i\uid)erie0 ©cbiveinfleifc^, 1 grauen !Dcppelj()awl 
mit braunen Xanten, enblicb 2 fctbene ^alMfl^CV 
(1 firef; braun mit ^ranfcn, 1 tcn fcbroiriiem 
i%un£i, blau, rot^ unb grün geblümt mit h>ci§er 
ftante) entWi-nbet ju ^abm. ^erfdbe brabildbtigte 
angebli(^ bei einem Sabnbau wirbelt ju fu(^en, foQ 
fid) in ?;ollnftein (?) aufbalten, woQe nad) ben 
Oblaten bure^fut^t unb in beten ScrftnbungdfaQe, 
cbvr, fan^ n ein uHbi am 9. unb 10. l. ÜJI. xiUft 
fofort Ok'Uftäncig nacb^uweifen oermag, unter ©e» 
tanntgabe bei lBcf<!^weTbeTe(^te6 ouf ®rttnb b. Vrt. 
40 9lbf. 2 3 1, «rt. 41 9lbf. 3 b. (5-®. unb 
«rl. 282 ^ 1, 2, 3 bei ©t.^®.^©. »erbtet unb 
btel^ gelMnt nrntecn; anbeien §allci iwOe fecffm 
91ufent^ttSort on^ ongeidg^ ncitcn. 

«of 13^ 68. SL ant>9U4Kv. Digitized by Google 1080. (ÜtauB.) «m Srettag ben 14. I. 3». 
^JJMltag« gegen 12 U^r würbe eine ©auerdfran 
auf bem $ugwcge «on fetten, <9em. ^o^ien^ 70 

tton einem eine frembe Bpta^t rebenben, ^dft fat 

ben 30fr Sa^en ftet>fnben, inilteI(|Togfn ©iirfÄfn, 
tsflc&cr )ifmlt(^ fiarfcn iiraflcii SoHbart, rinen 
©tccf, bunfle $<l3^aube, f^teärilicöfn Ueberjle^r, 
fdituarje ^cfc trufi, räuberif^ anflefaüfn; SDk-rtcidjt 
fällt auf einen ^urfdjen. toeli^c am itämlid^cn 
Xagc 9tt(^mittafl in? ^oDtbrau^u? )u Sc^ongau 
fain, finrn ital. '•I'iilitävabfi)icb \n\t einen VH'rmiil^; 
tut) oft., auf üiupcrt Ü3ranM, X'cnftfiicdjt ßon 
©aalba^ lautenden ^Ja§ ffl^ite. Um fad^btenltci^t 
ilRttibeilunpen, ^^er^aftung uvüt ^ic^ttiefcvung bcS 
93ertdd^tiQeit wirb erfuc^t. 

SBeil^eim 20)2 68. 9. l Unt.=SRid)ter. 

1081 {(l^ifettenbiehffahL) Q\n bhmM) 
(iflletteter, (irgcn 30 3. altn, tUintv iBurfAe mit 
Monbtn .^jaren, angeHtii au^ @fraiibin((, bat am 
fiiAtmt'fitat^' IRorgend in ^Htöttinfl einem Steife* 
gffäV'fn ein lv«i§l(incne^ Säcfd>en, enl^altenb 
orrinäre .^eni^cn, .ft.il^tfuter, ©cftcn, ^i'fen, ©penfer. 
(S,djütjen, Sdiu^e, (cternc^ ©ifcurjf. U mit Ü)Jefftnfl= 
Sipf'I^^ube «. ^ut, tann jfanim, ^nOpin 
tncffer mit ©einjiriff unb njeij^reoUcne JrjanMdu^e 
gcftc^Ien. — Um ©p5^ nac^ X^ter, 'Abtaten u. 

n«f fetUt« 18JS 6a. t. a Unt.>9ti<^ 

1082: (Vufgrstiffetie @ffeft«ti*) ^nt 

15. D. ÜK. irurben ^em leb. Xafter 9lbt p. (Jrlbat^ 
i 6tfl(( ((^»ar^ed fcined Xud) 13^ eOen, 1 
eVMt 9ttttiM»e1Icii)atfi ih ScttMcrsfiem' 36i 
(5nen unb 1 fcbwariie bcdffoberne ^efe abj^enommcn, 
toclt^e (^tflcnftänbc ica^r|d}cinli(^ auf einem ^iarfle 
tn b«r 9t% dletttnrg im 3antt«v 1. 3. ent^ 
toeitbet trcrbfn ftnb; um 8u2(ct^ not^ ben Sigm» 
t^ümern roirb erfuc^t. 
SonanwSrtb 19/2 68. IT. anL>9K<^tcT. 

1083 <Bd>nee, avü) QhttmüÜet SRaria, 
^Jfagb ton VengflrieÄ (26 3- cAt, mittflärofe, ^at 
fcfciimr^-' ^aare, braune '?liu'\eu) bat fid) ber ''^^olijci; 
^uffi^t entj^ogeu u. ftreunt le^itimaticn^loä um^er; 
UtfÄc «MOe mftetrif « ii. m\a flcttefort «»rtbeii. 

1712 68. 9. tkiicfiMnt. 

Ilm •vniftlnifo «it^ fM^ntaaht 

fontn wirb erfu<|)t: 

low. aUno^f jrit ® 0 1 f ,1 a n .1 , ©acferpefeae 
»on ^olj^eim, Üanlg. löurfllfugtnfell», alÄ ^euge. 

©trau bin« 14J2 68. 9 I. Unt =3ll<^teT. 

1085. Üinbrneitt 3«>iepl). Xienflfnec^t »on 
^(enl)««, fi»fl. tsri. ^ C. M. 81. 

si«4ctt ti3. 1412 «. «. in. XM.m^ 1086. ®tatf 5riebrl4, OTe^ger, brffen (Sr« 
mittlnnfl im P.^v ©I 67 3 4GJ7 flSG.?) bi^ber 
trrjicblid) requuirt »rntbe, fdmmt auc^ ald gabrif« 
arbeitet cor unb if) in SBalbH M fUffibtt^, Oac 

3Beiben, be^eimatbet. 
ambetfl 13ri 68. I. Unt..!l{ic^tfT. 

1087. ületfc^mann ^ofep^, e^em. 
träger wn 6(i)mfehnflbie, ttcld^ nnn all ffotpor- 

teur um^erjielit, aI8 BttuQt. 

.i'iibuxi 14/2 68. 9. I. llnt.:gR!(f!(tT. 

2^ 1088. <^^teinet St onrab unb 

1089. Ronrab ®at>ib, uml^erreifenbc 
^anbelllfute ocn i^atldberfl in bet SR^einpfal^ 
n>(li\t in ber Unt. tcegen fjsif^ttnft »mi 5 fL* 
131 0 t e n »u Ufrne^mat fillb. 

;^ürtl) 211/2 t;8. ff. Unt. rRicbler. 

1090. ($9uäei »CLXl, @(^tciner8e{eae t>on 
anb 

Sindmangen. 
IionauwBrtb 1^2 68. St. Mni.-.mAUx. 

1092. @]^le @eorg, «£(^u()ma(^er , früher in 
J^ol}^aufen, fibg. SanbMcrg, »o^n^ft*) 
Qcilbcim 28/1 68. . ft. 0. Hm.»«l<|lnr. 

•) Goot. «.»9.*«. 86 3. 5090 (1867). D. IM. 

1093- i^Ptl Sofe^l, SXenflfiic4t ».iXttmcti« 

borf, al- Söefdjultigter. 

äJanttl'urfl l.if2 68. ». I. Uiit.:;Kitfcter. 

1094. SUif<fyi Üeon^arb, S^ieniifnecbt, ge-- 
bürtig in SHu^u, jule^t in 9ttTf<«g Micnftct, 

aSJaffetbutg lif-i 68. Ä. I. Unuatitbta. 

1095. ^rcftlmeiet 91nton, ©d>5ffr tjcn 
^(tcnberg, (uUi^t in ^ergolbing im iDicnfie, 
«II 8cf i^MlMotee» 

Oftff«r>vr| 1^2 68. Jt I. XML^mtn, 

1098. ISMI fincaif l(%r Zogli}^ m 
ßudelficim. *) 
ftf^nff enbttig Hfl 68. 8. Uni'W^t«^ 

*) M. 9j^j9L 67 S. 4632 (1867). fi. IM. 

1097. ^Hetfiotfet Sttbtoig, IDienfHinc^t 

Ben ©rafelftiig, l'anbg -ITtaneraborf, al8 3e"ge. 
Straubing lTj'2 68. Ä. f. Unt. JJitbter. 

1098- (^Aauet 3ofeP^» SDienfW«e(^t m 
^fl, Sbft. ^ooAwrg, iDcgen Dictfla^U. ^ 
S ftttb t%nt 1712 68. 1. 1. XM^ffOi^ 

7 3. §94 (1867.) t», Mb. Digitized by Google 7i 1000. ^e^let "in am, Icbig, tun ?hira; 
liiAlctil^ ttcUe eine jB<|(^cei6un») feiner StleiCunvi, 
fetn 8'f(^5ftigunj^Sptr^ltnt§, fowie eine genaue 
fficfdbTcibunii timä etTra in feinem 3)efl|e bcfuib^ 
Uct)en <S>iodti an^ milget^ilt loerben. 

8e^r ib\'i 6a «. I. UnL»«i<^tet. 

1100. <^<3btnt€t Serbiitanb »on ^er, aU 

ee|($uit)idter. *) 

•) C'^t^ei. 51 S. t40t (1806) f S)ie 9le{). 1101. SBogner 3ofcp^, SattlcrgcreOe »on 
©taubad», i^. 'ä. tSagenfetÖen, o(# ©cjAulbififer. •) 

iraunfttiii t4y2 68. ft. Unt.::)h(<>tct, 

•J Conf. 2 3. 147 (1868). -Ctt 3ieb. 

1102. Srof aureliu«, ^»flafiertr u. etd«* 
^auer m 'JJiüni^en. — C. M. 991. 

nA«««» «13. 18i2 68. «. m. VbUtMUttt. 

1103. 9caitf Rifolani, SBAcTocfelle «m 

©taMfemnai^. 
ambttfl 2üj2 6Ö. «. 1. UnujRi^ter. 1104 Sang 3»^ Vban ». ^aim6u(^ent^al. 

19, 66 3. 1218, 4616 (1867). 

HOS. ftaltetieooet ^ofep^a t>on $?(^fiSbt. 

66 ^ 4466 (1667).*) «) Oont &6, 90 (1867). . S>,M, 

1100. €la§^ätter aTtiifiael Mit 3rn(4. 

6..^.»«l. 55 3- 3599 (1867). 

1107. fltPliaifer Urban o. 8tm6ad) a]3nn. 

tf.^^. SI. 3 3. 253 (lÖÜÖ). 

1108. ®t(pM Jv^iebric^ ton ^H^unc^en. 

10 3. 723 (1868).*) 

•) Conf. 6.:«p.:Sl. 03 3. 2'J48 C1866J. iDU SRcb. 

im 3allf £arl DOR griefen. 

€.«^..©1. 30 3- 2042 (1867). 

1110. Si^eubetaet/ etationdbiener. 

%.*D.*«H. 10 8- 700 (1868). 

1111. WUnHu Sarbara ton .f^etteietad). 

€.»?.*»L 12 3. 912 (18ö8). 

1112. gfttCb6 ^nbreaS Don tUltent^an. 

6.-.?.»5Bl. 69 3- -1752 (1867). 

1113. Zeiget 3oi(t>Mon ^eiHng. 

11, 76 d. 473, 3528 (1866). 

1114 Bnc|>fiaufet 3o^ann i». Si^teinvalb. 

^.-.^4J.-iM. a i 3. 5901 (1867). 
(L'^.^L 4, 7 ^ 2(>7, Ö04 (1868). 1115. Sef4»Iet 0ße^let) 2lofep^ 
9ol{letrI(ine. 2 B. 81 (1868X 

1116b VSUitUherqet 3o^ann oon 9}ie(^t. 

(5..>U..!bl. 62 3. 4171 (1867). 

. 1117. OfttCf ane(^ti(be oon Srg.iu. 

43 3. 2889 (1867). 
. . , 4 a. 267 (1868). 

.1118^ dofe^iMon SBaacriborf. 

. C.«tMtf. 66 3. 4554 (1B67). 
^ „ „ 10 3. 734 (1868). 

1119. £u{a« (Sr^atb oon 9l|(^^im. 

^fßM Ii 3- 841 (1868). 

1120. 9iUhe9 Vnton ton CU^^ii)»tctu 

87 3. Gl 62 (1867). 

^„„23. 105 (1868). 

1121. flSaliec ;2lofepba oon j(5nift6brunn. 

«.>9.*8I. 10 3. 733 (1868). 

1122. ffifd^ec t^tTcU «on ^«atCte^b 

C-V.'»!. 12 3- 004 (1868), 

1123. 9><i^6 i^^riebri^ ccn 'Z^iuAoIS^auffn. 

13 S. 971 (1868), 

1124 S^rtoet 3o^<^nn iwn JiaTbac^. 

ML>QI. 13 B. 959 (1868). 

1125. f&ama 9t\toian» ton Qtbcta^. 

12 3. 002 (1888). 

1126. ^k^mtibet Sofep^ m dianTam. 

fS.s$.4H. 6 3. 219 (1866). 1127. ^fitoM^l e^ripU«. tere^]^^ 1 e^. mimi (11 tj^rot, »wrbe Idn »omf.l. 9^% Digitized by Google 72 3 3abre flultiflf« arScitä^üdi am 3. l. Wi. ;u 
£uftcnau, Söt^ jOornbitn, fion einem ^anbtoerf^- 
hn^m, ha ein tDt(t8«r anl Wi6a^<m fein foU, 
entlTi-nbet. 

ißrftifitj &Ö. Ä. Ä. ^PoUj«:(Jenintiffarial 

1128. fdeitthevQet ^of)ann. Xtm anßebl. 
©djmietgefillen ^clja^tn fieinberger von S3a^- 
TCiit^ isclt^ auf ^ iBk^ »on tfunicii^en na<f) ^;rif8tcrf fein ©anbcrbudfi wrTorfn ^abcn 
woütt, ttjurbo biMi'eit» am 30. ». 2R. ein i^lnterimd: 
'^cmfi« jur J^mrdfe inmc^fi 3 tagen «ulAe« 
fteQt ; terfflbc icbcd) in 9?aiirfHt^ nidst civ^y- 
trofftn, ber Usaat u. Jicinbciger aud) ba{(lbji 
flanj unBcAumt i^« tooHe Me nfodetli^e (Sin« 

Ilnl»a4 11/2 68. Jt QqixIlMnL ;SUp(Hikctifii^ «(nqiUitUtUm ter Htm. 9lbt law . . , 

Öd^meler ^n) 

©artenfilag .<)dKKU^ 
OaucT ^o^nn . 
9 ««er 9tifefoul . 

33 au mann %riini . 
Saumann Jtonßanfin 
Seiner 3c^inn 
© a i e r le Sebaflian 
©«fehler 'M(pi) ' 
»eliler ^oUpfi . 
©ojjner ^o^tf) . 
9xad SDIcd^t^ilbe . 
Sianbl Stupctt . 
Qtcit Qincnit . . 
©runner ^ani . 
©ucb^aufer 3o^. 
©urtarb ^nbnol 
2)ienftl 3lnna . . 
©ietl 3J?ar>iar. . 
(Sberlt (SUjäui . 
(Jcfert Äarc.ine 
e^le (J^ecrg . . . 
i^alt^ 9lifo'au8 . 
Färber ^c\<\>^ 

§ieger Sodann . 

^Jifc^cv lUrti 
§(eif(^mann ^o\tlfff 
§IB|er ^CMi . . 
•ranf 3iifolou8 , 
;rtld)tl ;3oii)p^ . 
f riebt ^ait) X. . 

§ud>d '>2lnbrea8 
%u6}i ^riebric^ 

0uggcr S^tißioit . 1055 

1082 
1069 
1017 

1018 
1027 
1125 
1079 
1029 
1124 
1016 
1115 
1115 
1101 
1117 
1080 
1071 
1054 
1114 
1034 
105!) 
105Ü 
1036 
1022 
1092 
1091 
1017 
1044 
1077 
1122 
10Ö7 
1058 
1103 
106Ö 
1014 
1070 
, 1112 
1037 
1123 
1048 ®eb^arbt 3ullui 
feiger ^o(e{>^ . 
(9rof fCnreliiti . 
©rfiiuT Simon . 
®f(^n}enbtncr ©atb 
®ii(feS ftatf . . 
^Bfterl Sobann 
Ji>5^enbergeT ^fc)»|^ 
^et( Sufal . . 

^errnivaflt . 
^ierl 3c|»p^ . 
4>of 3ofep^ . . 
Roller äofcp^. 
3 58 er 3afob . 

3 fl e l ©ebaflian 
Äoltenfgger S'^f'P^ft 
Kammerlo^ex «öfaiiOK 
Äarl l^erefe . . 
Ä Ii n ggf im SBcIfg. 
.Ronrab !Daoib 
Ärcnacfer Urban . 
Sang 3«^§- 5lbam . 
Ceinb ergt r 3<^^inn 
l'inbmeier 
üorin f er 'iOiar 
iutai (&t^t\> . . 
'}}larttn ©atbafft . 
üJlat; ©enno . . 
'JÜ^ater Sranj Snten 
3naier Jtat^rinii . 
iDiüller Äarl . . 
mUUt <EIcmeiil . 

gRflnfterer @fcrg ^Jteuberger,6taiirndbienerlllO 
ObermaileT Slaria . . 1083 

Oft hinten 1063 

$aulmi(^l (S^rijüan. . 1127 1053 

1030 
1113 

llM^ 

1045 
102Ö 
1090 
1019 
1032 
1096 
1093 
1039 
1118 
1068 
1040 
1033 
1060 
1039 
llOj 
1066 
1049 
1084 
1089 
1107 
1104 
1 12H 
10ö5 
1013 
1119 
1111 
1052 
1065 
1035 
1076 
1064 
1028 ^i[(S)l «Peter . . 
^Pfeufer ^'-'öann . 
^re^lmaiec Union 
^fi^orr . 
9{ei[(^( fifeoi^ . 
Steit} {^miMMi 
9tiebelniaier STltc^afl 
SRieber Blüten . . 
eagfl&tter ^JJtid^ael 
©djauer 3of«P]^ . 

eurer ^rDinanb 
@ (filier ^anj Xaoer 

©(^mltt 3«>Ö. ®tOTQ 

@(^mitt W\6)atl . 
©4mu cf ©ft|>t. 
6(^nee lU'aria . . 
@(I>neiber ^'tUfXf 
©(br einer .^cnrat 
©emulier ©alburga 
Äeiler 3lbam . . 
©ifll 3ofepö . . 
©tarf griebricb 
©tauber (S^ri^ot»^ 
©teinbredjer ?lnbr 
©teinl @eorg . . 
Stier flcrf er Subwig 
©trobl griebrit^ . 
X^oma X^erefe 
tro§mann SRarttn 
»oller 3cf'P<)a . 
ÜOiltx 3o|rpb . 
fBatbmavn SeofwA 
©a^loroitf 
Ü3ei6 $eter. 
Dr. fBie« Vbam 
ffiiefeläberjet ^ 
äapf Äarl , . 
^iegler lllMim 1056 

1020 

1095 
101» 

1094 
1024 
10S8 
1120 
1106 
1098 
1100 
1057 
1061 
1041 
1047 
1083 
1126 
1088 
1075 
1031 
1073 
1086 
1046 
1012 
1025 
1097 
1108 

, 1043 
1023 
1121 

, 1067 
1021 
1021 
1062 
1051 
1116 
1109 
1099 

, 1072 Digitized by Google Den 1. mn 186a; ÜT- 15. (III Sa^rgttii«.) fett ;)ufli| Mb bet datcni. 

Die iafna^tiK hu DcrBHcitttttbinmen erfo^t uiietitftritU(i> unt Rnb (olcbe voriofni an ftir :ttc)i«ftion bc< bavcitfi^ 

^iMtralii'oli^a: -flatus in lUtündtcii omuftlibcn. {&ic bcjä(6nctcn '4>erioneii )inb an oie oc'violqcnben .!3:i)örbcn abmUc[ern, tociin ni^t audbcücfUd) 

diibm ^eftimnunfi {getroffen if». Unter ^prvin""fl ^«"^ b«*tr. >'rtft: 
betVblcx'^ unb ^U'it'hritiig über i<ax^ iSo- 
fd>iperbececf>t flnb )ii »et^aften: 

1129. ijrcnfrcr ^otjann, nid't ^oM"" 
XrcnfU, cJcr Jlo^ann £ rcuIUr (v.6--5ß- -H. 
ö, 12 B. 3iri, 905 I. 30 ffit Hc^ wuerlH tur* 
Grid'lviiiiluitß ücn JUinagclNri! tci 5?a;it VvK'utcn 
iin i'anOft.:^«^. C^l linkten unb Umgcgenb mehrerer 
QctTflgetcien fc^ulbt^ gemad^t. 

l*i*ft5lt 19,2 68. Ä. Um.:«8iditfr. 

11150. i^acok i'HfcIouS, ©irtl)9fcf)n »on 
'l'uidjtirinj), r?)er. 'StornbeV)i, itfgcn Xicbltaljlver- 
9?l^ena (©t. ^lit. 2ö2 B. 1) u. al« l'aub- 
fheitfier auf ©runt b. ttrt 41 «bf. 3 b. 
— Cr. M. 179. 

<Dtfini^<:n rp. ^?j2 68. ft. III. 11]ll.-.8ttAtei. 

1131. C^i^d$bllr^er Salbm a, 0;^^ 
Oon »iiiln^J. ©. il. (jticbbcrg, »ca«» m«brM<^<-"r 
©Ifbfia^le^c^fcrcicn i ^Irt. 3(»8 b. 6t«<9.=tP.) unb 

i'aiitftvcid)Cim Auf (^rutit b. '.'Irt. 41 ^U>f. 3 
iS. (B \ biefclbe ncuibe unlant){l na<i|) ^au{c ge: 
fd^ubt, feU fi<^ jebcd» tsi^ in 9^ Untren eber 
ii5<i)|ler Umgtbung umbcrtreiben. Cr. M. 151. 
OTün*tn x^^. JijJ f,s. ß. III. llut ;in*tfr. 

1132. ^ittveitex -^oftpl». (vnigo iöüc^lcm 
(ua) Olm ^<iu0 b« mtnul^er^, 9anbg. Oin^tot^, 
MfOm üDietjlatJa; ,;uglfiii fint bc;;u'Jicft <SkIbt»ers 
ani^dbung feitend beffclben l^iec^erd^en |tl VfUgen. 

DcRüCtiborf 2'i/2 68. C nnt^WAter. 

1188. ^ill 3o^. 9)i!olou« ift ber ric^tioe 
9hm- bo? al3 Jricbrt* ^atin im 6. %v 3M. 12 
923 (iöüö) ^ur ißrri^aflung ^u«gci(^Tieben(u ; 

Kutb, (^tx. SSa^reut^. li:{4. 3d)lvtlb 'iDJartin, JpöfnergefdQf »on 
,vi"vil)l)i'iin, rci<\:n ?sU\d.)mQ tcn "ilmtdfifgeln (@t.s 
»'V^ii. %it. 188 ?lb|. •->, t^. 9ltt. 41 m\.S)\ 
terjell-e ift ival)rfdieiiilit> im Sefifc^f fineS falf(^cn 
„iMi^ciamt tSoburg", toomit er „Steifes 
fjcrmiilare" au^ferti«t. 

1135- llltp^elbetgec 4Jl'^^^' ^^t^"'^' 
fo^n unb ^k^gerjefelle ««n 9KrSertS^ofen, »cgen 

.)D icv ticviicbcn bet^ XifbftablS. (9lit. 282 3. 1- 3 

be* @t..@.»ö., Ätt. 40 3Ü>(. 2 3. 1, art. 41 

«bf. 3 be< 

g}an(^ctt r/3. 26/2 68. ft. UI. nnl.4ti4inr. 

^itm ^traft^oUjuoe fiub }u t>er()af tett : 

1136 JS^eOitet «nbrea«, leb. eäcrrrgefeSe 

t-Mi .'teubau, ©. 21. Satorcutt), 21 3. alt, am 
ly. gipobr. B. 3. iMgen fortAcfe^ten SBergetjcn» 
be< 9etru0eS tc. in oontam. jni 6monatI. ®efäiignig 

Conf. C5. f. iH. 18 3. 3168 (1867). t. 3l(b. 

1137. Wleiet ^o^ann, ^iDtenflfnec^t oon 
^altent^al, hKgen ^iebfla^U ju Imonatl. 
fäiignife o«rurt^ilt. •) 

Kfirnberfl 2411 68. 9. «<jirf «gerieft. 

1138. tBaüer ö r a n j, beil. in ben 4Uer 3a||«n, 
©^riUffb«!^ »en ^fcbingcn in tprcu§en, torgot Qci 

Uitiflung t'uKi iDiits^lic^eS tcr f. i^amilif aill'8. 
b. aJl. ju lltäo. (Sffängnig oerurt^eilt.*) 

Äu^*bur(( 30/1 68. Ä. ifjurs^^cuc^l. 

•) Colli. 76 3. 5284 (1867J 5D. »ib. Digitized by Google 74 1189. S<«|Iev ftarl (oh« «ran)), 33 3. 

alt, leb. Sabcnvfetlf ton ^sfr, »eg«i iBitccfc(^iig 

«ugÄburg 201 { 68. St. SfjirfafltriCtL 

•) Gonf. «.'$^91. 61 3. 4117 (1867;. <S), »ct>. 1140. fBartlwä Xat>cr, 80 3. aß, UM«cr 

am 8. b. 3R. ju 14täg. (5Je|än0ni§ oerurl^filt.*) 
au(<«lurc< 30jl 68. «. »«aitW^friAt 

•) CoBf. 75 3. 5157 (1867). C. »tb. IUI. (SMefiflal^f an «ffeften te.) 3« 

bcr ?toAt vom 14|ir). I. ÜTI luiirben ju S^iZU, 
®cx. i^htbbcrg, mittelil <ginbru(i)» au|er einer ^aar- 
{(^aft «oit 80 fl., lDonmtcr9 «raucnt^Icr, 1 Hau 
hK^cner I)op|>tl'SOlant«l , 1 ^irfc^lcb ,s?cie mit 
treifad^er SritennaM« 1 (rauntu(!^en(r @jpen{er, 
3 <»Uet9, 1 $el)|^u6f, 1 fllS- U^rfettt mit fe^r 
btjtiten ©lubtrn, 1 UnkTriHf iiobn einem mit ©olb^ 
iotttn befc^ten SRieber, )og. ^oUenfittel, mehrere 
Sorßcife unb Voller, fÜb. ^lorf^naOen, @trfim^fe, 
frib. 6^UTjbanb«r, 13 6tfi(f gebleidjte, 10 6tü(J 
gan) fein ausgebleichte glac^iS- unb 4 @tü(f boi^t^ene 
£cintoanb, mehrere Bettüberzüge unb j!o)>fIiffen, 4 
grabift^ gcnirfte Xifcl^tüi^cr unb ein betto^nbiu^ 
mit G. K. flemtrft, ferner golb. • Fingerringe mit 
blauen« grünen uiib teeigen Steinen befe^t, ftlber^ 
gefaxte 9tofcuftfin3e, feib ©(^urje unb an ben 
]^leibern eine grofee Änjabl alter ba^cr. \ fl.-, 
24ets, 12ers unb 6er-Änö<)fe entwenbet. — Um 

«i^all 18|S 68. IL t. UtMtt<|lir. 

1142. CühMhf tßetcT, c^. fwln. Of^, 

Flüchtling (26 3. alt, b\ gro§, fcbtanr, mager, 
bla§, bat blonbe ^are, ipij^e ^ia{e, weile ooü- 
ftinbige 3^^"«^ €(bnurbirt^en, ^Kim, 
polnifA unb franiöfifdb, b^t milit5ri|d>en ®ang, 
fiarten Ruften (^uberculofe), ift elegant mit 
Cl^Iiiiber II. fthiDarjgrancn ttcterjieber befleibet) ent: 
wenbete om 18. l. TO. babitr beil. 1200 (Tfrcli. in 
Slo^oIeonAb'or unb folgenbe !{Berih)}a))ieTe : %mtv'\t. 
Bproi. Conbl an lOOO^oQarB, oerginlU«^ 1. 'j){ai 
unb 1. g^oßembfr (2 Sfr. 9Rr. 2 5482, 3 ©er. 
gflr. 12711, 3 ©er. 3ir. 60166, 4 ©et. 9ir. 1031). 
Um Fa^nbung voiA mU b«m 9mtikn ccfui^t, 
bag berfelbe einen auf leinen 9tamen latttcnboi, in 
SCurin audgeftellten fü^rt 

äüricb 1912 6H. «Pelijtibirtfticn. 

1143. SBten« (Smil au« ber ©cbnieij (20 bi? 
22 3. alt, bartloä, flein, unterfe^t, b^t braune 
^arc unb Hugen, mit 'iluSfc^lag bebecfteS &c- 
fi<bt, Ipridjt franjöjifCb u. beutfd) mit ©ditrtiiiev 
Sccent) i{t am 21. I. jfl. UbtnU nac^ O^erübung 
dwi Oetrugci |itm Qctrags m 7600 fl. flfi^ gegangen; nm bcffeit Ser^ftung. ^eic^lagnatme 
lei ®t\ha intb telcgroi^^^e Ocna^ciil^igiiiig loirb 

er|'uct)t. 

e {l 22|8 68. 6tobt^nf tmannfi^ft. 

1144. €klwfoit ^avib auf Saierlbovf in 

3?atii*rn (21 3- alt, mittlerer ©tadir, fjat faftanieni 
braune i^aare, braune ^ugcn, eoUe« ^efu^t, Anflug 
oon e^nurbart, ffeinftt IhiebeCbart, furj- 
fidbtifl), rocl(^cr nac^ »erflbtem ©etrug jum Be^ 
trage oon 30U jl. flüchtig gegangen ift, »olle arrettrt 
unb licVfit ttlfgie; anJ^et Stac^richt gegeben werben. 

Veil 2&JS 68. 6taM|aii1rtnanitf4|afL 

1145. mttlnhtt^tt ftarl (t. €.>$.'.9l. 1 

3. 27 I. 3 ) treibt Pcb ncuerli^ al3 üantftreidjer 
umber, neg^alb bie dtequiiition oom 13. 2)e)br. 
t>. 3- (tneuert isiib. 
Vegnit 17)2 68. « fti^ifBoiiit 

1146. OlalT 3ofe^^, Binngirgefgcfcllc »m 

Äolbermoor, fxt^cn ^elUli, Sanbjtrci^erei unb 
^rbeitüfc^cue me^rmaU beflraft, ^at Tu^ ber $oli^ 
auffii^ <nt)Ogeti. 
Rofcntcim 1912 6& SL OqUIamt. 

1147. Xtauncr Seon^arb, lUc^).1crgefeae 
ton Verrieben, 23 3. alt, (v. 6.»5ß. ÜH. Ül 3. 
4112 t?. 3. 1867) ^t neuerlich boa Öetürfnife 
überfcbreitenbe 9leifeunterftü^ungen trf(bli(bcn; e6 
njirb bcmnarf) trfudst, bcmfelScn nur für ben unab« 
njeiäbareu iSebürfniBtaU lUUerftü^ung ju reichen, 
unb yinien 'auf bcffcn 9tetfcpa| Qormerfnng gu 
madjen. 

jjf ucbttt>an,v" li^,l2 (i8. St. ^t^nficimt. 

1148. SSaumanii JJ^ i (h a e l, ^umpeuiammlet 
auf iS^m, toflcher fic^ babier n^egcn Dicbfla^tt in 
Untcrliidjun,! befinbet unb j. 3- umbcrü^bt, ircllc 
ermittelt unb angcioiefen werben, fit^ am «Renntag 
ben 15. 9)iai} Qocmittagi wt bem Unterfertigten 
vtm ^erböre ein)ttflnbeni n« Mr. 9ena4)Tk|tignng 
tt^irC' eriucbt. 

•'t cunbut iijii-. -'112 66. 9. Wnl.:9lt*tet. 

1149. (:^iebfla)»l an ^t^mud :c.) 3im 
14. I. VI nmrbc bec SaBrihnAcUcrin "aRavia 8Uf4 Digitized by Google in Oberhäuten eine tretfa«^ am Un ^att 
ret(^enbe fi\b. Htüt mit gol&. Ihreuj unb blauem 
©tetn; L '^aar {^olb. O^cringe in @d)langmfom, 
2 ^eli. ytinQt mit ^IStti^tn (auf einem ®(aube, 
^Öffnung unb Siebe, auf bcm anbcm ein ^erj 
abgebilbet), 1 maiflM golb. ®<^(angennab((, 1 filber^ 
gefagter 9lofenfranj mit fcbtvarAbraunen ^(ad{>er(en, 
^atcrnofler unb Ärruj »on öiliAran 3 ^antnoten 
ä 2 f!., 1 baumtöoOened rotbf« Sacftii* mit (\vc^en 
totx^n XttpUn entwentet. - 'Cctbadjt fäüt auf teii 
gobrif arbeitet ®eorg ©ernbt Wn Äotfpiel unb 
tfffen ö^flifbto ©arbaro ÜRe^er »cn $üt)I, 
muti^liib im Oberlanbe in Mufentbalt. Um ivabn 
bung auf bie ©(nannten, ^urc^iucbung ibrer (Sffefteu 
unb im ivalle fiAcren ©rgebniffe* um 5?er^jftun(\ 
unb ^ieberlieferung bcS @g. iBtmbt gemä| tlrt. 
Ai m- 3 ha e.<®. UM nfN^t 
■ttgOittg 2i\2 68. OL nnts8tt<^. 

1150. fflobetet §ranj, Sc^leifcrgefellf von 
6t(tn (v. e.-^<.^5i3l. 7 3. 521 l 0.) üd) 
nenerl^ feer ^olijeiauffi^it entgegen; nm beffen 
^icberUefeTUtijj lüivb crftu^i 

^iabbuig löi2 tid. i». Sqirlftaml. 

Um @rtn<ttliiud "tib fSetanntQabe 
bti^btftntlfalM uaä^bt%«i<l^nttet t)ets 
foae« »Ivb evf«<f»t$ 

1151. tBf<|»rlb ^einrld), ^ienfifneilt i»«n 
8ärnborf, a.^^. .fi^l^ting, all Qcft^ulbigter. 

tvaunfKin 17/'J 6t^. 9. Unt.-'Jiid'ter. 

1152. ^eümaiet i)titülaud, X^icnftfnec^t 
iMtt ^enan, 48er. 9ni(iiifl*}r unb 

ll.")3 (9rülinia(b ^i-'Hnn, Dienfifiicd)!, 
tscl(^er bid^ beim @ratcnbauer in @(^ing 
Mente.**) C. U. 91. 

Sllftn«cH 1/3. 17/a 6a fi. L nttt.fni«l(r. 

•) Conf. P. *^.:«!. 7t> 3. ö-28r< fl867j.- 

•*) 2 .S. 102 ilc^GJSj v X). iRcb. 

1154. $al{ .3o^<tnn, ÜDienfttue(^t oon Sul^« 
M, att «kf^nlb. toegen MT|MiMt(e<)imi|.*) 

«ttiMbetd 20|2 68. ft. Uirt.«W4tcn 

•) Cour. C»$.>9f. 57, 08 (1867j. «e 8Ub. 

1155. IRdllimec 3«^ftnn, SMcnfKnc^voit 

tl^en^eO, 

1156. SBe<deliS^t>evorr i^Uria, fiöd^iu »cn 

1157. i^wuUt 9toxi, ^enfkbiAe i»en 

^titlfing. 

etT«Hbiiifl 16J2 ( 8. jk. in. Uiil.<9ti4t(r. 

1158. i^aiiiM Safpb, ^enfttnc^toeiiONr* 

yü, aiobiufl 

9iegen«burg I9i2 68. 9.1. Uut.^£Kid)t. 76 

1169. 9^mitt ^errmann, Oebnomie« 

iß5(^ter ton i^flnfftettcn, alt Sefc^utbigter tsCfeil 
h)iberre(btli(b*r ffiei^na^me ge|»t&nbeter ©ac^en. 
f>onoun)&til) 19/2 66. Ä. UnL^SRiibter. 

1160. ^ai« SRartln, leb. ed^micgefeae oon 
SRettenbadj, (iJer. S^roben^aufen, 40 3. alt, eine* 
am 9. 9too. 1867 im Sirt^i^aufe ®lonn 19er« 
fibten Diebfla|Ul«ergcheniSoeTb5(htig. *) — Cr. M. 149. 

na«(^en t/3. 2<V2 68. ft. n. UiiMiRtdMee. 

•) CmT. €.»9..«. 45, 90 0867). Die «cb. 

1161. fDtalterev ®eorg, ®#nbm«berQcf(lle 

auä @cbM<inf><><b> ^.^'^ Gtranbiiig. 

Xvaiiunein 2'f> 68. S. Unt oUirfitfi. 

1162. ^c^ce^ev ^oicp^ oon (i^meratt, 
Oer. ^^etiug, unb 

1168. 0pfll SRicbael von «Ifelb, 9cr. 6Mlf 

bacb, tt>el(be cim 12. ^De^. ». 3. auf i^rer ©anber* 
t'c^aft Ali ^JMüUergeicQen oon ^cb^'^^^ing uacb 
^aitgquaib iinh Vbentberg fl(b btgebeii 
baben, aW 93cf*ulbigte targen Diebflabl«. 
©traubtufl 21 '.> 68. R. 1. Unl.--.^!C^tfv, 

1164-. aSiitfler 3«)^""- »on ©üb.*) 

Xml'cvsi 20,2 6?. J?. I. Unt.rKiAttr. 

•J C:ont. «1. 2 3. 204 (1868). Z. 5Rcb. 

1165. gfAol 3atob oon ^eubObl, (»er. ^i(^ 
poltilcin, a(6 ^n^t. 

ai4«i^ 19|S 68. It llitt»Rbfltr. 

1166. ®rattht| 3^at>er, ^afnergefeQe «m 
^nmerbinrt<n fv ^. '15.^501. 76 3. 5296 ». 3.) i|», 
iaQd er oagirt, oer^aften unb f|ie§cr ju Uef(m. 

«tt« Iburg 2012 68. ft. IT. nnt*ni<(tcr. 

1167. 8a»0 Vbam, SeiWMttbbftnbler au« 

©ettcnbcim. l^.^-H. ^roitlciitbal* «fl ©rf^bulbigter. 

*Ur;bur,T 21^2 iü^. 9. Uiit.:JRi*tfr. 

1168. fl9a4> ®eocg, jjjaccaroninubclmaibcr 
bitr. — Cr. H. 179. 

«ftiKlcn 1]3. 21J2 68. M, 1lMt.«6U4lcc 

1169. j&ol^tttatin IMtbniisi, AVotflerj^fcne 
Dcn ©immcr^baufen, pxtu^. '^mtd^^er. Jptlbere, all 
3euge; bcrfelbe jiebt »abtf<b(in(i(b^n ^'V^i^n ^m. 

auAibuTA 68. X. I. Ullt,^«lR; 

1170 fSett J^c'fjjb, lebivifv Taat^bncT wm 

2Seid)3, Jö.'^l. ©tattambof»), unb 

1171. ^oi^tntiebet ll^ixd ncn ftUxn: 
prafening, 9.*%. 6labtambof *), BnbUhriii bei 

3}origcn. 

i{(()fuebur$| 22/2 68. 9. I. UntStiAtcT. 

•) Conf. (S.:<a.--Sl- J09 3.5397,5398fl866j. £>. «eb. Digitizoü by Google 76 1172. ISifeitl^ofet 3»^ann, I^ienPfne^t 
t>. 9lttcn^cf<n, fRottoibttTfl. ». Tifb|1a^l«. *) 

i'anbSbut I7j2 68. fi. 1. UnUSSic^tn. 

~^ III 3,,ö55?, (1666)? 55. «A. 

1173. ^trbfinantt ®eor9, aBa0ncreefea( 

teil ©crftbcfcii, u n b 

1174. &can) Xaxl, iüiit^*jel}u ton %uf,i^ 
anibcifl 20/2 68. H. ttiit.<8tt4l^lcr. 1176. Mütl 9ar6«r<i auf 8e^men» lebig 

£ a II b $ b II t •2:^r2 68. S. I. UnUKU^tlT. 

1177. S»?Dbrl üJii*aeI*), 

1178 2»ft»brl IKviiibalena, iinb 

1179. :^p|)rl X^trcjc, <9ütletsrinber von 

^ a 11 b » ^ut 2312 68. JT. I. Unt.«9tU^tcr. 

•) k^^ß^l 43, 84 «bn 50, 67 (1867) t SU R«b. 

tanbf^itl 23/2 t>8. ft. 1. ItntiKi«^. 1181. Sttfft Uli ton m 9)(tt«ii^ofcii. 

(S.«?|i.>iyi. 65, 74 44JO, 5035 (1807). 

1182. ®<betcr 311) om i>on ^arlftaM. 

6.4 .lüU 4, 10 ^. 612, 7 IG (lÖÜÖ) 

118a IBart^ 3efep^ t»on y»f<fxn6ranb. 

3. 12 3 240, 9.)9 (IBC.S). 
1181 dttllglcv ftntoti Den ülBcliafirc^m. 

«8, 79 3. 4675, 5553 (1867). 
1181». !Die$ 3<:<I>a"n 1.^011 -atocfau. 

6..5JJ..!BI. bd ^. 6215 (1867). 
1186. <^^u^mami SRat^ia« «. 9iibM»i8i» 
moo«. 61 B 4U0 (1867). 1187. ^aalfranf ^o^ftiin (^ttp(I) »on 

^>5tra. (5 10 3. 767 (1868). 

1188. Stcit \Pincoiu ttcn ^McM. 

14 3. 1071 (1868). 

1189. ®¥df Sebftfliait »on W^cim. 

6 B 402 (1868). 

1190. SSei#f0f>f ani6a(l von ^VtxU\<b 

iM. lu 5. 741 (.1.HG8J. 

llftl. ^lan ^ofcpl) von ^immtlfiaM. 

83 B. 5800 (1867). •) 

•) Conf. CJ~rp..^I. eo 3. 4006 (1867», T, Mc». SBabiedf)^ Vdcr . 

JPa* (Me.r.i . . . , 

^i.ian^ .ic\tv\) . . , 

9ortImi Xaver . , 

S^aumann H{tdia<l . 

©ailct i}ianj . . . 

»eer 3oie|>^ . . , 

SUrnbt @fprfl , . , 

ibütbfenbua . . . 

eteni QmU . . . 

Sr eit 5?incenj . . . 

2>tet» 3o^«nm . . . 

Gglau ,^c^fvb . . , 
ISibeUburAcr fßolb. 

<Slfen^of<r ^ol^arm . 
©nflel ^V^f • 
galf 3c^ann . 
§00 1 3arc6 . . 
»^vanbto XaMv . 

•rftntDoIb 3o^ann 
I^O^n gtiebrid) . . ^IpMIiftifitir Urcafiitulatiini btr Uamnu 1142 

11 GS 1140 
1148 

na- 

1170 
1149 
1132 
1143 
1188 
1151 
1185 
1191 
1131 

im 

1 1 80 
1154 
M65 

1 it;i; 
iiöy 

115H 

ii:v; Jf> i- i l in a i t r Oiitol. 
^ ai nbl %\tcb . 
^\vt\ Ittel 3ofep^ 
^ Odilia IUI l'utioig 

Sacob 9iicol. . . . 

3a ÜDlarlin . . . 

&<xxl Barbara . . . 

Jt-efer Vnton . . . 

c 11 n f r iJInbrfa* . . 

iiöcelbcrger ^gnat» 

j^ranj ftarl . . . 

l'ana "Jllam . . . 

^^aüerer (^corg . . 

Wfier So^onn . . 

^JJieiltngcr ^o^*^"" ■ 

9le^er Bartara . . 

V'C\ ft er (Wfprji . . . 
^oi(^cnri«bcr £^crc/$ 

9t8ir( ÜltaftbftTmo . . 

9l5brl Ufidjad . . . . 1133 


SRS^rl Xbcii'K . . . . 


1179 


. 1157 


:Kinf\lov *?li:tctt 


1184 


. '152 


:Kctc rcr i^\ani . . . 


1150 


. 1158 


Saalfraiif 3o^n . . 


1187 


. 113J 


i Ulfen i^autt . . . 


1144 


. 11 Gl) 


6c^crer ?lbain . . . . 


1182 


. 1131» 


®<^mitt J^ mtian . . 


1159 


. UGo 


@*rct»cr 3ff<P^ • • . 


iir.2 


. 117Ü 


©d^u^iiianii iU{a:^ia^ . 


1186 


. 1181 


Sdttoob ütRartin . . . 


1134 


. 113fi 


©teiitbctgft ilarl . . 


1145 


. 1135 
1187 


. 1174 


Uranner ^eonlMrb . . 


1147 


. 1167 


X rciifler Johann . . 


1129 


. 1161 


XrMittc ^('^Ann . . . 


1129 


. 11S7 


Irenffcr 3c^ann . . 


1129 


. 1140 


5' c ^ l 'A'tidiacl .... 


116!^ 


. lloö 


iUeiferopf flMi<ljaeI . . 


1156 


. 1149 


1190 


. 117.-. 


ii* i e b c m a n n ®f crg . . 


ii:3 


. Il7i 


ivUnfUr 3o^ann . . . 


1164 


. 1178 


BicflUr 5ran^ . . . . 


1139 


. 1177 


iiieglcr Äarl . . . . 


1189 fhcntf bor Dr. ffiilbf^ Ouibbntfnct CitaKtt«'!. Digitized by Google ^wo, iUtaUliM tm a Wx^ 1868. 

patltr. <Ctntral-|9oU^i-^UtL kcr 9afi| ml m Saacia. Die Kufna^me bcc QcrtßciiUtituiMm nfotat imoitgcliß^ unb finb f»14c )>omfm m Mc 8M«ttioii bcft b«9cnf<^ «crU|tItd|e $aftbefcl)Ie. 

I^ic bc)cii^nctai ißer|onen fmb an bie mfolaenben 6e^5rben abmlitfecn, toenn nic^t oalMUKld; 

, anbei* eeftimiiiiits Sdvoffca tft 1192. t>. ^txo^notp^f^ SabtSIauS, 
®raf, c^nii. (iiit«(<ri(»er gu XraflOtci) in 93oT^9nten, 
nunmehr Emigrant (S<tt. 4ü j. alt, f(^(anf, ^at 
f«^h>aT}e ^aare. Sttrnf, braune Vu^en, hxnXt 
9taf/, f<^r tt)fi§f BS^nf, [(^warjcn ©att, Hajf'* 
©.ftc^t) tft nt^tn dreht mi|braud>fiS unb Qttr«0l 
ju m^aflen. (Cod. Pen, Ätt 403. •) 

(Senf 6j2 68. UnlcifudnniiiSric^ttr. 

*) fd^ivfi^cvifcfie Cunbrärcitl) bat auf (Sninb bcS 
9lTt. 2 14 ^c^ filiRMjiriidv-baijcr. '!Äu4litfcniiu\*Mrr 

traflcd bic 9Iii^Urfcnnif\ bti (Sniaiiiitcu bc^Cl^rl, irddKiu 
Stttanf^cu natt (^iti{d>I:t{!iiu$) bc^ f. b. (SlaaMminiflenuiu 
bcft 3Hucru fi^m 23. gebr. lütö ^ol^e iu flCiK» unO 
bcnnudb bie ilnlGdmnifi iinwTi3flu<b in bfW<T(j)(fli(|en 
ifi, falU m<^ etwa k. etroi^noioi^ im ba^tr. UnU-rs 
tbancni»inbam« ffr^t ober ipr^ien tintt in Qjijeni br: 
iViiuinicn QabrrcbtnS ober 5'<riic()<u4 in Unlcr(ud»Hni\ 
Wtaiiqrit iP; bcrffibf I)irll ijicr utitrr bcm 9Janifu 
,€cliillfv' mit feiner g.umlic auf uns i(l amlö. gibr. 
I. 3. jlbciib« iitit tem <iouricnuac na<b Kutib abac 
KifT. (V. 0^.««. 94 3. 4355V 3. 18019. 

gtftR^ev 2)3 e& t: Ikfiiribtcctlini. 

1193. !t)c{titnget Greicenn, tcnnaT«. 
orre^d. Stöger out dUfeniburg« iO.<^. Gün^burg, 
tfl ouf 9tn«b bei Vtt 4i «bf. 3 ju oer* 

haften.*) 

«uaJburo 1/3 68. St. SSfjiiflgcriöL 

Conl. (5.=^P..8L 70 3. 4800 (1867). £. gitb. 

Unter ©omlguttQ be^ bttr. ^afU 
befc|»lc4 unb »elel^tung übet ^a« 

UM, 9Mtacc9l<irtl«, nlg» it««TaU* C'ite^ofen, |. 3. fUl^Hg, »(gen Octg^^ bei 
8cirug«. 

1195. iDnOinoer 9Ragbate«a, ^Rogb b«n 

'SltUb. ®cm. Otjing, ?anbg. D.'oflenborf, toe^ra 
SDicbfla^KDnreeljtnj na<S) tixU 40 %bf. 1 b. Q. ®. 

D f 9 fl f n b 0 r f 25/2 C8. ff. Uut.:DJic^teT. 

1196. Dtö^rl 'inii^ael, valgo ^aarpub. 
ten l'uQod), Vanbg. ttbenlberg, Itctdier bringenb 
ecTbä(^ti(j ifi, geflern bo^lrr eine Uttxnt ot^l«. 
4 — 5 f[. baar unb eine gtntigebSupge Ql^linbetu^r 
«ntwenbrt ^aben. (%tt. 41 9lbf. 3 b. <E.*9.) *) 

Sanbibvt 6& ft. n. llnttRi^^tec; •) Conf. (i^^..59L 15 3. 1177 (1868). ©. iRtb. 

1197. ^^d^enrobrr 9lbam, Ifb ^Clcnft^ 
fnedjt con ©t.rbfrib, pxiu^. %mt» 6<blfl(btifrn, 
ntld^n t>frb5(l)ilfl ifl, eine C)ofe aiA fBefle «on 
röt^ii(^em ©ucfifin, eine 3cp^^e »on grauem iuc^e 
mit rotl^em ^ulter, ein braunleb. ^'crtfmcnnaie 
unb ein Slrmeebenf gcic^en ». 3- l8G6, ncbft 
blau unb tofi§em ©anb cntroentet ju b"te!i. (3lrt. 
271, 282, 3 b.©t.=©.=a,Ätt.4i 3 b. C.=®.)*) 

Sobt '2b\2 63. ft. IL Untigt^tcr. •) d^^m» 4 3. 180 (1867)? ©. SRcb. 

IIIW S<|)tltfbtC^rifllan, (Sifenbabnarbeitcr 
von llüp^, Sanbj\. \otabt(rona(^, (20—30 3- al'/ 
URtetfebt, Uenbc toAtc, an dwr ^ange 
ein« M^fff^tl^ »Ott etae» 8aioiult(li^e Digitized by Google 78 

rü^rcnbe Serlefeung) auf ©rutib b. 9Itt. 279 ^M- 
2, 2S2 3. 1 b. 6t. «it.41 Wi.3b.e.*@. 

«u«badi 'J9J2 68. ft. nut.=3ii*t. 

1199. 38a|>|»inattn ftunigunbe, UU^t 
Staalö^nrrtii aui sürünft, ^o^cnftraug, toeld^e 
fld) mit einem otttiifftn ü)ü(^ael 9tB(>er, 2öet«r 
oitj JRobiiiQ, l^frumtrcibt unb brinflfnb terbSi^lig 

in bct 9ia(4t bom 5j6. U. 'M. in 2;iefcn- 
b<t(^, Sanbg. Kottentorg, 1 tooQMca, (|iflM<ft«ii 
Siccf, 1 an ben (Snten roi^ gcTCirftou S^wat, 
1 ®(&ct8a<^Uiti, unb in b«i dUdft oom 28^29. 
». SR. in 3cIIe«rof«it, 2m^. Wettnibiire, 
1 oiünhJcHetten 6<^urj tmb 1 ftnü\>ftfid)letn «iit« 
»eutct ju l^xbtn. ClUt. 41 «bf. 3 b. (5.=®.) 

iiinbisr^ut 20/2 68. St. II. Unt.rJRidifet. 

1200. 0idfcl^ ioUp^ au(^ IBrdfinaer, 
(▼. <S.>9» *«(. 4 S. 280 t 3.) «ifaite^atboter 

cou ü)rafeuhiiffen, 50 :9t. Jtftjtitiii, mehrerer ©er^ 
0(^en bcr Jtör)>eroert(^unfl beii^^'lbi^t ; Ixrfctbc ^at 
neitrrbing« »om Qa^iiC«« in ^eroli^cim, 

JTjtc (d>cn fnlljcr in ^DcHrftün u. Sclen^ofcn entfernt. 
(£t.^@.^!ü. %xl 234, 242, (f.^®. 2ltt. 40 9lr, 1.) 
Oi(^fl5tt 27/2 G8. St. I. UnL:5«i*tcT. 

1201. fD^c^eitauct 3oH"n> oattUigefeQe 
rou «lid^flätt, auf ®riinb b.Ärt.41 
8ll>f. 2 b. C^..®., art. 271,2ä2'9Jr. 1, 3b.©t..@.«©. 

Cfi(^iian 27J2 G8. 9. I. Uiit^Ät^tfr. 

1202. <^c^itiib 9lnton, JagrS^uer »on 
(tnAeuin, l'aiitg. 'sllibliiig, auf ©cu'tb b. 9tt. 282, 
3 b. er 0».«^»., litt. 40 3. 1, «Ii 41 «bf. 3 

£rauu)lciu 2S;2 GS. St. UiU.r3iitf)tct. 

1208. SLnoU ^ einriß, icc^äffkrarfeQe »ou 
IHcinfUmflatt im 9rcg^en. ^tffcn, auf Onmb 
t. «rt. 271, 282 bcf et*«.«8. 

1204. SBSafcrt 3ob. Jriebrid), Ticnfl= 
fncd^t Mcw i>abfileit^en, f. f56f. Vimli Qtlimt}, 
(27 3. alt, 5' 7 ' flvc6, fdjlanf, ^at q funbe ©e« 
fiit^faiD;, llcnbe3 il3acfen63vtd)cn , liinfolttoute 
^viare, tügt tea^rfc^etnlic^ StttKiniiautcl ocn @utta< 
pc\d)<i rui\t hintitijtiine 'in-l;^müto) nrejeu ipetrugj 
Der^e^rnd j. 6tb' ^'^^ 'l>ädiicr3 g. -V*- ^Ticicv von 
S^eifenort. (@t.^®.»a %it. 314, 315, (£.«19. 
art. 41 «bf. 3.) 

1205. Olalcv 3ofe))^, ecdOentt». 9R«m^, 

auf ®nmb b. ?Irt. 2ö:> 3. 3 m ©t.--®.!»., 
«Jt. 41 bcÄ (i.,®.; bccjcibe i|l 29 3. olt, 6' 9" 
viilertcl^t, ^at kfoune {^miv, graue %Ȥta. unb flraue SSkPe.*) 
«cflenibtttt 27/2 68. ft. a ttnUStt^ •) «.>«.««[. 58 (1867)T £U Rcb. 

1206. ißeuinaitit Soa oon Unterla^oau 
(v. 6.=^.^^33'I. 89 3. G335 b. 3. 18fi7) gibt \{d) 
i9a^i((^einli(b füc X^ereje Jlollec oon (äaribocf 
«118, licttii SDienflbii^ üc cntnwntctc; *) 

«ntbciA 2912 63. 1. 1 UaURi^Ui; •) Conr. C^^cOL &2 3. 2416 (1866). D. 8Ub. 

1207. Stellet i^arf, bb. ^ladlö^nerdCo^n von 
StciniUngen, toegcn Dicl^ila^lDerfle^ni. (ßt»9^9* 
3lrt. 282 3. 3, (g.=®. «Irt. 41). 

©ciiauluCTtli 29/2 63. ff. III. aiit.:3li<btcr. 

1208. lOpil^ @mi( Otto, 93raucr, au(^ 
Xbicrbänbtßcr unb ©c^ilfe bei 6<baububenbe{{(^m 
aul a}krienb<.'rs in @ad}fen (35 3 O^og, ^at 
bunfclblonbf ^axt, maAere* ©efic^t, ©(^nur* unb 
jtinnbart, an feinem red^ttu 3«ifl'nnfler fe^lt 
ein (Blieb, ber 9^agel feinet ret^tcn ^ auinenl 
ip abqequetfdjt), fteldier öfter vot^tn SÖetruge* 
befiriift unb l'autcä »ertoiefeu »nrbe, rtcfleu ^r« 
^(^ni bca 23eirui\eJ jc. (,©t ^®.^S. Äit 314, 
315 3. 2, 321, i&^9. «rt. 41 9lbf. 3.)») 

Süitb li3 68. Unt.>9iii^tee. *) Oont (U9.49I. 27 3. 1219 (I866X S. KUb. 

1209. ^ranfel ^aria, (ebiße T^äbcrin t>cn 
^ün^en, roe^en Qergcb«n8 bco !£)iel<fra^(§ auf 
®runb b. %xt 282 B. 3 b. 6t.<@.'^., ^rt. 41 
%t)l 3 M <S.*0. 

gtikn^cn i}3> 1P 68. «. 10. nnUltiAlti; 

1210. fteun^ett 31 n ton, Icbiger 5:oaI3^net 
von ^Widf, toeoen 93i'rjcbcn4 bef S5etrugd gemj§ 
«rt. 315 3. 2 bei 6t.»0.*S)., «:t. 41 Äbf. 3 
be8 e.«®. 

^anrbtn tl3. 113 68. K. Ol. 11iit.(9li4lc& 

1211. ^ahn 3oHnn Slilolau« x>cn 
^i^tnitaW), ®eT. SBav"^*^*'''^« gcfi|rU(^ec 
^ieb (V. S.*«.*QLi)5 fl. 1133 I. 3) titibt ii^ 
chA) auf bie 9lamen: OftuCf, Vgen «nb 2««8 

umber. — «JZr. 31. 

ajl untren IjJ. 3j3 ÜÖ. ». I. Unt.:SRidjtcr. 

1212. ^^mitt ®teAor, leb. ©(^rcinergefcUe 
von ^ffabjM^, 9M. tk^nfvxt, ttegm. (Ber« 
g 6;n3 bei SMcMlaM auf «nml b(i «tt 41« 
bei l£.«®. Digitized by Google 70 1218. ®{mDlt Sifitnunb von fii(^tfnf(I9, 

33täj. QJciän^iüB oeruit^ilt. 
fft«n«4 3011 68. ^ t. 9t^iO||cri4b 

1214 ^tHnntt Wtatkt, leb. Mn 

ilRabfnb>idi, Onii. 3?ctf, ®jr. ©iffcrburj^, W(c\fn 
9iaQef)cni hei ^\cb\tä\)li unb U((>crtTetun9 t>ci 
Öctrugcj jitr (SffangnigUrafe un 3 ^Jtraalm 15 
Staden ecrurt^rilt. 
SaffcrbuTg 23/1 68. H. Qqtrflgtri^t. 

•) CmI: «.«9.4BL 4% «3 (1867). Sie Rik 

1215. Stafflet Sorenj, S^ienflMt «on 
9ront(n]^uf<n, ^bg SiUbtbutA, am 22. 92oo. b. ^. 
«Kgrn fidrverMrlc^ung )u 5monatL ®<fjn(;m§ 
Mniri^n; berfclie ifl in Ue <icf«M8<tt<ni^att Km* 

Berg ju lirfcrit. 
fianbS^ut 1'2 68. St. ©cjirfSgerit^f. 

1216. %iidftt 3o^annel,213. alt, ^auxtx 
lom {autngen, am 7. 9to«6r. 1867 »egrn ^cb« 
flo^W jur (Sffäncjnißfhrafe rcn 1 OTonat 15 lagen 
fecxuTtbciU; bcrf.'lbe ^iclt fu^ früher in SauinQen, 
bami fai atfliti^di anf. 

«•n««M»Btt| 31/1 68* tt. eqMlocci^t 

1217. SnAUcv Sari mx» mrnhtt^, juTebt 
OrenjicIIioat^ j ©taUon*fö^rcr in Steffel Wang, 
tvegen Wigbraucb^ jum augerebel. Seifc^Iafe am 
7. t). 9Jl. jur ©ifängniBflrafe »on 1 Ja^t 3 ^c* 
naten vcrurtficilt ; bcrfelbe i|l in bU ^fanjlien» 
Knflatt £i(^teuau liefern.*) 

ftcm^tcn 28/i 68. It «dlifltni^t. 

•) Conf. C5.U.=m 29 3. 1998 (1867). £. SRtb. 

1218. fOtaiet aimon, 32 3- a». ^ueieri^ 
f»|n II. SMen^Cnc^ dm lliilcrtniiti^ 9cr. 6bnt* betfi, am 16. 9loT)6r. ». 3. wefien TiictflalJT« unb 
Untcrfc^taflung jtt 5monat(. (SefängHife tcnirt^eilt. 
9RÜH4en rjj. ^2 68. ff. »cjitfigerii^t. 

1219. $8raf(|> 3cbann. leb. 6<I)lcfffrae|«ne 
«en ^icr, am 23. t>. m^m fBlberfeimie lu 

6monat(. ©efangnil tjerurt^eilt. 
«fi^affeuburg 3l/l 68. S?. SfjirrSiicridit 

1220. itoiira^ ^einridi, leb. j&itrcraefelle 
«Ml ffierl^^eini, am 24. ». Vc. nKgcn 5Dicb)la^Q 
ju Imonatl. @ffSngnt(} tcrurt^ilt, •) 

«f(^afffnbur(^ 68. ff. ©f3irr5n«i;^f- '! 

•) Coiü.~6Ti^.=^Bl. 72 3. 4899 (18C7). C. Sieb. 

1221. SWorl^arb ffonrab, Tcblg, tcn JRübici» 
^eim, am 30. &. 'iOt. toegen S)iclfld^tö 2nioiiati. 
<9cf3n8ni§ iMrwrt^t 

Kf<9aff («iKtfl 31/1 68L «. Oqfi»ocri4t 

1222. Safcb, 33 3. att, lebtget 
'Dl auter oon Sc^tind in Orfierrcii^, ivcgeit SMeb* 
ftabK )u li.i^r. @c[ängni§ MTvrtbctft Unb na4 
etflanbencr 6trafe td Smbcl txmiefen.') 

Scmi^tcn 3i;i GS. 9. Qc}iiT2gcn(^t. 

•) Conf, «..<p.-4)t. 60 3. 4000 (1867). ©. JReh. 

1223. üfp^ner 5>crot^ea, gjlagb ton 
^Itenfiein, £anbg. (Sbcnt, loegen S)icbfiap j(u 
4moiutt OefSnunil «cmt^itt; Mcfeßc tfl (r bk 

®efangenanflalt ©uljb««^ )tt tiefem.*) 
Bamberg 0/2 G8. ff. t'qitfJgtric^t, 

•) Conf. C.:^.^?I. 63 3. 4270 (1367). ©. «Rcb. 

1224. ®tpl) ©ebafiian, e^em. ffrämrr Wtt 
Untergrafenfee, am 4. o. Wl. rt'gen ©iebfia^!« gut 
®efäiigni§firafe »on 2 ÜJlou.iten 15 Sog ti ivrj 
urt^ciit; berfoTbe ifl in bie Gefangenonllatt ttuu 
bcrg JU liefern. 

Dfattttt4cn 4J2 68» tt, 0villfl(tU|t 1226. <8l«tft«) Vm flltittMm^ ttn 

5. !yiiitng8 unb DrnncrJtag ben R. b. TR. jlrifirn 
48 unb 8 U^r älbenbd tuar^en in ocrbäd^ttger iBci(e 
in hx ^ G^rater*f(%en KnioefenS gu ftanf« 
itnten (v. 12 3. 93o i. 3.) nady- 

lif^viiiKnc 2 ^^ann^pcrfonen loal^tgenommen : 1)er 
«m R.b.'aK. gefe^cne Stann ifl 6e«. 6' grc§, 
fcft getaut, anfang« ber 30ger ^a^xc \lcUn^, ica 
gefunbtm ttuifeben, oodtommenem @e fiepte mit 
Wonbrm {lufm 6(^nurbart, trug fd^ujarjgrau mcttrte ^n^cftl; et fa^rte.dnni UStn ftnotenftotf 

ron fd)«arjet Satbe c^ne Odff mit fl*, bcffm 
einzelne 9(efle mit gelben 9t&fleln bi'fiblagcn 
waren, loar im Qhragen orfcoitfi^ grfläbct inib U% 
c^cr einem ©diäfcr cKt .^anbcÜnanH/^aO^dnem 
^anbtoerflbur[cb(u ä^nlid). 

Gin mit birfcr $afon ber 8efd^tei(tttt(t''na4 
9(el)n(i4feit (Jabcnter, jeb<Ǥ ali mttt^Igrcf? unb mit 
((bwarjer ^ofe u. brauner €(^irmmübe bei^cic^netcc 
WtMn foQ »m Mc dcit bd 20. D. fR. in iSrr< Digitized by Google 60 tntt (trfü^rt imb ttn^lni ^tcn, fltor SLnglf 

Burg, in bffien DJä^e fr finm Sc^tragcr ^aSe, nad) 
lltiflarn «ifen ju trotlfii, oud) feilen iit bm 
SE&anbcrbud)« brffcI6«n mc^rtre 6citcn fterau«fleriffou 
unb b*r 9iamc: „^o^ann Saj)tifl N. aui N. 
CciirWamta üinb au, ©artncr" cingclragcn fein. 

Der am 6. gcbmar gefc^cne iliann ifl 
grc^, unterf>tjt, anldyeinfnb in ben äO^cr ^»J^'^f" 
[tc^ub, nid^t \&v:axi gcficibet, tni^ ^op^ft ober 
9tc(t, einen tief in icA <8(fi(^t gejegencn ^ut unb 
glaublich ßc^nuTbart f<l^ulc auf^ unb abgf^rub 
immer auf ben 99obcn. — Um B)fÄf)t nai) ben 
fradli^ni tj^nf^nfii^eiten unb fad^bienlic^ iDIilt^i' 
iungen toirb erfiic^t unb bie nämliche JR-qutfiticn 
fiffuQ^ bi>^r>(^t^><^ (Sigentl^ümerd ober aud^ 
9Öit(fi|CTi (incT am WsrQm bet 7. b. 91. itai| 
Öntbctfimg ber TOorbt^iat in ber 5Ra(^barf4iaU be« 
G4|ntbec*f<l^u älnttjefcn« gcfunbencn gioB^er^ogUc^ 
l^ejfift^ B'^ftol^lttfthiote d. d. ^tmfhibt ben 
1. «RcttSr. 1855, Uk. T. iRro. 33,317 mit ber 
auf ber SiädjciU aBUctni^ini Uatcrfc^rift : «UebcU- 
Säuger.* 

•cnirteK 16/2 68b t. a ItKt>8fi4(n. 

1226. CBetttiuIIet £^ere8 i»on ®ar^am 
(17 3' olt. blonb, bat graue klugen, länglic^ej 
(S>efi(^t) iji auii ber erjif^ungS^^Inftalt Sürficnfliein 
cntMli^ ttttb treibt ftc^ Orrmut^Iic^ in ^^^e.^Iettung 
bei cntlaffmen ©trSflingS 3lnbrea8 @ö(j*) t^c" 
Qiiiclburg l^rum; bicfel^e woQe aufgegiift^n unb 
flcCieferl ioe^R. *) CnS. 16^ SO (t9St)* Cte M. 

1227. Id&^m mUlplf, Utas, Qm^B ou» 

Stxm, 3frai'lite (28 3. alt, Hein, ^at bunfelrot^e 
^aare, rotten ISatfen* unb @<^nurbart, trAgt 
fc^n^ar^en nicbcYcn ^ut, bunffctt Obenod, b<ne 

^ofv iil mit ^Kimllcrialpaß <UI. Ofen 11. ^cbr. 
L 3« verfcben) ifi nad» ^rübunfl cineiS ^ctrug;d 
)um SetToge »on 2000 fC. entiei<^ Um lxr< 

^ftun>^ beff.'lben, JBefc^lagna^me ber tcvrinllid)en 
£aarfd}A(t unb tdcgT. ^nad^riditißunoi n?irt) crfuc^t. 
^c]i 'Jß 63. Stactl)aup!nuinit(dia|t. 

1228. <S^^aut Sofcpba, ^{agb ocn aiieb» 
Üngen, teflrib. O.-fl. gl. 9t«mcii8 (17 % oft, 
nnterfe{;t, bat blonbe ^aare, teile ©angen, graue 
Hilgen, fliine flumpfe ^afe, groten SDhinb, 9larbe 
anf ber 6ttrne, foO f^nxiKscr fein) ifl w>n 
bem genannten C5btramf8geri<l^le tct^fn TiirbflJbtJ 
(te<fbriefli(^ »erfolgt unb foO itoangdtDeife in i^^re 
^«Mt^ ficncfnt Mtat*) 

WMfltt urfl 2012 68. 6lallnM|W(at 1222. (f^ettftomfett.) ^ie birf^ge ®«ialb 

ttjurbe jünjfl ton me^rctcn fein geffeibeten SSurfc^en . 
burd)f)r(ift, bcn benen abn)ed)|cliib je Siner feine 
i^cirglänjenbe, oll febr wert^wlle. mcifl nl« @ef(^irf 
einci 93rubcr? in ?Imtrifa bf^ciditicle ll^r in tcrs 
gffc^ü^tcr Öclboerlegeu^eit abjafcOfn f»d)te; biefe 
Ubrcn (nrb. S^Iinberubren, »frgcltct, innen mit 
einem (Sompoffe unb mit ber 58c;seicbnun.i „(Ibrono» 
mctet" toerfe^cn) faubcu tur(^baÄ aiiebrüdlidjc ober 
tf>alfä(bli(^e VuSgeben al3 golbenr, flarfcn Abgang 
iu i^rrifen, iMU||e ben fflcrt^ Ma 8 fU bctcä^tU^ 
überfici^en. 

Unter 9(ufre<itbaltung ber br§^atb im <S.sV.>Qi 
14 3. 1033, 1034 (1808) Afßfn ^afi^B 3«gtt, 
®clb: u. 6t(b€rn>aarcn()&nbla oon £c))[iabt, 
tReuflobt a)9. «nb V«bTett8 8Krt«rb, 
mac^er aui (SarObei^ SvAiifrat(a1y MÄA 

um €)>5^e erfu<^t. 
Qfirjbutg 22/2 68. tt. 1lnts9li(^tn. ] 

1230. (^dfmuäbiehHa^h} %m 16. b. Wt. 

tturben gelcA^iulic^ (faici WarftvS ju ^irf6au 
bem (Silrtlcr 31 3*""*^ ^'«^ S?"be 
njeg 2 ^aar golb., 3-emlic^ große runbe Ohrringe 
mit 6ntailplättd)cn unb folfc^en ^txUn bannt 
bann 1 gelb. U^ifelte (S(l^u))|>enfdtc), an nre!<^et 
fid) ein i:c»Denropf unb ein golb., einen fliegenben 
flbler barf^eOenber U^rfc^Iüffel befinbet, rnin>entet; 
um ©pa^e nac^ !£^ätern unb 3(b(aten toirb mit 
bem9)emerfen erfuc^t, l>a|23Beiblperfonen Bct« 
bSd^tig erfcbcinen, bcneu bie eine fft^ ba| 
fu hinter Hemberg |p ^anfe fei. 
ambtrg 22/2 68. St. I. Unt^Xiic^tcr. 

1231. i&nttoenbete Itbr.) £et einem 
n^egen ^iebflabll cingetteferteii Vörden tombe rinc 

bö<bfl V»aVf<^cinli^ Qfflc^Iene fitb. G^Iinberu^r mit 
r5m. 3>ff<rtt, Slummet 15,387 ocrgtfunben; um 
iRa(^fcri<j^ung na<^ bmn Gigent^fimer unb fa(^* 
bienlidK 'JDiittbeilungen 1^ crfuc^t. 
ftempten 23/2 68. S. L Unt<8U4ttl. 

1232. ^fänbnet 3o^<»nn Simon. 18 3. 
alt, ©c^miebAefeQe au« tD^arft^grlbai^, mirb be- 
f(^u(bigt, 1 fllb. tCntentbr, bcmi Innerer Cttonb« 
bedel am ©ehjinbc atlft^ct mit einem fib^radjen, 
f4)cn 2 jlKal at^geri[^enen fUb. JCcltdjen, oorne mit 
einem ^dlrn nnb einem att $iftoIe geformten 
6<blfiffel Wrfeben, cntitenbct ju ^abcn ; um Tuwi)* 
fucbung, et>entucU Ebnobme unb Sln^erfenbuug bf 
}ei(i)netcr U^r nnb Kdte «rieb erfu(bt. 

ttaffetbntt 21|2 6& S; IL ttaL^Ubtae. 

1233. i®tlbbiehfkdbh) «m 16. t>. «DL 

Murbe an« bem Saben be8 ffiebrrS .ffrau^ in Biedj» 
ta^ eine S3aarf(^aft »on beil. 190 fi. (158 fl. Digitized by Google «1 M. Svflicvlel mit nufflnttenefi Jht&|pfcit, 1 ftronrn:, 
1 ??rfuf;fnt^alfr, 3- -4 5|lerr. fl.jSt., 10—15 ^(S)U 
jr^nrrs, ein ibtX'Btüd, tann ein alter Stnep] mit 
tct Sifftr XV unb abAtldileni Oe^ic) mittdfl ein« 
brut^j ent^^e11^ct. B rbat^t ttfle^t flcgm 3o|cp^ 
$ou{ra^, iDauerSfc^it «oit ber ^em. 9Ui^ect2: 
<ict, €an^0. Ok^a^ iwV«^ 1U( am 18. b. VI. 
MB frinfr ^intJt^, an(;eb(tii rlncm 9a(ll(au 
fa 06cr6a9ccn cntjernt |at. 

bfff<*Iben, »tfim rr im ^:iii}t (tiiffollmb »lelcn 
@riCe3 betreffen toiih, toiit) ccjud^t. 

©tflfltnbOTf 23/2 Oa ft. Unt.^Dli^lct. 

1234. (OfcIteitMeBflaIbL) (Snbe d. r;. 
toütbe aaS einem Sirt^j^aitje }u {^ejf cnt^al. 

Mfi^affcnburd, 1 njcißTOorifncS ^al^tu* mit 
flltidjfarbigcn langen ^^ranfen unb feibcner äUnmf, 
1 fd}n>aT}n>o(Iened ^aUtud) mit ((^»arjen Blumen 
anb granfcn, 1 f(^»arje, ^albttJOÜcne ©djflrjc mit 
f<^lDaTien ©ttfifen, 1 glatte fc^warje ©dMuje, 1 
^nlbivoUcn« ©Inirje fion »i3ei§em Orunbc mit rot^»n 
©triifcii, 1 t^auen^aube toit f(^warjrm ©anbe mit 
einet ©oltblume, 1 tit^. &d\'ibui} mit (So'.tfc^nitt 
unb nclb. Äreuje auf bent ßinbanbe entmcnbet. 

Um ®pä^e toirb mit bem Scmerfeit erfaßt, 
ba§ löerbacbt auf ^e^ n>abi'f*einltd) in ©at^^rn be- 
fintlid^n ec^lrjjei-geicQcn gcrbinanb S)aoeh 
^uber ttiii ^mbMfi fllt^ IwU^ mlttrlfirog, 
fd>mäc^tig, blaft unb baxtlcS ifl, in tcn iOer 
3a^reit fte^t unb jur trit. ^cit gute bunru ftlei: 
talig tn^^ 

«f4»ffeii«Mtt 18;2 67. 9. 0. niit.>Ki4(ft 

1886. (9tatiB.) %m ^xntuQ bm 14. l Tl. 
toiö tie leCtfie "Jl n ti a W a v ia 43 5 ^ i n c r x>on 
€<^iain8<farrt auf Um 'Bt<\t ton eii^flätt nac^ 
fBeiffenbnrs im iBeiffenbur^erlBalbe »on einem 
mittcr^rogen, bci(. 30 ^. alten, fdnnS^li^eit, eine 
fmnbe ^{»ra^e rebenben 'XHam, mit langen f(^n>ar^en 
^aren unb langen fc^irarjen ScQbart, ivelc^cr eine 
Kn(^io)>pe unb blaue mit einer ®ui1e um ben fitib 
gufammenge^Itene ©vtür^e trug, i^rcä S^anjltuc^c^ 
&on grauwoQenem ©tcffe mit )t>eiBen Streifen, 
ivert^ beiläufig 5 fl., eine2 tveigen SDattifttuc^ed 
unb eine« baumiüpfl^iu-n nfl^iirunbirten, mit lunKcn 
Keinen SRingen beDrudten Sadtuc^ei, fowie einer 
Dwift^fl «OH 12 fr. fcranM toerben fein. 

Um SpS^c unb fd)Ieuinf(c fiiL-dbintlicfje ^itltjL'i^ 
lungen toicb mit bem Semerfm er|u(^t, tas bir 
S)amnififatin iCienfltot^ <ntf bem ®ege liegen 
gelüffen baben njiQ ; juj^teid) ujoOe ber ?lufentbalt 
üt IC I9&^inget etmiitelt unb an^r angqeigt 
«Kit«. 1236. (tiieh^&bU an Stetten te.) 3» 

ber i)tad)t »om 13jl4. (. Ü»?. U'urben lern SrSuer 
ÜB. ^5^n AU iilugdburg oou 2 {ba'elbit übet« 
na^tcnbeu tRannera (Selbe Beil. 30 % olt, mitt. 
Ictit Statur, untcrfi-^t, fpraAcn ben altbitterifc^en 
!3)ia(e(t, trugen «ic^nurbärte, {oQen bunfcl gedeihet 
geitefen fein, Ht (Siiu Ist InntCelBfainie ^aan unb 
trug grauen ^ut, ber Untere b.it ^.'(Ibfenbe ^aare) 
2 iltcre Letten mit grauem ober blau unb grcuem 
©jrd>ent fammt ffein rel( n. ivclg canirteii Uetat* 
^üj^cn, 2 .ftcpffiffen mit Hau, ri.M^ unb lrei§ <^rcK 
catrirten Ueberjügen, 2 ^fulgcn mit blau, lOt^ u. n>eig 
nein coiHtIm Uebttjügen ui^ 2 SrintS^fc* cnttuenM. 
Um 6)^^ wSt ZlifiUn «. VHatcs toiib ofu^t.*) 

Wtt<l>tMt| M|2 68. ft. I. Uitt4RUtlcc. 

*) t)rr ^cifl erinnert an bie untSnnft im ttnt.:(Scc.4Bl}. 
üaubSbut ortübtcn ^itbfiSblc an iBettcn ic., »cldK im 
(^..-XX.^iM 7, 10, 14 &33,.77% 1077 (1866) Mr»ffnit> 

Utfct ruib. t). Web. 

1237. (iJlaul).) 3>ad eine ber im (£.<$.>m. 
14 3. 1078 (1868) ernannten, gerauMen 1tfi<^ 

ift tüei§ u. rotb tuit M gemcrft, bie bdbcn onbcrn 
baben gelben Sobcn, cined ba)»oa ift mit ^nb- 
breiten, veil(^6ranen (Snbfhreifen, bat «nbetce ntt 
grauen 9?lumcn unb gratigeblümten (Sntflreifcn tpcr« 
fe^cn. Säinmtlic^e Xfid^^et |lnb baumrooUeu. 

?5affau 26/2 68. Jl. Unf. 3Jic^Ier. 

1238. (üufaeoriffeiie a^rgeiiflanbe.) 
Sei ben oa^itr megen 5DieBM« Qet^fteten: 

Waria *]!BcinüerI, 5i^i<brid> Peberfinf^er 
unb X^etej «^clbmaier, färnrntlii^ aul bm 
Berfld^tigtcn fHeiCmf^T, Oer. WVke^, nwibcn 

II. n.i(fi^r,ficliiutc, ^weifeno3 auf ÜJlSrften ge* 
jtcblene (^cgenftänte borgcfunben: 1 DöQig neuer 
\<bwm unb rSt^Iii^ carriTtet 6^in>I, 14 "Baäft* 
flftftcn (rotb, gelb, blau, (lefprcnjicft, treij} unb 
ein n^cigcd in ber '^crm einei gclbeingcfo|tcn &o 
bellutM, ci.if trffen «?crberfeite ba<9ilb bcr919tttfcy 
@plteÄ mit bcni i^ioiatinbe, auf beffen SJücffeite 
ißlumen angebracl^t futb), 1 Scberf(^ube, 4 

alte (Säbeln, 1 braunleb. unb 1 grauleb. <3)ribfinitcl 
mit€ta^lf(l)I'e§en, 1 filB. ^>aHrette mit 10 ©ärgen 
unb a(^lecfi<\er ge^jregter twrgclbetet Sd^liege, auf 
teren .cdjicber ber ^fame „Schwellet* eingtatoitt 
ift; in bet SKitte ber 6;^ließe ijl eine toei&e mit 
11 ^edbtauen ©teinc^ien umgebene ^crle jn^ift^en 
2 flciueren ton je 7 bunfelblauen Steinen um« 
nebcncu n-cif^en perlen, an ben liier Snben finb (e 
4 I)c[Ib[aue oteindjett in Silbor gefaxt, jujifdien 
biffcn unb bem ÜDiittclpunfte fmb 4 rot^ olem: 
(ben, neben benen fleinere n>ci§e $cr(enrci(> n ringe* 
leAt ftnb. — Um (Stmittlttitd ber Qei<^bt0tett 
tvirb erfuc^t. 

I 9f arctic^bcK 203 68. It L VnMU^ Digitized by Google 62 1280i (Qintwcnbtte fßvoä>e.) $rans 

^^errmann*), 39 3- o-. 'iDicnftfnfc^t tcn ^ci^cn-- 
t^rfl. Sl>9- ©iigfnfelbfn , ^at fid^ tci feiner flof^crn 
)u (Eflocnfclbcn CTfoTf^toi Cmtirutt;« im ^(i^ 
einer inuiftma^Iict (jeflotlenen , flolb. 5Prcc^e mitt-- 
lerer ©röfee, in ber SDlille mit 17 blauen ©tein^ 
4t(n, Sefunben; um fad^bienltcbe Snittbeitnng tvirb 
tnit bem SBemerfen erfutfit, ba§ berfelbe am 17. 
getruar I. '^i. iraunficin cevla(fen ^at unb 
fi6<r j^afferburo, SIRfibC^Otf, «ItSttliie 
«nb 9)? iti ergfirc^en flereift fein »itl. 

Vfaiirici^cn 26/2 68. it. Ii. Unt«SRi(bUt. •) Coot MMN. 75, 77 (1867). Die Wk, 

1240 C^ieh^ahlan^i^arrenipil^en jc.) 
S)cr !£}n(|)dlcrdfrau ttlb. ^remfcr in ^ug^buri; 
touTtfii \n bertR<i(bt »cm 26127. t. ans ibreni 

mittclil eine8 Sp-nl^acfonS oter Dladjfihlfivli Qt- 
Sffncten £aben btil. 140 verfd^iebene (^i^arrcnjpi^en, 
barnntet 2 onaeraucfttc , tm ili^ert^i «on 3üO fl. 
ncb^ 14 f[. Qoargelb (3n>ei2 fl.^Sc^eine :c.), bann 
ein $b»tO)ira)>^ie: $llbum ton rctbcm l'eber mit 
Qttntcr^inruns unb »crii^icbtnen S3Uba-n cntncnbet. 
Um eipSift crfiii^. 
«uflSbuTo 2S\2 m. tt. IT. UnL«RUbtn^ 

1241. {(Selbbiehnd^L) ?m ^Mnr^ofe ?n 
0(lcrntaud)cn, £anbfl. ^{UbUnQ, miibel om 
IG. I. 9X. dnerbrri!^, unb iib«T 100 fL an 

@elb entloenbet, barimtcr ^olläubiftfie 2\ f( ; 
. etüde, ein 2 fl.^et. mit bem ^ilbnijjc Ixi 
9trid»Mcnoefer8 Sobonn (^ranffurt), ein 2 fl.s€t. 
mit bcr "iMtaricniäufe in üiidicn ; 1 I^alir ,;,u 
1 f(. 56 fr. unb 1 uergclb. .2)c)ifmünje ». 3- 
1795 Qloublid; öflerr. ©eprjge«. Um Qpifft toirb 
ctfui^t. 

Xraunftfi« 2J/2 68. A. Unt.:;)ii*(ct. 

1242. ^tedfct Sebaflian, -'3 3. alt, 
©aitlergefeUe ccn ^cljüit^en, ©eric^tj Ü)iic2bad), 
{ulct^t ^ier, n;urbe am 15. Senner b. 3. MCgen 
SDrucbS bc3 fclijcll. ^lufent^altÄWtbot! in contuin. 

8iÖQ. ©ejängnig terurt^elt; um GtrajccU^ug 
toirb mit bem Semerfen eifud)t, bo§ bie A«|lcn 
bcr f. etoat^fcffa ^ur l'ajl faOcn.») 
3Rün:^tn 1/3. 24y2 68. S. ^iiflflccii^ •)CMta^^79S'&538(t867> f>. IRcb. 

1243. (^fftftcnbieh^ahl.) ^m22 l.lT?. 
SO^orgen^ tvurbe bem ^djnxi^cr £(^mib )u 
GtbMdiftmfitt^ett ein «crfdjloffener .(feffer ent: 
iBrnbct, hjficfcer 1 fdiUMvU^irfi uefi Ufbcrrecf mit 
((auftcitrciftcm $ultcr unb (d^narj jammtncm ftrageu, 
to.ftb 10 fl., 1 fi^UKiritudienen fRed mit f(b>*^^<^i<>n 
OilMBfiittcc M. 8 fL, 1 V^ltm^ nt^^etaj^fti mb 1 dtaue IBucflTinbofe, 1 graue (^nln ein<|cfa|le 
^cppf, 1 fc^ttraribrjnn *^ftto mit grünem ffniien, 
1 ©ilct ttcn i(^n?orjem toi^ unb gelt» flcblümteu 
9tila8 mit braunbeinerncii jhi8|»feit, 1 grfintuibenel 
©ilet mit fcbwargem unb grauem (SanetaSfutter, 
1 (grauen unb 1 fcbtoarjen ^il^but, 1 ftbUMr^tiid^ene 
8(birmm8bCr 8 febicm ^embatmit B.8.oe^4iul, 
enthielt. 

Um @|>5^ toirb mit bem Semerfen rrfu(bt, 
ba| Auf bcn leb. Gtbtorijier SubgeriuS StanU 

mann*) tcn ©tra^berg SBcrbnci&t f50[t. 
a u n a l' u r 3 2Gj2 68. ff. II. UnU^Diic^tet. 

•) Coot. 9.-^tVL 4, 3. 296 (1868). ft. Rcb. 

Itm @rntltt(una unb ^etauntqahi 
b€f>^Uif enthaltet na^htlVti^9€itt^>€» 
fpiKit Witt etfu^t: 

1244. Xvaub ^o\tp\i, 6aiIcT((efeae u. StuS* 
gc^er Iran Vlfln^beNf Q^nlHAter.*) 

«uflgbtttft 2412 6& «.IL nnt-W^tR. 

Coii£ CAM». 88 3. 6231 (I8<ß). f). Rtb. 

1245. i^uhet ^eter, ÜRcöflergefene, |utfbHa 
O b c r c 1 1 f n b a d) , ilbg. ^laUcrSbcrf, al« 3)amnipfat 

Straubinc^ '23 GS. ff. 1. Unt.^Tvicbtct 

1246. Stüntab Saltbafar fcH ber 
ri(^ii8e9tamebcSatt ^at». j^onrab im 6.*9.'QL 

14 3. 1039 (18G81 aiiffnefduiebfiicn ^.inbcl3» 
manneiS fein; auc^ Ceffen (S^efrau unb £ ecktet, 
ioeI<^ mit ibm umbmdfen, finb ju iKrnebmen. 
fftrtb 2/3 6& 9. Unt^i4tcT. 

1247. fieeb ®eoro von Eitting, e^tben 
n>c^ncr in ©tranbing, att SDamnififat. 

etraubiufl 22.2 08. ff. II. Uttt.^iKicIjter. 

1248. fipnia ^iibacl« lebiger äBcbcrgeicOc 
ton ^ccfen^of, Sanbg. ^Sfclb. 

33 a m b c r ii 2 1 1 2 f>8. ft. Unt^SRic^lO. 

1249. SBäiiml 3RatbUi, SofllHncc imt 
^inft, SJbfl. Kemnatb.*) » 

Petben M ja 68. ft. nntiStk^tn; 

•) OonfL O^MSL 89 3- 6401 (1867). O. SM. 

1250. ^aad ^nna aRatia, 8t%riit unb 

{^abrifarbciterin ton ©fl^ginoen. 
ffcm|)teu 21/2 68. ff. I. Unt.s9li4ta. 

1251. t^enitl ^pfep^a, lebig, mk Vttcn* 
bofen, tt^egen IbctrugS. 

Hu<\8bur(i 21/2 68. ff. IV. Unt. fnirfft. 

1252. S^AUtmaun Kgatba, ftcUncrin t>on 
:i}i}tt»a«. — Cr. H. 810. 

IR&li«*»-^ 68. am. 1lllt«U^ Digitized by Google 8$ 1253. ^ehenHveit SinxX, ©Aaufpirttr, wli^tx 
fidS» juUt^t in £aub4^ut unter (cm il^eatcrnameii 

1254. i^ehenittHt ißasli««*), «c^ 9efii 

91nÄba4 25)2 68. ff. Unt«tRi<^tfT. 

~) C'onf. Q.:<^.^m. 2 3. 193 (1868). D. JRcb. 

1255. 93ö^m ST^aria, Hi^ieb aud (Sbnal^ 
(28 3<»^te aW, «ittclßroß, unt«f(t>t, ^at braune 
^^a.nv imb ^ugcn, gefunte (Befu^fac6c)r cincS 

eUaMbittfl 2312 6& 1. 1. 1Uit.>gti4tcr. 1256. fiafll 3Eat>(r, ^tenntnet^t ». ^Wn^ 
£tg. •Q)ioc«turö. — Cr. M. 956. 

SRflnd^en t/3. 22/2 68. S. 10. UaL«9U4ttr. 

1257. ©eiftcr, ©djnfiter unb 

1258. Zeiget/ beffcn (S^cfvau, julc^^t inftoU 
bermoor. 

StAunteiii 21/2 6& It Tliit4R^la; 

1259. fiönfl 3ofep^, ©aucrnfnci^t pcn 

Otttina rt(^ bcfmtdi fcQ. — 
9af fa« 2^ 68. llutilRl^ 1260. 9mtn^heratt ©eorg von ^caing. 

6.s«ß.=18t. 26 B 1772 (1807). 

1261. &tbhaTbt 3ultu8 t>on iDat^rtut^. 

14 3. 1030 (1868). 

1262. Stitin Ocnebilt ttm Xmbi^. 

6..|S..«L 85 a. 5099 (1867). 

1265. Valpft '^ctrr wn J^ailM'crq 

(£.'.^=231. GG ä -ii'Jü (18G7). 

1264. ^pietCC 3^aoeT uon diennertd^oUn. 

CstMOL 6 B- 446 (1868). 

1266. StKlIOMnilt tSr^onA ^on SceiflnA. 

(5.»q>rföl. 9 3 660 (1868). 

1266. dtroict Xat»eT «on 3t(;ctiborf. 

6.*^..?3t. 9 3- GÖ4 (1868). 

1267. ^iilbet 9Ri<^ael oon SÜcufirdjcn. 

C*t|».4BI. 69 S- 4746 (1867). 

1268. dSbHnfeU ^<aUh ton ßo^enfcbrrSrj. 

6.-?t.=m 10 3 719 (1868). 

1269. ficainev Caroline ton Ilmberg. 

6.=?P.^SBt 85 3. 5052 (1867). 

1270. ^Aetmet (SareUnt fton OiAfUtt. 

«.•^.*9t 12 3. 609 (1868). 

1271. OmiiM SRupcvt tcn ©.IviKhk^. 

6..^.=33l. 14 3. 1Ü80 (1868). 

1272. 8fud>d @imon oon ©tü^etibrunn. 

e.*9.«eL 13 3. 66& (1867). 

1278. S^Ier ®toxü tcn bcr i»a(^^uf<TfiIa. 

(5.4«.^53l. 78 3- 5476 (1867). 

1274. ^ebt» ftovbuU, ma^i. 

(J.=^.=)ül. 11 3. 84G (1868). 
1275^ Heaf Og. VteK^ioc m ^grn^eim. 
«.•«••St. 20, 64 B* 2018, 4288 (1867). t276> MM ®eors ton SE?riaer9bot?. 

(5.4^.=33t. 10 3 739 (1868). 

1277. Sflaunet ®(ora ton Wettlingen. 

«.'«.'Ol. 4 3. 903 (1868). 

127& AÜtmt Heribert tcn üBcrbcrA. 

(S.^VSl. 13 3- 9ö8 (1868). 

1279. dUalev 3ofc\>Mon ©roC^intad^. 

€.=^.=231. 14 3. 1072 (1868). 

1280. &uhel 3 0 bann eon ^^nalt^.Hm. 

<L«$.«eL 13 3 988 (1868). 

1281. WtMn Ssnttt» vi"^ 3iut>in- 

(S.=V.«S3r. 4 3. 265 (1868). 

1282. ipofmanit (Seorg t». JKf^fmbad). 

(S.*9.*1». 10 3. 762 (1868). 
1888. Oanct t^erbinanb von 97.'utte. 

(5.4>.at. 20 3. i:u3 (1867). 

1284. fBaiiet Johann von 9ieutt(. 

(L«$.<9C. 20 3- 1344 (1867). 

1285. CBtina griebric^ ton @unbrr2Hum. 

(S.-^^J.^ÖI. 12 3. 910 (1863). 

1286. SRttUcc Barbara ton @k-nfclb. 

6..<p.=tBl. 12 3. 9il (1868). 

1287. ^tan^tlmaiev 3Eat»et »on (S«. 

54 3. 2554 (186G). 
„ , „ 5G 3- 3747 (1807). 

1288. iDaninact Simon oon Sor^i- 

<S.>ip.«m 3 3. 2ö0 (1868). 

1289. CBaoner ^ofcpb vo" ^rtingcn. 

^.=^:ß=23l. 40 3- 271G (18G7). 

1290. IBibel^butatt Salb, ton i^iBing- 

1{.<f)S^«t 15 3. 1131 (1868). 

1291. ftOtleret So^anu con öerö^cfcn. 

®..ip.«^l. 4 3. 258 C1868). Digitized by Google 8% 1298. Olaicr :3ofep^ ton etad^^oftn. 

- 6.^^.331 87 3 6141 (1867). 

1293. 2ü^ntt Ü)Uria. 

87 3. 6142 (1867). 

1294. iOfI Anteil »cn ^unfletUn. 

6 14 3- 1063 (1868). 

1296. flttloud 3: Bornas tun ZauB. 

32 2225 CISG71. 

1296- S8auiiianit Stan^ o. e^iiOu^grüuu. 

9..9.«ef. 14 3* 1079 (1868). 

1297. Olftl^If 9)iid>ael von UBalfcr^ftn. 

<L#.*£L 90 3. 6548 (1867). 9fO^ Q^artU von (^r(8bauffn. 

6. ^}. 531. 74 3. 50a3 (1867). 
1299 ^8altin ^c\tpff wn 0iAeIMt. 

6..^.'S9L 4 3. 310 (1868). 
laOO. Xcifel S3alt()afar oon (^iebclftabt. 

6.»^p.:äül. 4 3. 317 (18G8). 

1991. fBM$ ®corfl vrn $5rfter8flrunb. 

G..-?J.-BI. G 3. 432 (1868). 

1302. jEBcic^manit aRargar. 0. ITottcnborf. 

6.=^P.S9I. 6 3. 433 (186S). 
1808. 9tt6btlhtVQet "i^nat^ von 9?ciib.iu. 

iS.«^.t«iI. 15 3. 1136 (1868). 9Iflcn 

IBauec .... 
8avcT (Jerbinanb . 
©au fr 3c^.inn . . 
IBaumann ü^ranj . 
et^inger )liina SKoria 
8SumI ilRot^ia« . . 
fbiffm ttbolj^ . . . 
8S|m WttH« . . . 
Öranbl ^Rupert . . 
Qvaf«^ ^o^ann . . 
Öurfarb Vnbrcof 
S>as(l^uber iycrbiaanb 
l£>aninQ(r Simon . 
Deining er (Sre^jeu) . 
©enjel 3o(cp^a . . 
SJullingcr ^Diagbalena 
(Sbting gvubricb . . 
GibcUiBTder 
(Snjf n*6*r(\fr ©corg 
gelbmaier 2i) xei 
$ifd)cr ^ctaiint« . . 

gucfcä »iimon . . . 
(^tb^arbt 3ultu8 . 
©eißcr, ©djneifcer 
@ei|ur, ©djiieiCcräfrau 
®Ö0 'Jlnlrfaä . . . 

®rog 'Mixiin . . . 
^«bn 3o^. 9ur. . . 

^ a a T p n tj . . . . 
.^artiu{)er )ßliv\a 
^a<i< %nna 9Haria . 
^ebcnprcit ffarl 
^ebcnftrcit ^auline 
^citmati« <Sea . . 
^etbeurßber ?(bam 
^errmann (^ranj 

Sflbnet ^bert . . 4 Ol 1 


jiuuei ^ppann ... 


4 OQn 


1911 


A.iK*r ill.'t#r 
40ft1l 


19fti 


4 OOA 


O<>^(00 ... 


4 OOQ 


1 JOu 


Ahm« M*im1|SM 
1 OiO 

> 1 Z-iJ 


K u l C U 0 iLljOlllad 


xanniniann cuoQcrtu« 


4 9>i a 


. \49u 


. 1 1 I 


J{ a 1 1 1 .t. V . 


. 12oo 
41 AU im an n vigai^a 


jcontg iU(t(iiQ(i . . . 


4 ') 4 Q 


. IJot 


11 ö t) e I ( c V A c r 3giui(^ 


1 Ol kO 
X n Ol l Jprinuc^ . 


. Idvo 


. 1193 


K 0 p l (*'corg . . . 


. tJ76 


4 OX 4 


xoiier iQfrejt 
4 4 nSL 


jtonraD !(7ai[pa)ar 


ffonräb Tatib 


. 1246 


. 1290 


. 12()l) 


5( 0 ur ao l = l'iciuin . 


4 1 n i 
jcruTiici ovarciinc . 


. 1-1).) 


. 1216 


(S^vtfta 3a'ob . . 


1 222 


. 12G7 


Sacb"ci^ Waria . . 


. 1293 


. 1272 
1?59 


. 1261 


. 1257 


S!ecb ©coffl ... 


. 1247 


. 1258 


i'eberfiugcr jjtiebrid; 


. 12:iS 


. 1226 


VUier 3ef.vb • • • 


. 121)5 


. 12(10 


liJaiev ^trf.pf) . . . 


. 12".I2 


. 1298 


'UJaiev ©imcu . . . 


. 1218 


. 1211 


"l^ie^enaucr 3^^"« 


. 1201 


. Il9i 


1 üble lUic^ael . . 


. 1297 


. 1214 


JUt aller :j3arbara . . 


. 1286 


. 1250 


gRfillcr ?(|ita^ . . 


. 1281 


. 1253 


IKülUr itarl . . . 


. 1217 


. 12Ö4 


'JÜiorbarb Jlonrab 


. 1221 


. 1206 


9Utterer Sc^nti 


. 1291 


. 1107 


'Jt e un t er t ?(titon . . 


. 1210 


. 123Ü 


Obermüüer X^.reS . 


. 1226 


. 1278 


Ol>ib ^mU Ott« . . 


. 1208 


. 1232 


' Oft 9(nton .... 


. 1294 lux ^amni. 

^abfl ^ftfr .... 1203 
^f&nbner ^o^. @imoB . 1232 
Vonfral ^\tif^ . . . 1233 

g^auncr ©ccrcj . « . . 1277 

düQtx stmutui . . . 1193 

gi^einfeU ^afe» . . 1268 

g^cnf OTctd)i«r . 1275 
9i5brl aJiiibacl . . . 1196 
^t>\tp^ .... 1200 
9tc6ner -^orot^ea , . 1223 
9iöb<r arii<bael . . ^ . Il99 
@<^aut Sofepb« • . . 1228 
@cbcrmcr ftacpliiie . . 1270 

ecbidcT 1102 

©(bmib irnt*n . . 1202 
©djmibt einilliJn . .1198 
©«^nubt ©rcQot . . .1212 
6 eben jlorbuta . . . 1274 
©blbnet^anaTtin . . .1194 
Simon SiAmunb . . .1213 
©oirer larer .... I2G4 
etalfler forcnj . . . 1215 
©tangelmaier Xauer . 1287 
£te4cr ©ibafiian . . 124} 
6 toi) ©cbaftim . . . 1224 
©tra^cr Xaver . . . 1366 
V. 8t r cviiow«f 9 dabist. 1192 
tcifel SDait^iiar . . 1300 
Iraiib 3cf Vb ... 1244 
Xrullmann ^xan^ . . 1265 
Oaltiii Softp^ .... 1299 
©agner ^cfepb . . . 1289 
Sav'pmann Üfunigunbe > 1199 
®cl<bWttiiR Vtar^, . 1302 
©cinucrl aJlari« . . 1238 
SUeiB «äeorg . . . .1301 
SBlIftft 9trldr. . 1204 
^tcglcr ö^ecrj . , . 1273 
Sicßler 3o(cf> . . . 1279 
itegler Itttt .... 1207 t ±7. aWÜltM Mu 13. Miti l»b& (in. ^ol^rsatig.) »er daflii Ml Icl dMCC». Cte ltofiM|ne bcr OtMIfCMfliiliroMK trfolgi uiuntiKi:iicb unb [int «cKiu pcruMra «I VU ttcbottios MI ba«fcif4ai| 

^endita^e Haftbefehle. 

'S>\t icfeii^iictai ißecfonm fin^ an bie )>erfo(aenben iBe^orben abiuliefern, wenn nii^t anibriiAi«^ 

anbete tBeftimmung getroffen ifL tinter ©orieifluitrt bc^ betr. J&nft: 
befehlet unb »clrbrutig übet bad 99et 
f(|>torYberr<t>t finb üu oerbaftrit: 

1304. bürget ^ranj, iaj)eMercrflei\-lle »on 
DJiindjen, iregen SSerAC^enÄ bet Uirttrfc^loftung ouf 
&vmi b. 3lrt. 41, 40 »f. 2 3. 1 b. 

9Iuflgbur9 «13 6ft. «. I. Unt.^SRic^tft. 

1305 ^(hted 3e|antt, 6(^f|eigcfeae »oa 

SRauMilatt, uiib 

1306. ^c^toinod^acfl ^(oid, SiWem 

mal er toon Siiebetborf, Öftcrr. ©.j'JI. iEöcUbcra. 
(^3lvt. 234 B. 1 bei 6t.»Ö^©., «rt. 3Ö, 41 

{RcflcmtiiTg 23/2 68. ft. n. niit4M4tcc 

1307. Sorena, «citeir. «TOofc^inifl 
oon 9laila, ivAti^t basier «w^taft. 

ilBürjiurc, 4]3 68. fu UnUWii^tet. 

•1808. ^oiM ^JUrflcirctta, 26 3. oll; 

® ü T j b u r g 3/3 68. «. nni:3ii(^tfr. 

1301). ^ebbarb ^nbreag; Üi>cb£i,u'ielle aug 
ber ©cflenb tton ^rcifing, »ttflcn Öclbbiibfta^lä im 
»ctraije »cn 9.Ü— lOO.fi. auf ©runb b. 9m. 282 
3. 1, 2 b€« 6U®.»5Ö,, 3lit. 4ü 5. 2, 41 3H)(. 3 

Irannftclii OB. 9. 1liiL«U|lei; 

1310. ^eiQCt ^cUp^, Di«nfirnf*t toon 
^Biburg, SB.^M. it5rii(f, »egm SDifbj^a^lttrgeteng. 

9){ünc^ tu x/^ 1/3 68. . «.II. UnU8li<^Ur. 1311. aSSagnet aBtl^elm, jru|>ferf{^mieb= 
grfeUe aui D(ünd)<n, 28 3* a^^t, nxgeu ^ctgr^ni 
b(j !S)itb|la^ld auf ®ninb bei Srt 282 3. 3, 
%tt 41 Uf. 3 b. <S.«0. 

«tiK^cit 113. 6}3 es. IL 11in.4H4t. 

1312. ^Ü^Uin ^\)\V\pp, SBaucr?fc^n tjon 
3cngenborf, beutlaubter Solbat bc4 f. 4. %rt.;9lrg., 
flctnäg ftrt. 137, 236, 242 bc< 6t.s0.s9., «tt 
40 3. 1, 2 b<« 

SBambtra 6/3 68. «. 1. UnL^SRic^ttr. 

1313. 2v<bner ZhcUa, ÜJlagb ton ®«r= 
maring, (^er. Aaufbeurcn, auf iSrunb 0. 9lrt. 271, 
282 bei eti«.«8. 

nftni^ctt OS. 7ß 68. t. L QnitRiilKi; 

1314. ^aug WliiStatl, leb. 7cigtö(n(r von 
iDcp^^ofrn, ö.iiÄ. Slufläburci, »egfn ©iebfia^lfor. 
geilend ). bcd Öätfeci» X. $reif(^U in @ ü n g e 11. 

«em)»teR 4/3 68. <• IL UntiRU^tet. 

1815. fBannidattttev Ocvtg, iD'enfirnec^t 

»on Söirf, Üonbg. Obemec^tac^, (beit. 19 3. alt, 
grog, Tcbufi, f|at fc^^arie 5>aare, bualdfärbige^, | 
lange« @(ild)t, lange 9tafe, benetbet mit VUlitartj 
fcftirinmfibe, SRilitSr^cfe, braunem ©tu^er u. langen 
Stiefeln) megen <r)id>fta^Ioergc^n^ auf (Srunb beSi 

m. 41 Äbf. 3 b. e.-@. 

1816. ig»ftttenfofer 3ofe)>^, 3lmiiMmaiiBi»| 
fo|n »on ©djier.ing ivi\,cu ^^ifofia^lttene^ ftttfj 

(S)runb b. 9lrt. 41 ^Ibf. 3 b. 

:^aut)»but 8/3 68. «• U. Unt. 9U(^.tn. Digitized by Google 86 1317. ^canf ei^rtflian, Dicnfifnet^t »on 
ftalteniDcflen, ttfirtB. OsfL. S9«fig^(tnt, auf ®runb 
M ?lrt. 271, 282 3- 1 b. ©t.^®.^^B., 9lrt. 41 
Slbj. 3 ttd 6.»®.; berjclbc 26 3. alt, beil. 
6' 8T»|» («itcr, ^ bttnlle ^Mave» f|>i<^ 9t«f^ «n 
einem Schienbein Wef^tofirnarben, trSjit 
ft^nrarjcn Xuc^rccf, ^ofe u. ilBcjlc t>on ^cU^raunem 

«ütnicrs 7i» 68. t. 1ltiL4ti4ta; 

1818. fßarnidel ®corg, tcr^r. Oefonom 

wn Ärcnac^ (5' 8" flrc^, jdi(.Tnf, bartlcS, ^at 
braune tUvui gelcdte .^aare, ^olje ©tirne, graue 
9lugen, gefunbf5rbige9, blatternarbiget ®e 
fi*t, xnnteS Äinn) ftcpifn SöcrflebenS In tt?ibcr= 
rcdttlit^cn SGSegna^me eigener @ac^cn auf Q^xuxib 
)k «et 330 b. 6t<«.>8., «Tt 41 k. «.*«. 
ftTAntt^ 8/3 68. ff. L UnLsRi^to. 

1319 aShtfelmefer TOid)aei, l)ienftrncdit 
«Ott ^Rü^l^uica, @er. ^ngolflabr, aemäg ^rt. 271, 
282 9hr. 1 6t.>®.*»., «rt ^ 9lr. 1. %rt. 
41 ^Jtr. ^ b<6 

C 1 4 fl 5 1 1 8J3 6a «. 1. Unf.:aiti*tet. 

1320. SiflllPl^ 9Tiebri(^, 26 S^^re alt, 
^re(^<(er(tefene viib {aglöbncr »on ffififienjlein, 
£atiKv (5l)Lrmannfl4bt, 9tm5& «rt. 282 3. 3 hti 
@t..@.^S., ^2Irt. 41 «bf. 3 beS 

Cambtrii 'J|3 G8. Ä. I. Uiit.^DUc^tcr. 

•3 Conf. (5.:>:p,:Si. 60 3- 4020 (1867). 2). «eb. 

1321. $8e^ (®eoc0) griebcic^, leb. 6(^af^ 
fnedjt öon iüudjfclb 2 3- 75 l. 3.) 
\ft nunmebr nic^t an ben f. UnterfucbungfrU^tn 
)tt ttx9nA^, fonbcrn l^ie^er liefern.*) 

»Ubibci w 313 68. 9l VMtMffta, 

•) C^ei. 63 3. 408 Hm,^ Sic Kib. 

1322. 9iMfamtn Vnbrca« «ai itops^ 
neUtr, 9.«%. 9erjuab<nt, 

1323. Sa^o^ X^ombi Mn bort, 

1324. ipatfrret ^Inton v. ©oben^aufen, unb 

1325. S^inmerinann ©buarb ccn Stutt- 
gart, fSinmilic^ enttaffcne pfipfllidje ©olbaten, auf 
®runb b. 91rt. 282 3. 1 b. eUi».'»., «st 41 
m\. 3 bei 

ncgenlbttrs b/SSS». 9. U. tlnt.'fM<|tcc 

1326. fBevtl 5riebri<^, leb. ©djuciberaefeUe 
6on gieflenäburg, auf ®runb b. 9lrt. 282 3. 1, 
3 Ülrt. 293, 314 b. 6t..@.»»., »rt. 41 %b\. 3 

bei (l.>0i 

ReStneturg 313 68. t. IL 1lllt4H4l. 

1827. ^ou^ntantt ^i-'Bann, Ubig, auj 
SM^n^aU, julc^t (iif enba^narbeiter bei « U ö 1 1 i «8, na<^ %xt. 282 B. 1, 2 bei ©t..®..»., 9trt 40 
»bf. 2 B- Ir «Tt 41 «Bf. 1 b. berfclbe 
ifl Berbacbtig, 1 fofl neue f(^n>orjc Itucbboft/ 1 fltaue 
geflödcUe £u(bbo{e, 1 f(^toarie «tloStDeftf, 1 rot^« 
fdb. ^Wttlb, 1 Totbc« CWttii^, 1 etone 3««^ 
mit grünem fragen unb 1 fc^teorje ?cbert>pf? ent^ 
wenbtt ju l^aben unb iß mit f&mmtl. oor^nbUd^en 
(Sffeften rinjuliefcni. 
3B a f f t r b u r a 8]3 68. «.II. 1liiLe9Kt*ter. 

1328. löettinaet 3p^ann ©ecrg (faft 
17 gro|, ^Atf gebaut, ^t bunCelbraune 
^WHf ^NMt «ugen, nn^etmli^e« Olitf, 

flacbe ©tirnc, ot>aleÄ (?cf^dit, gute Sä^"«", Hinflug 
t>on iBart) »on ®emünb, etaffelftein, auf 

@nmb b. «tt. 382 b. «rt. 40 g. 1 

bea (5.-®.; berfelbe ifl am 8. l. gjt. 93cvmtttag8 
aud bec Stoatdci^ic^ungd-Slnfkalt S3ru(fberg, i'bg. 
«nSba<l^ cntnriibcn v. bat chten neuen «oQftänbigen 
2liijug tcn ftavfciii tiinficm SBinterflcff (fdjrDarj 
mit 4Bct| unb ^otb melict), 1 {ibn>ar} unb teeig 
canirte $ofe, 1 ^aar neue rlnbfdenie Stiefel, 
beren 9lbfä^ mit eifernen unb beren ©c^len mit 
böijemen ©tiften genagelt finb, 1 grauen ^iljLl^ut 
mit ber ^ttCetle „^Setter in «nlbatb", 2 IHnene 
unten mit F. gejeic^nete ^Dfannä^emben unb 19 fl. 
boar, fcefte^enb in 1 (J'cppcl^ulben, 1 ?Prcu§fnt^Ir. 
unb ©edjfern mitgenommen u. trägt bie gefto^lencn 
itleiber oermut^Uc^ am Seib«. 
9n»ba(^ 9)3 6Ö. |t Unt.rg%t(bt. 

Sunt ®traft»oa)tt0e finb »er^aftetts 

1329. gflpf 3«^«» n# 8aiKc6fol^n ». StanTen« 
reut^, 

188a 9&nmXn flUftt^ial ms euffltrciiplt 

1331. ^ufl Sodann 3ofe|^9, affOBmtf« 

fo^n »on ^pitiilein, 

1332. SLiiet (Seocg, Oelonomdfo^n oo« 
Solbf^wm, 

1333 ^anttd^Mmi «bam, ^i^mlcbl» 

fo^n »on ^dlarn, 

1334. SSenMSmmeramf ^ognerlfo^n oon ■ 

9{almling, 

1335. KaH 3ofc^9, fflOi^l^cM^^ Mn 

l'eiid)tenberg, 

1336. l^ttt^ntaiet «nbreaS, 3n>»obnec0' 
follm Mtt Seu^tenberg, toO^ ffimmtli^ Mgen 

Jßiberfpfnfligfeit gegen ba« ^.=(5rö.=®ef. ju ®«* 
fängniBjtrafen oou je 3 SKonotcn 33 Sagen w 
urtbeilt lottfben. 
iBeiben 11)2 68. Jt «(|iiMgcri4t 

1337. SS{4> SWic^ael Bon Untcrrobat^, toegtn 
Siberfpenftigfeit gegen bii ^.-6tg.:@q'. in eine 
®efangni|)irjfe »rrutt^cKt 

fttonaib 11/2 68. t. tbt^aÜ^U Digitized by Google 87 1338. ffllepolb 3ofe<>^, 33 3- alt, ©<^«el. 
bcrgclelle con ^o^cntoart, toegcn Setrugd unb mrbU 
|iiii{(i)(r $fuf(^i jur @ fängnigfirafe »on 2 Tlo' 
naten 8 Xagen ofrurt^eilt; tcrfelbe iß i« blc 
®efaiiaenan{taU Saufen lujtrn. 

tverfitift i«(2 6a. t. eciMigtti^t 

1839. @T]^avb 8a6ettc, 35 3 alt, Ub. 

Sufijnniierin een ^ro§el3bfim, )rc,ifn >^3orfntb>iIhinc\ 
frtmbcr ©uc^en xu Imonatl. ©tMaii^juiy C€rurl^eilt ; 
UefeOe tfl h(t)\\\i Straferfh^ung bem nfi^flge^ 
Icgenen f. ib e^irfSgerii^te )u fibrtlitfern. 
RütiibfTfl ei/2 68. St. 8qirf«gfric^|t. 

18A0. i&afe $eter, 39 3. aU, S)ien{irnr(^t 
••it HfSttigdbrunn, am 27. 9t««ir. ». 3. w^oen 
^etOa^I« }u 45t5g. <9cfIiigRi§ MTurt^Ut.*)^ 

fficiUcim 1012 68. <. «k}iififl^t 

«D ContM)>W> C2 3. 4108 (1867). Kcb. 

1341. i^eü 8ula«, 28 3. al^ Dioifltnn^t 

anB ^uttel^cim, fitg. ©(^ötlfrippfn, »fgcn ,<f?rj>cr= 
tocrle^ung am 4. 9. ÜR. ju ImonatL (Sqängni^ 

atwbiltt m 12J2 €& t. 8«sMigcr. 

•) Coar 14 3. 1096 (1868D. C IM. 

1342. ÜJJertel a)antcl, Bl 3- alt, mx^xr. 
Kaufmann con Jtird)(^renba<^. torgen Sctrugd utii 
9etTiigbafu(^e0 )U Bnenatl. ÖefSngnil onuct^eilt; 
bcrfcibe tfl In Mc Oefonofnanffailt Sid^tcBau {n 
Ueffm.«) 

nftTüftctfl l(y2 68. t. OqMNRUH. 

«) Ooaf. 79 3. »»9 (1867). MM. 

1343. fBMltt ^iolpf), 18 3. aa, )>rot., 
WauTcr von %ub|labt, am 9. ^e^. 0.3. ». ^cb^ 
fla^Ii unb 'i^ctrufl« gu ömonatL ®efänflni§ vtx- 
urteilt', btrfelbe ifi unter lBcna4)ri(^tigunA bc0 
mteTf. Mi^ci fai Me (Bcfanscmnliiilt 9brai( 
1» liefern. 

6i^weinfnrt 11/2 68. ft. ec}irf«geri(^t. 

1344. ^(htoah 3obann, ^ienHfne^t ton 
Ck^madjtfnbera, San^g. (SItmann, ^avfurt, 
am 2 dlcvbr. 1867 negen SMcbßo^ ^ Inwnatl. 
Oefingnig oeiurt^eilu 

«^leeiiiffttt lip 68. 9, «oMItnl«^ 

184&. tUtMttt 3«l«it" ®*or(i« ooR Sf^^ 

berg, SantiV 9ln?KiA (;<2 3- olt, 5' 8" ore§, 
ff^lanl, mit blonbcu ^xiartn, grauen ^ugen) n^ctun 
2 Oergc^ bd Z)teb^a^U )u Smonotf. ^Beffingni^ 

Xniba« 13/2 68. «. S<}itf^ot"(^<- •) Conf: 71, 74 (1867). Die Kcb. 1346. Wbt ?5rans 3off»>^, 34 3. alt, leb. 
^a{)I5^aer »on ÄUinlfllenfelb, ttjfflcn Unge^or« 
famd unb ^iberfipenftigrät g^gen bad ^.s@tg.:(^f. 
)UT ©efSugnißllrafe »on 3 ^Dionaten 33 Zagen 
oeruTt^rilt. 

Kn6ia4 19^ «8. fL Qf|itrt0CcU|L 

1347. CW^attNMint t^ran}, U\>. ^aglS^ner 

ton 3>"iiT'frn. 2«»llg. ?u>tbi-nfi'[|, am 14. 2>q|r. 
D. 3- ImonatL (Beiängnig Mrurt^eilt. ^ 
8o^r 10]-.^ 68. St. eejicf »geriet 

1348. @b«ii]&ed>t t^riebri(^, e^emdt. Qu«^ 
bindet tcn bier, jf^t umb«rjicbenb«r ^HroIaraM 
Ianipen:i)5nMer, am 2. Scptbr. t. '3- lt>?^"!fn twbnr« 
rechtlicher :;lBeAnal)iiu eigiiiec y^^aci^cn jur Sciängiu§> 
fhrafe Mu 1 3Ronat 15 Saarn »erntet. 

6tt«nti«6 1413 68. Ü, 0«|Mlgcii4t 

1349 fßitnev Jubhjift, 39 3. alt, teHger 
®latf(^cifer »on Stoggcnilcin, juk^t (Sijenba^ns 
arfedtct Bd ^lefnfelb, am 17. ». 9t ttcgen 
Diebfla^lj jur ©cfänAnij^firjfe üon 2 Ü^Ionatm 
3 Xagen Deiurt^eilt; berfelbe ift in bte ®efanflicit> 
)Cn^U Stillte Bau einjultcfem. 

«i^flitt 71t 68. t. OciM^i^t, 

1860. ünhev 0corg, 21 3. «ft, fleOmrm 

^retbung, l'anbg. SSilärrf, am 7. t> 5)f?. hjcgcn ' 
Unteric^Iagung ju 3tdg. (ä^efängntg cerurtl^eilt. 

ambctg 14i2 67. St. ^irtdfltr^t. 

1351. ^tä^ $tanj), e^en. OrCnnMlfhr 
t>on Jt5t^tiuq, am 27. t>. 3. «. C^ttgmi S» 
i4i5fl. @«fängm§ tcrurt^eüt*) 

ettaubing 14/2 68. ft. Offliflgecid^t. 

•) Conf. 5, 8 (1867). ©ie »fb. 

1352. SBfttwami ST 0 Bonn, 24 3. a(t, 

ter^eir. ^ntiafifr rcn 51liMeu?burg, om 'in. ^ufi 
1867 niegen Scblägtrei lumcnatl. ®ej&nani| 
vemrt^It ; betfelbe ift fai Me @efangtnanfta(1 Vm* 

Berg §u liefern 
Regt n« bürg lf)j2 68. Ä. 93t}trT«gtri*f. 

13&3. il^pfinaitlt 3Rartin, leb. Xagld^ner 
oon gmttertreKt, SonlHt. StoMtig, om 11. b. 

murtbcilt; terfdbe ift in bic @ejangenan)talt Im- 
berg ju liefern.') 
SanbSi^ut 15« 68. «. eqiittgeri^t 

^ Coai 72 (1867). ©. «*. 

1354. ^Staqt^ 3Jiid>ael, au* VHHttl, 
(v. II) 3 :'2l l 3.) ijl m<bt in bve 

©ejaiiöcuanftaU (|bra<^, fonbern ju Imberg 
}u liefern. » 

eanbl^ut 1&12 68. ft. ectixflgcni^t. Digitized by Google 88 

1356. ©uc^betÄerÖricbri*, ®?beTS«Ua« 

Ä serfl..®<f. iu 33t8ß. Octingml wrurt^cUt.*) 
Straubing 15/2 68. SBtjitttfleri^^t. 
•j ConfTe^.^. «t. 76 3. 5320 (1867). t>. ««b. 
135«. «ml^teill ?riebtl(^, ®*r«btna^ 
ttmttcn^SnbUr «cn ^tamnm^bact) (3Ö J. alt, 
5' 9" flro^, f(^lanf, ^at braune ^aare, ftroiie 
9Cu{ien, rmiti a«[unMÄ»W8«l ©efidjt) cim ö. ». iJf. 
ttegm Urfttnb«iu8Äl|«^Äil9 I» 48»«8- ®«fÄ"fin»B 
»eruTt^tilt. 

©tflgenborj 11/2 68, «• «qi«»«nWt. 

1357. <^tittQ\})<immet 3<i«ob, S)taiflffBeJt 

alt, tKi^en llntnft^lac^ung ju 3monatl. ®cfWV8 
MtuTt^rU; bcTlclbe i(l in We @ctanflen=«nrtalt 
.««nfeii jtt ttcfcnt.*) 
.©•ff«f%ttts 13/2 6& «• ®fi«K8«'*«- 

"Vc^'nf7ä^<P. 53t. 54 3- flSO?). "P- 

1358. ® abl« 3 0 ^ a n u , le^)- ^«'J^Pi**' 
ortevttt unb sBürflcnbintercicfeae tcit »«W«?, Wg- 
rnib SB»«, «fimburfl r)lO, 48 3- alt u^csvn 
^6f«t*«"Ö Kot @ff5nflm||itafe »on 2 aRonaten 
15 iajen ©trurt^e lt. *j 

»cunftiit« t/©. «2 88. 9. fß^^Otv^ 

•) OoLff. «.«^««t 32 3- 2370 (1887). ». 

1369. I)ufcl «bam ©alluS, 26 3- 
WiflCT 5Pauet von Ofcer|ifit?tieim, am 13. e. »{. 

urti?«>lt; bf«f«tte Ijk nutet ««««(^Tldjtiflung bc« 
«mtrf. Oet^W «I We ©eftmflWMuifiolt «bra<* 
|tt lifftm. 

6(^u>cin|tttt?/2 88. »jlifl««*»». 1367. ®tOlf ©eorfl, aJlüaerßffcü« «on 
»reitenbrunn, wi« «eii^tcubft« C^l 3. olt, mitt= 
teer Statur, ^at Monbe ^aarc, Haue ^lu^en, 
fhim^fe «RafO, «n fld)et^it^a«f«>l)vlit^cr iBur|ct)e, 
toel(t)« feit lanflmr 3"» at*dt«c« um^etflreunt, 
iPoOe mit 3n?ang?rcute auf fürjeflcm !ii}ei-(C nod) 
^ufe ö^Biffen, e»cntu<a ^if^er wtjc^ubt »eibtn. •) 

SBunlifbtt 2012 68. Jf. B^tlBamt 

^iTcionf. «5;-.'p.=SBl. 24 3. 1070 (1866J. «C Wb. 

1368. (3«aMb.) «nt 3. b. <Mini«<«ß« 
nad) 3 Ubr iru^^^« 13iöibriftcr 3unae ouf ber 
ganbOraffc »cn «Srbing nad) ® or|en, ] 6tunbe 
cbtrbalb «(^afttbinfl. ©CT. Cittnfl, einem beil. 
30 3. alten, ynterfetten, blaffen, bartlofen ^'lann 
mittlem etolur, WUiW mit ^xautx langer ^o\t, 1360. IMf 3»^4««' jramtr.febreraeftneton 
?lbnib?berfl, ?.() 3- a't «««« Untet|«(»l«eun8 ju 
lötaa. Oefinftnife werurt^lt. 

1361 ^roBfl X^^ver, leb. ®la«ma(^er ccn 
?amba*; ?anb»». ^JUufivc^cn, am 2. ®«P;jr. t>. 3- 
tteaen itörperterlctjunfl ju 4iiw«att. «fWnftmp 
«cnitt^It; brrfelSe iftte W« «tlMV^M 
ber« JU liefern ^ 
©traubin« 7/2 68. «■ «nW««««^ 

1863 llltf<^ ^^Inton, S^ufierqeieae »on 
Obettüpa (V. ^. t^.-n. 7 3. 501 1.3.) üta^t 
nad) (Sbiad), fonöcrn in bie ©cfandcnanjlalt «m« 

beta gtt IWem. „ 
8a n b * b u t 6/2 68. «• ®f Jitr3flm(bl. 

1363. 8leb S^erefe, iJebienten8to(btcr unb 
leb. Seifena^ertn wn ^ier, 60 3 21. 
Wän. x>. 3. !Be9eii«iiWcW|u 4iiwii«ll. «ef4ngul| 

feruTtScilt. ^ _ .j»'^*» 

1964. ®eorfl, leb. Oaberoicbilfe »on 

?ltjbauien, am 10. ^^e^br. t>. 3- »ejen 2>Ubjla^U 
lu 3münatl. täJcjäniiniB ctrurtbeUt. ' 
«ütjbUTfl U2 68. Ä ©cjuT«flen*t. 

1365. J)irf<l)crr üRaT, 37 3- alt. ©«üb' 
mad)»raic^n unb ÜRefegerAeicUe auS 5ponbctf fitfl. 
£»e»ie<^to<^, om 14. 3*»««« ^' 3- »»>*flf" ^OlA* 
fli^ :c. JU 3monatl. v^s^efänörn^ oerurtb itt *) 
e u n b u r ö t>jS. 9J2 68. » »ejitf si^erK^t. 

^ »Tconf. T^.-Sl. 17 3. 11[)4 (1867 J. 3). 3icb, 

136n malet Ulrld), »etiwtt». «iilttJ|J«t 

Bon 33itfstd), 33.^«. 3l«fl«burfl, 72 3 alt, am 
18. T:t\. 1867 »ejen «Brperwrle^ung iu Imoiun. 

«ngfbmj 138/2 88. * »» « Hmy. 

•) «.*9MB( W (16«6)» »• 

blautu(^enfm Sanier mit 1|klfMittt«fn8pfen unb 

c^xaxum M!-,fiutc, cinfr 3Bctar^d}aft rcn 2 f!. in 
aeAfcrn unb eine« im b«i«rnen @nffe |e|lile^euben 
mt\\ai UcwM. tum eifSI^ tck^ «Mt 
9rcifiitfi 28/2 68. t. Uiiti«i*lit 

1369. <®t>ätl^ 3ofe^)b tjon ^ammersmünb, 
Solcat be« f. 6. 3nf. 9l«8- (25 3- ^ 10" 
9"' flTofe, W<ml, bortloa, bot Wonbe ^aare, «TMie 
«Hgen, f^i|»e 9laf<, langlit^cä gefunbfarbiflfä ®«ri*t. 
«Rarbe an ber re(I)ten ffianjie) ift im Urlaub« 
befertirt unb au tAi bezeichnete aHegiment in Vnu 
berfl JU liefern. 

Cfdjcnbacb 2;^|2 68. fl. ©egirfiamu 

1370. Äüiqel ©ufanne SRargoret^a, 
|©(^ul)uiac^et«to<hter ppn SHaila (▼. 4E.-$.*9I. 31» 68 49, ,58, 75, 80 b. 3. 1867), tscb^e fett 10. 1^. 

0. 3. toicber bcttelnb mn^v^nt, moUc ^ie^t 
t»rTf(^u6t nxrtcn. 
«aila 26J2 68. f. «Qiiflaiiit. 

.1Ä71. imcftenbiebnahl} 1 

». 3. mtftrnte fid) tcr IsienntiKdjt re3 5?.nifr3 
3o^- 9i*flfnfu§ ©en ÜKarlofffleln ^eimlid) aiid 
frinm 3)ifn|1te unb entnwnbetc 2 filb. loft^mu^rcn, 
1 ^Qbifpfeifc mit filb. Äettf, l 5Buiniiä, 1 Vaax 
6ti(f(l, 1 foA. @(i?at( unb 1 ijBcfte im ©eiammU 
mrtle ««« ?0 II. 15 ft. ; bnfene (MI. 40 3. alt, 
flcin, f*iii5c^{ioi, barticä, ^ot braunf ^aare') ^attf 
fid) bad Slrbeiijibu(^ bcd 'JJ^aumiS äJlartin DCüUcr 
l»on {^um^ibltVtnfni )» t»erf4ttffni Acwu^t unb 
Ift mit biffem ©ud^ fdjcn feit ISn^mr ^th, wci^x- 
{6tinli(^ |d)Oii feit Stoobc. ob<r 18ti() ^rum« 
grjtcgm. Ilm 6|^tc inib DtUt^ung fac^blciittclKn 
9I(fuItattS ictrb erfiul^t 

1372. (JMcbflal^I an (Selb tc.) 3" ^er 

9la<^t »cm 19. ^br. I. 3- »urben auf bft ^ei 
fiingtrmü^If unroeit "üKüljIborf entwenbet : 30 fl. 
SBoar (1 fl , 20er 3t., Sfc^ffvi in einem rct^ 
Ub. 3"ö3«'t^'^''*"^fl »""t SJ^cinnifnöpfen, 3 lanAi", 
f<(n>argf, becfleb. ^cfen, l fdjn?ar<fctb. 2Befle mit 
gefc^nlttenen ■Uietanfnorffn, 1 'i^iar rprficfdjubfe, 
mit i&\\tln befc^Iagene ^bi-iiftieid, 6 ^ute ^arbrne 
^nni^mfecit, «m bcr tBru^fleae mit J. rot^ 
flemerTt, 2 f^^warie, niedre ^flte corx ^utmat>et 
^JTIo^ren^eim in Diü^lbocf, 1 fdjiuarjbrauner ^ut^- 
fjpmfcr mit 16 fll^ l'2«r4hiBDfctt defekt, 1 olter 
ttom 1. OüjerbataiDon auJgcflefller auf 3of Vteb 
^art lautenbcr 'DliUtäP^bfi^teb, unb 4 €d}ulb 
ft^ne, aulfledcfft t»mi 3(mm«TV3lifr.9o^. 8le(ii^Tt, 
»cu (^ni-irlc-bcrsi, ©anfelgniber ton lU'.iiui, 

QitoxQ MtiUx, ^inber Don @rünba4) unb ^nton 
tRvfcn«*^' ^utln Mit 0«ftni«Kb imtnjeiAnct 
con ben betvcffenben tfwndl it ei M ) r (ttt e »IU Um 
6päbe toiib erfud^t. 
iBaffftbiitfl l'J 6ö. St. Wnt.MiS^tn. 

1373. iX^iebfkahl an iBtib, ^4>mu(r tc.) 

3a ber Stacht t>om 2^3. (. m. toutben ber fBtrtb«^ 
Sittne ffat^. @nb( ju SlatMmanndborf, 
Sanbg. Sitö^ofen, mtttelft (Sinbruc^d gcfic^Ien : 
9wt 2500—3000 fL (3) fl^Bt.s, Jemens 
j^rauentbaler, wrfi^iebene anbere ©ilber« unb (Selb- 
m&njcn alten ®epü$ii, baruater me^ct fog. 
SrauenHIber, im Oetnige Mn beil 500 ferner 
3 lanbtiMrtf-itafft. filb ^reiat^aler unb 1 (Scb5d)t= 
nigtiiaUi an bie Jiibuftnes^tttfleQung in iTifinc^m, 
Ir^tm 4 et. k Gtiri«) — 1 felnflrfltlebrrtt solb 
^allfcttf mit n;e^r<ri*n ®ängen, polb. Mauemaillirtc 
@<^iuBe, in ccrcn ^tte eine ot^te ^ixU, obm 

iiiib «nfdftitib >n^nt cbt fUSm, j^^ut OvIOmt ottgd^at^t ifl — 1 $aar gro§«, ttxnU golb. GfjßC» 
rinflf, in jcbem flnb 5 balbe Sdbte '^>erlcrt in einet 
3t<i^ \\c\d^l — 1 flclb. ^Inbängfreuj — 1 ÜIB. 
^aUfette mit tcry^olli. ftlb. 6<l>lie§e unb perlen 
(^cfaf't — • fil?'. Sdjnürfette — 1 lange (iarfgej 
s-\li<K'rtc illb. JQal^fettc mit fleincr filb. cifelirtft 
@(blif§c — 1 antife (IIb. ^aarnabcl in gorm eineS 
i^fciler*, beil. 8" lanc\ — 1 ocale, filb. cifelirte 
■JabaWbofe, innen »ergolJet, auf Um 3>rfel ift ein 
Äeld) cinflTMnrt 1 fe^r aller JB».Ä«ff<dfffel — 
i nibcrner ßro§'r 9iofenfran\ mit blauen ^^etlen 
unb fUb. Jtreuie - 2 gro&e filb. Olcfenfränie mit 
braunen ^^tdm nnb ^Ib. Stttu^ — 1 langer Hlb. 
SRofenfranj mit ber Ubbilbung be3 Seiben Gbrifll 
in @il&n unb braunen perlen - 1 fldner SRofen 
fran) nrit f4to(ir|en ^«n, Me mit ^mutrer 
eingelegt finb — 1 großer Rlb. giegelrinfl mit 
ben Sttt^paben S. S. — 1 Ikiar fUb. Ohrringe 
fammt Ocwbe ht ihto)»ffcrm - 5 10ii|cid» fm. 
ÄnSpfe, t^eiia glatt, tbeil3 gefirtift — 1 alte, 

3 ginaer breite golb. ^utborie mit golb. Oiranfca 
unb ftK. e^lit%t — 1 ^flngra)>(el, mehrere 
5d)te perlen entbaltcub - 4 bi^ 5 0|fi(C fiti«e&bl* 
tsanb. Um ®pa^ tpirb crfuc^t. 

■IJaiiau 6J3 68. «. Unt.-.9ii<^ttr. 

mm^ 1374. «annia 3of<t>^ (45 3- aU/ 
groi. flarr, %ski (fingliiH 0efl4^, bnifflen C^nwrs 

bart) aiil cftcvr. ©cblefien, n>el(5er ^ier in ber 
6<^9ffrf(^en ^apierfabrit ald {>audtne(^t bebienfict 
toar imb btingenb «rib5<|tig ift, }um (S{nft<nn|»fcn 
b<ftimnttc bat^er. .ftiffa 'Hntreifungen tjom 3. 18G6 
}u 100 fl. unb 50 fl. entmenbct ju ^ben, looUe 
oer^aftet unb ^ie^er geliefert l«RWn; betfrfte ift 
am 9. l. m. nad) ©ei b inj,, «Iborf. 
OJiif^tung nad) üBraunau) obgerdii luib fü^ct 
jcin fBanberbu^ bei fU^ 

llt«m<|cv, 11)3 6& t. fMIpiMtfIttta. 

_W9^ 1375. (!Bettügeceien butdf) falfdE)« 
!E5e$feL) ^m 21. t>. m. oertaufte bei löanquicr 
Stefftfr bal)tor ein elegant flefleibeter ^^err (beik 
30—33 ^ alt, ^at fc^roar^e ^aare, furjen f(bn>ar)ett 
@(^nurbart, trug bunfle Kleiber, fd^mar^en SpHnbet* 
^ut, fprad) flitt beutfcb mit frembem Äcc nt, nab 
ji(^ filt einen furlänOijcl^en i}(arine<Oifijur aud) 

4 in frangSfifi^er Spraye abgeftgle OtOctt drai- 
laires auf jf 25 ^f. ©terf. dd. ?cnbon 13. Jänner 
1868, lautend auf bie Orbre einci SIer. 9aron 
de Sitt«, grjo^m Mn Gh. Ghoi. 

%m nSmlicbenTa^etjerfanfte ein aniicbl. ?II er a n» 
ber $aron de Sitte (K^r anftSnbig gefleibet, 
aittteIi)to|, masrr, tmfl QriOr, graaen pg^tft, >it 
fallen ^Jorberfepf, fprac^ gebrechen beutf(^, 
^tte ein auf ben angegeben S^amen lautenbel 
GifMlfiiw bei fii^) b» Au^Hto ^eu^nanget DIgitized by Google laf>\tr 4 fTon|5f!4 unb eitflllW S'^ttfgte ©Itif« 

k 25 ^fb. €tfrr. dd. ?cnton. ::^n bfi^fn ivSatn 
tmicfen ft(^ bie{( SiQctd aU get^ljc^t, negt^alb um 

9Rfin((cti 4J|3 68. 9» ^li}ci6ircftion nttWft aob. 3. B78M4iniw Qcfanntm<idtunfl Vrt^cüui 

brparlfnitnU Cujmh dd. 27. ^.-br. 1868: .&n aiiacb 
lidier Älcraiibtt Saron de tiJittf (nultltifr (!>>ibpc, 
fdjwarjt ^aarc, (i,\oitx braun« St^nutbart, faiif fdMvarj 
tu(^tti( Al(ieunj\) rinti Bctruaet im ertrage \>on ^ni 
2500 brrtaflt, ^tSUntirtc b<i etntm Vanquin auf obii\en 
9ttmm lauttniK <iitCttlAci<litbUbricfc unb 4 VMol bcr 
€«inb(:f3utiiab «nb f>c(^itVa«r<(E»t^vratie« In Sonbon, 
au bmn ftbciabc ber 9(tc(n>iibc nic^t brt«fiti$)t war, ift 
btm ©talt^alteramt l'u^ctu :,ii5ufülitfn.' Xit dicb. 

1376. imffeiUubUbfta^U) mxti^ 
^itronvmul ht Vavf imitbRi'am 27.«. 9t n. 9( 

eine Icbcrne SRcit^^Je uni eine graue ^n(^nKftc 
cnttornbet; Ux SDieb tvirb bcf (^rieben ali ^anb- 
l«rt#burf(^, 6' 7" flro§, fddauf, ^ntM, mit 
Iant\m fdjtparjbraunen $iaaren, braunen Äuf^cn, »on 
9efun^(T ©cn^täfarbf, befleibct mit ©cmmerjeufl; 
|ofe mit flrfinen Streifen, grauer ©c|^e, braunem 
iRcdi, ©djnürfc^uVn, tPci§en Strümpfen u. fdjwari^er 
mütit unb ^at [id) für ©eorg «Beibenba(^, 
So^n eines »crftorbenen 33ürftenmat^er8 ton 6t 
langen au9grgcBien. K. SBetbenbad) t|l; toenn 
b<fdjattii\unc^3lc«, n5fgen Tiebfta^loctse^nt )tt »er: 
^ajten unb t)ic\)<T abzuliefern. 
9lfttiilctg 4/3 68. S. Ilnliitti^ltc. 

1877. (^nnMithHaht) 3n -ber 91<i«^t 

tcm lljl'J. X). 3Ji. fturbe Irm ©t^Sfer 3e^. 5Rau(^ 
in 9{etd}^eib, Saubg IDil^biburg^ eine tr&d^ttgr, 
mittcigrcge, fdiAarjc Sc^fer^unUii mit Braunen 
Pfoten, entwentet; Qerbat^t fiOt auf brn @(^5feT 
3of<j>b Äellnberger tcn ©roßföflubac^, ifbg. 
'€anbau, ). in (Sggerggtub, @tm. Babing 
6ci Felben, ftmbs. QilMiMiis. — lt«6v«^ witb 
cifud^t. 

fianb«b«t 3.'3 68. St. 111. Unt. iRiAtet. 

Um ^tmittUtnQ nnb fdefanntgabe 

ItTS. %tt^a^ ^«miitlYui, bb. tteglS^ner 

unt t'beiTial 'i^ärfergofi-nf i>on ^Rtutcräbcfen, @cm. 
aiöl^nbJd), £anbg. :lBeiUr, al4 ibeic^ulbigter ; foUte 
tt um^er^ie^nb grtroffen leerbtn, fo ifl <r auf 
idcttHb be« Ärt. 282 3- 1 l>«« ©t -^B., 9Irt. 
41 bei <S.3®. unter (Sriffnung biefed U)efcl)led unb 
bei Qcf<^toccbccc4tef |U iKt^jten u. {|ie^r liefern. 1379. fl!${e]^I3ofet>^, 7agT5(ner von SStAnv 
3udmar<^uftftt, aU ecf^ulbigtct wm 

Diebila^lS. 

Iii«lbmts 1812 68. 9.h QiiUU^ta* 

1880. ^(h&bik 3»fet>b/ ItagU^nrr Mn Itc«« 

rabg^ofcn, jB. « SKinbel^etm, oW ©efdjulbigter. 

©cübcim 2:)j2 68. «. II. Unt.:SRi<bter. 

lasi iRarcfeiter Wt*acl, j^joUfarrerSfr^n 
von Vai'flciiccf, (ijer. ^agcnlclben, a\i ^euge; ber» 
felbe foa fidi in bic OKgenb Mit {Rcufttting ittm 

Sabnbau begeben ^aben. 
ipforrfirchen 2912 G3. ff. II. Uiit.=5Ri<fit. 

1382. Sffubtt $rieOri(^, Ubiger S.tiufncc^t 
Mn 9t(iiiK«rtt a\ fftstt, unb 

1383. Wtüt^l 3off)>^*); leb. «rStteiK^t 

bon -.llioc^bic^, l'anbi\. Siec^la*, Tefetlmt bd 
r. 3nf«'^<tl>'^trg-* bc^uf« etrafooajuAe^. 
Xfaunftcln 270 68. 9, eqirMgeri^t 

OonL Ö^t^MlfL 7 3. 386 (1867). D. ttib. 

1384. fShtfll^Bet Slatia, STlagb e«n 

rftcrmund^eu, ^aub{\. *)libltng; a\i SantüreutHrin 
ift fie ouf ®runb b. ?lrt. 282 3. 2 b. ©t.:(i».=ö., 
Urt. 43 %bf. 1 b. <5.:®. )u verhaften unb ^ie^r 
iu liefern. 

l r au n fit i n 27/2 69. ft. tlnL:8li(^ttt 

1385. e<|)tDenpIb C^arl Q|ri|llan, Zc^ 
nifer »on ^ier. i. Oit. 16ti. 

«fltt^cn 1/3. 2%? 68. IT. L ttnt^aii^tec. 

1386. ftnl^lt Sefet»^, SiienOfiiet^t vom QU 
borg, oK iBcfd^b. lo^e« (Bisentbumlbefc^Sbiomg. 

?(un«buTn '26}2 68. S. I. Unt-M^tR^ 

1387. ^eber Zierti, Ui. gragnerStw^tw 
»on ^iUtenmaift, @er. ^coßberg, all Sefc^uibigt«. 

ffiftfferburfl 1J3 68. ft: 0. tl>^«8Ufbttc 

1388. fileiit <Sugenie, leb. ^noatiefc »o« 

9Iufl8burg. — Cr. M. 168. 
«münc^tn 1/3. 2^3 68. t. 11at.4U^ 

1389. 9$ogt ®ecrfl, ©dircineniefetlc ton 
£^n(^u{en, (^ir. GQingen, aU S)amnifilat 

Stegen«bttrg 27)2 67. 9. IL ttnunt^t 

•) «.i^r. 9 3. 657 (1868)? 6««b. 

1890. ®berl ^o^ann, Sienflfnec^t p«r 
^cim'.ecg bei 'I)euerUn9f 2b0*^nnau, t». Diebfia^ll. 

i'anbSbut 68. St. I. Unt.-9l:(bter. 

1391. 9ßtÜQlmaitt iRagbatena, Woab 
ton 9iainbauten bei Jiegentburg. 
eftttbi^nt 25#^ 8-1 QiiMItt^tct. Digitized by Google 1392. %intl Slbam, ^nbUr ton jTarl^Berg. 
8an»t|»t 28|2 6$. IT. II. Unt.:9iic^trT. 

im eßl^ Uon%ath, Icbig, etieffefttt btf 

®«wft;rf it-rifarKiteTg SinW In %v£a^ htlßH Str^ 

«mkCTfl 29f2 68. - It I. VtAm^ 

ggwbtrfl 1/3 68. St. Unt.!Ri<^tcT. 

•) 9.'MfU 60 B. 3995 (1867)? £. m. 91< 1395. ^atiQ ^lugufl, Sciqitfk^nlfi^t »oii.4!c^ 

«l4«(^l/3 68. «. 1. nnüKi^, 

1396. ®oüinaet ^o\tp\), «ifileTfltfcQe »oft 
md)i(S). 9lr. 211, 

V{ün(^fn 113. 2712 68. t. I. nntsRi^to. 

1397. ®c|)na()o«t 3fibor, leb. ^JJefegfrge^ 
fclIc von IlVil^fim, alS Scfc^ulb. — Cr. M.I]208j ^, 

aJiuacVcu 1^^ 2^3 6ä. ft. ttiitex{.:<Ri(^te(. SBUicrnife. 1896i. SVttt) ^errmann cen 'irie^brfcn. 

€..^..SÜI. 13, 14 3. 9ÜG, 11)24 (1868). 

1399. fSkaiet 91 n ton oon ^bat^. 

e.«$.«8L 11 d. 848 (1868). 

IM, gefiel 9aIIni «o« 6ragnn9. 

<S.*9.*ei. 73 3. 497Ü (1867). 
. „ 10 3- 726 (1868). 
1401. teilet ^2lbam «Ott Seuicnbronn. 

i* 3. 1031 (1868). 

UlOS. Saietle 6ebafltan ton ^irfc^&runn. 

50 3. 3275 (1867). 
» » » 14 3. 1016 (1868). 
U03. ftomitaMUlil £Mb0CTiiii «onetrag^ 
teB. S.*9.«8L 16 £ 1243 (1868).*) 

•) Gonfc C-^««L 4 S. S95 (1868). «>. 8M. 

1404. IBonev Soi^ann Mit Mnborf. 

€.^?ß..8r. 14 8. 1027 (1868). 

1406. ffllftnfleter ®eorg t>on ^rbcnborf. 

6.-.ilJ.=©l. 14 3. 1028 (1868). 
1408. ftarl ton iSnnflcM. 

(&.>%>9L 12 B- 906 (1868). 

1407. Sflirfl (aSenjI) 5funigunbe »on 

©f^mann^btra. e.=iV=lM. 11 3 HäO (1868). 

1408. ®tai^Iiiiatttt j^o^ann oon 9lu|]c§. 

<5.«1|S.s0(. 1 3. 18 (1868). 
1409L WbOftt Snton von ^^laring. 

Lv.45.=93r. 2 3. 96 (1868). 

UIO. ^icgl ÜJUrttn ocn 3rM. 

€..?ß..S9I. 2 3. 97 (1868). 
UlL OAUCT 9eorii »on Wenau. 

2 3. 98 (1868). 

1412. Heitel Barbara von j^Bangen. 

6.«$.49l. 2 3. 99 (1868). 
1418. ^eOwafet ® e o r g oon SÜBcrffring. 

<i.«$.*)ai. 2 3. 100 (1868). 1414 (S4>mucf 3o^. Sapt. t»on ©elting. 
€.=»iJ.=©l. 73. 76 3. 4985, 5226(1867). 
, ^ „ 14 3. 1047 (1868). 

Itift. Katl^ 9oto8 toen AmtAin^, 
«.#.««L 11 3. 842 (1868).«) 

M Conf. (^- V.-J'I. 94 3. 4352 (1866). SD. SRA. 

1416. Aoaeti ;3o^ann »on JtoOnburg. 

Q.^^^.m. 14 3. 1019 (1868). 

1417. Mr1II(!Brunnto(efer)^lebarbui 

». atönt^nat^. e.^^.^m 6 3. 429 (1868). 

1418. Mehm ;3o^ann »on mott^ti. 

(S.s^.*»l. 1 3. 13 (1868). 

1419. 35raM Simon »on Waterbofen. 

6.^^.^251. 2. 10 3. 154, 714 (1868). 

1420. aSSa^Iotpicf (aSalbmann) ito' 
)»»fb »Ott a3af(|itng. 

(S.-'^.m. 10, 14 3. 768, 1021 (1868). 

1^1. Sotlnfct 0)iar t>on JRawngburfl. 

tt.^?J..SÖl. 7, 14 3. 558, 1013 (1868). 
1422. #Äert jtcitoliitc »o« SdMga«. 

(£..^.:SBr. 14 3. 1022 (1868). 
1428. aSottnbaU 3 o ^ a n n ». SBürmcrdborf. 

C..^..»t 26 3. 1815 (1867). 
USA. 9ttmnQavt Caroline »cn Dflbetm. 

(5.^^43. SÖI. 10 3 792 (1868). 

1425. @tt0el 3o^. t^apt. D. i^ointen. 

2 3. 91 (1868). 

1426. #^Brttbrt(|rt 3ofep^ »on Soglam. 

6..|S..33t. 14 3. 1032 (lö68). 

1427. mtttm^tmfttimfK^ufetmax. 
». 6t C'9.>8I. 1 3- 31 (1867). 

» , » 10 3-718(1868). 

1428. fltmEec ftlcnent »«n gterf.-Itvano. 

«..gJ.4W. 66 3. 4523 (1867). 
IT , „ 14 3. 1064 (1868). 

1429. Siealet ttaxl (Brranj) «. «nnSburg. 

MM 61 3- 4117 (18G7). 
ir • * 15 1139 (1868). » Digitized by Google 92 1480. 0«ttmann SSolf^^ang ffffing. 

6..iß.^<Bl. 43 3. 289G (1.%?). 

1431. 3acob !)ücolaud oon 'Iliad)tlfinj\. 

15 S. 1130 (1^)' 

14S2. ^^mib Ottax tm Octttngni. 

«.«$.«1. 81 B. &7Ö4 (1867). 1438. CAwItt Jfat^arina m (StbcnBcrg. 

6.4"!.-*^. 8 3- 001 (1868). 

1434. IDtitUer aJii^ad t>cn ißfaMcf.n. 

&8 3 3826 (1867). 

1486. Sasirr ^ofepM^" @unKburg. 

(S -.^.«81. 14 B. 1067 (1868). «6t Stanj 3of. . 

SBarntfef Omu . 

S3ci ue T (^(■crv3 . , 
Sauer i^c^^aim . 
QaumgartncT <Skorg 
Ct(^eT £prrn) . . 
Saierle Scbafiian 

Sdt^ (®eorgl $nebri(^ 
93itneT £utti>ig 
Stabf Cimon . . 
Craun(( ort Caroline . 
IBrunntciefcr SRtbarimiB 
8m<^&evf er 9cl<M^ . 
Surßer Stonj 
2)iri(^ erl ÜJlax . 

5DufeI ^IDam ®anu8 
Gben^ec^t grictri(^ 

(Sbenbciui'er TOaria 
©dert Äarclmc 
(Sllgag TcmintfoB 

(Snten^aufer 3}kTia 
(Sr^orb 8abette . 

OcttingfT ^f^an« 

Ste^I 3«f«^^ . . 

glnfl 9ltam . . 

01 Ol ;3o^nn . . 

fr auf (S^rifUm . 

ri i} CSlrorg . . 

Gabler ^o^n . 

®tt|it l^ann . . 
©eb^arb %nbrMl 

064» Scofl^Tb . . 

^afe ^ttx . . . 
^annerfamm 9(b(nit 
fiannig äo\<Tp\f . . 1346 
1356 
1318 
1411 
1404 
1315 
1307 
1402 
1)30 
1326 
1321 
13i9 
1419 
1424 
1417 
1355 
1304 
1365 
1351 
1359 
1348 
1390 
1427 
1422 
1378 
1425 
1427 
1339 
1328 
1417 
1379 
1H92 
1329 
1317 
1364 
1358 
1394 
1309 
1310 
1393 
14ÜG 
1396 
1340 
1333 
1374 
1430 ^ a » 2R'*acI . . 
^au^mann ^o^Ann 

^) c ^ c n b c r c( er 3o{e))^ 
^eil iuUi . . { 
^eilmoier <?eorg 
4)etferer hinten . 
Hertel ©allu« 
^flttenrofer 3offp^ 
^ofmann äRjrtin . 
^ubcr 5nebu(b 
^acob Dlifclouä . 
ÄaHert 3ob. ®«>nj 
Äanntmann Jiiliiieriu? 
JEcllnbcrflcr Scitp^ 
Äebm ;3obann . . 
Äönjel ©uf. "-matQ. 
Älcin (iugtnia . . 
Älter ©eorfl . , 
Äroife 3c^aim . . 
Äu^n:3c(.p^ . . 

8ang Slugiifl , •. 
2ieb i^itfe . . 
Sicb^arb 3«f(^V- 
Stn«maier %nbreaS 
Stpt>o[b $riebri(^ 
Sotbner tSi0A 
Sorinfer tUlar 
£uber ©corg . 
SRageS W^tttA 
OTarcbl ^c\cti) 

Werter «nton . 

SOla^ev Linien , 
'JÜUier Ulu(^ . 
Hertel Spaniel 
«DlüUer ftlemenl 

Wfiller mttta 

OTüitftercr ©eorg 

Ülüftlein ^^ilipp 
9üflerl . . . 
^rfiglmeier üRagbal 
I qjrobfl 3of<^5^ . 1314 
1327 
1416 

1426 
1341 
1413 
1324 
1400 
1316 
1353 
1 382 
1431 
1345 
1403 
lci77 
1418 
1370 
1388 
1332 
1360 
1386 «Prcbft Xiter . , 
ataft 3cfet)b • • 

31 ci t er iParbara , 
9ien3 ^ernnann . 
9le))8|amen Vnbreftl 
jRiepolb 3offp^ . 
S(battmann ijyran) 
@(^iiiibt iTatb. . 

2. djnatjger 3Rbor 
ocbrcd 3«*batt« * 
•3 * n? a b ^ob«"** • 
6d) tcenolO ^arl (Sb 

öcbtoinfldbA'i Vbi' 

©ctler Sibam . . 
väiegl Hiartiu . . 

®p&tb 3cf<pb . . 

otcblnxann 3o^<»nn 
©tinglbammer ^atob 1323 6t od ®eors 1395 
1363 
1372 
1336 
132Ü 
1313 
1421 
1350 
1354 
1383 
1381 
1399 
1409 
1366 
1342 
1428 
1371 
1434 
1405 
1407 
1312 
135'i 
1391 
1380 I Ultf(b 9lnton . . 
Vogler 3oiep^ . 
Sogt (Scorg . . 
53cllnbaI8 3«>b<inR 
ilBagneT Silb<lm 
fSftllmonn Scopoib 
2ßat)lotcicf i^eopolb 
^ebec Xberefe. . 
VBcibenba^ Oeoig 
®eibel 'd}Jar<^arft(|a 
3Be^ler ^bolp^ . 
Üenbl Chnmcrttm 
iBcnjI jtunigunbe 

Sieb m(S)<iü . . , 

Sinfelmeie^ fDR^df 
iüinflbubfr ÜJlaria 
tBäÜ äo^nn 3ofe|^^ 
de Stttc Wer. . 
smUtmann S^b««» 
äiegler ^ratti . 
Sicgler SM , . 
BtmvcmiftSM <lftiMib 1361 
1335 
1415 
1412 
13&8 
1322 
1338 
1347 
1438 
1433 
1414 
1397 
i;!05 
1344 
1385 
131)6 
1401 
1410 
1369 
1403 
1357 
1367 
1362 
1435 
1389 
1423 
1311 
1420 
1420 
1387 
1376 
1303 
1343 
1334 
1407 
1337 
1319 
1384 
1331 
1376 
1352 
1429 
1429 
1325 Skud ba Ih-. QUb'f(b<n iBu(bbntdaci (i'aitui). Digitized by Google 3I~- IS. SRlMtni bat 18. mxi 1868- •ittallfiac« tttt ftfC t. I. ftlilci'Sinftion 7tüa4(n antet OlcnS|ll#t ICt I. CtMiIVMPlllM DU «ttfnalm fkilffmait^unam ttfol^t iniciuc^cmic^ unb fmb folc^c vcrtoüei am Mc RcbiCHw M i«|tcif4ai 

ttcnttal« ^oUjei < lölatui in aRünc^ cinittitnbctu («id^iKtat ^onen finb an bte t)eTfo(^ciibcn i^^^örbcn abiuUefait, ttcnti uic^t aulbtAAU^ 

anbete libeitimmung getioffen ift 143C. Sdba^I ©ar&ara, jur SkrH*""!) 
e.»5ß.=Söl. 6ü »J. 4450 (1867) au«flffc^Tie6«n, 
fa^rt au(^ btn 9lamen „QuUx" unb ein auf 
ben iRamen „Babette^ubet" lontentfi Sienjlitti^. 

nfttt^cn 1/3. 7/3 68. It; Hl. tliit<8lfa^ 

Unter S^utieiattttQ betr. ^aft^ 
befehlet iiiib SSelcl^ruttQ übet ba9 föt^ 
i^tvetbcvcd>t iinb ju t>erbafteit: 

1437. tlmattn jBccn^arb, eMIcrgefcne 
»en ©urgberg, »flrtB. O.»«. ^JcibcnVtm, (30 3. 

alt, 5' 6'' pTcf;, untcrfct't, l^at fd)irarjSraunc ^aorf, 
^o^< QVixnt, \<i)\varit Sugcnbcaum, graue 9luaen, 
«oaTci auf Onnt» K fbtt 298, 294 

3. 2 bc3 ©t.;®..©., «lt. 40 S. i# tht 41 

Hbf. 3 bc3 (?.--®. 

I r a u n Ii e i u 1 2,3 68. ». nut.=3ii(^t<r. 

143^ ^tetttiebev (^tencbet) ©eba- 
flian, {Dicnfirne6t auA StSvrlng. ver. titlnrndn^, 

b<f(^ulbigt jK'eicv 'iPcrflf'^en be3 S^ftrußCiä unb einer 
Uebertrelung iti !$)iebj)ab(«, nacj^ ^t. 40 %b\, 2 
3. 1^ Wct. 41 «Sf. 1, 3 M 
IBaffctltttg 11/3 ea ft. 0. HsMU^tct. 

liB9.'4Mtitt0er ^c^ann @(org, tcffen 
Cet^aftttng im 17 1328 (1868) 

requirirt t|), ^at ni^t, teie angegeben, ^embcn ent^ 
ivenbct, bogegen befintoi fi«^ unter bcn geflo^Ienen 

®eßeufl5ntcn : 1 (Fioiarvcnftui fcn c?4n-e§tem fdihjarjen 
?eber, innen n\it einer 'l^cri^anicnttaKl unb einer 
ölumnt barftctlcnlrcn (Bcitcnfticfcvci — i tütblidjer 
fpanifdcr ;'lif^r)"te(I mit recifebcincrncTn, einen J^ir^ 
f<^en barltcütnten ©tiffc — 1 ^ojentrügec öon fd^arlac^rot^em 7ud^, mit rot^ unb loeiger Seibe 
gefiirft, mit ftalblcber gefüttert unb mit ©(^nallen 
üetfe^n — 1 braunfeib., mit braunen ©terud^en 
gemufierte ^aläbinbe — 1 toeifeteinene^, »ci^tf(^ein 
Iii) mit II. M. rot^qci(^nete« 6acftU(!^. — SDaÄ 
flffto^Une ®elb beraub aui8 8 i^creingt^alern, 1 ba^ 
^^oppelgulben u. 3 cber 4 Outbenflüden ; ber JKod 
war ein foß. ^ci<\u(t mit ©cbo^af^n unb Satten, 
unb einer äu§eren ©rufttafc^e linW, in ben Ärmeln 
mit fd)n)avi unb n^eigem 3<M9/ ®(^6ffen 
mit fct)h>arjem Orlcang gefüttert, bie bunfte ^)cfe 
^atte u>eigaKtaa(neftn&|>fe (einer berfelben fe^IteX bcr 
^ rntr «It nt^er CUbe ftfOttöt, Me Stiefeln 
tvaren bem ^§ flOMulC itnb bojpt'^tt gefotilt SlnBbad^ 12j3 68. It. Unt.:9fli(^tcc. 1440. ®ciibcr 5)ani et (in ben 30fr Jabten, 
tcn mi tlcrer, ftarfer Statur, bartloiS, irug bunttU 
blauen ft9awMf, Naue€fo(biiteii1|9fe, fd(IMT|e ^rm* 

mfi^e, t a^m eine geber^ofe, in ein rof^cfl Satfttid} 
eingebunden mit fld^) JDIenfifnec^t ton lUarft^ 
(Siltccf|f'ni, gufct^t in fBaCb^of, Sanbg. m<xxft 
Sibart l'cJienffet, hjcgen SBcrge^en« be3 "S^icbitaHä 
auf @ninb b. «tt 282 £ 3 b<» 6t<^®.>^., 

«tt 41 «bf. 1^ 3 bei e«IC 

«flrll^ 9|3 68. IT. ViMtM^ 

1441. ®d)ecfcnba<* ^?3^id^ael, e^emat. 
Slmmetmetfler, nunmebr. ^4}riwtier au» ©iebenflabt, 
üanbg. 0(^fenfutt, julejjt in aBiljburg bei ©am^ 
berfl, reeßen 93etbre(^«nÄ be3 ©etrug«. (ärt. 314^ 
316 b. @t..®.49., «Tt 40, 41 bet — 

Cr. M. 22s. aRun<$eu V^. 13|3 6a. St. in. nnt.:SKi*tfr. Digitized by Google 94 1442. €>t6dPeIet Sta^pax, Xaglö^nn toon 
^fittiaau, njfgfn 93ertre4fnS kr ©ranbfKftung, 
toerübt om 29. 3Snncr l. 3. be« ©elbncr« 
gfcßy $5gler ju ^aggen, (Btm, 9ltebnrftauf(n. 
(et.*«..Ö. «rt. 347, e..®. «rt. 41, 9lSf. 3). 

««nn>ten 1113 68. St. I. Unt-SRic^t«, 

1443. CBrdf 3o^e^^^, U-b. tStcin^autr ou8 
SDialgel, f. f. ©.--51. Glffe in vSübtviol, (6' groß, 
fioxl fl^boiit, ^at fci^tvarje, orau untcrmifd^tc ^.ure, 
fi^njar^braunen ffnebcU unb S(i^nur6art) b\S jüngfl 
in 5J}fünj befc^Sfligt, auf ©runb b. Slrt. 293, 
294 be« ©t.=®.«SÖ., «rt. 40 SRr. 1, «rt. 41 
abf. 3 iti e.=®. 

e i d! fl & 1 1 1 Ip 68. 5t I. Unt.:5Ri(^ttt. 

1444. i^rtcM ^^ranj Itauer , SSud^biiiberflefelle 
». matii) (V. 6..^.*©l. 14 ^. 1014 l. 3.) iü nic^t 
»0^ 9velN)f feitbcm munu^ ^\t^tx |» li^crn. 

eftitbf |ttt 14/3 «8. Jt n. nnti»^ 1445. 4^ii(et 3of(p^, au(^ fBanntdatti 

lier genannt, »cn Untcrfufliborf, iBanbg. Traun= 
fleiu, auf @runb b. m. 2S2 3. 3 b. 6t.-@..©., 
«rt. 41 «bf. 3 b<* (5.^®.*) 
Xiaunftfin 1 ß-"^- «• HU Unl.:3lic^ter. 

CoDf. e.^?^. St. 124, 67 fl867). 35ie »leb. 

144r>. SBrettncr 3lnbreo8 ten i?citl?^ulb, 
frü^c ^uffe^er im 3u<^t^ou(e j^aid^eim, 
tocgen Oergr^ bcS Oetru^c« gtmag ^rt 314» 
öib 3. 2 t. ®t.=®.=S3., ?lrt. 41 b. (S. Ö. 

Donauw&rt^ i;V3 68. «. III. llnL-i)li(^ter. 

1447. %eietU Sofep^, ©ölbnerifc^n »on 
Ortelflngen, ivetc^r bcfd^SftiAungdlcd um^crUel^t, 
toegen 2 Sergej beS Öetrugel unb rined ^ieb^ 
fia^loerge^cns auf Ontnb Ui tlit. 41 9Uf. 3 
be8 (£.=©.•) 

«uflftbutg 1213 60. JK. L 1tiiüW4ta> 

•) Oonf. «^«. 4 S. 30e (1868). ». SM. fbtSfoirf^ttitgei. 1448. ^in^^ofet SBartlmS von ©rciltng, 
©.«Ä. löla C23 3- «It, 6' ewl), 3)«[erteut, i)i 
ott^ttgreifeit «nb an (a< (. I. Sft'WesiineRt in 
ÜRün^en abjunefcnu 

1449. ^^immel Submlg «on Salbed 
(6* 11" gro§, unterfctjt, ^at blonb« ^aare, l|o^ 
@titne, graue Sugen, blonben 99art), totliftc iflngfl 
ou8 einer ?JoIijftanfialt entlaffm tturbe unb tcr- 
mut^Uc^ aU Sanbfheic^r um^i^ie^t, tocUe in 

ftcmitat^ ip 68. «oirfBamt. 

1450. aSBelfl Sodann hon IrauJni^ (12 3. 
alt, braune ^^arc; blaugraue ^ugen, trug fog. 
S)a^I^ube, ^ (aitntlmffeml {^olltuil^, fc^toar}== 
tu(^tnen ©rfialf, gefS getupfte ^)öfe md) 3Scfle ton 
@ommeueug) ^ie^t ttieber gctpMcittm^g mit 
fctsem Qetter, bem fiM BammmiMni leb. tag: 
n^er Johann ©d^reier »on ^rauJuife beltelnb 
nm^er; jc. ©ei 6 tooOe aufgegriffen unb ^ie^cr 
geltefat, ic. ©(freier ntitttl^ 3tpan9iS)>age« nac^ 

: 9ta»but|| 2912 68. $L «qtallamt. 

1451. (SI'IauB.) 3lm eamätag ben 15. t. 
SibenbS iteifc^en 4 unb 5 Übe lourbe im Salbe 
jnjifc^en ^orfi^l^aufeit irab ABbrÜ^ofen ein 
SDlfibc^en ton einem angeblich fe^r großen, frfiftig 
gebauten SRanne mit fi^tvarjbraunem, boS ©efid^t 
Mi auf IRafe niib Hitzen bcbeifenbcnt (folfc^?) ©arte, befleibct mit grauem, fpi^en, mit Sebent 
unb grünem S3anbe gefd^mücftem ^ute, grauer ^oppt, 
langer bunfelBlauer |^ofe, f (btoattldicnien, mit gifincn 
^Rä^ten terjierten ^anbfd^ul^en , tSubctif^ atlg^ 
griffen. — Um ©pä^e »irb erfui^t. 
«uflibuTci 4p 68. t. n. tlnt.*9ii^ 

Um @rm{ttlnito unb fßetanutac^ 

1452. ITOrgner ®eorg, SBebergefetfe »cn 
aieic^elSbeim, ^.--ü. Äarlftobt, alÄ Sefdiulbigter. 

©ürjbutg 2/:'> 68. ft. UnL:3üt^tet. 

1453. (^pan^eimex %bam, Stagld^ncrMn 

Sffiürjburß 1(3 68. St. I. UnUKic^ter. 

14M. Wtaiet 3o{et>^, juUbt 3i<a(I«beitec 
in ^fSrring, ber 3. beim Qa^nboit in bcr 
mi)t Don ei(^ft&tt bcf^ftfttg» fehl foU. 

greijinfl 26/2 68. St. Unt.»Wi<%t. 

1455. fittott ®eorg, ei^loflerfl^fcae vu» 
Wib«^ all 3<uge, nnb 

1456. Sta^enmÜüet Stanj, ÜRwim iMn 

3lic^ad^, als öefc^ulbijtet. 
Itaunfl ein 26/2 68. St. Unt^Dtic^tcr. 

1457. <Zilhtvhoxn ^o^nn (v. 6.=^..-ffll. 
88 3 6310 b. 3. 1867) ^ fli^ Sngolflabt auf 
Hii^ac^ 26/2 68. Digitized by Google 1458. mUb :^oU^^, ®ef(^ttil(UMcilfW^n 

unb ©räufnec^t con Straubing, unb 

3ffclfpfet älnna, ^aab toon ältoOcrj' 
borf. ~ Gr. IC. 965. 

?l u 9 « b u r 3 25/2 68. ft. III. Unt. SRiAt 

um ^pglbauerJ^ einrieb 2BtI^. iyerb,, 

«mfliiittt 2fl)3 68. ff. L 11iit.4U4ta; 

1462. Seia^t e^riflop^, ^iriüblburfd)« von 
9ll)rnau, früher in ^Ufetti^attf ca ^rcbing 
in älrb<it, atö Btugc* 

«i^flltt 81/2 6S. jr. I. niit«l4lcr. 

141». Biifetf OU^cIm Httbre«! »eii 

ÄcHfnj. 

aS i n b 8 f) c i m 22/2 68. St. nnt.=SJli(^ttr. 

1464. ^pfntaittt :3o^ann 0eoc8, lebtßcr 
64inic^eftOe Mm Uneben, Jt9ni0d^ofen, 

6((tD(infutt 38/2 68. IT. 8qbll8Cib(t 

«) Codi C^fMBL 61 B. 4130 (1667). HA. 

1465. f^fcllf^fftvt 9eer8, tteflU^crmib 

6*mulcr »on 6c^h)emin, 0«. üRitterfeÜ. 
6 1 1 a u b in B 27j'2 68. ». III. Unt^iRii^tfr. 

1466. Spinnet ttteii, Sb&dit^tltat Mn 
SAlbmünd^ 

1407. i^ettel Sttcolani, taglö^nct t>on 
Ibi, 8.«V. flitottmbiire, 

1468. Ärppf Sarbara, i'fa'btifarbeiterin au« 
S)escttb(rg, »oürlb. 0.-%. ©öjjpingcn, unb 

1460. Mxal^ 3ofe|>^a, 2aglij^nerin »on 
5t)0iiini«6rt^, te^ufl Sraffnung bcr gegen bUfelUn 
gefügten 9(u2»(ifungS5(fibÜfi** 

«UQSbuia 3i3 68. etftMmofli^t. 

1470. ®*t»anölcr ^Ronifa, Wagb »on 
Jtä^n^ttfen^ £anbg. kaufen, ^{(^ulbtgte. 
ttttHnflciit 28/2 68. 1lnt*8ti4l(x. 1471. ^^ttev ©Imon, 1;ifnn?nfd[it üon 
So^n, £ba. SCrojlberg, im t>or. ^a^re in ^ir(^cii« 
für in miiic, att 9(f(^ulbiatcr. 

naffcttatg 1/3 68. < «. L nnt4«^. 

1472. SBcl^att 3 o f c p ^ , e^uflerseftHe tws 

^lattling, att 5Def(^ulMater »tjcn ©t^ISjerei. 
^ a ( f a u 4]3 68. 9. VLnUmii^ 

1473. jpofmann ^ch. ftcnxat, ©auer** 
fo^n oon (Sö|mannjSb<rfl, kanin- 6berinannßabt, 
all Sefi^ttlMgltr tocgen IMtpeiiKrlctMnHt' 

eftmlett 4/3 68. il. 1. nnttSH^tcc 

1474. G'idYtriqrr ^afot, ttb. 6lriii^r 

oon ^of, n^e^en '£>iebjia^U. 
«i*a£^ 2j3 68. 9. Unt.^gii<^tfT. 

1475. igedl diüpt tt von ©erolftng, @er. 
3ii6d|lttbt^ Ott Benfe» 

3/3 6& 9. 11iit4IH4l«r. 

1476. 9ESc{nf<^ettF iTat^atlna, StttflbMii 

@*ornberf, @er. (Ybam, unb 

1477. lObetmaiet üJlaria, 'iD^agb t>. Qmiteii* 
^OHfm, 0cr. QilMItatig. — t. 9ir. 3i]E. 

llttii<(cit ^ 313 68. tut ttnt*8li4tn. 

1478. 9^aiier 3ef€i^^, aitebftctgcfenc wn 

gtciftufl 2 61» 68. ft; 1. nnt sRi^td^ 

•) Coof. «.«ip.*«. 14 3. 1098 (1868). O. «cb. 

1479. ^Stmfm Xbft», 6l(inbnnfer »on Sauf, 

al3 SPcfctjulbigtcr. 
Slu^äbuvfl 113 63. St. IV. Unt.-iRiAt«. 

1480. Slägel 3o^ftnn« leb. Mö^ner, f. n. 
ber Itb. ®ectrttttb SHAgd^ «on SRarloffflein, Sanbg. 

(5rlani3en. 

Saarnberg 4,'3 68. ».1. Unt..i)Jic^ter. 

1481. kappet 3o^ann, leb. ©(^lof(«gefeae 
unb ünonteur ocn ^of, «II Ocfi^nlUgtCC tocgot 

83erfle^en3 beä SOelnigJ, 
«omberg 4J3 68. ft. Unt.t3li(5feT. 

1482. stammet ^nna, ^2agb cou iBiünfl, 
Sbg. S«b'M^<U*l' >Kl^e \id) in ber ©e^^enb um 
Imberg ober ^erSbrurf aufhalten bftcffa^ oO 
8)([c^u[bigte ttegen ßinbdaudfe^ung. 

Seilen 513 68. JT. tlnttiSa^ltt. 1483. Sp<l^ltet ^^efU von (Sermating. 

* • 6.#.^©r. 17 3- 1313 (1868). 
I48A. Bnuittec Kofina »on j^el^eim. 

6.^<P.=931. 58 3. 3894 (1867). 
. » . » 13 3. 974 (1868). 1485. diaah ®eorg ton iBalberbad^.' 

(5.»U»iöI. 65, 82 3 4403, 5797 (1867). 
14M. CWbimiiaev 98 o I f q a n ^ v. .^pacfenberg. 

i^s^.m. 76 3- (1«»37). 
9 3. 668 (1668;. » « IT DIgitized by Google 1487. flSfnf Imc{er SDl i a e I 9?2ü^I^aufcn. 

6. ^P.^33I. 17 3. 1319 (lö68). 

1488. SSrbev Zf) txci auÄ aitenmarft 

17 3. 1387 (1868). 

1489. iS^nntiio 3of(^^ aui mmn. 

17 3. 1374 (18G8). 

1490. Sufgefttiibeiteftiiibilei^eNitXoo.' 
fa^ 10 3. 763 (1868). 

1491. 9U»yn SDtat^iad ton Tice^cn. 

14U2. SDtaicv o^anj ccn Ungenrid^t. 

<S.'9.«L 61 B. 4077 (1867). 
im. tBctIWtfer SBil^elm t). 8er%t2bcrf. 

6.*?..Sl. 3 3- 230 (1868). 

1494. ^Amib %nton »on SibUngerau. 

16 S. 1202 (1868). 

1495. ffttib 3cfep^ ton ^attimünc^en. 

e.^J.^iÖl. 46 3. 2142 (18C6). 
. , , 46 3- 3096 (1867). 

1496. i^euU SRattltttt twn ^lilH^ing. 

6.=^.=JBI. 66 3. 3074 (1866). 

1497. Guttuet e^riflop^ von <£)crnau. 

6.»?.:33l. 85 3. 5958 (1867). 

1498. ^teinhtVQtt Saxl tcu €rtugen. 

6.^^45.=g3f. 64 3. 4302 (1867). 
C^y.»»!. i, 15 3. 27, 1145 (1868). 1490. )DI«^V Sin ton m (^njcrdbnf. 

^.4^:iBr. 10 3- 742 (1868). 
1500. S^uhtt 'iitttx t>on ObtreUfnbad». 

C*?J.^S9l. 16 3. 1245 (1868). 
1601. Stc^enauet 3o^ann m imaitino. 

16 3. 1201 (1868). 

1502. ^{feitl^ofrr So^anittwnSttenMnT. 

15 3. 1172 (1868). 

1503. SSd^l aßatgaret^a »on 3nt(of<. 

€.*1P.=I«. 17 3. 1308 (1868). 
1604i Wtappmaim jtunigunbe v.Srün^. 

6.=?ß..S8l. 16 3. 1199 (1868). 
1505. ^p^ct ÜÄit^ael »on SRoblng. 

€.=?p..-93I. 16 3. 1199 (1868). 
1606. ^tU^ftätttt Hnton )>on l^affau. 

6.j5p.:23l. 13 3. 981 (1868).*) •) CmiR. «.sML 11 3- 849 (1868). 3). ditb. 

1507. 4^oftliaitlt granjiSfa t>. SßeBrberg. 

9.^fBL III 3. 5577 (186G)- 
„ „ „ 54 3. 3573 (1867). 

1508. ^iMenx^bet %bam twn @trrbfh|». 

16 3. 1197 (1868). 

1509. ^einin^ex (Dlödet) Ä r < 3 j e n j von 
iRriienadurg. 6..-^^.^iBI. 70 3. 4800 (1867). 

„ „ „ 16 3. 1193 (1868). 

1510. WHVbWtX 'matyxai \>. 3irgclf}ab[. 
C^Jgt. 1 3. 0 (1868). Vmann Sem^rb. . 
SBn\>tt ^at^iod . . 
©aumgartufr 3ofe|>^ 
©crnecfer m\f)tlm . 
Srcitner VnbtrciS . 
8runner {Rcfme . . 
©u§«rr m\^. 5tnbr. 
SDeic^ftätttr Slnton . 
S^eininger jtredicit) . 
(5 i (Ringer ^ahi . . 
(Sifen^ofer ^o^l^inn . 
OettinflCT 3o^ Og. 
Weierle Scffp^ . . 
§ riebt grans Xaötr . 
@euber !Danle( . . 
©reif 3efeV^ • . . 
^annia . . 

^eUcitrSber ttbom . 
^crfl SRupcrt . . , 
ItercU SUUrtina . . 
Hertel iRiroTaitl . . 
^cfmann . 
^ofmann ^0^. @eorg 

^iitcr Sabetle . , 
^uber ;3oft))^ . . , ;3llpl)abettrd)c iltrapttttUttoii tor Üantm. . 1437 
. 1460 
. 1445 
. 1493 
, 1446 
, 1484 
1403 
, 1506 
1509 
1474 
1502 
, 1439 
1447 
1444 
1440 
1443 
1489 
1508 
1475 
1496 
1467 
1507 
1464 
1473 
143G 
1445 3ffelfofer «itn«. . 
Äapper ^o^ann . . 
^aficnrnfilUr ^ani 
Stnoxx Otorg . . . 

ß'i o;jf ißarbara . . 

ilct^ner X^etla . . 

üommer %m . . 

äTUbfr 3lnton . . . 

ÜJtegner ©eorg . . 

ajlater granj . . . 

maitx 3cffp^ . . . 
lUe^cnaucr ^o^nn 
anigbic^Ier VUX^ 

SR am m er Hnna , , 

9iSßet Sodann . . 

Sdelb 3offrt . . . 

Obermeter ^aüa . 

Staat 4ket^ . . . 

?J P g e r JhreSjenj , . 

fRiitf^ofer ©att^ol. . 

6 au er ^cUp^ , . 
Sc^at^I 23arbara . . . 1500 


©(^etfenba^ PUbacI 


• 


1441 


. 1459 


@d^ercr @tmoii . . 


• 


1471 


. 1481 


@i^immel Subtoig , 


• 


1449 


. 1456 


©(^mib hinten . . 
1494 


. 1455 


©(freier 3o^ann . . 
1450 


. 1469 


©(^»angler HHonila 
1470 


. 14 GB 


@ dihjaiger SBolfgong 
1486 


. 1483 


3il bcrborn 3f^nn 
1457 


. 14f)G 


©panbeimer 3lbam . 
1453 


. 1499 


©teinbevger .^art . 
1498 


. 1^52 


@tö(((Ur Äaipar . 


« 


1442 


. 1492 


®tcn$er Slot^a« . . 


• 


1491 


. 1454 


©ternfebtr ©<b. 


• 


143& 


. 1501 


€ter)eber @eb. . . 


« 


1438 


. 1510 


etettner ebnfIo|>^ • 


• 


1497 


. 1482 


©türm ?R)am . . . 
1479 


. 148U 


^ ogUauec £ein. m %. 
SBapbmonn Ihwiginibe. 


1461 


. 1495 


1504 


. 1477 


iWeber ^bcrcfc , , 


• 


1488 


. 1465 


S8einf<^en( tM^ . 


• 


1472 


. 1485 


• 


1476 


. 1509 


®ci6 ^c'finn . . . 
1450 


. 1505 


©ei^el aJiargar. . , 


• 


1503 


. 1448 


«Bllb 3ofepb . . . 


• 


1458 


. 1478 


^Öinfelmeter 


• 


1487 


. 1436 


3 ei 9 et W^xifM^fy . . 


■ 


146:2 fint ba Db BUbfAm Bnrtitdwiftifl fButaäX, Digitized by Google M- 19. ntndiea txn 21. Ikac) 181)8. liaiicr. <£tntrja-|)olt>ti-PUtL 

Ux dnfli) «Uli M :iuntn» 

die fltlflMlmc b«t flftSffCNlKitullAm molqt uncnUuiUict unb ftiit uMc vori^frci «t Mc ?tcbaMem bd batctifd«» 

9<iitiaI:4iol^ct. -Blattei m 'iViünd^cn ciiiittfentm. (gerif^tltdie $aftbcfel)le. 

Die 6c^ul^iwtcn '^fonen iinb an bie vcrfot.vuben '.^^eb&rben abjuUefttn, wenn nic^t au6btü(tlid» 

anbm ^eftimmung getroffen ift. Unter 93>or«if|unfj ^tf* betr. ^afU 
beft^leil> nnb »elebrung übet Oe^ 
f^toetbett^t finb %u 9etbaft«m 

151 1 . ® tntetb ? 0 f. , $eb«r^änb(er wi ^ittrit» in 

OJiünt^tn r/3. lH/;i Wi. Unl.^5Ri4tn. 

1612. 9ttiev ^ n to n , ^enflfnccDt t>. ^\Utxh 

brenn , 'i^.^H. 35inffllbü&l , wegen 5?ergel^n8 bet 
UnteT|(^Icigun$) j. bc« ^nt. gecpolb in^JU^fl n(6en. 
(6t.»®.-©. ^rt. 2U3, 294, (S.-®. 9lrt. 40, 41.) 

axftn^cn 03. I5|3 6& ft. in. 11ttt«m4tcr. 

1U8. QNmH 9«^aKn, trb. ^«miMtn «on 
JBefeelberc?, 5^. 91. Segen, njcflcn ®ibcrfe|»ttn(| auf 
@runb b. %rt. 41 3. 3 b. (S.^®.*) 

»»yftrtn tii 16/3 fik 1». 1. 11iit.'«Sti4«ci; 

•) Cottt. C«fL>eC. 8(V B. 602t (1867J. «. 8M. 

1614. C^nil^ a T 0 1 { n r , 3na((b auf 6tabT 

in SBöbmcti , xvdd)i b^^^;^en^ i>rrbä4tifl ift , ben 
.^äudUidt^eUuten %n(tdebc(ju Sinbjcbnurr bei 
^affau «n 9. ober 10. b.9R. 1 ft^loarje Xu<b(o{e, 
1 i^tfe« i euuifctb. J^tu^r 1 3RaM(o|^ftu^ imb 2 eolb. 9t(Utenß^CThige gfft«^ m 

^aben. 

«affau 16/3 6& S. ttaft^St^tcc. 

1616. ChNiM 9e»Te, f)icn1)fiieAt n. Pein» 

natt^en, bcr ^ ,^ bef<^ftiflttn(|^fol nnttenitfit. n^rc^en 
^iebiiai^berac^cn« \. 1>c6 ffnc^td ®9. £)e(^ant 
in ^a§mang. (6t.*l9.s8. «rt. 282 B. X 

?lrt. 41 iKbf. 3.)») 
«mbtta ICp CS. Ä. II. Unt.=.1ii4tcT. 

•) Conf. W> 244H (1866). tie Meb. 

1516. i^aufec @eoc9, iStcumpficirfer^iefeae 
Don 9!!tmif!cbe(, weiter atleHifoi nrn^cnte^t, Meegen 
jwei 3.5cr>vf)fti bc8 ^iebfla^II {^rt. 2^2 3. 3 b. 
6t..@.^5B., art. 40 2lbl. 3 b. 6.^®.); »dtct 
»»nc bftfQr ^erforge getroffen loerben, ba§ er, 
fAflS er falblebernc ^albjliefet Bcft^t, ffa( tecfeOctt 
m*t eniäit§ern fönne. 

i6ß 68. Jt. Unt.=:lli(^tcr. 

1617. ®^aniBf <f 3 o b a n n , 6<(n(tbernefene 

unb Sti-Iterteur aui aJJunAcii ( 23 3. a. , niittfl- 
ftrog) )ccgen ^crtic^nd b<c UntCTff^agnng. (%rt. 
41 flbf. 3 b. 
eanbltut 18/3 6a. t. m. tbit.«0K4tciv 151S (ÜÄorb.) ^Im I^enncrflaa ben 
6. ^tbx. 1 3. ^benb2 ^wifc^n 6 u. 8 U^c tvurbcn 
in bcr tRS^ M 6i^TabeT*f<ben ^aufe« tn StanU 
beuten (v. 6..<P.^m 9, 12, 1(5 t. 3.) 2 flrofee 
o«ibä(btigc 'D^anndperfonen i?cn anfcbetnenb fremb-- 
Ulnbtf<^ ^l^))tt6 ttttb cntft^loifcner Haltung, jp(l(^ inlt'e'Clt^ere an bem Wrö^ercn aiirTtc', biinfet flc- 
flcibet , Dem 'Jlnfc^eine na<^ ben befferen €tänben 
ange^Srift, becOat^tct; ber ®r9§ere Ift Aber 6' v\rc^, 
truts ruu^ni .>)ut, i^ing auffaficnb gerabe, 
mit feilem ©(i>ritte unb ließ bie ^Irme m ben 
9to<tfd^dffen unbeioegUc^ ^erab^ngen, n>ä^renb ber Digitized by Google 98 ÄffincTf (beil. 5' 10— U" groß) \\<Sf Icb^fter be= 
tixgtc unb mit ben Trinen ((^Untiette ; Steterer trug 
bwinen, furjen fftod tmb eine fwCnif^ $el)tnfi^e. 
3tDfi Sbnliit Icfdjnebene l^iänner, ftäflig gebaut, 
ter <Sh:ö|;eTe von t>un{lcc &<\i(i)ti\axbt, trieben ftc^ 
«mv.ättemcM^t in ter (BemcinbefliiT OBerBfuren 
bei ÄÄufbcurfn ^crum; ber Jt.eincre fitieii crt?- 
hiiittlg unb foU bcn in teer @(senb üblichen Dialeft 
Aef))ro<6cn ^Ben, »fi^Tcnb Ux ®r5§ere fic^ <\anjl;c^ 
fdnrci;i?am ccrbiclt. Um ^Oltfe^ung M ©pälje 
»tr& mit I>em ^ntcttm erfiu^t, iNig bot iScbTobcr^jc^e 

irciii)»tca 16p 68. 9. H. nnt.«9th»l(C 

1519. (Ütaub.) ?n bcv iKacbt ». 17.jl8. 
0. 9)t würbe an,iebli(^ in Jpan» ber 'iUcifia 
lUtimaier »cn i^ofberg, SB. 'Ä. l*anb«but, finge 
bro*en unb berfclwn nadibe;eid)nete t,>)c{»enftäuff 
geraubt : baar 12 fl. (ein 2 fL', 6 6fi. (1.=, ein 1 fl., nitr 
i fl. St.), J 6ta(f feine Veinioanb k 32 GQen, an 
ben 9let(^3t))feln mit A. F. rotb gcmerft, 2 blou: 
pfrfene S9fttilber^ü,ie , 2 feinlftneue Unterboitübcr 
jüge , 4 blaupevfcn»: Jtopfpclftfrüber^ÜAf , je mit 
Ä. A. rot^ gcmerft, 24 n?ei§e jnb 12 btaubaum= 
ttodtnf Strümpfe, mit A. A. rct^ gcmovft , 24 
leinene Jraueu^emben , mit A. A. rof^ gemcvft, 
12 iif<^tü(^<r (5u§arbcit) mit J. A. vot^ gcmerft, 
24 ^anMüAer, mit J. A. rctb {icnterft , 24 Weiße 
©adtüOjcr , mit A. A. n)ei§ gimerft , 1 ^<aar 
brfineUene .»^eugftieferl mit %bfS^en, 1 neuer »oifeer 
Unterrcct mit ^c^acfelter i^orbure, 1 ge^äcfclte, ttjeifee 
Oettbede, 2 neue perfene ^Jtac^tjpenfeT (1 \i>v)ixi 
u. »ci§ gdlfdfl, 1 t9e{§ u. vot^ (cftdctelt), 1 $aar 
flolb. iBoutond , {)ro§ mit braunen Steinen unD 
baranbingenben fe^r f leinen go(b. fiüglein^ 4 golb. 
SHigenrin^e, (1 fc^r oft mit roibent (tutem Steine, 
1 ©iegelrinjii , mit K. V. ;^nifitt , 1 mit einem 
Mauen, ein ^ergiBoieinnicbt barftellenben Stein, 
1 glattclKeifrlngldn), 1 ^DovtKlterscrof, anf beffen 
Sauf bte SBu(i^fiaben F. X. R. gratirt finb, 1 SBeden 
)»rob unb 2 $jb. dÜnbfcbmal) , 2 golb. $TO(^en, 
1 gtt bell 8imti>nB pftffenb, 1 fietn unb mnf^els 
ffrmig. ®ner ber ^^nter rtiro bcfdiricbcn alS fe^r 
groß, mit ((bmarjem 9toUbart, in ben ÖOer ^abren 
^eb^b, benetbct mit bnnHer ^op\)t nnb Sdtirm- 
fappe, ber jttjeite aU beif. 21 3- <^ , K'bi^ fd)mäditi,i 
unb auffallenb flein, mit blonbem Schnur- 
68t(^, bcfleibet mit abgetragenem, grauem ^lonferl, 
fdjmievijer cAiltfappc, langer iudi^cfe; bic beiton 
anbem Xb^ter toetben oli jiemlicb flcin, mit 3<^P)>''>< 
unb Gcbilbfappen befleibet gcfibilbcrt, einer berjabcu 
war bartlos unb batte einen gtSnen Stodttagtn. 
Um @p5b< ^i^^b eriuc^t. 
£flnb«but '22/2 (k<, ff. 11. Um. Richter. 

1620. iiBeltbitbfta^U) Xaglöbnerin 
9t 9if^iii aRovfen, 9n. Storamlt, «mtbe «ttjifc^en ^leujaftr unb TOitte Februar I. bie 
Summe oon 155 fl. (i fl.-, 1 ß.-St., t>reu|., 
$ranltit> n. ftrpnentbaler, nnter (enteren einige 
bawr. ®e prä gc3) tbciU in einem grauen »etlenen 
Sintmpfe, tbeiU in einem neigen leinenen OSd^ftn, 
entnmbet Um €pS^ tpivb crfu^t. < 

Saffecbveg «13 6& H. III. Unt.>8ti<btcr. 

1521. (<Sitttpeitdttad ctoe# iMfcn») 

bcr:na*t ». 2(t.j'21.o. «Di. Würbe bem Schaff ler 
^cf. ^tnträger in )fangertngen mitteljt (£in- 
bru(b(i dn mitte^rolev, ret^uner, ISOfLioectber 
0(b(c cntlocnbet Um £p&^ mirb cirfn^t. 

«ufliiiiri ^l ^ 6s. ff. II. Um.:5Ri*ter. 

1522. (@tlhucn^ult0 Hilter Aul).) 3n 

ber Jiad)t ö. 3.j4. D. SDt. tpurbe bcm i^aucr Di. 
'Maul in '3eilenberg, £bg. Gimtbcfen, line. getb« 
lidse, 1 3- Äub ^^^^"^^ abwärt]* fte^enbcn 
Jpörncru im SQJerlbe oon 125 fl. entnenb<t. Um 
^p^t tnxb ctfu<bt. 

Scm)>tcn 7/3 68. t. I. Unt4ltiibt(b 

1523. (^Pbtuno.) Der gegen ^cfepb 

X^annev (fi>(\ biidligen @ :pp) geridjtete JJcr« 
bad5t b.it ild) nidjt be|lätigt, wc§balb um gortfe^ung 
ber ®p5^e in S^ejug auf bie im 8 3. 

606 (1808) befannt gesicbene tSbtnng bc< ®e» 
meinbepfleger^ (». 'itifleger (x\\id)t wirb. 

«Bfartfirc^en 7/3 68. «. H. Uttt.«9H4ten 

1524. (@etve^rMeOflabr.) m7.'o.m. 

Wurde in @auer[a(^ ein 4U fl. wert^er ®pib* 
fugeUlu^en (trägt ben Obmen be8 JBüdjfenmacber« 
©tiegcle in dRündven, neben bem ©d^lcffe ifi a\xS 
bem ©tbafte ein ©tüd<b«n ausgebrochen, Der ''ilb^ug^ 
bflgel ift »on S^oU, bad .tolbenblecft ^at ©abelform) 
entroenbet; alä Tiieb wirb ber im (5.:^ß.=33l. 14, 
So 3. 762, .0962 (1867) au^gefc^riebene 8uf. 
@ r ^ a r C , iBil^bäii#ler^fobn oon Ilicbbci*"* be|eii^tct 
Um Spä^e wiiC trfuc^t. 

Safferburn 4/3 68. K. l XLnumxiftn. 

Um (S^tmittlutiQ unb ISetamttQabe 
be^flttfentbaiUi^ na^bt%tiö^netev^eTt 
fottcn »ixt etfiMf^t: 

1625. ftflffd^net Sobann, 6^n^«ba> 
ic^cae oon Qi^börg, 9*%. Sii(tettfcll, MgcnSZXcb« 

fta^l^, unb 

1526. 9IP0tfV Johann Sbam/) Wimu 
gefeite oon J^appert2b>iufen , 8.>ll. ItSnigSbofen, 
(vegen Qetrvgl jn Mtb^ren. 

6ib»einfurt 27/S 68. 9, QnL*ffU|lfC *) OMt. C.^.4K. 7 3. b28 (1868). S). «M. DIgitized by Google 1527. !SSa<)ncr ^c^ann,*) »ormal. Gifcn: 
ta^narbeitec toxi {yrtmbin^rn , 'B.-'H. 'iiitilin^tn, 
Ott Ocf4>ttlb. to. Jtörpemrle^ung ; terfelfK ^Ult (14 
um ten 26. «. 27. ». SK. ju i^leinfelb auf 
unb fcU j. 3- mit bem leb. ^riebr. ^cffmann ton 
Srembingen um^eriie^enb getncinfc^aftlid^ bad dttgcn« 
f^irmmad^ergttccTbe anifliiim. 

Gi^n&tt 2i3 63. ff. II. Unt.-.Wer. 

•) CoBf 6.=*. m 61, 65 fl867). 5Dtf «eb. 

152S. ffte^ct ^\\ht\m, ^tcnfiliic^t »on 

«ii«l|btttt 4JS Gß. jr. II. Unt^Ri^tn. 

1529. ffteuntt ftrcl}eit| twn Otcrt^r^ 
(eim, Ol« 3«"fl'n- 
©•uauu'örtb iß 68. " St. llnudii^Xti. 

1690. aSSüMnt 3oiep^. Svnbtnt von 
Stcu^ufcn. — t. 3h. 1Ö8|Q. 

«Kfincfctn lj3. 4|?. r>s. Ä. 1. Unt.:3li*tcr. 

1531. jüatta ^ 0 ^ a n n, vulgo ^tpff (yattitee, 

Oambttfl Q/3 68. L Ilflt.*0H4t»c. 

1532. 9reiMi«lar aftat^taS, ««»nenfo^n 
9on Ottering. 

6tratt»in8 4)3 68. It DI. 11«t.4lUM<r- 

1688. 9^a)ctet So ( f g., Tolgo Ck^Mr^ets 

0<tnd/*) ^tenfitnc^t Mit VHftm^. <0cv. JU^^ting, 

unb 

1534. <S4>ü^ ®eoT0, ^DUnfUite^ »en 

stcinadi, (9i<:v. ©traubiag. 
©tvaubuiii 6i3 68. St. UI. UnUSiAta. 

•J Cont. (5.^V.=«t. III 3. 550O (1866). r. Jleb. 

1535. Sotfiltget 3sna«, Ub. mUr au8 

e^ncinfurt 6^3 68. lliiMSti^tn. 

1536. ^d>mib («eorg, !Dienflfned;t t>on 
Sftugna, gule^t in Sliendbad), ali ;!H'[i:^ulb. )o. 
QetruAt>erge^end; a(8SBagant ifl er ju verhaften unb 
^le^er JU liefern. 

«Ufliburg Qß 68. ft. I. Unt. :>ii*tfr. 

1537. <^^mibjfubtt Sio\tp^, ^aglö^ner 
ton ^aib^ufetu — Gr. IL L 868. 

9tfla4<n I13- 6^3 68. & 11iit*8li4i 

153S. JpuBet Sugufi, SBäcfergefdU 
^afiau, aU 3«"««. — Cr. M, 145. 
anantbcn 113. 6^3 68. tt Untecf.:9tt^ec. 

1639. UmMß «t«t Socil^ ftonllfttitin, 

au« ffliiMC}tre[ftt in iHuff|fi||*VOtcn , al3 3t'"3f ; 
bcrfeibe ^ielt im ®«mmer o. 3. }u %ug«« 
inrg auf mb tcilb ctai QgfttPettai^anteL 
VvglbttTg 6|3 68. It 1. TtaMKii^ I 98 

1540. Ole^rt 9loftne, leb. tagl5^nerin »on 
^Deiningen, gWrblingen (26 28 3. o., 
mtttelgrog, unterfe^t, ^ot f^ttarje Jpaarc, braune 
Äugen, breiteS (yeHd^t) ; biefelbe bat flcb om 3. 1. D^. 
iincrjlfnä ton 2B alb, £bg. ®tti^en^aufen, entfernt. 

.Uniba* ihß 68. ft. nnt.r??icfitcr. 

1541. 3öettt}trtl 3ofcp^, e^emal. mnütx 
con ^icberdbacb, Sbg. '-paffoit «18 Scf^dlb. ». 
53ergcf>enä tev Unterfd^togintg. 

«Patfaii iji f^. ff. Unt.:!Ricbttr. 

1542. ^tlI^cr üfvanj, :3n>''i>^n«väfobn »on 
!l^emelftatl , ^bg. ^affau II, aU Seft^ulb. megeil 
.^örperci'TlfOun.i; a\i SBagOtU iß er {tt l»er^ftCII 
unb l^u^er ju Ue|ern.*J 

W^an 4|3 68. IL 11iit*W(Mcr. "* 

•) vulgo .«i 4 ing CTfTanil' «.«fi.«0(. 8, 10 (1868). 

IB. iRfb. 

1543. iXStaiett^alet ftnbrea«, ^enfl' 
Cnetbt oon OrfinfeibolMboxf. 

55 r e i f i n 7J3 68. ff. I. Unt =9Rtcbt«S, 

1544 3^I^U ^o^anit, Sdiecbcaucc wi^c^ 
f<rf m 8abeii. 

filcgciif bürg lOjS 68. jr. etttbUSvinnlflasittt 

1545 i^afrlmann (>ci«rid), leb. ©cbmiebs 
gcfeOe 0. ^iebenSborf, £bg. Gtaffelfhin ; aU Qagaitt 
tfl er auf ®runb b. «tt 282 3. 3 b. et*@.<8., 
«Tt. 41 b. e.*<9. |u wr^aftoi ]■ 

liefern. 

ffiouacb 6]3 68. ff. 11. UnUSUibteT. 

16i6. Stcttec Xm««, Wogb von 6i^5nf(e. 
Stegen «bttrg l(H3 68. |t IL lUiL-8lb|t 

1647. S8Su(I{nd€f Oe»rg, flBcbcrgcfclb wt 

jpemfltnfl, @er. (Sbam. 
9i«unLMiTii tj'l!?. 9J.H 68. ff. II. Unt.rJRiAtet. 

1548. fD^ori^ ®eorg, 3immergcfeae »on 
i'angenborf, ®cr. (^crfbotf, llt ttütw f wulw » Ott 

Ängef<bulb. ». ^l^rperMrblMnig. 

Straufatn<( 10J3 6ö. ff. II. Unt-^iKii^ta. 

1549. ^pplix Otto, matx»St\U m 

ttcBtftbt 46. «|3 68. ft. U$Umi«* 

1550. ^dffkf 8a(ctte, leb. IbglS^t 

bon ^Pinibcrg. 
eambeig 10/3 68. ff. L tlnt.:9iiibt(r. 

1661. ÖldlMndet 9 ra n } , ^enfltnetbt tmi 
©o^enborf, ©er. ftdbttng, Ott 3<ugc. 
©trau bin 9 10]3 68. ff. H- UnL^SRit^ifer. 

1552. ^cbltc<^et StU t o, SKogb o. 0{(^»enb, 
a««. Sfi|en. — Cr. H. 188. 
«Uftn^CR V3. 7/8 6& t. «111.4114116 Digitized by Google 100 1553 jOflfrmaler 'litartin, 5)ienflfnf(it 
nnb ^irtm^fo^n t>on ^cinconU^jen^, 260. SRain: 

S|ciiili|lMt 8iaC6a4 Jt ]. 1Iiit«t4ttr. 

1664 Vtthfam So^ctitna, unb 

1666. ?T(*bfam i'aulinc, BimmmnannS« 
VM)Ux toon v^t.vnaringeit. — Cr. M. 197. 

OT|üntf)eji|113. sp 68. «. I. Uul.::Ri*tfr. 

1 556. Wtepet ^Jii a e , 22 3- a., ® irtfa*. 
\chn unb 23äcf<rAcfcne nun ^runn, Sbg. Äipfenbtrg, 
hü jüngil So^iieitec in ilBaffcvicU, aU S«^ 

gt^Hatt 9 ß 6a. 9,1 XMUKm«' 

•) Orot ^.'9L 2 3. 176 (1866). D. W>. 

1667. SBelbv ® e o r 9 « S02(Ietscf eOc tt. Warft, 
ffifttibucft 8/3 68. ft. ttnttiRii^ta. l.'j.'jR. 'Sciifj'rt 95alentiit, ^iienftfnecfit ton 

ffiür^biitfl 9J3 68. St. Unt.:9fli*ter. 

^^^l^J^^ftUi^Äat Patina, SRagb m 

iBftrttttts 9)3 68. t. 11nt4Rl4ta. 

1560. ^ellrt :3o^ann auS SBogcn, &«nL 
Cbcrfanrnicr tei! 2. ^rt.^Stcfi. ; faHl er fctnen 
Itäiibi^eii ^2lutent^aU ^at, i)'t er teeren Vergebend 
bcr (Seioaltl^tlgMt ^mS% Sit 41 Stf. 3 to. C*®. 
)u «er^ften. 

ßanbSl^ut U)'■^ 6a R. III. Unt.:3li4t«r. 

1561. ^öfttt^et ^o\tptit mmüt\iU( DOtt 
@b^mm«Tau, ®tx. JCö^ting, «Ii tttgtf(:^ultiigter tt». 

Straubing» 7 3 ». II. Ilnt.:?1?i4ttt; 

^) Coot. «.'^»«L 15 B. 116? (1868). fi. »cb. Süermfe. 1662. f^ntttr (^aqmtHtet} 3of(p^ «• 

6<^Iammcrin0. 60 g. iOii (1867). 

1563. i^ahn ^Jhfolaud (SBtUKt, 

4£.'$.':ü(. 15, 16 B. 1133, 1211 (1868). 

tfut^. (&.-%m. 12, 15 3. 923, 1133 (1868). 

1665. iOflermaiet SRic^ ». Burgweinting. 
C..y.»gL 3, 9 3- 222, 862 (1868). 1666. 1567. 1668. QttDtf 9e»rg i»on Sortciiierg. 

24 3 1070 (18G6). 
„ „ „ 17 3. 13(J7 (1,<68). 

Aammet 0riebri(^ 0. Untcrrobac^ 
8 3. 692 (1868.x 

9MSüm 3obann »Ott @ul)ba4^. C.*9.«8I. 68, 79 3. 3898, 6529 (1867>. %gen 

89üucr .... 
©inber granj . . 
S)anner 3of«l>^ • 
2) or fing er 3ftna^ 
(Sic^ingcrfranjl. 
(SppUt Otto . . 
(5r^ arb 2ufa3 . . 
(Srnfi Sodann . . 
9BriifT Qafiette . 
®rabl (?eorg . . 
ßatnmer j^ncbn«^ 
^a^it 9<f<M4 . . 
^abn ^i^^ann WfolauÄ 
^a{elmann ^inri<^ 
Käufer ©eerg . , 

j^uttcr 3o(ep^ . . 
3e^le ^c^nti . . 
Äe§Ior itatliatina . 
itftrfc^net ^o^nn 1563 
1563 
1512 
1523 
153.) 
1542 
1549 
1524 
1513 
1560 
1515 
1567 
156! 
1563 
1545 
1616 
1538 
1Ö62 
1544 
1559 
1525 Sang So^om .... 1531 

l'aiift 15():i 

i'ac^fi; «LMiftintin . . 1539 
li!on«fö .Rcnftantfa . . 1539 
Keibingcr granj . . 1551 
'JÜici>er JJiid^ael . . . 1556 
^e^ev Kofine .... 1540 
an'aiert baier Wilma . 1543 
^JJUri^ @eorg .... 1548 
9ta3etcr IBeffgang . . 1633 
9Reber ©il^etm . . . 1528 
9tcutam ^o^ann . . . 1568 
«RenmaieT Wat^ . . 1632 
9Reuner 5?rc3'^enJ . . . 1529 
S^lcter '.Union .... 1Ö12 
Oftctmaier Sllavttit . . 1553 
Ollcnnaicr \\lfl<^(l . . 1565 
geller ^obann . . . 1560 
9lebfam ^o^nna . . r 1554 
^licbfam ';'auUne . . . 1555 
S)iöiicr 3<^b^nn 3lbam . 1526 Sagmeijlcr 3«>f«|l^ 
^(^ambecf 3o^nn 
©difife ®eorg . . 
©d^mib ®ecrg . , 
©d)mib .^ireline . 
@(i)mibbubcr 3o|e^^ 
®^n eiber ftlara . 
©(^re^er ^ofcpb . 
c-c^toariergang . 
Genfer t Oalcntfat. 
Sepp, bu(ftlgec . 
@imet^ 3oftp^ . 
OtBtfbannef . . 
©tocf ®ccr<\ . . 
Treiber 'ilmiA. . 
äBagner 3o(<ntR . 
SBtingicrl ^ofert 
SBe^r ®corg . . 
SBil^cln 3ofc|^ . 
Bttllinget 9eorg 1562 
1517 
1534 
1536 
1514 
1537 
1552 
1561 
1533 
1558 
1523 
1511 
1531 
1566 
1548 
1527 
1541 
1567 
1530 
1647 Digitized by Google WbMlni tcB 26. mn 18M. J^x. Ccntral-lloliKi-^latt. tec 9«fH| icl ftnitci. Cit SufiM^mc bct QtiSflciittti^ui mm ctfolat uncntAclUict luift ftnb {oU^e )>ortofxci m Mc 0tcbatti«n bt§ bo^ccif^ai 
«tntral« ^li|cis 8l«tKi In gtftn4«n citiittfentai. 

S>ie bezeichneten ^ieijoneti jint» an 6ie t)er|olaciiben. '^e^örben abAuUejecii, weim iit(^t audbtücfUc^ 

anbm DcjtHmnmg getroffen tft 9leaeufc|»eÜ Xaver, fioT);oraI aus 
SHmneen (24 3. alt, 5' 9" 5'" gro^, bartlo.% 
f(6(onf, ^at blcnbe ^aare, ^c^e ©tirne, flraue 
ttugen au^aOenb (ange 9iafe, lanfltd Sinn, 
pefintte ©«fKi^tdfarbe, trSgt toa^ift^cinltc^ ^eljaiü^e, 
f^war^feib. .^lätuc^, iraitit carirte Scfle, braune, 

?ranetngrfa§te 3oipP< ***it gränm ffrag^n) if!, ber 
D^ilna^nte an einem SDetrugvergebcn j. btd 
Äafern^uJmeifleriJ ©cfareiocflfl babier tM*rbäd)tig, 
gu Derbaften. C@t.><9..«. %rt. 54 ^. 3, Sltt 
314, 316 3. 4). 
SutflKg ITJS 6& • «. & <t(».>OteB. 

1670. ®<^«ll^ 3»fc)>), flnfi^rgrfrae t»ini 

9Bfi*« (30 aU, breitfdmUerig, untctfcftt, ^nt 
blonbe ^aare; blonbcn S-mbtU unb @(^nurbatt, 
leitet gcflfntvSrtig an Scorbut), twl^ier oegen 

mcljrerer Tiebftable^eTbroActi iii Unterfut^ung unb 
am 8. L^Wl. aui ter ^rc^nv^efte gu äBoIfrati3> 
Raufen enlf^jrungen i% ift ju Mt^ften.*) ^2fin(b(n zß. SO/3 «a. «. IH. VMMi^ Ootf. 31 S. 2151 (1887). fi. 8Ub. 

Itntet tBorsrigung 5c# Betr. #afts 
BcfeBI«^^ itttb 93ele|)rung übet bad $8es 
fc|^<c^rce<|>t finb )tt t>ec^aften: 

1671. 9|p{d(t (^^rifiian, leb. SrSufncc^t 
pon 9ieunburg VjS., ocgen Serbrrc^rnd bcr £öi))cc: 
9CTlc|Htt9 (6ts«.*8. «tt. 234, 235). 

nfln^cn IJ3. 1^3 68. lt. L tlntsRi^ 

1572. ^anbnet 3a tob, beur(. Solbat unb 
9(&ufnei4t von Deining, <Bec. ^ßaffou, natb Wct, 
284, 236 bei 9t.^@.^». 

RAnilcn IJS. 19|3 «8. Jt. L VMLM^ 1573. ®c|>ovter &cttlieb, Ü^^^^ergefrOe 
con fingen, ^cm. Slltudrieb, tiwgen SHebfta^lMrs 
ge^nl.*) 

9Rfln(^(n 113. 20)3 68. JL IL 1lat.4H4tn. 
•) Coni: 4 S* .»1 (1868). f». OUb. 

1574. ^(|)ut)niauit ®eorg, (eb. XagI5^ner 
t>on ®n^m, tt.'V. ^§fuTt, toegen !}«r(te^n8 
bc2 betrug« ouf @runb tei «tt. 41 US (&."&,*) 

e^Meinfttct nri 6& -It. DnUSti^ 

«) OuC C^9.4Bl 28, 85 (186^' fi. Stck. 

1675. 9(0iilra# (Seorg, SHenpft»^ »«n 

^umiai), ®cui. ©rennberg, nad) «rt. 282 g. 3 
leÄ ©t.«@.*a, «rt. 41 abf. 3 M (S.--®.*) •) Cool. 9^S^m. 16 3. 677 (1866.) S>. Kcb. 

1576. ©raf 3o^aun, leb. Ttamcx lon ^ier, 
wegen Sergt^enÄ ber Untcrf^lagung, rcvübt . am 
4. $>ejbr. ». 3. j. ©c^. beä Äupjerfdjmicbc* ®5ggl 
basier. (@t.^(§).-$). %xt 293, 294, %tt. 

41 ^lef. 1, '2, i.)*) 

«Dlünc^cn i6i3 6& lt. SBegirttgeric^t. 

•) ConfL C^9.4BL 8 B. 680 (1868). Sic Kcb. 

1677. 9c^itBf|vaf aRnria, iteffnetbi mk 

6bam, n^>-nen ^-eVitablDerfleben« it. Sattbfhelll^Ctei. 
l%vt. 2ö2 ^. 1 be£ ®t. ®.«i6., IllrL ü «If. 8 

9Rtn4ften ^ 11^3 68. 1:111. .nnt.«W<Wff. 102 1582. fßitnev ^nton, 6c(u^ma(^eTpefeae 

'itmbrrc) 19)3 63. St. Unt.:9li(^tn. 

15^. tifam «alentin, ^aalS^ncr in gctb. 
mcdjing, »vegen iöerbre(^en3 be« 'I)iebftatl8 an 
€re2). Solf in S(t bling u. 91. auf O^xunt bd 
%xt •J74 3 2, %vt. 282 3. 2 tM 6t^«..©., 
^rt. 38, 41 lUf. 3 bei (S.^®. 

ttftvaUciit iflys 6& ft. 1liit.4H4ln^ 

1584. ^{fc^er, au(^ 4!(liev*) 9(org au« 

9tiob,'r:i;nbin,i, rcl'p. 'i^fafling, tttfi^en 2?crbreLtent< ber 
fiocixcoerle^ung an ^. l{)ürraicier in 'l!libling 
auf Ormb bei «t^O^H. «rt 234 3. 1, IS.*®, 
«rt. 38. 

Xcftaniicin 19/3 68. C Uat^SU^t»; 1678. !ffdbet Wxi^atl, (5ifenMnorbeiter 
©erola^ioffn (v. SI. 7, 9 3. 517, 

655 l. 3 j ift tt«it« bringeub Ofrbäd>ti9, jtcifc^cn 
1. unb 5. ^(bruax I. 3. m ©etl^of, 93.*«. 
9lltötting, ten bctn t^iffnbabnorbfttcr ^o^ann 
Äu^n — nidjt ^ofep^ jtu^n*) — entnxnbekn 
tlriauMpal }u feiner Sceitimalimi mWi<Sf benat^t 
unb in tcr ?Rac^t »om 3]4. %chx. I. 3- 
^arlctcnber^ütte in Steinbruch ju ded^f 1 jiem- 
lUb obgctragnten ZaäfttS, 1 faß neue f<^cirje, 
rot^gttupfte Surfäfin^off, 1 gelbeä an bcn Unben 
tott^ebiümttd fcib. ^aldtuc^, 1 ^i^ifett, 1 $aar 
^«lAfl»^ MR firouttcr, rvtlftt, grfiner flBofle, 
1 irci6ble(^nif ©c^miertüAfe, 1 fdjWaTjel ftcpf-- 
tud^el mit fdb. Qlumcn in bcn fidtn, 1 $aar 
Ooaenfhfini))fe, grau unb rot^, einen auf leeret 
3cttel ten iöenuu, ©er. 43ernccf , lauttnben 
^eimat^dfc^ein, 1 braune^, baummoUenci @a(f: 
ttt<b, 1 )cl}irar:ie 9ttiflffnbofr, gefticft am teerten 
Änie unb im 3cfiiitt, bann ein Xicnftbotenbutb 
beii leb. (Sifenba^natbeiteid ^o^ann Jeder- 
mann (fatb., 27 3- alt), wni^rehtet, ©er.ffiotf: 
ftein, ncbft HiilitSrentlafeitbein bcffelben, ferner ein 
SHcnftbuc^ ber leb. €ifenbabnarbeitenn (Sre^cenj 
ftratfibi» oon Otimbat^, ®er. SEBolfftein, 1 Sattii): 
bemb Oecfelben unb ein fcbtoarjcd Aof^ftui^ mit 
Clumen in ben (Sdfot, nebfi mebrcrm anbeten 
Cffeftcn, n>elcbe er in bcr ^l^t t?on @er|l^of 
von ß(b geworfen, cnth)enbet )u b^ben; ic. 915 ber 
ifl mit ben bei i^m »crftnblicben ©ffcften ^le^ ju 
liefern u, toirb bemerft, ba§ er [\<S) »ieber jireifetlo? 
mit fatf^ :^<gitimation, etiva iener bed ic. ^elUv^ 
mann, um^fvtreibt, nac^bem er feine eigene Jegi; 
timation ju 'Citten^eim (6.=5ß.:©l. 7 3. 517 
I. 3. unb ben bemic ftu^n cnttBcnbetai UrUmtf: 
^1 8» ^lltdtting, ^tntcTfaiffen ^at. 

8i<hfi&tt lä/3 68. Jt. IL Unt^Kli^ter. 

•) 17 B. 1386 (1868)? C Mb. 

1579. ©bcnilfl CubmiiT, SRetgergefcHe ton 
hier, wegen ^ge^cnd bcr it&q>crt)crie$ung, »erübt 
vom 18}t9. 3am«r I. 3. am Vbnxtt gcicbciih 
6ter}cr basier. (St.ffl.--5P. <}trt. 237, 24^ 

«rt. 40 3. 4, art. 41 «Ibf. 1). 
SRflnibcn 1/3. 14/3 68. IT. Otiitftgcricbt 

1580. fitttg Bat^ilbc, SRagb 0. SrOttenou. 
»ftTibtttg 19/3 6& 9. XbA^m^ 

1681. ^ihede SRartlna, ^b out f^ittti* 

(^ing, ®it. i.*anb3berj^, njegcn SBetflcbc"* tfcr Unter: 
(«hlagung. (^t 294 3. 2 b. @t.*®.:=^., %rt. 41 
»f. 3 bi6 «.>«.)•) 
Standen 1)3* 143 68. & Ol. UHt4Kii|t<r. r) M 6.«^«». 18 B- 1496 (1868). Sic IM. •) Cut, SO B. 1962 (1867). D. «rib. 

1585. t&orbtu^g Siofiita, SDlagb mh 
@unjcnbaufen, bereite megen mebrcrer SKeate >»er* 
tciefen un& neuerlid^ eine:^ Vergebend ted $3ctTUg6 
mbScbtig (3lvt. 315 3- 'i, art.47 b.6t«9.*9., 

2lrt. 41 %bl 3 bea 
^ünc^en rl3. 20j3 68. ff. HI. Unt.:3?icbtcr. •) Conf. 56, 70, 7b, «7, 9Ü (lb67j. SD. SReb. 1586. 3)?alferleinct ®eraj>bin, 6d)lofffr= 
flcfeHe con Äaftelrut^, ofterr. 23.=f[. gl. 9tam. in 
'l\)xo\, n>egen Vergebend bed !iDiebftahld nacb 3lrt. 
282 3. 1, 2 bcä 6t. @ =5Ö , 2lrt. 41 9lbf. 1, 3 
Ui <5.=®.; berfclbe eerliiB am 27. ». ÜÄ. @or«, 
©er. i^ag, tso er im ^enfle toar unb ^ fU^ 
toa^rfcb^inlic^ noc^ in Samern auf. 

SBaffetbutg 2113 6Ö. St. III. Unt.j9H(bter. 

1687. $8ud^(etoet 91bolf, 29 3abte alt, 
BvSttgefeOe oon Bö^xtrÜn^, äonbg. IVaUerdborf, 
tocbher com f. f. ftreidgericbte gu Liener: 92euftabt 
unterm 22. t». 'il^t b>egen 'I^ieb^abld }u 13monat(. 
fibtecrcm Äcrfer unb i.'aubfcSpcrtt>eifung txrurtbeitt 
iDurbe unb am 10. b. an» bem bortigen ®e« 
fangenbaufc entfprungen ift; berfclbe ift mittelgroi/ 
f(btoä(blicb, ^at braune ^nixxt unb ^ugen, Ifti^ 
©tirne, offenen ©lief, gute 35^"^. runbe« JMnit, 
trägt braunen ©c^nurbart, ipr\i)t Icifc, trug 
bei feiner (Snttoetd^ung fc^Riarjc ^l^iü^e, grauen 
{Rod, braune ^)cfe, graue SEBefle, altei gtblümte« 
ffib. ^al2tu(b, firarifc^ciS $einb unb bctto ©attle 
unb ©(bube, unb i|i bi^b^t^ liefern; beffen 
Sater, ein '43ferbeh£nb[er oon Sreifing, ifl geflorben» 
beffen aRuttcr «9»n|itfa 8u4ba0er* U6t ). B. in 
ajiüncbeu.«) 
etrottbht g 21J3 6& t L QnL^ttdHcr« 

•) OoA 7 B» 848 (1867). ». IM. Digitized by Google 1 1688. Sdoct 3«f c6, (47 % alt, tnimlgrog, 
Ijat bipnbc Jc>aa«, {^Toue 9Iu(jcn, flumpfe Diaff, ifl 
bäuftlicfe fttflcibtt, treibt ft(^ öfter in ber ®e{»enb 
öon ^IKflnAen rxnHjtx) leb, ^15^ ton T)ie= 
pcOabofen, ©.--Ä. ©<^>rolifu!mtffn, »cgen tiietftablö 
3u 3monalI. (Bcf&ngnig o«rurt^eiU; berfelbe ift 
«iter Oaia4^<^ti8u«9 M unterf. 9rAifM fat W 
fMefan^enanflalt Sauf (11 3» llffcrn. 

1589. Dörfler 3ufiinu4, leb. 3in"n«Tfl'f«0e 
ton 9iei(^eri3l)efen, jule^t ®Mit{)fne((t bei glc§^ 
n-cifter ©c^ilautber in ÄugaFurg, am 19. ^ejbr. 
1867 iMgen MtpoverU^^iuig ^ Slt&g. (8efiii(pii| 
»cruit^Ut. 

1600. SBImRevI Sodann «bam, 24 3. 

alt, M. TOuH'er unb l^b^prer oott fBelngarten, 
@mneri^iin, iDe(ien $cftc(^inig mb unec- 

1691. mM 3ofci>«, unb' 

i:.02. Saliner TOi*aet, Stibe leb. tag^ 
U^nei öon Dcggenou, 25?9fitnborf ; If^terer 

ift. in boil ^te^ge '4'*i''ii<i8<^(^''^d<tS"9"^§ '^"8"' 
licfini« 

Ocflgenbetf 7/2 66. 9. OcjicfSgcric^t. 

1593. t:(anitrt ?!flbcr, 21 3a^re alt, 
6<^(offet0fo^it Don Ittu^nang, ivürtb. 0.*iL £eut> 
ffc^, ple^t 1« Sottertier« tct Slmifittn, am 
11. ». TO. h?cgcn I^te :fl.ifcls ;c. ju 4monatl. ®t-- 
fSngnil ocrurt^ilt; b<r(elbe i(i in bie (befangen' 
Snpolt Sitten av }« liefcni.*) 

ftcmyteit 8}2 «iliifliini^t 

•) CobL C^MI. 64 3. 4278 (ISSIX £. Sbft. 

1594. i^ptan 3ob<inn, 24 3. alt, f. n. 

^eT ©alB. ^üran tcn ibal^anfen, toeflcn ^JiMber; 
iytnfiigteit gegen bad ^.:($rg.<(^f. am 21. ^jbr. 
1864 |K 40ti9. 0efiit0iii6 iKTurttcat.*) 

«ftst^CK 03. 18/2 68. ft. eqhllgeii^ 

CWt «.^?J.:«f. 49 3- 2302 (1866). f>. «Üb. 

1596. Zf^ieg ^arl 9tic^arb oon Struran, 
n?eA(n ^betfj^fKglclt gcgnt bol ^.<<lr8.*0cf. imt« 

urt^It. 

»rona* I8i2 68. ft. Scjirf^fimcbf. 

1596. ^btftleltt Gabriel oon ^orb, %. 
Si^ttnfieli, »^en lC>ieb{ia^IS Mcurt^tt. 
tf«B«4 tflir2 68. t. ei|Ml8Bi4t 103 

1597. ^ümmeti^ 3o^. ®eorg tcn ltnter= 
robacb, n^egen SIBibeTf)>en{ttgrett gegen ba|^.:(S.s®. 
j^u einer (^efängnig^afe t>erurt^(t. 

»«•iia^ 18|2 6B. eqhllaB^t. 

1698. 0(€tt}el SBilbelm, 15 3«^ alt, 

@<£loffcTle)diiig unb ^^ucbbinbcrSfo^n ton Stein ^ 
bu^l, totfß» 3 ^iebfla^ldoerge^cn Smonatl. ®t- 
fangnlg MniTttem; bcrfelbc'ift in bie r. 6taatKr> 

jie^nnglsflnflalt ^rudiet^ einsutiefern. 

>??ürntfTA lö/l> St. »cjirfäcifnc^t. 

151)9. ^arni^f^ft» 24 a alt, 

terbcir, Xaalö^ner »on ©räfenbetrad), »regen Diebs 
fta^l« VI ISmonatl. (Scjäuanif; MTurt^etlt; berfelbe 
iji in bie ©efangenauflalt £ic^tenau ju liefern.*) 
'Jiarnbcig 13/2 68. fi. »cjiifSgeric^t. •) Conü 6.>$.rSI. 51 B. 3960 (1867). fSc »ih. 

1600. SBiHerer 3 ob an n, 20 ,^ibrc alt, 
3}iüUerge)eae oon dl^mp^enburg, nxgcn Sörperoer« 
Übung ^ dnnnatl. 9<faiigiii| «cnirt^tt. 

RftfttbtYg <a/2 68. J». eqhBgfii^t. 

1601. ^C^Dtrrr ^uliana, 28 ,%i^re alt, 
TOagb ton 'äliu^rieb, @cr. ©rfnenbai^, am '22. 
Jänner 1868 nxgen '£)ieb{la^l4 ju 2ia^r. ©efäng^ 
ni§ »entrtHUt.*) 

atftiKbcn 10. 68. ft. «ciMNli^l. 

•) Coiir(5.=<p.«W. 76 3. 6t« (t860. f». »*. 

1602 f0^at)er SBolfgang, 57 ^ alt, oei» 
toittiblec garbcn^nblcr oon ©rafcnwö^r, am 19. 
Ottober 1867 locgot Detrugl 45t5g. @effingni§ 

wrurt^eilt. 

SBeibcn 21 j2 68. it. SBctitflgCTtt^t. 

1608. ^dihiicr 3!obann unb 

1604. ®d)ie#et ^öatbaca, (äaftn)irt^äc|^f^ 
leute JU af<^affcnbuT9, am 26. Sun! 0. 3. toegen 
jtup^lei JU je Smcnatl. ®ef5ngnt§ ocrurtbeilt. 

«fAaffenburg 20j2 68. ft. Sejirf «geriebt. 

1605. ^äbttUin 3obann, :U ,^atirc alt, 
(fifenba^narbeiter oon SQolfdbrunn, ^anb((. Jipeibcn« 
bei«, am 31. Senner [. 3. wegen StiVftnvc* 
lebung jc. ju 18täg. (9efftiigiii| oerurtbfilt. *) 

(Jicbftalt 21112 68. R. S8ciirfÄäcri(bt. 

•) Colli. 6.41, -231. HO 3. 5672 (1867). 15. iUeb. 

1606. aOlatt^net ttaxi, ^murerocn 3R&geU 
bcrf, »egen ^iebÜabfi ju ImonatI ®ef5ngni§ oer« 
urt^cilt ; berfelbe ift an ba« n ä 4 ft gelegene fgl. 
^ej(irt4geri(bt )U liefern, toeld^ um SBoO^vg 
erfucbt loirt». 

nftfmbcrg 171« 68. IL Digitized by Google 104 

1607. 9I«UN 3»l«ii« KM«, «Ott 
Steutin, 

1608. IBt^ttln Si^^ann e^pt., Idig, 
1610. SBcfffenBac^ Cbnatb, yenl. 6«Aat 

ton Äemptttt, 

ICH. ®|iIaMttlt3«^< Aeiitab, kMg^von 

Sieutin, 

1612. Cbetle Olranj $era)>^, 9iot^erberd 
f0^ MR Qfiffeit, fSomtfiil }tt (BcfSngiiitiicafen 

»crurt^cUt. 

Äfmptfii lOp 63. * ff. «Pejirf^iifric^t. 

1613. gefiel 3 0^. 3«t. aWat^,ia«, 21 3. 
alt 64l0ffctoefcae »on 1^, am 30. o. St lotgen 
9ctrugd 3U Imonatl. d^efSngnil «cntrt^It. 

«uflSburfl 25/2 68. R. S5tjirf«fitriöt. 

16U. ^reiitlcfn ?lnbrea«, 30 dt, 
MrJinr. JÖauer con (SttUben, am 22. Zt^U. &. 
gii Ifl^r. <9tf<n(|iii§ 1>erunViIt; bafelbe ifi unter 
S3ena(!)Tid^tüiung bc? utttfrfatipten ©cri^ftd tlt 
®t(angmanftaU <Sbca(^ liefan. 

6<(tttiiifiitt »y2 68. . IT. ecslillflecl^t 

1616. CSel^ncv «nna Worla, 36 3 alt, 
ton .<Sjarti, S.^H. Äifjincien, Icbtge 3:iifiilöbncrtn, 
ttegen Xtebfta^l« ju Imonatl. (BcfSngni^ pciuribeitt. 

Slcuflabt 0/®. 21/2 6a. H. Sciirf2gend)t. 161C ttttiiHNt I^relce1ls, 35 3. alt, 

9i5&frin tjcn (^ngel^auffn, S3fl§frin im But^t^aufc 
basier, am 4. ^nntx l. 3. ömonatl. ®cfing: 
ni§{lrafe, iMT(|e i«boA \n eine Sv^^t^utfinl« 

♦> AVpratcn iinijunjanbcin tpor, MTurt^ilt. •) 

m ü r 5 b u T ,1 1 7j'2 68. St. Bfjirf«(^fridit. 

• \ Conf. (;;^ 3. (i867j. TU SRtb. 

1617. SBtUCflltft 'hinten, 26 3. att. 1«^. 
TagW^ner wn Cticgl^tSuierti, Jüanbg. Grbtnborf, 
w.'fien ^Ubßa^ld Gmonatl. (?ffangnt§ eeruT: 
t^tilt; berfelbe ifi in Ue (ScfaiiAeiumfiatt Srnbetg 
JU Uefern.*) 

«w»cr« 19J2 6& f. 0(|iillgccl4L •) Conf. (5.^1J.--Sl. 31, 41, 52 (1867). ti. «Rcb. 

1618. j^u^tflmantl ^X^^argarct^a, prot., 
21 3- alt, QoiteiitMM» oon 6ennfcl^, am 22. 
'y,un\ 0. 3. Megen 2 SSerge^en br« XtUbfta^W jm 
(^cfangnilfhrafe Don 3 Monaten lö Xagen »cts 
ndlrUt; NcMSc ift an bie Oefangcnanftelt 6ttlg* 
iai) abjuliffcm. •) 

©dswciniurt JS/'i 68. Ä. SJqirflfltri^t. 

•J Conf. i5. V.:3?L 29 3. '.'Oll (1867). T). mtb, 

1619. meit Sodann, vnlgo ^eitler, 
48 3. alt, (eb. Oct^nbler ora $Ba(bfcerg, am 
1. b. ncgcn Siebfia^ jn 4«% «cftagirff 

v^erurt^eilt. 

&c^toeinfutt 25^2 68. St. eqid^genc^t. 1630. (^{tfbflal^I an «Sd^nitttpaarrn). 

bcr 3cad3t uom 7i8 I l^f. njurbfn in ^oö>^"- 
biuiiu, = 'JJifln(^n x.^X cntiveittet : 1 «ctücf 
93ettrard)eut mit rotb^n finarrbTeiteii Streifen circa 
60 Qütn, 9 iEut}en& oerfilnetcnfjvbigf 3:afvtfn = 
tü(6(i# 4 5)u^eiib ft^lcarjiücUene itcpflüd)cr mit 
tnfcbtebcnfäib. iBlumen eingeitirft, t>erf(biebenrSrb. 
€SeU>e, 3 6tücf mfcbiebenfärb. «Scmmer^Sbrnalg, 
3 S>nbcnb ocrfc^ttbenfärb. aoUmufjeUiuene .^iiüpf 
tMlüü, gTO§e btrtei ZMf«, 60 ßOen brauner, 
oraner u. f^Mnyr itKerin«|eitg, 20 <SIUn bfttbene 
SeUilBonb. 

OcrbUlHg finb 2 SKSnncr, (bcibeyicmlUb grog, 
bcr (Sine etwa 40 3- blaß, bat f*»arje >>aarc, 
f4Ml|en @(bnurbart, trug ein« braune unD eine 
f<blwir(e ^vpt, mebccn «Ki|rn ^I^but, ein 
fdiarffineitige« ')JJ«fftr, mutbma^Iicb mit 
boragriff, btr ^nbere, ettoa 36 3- a., bat blonbe 
^aarc, rötbli(b«t 6<bnutbart, xidfixi^ ®cfi4)t, 
tni0 bimttc Sflv^ «. «tebcrai Mi|eR 9U|biit)* h>el(^c am 7. I. Wl. ?lbenb8, begleitet ton einer 

cttoa 40 3(>bre ciUen ©ctb^pcrfcn mit ai^cblicfa 
rötblicl)*m ®efi(bte, im Crte rcarcu. — Um :){ed)erd)e 
nacb Oblaten unb ^bSteni, taW leitete im goOe 
'i^cfttjcg l'ci'onbi'rg »erbScbttcienbfr ©.uten arretirt H. 
Dat^ier eingeliefert nxrben tooUen, »icb ecfutbt. 
«manchen r/3. 19/3 6& It I. Qnt«»i<bt(i; . 

1621 ^IthHähU an ^d^mud, ®eI^.) 
3n ber iJJadjt com 25i26. ». TO. »urben bei bcm 
@ütler 3- Scbneitcr in 'Bangen, Sanbg. ©tants 
birg, u. a. SibmucfgegenftSnbctt 1 glatter, golb. 
i^berhifl# 1 0o(b. SKng nit cbrnn minetm tmb 
ein \o{ä)tx mit einem grSperen ^lätttben, 1 golb. 
sBrcd^e mit buntelbraunem @tein(ben, 1 golb. gc« 
»unbent 6teAtabel, 1 ^or golb. Obrringe von 
gcflccbfencr J^erm, ferner hjH^en 27. u. 29. ». 33?. 
bei bem (gfitUc ^\<iftx in g elbafing 73 fl. 
SBait gffbblcn. ^ M|UI^ Milite dne 
QMMinfni, mMft babenobenymgwtoiMviieii üiyilizeo by GoOgl 105 lfi2.'?. (9lau6). ©onntafl bm 1. b. TO. 
Vlbenbd beil. ^9 U^r tvurtxn ^em i?ne(^t BoIfgoRg 
StaMcr jtoifi^cn ®rei§infl u. ^>agmü^l, (Ser. 
0J^afler8^orf, von '2 "Surfcbeu nac^be^eic^ntte (M gois 
ll&nDe cicraubt : 1 \<^nc^ci fc«. j(<ilmc{|et mit ^dl|. 
^t't u. fc^mar) r @^eibc, 1 (SMntA Dm nt|ni 
\iebtx mit fd)n>ar^en St^nürfti, in bem 4 neue }fit. 
'3eranStba(^-r, l Mert» Sai^r. ^fL.^et u. rtkM 
10 @«^fer isareti uiib oom ®i(et »co 20 neue 
anfl,'5^rte { fl sÄnSpfe. — Die Zff^tcr waren ^auecn« 
burf(f>e, b.T 6'.nc ^iemfirf) flr'-§ , ber %nint tUintt, 
Be^bt bon gebrun^eiuiu itövvcibau, (le n>acen 
bariios v tnifleit Xiii|f|>mftt, 2deci«feii n. fteka* 
rtiffel. 

etiaubing lip eS. lt. I. nat,4li4ltt. Bel^Bergt ivurbe, am 1. [. n?. öon 'ITJurnau 
au< nad^ fu^r unb jt4) al^ eine ^JÜle^geiA- 

twftter ^^ertfe flaUr taa btx ®e(ienb oon 
Äempten oorftcUte ; riefelbf ifi beil. 34 3- «It, 
flto§, »oblgenS^rt, ^at braune ^are, ein unterer 
Ch^eibcja^n unb (in oberer iScfja^n feblt i^r, fle 
tfSgt dne loǤ anb rot^cffacifte Jtapu^e, (\rauen 
6^n>(, f<^TO.ir\Arunbirten, grÜMgefhciften ©penfer, 
blaognitten fc^varjgeilreiiten 'Mod unb {prii^t bcn 

aDetl^eim 8/3 68. ft. II. Unt^giii^ter. 

1622. (iluf()edt{ffrtte (9c<)enf!äitbr.) 
2>eT am 14. Septbr. d. oer^aiteu sBräu^eieUe 
^o^aiiTi ®petg(*) ven CT^anKTtti iefag nad|: 
»erjfidjnete ^tüfifetlc^ flcfli^Vene C^cc^enfünb? : beil. 
21ü fL 93aar (4 ÄrciiJ, 4 grauens, 56 «erein«* 
t^aler, fe(^? j ^ , »lec 2 fl.», 76 fi., 1 »jlerr. 
24«rs£t, jc.) 1 im Oriffe fcilitebcnbc3 3Jlefffr mit 
^cibc, 1 gcünUb. <£igarreneiu(, 1 jpaarlamm, 
1 ®fton«nf^^e 90ii Ttecrfc^aum, 1 gelbem ^ünt)^ 
^cl;bflcfa3d3fn, l Spiegel mit ©infaffung, 
1 loeifien unb 1 rotten iKnopf, 1 {ungeic^enen ideb- 
fUd mit ^acfen unb einer pfeife, 1 ^cQgrauc, 
iDoQetK Gt^irmmü^e, 1 f^rear^e 'iBucfe^finioppe, 
1 »fi§ unb ((^warijgeflreifte ©ucfdfin^ofe, l tetto 
ffiejlc, 1 fc^roar^ffib. oaWbinbc mit blauer ©c^Ieife, 
i ^ar 6tiffletten, 2 lilaperfene ©eiberröcfe, 1 
neue« ®ebetbu(^ mit @olbfc^nitt in ^eber gebunben, 
1 gelbperfen. braunpunfttrteä uiib 1 m'x^ti ©act- 
titd^ mit T. S. gemerft, 1 betto mit F. W. ge^ 
werft, 1 blaufeib. ^al^binbe, 2 .r-iantlüc^er mit 
A. E. gemerft, 1 blauen {(^tDarjgeblümten ffleiber- 
fpenfer, 1 blauen b«ittdblau geftreiften "JD^abdjen- 
fpenfer, 1 ^eflblauen tocife^e^rtiftcn SSciberrocf, 

1 9te)ii^en (SancoaS, 1 »ei^leinenen unb 1 rct^« 
perfeneo, »dBgeflMtltni €^uvi. 1 leinened Zii^= 
tu(fe ober 5eintudi, 1 ungemerfte? SBeiberbemb mit 
rupfencm @tog unb ilermeln oon ^attift, 1 betto 
mtt am J^ragen, 1 bottifteiteC ^JRaniii^emb 
an ber ®ruR aemerft mit K M., 1 ITJannJbemb 
9on grober itieinnunb, gemcrft an ber Sruft mit 
K. M.» 1 iDCi§t9 fiftoiititct nrit Qii^ycii (cfc^tiS 
©acftuc^'gemerft mit „"iKaria -.yhUlbär", 1 »ci§e* 
(Badtui^ gei&ntt unb gemertt mit k\ W., 1 toeigei 
mit Spitzen befef^trt Cadttndb gemetft inlt K. H., 

2 rtici?e geftreifte, mit Spiben bcfe^te, ungemerfte 
6a(ftft4fer ic. tc, tnUidj 1 Stofiev, in bem fic^ bie 
meifim btefer 9«i4ftn befanbm. — 

Um (Srmittlunc? ber (^ic^-ntbümer rcirb mit bcm 
8cmcrfm nfiu^t, bag k. @peigl {t(^ meiji in 
ber 9cgeitb Mk <S^am, ftbt^tiiig imb ®Srt^ 

' ettaKbi«« 218 M. «. i. ttnt4ti4trb 

«) M H MV 67 (IMTX «K8Wt 1624. (U^venbiehna^L) ?lm 5. Dejbr. 
Q. 3. tvurben bei b m iUaurer Xxo% von 2lngol* 
^abt, 2 fiVb, einge^ufige 6ptnbelu^ren (auf bem 

3=fferblattc ber einen fotl 3- au3gefrabt fein) 
entro.-nbet; cerbäc^tig ifl ein in ben 50er 3>>^ren 
l1:benber, beitiuflg 5' 5" groger, fo^lföpfiger 
Dtiiui, njel(bi.-r am .<?opfe eine gro§e ^alfiflie^ 
i et} m u l ß b^t unb, ba ber rechte {^^ttnoc^n wi 
ber j(uge( ausgetreten fc^eint, |inft. 

Um SRed)'r(bcn nac^ bemietbctt mib OciRiliitgafee 
beffen üufent^altd nirb (r(u(4t. 

Jlidjacb O'Fl 68. Ü. Unt.>iKid)ler. 1625. i®elbbiebit<xhl.) "Um 27. ö m. 
Ubenbd inifc^en 7 unb 8 U^r »urben bem iBafen» 
mciiler 8. 9mm. Mit 9llck|eim, (Skr. 9taiit, 
mittelfl (5tnbru(^8 415 fl. Saar (meifl @ed)fer-- 
roUcn 4 10 fl. unb einige 1 fl.s unb | fL*€lt.) 
entiKiibct 

«I^a4 10|3 68. . tÜMKUiß». 

1626 ^iebnMatt®elb,^d^mudtc,) 

Dem Sirt'^ 'St. ©.igner ton :)leumünfter h)ut« 
bon am 8. (. "ÜJ?. mittclfl @inbru(^8 nac^bejeid^nete 
(ij'genftänbe entroenbet: 200 fl. S8aar (grobe alte 
6ilbennfin)e, bantnter mehrere t^rauen^ u. Jtcwwiu 
t^aler, 1 terjiertt« 3^ fl. ®t, unb etroa gec\ett 
40 fl. alte ba^er. i ji.^St), 3 golb. «rochen, 
8 golb. 9iimninge, barunter ein ^arring mit golb. 
''i?t5tt^, l golb. ?lnb5n.^freu^, beil. 2|" lang, 
mit ocrfC^iebencn braunen ^teinc^n, l !^aar golb^ 
fe^ gro|e O^rringf, 1 9aar gp(b. Soutond mit 
bluten Steineben, 1 ^ciar nib. Sefiecfe (i^effet 
unb Orabet) 12 neufUb. Löffel, 24 HcujUb. ^^Ifee* 
IBffel. 24 fffcffcr unb ^bdn (gcvHnl^t 
bejlerfe) mit braunen ^Sfjernen ^eften, 5 fltberge:: 
faBtc giofenfran^Cr barunter 3 mit braunen, i mit 
giincit MKb i «H cot^cn WOlttdin, 4 fl. ta 
CRttccfmi|tni I» ifaiem Mjkol, todfem CUM^ Digitized by Google 106 

um 14 p. ^^u^^fmn^lnJft1, batunter ffir 2 p. neue 

nai^ Kblatnt mb tffiUx tofarb erfuc^t 
KttsSburs 143 6& ft. I. 11iit.^i4L 

im. (l^rBflal^T an Vlllitätf ffrf fen.) 

3tt>if(tcn 4. uub 7. f. 3K. »rurben au5 einem Vu^i. 
^pot tnittdfl (Sinbcuc^S 11 ^Tanonifr: unb 2 
Stciteimfinirl, fotoie eine bunVelHaueltut^^ofr, bann 
»om 8^9. t). "iTJ. 1 {{anonirrmcintcl «tttttjenM, um 
mut^ma§n(b audloSrtS »crfauft ju twerlvn; um 
6j)5t!f »rirb mit bem 5Bemcrf«n erfudjt, ba§ bieff 
WAntfl au# (träum ^ucbr cicf^^fit ftnb unb unter 
bem redjteu ^lermftauffdjta^jc je ein mit Sc^fibe: 
toaffer etngebrannted ^ti^in (fog. i@rennieid)cn) 
oud ben iijummectt 65i4, 6ö|5, 66^11, 6613, 6616 
unb 66j7 trogen. 

3Ründ>cn, JlljH G8. «. 1. ?trf.:5Rc.v 

1628. ^öapet (S^rifline, Icbig, «on %\>ti^ 
ivfaib, ^t ber bur<t) b{e§amt(. Öefi^lu^ vom 

20. 3anuar I. 3- auf ®nmb bc^ ^>lrt. W fcfg 
$.s^t.-<9.s9. tjcr^&ngien ^ßolijeiauffic^t entzogen 
mib Ihrant toaM^ctnüd^ u?iebcr bc{<^äfttaungd[cd 
uinbcr; u:n vnb {^iC^ccUefeniBg btrfelbai 

toirb erfuc^t.') 
©erolj^ofen llj3 68. R. laqiifwint. 

•) Conf. «.«^'QL 79 ^ 5&57 (1867j. SUD. 

Ilm Crrnttttfuitg nnd Befaniitaabe 

fraen mlrfr evfu4>t: 

1629. Mtttet Subiutg, oormal. $&(fer in 
Heuerling, ^tmoM, i^mot^ |U Stir 
fering, Keflenibutj. 

iR<ilfn«biirg lOjl? m. Ä. I. Uiit.-?)ii*t. 

1630 fHüdett (93taun) i^^ilip«) oon 

Sfi|«ffcii»att 713 68. 8. Unt«Rt41ct. 

1631. ^ttttmer 3«fep(, Ootttoiicr o«n 

iRcflenfbtttg 1213 6& «. n. nMts8tii^ 

1632. asmirlm tri Ria«, ^icitfKMcttt 

»on 3ai\fl[ti'i", <^cr. iKfunbiirjj tj®. — Cr. M. 171. 
2JJÜ neben rj,\ 12iri 6,S. ß. III. Unt.c^iti^tcr. 

1633. ^adP >s i mo n , $rioatier oon '}}{ünd)cn, 
aü «cf#u1b{«t«r Mcgen SDtdndbcS.*) — Cr. M. 

1019. 33. 68. 

anani^cn 1213 68. IL L Unt.«%«t. •) OobL C4)^ 4 S. 305 (1868). 1634. Si^tXftVet, IRlIfltr MB Se^Mc"» 

?luc|äburci \2\'^ 68. »• IV. Unt.-:m(^ter. 

163Ö. i^eim 'iiUlf gang aus aRanc^M» @er. 
SuTfllengenfeD», Ott Bow^i bctfelbc toar {fingt 
beim ^U^n6am \m wObmSft hd «ltSttii0 

befdjäjügt. 

Qutfl^aufen 13)3 68. ft. CMnmoRbaiitfc^ft. 

1636. Wte^lt^al ^^eobor, ^D^alerSfo^n u. 
■Sie^iber m ^ier, dl ^mgt. — Qr. M. 229. 

gtütt^cn 03. 1213 68. «. HI. UiiL»«^ 

1637. üldflet Daniel, DicnflfncAt VOR 
^öcfc)15bt, aU !Bef(^uU>igter »egen Diobfla^l«. •) 

^of I3j3 68. Ä. Uut..-iRit^ter. 

•) Conf. 84 B. 5938 (1867). 15. 5Rfb. 

ir>3S ^^ttomann jrte«|en), 9Rogb »m 

Sauingen. 

DoncvttlTt^ 14/3 68. It ttnt<9Hl^ 

1639. 9lo4»ncr «nbrea», 2:asi&^ner imt 
Sttnflenhitcn, 8.'SL 9l<iifl«bt a]6., tll deitge. 

Qfis}butfi 1313 6& JL lluUnUbtec 

1610. ^ovmmii^ J(o«cftb, 64iiiltliBoa;ciit 

bSntlcr, unb 

1641. ^Ptnuttg Barbara, beffen @(^toe)ier, 
aujg Äarleberg in ber ^falj, aU 3e«8<"« 
-Jif^affenbutg 143 68. ». 1liit>nt4ta; 

1642 fBac^ntairt Sttbvcai «M Otting, 

@er. IHcnbe m, vormol. Qkrli^tlbicncsigf^fe Ut 

i-jsajftrburfl 15/3 66. «. H. Unt.oRi*tet. 

1643. Pfifferling Sodann, S(^ujl<r9e(eae 
rwn CfdbtctlUig. 

8anb6bnt I4f3 68. t. D. UiiL««i4rt«. 

1644. Simnieter (Stann«<) «bam, tog* 

löbnrr t>cn 9teufircben. 
©tranbmj» 9 3 68. 5t. lü. Unt,=$Rt4trr 

1645 Äriitfd) ^ e t f r , 6d>ubmn(^erg*fcae oen 
Obetfinn, ^aub^ *5)eroünben, ol* 3<Ud<- 
ÜcbT 16)3 68. 9. t 1lRL<3tU|t(r. 

1646. ^4>etet gerbi.nanb, ®d>rei6et unb 
Unterbänbter, fcfl^ in flBaffcrbncg, «tt Qo 

fcbulbigter. *) 

Xraunfictn 15/3 68. Jt HL Uiit.*9Ui^tcc. Digitized by Google 107 lß47. ^anit SafoB, SAafer tcn Oeti?-- 
^im, »Bürtb. O-^. -AUaulbronn, iwjm ©iebfla^lÄ; 
faOd er oagirt, ifi er oer^aften. 

«ttfl«burg 17)3 66. ff. ÜL niit4(tl4in* 

1648. ffiabenbed 4>aul, ©alj^änblec oon 
gtdfiiie, Ott {Damntfltet. 

l&ll). CtunMcnfaifetsÜlDfitte, f. q. einer 
etauernraiffTtoi^tcr »o» ^no^ciborf, (Skr. SonDau, 

9f«rTfiT(»«n 1»1S 68. tLH VtaUKi^ 

1650. ^epp Serbin an ®icn{itned^t von 

m>\tat)t, SO.-'l. AönigiS^fc«, 29 3- oH; »cfltn 
Qerge^d bed Setnigd. 

6(^»einfurt 16^ 68. St. UnU^Siic^Ur. 1651. SBre^I 3 o f e p ^ , vuigo fTOonatfel»!»!, 
£)ienft(necbt oon fia(tenbera/ ^anbg. £anbdbcTg, 
me^rettr ^(61M4Ce «eiMt^tie; fattö er Mflitt, tft 

er ju »erl^aften unb ^ie^er jn liefern, 
©filbfim 14j:^ 68. ». I- Unt.=5Ri(J>tet. 

1652 ©^örfct: Selir, Stein^ncr wn tWt 
poltftein, welcher in legtet ^tit bei ©olen^ofcn 
unb Xreu(^tltngen arbeitete unb n)eflen 
ge^i ber Unterf^lagung gu oerbdren ift; loeiter 
toirb ecfttt^t, na(^ ben unterftbloflenen ©teinbaueri 
»crfjcugen: '2 ^voe'i\p\iicn mit Sflr. 62 unb 69, 
6 ©tücf ©pie u. ©d^lat^eifen mit 9hr. 12, 30, 54, 
88, 93 unb 146, unb 1 ^anbld^legel mit i)lr. 38 
begei(^net, gu ))>&^en u.ci)ciit i^m \ol^ albiune^men. 

(Si^ft&tt 1613 68. t. n. 1lnt4U4^ 

1653. fSftevs ®eor0, SMbmtn^ ta^ 

IB^ner luon iratWborf. 
Sambcig 17/3 68. ft. L Unt.:9)ii^ta. 1654. VfApW ttettlteb, ^^»^'■'rdefeQe. 
6.^^.»»!. 14 3. 1Ü15 (löG8). 

1655. &ehhütb ^Inbread aud ber ©fgenb 
Bfciftna. 17 B. 1309 (1868). 

1656. Wtoo^imv^et ^o^^nn von (griffen: 
nxinß. 6.=i<.-!öl. 80 3. 5646 (lbü7). 

1657. @nael iiaipar ton !£)i|>po(^. 

24, 44 S. 1646, 2962 (1867). 

I658i flfn^ S^ttbric^ ocn SBaffertrübingen. 

6.4v=Sl. 14 3. 1037 (1868). 

1659. ßamblifb (ixtixtnx oon üDleierdbac^. 
«.>9..8t. iZ 21 S. 817, 145a (1867). 

1660. iCcOcc (Seilet) »plfeans mh 
JWgelftein. 

(i.-.HJ.»jBC 68, 111 3- 3187, 5565 (1866). 
, ^ 8 3. 223 (1868X 
14HK1. fIMfnn Oeorg von !8ogen. 

(5.#.»®l. 74 3. 5047 (1867). 

1662. fStaun ^o^ann von Ilmberg. 

64 3. 2985 (1866). 

1668. «Dönl^Iet ®eorg ton (^rem^etm. 

(S..^:iJ.»S3l. 8 3. 593 (1868). 

1664. S>iebftabl an Sc^mutt ic in 06ets 
^fn. ' a.*t(S.'8(. 16 B. 1149 (1868). 

1666. fßtmH eorg ton j^olfptel. 

^^^m, 15 3- 1149 (1868). 

1666. fftehet 9«Tiara »on ^ü^l. 

15 3. 1149 (1868). 

1667. fialtetiegflet 3ofe>>^a ton §?d)fiäbt. 
C..^.=SBI. 56, 90 3. 3731, 6497 (tÖÜ7). 

1668. &9<b flttton M» ÄSfetom. 
C'tM^L 61, 89 B. 4141» 6354 (1867). 16C9. 9löf(^ (Oceifbigef) 2l»f<IP( «wn 

(ärafcnn^ieien. 

4» 16 S. 280, 1200 (1868). 

1670. Mttilft Silbcln 9on SUnAcrg. 

<S.^^. j». 11 3. 862 (1868). 

1671. (Smtl auü Safel. 

(5.-.<p.=Sr. 15 3. 1143 (1868). 

1672. ^leinM ^oje))^ oon (Smuen^eim. 

<L*i|S.*IN. 2 3. 00 (1868). 

167S. 9üU^ 3ofep^ tton ^nnemjea. 

(£.=^.=iöl. 16 3. 1259 (18G8), 

1674 Scttf (Scig^) griebrid? t.Ü^ün««. 

€.-$.»i8l. 89 3 6373 (1067). 

1675. IBbetU ISlif&uiS oon Sßieb. 

C.«tM». 14 3. 1036 (1868). 

1676. 0«^ntater 3ofep% ton ©traubing.- 

6.-<P.--!bl. 13 3. 956 (1868). 

1677. laBSaitniiiset iDlaria oon Soi^botf. 

13 3- 057 (1868). 

1678. ZUMn ft^ipAt «OS OfittiSaii. 

«.«ip.«!». 18 3. 1442 (1868). 

1679. AofUttiet Xaver ton (Sb«rdpoint. 

6..5li..Söl. 18 3. 1190 (1867). 

1680. 9tllf ;3o^. S9apt. ton ©(^ttainlpoint. 

(5.'^..©l. 6 3- 447 (1868). 

1681. äSöIfel Sodann «on Dt^fen^ola. 

C^9.^t 5 3. 381 (1868). 

1688. 9U»mutt «nton ton 800^ 

16 3. 1210 (1868> Digitized by Google 106 ttBBb WtH^er Vi a r i a 'Unna x>. ^ruihrci. 

^.-.^'M. 90 3 6536 (1867). 
„ „ „ 9 3. 656 (1668). 

1684. Bc6er t^ercfe bon IKflixl^rn. 

83 3. 5830 (186?). 

1686.' Oottinger 3oi«P^ »on «ütc^ad^. 

(L^iß.^3ül. 17 3. 1396 (1868). 1686b €W^fe€f :^c^ann von ^nanblftabt. 

€.^^.=!Öl. 17 3. 13Ü5 (1868). 

1687. WtaWMiuqet <^eorg oon (Srbing. 

10 3- 754 (1868). 

1688. Wttnet SHofine 9on Xeininacit. 

19 B- IMO (1868). ?lla!n 3?alcntin 

9o<6inafer ^oUpf) 

© a m ba d) jJre^jnij 
«cd^tcUt ;)o^. ^opt, 
Öoi|eT S^rifHnc . 
Bernbt ©eorg . 
fbitni (Smil . . 
Oitner ^nton 
8 raun Sn^nn . 
©raun ^^^ilipp ' . 
'8ret>el ^o\t\>\) . . 
Öru({ner ^nton • 

DSubler @«org . 
!l)e Her ©olfjang . 
(gbeling 2ul)tt?ig . 
(SberU e^ifau« . 

Cbitec Öfoig . . 

€ttl3ofct>b ._. 
^tf^er @<org . . 

@artner 3ofet>$ . 
9eBeTfein Mrtd 

^oUinger ^i>\(^ 
<<8'raf 3o^mi . . 

®Tci linder 3ofep^ 
@ulinann Jtonca)) 

^äberlctn i^o^ann 
^Srele 'üJiartina . 1616 

15S3 
1642 
1676 
lf;;)9 
1608 
1628 
1665 
1671 
1582 
1662 
1630 
1651 
1617 
1587 
1663 
lG(iO 
1579 
1675 
1612 
1584 
1657 
1591 
1584 
1607 
1589 
1658 
1631 
1596 
1655 
1685 
1576 
ir,G9 

1611 
4633 
1605 
1635 
1670 
1650 
1581 
1587 
1594 l^offlctter XoMT . . .1679 

^ernung ©arbara . .1641 
J^ornung jtonrot» . . .1640 
Out^elmann QRarg. . . 1618 
,Viger ^afob .... lö'^S 
Jtaltcneggcr ^ofep^ . 1667 
ftarnt^fc^t^ ^o^ . . 1599 
^ellcrmann SlO^Itll .1578 

Sto^ ^nton 1668 

ftratfc^^ Äf<8jenj . . 1578 
«rufl *J)fatÄ . . . 1580 
Ärutf(^ ^cur .... 1645 
Äu^n ^oljann .... 1578 
itu^n 3off»^ .... 1578 
ganfl 3cKpb .... 1673 
i'eut («eiat)) Öriebric^ . 1674 
il^alferleiner 1586 
ü)Unn ,^Vc6 . . . .1647 
^)tau6n«r Äarl . . . lüüü 
>mt\)tx JRoflne . . . 1688 
•lifeier t^crefe .... 1621 
■JJU^er SBoIfflang . . , 1602 
viee^ItHI '^^to'bat . . 1636 
'Ufen^cl ®ilf)elm . . . 15JS8 
mttx @eorg .... 1653 
9te<» 3»^ii .... 1619 
']J2e^g(T anarta Vmui . 1683 
Ü^ionatfeppl .... 1651 
mtoihutitt 3e^ii . 1656 
^t^tx Sörbara . . . 1666 
>JUun)ert ^nton . . . 1682 
Obfirfer ^It» .... 1652 
?5fifferlinfl 3o^nn . 164:5 
^^Jonfrofe @«org . . . 1575 
^xtftti 3o^. 3. 3». . 161» 
?}ret^ner i^tcr^y . . . 16H1 
$i(^orr (^omieb . . . 1654 
9ta6cii6etf %mS. . . . 1648 
3R6btr m\<Siatl . . . 1578 
ategcnfdjeit Xaw . . 1569 
SRSf<^ 3ofep^ .... 1669 
»Sfiler . . . 1637 {Retter 8ttMig . 

'Jtoc^ner Vnhcit . 
:)Uiger S^f^ian .' 
iKuf 3ol). Öapt. . 
Saubner ^oXtlb . 
©dreier ^Jcrbinanb 
6(^te§er Barbara 
leger 3o^ann . 
3d)mib 3c[(P^ • 
©(^ Orr er ®otlltc6 
®d) orr er Juliane . 

@ d) u b r a f iliaria 
© u 1^ m a n n (^Jcorg 
©(^ur Xaoer . . 
Speij^I ;][of)ann . • 
Stauernfai(er»9toiine 
StoinM 3ofc|>^ . . . 
©tödcler Jfafpar . . 
©tiermann ßrcicen| . 
Z^anncr ^tvt . 
leller ©olfciang . 
3:^ieg StAxi mdi. . 
Zreiitleiti «ibvetl 
ißorbrugg atofme 
Saliner äRidjaet 
tlBattitiiiger ®eovg 
Eanntnger STtaiül 
ißeber I^erefe . . 
Sei§enba(^ (Sbvaib 
Seiner . . . , 
Sölfet 3o^ann . 
Bc^ner Vnna Otacia 
<Öi 1 1 < rer ^obann 
2l^il^e{m Wtüan 
fßimmerl 3o^. Voam 
Bettel V^ti . . 
3 immer 9lbam 
Bitnmcrec ^bam 1629 

1630 
160» 
1638 
1571 

1680 

1572 
1646 
1604 
1603 

1570 
1573 
IGOl 
1686 
1577 
1574 
1634 
lfi'22 
1649 
1672 
1678 
1638 
1593 
u;60 

1595 
1614 

1585 
1592 
1687 
1677 
1684 
1610 
1619 
1681 
1615 
1600 
1632 
1590 
1578 
1644 
1644 Onitf bct Dt. BUb'i^en 9u<^btuc{nci (faccu^.K Digitized by Google If* j^f^^ bcn 29. 186a 

HaQcr. Ccntral-l^iilüci-PüitL 

•ni. ^o^rgongo f>i( ^ufna^me !>ec Str5ifmtIi\&unQm ertolat unentgeltlid) unb Ttnb folAc poitofrci an bU dlebaftion M bnai\<bttt 

iJt(ntTaI:$olt)ci^eiatted in WilnAcn einjuftnbtn. 5Dir 6c|eU^iieteii ^eifracn ^tib an Me «etfo^enbcit Qc^Stben obutHefcnw ntna ni6^ auAbtAdli«^ 

anbm 8cflimiiittitg getvofftn in. lllatlfelMl (26 ^. alt, mlttergro§, ^.it fc^warj^ 
(raune ^are, flerodlbte v^tinte, fnümtttB, gcfunb: 
fSrbigtS ®<fi<^t, bunflen 6d^nur6art) Mit 6t. $et(T 
icl Braunau, Qauernfnri^t unb Urlauber bc# 

f. f. 3. t^abjSflcrsSat., ijl bnngenb »erbScfetia, bcn 
löjS^r. ©(^iffmann«fo^n 3of, Röfer ermordet 
unb einer ftlb. fleinen ©ptingu^r fammt Öflänfl. 
jtl6. Sitte beraubt ut ^ab«n ; bcrfelbe lürftc mit 
{einer ©eliebten 3lnna 3teinbl vulgo 33a dem 
bartnanni (22 3- al'» mittlerer Statur, unter- 
fe^t, ^at bränetted ©efic^t) un^jic^ unb ift 
too^loertoa^rt einzuliefern. 

Qraunatt S2}3 68. lt. St. UntHier. •) Coaf. (i.-.^^U 65, 68 (1867j. t). fUtb. 

1690 ©reiner 3cbann, ^äu?Ifr?fctin »cn 
9aiibu(^en (25 3. alt, mittlerer, fc^Ianfcr @tatur, 
6la§, bat f(b»ar)braune ^are, %nflup fc^nnirjen 
SkbnurbarteS, braune ''^ugen, tragt mut^maglic^ 
{(btoarjen i^ut, f(^»ar}en ober braunen 9?o(f, Seber^ 
bofe) 1)1 ballier auA ber toegen !S)iebfta^U ttx- 
fSttgtcn ^ft cntft^cimgfli unb )n »ct^flen. 

fttuerba«! in OMit «43 68. ft.l».Uitti«cs. 

1091. Svatnt Ottfla», ftaufBrann »on 

^icr (50 3a^rc alt, 5' 4" gre§, ^at tunfdbraune 
fiaare unb {oI(^en ^axt, graue ^ugen, gefunbe 
Wcfl<^t0farbe, trägt bcn GwcrTSrper nat^ bome 
gibeugt, tat (UvaS nad) auöJrärtS fl?bcgene Äniee), 
ttt\^ inegcn Veruntreuung, ^etruged unb |5^(((^< 
lutg onftcfiulbigt i|i, tcoQe fengeaomnen u. ^ic»on 
onfcr Aenntttil gcgdtoi Mibai. 

a» »»g 23Jd 68. ^oa^gL Unlrr.^«»«. Unter S^prielonnQ M hetv» i&oft« 
befe^led unb »elebrung über ibad Oc> 
fd)toerberec(>t finb v< t)er|)aften: 

1692. ®|>retart JCaf);>ar, leb. etein^aucr 
von eobr auf (Sninb b. ffrt 314, 316 
B. 4 be8 et.^®.*9., 11. Vci 40 B 1, 2 b. 

8obr 22j3 68. «. L Unt.i5Ri*tfr. 

1693. ^fam iöalentin ton §elbmc(^ing 
(v. 6=*p.=58l. 20 3. 1583 l. 30 ift Ö'ßm 30 3. 
alt, beil. 5' 10" gTO§, triftig gebaut, ^at braune 
^aavc, braunea ©tbnurbärtctien, gclblt4c§ @efl(^t^ 
in ber obern Ba^nvei^e fc^lt ein SQorberja^n, 
er ffl^rt »a^rf<beinli^ 1 fc^marjlebemen unb 1 
braunetn(\en?irrtcn 9ieifefa(t bei fii^; cbcnfaU j» 
oer^üften ift feine (geliebte: 

1694. ®tarf (tHd>tl) ^Jantine (30 3. 

alt, gro§, l^at bunfle J^aare, m a n g f I b a f te 
Sä^ne, runbea jtinn unb &t^t) leb. SJä^erin 
ocn O.'iünc^en, wegen SBerbrecbeuÄ ber Ifjcilna^me 
an beni ber (5re3j. ißjclf in ^tibling jugcfügten 
^Diebfia^le. (©t.;®.»3?. 5lrt. 274 B- 2, SW. 52, 
54 B. 3, Slrt. 38, 40 B- 1). 

Xraunftctn 23/3 68. t. IlL 11nt.4tt^ 

1695. 9ESaIl€Hlberder 3atob, @c^neibera« 
fo^n t>on (Spernbcrg (;iemlid^ gro§, beil. 30 3- 
alt, ^t rot^ed ®i\i(!t)t, (leinen fc^toarjen @<l^nur« 
bart. trug gkljl^ube u. toa^rfcbeinHd^ gtibtcn 8lod) 
na(b 3lrt. 41 Hbf. 3 bc8 (5.^®. Wt^cn nneS an 
15. b. im ^adinger'fc^en SBrciu^aufe ju ®t 
9litoU oerfibten S)lcbfta^, toobei 1 braune ^ofe 
unb 3Sef>e, 1 graue ^ofe unb ffiefte, 3 ipaar 
Ü^rauenjlnlnipfe, 3 ^auenfd^fiqfn (barunter blaue) 
mcijl in bun^n&gteni Bop)»^ gcfbtlot knirbcn. 

ilftfftn 68. t. Vattati^tR. « Digitized by Google 110 1096. 9k^mib Caroline (v. Qr.:$..m 19 
3. 1514 I. mtlrenMe au(b 1 ^aar fc^roari, 
unb cot^gtilrcifte tvcUene Unterärmcl, 1 golb.. 
4eA0e, einfach, ht\l. i" lanj) unb 8"' breit« 
Cro*e unb 1 Äailenfc^lufjfl ; biffelbe tft 18 3. 
alt, grog, toii^lfleni^rt, b^t flcfunb« (^efic^Kfarbe, 
(die, in*! SteQe f^UIenbe 0tuRt »nb tntfl TOt|e 
CORirten Oberrocf, fd)iTarjfcib. .ffepftucf», in t.iJ mit 
UalgtAnn @<ibe 2 ^cctc (roa^rft^einlid) „Jtarclinf 
64mtb*) cingemerft finb, grfine @(^fiT)e, n>ei§rd 
^Utu(6, 93untfrf)ubc mit ©törffln, unl) rot^c, bä 
ben J(n5(^elit trei§ angejtrictte StrAnpie.) 

$ a i f a u l'Oi:$ 68. II. OnLsKiAUt. 

1697. ^unatvfrtb ^JJlaria, Wagb au8 
S;^n, öcr. Simbacb, nad) 2lrt. 2R'2 B- 1 be« 

6t..@..a., ?iTt. 40 m. 2 s. 1, ^nrt. 41 mi 1 

b«i <S.-@-; bieidbe t|l mit t^ren ^ffcftcit cumu 
licicnL*) 

«Baf ftrbuTfl 2313 68. S. lU niit»8tl^. 

•) C4k«ei. 47 3. 3135 (1867) V «ie R*. 

1098. ftnann aTtat^aS, leb. fOtaaecburfc^e 

ou« ??affau, nad> «rt. 282 3. 1, 2 b.St=@.^.ö., 
«tt. 40 %h\. 2 3. 1, «tt. 41 mbf. 1. 3 beä 
bcTfeOe iil mit aOeii (Effecten ein)tt(iefem.*) 
iffiaffeebitcg 23/3 6& «. n. 11iM.>9ti4(ct. «) Conf. «.«IMM. 39, 45 (1867). «. SRcb. 

1099. 8*eff aHarla, i8 3. alt, Tampiidnff- 
^jeratoc^ter unb Oliacib vci ©tabtambof, auf 
®runb iti ükU 41 iti i9C0en 2)icb{la^I: 

Stegcnlbust It^ß 68. ft. L tt«t«8H4ttt. 

1700. ®tt«Mietibe(f)rt 3ofcp((8l9fer« 
fe|»|>) unb 

1701. 9lenbauet 3ofept>, bftb« leb. iag^ 
U^ner oon J^rotteut^al, £anbg. i£)ingolftng, wegen 
VtOtti^ ber 6l9ntiig bei dffentl. Shrtdteni; biefcncn foKen fl(^ )um Sa^nbau in bie (Bcgenb 
fpn ?irt5ttinfl b^g.bcn baben. (9ct. 154 9lbf. i 

be^ @t.^@.sö., m. 41 »bf. 1 hti e.»®.)*) 

Sttttbf bttt 2(H3'68. t. II. UntsKt^ttt. •> Cool Ci9.«8L 18, 21 3. 1180, 1529 (1867). 

1702 i?f eftner ^»[epb, :{^auor<u'bn ton 
(EitmtMuiiii, i.'an^v^. @ric3bad), ber fiel) in biefigcr 
^J'V'jicni' alö Dtcnnmeiftcr bf^nitneb u. brinflcnb 
wrbädjtiA ift, in ber ')ha)t »om 10^11. b. ÜJl. 
in ^lündjgborf, l'anbfl. üanbi^ut, 10 fl. 27 fr. 
Söaav (1 93a^frt^aler, ein 1 fl. 12 ft..'6t. mit 
Jrauenbilb, ein 2 fl. , ein fl.^, j^wci | fl.^, jtpel 
i 7er®t. K.), 14 ©iebic^nnlnöpfe, 1 filb. unb 
MTgoIb. 9neberMle «dt (mtgem, «olb. ctnMl )er< 
brcctencm UMcftlfiffel, 1 fltb. €cI)iip))tntt9Ttette mit 
einem einen ^ißtecbefopf »oritellenbcn ^(fen, rinen 

1 fl,tStnt/lfi^ enltvenbet ^aScn («rt. 282 3. 1, 

2 be« ©t..®.«©., ?lrt. 41 bf« (5. Ö ) ; au(^ tooffe 
nad) ben Hblateu ge[päbt unb et>ent. bem 3et« 
bScb (igen -bie ^NgbcRetbung abgenommen tt. 
gefenbet tDcrben.*) 

S an bibut 2213 68. It. ttitt.«8tt4tib 

*) Oont 0.'%^ 15 3. 856 (1867). t»t Kcb. 

1703. ^ttbf4)ntann WatAaret^a oon 
3Bolfäber)), ®er. f^ottenfletn, n^e^en ^rg^benS bei 
Dicbflab!«, bedangen im T^v 18ß6 an 23irtb Ä. ©eilcr 
»on iÖ 0 1 f 'S b c r (\ unb ®en , auf @runb b. 9lrt. 
282 3. i, :5 b'.s ©t.:@. 5Ö., ?lrt. 41 «bf. 3, 
?Irt. 10 ?lbf. 2 3. 1 bc6 (8.»®. 

Oai^ccutb 24p 6& It. I. UnU-SRicbtn. 

1704. i^otntai^ 3cfcpb, ffwbfl.djta- au? 
ftactö^uib, auf ®runb bed 9lrt 2ö2 3. 1 bc« 
6t.*®.«0., «ct. 40 3. i bei 6.«®. 

Itaunflcin 24/3 68. It^ m. OntiKi^ler. 9l]i§f$rfi(|]ui§c«. 1705. Sern^acb, a)tennrne(^t tcn 

«nb^bt, 9«t ^ neucrli^ ber $oIiseiauffl(bt ent= 
jcflcn unb ftrcunt *3?tenfte fu(^enb u. bicfclbe.i mi) 
Gri'Aroinbelung bed Dinggclbtä olcr einer Unter; 
fiabung jur 9eif(^affung feiner 6ffeft«n loteber 
teriaffenb, tt?abtf<^einlicb '« il^a^ern, ober ben an-- 
grengenben fad^fifdien ^rjogt^ümern um^er ; man 
erfaßt um 8)>^^'' un^ Sln^ncfentno be^fclben. 

ItSniglfofen ii^ t013 68. tt, fkiitttamt. 1706. (Wtotb*) ßanbeUmann 
(^p^foitn SBeifenfob »on 64ornnetfa<& Murbe 

am 2(";. i\ -1^. an^rv^icn? g .v.u 7 Ubv fo^t unb 
gtvar er^nft an einem ^^{often feinet Sabcntifd^ed 
auff^efunben nnter Umftanben, n»((be um fo me^t 
ein ??cvbic4:u mutbma^en lafi^it, al? eine c^rcyere 
'^Injji)! jBert^)>a|>icre unb eine nid^t unbcbeutenbc 
S9aarfumme «cmi|t »ctbcit. SHe 3a^l unb bcc 
VkOlt ber o^anboi ^etonuncNcn Oefnncntc fann Iii ). 3* angegrfien miUi« bs^ tNtiiri|t nunt 

U|»tl {c^t: einen 4pr02. (o^rr. ^ramtrnanle^enl» 
f^in «u lÜO 3^(ertt 6drie 2597 ^Hx. 129,801 
dn ganftel diu« Sflert. IKK) f[. £«efe» «. 

1860 <u dThov. 'Serie ?,004 fl. 7Jr. U - ein 
öjlerr. 100 p. ^ool. b. 3. 1839 o^ne ^infen, Serie 
3346 «Rr. 66,906 — 2 iaMf(^ 35 fl.'Soofe, einr« 
mit Serie 3879 «Ur. 193,950, ba3 anter? mit 
6<ne 5342 'Rt. 267,070 {L ~ 3 ^ia&ad)cr 
7 fI.:Soof( mit 6frie 1459 nnb ticn 9trn 46, 
47, 48 — fcnter fämmtlid)« Schule-- u J^topctljcfen- 
(riefe; M txmigte SaargrlD wirb auf 4— 5Uü fl. 
angegeben. — 9)erba(^t faUt auf einen n\d)t nS^er 
ju bejci(^>ncnben 0)iann, weldjer in ber :Uatftt vom 
t>om 25|26. 0. an. um 10^ U^r in ber 9<^(uii0 
iKS IC 9Bei§enfelb gefeb^n würbe. 

ttm unb fad)bienlt<^e l>titt^ituniK" tviivt 

mit bem ©tmcrfen erjucftt, ba§ bie ^^eliffe^ bcö 
K. ©eigenfelb eine Summe von 100 fl. <xli 33 c= 
lo^nung ^emienigen mfic^ern, toelc^cr 
mS§e jur @ntbe(Iung be^ iüerbrecben« unb ta- f^v-- 
mitUung bed X^iäterd fü(|renbe ^n^lUpunfte 
Metel MTnag. 

Otmb'l^cim 21/3 68. JT. ttntiAi^tir. 

1707. ^Sittiq Ci><,tot([*) Don au0uftcn-- 
feR-, i^.^-M Tarfviu (-"J 3. alt, ä' 8" grc^, untere 
fe^t, i)At liil^ibvauiu' Jpaare, graue äuijen, blonbtn 

1708. UIrl<|) (93(fc|>I) 2oren< tonWorU 
lieb, 5B.j21. ffieilijcim (22 3. alt, 5' 10" 7'" 
0ce|, f<^(an(, bat biinfelbraune Qaare, braune Su^vn, 
biomieii Bart), 

1709. ^elbnev ?ln t on ton iRegenflauf, Ml 
6ta^tambc!■ M, 5' 10" 7'" flro§, fi^lant, 

^at braune, ip.jarc, völljliiten .!*art) unb 

1710. jlaao ^OUr}elltan**)oon :lBtn{)5nng, 
aitötting (31 3. Ott, 5' 10" 9'" gwS, 

fc^lanf, fat bräunlidjc Jpaare, c\raue fingen, ge 
bogen« bräunlichen ifiart, (üifenbafte 

dibnO» fSmmtlU^ aeHeibet mit braunwolletten 
6)fenfern u. ^ofen, njcHenen ffieflen n. ©Irümpfen, 
«KilUinentn ^aldbinben unb grauwoUencn Etappen, 
finb anl ber po(i)eiti(|^n SMentton basier cnt^ 
reiben Um beten Vx^nifnig unb {H^cittefenntg 
wirb erfu(bt. 

9tc6bocf 23)3 68. 9. QcmaTtnnA bcc ^Ii|dan|latt. 

•J Cooi. tt.-'p.JÖU 8ö A- 6«>08 ( iö67). 

-) , . • « 59, » (1866). O. m. 

1711. Üeitntt 3 ob an n, {^abemfammler Mn 

gnborf, triirbe bim^ blelfj. ^rf. t)om 9. Ott. 
)u Imonati. ^cffingnigjlrafc veiurtbeKt; bemfelbcn 
»olle ftegnt anber ju fenbcnbei {Recepige eröffnet Mcebctt, ba§ er Mtfe €Hrafe Mnacn 3 ^tafle« in 

ber btefigen ober feinem gegennjSrtifien ©obnorte 
gun5(bll gelegenen ^Beitrt^geric^tji^robnvefte unter 
iRcrjieigung ber i^m autittbSRbigenben tKfi^ft 

tief.'i^ •J^rfcbloo, rcelcfcem fein Siin^ilirnicnt tnAcfüjjt 
n>crbcn n^oUe, pifcbcn Ü^orgen^ unb 'ilbenbj 7 U^r 
bei OMbnns Der ^erbaftung anzutreten baBc 

Srannilein 12» 68. It «qiifigcei^t 

1712. CM^Nv 3ofepb. ^brilaebciter unb 

iDienftfnec^t au« sSccfabeni ( II 3i. al^, 6' groft, 
bat länglid^e« @efid)t, braune ^aare unb Vugcn), 
»etcb'r bef(Mftigttng6lo6 nmbergl^b von QebBibcn 

^IJcifeuntcvftribuniicn i,u or^d)lDin^cIn )f^[c<^t, rooHe 
mit berartigen ^ejuc^en ^urädgikpiefen, oU ^Bagaat 
be^anbett unb tMrfibttbt wxbm.*) 

tbCTtingen 13)3 68. II. fBqiiflamt 

•) Conf. (5. 'P. ^^M. 1 bl (1867). :Kfb. 

1713. 93cim^l ^^eorg au2 Statihtr^, ^anbg. 
(ib<im (beiläufig 30 3. alt, mittelgroß, batbunlel' 
Monbe ^aare, auffaQenb breite, aufgeworfene 
8ippenj ift tinc3 in ber ^iac^t 00m 24j25 i>. ÜR. 
jtt JÖrurf, Sanbg. 9littenau, »erübten 5)teb|"labW 
einer fa{i neuen ^ofe unb i^'fle au« gt-fd^nfirltm 
fcbwanien tricoti'tcffe, 12 fl. wertb, »^rbdc^tig. 

Um tSiinittlung bed ^lufcntbalfe« beffelben, 
eoent. ^itbnabme unb J^ic^erfenbuniT ber Oblaten, 
[a'li ^c^^ibc taj^trt, nm icffon ''Bcrbaftung unter 
^efanutgabe Oed :^>oj(i;tverterei^ted u. .^^i<b<:rlieftrung 
tvirb ccfudj^t. 
9lcttnfttteg Q/n. 12/3 6& |t ttntiRi^lec. 

Um ($;ttitittluii9 uu5 fQetanntaaht 

fpiten )utrb evfu4>tt 

1714. j|pmba(^ 3ofcpl), leb. Jas^'^bna- 
von dii^iSriob, \ianbg. ^Uerliffen, ali $ef4}ulbigter 
liegen ^ebflnbU; falK er bef(b5ftigung2(ol be* 
treffen ivlib. Iß er |tt «crbaftm nnb b^b^ &tt 
liefern. •) 

Stcmmingen I6|3 68. It. II. Unt.»gW<5ter. 
•j Conf. Ö. 4}.=®l. 9, 66, 71 (1867 j. t>. Ktbw 

1715. Äatl^ättet ©ebafttan , lofciA. Pen 
)(Ucnmarft, :^anbg. *43af[au Ii; ald 2anb|trci(ber 
ift er auf ®nmb bd %rt 294 3.2 b. «t*9.<0., 
9rt. 41 Vbf. 3 b. 4S.'9. |tt «crlaften. 

9atf«n 19|3 68. 9. 1tnL«Riditer. 

1716. 99ficf)ner yorcn^, Dienf^rm-At Den 
@(btoanfelb, aU löcftbulbtgter »egcn A>teb|tabtö. 

6(^«o(infurt 183 6& 8. 1. Unt«nb^ Digitized by Google 112 1717. ÜlörfeUfn ®eorg, leb. Sd^neiberpf 
fette ncn gabriffcblric^ac^, ©.=3t. ^ßfurt, unb 

1718. fKöbtt ©eoKs, S)Uii{irnci^t ». Z^in- 

64ttcinfHXt 1713 68. It 1t»L4H^. 

1719. MlMMiet So^aitn Tolgo Steif et: 

;||r(ifing 18}3 68. ft. I. U(U.<giii^tet 

1720. <^^matt^ ffl e o r , ©räume ifler 
»on Soaen, ;uU$t in i<^ict^itätt, «Ai süejd^ulb. 

1713 68. t. 1liiL4U4ln. 1721. ^nton, 8rSufne(^t oon (Srtfb 

hokn, wtldbiT bl8 p. 3. in ^cMefee bei fBitm 
arbeitete, aU ^Srf(^ulbigt(T tt>egen ©c^lägerei. 

6tr««»in{{; IH 3 68. 9. Hl. niittW^lfr. 

1722. ^Idaet '}72ar, 'JJ{effuna;t)»rani!ant aus 
iBerta(^, d-^VT ffont^fcn, bcr in bitterer 3«* 
in 6imbft^ t[3. (cf^fHfit »«. 

9 f «Tif l t4 en 1&)8 68. t. L niit««^!». 

Don llJainBurg. — Z. dix. 244. 
9lua(6cn 113. ^813 68. «. L ttnL»»i<»ttt. e.^fß.8L 88 3. 6231 (1867).*) •) CoBt 16 3. 1244 (1868.) fi. Heb 

1725. fSHüiet Ulrti^ »on Sirta«. 

^^^BL 17 B- 1366 (1868). 

1726. <^^eitie @ebaflian oon @ppi3buTg. 
6.=5ß.i:bl. 35, 90 3. 2482, 6483 (1867). 

1727. Sdlintlet t^omaS ocn 'Koi^fad^. 

51 3. 2377 (IHGG). 

1728. ftlingdfitn 3Bolfd<in0 o. ^oli^cim. 

<L>SM9(. U B- 1084 (1868). 

1729. C^Knifi «(Bert Mit TtenoeMn. 

6..?P.=BI. 6 3- 410 (1868). 

1790. ^«mmel :3o^ann t>on ^faffcnbaufen. 

6.»*.*Öl 73 3 49G8 (1807) 1731. Mhnt 6e(afliatt »m Ocmcd. 

e.«lß.49f. 9 3- 670 (1868).«) •) CobL 9JfMBL 62 B. 4186 (1867). f)te R«b. 

1732. Seon^arb ton Imberg. 

17 3- 1393 (1868). 

1733. ^öüntt 6 Da Don (9&2me2. 

C^fJ-sÄ 10 3. 720 (1868). 

1784. J^^eil SufaS ocn ^uctell^tm. 

i5.»1p.4Bl. 67 3. 4632 (1867). 
. r M 17 3. 1341 (1868). •) 

•) Conf. «.-.¥.'CL 14 3. 1096 (1868). ©. SReb. 

1786. Üln^anb Sodann »on (Sigetöberg. 
_ 4 B- 318 (1868). •) 

"^Conf. (5.:?.=5t. 102 3. 4925 (1866). S5. RA. 
1786. Raufet ©eorg t>on SBunfiebl. 

19 3- 1516 (1868). Slfam ißalenttn 
IBo^er 3o(ep^ . . 
Sacfenbartnanni 
©äumlcr I^cmoÄ 
Sem 81 (^eoi9 . . 
©üc^ner Screnj . 
©iiiig ©eorg . . 
Sif^I Serena . . 
©raun ©uftao 
S)i(btt ^auline 
0elbner Slntcn . 
®8t £eonbarb . . 
©reiner ^ol^ann . 
Önmpcnbctger Sof. 
^au f er ®eorg 
^eil £u{<J . . . 
ii^nt OctefHom . 
^tpp Qern^arb dbettfi^c ^erapitulation 

i^übfc^mann 'ü}{arg. 
J^orntafd) 3cfe|^ . 

4) u m mel ^o&ann . , 

Äaofl 'Dfarjcßian . . 
.Rar Iftatfer ©ebaflian 
fi[arl|cpp .... 
^(ing^firn SBolfgnng 
Änann 'üiatbiai . . 
ftnapp 3o|cpb . . . 
ftombalb 3Dfep^ . . 
2e(^ner 3oftp^ . . 
£eitner j^obann . . 
'))eater VOd^ . . . 
•An pferf fpp . . . 
Ü^eff maxia . . . 
Stenfrauer 3ofep^ 
9fl5bcr ©corg . . . bcr lldmm. 1703 
1704 
1730 
1697 
1710 
1715 
1689 
1728 
1698 
1689 
1714 
1702 
1711 
1726 
1700 
1699 
1701 
1718 Sieinbl «nna .... 1689 
i)t e itcrbann* . . . 1719 
Köcfelein @eorg . . . 1717 
Mtbmaier Sgn^t • l'^3 
9f{u^lanb So^nn . . 1735 
8* eitle ScKiman . . 1726 
ödjönnifl 'illbcrt . . . 1729 
©cbmaug ®c«r8 . . . 1720 
3d ^uli^ .(taroHne . . .1696 
®eit> 2lnton .... 1721 
©eltmaier ^St^am . . 1719 
©öllncr ^Da . . . . 1733 
6|>Tegart ßafpar . . 1692 
etarf fJanfine .... 1694 
Stöger 3Rar .... 1722 
Xraub 3«>f«t>§ .... 1724 
UUi^ Sofci»^ .... 1708 
SSallerSberget SM. 1685 find bcr Dr. Oilb'McR Qu^bmAnt (Vwoiil. Digitizoü by His^ei bca 2. 186& (Iii. ^o^rgang.) ut Mii «Ii fecf 9ßmm» Uc Sufna^mc ba QcTtftctulKtiunaen cctolat unetUacItUt^ unb finb (pU&e yMs^i an bic 9Ubaftion beft bavuif<tai 

teMI«|Mi^e|ilKttcl iti gttN#Bi(iii|iifa*ai. 1737. jöppelt 3o^ann ©eorg, bturl. 
Untnfanonier t\t%l Steg, auf M|1l^m, S.-.S. 

U^CT^rltn (5' 10" 1'" flro§, fc^lonf, ^at btonbe 
^aarc, blaue %ugen, tlelnen SRunbv nmbti Sinn) 
Vit, eines Sers^iml ^bfltt^ |. 60. bei 

fi. SBoIf bafelSfl Pcvbäc^tig, ju »erraffen. (®t.c 
0.*a «Tt 282 ^. 1, 2, ^ct 40 9U>f. 2 

3* 1, Itt 41.) 

IRitti^eH 243 68. . A3. liURi0i 

1738. ^timmel t^etefe, Dla(^ ». ipfaffem 
^ufcn, fianbg. ^ammelJurg, ifl, weflen t\n(S ^tr 
ge^eni teA SHcbßa^U in ttit biegf. Sffentl. ©i^ung 
buT(^ 8cfi(Iii| »PM 24. L ax. «cciotefo^ gu tm« 

©duceinfurt 26j3 68. ff, ©qtrfgßtricfst. 

1739. ^flAgec «onrab*), leb. TOaum »on 
Bteiflna (30 3. olt, 8«0e« 6' gro|, blonb, 
fleineTi Sd^nurbart), 

1740. !9?üaer im^ael»*), ®e[(f>melbmac^er= 
gejeac aud Pfaffenhofen, (26 3. a(t, gegen 6' 

1741. £p(>melet ^ofepl^, ©atlerffo^ an« 
®ro§«nwfd>t (29 3. alt, 5' 8" gTO§, unterfe^t, 
^at braune ^xt, ge»id|^dten @(^nurbart), 
«Hb 

1742. Orafirt (Seorf?, Simmeraan »on 
Xtten^fen (29 3. alt, 5' 10" grog, fc^lanf, ^at 
fMbt «nb e^nurbart) pnb geflern 9(benb8 
8 U^r aul bem [(ieflgcii Uiitüfw|i«glgeffi»9ttlffe 

entfprungcn uiib ju »ci^ftcit. 

Ö r fi j i n fl 30/3 68. St. ttnt.=!Ri(^t. 

•) Cooi. <i.-^*eL 31, 34, 37, 64 (1867), 

» , , » 17 a. i4M (tStt). fi. SM. 1743. ^>lappttt ©eorg, ver^eic. Ofltlec 
»on bcT Oeb, Sanbg. «^aib (34 3. ott, ö' 6" 
flTO§, ft^lanf, §at I5ngttd)t8 ®e{l(^t, braunen 3?ort, 
braune ^are, blaue ^gen, nicbere Gtime) »egen 
9eibK4|ciil bd SHibfMM bt|ict Untef «^mgl» 
^aft, Jturbe ol« gttfleÄfrttnl in ba« ^ieflge Äranfen» 
^au6 gebrad^t unb ift am 17. t bafelbß ent« 
tob^; «mbcITen^ie^ctliefcTttng tofaböftt^t» 

«»Sf »tttfl 26)8 68. Jt IV. llnMU^Ieb r|flauna betr. ^afU 
beft^le^ nnb »elel^niiio übet M flWi 

1744 fllbrecfit 3o^attn, (Dienpfnft^t \>on 
©efienborf, S.^^Jl. Äaufbeuren (20 3- alt, mittel» 
gro^, braune ^aare, graue ftugen) ivegen 8er» 
bxtä)tn» ber .^ftqMciMrlebmig an K. Wcble bm 

Untfroflenborf. «ugäbutg 24/3 68. St. IV. Unt..iRi(^t 1745. i^acf Simon, g^ricatier oon !^orfett, 
in Ubterer Seit fai 9Ran<^en, toegen Sergej 
ber falfd^ Änjeige.*) 

^anc^en r/j. 2C^ 68. tUL ttnURt^ «) OooL C*9.<«l. 80 B. 1688 (1868). C fbb. 

6tabl, ©otfflein, ouf ®runb b. %xt 293, 

294 3. 2 bei @t.^@.*9., art. 40 W>\. 2 3- 1/ 
2 bei Mcgeii Oerge^ bcr ttirterf^ttgmig; 

berfelbe l^at tttal^rft^etnlid) bic iintcrfc^lagenen ©egen^ 
fi&nbe: 1 blautudbenen @)>mfer mit filb. J^i5ipfea, 
1 ^b Bob 1 fpaor Sc^u^e bei fl(^. 

fl«(f«a 243 68. t. 1l»t.4t^ln. Digitized by Google 114 1747. dd^mibt S^ttotaui, 9RaIer oon 

®e§mannibctf, »cgen ^Serje^tni Ui 1)tcbfia^W. 

3. i, 2« Ktt. 41.) 
«ftm«|en 113. 2413 68. t. tliitaf.«lli4to. 

1748. fildn WMc^ael. leb. Sßicrtrauer «Ott 
^(olbd^aujcn, :^anbg. Oc^jcnfurt, auf ®runb bd 
«xi 235 bd et*0.«8., «it. 41, 3- 1 C.*«. 

8d^t 26J3 68. 9.U, UntifH^to 

1749- SBaurtnf (f»mibt 3 o ^ a n n , ^xtn\U 

fnfc^t »cn iTRiMidirrfttenbcrf , l'anfcg. jic^tenfel?, 
(37 3. alt, üiiitUver ©tatur, Ijat blonDc ^aare, 
gefunbc ®efi(^t9farb(, tfk bunfel gtrieibet) nt^tn 
Serflc^« bta SetTug« 3. ©c^. bed Sauer« 3. 
e^rfam oon 6teina(^. (^t*®.*®. Slrt. 314, 
315 8- 3, M. «Tt. 41.) ' 
Stona<^ 2S/3 «& IT. L 1lnM«#ta; 

1750. aSSittmanit 3ot Seon^arb, Za^^ 
Wollet oon Äönigd^ofen, fianbg. SBaffettrüblnjien, 
loegen einer Unterfc^laguna unb Mtf^iebenec 93e 
trügereien. («rt. 293, 294 3. 1, «tt 314, 3^5 

3. 2 bcs et.<®.«a) 

SinbU^elm 26}3 68. IT. nnt^Slt^ter 

nbi.^uüinQtv^lox» , genannt ^ffauet, 
tton (Sriau, 'vH.=4l. ©egft^eib, ouf ®ninb b. 9trt. 
282 3. 2, 3, %xt. 41 >iUf. 3 bc3 6.^®. 

Weflfnabutg 26jH 68. «. II. Unt.=Si4t. 

1752. ^bel 3ofei)^, laglB^ner wn ©onber^ 
boff, ttc^en {ßergd^eni bei S)tebjla^(S 3. ®(^. bed 
SB. Srfiuer ju ©onberborf. (©t.s®.»©. Irt. 
202, e..®. 2lrt. 41 llb(. 1, 40.) 

ftemjjten 28/3 68. ».I. Unt-»i<^let. 

1753. ^eibl OJUt^iaä, 3mro^ner8fobn »on 
®lot>ing, ®em. 3a^rborf, ffiegfc^eib, 25 bi3 
26 3. alt, hjegen 2>ergc^en« bed 5Diebfta^l3 unb 
ber Jpauafrietengftürung. (©t.^®.»©. »rt. 271, 
282 3, m. 156, 157, (g.=®. «et 40 «Gbf. 2 
3. 1, 2, 3, 3lrt. 41 »bf. 1, 3). 

•^Jaffau I5j3 6«. Ä. Utit.^SRic^tet. 

1764. $ticf Äonrab, leb. 2umpcnfammter 
»on ®ro§boljleuten in ©ürttcmberg, wegen 1)ieb: 
flablonge^. {%xt. 282 btf «tt 41 

Abf.' 3 bd «.c®. 

tcn^uii asp 68. jt 1. mjmuntn, 

1755. ®tutm ^^Miaet, 31 3- alt, leb. 
©^((ecdfo^n unb ©attleraefelle ms ©tommtricb, 
Smibg. 9t«b{ii9, am 13. ^dmer I. 3. yt 5monatI^ 

®«f5ngntg l^crurt^e;^t; bcr^clbe Ifl im bie OcfumOU 
tblialt ^mbeca lu Uefero. 
9t«ttv»mt« tv«- 10/2 68. <. «kililHa^t. 1756. ^a^ttt {^ciitTi^Don Dbertangettjiabt, 
wegen aSSibet^fUg^cit 91901 b<tf ^.'St9.s®cf. 

ocnirtbcUt 

fttotta« 66. t. eqMleai^t 

1767. Ole^oet Scbann, BdC. 26 3- alt, 
Jrtenflfnec^t ton t^rin^^eim, (?cr. ^icututg ajD. 
am 8. 3änner b. 3< W^tn Unterftblagunft 
2mimJi. ©efingnig Mcuttbcitt.*) 

«lftii<b<ii Iis. ^ 68.' ». fbe^tat^Kdßn. V) Conf. (^.-^.-931. 70 3. 4799 flH67). 1758. ^errniaHii %nt«n, 27 3. oU, Ub. 
SiegetorMter t>en ^DHbuben, gniebt in ber «it 

tt-'O^nbaft, am 8. 35nncr b. % »egen Jöiberfetjung 
uno ißftteld 3UC ®ef&n9m|ftrate oon ö IDtonaten 
8 Zdita. Mntrtbcttt 
««mibe« 1/3. 37y» 68. ft. 0qMl9ni4t. 

1759. SVittelinann 3obontt, 26 3. alt 

^(tu^mac^er^fobn ton 2)tun(^en, am 22. ^uü 18G3 
»cgen ^iberfpenftioleit unb Unge^orjamä gegen bod 
^.=(Stg.«Oef. 3itv ®e1iii9id||ini^ MW 3 fDtmtcn 

35 lagen terurt^ellt. 
SWÜiK^en 1/3. 26/2 68. St. Öcjufüpcnc^it. 

1760. I^ietl 3 0 b. © a p t., 25 3. a., ^irtenÄfobn 
oon SBoQen^ofen, ^:pta[fen^ofen, am 9. 
1864 »egen StbeTfpenfligfeit unb UngeborfamI 
gegen bad $.^&rg.v®ef. ^ur ®efSn9|tiS^fe OOtl 
3 'J^ionaten 34 Xogen oeructbcUt. 

UtftK <^ e n 1/3. 26/t 68. ft. eejirrftgccUbt 

1761. ®teiM Äubolf, 62 3. alt, ^w^tc 
oon ü)lun<ben, am 2. (EXjbr. 0. 3- >»«g*n »iber^ 
recbtl. SBegnabme eigener ©a(ben }ur ®efän9m|s 
fhrafe oon 1 'JJionat 15 5Ca0cn oerurtbeitt. 

Stfln^^en r/3, 27/2 68. t. eejtiligerl^ 

1762. fipvbad^ft «toiS Sriebr.8ubtDtg, 

(81 3. alt, 5' 8" gro§, fc^lanf, bat ((^»arjc 
l^aare, grünblaue 3Iugen, niebere ©time, fpifee 9lafe) 
prot., leb. ©c^u^macbergefeUe oon %n2ba(b, toegen 
Setrati |ttr @;f5ngiiljflnife «AR 2 StolMtat 15 
Xagen oerurtbetU.*) 
»nSbaib 28/2 68. ' II. SBqirfdgeiii^t. •)Oonf:C.4MBL63S>4S»j(i8n). fii« 8Mw 

17G3. fßä^U ebmunb, 18 3. alt, 2>niU 
atbeiter oon ^efelge^r, öjirr. 33.^*. gieutte, jule^t 
in ^of bei iJUt^en» fianbg. 3mmen0abt, Juegen. 
(Sigentl^umlbefcb&bigung am 28. S^ejbr. 0. 3- 
2imonat[. ®ef5ngni§ftrafc oerurtbcilt; berfelbe iß 
in bod 3<ll<^^^>^<tig dlürnberg einjullefcciu 

te«i»t«ii 66. t. Qqiiaianl^t Diqitized by Google 1764. Sicoler 3o^. iSapt, 24 3. att, f. n. 
ber 6(^ufictdt«(^t(T %ma Rieglet oon @(^ina()s 
j^ttfcK, Santg. {RottcnhniKf 

1765. tS^al^et^Dfer ^Uoi«, 25 3. alt, 
f. n. ber ÜÄagb 5C. ü)^. iKa^crbofet ««n Untere 
twngcnbac^, Üanbfj. 9ioUenburg, 

1766. ®t<itt ffiolfgattfl, 24 3. olt, 9A. in 
S9rrg ajSaim, f. n. ber Saucrdtoc^tcr WogMltna 
©tein ou? Scutfhtten, £anbg. ©tarnbtrg, 

1767. ^et^Oft ©igmunb, 27 3a^rc alt, 
2R(mbcUaffee^$at>TUanteni|o^n unb (£ommil bon 

1768. (2d)erb 3o^. S5a»)t., 27 3. alt, f. n. 

ber @ütIcr£itod)tcr Z^v. ©c^ienn »on $i)>ini8rieb, 

1769. Wlettev Äarl, 28 3. aO, !0tttfttnr 

unb J^pfmunreii^io^n öon lUüncfyfn, 

1770. (Stab Äarl, 27 3. alt, ©efc&mcibc 
mad)er unb f. n. bcr gftfll8^ii « tt« ^ ter Sttttara 

dhrab von ^Ur, 

1771. 93$alhfc|)a{t| 3o^. ®tr^., 273. 
alt, Olaferifo^n unb ®ra»eur oon ^ier, unb 

1772. 9lupff J?arl «bolf, 27 3. alt, 
ffiet^ftlfenfaWfo^n ton ^i«, fSmmtlit^ )v,\^,a\ VLn- 
ge^orfamd u. fBibfTf)>rnftigfeitgegrab«l^*<Er^^f. 

@ef5ngni§fhafen oeruit^ilt» 

Ätni^tn 1/3. 6}3 68. «, Sa^irÄgerii^t. 

1773. SBcunnet Sorenj, 22 3. alt, leb. 
0fltUr8fo^n »on 93alIeraboTf, fianflb. Sanbau 0I3., 
»tgen ©ibfrlpenf^igfcit ^tc[tn ba« $.s(Sr3..-®ef. ^ur 
OefingniBitraje »on 3 lUienaten 33 lagen »er= 
wttm-, Derfette i{l in Ue «efmgatttRflttll «w 
^erg ju liefern. 

$ fair fiteren 26\2 68. «. ©qirfägcric^t. 

1774. ^noer 3aIob, 29 3. alt, SDicnji^ 
tntätt «on flMngen&erg, Shibau, treflni 
|la^l3 §ur ^efSujiniKftrafe r>ou 1 i^a&r TOonaten 
MTurtfieiU} berfellA in bi( @(fan0(n«9lnfialt 
Sif^tennn «biuliefcrn. *) 

Item^tcn 22^ 68. IT. eqitfiflai^t. 

•) Conf. (ä.=?J.^CL 33, 6«, 68 (1867). 55.tReb. 

1775. 9to^e $aul, oormal. U^rmac^ bon 
Stmnfeing, am 22. 9Uii(r. ». 3. ioc0en llnlnrs 
fd^gung )tt Imonatl. 4kfSn0nt§ omirt^etft. 

Gtraubing 1/3 68. St. 93qirrCfl(ni^t. 

1776. «Steterer 91 Ufa, 22 3- alt, lebtger 
€>(^u^ma(^]'o^n »on Tading, £anbg. Sonbau, 
am 21. Scptbt. «. tu». 19. L Wl tofgcu 
ABibcrfl^enfttaMt atgoi toi ^*ers.*Oef. jai «c« 115 

»' 

fSngn{§flrafe »on 3 TOonftten Br\ ta^en tmirt^ilt 
bcrfelbe ifl in bie @e(angenanflalt 3lmbecg ju 

|tfattrit<»«n 26/2 68. tt. etfitHniL 

1777. ®tö^I ®eorg, ^SuMcrlfo^ »on 
arnfiorf (18 3. att, unterfe^t, 5' Ii" grcf?, bat 
Blonbc S^acitt, graue 51ugcn, gefunbe ©eftdjtt« färbe) 
am 16. Xuguft 1867 »egen Diebfla^lB ju 9monatL 
©cfSn^ntl »erurtbfilt; berfelbf ifl in bot 3^Qctt3 
gefäugniß ju Siürnberg ju lie|erm 

Dfftttnr^en 26ja 68. it. lk}tifSgeTi($t. 

1778. ffMum Sodann, 3i 3. alt, leb. 

laglö^ner »cn ,<>5tb:nleitbcr?beim in tn Si^npfo^, 
juUfet S3a^norbeiter bei '4Jat)|)en^eim, om 31. 
». !». w^m ®ett>altWtigftit ic in eine ®effingni|. 
fhofe »pn 3 IW-'naien 5 tagen »erurt^eitt; b» 
fetbe ijt in bie ®efangenanj)att ^ii^UnftB §» 
liefern. 

%mitt 29J2 6& C »liiligafalL 

1779. möftl 3o$ann, 23 3. olt, WM 

fo^n cou @runb, 

1780. f&ei$ ^tUt, 23 3. oft, (ebia, tmi 

Äronbcrf unb 

1781. ^peiAtt 3«>^ann, 23 3. alt, tag» 
lö^neräfo^n »on :)ieurir(^cn, f5mnitlid) n>enen Sibtr» 
jpenfligWi gegen bag ^.=^fi. @ef. ju ©i'fänuni&s 
iirafoi »on Je 3 ^JJfonaten 33 tagen »crurtl^cilt. 

«nbctg IjS 68. It. Qciiillgfii^t 

1782. fBtünm 3ofe|i|tt, 98 3. alt, leb. 

öauer3to*ter au3 ^crdj^im, Sanbc|. 3?arngriel, 
locgen !£)iebtla^U ju 2monatl. ^f&ngntg »crurt^It 
nftTRberg 29/2 68. ». «ejirf*geri(^t. 

1788. ^attmann ütat Marina, 27 3. alt, 
SKogb »on ?lub, ^M. Oc^fenfurt, w. 3 Sßcrge^en 
beS !Diebfta^ia :c. am 4. Januar l. 3. ju ßmonatl. 
(Seffingnig »erurt^eilt ; biefelbe ifi in bie ©efangen* 
»nßalt 6xl}6a^ }n ßefimi.*) 

nftv|bntg 20!i2 68. Jt Scticllgni^t. 

•) Conf. 76 S. 5189 (1867). Sie Heb. 

1784. i^ofmanu 3o(ann, er&ugcfelle 
»on 9lö^, ?anbg. utib ^3.--%. SBalbmflnd^en, am 
23. 3&nnei; l. 3- ^- Körpenxrlebung tc^u imonatt. 
®(ffingntB verurt^It, •) 

Rcvnbnxg vlß. 1J3 68. it; «qixttitei^l. 

•) Conf. «t=fS.sBt. 74 S. 60S8 (1867). ©. 9t(b. 

1785. %eüetmaiet'!äUtttiaü, leb. i)^c^er« 
gefeOe »Ott l^rontcn^l«» 2anb0. QUlMiittiB, )ub^ 
tat XTo^terg Mbicnfld, mgm Qetnigtf pL Dlgitized by Google iie 

5monatl. (9ef5ngntg »rrurt^tlt; berfcIBe ift fflr 
bm 9an bei 3kr)i(^te0 auf ba< (Sinfpnu^dret^t 
in bie Oefm^cmm^t Saitfctt» ncnt ftv^cr 

)tt lUfcrn. 

Itaunflfin 8/3 68. St. ee^irfSgerit^t. 

1786. SfJamtl^cintmcr Sofejj^a, tuc^^ 
((^creriStoc^ter unb Hiagb t>cn Safjetburg, toegcn 
XiUBfta^» unb SetTuged am 1. §ebr. t 3. )« 
Smonatl. ©efSngnig tocrmt^O. 

Ztattnßein TjS 6& A. «q^itgcril^ 

1787. 9luMan6 «Ktc^ael, leb. öwugefene 
Ott« aSkttofclb, Sanbg. unb 9iobins, am 
33. 38nnet 1868 tttg« 3ni§^blune ic. )u etnn 
®e[ammtgefangiii|Me WH 1 ^oaot 14 Stt^ni 

»crurt^ctlt. •) 

Wtunbutfl »/©. 1/3 68. ^ «. ©«jiittgmAt. 

•) CoBf. 0^«. M 5. 4788 (1867). tM9A, . 

1788. 2>etttf<i^ctt(atter «btiflop^, 32 
3. alt, leb. Xorfflt(^atSelter iscn Utt<ti^ofeti, am 
29. 3iniier (. 3. »egen ^ebßap 4ütäg. 

ncil^cln 418 68. 9. eqiilitfti^t. 

1989. ^9inlUt 3ofei>^, Sniool^fo^n 

öon ©tacbeÄrieb, am 13. ©eptbr. ». 3. bjn?. 19. 
gebruar [. 3- >iK0cn ^iberipenfligleit gegen bai9 
9.«^>48ef. III SSttg. Oefiii8iil| Mmtt^t 

6tt«ublttt 8ß 68. «. «qiillgali^l. 

1790. WUnd 3obann, 39 3. alt ^>en{l= 
fnec^t con ftteinlaubenba(b, am 15. t. ^R. loegen 

"Diebjla^Iä ju 3monatI. ©efSngni^ terurtbeilt •) 

«((^affcnbuig 6/3 68. ft. aqUflgtrU^t. «) Colli M».4H. 4 S. 3» (1868). S. gHk. I 1791. ftuljet 3ofe»>b, SWenfttnei^t »on 

I Irafcbtnß, Janbg. Slobing, nuIf^t in ©lebolbing, 
Sanbg. Xroflberg, bAienfiet, am 27. gioobr. ö. 3. 
ttepen Setruflf« ju Ijäfir. (Sefängnig »erurtbeilt; 
im Salle ^rji^te^ auf bod Sinjpnu^drec^t ijt bec» 
felbe in bie ©efangenanflalt £ftmfc«, «tStma 
goHe« \)'itf)ex JU liefettt.*} 

Ztftunflcin 7/3 6& S. eqtilltBii|t. •) GoaC MMN. 67 B. 3780 (1867). M llib. 

1792. fileto 3»^iiK, 2f2 3. alt, 6tnct» 

arbettergebilfe eon aililncben,' am 22. 35nner I. % 
roegen Siberfc^ung tc ömonatt. unb 8täg. 
(Scffoenil «cnntptt.*) 

anftn^c» ^ 8/8 68. Jt «qbHfln^t. 

•) Conf. (L-'^.^BL 81 3. 5740 (!867). 5rie SReb. 

1793. i^ientec ^ic^ael, 38 3. alt, ^cf<^ 
net^fo^n oon Straubing, am 26. ». an. loegen 
Unterfd^lagung }u 2ifi^r. ®ef5ngnt§ »erutt^lt; 
berfelbe ift in bie iSlefanacnanßatt Smierg cUi« 
juliefetn. •) 

9ftffan ICV3 68. 9. eqMl^ciU^ •) Conf. e.:*;i.--SBL 90 3. 6485 (1867). D. SReb. 

1794. fl^Intibcr Dobias, leb. anaurtr oon 
97otbent^urm, £bg. Sngolflabt, 303. a., n>. S)i(bfla^ 
am 30. Jänner l. 3. ju 3monatI. ®cf5ngnt§ öets 
urt^eilt; bcrjclbe ijt in bie @e(angenanf}att 
tcmav )« Ocfecn. 

])»ii«n»»tt| iOß 68. f. Oqiiligcii^ 

1795. 9teltmaiet 3ofepba, 49 3. ort, 
teb. Xaglöbnerln »on %u, am 29. Jänner I. 3. 
»egen Siebfta^U ic. }ur ®<f&ngniB^afe oon 

St«itnPctii .10|3 66^ * A. «qnttttii^L lHii9firfi(ptitgeit. 1796.«®<fiit8er SR oft na, Kbig, «. 

b«m (37 3. olt, mittelgrc^, fräftisi, b^t braune 
^aare, blaugraue ^lu^en, »oUe« runbe« @efl(ht) 
treibt fl(b feit 6. «. m. »ieber Mf^^SfÜQsnflfloi 
unbBfttelnb b^nim; biefcObe ImOc ftK^fllfai 
an^ gcUcfert »erben. 
Sciffcnbwvg 6ß 66. ft. eqiittamt 

1997. (ttht^enbiehitd^t} 3n ber Siacbt 
ttow Ip 1. m. »urbe aud ber Jttn^e ju ftaii» 
leim ein mcfftaencr, «cravlb. (om gsn} eitt^^ct 9otm, am ttaxen 3 ftlB; ®tmn 

angebracbt, ber 3>(fel ffat bie ^orm einer ftrone, 
b« (£ibotium=9Jiantd ftar «on ^IJiouffeUn unb mit 
2 eOea fitsten gotb. ^^ranien befe^t) cntloenbcL 
lD9nan»»tt| IS^ 66. t. 11at.««ii^ 

1798. (^iehHaU^tfetfu^,) ^m »6ciib 

bf« 6. l. W. hjurbe ju Seb'^n ein bci[ 30 
big 35 3. a., mittelgro&er 8urf(b«, toeUb« bunOen 
$t(i^ut unb fd^mu^igen ^eUbraunm ti^tvotf tnu, 
anffoOcii^ a»f9c»«rfcitc Si^cn fa* Diqitized by GcXJgle 117 gcUufig unb i\ml\ii rehi beutfd^ ^t]iprti)tn ffahtn 
fon, über 9lu3fü()ruiui cinc3 Tiebfia^W »fTf(^fU(^t. 
Um ®pä^e mä) t>emjclb<n tsirb erfuc^t. 
»rona* If^/S 68. I. Unt,:5Ri(^ter. 

1799. ^ahetmeiev üJlic^ael von ^ccjo^m' 
aura(^ (25 3. alt, untctft^t, 5' 7" 9'" (iro|, W 
bimfelbraune ^aare, braun; Äugen, braunen iPart, 
noüti, geiunbfarbiged @<ft(^t) tefcrtirter @olbcit 
bd I. 14. 3nf.s9trg. gu SiarnBerg, \ft au arrt^ 
ttren unb babin unter SemU^ci^ttflltii^ tMf unterf. 
Smted jurucf ju liefern. 

^5<^ßabt 13)3 68. ' t. 8f|irflaint 

1800. (®(|»ti{ttioaatrtifrie(1la^I0 3n 

Ourg^au^en nurben Ü){itte l. 'ÜJ'2. um beilSuj^g 
60-70 fl. bo|?pelt ßeUdte iffi olle n)! off e ju 
^rouentlribern unb UM^rfc^einlic^ au(^ ein 
Gtflcf ©tni^m gefto^. — Um ei|>C^ »farb 
crfuc^t. 

©offerbutci '•^li3 68. ff. II. Unt-SRicbter. 

1801. (<Biittvetibung eine« l^nnbe«.) 
Um 7. b. 9t. ipurbe bem pnif. SteHtenant ^. 9lttf 

JU 3Kaier^cf tci "^Ja ff au eine cngtifc^e, große, 
cot^^ielbc, mänalic^ ^ogge» mit tpeigem vStem auf 
bcr 9nift, ottf ben Rnf ^Cafot' »c^nb, mtmcnbet, 
ttJfldje am 11 b mit bem erfteu i*a!^njug con 
f)vcx na<i) ^iK^ojcn unb bort über btc Donau- 
Bvfltfe geBra^^t innbe. S)er ^unb batte dn mi 
8eber fleflcct)ti'ne5, raulftfSrmige^ jl)aUbanl5 mit 2 
^(fjingrin^n unb einer etieraen 6(^naUe um ben 
^Id ; von dnem MX. t»or 6 9Bo<^m erhaltenen 
©(^rottfc^uß ^at ber $unb auf bcr linfen ©eite 
bcS Shpici mehrere ^Jlaxbm unb ober bem C^elenfe 
bei nnfm iBorberfuffc« chicn bicbt fa^l&arcn 6<t)rott 
jn^ifc^en ^aut wib 9(cif(^ fMcn. ~ Um €^ 
toirb crfu(^t. 
$affau 23/3 68. S. nnL^SR^tn. 

1802. (^{ebftoible an ®el^ u.) Un« 
l&ng^ nurben in ^rlev 0elb, ^Bvetlofni, ein 

?llbum mit gelber ©erließe unb me^veren $^oto- 
grap^ien enttoeubet} ber mut^magltc^e ^5t<r ift 
m 10" gro§, 26—29 S. alt, f^Ianf, bot 
ftfinea runbe3 blaffet ®ef[(^t, unreinen $al«, tTu>i 
6(bnur: unb 9a(f«nbart, bunHe Itleiber u. Slugen« 
gUfcr. Um GpA^e natb Oblaten mib 5E^terlvttb 
crfui^t. 

ZcauMcin i9/3 68. SL UL VMUm/^ttx. 

1803 (Strafbare 9!^Drent1iaItlintt.) 

9on einer ^c^ulbverfc^reibung ber f. f. öfiecr. }f/At. 
jr«tfcriii*<SUfabetbr<!3ahn Aber 300 fl. d. d. IBien 
1. g«br. 18f;i, ©erif 154« ??r. K;, rrurbe bcr 
bermaligen (iigcnt^ümerin, äJiobiftin Iftndi ißrobft 
" m a>imii0cm mif ivtbmc^tl^e Seife bcr SBrfib M tdlonS entjogen, für ind^ iia^ Oer* 

foU be? .im 2. ^ug. b. 3- f^^'S rt?erbenben Gou= 
pDnei bie neuen ^i^dbogen toerben oerobfoUt netbot. 
I^tefer ^anblung ifl elti tdfrnber Scinwanb« 
bänbler befc^ulüigt, UjelAer alä ^^raelite, in ben 
30er ^abren fte^enb, gcog, mit {(^»«i|em iüoUb«vtt, 
fcbwar^en geroQten {^oren «ab ncganttr JHcibititg 
befc^riebcn rcirb, unb alä „^cifob ©(f)Io|ft«lll* ■ 
unterjeic^net, auäf füc «^rnolb Wi WBrn^" 
ftc^ ausgegeben bot. 

Um )(uff(hlu§ über biefe ^erfbnli^lrtt, ftmk 
ben bejet(^neten ^alon n^icb «ftu^t. 

©onauro&rtb fW. ff. Unt.:5Ric^ta. 

1804. SESirffno ®eorg, Sebicnter be« oor« 
mal. 9unbeStag9gefanbten 93. r>. @trau§, ift l|ettte 
nacb SerübunA einer Unterfc^lagung jum ^Betrage 
oon 570 fl. in ©aar unb meifl baper. ©anfnoten 
t>on hier flüdjtig $\egangen; berfelbe (23 3. alt, 
5' 9" 9"' groß auffaDenb f(h mächtig, fyit af^« 
bicnt'c i^aare, blaffcä laiigeS (^eftcfit, biete Sippen, 
i)! auf bem linfen ^lugc blinb, fyit h"fcfafn= 
ben @an^ trog CSioilfleiber unb IHore^üDlantel) 
rooae fefigenommen unb ^iettott aUbalb Sta^K 
rii^t g<'gebcn »»erben. 
CrUiigcn 27ß 68. CStobtmo^flxtt 

1806. CfVanB.) 9m 22. b. Wt. rnnben ber 

©Auerin fliugbaucr auf bem 5u[;wec,c ton 
Oberfimbach nach ®eif(nhaufen im fog. 
Ofterb Ol je »on einem ©urfe^en fJ ©eAfer, 1 fllb. 
SRofentranj mit grünen ©loÄperlfn, 3Jater- 
uniern unb felchem ^eu|e, 1 gelbperfened @a((s 
tii(h geraubt ; ber Z^ttr mitb bej^ei^et aO ein 
©auemburfche, etwa 30 3- olt, giemlicb gro§, mit 
fcbmalcm, mogerem ©efit^te, trug jiemlich abge* 
fchmierte Ceber^ofe unb bunflen ©tu^rorf. — Um 

Sftnblbttt 25/8 68. t. m. 11nt.4lli4lK. 

1806. (J&ieBfbil^I «■ ftrawiMUiten ic.) 

3n ber 9ia(ht oom 16jl7. l. irurbcn bem 
jhimer 3. €cib in B ' h o M i n di ^^^^ äanbau aj3</ 
entwenbet: 1 ewt bcmmer f«g. 8«)mßn|eiig mb 

1 Sind ^etto hefl ßtolett^gelb geblümt, 113 COen 
©attift, 40 (fUen Unterbofenjeug, 1 grauer tlUUH» 
gefhreifter 6^np», 1 feib. \äf»axi tinb rbtbti«^ 

melirte? (S^ilot, 3 ^funb ©rafiltabaf, 27 feib., »5er» 
fd>iebenfärbige ü^üc^tein. 3 ftboat^feib. u. 3 3)tabra3« 
fcpftflcber, 50 »erfd^icbenfarb. 6(Hflfi<bcr, 27 ©tränge 
■>\iunitrcac, 4 .Rleiberbürf^en, 25 ©tride, 54 (SOen 
©aumnoUa'einmanb 6 fog. Q^ncxitTtüdfl, 2 baunu 
mUmtetfunlS, 20enhtlMit8er«io(ettgeftTeifter $er8, 
3 3iefl feib. 6(h"^Jifi')1- ffioaen», SeOen 

Xerno^, 18 (SOen Orleandjeug. 15 (^iletjeuge, 4 Siefte 
feibenf ammtene (SKUtjcuge, &8icßetooUenc ^Ictjeuge, Digitized by Google 118 jcufl, 1 3icft ^albtoütlentr tJiciljeuo, 3 'i'umb Süi, 
2 3anrer, 1 SWannSrctf, 1 ^ofe, 1 ®iU*t, 1 ^)ut, 
1 ITiiUe, 1 ^ofcnträfler, 1 SSaumhfcnbemb, lit 
©aljJ5cfe, 1 ^aax ©tiefei, 1 hjcllener ^anfer, 
1 fupferner ÄefffI, 150 ©tficf Giaarrtn, bcilSufifl 
40 fl. ^^aar, meift 0rcf*fn. - - Ikrtacftt fällt auf 

tl^anner, bann auf b«n SiMM^nnlfoM 

öefier ^ ol^ent^anner , fämmtltcft i'cii ,Rle« 
garten, wcU^ t>te junicfgelafieneu (^egenfiäntc : 
1 $f(3fat»K 1 fSüM, 1 1 $aar ^olb^ 

flicffl, 1 93c6rcr unb 1 langcä Im ®tl|^ ftfÜlSäftn» 

bc8 üJlefffr gc^?rm feilen.*) 

ipiortliti^tn '22i3 68. ft. H. Unt.=3ii(^|t. 

*i CoA 6.:1$.<8T. S5 5. 3618 (im). O. SM. 

1807. (3^ot]&v'**-) 1^- ^- ^- f""'^ 
7^ U^r tourbe jwijd^cn JJiutteri^^ cfen unb 
SA^elt^rg in Sanbg.^Sej. ^ugdburg bie 
B^nerÄtcc^Ier X^cr. Är. . cnctbjüd^iat ; ^.•r it^atcr 
ift 36—38 3. ölt, blaß, ^t euvo« gtobc ©timme, 
trug f^ftDarjtn :(oQ(angcn fo{) ^antba^erbart, rotbed 
^Ui^cOUctnüt flciucn h.vij!li*cn bcvnarluicn jtn5^>fi.n, 
eine grau unb braun gefpreurelte 3o|>\5e, joldje, 
jeboc^ ett»a* bunRere §ofe, eine ^aubc ebn< ®<btl^ 
mit 3Jeljiranb u. hinten ^b^ngenber Sanbfcbteife, 
folpie einen roeifeUcben ©tod mit fiartf\cbcgeiiem 
ober au(^ flerinßeltem ®riffe. Um ©pä^ teirb 
mit bem ^j^emerfeu erfuc^t, bag ber ^^ter na6 
©oüenbung bc* ?3trbve*fnö mit einem im (Griffe 
fefi^e^nbcn ^Dl<\\t\- auä bem ^embc bcr 8<((^äbig- 
ten 2 mit 9Iut beflecfte, \c beiUbißg 1 9Ct%t 
Binde fdjnitt unb fid^ fietfte. 

Wußaburfl 26j3 68. «. IV. Unt-SRi(^tn:. 

1808. (fHüpoUon^ipieltt ii. SHäubev.) 

9lm 7. 1. 1\V Bcrlor ein Cbft^änbler an 3 Söurfc^o 
im feg. ^Jiapoleondfpiel in ber üßirt^fc^aft 
,,jum SJolf^ja^ne" babier beil. fl. u. tturbe 
»on benfelben einer filb. (5i}liubcriiljT mit b£>l^<m 
Olafe unb ringsum bre^baren ®ügel beraubt. 

9113 'Jbfilne^mer briugenb uorbäc^tig ift ber 
£o^nrut{(^crfne(])t 0corg iD^üller*) oon ^o^- 
bürg, gemäg lirt. 300 bc« 6t.«®.<£. u. 9Irt. 38 
be« <$.-®. unter aSele^rung über fnn ©eftb^verbe- 
rec^t )u oer^ftcn unb an^cr ju liefern, bejüglic^ 
feiner bcibcn Ocnpffcn tukA not epSffe n. fo^ien- 
lieber aRitt^ctlungcn erfm^t. 

«tt0«.6tttft 26]3 60. ft. lY. VtitUm^. 

*) GodL 31. 70 (1867). «tb. 

1809. 93ruttiier 3«>fep^» Dienftfn<(^t tcn ^uaue klugen) ein fog. ?lapoleon8fpteler, b<Jt 
üd) ber gJolijeiauffi(^t entjogen, tootte aufgcijrificu 
unb ^i^cT geliefert ttcil)«. 

»elbeim 24)3 68. 9. 'BfinUtMnt. 

1810. («aufc^röHffene <^5e9enftäII^l•.) 
i^ei einer ^auiju^ung »urbcn nac^jb^jeic^ucte mut^- 
niaglicb geflol^Iene (BcgenflSnbe oorgefunben : 2 braune 
r\il,^bütc unb 1 ©trcb^ut, 4 njcdcnc Sblip3, 1 fcib. 
C»iiet, 1 grautut^neä @ilet, 4 (eib. u. 1 tooHenc 
^attbitttr, 1 ^aat ^ofenMgcr, i fStbiget 

1 fcbtrar^ffib. .sSal^t"*, 2 blaue 6djifttj^nr 3 Etappen 
oon ©ommt, 2 ©atftüdl^cr, 3 baumiwSene ^mben, 

2 Qttnb Stoint nnb 1 9unb 0am, 1 Uebcrgie^, 
5 ©tucfc alte V/miranb, 3 So^rer, 1 ©temmeifen, 
1 gc^fige, 1 it^iriemen, 2 y leinene ©ädc, 1 ©riUe. 

Um «iiimittlung bct eigcnt^umcc toirb erfu<^L 
0«ff«tburfl24J3 6a. t. L Iliit4ti4(a^ 

1811. &^telet S^^anj tocn öaigiueil (46 3- 
alt, gegen 6' f^roß, ^at röt^licbon SBcicfenbvirt, fiäftige 
Statur) oagirt legitimotionSlo^ um^er unb moUe 

Aaufbcsten S4J3 68. 9, KtfleMmL 

Um i&tmitÜuttQ nnb SSetanntaaht 
fönen t^hb evftt<f»t: 

1812. ^Opf ^nbread, Bifiilflcfdk 0. 

grcfftuiicn, ci[i lö:f(f>ulbigter. 
Slufl-ilurci t6|3 68. SL IL 1bit.:9li(^tcc. 

1813. ®*mibt 3ob. ©eorg, 5Dleiiittne(^t 
oon ißeterdaurad), jule^t im 2)iciiße )tt VLnttXf 
farrnbad), al^ Scji^ibigtcr. 

lyürt^ 19;:'. C8. ». llnt.-SRicbtn. 

18U. ftottec ^jo^ann, ^ienjltne<^t au» 
I^nn^aufen, 8.«9L tis\äfmviiS^ 
XrannBctn 14/3 68l it OL 1lat.<fli#lM> 

1815. fÖtdill ^o\tpi, S)lenfHim^ m 

jfaltenberg. *) 
ffieilbfitn 18j:^ ^. St. II. Unt.;^i*tft. 

«jvuJgo.aJlonatjeppl' v.«.=*J5.i«l.203.l6öl (lö6ö). 

Die Web. 

1816. SBietmaiet Ovaria, &Xtntt§Mi^ 

»on Ottering, Sanbg. Tingdfing, unb 

1817. fötamhtä 65Ibnerd(o^n 
»on $)ingclflng. 

Sanböbut 2213 68. St. II. Ilnt.-.9?i6ter, 

1818. ©rffin Äbam, ©(bu^macbergeferie ton 
IVarftleugaji, ©.sÄ. ©tobtfieino^, »egen aiiajeftat«* 
beUibiauoa. 

«mbetg 21J3 68. lt. L Uiit.<8U4tcT*' « 

Digitized by Google 181D. i^üf^artttfc '?carta, unb 

1820. ^Uf^artitcr £rc8cenj, ©d^reeftern 
aud Älfofen, @er. 33il3^ofcn, julc^t ©ifcnhibn 
arBciterinnen bei ^Itötting; bicietben (oUcn fic^ 
iit Mc (Begenb txm ftofcm^etm ficflcfecn Sofien. 

äSaffctbutfl21/3«8. «. U. Unt.:9H(^teT. 

1821. fßöüe 3oi'ep^, ^Jienftfncj^t »oa 1822. &ai rniatffiai, @(^iffIer2fo$n m 
^ubeiH«; tttt Sasont i|l er 311 «äfften nnb 

biebcr »u liefern. 

31 u g ä b u r ii 2i V3 68. ft. III. UuUfRic^tO. 

182:i l'oren^, 45 Sa^rc alt, ©fen» 

(c^ufl BufkOitiis eines ttTf^. 
Ci^flttt 15J8 6& e^iittiiai^ 182^ fSflaitt ® im Ott t>on Untcibmnn. 

€.«qj.*«L 16 3. i218 (18Ö8) 

1825. Saaq SRaruIIian oon SEBin^öring. 

C'lß.'QI. 21 3. i7iO (1868). 

1826. Sa^maiet Sofep^ oon ^i^flabt. 

«.•Sp.«I. 78 3 5503 (1867). 
, „ „ 12 3. 931 (1668). 

1827. ^cbmiM^Iei; i^at Marina »on Obcr^ 
KtKUi. ^.»$.«81. 52 3. 3424 (1867). 

1888. £a4^P^ t^omaiS \>on ^CLpStoeÜa. 

<S.'lß.«8t 17 3. 1323 (1868). 

1829. SlcfieiifdMt Xover m Gisingen. 

20 3. (1868). 

1890. Cfoier ^loiS con ?tot^rflettcn. 

(5.^^;3.=iBl. 85 3 ^992 (1867). 

1831. 9od 3afob »on ilUlr^burg. 

r5 3. OU84 (1867). 

1832. ®as $etec t)on mraberg. 

C.»9.>eL 75 3. 5065 (1867). 

18SSI. OwS 3ofe)>^a Mit «Dtoi^nscii. 
iL^f^m, 26, 100 3* 1180, 4809 (1866). 

1884. CSlfenfc^inf iBolf^auß ». Oberm 
torf. 6..^^J.^©1. 17 3. 1128 (1867). 

1886. iScKd^nec Wi'icb. ton d^ec^en^burg. 

6.^^. 531. Ü8 3- 3188 (1866). 

1886^ SBalKC 3}Uria von ^n[elberg. 

€.s¥.«©l. 10 3. 761 (1868). 

1837. SScaun @ui^ao »on (iobura. 

(S.*4^*QI. 21 3- 1891 (1868). 1838. SBoi^Ct $ anfraß oon ®ro§aiHngen. 

€..?ß.»«l. 81 3. 3770 (1866). 
, 13 3. 882 (1868). •) a») Conf. e..<p. SBL 91 3 4190 (1866). t). SHeb. 

1839. ^ö^ndix^tx ^{ibor oon ::lü<i%ini. 

d«^*». 17 3. 1397 (1868)» 

1840. 01010 ®corfl m Snavficitfäb. 

21 3. 1707 (186^). 

1841. lUtM^ OB<fd)I) Sorenj t>on 'm<LxU 
rid). 21 3. 1708 (1868). 

1842. <itt>«ed 3ofepMon ^eterdbaufen. 

6.-<^.=i8l. 10 3. 711 (1868). 

1843. 01oiaet (S^ciftian t>. 9leanburg »jiB. 

C.4ß.«l». 20 3- 1571 (1868). 

1844. ^tmbntt 3aro6 »on fkinina. 

(E.*$.«et 20 3. 1572 (1868). 

1845. A«IDittcrIof)er ©imon 0. 9ieui;aufcn. 

«.'$.«991. 14 3. 1066 (1868). 

184& ttfaMf ^nna )}on 3ufamjen. 

(5.^^.=5JI. 2 3. 107 (1868). 

1847. (Kicfobptn Martin «on Mnfl. 

6.=^.'©l. 10 3- 713 (1868). 

1848. SH^ipathautt ^einric^ 0. Haiden« 
fMt. C.<1B.49I. 39 3. 2693 (1867> 

„ „ „ 3 3- 256 (1868). 

17, 89 3. 1122, 634 j (18G7). 

1850. ää^ciiet 2l6clgunbe oon Sed^^uftn. 

. ^U^jSBL 88 3. 8306 (1867). 1851. ®<f)tt»äQH 3o{ep^ (angebUdb) i'cn 1 ^^\^\. @oR)at, cerfe^cn mit einem Stuitoeid twn bec 
8iegeneburg2i3 a.,ftfi^ftamfatf<gcr,ie^tcntlaf{ener |f. ba^er. ®e{antt((^ft in iBem MMbel nlt Digitized by Google 120 dner aKiichagenen ^jJ^pfW^fn Uniform, l^at »on 
Se^örixn dteiie^UnUrjUM^ungcn ttctidbaffen ge^ 
lon§t; bft tcr ^fUmt „Otroi^lV in KCQnittuTg 
«nMoniit ifl, tolib <nif Ucfci 3iM»ttiiiiiii ot^ 

nterffom gemod^t. 

(Jon P an} löß 68. Orofe^. S^irfÄttint, 

1852. ^Solfktt (S^riflian oon ^icr, ein 
«Idbefhrafter Qagant, ber fU^ o^ne Segitimatton 

ton ^icr entfernt ^at, reugtt fi(^ beim f. 33.^91 
iO(()fenfurt einen 33ortoeiÄ als .faininfc^erficfclle ju frfdjivinbfln unt) entfielt fc bfr aOcIii 
jeigtfu Sel^anblung aL8 ßanbjlteit^cr. •) 

ttrUngcn 2ip 6». Stabtmagißtat. •) Cent- «.=^.-.«L 8, 79 (1866). ©. 8W>. 

1853. filrAbcrger 6 c Saft i an, 60 3a^re 
alt, ^ienfitncc^t t>on ^art^aujen, @a. Aibling, 
^at fi(^ b«n( eef(^(tt| v. 23. SSmicv L 3. 
auf 8 Senate ver^&ngten ip0ni(lOttfn<^t entgogen. 

dioftn^eim 20]3 68. St. ^viHuaL Vinter Sima . . 
^Irnolb .... 
Sac^meier ^o^tpff 
Sauernf (^mibt 
8 «9 et ÜRaria . . 
Saber i^anfra^ 

eBiic sojcp^ . . 

8ini9 ®eorg . . 
©Icrmaier SJlaria 
lBif(^l Siorenj . . 
»Itul 3o^nn . . 
eiunbet ^iaS . 
So d 3atob . . . 

SBraun ®uflat> 
^raun S^fep^ . 

iB runner 3oft<>^ . 
iBrutiner £orenj . 
S>e«tf^eii(«iier Q^ll. 

Otemer Wic^ael . 
IDnlliitger 
etiler VI«if . . 

titelet 'Aranj 
(St(i)^orn liD^artin 
(Sifenfi^inr 9BoIigang 
6 (finget Siopne . 
ISifl ÜRat^iod . . 
Cnbres äofrt;^ . 
^cKermaier SRtt^ 

0rab Ihnrl . « . 

®ra§Ier ©eorg . 

Örtim ?lbam . . 

©roll ^c\tp\)ci . 
i^abermeicr Vüi^, 
fiagcn ^nric^ 
^ad (Simon 1744 
1846 

1803 
1826 
1749 
1836 
1838 
1821 
1840 
181(; 
1841 
1790 
1794 
1831 
1817 
1837 
1782 
1815 
1809 
1773 
1788 
1793 
1751 
1830 
1811 
1847 
1834 
1796 
1822 
1842 
1785 
1754 
1770 
1742 
1818 
1833 
1799 
1756 
1745 ^artmann ffat^tina . 1783 
^aSreiter ^o\tpt) . . 1789 
^errmann 9lntOR . . 1758 
^erjog ©igmunb . . .1767 
J^ilgartner Äre«ienj . 1820 
^ilg artner Hiaria . . 1819 
jiietl 3ob. Sa^jt. . . . 1790 
4>ofmann 3o^ann . . 1784 
^cfmann 3o{ep^ . . 1849 
.^o^ent^anncr 3o^. 8. 1806 
JC)c^f ntHnner 3o(. • 1806 
^o^ent Rannet 69I». . 1806 
i;o»>f Slnbreaa .... 1812 
Rummel X^erefe . . . 1738 
ßaag StaraeOian . . .1825 
Äammerlo^er ©Imon . 1845 
Jtafparbauer ^nri(^ . 1848 
ftird^berger CteSofHcn . 1853 
Älein 3o^ann .... 1792 
JMein WiiitMl .... 1748 
ftoller Stri^nn . . . 1814 
Äorbac^er «I. ^. 2. . 1762 
«uljet 3ofe|>^ . . . 1791 
8a^o< iX^mo» . . . 1828 
Serdnur a^i*acl . . . 1835 
^o^mcier ^i>\tp\) . . 1741 
IVeper fttori . . . . 1769 
3Kaier Simon .... 1824 
lieatoer^ofer 2Uoi« . . 1765 
iDic^jger 3"^*"«» • • • 1757 
Wüller ®eorg . . . 1808 

wimitt mutoA . . . 1740 

^•itatfe)))pl .... 1815 

9larrn^ammer 3ofe»>^ 1786" 

Op^elt 3o^. ®eorg . . 1737 

^affauer 1751 

•IJflüger Äonrab . . . 1739 

^lapv^ert @eorg . . . 1743 

5P elfter e^rifiian . . . 1852 9icg fiorenj . . , 
Stegenf (^ett I(Mwr 
Seitmeier 3of<P|« 
9{efum ^J^cm . 
51RöfeI 3oiontt . . 
Stittelmaim 3»Vmk 

mcic ^aur . . . 

aiotflcr (Sbriflian . 
JKu^lanb Wlxi). , 
3{uoff 5?arl m . 
6ageber @<org 
6aubner 3(dol» . 
®ar ^eter . . . 
©4erb 3ob. ©apt. 
©t^loSftein 3arob 
Sd^mibt 3p^- ©forg 
®(4mibt 9Utolau< 
@(^mit|ler jt«ttarfn< 
©«^rialjger 3nbor 
ei^lD&gli 3ofc)^^ 
6eibl mtlfia» 
Singer ^atcb . 
@)^erbcr ;3o^nn 

eum iKiib«!^^ 

6t ein ©clfgang 
©teurer Uloii 
6t6tf( Oeerg . 
©türm ''Kiif^ael 
U(ri<^ Sorenj . 
SBttfbf(^ar|^ 3o^. 
ilBeber ^belgiiAe 
aBei§ $eter . 
9B58(e (gbuarb 
iöirfing ®eorg 
SBittmann 30^. 

Bo5cl • fieon^. 1823 
1829 

1795 
1778 
1779 
1759 
1776 
1843 
1787 
1772 
1746 
1844 
1832 
1768 
1803 
1813 
1747 
1827 
1839 
1851 
1763 
1774 
1781 
1761 
1766 
1776 
1777 
1755 
1841 
1771 
1850 
1780 
1763 
1804 
1750 
1764 
1752 ftntf bar Ob QOb Mbcudlmi (Vatoii). Digitized by Google 93. b« 8. VlfOi 18fi& Hinter. Cnitr4l-Poü)ci-PliitL (in. 3i<|v(i«ifl.) Die lafnine hu IMf^i^w^m erfolgt unmtgriilid) unb finb feiert portofrei an Uc 8t<b«ni0« M tel)«tlf4ai 

(Arnual: ißoliici« iJlaUcS; in aJlünc^cn einitt{cnbcn. 

i<|eiil^nctcit ^nfoncn jinb an bie verfotgenben de^&rben abguUefecn, VKiin nic^t audbcuctlid) 

onbtre ^qnmnmng getroffen ift. 1854. ^ehen^veit ffart, 'Sc^aufplclcr tcn 
9Rün<^(n (etipa in bcn 40er 3<^^cen« mlttclgrcg, 

®e^I(tt, ftorf auävjeprägte 3öße, Hefe Stimme, trägt 
leinen fprit^t aui^ fccmbe Sprachen, fptelt 

Mi^ugltofife 3ntrtguantnt«9te1Im, ift elegant (le- 
fltild, tritt unter terfdiiebcnen Tbcaternamen, |. 9. 
Karl, Streit, auf) unb beffen grau: 

186& i^ehenftteit ^auUne^ scb. $oft[ 
i»on Slegcttttuts (cMoa SO 3> ott, n^t 9r«|, 

^Qbraune ^oarf, dwni geBogene ^a\e, fotl fAcn 
ald Satonin J^elmjtriet aud <£nglanl) gereift 

^ben ein ettta TjS^rige« OTSbc^en M |it^) flnb 
nxgen ^erge^nd bed S9«truge4, ^W. Sccgfin^iAung 
^Uj^ )u «er^ften.*) 
«iiiba4 2!/4 68. IL Q^tttfln^L 

«) Oral M^49L 16 fi. 1358, 1354 a868). «.HA. 

Umttt IßovuiQUttQ te9 hett* i&aft« 
htft^U^ nnb tBelefitiiito ötes M »e« 

1866.*®taMa: JtatI, e^m. gJoft^ u. iSa^m 
mpMttt fai flBe^cr^am, iMgeii OcrtraHni ^ 

9imtÄuntTtne unb 'Pfrc^e^fnä bc3 ©etrugj auf 
<9<uttb b. «rt. 386 i, 2, %xt. 314, 3lö B- 2 
M et.««.*a, «rt 38, 40 Mi 
traunfiein 28/3 68. ft. ID. ttnt.*»^. 

1857. ^^töbl 3offp^, leb. tacsie^ner 5^011 
fntcffing, ^.s^ JteQ^eim, n>egen a3ecbKc^enl be^ 
WmM «tf Onmb M Ibt 41 M 
Reetiil%«ft 39^ 68. It L niit4Ri4(n. 

S. 4250 (1867). 1858. ^d^tiler iDli(ftael, lebig, toon ffaujen-- 
bcrg, cuf Orunb b. Ärt. 271, 282 3- 3, Ärl. 294 
be» 6t«0.s9., «ct. 41 U9 e.«9. 

«uaSbutg 29|8 6& 9. III. Unt.-9ii(^ 

1859. Z^vatmev geonbarb, leb. lljetjgerge» 
fette oon ^rrieben (v. 15 3. 1147 l. 3 ) 
tocgcn Oerge^ M Cctrvge«. (ett.«9.*9. Itt 

314, 315, «rt. 41 m 3). 

>Bfil^tim 2113 68. ff. I. Unt.tSRi*ttT. 

1860. ^ettl Jtat Marina von (Srafling, 
^ s«. ^genborf, lod^e ffa^ atdfl aHl QcttfMn 

auf bem feg. ®5uboben ^mirebt, unb 

1861. ^elmbte^t ©eorg, Deren ©cljn, 
»eli^r angebltt^ nad) Iraunjtein geceiit ift, 
ttegen Serge^enS tti ^iebfla^ll «if tanb M 
«Xt 41 W 3 beö (g.=®. 

Dec^qenbovf '2m 68. ff. Unt.-SRi(^ttr. 

1862. Sap}f€t ;So^ann, Ub. ^Dtoateur laon 
of, auf ®ninb b. %xt. 314, 315 3. 2 bei 6t« 

.0., «rt. 41 3. 1 bd 
ö amber fl 30/3 68. ff. I. Unt.5!Ri^ter. 

•) Conl. 8.=^p.'m 18 3. 1481 (1868). U. Stc». 

1863. 90?artf)pl 3o^ann, ^anbarbeiter uon 
(Erlangen, auf Ovuub bei %it. 282 3. 1, 3 be« 
®t.>®.^8., %rt. 41 %bf. 3 bei «.«0. Mcgai 8(1» 

geVnä be« 'Eiebfla^«) 
^\urtb 30J3 1)8. ff. Unt.5a«Ml^ta. 

•) Cüid. «..*:p.-.«l. 90, 110 (1866). ©. »eh. 

1864. <^pänfttd^ Otto, m^eir. SBlttb iMit 
äBüriburg, auf ©tuuD ^ Krt. 330bci 6t«0.se., 

9lvt. 4U 3, 1 le^ e^. ÖJ. • 
tÜ&Tibm g 31/3 68. t. n. UnL^Slic^Ur. Digitized by Google 122 4 

..il865. Undlauh ^^einric^, 50 3. alt, leb. 
^)ienjlfii«^t »»Ml Oberfttbtn, iRaila, »elAer 

bcttelnb ^cruin;utlvetdKn pflegt, auf Orunb b«? 
«rt. 282 3. 2, 3 iii ®t.=®..Ö., %Kt. 41 «bf. 3 

«rcnaA '^üj;? 68. Jf. I. Unt..:Wrf)tfr. 

1866. maxi. Stitbccffobn oon Obing, 
«if 0mn» b. «vt. 282 B. 1 bei 6t*«.«e.f «vt 
41 «6f. 3 bd 6.««. 

Xt«ttttftdii 3t/3 68. jt in. 11itt.^i9ln. 

1867. fdihtx ^IWartin, Ifbtg, ton SBaUcr. 
flctn, ivcgen iBctiugiKrgc^enS auf ®runb b. Set. 
314, 315 S. 1 b« 6t>(8.=i5., Urt. 40 «bf. 2 
3. 1, «tt 41 bc« 

»•«awwBttl 31/9 68. S. ID. Iliit.4tb^ 

1868. ^rtcbrf^, CMu^ac^eT« 

gefcnc ocn ©<^oiibcrf in ©ilrtcmbcrö, (21 3. alt, 
atejß, f(^lanf, ^at fc^ioarte ^are, braune 'klugen/ 
hmfltn eifnmbuxt) auf ®niiib b. Vrt 282 g. 8 
b. ®t.=®.^©., «rt. 41 «6f. 3 hti (g.-.®. 
gürtb 2J4 68. «. Unt.=8Rt(itcr. 

1869. fittott nic^t Stnan aUat^ta^ ^eigt 
ber im 6.»gJ.=©l. 21 3. 1698 (1868) jur «tr^ 
^ftang anigeff^viebcne tDUUIectocfibc. 

tt«ff«tbtt«8 2/4 68. f. IL «»UW^tn. 

1870. ®<l^iii{d {Heribert, befftit Oei^ftung 

im G..^.=iBl. 7 3. 490 (1868) requinrt »urtf, 
ifi 29—30 ^ alt, nic^t 13RetK)ereefeae, fonbcm 
SHenfttnet^t unb nid^t twn Ooben^Aufen, jonbern 

ton ©obiuaen. 
ajlüncbcn r/^. 29/3 68. Ä. II. Unt.:9lt(^ten 

1871. ©elct 3ofe|>^, nic^t ©eiger, ^«fet 
bet im 6.=gJ.=©l. 17 *J. 1310 (1868) jur «er* 
^aftun(( au09ef<|r{cbeite ^Dl«nfim«^t «Ott OlbMts, 

SB.=?l 2Brucf. 
aRünc^eu t/3. 29/;5 Gö. Ä. II. Unt.riRic^tfr. 

1872. ^^äu^iet £ubti)ig, ^ienftfnec^t eon 
€<^ra^, ®em. Sßertai^, Sanbg. Sonthofen, toegen 
IBerge^cn« ber Unterfc^lagung j. ©c^. tti 3. Siegiu^ 

»on ^afent^al. (©f..®.=5B. Mrt. 294 
3. 2, (g..@. aCrt. 41 m\. 1, %xt. 4ü mi 2.) 

«empten 1/4 68. St. I. Unt.=J{tAifr. 

1873. ÜJJpbr 3o^- ^etnric^, tirtlergefeße 
von «5Wt (24 3. ort, 5« 7" gro§, ^at blonbe, 
etwa» fraufe Jpaare, cunbct^, cttua^ blaffea ©efic^t, 
^o^e Stiine, ^aigraue 'ilugen, trägt graue Zuit- 
ioppe mit grünem jhagen, bmniel OemOcib, itcitc 372ilit&mabe «iH loei|er ibrone, gibt f!c^ für etnen 
Solbaten bed 14. 3nf.::9ieg. ober ber ©amtStd« 
(Scmpagnif in Oltflnt^cn au8, ffl^rt aud^ eine filtere 
O.'iilitärmülje mit gelber Jtrone, ein neue« »om 
^ieflgen f. S.^St. au«gejleQte« ©anberbuc^ mit bem 
TMfa nacb ©adjfen, fprid)t auffadfnb rein beutf(!^, 
feil an einer ^anb G Ringer b^ben) wegen 33ers 
ge^en« be3 S)ieb)labl3 ouf ®runb b. 3lrt. 282 
3. 3 be« ©t. (5^. 99, m. 41 «bf. 3, m 40 
«bf. 2 3. 1 be« (£.5®.; bie enttt>enbeten @egen= 
fiSnbe flnb: 1 blanfibtoarjer Suctdfinrocf, 1 braun: 
grüne« leb. Portemonnaie mit gelber 6^ic|e mb 
l ÜJieffer mit gelber ^omj(^alc.*) 

^of lj4 68. «. Unt.59«i(^teT. •) Conf. «.s^QL 71 3. 3305 (1866). S. ÜKcb. 

1874. Sßauet (9le{flnö<fr) Subtoig eon 
^rnbrud, £anbg. SOiet^tad), »cgen ^iebfta^loer: 
gebend nac^ %xt. 41 %b\. 3 bei (S.«®.; berfelbe 
foll 1 Paar fd^nKirjrinbUibentc^ neufdMlp^fte 

{liefcl enttfenbft ^aben. 

t) e fl 8 c n b 0 r f 29/3 68. «. UnL-SRit^ter. 

1875. Stfpttl^atb ®coTfl bon 8aar ipcgm 

1>iebfto^ti9cr6re(^en3. 

Donautobrtb 5/4 68. tt. llnt«9H<^tct. 

1876. äßeifd 3o^ann, SDienfifnedjt von 
(Srfangen, ttegen Serge^enS bei ectrug;S auf ®runb 
b. «rt. 314, 315 3. 1, 2 bei «rt. 41 

9lbf. 3 beg 

gürt^ 31/3 68. St. Unt.=iRi(bter. 

1877. fStnbet 3o^ann ©eorg, SDienfl» 
fnet^t von @ül8^eim, £anbg. Uffen^eH »egcii 
<£!ieb|la^(t)erge^end. (Ict ' 282 3- 2 b. 6t.<9.4)., 

«rt. 41 bc3 e.=®. 

©üriburg 12/1 68. St. UnLsiRitbt«. 

1878. ^Ö^neibev 3ofe»>^, llJefegergfo^n 
oon ivegen SDiebjta^U ). &(^. bed Ü»e«getl 

ettanbint 31/8 68. Jt ID. 11iit4ti4ta; •) Cotf. 81 3 9759 (1867). Ote 8M. 

1879. ^übuet 3o^ann, !S)tenfirne(^t oon 
©auer^of, tRttnc^berg, (32 3. olt, «on 

mittlerer untcrfefetet Gtatur, runbem, rofI?em, bart^ 
lofem @tfuäit unb ((onben paaren) auf ®ninb 
b. «Et 816 3. 1 bei 6t.'®.*9.r «tt. 41 b. <S.«9.*) 

ftrona^ Mi t. XtiMUHtet. •) Coof. «.:^»BL 40 3. 2724 (1867). ^ SUb. Digitized by Google 1880. ®tie$Xet 3o^ann, «k^Ioffttgefeae 

öon i^o^enalt^eim, ©.-31. iJtörblinaen, tot^tn ^Ith-. 
fia^l« flem5§ 91rt. 282 fl. 2 M 

aRemminatn 4j4 G8. «. Unt.^Ä^t«. 

1881. SDIarf teilet 3o^ann, icb. ©t^noi)«^ 
tfinbUx »on €a<|)fcnram, fianbg. ^Ij, auf &vant) 

«it 282 kcl 6t.<»0.*«., «et 41 ket «.«O. 
»ctllcim 9^ 6a 1. 1. 1liii<KI4i(c 

1882. JNifnNUWt «nton, Sfenflfnec^t Don 

Utmemmm(<en, trürtB. O.^SI. ??ere8^eim, lücgen 
S)ubfla§lt)crae^i8 j. @(^. bei 3. JtümmciU eon 
Oon^ufen. (eft. 0.>9.fltt.282, 3. 1, 2, <S.:®. 

«rt. 41 5tbf. 3). 

S>onatt»»ct^ ^4 66. Jl. IL ttnURi^ter. 

9«« •fvafMfiite Hab p» m^aften t 

1883. ®^lau 3ofc)>^, 6<^neibcrle^rltng 
Don $immcl)labt, ^anbfl. (En^bt, am ö. 9locbr. 
1867 xotitn ^'iebfta^ia ?c. jur ®effi«giii|^a|te «cn 
3 9Jionat 15 iagen öoairt^itt.*^ 

8obr 913 68. «. BejirfögeriAt. 

*) CoaL 9^%^^ 15 ä. 1191 (im). Die »cb. 

1881. Sanfe« Sofep^, Sauerdfo^n ton 

imOmtf. ^fängnig verurt^eQt 
ettaxli»! 9^ 68. ft, 8qitfft0Rt(^t 

1885. Satftcttaiiec Ocorg, 19 3 alt, 

t^abrifarbciKT ccn Jppfcii öflnnr. 2^. 'M. Ftu-utte, 
juUfet in Äcmpten, am 13. d. 'JDi. n>eflen Äörpcv- 
Wetlf^ung ju 8tSg. ®ef5nflni§ omirt^ciU; bcrjelbc 
ifi unn Strofpclljugc tem näc^fl gelegenen 
f Söc jirf 8 peric^te eiii|ulte{ern. 

»emf)tcn Jt. ^iifSgchc^t. 

1886. ^ttiebel ?lnton, 42 % alt, leb. 
^ammeri'd^mtebgcieUe oon ÜTtinbel^eim, negrn '^itbt 
fkäß )tt einer Äftagnilfttali sciwItcUt 

«mgltatt 14/3 6& 4t «eiMIficiMt. 

1887. S8tr«t|»alet üubwtg, 38 qU, 
Wt^fir. ©djriftie^tr, ftüber ©cribent, caa ü^ni^en, 
am 28. 9luguft i\ 3- ^^ä*^- 6- Üfbr. I. ^. Irenen 
8<tnigiS K ju timonatl. (Slefängniß vevurtt^cUt; 
berfelbc ifi hl Me 9ef«iiigaM«fliitt Saxfeit gu 
liefern. ♦) 

~r) Coat «I«fM91- 21, 32 (1867>. ID. •123 

1888. ^Ddbnet ®forg, 27 df, Ifbiger 
iBRüßerflefeUe, luU^t bem Sememen na(^ StalU 
brenner (erntangett bei re<6teti «rmei) 
t)on Slrjbadi, iP tsrj, am 18. 35nncr I. ^^i. 
tocgen Uuterfc^lagung lu imonatt. <9efättani§ oer^ 
urt^ettt.*) 

aBeil^eim 5/3 68. Iktitliflni^t, 

•> OoDf. (MMBL 76, 8? (1867). C AM. 

1880. Ottlltr 3o^ann, (eb. Xofln^ aui 

t^icmoiteii, öflcrr. ©.-?(. ladjau in SBö^men, 
(30 3. «It, 59 öf^err. SoO grofe, unterfebt, bat 
faflfttttatteatine ^oare, prau< ^ugen, majtgclbafte 
Seltne, unter bem ( i n f e n i n n bacf e n ehi 
2)?uttermal) am 23. ^nner 1-3- »»egen l^icbj 
u. S3ru(^e8 ber Sanbcfoettpeifung )u 4 ^JJ^onat 
i 5 ^agcn @ef5ngnig oenirll^eUt; berfette ift in bk 
©efangcnanflalt Imberg )ii liefern.*) 
SBeiCcu 68. R. ükjirfagerit^t. 

•J Conl. (5.:«p.:8L 34 3. 2400 fl867). tt. SÜeb. 

189() Ärtiiv^tpincr 23oIfgan>i, cbemal. 

^äger Don ätdnfam, am 2. ^uli 0. 3- bej. 14. 

0. \0t9m 3ogbfNMO t« cistSg. Oefbignil 

terurt^eilt. 

'JUiinbiirc^ iv3ö. 8/3 fi8. ff. i^cjirf«(\cri(bt. 

18Ü1. SSebet Jpeinri(^. 38 ;3. alt, ^maer* 
gefdie von ®rogti:ttau, am 16. ^onnaT 1. 3- «oegen 
Unterf(^(agung )u l&Ülg. ^ftngni§ oerurtbeilt. *) 

eai)ccut^ 7i3 68. it. eqiittgfiUbt 

•) Goal «^t«. 6 3. 444 (1868). «tb. 

1892. ^nqetl aJii<^ael, 35 3 le^i^er 
©attlerv',cfeIlo plmi imfircben, am 1 l »^irbv. 1. 3- 
roegcu 'föi&evjebung ic. juc (Setäii,viiBftratc t'cn 
6 SRonalen 1 tag bcrutf^B.*) 

«D^finc^cn V3- 19/3 68. ft. OliiittflClidit. •) Cntf MI.-«> 48 3. 2268 (1866). Dte SUb^ 

180B. flM( 3»fe|»^, 9Beift9(T(1Ie l»on 

ro(^, ?«cd)tad>, (Y (5..;!. 51M. 81 3. 5751 

b. 3. 1867) am 1). Jänner b. 3. in contam. 
Megen IN«|per«crIe(^ung ju Bmonatt. <9efttngni§ 
Bcrurt^eilt. 

an fl neben rl^ 12/3 G8. Ä. i3f,)irr*i\aut)t. 

1894. Stauet ©ebaftian, Xitnftfiuc^t Don 
@ru(fing, l'anbg. (Srbing (40 3 alt, mittelgroß, 
bartlo#, bat braune ^aai., j^iauc v'liuicii, am 10. 
3&nner I. 3- toegen ^ieb)tabU {u 3monat(. ®e* 
fSngnig ocruTl^eilt; beifelbe ift in Ue ©efangen« 
Inftolt Saufen liefern, 
gceifing 13/3 68. It. «qitligiiii^ Digitized by Google 124 1896. (<S<|>nra<me(fla^I.) 3»H«(n ii. 

t. II. 4. l. 3^. trurbon tfr <IBivt^^iuittrce ©. '^h'm 
»on 9naanet2rieb, ^anbg. ÜBcU^eim enhsenbtt: 
dne f4fi«nft. fW- ^UMte mit €k|ti(§e, 
mit wei§ itnb griinm ©tflnen Befcljt, 2 pib. ®e« 
{<^närr, Ixi« eine 6 — 7 (5Qen, ta* anbete 8—9 
vBm iem%, cm crflerem ^ing em falber, an le^tmm 
ein gatt^tT Oaner. Ztaler u. ein bvaunt^ mit Silber 
cingefagtei l^tti, 6 >iolft. j^inaetrinfle, baruntfr 
cbi 6(^anflenring, 1 mit golb. ^IStt^en u. Tocigcn 
Steinen, 1 mit eintm ^J^urie unt rin v $ant vMif 
bem ^lattc^en, 3 fUb. ocrgolb. iüroc^en, 1 fi(b. 
eiegcljUtfc^tn, mit b«t 9u($fla6en A. W. gravirt, 
neb^ ®tQi!<4en bon jertroi^en ®;f(bnfiren. 
Qcitbcim 21/3 68. t- II. nnt.^9ii^trr. 

18%. Mnaitev «S^eorg, ©olbat De« f. 14 
3nf.*9iefl. »on leufd^ni^ (25 3. alt, 5' 4" 6"' 
(in|, fi^Dd(^li(^, bartio«, b<tt f(bn>aTge ^aare, niebere 
©tirne, blaue ^u,ifn) ifi bcfertirt, »oDe auf*ie 
arif(en unb an bol bejcicbnttc dtegtment geiiefert 
•vcrocn« 

ZeKf4«i» 23}3 68. t. BciMnant. 

1897. Sllmmetet 3ofep^, 1?^- 5?cvbpe(^tcr 
ton 9laSin, SB.«*. "Deggenborf, iß bet Unterfi^la^ 
pung itoeirr Übten brineienb oerMUbtitt mi neüt 
fterfelbe, foQ« er al£ Janbftrci6er aufgeßtlffen rotxi 
ben foOte, flfm5§ tlrt. 293, 294 1, 2 b<8 
©t.'.®..©.. %rt. 40 m- 2 3. 1. Ärt. 41 «bf. 
1, 3 b. (5.=®. unter ©elebrung fiter boÄ 5}«- 
f(^tt)«rbcre6t f.rbaftet u. ^xt^tx geUefert trerbeti. — 
5)ie eine U^r ift eine jTOeiacbiufi^c, \\lb ©pinbel- 
Ubt; bad Sugere ®ebSu{e ^at rficfmSTtd einen 
$ernf(^il.i? mit ftlb. Stiften am ^Lititi-, baä Bifff^^ 
blatt ift tt>ei§ emaiUirt, ^at röm. Ziffer unb jeigt 
einen Flamen, an berfclben ift eine nutfingene i^ette 
mit jlSblemem ©cblüfffl, beffen UmlSufer gebro(f)en 
unb rcoran toi (e^te ®lieb gegen bie Ubr ju oon 
Qtfenbrabt ifl; bie jnxitc U^r iji eine glatte einge« 
bSuftiif ©pinbflubr mit weitem ""^ 
röm. 3^ffern, bad Biffnblatt ift am 6{^lüfiiElIo<^ 
eüoaf auigifprengt unb ber ^p\tn an ber 
etn>ad gelStbet, ein Qen)5^n(td);v Sta^If<^lflffct ift 
mit gclbfcib. S5nb<^ baran btjcftigt. 

^a«fau 19p 6«. «. Unt.:SRi(^trt. 

1898. Raiiet Ü}a(^ael, leb. ©(bmicbgeieae 
von Stott^Inrilnller, meiner hmä^ Mefigcr. (Srf. 
tom 11. t W. Treben C^t&gerei in contnm. ju 
2nu>natl. ©efängnig oeruTt^Ut »urb«, tooüt, \<iü» 
CT ^cflcgen nk|t bcn (Sinfjprni^ aimcOen foOte, M^uf« 
Stra^oOingl in ba« nScfcfi gelegene SBejirfi^cwiAt?; 
gefdngiril dngdiefert tpcrben, erßertn üjaUd abcc b«{fen (5inf)»nifl$ianmdbimg f^bKitlgll ^ 

jietbeilt trovben. 
^farrfivdien 2613 6a ff. 5Rf»irr«<<fTi*t. 

1899. %ait 3o^ann «ni euigba(^, Sanbg. 
gl. 'Jtam., (fte^t Vitfang» Ux 20cr 3a$re, oi 
einem Singer fehlen ein ob« >n>«i ©lieber) hjdd^er 
mebterer iBetrufl9b<>"^tui*9t" verbfiii^tifl ift, tooUc 
auijgemittelt, fadS er ficb befd^SftigunggtoS ^r«m> 
treibt, aufg'firiffen, unb unter ^le^rung flitr ttt 
*{^<f({m\'rbfret^t bieber geliefert loerbfn. •) 

Oifiinburc^ 26/.3 68. , St. Unt.-.9fti(btn. 

•) Conf. LS.=^.'m 15 3. 1154 (18683. f. 

1900. (aSoficitdiebftal^l«) bec ^ia^ 
vom 1^)16. b. VR. renAe bem aRv^g^t %. 

in ©vtcngau ein jiemlic^ neue«, grün an^if: 
[tricbened (og. ^ » e i A e r 19 & gc l e n , auf toelc^ 
fid) mebrfte mit bmnlbnnnem 9Acv fitciy^gcnCr 
ctttKtd fcbabbafte INffCtt befanbcn unb t»cld>c^ mit 
et» 01$ )u (uq^m, altem S^ri^Uber oecfeben MU, 
entumibct Um SpS^ nirb erfw^t 
neidcim 27J8 68. «. L Unt*ttii|ttt. 

1901 (:Oiebta^I an ®e» te.) «m »ciA 

beä 1."^» b. "Sl gegen 10 Ubr njurbe fccm SBtrt^ 
tneditX^umer in ^autetba4}, ®er. i^retfing ent 
n^enbet: 1 {Iattttt<bc"<v WanteC nit ^agen oiw 
fcb»arjem <\ef(t>lagenem Sammt unb fitb. ©(^tie§f 
mit 4 3>^'ölfcrtnö(>fcn, 1 grüntuc^ncr ^f^od mit 
18 flK. biiMbfi(logtncii tbOi^tn, 1 grlntiKbmcr, 
fafi neuer 6<>enfer mit 18 betto Än5j>fcn, 1 fafl 
neue f(^tt>ar)M>. ^ofe mit 4 3n'onjigerrn5pfen, 1 iltm 
fdiwarjld». ^ofe, 1 Ctiiben (3opt>e) »on faffecbrann. 
tuitit mit fcbujarjtMu umgef^lajienem ©ammtfragen 
u. StüdenftbUifc, boar beil. 1 1^ fl.« boruiUer 2 ^oppd» 
«ereinAbaler, 10 bopr. tbobr mit lern Vlaiio« 
bilbe, 35 SBerein^tbakr 2 X cppcigulben , mebrm 

1 fl. s St. , u. 2 je^nerbanfnoten u. S^ciboBÖnit- 

Um epVte toirb rrfmbt. 
9ytifisg 2Sß 68. ü VMM^ 

1902. üStU^akl M Mft le.) «m 19. 

b. 9R. 'ÄbenbiS njurbe aui ber ^ammerft^miftt 
bed itb- Sapper ^ittiiSlingen ein betrag 
oon bfit. 300 iObligatioii btf ^.«NbM 
1860 fammt Coupon« .Ur. 42,252, 1 S)armft5bter« 
©anlnotc, 8 ©«bferrpOen a 10 fi., 12—15 ihrcnen^ 
tbalcr, 1 IDoppclt^lcr, 4 ntcbnUnb. fl., jftei 2 fL^ St., 
n batir. ,;^raufntbaler, ;itt>et 17| ^^r.=6t., 2 toürtemb. 
'i^utaten, 1 ^oppclfriebcic^Sb'or, 50—60 fl., bor« 
unter xMt t%nt. 6etbfer, 10 fl. in OivfibWr 

2 Stollen cftcrr Äupferfreiijcr a l fl., 1 fl. ''fr. 
SUbertrcu|er, ein iK> ShtnytXi^U, 2 dfeau emaiUirtt Digitized by G()^ •81 Umidm, 1 CMIA^MM «Ht einigen ^uOcii in 

folMm 6»'4fern u. ®rofd)fii) culrcenbff. 

Um nrfib mit Um Btmtxttn crfuc^t, 

ber SMrB feine IHeibnnfl , Ue l^todfe aiii 

Uttfl(b[ei4|ttm fofl. (Srabljeup beffai^ ||fiai OUtg, 

ftaxf jfrriffen 311 ^oben fd^int. 

. ©onauwSrtfj 26M G8. ft. Unt.^iRirfit«. 

1908. ii^Ui^ä\^Uatti&tlb m.) 12. 
nmrkn basier tm 9llofeT«<0aft^ufe eine 
coicirte ^>ofe mit (grauen ©tretfen neSfi 40— 50fl. 
hm (3 l^rcul. l^r., ein 3 i fl , 2 fl., 1 fi.; i fl.>6t. :c.), 
unb im ^^itrlrnftier*® anrufe eine braune ^i>\<, 
4 fl. 30 tr., in »ler t fl.»6t. u. 6e<^fern, 1 Saum^ 
UoOcnci 6(^nu|>ftud} mit ^tlbtn Blumen (ntwenl)>'t. 
eeilNMll ^Qtaiif einen Muerifc^ geReibeten iBurfd^en, 
mit eintm ©c^nurbärtc^n, tDcl(^ jjHb, knöpfe 
3anfer u. (Milet ^ütte ; bf rf elbe ift in ^> i 1 1 n a fcf i *Kuf • 
^aufe, Ütfl. SleflenÄburgju J^aufe, bientc In jüngfterätit 
bei Sauer 6eb. Jtriffltr in % Ib u r g , i^bg. Straubing), 
unb bat im t>or. ^abtc trcc^tn llicbflabl* in Umber^t 
eine 5 mcnatl. t^tfäiu^nifef^tafe abgebüßt. 

Um @p5^t unb ißci^aftunjj biefc« Surfd^n flf' 
mS§ 5lrt. U %h\. 3 bei (S.=W. ix>irb erjuc^t 

Panb«but 27/3 6H. «. III. UttUüiidjt«. 

1^ (SSerbaf teter 93etni<)er.) 
9tm 21. l. ÜJ^. touxtt in "Jiörtlingtii btv ans 
dcbli^e ^oflcrpebient 'Kufluft Sed er aud Soblenj 
tofgcn "Pctrufli ret^aftet, itelcbcr rceber ©ubfififnj'- 
mittel nocb VegitimattoniSpapirrc be(a| unb fid) i(^on 
Unsere B^it in 8at^ unb namcntlit^ in Sam« 
bcrc^, ^al^reutf) u. llJüni^tn, ^»cbft toabr- 
f(^iiUic^ beruft ttuftAbruna »on Öcbninbtleien 
bonmoetriikn btrfdic fib fl^ für cfaicn pfcug. 
Offiiift (Suflen B. ©ommerlatt auf reifte aut^ 
unter ben 9iamen ». ^caulteu, o. Xrol^au u. 
f^vmct^i, trag bei fdner Qir^unA Uniform, 
anfiebtta^ bie cin«# preuft. ^^cf^btamten (buufelblauen 
tBoffenro(t mit rot^em ^ogen, graue ^o(e mit 
f0t^ Reifen, bntitlbteiic 'tt^rmmfl^ mit 
breiten rot^fn ©treifen, lirgen unb bunWflrauen 
$aletot), ijt beii. 2Ö ^. o., {(^nl, ^t graue 
Vugen, blonbe {^nc n. CM^mM i Hen n. uHb» 
(S^cfid.t — ©oUte b<r ©ejei(^nete irfltnbwo ftiaf« 
bare J^anbiun^en oerübt ^fobcn, fo »irb »m geeignete 
aWtt^ilung cT)u(^t. 
f>en«n»brt| 8<V8 6&. 9. Unt*W4ta. 

1906. %o^hauet Sobann. SN i^irfi^au 

im gebr. b- 3 ©ädertf^rling, n>elcbfT fi* 
fir 3o^ann ^o^baucr auS ^Uenftabt ausgab, 
unb % ^|re lang M «iMm 8Mff in ber ^jj^ntcts 

fhraffe m ^{firnbcrg rtmrbeitft baten moDte, 
). e«^, Ui ß. mibflunn eine» ^rug oeräbt} biefcr (beil. 16 3- ^ r"^* 

f(bn)i(bllä^, ^ i» ^(fi^tt rnib ftaf bcn VmM 
©cmmerfproffen) woQe auSflcntlttelt unb fclM 
g^erionaioer^tni^ an^ mi^beiU »erben. 
Vmberg 26^ 68. 1. 1* tbUHMtc* 

1906. ©eorg, 23 3. alt, 6(^ieinerge« 

ff He ton bift, ^)<ferteur, ifl aufzugreifen unb on 
iai f. 9. 3nf. JReg. in aBüt^burg objuliefeni. 
S d) tc { i n f u r t 2äp 68. Stabtmagi^at. •) Cnnf. (V.:<p.-.!PI. 12 B. 621 flS67). t. SReb. 

1907. (ftuff^eftrfffeite ^eQenflänbe.) 
6ei einer bei bem (^(U^cbubeitSbieb, ^du^ler $ra»| 

9««! 1ln|«iigruber inRimbaib» (SflflM* 

felben, frflb<T in i^fißing bei 3Jlflblborf, tergr» 
nommeiten ^ulfu(bung mürben meggenommen : 
1 feinet Sdntttc^ mit €1^4^ Hfc^ 4 ^MbHk^ir 
mit M. H. Totb vifmrrft unb 1 $aar n)ei|e OaaiK 
woai'tTüm)>fc mit F. ä. rot^ eingemertt. 

Um Crmttthtng ber tigcrtb i mec Uefer tM^ 
f(beinli(i gefto^tenen (Sffeften tttrb erfu(^t. 
■IBafferbutg 30/3 68. ». H. Unt.^SRidttfr. 

1908. aSaflner S^bann (beil. 35 3. alt, 
5' 10" gropj lüiaurer unb ©c^lrmflicffr »on Jrems 
binflcn, "JlSrblingen, ^ btm ©djirmmat^« 
grifbridj ^cfjmann »cn ba 14 jRtflenfcbirme 
unterid)lagen unb reijl mit Ui Sedieren ^affe 
unb 8i)en)f4^eine n)a^rf<^ein(id^ in fBfirtem* 
bcrfl umber. Um ©i^'tic rjjd^ ben Siegen ((binnen 
unb ^eg<timationdtoapieren unb Slufgreifung brS, k. 
aSagner «rirb eifn^. (Ibt 299, 294 Vi Q^« 
(«. iB., ?lTt. 40, 41 bei «.»•••) 

ff i 6 fj S 1 1 WOß 68. ». I. Unt.^{m(btfr. 

') C«nf. 19 3. 1527 (1868.J t>. «th. 

1909 (^ntweubunq an WHUtäT^ffef- 
ten.) 3"n"balb ber lebtterfloffenfn 9 'iVonate 
würben auf bte§f. TOonturmagaiin mittelfi ®n» 
brutbe* 48 nni^, maft^ingen&bte, blantucbene ^ofen, 
beil. 260 fl. tt>rrtb, entmenb^; um @p&it nnb 
fa<bbiettK(^ gittl|iifKttOeM «MI. 

«ftncben :K))3 la. a 2. 9Rf.4llg. 

1910. (»ettufjer.) ^tm 16. L gjj. njurbe auf 
bem 0(bfeninarfte^$cile«rt.ttt^, Mfiiein, 
ein 9aucr beim Umuci^ftfn «on 1 fü9U4n 
gegen ''IJrcugcntbiUr um 36 f[. betrogen; bei 8e» 
träger foU in ben 20i:r ^a^rtn fteben,' )iemUd^ g]n| 
nnb nnterfebt fein, batte fdjnj^rjlicben ©(bnurbatt 
unb rpjT aiit u. jnmr mit runbfm, fd)n.iar^em, rotb 
gefüttertem ^te, fd)»är)li<bem Stode u. Entleibe 
bcHeibtt mb trug eine Uml^ngtafdye an dneii 
dlieuML Um ©p^^ M fl^a^t. Digitized by Google IM , WT 1911. («ufgtfftttidene «irt^«s 

lH(t>c.) 3lm 30. aWär^ L 3. 9ta<binittag« njurbf 
unterhalb itt ^ifHöfn (Jtfenbabnbrücfe in finem am 
w^tcn SDonauuffr btftntilic^en Sllttoaffer bie 2«i*e 
eine« ca. 2—3 eo(|en alten tvritllf^ JHmbe« 
oufgefunttn; bagfelb« tnig auf bcm ein 
»eil ge^acfelteä unb «in rot^p«:|cnc8 |>iu^en, an 
It^Uxtm btftnbet fii^ mit Mauer Solle bun^jogencr 
tM. ©citcr toar baJftlbe mit einem h)«i§cn 
^emtc^en unb ^ä.idjen oon nxigim ^Jique Wkibct 
unb in ber tnoM^eornb mit «iner Hau unb tot^ 
fleflitterten S^abtlbinbf mit 2 Blauen Ü\inbdH'ii mn 
bunben, ferner tsat bte Mite in eine totiffe geflidtc 
©inbcl, einen {«ftooOciien , ca. f ^ baUenbrn 
Aleif, in ein alte« roeifee« Züd^tl, einen tvei^Ieinencn 
ifkd unb in bic^älfte eine» ©dpurjej oon fd^ioatjem 
SRccinoieiifle etngeipMelt «nb fanb fi(^ bei berfelbcn 
au(b ein au« einem inci^Ietnenen glede gemalter 
unb mit feu4)tciivtt>fi6eniü»btei8c gefüOter e<^nuaer 
«or. f>o ein SRotb faiMcitt etf^cittt, »irb um 
fcrgf.<i(tige ptSlft iinb fo^bknl^c arntt^cibtn^en 
erfuc^t. 

KegenSbutg 114 68. 9. I. Unu-3ii(ftt 

1912. (®eIMIe(tal^L) (Sb ring bei 

3Wflblborf teurben in ber Jiac^t ^um 24. 0. 
mittelfl (ginbrui^ea übet 1000 fl., bcfUbenb «u« 
ftronenc, j^^auen«, ^nfen« unb QneInMbalern in 

2 Sßett 3ttiUd)fäcfdii'u, lu^vcn fai? eine ^cUer mit 
braunem @treit(^en, ba« anbere bunfler, ein britte« 
wa »eifeer Seinpjanb gemadjt xfl. — Um Sp^t 
toirb erfuc^t. 
SEJafferburft 4j4 68. St. II. Unt.sKi<btct. 

1913. ®tQpp ^eincit^ unb 

191L 9vc>|Mi ^oretieo, jMmerfe^ieute 

tton Ißattenbac^, BM. ^ranfent^ol, »oQen au8» 
Semittelt u. baräbec befragt n>erben, ob u. toie lange fie 
in fyolge ber «m Conntag bcn 1. ». ÜR. im aOBirtb«' 
baufe ju ©ün^fofcn, i;anbg. ^anb«^ut, i^nen 
»iberfabctnea tU^i^anblungen arbeitsunfähig ge- 
tmAm fbib unb ob fie ^trafantrag fUtten? 
( Sanbl|nta^6& ft. m. Ibit.«i#(c 

1915. ^fau« Xbotna«, 43 % ah. «ifirflem 
binber au« Sü^fenbarbt, »firtb. ^rb, »elcber 

als ^oufirbönMer in ©a^ern umberreifen foQ, 
tooUe unter ^(iMu^me feiner ScgitimatioitSpopierc 
biebtr gctoiefcn werben, um jeugfdbafttii in einer 
mit ^ft oerbunbenen Unterfucbung Mrnommen ju 
}Mrben. 

' JRiebtinficn RR. St. württ. Oberanit«>itri*t. 

Itnt (Kcnttttittua mtb^^8etanutaabe 

fmien toitb erf u4>t: 

^1916. ^vombet^et ©arbara, ^Sölbncr«- 
totbttr oon QJolbent, dkmcinbc ^flttenbfcn, £aab0. 8ttnbHttt; faOi biefelbe in feinem tAmfit ift, fo 
ifl fie Mfgen 2 Sergeben bd tktruae« acm£p WeL 
41 W>1 3 bü M. m Mbaftm. 

?anb8but 2413 68. . t. ID. VULOa^ 

1917. ^aunbel 3ofepb, 1:a.-(i5&ncr am 
©tabel bei ^eriieben, ©.=81. geu^tnjanßen. 

fflünbur« 2'>j3 68. 9. Unt.^Dticbter. 

1918. SftMf £eonbarbt, ^(bneibergefeae »on 
«Itborf, ber au<b mit dnem Uriauilyal bei 1 12. 
3nf.:9{eg. reifte, tocgin !Did{labli. 

'Jl mb f r c^ 23J3 6& f. I. 1llli4ti4tir. 

1919. ^D^ncr Sodann, Ste^mum imk 

Söpfenborf, al« ^euge, 
8«9feutb 2213 68. 9. nnt^atn^K. 

1980. I^ippolb 3 ob an n, 1)ienflfne(bt oon 
8iasf<b«nbcr«|, Sonbg. Slmflabt a|«.*) 

fi^inb« beim 24/3 68. t. Untimitcr. 

«) Conf. MMH. 3« 3: 1630 (1866). f)u Rcb. 

1921. Ck^toatl Kranit (21 3. alt, mittel* 

9T0§, unterfett, bat fcbrrarjbraunc ^aare, flraiie 
Äugen, gto|c 9lafe) Dienfitnecbt oon (Serien, Übg. 
Silfbibttrg; foltt beifclbe bicnftlod ifi, ifi er megcn 
^ioKtabri^cr.ieben« gern«! «rt. 41 «bf. 3 b. 6.*«. 
)u oerbaften.*) 
«aTtb«bnt 20J3 «8. St. III. Unt.:3li(bter. 

•) Conf. (S. -PI. 99, 102 (1866). Z. m. 

1922. ig»ptfcl>I 3afob, »el&er in Ober-- ober 
Üüeberoiebba(b, l^anbg. ^ingolfing, ju ^ufe usb 
g. 3. in ober ba eangen^reifinfi att 'SRIH^ 
fnecbt in 'Srbeit fein foll ; berfelbe flanb im ocrigcn 
3abc< bei bcm @&lbner töartl. ^ofer oon %(bbocf 
bei Saobi^ «tt ihie^t hn IDtenDt 

SftnbBbnt 2S/3 68. «.in. «nttM^. 

1928w mu^^^tnb 3 ofcvl, «ifcnba^natbeitcr 

oon @<biDain«paint, jule^t in @|lin{^, Jaiibg. 
'^kppenl^im, ald iSejcbulbigter toegen ^rugoec- 
gebend; at6 Oogont iß er )u «ecbaftcn unb bit^ 

JU liefern. •) 

tti^Ü&tt 2(>13 68. 9.U. UoLmitlBt. : Ooaf; OaIMH. 88, 57, 7b (1867). , D. gtfbw 

1924. :^anbäiifer Äarl, ÄaminfcbrcrgefeÜe 
diii öa^rcutb; berfelbe foU fitb nodj feinet ju 
Anfang 35nncr l. 3. erfolgten Entfernung au« 
£51} juerft iiacb ^Dlünd^en unb bann in bie 
©egenb oon 3Jcfenbeim begeben boben, 

Säcil^ctm 21/3 68. «. L ttnt<9U<bttt. Digitized by Google 127 1925. Stltin mUUn», goMtabritcv toxi 
fM^IHMitn, e.««. jtdfMlfawtnn, all 3eiiae. 

8a9cciit| 230 68. * IL 

1926. 3<Ulbcc 3o9anii, ^olj^SnbUr »«n 

fficil^eim, dS Beuge. — Cr. M. I. 179. 

SRäiK^cn 24i3 6& «.0. UaUKic^tcr. 

1927. Äanj 3ofcc^, If biger ©c&n.iberflefeae 
»on 9lanunßen, ^. %. j(i[{ingen, al^ !iBefcbulHgter. 

StBürjbura 24j3 Bö. Jf. Uul.:i)U(^Ur. 

1928. Ätöfl 3o^ann, teb. ec^neibfrgefeOe 

«II6I(«T8 27)3 «a. IL 1. 1liit.-Ki«ct. 

1929. ®d)roff Sa bette, Kellnerin üon 
^Mgtnflcn, O -M. (Sllttjangfii, in legtet Seit in 
aßieibac^, be^ufd jeuöi(^a|tli(^er SBttne^mune. — 

M. 95. 1930. ^U^tl Snton, 2)ienflfnc<!^t bon ^n« 
folflen •) 

ftaufbeuren 24J3 f>8. .Ä. S8qirWamt. 

•) Conf. 6,^^..iöl. 34, 82 fl867). t>. SReb. 

1931. ^eiHn^et gcan} Xaoer, SHenß< 
Mt Mit 4Hrf((irrg, :S<n(U>B«f. 

@ttau6tnfl 19i3 68. IT. A ItniiW^lK. 

1932. &loo Clement, (eb. Wamtv MR 
^artt, ®er. iöaffcrburg, aU 8cf(^>ulWftter. 

Oaf fcTbvtfl 2413 68. IL I. OlltsRi^ 

1933. Sßetiter Subtoig, ^ienfUnec^t unb 
^äcferiMcbn t>on ^cijcttttft, all Oeft^ulbigter. 

%iiba<S) 25/3 68. ft. Unt.9ti<^tet. 

1934. »autttti^läaet ^o^. e^rifiian, 
$5fner()efene «on Sa^reut^, toegen Qerge^end be< 

^^iebfla^I«. . . 

i8ai>rtutb 2613 68, 8, llnt.:3litbter. 

1935. 9^htt ^aul, ^rgefeOe oon Unter« 
4Blttk«|«l« 2i9är^ IL «ntiKI^ Silcmff. 1986. fB«nataartnet (Meorg Mn ^itf. 

6..^.=SI. 17 B. 1316 (1868) 

1987. ^ttenf of et 3 o f e p Mo« 6t^terling. 

17 3. 1316 (1868). 

198a. Q^eifrett 3ofe|)Mon SRucfer^rieb. 

81 3. 5713 (1867). 

1939. (Btanbh Xaoer oon ^merbtngen. 

«.•^.«l. 76 3. 5296 (18G7). 
. „ „ 15 3. 1166 (1808). 

19A0. SUtOer 'P^ic^ael oon «Pfaffenhofen. 

22 3. 1740 (1868). 

NB. Xierftlbf macfitt am 30. ^Dlärj ü)Jcr,ivnö U^r 
mit feinen sub. 1739, 1741, 1742 I. 3. bejcit^netcn ®c= 
noflen ju ®imt>affin9, ®er. *Koo«burg, einen 3>tcb; 
^Monfiu^, touibc l^icbci ngiiffcn, »fi^tcnb bic )ic|(ttcn 

fWWHIfIti 

19ftl. 3A<|er Safob oon DtepolbÄ^fen. 

(L-^äBL 20 3. 1588 (1868). 

1942. finpft ®eoTe oon ^ic^ac^. 

(5.=?.=S9I. 18 3. 1455 (1868). 

1943. ftaftenmitUet oranj oon ^tc^ac^. 

1S.>9.>«. 18 B- 1^ (1868). 

1944. S^Mlet ßarl con IRaimlingien. 

6..^.:33l. 16 3. 1207 (1868). 

11M6. (BattntK ^ofe))^ oon <Sg(fing. 

20 B. 1631 (1868). 1946. i&ätijia3ofet>^ volgo ^{»i^tcotj^ 
oon OfalfeHn*. 

(S.^$.'ei.28, 55, 78 3. 1929, 3597, 6498 (1887). 

1947. ^Pllfta^ ©eorg t>on ^lunbad). 

6.-.^.=33l. 20 3. 1575 (1868). 

1948. &ttpiet 3o^ann Oon £eimgrub<n. 

«.»qj.4K. 85 8. 6003 (1887).^ 

«) Oonf. 0.^9.4». 10 S. 747 (1868). «. 

1919. ^tpbfl Sofeph omi Ma^ 

C'|P.*«I. 2 3. 110 (1868). 

19M. 4^ISI#lliaiin Sodann 0. 9{d($en^II. 

17 3. 1327 (1868). 

1951. fßo^fbautt ^einr. m 0erb. oon 
9«nterB. 18 3> 1461 (1868). 

1962. ^o^mümm Subtoig oon eimmeifi 
Mcn. MMK» i6 B. 1169 (1868). 

1958. WlUnbev 3Df. ^nton oon 9Rartin6> 

jelL 6..5p.^g3l. 91 3. 4187 (1866). 

1954. Säger 3aCob oon fie^fiabt. 

C4L«W. 14, 16 3. 1033, 1229 (1868). 

1966. fSnttatb %nhvta» oon i^arUbcrg. 

14» 16 3. 1084» 1229 (1868).«) «) Coni. 76 8. 8626 (1866). SD. m. Digitized by Google IM Mllllii Sodann «m Vh^n^^urg. 

(^.'^.'81 20 3. 1600 (1868). 

1967. 9^ib 3of(p^ von miifi. 

6..*.*öt. 31 3. 2151 (1ÖÖ7). 
, . . 20 a ISTO (1868). 

196& 0l»f<|> ^ n t 0 n von SBcmbing. 

6.^<ß.=Ü^l. 89 3. 6397 (1867). 

Hantenlianiwet 3o^ann ^Up. ton 
eattmdns. C.s$^ 11 3. 839 (1868). 

1M0. igkifeteami 9t\nt\(^ «. 1Rilcitfb«rf. 

19 3. 1645 (1868). 1981. fltelM^ 3ofe)>« M* «dlcliih 

C.'94M. 96 S (1869). 

1968. 9teiUUt Vctrr von ^pai). 

C»^.>iJl. 66 3. 4571 (1867). 
. , „ 10 3- 759 (1868). 

1968. SebnietI 3ofep^ oon Siebersbach. 

(E.=^.:^Pl. 19 3. 1541 (1868). 

1964 ^ipeUu^ 3o^. SWart- ». 3pP<«Wm. 

11, 81 3- 450, 3756 (1866). 

1966. ^wtatafi^ 3o(ep^ m 

C.*ip.«8l. 21 3* 1704 (1868). ^lphabfttrd)t IlfrapituUition •«traf tstcr 9k. 9. 

SB au er • 
Sbautt 2nbiPig . 

Saunti^artner 9^. 
0. ii3e«ulieu . . 
Setfer Vugufi . . 
Senber 3o^. 9eei9 

»e«i ag^j^ • . 

0t(ct ^Rortht . « 
»tenttr 3of. IiltOII 
9ofA Vnton . . 
9ttTtttrb VnVr. . 

{Oann^Sufer Xatl 
S)ettl Jlat^na . 
(Shtx $aut . . . 
GgUu 3o[ep^ . . 
engel^arb 3ofep^ 
galf 3o^nn . . 
$a((cn{iein SrUbr. 
§aiflenauer ©eorg 
§i(^tl %nton. . . 
^romberget 
^umetti . . . 
irartner ^D\tp\i . 
®aul .... 
®eier J^fs"??^ • • 
©eiger ^oitp^) . 

(Beorg . . . 
fhronb^ 3£at>er 
(BrSpp ^oTOt^ca . 
(Btipp ^nr{<^ . 
®riefeler Sc'tia"" 
£afelmann ^nvi(| 

^Ottimann ^^^ntt 

ebcitfiTeit M 1861 
1907 

1889 
1874 
1894 

1936 
1904 
1904 

1877 
1893 
1867 

1953 

1958 

1955 

1924 

1860 

1935 

1883 

1923 

1899 

1868 

1885 

1930 

1916 

1904 

1945 

1857 

1871 

1871 

1906 

1939 

1914 

1913 

1880 

i960' 

1917 

1950 

1890 
1854 ^ebcnflceit $auline 

.^r^flmbretbt ffltorg 
^ elmftriet, Baronin 
^ärlng 3ofep^ . 
^Ztidfi 3afol> • . 
J^ilbner 3o^ann . 
^flttenfofer 3of. 
^offmann ^nibt. 
^o^mann Subtotg 
^orntafc^ ^o\tp^ 
3anber 3"^^'^« 
.^äflerSafob . 
.Jäger 3fltoB . 
3n9err 3Ri<^. . 
3o^ner @eorg 
Äanj 3o(ep^ . 
Jtapper 3ßl^tm 
Äarl .... 
JtaOenmflüer 
Stci'\\tt anid^ael 
ftaiferauer ^ilnton 
ftlein S^ifolau« 
Äloo (Clement . 

j^nauer ©eorg 
Anon >)R0tl^ 
J(norr ®eorg . 
AröK 3»^i>n . 

^anfe« 3ofep^ 
^autca^amntcr 30^ 1855 2auteiif^Iftt«r3«^C(r. 1984 

l'eonb arb ®e»rg . . . 1875 

^ippolb 3o^nn . . . 1920 

8«((fttt(t 3o|«m . . 1905 

■iUUrrrciter 3c^. . . 1881 

ilRart^ol 3o^nn . . 1863 

SRAUcr . . . 1940 SR, 1872 

1861 
1855 
1946 

1922 
1879 
1937 

1908 
1952 
1965 
1926 
1941 
1954 
1892 
1888 
1927 
1862 
1854 
1943 
1898 
1882 
1925 
1932 
1869 
1896 
1869 
1942 
1928 
1948 
1884 
1959 9]lto^r 3o^. ^wsiäi 
iRcu«er 9dcr . 

$onIra^ (Scorg 
^o(^ntT 30^« 

•VroSft 3oKp^ . 
atcifinjer gr. 3t, 
gteiftnger StttlDig 
jRtmmerf r ^o\tpif 
SRuf Seon^rb . 
Scbmib ^krt 
6(bmib Sof«!'^ 
©c^mib Staxl . 
©c^nelber ^o\tp^ 
©(^röbl 3ofep^ 
®<broff i^arbara 
©c^uler 5lit(hoel 
©c^tpar^ g'^anj 
©eiber t 3ofep| 
to. ©ommerlatt 
@pan(u(^ OtM 
©pifeerrot^ . 
©tabUr Staxl . 
Streit . . . 
©triebel .;nton 
irauuer fieon^rb 
b. Xrottan 
Un glaub ^etnrit^ 
'i3og(bauer ^einr, 

09 HCT Solana 
®ebet ^^inri* 
ÜBeiniietl ^{ofy 
99tif«f 3o^aim 
ffier ne r Subrolg 
SDiillerer 3o^ann . 
fB{<it^otet SublolQ 
3legler Äarl . . 
3ipeUttl 3»^. a». (fogcn 1873 

1962 

1915 

1947 

1919 

1949 

1931 

1874 

1897 

1918 

1870 

1957 

1866 

1878 

1857 

1929 

1858 

1921 

1938 

1904 

1864 

1946 

1856 

1854 

1886 

1859 

1904 

1865 

1951 

1908 

1891 

1963 

1876 

1938 

1956 

1887 

1944 

1964 Digitized by G() Hm. SftiM^» ben 11. 3l|>rU 1868. 

Jlaijtr. €cntral-|Joüjti-Patt •mMltgcftca m tet t. t. 9«Ulti>XiTttlion münden unter OlctMfMt t. ClMtltttofPcilai tk Vvfmtm tat OnBIfaillnlKngen crioiot uneni^di(i(() unb itnb foltfit pcrtofra n bie Mcbollini bd bm^rifdoi «crU|tUi|c #tft<icfe^c. 

anbete ^eftimmung getroffen tfk. 1966. ©ßloff goretu, bie§f. Solbat unb 
JtammmadjfrgejfUc Bon Äulmbac^ (25 ^. alt, 5' 
8" 11"' flTO§, ^at blonbe {loarc, niebcre ©lirne, 
(raune 9(ugtn, (Sngltc^ gefunbfärbigeB ©cRc^t, 
TUnbfS .ßinii, Hinflug con sBadenbarl), treldier am 
27. c. a}l ?Ibcnb« flog tcm b«ef<9e" Spital« 
flü(f)ti,l flinfl, ift »ffltn ißergf^cnÄ b«* Xiebftn^lÄ 
(©t..®.-©. m. 271, 282 3. 1), niilit. 
gebtni ber Unterfc^lagung unb ^iebjta^tö am 
ffamcTabenetgrnt^um, bann ^fctlion 487 3- 1« 
498 b. r(t>. 'i) '-^.^ )tt Bcc^flat «nb »«(Uct> 
»a^rt einiuliefem. 

ettanMnt 4}4 6& ff. 6. SlgcMBot 

1967. SBenjtngec Äat^orina, ^)aurirertn 
vcn Dbenuffcnrub, @em. 9ieufiT4> (taum 5' grcg, 
in 9Ritte ber BOcr ^o^re, mittlerer Statut, 
flarfe fc^narje ^ore, [angc 9taf<» grogt 

jtaune ^tu^jen) unb 

1968. fDlal^et Anna, ^ufirctin oon pffcn 
(MI. b^* grol, fnm 30 3. «It, W tfrfe Statnr, 

fdjtrarjc i^aarr, x>cüti Ocflt^t, längliche fdjmale 
SRafc, trug eine fc^r gro|e ^noIineX »clc^e mit 
Wflrtt. irab Bo^er. patenten uin|erret^, flnb eines 

®ctnii(c3 in befcfutenbem ®rabe terbädjtig ; um 
l^^nbung auf bi<|(lb<n unb im S)etretun^faQe um 
* ottiaRigc Oena(^u(^tigun(j ber nnterfertigtcn ^Ile 
iBirb mit itm ^'cmerfcn erfudit, taf; in li^fgtcttunci 
bet :c. ^tnjinger »iebet^oU ein 6iebma(^T 
ge(c^ tturbe, 
Xcttnans 31)3 b8. ft. »fttUb. ObnamtSQeric^t. 

Ilntet SBoneiQuno te^ betr. J^aft: 
btft^M unb fßelet^tuuQ übet ba^ Sdt- 
f4MmbcfC^ ilmb %n oerl^aftciis 

1969. %eiexU 3Mep^ »on Ottelfingcn 
(t. ^^^^^VL 18 d. 1447 L i|k uitMgr«!, 1 untcrfc^t, MfHg, ^tbrriteS, boQeS, runbrS ©efld^t, 
trä^t fcbnrarjtn {Bauerngut unb f£b»arje 3'<>fel^aubf, 
fd^ioarjbtauen ^tuc^polctot, f(^n>ar}leb. ^cfr, feg. 
©unniTonjfHefel u. rolbgtbIßmteS @ilet mit Ic^mar^em 
©runbc; er fofl fid> in ter ®egfnb ton Slugi* 
bürg, namentltil^ bei griebberg umt^crtreiben. 
«aglSsrg 3i4 68. ff. 1 11iit4«^. 

1970. CSagnct Geiaflian, leb. ZagfB^ner 

teil Sdi3nkunn, 9?. 9I. '3^adiau, Wegen Tiiebfla^U 
ocibict^n« i. Qi). llie^aetd £i(^lcnfiem. (6t.< 
Itt. 271, 274, «Tt 88.) 

«ftn^en 1)3. 1J4 «8. f. Untetf.*»^ 

1971. ^imhüt^ev Sofep^, ÜRaaerotfrOe 

»on ifanflcnDili!, l'bg. i'anbe^uf, fteld^er »erbScbtig 
ift, am 27. ö. SK. ju ^Diooümübl 1 j»tifcblfiftigeÄ 
Obit:^ unb Unterbett nebfi 2 jfopfpo[f)em, 1 braun* 
lucbene ^cTfTpe, 1 golb. 5i"9e^T'"9 «"b ein auf 
„3o{e|>^ dUgl aud Sent" audgefleUttiS SOj^nber^ 
btt^ entn)enbet ^u b^ben (9rt. 41 «bf. Sb. e.«9.); 
bic Oblaten flnb i^m ab^nc^n. 
üanb«but 3/4 m. «. II. Unt,--SRic^ttt. 

1972. SBteM %uguft, Sädet aui ®lap in 
ißreugen, »eitler bringenb eetbfi^tig ifl, feinem 
üCicnfi^erm granT, SanbWmer aui JtarMbeTg, 
nadj^oetieii^nete, oon biefem am 16. o. 3)2. in (St« 
golbib«<^ jnr Pub ii miiiig ««| Vbenibera 
erhaltene SBaaren unterft^Iagen ju ^aben: 108 
eoen jBaummoatu(^, mehrere eOen $er«, 25 feib. 
stfii^t, 21 QOen CcbkimI, 12 «On OotHft nnb 
eommeTjeug |h 3 ^ofm. (llt 41 Vbf. 1 
be« 

£anb»b«t 6)4 6& «.IL VmM»^ 

1973. flSIntlbrV Simon (flein, ^at eine »er^ 
UülfptlU ^anb} bon Sldbcnl^m, ld.>«. Digitized by Google 130 UnttrWißung; ^tt(elbe tnurte am 15. gebr. 1.3- 
in ö5«tmerÄ^eim tocgen £anl>ftrrt(i}cr(i abfle^ 
ManlcU unb mittflfi 3Mi*9*Mnwifcd in feine 

^imat entlaffen. «i4acf> li4 f.8. St. Unt.:;'Ri*ttv. 1974. SBicnM ©ebofttan, ^nwo^ncr^io^n 

borf, toegcn 5?Tbrc(6cn3 bi*r Stönmj» Itt iffenU. 
grleben». (^rt. 41 %b\. l ted 
£ftRb«bat 6/4 68. ft. D. Unt'K^ter 

1975. i^e^beraer Sranj (27 X olt, beil. 
5' 9" flrcl, iitttcrfct^t, b(a§, ^at blcnbe ^aarc, 

ninbc ©tirne, praw Sugen, fpit^e :?jaje, länflücbcS 
Qdt\iti)t, Tuutied J^inn» Uonben ©<^nurbart) uub 

1976. 3e#brroev Äonrob (24 Sa^re ott, 

bell. 5' G" c)veB, Ut'.uäditi.v tlaf; bat blcnbe Spanxt, 
niebtte @tirne, graue lUugen, [tumpte 'J^aje, {(einen 
SRunb, rnnbel Stirni vnb ©eftc^t, ^Knfluq bunt(en 
Stbnurbartf«) von ^-ffent^al, iB.=^. 'ilfdiajfaiburg 
ttegen iBerge^cnd ber Siberjet^ung. (ct.:(ä.<)B. 
«rt. 137, «rt. 40 3 1, ««t 41 1) 

tlf^AffCHbttCfl 1/4 68. f. Uitt.Tni4tec 

1977. Ü^amhu^ Oo^ann, Vbbetter^Wt 
viMi 8.iffenfal);t, &€X. ifiambecB, tocgen 2)wb|la^< 
öergeljena.*) 

«mbcxfl 6|4 8. Unt-Wtar. 

•) Oonf. <^«L 13, 31, 46 (1866). C Rcb. 

1978. i^mii ftafpar, (cb. .^anbarbfUer auf 

©cbleiiritioicv Ju-un>crf (in 3- olf/ mittterer 
nnterfct^ter >£tatur, baxtlti, ^at blonbe ^aare, 
velfe« (9e|l(^t, bi"^<nben ®anfl) auf <9runt> 
b. «rt. 282 3 3 b. 8t.K55..33.; ^Irt. 41 ?lbf. 3 
Ui Derfelbc pflegt fic^ (är einen gemiffen 

^o^ann ®eor<i 3(^mibt au< ©trettborf Mi- 
juflcben. 

itionai^ 7/4 St, Unt.<9ti(^iet. 

3nn> ^ttafi»ott%u^e Unb %u itet^aftem 

1979. ^uä>ta ^afob, tagie^ner con ©olg 
(29 3. alt, 5' 7" grog, ^t braune ^are, blaue Sngen, r3i^U.6en SBart) Wegen ^au8fri(betii|l>ctttts 

)u 4mcnatl. C9cfSiigni| oemtl^ilt. 

1980. <^pQnUl ®<org, 2:5 3. alt, »on 
Bapfenbotf, Cbg. «taffelflein, hJfgcn 3Bitcr^p«ttfltj^* 
feit c[(C[cn ta« ^.«(Et9.*<8ef. 33tftg. (9ef&ii9ni| 

teruvtljeilt. 

1981. aSantnec engclbcrt, leb. Äutft^cr 
i?(>n iDfroiiten-9lteb, ©.•-«. i^üffen, am 30 Jänner 
l. 3- njftien TicbttabW ju Ijäbr (^cfän.vit§ t)cr: 
urtbeilt; bcrfelbe ift in bie @<fangen mftalt i'it^« 
tenau jh liefem.*) 

ftemvtcn 9]$ 68. ft. eqltflgni^t 

•) Oonfl «.'^<«L 85 3. 596t (1867). ^te fReb. 

1982. SSeHmid^rt 3ftbcr, taglB^net 
^fiinb«, öft.rr. !B. «. ^Jlauber« in t^rol, ',ul^t?t in 
üJilbelmä, 2anbg. Sinin'nfiaN, am 13. v. 
nxgen 'X)iebjia^tt 45tag. ®cfangniB t^crurt^alt. *) 

Kcm))tcn 10/3 68. 9. BejIttHetidW. 

•) Conf. (5.rH. 77 3. bm (1><.7K Tic SRfb. 

1983. ^attCV ^bam, leb. ©(^Icfieracielle ooa 
ffieiteraborf, ^cUlbraim, 92 3. olt, »cgm 
iOiebfhitU einer ÖefSnflnilftrafe verarmt.*} 

VugSbutg 14/3 68. S. fkiiiflflfci^t. «).CobI. <.^.*et. 66 3. 4565 (1867). t>. SM. 
1964. 9ra#I SffarU, 37 9. alt, ^fiteci« 

te*tcr von tfj^-rnbait, ^or. ^TJainbuni, Wegen 
Diibfta^y ^u Ümonatl. C^efangnig oerurt^^eilt; bie- 
felbe iil in We Oefangenanflalt 9Baffcr(ttr|i 

§u liefern. 

Jireifinft 6B. St. »e^irMgeriAt. 

1985. i^öpfett dlitolan», 2b alt, 
(eb. :3äderi)eieU.e son Sar}burg, am 26. ^^nuar 
1. 3. wegen lOUefbi^tt 3» 2inoiiolI. <SMSnaiu6 

terurt^eilt. 

S&t)burfl 15^^ 68. Jt QtiiiÜflfii^L 1986. <3fiMf<^e SetrAoet.) itom 5. bis 
8 ^(pril t?. 3. bat 3u glo§, SJbg. ^JJcuftaM üBlTt. 
eine jütifc^e ivamilie unter bem unwahren Vor- 
geben, ba§ bec Qater mit 9tn CS^nmn Unflece i^eit 
im ^Imerifa geWcftu, tnjwifd^en aber bcr in ber 
<9rgenb dmi '^lin adein jurfidgebliebencn ÜJlutter 
du (efecntcnbci OcemBsen asgcfaHm nnb haffalh ber ^tcr auf i^re Ocranlaffung mit einem ®obne 
nad) Deufft^lanb jurflcfgefe^rt fei, ba§ aber auf 
bem enormen iBermögen no(^ ©cbulbcn laftcten unb 
fle >u beffen (Sr^bung elnfdiBl Elb auf forte 
btbßrffni, b(i mebrercn *4-'crfonen ©fibtorfdbüffe 
er((^»inben, \}^n. ju er{(bwinbetn «erfu(^t. — !£)ct 
Qotcr iatte einen in eneUf^ «Beefn^ Digitized by Go mit e'mtm amcrifanif^en ©ti-qcl Pcrff^enen unb 
auj 'iL \!ej|er lautcnteti l^jy^ njar 65 3- 
6* 0TO^ tnig grauen Badens unb @{^nur&art, 
Tongen fd)Jt»ancn ?ilcd, fo!rf)fii lUb.'rvf^cr unt ein 
votbiDotleiic^ Jpemb; bie 'Diuticr tcar 50 alt, 
flein, tru(i fd^warjen ^ut mit feictem @(^tei r, 
firaufrib. Älcib mit frfi^rar^en ©trtifen unt» ^attc 
bie rechte ^anb .erbunben, tev @o^n 53cibcr war 
27 3. «U, mittcTorof, ^tte cintn ^Infliig \>cn 
TOl^m @<^nBTtert u. ivar <ifflftbct tcic ber iöater. 

Um &fSStt naUf bcit ^etrüaern, )^e|lna^me un 
^(^nefeninfl lMr|diea auf Sntnb b. Srt 315 
3. 2 b. et. 11. b. «rt. 41 «bf. 3 b. 
loirb erfudjt. 
nclbcn 29ß 6a J». QntfRUbtn; 

1987 ^panM Sodann, SHa^Iarjt oon %u, 
SO ^. alt. mtld^er bffd^cifttguiisdlcS um^rjie^enb 
am 23. b. iDl. in '2}e(6uT() unb ^ardberA, 
am 24. H. in ^Uumartt ^tfifcunterftfluunßcu 
er^obfit '^at, mUt mit berartiiicn @cju(^.:n juriicf; 
flewiefen, al< ^gaitt bejubelt unb bi'^v i>e[i(^ttbt 
tsctben. •) 

flioblits 3013 6a. A. 8n''.fl«mt* 

•) 9.^91. 101,102, 104 (1866), 1 (1867) V DURcb. 

1968. (€k^ntucfbie()flal}(.) ^er »eoler^ 
f&rfleri^ff'ottin 6. ®l5cfle in 3n>'.-fet ttjurben 
jtoifi^ai 20. ttttb 22. l. m. eHlioenbet: 1 ^rtaanti 
Thifl mit 4 etdttcn (bcr ffinfte fe^R), 1 0tflb. 

G^ertnfl anf bi'r iniiern iei'c (\rat'irt: „am 24. ^Ttü 
1Ö66 G. W.", 2 wraolD. (jin^crringe, eine "i^avl^ie 
®ranat{lein(^cn, 1 fm. itrenj mU ®fan«tfieind)en 
an änr:.\ ftwar^fammtnen ömbe, t ^^rcdie t?on 
»ciBem ^crallenftein, baran eine heiue bcroft)l><^' 
fteraOe, iolibe O^rrinftc, 1 Bnkbe oon r«tbem 
Stein, l [olie ocn n>ei§fm "J^ein mit einem .Uitati 
flcin, 1 onAOlb. 'IRebaiac, 2 fiaar alte O^reutropien, 
gtog unb tlrin, 2 f((b. tbrmrrife unb nw^me alte 
©Ibtrmilnjen. 

Um @)}S^r ipitb mit bem ißeraerfiMi er(uc^t, 
bag auf eine 'W'anniperf on , imtbrfcbcinlid^ einen 
e dornen, »cldu-r laue StUfUft unb bmiMen Kod 
tru,\ 5?erba*t fällt. 

r e ,1 ,^ c n b 0 r { 'J9/:l 6H. Ä, Unt. .)SM>*tr. 

1989. ,^ttltö «ajpar, ©eftfeaftlacjent, aelHirti^ 
In 9rtt8 (40^6 3. alt, mittlerer unterfefeter 
Statur. ^cd)f(f)ulterifl, fc^r furjfit^tig, trägt 
'.örille, b«^t tdjroarjie Jbaare u. {(^ioar^en @<^nnrs 
bort), »eUbrr «a^ UnhrfibMflttiig «on SBaaven 
unb 9lu9{teQung falfd5cr '3Iccepte im ipdrage wen 
5000 - 6000 fl. flüc^tiB gcgangm i)l, woae \t%}t 
^tnommm unb bcm ^IcflflfK Sanbtfeeiii^te cinge^ 
liefert iverben. • 

SBicn 7)4 68. M. 9. VoOneibiccftiotu 131 

IIKX» ®ccrfl, r)3^. alt, leb. @(^mieJ= 

iVfiüe con J^iifiMibcrg, i!antg. .'liltenau, ift 
rnnitlcln unb im J^^lle Scrjit^td auf fein (5ii!: 
<pru<.'.i^vc(l)t ;,v (^rftebung einer ilM« am 1:>. ».II?, 
me^ni Xicbitil^ld juerfannteu (^cjäuouiBltrafe oon 
1 aR»nat 15 «ogeii Üc^ )u liefen.*} 

traunfltilt 1913 68. 9, «k^tfljXll^t 

•) OMtl. C.»9.^9IL 6 3. 475 (1868). !>. fl». 
Ulli (Srmttdiiiig unb fÖttauntaabe 

funeit u»{rb erfitcbt: 

1991. @rtif} @eor^^, ^Dia^ttnc^t (»on Ooben, 
Sanbj. ^aufvu, ald .S^uge. 

ttannllein 31/3 68. iL Ol. nnt.:BU<bict. 

1992. fivpp t ^ e ob a Ib »on e<blatt({n, 9.*^. 

9^cu^ta^t ciyB.. Scirat bc6 14. Snf.-SReg. al« äfuflc. 
•öat>rcutb Jtlj;? Gö. If. UnUilii*teT. 

im C^'bi'rlfhi ^ol). griebri.t, Ticnü. 
(ned^: von ^il^cliu^grcut^, Ü}lar(t:i^rlba(^. *j 
IBi n b« bei «1 26)3 68. JT. Uiit.*Ri4ttr. 

•) (:<*iit. (?. i>. :h >1, G2, 64 (1867). r. :R(b. 

1994. 92ecb <3eba|ttan, Ub. ^aglö^ner oon 
in^nsoi, all 8cf4iitMiltr. 

f& ft c}b u T (I 27)3 68. ir. Unl.>8liiittr. 

1995. 3luf «^errsi, T'tontlfnc^t üon Äirc^« 
bert-, ^LtbA- üiottniburg, ber fivl) )um ^ab.nbau 
nac^ .Jugolilabt begeben ^aben fcU. 

8«nbf bttl 27/3 6& «.IL tlHt.4H4tft. 

1996. 9laii^f)rt^}Rat|ial, ^titfiriici^ ««n 

ber '.Dorftalt %n, alt ^tugt. 

®tiHjeim f.J^ ßR. St. II. Unt.:3ti*t> r. 

1997. ^auflUt ^o^ann, £)ienrttuect)t oon 
J^inbclang, eincb ^tbßablSMfgc^entf »ecbiittig. 

Kttflibucg 2813 68. ft. IL Uiil.«9U4(n* 

1998. ^ofetet jB e n n o , lVbrer«)o^n unb 
^-c^loffcrgefeUe oon (Sfc^lbai), rteldjer bi« 6. ^\in'\ 
1866 beim ©(ftloffer ®a(^ in ®eifel^5rinfl 
arbeitete unb am 20. 5)ejbr. \> 3- »»fö*" ir^ 
fpenftiilffit .^ejicn taa ^.-ör,v (^V' ^itr i^elbitrafe 
ton UK^ fl. unb )ur ^efänguiBi träfe oon 3 i){of 
naten «erntt^eUt wurb«. 

Stcifing 26/8 68. §t, Oc)itlt8<Tl4t. 

1^MH). hiebet .*l n t c n , ©auerfnecbt »on 
©iljam^aupten, ala ©cft^ulbigter. •) — 2()6. 
«WilnAtn \\X WjM ()B. ft. I. Unt. -lürt-ur. 

I •) CJonf. fS..^ 9L 2, 14 (.1868). C. «e». Digitlzed by Google 132 2000. SS^Ütmattit 3ofc|»t, X)icn{}(iu4t von 

^Untiiio, ®<r. Diittcrfctt. 

2001. ®|>inMrt Sodann, tlf^teracfitOe «on 
Stcgcndburg. — Z. 9lr. 218. 

«tttniftcii IJ3. S0|3 «81 IT. 1. 1liiL4«4tn; 2002. ^teinhWet, mat^utut 

3icfen()tim. — Cr. M. I. 465. 
SRfliK^cn 1/3. 30;3 6& ff. II, ttsMIK^tn. 

2003. ${f4)et 'tbfi^fff. It% «on ?lujj«. 
««Sl»ttt0 Sl/3 68. f. L tt«l.4li^ 2004. fS^aitft ran} Ufa (ttaOfogcc« 
fvaml) ccn iittbotf. 

6.c^..©l.54, 74, 90 3.3562,5002, 6523(1^1^7). 

2005. ®uiti|)enberdet 3ofe)>K^<'f«t^ 
feppy «en Krottenthal. 

(S.^f.^SDI. 21 B. 1701' (18H8). 

2006. ffleuhüuet ;3o(ep^ von Krottenthal. 

«.#.•91. 21 S- 1701 (1668). 

2007. ^Jtm 6eiafti an ton ^D(Tntcf, 

62 3. 4186 (1867). 

2008. Anapp Üc\t)ff), vulgo filadfepfi 
tm et. ^cr. S.*9.»9t 21 1689 (1868). 

2009. flelnftlViina, vulgo SBacfetibart^ 
nannf. e.-.^.'-ißi. 2i 3, i(;S':» (I868). 

2010. 9ttid Aonrat» oon ©roghoUleuten. 

e.*9.>«I. 22 B. 1754 (1668^. 

2011. Ißnl^n ^U^aroarctha von «^agmannd: 
teilte. 85 B» (1867). 2018. ßb^tfet ?(tnx t>cn ^ilpcltilein. 

6.4^. 20 3. 1652 (1868> 
201a. fB^ii Uuitan von I)ärl&cim. 

«.»«.•Sl. 65 3 4320 (1867). 

2014. OfClltt ^(bam ton SRarrtkn^ial^ 

6..'^.=m 22 3 1818 (1868). 

2015. ^^uhmautt @eora oon Oi^cim- 

20 3. 1074 (1868). 

2016. <BtiehUt 0. ^>umprt<I)Uhoufen. 
^Bf-ÖÖ, 89, 90 3. 6211, 6338, 6477 ( 1877). 

2017. Ocuntier Sofeph «cn ^j^ie^h^ufen. 

(J.-^.=Q3l. 22 3. 1809 (1868). 

2018. <S4»var) ^tanj von (Serjcn. 

(f.«$.*eL 23 3 lO-il (1868). 

2019. Jparf ©tmon ton Dorfen. 
6.=4i.»!ÖI. 4, 20. 223. 305, 1633, 1745 (1868).*) •) UnnUHgl 11* 3- ^90 (1866). Rtk 9{otl). 2020. fiiliau itonrab, ffikbcraefeae «en ^icr, ein ®e»«^n^tlflifiincr, (ifUal bU Vrincnfaffm |N 

beanjprudH'n. 

92 ( u (t a bt a\% 6J4 68. 9, Qqhllonl; 

©. 9Mb *) CoBt. M^fBL 66 3. 8090 (im)» i^acfenbartnonni . 

©antner ©ngelbe« , 
$^cnjtng(r j^at^rim 

Sienbl Scbaflian . . 

Slunber Simon . . 

8rcb( Itugufl . . . 

©Tunner ^ofeph ■ • 

eberlcin 30^. gr. . 

ßfllcff i.'ore«| . . , 

Crnft Oeotfl . . . 

Öeierle 3ojep^ . . 

9tf(^er Zffn^ . . 

gti df jTonrat) . . . 

®ror8 . . . 
eipUxt 9ttfoI«il 

®ra§I Warla . . . 

@Tcim Ubant . . . 
6lvn|>enbcTecr 3of. 

SOlt Simon . . . 
ambttc^ ^S^'V^nn . 2009 
2011 


. 1981 


.^äuÄler 3phinn . 


. . 1997 


. 1967 


J^enn ffalp.ir . . 


. . 1978 


. 1974 


i^öbne Sel'aOian . 


. . 21H)7 


. 197.'. 


J^oferer Senno 


. . 1998 


. 1972 


^eßberger (^ranj 


. 1975 


. 2017 


3e§ber0er Äonrab 


. . 1976 


. 1993 


3ung J(a{par . . . 


. 1989 
ICilian Sttvtai . 


. . 2020 


. 1991 


I^larlfep)) . . . 


. 2008 


. 1969 


jtnapt) 3o[e|)^ . . 


. . 2008 


. 2003 


ftopp thc«ba(b . . 


. . 1992 


. 2010 


SMfcr «. . . . 


. . 1086 


. 1990 


^)}U9cr %nm . . . 


. 1968 


. 1985 
. . 2004 


. 1984 


^Koferfcpp . . . 


. 2005 


. 2014 


dieeb 6{ba(lian . . 


. 1994 


. 2005 


9lB(il 3ofc^ . . . 


. 1971 


. 2019 


5Jeiiba«er 3cffp^ . 


. 2006 


. 1977 


Obörfer J^flir . . 


. 2012 Cniif brr ihr. fflilb'fit'n !Bii6iinicrccti (faitiii^ i)cr Hamm. 

^4}u(t>ta 3afo6 .... 1979 
Diana flcr Ufat^ia« . . 1996 
j)teinbt "Mnna .... 2009 
3üeber ^Inton .... 1999 

SKnf ®ecva 1995 

Sauer ?lbam .... 1983 
©cbmibt '^c^. (SJfcrfl . 1978 
©c^ubmann @forg . . 2015 
Sdjwarj gwnj , . . 2018 
©imbürgcr 3o[ep^ . . 1971 
Spanbl ^o^onn . . . 1987 
epinbler So^otn . . 2001 
©ponffl ®eor0 . . . 1980 
etetnbic^ler, ^rqucur 2002 
6tie«Ur «tat^tei . . 2016 
2öa(incr efbaÖian . .1970 
^adingertranil . . 2004 
aBeil eu^ian .... 2013 
®e1lerei<^(r 3|lbor .1982 
UDittmann . . 2000 Digitized by Google WWlni den 17. ätfiU 1868. Paijrn Ctntral-PuUjei-Platt Sic SllflU|lM kcr tkrtffOlint^unsen eifclat uncntAcUlicb unb fmb feiere pcrtofrci an Ue IRcbcttUll MUbM^f^CH 

ttcntial : $oUici s )öiatui in aR&n(^m ciii)iiicnbeii. 

Sttc i«|ek9iictat fpcsfonen finit an bte terfol^cnben Bebörben ab^ulii^cn, ttcmt nU^t auiftbtüdlii^ 

anbne ^eftimmung getrolten i\U Unter 9!$or|eidutt0 d<« (<tt. ^afU 
hefe^Ui unb ySeU^vunq Aber ba^ fdt- 
f^tpetbcre^t finb t>er(»aftett: 

9021. 9Inna, lebig, »on ißfrdmt, 

Oer. «Robiure, toegen 5Diclifi«|B. 

«mberfl 8/4 68. ft. I. Unt.jJRic^ttt. 

2022. S!napp $ r i e b r t , ©(^(ofiergefeae von 
CSiittAart, toefttn SDieBftal^leerge^nS auf ®Tunb 
bd «tt. 43 3 bcg Q.-.®. 3u0lett^ toirb um 
{Rei^er^ na(^ bcn Äblaten erjucftt, nämltd) : 1 majfiwr 
©iegdTing, 1 ^aarrtng mit ßolb. ^I5tt(^, »orauf 
F. M., 1 golb. 5Hinfl mit blauem Stein, 1 VLtbtx- 
gie'^er, 1 f^marjer 9iod unb 1 bctto ^ofe, 1 ^Qe 
^ofe, 1 graue ^ofe mit ®i(et, 1 grauer $ili^ut 
1 filb. Seiled, ^emben unb Mlfl«^, 1 Steer- 
ft^aumfpitje uub ^^otO(jra^)^ten. 

«Uytäbuvö ^^4 68. fi. 11. Uut.^iKiAtcr. 

2023. i^a$rnbecoet iBincen), adinberdfo^n 
»on Qac^botf, tot%m Qd^gimg «n tem ttuf^ 
fianbe om 28. W. 

ttaunliein Ö/l 6ö. S. Wnu'Hiäjin. 

2024. ®ta^et (S^riftop^, ^äcfergeieUe uon 
XBaOenfeU (unterfe(»t, fle^t SCnfangSber 30cr 3a^re, 
^t blonbe $aare unb blonbcn SBodenBart, tragt 
£)^Ten))lätt(^cn, )tc^t atö reiienbcr ^nbtoeildburfc^e 
tfam itnb trSgt fog. 9«fiiter nlt Kaicm UÄer« 
nu) ouf ©runb b. mt. 41 ^.3 bcf 

«rt. 282 ^bf. 1 bo» ®t.«@. a 
JtTOnad^ d/4 68. IT. ttnt4Ri(|ter. 

2025. ^pt^ anarta, oon ßletnneffeU 
ftengle, Sperr. ©.^91. SReutte, ttegen Serge^tna ber 
Unterfc^laflunfl. (©t.«®.*«. «rt. 294 3. 2, (g..®. 
«rt. 41 «bf. 3.) 2026. iDeic^Hettev Xmt»«, aRe(Mfr M« 

fc^lajung. •) 

Otftti^cii «13. ll}4 66. iL L 1Uit>M4k 

•) Conf. «.^^.«l. 11, 13, 18 (1868). tK 

2027. 9lic« löarbara, lebig, »on «mberg, 
tvegeii ^iebfiap; biefeOe feil fbl gm fielt in 
"Hiünc^en berumtrettcil. 

ambftg 9i4 68. «. I. Unt..>Ri(^ter. 

2028. SügcK $rana, kb. ZagU^ner m 
«m»etg ILh XUUm^ •) Conf. (S.--«P.=«I. 24 3. 1053 (1866). C BUb. 

2029. ^taMlnoct 3o^önn, 3nt»o^ner8fobn 
öon ©egenbac^, weflen jweter Sßerge^n be3 TAih- 
fiablÄ flemäö ?lrt. 271, 282 3- 1, 3 b. ©t^®..»., 
3lrt. 4U m- 2 3. 1, 2, «rt. 41 «bf. 1, 3 

VaffAtt 1V4 68. it. Ulit.*att<^ 

*) Cmf. MMN. 66 B» 4536 (1867). S. fUk. 

209O. Riffele do^dim, älnflreid^cr unb 
"iS^ufllerdfo^n von f)xtv, »egm 8(rgt^n6 Ml Qe» 
trug«. — Cr. M. I. 439. 

Vtflnc^tn 814 68. t. A Ont^Stt^ls. 

2031. ^c^d Simon, SMUrergefelb »on Ä», 

^.'M. atcbinfl, na(^ «rt. 282 3. 1, 3, tfi «t» 
®.=©., 3lTt. 41 9lb[. 3 bei e.:®.«) 
SRtgttiÄburcj 9/4 68. »• U. Unt.»3«(*ltt. •) CoaL 4 d. 304 (18680 ^ Kfb. Digitized by Google m 

2032. .^trf<|>t»ool Sronj, TOaurer een 
SMtobtrg, iccgen me^rcrtr ^gcben ttti ^icb. 
fbiVi Mf Onm» ^. «tt 41 3. 8 tat 

»ttt^eim 30/3 68. «. a llitt.«!^ 

203:?. '^ieaUt eeo, 25 3. alt, 0to^, ^at 
oiMlcd @efic^t, braune ^are, graue '2lugm} ÜRöQrr- 
ittrf(^ von ^fi^Iau in Zprcl, tvelc^rr am 4. ^br. 
I. 3. ju 35ieterS^c im, &n. ,^reiriit,i, bem r^ärber 
3- Siala ttncH blauen )og. ^^rliner mit 1 ^aar 
€>tief(rn, 1 Bramim tut^^ofe, 3 lehiemn JE^cmben, 
fi (3 ttftudicm, 1 Unterböte, eintj^eu alten ÄleiCimgäs 
ftücfcn, icbann i flelbUbcme^ 5Keifetäf4<bcn mit 
«Refflngfcbliegt eniMcnbete; berfelbe fein «rbrita.- 
hudt) lumä^fiafita unb iß mitt^ma|lUI^ »^e ft^t:^ 
timaticn. 

S V e i i i n qA 68. ft. II. Unt^9ii(^tet. 

2034. ÜÄerl 3ole}>^, 35 3. o«, leb. 5Ca8= 
U^ner unb il^rSugefeDe »Ott 6tciniwg, 9.'%. 
(ctabtam^cf, tvfgen ®cM5^crei unb Di^Pn^ ttttf 
i^iruuö bed Ärt. 41 üeä 

giesenfbitcg 10/4 68. I». 1. 1Iiit.x9ii(^eT. 

•) Oonf. C>fM9L 13 3. 984 (1868). ©. WA. 

2036. 9Se{d^feI6 au m \Uiarta, snagb t»on 
(21 3- alt, 5' 3" grcfe, \i)\anl, |at broune 

^oore unb 2luflfn, ^c^e ©tinie, pumpfc ^lafe, 
oöaleÄ @<fit^t), nxlc^c j. 3- »agirt, n^egen mehrerer 
Setge^ b<« ^icbfia^lä unb einei iOerge^en^ bc8 
«etruflf«. (©t.-.@..iö. 5lrt. 282 3. 1, 3, %xt 
314, 315 3. 1, «Irt. 4Ü m\. 2 3. 1, 

«rt. 41 B. 3.) 
9fttt| tlJ4 68. t. lliitiRi^lcr. 

aOW. 04tc^Mft 9*tt €itltDi9, 27 3. 

2037. ^c^>mi^ Äarl, 27 3. olt, f. n. ber 
Ätämerato(^tet U. 6(^mib oon ganb«^ut; Scibc 
am 27. Stptbv. 1862 n^egen aöitcrfpenjügfeit unb 
Unfte^ctfamg gegen bod ^).=(grg.s®ef. ju @efängni§« 
jfcafen »on je 3 ^JWonaten 3ö lagen »erurt^eilt. 

a}h"ind)tn Iß. Ib/.! 68. «. SBejirBamc^t. 

2038. SBtanM aSoifgang, auc^ Su^tia, 
3R»o^ner«fo^n »on iJl^rern, am 11. Oftbr. ». 3- 
megen Siberfe^ung unb ^tebfia^Id 1 0^ 
6 aWonaten ®cfangnt§ muxtffolt*) 

etroubitifl IG/;; G8. ft. gStjivMgcridit. •) CooL a.<$.'«U. 53 a. 2507 (1866). £. Kc». 
20:i9. Ätaft 3c&anti„ 2'- ;r aft, getcrcn .I^iffingen, leb. ©eiffnfieber, am 7. Januor l. 3- 
loggen ^ibecje^ung )c ju 6monatl. iSefdagnil 

»«aflabt 0/«. 12/3 68. eqhttfletttll. 

2(U0 Sfifc^ev 6 Seilte, leb. «Sterin con 
^iJeriad), fianbg. ^JJJün<^en rjäl., 38 3. oU, am 
13-. ^ebr. I. 3. tocgen !DtebfiabU 3U 2monatt 
(SJef5ngni§ iMntrt|cUt*) 
aRäni^ctt US- 68. Jt. Bqisllgeii^L •) OoBt C^«^ 90 3. 66«7 (1867). «. ftik 

2041. ^aa^ «bam, 25 3. alt, leb. 
BimuHToefciie \>cn fjin, tPcgen 6d^eni }h 14tfi9. 
@ct&n8i^>& Derurt^ilt. 

natnictg «6/3 68. t. 8qitliecti^ 

2042. SSogner 9balbert, 32 3. alt, 

Ifb. IK'agajinitr »cn ^jd^affenburg, »«gen ÜTicb- 
jia^tö gu Smonatl. ®ef&ngnig Mrurt^tt; bctfelbe 
iß in bie ®efangcnan]laU 2 i (Rienau }u lieftcm. 

Kiltttict« le^ 88. t. Scalinicri^L 

204S. fBn^er OarSaTa, IMI., 21 3> alt 

'AH\igb tjcn ©u(fcnbcf, n^cgen S^crenf^altung frember 
©ac^n, 'ji)icb|'ta^id unb ^lanbfheid^eret jut ®cf&ng: 
niftfttaft mh 1 StoRot 18 becax%ilt 
StfttnbcTg 16/8 68b S. thiiiBgcri^t 

2044. SBattl ©ertroub, 23 % alt, 2Bag« 
neritot^ttr ton ^artcnfirci^en, jule^t in 3nber8* 
borf unb WünAen, om 6. ^thx. b. 3- *e9«t 
$)lebila^W gu ömcnatl. @efSngni§ »erurt^eilt ; 
biefetbe ijl in bie (Befattgenaiiiiatt XBaffcTburs 
ju liefern. 

WOm^tn i|3. t4J3 68. 9. Octbllflcri^t 

2045 ^C^antaltft Tiburtius, 26 3- alt, 

leb. laglo^ner ton bicr, uilf^t ^'rciflngftraffc 35l(, ro. 
am 3. ^thv. b. 3. tvegen $öq>e[oeclc^ung lötag. 
®c|aHf|iil| «ennticitt.«) 
ünflnc^en t/3. 14/3 68. It. «qMlgad#t •) Oonf: 31 S-^IM (1BG7). Sie SM. 

2046. CfaMf «>eti>t«e«, 48 3A«ne ott, 

^anbellfrau au8 5[Dei^'fnfnT?, in ©fernen, om 
5. 'Jkvbr. 1867 »egen ^trüget )tt 2monatl. 
©ffSngniß wrfäHt.*) 
»eg»tt>btt ifl 17)9 68. 9, t hjMHm M » . 

•) Cour. «.«9^81 61 S. 2374 (l866). t>lc Rifc. 

2047. Steinet (Wloiet) Slgat^a, »2 3. 
alt, Xoglö^ncräfrau oon Scbwabing, ^uk^t ^ogCR« 
^auferfußweg 9lro. 7Ji am 5. 3uni toeflni 
£iebfta^U }U 15t5g. @ef5iigiti| «crurt^lt 

aKftm^cii Iiis, ao^ 68. it-tt|Wigrt^ Digitized by Google 186 ^»m mauet mecti mi^., 2Saa9ttt[t, 

ton ©djcttenftein, sB.kSL ©taffelpetn, 

2019. aiturrtnantt ^o^v 23 3. att, Mn 

©tafftlflfi«, 33.^. bortferbft, 

2000. itüolf ®(OTg, 22 ^. alt, Don £a^m, 

2051. 3lötljtier ^tttt, 22 3. alt, »on 
9Bolf8b0Tf, ^.'M. ©taffclfkin, rotläit fSmintlic^ 
toegen SEBiberfijemligfelt grgen tof ^.»(grg.^Ötf. )u 
satig. ^fändiiig ocruit^lt flnb. 

J»roiia(^ 17i3 68. j». SBeiitfSemc^t. 

2052. WtapX (rigentltc^ ^tanf) Jranj, 
2S— 30 ^. alt, 6(^lo{feTgefcUe »on 6agpeter, 
•em. ftmit^, 8.'!. mOMt, m U. ^fyc. I. 3. 
toegen 1)iebfla^te ju 3monatI. @ffängiit§ tmirt 
t^tj bcrfel6< ia t>ic (gkiangenanjklt 
tcsaii 1» aefcm.*) 

llennUgcn ia|3 6& t. 8QldigCBi4t 

•} Oaprf. C^V^M. B- 3<B (1866). fi. tRt». 

2053 ^telitM 3Ri<^ael, ver^dr. »onnal. 

^au^bcfttjer »on ^?farrfird^cn, jutf^t in ^affau 
C4U 3. alt, 5' 8" flrofe, mittUrct @e|ialt, ^t 
grfuntx ®(fi(^tsfar6e, {(bnarje ^are unt 6(Imttr: 
6art, braune klugen) am 1. %ihx. I. 3- »«9«" 
8etnig8 ju 2monatt. ©eföngnil tcrurt^ilt. 
^farrürd^en 2Ü]3 G8. Ä. ©fiirfäacvi*!. 

20a4. f>aitltnet Sodann, Sauerdfc^n oon 
Cfg«Mag, foit«. 8(niM^t, am 24. 3Snner l. 3. 
treten l5iebflaMä ;,u 2mcnatl. ®ef5nflni§ Derur- 
tl^cilt) bcrielN ift be^ufd etrajooQiugd »tm nä(b)ten 
t 8esiTfigCTl(^tc cbttnttefccn. 

8titkl«»t 160 6& t. 0q|iIlgRf4t. 

2055. SSut) ^nton, kb. Beudfi^nitct)fcl)n 
bon ai.ulird^en i}L)öl., om 7. ijfebr. l. 3- »'8«" 
SBibetfc^ung )u 5monatl. ®(f&ngni| »eturt^eilt; 
b^rfelbe tfi in Ue Sefongcnftii^ Ilmberg jn 
liefern.«) 

Straubing 20/3 68. St. iÖqirfäAcridjt. •) Conf. 6.=$.=!eu 81 3. 5749 C1867J. 2056. gflfc^CV ^i<^ael, leb. O^uSlenlfD^n 
»on diieberleiernborf, Sanbg. SRottenburg, am 21. 
0. 3)2. loegen OelrugfS jur (9efängni§flrafe von 
1 SOlonat 15 Z:agen cerurt^ilt; bcrfelSe ifl br^ufS 
StrafvoQjugfd bcm n&^jicn t. Sc3ivf<g«rt^te 
einzuliefern. *) 

tanbllttt 2113 6a. tt. 8qiill|nfa|t 

•) Conf. C.--«p.«L 76 ^ 5311 (1867J. Die «tb. 

2057. :X>ien^( eo)>^ie, 18 n;. alt. Stamme 
mac^erito(]^ter unb ßeHtimn onS Sugeniburg, am 
9. 3Snner unb 27. ^br. b. 3. iDfgai S)id>Da(ll 

JU 4monatI. (SJefänivuB »eturt^U. 

»Hiün^tn 1/3. 22^6 G». ff. «ciirfJcicnit. 

2058. ^aa^ oimon, 3"^'''>&n«t Xton i'afjau, 
58 3- alt, wt-f^tM ^e^lcrei 21tSg. ©cfängnig 
teurt^eilt. 

IJafiau 2iß 6ö. ». SejitrBflcritbL 

2059. I^trfd)erl O^Ur, .30 3. a!t, ©cbub^ 
mac^er unb (^ijfnbabiurbcit.r ton ^^Jcuborf, Jaubfl. 
ObeH>ki|tai9, am 13. Cftbr. 185'J tot^m Stixptx* 
»frle^nng ju (imiMuitl. (Bffangui^ oerurtbeilt ; ber» 
feite ifi in bie ©efangenatiitalt \lau f e u ^u liefent *) 

Xraunjlein 23/3 68. ff. «qivfÄgertc^t. 

•) Conf. (5..5P..ÖI. 17 3. 1365 (1868). V. 5Reb. 

2()60. ^uamann *;?eter, vuigo Seats 
petet, 55 3. alt, leb. iDtenflfued^t oon üBeiffeiu 
btnnn, 8.«V. Jtreiia^, am 27. ^Siuier 1 3. ivegen 
Betrugs in oonftom. )tt Imotuil.. (BefSngntg Mt» 
utt^ält. ♦) 

Ba^reutb 20/3 68. 9. S9ejtrf«flfriibt. 

•) Conf. e,'^. 331. 14 3. 827 (1867). Tie Seb. 

2061. lOttnet ^a?»*^- P^"^* - ^^-5 ^It, 
3imniermann«)cl)n »on (Jber nerven, 'B. üwiaus 
nSrt^, iDfgrn QerAfeIctii U» ^iebfia^ld 3U 3inoiuilI. 
©efangntg »erurtbeilt ; berfctbe i|l i« bic (Befangen« 

'Xnftalt l*i(bt<nau ju liefern. 

aic^ad) 22/3 68. St. iBfjitf«9eriiW. im, (e<|KifMcMlal^f.) du 9Mt 

t. 112. cbcr 2j;i I. 2)^. lüurbcn auf b/r ©(l^^lait- 
b e i m. e r - .l'i a r r u u fl 4Ü ©djaie (2iät)ride unb 
lj%i8e ^ämmel, jum ^eil mit jiemltt^ roetgm 
^eÜtn, tteibli(^ t\vT. ililtevia^rliiu-tc Urci 5iäbrige 
f«g. (^iUtif^afe, jMci 4|a^nigc,j jog. ^dtfc^afc, t^ild 
mit tot^ Odfoijbc; auf bem.JNeut getupft, mit 
O^M^ <^ mit M. in f^iWKicr Oelfaibe ig^eiibiMt) cntnenbet. Um BfXItt loirb mit bem 

33fmcrrcM crünfet, bo^ für 93Hf*affunfl »cnigflena 
eined X^eile^ brr enticenbeten X^tere eiitc Selo^» 
nitiift *on 25 fl. auÄgefefet Ijt. 

^leibtnbeii" 'i' ♦'i^- ^ roöitb. Unt.:SRi*tfr. 

2063. (9Iaub.) Um mxtttocd) ben 8. l. üJl. 
9la^mttta^ 4 mürben im ^ufe bc9 IBauerS 
3. ffiolf in eauUrn, ftnb«.- ^ung^ tK-»lk Digitized by Google 136 SEBoIfflcin, unter töergetoaltlgung unb ^ebeutenber 
Qctk^ung bei aQcin ani9cfenbcn Statt). Solf ein 
fRonir «nb ehi 9lot^3U(^td»erfui( an 2e^tenr «er 

Ü6t; V\c brei 9?äub er , gaben f'c^ füf i^ct^icr 

tragen ef^e 91tet unb €^i[etten, b«r ftettne 
^atte im ^crglticfce ju feinen beibcn Ocnoffen bie 
witttcre (^ö|c, bcr JMeinece ifl ein {(^m&^tigcr, 
foiAcrer fhtcf^e, (n hm 20er Sauren, hÖUXm mit 

braiintuc^enfm ©J>«nfer nac^ tun Stctt^alersl&^nitt, 
graulicher {^ofe, grauem ^ut unb trug eine @e(b: 
gurte um bie -O^fte, »el^e ©ef(^reibung auf ben 
P<i^er^ögefShrIi(i^en SSirt^fo^n ^etnric^ ^itx- 
maier toon Oberfajjbac^, ©,= 91. ?ßaffau genau 
)>affen foO ; berfelbe ^ielt fi(b im Saufe bed Sintert 
au(^ in 6 t. Olttalb, iB.>9. (Bmfenan <mf, 
pflegt ;^u »afileren unb tjl auf ®runb b. ?lrt. 300, 
204, 47, 49 bf3 ©t.=®.»©., m. 38, 40 ?lbf. 2 
3. 4, «rt. 41 gibf. 1, 3 beä (5.=®. unter ^Belebrung 
überfein ©efc^reerberec^t ju »er^aften u. lieber ju liefern. 

j)ie geroubten ©egenflänbe fuib: 22 ^entflinfl 
gefdi^ttil Sc^tveinefleifcb, 1 b^Uerne^ @(f)ub(äb(/ in 
locl^em fi(b 5 gro§e, alte, öftcrr. Supfenuün^en \n 
6 unb 15 ©(^finfreujcr befanben (bicfeä Säbl ncbft 
einem fold^en 6(^einfreu)er tcurbe nsieber aufge^ 
funben), 9 ffreuijer, 2 njeiferupfeiu jtcpfpclflerüber- 
jüge, 2 ilßeibeibemben, 2 @tü(f färben e Xletnmanb, 
1 f(^t0arjfeib., otgettttflfncS igkiatuij^/l OMigl^rBenct 
5Cucb. ' ^I^''" ""b flrfin gebrurfter bi'r&encr @))enfer 
mit i^innanbunterjutter unb beinernen jtnöpfen, 
1 neuer, Utmer faifencr 64tt(|> 1 neuf!I(. pfeifen* 
t«tt(^en, 1 frifcb angefiäblfeS fletne« ^dl, 2 filb. 
Kciffingerringe, n)ct>on einer 3 rot^ @tein(^en ein^ 
gefegt lot, ker Vn^Kre bie Ow^floSett A. unb ü. 
tfaviett jeigt, l fog. ^erlengelbbeutcl, terf6tcben-- 
^rbig, in toeli^cm {id^ 51 fr. (ein 17^ fr.:@t., 
imb Ctei^fer) befanbcii. tXm €{>5^e unb fai^bien: 
l^e 9)Ktt^eiIungcn tpirb erfn<^t 
9affftu I0i4 66. ff. Unt.-.9tt(^ter. 

' 2064. SSetnev ^ermann, ^tigent ber 

6<^Baenbofers 8rauerei:«f tiengefeUfcbaft (3 f r a el i t e , 
46 3. olt, mittlerer Statur, bat i(b»arje 4)aare, 
bunde 9tugen, ooQed @t[\ö)t, fcbtoarjen (urj ge- 
fc^nittenen ^oQbart, gebogene^lafe) toelcbcr eined 
bebeutenben ©etnigc« beinjic^tigt unb feit 7. I. 
9la(!btä unter bem ^^erbac^tc ftngirten ©elb^morbed 
abg&ngig ift, teoQe feftgenommen mib ben SBicnec- 
Sanbedgerii^te ehigcKefcrt mrbtn. 
ISien 8^4 6Ä. ft. 9, ^liaeibitcftien. 

2065. 4^aag ^«Tvmann, tl^niiai^cr (28 3. 

alt, 5' 6" gro§, fdjlanf, pricf ennarbig, ^at fe^r 
getraufte ^aare, lange 9lafe), n?el(ber mit 
Oefto^icnm ®elbcni tntb Xlfymi wn ^ fHl^tig 
gegangen tfl, tooüe verhaftet uxb ^ieMn lebgr. 
Slac^rid^t an^ gegeben toerben. 
etcK«» 10|4 eS. ff. 9oliyiVil|IUMB. 2066. ^etbevi^ «bam ?5offenfeIben 
(25 3. alt, 5' 7" 6'" gro§, ^at blonbe ^aare, 
graue klugen, fpi^e 9lafe, (fingU^ci, Haffci 9t^6^ 
f(btelt) befertirter ©cttat beS f. 14. 3nf.=3fieg. ju 

Arnberg, ifi ^uarretuen unb an SebtereS unter 
Qena<^ri(]bHgung bei mtcif. VnM {B Qefcni. 

«b4t«bt IH 68. f: e^Uttamt 

2067. SttUnet 9RarU to» Otictta^, 99.««. 

Sanba^ut, (12 3. alt, t>er^aitnipm5|ig grog, ^ot 
blonbe ^are, runbcS ©efid^t, franfe Sugen, 
beren einet geli>5^nlt(b oerbunbcn ift) iß oul ^iefiger 
atetfungtotßalt cntni^ca. 

{«üb au ft|3f. 914 6(C ff. «ejirttantt. 

2068. ieffeHtMthfka^L) €tn gut mittel 

großer, in ben 30er Sob^en fiebenber ^^^onn mit 
bunHen, über ben i^opf jurücfgcit^lagenen langen 
^aren, fdbti'acbtm Sadtenbart, gelbem dkficbte, gut 
gefleibet mit b^Octn, mobemem Silj^ut, bunflem 
Ueberjie^cv unb fol<her ^ofe, ein fleine« 9ieifes 
täfcbcben Don braunem Seber mit gelber @i!blic|e 
trac^cnb, tut in Surgbaufen unter re(bt3Wibrigem 
vg.Uüffelgebrauch einen langen, (c^toarien feib. Ueber= 
tourf mit ^lenaudpub, 2 tielite, filbergefa§te SHofen: 
frdnje (einer mit rotben bölserncn, ber anbere mit 
blauen Sladperlen) ein fleinei ®ebetbuc^ mit rot^em 
^ammteinbanb unb gelbem Sefd^tSg unb eine aal 
2 Strängen befle^nbe oradcnbalJfctte mit golb. 
^lie^t unb baran^&ngenbem golb. ilJtebaillon euU 
»enbct ; unt 6p5bc «a«^ ben Setter, mUftc Mr« 
gab au8 Sanbll^nt |ii fcfai Mb bot VUotcil Mbb 
erfucbt. 

löafferburfl 2/4 68. P. II. Unl.^tHicfitfT. 

2069. 9^U^l «atbarina, leb. !!>re(bi!lerd< 
tocbter toon ^nenon, (37 3- alt, mittelgrog, ^t 

[naum- i^jarc unb klugen) tat bcr ^clijeiauf= 
|l(^t enijcgen unb tootle on^jer geliefert lücrbcn.*) 
Stegen aj4 68. Ä. SBcjirf*«mt. •) Conf. (|.j*.j©l. 52 3. 3445 (1867). !D. Web. 

2070. «efjet Helene, 27 3. alt, leb. 3:ag- 
l^bnerin oon ^^öggingen, eine ®en?o^nbeit«ftreuncrin, 
ntl^t fai einer $oH)eis^f)att i»erii»^rt tverben 
fcn, tpcfle aufgegriffe« U. «i^ «higeliefert toerben. 

aug 8 bürg 3/4 68. St. iBejirfgamt. 

2071. ^ettelmtier \maria (äRagbalcna) 
»on (Srbeuborf, ttelcbe »ieberbolt »egen Qttotxbi- 
m5§{ger Unjud^t unb Sanbftreicberei beftraft »urbe, 
bat bem am 24. 0. ert^etlten Auftrage, f^(b 
nai^ ^uje )u begeben, feine golge geleiftet unb 
Mlb gcftefeiMii Soucl ^e^ gcOefcrt twilben. 

ffenmt^ 1[4 68. ff. «qütant. Digitized by Google 137 9092. 9l$pmm»ntihn^tt (mthttanM'. 

§eigfr) Änna, leb. 3nn>o§ner3tod)tcr ton ?Ru^i 
mairatfelDtn (20 3, alt, 5' 4" flro§, unt<rjföt, 
^at fc^toarjr ^am, fpi^e 9lafe, ^raue ISuflen) xotlitt 
untfT ^olljciaufftc^t fieftellt föcrben foU unb »cr-- 
mut^id^ (l^tenb um^er^ie^t, ttoUc (geliefert 

8U<»tft4 4/4 68. «. «qbiflamt. 

3n Der ?}a<6t tjom 9110. 1. m. rourbcn mittelfl 
&nhxu^ <xüi bem Z)e|>ofiUngemdl^ txd (. Gtott* 
geri^* 8atn(«r9 MI. BOO fl. nnb nai^bes 

M^^nete ©djmucfgeg'enflSnb« jc. cnttrentet: 1 Slofftts 
%lABmant'9iing, 1 (Sranatring mit ^toei 9lofett 
^omontcn, 2 golb. ffu{«eCnngc, 1 golb. €R(fleIring 
mit ©app«n, 1 ^aar golb. Ohrringe mit blauen 
6teinm, 1 gelb. iOorflcttnabel mit -2lmet^i;it unb 
6Hld SRofetten, 1 btffli. mit 9frgi§meinni(^t 
©Uxmvten u. perlen, 1 ©c^Ififennat'cl mit (Granate, 
3 (£|^mii(ttt(nö|>fc^en, 1 golb. (S^linberu^r, 1 golb. 
Kdte mit 8(^IflffeI, 1 go(b. ^plinberu^r mit fllb. 
SBlatt, 1 golb. U^rfette mit Sc^lüfffl, 1 filb. Bucffr^ 
jd^aU, innen txrgolbct, 1 ftl^ Bu^c^f^'^Ale mit 
(Slokinfat 1 lllb. ^emOSlöffel, 1 bc»gl., innen 
mgolbrt, 6 r»tb. e&löffcl, ijerippte ^<Xi;c\\. 12 filt). 
eiUJffel, l m. flro§er Äaffetlöffel, 1 filb. @aU> 
f5§<^n, innen oergolbet, mit Söffeld^en, 2 füb. 
Saljfalfaffungtn, 1 fUb. unb oergolb. Sucfcrjange, 
1 ftlb. SBorleglJffel, innen »eraoltct, 1 filb. ©up)>m- 
IBffel mit fd^war^em ^ol^fiiel, 2 filb. ilem^ter, 1 
fUb. iSriOf, 12 Dcffertmeffer iii einem (5ttti<, 1 jolb. 
SökbaiOon mit ^crtrait, 12 ftlb. lKci\ev. 

Um nac^ X^Ster unb '}lblaten, eoent. 

• im Ikr^ftung beS 9tiM}txi, faUd er fü^ nit^t 
ibtt tw^tmSfeigen ©rttierb ju IcAitimiren «crmag, 
genSl ftrt. 274 bed %ct. 38 b. 

loM cvfiti^« 

eamte«« 10(4 68. ft. ltat«8H4lCT. 

2074. (@nttpenbuito einer Stüh ic) 

3n bcr SRac^t tom ij2. b. fturbe tcm 5^auer 
3. ©i<^lmoier oon 5)rucf, ©em. ^Jieufrauu^ofen, 
iBantg. QiUbi^inpg, eine Biäbvige, gutbrleibte; grau 
gcflcdte fttt^ mit n>eigem $opt, fd)ön aufgebre^ten 
^trnmi va(b tpeigtm diflden im itBert^e von 66 fl. 
CRtMcnbet «nb auf bcr Gtra§e in ter 9tii^tung 
geaen .ffreuj unb 3«^*« " Ivetten, Jbg. Dorfen, 
getrieben; bi« t^ugbctUibung txi X^tcid ^tte 3" 
bmge u. ficiifo Ivette (Eifebi n. Ivar an ben 6p^len 
tingium mit .'lägeln befc^lagen. 

Sai)ri(^einli(^ berfclbe ^icb occtucbte in bec 
nftmQ^HR 9ti^t Mm Soncr 9i6gtnt(cr in 0 f > 
brucf, ?anbg. J'ilSbiburß, einen Tiebftaf)!, tnurbe 
aber oerjc^m^t unb oerloc eine <£igarrenipi^e mit 
(U0clf9nni8tm Ibj^ a»8 fflltaf^m Mab chKm ungefähr 9* langen Qci<^felro^ mit 9(ntfleinf))ib- 
Um tviib erfM^t 

8«nbf»ttt 814 m. natiHl^lK. 

2075. ®em ®eorg, nitbt Bem«f ®eorg 
^igt ieneS biebiiabUocrb&i^tigc 3nbit>ibuum, bejüg: 
li(^ teffcn itt 21 3* 1713 (1868) 

Weunburf) p/58. 7/4 68^ lt. Unt;5Ri<^ter. 

2076. ((Stttioeitbuttd an ®e(^, Uhr xc.) 
%m 5. b. tourbe btm SAe^ger an. Sc^untd 
basier. 1 fllb. Vnteni^, 1 golb. «Panjerrctte mit 

Aotb. jfapUr, im ^ammtmert^e »on 65 fl. unb 
1 ^atit{(^u(trettt mit 1 ^uent^Ur, 1 {e^r alten, 
t>icre(figen t^aler gu 1 fl. 48 fr. wib 1 fRSfti 
t^aler 36 fr. enttt>enbet. SBerbac^t fäHt auf 
einen unterfebten, etwa 28 ^a^xt alten l^rfi^en 
mit gelbem ^kfit^te, fd^marjen {paaren mrii einer 
ni.i)t imSebeutenben D^arbe auf bem Äopfe, 
»eitler ber Oefonomtndfo^n u. IDta^lgefeUe 3« \' 
(Üoriter*) von ^Dhrtnburg fein feH. 

Um unb wenn obige 93efc^reibung jutrifft 

unb IC. $orfier feinen ftfinbigen %uf enthalt ^t, 
um beffen Oer^ftung gemig tbrt 41 %bf. 3 bd 
iviib cvftt^ 

Sanblbut 8/4 68. t. DL OnLiW^Ib. 2077. Vtkmi^mn^tppl. (Sin ^abcmfamm* 

Ux, ^-^ündju-rfeppl genannt, unb angebli^ OOII 
'liorflabt -u bei iDUn^cn )u ^ufe, bciU &Ü 3. 
alt, (lein, bwffic^, 6la§, mit iMa» imb 64nin« 
bart, ifl all :'e|d)ulbtgtet UfSCn nnjfic^tiget ^ai^ 
lungen )u oerne^men. — Um Cklosntgabc bei 
Aufenthalts biefel SJ^nne«, unb falli er aO Sonb* 
ftteit^t erfd^elnt, um beffen Söer^aftung u. i^ie^ 
Ueferung auf ®runb be« 5lrt. 215 bei St.-.®.*»., 
^rt. 41 %hl 3 bed (S.«®. toirb erfuc^t. - 

Zcaun8etn 10/4 68b tU 1lnt4U^ 

2078. (^Diebflal^I an ®en>el^ten tc.) 

3n So Ol nurbcn fürjlidb u. S. entloenbet : 1 
rod, »sie i^n bie f. gorflbeamten ju tragen pflegen, 
au§en grauer, innen grüner %0ixht mit ft^tearj» 
beinernen Änipfen, 1 3<»fl^«*<^i^ "lit Jtuge(= unb 
©c^rottlauf, barauf bie S'iamen ;,@irfu in i^auf* 
beuren" unb „Die^" in ©ilBer eingelegt, 1 ^i^lt 
genn^T mit 'SDoppellauf, worauf bol eiferne ^^ifir« 
ftöcfcbcn abgebrot^en, beffen Srudjftellc aber noc^ 
erfic^tlic^ iji, Ste^enei^e oon ©ec^jer unb ©abcU 
iBMen, bie thronen von mehreren auff&flig gelb 
angeftnc^rn. - Um ®))% ttob fo^bimfitl^ fRU» 
t^ilungen toirb erfuc^t. 

ütemmingcn «4 68. IL QiMU^tcb Digitized by Google lad 

2079. (^OfetbbUhftü^.) 3n ber 91«^ 

iMtn 8^9. b. »urbe bem SEkmet % {^dgn «on 
Galjmann, ?anbg. SBiU^oftn, ein 250 fl. toertbed, 
4iS^rifte«, 2 eOen ^o^ea Sßfcrb (iGknac^) SHot^= 
fuc^, ^at fernen 3Bu(^, an beibm ^interfäffen 
ober^b bei ^u\ti etoot roeil) cnttpenbet Um 
6|^^ toirb (tfuc^t 
f)a(fa» 1114 68. t. 1litt.41U|te. 

Ittn ^rtti ittluno uitb Sßefanntaabt 

fönen tvlT^ erfuc^t: 

2080. SSe(4>«Ie^ ^^{obann, @(^ueibcr^ 
gcfeOc »on (Sgsen^Ibcn, jttctec OngelM ^ 

ftabia Ofibäc^tid ; aU iantifbcAätn \\t er unter Qe- 
U^rung Ober fein iBefcbttxrberct^t oerbaften 
(6t.'0..8. «tt. 282 3- 3, e..®. «tt. 41 «bf. 3); 
berfelbe Ifl 37 3. alt, 5' 9" 10"' grofe, bat fcbtuarj: 
brauiK 6(iat^ braune ttugen, tc&gt jeitocife bräun 
9adMBart bftnnd ^mtthSxtdftn, ifi 
jeititeife fliatt rafirt, jtoicft )trtnli(b fiarf mit ben 
^en unb {^itUit babel ^eftig bcii ftopf lin 

MOb 

fffttttit^cn 90|3 6\ t. n. nnt«8tU(tcr. 

2081. ClMfiefliatt 3o^aiiii, 6tehime^cftOe 

na daneben. 

8ünb8^iut 1/4 &Ö. St. I. Uiit.-iRicbtfr. 

2082. SDteinM ^icbael, eifenbabnarbeiter 
Don SBSfllniering, €^m, frfi^ beim ^oben* 
acOer'fcbrn Sa^nbaue, Om. I^C^btflf« bef^fttsct, 

als ©efcbulbigter. •) •) CouL 37 B- 3572 (1887). «eh. 

2083. SSa<|>tIet ^nbre«i,2)taifllKc^tMtt 

Seonrob, all Sefcbnl^tcr. 

gürtb :i013 G8. B. Unt.-iKicfctcr 

2084. fBfe#I3o{e|)^ vuigo $Dlpnatfe|>|>I 
(T. C..f).*8t. 20, 22 i 16»*» l. 3 ) iit 

36 3- i^i^cfe» '^a* Wtear^c ^jian, fdvicavjen 

QoQbart unb tr&gt ipel)infl^, j(bioaTitammtnen 
Genfer, fi«bec^ofe mb IBabcnßiefel. 

»cil^tlm 81/3 68. L 11«t>8lU^. 

906&. Bauer 9)tt<(ael, (SifenM^iunMlcv 

unb SrSuAefeae ani ®rldba4 <Snil. SBcnlOD, 
üiobburfl, aU SertuJbigter. 

fficbpStt ;iOp 68. ». I. Unt.-3{ic^tcr. 

2086. äSetnet ^ 0 m u a l b , taglö^ner^lo^n 
Mit 9nM0i(|au(en, £antig ^ilpottficin, isa^cf^ein* ter; fall» ct. B^^fttem^ vaMUK ifl? ci |B 

tter^ften. 

eiAfiStt 30j3 68. t. I. Unt.siRtcbtn. 

2087. Stallet UnUn, SogU^ntr oon Unter« 
meitingen ^.*f[. Viiglbtttg iftitglt in Rcbberf ents 

laffen, ali j^cuge. 
ei<bfHitt Mß 68. «. I. Unt.:SRic^ttr. 

2088. 9tie» Sodann, ei^mUbgcfcOe bon 
Oberert^al. *) 

tRcttlkabt a}6. 2}4 68. t. nnt^tti^ler. •'I Conf. ^..«p.^Sl. 65, 6/ (1867). Tt. 3Rcb. 

2lOSQ.&i^et ^ub»ig, etbleffagcfeUe t>cn 
mt im SSÜS, oll Qc^Mlbigtcr. 
IvaNiilIctn 24/8 8& & lliiUU^kr. 

2090. ^uhtt ^xtLVLi toa thcgforg, 

2091. ioü<^tt ^o\tp% ton $affau, unb 

2092. ^ailer ßarl tjon 6(b5nbfr9, fammt* 
lt(b ^utmacbcigcfeUcn. — 5t. 3ir. 174. 

gtfttt^ben 113. 30i3 68. 9.L VM.m^tn. 

2003. ®ru(et Subtoig imt fHdcntoling, 
2anbg. Straubing, unb 

2094. 95attfc^ ^obann ®eoroi*) wen 
SBoIfranii^ot, Sanbg. Jtemnat^, bcibe &^neibcr* 
gefeOeii. 

8«nblMt 214 68. , ft. DL IlKLtSH^tec. •) Cout. P.=^.:93l. 1, 19 (lä67J. >Jlcb. 

2095. gfcpntnieiec £arl, -Su<bbin&cTgefeae 
IM« 08iiairfl< Ott 3«8e> 

Stegcvlbnig IH 68. t. L niit.-8H4i 

2096. Zürnet 3)H(baeI, ©djnjeijcr oon 
^et(beim, ȟrtb. .Rirc^b^im, n^el^fer bis 
«or jmei Monaten 1» %\<3ifex\nQ, ^anbg. Stsni» 
berg, tiente. 

®eilbfim 15(3 68b - St. II Unt.rKi(bter. 

2097. 4^ornbet^et ^^iebri*, 5or|lgebiif« 
ttcn diubpolbing, ®eT. X^raunftein. Z. 126. 

8Rfin<^cn 1)3. 2|4 68. 9. 1. Untoi^WUbttt. 

2098. ^attenhad^et 3ofe)>b an« ^ßx^f)ol 
Sanbg. 9B«^en, al« Sef(bulbtflter wegen "©ftrug« 
unb UnterfcblttAung ; faUd er ficb befaSftigung^Iol 
berum treibt, tfl et unter SDcfanntgabe b«8 ®r* 
f(bn>(rbere(bte4 )U Ifefectt. 

-1N-unbiiv,i 29/3 68. ff. I. Unt.:;"Ri*tfr. 

2099. S^u^ ^obann $etcr, 3)i(nß(nc(^t 
oon 'Dieribac^; ^anbo. Sinbi^esm. 

O ittbi (eim .tl^ 68. $, XipUm^ Digitized by Google 2100. ^ohntr ^rcnn^xSU, Icbific ?^aBrlf= 
arbdterin bcn !I)iatngen, ali 3Kitbe|(i^u[))igte ivegen 
50i«Bfb^; cli Sagatitin ifl |lc ^ie^rr px Itcfern.*) 

^ügftbuTfl 4/4 68. ». I. Uirt.»gii<^t 

•) ConJ. 4 3. 273 (1868). ©. SRcb. 

2101. 3IU 3ofep^, 3nnjo^tier8fo^n au« $fr= 
jogau, Sbg. S^Ibmünd^en, t'xnti am 10. ». tUt in 
^eraosott vecfi^te« ^c&|)a^(Mrg^nB «etMU^Hg; 
folld er Sefdi5ftigunfl8lo8 umSerjicfit, ifl er unter 
QdMintgabe titi Sdt\^tottt>txti^\ti ^it^ lu litfern. 139 

2102. Sannfnoer ©fern, t^em. Äanftna« 

«««Ibiits 30)3 GS. 9»XUUm^ 

2103. 3«I«ia, SHmlKiu^t iwii2>ÄRt' 

ttcgenltttrs 5J4 68. Jt.It IkMSi^ 

2104. g9ac|>matin ^o^ann, 3)lcii|itiKd^ 

{(^ulbigter. 

««SMitct 5)4 Qß. Jt 17. 1tati0ti4l» 21€6. Utbon 2;^ecefe oon «jcborf. 

<E.«1|».c«(. 15 3. 846 (1867). 

2106 ®hten^berQtv (SBali) 3 ob. von 

©inbijc^ffc^enbac^ tE.:ll=23l 1 1 3. 859 (1868). 

2107. jüpcb 3ofet>Mon &xt\{ini. 

6.*9).4M. 70 S. 3264 (1866). 

„ „ , 10 g. 623 (1867). 

2108. ^PfUtaer Aonrab von ^rctftng. 

6.*?.^©!. 22 ä. 1739 (1868). 

2109. Ota^let Georg t^wi KltenMen. 

(l.^%m. 22 3. 1742 (1868). 

( 2110. WtÜUet 3a (ob von 9l3rbUnflen. 

6.=?J.*93l. 48 3. 3181 (1867). 

'2111 CS^Mii^ ^erilbert «en eoMngen. 

6.^.SBr. 7, 23 3. 490, 1870 (1868). 
2112. 9hthatb eabette von $rogel2beim. 

€.#..©1. 17 3. 1339 (1868). 
211s. flSa^ 9eor8 twti 9Rfiii(^. 

(y.:^.=®L 15 3. 1168 (1868). 

2114. 8fifd>et Z^txt\t von ^ugiSburg. 

6..$..©!. 24 3. 2003 (1868). 

2115. CiOAe^ Öeerg mr 6tab(. 

6.*^.^©l. 22 3. 1746 (18G8). 

2116> OMt^etl ^idbael von ßöiiigSbrunn. 

Q.:%:m. 24 3. 1689 (1867). 

2117. f^^Utbauet ^oi). von So^ing. 

6.=*.^^ 79 3. 5594 (1867). 

2118. ^henttHiuet ®txtt. (äRaria) von 
SofatN). 79 S- »95 (1867). 

Ü19. Ccbivattglet ^oniTa v. J^ü^nbaufen. 

18 3. 1470 (18G8). 

2120. Wtaiet (ßpäth) io\. v. ©tünt^al. 

«ii|».4B(. 77 B- 5360 (1887). 

2121. ^teinbte^et ?t n br. v. 3IIibcflnenberg. 
6..gJ..©I. 65. 74 3. 4411, 5005 (1867). 
n „ „ U 3. 1042 (1868). 

2122. Minrl 3 c b a u n t>en Deimberg. 

17 ^ 1390 (1868). 212it. ^iOO^fta ;3ob- oon JKoto. 

(t»$..©l. 79 3. 5552 (1867). 
. „ „ 9 3. 653 (lÖeS). 
2124. Stopp ^i^atl von >BoI;bciuffn. 

^.'-^.M. 13 3- (1868).*) 3. 87S7 (1867)9 Site Mb. 

2126. iDlbetntajet ^aria v. ^ronten^aufen. 

6 4V^SBl. 18 3. 1477 (1868). 

2126. &el» aRi4)acl von £ub)via9felb. 

2 S. 80 (1868). 

2127. tBAmitl ^at^. ton 3infl. 

6.=^.»©l. 89 3. 6401 (1867). 
„ . „ 16 3. 1249 (1868). 

2128. •^tt JTarf Mn OUng. 

CT -«p.=m 23 3. 1866 (1868). 

2129. €>teill]^aufet SUloH von ^e^nbcrg. 

€.#.»©1. 11 3- 883 (1868). 

2190. Saufe« 3of(t>Mon Sanborf. 

(^.-^ -951. 23 3. 1884 (1868). 

2131. &(tppu<!^ (Grafel) 3 ob v. 9Binbtf(^^ 
Sriflij. 6.^?J.=SBl. 11() 3- 5440 (1866). 

. „ 26 3. 1806 (1867). 
2182. tPdIilltll 30 bann von Slßtljeldrrutb. 

C.«5p.*©L 34 3. 2415 (1867). 

2138. ^etÜ Jtat^«rlttft M« #raflina. 

€.«9^L 28 S. 1800 (1868). 

2134. Iker l^ofepb «on SBticbl. 

6..-ip.*©l. 109 3. 5397 (1866). 
„ „ „ 15 3. 1170 (1868). 

2135. ^ßtffi^tntitbet Zf^ txti von Xlnn^ 
»iflfcniNfl. 109 3. 5398 (1866). 

, „ „ 16 3- 1171 (1868). 
2186. ^ettvia ßafpar von {^riebnc^bAng. 

61, 65 S- 4105, 4886 dLWT), 

2137. Uhmt 3of- (3ob.) von ©cbivabelroeiÄ. 
8.*^^ 86, 61, 65 B. 2502, 4105, 4336 (1867). Digitized by Google 140 213S. SSptlititga Kofine ». (Bnnien&aufen. 

20 S. 0868) 
21S9. Ißfani t Bornas »on Slü^entartt. 

23 3. 1915 (1868). 

2140. ^^nlet SRid^ael »on ftaujenberg. 

6.:^. 331. 23 3. 1858 (1868). 

2141. ^iwmrtniatttt ®toxQ oon ^anfni:: 
(aag. <S.*^«ei. 75 B. 5101 (1867). 2142. (SnttDcnbung einet ^unbed im 
U.-®.=a»«|fau. 6 =?J.=©t.22 3. 1«01 (1868). 

2145. 9ueh @e6afltan t>on JTitungm. 

24 3. 1994 (1868). 
2144. fieflrt Jtat^ariita «en jn)>tKl^< 
6..<U..SÖl. 19 3. 1559 (1868). 

2146. HitbWMiet 38««^ »on STtainburg.. 

21 3. 1723 1868). «Llt 3o{rt>^ . . . 

9art( @ertcau& . 

©au er ^ii(^ael 
e&uml matfiiai . 
Ocnill ®cofg . . 
©enj ®eorg . , 
©ecr 3of^ . . 

efl<^(otb J(arl S. 
Oranbl Solff^ang 
8rc^l 3ofep^ . . 
©u^Ier Barbara . 
SDayciibetgev ©inc 
Del^ftetter Inton 
S)ettl ftat^rina . 
S>ienßl 6ot>bic . 
S)ftriter Wäfca . 

Gberl 2So^R • • 
(gtfele 3o^ann 
(Sngcl^art 3o^ann 
(SbtenSbcTger ^o^on 
(Srl^arb ©abette . 
0aIteiiba^ct 9efq^ 
Sflger tjronj . . 
gifcber anic^ael . 
giftber X^erefe . 
fijcber (Säcilie 
•ojjler 3obann . 
^tonf Sfvanj . . 
frommeier Äatl 
fU^i ^a!t9b . . 
Iftt^i CfaniNi • « 
(»gmann ^tter . 
Iragei g^nfiop^ 
OraflcT ®e«tg . 
©ruber Jut^rotg . 
laag ^rmann . 

jaaS Simon . . 
^etbeci<^ Ubam . ;9U))^abdifd)( lUcopttiiUtiini in ^amni 

2101 ^ertoig «afpar . . . 2136 
2113 ^üger .... 2091 

^ipper SublTjig . . . 2089 
^ir fc^oogl %xaai . . 2032 
Dornberger QvMc. . . 2097 
^uber ^anj .... 2090 
^ox^ SRaria .... 2025 
JTetm mt^ctd .... 2126 
»eirner ^arh . , . 2067 

Ae|ler Statl) 2144 

Stnapp ^riebricb . . . 2032 
«o(b 3ofcpb .... 2107 
ftrafel i^o^ntt . . . 2131 
j^raft 3o^iin .... 2039 
Stupp 5mi(bael .... 2124 
Sanninger @eorg . . 2102 
SonTei ie\tpf) . . . 2130 
iap^uc^ 3o^ttn . . . 2131 
Seger ^Une .... 2070 

8e«n»eter 2060 

2ip^>mann8berfler3[nna2072 
£o^ner graa^idfa . . . 2100 

fiufltg 2038 

Wat^er 9[iitott .... 2087 
mapx Sronj .... 2052 
maitx 3ofe»)^ .... 2120 
a«einbl . . . 2082 

mtxl 3ofet)b .... 2034 
SKüller Safob . . . 2110 
9Rün<bnerfepp1 . . . 2077 
IKonatffppl .' . . . 2084 
ano fer 2lgat^e .... 2047 
jDhivrmann ^ti^COM . 2049 
9teeb ©cbafiian . . . 2143 
mti 3obann .... 2088 
Obermaier ÜRarift . . 2125 
Ortner 3afob .... 2061 
^aintner ^o^nn . . 2054 
ipsCUt« ^0^11 . . . 2132 
9fAtti ^bomaS . . .2139 
^flflgcr ftonrab . . . 2108 
ißof<^enrteber . 2l35 
gutbntr "ßtUx . . . 2051 
9iielimaicv 3^"*»^ • • 2145 2104 
2ü44 
2094 
2085 
2127 
2075 
2075 
2134 
2116 
2036 
2038 
2064 
2043 
2023 
2026 
2133 
2057 
2096 
2059 
2122 
2030 
2081 
2106 
2112 
2098 
2028 
2056 
2114 
2040 
2076 
2052 
2095 
2103 
2031 
2060 
2024 
2109 
2093 
2065 
2041 
2058 
2066 9iie< ©arbara .... 2027 
9iittm<inn«bcrger«itiui 2072 

9lupp ^Hcbael .... 2124 
6agebec @eorg SDUc^. . 2115 
6attet Ccorg . . 2048 
@(ballmaier ^itettllil. 2045 
©cbmib Heribert . . . 2111 
6<bmib fihtl . . . . 2037 
©cbmtb Äarl .... 2128 
6c^uler ^»tc^aet . . . 2140 
©(b »an gier VUnXtn . 2119 
6ailer Sari . , . 2092 
eiegl j^atbarina . . . 2069 
6t«e«r9 30^1111 . . . 2123 
©patb 3ofe<)^ .... 2120 
Qpitil älnna .... 2021 
etabif 9)er«<9ea . . •. 2046 
©tablinger 3obann . 2029 
©teinbret^er Snbrea« . 2121 
©teinbl am(bael . . . 2053 
©teiner «gat^ . . . 2047 
©teinbaufer moü . . 2129 
Ulm er SoW" • . • 2137 
Ulmer 3oftp^ .... 2137 
Urban Zkm\t . . . 2105 
öorbrugs 5lofine . . 2138 
2Ba<^tIer ^nbreaf . . 2083 
©agner «balbert . . . 2042 
aBalj 3o^ann .... 2106 
9Bei(bfelbaum SKaria . 2035 
2Bcicb8Icber 3obann . 2080 
ffierner Hertmann . . 2064 
Serner IRvniMA . . 2086 
ffiürj hinten .... 2055 
nol\ @eorg .... 2050 
3Bu^ 3»^. 9eter . . 2099 
äcbentbaufr ®ertr. Wt. 2118 
3e^entbaucr ^of)Mn . 2117 
Scttflnafer 9t.(ü){agb.) 2071 
Siegt er . . . . 2033 
3intmecmann ®eoTg . 2141 
SlctmaicY ^inric^ . . 2063 Snitf b« Dr. ffiUb'l^ Mbntoci (¥aicitf> Digitized by Google ür«. S6. His^ bcn 22. 8l)»a 186a Qir 9lrfM|iM kt OirtfIcatliitMnacn erfolgt unnitMltfl^ unb Hnb foIAe portofm an Mc IRibaltioii M ba^ccif^oi 

bejcü^nctca t^erjoiicn ilnb au oie oerjolaciUen :S(^&rben abiulitfexii, roenn nic^t au^ocüicaic^ 

aiiDm 9e(nmmung getroffen ift 2146. 3Bia Äonral), SPrau^efeOe aui 9lfu. 
^cf, (Bern. ^}lltcnrün3t>«rfl, ©..2t. i^tflnife, feit 30. 
«. Ut Qia lEeferUur ab9«f(^riebtnfr ^olbat (23 3. 
alt, 5' 10" 9'" grcp, bartto«, unterfe^t, ^at blcnbe 
I raufe ipaare, brauite Kuweit, fjn^e 9lafe, 
gtfin^firbise« @efl(bt) tfi Mrgen eine« @nbe 
9lnner l. ©d>h)f i nfnrt wriibtcn Dieb* 
fh^locrae^n« )u oer^aften. )lrt. 282 

3. 3, «tt. 41 flif. 
«atsftcts 1^ 6^ jr. 14. 3iif.4iB|. 

2147. ®chtve{ft(al ^o^ann, (Scnbarm 
kt Xomp. Oberpfal) unb dtegendburg, 2:agner2fc^n 
aal Olic«bd(scn, 9.*^. iwtk^iUtm (35 3. alt, 
6' 9" 3"* grofe, fc^Ionf, bat ft^warj« ^are, {nraue 
liiBe«, pumpte 9?a1e, Ifinglic^« gefunbfSrBige« 
(9en±t, f<brporjen ik>Ubart), nxlcbet fid) am 30. 
». 3Jl. »en ütegenaburfl cfltfecnte, tfi tv<^tn 
91otbjU(btät)CTiii(bei}, Unterfc^lagung unb 'Defation 
8» »trbatten. (@t --®.=SB. %xt 204, 47, 294, 
$ 498 ». 5D.<80 

8lc9«iilb»tg43|4 68. It AMmnanbastMaft 

Utitet S^Qtaeidttaio M 6ett. ^ofts 
brfe(iled unh »eie|)rutio üket ba^ Sie* 
f((m>erbere4)t fEnb ju oer^aften: 

2148. 9leiit^avb Engelbert t>on %f (Raffen ^ 
««8 (30 3. alt, 6' 1" grol, fc^lanf, ^t r5t^H<be 
?>'^Tf, braune 9lugen, große ^iofe, ©c^nur- unb 
ÄwWbart, längli^, gefunbfSrbige« ®eil(^t) »egen 
^ttVUßni ber «mttimtreue. (©t..®..«. 3lrt. 3ö6, 

«rt. 40 3. 1. «rt. 41 «tf. 1.)- 
a j 4 a f f e n b u r 9 1 1/4 68. 9. Ttnt.rJlKbtet. 

2M9. ^4>ubert ^rlebrlt^ (Stanb unbe= 
(«nptj wi ^Uieiet^of, ®(nu ®uttcnb<rg, 8.^^. ©tabtfteinacb, ttegen 5)ieb|la^[oerbr«d>en3 (9lrt. 274 
3, 5, ?lrt. 54 3. 4 b<* et.-®..«., 2lrt. 3Ö, 41 
'2lbj. 3 b. @. ©.); beifelbe {oU mit ben (^biftbcm 

toaaien i^erfaufeub lierum^ie^. 
«anbecg 15M 6ik 1- Uat^aU^tfr» 

IM gm v(c> 

ge^en« btf ^icbfia^l«. 

Scnauwertb 14/4 68. tt. I. Vlnt.cSlfidMer. 

2151. «Staubet 3obanu, Wi. iVicfcrgefelle 
von ^belbol^ (äkr. ^iUed, »egen .iLiebftat^len. *) 
«Biberg 16/4 6a t. L VMLmifttt, • •) C'onf. t^.riv^ Jt. 10 3. 513 (1«B7). Tic 5R<6. 

2152. ^Ptfimaier Sranj. !£)ien|'tfne(^t »on 

auf ®nmb bf« ^rt. 41 Vtf. 3 be« (5.--®. 
Sanbfibut 16/4 68. ft. II. Unt..9{i<^trr 

2153. Sintntet vulgo Sc^aurc*) 3o{ep^, 
leb., Dagierenber 1;agl5^ntT ccu Jpaag, ®er. tViool' 
bürg, »»egen 1>iebfta^l8. (6t.*®..©. %tL Äl, 
282 3. 2, (5.=®. «rt. 41 ttbf. 2.)«) 

rirciftng 1514 68. St. I. ttnt.'.9lt^tcr. •) Conf. 6.-.^.=«L 14, 18 (1868). «.BM. 

2154. Stotj 3fibor, ^Dienflfnet^t ton ^t^cU 
^m, A. 3u9ctA<^bcitet, tocaen iSerbrci^n* bc8 
UfMiKOM («vt 192 bd 6i»ecf., «ict. 40 1, 

2 bei e.*®. 

?3afffrbur<^ I4j4 68. I. Unt.=SRi(^tcr. 

2155. 9){e^er e^rifio))^, Dienftlnecbt MK 
Unteibeuiftetten, »artb. O.^SL (£caiU^etm (27 bis Digitized by Google 142 

28 3. alt, 5' 5" 8T0§, UBterfcW, fi^toarje 
^are, f^tDontn Sk|nur6a(t,) ttl^t toa^rfc^nUc^ 
fil^toa^ niaectn iSaucnt^ut, eiae entnenbcte 
l^iiMTjbraune 93u(finn{o)>pe, oicSeit^t ottA eine 
«nttDcnlete \i\h. S^IinbcTu^r mit porjett. 3tffctSIatt, 
rtm. Siff«™» ftS^Iemcn 3^*6«™. fowoit 6—7" 
langet jllb. Äette mit fl(b. 6<^leb«r unb ^(fen) 
b>egtn ^icbfla^loergc^eni ). 6d^. be« ^. Ott ju 
©«^la^elmü^le, ®cm. fifutnrfc^adj, Cbg. 06er= 
bcrf. C6ti®.^a. %Tt. 282 B- 1, «rt. 41.) 
tcni^tcii 9H 66. t. IL 11iii*M4l». 

21M. 9Miwmln f trt, lA. «(^(offersefcae 

»on Dettingen, iceßen SJerge^eni beJ SBetrugeJ. 
(6t.=@..JB. «rt. 315 3. 1, tt.«®. «rt. 41.) 
Don aua St 17/4 68. t. IIL flnt.<ni(^teT. 

2157. ^d)mib SRI r Ol au 8, leb. ^u^rfneAt 
MV ®rub, ^anbg. ©albmflnc^en, jule^t bei i^utjr 
mann J in ber Souifenftrajf e in ÜJi ü n e n , 
iDMcn Ikrgc^ni Ui 2>ie6fla^U. (Slrt. 282 3- 1^ 
2 M ei^«L, mtt 41 d M M.)*) 

gHfliK^cn 17M 68. i. in. 11iiL*M4tcc 

. •) Qni. «.>f.4BI. 66 & 4060 (1867>. fi. It*. 

2168. ^eriBcrt. 9>er tx^a ebci 

S)ltnfl6u<^, auSecf^fHt auf „Heribert 6<^mlb 
ovl eo&ingen"*) t>om C. ^anbg. 6(^nabBdUu^cii 
«m 8. Vngufl 1852, »el(^ imh Im w^tmlligni 

©flent^ümet »erloren n^crben ffin tuill, tjl ju ter: 
^ften, ba fi^ berfe(be eine« am 13. Januar I. I^. 
im SBirt^i^aufe IriiBa^ «ofifelat MflaH' 
l»CT8Cbcn£ oerbfic^tig gemacht ^at 
Wfinc^en r)3. 18i4 68. «. IL Unt.-.9li*ter. 

•) CoDf. (L>%m. 25 B. 2111 (1868). ©. Sfltb. 

2159. fSa^tnauet 3ofep^, 6o^n be* 
fiuberbauerd Mi ^art, fianbg. Xraunßein, »cgcn 
816^091111« «n «iiffkttiAc IfftttnficiB am 

28. ID. sm. 

trauuflein 16/4 68. ». Unt.»SRi(^tei. 

2160. 9Iltf alter ®eorg, e^m. «nogkcgatler 
bei X^ann, ©er. 6imba<%, Tolgo ©ar«n »0« 
^abeni(^t«, »et(^ al« Unter^nbler in 
bcT ©egenb »on Stiftern, ^farrf treten, 
©utß^aufen ^erumtceiW, wegen t^eilna^me an 
einem SBerge^en be« ©etruge«, auf Orunb be3 ?Irt. 
315 3. 2, bc8 et.j®..©., att 41 be« Q.--®. 

fBafftrburq 18/4 68. ». I". UnUWtr. 

2161. analer 3o(e|>^» tagW^ner oon 3JöV- 
rlngen, £anbg. SOertiffen, (37 9. oH^ 6' 2" gTo§, 
fdjlanf, toegen JJiebfla^tperae^en«. («t=®.»©. 
«rt. 282, (g..®. «tt. 40 Hbf. 2 3lt. 1.) 

SRcmmingen 18}4 68. t. IL 11«t4K#lci; 2162. 9>t4>^ ^geraefeae oon ^erle«- 
reut^, ®em. ^olffiein, »egen Unterf(^lagung )U 
6monat(. ®efingni6 oenirtVtlt; berfcite tit Me 
©efangenanfialt Saufen ju Ucfern. 

IBaffeibutg 17/3 68. t. eqirf«g(n(^t 

2163. !PI{e6Iiit(iet 3o^ann, bb. taglBbner 
öon Unteritfj^eim, SB.=9L 5)ininflfn, njcgen iJMel» 
fla^t« )ur ®ef5ngni§flraf( x>on 2 3Ronaten 15 ^gen 
»erurt^U; betfelbe iji in bie ®<fangen:Xnfiait 
)ild(teiian fB ftefem. 

DottftUwSrtt 23/3 68. » tt, DqUifleiUlt 

2164. V^l (®ebet) (?eorg ?frifbri(^, 
31 3. alt, leb. Itaglö^ner oon J^aOmfinj, t9M^ 
Unterft^Iagung unb S^etrug« am 30. ^It. 1867 
}u Gmonatl. ©efdngnig oerurt^ilt; berfelbe ifl 
in bie @cfangen:^nfialt SmftCTg ju liefern.*) 

»egcnftbucg 23^3 66. it. eqiri^ch(^t. *) CmC Cff.*«. 77 B. 98B6 (1667). C 8M. 

2166. :CcmmIer 3ofci3^, oer^elr. BXcIiR 
oon fioMcringen, SUtgiburgf am 13. «. OL 

»egen CIclfta^M gu SvmmO. Qcf&ngni§ Mair* 
t^eilt; berfelbe ifi in Mc 9cfill|nMnifiatt Si^ 
tena u JU tiefv-m.*) 

«ugSbuig 24/3 68. jt QtjiiKgmi^t. •) Cool. (J.-.i\.SBl. 88 3. 6262 (1867). «). WA. 

2166 ^eüet SIRar, 34 3. alt, leb. ©c^neiber« 
gefelle oon ^lieuburg a]£)., am 26. %^x. l. 3« 
wegen Untecf<^lA«»it0 }i SiMMlI. Oef8i8iii| 
urt^eilt.*) 

SRAnt^cn 113. Z7i3 68. St, ^t^OtV^^ 

«)€onLC.#>«.S3.73(l8«(). IM. 

2167. Ätnß ®eorfl|, 17 3. alt, f. n. bet 
leb. ^ammeTfi^mieb«to(^tct äXarg. ftrua oon $i(^tel< 
berg, am 17. 9Ar. L 3. tota/m SHAfloV« au 
2mmMil. •cfft*(Ri| t»mnrM>* ) 

e a 9 r eut^ 36}3 68. t. «dltttgft^L *) «di» .Vte^cict« Mt.«l MB» 8561 (1687) t 

tHe 9teb. 

2168. ®eu^et Daniel, Bril. 30 3- «W# 
l:ienflfne(^ft au« aRarft=einer«^etm, in U<}tcnr 
3eit in ÜCienfi bei bcm ?pä<^ter ßblic^ in Ober» 
fteinacb, ^anbg. ©(^einfelb, «m 20. x>. Wi. wegen 
SMiifUlli iit.3nieiiot(. «c|»n«Bl| toulfcat*) 

nittMlein 24> 66. t.-«til«|ir. 
«) CmT. M -QL 18 B> 1440 C1668). «k Hih. Digitized by Goo<?Ii 143 U» %tmMMa% muh flMAitnttta^e 

2169. IVeiter 3o^«nn, unb 

2170. <Sd>toar| 3ofep^, IBdbe THcnfifnet^te 
aus <Skr|en; im j^ade b<r ^ienfUofigkit flnb bie« 
Idtoi I0«0ai SMc6f}a]^I^, b^n). SSeganfligung beS 
5)teBfla^I« gMiiäfe «Hrt. 41 2lbf. 3 \ti (g.»®. ju 
Mr^jUn Um mögtii^fic iBei(i^Uunigung 

s«iibi.^iit lOH n. t. m. ii]iuiH4itb 

2171. ®alfletet S^riflop^, lifctlergefen« 
»on SBfutelfitin, @er. ©(^»oU^.*) — Cr. M. 1.423. 

Vtand^tn 113. 3)4 68. ff. UntiKii^U 

Conf. «.-SJ..«t. 8 3. 311 (1866). 

2172. SSoO 9MIil^l^# iMKmii«f^lt9.4L 

« f a f f cn but g 4i4 68. ft. Unt.«Sti(^ta. 

8178. Wtttnpin ^tlmri^, ^ciifHiM^ »en 

©flt^t>UTc^ 7/4 68. ». UnL=9ti4tfr. 

2174. &luig3ofe»^, ^Unjitnct^boa Unter* 
yOSMim, 9.>1L fttäpiM a)SB., yumfx M in 
le|icr Seit in ^Brunnen unb j^IoßCTbCtg, 
8l4L 6<^to&en^{en, aufg^^nt ^ 

«I4ft'<^ 6)4 68. t. "MMÜrn. 

2175. IRclMnd^ 91 n ton, tag(Hn«r von 
€tam^m, al8 S^'a«; betffl^« f^n tt^terfr 3«'* 
idm )Oa^nbau bei i^ngolflabt beft^&ftigt gemejen 
febu 

«ic^at^ 614 6.S «. Unt.rJRitfitfT. 

2176. ^retfc^matm 8art^o{.^(cb. e&rtnec 
9on ÜRarnicrg. — t. Sic. 806. 

IRftiK^cn 113. I|4 68. t. L IllU.«»^ 

2177. fiettcvl Sftl^ael, Qbibatifcae itm 

Dflnjling.*) 
KegenSbutg 7/4 68. S., DL DiiMRi(|tct; 

CobH ^%/&L 90 S. 4M6 (186(9. Oie Rtb. 2178. ^Irtl^ Xa»et, ^SugcfeHe ton Vnfel« 
fingen, grof^. bab. IL (Sngen, aU ^mnifil^ 

«Hgl»ttt8 6|4 68i IL a VMUllnb 

2179. SSernec 3o^ann, SDienpfnej^t »on 
''Beit4<Tlbat6, ö ©unjtn^aufen, al« Üffdiulbigter 
wegen S)icbftai^U; oU i^nbftceü^ Ifi bccfelbc ^ic^er 

au Offcctt. 

«i4Mtt4f4 68. It a SKitmiln; 

2180. ftrcf ^«ter, U^matfter oon ^ler, «Ü 
SBefcbuIbigtrr locgtn Unterfc^Iagung ; fatl2 er nm* 
(erjie^t, ift^rr )U m^aftcn «lO ^ie^er ju liefern. 
Cr. M. I. 726. 

3Rfln(^en TI3. 9\k 68. ft. Unt.<!RU|tii; 

2181 ec^äftlntriet 3ofep^, Sle^^itller 

oon Jlöilbeniuin, 4>en»ou, aW ä^ufl*- 

SR e gen« bürg 7/4 68. «.I. Unt.«g«i(^t«. 

2182. SBp^net «nbrea«, Ubigei murer 
unb Steinmauer oon 2iminc(fb«ct M iffügll tat 
'X)ol(nftcin beim SBa^nBaue, jnr CnpftoflUI^ 
von Uebtrfü^rungigegenfi&nben. 

«ii^flfitt 7}4 68. 1. 1. 11iit4ti4tab 

2183. 9tafrt 3Xi(^ael^ jrr&mer m SÜfttii» 
)e1I, @er. iDlitinrfdl, feine t^cfnit «nb tccm 

etiaubing 5)4 68. ft. III. UnU'Sli^ter. 

bal^narbeiter oon Qerobl^tMfifll. 
greift na 10/4 68. It 1bit>9ti4L 

2185. ^aula nuirin, friUer in ©t. 
Duirin, Sanbg. Xegemfee anjSffig, aU j^euge. 

S^affcrbttcg 1]}4 68. f. L tfait4li4tcc 

2186. Strebet 3ofep§. SBebergefeOe MI 
®ab<>n, ®eni. Snnli»fcn, £aa1)6. Uoillccg, Mcfm 

8«iimnt 1(V4 68. A L ]lnt,4li4lt& 

2187. 9ffdN< CMInfaMegcfcllt M« 

^ornflorf. • • 

Straubing 7/4 68. IL m. nnt<9ti<^ta; '2188. »re^I 3ofe»( (Dtom^ClMd) 

ttun SÜaltenberg. 

«..$.•^1. 20, 22, 25 B.16ftl, 181&»a084 (1868). 

2189. jQH^lc deorg von $(bmTing (^clj^ 
^fen.) 86 B &9d0 (1067). 

. „ « 14 3. 4003 (1868). 
2190t. €K«l(ftt0et Sofep^ von Sangentril?. 

«..^.««i. 24 B- 1971 (186Ö> Sll^L 9t4||I 3Df«P^ aus Senf. 

6.--?J.=©U 24 ä. 1971 (1868). 

2192. Sarbara von SBudenbof. 

«.»$.«©1. 25 3. 2U43 (1868). 

2196. SmMcI 9)li<i^ae( von tba^firc^en. 

^^^«.«Jß.««l. 23 B. 1892 (1868), L kju,^ jd by Google m 

2I9L ^^9n>iatt S Ol f gang x>. g^^nforn. 

23 3. 1890 (lb6ö). 
2195. 3e«nfel SRaria aRüN^en. 

(£.45.=jBL 16 1209 (1868). 
^96. ^dl SRupert oon ©erelftng. 

€.=<l?..©l. 18 3. 1475 (1868), 

F .^l-SÜI. 20 B. 1645 1868). 
211)8. f8d6m maria au« ©bnaJ^. 

e. ^U9?l. IG 3. 1255 (1868). 
^inUe Dorothea ton '^\n\(n. 

4, 5 3. 268, 333 (1868). 

2200. AüfeUeithtt ^ofepf^ b. l!3auml)ur^ 

ÜO 3 3994 (18G7). 

2201. aOtitaex ®cora von SSo^burg. 
22 a. 1808 (1868). •) 

•) CMt MIL4BC. 70 3. 4818 (1867). CU tteb. 

2202. ®4>itee (jO(eritiftacr) imartavon 
Seagerici. 14 3. 1083 (1868). 8803. ®eiet (®r{ger) 3ofe)>^ v. 93ibuTfl 

17, 23 3. 1310, mi (1868), 

2204. <Bteinbi Sobann oon dtcKbiing. 

9 3. 064 (1666). 

2205. flfifdNt (ttbiitv) «cdTo «. 9Hdm 

runbinc?. 20 3. 1584 (1868).») 

•J Conf, 20 3. 1362 (JÄ«). Wtfc 

2206. itttitPitt ^Dtadbalttrr «.-«UHrIk. 

(5.=?P. 76 3. 5228 (1867). 

2207. %Ot^tt '^üftinui »on 8iei(^rt<^ofen. 

e..^.=«t. 20 3. 1589 (1868). 

2208. X8ftt0 ^nbreatf t»on Dirmantftcin. 

e..»4J.«jBI. 78 3. 5496 (1867).») •) Conf. 78 5i-^'2 il867), 'Eie IRrtu 

2209. ^Ibvedit ^o^nn ton eeflrnborf. 

^£.=*ß.=Bt. 22 3. 1744 (1868). 

2210. Qhric^lec ^o^anu oon ^obenaUbeim. 

23 ^ löÖÜ CiötiS). «0% 2211. IRupWI So^onii, 28 9. att, 

Itb. laAlöbncf ^23ucl'enIo(;cr, 0fr. Sf.ittambcf, 
fetfjm «et^jftung im C.-.^.»©!. 61 3. 4053 (1867) 
Trqaitirt tmbe, iii, tsle (erritt inr <E.<^.>Ot. 77 

3. 53üS (IHGi") befannt ge^jcleti ivurbf, ©olbat bd f. 1. net.(lt«0. «nb iHAt, toie «iIclMlatt Mv* 

gcfommcn, 511 ücrreeAfctn mit tinem auf bm-HHlex 
%ugc erblindeten .3nt)iMbuu|U gleichen 'JiamenS. 
VifliK^en r)3. 16)4 68. 9. OtiiiBjeric^t. ' 91 bl ©ecrc; i\r. 
illbiec^t ^o^ann . 
«Itfaltft . 
835 bm Tlar'm . . 
SBö ^ncr 81ut>nad , 
9eU i|^Ii))p . . 
SBredjercr . . . 

»t<bi 3oftp& . . • 
8it^fvr fiattettt . 

T- e nt m t f r ^ofep^ 
^bncv ®eoig . . 
<S{(^enfe^cr Vnbr. 
Windle SSorot^t . 
e^U «dcorg . . 
Qa^enaucr ^\tpff 
%'\\iftx (Skorg •. 
%i\<Sitx Safob . . 
gorfier Suftinu* . 
gorfimaicr ,514111 
5ud>8 etnfl . . 

@euber !^aniet . 
®eier . ' . 

©eifler ^cKPb . 
®r«tl 3afob . . ;2Uphatittir(i){ Htnqntelitioii btr fiamm. . 2104 


0. ^abenic^tg, 99arcn 


. 2100 
. 2149 


. 2209 
. ^200 


^jjotjgj), ^mut . . 


. 2149 ' 


. 2190 


^««•»itlcT StBoIfgans 


2194 


fRctn^art (Engcnnt . 


. 2148 


.2198 


JecTI %ipnt ; • . 


. 2196 


SR ei t f r 3o^anii , 


. 2169 


. 2182 


^irt^ lUüMX , . 


. 2178 


äticbliiiger .;^;«§aR|i . 


. 2i6§ 


. 2172 


Seanfet 3)7ari« . 


. 219» 


6d^«iief Sofcpb * . 


. 2153 


. 21(i7 
. 2193 


^d)5f llTneier 3ofcp9 


. 2181 


. 2188 


Jtetterl aRtc^oel . . . 


. 2177 


©(^mib Äeribm . . 


. 2158 


. 2192 


tling ^0\tp1f . . . 


. 3174 


6(^mib WbM . . 


. 2457 


. 2165 


j!n 0 b cl ^obann . . 


. 2211 


@(bnee Wlma . . . 


. 2202 


..2205 


Äieitucr SÜiagbftl. , 


:S 


©c^ubert 0nebri4) ,. 


. 2149 


. 2184 


.<?re^ «Peter .... 
firetf d>manit tkffi^ 
©(^»arj 3offp^ . . 


. 2170 


. 2199 


. 2176 
2147 


. 2189. 


Arug ®eorg » . . 
ftriitfc^ Vttfx [ . . • 


. 2167 


Scblmaier RaxI . . 


. 2156 


. 2159 


. 2197 


©Imbürger 3ofep^ . 


.2190 


. 2205 


Simnier 3ofeTp^ . . 


. 2153 


S tauber 3i'^n . . 


. 2151 


. 2187 


HR an g er Jjprinric^ . . 


. 2173 


<3teinb[ 3<'^nn - • 


. 2204 


. 2207 


IVaier ^o\tp\f . . . 


. 2161 


©tolj 3rtbor . . . 


. 2154 


. 2152 


ÜJlc^ringer Slnton 


. 2175 


Streber 3of«p^ . . 


. 2186 


. 21G2 


«Weiser a^rificpb . 


. 2155 


3Beber ©forg ^ebri<^ 


. 2164 


. 2171 


ÜJtüller ®eorg . . 


. 2201 


Jöern er Sf^^»»" • • 


. 2179 


. 2168 


:]Jtcnatfcppl . . . 


. 21^8 


SBill Äonrob . . . 


. 2146 


. 2208 


9iafer üJlidbael . . . 


. 2is3 


® i r t b ?lnbrea8 . , 


. 2208 


. 2203 


9l5fll 3ofcp^ . . . 


. 2191 


3ellet 'JJiar . . . 


. 2166 


. 2150 


ObennülUr ^«tfal . 


. 2202 


. 2210 


^qkU OHitin . . . 


.2186 


• • • . 

OtiMf bn Dr. iSilbf Aen ttaä^nMtarei (9muM\ Digitized by Google $ai)(r. €tntral-|9oUKi-Platt. (Hl. ^aftvgang.) •ctuigcgcIcB tSB tcr f. I. V»liici<SiTeftism llia^c« ■■tct Obctaafü^l »cc C. •taaiiateiliccia 

fMc Huhtal^me bn i)rT^H(nUlJ)un(lcn criolgt uiicnt^duic^ unb finb fol(t>c poiiojtci on bir :K{baftton bei baonijcbca 

«enttalsi^cii^ri- iölattt« in !IRAnd)tn «nittfntbm. IDiff bqri^netcii ikcfenen an »ie Mcfolaeitbm Se^fttboi a^Uffevti, wenn iti6t au^btftdll^ 

Sejnnimttng getroffen ijl. Unter SBortriftuitg tei> betr. 4^aft: 
6efef»Ie« uu^ 29elebcini§ über ba# »e« 
fd»t»etfreredi>t fint iß Mcbaftcv: 

2212. i^ärfltg tf)trtU. SWaAb ton JRapjxn- 
|cQ, ittgcn Qecgr^ tcr Unterf^flogung. (ttrt. 

«ftn^cii iQ, lafft 68. & DL 1lttL*m4tcr. 
• «) eonT. 4i, 52 (1866). S>.8M. 

2218. ^ah^t Sol^ann, leb. tagld^ntr wn 

©artmannirot^, ^ammflburg, roi-gm 93er: 

ge^enl ta Z)ir6fla^l« auf @runb ter lUrt. 281, 
282 9tr. 2 b. 6t.*®.«9., «rt 41 %bf. 3 b. 

1814 «8. jr. n. 1Utt.>Kt4t(c. 

2214. Wtettl« Sirtert««, SMcnfKkM^t o»n 

©ibrra* 3<Q. i'bß. ®«i§tnbom, rwgen 1)i<b(^a^l«, 

Si£g »Art. 282 U» eU'&.^Sd., Urt. 41 »bf. 3 

flicmmingcn 20H 68. C tUit.<8U(^ 

2216. fteffiiicfel O { I|e l m i it ( , 0(IMiMifn<< 

frou t)on .«ta<fieIntonn«B*Tfl, jult^t baM«, rregcH 
l^eilnabmc an einem ^öetat^en ber betrügetiidjcn 
Sicifürjiing ber @I2ubigcr. (6t«V.4). ttt. 327, 
€.'0. «rt. 41 m. 1.) 
«rona* 2014 6«. R. I. Unl.^jRicbtfT. 

2216. iünbetmaitt i^riebri^, Mtertnci^t 
«Hl Mnlborf. («rt. 41 bd M,)*) 
Stclfing «)|4 «a L 11«t.«fU4iR. 

*) GtMt a.*9.-49L 17 B. 5437 (1867). f). BIcb. 

2817. 9IdlfU<it ;}o^ann oon Birnborf 
(«tttbrat Ctotwb Ist bcowM ^«««^ (CMmen ieoAni« bart, feine ©tirne feil ein 3J?aal jeißeui m^ra 
I'iebfta^l^ ; ^ie t>cn ifam in ©eiffenbur^\ tnt» 
tnenbeteu (Fffcftcn ^in^: 1 fArcarjtud^ene mii tt3ci§en 
ßäben buicfejoflcne ^cje, Streifen f(b»c»irj uub »üei§, 
mctirte Sefie mit J^li^))fen t>on gleic^m Xud^c mit 
©tfbfra,-\cn, 1 f^irar^ihicbfner Littel mit einer 9lei^ 
fdjwaribeinemer Änöpfe, gelbem Slermelfutter, 1 
$aar gute rinblcbcmc 6tiefel, bereits angefc^ftet, 
1 f(Jjn>Qrjfeib. .^»alÄtu*, 1 »elfeteineneJ ©acftut^, 
1 einfacM in $ap|)e gebunbencS IRetijbilil^leiR, auf 
bcffftt nflrr €fcUt ber Vlam bd Dsnmififtiten, bd 
©ifenba^narbeiterÄ «bam ^ett »on SEBartenberg, jle^n 
foQ. Um na^ ben %blaten, eoent beren 

«bnal^e lolib etfvi^t. 

ttitnan 2114 <& IL a iiiit4iuiitb 

t 

2218. ®eiM ®eore, llie^gcrgefeae von ^ts 
gendburg, »egcn Diebfla^lcergr^nä. (Ülrt. 282 
•J. 1, 2 b. £t.i@.=SB., «rt. 41 %b\. 3 b. 6.=®.) 

fllAK^en <)3- 23)4 68. IT. ID. Uiit«8li4ln; 

2219. ^pieqel^bttaetVftatffUt, leb. ^«gs 

löbner »on ^löppertinf^, ®cr. traunflein, ttegen 35eri 
tif^nj beS ^tebfta^ld ed». bed @. .^«berlanber, 
öaucrB «»« ber 6^naitt tt.4eK. (•t.«0.*8. 

»rt. 282 3. 3.) 
Iraunflein 22/4 68. 9. Unt^iRi^tet. 

2220. €Hfe, (Sc(onift(n9tO($ter m 
Obcrmarfclb, iMgen Diebjia^loerge^en». *) 

Oon«tt»5rt^ 22/4 68. ItX airt.<8tt4(R* •> Cool. 9J^J9L 102 3. 48» (1866). 

Snm ®traft>o(I)nQe flnb %tt pevbaften : 

2221. aO^iincb «Ui4, ficbicUer von 'Jtcu» 
Itx^en (96 d- «It «ittder«fc bot biMibc Digitized by Google 146 

1^0«^ Blonben €<6nitr6art, nmblit^eS ®tfl<&t, 
t ouffafkitt breite 6d)uIteTn) am 24. %ug. i». 3. 
«Kgtn toitcrit<btH(^eT ^»epo^ne eigener @ad»en 
)u Imonatl. ^efftiifliill «einigt; bcrfelbe ffi^rt 
f5lf*U* ben Jiatnen „®fer<< «piSberl", bat 
^äufi9 ®(^riflcn brd q. ^ffeffcrd Jpöpfl Don Ste^enl^ 
iurg bei flA wib foOl fi^ |. B> in «Stfixdten 
aufhalten. 

Straubing 6b. R. 'ü^irfi^icnclit. 

2:^. fRAUet :3o^ann, eatUermeifitr oon 
8brb§atteii, am 25. v. 9R. tDegen QetTUfld gu 
SnUttOtl. ©tfangnig «cnttl^tltt. 

»rona* 23p 68. ft. Sejitfiflmcht. 

' 2223. ^<y\tx 3of cp^ , 25 :3. alt, SRoiirer 

ton "^Jaffaii, uub 

2224. ftpUrt 9t of ine, 23 3. alt, leb. «Sfirt^ 
KRiMItcr von 6t. 9lilpla, Mcgen ^cb{la^< om 
18. H^nur b. 3> 1* tc Snonotl. Oefftnsiiii »er« urt^Hlt; (Srfterer ifi in bie @rianfleitaitMt |r 
Imberg, Se^terc )tt 6H()ba(!B ;;u litf rn 

^affau 24/3 68. ft. )br)irf«{(cn(t)L 

2225. ©utfd^Dit tUlatbilbe, 24 5. olt, 
leb. 5iZäbertn aud 6i<bfiätt, wegen i^iebfia^W JC. 
ju Hmonatl. ®ef5ngnig »erurt^dU; tiefelbe ifl is 
bie (i^efanitenanftalt @ul|ba(( )u liefern.*) 

^^i&tnbcrg 23^3 6Ö. ft. eqitHgcci^bt- •) Cont. «.«f^««. 89 3. 6403 (1887). f). M*. 

2226. ^<K^t\t .luliu?, :'C ,r alt, eon 
^mmcntlftbt, a.^ «ont^ojen, Solbat )>e« t. «cmc^ 
SRcQ., am 2. I. 9. ncgen Betruges tc «itcr (Eiit* 
loffunc) aud ^fm ^»re mittel« iSilfIftfiMdiMl ||t 

4monat(. (5^cf5n.:\ni§ oerurtbfilt. •) 

c Ol p t c n W^i 6b. ft. irontmanbaiitf<^aft- «) OooL a.*|k>«. 80 3. 6429 C188Z). IM. ;2227. (^^mtt<f^ici»9a(>U ;3m :ilnid)luf{e 
an M ««•f^.i« C.>$.<«K. 24 3. 1968 (1668) 

.ttohb ei:u(^t, ifi ben biefe« ^DUfte^U oerbät^tigen 
$crfoiien: ^onn anadlya, ^anlNiTbciter au0 'D^e- 
ifcretf, Bfttrr. 9.«V. in DS^icn, beffen 

« iDlai^a, toeifbc mitciaanbcr uoi^criiefycn unb am 
•20. ». 9t. in ^cggenborf toaren, '43tfltaticn 
nac^ ben ^Iblaten vor^unebmen unb )dmnitli(^ 
3 $erfoncn nad^ ^rt. 41 %bf. 3 b<4 
Mr^ft«! unb ^ie^er ju ttcfeni. 
Ocftgcnbtvf «4 88. fu 1lnt.4Ii4lcc 

2228. 3löcf Jofepb, früber JorMilfe, nun 
laglö^ner cou iK£nd}na(i}tr''Baib^auS, 46 3. alt, 
i^ unter ^oli^eiaufilcbt }u fieOen unb mOe lieber 
fAcfnt iK«bat.*> 

-Stegen tt{4 8& t. 8(|lrllanrt. 

Conf. <S. tW9i. H 9» (1866). t>. «ib. 

2229. !0(a]^ltne{fler «nton, le^. PScfer. 
oejeUe oon St{(^a<b, »elc^cr bef(^ftigungälo^ umber- 
Itramt, i|i on^ugcrifen mb anb^r ju f4u>^; 

■ berfflbf tR 50 3. alt, 5' 8" grcf?, fräftifl, ba< 
fc^toarje ^arc, gleichen Scbnurbart, etioad ge 
bagenc'IRafe, ^efunbe <|ieü6t2fattc. 
«tffinfl«n 181^4 16. :«.'8(|bdlmt. 

2280. aSctterfillb e i n r i , ed^reiner^ 
gefeOe öon Äaamün^ \ alt, 5' 6" 6"' grcfe, 
untcrfebt, blonben !6art, blonbc ^aare, graue ^e^rbcn ^{tanter^bungen erfc^toinbtitc^ wAt 
mit berartigm 4B(|ii4eit gudUkewicfcn, imw 
er befc^Sfttiputglb» Ictlden tthb, bi^ Mcf^ 

»erben. 

eurftlengcnfelb 10|4 fi& «^OctlitlaKt.» 

228l.:8#l^V fRavia, leb. ^aibf(btt|tfbctitt 

»on 9Utbürnbucb, eine licberlic^e oinb bcm frtuiben 
ISiAentbume gef&^tlic^c Herfen (30 aU, 4 11" 
10" gro§, mttlleTcr ^inm, \A bunllr {^oore, 
fd?nule ©tirne, Afi»? 9luyien, c^ute S^b««, braune^ 
(Sefidit, tr&gt {i^wai;ie0 ^opftutb) »eli&e feit 
bm 5. b. "JIR. Mrmut^Ui^ gtoetf* nnb ftfMtlbl 
umbertreibt, moKc att £anbftrei(berin anfgcgcif^ 
abiieftraft unb b»«ber geliefert ttnrben. 
«el^tim 11 j4 »iö. tt. «rj rr«amt. 

•) Conf. €.=i}.=Öl. 76, 85 («»66). £. 3itb. 

2232. ig^artl ^obann, (11 3^bre alt, bat 
©omerfp reffen im @efi(^tc, fpric^t ftäMif<6, 
fdiielt, trug, runben iBauernbut, braunen Sontmer« 
rod, n>eiggeblümte SBejle, f^war^te ^ofe) f. n. Der 
(Sifenba^natbeilerin 'IRaria ^rtl «on <i)iat<Tlborf, 
ifi entlaufen unb »olle Riebet geliefert »erben. 

i<it*ta* lGj4 «IH. R. i«cjirf*Qmt. 

Ulli <Srinitt(unQ ull^ 99efauutaabe 

fonett vaKtt ecfiu|»f: 

223:t. Cbermatiet \!oren«, dMaeraefeOc 
oon ^ucb, i'anbg. ^adbau, al* i,t\\^t, 
«iigf bnri 10|4 C IV. llaL^nfabltr. Digitized by Google 447 fSßi. bellet fCttton, giiflyifcFyf « 

.Ihronad), aU Bcufie. 

^url^» 10/4 6B. R. Unt. WAtn. 

2^. SBtüObetf ^Tan)idla, da^rifaiteU 
lerin um 0<^ioobtiig. — Cr. IL L 93. 
9RftH4cti 1/3. 9/4 68. 1. 11. tliiLsRi^ttf. 

2236 S^ellmaiet, ^0ix^ Mit ^Aan, all 
Äeuge. — Cr. M. I. 421. 
-«(ftnAtii q^. 11)4 68. ' t. II. UnUSlid^tcr. 

2237. fSteinM 3ofev^. l^t. a:40lö^ner «on 
Gcbnccbctfl. 

äanbS^ut 11/4 68. ft. I. Unt.>8li<ftttT. 

2238 ^au .'^afcb, ^Jtccbanlfervu^mc au« 
i){eurnft(in in äiiiirttcmberg, wegen dnti i^m am 
1. ^unufl ». 3. i» <Stbin0 tiigefOsteii iDiik 
^^Id, unb 

2239. £e()ne^ ^o^ann, S^ireraergrfeae aui 

f((ulHgt(T. 

gttiünq 10/4 ÜÖ. Ä. Unt. Jtic^U 

2240. fiiH 3« ^ a n n , «laffif^ «en ^tfcK« 

8»^r IlH 68. II. I. nm.4Ri4ler. 

4^af fvttCV Walburga, Xafltö^nertn 
Wn SSBembing, 

2242. 3«le Sarbora, Zua^ncrln wn 

2243. ^o()eitleitner ^ebaflian, lagldijner 
«on ^nd^. — Cr. H. 204. 

.IRfittt^cn I):». 1214 <8. 9. Ul. üiiLtltUMer. 

2244 ^eithmeitt 1 1} i a ^ . Qldn^efdle 
Don ^ngolftaDt, aU 'i)e{(^ulbigter. 
^ngolflakl 16)4 68. 9. 6t<ib1-- u. ^anb^. 

•) Cont. (S.-.U.^»L 5b, 74 (1H66). Z. «cb. 

224.5 ftun^ihann im i (^a e l , 42 3. tAt, bt. 

8«nbtii (Dfol}) IÖ14 66. IT. 1lnt.<m4ttr. 

2816. fftiebetteittet ® t o r g , IHeiijlf net^t 
oon 9{ein^aTt^9fen, aU 9e{4iiD>igtcr. 

lUfl«bur(^ 11|4 68. ». 11. Unt..-;»ii*tcr. 

«HgtbttVg l&H 6H. 9. II. aitL-Ki«!«. 

2248 fiubiuii) (^ranjUfa, iKunter^frau 
wn l)ifr; al« Vanbflrci(^mn ift bifjflbe ^it^er ju 
liefern. (@t. ®..äü. ittct. 282 ^. 3, 6.=®. 3ltt. 41j. 

«ttgttnrg m €6. «.IL ttiit.«IK4«t. 2249. aSaltev itomfab, »|MMi«At 

«Ufiaburfl ni4 a. II. Unt.-;Ki(1>ter. 

2250. 93d|»II Valentin. ©(^u^mad^frgtfeOe 
oon ^irfc^^rrn im Orog^. ^(iTen, oll 3eug(, unt 

2261. IBpIfit T^riebri^ ^erTmann, Vfta» 

'il^iirjburg 16i4 66. St. UnUailcfttcc. 

2252. fftehel ^nna, ^aucrttix^ter «on ^irf<b> 
fofen, 9.-'^a. Straubing; aU iganb^uMKrin i|l fte 
nad} ^rt. 41 8 b. 1E.«<9. «tt «eci^fleii. — 

t. ^Jlr. 325. 
l'iüncbfit IJ3 l;jj4 ti«. " R. Unt.^jRivlitei. 

2253 Sieglet ^»(«Ipl?, «23. «», «^fmol. 
^tipferf(^niicbii|rfe(I( MR V{fin(^; faOd brrfelbe 
avtcit^lo« ift, ift er itffjnt SBcr^f^cnS bfv SBiber: 
je^ung gema§ tlrt. 41 'ilbf. ä beS ocr= 
^ften. — Kr. 20e. 

ttftnAeii 1)3. 12H 68. Jl. 1. 11nt>BU<^. 

2254. URbUer Dion^d, 6Mbergefellc 

IBÜT^bur^ i;Vi 1).^. «. Um -IKiditer. 

2255. 'JDU 1 1) i a< , ü^io^reipaüer oon 4!aaber, 
fianbg. ^emau; bcrfenc 1^ 1mi^4einni| Bei cfaiem 
grüben l^au iiUi])&tttgt.t) 

«gcibtn 1414 6ä. ft. Unt.««iibtt(. 

•) Coiii.a.4ß-««L 7 3. 387 (1867). ^ Kib. 

2256. 99u(fl '^erbinanb, ttoineteer • »m 

©AonftStt, aW ©ffAulbigter. 

©affftbuTrt 14j4 68. ». l. UnUMt^t«. 

2257. flmniDii ^afth tw Qemetf. Sii^r 

tv.'icneiiolb ini f. 2. Vrt.cSteg. 
S a r A b u r I !>/4 68. 9. m^m^r 

2258. ^d|}|»d JKoiine, a)kur?r«todit?r oon 
birr. bie |i(h }. in uneben autbalten {oQ. 

atrgcRlbucg 15/4 68. S. IL Tliit.«Btme«; 

2269. t^tMOtflf So^aitti, 30 3. Ott, 

Uxtdb' 0"n ^.imi^, ö.:^. ^Jcl, ofrbSdifif» eine« 
£itebftat)locrgifb£nd; ald £anbßrei(^er ift er oer» 
baflcit imb i^ie^er |ii Hclem. 
^of 14/4 68. 9. UKUfä^ 

2260 ^remli jtatbnrina, «HlM^nbMa 
oon 'i^iriHüfcn;. - Z. 3ir. 191. 
ttiiKlen 113. 16)4 68. 9, L lliit<RU(t 

2261. Iraltncc Qevnbaf 31 3. alt, «^o^* 
macbergff.ar oon Ctolitbttiit, 8.«9t. t)UItngeit. — 
Z. l^x. 281. 

lRftit4cii V3. 17/4 «8. f. L aiit.«IIUibtcc Digitized by Google 146 2262 Ckfett ^rang, U^ma^fT(te^tIfe t>on 
ftfcbafffnburvi, VD(ld)tx ftcf) in If^ttr 3«* »" 5Ro|ens 
^cim u. 9tcti^cn()all aufgehalten ^nbm foU. 

« (4«f f c« Wff i5;4 68. f. 1liil.*Ri4tci; 2263. ®eil(t 3afeb, 6<^niieb9fffae von 

9Reutx8licrf, ®.t. SBciben, »fld>et ft* tiKIncfit v 3- 
bei einem Sicgiment befindet, jum ^etl^ai ». ^Itbita^K. 
Imbct« 18/4 €& t. L 2264. $fcrbebiebilahlia€i«hmann,U.-®.:9?. 
Vaffau. 25 B. 2079 (18G8). 

2265. ßüie eiife oon e^ioarMiiiath atS. 

CHsVL 2 3 143 (1868). 

2866. ^«ffdi>inib $iiul von Sucb. 

tt.^ijß.<»L 66 B- 4&17 (1867). 

2267. ^P^ann ^o^ann von ilBaltfrd^of. 

e.-.'^J.'-SBl. 83 5ör)2 (1ÖÜ7). 

C.*9.*81. 23 B- 1875 (1868). 

22601 ^^Mbgraf SRarit om Q^am. 

«.•«.'«1. 20 B. 1577 (1868). 

. 2270t 4^fttflr 'D^artina «cn ^ntricbing. 

2U 3. 1581 (l8(iHi. 

2221. ^^nbevt -i^riebrid) von ^JT^eirr^f. 

26 3. 2149 (1868) 2272. 
2273. 

•) Conf 

2274. 
ruffäicicb. 

2275. 
2276. 
2277. 

227& e.<$.'ei. 26 3 2140 (1868). 

fS&tbtt ^tinxiä) t>on (3rog>^ttau.- 
«.«9.4)1. 6 B- 444 (1868).*) 

a. m 23 ^. In9l 0 868). «^it SR«b. 

99eit)itiatt ßalbarina von Ober« 

24 B. 1967 (1868) 

<L>9.«8L 24 B. 1968 (1888). 

4^aa# 6i«i0» «OK fSoffau. 

«.•9.iQr. 25 B- 2058 (1868). 

VMttCffNt ttlifr von miitfi. 

6.«9.««l 2 3. 87 (1868). 

9ai4>^ :Ufob ton 'I)ürnb.ut. 

25 3. 21Ü3 (1868). ^Iphdbrtirdic KrcapituUtton bcr Hamm. 

9tieberrcincr (9eocg . 2246 
OI>«rmai»er Sorcni . . 2233 

(fabfl ^cljann .... 2213 
|}öt>pel atcftne . . . 2258 
»tSbetI ©ecrg ... 2221 
^ort3flt), Jpär.Hcr . . 2272 
^otjgv, 4>änblfr . . . 2272 
Rfit^maicT . . 2244 

51f P cf 3pff»>b .... 2228 
64>ubfrt 5nebti(* . . 2271 
6d>ubgraf Stttcift . . 2269 
6ctbl (>»fcrsV .... 2218 
©eil fr Miiton .... 2234 
epiegeUberser Wtillf. 2219 
©lumpf 3obann . . . 2259 
IH 3Jiatbia« .... 2255 
$oi0t ^riebr. ^rrmann 2251 
JEßalter Äenrab . . . 2249 
2öcber ^vinrid) . . . 2273 
©ettcrftub jpanr. . . 2230 
Sa^ilibolb Öabi«» . . 2247 
SiegUx 3«f<p^ . . . 2253 Slmmon ^afcb . . 

©aumeifler (JU|e . 
fbb\)m SBoIcntin . . 
Oen^ingcr ftat^rina 
©rüllbcrf 5ranji«fti . 
»udl Serbinanb . . 
Ctfert i^anj . . . 
5u(bÄ Safob . . . 
guU ;3i>bann . . . 
9e{I«T Safob . . . 
@5b <^liie .... 
@IS(flein ^obann . 
®utfd)on aKat^ilte . 
^artl Sc^ann . . 
ifaai ©imon . . . 
^afe eiife .... 
^a§furttr ffiatt. . 
^au 3arob ... 
{»eilmaicT, '}}iebger 
^Srele 3J{artina . . 
Jirlng Z\)txti . , 

Sofmann ^o^ann . . 2257 


£uf{(^mib $aul . . 
Slfe CknttM . . . 


. 2266 


. 2215 


. 2242 


. 2277 


Äaltiier SBern^oA . 


. 2261 


. 2250 


Jioller 9Ioruic . . . 


. 2224 


. 2274 
. 2260 


. 2235 


ftunjtnann 'SSiiif. , 


. 2245 


. 2256 


l'e^ne* 2lo^nn . . 


. 2239 


. 2262 


8eoii^oTt 48c9r0 . . 


. 2268 


. 227S 


i*i nberm aier 6M(br. 


. 22in 


. 2240 


^o^r ^IRoria . .. . 


. 2231 


. 2263 


8ttblBi0 ^ranjUra . 


. 2348 


2220 


SJtacba ^nna . . . 


. 2227 


, 2217 


l'iod)0 ^cnn . . . 


. 2227 


. 2225 
. 2227 


. 2232 


aj^ablm rifter SntMi 


. 2229 


. 2270 


ajla^er 9lnno . . . 


. 2275 
Woier 3ofepb • • • 


. 2223 


. 2241 


SKeinbl 3of.ph . . 


. 2237 


. 223S 


IH'frfle SJirtcrian . . 


. 2214 


. 2236 


l'iülltr Dion^g . . 


. 2254 


. 227Ü 


^ll{üller 3ehan« . . 


. 2222 


. 2212 


iDiünd) 'ällci« . . 


. 2221 


. 2267 


%tbn «nna . . . 


. 2252 


. 2243 


9t4it«(e Sttttiil . . 


. 2226 Digitized by Google MM|C» tKn 1. a»ai 1868. datier. Crntral-l^oliKi-I^Utt. •cfwftcicin tM ftcr f. I. ftU|tl«SittftitB iiiMti watn fil( ««fmlmc bcc MffniiS4»iiMii ofolgt unadariin«^ flnb fol^e yntoM «n Me fllcbiM«ii bei (tt^aifi^ 

<ientTati$oU}ei:$fatt(l in «Plüncfim ein^Hffnbm. tlk t^ad^ndm ^ßeifonen fbtb an bie «erfolaenben 93e^5Tben abiunefcrn, mm iti^i «tibrftAi^ 

anbete Sejtimmttng getroffen ip. linttt Soriri^und ted hetv, ^afU 
befehle« nnb fSeUhtunq übet ba^ fBts 
f4>toerbere4)t ffnb %n oerl^aften: 

Mtt SHntRM^tae, iMgen ^iberje^ung unb Untere 

fc^iaflung. (®t..®..©. m, m, m, 294 a. 

«Alleen 4j4 68. iL OniifSget^t. 

•) Conf. «..^.=«1. 4 3. 301 (1868.) 5). 5Rfb. 

2280. <Bptei1^et mO^atl, e^tmal. @atl^ 
toirt^ con ^^^aufen, ^tmot^bertc^tiflt in SDRain^ 
f»«m^im, auf (^runb iti ?lrt. 4U 2lbf. 2 3. 1 
b<« e.-®., 9ltt. 204, 47, 48 bc« ®t.»®.-SB. 

6 TO f i n f u r t 17J4 68. ff. tInU'Sflid)tfr. 

2281- feinet $eter, SDtniflfnec^t t>on dttutS), 

»nlr(»unfl auf 9aaib >. Ivt 40 3* 3» 

«tt 41 «bf. 1. 
Sanblbut 23/4 ea ir. n. 11nt<9H^ 

2282. fflei^ ^eter, ^oljor6<tttr oon Um» 
^ttfen, sperr, ©sä. €113, ttJ€$»en X^tilna^me an 
etnetn 10ctTug«»fTge^fn j. €4. bcr ^fintcrin 3. i^rtp 
{tt »cc^tli. (et:@.<a. ttrt. 31Ö, Ö2, ö3, Ö4, 

«tt 41 Wf. 8.) 

2283. ^d^iti^r 3 0 f e p ^ , Ä5ffT ton 3iert. 
Mm, ucgtn ^crge^ni bed £iieb[ta^ld 3. @<i). btd 
e^iiMlIt.6(^u^er von Siert^eim. (6t.*0.<e. 
«rl. 282 3. 3, Ärt. 41 «bf. 3.) *) 

»onfluwSrt^ 23/4 68. tt. II. UnUÄi^ttr. 

•) Cool. «.«gMlL 4fi 3. 3067 (1867). O. Rcb. 2281 «ifnifolNd«!«"«/ «cRfKMtM« 

Sltomfinfler, tecgfn !Dieb{la^It>ergr^n2 3. bei 
aRtteerS SR. Üorent au £auingen. (61.^®.«^. 
Itt 382 B. 1* «et 4D B. 1» «vt 41.) 
«>«««tt»Srt) 23/4 «8. t. D. 1tiit.«i^ 

2286. Ooftt Vtoii, twmat. ^re^Icr «en' 

Ounbelftngen, welcher flcS j. 3 ita^rf*finH(f) für 
einen S^fcnben aui^ibt, tvegen Scrgt^tn \xi iOt- 
traget g. td f. fte irib oifer oon Sauingen. 
(®t..«.49. «rt. 315, e..«. «rt. 40 3. 4, «rt. 41.) 

I>oiiaun)5it]^ 24/4 68. S. IL UnUKU^ 

2286. SSinflet 3c^ann, UUg mr 6111, 
®er. 9}i(«e(!, »egen SDiebiia^U. *) 

Vmfitrg 24/4 88. f: VntiSH^tec. 

•J Conf. (I,=^.=33l. lf> 3. 1164 (1868). SCie SReb. 

2287. ^tjtt 'ülitoUxui, lebig ocn Jtotten« 
itmUt 9cr. Adkn, loegen SDiebfia^U. 

«w»ctg «i4 «& t. L nirt.4ti4tR. 

2288. 9tpf^ mnnt 9Roria, lebig, ««n 
^rei^ung, £anbg. QUMT, «NQen !Diebfla^U. *) 

KmbctA S4|4 68. «. L nnL>8tii|lcr. 

•) Oo^ MMN. III B> UtO (1868). fX 8M. 

2289. JCreyler Sofep^» ^Jienflhiecbt »on 
St. ®eorgfn, fianb«berg, wegen $)tebfla^W. 

3H ü n t n tl3. 2514 68. «. I. Unt-.SRi(^t. 

2290. i^Dljingcc Srnfl, leb. edbloffergefeOe 
ton ©uljbflrg, ®eT. SHenmavtt, feit 22. I. Wt, 
fliHttg, «Dcgen ^ebfiabtt 3. 64- bet fsrot. ^räftm 
jUftnnieii |» 6ul)bar8 auf «ntnb b. Xtt. 282 Digitized by Google 150 3. 2, «rt. 277 B. 1 bc< 6t.«®..SB., «rt. 41 
«bf. 1, art. 40 %b\. 1, 2 ^. 1 bea 6.=®. 
Smbcts 25/4 68. St. IL Unt-dtit^tn. 

2291 . ^tttnfebet ( 3 tcrjrbrr) @ e 6 a fi i a n 

(T. 6 .?P.=*1. 18 3- 1438 l. 3 ) treibt ft(^ in 
bcn Sanb((m*f«bfjtrl(n Jöafferburg, IH'ü^U 
borf, Xroftberfl, ^lltötting, iBurg^aufen, 
Xittmoning l)num, iMrflU fomBi^crab fdt» 
tTücitrtirn unb fcQ \t^t einen flro|eil f^OMtini ^Uab 
unb ®(^i(gi9af|(n bei fic^ ^ben. 
nftffevbsTg 24)4 68b «. K 1lnt>Ri4(ct. 

2292. S^Ptftnc^er Vbatftert, ^rifmgebttfe 

W>n ?lii8ba(^ (3S 3.' alt, fajl mittdgroS, mit bunfels 
(nraunen paaren, bUittn Slugen, blonten ^rt, 
mangfl^ften 3^^nni tmb einem rcc^t [eiligen 
^5 der) na(^ 3lrt. 315 3. 2 ali Serge^fn 

^taf baren SBetrui^ed bringrnb «erbätet ig unb auf 
9ninb «rt 40 3. 1, «rt. 41 9lbf. 3 b. 
bcrfelbe fammelte jute^t für eine Stuttgarter SBucb- 
^nblung SejieOungen auf ffierfe über Cruamentif 
unb !Öau(un{i, unb foQ am 21. b. m. von ^ilb« 
lautet« «fe» iM^ Si^tcwfeli geidll fM«. 
Sn«ba(^ 25)4 68. ft. Iliit4li4t. 

2293. ^ä(|>tl 3oUp^, Ifb. g^^anergefcne 
Mu itö^ting, nrgen ^iebfta()l«} berfelbe ifl 19 3. 
ttit, miltelgrol, fd)m5ii^tig, ctlMf tfattmuiTbie, ^at 
longe, f(^n»r^,braune ^aare, trug grautudjeneu jer: 
riffcncn 6tu^ro<t, grau unb rot^ g()tö(tcUc ^udi- 
(iiitofe mb Oilct «nb Bvtttiwn mit Breitem 
braunem 8anbe. •) 

eanbtbut 25/4 68. g, U Uat^iittei. 

*) Cibcint au4 ben 9}ameii nt ffitoit t. 

C*f».*L 14 3. 1068 (1868). Die «eb. 

2294. lto|>|> £bomad/ lebiger ü)^aurer von 
9eu(^tn>angen, ber j. 3- arbeitslos uin^ergiett. loegen 

eines am 1. 5^^"!^'^ I- 3 l- f'fS RntcttcS 

®. Jpcrrmann in *]lIlcrSberg verübten iiebfla^U 
tergebfnS. (?lrt. 262 3. 1, 2, 3 tti @t.=@.=ö., 
«tt. 88 b.^.p.-.©t.-.®..©, «rt. 41 abf. 3 b. *) 
Bmbetg 25J4 68. Ä. II. Unt.:;Rid)ter. 

Coof. (L^*.=S3L 38, 44, Ö6 (18(57). 5D.»Reb. 

2295. SBät 3afcb, ec^reinergefeae öon Söi= 
f^cff^^im im ©ro^^. Reffen, julebt in ^faffem 
^etcit (20 3. «It, 6' 8" grog, bat f<^n>ar). 
braune ^aare, blaue Äugen, gro^e ?Raff, fttteä 
Jtinnj, am 12. 1. SA. toegen Uuterjc^lugung 

>t«iH»t 8 1K8 68. f. eqhNfRklt 

•} Ooa& M^i«. 88 iS 6410 (1887J. tH» «ib. 2296. Sfct ?Inna Waria, 75 ^abre att, 
J(utf(beTdn;>itttve con 'iDtfin^Kn, am 22. 1867 
negen Kuppelei ju Smonott., mto berat Saxler: 

2297. Hieb Z^txt\t, 50 3. alt, an 19. 
t>. toegen beffelben Octge^ |n Onenott. 9cc 

f&ngni§ wrurf^ilt. •) 
TO ün eben Iß. .iOß 6& St. ©ejirMgericbt. 

•) Conf. €.:«P.=©L 17 3. 1363 (I868). X>. SReb. 

229H. ^rPlMtii 5ranji«fa, 28 3- alt, leb. 
laglc^nerin oon ^ibbaufen, am 15. ^t. b. 3> 
teeren S)Mflal&U )ur OcflügnlMlnife m 1 SRonot 

15 lagen terurtbeilt. 

SKüncbf n r/3. 31/3 68. St. SBqirfigtricbt. 

2299. fitau« 3ofet>t' ^ 3- alt, 2)ten{U 
fnec^t iwn SBolfering, fß.M. StflS^rg, gule^ in 

Dag t fing, am 22. ». loegen I)iebflabli i» 
1 ^onat 15 iagen Oeffingnife »erurtbetlt. •) 
aKür.(^en r/3. 31/3 68. «. Söejirfiatricbt. 

•) Conf. (5.:'?J..'8I. 2«, 31 (1866). E- Kcb. 

2S00. flaut Xboma«, 60 3. alt, Sirtuanen- 
^nbfer wn WMfytn, am 17. £)ft«i«r, bgn». 90. 

T^cj. t>. 3. nsegen Sctnui? ju 1 3abr 3 ^Ölonaten 
©ejängnig oerurtbeilt ; terfelb« iji in bic befangen* 
^nflalt kaufen }u liefern. 
aRfttt^ett fJ3. dOßM. f. «qtalleai^L 

2301. 164iubtt^t Sotbar SuL Rob. t>on 
^ben«f<lb, hjegen SBtberfjKnftigfeit gegen IM |^.» 
@rg.:@ei. )u 33tSg. @ef&ngni| berurtbeilt. 

irt»ma<t 2613 68. ft. ^njMvO^ 

2902. mtfetlftatUttna, ^ret., 39 ^ alt, 

©djlcff rSebefrau aui '^Jürnberg, »egen ^IcfeiPo!^ 
»ergeben! ju li^^r. ®e(dngni| oerurtb^ilt. 
Stcgentburg 30j3 68. St. CqirfÄflericbt. 

2308. SBcrberid) Ü)Uc^ael, 28 3. alt, leb. 
©cbaffnedjt ton Hornburg, fianbg. "Karrtbeibenfelb, 
nxgen DicbflablS ;\u loMSOtl. @ef£ngni| verurtbetlt. 

Söarjburg 21J3 68. St ©tiirfÄgeritbt. 

230i. 9taii^cii(plli SttbiDig, 40 3- oU, 
^cnfMiic^t DM SoMbente^, 0.«V. ftarlfbU, am 

20. 5. »egen !j)iebftabIS ju 2monatl. (?ef5ng= 
nig murt^t) bcrfelbe ifi tDO^Uerioalrt ein« 
juliefew. 

OAiSbutg 2^ 68. f. CqiittgaUH. 

2305. Mtvati 30fe)>(, 29 3- al^.Uk 
Zagldb"'!^ von ^rudbergerau, C^er. ^]D^ocSburg, ju* 
Ie|t in (^reiftng, am 6. ». 2DI. loegcn Untesf<^la« 
p«B |tt 1 nwmtl* 0(fiiieiii9 «emt^cUt* 

Steiflwf IM 68L It g q W lj rii i H - Digitized by Google 2806. Smf VtüxU, 3Rafib m CMc(«iiSn< 

Sanbg. ^errieten, tDCflcn 9Mfto^ yt Inmatl. 

Sm^trg 31J3 68. 9. Qcairrs^mc^t. •) Cont. t|.=1J.=8l. 89 3 6408 (1867J. 5). SReb. 

2307. SSac^tft Sofep^, Itb. 93r5ug(fea< 
»on üTlurnau, am 8 %thv. l. 3. toeqen ©troalt: 
t^Stigfeit ju 8täfl. (i}ef5n»ini& retfttäfvSflig tttrur; 
4tilt; berfelbe if^ bobuf^ StrafvoQjugtS beul niä^a 
fktn t. ^tiixtiQtx'iüftt einzuliefern.*') 

»cittein80|3 68l lt«Qidlfal4L •) Conf. 28 3. 2378 (1868). B. 9teb. 

2308. fBlAttin Sriebrii^, 233.alt, 6(^rift* 
fe^^iff»^ ttttb XapfjiercToefeQe (tttl S«])tbur0, 

julf^t in ©c^rtabing, am 3. %tix. b. 3. treiben 
5i)itbfla^W 3mcna)t ®ef&ngnig Derurt^au. 'j 

2nün(^en t/3. 2,1 68. St. ©ejirtageric^t. 

•) Conf. (S.:^J.=S8L 66 3. 4458 (1867). Cit mtb. 

2309 fta«baucr ^Inna, 40 3. alt, 3ie8«l' 
fc^ligcT^e^cfrau Mn ^kff^u, am 21. gebr. b. 3- 
Iwii« fii|)^(d |H 4moiui0. OtfAngnig «ccnrt^; 
biefelbe i^ in Me 0cfan0emmffcBtt 6sl|^a(^ 
lUfeni. 

9«ff«v 1/4 es. t. eqMigtTiiM. 

2S10. fBanct (9It)nielev) X ^ < r e f e , a^agb 

bo« ^aterjborf, )u GmonaU. ®efäiigni§ orrurt^eill ; 
btcfdbe i^ in bte (Bcfaiyanftttit @ul|bai^ |u 
licfon. 

S>cg§t»b»Tf 81/8 (8 f. SqMIIgffl^t. 161 

Sni'OloI 3obann, 20 3. olt, «DWUIer. 
ßffetle fon Suc^i, ©er. Starnberg, am 15. jjcbr. 
b. 3. tcegen Sörvcroerle^ung |u 1 3R«nat 15 ZaQOI 
®<f&ngm| ocnirt^ilt. *) 

«Inzell 43. 3)4 «B. 9, ^ttfOtysi^ •) Coat M..©L 47 3. 2186 (1866). D. JRtb. 

2312. ^troatta 3p^ann, 43 3. alt, »orm. 
3Birt^ in ®tcfin0, om 2. u. ÜK. njcgm ivibfrrec^t» 
lt(^er ©cgnabme ju 5täg. ^ef&ngutg tcrurt^eilt. 

TO und) tu r/3. 4/J 68. ». SBfjirf8geri4t 

2313. <Bn«^a itat^acina, }pnl, 25 3. 
alt, IDtagb MK nnCtlRii «MBOt i)kbjla^ ut 
4&tiB. «effinatttl »emct|eitt. 

92&rnb(rfl 28j3 68. QqMHai^i 

2.SU Jedermann 3ofcp^» eerbclr. ^3a^ 
toirt^, juiel^t etfeiiba^narbeitei au» ^öc^fUbt o|V., 
toegen IC^Kml^ an bem Dcrtt^ bcr betrüg* 
licbtn ^Betfilrjung ber <Hfillbl|er 8« 2«»liatl. 
f&ngnig DmiTt^lt. 
»amberfl 28/3 68. «. Cqitflßni^t 

2315. f&eintl ©eorg, 21 3. alt, lebiger 
Sd)neiberAefi:Qe ton ^ad^xmn, wetten '^tebflabti }C. 
)U 2monatl. Ci^efdngnig uerurt^rilt ; berfelbe ijt 
6traf«oll)nge2 an bos näc^fte t ^cjirtf« 
geriet |tt UfNtn. 

tttritftecg 28/8 68. B. 8qMNiii4l. 

2316 Sender Salt^ofar, aJlofuIatur^SnWer 
con -.l)iün(^en, 43 3- 18- »• »<g«tt. 

Jtdrpetbericbung Steig. (8ef&ngni§ »erurt^lt. 

lllt«4cB V3. 8^4 6& f. eqixfigcri^l. fbldflirfitiitimeiu 2317. (S^Otb.) ScnntaA tcn 

19. l. Wl. ix>%(nb bei »ormittägigen ©ctttd^ 
blenfltd, »a^rf(^(inli(^ gtvift^n 8 «nb 9 U^r, n?urbe 
in ba8 ^au8 bc8 ©cmeinbebicncrS i^rj, '^o\. *^3ref^et 
}u ^afent^alf @cm. Rauben, i^anbg. Kempten 
eingebro(^ imb We leb. QobnftiTMlnht Snna 
Äulmu3 «on (Steinegaben, ®em. 5R5t^<nba(^, üb^. 
^dler, nelc^e aOein antoefenb mar, getöbtet. Ob 
tso^l jifäften erbringen tourben, fo f^int b»^ nicbt^ 
entnenbet rcorben ju fein unb iji giveifei^aft, 
ob bie X)erbre(^erifclie 9lbfl4t auf ©iebftabl ober 
^IJiorb gerit^tet »ar, ^ilr lebttren goQ ffiQt bet 
Qerbac^t auf bcn 64obnrcw bct ®ctöbteten, %lo'\i 
Saumgärtner ton ©euren, würlb. 91.-@cr. 
iBongen.; ber biiagcnbjle i)(rbact)t fäUt unter mit brfitem ^Würfen, n>el(^r bunfle Äleibun^, ttjrr- 
untci '^oppt unb eine ringi mit '•^tl^ befehle Siappt 
trug unb beffen ^ugbefleibung ton natbbe^eit^* 
neter 83ef(^affenbeit »ar: 1' J ' lang, tcrnc nirb, 
am %bfab 09a(, bie 6e^'e in 2 Stä^n mit 20 
mUtcIgro|rR runben, ber ^fab mit 24 edigcn, hc» 
webten iRägeln befcfet (bie 2lbiab"5gel groBteut^eill 
ringdum in 2 SR<i^n, jum fleineitn Zffdlt jer: 
ftreut gegen ben üJ^ittetpunft), baS $att))ttenn)et(^en 
ifl, ba§ an ber linfeii i^ifebefleibung tonie linW 
1 92agel unb c^ngef&br in iUliite bed ^bfa^^i} au(^ 
1 9lage( \t\)ltn mug. — Um 6päbe u. fac^bienlic^e 
l'ciitbrilungen, ie nac^ Umficinben um Q3erbaftung 
na<b obigen aRettmobtt bet St^t i6crb&(^ti0ci toirb 
<rfu(^t. 

tcmvtcn ^68. ft L OiMt^ln; Digitized by G(). 2318. (9IatlB.) 9Cm e^arfamflas ben 11. 
b. 'SR. ^ladim\tta^^» gegen 5 U^r rouxtt ber SBlumeit* 
^5nb(er ®fb. S9erc^ler ton 'll?flnc^en auf ber ton 
SRooSburg na«^ $ret{ing fü^renben Sanbftraffe, 
jivif^en %:|«iifketten unb 8angenba<^, «on 
2 SBurfdjen, eon benen ber eine j^ro^ unb frSftig 
gebaut unb tote ein Oauernburf(^e gefUibct, ber 
onbm eboo* Reiner ifl unb hnide ^c\t, ®(ub 
red unb eine umgffWTpte ^appt trug, fetner 99aar= 
fi^ft »on 38 jl. 10 (r. (2 neue SDo)^)>el-93etetn£t^aler, 
6 «nc{iiM9«Itr, finf 2 (L^ «Icr 1 f{.*et., 5 alte 
3n>an){ger, barunter einer mit bem ^arlentilbe, u.ttler 
9fL fL.>€i\.), ferner eintf arflnUb.« rot^aefAttecten« o&ge 
httgm 6(^ne§ 8enlcli nit etn^f^Ilcfie^ bie 
mittelfl "i&rücferd ju 9ffwii it, bcrülbt — Um 
6p5^e njirb erfut^t. 

^leifing 13/4 68. IT. 1lRL>9H4t. 

2319. (Staub.) 11. SKirj l. ;j. tourbe 
ber 1)tenftfne*t ^af. 'Sltdl ouf b«m 5tt§n>efle 
»on "J^ürnfletten nacb Äelfjftm im ^wuen- 
forfle von 2 iDl&nnem feiner ^aarfc^ft (12 &r: 
einst^ler unb 6 CUbf«*) lomit IdKcncr 9dl)iiScfe 
beraubt. 

^£xx eine X^ättr ifi grog, bartloi, ^at fc^toarte 
^«are, braune« @efi(bt, Oe^t in ben 40er Sabren 
u. trug rinc ^ftjrointerbaube, (5p<nfer ton bunflcm 
Stoffe unb bunfetfärbige lange alt< Xud^^oi'e, ber 
anbere ifl unter ^If^ittelgrS^e in ben 30er jabren, 
bartlol, ^t blonbe ^^are, gefunbe ©efiditafarb« 
unb trug lange Scberbofe^ Sabenjliefel unb runben 
f^iocriini ^»t. Um Ctf^ wbb ec^ti^ 

Ganbibut 10)4 68. 8: L nnt.4Ri(bter. 

2320. (tiiebftähU an fßttten 3n 
ber 9la(bt »om IdjlB. ober löji?. ». aiR. »urben 
Hl Obctralbftl^, ®em. Vnjing, mittelft (Sin- 
hxüiicS 2 neue etnfc^lSfrige ©etten, mit 4 J^opfs 
fiffen, loeld^ mit M. M. rotb gemerft n>aren, ferner 
2 hfatcne unb 2 bmmlsrilene SeinHM^ mit A. 

B. lot^ gemerft, 4 ®a)e^Sor^5nge mit Stange 
imb {Rofen enttt>enbet. Um @pabe tvirb erfu(^t. 

2821. > ber SRacbt »om ai4 l 'Sk. lourben 
^faO mincffl'etttbrnibcl in Soiberlberf ge^ 

floaten : 3 Obfr&etten, 1 Unterbett, 3 Äopffiffcn, 
1 9loct unb 1 @penfer »on f(bt»Ar)em Sju^, 1 
^Dtoini< nnb 1 Sttalbtmd wn Uanc» taiä)t, 
^embcn njcrunter 1 mit F. Z. rotb gemerfte* 
Änaben^b, 14 fl. ©aar (ein 2 fL* »ier 1 
fSt K.), Hne 12gän$)ige fHb. ^UMte mit einer 
mit »erfc^lebenfn ©tfin($ien befcfjtfn S(^lie§e, 12 
neue felb., »erf(^iebenfärbidf *r>il2tä4^el, 7 etM 
€tawnt(lBe^en}eug mit f(^n:ar}cm (9mnbe, 42 mt; 
filbitbcnfärbige baumtooDene ®acf lädier, 18 fdiirar^^ 
battmtooOenc itopftfl<ber, lÖ (SUcn ©aumn^oQ^Sein^ 
b, 50 «tot OattiPf 18 Keine »erfi^iebenfSrbigc ^aWtfldjlein, 5 erien brauner, 5 (SÜtn Hauer 
^er8, l blau unb grün fitfhreifter Sl^sM wXt 
fc^Warjen j^ranfen, 2 rotbtooQene ©(^flrjen sc — 
Um ®pdb< ^^^^ oiit bem beifügen erfut^t, bag bie 
TAtbt f 00. Skvf^ellcr, mit L. E. ge^i^nel^ lurU 
lif§fn. 

Jöantrburg li^ 68. «. I. Unt.=SlRi4tcT. 

2322. (ünfocfiiitfrrne &ix<^enatatm 
^ättbe.) 3m Ollober «. :3 fanb dn TorfiRbcfter 

auf bem ©ege oon Sutten Wang nadb ^afpcl; 
moor unweit beS ^otfcS &5rba(^, tö -iil. ©rud, 
oerf(^id>ene 9ru<btbei(e inm nr(bli<brä ©egenfUnben, 
aU: ba« 5u§ge^eQ einer 3Jlonflranje, lOJ" lang, 
7^' breit, 5" bo(b (boiifelbe mug reidi, »ermutig 
lid^ mit Steinen befe^t getocfen fein, bemt in bem« 
felben befinben fltb 28 runbe 8B<b<r, innerbalb 
nxld)tx bie Qerjierungen ongefc^raubt toaren), 3 
tbenfo faQonirte »ergotbete ^{(ffmgfiütfe, »ermutb' 
lieb jwn ^nbgriffe geb^rtg, ein au8 Slteffing ge« 
gcffcnei oergolbetej SnuttergotteSbilb auf einem 
^albmonbe fifeenb, mit ©c^ter unb Ärone, ein 
be§gl. @ottoaterbtll> mit ber fBcMugel unter bem 
Itnfen ^rme, ein SngeUtojpf mit balbacbtnartig 
bängenben {$lüg(ln unb breiter ©ergierung an beibin 
Seiten (bie ^ier eingefügt gemefenen Steine finb 
berauÄgebroiben), eine Äapfel, worin baJ Ktler» 
beiligfle aufbeioabrt »ar, 4" 5'" ^ocb» 3" 4'" breit, 
2" tief, ein in 1 StOd gcgoffener cdiger 
JRobmen mit ©trablen, hjelt^ rei^ mit Steinen 
oerjiert »ar, u. »ermutbli(b »or ber J^ajpfel, »orin 
|fl<b bot SQerbeiligfle bcfanb, angebfaibt mmr, 
8 gro§e Strömten »on »ergotb. Ifiefpng, 6" lang, 
ben itronj um bie ftoj^fel beS Santunimumi bil« 
benb, mit runben ^bi^ittt, mic m 9«80cMe, 
1 Cinfaffung »on »ergolb. Ihi^fer mit Straelen in 
{^)form, 7" bo<b, 6^" bielt, bie iebocb nti^t jur 
Snonftrani ftcbbrt ju ^aben cnbUcb mehrere 

fleinere ^Dfrjierungen, — Um SpÄ^e mb faäfikm^ 
lid^e ÜJiittbälungen wirb erfuc^t. SKun<^tn r/3. 11/4 6Ö. Ä. II. Unt,»«icbter. 2323. if^ot^u^t*) %m 24.». ^. 9{a(bmittag« 
würbe eine iStagb in ber fog. Seelacf ertoalbung »on einem 
in ben 40er labten fleb^nben Ourfcbea mit gdb* 
liebem ®efi(bte, furjen ^aren, f 4 »argen aufge« 
breitem Scbnurbart, befleibet mit abgetragenem 
SRocfe, fol(ber ijjofe, nieberm f(b»»arjem Jilj^ute unb 
ierriffencn Sticldn, 0enotb|fl(bÜgt. — Um ept^ 
wirb erfucbt 

etTCubing 17}4 68. «. L 1lnt4(U|ta. 

2324. (SBetrA^cHiteit.) «m 1. (. SR. et' 

fcfcttinbcUfn nac^bcicbriebene 2 ^tblperfonen in 
(Srling, Sanbg. Starnberg, »on Seibern unter 
bem Qvcgcben bur^ rdligiife ^anblungen J^ron(* Digitized by Google 9 153 %t\i<n ^ten jtt nnnm unl) imler bem Qttfprc^, 

nad) 17 ^agenttneber ju fommen, fowi« unter ber 
'i'iuflage grdgter Serfd^mitAen^ett felSfi gegenüber 
ben C^emSnnern, folgenbe ©«genftSnb«: 22 p. in 
l>ret 2 fl.. unb fe(^a<^ 1 fl..-©t., 16 fl. 57 fr. 
(1 Iicppfltbarer, ein 2 fl.s, ein 1 fl.^ ein golb. 
10 Btc«.»6tfi(f, 1 alter üjraucnt^ler, 2 grauen* 
24er, 1 olte« baper. \ fl.=St.), ferner 2 rotbljerfrue 
Cberbett= unb Äcpffijfenübeviügc, 1 ©raut^mb, 
1 *^t?aar »et^baumraoOene ©trümpff, 1 fcl^tvarje« 
Orleans. jfcpftuc^, 1 roA^ti 6(Mftiu^, 1 fliei)libnt<i 
iDoDenel ^Wtucfe. 1 ^mb, 

Die ®aiinertnen «oben an, in Srflnbl bei 
^)a(6au (bem Sßabe SJl ariobrunn) ju ^aufe 
j^i fein unb toerben folgenb befcl^ricben : ^ie 
jflnger^ »e((^ bie {^n^^eie freite, iH utiflrffi^r 
30—31 3. alt, mittelgroß, unterfe^t, bat toDf« 
BCfnnbffirbigcd @(ji(^t, trug {d^tvaried Xopfttäc^I, 
mit miAmifii QccMr «n bm <lifni mit rot^n 
großen ^Blumen wrfcben, braunen 3«"^^» tx>ei§per; 
fenen Oberrod mit braunen breiten Gtrtifen, gelbe 
C^ilrge, Aro§e floQkne O^mniiifle mb an ber 
Tfcbten einen ?T?ing mit rotbem ©tfincben ; ibre ®f= 
fSbrtin ijt inbcn 40er 3ab"n, b«9"» H "»«9"«^^ 
Haffct Oefl^t^ (linjelt, tru^^ f^toarjeS itopftuc^ 
unb ein altmoMfito^ flctblidjeä SOheber ober folc^en 
^penfer. — Um @pä^e, SBerbaftnug unb ^ie^- 
Qefcning biefer Qdfl|)af«nn Hiib «f«^. 

2325. aJlalyec Sofe^l, SUItOtocf«^ «on 

{ReiberSborf, unb 

2326. Oa^^etaff 3ofep^, iDienflfnecbt con 
Qai^CTii, 9.:%. ffaufbraren, jUib oerbSc^tig, am 
3. L ^XR. im Su<Ier(r5u|aufe basier entroenbet 
)u ^b«tt: 1 bunten, )ofi§ge(b eingeioirften 8^an)l 
mit f(btixir;tnn Qoben unb Keinen bunten granfen, 
isertb 18 fl., 1 großen («btootsen Xbibet^S^iol, 
toerl^ 6 fl., 1 neuen fibtoarjen ^lifiXsA. mit einge: 
nS^ter bunter tt>ei§=gelb<r Cotbarr, n3«tb 10 fl,, 
1 mit tIeinen braunen ^Beelen ein^enirtten fi^tvarjen 
SBinterf^ahjl mit röt^Udjer u. brauner Scrbftre itj. 
10 fl., 1 mit brauner ©eibc gejiitlerten runb ge* 
fcbnittenen 3ltidpel), 1 feib., tot| unb fidb ber 
fiÄnge naib geflrcifte? lüdilein. 

$)iefe ©egenflänCe fmb ibnen abjune^men, falla 
fie im 3)ienfi {leben, finb tbre SrbeittbSiber bieb« )u 
fenben, ald ij^ganten finb bicfcllcn |h «n^often 
unb bie^>^ iu liefern. 
IBeilbeim 18/4 6S. IL a Unt^lt^itc 

2887. (BM^äc^tiQft fBefl^) Dermebr* 
nflii MgOl S)iebflablÄ bcfirafte ffifberßcfcac e org 
64niibt Mn Abenberg, 99.*%. ^bab^eutb, b^t 
oat 11. I. 9R. in ftcvnftvtt i. b. Oberpf. eine 
fOb., »ecselb. it^fOi^bco^v fnnmt fof^ Um|liit* fette MrSttgert ; bie ttbr b<»t r8m. BIffer, ftab^e^ne 
3eiger, ^eigt ©efunben unb auf bem ^»ff'^^'**"* 
ein rotbe« {Ringcben, im ^taitvn einen 6ompa| u. 
burdtbrotbene« Biotin. — Um febtcunigfic SRe^ 
(ber(be na(b bem mttt^«a^4«t 2>aBUil|i(aten isicb 
erjucbt. 

«i4PftU2a|4 68. ff. l.1Uit<«l^ 

282S. C^felMla]^! <tn #f«flen tc.) 3n 

ber üladjt pcm I. l^u »urben in Ober« 

p5ring mittclfi iiinbnicbe« 7 €tfld bA^bbaum« 
weflene iMnivanb, 2 ftttcme Stofentcfinte, 8 fUS. 
Ugüngige ^alÄfetten, 1 gelb SRiegcIbaube, <!Beibers 
fpenfer, feib. prlütbcT, {^»arifcib. ^opftucb, itMt 
SeiberrMe (1 von enroent <Em(Mtl, 1 «on bUuMm 
3eug mit gelben Streifen) 2 golb. ^Fingerringe, 
baar 29 fl. (10 ba^er. ^rauent^ler :c.) enttocnbet. 
Tie Aflenborf 19/4 68. «. Unt.=5Ri*ter. 

(^aub.) ^m ':palm{oniitag ben 5. 
t. iDt fkrnittaii- fll Ubr »urbe auf bem guS« 
wege ton Xbann na(b ©ertbing nabe le^terer 
@tabt eine SeibSperfon »on 2 Surfc^en einer 
8aarf<baft oon 5 fC beraubt; einer ber ^ter 
fte^t Einfang« ber 40er 3abre, ift beil. grc&, 
trug auftaUenb langen, bid an bie ^rufl 
retd^enben Tbt^li^en S^nnrbart, graue ^ofe; 
b'Ägl. SRc.f ober 3oppe unb eine 6<birmfappe, ber 
jioeitc ilter unb fUiner, obne ^^ari, trug 6<bitms 
tappe unb ftarf jerriffene ^fe. 

Um ©p5bc tt)irb mit bem Semerfen erfu(bt, 
ba§ entfernter SBerbacbt auf einen ge»i{{en Vnton 
aitaicT «on ffcmnalbcR fSOt 
«tibllltt 1^ 68. t. L VäAOmet' 

2330. (SetniQrt.) 3'" Änf(biuffe an baa 
?lu3f<bretben im 6.=<p.=©l. 23 3. 1910 (1868) 
TOirt befannt gegeben, bag am ü. \. l'i. ouf bem 
'öiebmarfte in g^e^ung Mi^r ein SBauer beim 
@inn>ed)fc(n 5jlerr. ®ulben gegen anbered @ilbergelb 
öon einem 30 — 34 3- alt«"/ unterfebten 'üJianne 
Bon mittler r Statur, bunften i^aaren, befleibet mit 
fcbtü&r^ilidjem ^ut, weifiüdjem ©cblip* ober ^al8- 
binbe, graulid^ blauer 3<'l>l>< langer {)ofe, um 
beil. 22 fl. bdcflgtn «Mvbat i|t — Um €Spft^ 
Toirb erfu(bt. 

^Caffau 9/4 68. «. nnt=?Ri*tet. 

2331. (SlauK) 3m ^nfdjluffe an bod 
fdjreib« h« «.«^.«»r. 25 3. 2063 (1868} »Irt 
befannt gegeben, ^aB bie crtD5bnten 2 ©türf ?ein= 
nMxnb unb lati {cbtoarifeib. {)al8tuc^, in einem öact 
wrparft, «on ben 9t5nbent auf ber (5lucbt jurücfge» 
laffen rcurben, ba^ übrigen« aucb 2 mejfigene 
Singerringe. 1 $erl'9iing, Ivie fie @trSflinge ju 
ma(ben pjl^cn, 3 feine, boibcne, ret^ mit W. ge« 

Imcrfle fyMUoL, 1 fmui^ ^oÄencI «manecOcS Digitized by Google IM ^tmb, 1 rot^|>erfcnrt ^aWtuc^, 2 rot^fib. ^aW^ 
*fl(5«r, t WaufttbrurfU«, h.vift flebupfte« ©acftuc^, 
1 6t(mmrifen unb 1 ^u^f^Iüffel geriiubt rtur 
ÄOL — l^ie ütminfHmmenbc ^^eifona(bc|\tretlning 
bcr 3 tratet ifl: a)er rieinc re iJurf c^e (^ein^ 
r i <^ 3 1 c r m e i e r) ift unterfefet, mittlerer ©tärff, Uoi 
(artIo<,^t tlonbe ^aare, ettrag Jange fpi^e 5?afe, Irufl 
fc^tvar^tuc^ene ^ofe unb fog. Si^ampetl oba au* 
fhi TO%tfienite«, f(^tvar)bräunn(iel SlM^n unb 
fAttar^en ?^i!j6iit, ber, mit frtfd^m ©{raßenfot^ 
Qttup\t, toie flefprcnfeU audfo^. 5) er mittel« 
8ro§e ©ttrf(*e ift fi^Ianf mit 9(f<^meiM$), 
rctx^ei @ef!(^t, fiRKtTjcg ©(tnurt-ärtttcn, tni,i od'o 
leberiieii i'eibgürtel, grauen Öilj^ut, braune^, ira^r- 
obeefftiUfi «nb gttit ouSfe^nbed fog. 
©cbamperl mit 2 6d^5§«In am 9iücfen na* fRcU 
t^ler^Ärt, an fcenen 2 fog. 8äupfnö|?fe angebracht 
waren, ferner mav^grauc ^ofe. ^)er flrö§ere 
©urfcSe ^at icütS träunlic^ca ®ffl(^t, trägt 
ttjfiBlij^en fteinen iPart , blirft langfam unb trug 
fillvarjttt^c« rot^ef»emte« SRörfdjen, fdjhjarjen 
f^il^^tit — m<b 9lnbfni auc^ — braune 3cpi>e 
unb [ä^mm jtoj^. ©ämmtüc^e 3 «uii'die 
f»e*c« int fater «cn 20-30 Sohren, ber atöBnc 
fqV ^ iOnefle, ber llelnm ber «IbUe fein. 

2332 ^cbmibt ®eorg. 3lm 8. I. 
Umrbc nad)b<((^riebeiier UJiann, angeblich (Seorg 
6(bni{bt, leb. 'iDi'aurer »cn (5i3fclb in ©at^fen^ 
aWeintii^^en, njejvn eine! in Sinb^eim, Sanbg. 
fiubh>ig3ftabt, oerflbten a5tebMrö aiifi^ejiriffon unb 
anber gettefert; nach iWitt^eilung bea i'iagiftratc« 
ei«felb iH bcrfelbe bafelbfi unbefannt, tt>e&halb um 
fa(bbienli6« ^itt^etlungen über bic perfSnl^cn 
aSer^ltniffe biejc« SDianne« erfucfct »oirb. 

^Signalement: 3)«rfelbe Ifi ongeblich 38 3. 
alt, 5' 9" grop, ^at braune ^are, blaue ^Usi^n, 
fpib« 9tofe mit grofeen Oeffnungen, ^«ra^flfjoa'nfn 
aRunbnjinfel, etfto« aufgeieorfnter Itntcriiww, «wlf^ 
etngffaaeue« QUefid^t, fronfhafte« ^luÄfe^en, auf 
SDlittc Siücfing einen ^ödec, ift fo \ifXoiäiU^, 
bofe ev nur mit einem ©totfc, nnb «iM^ barni nur 
mit fiar? »org. beugtem OberWrper/ gc^cu fann, 
fein rechte« Sein ijl not^ 3nnen gefrümmt, an» 
geblict) in golge eine« Dnt^d, '8ott Mgt rtr ni«ht, 
feine Äleibung befte^t in fcfitrarjer tucbfappf, jiraucr, 
'iüfttt ini mt\)lid)t {)>ielcnbfr 3oppc unb 
gmur, mit QJeden befreiter ^ofc oon 6ommer< 
?eu3, brauner SBefte mit 2 Wihin bunfter SBein= 
tnbpU, tociglcinenem {^Utuc^e unb falblcbraten 

Rtsn«« 2Sj4 68. 1. 1. 1lnt*9H4ter. 

2333. itfiehfkaU an fSiett^papievcn,) 
0» $ebr. ^ ^ finb bcm ^inbkx 9Rof« TOatofr auf bem SRoßmarft ju ^nSbac^ 3 Än-- 
leben^jc^eine b<c l. gilialbanf ttnlba(h, ber eine 
über 1400 fT.. We Beiben anberen fl6er {e 300 % 

unb mfcbiobene 3?anfnoten im ©efammtbcfraje ton 
316 fl. abhanbtn gcfommen. 9lm nädiften Za^c 
^ ritt tlnbeffennter bm Qonffcbein }u 1400 fl. 
einem httf'iUn Sierbrouer für ein 3)arleben toon 
1200 fi. in djierr. SSanfnotcn aU Soufkpfanb ge* 
geben nnb am 29. f^bmar einen ber Gc^rlne jn 
'^('<i fl- ^" Saufmann in Kofen^tim 

gUicbfaQi gegen i^iterr. i^anfnoten au^gemec^felt. 
©er britte ber »ermifeten ©(^eine , »eldjer bte 
i^iummer .'52,452 trägt unb auf „Oeorg ^Kic^ael 
^auf son ©aftenfelben" ald ©läubigec lautet, iß 
hli^ftv noch nid)! ermittelt tsorben. 

$er Unbetamite f^at ficb für einen ©etreibe: 
^änbler aulgegeben unb audj vrie ein ir(*<r auls 
gefeben, mitlel<<ro§, ©on ftaftigcm JUnpcibau unb 
gefunbcm ^lii^ic^cn, in ben 30er ober 4üer 3a^ren, 
barllo^, j\ut gcfkiCet, trug gclbcne Cbrenldjraubcn 
unb fprach einen frembartigen iiDiaUft, ben ber 
(5ine ber betrogenen frSntifdb unb ber »flnbere 
für bö^mif<b f)\tlt, unb tourbe noch am 7. SKärj 
am ^efiba^n^ofe SBien gefr^en. Um epä^ 
irivb er^u^. 

?$affau 2214 68L M^XtiUmn.' 

2334. iJftrr ©ebaftfan, ©chufler^efcOe oon 
9iohr (V. 6.ä4J.'^l. 64, 69 «. 3.) toelcher fi^ 
ncuerli4 ber 9ofiieiauff{i^t entgog unb mut^ma|li^ 
arbeitslos umbaftreunt, mtHU attfgfgTiffen, bc^$ 
unb h«b«r gdiefert tsctbcK. 

« e l ^ ei OT 20J4 68. It. »eiMlamt 

Hat ®tniittlutt0 unb IBefanntoabe 

foncn vHw ccfiM^t: 

2335. aOlabet i^abet) Heinrich, 27 3. 
alt, ©(hubmadjergcfeUc Mn (fetongen. Z. 9lr. 253. 

5DI üncl>en IjS. 17J4 68. «. I. Unt..-3{i(fit. 

2336. ^aUtV J^aroline, ^orihvottlt«^ 
bon @te|)|)b(Tg bei 9ieuburg a|!£). 

ttcflcnf bnrg 18|4 6& t. IL 11nt*lll4t 

lirrer, ^ienfifnccbt 9. 80«, O.s«. Sleuburg a]*!). 
äceiftng lö|4 6a. tU nnUttUblK. 

«) GMrf. a.*«.-«. 27 3. 226B ri86BX t>ie 8M. 

2338. ü^etftl ©ihelm wn SReunbur^ojB., 
»eldSier Änfan^^« ^-ebruar b- 3- ^>iif "^(m («erl^of- 
6teinbnii^, l'aubg. ^tStting, befct^äftigt tvar, al» 

•l#|titt 18^68. IL n. Qnt4H4<n. Digitized by Google 2339. OcknHfd^ ^ttt^, ^^<ri(Kr wn 

auf(8burj^ 1^/4 t>8. Ä. II. Unt.:3Ri(^ter. 

2340. 9{ü^itider :!^atoh, ^immergcicae ton 
aßaat^ufen, fian^. aftei(^cn|aOL — Sftr. 276. 

llflv<|cii ^ 17f4 6a Jt L 1lnt4Ri4ln. 

2341. ^o|»|> ^ofc^^, I(% MK nnlccfoiA' 

tinfl, Üanbg. Siegfiiaburg. 
JRfäfnSburg 181» (kü. «. II. Unt.=SRi(^tct. 

2S^, Mipfmüütt Ulbert, Ub. ^oubitcr^ 
flf^ilfe auf ^a)){>en^eim« iD.*9L iEBciffenburg, at2 
«ffcbulbigter. 

©ÜT^buTii 19/4 68. «. UntsSRi<^tft. 

2343. i&nftet, «kf^ftfttnifaiber Mit 

ftcifiK« 19)4 6& ft. a 1lMi>m|tab 

2314. lOittniav Sff icbti^ »nb 

2345. Hiffmimil •eorg, Qeite QAct, 

bann 

2346. 9lrttfert 6^rt{lian, XagU^ner, 
fSrnrntlicb von 'Beigtnfiabt, al» 3<u9Ctt; Scf^tCKt 
foO ficb na^ ^Itba^mt 6(getoi ^bcn 

^of 19J4 68. «. Unt.=JRi(^tfr. 

2347. ^teriinqet 9t 9x9, 19 3. alt, eon 
l^ier, ali Scjc^ulbigter. 

ffiftribncg 20i4 68. 9, nnt^tti^tn. 2848. iDentf^ Srani Sofe)»^, leb. aitr^nf 
«f^ftffeitbaT« 90|4 68. t. XtnUm^ 

*) Cod. (S..%'-9L 83 g. 5831 fl867). 9Rrt. 

2349. ©egenfurtner Srait), ^iuiUnSf«^ 

etrantiiifl 18J4 6a «. HL ttnt^<Rf(bttr. 

2350. %>attffe^mHUet 3 0 H n n , Ub. @la{er< 
flefeDe ton *U?«tW ©rtij; faO« bcrfelb« »agtrt, 

woU." er auf (?runb b. 3lrt. 282 3. 1 be« ©t.» 
® © , "iht. U 3. 3 >e* C»®. »triftet hxTben. 

Äronac^ 21/4 6Ö. ff. Unt.=3ii(^tet. 

2351. ^attiu^et Oeorg, ^icnütncil^ »m 

SBmflatn. •) 

®ttaubin9 16,4 6d. St. UL Unt.:3ti(^t(t. 
•) CsoL 0.^9.4«. 84 S. MM (1867). fii Slri^ 

2S62. fleftrfolMr SRaria, Ub. XagK^mtfai 

oen perv<cllbad), J'. 9l. ©cbrctcn^aufen ; faUS fle 
oogtrt, iji jte tsf^iunc^mcn luib unter )Bena(^n4)tts 
gung b<f Uttterf« an M vfi^fk Sanbgn^t a^n» 
liefern. - Cr. M. I. 647. 

aRftn<(<tt OS. I9i4 68. J». llnt4U4tn. 2S&3. aSittwattii 3o^. Seon^arb «en 
fr»n<8H«frn. C.«9.««f. 22 3. 1750 (1868). 

2854 4^9Mniia ft««r«b »m Jtorllberg. 

C««.*«. 20 B. IMO (1868). 

8866. 4^oni1tn<t ^Barbara von ^arldberfl. 

6.=?$.^öl. 20 3. (1868). 

2366. #Clliert ®eorg von 'I>?ünd^en. 

e.5^.^m 38 3. 2628 (1867). 

2367. iDidtfU Sophie m 9Ugen«»burg. 

e.^.<«f. 25 3. 2057 (1868). 

2368. ^nmmel ^^erefe oon ^faffm^aufen. 

C.'|S.*8I. n B. 1738 (1868). 

2869. lDentfd>eit&auet ^^ri{lo)>^ oon 
ttttcalofai. «.«9.*«!. 22 B* 1788 (1868). 

2360. SSnOinaev ©corg ««n Vempfnng. 

^««.'OI. 19 3. 1M7 (1868). 2361. Wttrn^l 3c^ann Sapt. (93aUe6> 

6.^?J.»©1, 13 3. 976 (1868). 

2968. MuM $et(r von ©aimerSbrim. 

6.=^.*SBl. 37 3, 2569 (1867). 

2363. lUlbct OJ^at^iad von ©tebltng. 

6..^^5.=SBt. 12 3. 924 (1868). 

2364. fBon«« (dteifingec) fiubivig von 
arnbrurf. €.»^.=931. 23 3. 1874 (1868). 

2366. iDivfcl^rl ^Ux von iponborf. 

€.=5P.=©1. 25 3. 2059 (1868).») 

•) Cool. «.«M^ 17 B* 136& (1868X !>• SM* 

2866. Ou4>brraet 9boIp^ von Schierling. 

(L*iti.*ei* 20 B. 1^7 (1868).^ 

r> Oonf. «>9"«L 7 3. 848 (1887). 81*. Digitized by Google 156 (^Hi'e toon OScrraarfftb. 
6.s5p.»ai. 102 3. 4905 (1866). 
, . , 27 3. 2220 (1868). 

286&. ^^nt Xa»cr ton Sn^^ufen. 

<E.<9^ 20 B- 1^ (1868). 

2MHIL Miicmnm •cota »oh Oerfi^cfcn. 

16 B- 1173 (1868> 

<E^1|L>eL 21 B. 1699 (1868). 

2B7L CUMlIb 9{ifoIaud ton (^rub. 

e.^$.<iBl. 26 3. 2157 (1868). 

2872. CW^Oflntaiet 7 i 6 u r 1 1 u 9 t>. 'XVun^m. 

6.»|J..«l. 25 »J. 2045 (1868). 2878w •cl^eler «^rang oon Bat«tDfU. 

6.=5p.=ai. 22 3. 1811 (1868). 

2374. (beutet 'i)anxtl x>. maxtt-dvnn»^. 
6..-^.-8I. 18. 26 3. 1440, 2168 (1868). 

2875. ttteitbecbt griebri«^ 0. Gtraubing. 

17 B- 1348 (1868). 

C.i!p.4M. 27 B- 2231 (1868). 

e..$..©L 25 3. 2032 (1868). 

2378. aS$a(|»tec 3of()>^ ton SRumau. 
6.«^tJ.=in. 36, 79 3. 2525, 5575 (1867). •) 

•j Cool, fi,.'^^^ 26 3. mi (186a). D. 9t(b. <9U))l)tbrtifi^e VccapitttUtim bor Hcnuit. %(tennann ®eorg . . 2345 
VrgineUr . , 2310 

SDcibtert^er 3ofe|>^ , . 2326 
ieaUedba))ifll . . . 2361 
8a«er&ib»l0. . . . 2364 
Sauer t^«rfe .... 231U 
eaumg&ctiiet . 2317 

QSr SnoS 2295 

©erbertc^ - • • 2303 

S3ctl WliPP .... 2279 
8nd)bttgCT . . 2366 

Deutf(§ 5ranj 3o[. . . 234H 
S)eut{(b(nbauer <E^r. . 2359 
a)ienfll Sophie . . . 2357 
^ürr GcbafHan . . . 2334 
a)irf(^erl War . . . 2365 
Wittmar 5ritW(^ . . 2344 
!2:orf Inger ^UOtti . 2292 
SDrerler 3ofep^ . . . 2289 
(5ben^e(^t $riebri(^ . . 2375 
(Sc^teler ^ranj . . . 2373 
eifenlobr 3o^onn . . 2284 
^rüd)tl ^o\tpf) . . . 2293 
^romm t^anjiH» . . 2298 
®axn\\<S) ©eorfl . . . 2339 
®«genfurtner granj . 2349 
®euber Doniel . . . 2374 
® er Per, ©efc^ftBwif. . 2343 

®öt> Gllfe 2367 

Sodann .... 2311 
®raf ^SJaria .... 2306 
@unbel ^at^arina . . 2313 
^•(cc ^ntU^ . . . 2335 fiartinger ^«org 


. 2351 


9e(ttcrt Ckorg . . 


. 2356 


^ e f e r 9^if clauS . . 


. 2287 


^trfc^togl gcoiij . 


. 2377 


^ef 3ofep^ . . . . 


. 2293 


i^djinjUT Cfrnfl . , 


. 2290 


4>ornung Ü3ar6. . , 


. 2355 


^ornung StowM^ 


. 2354 


mmel t^tti . . 


. 2358 


3'tgang 3<»Nu> • • 
ÄaS^auer fttm . . 


. 2312 


. 2309 


Staut ^mad . . 


. 2300 


^efcrlo^er mavia . 


. 2352 


ftellermann 3ofc)>^ 


. 2314 


fttpfnifiUer SUBttt . 


. 2342 


ftnab( $eter . . . 


. 23 G2 


Stopp ^omad . . . 


. 2294 


JfrauÄ ^olpi) . . . 


. 2299 


fiaubrec^t ü. 3. 81. . 


. 2301 


Seon^arb ®eorg . . 


. 2337 


Sieb Unna SXatia . . 


. 2296 


Sieb V^nt» . . . 


. 2297 


Cobr i)Jioria . . . 


. 2376 


Sumperer . . . . 


. 2337 


?Waber ^cinridi . . 


. 2335 


2)Ra rtin 5ri£bri(^ . . 


. 2308 


iDt aier Slnton . . . 


. 2329 


SKaver 3ofep^ . . . 


. 2325 


^ttltl m^tlm . , 


. 2338 
. 2361 


9leff 'mua . . . 


. 2370 


tReufcrt <ii^ii{han . 


. 2^46 


RMinger SÖM. . 


. 2340 qjart^ei^inaUec 3o^. . 2350 
«ßerl .... 2279 

^UUtx Äarolta» . . . 2336 
4}op)> 3p(c{)^ .... 2341 
9taubenfoI6 SiAMlg . 2304 

^e\<S) ^?ter .... 2282 
Sieifingcc £ub)ptg . . 2364 
9{öfc^ «traa . . . 2288 
giürfcrl Äat^rlna . . 2302 
©(^admaier Zib. . . 2372 
@(^mtbt ®toti . . . 2327 
©imibt ®eorg . . . 2.}32 
@i^mib m\tolaui . . . 2371 
6<^ni$er 3ofep^ . . . 2283 
@4ut later .... 2368 
©cbttati 3ofep^ . . . 2305 
Senger Salt^. . . . 2316 
©prei^er ü)ti(b. . . . 2280 
©ternfeber ©eb. . . 2291 
©terjebet ©tb. . . . 2291 
©terjtnger (Scoi^ . . 2347 
Urber Watbia« . . . 2363 

3iogt moiä 2285 

ÜBailtcr . . . 2307 

„ „ ... 2378 

©eir el Oeorg . . . 2315 
«Biebemann 9mt . . 2369 
ffiinfler 3o^ann . . . 2286 
iliitttmann 3o^. £ci>n^. 2353 
®«IUnger Mcg . . 2360 
Belmer ^eter .... 2281 
3icrmeiet ^einrid^ . . 2331 Digitized by Google BT* »9. ■HWlra km 7. SDU 1866 Ammf|C|ClCR MB Nt f. I. 9«»|ei*S)irelti*B RItAea wttcs Olccuf1U|t ktt I* «tutlMteiMlia 

fecc 3«|ti) wa »d 3»iictB. 

Ott IflfM^ bn 8aif|(lltfi4nn9(n erfolgt unentq<ItTt(( unb ftnb \o\iit l>ortc>frn an Mc KcfeaftUK bd (tt^^CR 

Stntral: 'ißoU)ci : lölattcfl m Dt uneben cinjiti<nb(n. 

^ttmi¥ Haftbefehle. 

^ U^n^ttn fpetioueu ftnb an bie Mcfolacnben ^Ik^örben ab^uUcjeru, wenn ni(^t audbrü(tli(^ 

anbm Scjnntmvng getroffen ift. linttt 9$or|eionng 5e« (etr. J^aff: 
(efe^Ieö unb fdele^tun^ übet bü^ Oes 

2379. ^ttöBI 9nna. 85(f(er£e^frau Don 

Hrt. 315, (5..®. ilrt. 40, 41). 
SKündifn [/% 26/4 68. ». Unt^gii^t. 

2380. <^^eblbiinet mattin*), ^\tn^ 

BfrUfeung; bctfcttc Jüar Bor ©ei^no(^tcn \>. :3 
beim '^Bafferteue tei Jtiebcraubor( untev bem 
ftmtn üRartttt 6tern ober fiUxx 6cf45ftiAt 
u. ifl jttnfcOo^ im ^^eft^ dm! aBf Ufj/tom tRamcn 
lautenben ^rbeitdbui^eS. 
ZTftunflctn 24/4 68. ff. Unt^^mtn. 

•) Conl. <5.^<l3.=iBl. 37, 50 (1867J. t. SRcb. 

2381. <^ald^t*) ifSStaitt) Unten, Stber« 
fcfelk ani 6(tlpaifMcn, 'fittmba. Cf^eBgau, mrgen 
$)(rg. Vn^ bcS iktnigcl omAI «vi. 41 3 

£anbt^ut 2614 6& ft. OL nnt^M^ter. 

25. 38, III (1866) V 2382. aRi4>Ier orbeittrin »on lojter«, öflerr, Äret«-®er. 5<lbfir(b 
(mittelgrog, unterffH Blpnbe, tur j fleftbnits 
tcne ^aarc (uoUc^ choad blafjcd @«fl(bt, uor; 
jle^enbe ISugenjä^nf) wegen Xicbfia^loer^ 
bred^ena; biefelbe entfernte fl«^ am U. l. ÜJt. 
%bcnbd Don biet über ßemt>ten unb Sinbau, 
iDobel fit ble entlDe«beten (BcgenflSnbe (eine groge 
Änja^l ber terfdjiebenartigflen ipeiblicben ÄIetbung3- 
ftSuStß, f)t\l 2^2 fi. Saar, Ivoruntei ^xon-, ^SereinS^ tfialer, f[. ®t., I rctö itnb ^clb ßeflreifte .^iffen= 
iiedje, 1 filbergefagted ^^atemofter, 1 golb. Srcd^e) 
t^ritl am Seite, t|citt in einem 8flBbc( M fli^ 
trug unb ifi nicrt in i)^ ^etmotl^ gefoBoncB, fott* 
bern oagirt. 

«uglbttxfl 2014 68. 9. HI. nnt-9K^. 

2383. ScnCofec ©ottlieb, @(^afer oon 
^imingftt iB fMbcttemiecg^ Menen SMcb^attiXf 

vtebenä. 

•Iii ü n d) e n rj^. 26j4 68. ff. I. Unt..flid)t. 

2;m äalnM t^trc«, Ub. 3nroo^uer«= 
to<!bt<r oon i|JIatt(tn{i, itcgm üDübflabtvxrge^enl; 
aHenfarr^ in ibrftn '^tfUj/t bcfUlbU^e $<bnitt»aaifB 
fliib ibr abjune^men. 

«ttaBbiRg 2714 6& ff. L 1lnt.<8tt<(lcr. 

^85.* j^wlftof So^nn, (eb. XagK^ner m 

282 b. St.^Ö.=SÖ., ^rt. 40 Äbf. 2 3. 1 b. 
Qattreutb 25l4 68. ff. I UNtsm^lcr. 

•) Coiif. <S..-.^.m. 16 3. 1005 (1867). D. ülfb. 

2386. SDInict ^nton, 37 3. alt, lebtg, ton 
jtCmnat^, 8.««. ^man, wegen ^cbfla^IsQee« 
fu<^e8 ouf ®ruub b. 'Ätt. 41 bc« €.»®.*) 

»ctCRlbttc« 29/4 68. «.1. UnL^tti^lln. 

«) Conf.«.(9.<«. 2B 2329 (1868). fi. Kcb. 

2387. JBtrtim 3o^ann Seon^avb, Bimmer« 
^efelle fcn 2öaften^orf, VanbsV ^luÄbad), beferttrter 
Seitat f. 3nf -ieibreö. (29 3- a'^ 5' 8" 3'" 
9To§, fräftirt gebaut, btonb, auf bcm ißovberfepfe 
tfinn K'baavt, mit rlMbltcb blonbeui ©t^nur» unb 
tncbelbart, ctmi aujgücorfeuer Uuterlip)!C, bie Digitized by Google Itö 

« 

Betn Bftt^ in bnr Glitte einen rieinrn €)»alt 
geigt , unb jjffunber (^ffid^tlfatbe, tru« früher 
O^rrinflc), totldscx tcrbäditig ifl, im ©fpttniber 
t. 3- in Secfclb unb lHic^ba(^ bei B"r><^ "nen 
J^iebfia^l unb einen 23etru<i tterübt ju ^aben, auf 
®runb b. ?(rt. 282 S. . 1 , ?lrt. 315 3. 2 b. ©t.= 
@.^:ü., ärt. 41 3. i m e.«®.; beffen »t^otogr. 
VorMtt Qcgt ^icmtt oot. 

«Rf bft« 27)4 ea. IT. tliit4H4L 

23S8. t^enf snic^acl »mi $elbfa^(, Sanbg. 
vg<^öUfrippcn (HO alt, 5' fi" aro&, unterfe^t, 
bat bunfflbloitbc ^aare, graue Ȁugen, biete ^iafe, 
breiten 9)funb, breite* {eftmbfflTfeiocf ^^t) «wgen 
3 JBergfbcn beä ij^ctruge« unb eine§ SBerßeben« be« 
»iebpabW. ( @t..®.»5Ö. Ärt. 315 3. 2, Slrt 282 
S. B, «.•«. «tt 41 «Of. 1, 3.)*) 

«f4affciibBVg2a;4 68. f. 11«t«iRUM(B> •) CmC «.«^.'.et 77 3. 3571 (1866). SReb. 

2388. 4^afbtittet Z^cxei, leb. Xagldbnerin 
Mh 64lNbjldla, 8.>V. ^emau, 37 3. alt, toegen 
SHAjla^feerse^ auf ®nnib b. Sn. 41 b. C.*®- 

SRe9en»bur9 2914 68. t. L Ullt^Ri^i 

2390. SPfHfer fat^arina, 35 3. alt, tag» 
Ubnerin tpn ^e(tenberaerreut^, tseacn 2>icbitabU 
Mf 0nmb b. «tt 41 »f. 3 b. 

»ftribtttfl 29H 6& t. OntsW^tei; 

2391. mün%l «nbtefti «or ffiObermillal, 

ein ?anbflrfi(^er (41 3. alt, 5' 4" 6"' pro§, 
mittlerer 6tatur, Ifat braune ^aare, graue ^ugen, 
fipibe 9laf< f^b«l Mmt, Mlgt abgenähte fcbtvar^e 
gAirmmü^e, alte rSt^Iicbe ©ucfdfiniop|>e, leinene 
^o{c, Pantoffel) ttegen eine« «am 6. l. M. auf 
bcM ddlnmiffte |u Wot^enfiriben iteritttcn 

ffronai^ 3(^4 6a ». llirt.i0H4(it T) Ooot «.«IMN. 97 3. «00 (1860). fMe Kcb. 

2392. ^abev^hed \Üiaria, leb. ^^ntto^nerS« 
ietfyter x)i>n ,Aeu(^tcn, &tt. Wollcitberfr Mcgm Ser< 
ge^enj bcä I^icbftat^U. 

©traubiiig 1/5 68. ff. I. Unt..SRi<bter 

2393. ^olitinger 3«>Mnn emii*), Mr= 
fcbcn mit einer auf ;,anton ^ofmann ouÄ 
Wfantbcce" lautenben SReif^legitimation, teegen 5filf(b= 
ung von 3inicout)oni no6 WAriQb bei Ct- 

— Z. mr. 366. 

«flncbcn 113. 1J5 68. «. t 1tiit(if.«tlH<bter. *) (i.'$.«eu 28 3. 2290 (lb68>? S>. 8tcb. 2394. 2Dir^ Sil^elm, leb. 6cribent oon 
^Qnibcn, Ott 8cf(^Ibi8lKr iMgcn ltainf41«m< 

tB&rjbnrg l/b 68. t. 11nL:8Ui^ 

2395. %töilex itutl, ttb. Mn^ftHccgcfcOe 

iDon ©flrjburg. •) 

?ö ü r j b u t fl 2}5 68. «. UnL»«l<bt«. 

•J Conl. <i..^45.:i8I. 72 3. 4939 (1867). SKcb. 

Sunt ®traft»oa)noe f{tt^ nn t»er]^aftett : 

2396. i^ttvlb 5 rieb rieb, 27 3. alt, leb. 
©(^miebgefetle von iffiinenben, »ürtb. D.--%. Söaib* 
lingcn, am 18. t. 3)}. n)egeii i ttqpmiciiebmg |> 

8täfi. @efänA>ü6 »erurt^eitt. 
ÜJJünc^tn 1/3. 714 68. «. Bqirr«fleti(bt. 

2397. ^Httenpaf 3cb- 3of-, ffieBerflefeUc 
Don 92ieberbüren in ber Sc^roeij, ivegcn 2)ieb{ta^lj3 
ju SmmSL «cfingirfi i»cnnrf^ *) 

»emyten 1/4 68. JT. «qhllinUit. 

•) Coni tL*fMN. 8» 8. B9S0 (1867). S. 8M., 

239S (Qradmann Wtax, 24 3. alt, ffamin. 
(cbrergefeUe von Riegen, am 21. 9loobr. 1866, 
Inn. 10. Otfirj I. 3. »egen 9Bibctf^fKgrett gegen 
ba8 ^.5(Jrg. -®ff. jur ®ef5nc(ni§l^i afe tcn 3 TOonaten 
33 tagen oerurtbeilt ; berfelbe iß in bie ^«fangen^ 
Vnjldtt 2 a tt f e n 3u Uiefiiii. 

ttcidclm 6|4 68. It «(ilillfl(li4t 

2399. SSadm» (^OK<uwf) 3«fei»^, 

aug (5r9clbtng*3, 

2400 ^f<|>loett^tliec $etet aai @al« 

c^ing'*'), unb 

2101. Wtaier 3obann, 29 3. att, »im 

JRcgenbcrf •), ffimmtlidb Gifenba^narSetter, am 7. 
0. tut. loegen 6ic|ent^um2bef(^igung k. }u yt 
Imenttfl. Oeffingnig oerurt^tt. 
gteifinfl 6 f4 68. f. «qhfl|nU|t 

•) OooL «.«IMSL 76 B> 5173, 5174^ bl76 (1867J. 

£;tf «eb. 

2402. SBo^I 3ofcp^, maum »on ^firr* 
n>angen, Sanbg. ^fMMOffl, Mgtii QN^Ugcret jur 

@efäti9iii§ftrafe »on 1 Otomit 15 Xagen »erurt^eilt 

anSbacb 7/4 68. «. ©fjirMgfricbt. 

2403. ®(|>u^ ®eorg (34 3. alt, 5' 8" IV" 
flro§, unterfebt, mit braunen ^arrn, blauen 9luc^en, 
gffunber ©ffic^tigfarbe, braunem ©arfenbart) 1)i«njl« 
fnecbt ccn OberbS^bcrg, jule^t in ffialb, Janbg. 
®un,^enbaujfn, n>*gfn CergebenÄ beÄ Dingen8 gum 
"SRoxt) JU 2idbr. @(fängnt§ Mmcl^It ; berfdtc Hl 
in bie @efangenanfiaU £i(^teiiau )u tiefem. 

«Rf bait CV4 68. 9, eqidlgfii^ Digitized by Google 159 mi. ^öf^l ®toxQ, 2S 3. alt, Ubiger 
ÜRttltrgr^Ufe ton SttitM^u», om 18. ». fR. locgen 

^iobOabt^ :c. ^ur (9i'f5ngMi|ßntfe m 2 SXmiottn 
1 tag Dtrurtt)<ilt, •) 
W a n « ( n V3. 7/4 68. ft. fBqttf <0eti(^t. 

•) Goar. ^%m. 6 3. 425 (1868.) ©. «rt. 

- 2405. 9tenfet SoH"" »on 9i8ltenbo(^, 
?anrg. ^eri^cgenaurac^, »oeAfn Ä5Tpfrt>frlf^ung ju 
ein« C^efätiflnififtrafe tcruri^lt; berfelbc tfk in Mc 
@e[angenanftaU (Sbrac^ liefern. 
Bftvitccfl 8^ 68. t. 8(|lcll9ni4t. 

2m. ^öpf 3ofe)>^ (v. 44 
3, 2967 b. J. I«ti7) bn"ini\-t fiA VneQd^t Itgwb» 
Ivo in Unterfu(^ung^i ober @trafi^aft. 

Weunburn vpB. 1/4 68. 9. »ejirfSfleti*«. 

2407. «ang Ottilie, 26 3- a», gabtit 
(nbeiterin von Untmot^en^ £bg. ^iunba6, menen 
©elru(j3 jc. ju 4monafI. (^cfängni^ t>frurl^<ilt ; 
biefelbe \ft in bie @e(angenan)taU SQajferbur,^ 
)u liefern. • 

Äf mpttn 1J4 68. tt. Bqitf »getickt. 

2408. gifd)rt Wx<i)atl. 31 3. dt, leb. 
^iritncc^t oon ftüt^iieb, tan^. Obcrviec^taci). julc^t 
in ^^almaffina, Sanbfl. 9ä»tt%, m 5. IRovbr. 
». 3- tt'- T^iebfio^l« JU Gmcnatl. (Mc-faiiiini§ in cont, 
vcrun^tlt; berfclbe iß unter :sücna(^ri(i^tiaung bed 
«nM. <9eti^tc* in Me •cfangenonflalt Kmberg 
)u liefern. 

«Rfunburfl »/©. 1/4 68. P. äBtjirWgeridiL 

2409 SSodet »lois, 49 3. alt, Mt^c. 
Zimmermann oon &(^^au{en*), unb 

2410. ^ebtlmüiet Soreng, leb. Vtwmt 

•en grieb^crg»*), toeaen J^eblerei, bjn:. T^ctrug«, 
frjierer ju tjäbr., Se^tcrer gn 5i5br. @efdnflnt§ 
»crurt^ilt; biefelben fltüf in bie ®<fangenanfialt 
Saufen )u liefern, 
«iilbat^ B/4 68. ff. «C|ilflflfii(^ 

"^0 Conf. 6.ii.-!8t. 73, 76 (1867). 

**) . . . 52 (1667). D. Stcb. 2411. QHfenlol^t $ran3 Xaoer, 24 3. alt, 
S^neiberftcfcOe Von ^gel^ofen, Sanbg. ^tgenbom, 
niecien Di(S||ft|EI jtt cimr 9cfSn0Hi|{hNife Mt« 

uvtbat, •) 

fttmptfn 1/4 68. St. ©ejirfagerii^L 

•) Conf. (L^<p.=Cl. 39 3. 2661 fl867). D« »eb. 

2412 Stumpf eitfe, 24 3. olt. prot., 
3Raflb aud 6r(u|en, teeaen ^e^lerei )u ömonatl. 
©efSnonig oerurt^ilt ; biefeUc iß I« Ue fangen« • 
anftalt @ul}ba(i }u liefern. 

iRütnbera 2\i 68. ff. 93fjirf«gm(^t 

2413. iöüUev OJlor, 23 3- alt, «eboren 3U 
?lltu«rifb, ö.^Ä. ^JJifmmingen, ©olbit bf« f. 12. 
3nf. Steg., am 4. 0. ÜR. toegen Tiiebflöblen unter 
^ntlaffunq au9 bem ^eerc mtttcljt entlapfcfifiiifS 
)u 4monatl. (Sefängniß oeruct^eilt. C^rt. 43 
^6f. 2 M M,) 

ftemyten 7J4 68. tomnunkAntf^afL 

2414. ®<llft 3 ob an u ^Kclc^ior, beit. 
30 3. alt, @ütlcr8fo^n oon J);angeldborf, 
So^jlraufi, am 27. Qt^T. I. 3. »egeit 8<tnigel 
}u Imonait. 9efAii0iii§ oerurt^lt. 

S tibcB 9/4 68. «. «ffitllgniilL 

2415. ®d)mih Jacer, leb. taAl5bn-r tcn 
®roBaitingcn, :23.:'}t. '^lu^^burft, roegen (Schlägerei 
JU cUict ®rfÄngniBjirafe oerurt^eilt.*) 

«ttgf »nrg W4 68. JL 0C|iiflg(c{4t •) Cont 84 3. 5918 (1867). 5). iRtfc. 

2416. ^tetit '^^uliui eäfar oon i^iefen« 
^fen, «ab 

2417. ttih Sellin von Unf^^erlborf, nwgen 

iÖiberJpenfligfnt in (^rfünunn ber 'l}filit5rpfli(^t 
in eine (^iDftrafe oon je 100 jl. unb (d^jÄngnils 
fhafe «OK .fc 3 SRonaten «ecttrt^lt; Ucfcitai fbA 
an ba§ näcbft{i ele()cn e Oe^iTtlgcrit^t |lim 
^trajooU^uge ju liefern. 
Sleuüftbt ci/6. 7/4 68b ft. Qcjtifigeri^t. 9Udfirf4ttii§aL 24ia (ajcrbachti<|cr 95efTfe.) ^0. 
•äfx'il l. 3->ii'urbe basier ber Dittifttnec^t üorenj 
6el(^, 21 3. alt, au3 ^ifeelgberg, »obinfl, 
im :8<fi^ nai^bejeicbneter, mut^maili<i entroenfceter 
igegenjianbc amlirt: 1 furje, Sgfingige filb. U^r 
tette mit gotb. 6<^ie6er unb 1 alte ^n^ngmün^e, 
1 angc9brte toürtb. (Sulbenmünje, 1 angeöbrter 
Qnmcat^aUc, 2 lange filb. JecttcR mit gtofien fiV>. TTau^en, 1 bctto mit 5 filbernen ?ln^3nflftücfen, 
(Xraube, \ii^tln, 1 grcä.^ot., 1 ftöibc^en, 1 ©(^iiür:: 
flift), 2 giofenfrSnje mit filb. 93eraterungen, 2 
i^ingerringe (1 aiift^ciuenb unäd)t), ein ©elbtSff^t^en 
mit 2 preu|. X^lr., fünf 1 }loei i jL^St., 
5 Bi^innge unb l Pfennig, ferner 1 Baiser 5 fLs 
"ilcU, 1 ipfanbfc^ein einer ^iefigen fieibanfialt dd, 
30. «prU I. 3. äHc. 36573 Übte 1 «efi^nOr mit Digitized by Google 5 9lafedii ad 15 p.« 1 Sd^natXMttcffer, 1 Spieerl. 
Um tnS^Uc^fi befd^Ieunigte Mti^lviig 'flbtr 
bejüglid^e !£)irbf!ä6Ie mixb crfnc^t. 

aWünc^tn 2jr) GH. S. -qjclijribirfrtion 

2419. CSiU 9(nton oon ®tat>t{ldna<^. Solbat 
M ^ 14. 3nf..««9. (23 3. alt. 5* 8" 1'" grog, 
flfttw, ^vit fdinjorje ^Qare, braun: '(ii ^ n, fdiirarjfn 
Qwrt, ISn(|Ud)eS, gefunbf&rHgei Oklid^t) ift txfertitt, 
tvoOe auffle^riffen unb «n toi bj. SRrgitncnt na^ 
Siürnberg geliefert njerben. 

etabtfltinacb 744 68. IT. Oc)hEfl«int. 

2420. fehltet 23albu Tga, leWg, tj. ^lUiUen^ 
tcut^ (45 3. alt, mittUrer Sttttui, bieitd 
4liefU(t, braune ^orc^ 

lid) al8 Sanbfh:ci(f)crtn unb .ft a r t c n f i I ä e r i n 
um^r; in jold^em iJaUe toode fic ^ic^c geliefert 

tcniMt^ 21J4 6& Otilillamt. 

«I Coof. M^4BI. 78, 76 (1867). fi. tteb. 

2421. (fÜnf^efuttbemt Vlattn«Id<^e.) 

Um 28. ö. ^1)? tturbe im JOalbe bti Äid^iA bte 
£ei(^ einc2 na^^u 60 ^:t\)tt alten, mitttlgrogen 
SRannei mit magerem ®eficbte, tieflietienben ^ugen, 
flp^Kt 9)afe, f(^n>arjeti, tbeilmeife gebleichten paaren, 
iefleibct mit jd^warjer ^:u*mü^}e, grauer 3ot>)>r, 
irouncT Sefle, f6iDArj^ei jpo(e unb ^albfllrfeln 
aufgefunben ; um fa(^bienli6e röitt^nagai Be^ufd 
beffcn 3bentifijtTung »itb trflU^t 

SBaprtut^ 9J-1 66. ff. i'cjitfSamt. 

2422. («ttfocfnnbeite fSftannHeiö^e.) 
Ilm 9. L ''SR. 9lbmb6 Mutbe im dniiflttge bei 

JRe i t^ad), ©em. i)iiebfraiitcrf. bie ?ci4e cincä mutb- 
ma|Ud^ oerunglüdten, unbefannten, 6' 2" grogrn, 
«Rtctfcttai IRaiiiirl mit großem St«i^, breiter, ^o^er 
©time, braunen paaren, fletner 5lafe, guten i^äbucii, 
Keinen ^&nben unb Hüffen, befUibet mit feinem 
(mimcm ttebcnrnfe, bunffem, grau gefheiftem fRode, 
f4l0«)fetbener Sratatte, f*h>ori,fT fiolbfeib. 2Befie, 
Mel§er (S^mifette, bunfelgrauer gefirciftcr iBuri^tin« 
bofe, fdiicm 9ciitiMmb^b mb banintcr tt)oflenrr 
jarfe mit fdiir.ir<cn 'iJIermeln, g'firirftem Unterbein^ 
neib, braunteoUenrn @o(fen unb feinen Seberfiiefle: 
ten oitfgefunbtii. — Ilm fail^bicnHcbc Mitteilungen 
loirb erfuc^t. 
»offnbfim 1414 68. ff. ??cjirf»omt. 

2423. (t)iebfiabl an jc.) 3lm 

1. ». "XU. 9ta<hmittag 3ioi{(hen 2 unb 3 U^r tour^ 
bcn bcm Sauer 3. äRottinger ju ®(|(i^t, Oem. 
jIDtemonSfirAen, ?anbgent. 95il*bi6urg , entwcnbet : 
beil. 36 fL. baax, (2 fL.., 1 jl.<6t., preug. Xbaler, 
4 fL in' Onf^cn, 1 9fl«rr, 17 tcsCL, cbiige Sttben, 1 alter ^(ec ; 1 bunfelgrfintti^er Sanier 
mit blaitem Sarfenetfutter unb 10 Cilferf n?|>fen ; 
1 f(btDar|tf(tbcnfammtenei @ilet mit 10 Geibfer« 
fnopfcn; 2 fdi^arjc, lebcrne ^ofen mit Silber: 
fn8|)fcn. ©erbiubt fiflt ouf bcn ^abemfommler 3 o= 
fcp^ 33 Cfienrif ber*) ton Äöfering, 8.-91. Ke» 
genÄbur^; berirlbe tfi beiläufifl 5' 9" groß, 
bunne ^aare unb foltben Sadenbart , I&nglid^, 
br5unli(be0®^fid^t, lan^^c fpitjtfle ^f^afe, tru^ fd)tt>arjen 
Xnä^rod mit 2 iajc^m an tcr ^Iu§cnfiitc, grauen 
i^-ilj^ut, lange f<bwarje ^ofe unb \<:\)x flrc§c atte ge* 
flicfte Stiefel n. ifi Aem.iß ^rt 41 t. S..«. tBCgmi 
'■Berge^nS bed £ieb|la^U ju oerl^atten. 
Sanblbul 26M 66. IL BL VUUm^ 

«) Cod: TS, & 9306 (1884). ».«cb. 

2424 9^mhf ^9Upff, M>. 9nfM^ 

öon hier, 51 3- '■^v t^e^cr ?fter toegcn l-icbfia^IJ 
abgefhaft nurbe, {i<h feit geraumer bef^^ftig- 
ungeioS umhertreibt v. fb^ »mi crf^loinbelten 9üife» 
vorfd}fiffen nd^rt, tooOe «od^ gookfeii MCbnk 

.lugÄbutfl 27}4 68. Ctablmafltflrot 

2425. aSBöf^net 3ohann- 3™ «nfd>lu§e an 
baß 'ilui5id>rciben im 6.>$.=©t. 23 3. 1908 (.1868) 
»trb bcfannt gegeben , ba| bie 9{egmf(birme er« 
mtttelt finb u. bie €|>&he no^ x. ®agiicc foctgcf<|t 
toerben noQe. 

«t^üBtt 28it4 68. C. n. 11iit*8lt4l». 

2426. ^ittbergrc, au(b ^eilmbrrgev unb 
Wlaiet 5BoIfgäng, 31 a. , leb. XafllS^ner 
t>on iL^ldäi, »el(ber fi(h ber '^icUjeiaufitcht ent- 
sogen iat, »pOe (ici^ gdicliert toeibnu 

Sie^ta^ 29}4 6& It «etMInnt 

2427. (SBe#I) Michael, «totlbw|t 

»on ©ro&bergbofcn, ein ®ert!o^nticit^t?agant , 43 3» 
a., flcin, bat braune ^aare, fladjo ©liine, graublaue 
mugen, «eine 3lafe, h«n«n ©ort» gefunbe (ReftdjtJs 
färbe, fch^achen .t?r)?trbau, bat |ld) ber ^Jolijeiauf* 
fid't entzogen, tooUe aufgegriffen unb hieh^t geliefert 
tt)erb(ii. 

fftlheim 28J4 68. ff. »qitT8amt 

2428. fftiq^l Jp^cpf», taglcbner ton (^raS-. 
beim, üantg. Jccuburg all)., i)l rerbäc^lig, am 
13. t. Iii in ©t. 3ohanni«roin, Sanbg. iEBeils 
beim, 1 Tilt". ^»aldfettf, 1 neufilb. ©efchnflr, 1 Hlb. 
©tcdnatel, 1 gelb. iQxcöjc, 1 (ih^touilk, 1 fcbtcarj: 
fetb. ^alBiutb mit fchnarjen ^ranjen, i fd»oar)ei 
3Werino .ftcpftiid) mit rctben Blumen in ten (Ftfen, 
1 fclched roth)>erfene£, toeig geblümted unb ein ge^ 
trogencf fAHMirifelbeiicf bcHo, 1 f^ain ongefMdle 
ftetgbaumircnene, rcthgemerfte ©etberfWln^ifc ente 
roenbet ju haben; beffen Aufenthalt »oQc ermittelt 
toei^ ftlBm betreffenbe GegcnpSiibe bd ihm ge< Digitized by Google troffni ober b« 95frfauf bur^ l^n nad^grtDtrfrn »er: 
b<n , ftnb i^m (oti^e abyine^men unb iß bccfel'^e 
^U^r m liefern. 
Bcif^cim 2«^ 68. IT. L UntslIi^lK. 

Vm 22. b. aX. 9la(^Tnttta(\0 ^mlfc^en 3 u. 4 U^r 
MiTfecm I» flRnnbtac^ing, Sanbo. ©c^ongau, 
cntMotbct: 1 fn. )i0cifle$Snfifle <op{nbe(u^r mit 

iMi§em 3<ff<*^^'*t*« » araf'ifd)en B'ffi'm , flS^femen 
3«gcrn, oon hinten au^ie^bar; 2 filb. U^rtettcn 
(€Ml^iq)^eitltttett), bie dm einf««^ «nb in bet 9Htte 

mit einem , ein ;)??§Iein ccificrienticn ©c^ittc , bic 
anbete bcppelt unb in ber 'MUt mit einem l'oub^ 
iBCVf vorffcffcnben Gdiilbf, on erftariT iMVcn 3, an 
bbterer 4 filb. 8djlüffel bof-ili^t; eine 1| ^ütn 
lange um ben ^at« rei(^enbc einfache U^ifette 
(^bfenfette) vrit einem CMbuber , onf tocfAem bie 
iPml fiab r M. D. eir.flrouirt »aren ; 12 olte grauen: 

rdlfertnöpfe, 1 rot^leb. Q^elbbeutel mit beil. 2 fi., 
fUbente, 6 <S1!en lange ®(^flifdtt (<Srbffnrette), 
«n ber ftib ein alter (^rauen^Btoonsigcr/ 2 oltbaur, 
i5 h.-'&t, 2 feg. ^^Joflen, ©eintrauBen corfteaenb, 
2 in 6iIBer gefaxte 2Bolfd^5bne unb 1 ^lib. «atift 
b^•fan^m; 1 filb. dnfacbe 2@IIen lanae, mit einem 
Änöbel unb ^Rrec\t\ oerfe^ne erbfenfette, 1 filb. 
9 ober llgän.iige Jpalefette mit etner mit gelben 
unb rotten öteiftcbcn cerfe^enen @d)Iie§c, an ber 
am untern (Snbe ein StoinAon auÄgebroicn iil ; 4 filb. 
QingeTTinge, (2 bilfcen jjefdjloffene ^nbr, 2 finö ein- 
^ic^e glatte iReif ringe) l ©elbbörfe mit 7 fl. 2 fr. 
(2 i>r. ttjlr., em 1 fl.-St., ein t i .(?r :®t., } fl.: 
6f.). ^<erbac^t {älll auf einen mittelgroßen üJiann 
in ben 30cr Sauren, mit brSunli(^m 0i^urb.irte, 
befleibet mit brauner fjofc, ir.ine Slltll^ U. 6d)ilD 
foppe. Um Spätre toirb er)U(^t. 
»eilbeim 9Ö|4 6S. It. nnt<9ü4tcr. 

2i80. Sec^iift «[«ii von Diirtmba^, 633. 

dt, Meldh-r trictcr bettelnb umb<r^<ttllt, tDoOc Cttf» 
gegriffen unb ^ie^er geliefert luerben. 
©unjburg 29J4 68. St. ^t\\.Uanü. 

2431. ^Idcfl 'Jflaxxa ton .fJirdjborf, ©d)ub= 
ma(^ecdwlttlDe ttiib 3Ragb, »clc^e fi(b ber 'liolijet: 
aufficbt entlegen ^ toMt aufgcgrijfett unb atü^ 
geliefert tocrben. 

Re^en 1914 68b fT. Dttttflaint. 

2432. (Hufd^riffene ®egeitflaitbe.) 

Sin Dtofenfrang pcn ©ilbetfiligranarbett mit granat^ 
Totben @la8pcrtcn, 2 alten @ilbermünun unb 1 
bTattiif(bn)eig*f(ben 9 Är..6t. o. ;3. 1830, toorouf 
ein 9ld§lein geptiigt tfl, ferner 1 baumnoUene« 
6a(ftu<b mit braunem fflrunb«*, gelber ©infaffung 
unb gro§en gelben Blumen, f c»ie oiered igen {(bivarj- 161 

finb ^u ®eridbf36anben gefommen; um Ermittlung 
ber (^igent^ümer biefer ^?c^{l to^^i^ABÜ^ fltfto^« 
lenen <39egen{tänbe mirb erfud^^t. 
«II g Iburg 344 6& ff* L niit«9H^ 

2433. 9Vliiii€f«t 3of ei^^, SUwawrev 

^ofcvb, ^ei^t jener ÄorbflcÄter au8 SRabin, be; 
jüglid) beffen im 6..5ß.--©l. 2^ 3- 1ÖÜ7 (186ö) 
*fltt6f(^reib«i criafffli Mwrbe. " 

««fffttt IJ5 6& ti nnisKbblir. 

2484. (9r«tib.) 9lm 31. »: WoM 

9 Ubr \?erübte ein beil. 30 alter, 5' 8—9" 
großer, jtirfer unterfc^ter 5Jur|ct>c mit br5unli<ben 
9a«v«ii unb f«l<^ Cd^nutbarte, befleibet mit 
.^a^5pe, grauer ober brauner ^o}^\>t unb langer 
gleichfarbiger ^ofe, }»ifd^n ©rogaitingen unb 
®ebringen einen ftanbanfaH, «olei bcmfclboi 
fon im '?tn,-\e(^riffcnen ein 9D^cffer burcb bie recftle 
^anb gebogen würbe, in «jolgc beffen fiarfe )Qltt(« 
ung eintrat. — Um 6pfi^ na^ bcm 9^tcr 
erfucbt. 

«uglbttcg 25i4 6& Jt. IL aRt.>9tü^Ux. 

Um <grtnttt(un() unb fßefanntf^abt 

fönen mitb rtfucl^t: 

2435. 93tnber 3° bann, Äutfcfacr ton ?leu= 
bäudl, dfierr. j3.-'?l.' tac^au in iädbtnen, all dntg^ 
h>eldKr bei einem (Stf enba^nbau in sbo^em 
bejd)äitiget fein foll. 

8tescnfbnrft2614 68L .«.Lllnt^^t 

2186. #B«rl maria , 9)lagb #cinM^ 

®em. <?!5rinteflernbacb, Janbg. Torfen, utlcbt be; 
bienfift beim :)ieu^oferbauern in iitaut erfing, 
Sonbj. Oidttiiirg, nli B<ugin; um mSglic^^e 
Qc{0(eunlgttttg nicb ctfu«^. 

Sanbibnt 28)4 68. It IIL Unt^la; 

2437 9?atl) (^^it^\} ^ccrq ober 
3 of ep^ , £ieuntne(bt oon @^n>anen, &tx. SRiltcr» 
feil, ali Stamnifirat. 

|lfan(tr4<n 2lH 68^ t. a 11nt.*8il4lK. 

2488. tttBait «ugufl (30 3. all, 5' 3" 

grc§, bat blcnbe ^aare, blaue ?Iugcn, '3!?cnfaTt, 
Ir&gt {(bwar^n 9lo(f unb fd^warje ^ofe, Jfintt 
mit bem retbten $u§e) ©(^ncibecgefene «M 
9tobina; alä 'Z^agant ift er locgen S)icbßa|II in 

rerbaften. — Z. 3ir. 321. 

ÜJhntdicn ■20i4 68. Jf. I. Unt-Ddc^U 

2439 9Ien)|»pfeK .Hnton, leb. tagU^er 
»en (BroflSb» jnlebt in <9finjbnrg. 

tttglburg 17/4 66. Jt m. tlntPlK^t. Digitized by Google ie2 

2440. ®öcfet 3riebri(^ Sotenj, Sc^inieb^ 
9cfdb »OM fBimtn^fni, 8.*fL O^cn^ift^ »nb 

2441. ^c^öntld Qerv^arb, ^Mn^uer 

Don aiimpar, ® =11. 'Xt^flTjjbncg. 

ffifirjburß 21/4 68. Ä. Unt-ilUd-tcr. 

2442. aSett^^ofec ^up^rofina, ^anbge^ 
TM^tfMenetito^tar »im 9ttti}«n^fcn» » ti b 

2448. Sufl«e{« «n«a, 9Ulicriii »on Sreb 

ftna. - Cr. M. I. 196. 
aJlündifn 1/3. '>0.4 H8. St. II. Unt.rSRiAtfr. 

2444. ^abtt 3oHt>^, iaglö^noroon 3a<^en 
^fen, a. «i<^4 - Gr. M. 183. 

n&n^cs (}3. 22|4 68. «.1. QnttRi^la. 

2445. Äolb TOi*acI, leb. taglSSner i'on 
O^ert^uiba, aii 8e{(faulbigter} ald ^aflant i(t er 
auf (Rrmib b. «tt. 282 3. 1, 3 b. ©t.*®.»©., 
«rt. 41 b. unter ^t^no^ «ev bo» 9c 
{((inxrterec^t Det^ftcn. 

8c^r 20J4 68. «. I. UnLr3U(^tet. 

2446. dlaM grana, unb 

2447. 9M«t VKbreai, .Pe^ «Hcnflfnet^tr, 
früKr ju Mottcribotf, £bg. ^cgflcnbocf, al^ 

Straubing 11/4 68. 9. H. Unt.^^Kic&ifr 

^48. ^ft®eorg(3oHnn),$tr^{)5nMeroon 

©eit^tim 18J4 68. «.IL Unt.:3ii(5tfr. 

2449. ^8a^et ffl e e r a , ^Münfniefene cpti 
Statfcrtdriet), Vaijbg. ^e^cnfitraug, aU iOe|(^ulbigter 
toffltn !Di«bfia(I«er9(^ ; ali Sonb|iteM^ moOe 

er oerljaftet trettien. 
gftnb*^ut '23}4 68. ft. II. Unt..'3liAtn. 

2450. SD^ori Sodann, 99Ubrr^AnbUt von 
QBTgalben, ©er. 4>ir(na(en). Z. 9lr. 321. 

SRin^ctt ^ 20^ «8. «. I. Unt^Ri^itt. 

24&1. IBlaitx "mat^ui, e^micbiefcae «on 

«It^eit^of, Sbg. ^fgni^, unb 

2452. (Bla« aRi(^ac{, aRebgergcfeae von 
ObenUHng. 

ttcKIcim lafA 66. «.IL 11iit.4H4l(t. 

2453 9^aumann ffarl, ?lr6eitcv bei- bicn.^en 
@eio<^rtabrit u. angcblid^ in %ugdbucg b(()eimat^et, 
jum Öer^ie tocftcn 9loiibcl. 

«mbctg 84)4 6& Jt L lIiitsKi^ter. 

2454. ISfd^loeitbnev Barbara, Simmer« 
mannlto(^ter u. üJlagb »on ^ier.*) Cr. M. I. 189 

^JiütK^cn [I3. 2^14 68. R. II. UnUiRic^ter. 

Coot. (L'.^^l. Ii 3. 1026 (1660). Si. 9Ub. 2455- ffena 3o^anna, ^panbar&rftmn «on 
«Yjbcrg (29 3. alt, fcbtuer^örifl) al« Söffcbulfcigtt 
»regen 3?frgcVn« bf8 S^etru»!« (2lrt. 314, 316 
^. 4, 3lrt. :il8 be« ©1.=©^©.); aU ©agantin 
ifl He «»f ®runb b. «rt 41 «bf. 3 b. M. |n 
oer^aften unb |tt liefern. 

^oi n«. Ä. Unt.^Dli(^ttT. 

2450 ^ölcnf ^txoniU, e^ceineiiitau oon 

ONrljauicu, all* äf^Aii^- 
«Uiiälurj^ 2414 68. 9. H. 1tnt.^<|tCc 

2457. ^aÜet ^tba^'xan, @(^&fcr t>on 
tuffcntjattfcn, ott 8cf<bttlbtgter. 

«»««biicg 24/4 68. «. n. 1l]iL4lU|lR. 

2458. ^aulu« 3ofe)>^, anü^lgefcOe t»w 
«Cttttbittg 24/4 68. IML niiL4tt4lR' 

©erclDÄgrün, alÄ 
ea^ccttt^ 2314 68. ft. UittsStt^tn^ 

Don ükmmer^Dort, aU ^euge. 
©apreutlj 2>j4 68. Ä. I. Unt. iKutter. 

2461. i^öbl ^atob »on 9lcuflabt ai^., alt 
3euge. * 
SttgoIHftbt 23)4 68. «. 6laM* «. Sonbg. 

2462 ^d^etn^ammev ^e\tp%, 
fnedjt au3 Äirdjberf, ®ec. €imba(^.») 

maffctburg 24i4 68. ft. Uia.>9U(^tec 

•) Cad, Mß.*llt 85 B> 5083 ri867). S). tUh. 

2463. SBoHnget SRargaret^a, 6(^u^^ 
moibetifcan vor ^icr, umb 

2464. 9^^% €9atlettc/bmn «uSe«^ 

-JdiS^l'uVi^ 2 214 W«. III. Unt.:31icbtfT. 

2465. stieget 'DUria »on ^almeffing, lu- 
le^t JfeQnecin in b«r ©a^n^ofreftaum^ Öurgau, 

«ttg Iburg 2?/4i& J». HL tliit^i^tn. 

2466. ^hett€ Snagbalena, Obecft* 
lirutcnanttto<^ttr von Guljbac^, M 8ef(^ulbtgte 
VK^m 8(tTugeg; ott 2anbfhti(b<rin i{i f^e gc^ 

im ^rt. :U4, :^.I5 3 2 bei et*9.*8., «rtSi 

%b\. 3 beiS ju cer^aften. 

Xsaunficiii 2Ö/4 66. it. III. Unt.i9ti(^tcc. Digitized by Google 2467. ^ö^öppttl Xaoer, (ebigtr taglS^ner 
Don Sa))p;Tdt)OTf bei GtabtamBof, tpearn ^itb- 

SanbSbut 2(VI 68. «.1. 1bit.«U|lm 

r) Oon«. Ct^8t 7 3. 4M (1W7). ]>. 8M. 

2468. <2f>i^ 3o|e)>MoR ®nabenBei0. 
So«att»lTt^ 28/4 68. It WUm^ 163 

2469. Teufel ß Um eng (61 3. ott, flrc§), 
leb. 5)ienprne(^t oon SBolfcttfc^lwnlien; aU Söagant 
ifl et au »cx(aften. 

9Remm inflcn 26/4 68b 9, TtaMKi^ 

2470. iT^anr)! Siofiita, ÜRmb imt «er. — 

9flr. 303iD. *) -BT* 

gBflnc^tn l j3. 23J4 6b. St. I. Unt.:!Jli4ter. 

•) CoBf. a.«*..SJl. 15 3. 625 C1866). ff»U SReb. 2471. 0IMn«fii 3o^aiiii m Bimtevf. 

CiP^ 27 B. 2217 (1868). 

2fl72. jDfüfel bo^an« »«t 8tc<emb«tf. 
«.■V-"«. 9, 19, 77 3. 136, 1222, 5884 (1867). 

S478. 0a«tfntfcl^ttttt SoBanv ». aRSnt^^ 
ftUtoitoTf. C^fl.««. 22 B. 1749 (1868). 

2474. Cd^I 9eoT9 »on Slesendburg. 

C.*9.«8(. 27 3. 2218 (1868). 

2475. @tl^avb Sura« »on 9lf4^eim. 
6.=i^=a3l. 14, 85 3. 762, 5962 (1867). 

„ „ „ 19 3. 1524 (1868). 

2476. ®toh 3flbot »on ^rci^am. 

26 3. 2154 (1868). 

2477. Wt9^ 3o^. ^cinrii^ »on jtöbi«. 

€.«9^ 28 a. 1873 (1868). 

C«$.»«X. 46 3- 2114 (1866).' 

2479. Jhn^ 9tat^tlbc oon Snlcfetiau. 

20 3. 1580 (1868). 

2480. Oxaunei^ :^o^ann «on m^tn. 

86 3- 6093 (1867). 

2481. SiQtb '^Dlaxid oon ^Uinncffeltoengle. 

€.»^^-991. 25 3. 2025 (1868). 

2482. Slümmtth-&ci\p(ix oon ^aU^äm. 

50 3- 8302 (1867). 

{^einti^ «Ott 9n»|lettaB. 
iU^WL 23 3. 1891 (1868). 

2484. ^ftting X^errfe ton S^appen^ea. 

6..<P..S3l. 27 3. 2212 (1868). 

2485. XcaaB 3ofep^ oon l^^ünc^nt. , 

<S. iß.'^ 16 3. 1244 (1868). J 2486. Staubet ^c^ann tion 'Hbel^olj. 

fL^^ 10 3 513 (1867). 
„ » » 26 3. 2151 (1868). 

2487. SBAf) »nton oon S^eufirc^en. 

(L*%m. 81 3. 5749 (1867). 
, , , 25 3. 2055 (1868). 

C.«SP.»W. 9 3- 667 (1868). 

(Bttftl ©ertraub oon ^Partenfirc^en. 
6.-*;^. «1. 25 3. 2044 (1868). 

2490. ^osctiberget Tineen} oon Mnv> 
borf. 25 3. 2023 (1868). 

2481. Wp^ttt UHfoIauS oon SSfirsburg. 

24 3. 1985 (1868). 

2492. SDItuKb »toid oon S^cufin^ 

27 3. 2221 (1868). 

^Ubttl @eoca. 

€.*|l«8L 27 3- 2221 (1868). 

fleftec 3o^ann oon ®erj(n. 

(&.'%''SäU 26 3« 2169 (1868). 

2495. 3o^ann oon ^^ainBuro. 
Q.^S^.'M. 78 3- f>5Ö5 (1867). 

2496. ^ülkhatt ^nton oon ©un^enborf. 

6.>gJ.=SI. 78 3. 5506 (1867). 

2497. ebelittfi £ubioig oon SKünc^. 

<S.>9.'8I. 20 3. 1579 (1868). 

2496. 9ttMn 9R«Tia.Mtt et^aenbcrg. 

iS.«fbei. 50 3- 3277 (1867> 

2499. WMfel 3o^ann oon ISrlangnt. 

23 3. 1876 (1868). 

2500. Mam Sofep^ oon S^anun^en. 

, <S.-i)$.>a. 23 3. 1926 (1868). Digitized by Google IM 2601. ^nla Ouirin, c^tm. in St. Dumn. 

26 3- 2185 (186B). 
2fi02. ^oMct ÜJiidjacI con ©tcinbcrfl. 

9 3. 689 (1868). 
2503. Sutget itranj »on O.Ufin(^n. 

17 3- 1304 (1868). 2504. %tdf 3o^ann ton Bu^Uäi 

23 3 1899 (1868) •) 

•) Conf. Q.:^.rn. 15 3- 1154 0868). 5D. «eb. 

2505. Sclmcv gJetcr oon MtaXk- 

MII.4BL 28 3. 2281 (1888). Canitz ^o^anna . . . 

Sartl ©ertraub . . . 
Oauernfi^mib Se^Mitt 

©aier ^nbrtaa , , . 

Sater @eoTg . . . . 

8ai»cT 3o^. midi. . 

©enfoffr ©cttlicb . . 

()Be6l) 'DU(^a<l . 

0ft((cr ^Rn . . . . 

©tnfcer 3p^'>"n • • • 

SUnI iOeronUa . . . 

Oogenrttber 3«f(t^ . 

»0^1 Sifim . . . . 
8Ta»tt 3»Hiiit Scott^atb 

Önrgcr %xmi , . . 

S^OKgl Keflne . . . 

!Düvciitcrger Sinccii) . 

S)cnl 'JDiic^el . . . . 

IDintel ^o^ann . . . 

^\t1t SU^dm . . . . 

SDonauer 3offp^ . . . 

<S6eItn0 £uMoig . . . 

iSberl ÜKatia . . . . 

<StnbcrgeT SBoIfgang . 

Cifenlo^r t^rani 3E. . . 
(Sr^arb iutai . 
galt So^onn . 
§ena ^obanna 
tyif(f>er lUieboel 

®ö(ffr grifbr. 2or. . , 
ttdpfert molaya . 

9Ia« ^jtdiael . . . , 

®ra?mann War 
@((bwenbtner Barbara 

®f^l9tnbtner f^tke , 
^abfrJberf ÜJlaria . 

^albritter Xbecc^ . , 

^a^n j9fc^> • . . . 

^eibenretc^ ^o^ami , 

Reutti (iiemend . . . 2488 
24ö9 
2473 
2447 
2449 
2414 

2 m 

2427 
2413 
2435 
2456 
2488 
2423 
2402 
2387 
2480 
2503 
2470 
2490 
2388 
2472 
2394 
2399 
2397 
2497 
2436 
2426 
2411 
2475 
2504 
2455 
2408 
2461 
2440 
2491 
2452 
2471 
2398 
2454 
2400 
2392 
2389 
2444 
2460 
2469 I ipailer ©ebaüian . . . 2457 
^ettmbergtr ©0% . 2426 
^«tinfl Zlftrti . . . 2484 
^erolb rw«bri(b • . . 2396 
^ofmann ^ilnton . . . 2393 
^oljbatt «nton . . . 2496 
^ Ol j in 9 er 3c^. (grnfl . 2393 
^ornfccf >^ii . . 2459 
3iii|of Sodann . . . 2386 
3Drl> TOaria .... 2481 
3of(p^ .... 2500 
3o^nii .... 2417 
ftainM ^b^rt« . . . 2384 
^ümmet^ Sta!^ . . 2482 
Jttt>t>ert ftontttb . . . 2478 
Stoib -W'.M .... 2445 
ftrauä ^oliann . . . 2495 
«tag IKitbUbe . . . 2479 
l'ang Cmiic .... 2407 
^ec^ner moxi . . . • . 2430 
iRater Int«« .... 2381 
AV'aier ^nton .... 2386 
anaier Sodann . . . 2401 
maxtv SRat^Sul . . . 2451 
9Raier ©olfflang . . . 2426 
OTicbler ^üarbara . . . 2382 
mün<i) 3tlctÄ .... 2492 
anünjl anbrca3 . . . 2391 
mcf)r 3ob. ^einrieb . . 2477 
Wori ^cbann .... 2450 
Ü)ia um an n Äarl . , . 2453 
^JÜSfll ^'>m .... 2428 
i^ait ©fcrfl (3ü^ann) . 244« 
^auto Ouirln .... 2501 
^Jauluä 3ofc|)^ . . . 2458 
'^&\ittl ®<org .... 2404 
Pfeifer ftat^rhift . . 2390 
«PlÖberl ©corg . . . 2493 

'^lidl maüa 2431 

9{abl Srana .... 2446 
iHa tb @ccrji .... 2437 
9tat^ 3o{q)^ .... 2437 
9teUer l^o^nn . . . 2494 
SRcnfcr ^cbann . . . 110') 
9ienjbofer 'ilnton . . 3439 Steger 'SUüi 
9iimmerer ^c\tiflf) 
SRinnercr . 
©a 1(6 er 3Inton 
6(beblbauer Wartin 

e<bÄf«fb . 

©cb5mig 3?crnbiirb 
6(4ö)>)per( Xaxxx . 

©(bfrnbammer 
€ (biegt ®corg 

3of«1>* . 

5(bmib Jäter . . 
€(but) (S^forfl . , 
Gibulj (^^arlotle . 
Sebcl III e t e r toMI) 
@cibt @<OTg . . 
@cl(b fiorcnj . . 
Spbcrtd WagMcnA 

Stab [er 9ni6ael . 
Stauber 3o^^n • 
©terr OTortiti . . 
©tern 3ul. gSfar 
Stern Wartin 
©tolj 3fibor . . 
Strebt ?lnno . . 
Stumpf ©lifc 

I raub 3">f<Pb • • 

Xr5Per Jtavl . . 

Urban Huj\ufl • . 

-Wagner 3o(|Ann . 

'BagncT 3ofcD^ . 
lyalter miburg« 

ißicber ^einrieb . 

JSi{i\tl SoVtnn . 

mu %nm . 

tBOrg «Uten . 

ffioger 2ltoi3 . 
3clmer $act , 
Sugicil SntM 2465 
2433 
2433 
2381 
2380 
2424 
2441 
2467 
2406 
2462 
2437 
2437 
2415 
2403 
2464 
2410 
2474 
2418 
2406 
246Ö 
2498 
2502 
2486 
2380 
2416 
2380 
2476 
2:^79 
2412 
2485 
2395 

2 m 

2425 
2399 
24-.'0 
2483 
2499 
2442 
2419 
2487 
2409 
2505 
2443 Digitized by Google l!r*-30. btn 13. 3»ai 1868. ^mv. Crntral-pii^i-Platt. U K 9tli|ei'SiTC»l»i Ria^ta Mttt 
1er Bit Bei 3»ccb. Die KufltO^ tat Stlllfailll^uneen cifolgt uncntgclilid) unb flnb folc^c (»octofrci m WM&ttk M %tattäUim 

«dütttl« IßAiici s KHftttc« in SRflii#m daiii(ai^ an blc ttcrfolaeitben 'Sc^Stben abjuttcfcfB, 
anbete ibeftimmung getcoHcn ift Unter Oot|eloititQ bt^ httt* ^aft- 
befelile« nnb weie|»Tuito Aber ha« Se« 
f4>tpeth(re4>t flnb üevl^afteitt 

2506. ®ftUi<^ (®rcf) e^rifiian, ^anb* 
mh <Srfangeit, «fegmOnöC^ bcrfftlf^cn 

«njfigc, brt 6*l5>vrfi K. auf ©runb h-S ?lrt. 199 
m 2, 9bt. 242 Hb\. i, m, 330 ttA @t^.<'^., 
«<t 41 m 8 ki 

2507. 9leit»alev granj, Walcrj^efene unb 
3Kurifergfobn au8 Sfleuflift, ^reiflng, »egfn 
»erae^nd m ©«trüge«, seinSB Slrt. 41 2lbf. 3 
^ ; berfelbe ifl 29 3. alt, 6' grol, fc^lanf, 

braune ^aare, blonben Satt, graue ^ugen. 
fianbS^ut 5.'5 ea «. III. Unt=3li(^tn. 

2508. lOelatVOit ^o^. äRat^ia», 22 3. 
dt, h!b. Oattner^eftfle ton ^nbenba(b, gule^t in 
^ainbern^eim, njegcn !Dicbftablvicrfle^>en8 auf 
@r«iib ttä %ü. 40 m\. 1, 3 bei (S.^®.; berfelbe 
f^ct toa^rfi^inlid) ba» i)im{lbui^ feintS 17 ;ja^re 
alkR idnibcii «^«Imm Qitst ^cUUon" 
mit fb^ 

|Bftt)bllTg 8j5 68. «. Unt.-Hicbitt. 

2509. ^tau$ Enbrea«, Qlafd^nergeieUe von 
9laila e.<$.>QC 6, 5- 408 I. 3.), «nI^ct 

loerbaj^tlg tft, am 5J6 t. 'S!??, in Selb eine flolb. 
G^linOeru^t Qon'&ti Zifferblatt, röm. ^iffei, ftS^l. 
Stmibni« väb Gefmibcnsctger, am 9R«ild ^ bincn 
„15 JRut'i?" oracirt, c^uiOoc^irfcr $)f(fet mit ctntr 
runben (Scheibe in ber SRitte) fammt £almi(ette unb 
Mit. 6ftMsr cnftBtifbrt ju ^aben; berfelbe ij) bei- 
MUflc 19 3. , trSqt (grauen Cbfrrccf , barunter 
diicn. jtpcitcn SM, fcout {(^lMi}e ^{e unb 'MSi^ unb fübrt eine fleflretfte »eifetaf^ mit fl^. tpfldje 
am i^enfel luib auf toben 6ettai mU &^ bc 
f«tJt ifl. 

9»f 8J5 C8. - It tlst.4li4l(b 

2610. 9d^ttt Viina, flRogb «on Vtefring, 

Sanbg. ^aa^, tuegen Unterf(^l«gung an %im 
SOßagner Don (St^ng. (€t>®.*8. tlct. 294 
3. 2, Ibt 41 m 3.) 
liaHvtctn ilb». It IIL 11iit<9tti^ 

2611. flSctttl^aV^ aofcp^, ©{bubmacberge= 
feile tocn UbeWbofen, 8.«*. ©rurf, jwdet 2)leb» 
|tat)ldD«rge^en beinjic^tct («rt 2Ö2 3. 1 b. Ct.* 
^S^.^a, «rt. 40 B. 1, ttet41«»f;3b;€^«.) — 

lab. 222. 
an uneben r/3. 4/1) m. St. II. Unt.»3Ri*tfT. 

2512- fUnl^Iatib ^o^ann oon Sanbba^ im 
®riy|^i. |>cffen »egen SHcbfia^tocrgebeniS. (6t.* 
%xi. 282 B- 1/ «-'9. ttfft. 41.) 
<Dli ttenberit ^ 68. It £anbgeri(bt 

2513. ^d^amptt TOitbael, «)ienflfned^t 
tt. ^pUigborf (36 3. alt, 5' 10" 3"' gtoS, btofe, untere 
fett, M tconne ^orr, graoe Xngen, rtt^licben 
®(^nuTbort) toegen Diebfttt^li m gt | a i «if 0niab 
%xt. 41 B. 3 bed 

ttclttcim 5/5 68. t. IL Vllt^tt^te- 

2614 ^ol%inaet iSxnft i»«r 6ul)bürg (v. 
€.=^.=»1. 28 3. 2290 l. 3.) tfl mU rimr auf 
ben Flamen ,,?lnton ^ofmann aul IRIinilag'' 
lautenbe» iReifelegitimation oerfe^.*) 

«mtetg 7|5 68. t. IL VLuUKU^ 

•) ßienac^ ibtnttf*^ mit .^ob. dtnil ^oljinner* 
im <i^i^^ 29 B> 2393 (1068). Digitized by Google m 

2515. ®aiiet ^obann, lob. Tat<I5^ii« »en 
£angcn))orf in ^öt^mcn, nt^tn X^lf&^abloerge^nS 
onf #niMb ^ Irt 41 b. C.*«.*) •) C«?^ 23 & IBM (I868)f ft. SM. 

2616 iOit»«I» m^Ml, bb. taglS^ner 

2517. fftenett ^Vlxifael. Ifb. taßlöbnor con 
ekibing, Sleunbura ojS., am&g ttrt. 300, 

47 bc» 6I.«.'8., «rt. 88 bei 

llcteitibiirg 4^ 6& t. 0. 11ttt»9U4Kt. 

2518. ©Ö$ ÜJlargaretlja, Wlci^^b con 
6 icfer? Raufen, S.^Ä. iTibtnStn, tocgen 3:icbi'ta^I8. *) 
® ü r i t» u t g Ö/5 68. ft. Unt. -m^tts. •) Conf. (L^^.^Sl. 72 3- 4894 (1867). 1:1* SReb. 

2519. fdielmetfer mxäfatl, 3ntoo^nfr«fo^n 
fton ^atcT^borf, Siti^tai^, vnlgo 3rlf(^in> 
b(r toegeii ^«tflo^I'Qcsac^ mu^ Vtt. 41 W>\. 

X: t n g t n b 0 T f 8/5 68. ft. Unt.:8ii*ln. 

2520. (BtüU ^erbinanb, 19 3. alt. ®la\ex- 
gefcOc Mn Sflciburg, ncgtn 2)ie6fia§U u. iSttrugd. 

8ftt)biitfl 9)5 66. IL ritUKU^. 

Stim Sfrafopn^uge flnb %n ber^aften : 

2521. ^öüetUfy ^bam, 24 3. alt, Irblga 
flBcbrrgcfrOe Mn €te(beta, <nR 20. «. 'SR. toegen 
e<i^l58era }u 14186. <iM3"8>% txrurtijetit. 

t>of 11/4 68. ft. ©qtrfeflfri(^t. 

2522. ^atiertecf 6imon, 4? 3. alt, ^Dicnfi^ 
tncd}t von ^rcm^borf, Sbg. SHabburg, toegea ^mtf- 
c^Meibisitno am 10. ». 9t. 3« 8tA0. •cfiiHjnil 

'Jituiiburfl w®. 7/i 68. ft. ©qirragtric^t. 

2523. ^uiA lavtx, (eb. ^RÜffitntift von 
Olching, fhnd, }u(ebt in Vufbaufen, 
fionbg. ganbau im Xlenjie, 20 3. o(t, am 8. SJiov. 

verurteilt 

9fattf Irtlca t9|4 68. 9. ««iMliai^t. 

aSM. 8toft<r 3ef<»^, Mfttm^ t»on 
Obfrtcrf, am 20. ,^cbr I. 3. (V«9» Dctnisel 8" 
Imonatl. @<(&ngnig oerurt^t. 

Item))tcn 3/4 68. 9. QqiTffflcric^t. 

2525. 9liebetmeitt (iBlafi) 3lnna 
SRaria, (eb. Sumlxnfammlertn von 9^(gen)>et(flein, 
a»(0rn J&kbpa^ |ik Ocfflii0Kl|firAfe tra 2 knoten 15 Icic^tn wnirtfef'it ; bitfffSf in Me (Befonjoi« 
?(n]taU Suljl'ac^ Uc(eni. 

WennbuTfl v/B. 8f4 68. t. SB^irfiflcriAL 

2526. ^ubcr 3obann, 46 3- alt, leb. ÄcrB= 
P«bter von 9lonltoftn, l'an^i^. ®clfrat«^aufen, am 
1. 5ebr. I. 3. xotQtn !Diebi"ta^lä ju Jmonatl. ®e» 
f&ngnig (ivovon 1 Mcnat bereit« rrflanben) ocr« 

ntn^en 14|4 68. t. g q W Hni ^ 

2.527 .^naurt ©eorg 8ub»vtg, 18 ^. alt, 
pxou, Wtiü)Hiu^t von IStartindb^im, 9.*1L At^ 
ingen, aü D. ». Wt. m. 8>Ubfta^U }C )tt 2moaatt. 
9cfAii0ni§ «ennt^. *) 

Sinbl|«iM 1414 68. t. e^MlSB. <) CmiI CtML 86 3- 6062 (1867). Käb. 

8588. i^emsatra «nna flttd«, 57 3. 

alt, 3inxmermannÄnjitttt5c von Otttnj«, fibg. 'IK'on^ 
beim, am 5. ». SR. ivtgm 2>kbilatt0 )U Imonatl. 
@ef&nflni| vcmt^It. 
!ltfln4cn 16^ 68. ». 0qMltn^t 

2529. Zf^aflil^l 3alob uu« SMcbocf. »g. 

?Ui9?&urg, ebemol. i^unftionfir bei ber ^p. unb 
ilBed^ieU^^Bt basier, 36 3. alt, am 23. ». SR. 
w. Untetfi$(agttn9 §nr 9cfi«9ilg|b«fe Mn 1 
6 ÜJlonatfn verurtbcllt. •) 

SRfln^cn 1/3. liH4 68. t. «cjitllga^t 

«•) Cont MM9C. 51 3* (1867). ». 8M. 

2530. ^bufttl ^Inton, 31 3. alt, IcMfler 
6<bneibfnnetfier von Untcit^injiau, 5B.s2l. Oberborf, 
am 26. v. ÜJ2. wegen betrug« 2monatl. ®t- 

«ttglbtttg 16/4 68. A «tiUlflcri^t- 

2531. ®ra«ntann 9Rar (v. €.«$..8C 29 
3. 2398 I. 3.) ^at gem5§ ber «ncrb- ©rftÄning 
vom 23. V. ÜK. nur no(b eine 33fäg. @ffänflni§« 
firafe ju erjte^ unb ijt iüd?t in bie ®(fangen< 
^nflalt Saufen, fcnbern mtU'ebfr bifbcr, ober an 
bftS nicbitgelegene {. ^cjirli^gericl^t, kpelc^ei 
«»cttt. nn €ttMfiMlltne cifn^ft vMb, |n lieftm. 

Sei»« im 51» 6& 0i|MlflRU^ 

2532. 93att^ ftat^arina, 3Ragb von j(finir 

'T^ '^l Stvibfambcf, am 28, ^äiuicr t. 3 »Vfgen 
XicLftati* lü 4monatl. ©etänAni^ verurteilt j bie» 
felb: ift in Me SefoRgaianfMrit 6ttt3S«4| |n 
liefern. •) 

Stegcnftburg ni4 68. 11. Bqitllgnii^ <) Ooat 7?» 7» (1387). 0. Digitized by Google 167 ms. titclpm «lett fv. C..||..9f. 22 

8. 177(5 I. 0!.) ^üt *iemä§ ler ^Qfrb. (STflSrung 
oom 2ö. 0. ü)^ nur noc^ eine SStä^. ©efängnig: 
ftnk 9V «lieWii u. ifl ni^t n<u^ Imberg, fen^ent 
^iei^rr ju liefern. 

^farrfirdjf« 615 6«. Jt. ©qirfagerie^t. 

2534 ^ä^mib Äatljarina, 29 ,^ alt, 
^cild^nrrin t>on ^rn, jule^t in B (i< (^r n, ^.^S. 
€tabtam^f, am 28. ^dnner l. ^. tccgen 2)ieb: 

\\ah\$ 2jiiipnatl. (^^«fänc^nij? tj rurfbfilt ; Mffelbe 
ijl in t)i< ©ffangenanftalt ©ul^bac^ ju lif|fm.*j 

Sftegenlkura 11)4 68. Jt. ecjitttgerii^t 

•1 Conf. (,?.:iV-.i8l. 73, /6 (1867). ti. Ktb. 

2535. 5?frf4) Waria, beil. 21 3. alt, TOaflb 
»on m, Süriburg. am 24. ^ebr. b. ij. 

». ^dfiattt {u 2iiimiotf. Ocfinsnll vmitlHHt*) 

«UM*« ^ 1<V4 *• eqMIflRUU. 

•) Ooot 84 (1867). O. Reh. 

2596. Btm^nhet «nton, 32 % alt, 
jEiifn|lfne(^t ren ^unt^am, 2anbg. 3Kie«Sa(l), am 
14. mäx^ t). ,3. wtgen ^IHebßa^ld }u Ij&^r. @t'. 

9ltM(|c s 13. 181^ 6& t. jBqMIflciUlt 

2537. Sd^eitel 3o^ann, leb jfartenmaler 
tton @tabtam^of (29 3. alt, mittlerer gebrungener 
6tatur, gefunbcii KuAfe^en«) 6monat(. @tfäng 
niB lec^tefr. oenRl^ill; becfelbe i{l in Ue 9cfaB0niu 
änilalt 'älmbercj |u licfetN. 

»egenibutg 17)4 6ä. It. ec)irflgcii(^t. SS88. 4MH^« 3«|. «»iitAb, 21 3. tli, 

Prot , ^ilttnergefelle m Oeß^d», SM^OIt 

bur^ olt.') u nb 

2539. Sültneler 3o^. $)ontel, 17 3. alt, 
prot,, Dieuflfnet^t ton etettberg, ©.=91. angbadj, 
©eibe om 9. e. OJl. nx^en T)iebfla^l8, h\\r>. ThexU 
nalme an 35iebftä^len j. &iS). be« SBräucr* Xoller 
)u ©urgbernbcim ju ®effiiigni§ficofen unb 
jjtoar (ärgerer tcn 2 TOenateii, ^c^^terec «on 14 
^agen rec^tjfr. ccrurt^eilt 
PtnUtcim 14/4 68. It «c^dleRl^t 

•) Ooat C*!»^ 67 (1867). t>, 8M. 

SIMM». BtttlMier 3«Ba{liati, 25 3. a(t, 

leb. ISif(itt<lt)Mv(«iter ton ftcilftn,i, S.^fL Slobing, 
am 13. T>. ^ loegcn ^^etrugeA an ©itfter ^gec 
in Ongolflabt ti^tiSfr. jur (9ef5ngn{§{hiife oon 
1 'IRonaf 15 la^oi l»avrttcilt 

Äic^adi !7/4 CS. R. ikjirfäcifricbt. 

2641. ^Ifinger 3 0 f e p ^ , f rü^ ^nbeUmann 
in Si^ttaitaA, baim Qicouembrfl^Kr in 9toU 
tUlmünfler, 31 3- «W, 3fr«Iitf/ ». »Iberret^tl. 
9B(gna^me eigener @a<^, am 24. |>. 3X. |it 
2monat(. (^ef^ngnig tenirt^It.*) 
JM^vttir^Ctt 17/4 68. t. QqMigalilt. 

•) Goal «.«ML 80 (1887)* R«k 

25^. 8II«I^ do^fttt« Vb«m, 23 3. «a, 

6(^u^ma(6erc\ficnf pon ?Iti8ba(^, wegen Qetrag4 
tt. Dicbfia^U in eine (ä^efängnilfhafe ton 2 'JÜtonatm 
8 ICftem «emct^t; baf^ \ft In Mc 9efaii8ni« 
^(n^alt Sid)tena« }tt ikfcm. 
ttnftba<^ 17/4 68. St. »«iitttgeric^t. 2543. fntenbotfrt 3ofep^, Bimmermann 
unb ^iffnbiab"'irbfiter ton ibalberg, bä^r. Sflnbg. 
3Gßegi'd^ib (29 Jla^re alt, gro§, mager, ^.u braune 
^aarr, braunen @(^nurbart, (fingUcbei &<\iitt, trfigt 
ouit^magticb furjfrt bunflcn 9lo(f , bunfle ^ofe, 
Gammtfatpe mä) @tubentenart) i)) t«rbä4>tig, am 
29 c. 3)1. in £in) dne ffn%t braunUbeme alte 
©riejfafc^e mit 140 fl. in öflcrr. lOer-Sanfnoten, 
mehreren ti^ei^feln, t alten braunUb. »^ugbcutd mit 
2 cber 3 alten iOetn , i fi.- etfl« ». 3. 1817, 
2 oUen J^alcrn unb 6—7 fl. in Pfttrr. ®f(^fem 
cntiornbct 6aben. ^^erfeibe cntjetntc am 
24. I». ÜR., Wim iMtlofict unb ^cooit bcm ^iefigen 
r. f. Sanbelger. iDtittieiltins gema^ iverbcn. 

einj i\b 68. spürpctmciiln. 

8644. Wart in 4l^itt, <5teinbaurr ccn ilBäfjcrn^ 
b«it ftld Miitinnibct, ntl^tx »a^tfi^inUc^ tti^r bef(f)5ftigungeiod unb bettelnb um^rfhtunt, woQc, 
faUiä (T ni6tiu ctbentlic^er 'Hcbcit ou^egnffm 
unb an^er geliefert teerben. 
SItingen 27J4 68. «. 8(|itll«niit 

2545. (I$ettt»uitbeter Tfieh,) 9lm 28.t.<IR. 

grüb 5 Ubr »utbe in OJi 0 1 g e t g b 0 r f , (Sieric^t 
'Arndorf, ein 'intb ttutd) jn?ei ©abck^iebe über ben 
Jtopf unb dun Uber boi %xm temunbct unb 
entflog, inbem er ton ben entnjenbft^n ö^ciienf^anbeu 
1 ^aar gti»i<^ie ä&abenjtiefel (bie ^bjä|}e mit 
eifCfii «nb bie 60|Int mit 9t5gin terfeben), 14 
v\ff*liffciie Rlb. j^n6pfe h. 24 fr., 14 ©ecbferfnöpfe 
unb 1 lanacfl Keffer mit (^icf<^beinecncr Sd^ale 
mit nabrn. fDcr Qerba<bt anf ben ). 3- basier 
tfrbaftden Xicnfifnccbt 5?virl (? ngelbre<^t*j von 
'ilrnftorf fe^eii t [icb nid^t bellätiaeu, ba fiti) an 
bemfetten le^iglic^ ober^ bei unlkii CMbnltco Digitized by Google 168 MMM ffa 1« 1"* faiflw wA 2^ *KH«r »m 
lni|Mer Streif, bann an ber Sugtten t5tä4e tc? 
fhtttcn ^in^ni unb unterhalb tc< 9laflft2 ic eine 
imMeHtnik« Oerle^ung t>orftnb<t^ Um 6|»a^ ttti^ 
eiftt<^t. 

«fftnfCff^cn 4]» 68. ft. U. 11iit*nu^. •) Go^ ft^9>«L B7 3. 8806 (18870 «. RA 

2545. fbicr 3ofei^^, SaaU^ner von Ztif« 

In Z^xol, pi^lot unb j. 3 »a^ifc^finli^j bd einer 
3ic0el6KnncTci in ^a^ern befc^&ittgt, mit ge^ 
ImbaKv iM^nvte ^ tdtief^diiiatt S» »ntoeifcn. 
S<tfl27iA88. ' ltt.8(|.««lat 

2547. innf^tfunbtne Stinb^Ui^^) Km 

4. I. 9Jl. !Jlac^mitta8« ivurte in ber Tcnau ct?cr 
^Ib ^onauftaitf bic nadtc 2ei(^ eined ncuge- 
Umn SMM toMI^ <8(f<^Iei!^tc< aufgefangen; 
am ^Ttabelrinje roax dne 2' lange 5naBelf(^nur be^ 
fefHftct, an bertn <5nb« jlc^ no<^ älefte ber ^ftaäw- 
M MKfmkctt. Um 6|p«|e «ib fa^Mcnl^c «KU 
tlctliiii^m tili» ecftt«^ 
8ic8«»lbuTs 6/5 68. it. L ttnum^lr». 

2548. (®4)afbieMlal^l.) 3m «nfc^Iuffe an 
bot «u«f(4reib<n im 25, B- 2062 (1868) 
rMl erfüllt, bcn biefcS ^«(fla^ MiMc^ttge« bdben 

©(fiäfcm: ®ilb«lm Slau, 52 3. a., unbß^ri 
ßian SRau, 19 3* «v au£ 'Jiatt^eim, ndiS)t fic^ 
ht Dalmer V a«f^(t» follen, ju eröffnen, bag fie 
ji<^ untn'rrrcitt bei unterj. ©tfUe jur Sernc^mung 
duufinbtn Ifobtn, tiefelben bic^t uxifen unb 
ÜAnftc llottcr «n^ )u fenbcn. 
«cibcn^clm 90}4 «8. «. wOct. Otaanttacc 

2549 SBfQitrt^einric^, 6tfen* ober ÜRctall* 

0ie^ von Grlen^egen, Sb.^fi. 9tümberg, toirb nun- 
mefr, nac^bem bei ^aftbefe^l gegen 3''^<ii^i^ 
® l ö (f l ei n jurüigcnommen ftorben (v. €.=^.=331. 29 
3. 2471 1.3.). aia hti im 6.-iJ.^©t. 27 3.2217 
(1868) befannt gegebenen T^ietiftab^ä oeTbä(^ttg be= 
jett^net; um 6t>dbe nai^ beit 'Üblaten unb ^u^g- 
for|d)ung be« tc Sign er trtrb mit bem ©emetfeu 
erfuc^t, ba| tcffäte an ber 6tim bin SRoal 
^ben joQ. 

«ii^flStt 29J4 68. t. tl. 1tRt.««U^ 

2550. Sru|»plb Sb erwarb, ^ienfHnet^t oon 
ftMtCMi, (foll binfen unk ebw graufi^immenibe 
3o|?»>e trogen) ift terbSd^tig , am 27. W5rj I. 3. 
att Rentf^au eine {c^nrär}* unb MeilmeUrte 
endMitt^e eine! ISifl^rigen StiuAm, fsMfo eine« 
drmac^fenen ^ofe unb Sßefle »on grauem ^oUftoff, 
fcrner2 Steffer (1 mit ^erftai^l unb (^rten^ 
ntlfcilRMgtf 1 mit Qn^ Miilb 9dccMcffcTf(inQe) enliMnM in ^tai; mh CiwUtlmm fdNci Vvf« 

cnt^alree toirb cvfu^. 
^cf 3/5 68. R. Unt.-8li(btet. 

2551. SEBolfnim ©eorg. Gin ^anbn)erU 
burf<^, mut|ma|lU» ein 64n<(^/ nt^^Ufa «m 

geftem auf feilte bifr übernntfitctf , nobm ronb^s 
((beinlic^ aud iJkrjeben ben Utlaub2)>a^ bei Solbatcn 
t». 13. 3nf.<iReg. Oeorg flBoIfrum aui 06ct« 

brer mit jld) , n>fl*er tcmfclbeu abgenommen utfb 
an bof f. iR\\)M gcfenbet werben iroQe. 

iJordttjtim 1J5 68. ». »ejW«amt. 

2552. (fluffieQtiffenet (^acf.) ^üngfl 
»urbe »>cn 'i)icben ju H^olfing ein blutbe« 
fledter 6 ad, gc^ricbiift „33atl! t>on ©teinbat^" 
)urü(fgclafien ; um ^efanntgabe hti SefiljcnS {ol(^en 
Satfci loltb ccftt^t 

6ttatt»ttt8 4ib 68. ff. Ol. UnLWttx. 

2553 (SPfet^Mrbftal^l.) 3n ber ^n6)t 0 
21122. aRSrj ^. 3. »urbc bcm ®eri(^Wbiener 3. 
itctfenberger »on Steeg ein ^ferb (ilBaOacb, lit^t» 
braun, 12 — 14 3. 0., 15 gaufi fy>if, an ber ©lime 
unb über boS ®efid)t eine iBläge), nebft eifencm 
®ebiffe cntnenM. Um 6p&^e u>irb erfu(if»t. 

ttaffec»Nts 1)5 68. Jt IIL nnt4U(4kc 

2554. (9lailB.) 3m Knfc^Iuffe an Mc 
«uSfcbreibuna im Sbl 25, 28 3. 2063, 

2331 (1868) nAA mItgetDeift , ba§ ber 
tBerbac^t gegen ben ifflirtb^fc^n ^»einric^ ?)'\tx- 
maier ald unbegrunbet ertoiefen ^t, ber ^tte 
ber 9iSuber (feine beiben ®enoffen finb bereits 
eingeliefert unb recognodcirt) |oO »ielmebr ber 
©ebergf ffQe 3«>fepb ©<b'otter »on ®oQa, 
©. 31. 23iliä^ofen fein, ttjelc^er nunmehr unter ©e» 
Ie^run£\ aber bod ©cf(b)T>erbne(^t gem&§ Vrt. 300, 
204 bfg ©t. (S. S., ?Irt. 38 M ju »er= 

baften unb if\ti)tx ju liefern ift; berjelbe ift 47 ober 
48 3- alt» ML b' 7" gro|, ft^tant, ^t buntel« 
braune ^aare, eine fflla^e, bloffe«, länjtlic^ei 
®efi(^t, graue ^ugen, lange jpi^e iRafe, trug bei 
feiner (Sntlaffung ou< bem BtM^^ofe in Stiinc^ 
(am 20. Februar 1868) graue ^ofe unb SBefic, 
ein io|p|>enartigf< 9lB(t(^ oon rot^brauncm, vtÜ^ 
setn^ftem 6tofe mto urmni nvibm W^ßfut m* 

foQ fl(^ in feitber in 9iegen3 burf; , ^nürnbcrg 
unb in le^terer ^tit in Straubing acbcitSloi 
um^getrieben laben, 
^affau 6/5 68. 8. 11ntiW4Mc 

2555. C^ithftd^X an <S^ilhexQe^tnitant 
ben teA 3» 9ta<^t «om 23i24. 0. Wi. 
nmtbctt mittelfl (Sinbni^ fat Ottebeuren ent* 
njenbet: 11 filb. Äaffffl5ffot, (6 gan^ glatt, 5 mit 
etngtaoieten ©lumcn) 3 ftib. <^lbffel, (graoirt mit: 
gVkdamt f^Mt* «Hb %iU: «Solc^ B«8* Digitized by Google 

4 169 ®(^ut>icf)naflen (1 5p.iar cüat, bie übrigen »ieifcfif\) 
1 fUiner illb. $ingetbut, 1 fHb glatte, niebcr< 
tCoSmflbofe, an tkUba wilcr tcm fin «er* 
pXb, ^fUtUtm. mit rfrgcR) Sffffelcfitn an',rbra4t 
ifl, 6 gObflcrSepecte oon (Sbcn^ol), 1 blau {xrjencr 
QdMKerüns, 6itifTeiittUiet3flge von fBonfit-^mafl, 
1 blSuU^er iiftbtfp)>iifc, 1 fi(b. neue B^'^'^^'f*«''"'» 
4 f ine £eintü*fr, oben mit $erfal bcfe^t, '6 l'ie(jcr: 
icjitdt um [(^tvarjem ^cl^e, 2 tvd^ Senvtrttrden 
■th tcpfi^tcrtfn 93(umen, ringsum mit trettcn ^aum^ 
»oüsSranjen befe^t. Um ©pä^c irirb trfucfat. 

OTtmmingtn 6j5 6«. ft. Unt.:9ti(fitfi. 

2656. (fip(l»fle<btet nud t^itbe). 3m 
letzten Ointer ^bcn M Hi beit ^anbgcr.sQletfrrn 

^üblborf, 3lltöttinii, '^:rcf^^e^^^ mcbrcre 
ftetbßec^ter, f^nax (getrennt, je ffixi, it^od^ ri4)tlt<^ 
Ittframen ge^Srig , glauBUd^ ml in ®eqmb von 
Singolllabt ober 'Jieuburjj a. D. (unter i^nen eine 
beil. 40 3- alte 'Ißeibdperfon mit !<anrbaft ge: 
rM^em M<^fe, Uten ©ejilfiler „?ofl" b'iftO, 
bonim,iefrieb<n un^ mebvfa* bödift rr brfcbcinlicb 
gejto^Iencd (Hctreibe mfauft. Um @pdbe 
iift4 Mtfen AortfCc^tcrn wib )a(t)bienU(bc '})2ittbei^ 
migen wA erfiidM 

SftffcffNtg 6|5 68. jr. IL n«t.«9tl4lK. 

2557. (llhtbiehHahl.) '?im 1. l. TO. lourbe 
'iJappenbeim eine \\lb. (Sp inöcrubr mit ©iv 
(ton(en)et(\er, nebft golb. ^^.^anjerfelte, an ^eren J£>a{f n 
ein: l^uc^öfiAur u. ein niefftn iener fogenannter immer: 
tD&brenbirr Jtalenber beftnblicb, cntn^enbet, unb fällt 
QcTbui^t auf ben (Sifenba^narbciter € ^ r i fi o p b 
Si^raml con ^eblmei«!, ffemnatb, »eld>cr 

om 2. L SDl. »on ^appenbetm fxdt) entfernt bat ; 
II« epS!^t nad) ben Slblaten unb bem Aufenthalte 
bff OctM^ttgcn' ivitb erfüllet. 

•i^llfttt 9/» 68. t. IL ttiit.«0li^ct. 

2658. Wtofd^ i^^eorg, a^elijeibeteitt ani 
3nmng, .>\^'}l. ajlündjfu lj;^f., ül M\)rt alt, 
5" 6" 7 " flroB, unterfctjt , ^at f.tuoarje ^)aate, 
braune '2(u,ien brauen, j^raue ui^en, brauntn ^^art, 
fcblcAte 3äbn^ 9■^u^^e öefitlbbBfarbc, im (MefitMc 
eine i)iorbe, trug brauntooDeneu ©|>en(er, j^rau: 
t&oQf nc S(cippt, t)ofe u 'JSe^t. loei^Uinene ^Külbinbe, 
rinMeb. (Schübe) ift ^cute ^-Qoi mittag cntol^cn; 
um beffen 9Rü(flieferun,i wirb erfudjt. 

R e *b D r f 5J') 68. St. SSenoattunti ber ^olije anftalt, 

2559 rX)iet>flabI an ®übetfc|>mucf ic.) 

3n bcr g^acbt com t4jlö. ». 9R. «nirtti in 

(Sanabacb miltelft «Jinbru*« rnttpfii^et : 2 fil '. 
{^aUCetten, tcert^ 50 fl., 1 filbfrne Sdinürfette 6 »'^nracnf^oler unb itoei 1 fl. * €Städt, 2 blau • 
geflemte golbene O^renringe mert^ 12 fl , 2 ^oib. 
'Reifen, tantf^ 12 jl. , 8 golbene ginfterringe 
MMrtl 24 fl . 2 Hb. ^atttO^elit mit ®oIbft>iben, 
n frfjwar^feib. ^cpftüdier, 6 ?Itla« , 4 feib 'J^raiifen- 
unb 6 ^nä|>ftü>i)lctn, 9 io<^2^, t^ctU feibene, 
t^ei» wfäm, mit mit QklUbtttn kfc^t, 3 9mt 
feib., golbSortenbefe^ Ck^urjbänber, 1 tcrigfetb. 
<8ruf)fleit, 16 tinnciM £B|fc[, 1 ftlb. (Sgbcfted, 4 
fi^tDarMdb. aXiebcrMK, 1 9au«n>ellfl^, 7 (Slkn 
Sdbenjirf, 3 €Secl>l«tt(ii. Um ©pS^e njtrb erfu<§t. 
Jiegfnabuiß 18/4 68. Jf. U. Uut.=gRicbtfr. 

2560. (SSetru^.) «m 20. ». ÜR. ^at ein 
3(> 403. alter, ht'xl. 6' groger, unterfeljter SWann, 
mit rStlÜi^m €d)nurb:irt, blauen Hagen, braunen 
i^aaren, reel'ter Obrringe unb an bcr vfditen 
J^anb einen ^liinc^ trug, befleibet mit b'"U9f'ii'£'^ 
^ofe, ettoatf bunflerer ^opK blaugrauen, rotbge^ 
llreilten Scblipi? mebrer; mfinjen5bnU(^f, hiifrtblcfe, 
oetAolbete iU^etaUftüde, englif^en Seprä^el, o^ne 
3a^na^I, att QMb aulgegeben unb befanb ^äf 
rocb im ©efi^e «on 30 — 40 berartigen 5tücfen, 
wel<be er mutbma6li(^ anbcrvArtS )u trrrocrtbcn 
ftt^tc. Um Bp^ß isbb erfaßt 

«ttglbttcg 4/5 68. JL m. XMum^ 

2561. (f)iebf!af>I an Mb ic.) 3n ber 

Mt 00m 17il8. t>. Sil. mnben gu ^ftriee 
mittflfi OHnbrnc^Ci} entttenbet: eine Leibgurte mit 

200 fl. baar (3J fl.-, 2 fl.=, 1 fl. 10 fr. unb 
I fl. ©«.), 1 filb. boppelcie^Sufije ©jpinberu^r (bol 
Süßere (^ebäufe braun ladirt unb mit fitb. Stiften 
bef(bla,ien, röm. ^ificx) nebft ftlb. '^anjerfirtfe an 
»eltfciT ein t'ctft^ir'.ccf, ein ©triegel unb ein U^r- 
fdjlüjfel ^ing, fcrn.r 2 ,iclb. Ohrringe mit rolben 
unb blamn ©tcinc^en, 2 nolb. SRin^e (auf bem 
einen ,@laube, ^offnuiui unb l'iebe" angcbradjt), 
1 ^aarrinfl mit golb. ^iUttdjat, j^cj ,,M. Z.", 
1 rUb. :Kiug, 2 ftlbcpgcfaltc tRofenfrSnje (1 mit 
rctben, 1 mit blauen perlen), 1 ciolet feib. J^ati- 
tud) mit filb. ©pi^n, 2 prrfeue grauen jd^üricn. — 
Um &f6^ mtb failblntfil^ ^tt^cUungcn miib 
erfudbt. 

«Uftäburfl 9J5 68. St. \V. Uiit. :Ki*tfr. 

Um @rititttIitno unb fSetamitaabe 
be^9iufentb<iltei na<l^be\ei<ifnetet ^ev- 

2562. ^1 nf 0 1 1 1 i e b , ©teinbauer 0. ©eifferti, 
(>)fr. (''H:*fi.'!b, ircldier ivrb56tia ifl, ja ©clenj 
boten ÄteinbJucriBerfjcuge, (2 6tortb<immev, 2 
3k0Cif0<<Kn, 2 iBanbflfi4)en, 4 6pibeifen u.eine 2^' 
lanf(i' ©tccfwintel eiitmcnbet ^aben ; jugltüff 
»irb um ©päb>: na(^ ben jlblaten eiju(t)t. 

Ci^ltltt 27)4 6& t. n. VM.-9^<lf^th Digitized by Google 170 

2563. ^inbt ftonrab, 'Z)ienfifn((^t twn Jt»n« 

2564. ^d^mibt 3»l^attii, aKc«gcr0tfeIb von 

2566. ^tettetStatl, fiafircrgefeQe oon aHrnu 
25G6. ^cbXmcier 3<>fep^» SRauicr »on 

2567. ütffuet ^inaii, ^rioatur oon Obtx- 
lotifen fttl {Dawmiflfiit. 

«uo»bnrfi 2ö[4 68. JT. a tlitt.<W4itr. 

•) «.<f.*OI 77 5. 5399 {im)': Sic Kcb. 

2668. ID^at^rt 3 o [ e p ^ , Sirt^sfo^n unb 
tDte^ger von '-ßeterdliri^cit, ^iiiiat()bcce(^ttgt in 

Utautnlcin 26/4 68 it. Unt.-!Ri(^tn 

2569. fSl^attitt Airmu«, gabrifartKiter »on 
Obcr^ujtn, ^bg. ^u^burg, ald Scft^ulbigtcr. 

«u||l»ttcg 2714 68. A IT. Ont^fttttto. 

2570. 0lpltft 9c«T9 snb 

2571. i^pI^cr I1i ar t i n au3 GarWb.r.i, 
(drangt in bcr ^falj, aU ^uüfunftSpcrfoncn ; 
Mcftnni («Aeii 1{<^ nw^ t»or 14 toflcn ott 
^^Ottnnc aufgcbalten unb {otlen nunmehr in 
Unterfranlen ^anbel mit SeinUHinb treiben. 

itempten 2b\A 68. 9. IL Unt.:9it<bttr. 

2572. Cfietmantl S6arbara, MiQb aud 
Slt0Mlfiii9,.9er. Qg^mfelbci^ oll Saniifihilin.*) 

mf«ttHti »cn 28|4 6& XbAm^ 

•) G«bL <.>9.<8(. 41 B- 2792 <1867}. tM Rcb. 

2573 Sd#I :3o^ann, jtttmfaile^gefdk »»n 

Ortrnburg, »..-il. SiU^fen. 
JJieiiiug 27/4 68. ft. L nnt.iAii^L 

2574. ^uuhmUfet 9t9Xi, ^AoHOm^ 

x>cn Obcrntorf. •) 

etraubiufl •J4j4 6b. ft. III. Unt.:9ti(^l«. 

•) Cont 21 3. 1514 (1867). £. m. 

2575. ^onnenlettnet 3 ^# iorfatbciter, 
Qc^t n?a(}r|d^einUd} beim (Sifenbai^ubatt) ». ®etttti« 

2576. <^UÜnet Sarbara, ^crfarWtofl« 

i r a u u ft 1 1 II 8/4 6«. «. IIL UnLsflUm«. 

2577. Riefifabtt ^xicixid), ^)ienftfnt(fyt 
»Oll «miiKanH^, 8.««. lIBaffcrtrflMiieca, «csm 

« i fi St t »8i4 68. St. II nvt imux. 

•) GoaL <^-8L 28 3. l2üo 1IÖ66J. ff^U »eb. 2578. 9)7atet 3 o ^«it» volso ^ettaf (an*, 

»on eiebenrtfen, (Skr. ^fatTtn^fen, tt. ^iebflo^. 

«i*a* 29/4 68. «. Unl.Wcbtft. 

2579. ^ttUnqev Safob, vulgo !IRatf)ä, 
54 Si' alt, ^uilewfp^n au« ^olfir«^, <8<r. 

B ftf f ctbnrg 2^ 68. nnt4Ri4ter. 

2580. SBddloalb 3ofe<)b, (Sifenfc^narbeiter 
ocn 3J2fiblbaufen, ;3ngol^abt, aU iB(f<^uIb. 
»rgtn @<^l2ger«. 

«i^ fl Itt 27J4 68. tt. II. ttKt«Ki4i». 

2581. 9f#Inider i9Uf^, 9lctio) 3o«., 

leb (fifcnbabnarbeiter oon fttl^im. 

.vreifin«? ■.*7j4 68. S(. Unl.^Jiicbt«. 

2582. 5ifd|>I 3ofe^>t 17 3- alt, ^äuaicrÄ= 
fo^n u. ^icnftfnfi^t von 9ii(^ t>]3B., @<r. $a{fau. 

|}f «ni tt^en 28}4 68. «. 1. 1liit.«9mte. 

2688. .Sel^He« iSUargaret^ft, SRagb oon 
^pp<nb<rg, als *Bff<^ulbiAte wegen DiebfiabI«; 
all SBaganttn ift fit »er^ften unb ^i^ti)tx ja 
Uefern. («rt. 282 g. 2 bei 6t>9.*9.r «vt. 41 

be« e.«®.) — Cr. M. I. 780. 
«IRün(^en (/3. 29/4 68. «. UnL-Kicbt. 

2584. ilutUilier 3o^Ann, 69(biiec »on 

Snanfter. 

StTdKbin« 27/4 68. t. m. Qtit«IRidtR. 

2585. ünte^beroer 'flnbreaS, 3)icnftfnf(^t, 
bcr in ber i^ej\enb ton 53iccbtJt^ bebeimatbet ifl 
un& ft(^ bi^ber auj bet Oebmüble, ®tt. 6trau> 
ilng, iefanb. 

6tf««6i»s 99i4 66. M,UL VM.4»m. 

2586 tD^arfldfler ?^ricbTil^,Itb.6^offn» 

gejcUc ton 3J{ainbernbeim. 

2587. fkinilbdif 9c«r6 o. ^eflcn, te (ebin 

3cit ju ®ie3, SBej.^«. ÜKieäbac^. — Cr. M. 228. 
' l'Jüncbfn rj3 30J4 68. «. 1. Unt..:Ki(bttt. 

2588. ^lfcM^o|lf 3obann. epänAlergefeae 
oon .j^o^eucgg m ^roin (Cefienreid); aU 3(u..e. 

«TN« 90}4 68. t. MgciU^ 

2589. ®{4>|)oni 3obann, leb. tagU^ncT 
»on (Hnatb. 25.^^ J^cQuiat^; a \cä jU^ in Ober« 
ba^cru aull^lten.*) 

Selben ip 68. t. 1lnL4li«la; 

•) <.4D.««L 54, 71 (1867)» ». Mb. 

2590. 9lpt^ 3 0 bann, Oatfcrgefenc an« Orb, 

wegen Dicbjiabt«. 
Vanb«but 3/5 68. jt L UnL-Sttt^tci. Digitized by Google 171 2591. Sdt0s«ött>cnfteiii, ;^fraftitc »on ©utj» 
bSat, ^.»^ i)UutacaU\ {oUU »erjelbe Un ^cfD^e 
(imS «Ilm ta^cr. i 1I(6t, 3cr Bmuicx 24(T' u. 
2 fo0 ^itunerl betreten tpcmn, ijl er |U Mr^fien 
unb ^ie^er Ucftrn. *) 

«i<41tatt 215 68. 9, f. 11iit«0ti(^tn. •) Conf. 20, 26, 28 (1867). J>. «A. 

2592. Sltnbecf ^nton oitl MMron, bcr 
Ott Sie|^armoirit<u^ie(cr (entiiijie^t 

©OBttuwBrt^ 4/5 68. 9. I. Unt=8li(6ter. 

2593. fallet 3o^ann, a^el^jfratieae «on 
«enaenfelb, »eld^r jlc^ iangjl in ^Utünt^en <ax\. 
gelten ^abm f«lL 

©titl^fim 2/5 68. St. Ih Unt.^3Ricf)ttr. 

2594. SöhetU 3oa<^lm, «nftreit^er t>on 
öiniwana, Ü.*«- Sonthofen. — Cr. M. 320. 

«««1^(11 03. 90t4 88. 9, 1. 1]iit.4H4t> ^angenmojen. 
Srctfivft 88. i. XMJm^ 

2596. Siiitft U(ri<^, ©(^offncd^ »on Od* 

ntfor ^bo JRot^nbura oji.*) 

.Iii i n b * Ij t i m 2j5 68. «. Unt.jjRi(^ta. 

•) (^.--ii.-i^l. 96, 99 (1866)? T>. Wrt. 

2597. 9kt»tpaalet 3o^ann, jhämer von 
i^orlMcrt in Uc ni^einpfal), all deugc.*) 

gw^ttg 4i 5 6& l.*niit.«l»4t«e> 
•) Cont. «.»^«L 14 3. 811 (1887). C. (teb. 

2598. 93alletd :!Inton (9a(IcUt«iii) »ob 

%t(^a4 68. «. I. UtU.<iRi4tn. 

«) Coat a.^4N. % 13 (1868). ^ V^* 2599. Slerwaier 0 « » « r * <^ Obcrfat^ac^. 
6..-^.=©l. 25, 28 3. 2063, 2331 (lÖt>8). 

2600. ©fc^toeitMnev 8att. «9» IMii^. 
(S.«9.«l. 14, 29 3. 103«» 2454 (1868). 

2601. Atnn St a\par t>on ©(^leurmgercSReun 
liorf.*) 6..^. St. 24 3- 1978 (1868). 

2602. ^mibt 3o^. ©eotß wn 6tr<iU 
t>orf.») €.=^.»©t. 24 3. 1978 (1868). 

2603. ^Amibt @eorg, angtbUc^ )>on dB* 
fdb.*) 28 3. 2332 (1868). 

S)i€fc Vatfonen Ibib lbaitifi(. fti* 

2B0A. SoillliAättnet ^loiS ton Sturen. 

^ 41. 28 3. 231? (1860). 

2605. 9tcttC( fiubteia »on Äöferina. 

Q.>f).*eL 20 3* 1829 (1868). 

2608. ^texlet ^o\tpf) wn 6t. ©eorflcu. 

(5.=^.:93l. 28 3- 2289 (18G8). 

2607. etmfcbcc i^ittt^et) ee&aft 

C.*!?.'^!. 18, 28 3 1438, 2291 (1868). 

2606. «Itf alter ®eor(K©aron 0. ^^aSe^ 
n^tijt.tWti. «..^.«C 26 3.2160(1808). 

2609L ^aMinaer 3c^iann «on ©cgenM. 

6..^..ai. 66 3. 4536 (1867). 
„ . „ 25 3. 2029 (1868). 

2610. 9Ubt 3o[(pMon 92ovb^ofrn. 

^ «.»V..»!, 4 3. 288 (1868). 2611. 
2612. 38 3. 2307 (1868). 

t^trnmUt Sofeb^ m Sangenngen. 
Ct$.4M. 88 3. 6262 C1B67). 
„ „ ^ 26 3. 2165 (1868). 

2618. 4kia6 Vnna QRaria »on (8&efliuera. 

€.<9.>{B. 16 3. 1250 (1868). 

2614. Opbl 2lofep^ oon ^atrtoangen. 

29 3> 2402 (1868). 

2616. ttvnMlb ^o\tpf) oon S^ü^igneb. 

dUHi-^Sl. 9 3- 474 (1867). 
„ „ „ 21 3- 1714 (1868). 

2616. Wttttit iOittocian Mn Sibera%a. , 
C.*q).4)t. 27 3- 2214 (1868). 

«..fS.^ 66 3- 2520 (186^ 

261fli ÄtaB 3o^ann oou ^luaäburg. 

^.'-^.m. 23 3. 1928 (1868). 

2619. Sottet @eoT8 »• ^^^ütWm. 

€..^.^81. 23 3. 1877 (1868). 

2620. &titt dUIoUul oon JtaUcnBnmn. 

MMBL 28 3. 2287 (1868). 

2621. MlcftfC hinten bon ^(^am^aupten. 

«..$.«»1. 24 3. 1999 (1868). 

2622. 9ompf«v 3Mep^ tjon 38olfrat^» 
Mcn. 14 3. 752 (1867). '962S. %lfh€Xt9 ^agbalena von @ul;i6a<^. 

931. '^^9 8. 2466 (18681. 

2624. SrCPatlll graniKta oon ^aibboufen. 

28 S. 3298 (186^. 

2625. <^atta iDtid^acl »on S)9)}l^piin. 

(L«^.*». 17 B. 1314 (1868). f&.'-'^.M. 16, 25 B. 384, 2034 (1868). 

2627. Vlalct Sc^ann von Sunberdborf. 

^^f^^L 12 3. 921 (1868).*) •) Cool. 8.4ß.«L 15 3. 662 (1866). Su «Ubu irrte nbcTf er 3of«P^ 

Kftfader (Seorg . . . 

"Utier ^c\epf) . . . . 

iÖallei« 'Hnton . . . 

S9art^ ^at^aiina . . . 

©ouer ^i^i»*"" • ♦ • 

9? a utngär tn er ^loii . 

SBenber Oecrg . . 

©erger 3o^. ««»»tifl . . 

©ern^arb 3o[fp^ . . 

©Ö8hjalb 3ofep^ . . . 
9?inmeiei 3o^. ©aniel 

Stelmet^er SR^od . . 

©irnbetf 9Iutcn . . . 
©Ufi, ]^unt)>enfammlerin 

»0^1 Zt>m . . . . 

9runn er Sebafiian . . 

S>amb5d (Seorg . . . 

2)elotron 3o^. 53itu* . 

.S)emmler Sl^\tp'^ . . 

' ^rer(er 3ofc^^ . . . 

^)ulinfler 3afob . . . 

(Sic^^orn ^o^aiut . . 

Cifeitio^f So^nn . . 

eifinger 3ofcf^ . . 

(Sngelfirec^t ßarl . . 

5a^r 3cffp^ . . . . 

Werfet O-Wia . . . . 

^edlmeier ^^^l^^nn . . 

gtnbt Stmeah . . , . 

§tnf Octtlieb . , . . 

5ifi*t 3efe<5^ . . . . 

tjrtmm SrangÜfa . . 

® ö ^ ^:i«ar9arot^ . . . 

©ülli* 6l)rifli^in . . . 

®l5cflein ■ • 
® m cintoief er @eorg 

©raÄmann iDlcix . . 

®rou ^crbinanb . . . ^pl)abttird)f Ätcapitulation ttx Warnen. 2584 
2543 

2608 

258Ö 

2546 

2598 

2532 

2515 

2604 

2619 

2617 

2511 

2580 

•2b Ad 

2511) 

2592 

25.5 

2614 

2540 

2587 

2508 

2508 

2612 

2606 

2579 

2589 

2588 

2541 

2545 

2610 

2535 

2581 

2563 

2562 

2582 

2624 

2518 

2506 

2549 

2574 

2622 

2531 

2520 

2600 0. ^abeni(^td, ©arcti . 2608 
^aaS «nna Wtaxia . . 2613 

Jlpaug Wtcfeael .... 2625 
Völler i <^ 21bain . . . 2521 
Jpenn Äojpar .... 2601 
^örber 3pb- -^cnrab . 25B8 
:g)errinann ^nna iDiaria 2528 
|>tfer 9UfoIau8 . . . 2820 
^trt ÜKartm .... 2544 
^0 ff manu 9lnton . .2514 
^olber SJiartin . . . 2571 
^oIjiHger (Srnfl . , . 2514 
^»oljinger 3cb. (Srnfl . 2514 
Jpuber Johann . . . 2526 
C>uitl lUm .... 2523 

3acfl 2556 

3rlft^inber .... 2519 
3un8 Ulri<^ .... 2596 
Ä8b.rte 3cü(^im . . . 2594 
ftief^aber ^ricM« . . 2577 
Stunutx 00. Sttbnrfg . . 2527 
ffncftel hinten . . . 2530 
«ombalb 3ofe|>^ . . . 2615 
9xm .... 2618 

.(?rc§ e^Tiftian . . . 2506 
£eupolb (Sber^arb . . 2550 
itffntx 39nat> . , . 2567 
Seiner ^IVarg«. . . . 2583 
£9 II 3o^nii .... 2573 
89io*89toeiiflein . . 2591 
Siubfr 3offpb . . . 2f)24 
DUrfialler gnebric^ . 2586 
aXarttn i^'xxmii . . . 2569 

^3)tat^5 2579 

Ü)Ki^ 3ob. '•Hbam . . . 2.42 
^'iaicr 3otaun . . . 2578 
maxtv 3obann . . . 2G27 
«Blatte r 3cff)>b .... 2568 
crfle ^Infttnian . . .2616 
.l\'crl 3ofepb .... 2626 
-JDColter Öoerg . . . 2570 
mc\ä) ©ecrg .... 2558 
aieuert üRtdjael . . . 2517 
IRiebetmcicv «. SRaria 2525 Oft ermann ©arbara . 2572 
Oatoalb «Rii^aef . . . 2516 
^etigl^an? .... 2578 
iMSttner ^^kter . . . 2595 
9fiaf(^ 3ob<>nn .... 2681 
mau Gbriflian .... 2548 
dUu Silbelm .... 2548 
Meitmaier granj . . 2507 
^Keng 3i>^<uin .... 2581 
3?etter fiubnng« . . . 2605 
fRieber Mnton . . . 2621 
5Rotb 3obann .... 2590 
JRu^Ianb 3«^bann . . 2512 
©aucrbed Simon . . 2522 
St^aflUcr Sa'ob . . 2529 
Sc^amper l'ftctael . .2513 
ifbeitel 3o^ann , . 2537 
@<^ett %mia .... 2510 
©djlotter 3ofep^ . . , 2554 
®(i)inibt @eorg . . . 2603 
Ci^mib So^nn . . . 2564 
Sc^mlbt 3c^. (Sfeorg . 2602 
@(^mtb Jtat^rina . . 2534 
e^raml <l^flo^ . . 2557 
St^megler 3o^ann . . 2597 
Seblmaier 3ofc)>^ . . 2566 
eaUtx 3o^Rii . . . 2593 
•S^bcrtä ^Ragbalena . . 2623 
3onncnleitner ^o\tplf 2575 
etablinger ^oftnm . 2609 
Statl^uber «nt»n . . 2536 
®taug ^nbrco« .* . . 2509 
Steterer Kofi . . . 2583 
Stellner i'arbara . . 2576 
eternfcbcr Seb. . . 2607 
©terjeber 6eb. . . . 2607 
©tctter Äarl .... 2565 
■iöac^ter 3ofep^ ■ . • 2611 
ilMv^ner Jpcinrtd^ , . . 2549 
ilBolfTum ©ecrg . . . 2551 
SiermeUt ^einrii^ . . 2554 
.... 2599 Digitized by Google tai 16. ÜRd 186& 3^t^. Crntral-Mitti-ISlatL tteta«ftt<It>» MB Hex L b. 9iIij|ci*2)lcctti«B Mia^es utn ObtravfflAt firt l. CUtiBmiBifletic« 

»et isk feci Ssttcra. 

Qu itlutnatiinc ocr iB(ri9i(<iiUiO)unaeii eviolot uuttuacitltd) utii) .finb fol(t)c ^ottoritt an bit :Hcfettlton Oed baonticlxii 

fMv (ejieii^ncten fterfoiun fhib Bit «4t Mrfotaenbcn '^I^Stbte abjulicferu, ncitit Mt anftbrfiiHidb 

ohMtc J^eftiinBiiaiiA ftctvoffen ift. 2628. I^onntag flntrcad, oormal. dte< 
flkrantlfiiiitrteafir «m llcgciiMiir0, vatgn 8cr» 

l^e(!{)etti>bir %nit9untreue ,^ur nficbflrn iSdMDurge- 
nd)Mfi(i|)ii§ Ux Dbnpl unb »on S^cndburg tcr; 
iviffai mb }. B> fU4% »etiofifn mb in 

fiefcrn. 

!Htgen«buTfl 12/5 68. «. II. 11nt.:9H«lfr. 

Untrt SSDrirignttg be* betr. Jßnfts 
i4iimetbetedfi fta^ |n Mtbafmi: 

2629. Höhnet i^loban«» fBefiergefeae «on 

^ffrcf?, <?^cr. '^crufcf, tuejicn ipergcbtn« ^fr Unter« 
j(^laguna. (.e. (5^.. «rt. 40 %b\. 2 3. l.j 
ea^rentb 4)5 68. it. I. ttnt.>ni<MrT. 

2630. ©öUer^MeoTg, :>kurrd)o^n oon Slltcn^ 
Wrf, flcmfi^ «rt 223, 242 bei «I.««.*»., «Tt. 

40 3. 1 tc« tf. @ 

2631. fßilfevt $ r i c b r i d) , leb. StaglB^ncr 
MS Hborf, ffli. f5^f. Vorff flauen, auf &wai\) 
b. «rt. 314, 316 d. 4 bei 6t.«.4l^ «>t 41 

ij. 3 bca 0. 

66ivctnfuit 68. 9. 1lirt.:8ti(fitn. 

2632- i^elb Knbreai, Ub. aRanrer ocn 

«i^B« 4Jft 68. IT. UnLtW^to. 

•1 Goar. M.4BL itl, 66, 61 (18W). f>. 
2633. fiaflHic (ä^eorg. iXHcnflfncibt ron flcHvfffle 6)>lnbelii^r, 1 UostMlbnitn donllt, 1 

f(fc»tar<e ^c|f, 1 ßroufn ^r)^ «ib 17 f[. 6 iL 

SPaar unten ilafjcn \u boben. 

r r (1 n;b 0 r f H^b 68.' Ä. Unt.:9iid)tfT. 

2634. ^Öfved i^ranjiiSta eon 9DeiberS> 
brunn, eine l'anbOretdbtrin (44 3* alt, ein&uflig) 
»Cflen ®iebfiablccri^f|)fn?. (,v£t.=®.jlö. Äft. 271, 
282 3. 1, &..®. ^Irt. 41 Obf. 3.)») 

«f6af fcnbui^ <i]5 68^ C. Unt.«»t(bto. ") Oort «.4M». 88 n887j. D. Itfk. 

2635. aS^cBnr ?o6onn e. tBinbboufen, nnb 

2636. ®di)Iunb 3o{ci>b von ^ürrlauingen» 
9?eite j^immergfffOcn, Mim ^tebftab« M- 
berStfliftcn ^e4 ©4u^ma<bert SPoier in fti# linken. 
(©t.=@..JP. art. 274 3- 2, «rt. 41 9lbf. 1.) 

TonautcSrIb ll/.'i 68. ff. II. Unuaticbtet. 

2637. Campet Ziittti, leb. eifcnbabn« 
a tbeite ri w von ISobmiolci, )0.«V. Wegen, toegm 

eine« in ber gfladjt bc8 22. TOSrg l. 3. in Ober» 
numberg, &>cv. (^rbing, Mxfibtcn !S)itbfita^U. 

,5reifin(t lli5 6a. ft. Unt.*Kii^ 

2638. fßevqtt ©ecro, ??cPeTj)eWtortfo^ii 
unb Dermal. £<itrf<amtAii^reibcT ton Xenfc^nib» 
n;fgen Derge^ni brr Vnffetbmmg gnm Unflf^or» 
f«m, begangen am 4. ©. 9)1. bei tf r in T f u f kl) n i b 
ab((e^ltenen Jtontcoloerfammlung. {ßi,i®.-'i\'HxL 
135, «tt. 41 «bf. 1.) 174 

«ftm^en 43. 1211 68. D- «iit«i#lit. •) Ood: MP^QL 30 3. 2686 (1869). fi. fli*. 

2640. 6fc0C^^»Cr ÜRarta, ^agb ccn 
©tllern, ttxflnt 1>ifbftablrfraf6fn« j. ©d). brt 3. 
etabUr in ötoidjbam. <©t.^@.=©. Slrt 271, 
282 3. 1, «.<«. «ct. 40 3. 1.) 

trftmnflctii 19yS 6& t. Unt>9ti4tn. 

264rl. Satter Oeorg, ^JJ?finer««fcae ton JJjof, 
ebg. ilBört^, DfH&g aitt. 2b i 3. 3.b<6 &Ui».*^ä., 
Ict. 41 tttf. 3 M e. «.*) 

Kcgenfburt 7)» 68L t. IL IUt4lii|L Cttraftell}iigf fbid ]|s ncv^afte«: 

2642. Betvlb ?Inna IR:irtL 19 % alt, 
SRagb Don @(t)tDcio{KiB)' tvfflcn 
StcHla^K )U BmOMtt. @efängnig Mrud^eiU. *) 

«f^affcBftvT« I6f< 6& ft. eqteflflR^t 

•) Cool. 4, 5 (1868). ti. RA. 

2(MS. ^aifll Äbolpb (®*en>fenbeta) 
•Ott tÄtttlrteb (V. 80 3 5652 0. 3 ' 

iji nunmfbr nidjt nacb Saufen, tonbfrn Sirfter 
cbec anbad näd)jlgeUgene t. Qe}irC:£geri(^t 
al|MlMfRii; bciftOc (at mir ttsd^ Wc tot§m 1liieinMnfl(i(^feit ber Mbftrafe ••milfli^tfti^ tref« 

fenbe ®«fän>ini§flraf< tcn 33 lac\(n, fowif eine 
i|m oom f. ^nbgecii^t i^Bet^cim naeiamU 5t£g. 

SeiKtinq» 68. t. eoMflCiUM. 

2644. ffUlm (Smilie, 18 :3. a(t, ünagb'Wf 
aOleininflen, wegen 3!)ifbftabl3 am 4. ®c|^t. ». 3- 
)u SmonaU. (ä)e(&n(}nig etcurttjeiU. *) 

eam»CT|t t7H 6& t. «eiitfftflctl^t 

•1 Cont. (5.:*C,<flL 4:^ 3, 2886 (1867). £. iKre. 

2645. ®ro# 3ofep^, 23:3* a^t, leb. ®<^n>etier 
»OB 6iM|bocf, 8.*8L IDsnunMI, ncsea tX»* 

flablS ju dner ®ef5ngni(^fe brrurtbeitt 
«uflSburn 22/4 68. «. 33tjirttfleti4t. 

2646. SSobIfart ^lobann, 23 3a!>re alt, 
@(^äf<T aud ^dc^fläbt, ^Dttlingen, n>egen 
^cHMil» in micr •cfSR^rilfinfe i»cTiirt(cift 

.'lugibnrg 2214 68. ' JT. e^|hB«Ri4t. 

2647. i^frolb i^lehann 9lbam, 26 3a^re 
alt, leb. @cribtnt cixii ^avmäbm^ meaen j9ctnigc6 

e^ttcisfnrt Sttfi 68. It n3isH«cri4t. 

264B. tlrmmer Sorcns wn 4Boac«fbetf 

f v. ff .^. JBf '22 3 1773 l. 3.) nur no* 
eint il3täg. @i:fängntgflrafe }u etfl«^ u. tfl nit^t 
na^ SmBsrg, fmibecR (te^er lUftrn. 

Ufarrnt^c« 6}» 68. ». «qMfegom. VUSforfdinniieiu 2649 ÜÄüOer @ e o rg , »rtebtl. ®u«er 
bon ^örbad), Üanb,v örud (b8 ^. alt, 5' 10" 
gro§, trSftig, ^at beQbraune ^an. breite Stirne, 
Blaue ilii0m, frale ttafe, bRnmai 64iiiu6art) 

un b 

mm^ 2650. «ef» ÜRat^ia«, leb WtUfler- 
fefM« «on ber Sin (39 3. «It, 5' 7" grt§, bat 
braune ^aatf, bobf ©ttme, ßtaue ^Iu((en, ftumtfe 
9tafe, braunen 6(bnur&art) flnb, mit leinenem 
tlm^tengenMitte MRetbet, in ber VMt vom 
12J13. l. 'üJJ. au« ber Unterfu4unR8boft in ber 
grobnocfte om fiUtenberg in btr SSorfiabt 3lu ent^ 
{^■ficn; WK lecen tUdRefemiig amb mtt feem 
Qcmerfen erfudit, fi(^ biefdÜcn |pm&(9 no<& 
98rba6 be^]ebrn bal>rn bAcften. 

"■JWÜnAen .«II:) tiH. R. 'Vclunbirfftion. 

2661. filaud Xaoec, oon Mami, ^anbg. i^abrif unb S^ilDerbanblung äBoQbaci} in Ulm einnS 
Betrugs }. @d). biefrr ^anblung fdjulbig gemacht, 
beftnbet {1(6 v 3 auf Steifen unb bat S SRufltrs 
foffer ber ^anblunq fflellba* ht'\ ficb; biefe ffoffer 
flnb bem ic. ^laud abjunebmen unb bcm iSigen' 
tbfloier UMBo^ te Utni yi tbecfmboi. - 
SM06»tt«j| 7/& 68w t. ni. Vat^Ai^ 

2052. ^ranf :T;cbann, ffcrpcral teg r Ti. 
3nf.=9leg. ju aBamberg, »on gierft. e.i^L(Jb«rn, 
(23 3. olt, 5* 8" 10'" gro§. bartio«, Mwib, (ot 
Haue ^ttuAen, ftumpfe 9Jaff, ranbts! gefunbfärbigej 
®ertd)t) Tselc^cT am 3U. o. ^. Diittag» 1 U6r 
bef rtirte, nwDc «t bal te^ 8leg. gurficfgeliefett 
»Bfrben. 

(5 bern 6jr» 68. ». ©ejirfJomt. 

2653 (iSffettenbiebitahU) %m 19. o. 9n 
rourbcn in SenggneS cntloenbct: 2 (SktM^ce 
(1 VBcMbei» mb 1 ciiifa^c 6itc«tfRiite> 1 friiicr Digitizoü by Gi^jv-'^tc » dtnS^ad, etile jAcigt^SuflAc ftlB. @ptnbetu^r (baS 
5u§ett ©e^aufe x>on "SAtltfrot, mit rSm. Ziffern 
unb Qclb meffingrncn äcifttra) mit «tuet M(3uflo 
Ii' langen {{16. erMrarctt», ml<bf in brr 'JD2ttte 
ief<^t^id<t unb mit einem 3R(ffin$tbra|te pfammen^ 
9Cnictct tOM, 1 ftatilftrüntucbener 3]tantel mit ftr^n- 
ttm Jtraflen mit 28 ©tflcf fttb. jtnöpfen, 
1 gfAntufbene ^oppe mit ^^rünein flc|MWit -IhrA^n 
mit braunbtintTTien ftnöpfrn, 1 braune nrur sBucf? 
(tn^ofe, 1 neuer (grüner (debirgS^ut, hxnidfttn^ 
10 6tfid Sfinmanb 4 6«IL 10 Cflcn »OH Hntxn 
mnb gröberfr Qualität 

Um BpÄ\)t towi mit bem ^emerfen (rfud)t, 
ba§ Serbacbt tt. IL OMf eine f^ebiff/ SRofine 
^ornfteiner reu TOittenmalb fäüt, iwlcfif mit 
einem Sonoeif« bc< f. S^nbenfeU al0 Se fen 
^SMblerlR ^enimsielt. Um 91u<mittlunfl ttS 
^ufmt^attl fcfr (S^fnonnftn unb fad« fie im v"eflt>; 
Mit 9Cb[aten betroffen »irb, um bcrcn Ser^jftunci 
Wftb fCR^tiefcnrag ttiib cifiu|t 

CBeilbrim 9/5 68. St I Unt4li4Mt. 

Um ^cnittlnns uiib fSttanntQabe 

fpnett »if^ etfm^ti 

2664. 0llHc« So^anii, ^tertfo^n 

t>pn ''V'fUfenbJufen, i'anbp. ©.fircbcnbaufcn, beff;'n 
(SUern ^ ;3arit bti Unterbrud aU ^üileute fid) 
Irfln^ feOen, vo^ Vrt. 46 3. 4 6t>Qt.«19ef. 
rccaen .V(crbe« an 9r. €h(vafe(r in llatifieiircii 
)u oeme^men. *) 
ftcmytcK 11^ 68. t. II. ant.>8tidMcr. 

•> OodL •.'9.41. S«, S9 (1867). ^ Heb. 

2065. VI 0 iS , Saubf5<)ma4cr ». aRfinc^en, 

aU JÖricftulbiitor rofgen Unterfd)Iai\unj^ ; fad? er 
«ttf ber 9i<iic betreten Witt), i\t er »cr^ften 
unb fütfttt ju liefern. — Gr. IL I. 845. 
«AiiAcv «3. a5M 68. t. II. UaMRi^irt. 

2656. iS^uber <»eorfl, oormal. iSittMMi' 
t>5(tteT Bon bter. — Cr. M. I. 49«. 

anünÄMi »iT. r.8. ». uiit.^w*t. 

2657. <^4»lt|)l0aiin bam, leb. «cc^reinergc^ 
MIe n. eixtMBuS^ .(tiffingen, «Ii Oefi^ulbiQter. 

9tt|b«T(| 7/5 68. IL nnttWidUir. 

2658. lOatmctttt Veot^ial, Itoflfmi^t 

frfit)<r in ^merang, a(| 

®of((rlMir,i 61') 6K. «. I. Unt.-.;TJi*ttT. 

265U ^auet %nna üJUria, 'JTia^b oon 
etUente«, ^IMaA, efnel am 9. O^Arj I. 

in '^rucf rtrüB'en I5ierftablpfrgfben3 »ertäd'ti 
(«rt. 2H2 b. 6t.-<a.>Ö.; - Zah. yJr. 210. 
Sianibcn ri3. r)|!> 68. ft. II. Unt.:SRi4(cr. m 

2660. ftlöf inaet >JRar, 22 3- alt, eping^ 
IfrgefeDe von ^^eUcqt, |Hle|^ in fDtinbf (^eijo. 
$affou5)5€8. ft. fkjiillint 

2661 gSIanf ^altin, ©((niitnmtSii^ 
oon XaiUberg Ci^Mi} ^euge. 
«f«ftffett»ittii S/!> 68. llnt.4ti4Kt. 

2662. C^c^elblntciec 3o^anit. ScxOent 

au3 J<ur(<l>auftn, aU 

£)afftrburfl 5|5 68. JT. II. ntil.^l(K. 

2663. ^uber )(afpar, 3)ien{tfne(^t oon 
Jtuboifinfl, wdätn t. ^. 1867 in ^ajtctteii 
Ucnic. 

0«ffer»ttr« 6)» 68. 9.1 11iil.«8IUMa. 

26<U. forcier .^cbann, sDioriftfnfcbt oon 
@(bammelto9, )Ba)»reut^, 2Ü ^. o(t; aU 

2Jü9ant iflf er auf 9niiib b. «ct. 271, 282 3. 1, 
2 bi? ®t.^® sJÖ., «rt. 41 «bf. 3 bt* ®. ju 
wrbüften u, tfitf^tt \ii liefern, üerfclbe bat nja^r= 
f6einlid> einen am 15. o. 'ü)i. auf »^o^a«« 
fteller oon ©rafen^SuSling" au6g({leQten Urlaubi* 
paf^ K'd r b. 7. ^nf.-Sfieg. unb ein Settmunti^aif 
niB br« f. ^auptmannd >Jlee§ 6ri fU^.*) 

9tit«6erii 6}5 68. ». VLrUL^lSftH. Conf. (S.rU..ipi. 79, Hl (1867). C. «Ret». 

2665. ^^iüil^ ;3o^ann, eicgelteuerlfo^ 
Mit 6<|f(aimaeciiifl, 8.««. Ctem, ott Bc"9C< 

«141111t 6}5 68. 9. 1. VMJtmitu 

2666. 3eif|«C C^riftop^ (v. 18 
3 1 4ö2 l. ^. ) ij) ni(^t au8 Sljenau, jonbern au£ 
®ro§tDrU^etm, ^anbg. Atjcnau, 50 3. alt u. ). 3* 
W(^4cinli6 bei einem Oal^nbane Scfitäftiget 

eicbÜStt 8/5 68. 9.i.VüMKUfin. 

2667 ^BMM. JIRiAael, tRaum wn 

®5gflinflen. 

Scilbeim 8/5 68. It I. UntiRl^tte. 

2668.* ^C|>ul»frt fiorenj, leb. Sd^retnergc« 
feOe o«n 9t»ri)(alb(tt, mgen 2)irtfta|lf }« «cn- 

Wren. •) 

(gdtirtinfurl 4/[» 68. St. Unt.*giid>ter. 

•) (^onf. «.-.'p.r5Bl. 41 3. 2771 fl«87). ©. «*. 

26 .9 $8td)Intai«r 9e»rg, iRanter, 29 3. 

alt, ccn 3)Iünd)i'n, 

2670. liaufiec ^ c i e p , iDiaUcrburfc^e, frfi^r 
in bcr O^fmiOoflr. un\t 

2671. Wiaiet Hnbroai<, Äifttfr,iffea<, frfl^ 
1)reirtiüblfnftr. 'Hr. »ol>n|>aft. Cr. M. I. 472. 

Vtfin(bfn l|3. 8)[y 68. 9. II. ant.:91i(^ter. \ Digitized by Google 17i: 2672. ^pteil^r -})ii&at\ oon lt(»^u|cii. 

28 3. (1868). 

2678. %te^eti^teqer) Seb. v j^d^rirdKii. 

(J.»'4<.=slM. 7«} ^. 5538 (1HI)7).*) 

' •) Conf. C5..«B.:»l. 16 m'2 (1868). fi. fH&J 

(S. V.M. 30 3- 2041 riHnyy 

2676. iDettinaer <d(ora o. (dmünb. 
«.««.t«!. 17. 18 B im 143» (18fi8). 

2f)76. ^Dl^ingrr 3 ob (^rnO (©efmann 
aintcn.) II 29 B. 2393 ri8<>8|.*) 

•) <5.-'4J. in. IK. M) 3.2290, 2514 .IHCvH) bl(ib( ail% 

t)ic Rcb. 

2677. 0if<bfr (5äulte von ^tv\aA. 

<Ä.»U.»JÜi. 90 3- *>ÖU7 (ItHi?). 
. • « 25 ä. 2040 (18«8). 
267& ^Cnger :BaItbafor von \^*:üit(t<-n. 

2679. M^Iwdcv 3 e f ei»| ». IBlltaiflel». 

Ü ^^ ^l. 2ü B. 2181 ri8«8). 

2680. ^irU ;3o{ep^a »oa 9t<ut^rn. 

fL^ML 51 B- 9422 (1867). 
10 B.740 (lS(usj 2ini>crrufc. ■ m 2681. 26H5 

(5. C'IMSI. 40 3. 2743 (1867). 
9ft0tff ^ranj t>on Ilmberg. 

(L<$.>iBl. 24 B. 10^ (1866). 
^ „ ^ 25 2028 (1868). 
ftta}rl 6 u f a n n a SJt a r <(. von 9laUa. 

l£. ili.^Sl. 17 1370 (1868). 
Qmi^I ffat^orin« «mi atirlArrit 
:^.=Bt. 28 3. 2313 0808). 
«24Kiuer (>; immer) .3 o f ep^ ». i>aaft. 
.'CL 18, 26 B. 1478, 2159 (18(88). •) •i Conl. «.j^sW. 14 3. 109« ( »8(i<^). D. SRtb. 

2686. SD{illi)l iKnbrcaf «on IBU^mltbal. 

97 3. 4630 (18KH). 
. ^ „ 29 B. 2391 (1668). 

2687. !^i>|>ltet luanjisfa ocn ^iaingcn. 
25 B. 2100 (1868).*> 

4 3. 273 (1866) bWW fliftift. t).Rcb. 
2686. ttclMII «uguft bcn iTtcHnfl. 

29 B. 2438 (18681. 
2689. IhNMkf Z^t9i «on 0An)bur9. 

67 B 4625 am). 2690 fl1iobeI3o^.®«orfl. SDertm<5.=^..iÖI. 
61, 77 ©. 3.U. 26 b. 3. oii^öcfdsr. 3i>b. ©corfl 
Jt iicbel ift btxextS toiebcr mit fincm ©elbatcn iinb 
6ifenbabnarpcittr @forg Pnobel »cn SHfiterbnrg, 
(>)cin. $ud)cnIoi)e, öern>«^jelttt)ort)fn,»tv({;t)alb bcfannt flifflebtn loitb, baß bfr^fclfltf, „3o|>. ®fl Jtnob*!, 
am 20. gfbr. 1840 ju (^oiÄbng, (gern ©lieft tiIo^, 
gebomt ift, 5''b'''^'f'"*fp'bat beim I. Ärt.^Sie^i. mx 
u. feit 4 2)Jäij 18fi8 jut üantiwljr überflflretcn ifl/ 
2)U"ind!fii xi% m 68. «. JBtjitf«j»m6L ^phat)rttift)r ^rrapituutiun örr lidtnnt. JöftUCT (SJeCTfl . . . 


. 2641 


£>ftbntr • ■ 


. 2629 


SRaim Emilie . . 


. . 2644 


f rner Q^^cu} . . . 


. 2638 


^irle 3efc|)^ . . . 


. 2680 


6(b<in(T 3<"f>Pb 


. . 2(J85 


93i<l)lm e i er (Heorg . 


. 26(i9 


f) 0 f m a n n "Mntcn . . 


. 2676 


Sibfiftlmfier 3of. 


. . 2679 


«Unr 3}altin . . . 


. 2061 


i>olAi"8fr O^-) <^ntft 2676 


6<l)f rpfenbe r . 


. . 2613 


Orunner fioren^ . . 


. 2648 


^ornfleinrr iK«iiM . 


. 2653 
. . 2665 


{DabttTger SRat^ia« . 


. 2658 


^ubfT Ocorg . . . 


. 2(i5l> 


©(blunb 3ojepb . 


. . 26H6 


SDauer Anna lüJiana 


. 2659 


^ubtr .<fafpar . . . 


. '2c,^y^ 
. . 2634 


(Snbrcl 3obann . . 


. 2654 


jfafpa'r <9eoTg . , 


. 2633 


@d>ubert i9tmi . 


. . 2668 


Oettinger 3ob. Omk^ 


. 2675 


ÄSufler iMfpb . . 


. 2670 


©(buftmann 'ilbam 


. . 2657 


$ai{ll %bcipl} . . . 


. 2643 
. 2664 


6(bioriblmeier ;^bann 26U2 


^«Hucbcrg ^ciboliii 


. 2681 


AAngel Bai SRatfi. . 


. 2683 


6«blmrter 3«f(9| 


. . 2639 


{Jflger 5ran(\ . . • . 


. 26S2 


JMauS lantt . . . 


. 2l5f»1 


6 e n g 0 r S^alt^afar 


. 2678 


$if(bcT ^jilie . . 


. 2677 


ftl&|in0cr iHat . . 


. 2660 


Sonntag AnbreoiS 


. . 2628 


9t«itt Sellin . . . 


. 2652 


ttnühtl (Scern . . 


. 2690 
. . «672 


ftaiia 3offpft . . . 


. 2674 


JTnobfl >b. ®Wrji . 


. 2690 


©tcAcr 6fbnf!ian 


. . 2673 
. 2637 


S¥ra|}er ^iteb . . . 


. 2689 


Gtcger ©cbaftian . 


. . 2673 


(K^btler Seftann . . 


. 2630 


Seflt URtttHa« ■ . 


. 2650 


Urban tln()uft . . 


. . 26**8 


0^rc^ ^c\tpb . . . 


. 2845 


1' i m m c r 3cje)>ft . . 


. 2685 
. . 21)40 


<9uabcl itotf^iiu 


. 2684 


^obner ttran^i^ • . 


. 2687 
. . 2635 


^elb «leli .... 


2655 


ÜRaief VnbrM» . . 


. 2671 


StfaibrI 5Ri<bftf( . 


. . 2667 


^clb ^ntroa« . . . 


. 2632 


i f r Ji'baiin , . 


. 2<i()4 


'Wilfert ^rifbiiii . 


. . 2631 


^CTOlb %nna 'inario 


. 2642 


anaiuc i»tni . . 


. 2649 


So 1 fort Jobann . 


. . 2646 


Jfttolb Sol) «bftin . 


. 2647 
. 2686 


Bctsrr Sbri^opb . 


. . 2666 Digitized by Google €u fluinabnic bet ii<ciöQmllb|unacn molgl uiuniaeltUd) utib \int )ol<be ()ortoiKi an bU 9Ubaftion be» b(U)ni)(^ 

Caiimd«V»tt|ci*«atM iRWilii^ciiqHfciibciL bejtUfeneten rßerfonen flttb an bit «erfotgenben Bel^örbea obnifiefern, nenn nt((»t auAbtfttfUdi 2691. Stubteahed »o« ^'loroit 

in 95^ni, )ttlc^t (?i[en6a^nar6eit(r in jj^flo^' 

»er^aftcn. •) 

tliA«i| 9^ €8. It. Qe^tTfügericbt. £u 8<tb. 2692. ^itttnann 3o^. (5»ang. »cn Jjier, 
J?orporal Dußi SRfg. (28 3. alt, 5' 6" 6'" flrc^, 
utiterft^t, fc^tvarje ^aare, (raune ^ugen. fpi^e 
Jlafe, '(^njarjen ©cfanurbart, gcfunbe @crt4t3fürbe), 
iscgen SBcrgcl^nd bcr iBcrffl^rung einer (ugcubUt^n 
Sperfon Hi ttntrrfudMtng unb ). 3« W% Ift jn 
terbaffen . tt. 1. 3nf.s9t(s. Untet 9$urie{gunQ de<( bett. loafts 
(efedle^ uufr »ele^tutio über 6a^ 0«: 
fd^tpcc^fvec^t Hub Hü tietbaften: 

260B. Cffni ftarl« S^uftyicler »en (Sr« 

lansien, xttlä)tr brinfltnb «erbSi^Hg ifl, jn?if*m 
1. unb 4. (. SR. bcn etablr'fcben 9Birt^ebcteuten 
itt 9rcitenbr»nn, Sonüff. Winbrlbetm, 56 fl. 
baar (2 Oolffl. ju 10 fl. u. 9i fl., awci ö^^rc«.-', 
2 jl, 1 fl V 1 P. 10 fr..®t., |^cu|. a^er jc) 
cnftDCnbct )u ^aben. (BU9^e, Vn. 271, 282 
S. 1. e.:'^». «rt. 4 1 3lbf. 3.) 
^ IRcmminfltn l^\b 68. ft. niit:!Ri(^ttT. 

2ÖW. Butler 3ofcpba, leb. ?5abrtfarbfitcrin 
oon ^bc^jiabt, mebrerer 3)irbftä^U babi^r unb in 
O b e r b a u f e n brlngenb oecbli^fl. («rt. 41 9bf . 3 
be« (^.^(n); (ämtntiii^ (d KriwilhiblMK Cgffeüni 
flnb Riebet ju liefern. 

tugiburg 1115 6S. t. IT. QntiW^. 2695. ftiifCl^at S^fepb oon Unterbraboioi^ 

8. :9t. $ilfcn in 99b<n(n, tcej^en SQiberfe^ung no^b 
«rt. 137 ®t.s®..8. «nb «rt. 41 9lbf. 3 be» 

9. ^.; Cerfflbe ifi beil. 30 3. alt, ö' Ii" gro|, 

ninbcS »oflcl 9c|i#t, Nenbe üb fc|r 
fiarfen JfBrij erbau unb x\i am 24. 
in bcT 9l&be oon {Regen auf bem Snnl||)0fte 
entfpmngcn. 

Dcfl^enbarf ll/R 6a. JL UntiW^tec 

2696. ^ei^tnhet^et «nbread, Dienfl^ 
fntdjt oon 3r<bfnbrunn, S.^. Hic^a^, jweter Dieb: 
ftabUoerge^n o<rbäcbtig. QAtt 40 1. ^tt 41 
«6f. 3 b. M,} — tob. Sfar. 282, 240. 

Stfln^cn TJ3. t3|b 96. ft. 0. UnL^tti^in. 

2697 ^abett^auet 3o^ann, tavilSbner 
ocn ©tfinroiefeu (35 3« <ilt/ beil. 6' ftro§, fiatf 
grbouf, ^are fd)tt5arv klugen braun, 9iafe gro^ 
u. (pitv (^oftd)? t'cU, ruiib, gebräunt, träfet braunen 
lut)en ©ctnurKirt, tear mit f(^ttMriCC Xuc^fappe, 
brauner lucbioppe mit fc^tDaribeincnicn ftnbpfen, 
f*n)arner ©ommerjeugbofe btfltibet) »egen eine« in 
Der Statut oom 19j20. o. ^. in @teinn>iefen 
«crflbten !CHcbfla6ltcrgtbeni. (6t:@.<8. Art. 282, 

«tt. 41 m 3.) 

ftrona« 10}5 6& £ L ant.»Ki^liT. 

2698. maptt 3o^ann, 28 alt, lebigcr 
©(^nribcrgefede aul Xirfd^nreut^, geniä| %xt. 137 
3. 1 bei 6t.>«.*e.. «rt. 41 «bf. 8 bc» 
berfelbe ifl unter ©cnacbricbtigung tc« UnteTfertigten 
in bas 'ipoUicigerii^t^gcf&ngnil nat^ ^urg^aufen 
)u liefern.*) 
ttaffetbntB l€)ö 6& t. 0. lliMi^tor. 

• «9 Oom. 7 8> (1868). £. Km. uiyitized by Google 178 26Ö». f)frff ermann 9lnton, ©ebttgeffn« 
wn ^aaf« (3i 3. alt, 5' 8" 9"' Ato|, unter. 
fiVtf tot Min««ii« ^are, fd)ielt tmaB «tt 
bem rc(^ten 9lufie, bat eine ©cbramme an 
Ux linfen £3anfle, trägt mut^ma|U<^ 1S2ilit&r- 
«AtK o^ne ihroite, braune SOWH, DunKe ^fe) 
tofgen 5?erbred>enl beg ©etrug?« j. ber ffat^ 
fiatbig t>on AU ä nnerflab t. (@t. (d.«!0. %rt. B1&, 
Ict 41 ttf. 8.)*) 

««tUftkt «16. 14J& 68. l»..llnt.<9tU^ •) Cool. <|^9.'«. 44 3. 2971 (mi.) ©. iWeb 

2700 9löflet ^JRar^aceti^a, maih au< 
C^^t, Oer. Oeiben, ttcflen SHcb^bC* 

2701. Reifet So^iinn »on 'Bedburg (mitt- 
lerer Statur, untcrfet^t, ^at frif(^e (SkR<i)tdfa]rb<, 
auffaUcnb großen ^etlbraimcn 6(^nitrbart, 
auf bcc rechten Seite eine unb •)lixbt in 
^olge iüng^ erlittener Serlc(»un0) unb bcflm 
€kb)x>ageT : 

2702. @lirillgtft 6 i m 0 n ^etnaS gröger al« 
ber ißorbi'jeic^nete, ^at blonbe ^aare, blonbe8 söa(fen= 
bixtdfta), meiere cerb&c^ti^ fmb, an bem in bcc 
9Um vom lOjli. i. m. bcr mttm fH f^Ibner 
in ber ^Papiermüljle nSd^it '^appen^eim juge-- 
tilgten ^iebftaf^le fic^ bet^eiligt ju ^aben; bie ^Ab^ 
taten bcftc^di In 7 6tfltf ftinwanb gn beiUufig 
170 Glien, terfcbifbenartifjen Jrauen« unb üJlann8 
leieibecn, 6 fllb. mit M. F. oraDterten Jtaff<el9ffeln, 
1 8oIb. «Mte« 9re^ mit IltSub«^ v. einer nft 
ft^warjem ©eibenfaben befejligten 'JlS^nabel, l braune 
leb. 'Portemonnaie mit 6—7 jl., mocunter ficbcn 
i fl.-9t., 1 ioei§en PqiK-9rt(bede, 1 braunem 
3Iesienf.i)irm, 1 fd^war^Ii-b. SaucrntPi'.-, 1 leinene 
Untert^ofc mit bleiernem Knopfe, totlf ge|ei(bnet 
/. Ov 1 cbenfo gcjeidjneten Seinen^embc ic 

«i^flltt I4i& 6& & nnL*lli4«er.. ^um <^tvaft>otl\UQe finb )u tethaftmt 

2703. Üblef 3ofepb« QMmnciÜctlfflbn 

^ailin*) unb 

2704. ^d^tupti Vttbrea«. ^5u«ler8fobn 

von 6d)tt3imba(b am 13. 6ept. ». 3. bjre. '28. OTSrj 
I. 3 toegen SiberfpenfKgfeit ge»)en boS ^.^(Srg. (8ef. 
iu 33, bjw. 38 Zagen (9cf5ntinig »erurtbcitt. 
etcnttbi«« 16^ 6a. IL «ciMftgeri4t •) Coat. 45 g. 304 », 3043 (1887). C. Äeb. 

2705. 9gSe4>Met iDlatbia«, U 3. att, 
oecbHr. SDBagnermeifter Don Sbertbad)« ^'b$<. ^etIS< 
brenn, ©om 5<bn>urgeri(^tÄ^ofe »on ^yiittelfranfcn 
am 26 C'ept. 1867 negen Setrugi unb Urfunbcn« 
fSlf^unt in cont. fu* 31%. Ocflngitll «enirtbcKt. 

«niba« 2m 90. ,8: etjiiflgeckbt 

270ß. 5u<^» ,loiepb. angebti«^ ;V2 3. alt^ 
leb. @tcbma(bergefeUe oon ^JÖlünd^en, am 2. L Ol. 
in conti weften ttnterfcblagung jn 2 ^on«t mb 
15 tagen ®ef5n(im§ MnRt(eilt *J 

g reif in 21/4 68. Jl. ©qir!»flert(bt 

•) >Jiad» (L^lt-^iftU »6 6069 (_m~) xn^ bccfcAe «tt 
®tebma(:b<>^ .QoTtmanir «on ^aibbaufm. flicRik 

2707- ^o<ifnet Zbe'U, lebig, oon 9tobtcii» 
Uli, ö. 3t. IReuburg, (18 3. alt, 5' gro§, unter» 
fe^t, bat braune :^aare) am 12. d. ÜJt. ree^^jen 
Diebfta^ld ju Gmonatl. ®ef&ngm§ oerurtbeilt; 
biefelbe ifl ts bte (Befungeiiftn^AlS 6u(ib(i(b iß 
liefern.») 

Conauro&rtb 23'4 68. , St. ec}irr«fl«i<bL 

•) (5.-«.--flL 17, 18 (1868) t 6. 6». 

2708. ^pf üKang «nton, 26 3. olt, Riegel» 
arbciter unb 6iebma(^er von peter^t^al, ^ai^ 
Sontbofen, ifi in bie 9e{aligenanflatt Siebten«« 
(u liefern. 

Semiten 21)4 68. flciiillBfri^ 9ls8forfd|Kiigeiu 2709. («luff^efiiiibene ^ffeften.) 3« 

(Snbe t>'. SR. tvurben in einem 'IBalbe, @em. Dorfen, 
®er. 8nrgbaufen, 4 febr grvle unb 2 Heine ftlb. 
64u^fd)nanen, 1 ISngli* runbe, bo^ie fllb. 5)ofe, 
1 filb. s^ljfaggeiM, 1 it(B. fteticben mit '^jeifen^ 
bef^MflfHW, 1 <fte 6i»inbclMbr mit tnylemem, 
tcrjolb. {^c^Sufe unb eine ®ta^Ificbcl auijje.iraben, 
»elcbe ®cgen)tdnbe gcftoblen unb feit langer dfit 
Mr^rabcn («beinen. 

Um Ctrmittlunfl be6 (Sigent^nmerS trirb erfu(bt. 
IBaffetbBcg 11/b 6& «. iL UnU^SUibtcc. . 2710. i^amtoantenbiebftahl ) -3" ber 

'Jlaä^t com 18jl9. «. icuvben in Stbmam 
felb entlsenbet: Sudlfin (braungefbreift, ti(a<braun: 
gcflreift unb ftein gefteint, grfmli(b, grau u. njei§ 
melirt, ftboari gejtreift, grau unb lila carrirt). 

(brennt wtb gre§ gcfMnt Iiis. br«iitt u. fHn, 
etwa^ bcfdjäbigt, arfin unb fdjwar^ carrirt) rct^e 
. abroi« unb $feffertü(ber, gelb u. braun geftreifter 
n. brUMt carrirtcr Qanmtooaftpff, ^^ilarbl, Ifelne 
taf<ben!fl(ber, ^albfcib. -Bcftenfloffe, groftc carrirte 
ttbilcne 0Mn[enliUya, b^lbieibene bctto mit lila Digitizou Ly CiUv.'s'te 179 (9nmb unb J^ran^, baumwollene nKi| unb rot^ 
camrtc Za\6ttnt\iiitt, ^rrenbinbra, lila unb gcaw 
cat^mir, cnbtU^ diu iportte 6)^(}ercilMMrcit. Um 

6pa^e toirb «rfu(^t. 64»einturt [IIb 66. St. Unt..-5Ri<l>tfT. Um Ermittlung unt ^tfanntaabe 

2711. fßabttiä^neibet Sotenj, leb. 
äimmergcleOf au§ ß^rifhi^grün, ©.5.1. '?hita, J5 
alt, SRtjcrciil bei f. 13. 3"f- 9l«dv »erbä<^tig eine* 
am 25. j^tbr. in Swidau beganftcnm ^Mf^' 
93cr^f^eniS; a\i Sa()ont iß er yi Mc^flm unb 
^ie^r }u liefern. 

^•f gilB 68. tt. a«L*W4iti. 

2712. flUotf So^nR, Üb. 3)ienftAtc<^t von 
et?cfj(^, <8. % M^i^^n, HKgm Oeiaetcn* bei 

•«»cinfHct 9/& 66. ». 11at.mtce. 

2713. Sachet 3o(attn8ftpt., (mituiarog, 
blonb, graue taugen i ^^ienfKnet^t oon Si^lotftiitg. 

©eilbfim 7}^ «8, ft. IL Unt:9lU6tet. 

2714. i^tiümaiex ?luf<uft, üJlüaerflefelle 
oon OBalblaffen, ald ^cuge. - X. 91t. 20Ü. 

mandcn 715 68. t. 1. 11irt.»9K^. 

271 i^nbet :3o!^ann, XaglS^nerdfo^n »on 
6(^ltpd^eim, }ute^t in ber ^lenba^iMiijlabt bei 

%ugdbur»), unb 

2716. ^dbmib ^xaM^iSta, leb. mntxi' 
to^ttr ani dunMIborf, )ulc^t in Ober^ufen, 
fttt 99ef(^ulbigte. «. IV. Unt. :Ki4tet. 2717 lOedbinet JRapbael, 27 ^ja^rc alt, 
^IHaurer oon itaubertoetterd^etm, @(r. jUib. 
fBfttlbuTH lOft 68. ft. nnMtt^ter. 

2718. OviniKillgct ;3ofep^' I«^- taslS^ner 
Mn Obermarfelb, nNgen 3>iÄ|lB^ }u oer^ören. 

Ilid>a6 lU/f) 68. 9. Unt'Siicbter. 

2719. ^ttthmann i^afob von iTluppertS^ 
matten, sD.*il. ^o^r, wä^renb ber legten JJ^onaten 
CbQlbiner babier, all *Dcf4nIbl0tCT no^ «xt 310 b<« St. @.=5Ö.; aW ^Jagant tft et na(^ «rt. 41 
Sbj. 3 b. (5.--<9. ju Mc^aften u. ^te^ ju liefern. 
Oftriftnr||9|&68, t. llaUW^lR; 

2720. t^ettwcfot «(b«Tt, ef^kbgefdlc 

oon (Jinfürft, 

2721 i^of ^)l 1 0 i «, OoenesflfffeOe m JtaUa« 

esiß, ^^<r iCefl^enborf, 

2722. jObetmeiet ^ofepb, ^ienfifneibt Mn 
9B«ibIitt8, 9tr. Sanbftu, 

2723. Äi'efl 3ci<rpt), ^aiilS^ner unb beffen 
iOi^^r @obn, bie bi^^er in ^Buc^^cf, ®er. otrau^ 
bing »obnten (^icr tMde «n^ bie ^eimatb ange* 
geben »erben), •) 

2724. ®dPcr 3ofep^, Dienfifnet^tPcn tiefen« 
t^i, <9er. ^J&itt\), aU ^ngeft^ulbigter »egen ^agb» 
fCCMtt. 

Straubing q& 6&^ «.OL Unl.«8tt4lnr. 

•) 37, 90 a867)f l>.flM. 

2725 B<1»<Idber8CC Setbtnanb, «kbm{b> 

gefede oon Stiefel. 

'Cforrfi id)fn 6« St. Unt^iRicbt«. 

2726. ^ofmanii JDUt^ia», XaglA^ner »on 
Xafeftt^fcn, 8bg. fBci|cn)«rn. *) 

ftcmmingev llfö 68. 9. XMfWUt/ttt» 

•)~ciär9jML 29, 59 (1866). fi. Steh. ' 

2727. Wtetft 3 a r o 5 , SIcnflAic^t ». «BeHIMr, 

Sanbg. niegenfti;;', unb 

2728. ®btt .Ut^ann, J^iudUrdfo^n oon 
StSttcnbac^, i'anbg. :Kobing, uxgen fXi^k^ 

272». 4^aftma(er Vba», ^nstacffo^ m 

8er<)^an](n, (9cr. jJ^ainbmtg, 
V!antJl^ut !t > tnS. ft. I. Unt'iRicbter. 

2730. ^öbi .^oi^ann, Dtenfitnet^t o. mün' 
buTi\, gulebt in J^o^cneggl fof en, feiubg. 
Saab^but.*) 

SanbSbut 12iö 68. Jt Ul. UnLsiRic^tec. 

•) ConriI=U..-81. 1 (1868). t. tRcb. 

2731 Engerer UcfuU, ^bflecttoc^ter 
oon iD^emmingen. 
1)onaninlrib H/b 68. t. Unt.<8ti4tec Sllcmfe. 27it2- &opp Xboma« oon j^eucbtwannen. 

(S.=^.^;öl. 28 S. 2294 (186d).*) 

•) Cooi iL^^^ 66 3. 600& (1867). ti. tRcb. 2733. ftinf @ottlteb oon Seifat«. 

^^%m. 30 3. 2f»62 (1868).*) 

*) f>ie eifS^t naOf bcn Sbiattn .(i tort)u|e^ 180 

2734. M^metl 3 o ^- ^ a p t. o. 9^^bt ai'5). 

«.'9^81. 88 B. (>229 (1867). 

8785. Bofmtmmm URavtln m Wimifmtt. 

^J^^eL 2 3- 4937 (I8fi7). 
„ „ « 17 13r)3 (IrtDö). 

2736. fSttauet ®eorg von SieictKl^Mui. 

<t.«^4M. 18 B- 1452 (1868). 

2787. Staifet Z(om<if Mh e«larn. 

6t>ä(tmfSgmi| vom 27. ^ai 1864. 

2788. Oenifiarb ^ofepb x>on ■nttisMen. 

273t). dRartin son @Tpgl'l:.nreut)a(^. 

C.*$.*«L 101 3. 4853 (1866). 

2748. 2>aiH|l 9lofine pon iXfliu^ii. 

15 S. 625 (1866). 

2741. 3ntt«im Sodann von ©icfinn. 

(5 :^.^531 28 .S. 2-Ui (1868). 

2742. SBd^lvald ^ofep^ o"" .UMI^lbauien. 

(5.j<P.=iBI. 30 2580 (1868). 

2743. 9^d!>tvn^ammet x^efepb v. jrircbfcorf. 

<L«$.^l. 8ö ;>n8.{ 0867). 
, „ „ 29 B. 2762 (1868). 

2744. Jduber (SoiungactKct) .^ofep§ 

von UuUrficgdborf. 

C»9.49I. 18 3- 1445 (1868). 2745. ^fallet Caroline von Suppberg 

ff.«t8.>9l. 28 3-' 2386 (1868). 

2746. JNnfd^ltft VUli m» SNiiItotit. 

87 3- 4002 (1868). 

2747. 9tir0let ®cor9 ocn gteiAenba«^. 

64 3 4294 (1867). 

2748. M<|»tlfc|)erer 3ofet>M- i^Qifenftri«. 

64 3 4295 (1867). 

2749- C<l^flial)l ^rnbe(in von d{ettrnba<^. 

<Ls$.*iBl. 64 3- 4296 (1867). 

2760. 9n^t llnbreal von '^'öi\(nbot^. 

64 3. 4293 (1867). 

2761. $cter oon ^n(<nrb. 

78 3. 5.501 (1867). 

2752. aSebet ^o^ann von ^inb^en. 

U 3. 2635 (1868). 

2753. Sif4>i joiepMon '^i^a. 

80 3. 2582 |[1868). 

2754. micbAcl von Olfrottiiift. 
C.'f).4)L 29 3- 2452 (1868). 

2755. 9lebel 'Unna oon ^irfc^fofm. 

«.«^»«L 27 3. 2252 (1888) 15Ur :3ofn>^ . . . . 

VBgcrer lUfuta . . . 

Qft^cr 3c^. Vapt. . . 
Qofeerfi^neiber 3. 2vt. 

Caumßartner '^o\tpff . 

'©J^merl Job- iBapt. . 

öernbarb ^offp^ • • 

23i:vv,raib 3o|ert . . . 
^ttt 

Ou^er'Vntoratf . . . 

$)an3l SRoflnc . . , 

!Döbl So^nn . . . . 

Oeif)«ner SRop^et . . 

€b<r 3«^"« • . . . 

(Suringer 6iinon . . 

eifcn »arl . . . . 
(gtfer ^o\tpf) .... 

Reifer ::l;obann . . . 
5id;tH>frer 3o(ep^ 

5int Oottlicb . . . . 

5ifd)l 3offp^ . . . . 
§u<^« 3ofcp^ .... 2703 

2731 
2713 
2711 
2744 
2734 
2788 
2742 
27ÖI 
2760 
2740 
2730 
2717 
2728 
2702 
2693 
2724 
2701 
2748 
2733 
2753 
2706 <B(«i Stufet . . . 

(ä' r i [ 1 m a i e r Uufiufl . 
(j^rimminger ^o\cpft 
^abert^auer So^nn 
i;altmater Hbant 

^Off %l9\» . . . 

^of ü]9ane Vnton 

^ofmann Wartiti 
^0 fmann 'J}2at^iaS 
lC>uber 3i>^nn 
^ubcr 3cfip^ . . 
pürier 3vfrp^ 
Srrgang 3o^ann 
^abecabed 3v^nn 

Äiefl :*o[epb . 
.Itinc&ar 3vf(pft 

Ä cv 0 Tboma« . 
ilunjti^ter iUoU 

SDiCkiner Omg 2754 

2714 
2718 
2607 

2729 
2721 
2708 

2735 
2726 
2715 

2744 
2694 
2741 

26ÜI 
2737 
2723 

269:') 
2732 
2746 
2707 
2736 
2698 «Werf l 3*l«b .... 2727 
Tlci 3cbinn .... 2712 
^Jiebel ^nna .... 2755 
0»erm«icr ^c\tp% . •. 2722 

aller J?.uclinc . . . 2745 
g^fcffermann iftaton . 2699 
9l9|rer TOargar. . . . 2700 
6(^eupel ^7('ifcreafii . . 2704 
6(i)ern^ammci 3o(. . 2743 
6<bmaIU IBeiMin . . 2749 
©djmib ;^raujt*fti . .2716 

etil» mnin .... 2739 

»5 telt raeler «Ibert . . 2720 
®ti«$<[<r ®corg . . . 2747 
ißollmanu, SUbma<^r 2706 
©cber 3obann . . . 2752 
2öcd)«ler ÜRatbta« . . 2705 
3BMd)enbtr(^c^ ^InbrfOÄ 2696 
iüei tbmaiin jafob . .2719 
^Öittmann 3ob. €». . 2692 
Bibcliberger gerb. . ^ . 2725 Wbrim tai 28. ailii 18(jBL (HI. So^rgong.) 0*«MilfC|elea tM ict I. I. 9»li|e1*9itetti«« MMe« Mtct (DIcitinUlt Im t. 

/ ' 

tMc VvfMtnt ktv Bolifailllilungm crfoI|)t unrnt{;{ltli(& unb finb folt^e portofrei an bU MlMtimi M (t^f^ 

@erii4tüd)e ^aftbefelfle* 

^ bf|riii^nctat ^foncn fiiib an bie oetfolgcnben aei^örben abaulicfan, »enn nU^t auitbriURU^ 

onbrce ^defttmmung getcoffen ift 2766. ^xaixihantx Hbam, \i\t%\. ftor^cral 
(f4)(ait( unb ^gtr, btag, ö' 9" grog, bat läng- 
ni(^, TegdmSiffl gefotnntel OtH^^ bnime gdodte 
l^or«, unflSten Slttf, trug eine Itb. t)ienft« 
tef^ unb ^fte bei fU^), toel^tr Mrb&^ig ift, 
bcittc SttttaQl SMenflselter im Qetrage toit Ml. 
800 (L mlnWoam |n M«, ifl |it «ci^aftai. 

« tmi|cn 2q& 08. J». 1. SmMilcg. 

Unter jBpndouHo M Bett, i^aft^ 
bef eblr^ unb fBrlebrung ttbtt ba# VC* 
f(t>toctbece4>t fEnb üu t»erbafteitt 

2757. tlltenborfer 3ofcp^ (v. e..*;j.39r. 
30 2543 l. >Ml4« »n ipaar lOctt« 
lUMe cntlwatft |tt Sofern »etMMtig iH» ifl (ic^cr 
iu liefern. (CM^. «fi 271, 282 . Kit 

40, 41.) 

2768. •d^ä^I 3ofet>^ Yaigo 9tarve(fe|>|), 

SM«nflfne(^t »on erloujwiefel, ©.=91. ©clffiein, 
wegen «aube». (6t.*©^ «rt. 300, 6.=®. 2Crt. 38.) 
Va(fau I5j5 68. ff. Unt.:SRit^tfr. 

2759. ®<|»elbe lUori^, Dcec^ler von ^tw- 
fiabt im ^erjogt^um (Sflintg (29 % alt, mittlerer 
Statur, ^at braune ^aare, graue Äugen, toHca 
®efi(^t) »egen iöergc^enfl bea 2^iebßa^l3 }. 6c^. 
ber 3>r«^ler«:©ittTOc ©i^mann ju 5ürt^. 
(«t.^(«..-33. 9lrt. 282 ä. 2, «rt. 41 ?lbf. 3.) 

gürt^ 1615 68. ». Uul.:5Kic5Ur. 

2760. SSeinbctger älnna, gocfttvartS^ 
Micr Mn Otfitenfm (16 3a^re alt , grD§, 
fc^Ianf, ^t blonbc i(^xt, graue Vugen, an ber 
c^ten ^(ifcite eine tai0qi(lflTO|e ^Sjn^\ij »egcn $;ergebenj bed 'I^iebfla^». (Hrt. 282 3. 1 bei 

St.:®..©., «rt. 41 «bf. 3 b. e.--®.) 

91n6bat^ 18j5 68. Ä. II. Unt.:9{ic^t. 

2761. ^^mntmt ®en}el O., angcb(i(^ 
fTfl|cr 1 f. »cntmait, ohI QKen, lub^ etolt 
mtl|lnrbei $ferb<^5nbler j^reunb in $ roiif furt a]^., 
cfaMt an 18. >. AH\ basier an 8icvbrauer 
IHtmer udOlen S9ctrugCiMrgel^ni t»evbU^ , auf 
®runb «rt. 315 3- 2 bcÄ 6t.=®.*ö., «rt. 40 
3. 1, Olrt. 41 «bf. 3 bc« e =®. ; berfeBe ifl 
32—84 3. ölt, ö«<t 6' 6« gro§, ft^tanf, 
graue Äugen, nicbere ©tlrne, fpi^ 9?afe, frifj^e 
®efl(^t8farb<. Ui(^te ^gtfennatben, blonbe ^oot^ 
röt^Iiij^en langen G^nnilort n. tKT «n 19. »• Ot 
in ttflT|l»ttrg. 

Inflam» 17/5 68. ft. IM^W^Ici; 

2762. ®aBn 3o^^i"n, 39auer«fo^n tton 
9T«itcnba(^, ®cr. ^cmannftabt, auf ®rttnb be8 
Krt 205 bei et'O.te.t Act. 38 bd «.«dt. •) 

»ambetg 18/» 68. ft. L «iit«9»#iK. •) Conf. e.:'13.^Sl. 17 3. 1394 (1868.) Ü. 9?eb. 

2763. Apni0 9 ran}, leb. ÜRe^gecgcfeae t>on 
Jtem))ten, nxgen Qcf(tM|ciil bei ftaidd. (Vd. 
300 bc» 6t.>®.sQ., Vtl. 38 be» €.^(8.) 

«ftn^cn 43. 1715 68. C ID. ^taUtM/fx. 

2764. <2<|>re{Bet Sgnatj, ^anbeta^Ägent 
au« *:prf§burg, (25 3 alt, Rein unb ft^mSi^Hg, 
^at rotbe ^aare, grauMaue Äugen, rSt^Hc^en 
6<lbnur= ttlA Ännbort) njegen SBerge^en« ber 
Unterfd^Iagung gem5§ «rt. 41 Äbf. 3 be« (g.=@. 182 2766. ntuolb mas, 36 ä alt, Icbiger 
fkdUnt, geboren pt CtKRAins, w^etmat^rt ju 
aRfliM^en unb feit 9. I. «K. flüc^ti«. -auf ©runb 

9(rU 314, 315, 317 bei et««».*»., Uvt. 40 
9tr. 1 btf 

«i^HCtt 1%» 68. 1. 1. 11iit.4M<|t(c 

8766. fiitl^it :3o^itn, Ubiger 3iegelatbciter 

rjoit gieumarft i.jOberpf., auf ®runb b. «rt. 271, 
282 fflx. 1 br« &t.'-&.'^., %tt. 41 bed 
«ii^fkatt 18|5 68. 9.h VvUmt^ 

2767. 1^0 vn Gattin, ^cnftfnec^t 

»on Obtqenn (aud) üanf^enjenn), etned g«nfrtx auf 
Der (^lurmarf ung ^ i 1 1 a n j ^ e t m cerübtcn ^JJ2orbed 
bcf<^ulbiet; berfelbe ift 34 3. alt, mtttlmr Cftatar, 
bunfeÜIonbe ^aait, fc^n;2r}tic^e klugen, trägt 
f<lb»arjeit ÄitebetSart, Braunen SRocf unb grouen 
Utbtxvod, brauneu ^i^^ut unb graue ^ofen, ^t 

» ttts»ttYt t9}5 68. t..tltit.4IU|ln; 

2768. Sftnnttrtnann ©eorg »Bolfgang, 
oormal. ®olbat, '^teingutarbeiter d. Ilmberg, tscgen 
SteMUttMUMgung. 

«mbccg I9i5 68. IT. I. Unt.:9li4kr. 

2769 SeUevev ^tnan^, !X)kii|ttiu^ Mit 
SBonfal, nxgen ^iebfta^longe^entf. 
f)»ii«tt1»»tt^ 19/5 68. 9. I. nnt4tt4tR. 

2770. ^ein (^aht) @eorg, Zagä^ 

$ja ©utten&erg, ©tabtflelnad^, unb 

2771. ^d^mitt @eba{lian atf läKeiec^f, 
beg. e.^S., b<^ufd Gonfiontation. 

Oftintcft 21/5 68. Ik L Uat^U^ 

2778. Vimmuam IBil^efm •ttH. itarl, 
^BrifarbeitKlMttViitMHiiB, Megen 9{aub«erfu(^. *} 
«mbcrfl 19)5 68. 9. I. UnttfRi^kr. 

*) Coni. fL'^^l 29 B- ^3 (1868). 

19, 76 (1§66)? f>. tlltb. 

8778. fOlatoer Vnbrea«, Sirtb bon ^olj^ 
Raufen, Sanbg, fiaufen, teegen {Berbred^nÄ b. ©ranb^ 
fUftung uub SSergebend n)iberre<^tU^er jBegnabme 
cigcmc 6a^. (6t.^®.^a %xt. 330, 347, 349, 
350, «.••. «rt. 88^ 40 3. 1.) 

Crftimitlii Ufi 68. IL IL 1Iiit.4U^., 

2774. ®Hettenf>anev \^vani, ^mrcBnerä. 
{o^n oon @aid^ufen, iaxOiL iDlittcrfcU, isegen 
^ebflablM^gc^tnd C^Irt 41 t[6f. 3 bei C.*®.); 
betfdbe ifl nämlicb »erbSdjtig am 17. b. ITi. in 
O^ing, Sanbg. ^eggenborf entoenbet ju b^ben: 
1 fUb. abgetragene (S^Kttbcru^r ntU ®prungbe(feln 
unb ©etunbenjetger nebfl ©ta^lfette, 1 grauen ^ily. 
(ut mit »ctltm ^nbiv ^ "«w (cbtme ^oui« f(bu^, 1 $aar teKlrb. SSunbfd^u^, ber ret^te 
ttnat jerriffen, 1 Sbcmifett, 1 snmB feib. ^U» 
tüdicl, 1 langet ^Oieffer mit f(^tt)arger Stbaale mit 
@ilbcr eingelegt, 1 f<^ioar}ttt(btne ^ofe, 1 bunteS 
{^OtN^, 1 biiflcl VU^ec mit ^ölaemer ec^ole.*) 
fl)cgg«mb««f 21)5 68. IL Biit.4W<M«^ 

•) Cont 38 3. 2818 (1868). Die Kcb. 

3niit 9itrafi»oü%uQe finb %u »evl^af tett : 
2776. 4Ȋfele 3ofepb. 34 3. alt, leb.tog. 

tßbnfr aug OJ'JinbflbfiTO. ^uletJ* in Oberboufen, 
Vücg^n T'tcbftabl« jH finetOefingni^ftrafecerurtbeilt.*) 

auaabutfl 28M 6Ö. «. ötiitfögtric^it. 

•> Ooa& «.4MBt 81 (1866). t>. Md. 

2776. 2uttnet ^ranjidfa, 39 3. ott, Ub. 
@dbubma(b<^to(bter uon Jtagerd, i^anbg. Gtcottbing, 
om 18. 35ntier l. 3. »«8«" 3)iebflabl8 ju 3monatt. 
®cf5ngni| oerurt^etlt; biefelbc ift in bie ®efangetis 
Snllalt 6iil|lia^ i» fkfccii*). 

iRcgcwibmtt T&^W. Jt «C|idlgfiU(L 

•) Cont M.*«. 86 S. 2177 (1867). «e «A. 

2777. Sffenj ^mbroa, 21 3. alt, ©*mifb< 
oefelle aui @ennertd^ofcn , SB.^^. 3aertiffen, »egen 
Qcinigel )u 2niex«tf. OtfSngnig verurtbeilt. *) 

9tt(l»ats29}4 68. f. «ciltllflcci^t. «<) OobL C^.>«t 86 (1867). fllib. 

2778. 9k!^ilbmtiev !Da&ib, prot., 44 3. 
alt, leb. Jaglf^ncr con bifr, am 11. b. 3Ji. U>egat 
55iebftabl8 ju 4monatl. @ffänf;ni§ t>fruttbeilt; ber« 
feibe iß in bie ®cfangenan(talt £i(^tenau 3tt 
ßcfm. 

5 ii r t ^ 28/4 68. ft. QqirfBgeii^t 

2779. »pgnet ©tepbo". prot., 26 3- alt, 
SBagnergejelle toon 9ieid>el*borf, toegen 5i>iebpa^lÄ 
)u 4monatl. (gef&ngnig tsentrt^eilt; berfdbe Ht 
bie ©efangenanftalt l^l^teKttt Hcf^*) ' 

D^ürnbtrg 24)4 68. 9. e(}irflfletU^ 

•) Conf. 79 (1866). X). «eb. 

2780. aS$ac|>$ ^bomaS, f. n., »on 

bu(b, £anbg. ^reifing, 26 3. alt, om 21. ^kfit. 
1864 toegen Siberfpenßigreit gegen bol ^.4|.>9. ac 

jii 40t5g. ©efSngnll «rurt^ellt.*) 

«DJ ü II (b e n IJ3. 29J4 68. It. C<itrf igtricfil. 

•t Conf. 60 (1866). «). «Heb, 

2781. finnig Serena, 19 3- ^ienfl« 
fttecbt m» ^ranenM/ «" i8.- SRAra I. 3- toegen 
:£:iebflabU )tt ivmaSL (SefSngnig oemrtbeilt. 

«(((affcKbtttg 68b «. eciixllaai^t 4 8782. iDeOet ©eorg, 57 alt, leb. Zag« 
Iff^ner «eit Urtflng, 0^Beiitaufen, am 

18. aHSrj l. 3. tt«fl«t DlebPa^rs ju 6monatI. 
CtefBnsnifi »cruTt^iU; btrf«IBe iß in ®cfaiigca> 
Vnflalt Saufen )U liefern.*) 

21^ 68. Ifc eqMItccUH. •) Coaf. a.:^.'.«L 81 (1866). t>. SRft. 

2783. 9teumaiet 3o{e)>^, I7 3.aa, oonn. 

in ^Mttfrfenbling, am 14,'iD?5rj b. 3. tuegen 
SBetie^ung amtt. Siegel in eine @et2ngm|{irafc 
mh 1 SRonnt 15 Zogai Mmtl^dli 
t9lfl«i(cii ^ 1^ 68. ft, Qqfdligeii^t 

2784. CW^atfif 8ubn>ig^ leb. ÜRaum von 
^Bgol^abt, am 12. aj^ärj I. 3 ©diläßetti 
)U 8tSg. ®ef&n9nig xtä)tätx. oaurt^tilt; bcrfelbe 
\at fi(^ unter bem Qorgetoi in )»ft^fini^e imilitSr« 
bienfie ju treten entfernt unb ifl enttrebcr l^ie^er 
ober an bad nä(^fl8<I<gene f. Säeiirfj^geridjt ju li<fcrn. 

ai(^ac^ 29/4 68. * ff. iöqirrigcndit. 

2785. fÖetbonq £ifelte aud at^einfelben, 
Sontond Morgan in bec Sc^tcei), frü^ $abril> 
axbeiterin basier, am 18. t>, Wl. toegen 2)icb{l«d|if 
|tt Imonatl. ©efängnig «erurt^iU.*) 

Sftribuis 29i4 68. Jt i6ejirf<fltn(^t. •) Conl. (L:%'^1 1 3- 3 (1868). £. Krt. 

2786. g-otffcr Kegina, 29 3. alt, ÜWagb 
»on ^ugdburg« ^uie^t in Sinbau, u>cgen £ieb« 

ittwt^Uu 1814 68. t. flqiillg^ •) Corl 90 (1867). fX fMb. 

2787. $icr 3o^ann $attl, 23 3. ott, leb. 
QaucTlf«^ eon Sw^au, Iralmbo^, am 27. 

ÜR. wegen Ä5rp«r»erle^ung red)t3fr. ju IjS^r. 
@ef5ngni| perurt^ilt ; berfelbc iß in bic ®cfangen> 
Vnfiolt 8(va«^ )u liefern. 
9a«tcut^ 2^ 68. ft. eqMllgn*4t. 

2788. fßöltl 3ofe|^^, leb. ©attlergefeae oon 
ÜRünc^n, 25 3. olt, am 6. l. Tl. »egen Dieb' 
fUiSfii )ur (S>ef&ngni|ßrafe oon 2 ^JJtonaten 15 £agen 
«cmtllcUi*) 

Vtftn^en 03. 68. t. ««aiilHai^t 

•<) Oonf. «.-9.««. 18 (1888). tk SM. 

2789. tl|llllMer 'iJUi, 35 3. alt, lebiger 
Oc^airift MS l^aiS^im, ^ö.*%. ^onautDört^, am 
11. VfL «NQm S)fcb|^tt 1» 4iB0iiatt./) 183 

2790. ®tdnet ®e org Xab e r, leb. ®(^Uifet 
von 6anbel)^ufen, £bg. aXoinburg, am 18. 0. 
njegcK llittcrfi^foginig |tt liwiMtC.,**) 

2791. i^eidinget grana, 20 3a^e alt, 
!£)TOf(^(enffl^Ter oon (Sngel^artSjell in Öeflerreit^, 
am 15. 3&nner I. 3- tocgen it&c}>en)erle6ung ju 
8tl8i8'i'V 

2792. 9iei# ® rorg, Ub. SuSge^ von Siefen« 
tid^, ©er. iDo^enfhau§, 30 3. olt, am 26. gebr. 
I. 3. tcegen Unter((^(agung tu Imonotl. (8ef&ngnig 
öerart^»««) 

gttw^en «3. 23^ 68. «. «qirllaKt^i. •) GonL 9 B- 68« (1868). 

-) . . , . 90 3. 6541 (1867). 
•••) . ... 2 3. 74 (1868). ©. fRch. 

2793. jöttmuiex 3o(cpH^9 3- «U, 5' 5" 
grog, f(^tt)5(^li(^, bot {(i^iparje ;^aare, irainie Vu^cn, 

flclbeÄ ®eii(^t) früher ^liu^mac^er in ©ingolftng, 
@«m. Oberbing, ©.»ift. Qxtina, jultjjt 2luÄtrdglet in 
iKod)ilfing, onilS. 9<^-b.3 rcegen 3agbfrewll 
JU 9monatI. @ef5npi§ red>tdfr5ftig &erurtbei[t; ber« 
felbc ifi in bie @ jangenonßatt Saufen ju liefern. 

© c i 1 ^ e i m 2r)j4 68. St. «t jirf Äijeri4it. 

2794 ®attexbam Valentin, 31 3. alt, 
leb. 3:ün(^nergefeae 1»0R Stett^eibenfelb, an 16. 
3£nner (. 3. m%tn 9Iutf(^a^ «e^^tMciflig |lt 

4mcnatl. ©efänAnig oennct^eiU. 

SBür^burfl 25/4 68. «. 8ejitf»geri(^t 

2795. ®<|>009 an ton, 41 3. alt, leb. £ag> 
U^ner Mn ffreiflng' »eli^T fi(^ ali ^abcnu 
fammler Jjauptfac^lii^ im Sonbg.^Bcjirf 5D^o08« 
bürg um^eibt, »egen S)iebitabU am 6. ^rit 
t. 3. }tt InonatC «Seffingnil «cmt^tt. 

Stcifivg 1/5 68. t. «qfittflfffa^ 

27%. ^eibenhetqet 3 o ^ o n n , leb. 6<bloffer» 
gefetle ton Dac^u, beil. 50 3. olt, »egen SÄrt» 
ftobl^ }u einer (S^cffingnigfirafe oerurt^lt. *) 

«ugdburg 1/5 6& Jt B qlll l am t » 

•) Conf. 9 3. 685 (1868). 3?. SKeb. 

2797. Stumpf 3ofep^ »«n ©oUenfel«, 
tot^tn Siberfpenitigleit gegen baf ^.^Srg.^Sef. 

Ittonac^ 28i4 68. ft. ecsirttgoUlt. 

2798. Sä? 3ofep^, ^riwitier unb Untere 
^dnbUr t>on aJlOnc^en, am 29. £>c}br. 1866 »egen 
Setmgei gu li^rigcnt 9cfiii0ni| «emtt^; bco 
felbe ifl in bie OefangeuMiibdt Saufen )u liefern. 

aRfts<|cn 43. &j5 68. t. Q(|^ili|cri#t. Digitized by Google 184 2799. Drotittnet 3ulle, OitttNivoR tliiter> 

pemau, J9 ^. alt, fletn, Ijat bunWbraune ^oare, 
itoune klugen, fpt^ 'Jlafr, runbciB ^inn, gclblic^eS 
^|l^t, flrinc Sranbnarbe an bcr (Acren gläc^c 
ber re^ttn ^anb unk (hu brtto grSgm auf bet 
refften 9vn\t), toelc^e rotten fortflcfc^ (S^nti^S 
)u Imonatl. (^(ffinsnil, unb 

2800 Oft^ttet 3o^. 91 iL, e«n|m<u^> 

mtx^tr ton Unterficmau (34 3- olt, Wein, Bart 
io», (^t bUiibe ^an, flvauc Sugcn, IRafe, ^erlaffung feinrr (S^efrau u. ^^ebruc^ )u Smonatl. 
©(fängnif oerurt^iU »urbc, tooQcn oorlSuflg fcfi: 
genommen unD ^icMn ^ an^ Jtenntnig gegeka 
)ii>erbeii. 

(5cbuTc< 2j5 68, ^iftjcgl. ÄrriÄflm^t. 

2S01. mibQtt 3oict>^, 32 21. alt, Ub. iCag» 
isolier «M tUtntcid», Sbg. OtSmnte^, »cQai ICUt» 

f^a^Id ju 45tSg. <8ef&nQNi| twrurtbau. 
«einigten 24/4 68. . ft. ^iTf60cri(^t. 2802. (9{aubt»erfu(|>.) «m 7. ÜK. 
tsuTbe an einem 9auer von ^ajerreut w^^renb ber 
ga^rt auf ber Sanbflrcfff am Saume Ui 2)ar- 
bergertoalbed ein 9iaubt>friu(^ terübt-, ber 
t^ter ifl Wliuftg 5' 9" gre§, frSfttg unb untere 
fe^t, bat «cüe«, länflltcbc« ®efi(!b'/ jicmlid) grc^e 
9{a(e, toar noffl feit Ö-IO Xagen nic^t rafirt, 
tni9 diRR Sttnfcf n. eine ^ofe «on tmnfbr ^tte 
unb «ine bunfle Jtappe mit ^eberfdjirm unb »urbe 
im ^nbgemenge an ber linten ^anb ober am 
IlmIcB Vtme «enomitwt — ttm 69% toirb 

?Paffou lO/T) 68. «. Unt»3li(^tet. 

2803. (©rtbacbtfßer »efl^) Domi. 
ni(a itugler*) aud ^lofjenaB, ^onau^ 
toSttl «ifr tarnt 3»lfttt>t ^raii) Irnnf wm 

HRü^fborf hjurben t>oQpSnbi3 neu g'fteibet mit 
ttncr Saarfc^aft »on na^u 90 fi. ())teug ^^Ir., 
2 II.*, xMt 1 fi^et., d» 3} fl.', ein 35 fr.-, 
jtrci 17 fr.. St., 3 70 ÄttJ^ferfreujer u. 293 
^3ftnningej eingeliefert; biefelben f(|K>nen in 
iüngftrr ^txt, iebenfoHS ttft in Mefcm ^natr, einen 
ef^blicten Xifbflabl uerübt, ober bie in ?5appen» 
^eim auf bcr ^opiemUl^U in bcr 92a<l^t «om 
lOjll. l e n ttBCTi b cte Seinnanb in ^enau= 
toirt^ ober 'JlugSburg Mtfaufi ju ^aben. 
Um mögiii^^ bc{<^<ttnigtc SMlctt^en »trb 

«l^flitt IIIS Cft. ft. L 1tat4U4lnb OodH IB, 41 ri866). »eb. 

2804. (^Iclita^I an i&elb, ^ö^mud k.) 
3n ber 91«^ ««m 12|13. t 9)t. »urben bem 

lEßirt^ 3)Jeitiii9er ücn 31 ettenb ergen miltelfi 
<Ei>bTtt(^ entwcnbet; 1 golbene, 80 fl »ertfie 
n^vfcH» mb 1 bette 25 fl. n«., 1 fUberne 6i^fir: 
fette (^anjerfette) ts>. 36 fl., 4 golbene lyinqcrruige 
(l mit W. M. flfjticbneO > 2 golbene iöroAen, 
2 golb. O^renringc, 1 golb. (lEviinteru^r mit Wai ^ng^tftn, 4 fitbergefafete SRofenfrSnje, 1 ®eb(t« 
bud) mit 6i(berfd)lo6, 6 fllb. 3Jleffer, @abeln unb 
göfjfl in einem ©eftcrf n>. 45 fl., 2 ^aarfd^nüce 
in (9olb gefaxt, $)aar 53 fl., 1 fc^toarjgrautut^er 
^:i}aletot, 1 buntelblauer Hantel mit filb. 6(I>naae, 
1 3?aaen gewürfelte« Xu* ju ^i^ttübersügen, 1 öaUen 
Zui) m Xif*)eug, beiL 50 (SQen blaugeflreiften 
$ar*ent, beil. löO COen flb^fencl wi§MiU^ ' 
feine« Xu*. 

!3)rincienbcr ^rba*t fsat auf ben Biegeltne^ 
(Seorg iöabcr*) von Untert^ür^tim, (bcUAn^ 
35 3- <»lt» ß'fiw 6' fli^'^P- ^'■'t btonbe ^iart, an 
einer ^anb jtnb 2 (Ringer jufa mmengen^a*^ 
fen) loeld^ fi* ^uftg in Oberläufen nn!b 
fie*baufen bei ^lugäburg auf^lten foll; nm 
2)ur*fu*ung betifelben unb berjenigen fieutc, bei 
mel*en er fi* «nKfifte« foOte , feloie um Oer« 
baftung bf« (genannten n>egen QerBre*en« be3 ^)tfbj 
fta^U gem&g ^21rt. 274 3. 2 b« et^®.^®. unb 
^In^cdicfenuig lottb crfn^t •) CooL 9.^MBL II 3- B56 (186BX ^ M. 

2806. mnWmeUt 8enebirt, |]lii^(fRe*t 

unb ©Sifagcfcae ton 9ltet«^aufen, 33.^11. ^^rumba*, 
eignete fi* am 6. l. SK. 1 ^o^pc, ^ofe unb ®iUt 
ICH i*nMr)em OuAMln, 1 nieberct grone« SiU- 
I;at*en , 1 blautu*enc @d)irmta))pe, 2 gelbe €o(f 
tü*«r, 1 f*»ar}feibene4 ^aldtu* auf betrü^erif^e 
SBkife an; um ^ur*fu*ung bcdfelben na* bcn M-- 
loten, eeent. beren JpieBtrfcnbung unb SDerbaftung 
unb ^ie^Ueferung be« benannten < fad« er ebne 
Legitimation unb ilrbeit fein fotlte, unter ^elel^t 
unA über baä 9ef*n)erbcre*t unb auf ®mab iMf 
3lrt. 41 ^Ibf. 3 b. e..®. UDirb erfu*t. •) 
«t luvten 10/;) m. SU l. Unl,-.9ti*ter. 

•) Conf. 6.;*|1..>^I. 14 (1867). C Stcb. 

2806. (SBcrmtfte ^erfpit.) eeit Sonntag 
ben 15. SR&r^ l. ^. toirb ber Sicrwlbauer :3ofe;p| Digitized by Google 185 Ä(oo 00« ©t^mabiitft (55 3a^re a., bunfel&niune 
paaxt, ölafee am ^intctfeipf, (raune ^u(\en, flum^fe 
3tafe, njfltcn ÜJiunb, ooHfÄ ©efic^t, tBcnifl SBacfen. 
bort, trag fil^tpaTjen breitrKtn)>igcn t^Uj^ut, bunfel- 
Irannfn Xit<&f^ro(er mit burc^fc^Iagenen filbernen 
Änö^jfen , ft^rcar jt , ^rün unfe tot^ geMfimte Ckfle 
mit ©teljfragett unt» filb. ß'Ilö^^fcn, fc^warj u. blau 
forrirtfÄ feib ^alatuc^ , (c^aarje ^irfc^teb. lan^e 
^cfe, f(l>n)arje rinblebemc äBabenfliffcl, unj^emcrfte 
SQäfc^e) untiT llmftänbm t>ermi§t, meldjc ben 'Bor- 
bac^t einejf 43erbre(^cnd nit^t aitäfc^lielcn. Um 
fa^bienlid^ fDUtt^lungen toirb mit b<m Qcmcrten 
«rfucbt, baß er am läge feiner ßntfernung biS 
9la(^t$ 11 U^r in einem Sirt^d^ufe in ber 9ot< 
fiabt 91 u gejei^t mib oiSit|at ^tai foO, no^ 
SanbS^ut reifen }tt inMlUn. 
!0Jün(fien i:ii5 68, ». ^polijcitirc fticu. 

2807. r®e^o|iUne Starf ttpaaten.) Se^ 

rft^tigten aRarttbieben imti1>en 3 neue f c^rocirje Sauern« 
^äte, 1 bctio @tro^^üt(^en mit blauem iSanbc, 1 
bctto ®ilct mit f(^n)ar3 überfponnenen ^5pfen, 1 
Heine neue Suctthnbofe mit fcbwarsbeinernen J^nSpfeu 
»IIb ftonofadfutteT mit 91t. 254 «eiferen, 2 '^^aar 
@ummibpfentr5geT, 1 ^aar Oummifc^ube, @ummi= 
flrumpfb^nber unb 2 fleine Gigarrenfpi^en obge^ 
ncmmcn, meiere (Se^enftanbe n>a{>rf(&einli(!^ mä^renb 
ber jüngfien 'Waibult in ^ äff au, »ieKeic^t aucf^ 
bei bem ant 20. \>. Wl. in ©tr anbin g abge^al^ 
tenen 'Uiarfte geftoblen mürben, ttm ShAnitttung 
ber Stemnififaten n^irb ecfni^ 

^eggcnbocf 12^ 68. ff. Ont^sKic^. 

2808. Äalfer ?lnbrea8, T^ieitf^fnecfct unb 35^ 
X gerSfo^n <ua ber (^emeinbe ^rnborf, @er. Jtd^ting, 

Md^cr oermnt^Hi^ in ber 9tfi^ wn ÜRfintben in 
Hrbeit fie^jt, (beil. 32 % a., bla§, mitteliuc§, e i n- 
fiugig, ^t blonbe ^aaxt, Sc^nurbart) ift t>er 
bfid^tig, am 8. I. <Dt Wittag« 1 Ubr ju Suc^, 
®er. %mflorf, 1 fd^maijen Xuc^rocf, l fcbttorje ^ofe, 
1 neuen fcbmarjen 3il)^t, 1 braunes btaugebifimted 
®ilet, 1 xo6%a ^tttni^ unb 1 gelb perfenei Bad- 
tuä) eiitmcnbet p ^obea; \aüi berfelbe im j3e|i^e 
fra,;li(^er OcAcnflSnbc unb all Sanbftreic^er betreten 
mirb, i{^ er unter SeU^rung über taä @efd)n>erbe« 
rec^t gem&6 ^rt. 282 b. 6t.«9 *8. «rt. 41, 3 b. 
3U cer^üften. 

?farrfir<^en 13]5 68. Ä. II Unt.:iRicbtet. 

2809. i&ifeftenbiehftaW 3" ber 7ia<^t 
tom 7]d l. Wl. »urben in iBöllmc^bMen, 
fibg. <S4ltngen, in 2 Rufern mittel^ (Sinbru(fy8 ent * 
ftenbet : 2 ®tücf< fI5d)fernc ungebleichte Seinnwut», 
beil. 40 (5Uen, 1 St. mit i^aumnjoUe burtfeftboffen 

« 1 eingei^&ufige fUbeme ©acfu^r mit ftabUrner jtctte 
»«b 2 etÖcn U^tfi^SAffclii, cta. iifiiRit, flelbm 3eigem (bei 3 12 ifl beil. in Jheujergröge boi 
^orjeHain vom 3ifferb(atte abgelbft), einige Scheibe« 
münden, 1 Xafcb^'nmeffer mit fcbtvarjer 6(bale, 1 
oc^lfiffel, 2 'Jaibi \iS)mt\ti iBrob. 33erba(^t \SM 
auf 2 Surjc^c, meü^c VbenbiB oorber im Orte in 
^ubringlidber fBeife gebettelt Sofien, ber (Sine »irb 
kfc^rieben ali beil. 30 3. a., mittlerer \ä)lantct 
Btxtüx mit blonben paaren, obne 93art, btfleibet 
mit altem brittitfUben {^ut unb furjem fla^lgrü- 
nen 35cf<bf"' ^""^ linfen O^re unb an ber 
r e (b t e n iö a n >i e f oQ er ©puren erfl furj erlittene r 
3}er[e^ungen ge^t b<iben, ber Snbere beii 
ISufig 40 ^ai)Vt alt, mit vollem bunfeltotben ®e» 
jicbtei bcHeibet mit bunftem 9to(fe, f(b)oar)er (e^r 
tteiter unb langer Za^^ofm nnb gkl ^ r mwl be. 

eitbilStt 14^5 68. «. II. Unt..SRid)let. 

2810. (mffettenbiebitahl ) <^ne beilSufig 
23 3- A-f ftbioarj^aange ^eibdpetfon, tteli^ 
bett atttoi^. TMUlt fpdi^, am rechten finge 3 
fccv 2S 6^ Ten batteu. bei ?J a f fau ober 5Regen3s 
bürg ju ^auje fein foQ, ift oerbät^tig, am 5. Wl&xi 
I. 3. einer 9Ui^crin babfer 1 bammMlbnct IHeib, 
3 mei§e Unterr?cfe, 1 tiau unb fcbn?arj farrirte* 
Jlleib, *1 fcbmarje 3a(lt mit loeigrn perlen, 1 {(btoar^ 
unb »ri§ geftreiften mib 1 fütuneOenen nntarroif, 
1 'l^.ur Stiefieten cntMNnbrt |w foSen. — Um 
©päbe mirb erfucbt. 

«bürg 8/5 66. t. IL tbitfRi^Ici. 

2811. (^iehüdblan ^^ubtoaaven sc*) 

3n ber 9ia(bt ». 3j4. l. lU. würben ju (Srbing 
jmei 'd)jarftfi{}en, bie eine mit @(bu^, ©tiefein 
unb Pantoffeln im SCBertbe »on beil. 175 p., bie 
anbere mit einer golb. ©omenubr mit golb, *^'an3er» 
fette in einer ßbatouiUe mit ^Jlufc^eln, 1 golb. 
iBro(^ (?[nfer), 3 S^aiüU, ©adtücbem, i&al8ta(bem, 
^».•mbcn, ^Subdbcn, 1 aBolIfUtb, ©<bflrjen, ^ofen, 
ü^fften jtinberfterbfllfibern, ©djnüren u. SSnbern, 
fcib. Xüc^ern u. bgl. im äBert^ «on beil. löü fU 
entnenbet Um artcb erfaßt. ' 
$reiftng 12)5 «B. IT. tbit.<Ri^ 

2812. (t^iehfiahl an fE^€ttbP«pitttn k.) 
9(m 14. I^ÜR. »uibe htm iBanquier tt. '13^aum ba^ ier 
ein bnnldbltttter ^IRannirod, in meltbem [vS) 4 Imnf 
barbifd>e (5if<nba^tt««ftien 3hü. 63651, 63652, 
70703, 79275, ju je 184 fl. 10 fr., femer ein 
braunleb. Zigarrenetui unb ein »ei|ed mit A. F., 
ge^eicbneted ©acftuc^ befanben, entnenbet. — Um 
6p5be toirb crfucbt. 
WünAen IJ3. ]f>\b 68 «I. Unterf.=3Ri(^ter. 

2813. OtiflbtU ©eorg, ^gU^ner von 9^4« • 
^eim, 0er. Viigdburg^ nnb 

2814. ilei(^U K. N., beffen (Sbefrau, 

fii^ bcfttmmten iB}4>M Hmlatoeiben^ jinb Digitized by Google 186 tofrbS^ttg, in ber g^a*/i tjcm 11112. t. brr 
aX. ®anb »onOlberfd^Snebcrs mittel^ (Sinbru(^e0 
ntttenbet gu Mn>: 1 f^toarjfdD. , luvci Mr« 
f^li^artiQ, «. ^. mit «inem altni, 6" breiten 
Cilceifen oon (irflnan, toei|, blau u. rotb cartirtcm 
fß«afloff gcfSttcrtct jNclb, 1 flifin toelTnicl, nit 
tpdgem d^ittun geFüttorte«, 1 Hau ftcllfnf*, 1 tWft 
VRb braun getupfte« SCkit, 1 njcigen Untenrecf, 
1 Httttfett. ^(^uTj oiH bfouftib. fc^malen Sanbem, 
1 braiinff tb SAurj mit braunfeib, SÖfinbern, 1 
Arfln(eib. ^ut^ mit me^mnt gUtten, 1 fRegina» 
i^vbe (oben om Q^bcn iiiA ttnglitm m(t golb. 
SBortm cingefagl), 1 rot^feib. ^al^tutb mit fcib. 
öranjen, 1 totb unb braunfeib. ^alätuc^ mit bergl. 
Sranfen, beilSuftg 6J ^IHunb Slauwfebtrn in einer 
>oei§ei*. IKffenjiecbe. Um ^ur(bfu(^ung ber ®e< 
nann ten nacb ben üblaten, «»ent ^ii^ctfrnbnng 
bd Ee^em toirb erfuc^t. 

' 8B15. (fbifscoflffme ®C(|eii1IAtt^.) 

Unter «ejug auf bfl3 ?lu8fcbr. im 6.-^.=2?I. 23 
S ld07 (1868) toirb bctannt gegeben, bag bei 
ttc Vnsengrubet no<^ 1 f«iM9 «rabift^tifiltii^». 
3 leinene ^anbtüt^er, auS bcnen roib eingemerftc 
SSu^ßobcn entfernt tsoiben {inb, aufgefunben unb 
wcg gcnonmcn nnuvciu 
Saffetitttg 68. ft. IL nntfiRi^tn; 

2816. Hafner Alon's (^lois), Bernau 
fir^nber Xaf(!bcnfpieler, angcblicb auÄ ÜÄündxn, 
imb bie ibn bcgleitenbe grauenSperfon »oQen nacl^ 
wubbejeicbneten, entMaActcii SegenfiSnben bur(bfud)t 

ct>ent. foldje abgenommen unb anbet überfenbet 
n>erben, enbli«^ aud) SBeibe um ii^re 'i^erfonalien 
bcfm^t u. betr. 'OJMttbeilung an^er gemacht toerben. 
S)U cntircnbeten ©etienfiänbe [\nt: 2 ^ßorbängc 
(adS 8*f^«^t^ fleblümt, oben mit roeifeen 'i^ein^ 
vnigebi ««if^cn, 2(IQ«(an9), 2 ilfic^et ocn fd^toarjem 
©arfenet, 1 baumttoQener türfifdb'i^''*^«^, minbeftenjä 
5 eacn langer, beil. { (gOe breiter ^eugfloff, 1 
SpibenSrmel, fo gefertigt, bag er (ufammengelegt 
al3 9la(btntüfee brauchbar ift, 1 gelbe«, neued, ein* 
gefäumteS tHaunttootlfatftuci), 1 fd^n^arjed Saum« 
»otlentu^, 1 mlttel0ro|e €M(cm, 1 Sorgnette (boS 
®ff5§ «on fcbroarjem SPein, mit SReufilber gefaxt, 
edigen ®l5fem unb einer Springfeber), 1 @emd: 

Xcauittcis 12^ 68. t,VL VMMfia. 

Ilm iBvmitÜuni^ unb fßetauntaabe 

2817. ^llQauev ^tUP^i ©t^retnergefeHe 
»Ott @<^n{cc, SanbarcU^ Stcunburg oJS.; foO« er feinen fiSnbigen ^lufentbalt bat, ifl er fle= 
mag Wct 41 9lbf. 3 bed 6. ®. t»eg<n SDerge^enS 
ber Oeilebttng ber 6itt(i^feU ticc$aftai. 
Savbibttt Itlb 68. 9.m. TMM^ 

2818. (Büettenhattet %rani, f. ■. »ra 

@ai8bauffn, ©er. lUitterfeU, aW 

Straubing 11/5 68. Ä. II. Unt»SRi(btet 

•J Cool. a.-.ip.=33l. 33 3, 2774 (1868). S). Keb. 

2819- ^obn aRi<^ae[, leb. ^glö^ner oon 

gtelfing 10|5 68. «. I. UnUJlidjtet. 

2821. gu^O.nar, iBucbbinbergefefle ». Wünner-- 
ftabt, (Snbe löti? ^ier aU SMcR^mann, aU 9«« 
f(^ulbigter »egeit UtUcrf^^ogmig. 

64tveinfttrt 68. t. Uiit,«W4(«> 

2822. ^onf^ra^ @ineii, ^SUQORe^t «Mt 

^cujbac^, 33.^51. ftöbting. 
»^Sfarr!ir(b^n lli& 08. Ä. H- nnf.:3li*t 

2823. (SeMmrieY ^ofep^, «Hcnftlnec^t oon 
JMeinme^ring, 9cc ^üfliolflaM, d» Senge. 

1215 68. t. Itat^tt^ 

2824. fiaitf) ^lois, QT&ttbw^ ton Oecdfs 

Raufen, aU Sef (bulbigter. *) 
Mu .iijnirj 68. St. II. Unt;jRi<^tet. 

•) Conf. 6^=?.=©U 40, 52, 74 (1866). • «Me WiJ. 

2825. fiithhahet fiarl, leb. ©(^mteb.- 
gefellc von ^ufbeim, SZeuulm, teelc^er n«^ 

2lrt. 46 B. 4 be? @t.:<Pr.=®. im Setr. be« an 
5r. ©djrai'er u. @eu in ßaufbeuren Mrübten 
^l^orbe* ju »erncbmen ifi ; berfelbe foU im 3anuor 
l. % toon feiner ^cinutb tveg an(3iebti(^ tUM^ Gtoits 
beim in Oberfranfen gereift fein. 
jltm)»tett ii/b 68. Jt DL nnt>8ti(btct. 

2826. ®ttp6( 072i(^ael aud SRüncben, Ml 
15. «mar) I. 3. @olbat bc< 4. 2lnf.'9teB ba^kr,. 
alä ituQt, 

«f^affcnbnxg 9J5 66. «. «nUMtta; 

2827. ^ohl Hn artin, SXcttiVnc^^ m 

^nnenbatb in l'iittelfranfen. 
SRegenSburg Ulf) 68. «. H. Unt=5li<bter. 

2728. ®trauf :3alob, »ormal. Siftualien-- 
bänbler von . VbcObotf, dl Scvfl^ 
Bamberg 10}5 68. t. Qllt.>lti^ 

2829. (9rotl ®eorg/ 6<breinergefeIIe »on 
?E>emmin,T bei JBerg am 8aim, 33.^31. ÜRündben r|3. 
Cr. M. I. 896. 

ajl&n^cn 13/b 68. <. II. Ont^^KU^tet. Digitized by Google 187 2830. Saft^in^tt melfflang ecr^ctmtdn 
£antcli>rotmften^nb((r aut Steinoc^, Sttau« 
feiiiÖ. — Cr. M. I. 788. 

ntflnilcii IJ3. 12|5 «8. Jt a 1tat.4ti4iR. 

2881. WUSh Sodann, 28 3. dt, «Dtufifeel« 

fo^n »on 9legen86urs?, SebufS SCclIjui^ä einer i^m 
toegcn S)te6fia^U iuerfannttn @<f&ngnig|hafe. 
9tt0Citf(urg 1115 68. It. SfBtrfdgcndit. 

2S32. StenbUt &toxQ aui Zit^tn, 
2anb«bfrg, rotld^tx hÜ Sept. ©. 3. «uffe^er in 
^ ©tfanflenanflalt kaufen TOar, al3 ©efc^ulbigter. 

Itaunflfin 12/5 68. St. U. UnUSRidjttr. 

2833. (^eetbalet %xcini, ^rioaticr, unb 

fc^aft^päc^ter, '-üeibe con ^JJ^ünc^en, unb 
288&. ^ll^aut Oofep^, Ocfiithw^t oon 

ettaubtns 13]5 68. St, HL MnUffÜi^Ux. 

283G. fStüttinq ®txtxaüh, ton 

9flrt( 14)5 «8. «. 1tiiü8ti<|tet. 

2837. Sßoümaiet ^o\tpi), unb 

2838. ftveitmaict 3o^ann, Stoxhflt^ttt 
Mn j^arU^ulb, aU «erM^MgC Btud^n. 

Xiaunilein 16/5 68. JK. lU. UliLs9ti(^ta. 

2839. ^8^üex Slnna, »on SBogcn, r^emalÄ 

ettttttting, «Ii Scnftte* 
Cttauiiiit 25/4 68. CD. «üMMMr. 

2840. 9i^eibet (S n g c 1 6 e r t , leb. Sc^toeiitr 
ton @<^te§m, fianbg. SBeigen^cm; aU SBogant 
tooQe et »er^aftet unb-on^et geliefert tperben. Stemm ingen I6J5 68. S8S1. Sa^i» A-ranjidfa. 

271JJ48 (1868). 

2852. @eotg. 

29P449 (1868). 

2868. 8rr^«<^tiger 9ef i«. 

29)2418 (1868). 

2864. ^14> Sorenn. 

29)2418 (1868). 

2855. ^eblmeiet 3of(P^- 
3012066, 3112688 (186a).«) 

71)5886 (1Ö67). ^'M 9^ lliit.*8tU|la. 

285A. Biaibl ®(baf}ian. 

24)1974 (1868). 

2867. iDfttt @e»aOian. 

28)2334 (1868). 

2858. müUex Partim S. 
56137461 6914711 (1867). 

45)3029 (18G7). 

2860. ftaut £^omad. 
^ '"2qa«»tl888).^ 2841. eitl^ntv (Slife, lebigf 9)%tfai Mit 

9{au|clienbcrg, attf ^ngcf^ültigte. 

gürtMö/5 68. St. Unt.^ati^ter. 

2842. ^el^m ^erbinft«^, ^(^reinergefcac 
Mm %M^\ ttO tkigMit er gu »ec^ften vnb 

^ie^er ju liefern, mtt 41*. 6.-®.) 

Ü a n b a l) u t 1 6/0 6ö. «. n. ttnt'JRic^tet. 

2843. 9tdrMillö«t Otiebric^, ©c^mtnoaa' 
Tcn^Snbler oon {Rog^oupten unb beffen SegUiterin: 

2844. 0aad ^ofep^a Mm bort; bic (SUtig^ 
teitdbauer i^rer iߣffe ifl Ungj! abgelaufen. 

aiegenSburg 15)5 68. «. H. UnLsiXii^ 

2845. $Iaf<|)eitträoer Äat^arina, leb., 
»on ^Ufalter, {|^&tei ouf ber (Sin^be Oebgarten 
id Qvtoavcsta^, all ^10^ 

Xcgcmbiiffg 9ir& 68w 9, IL vutminiu, 

Söriiicnau, ali? ^J9e[(^ulbtgtet. 
>^^lK14bur^^ Ibjy 68. ». IV. UnU=9ti<^tet; 

2847. (^eibl Barbara, äJlagb oon Unter» 
bon^tag, 8.*«. Wmaä^. — O. H. 208. 

gtftK^e« 1I3. 171Ö 68. it 1. 1tal>K4k 

2848. ®tfl<(el 3el(ft»«, SRelgagefcfU «m 

aiKnbcl^eim. 
ilemytcn 13)5 68. t. t UTU.:<Ri(^Ur. 

'28tt. fHU^et Scheda, XagU^nerln «w 
5eIbmo(^ing. — Cr. M. 241. 

aRün(^fn r/3. 20/ri 68. «. I. Unt.»git(^tfr. 

2850. f^^ntt Wxifatl, ÜDienflfnet^t »on 
{Deimberg, @et. 9m{lorf, flO 9ef(4uIbigteT toegcn 
"Eiebfia^W ; . btrfelbe ttlrb toa^rfc^inU(^ öon einer 
Scibgperfon begleitet u. ifl, foU« er nic^t im 2)ienfl 
tle^t, gen&B %rt. 41 9lb|. 3 b. 6.*®. au oei^ften. 
8avbf Int 17J6 6& ft,ULVM>m^ 2881. ttSvntttao 9InbreaS. 

' 31)2628 (1868). 

2862. Sttmpl SGßalBurga. 

52)3450, 9016517 (ISGT). 

2863. ütU^ttteinev &toxa. 

2712246 (1868). 

2864. SHati^eitfDlbSubto. 

28)2304 <1868). 

2866. Rieglet 9lbam. 
^'^•i 1411019 (1868). Digitized by Google 188 2866. t^an SRar. 

21|1722 (1868). 

2887. m^itt ®xtQcx. 

16)1212 (1868). 

2868. e<Mt «nna. 

3012510 (1868.) 

2869. Sttam ßarL 

18|li74 (1868). 2870. »tan eeinrl^ft. 

16)1203 (1868). 

2871. SBpfiendeter^ofe»^. 

7^13396 (1 866), 29j2423 (1868). 

2872. ®tta 3arob. 

2612150 (1868). 

2873. 8U5 3o^ann. 

4^290 (1868). 2874. ©e^t 3o^anii. 

1711052, 4412965 (1867). 

2876. iOfNtmann S9arS. 

3012572 (1868). 

2876. %ii^et Seon^arb. 

2411682 (1867). aitenborfer 3»f«»^ 
fingen grübet ^xm^ ^. 
«rnolb gjior . . 
iBatoer (Stov^ . , 
8fticT ^eorg . . 

Ce^r 3o^ann . . 
©erbong 3o^nn 
8fl^ler ^axtMi . 
Qfii^ncr 3o^. 91». 
©iUer ^nna . . 
Oicnd 6ebaflian 
Cogentleber ^c\tp1) 
Oogner @tep^an . 
Srfitttng @crtMUlk 
Delltr ®eorg . . 
S)ürr @<i>aflian . 
S)o6I ^ttiit . . 
(Sii^ncr (SUfe . . 
5i(f 3o^. «Paul 
^ifd^er gfon^arb . 
^fafd^ientrager Äat^. 
Sorfter Oiegine . 
gunf 5ranj . , 
@a^n 3ol^ann . . 
®a|ner 3tlol« 
(Satterbom SaUittts 
Oilbon 3ofep^ . 
®rcil 3alob . . 
(Steiner 00. Wntt 
®ro6 ®eorg . . 
(Slßettenbauer Stan^ 

^aa8 3offp^ . « . 

Sifele 3o|e<)^ . . 

^dbinger %mi§ • 
I ^cin ®eorg . . . 
^o^n <S0U> .... 2757 

2815 

2765 

2804 

2852 

2798 

2874 

2785 

2859 

2800 

2839 

2856 

2871 

2779 

2836 

2782 

2857 

:'827 

2841 

2787 

2876 

2845 

2786 

2803 

2762 

2816 

2794 

2801 

2872 

2790 

2829 

2774 

2818 

2844 

2775 

2796 

2791 

2770 

2820 ^o^n mdtatl .... 2819 
^om SKtttti« .... 2767 

3gl^aut 3ofcpJ . . . 2835 
Staut Vtmai .... 2860 
Jtsifer Vnbrtttt . . . 2808 

Sttlltxtx ^cnanj . . . 2769 
Äenbler ©«rg . . . 2832 
Äöntg 5ranj .... 2763 
£önift gorenj .... 2781 
Äloo 3oM>^ .... 2806 
JfnöII ßeinrii^ . . . 2870 
^ranj ftarl .... 2869 
ffrainbauer Ubam . . 2756 
Äreitmeier Sodann . 2838 
ÄrcnHJl ®alb. . . . 28G2 
Äugler !l>omlnlfa . . 2803 
Äu^n 3o^nn .... 2766 
gang «lotÄ .... 2824 
5af(^lngcr ®olfg. . . 2830 
?ftd)tle, taglö^nctÄftau 2814 
Sei(^tle ®eorg . . . 2813 
Seiner m<S)itl . . . 2850 
2ieb^ab«r Äarl . . . 2825 
2tnbemeler Sene>. . . 2805 
äubrtig {^rattjiafa . . 2851 
fiuttnet ^vanjüfa . . 277ti 

2ut> ÜRar 2821 

maXftx 9lnbreaÄ . . . 2773 
mmtx ©aTtlm& . . . 2858 
giarretfepip .... 2758 
»JUumann ©U^. ®. ft. 2772 
9leumeter 3ofe)>^ . • 2783 
9lBtbUtiflcr 9rieM4 . 2843 
9Ueberreiner (ScMg . 2863 
Ottmeter. 3ofep5 . . 2793 
OjtermtHi Oatteia . 2775 
?Ponfrat Simon . . 2822 
SRaubcntolb Üubtolg . i864 
8lci| Ontg .... 2792 9tc|^m 3«cb. .... 2842 
ften) Vmfetof .... 2777 

gitgauer 3pf<P^ • • • 2817 
Stieg er Zffttta . . . 2849 
6(^att)f gubtDig . . . 2784 > 
©i^eibe SWorit) . . . 2759 
ec^ett Snna .... 2868 
©c^ätjl 3ofep^ . . . 2758 
©(^ilbmaier !Dottib . 2778 
©(bmitt <9regor . . . 2867 
6i^mtbt 3o|(p^ . . . 2834 
ei^mib j^arl .... 2846 
©(^milt ©ebafltan . . 2771 
©(^neiber Engelbert . 2840 
©(^ogo hinten . . . 2795 
x5<^reib«r 3d"fb • ■ 2764 
ec^vrertner aBenjel O. 2761 
©eblmeler 3ofep^ . . 2823 
©tbimeier 3ofe|)b . . 2855 
©tibi ©arbara . . . 2847 
@er(^ goreni .... 2854 
©eet^Qlcr Svranj . . 2833 
©onntag ^nbread . . 2861 
©pinbler 3R<v . . . 2789 
©tSflfr -SUx .... 2866 
©trau 6 3arob . . . 2828 
©triebet Soboim . . 2848 
©trcbl . . . 2826 

©tum^jf 3o|ep$ . . . 2797 
Ztemmcr 3nac . . . 2799 
93 8IfI 3offp^ .... 2788 
^ollmeter 3ofc|>$ . . 2837 
®a^« %b«m<X • . • 2780 
^ctnl^ergcr %IM : . 3760 
SBilb 3oNu> .... 283t 
«Bllb Soboim .... 2873 
Stegler «bam . . . 2905 
^immcrmann^.fBolfg. 2768 Und b« Dr. IBUb'f^m '^Bui^ruderfi (,<9cbc ^otcul). Digitized by Google IT* »4. gUMIn kcn 30. 9bri 1888. 3ia)tt. (Ktiitral-Mitci-^latt Oie Sttfna^me bei tkrtffcidltibunstii r.i i.^i umniflClMut) unb fmb >. itr i v i va an bic ttcbAftion bei b«omf4ai 

(^eri^tltdic $uftbcftl)le. 

X>tr bc)(i(^netcii 'jietioncu \int an bie oerfol^cuben IkbörCien ab^iiliefeni, »eiiii uid)t au^btüctlt^ 

. vaxxtt ^c)Ummuiiö fletrofien i)t. 2877 Gilbert ®antcl, ^SnMewfpbn ititb 
^änlUr aug ÄarÖbwß, a^a. gtanfent^al (24 3. 
aW, 5' 9 ' grcfe, blonb, twg bnnMflrauf 3o<Jpf, 
grilnflfftScfette ^uc^bcfe, (Airarjfeib. OJJil^e. b<»t "ne 
3a^>nlüc!e), rceld^er berb&^tig ift, feinm IHcnft^ 
|Rni ft. $aiil in 6 tr aubin g rtr.i(ie ^tlitf ^brn= 
poff, bann Scintcanb, SBaumirotljtua unb X'cx^ im 
SBcrt^e oon beil. 400 fl. untCTf4»laaen iu ^abtn, 
iß |u on^ften (et^9.<«. «rt. 293, 294 1) 

iSnS. fSHann ^afob. I(bi«cr e^&fer ton 
OttU^ctm, würtb. Q.-M. 'iJiaulbronn, ijt auf ®ranb 
9lrt. 41 abf, 3 b. e..®. ju ter^aftm.*) 
«ttglbvtfl 26/5 68. S. tkinfl^i^t. 

•) Conf. 20 3. 1647 (1868). C. iWcb 

Unter 9$otieiQUiiQ te* betr. ibait- 
htfthlt^ »nb ißeleifxunQ über ba^ Sße- 

MT 2879. ':pfetfcr irat^ariaa, m^t 

ttadtöbnerin vcn -j^antlvdn, tDCgn IHllMniOTbtS 

?irf. 23J),*) iinb 

2880. Sec<)itcr ®eorg, leb. lagliJbner ton 
©Qd)bJU?«fllj, nngcn Ibeilua^me an einem 58«v- 
brec^en tii ^xbt». (StsOt-^S. Sbt 228, 6.«®. 
Ärt. 3Ö.) 

giftii^cii TJ3. 20J6 68. tt.m, 11iiL«9Ki(ttc. 

•) Conf. 56, 74 (mi). t>. 5Reb. 

2881. i^dfpberaev (S^rißian, ^rio./ oorm. 
tottoMcrtfur «en WirnBiTe (68 3. <t(t, 5' . 

gro^, uiager, b<it rjraiic Jriciarf, braungrauf ?lugm: 
hauen, braune ^gcn^ unji&ten üb litt, fpi^c ?Rafe, fablet, 15ngli(^e? fflefldtt, fpi^c8 Äinn, tragt 
-j^erTücfe) n^egen SBerbcec^end bed iDligbcau^ 
3UT Uuiud}!. (et«9.^ flTt. 205, 214.) 
9ifttttbeta 23/b 68. Jt UnL^Sti^tK. 

2882. ®eiM ^o^ann, ßaminfebrergefeae 
rcti Cbtrröaiau, wegen ^öerbrecben« ber 9^otbju(^t 
an euur (jrauendpetfon oonsBu^bac^. (&t.(@.:^. 
«ct. 204, 47, 48, «ct. 40 fttf. 2 g. 1.) 

Bafteut^ 23J& 68. ^.1 ttiit4Ri^ 

bfffen (beliebte: 

2884. 93^iiaer (Sbriftine ton «obburg/ 

2885. aSoael ^ol^ann ton Saub, bef{en 
Odictte: 

2^86 ^{aufdber Äat^oriii«, 

2SS7 (^rp^OMII» JSßctcT Mn ^^Jdt« 

28S8. ÜJ^üUer m\\t ton öobburg, fämmt= 
Ixäf <>tfenbabnarb<tter, rodSft Ui im (£.4.:8t. 32 
3- 2702 I. 3 befannt gegebenen Diebrtable« wr» 
bSdjtig finb ; ticfelben arbeiteten biÄ jum 11. (.^. 
)u Dodnjiein, 6i(bflätt, goicii 2 f^Aoere 
J?offcr na(^ üSflndb«" 53a^n^of restante auf unb 
foUen rid) am 12. l. miteinanber mit 4 $&(ten 
JHtitcr iUcr ^ngelflabt -wmI SDtfiiK^eii |uiit 
^raunauet^^a^nban ((gcbtn babrn 

6i(b1l&tt 23]5 68. tt. II. Unt. iüid^tti. 

2889 (StarptofnSof ep^ ((Sernbmuaer), 
3nn)o^ner;d)oi)n ton (£rIau}tDicfel, 9.:«. 9Bo(f{iein, 
e^cmol. Solbat im 1. «tt.«lR(9.» ift Me ri^lige 

Sc^cicbnung be3 unttr bem "iJtamcn ^ofepb 
® & « l (iRa c c e t f c t> p) toegen SÜaubed im 190 

33J2758 l. .3. ?ur Skrbaftung «ui^ffj^rirtenen ; 
ber(<lb« tfi M—AS 3. alt, 5' 5" erofc rtroa« 
blattet narbig, tnigid)Q>arien®4)"ui^^'><t grauen 
^ut mtt f4|tDaqem Oonbe, cffoneS &\Ut, 
fSrbtgt« G^^ifett, fd>n?ar«en 9^o(f unb ^c|f unb 
einen Xkjenftod bei fic^; fein 'Secbrtc^en^- 
' ecBoffe^ )cr «it fUl^s 9^^' ^^Mtc : 

2890. filttdbetrr Jiobann tcn Crrtauj^tefel 
fein (beil. 30 3. alt unb 6' 'gro|, ^at »oUeS 
@efi<l]t, rSt^Iicien S^nurbart, trug granc ^op}ft 
mit <\ninem ibragen, graue ^o(e, gmvffn - ^lit), 
tDc(d)er ebenfaa# 3U occ^ftcii i^. 

^affau 2015 6ö. St. Unt.^iRiAter. 

2891. ^ofmann SBalburga, leb. ^änt>^ 
letHt M« SrmMngcii, C^S. 'JiörMingrn, ivcgen 
Cergebenö bf3 ©etru^e« j. 6<^. te* ^nbcWmanne« 
V). @teiMc Don ^&<4{l&bt. (Gt^ %rt. 
315, 2, M, «rt 41.) 

DonaBWltlb 28^ 68. C IL tlntcfti^la; 

2892- Jörfler ?lnton. ©olbat rc? 9. 
9t%^ 'JSiagneritcfelle (^^eimat^ unbefannt), toelcber 
(iS 4. I. att (Siu-tibat^narbtiter ju 3i<nin<i^n> 
£anbg 'l^appeubtim ft(^ aufbiclt. reescn tl^aa^nie 
an einem ^eri^eben ber €l(^Ifigerei. 

öiAftStt 'J^b 68. «. II. um. DiitJjUr. 

2893. ^tiealec tinton. 33 3. alt, Ubiger 
tagn^nrr m QOt« (Bcfdngen, unb 

'2S94. ^tlegler 3 0^ a n n , vui-0 gjjpfercn: 
ijfanni, 3ö ^a^re oU, lebiger äKaucn oon bort, 
tMgen QerSndM' M Siebfia^Ii. (6t.«9.*8. 
2lrt 276, 3lrt. 38.) 

Comb eis 24/5 68. 9. i. Unt.>9ti(^ter. 

MT 2895. Vlamet*) (9lama) ober 
folgert (^ÜOert) Snna, SSSta^^ von hinter 
brfin^, 9)o^n^an6 (in mittlerem ^Iter, 

mittolc^rc^, untfdejjt, bat blcn>{ i^aare, bräunt* 
Slugcn, runte.', üoUeäi c^eftd^tj, tpeldje fitb ä"* 
27. «ugufJ t>. 3 mit t C=5l. ^Jobem 

fhrau§ au*geftellttn Ditnfibu(^e au8 ber (Mcjienb 
entfernte, wegen Qerfu(t)ciS jum $erbred?en bed 
«Dlorbe«. (6t*«^. Ict 228, 47, 
«rt. 38.) 

» E e i b e II 24)5 68. St. UnL=9li(bttr. 

"^•j Couf. Iöjl l82 (1868). C 9tfb. 

2896. t^td^t ® i m 0 n , 3i"i"i^n^i^""^|cb" 
Mn 9lei(benball, »egen Sergeben^ tci Diebfta^«. 
C^rt 282 3. 1 bei et«0.>a, Sst 40 1 

tranullclit 25i/b «& ft. 1liit.«mMn* 

2897. SSniCJcr %nbrea«, 9>ien{irnci^ om geben« («rt. 41 «bf. 3 b. ) ; berfelbe ifl 
»erbäcbttg am 18. b. DI. in Dieffenbacb 
@taflinji entJtenbet Jiu \)<xbtn : 10 :^emben, (tbeilÄ 
leinen t^^il« ru))^), 2 ;ßofen (x>on tu6), 1 grün, 
! blau), 2 ©pi'nfer »on blauem Tu* mit fclcbctt 
Jfnöpfen, 2 alte Seflen t>on grünem Stoff, 1 
fcbnartdi 4>at, 1 f^lMfjfdtw ()aUttt<^ »it lidleit 

I){j1;U"bcrf .'iip HB. 8. Unt.^Siidjtfr. 

2898. %>Op|» iDU(^ael, oer^eir. (Eommiffionär 
t»en OAfmfttrt (Ml. 37 3. alt, 5' 9" gro§, b«t 

blciibo .^aare- Maiie 'Jlu^cn, grogc iKaf-', runbcS 
Jlinn, gejunbe (Seilest jffaibe, einen firo)>fj nxacn 
'SetbreAenf Der Unterfcblagung. (5t 9m. 
293, 2!)4 3. 4. (S.O. IrL 38.) 
ffi ü n b u r 9 26J5 68. St. UnL^iRiditer. 

' 2899. ^altenhai^tt A^Urtin, ebnn. iSauer 
Oon ^atlanben, i'anbg. atottenburg, f)>äter Sirt^ 
basier, «nb 

2900. "SJtaietl^ofet S^^ann, ebem. SlBitt^ 
;um jcbrcar)-n ipabn basier, negen 93erbre(^eni 
bc8 betrug« gemag %rt. 41 be« (&.-®. 

eaublbut 26/5 68. t. OL QiiUWiblct. 

2901. ggs{«ttiiio«r 3ofei)^, vulgo mal, 

^feib^aar^Snbler auS Äiflit, 9anbg. ^•n8?r3ber3, 
(beil. 1)0 3. alt, 5' ö'' grog, H bunfelbraune 
grau (imifc^te ^aotc; graue Vugcn) toegen 9ix» 
brf<ben? beä l^iebttabl? an ®. Ä&nig in l^eagen* 
bor f. («ri. 274 b. 6t.»@.*©„ Slrt. 3Ö b. 
t)cAgcnberf 27/5 68. f. 1liiL>8IUblcr. 

2902. fÖatth Slugufl. 20 3. alt, S(*neiber« 
C^efeHe oon !ülüncb<n« totMxi Diebfid^la )u einer 
©efängnigfirafc oerurtj^It*) 

9ufl«burg ifb 6& t: QqiillgnU|li •) Oonil «.»V.*«. 11 (1868). fi. 8t(b. 

2903. mtanhtnwultt 3«f ej»^, «jMugefeOe 

pcn ©aflai^, ttürlb O. 5t. ®6ppingen, »eflcn Dieb« 
fta^U ju 2monatl. ©efiugnig ö£rurt|>eilt.*j 

ugÄburcj 4j5 68. St. ©«jitfagendJt. 

•) Conf. (5.^.-331. 8 3. 584 (1868). T. 'Heb. 

2904. i&ttrfl ©eorg (26 3- alt, -v 10" 
gro|, unterfel^t, bat blonbe ^aare), iBaucrnfiu-c^t 
MS ^oljburg, am 28. 9lo». ». 3. wegen öec* 

ber* (Sittlicbfeit u. (Sigcnl^umlbc[<b^btgung 
|H ll&^r. ©cfängnig t>erurt|^ilt ; betfelbe i|i in bie 
<9cfim9nicn^tt hänfen |u Hcfcm. 
«14«4 1/5 68. It Bqiittiiri^l. Digitized by Google 9906. 3e|«ttit •terg »on 'IRttvIt 

treten BiterfpenfKflMt gegen toi ^.><Si$.«9cf- 
Mrurt^eilt 

ffrvna^ 716 6Cf. 9. fbtt/afi^vnd^t. 

2906. 4&ptfnet (i'i^^tr 9teitec) ^ofepi», 
39 3. alt, r. D. unb ^icnfKncibt wn ^ulbad^, 

Sanbfl. Stmbac^, am 29. ^ix. l. 3- "^fi'f" ^' ^" 

iMrurt^Ut; faOi «c M Uefcni Set mttamttlft, iß 
CT in Me (^efaitsenonflalt Baitfen, «ibenfftltt 

^f)tx ju liefern. 
IBaifttburg 4/5 68. ». fkjiTfIflfri*!, 

2907. ^^nelbtt Aonrat», tSc^u^nKu^er- 
ncHIrr «on SanMfrnt, am 18. o. SR. tveant im|fi^ 

tiger ^JanMungcn ju 21%. ®ef5ngni§ t>erur(^ei(t ; 
bcrfelbe ift in tie ©elangenanpalt ilmberg ju liffcrr.. 

eanb«but ST) 68. ». Stjirfageric^t. 

2908 gfrieM (fiPItfota) eebaflian, 
3iegeli(iUaer «on Cptttagal, Saittg. Cttauilna, 
am 28b mh^ t 3. )DC0cn itSriMviMrlel^ung )n Snunoll. ®cfSngni| Mcnr^cUt: berfcnc ffl Hi Me 

.©efanoenanftait Ilmberg |tt Dtfern. *) 

*;Morrf ivc-^cu Gjf) 68. «. ©qirfäfttn^U 

•) Conf. (I.--1<..«1. '21 3. 961 (1866). Die ?Reb. 

2909. ^tie^crinaiec ©ebajlian, 26 3. 
alt, lautier, oonnall in fllan^arting, ®er. <56it8« 
berg, jule^t tn ^uneben, am 18. ». ÜJI. wegen 
tpiberrecbtl. «Qkgnabme eigener öt&g. 
©efängntB »eruti^it. 

mttn^cn 1/3. 7/5 6B. t. BtiMigeriilt. 

2910. :©tle«3ofep^, 17 3. alt, au3 2eu(ben, 
am 18. t. A\ tD^gen un}ü(!^Hger ^nbiungen jn 
2monatl. @cfängnig Derurt^eilt. 

Hf ^«f f enbncg 6/5 68. ' t. OciMlaevi^t. 

8911. ig^pffnaim 3o^ann, eMergefrOe 

»on Ib'tn, JiUle^t ©fenbabnarbfiter in ®elffen» 
bürg, am 17. ». üjii. »egen lüetrugiS |u ^monotL 
tyffängni§ venitt^L*) 
eicbflStt 6|& 68. fl^ eqiiflflffi^ 

•) GiMf.C4MM. 8 3. 968 (166«.) S. Sick 2912. ®<l^toir)itiget 3 o { e p b . 
gimmcnnonn von {)intet^o()en, 6.«%. Qieibtacb 

(22 3. art, 5' 10" grcfe, unterfeia, b.it braune 
^aare, Irlonben itBart, blaue ^^ugcn, trug ((^»aticn 
^i()but, blaufetb. JpaUlu<b, graue Se9e unb ^ofc, 
braunen ©penler, ipalbfticfct), ^relcber Bom 6<^n)ur: 
(tencbt^^ofe oon Ob tbapern am 16. I. 3)2. »egen 
^ieb^a^tö )if 5ia^r. 3u(btbau<|)rafe t>erurtbe((t 
ttwrbe, Ifl am 21. l. ÜR. tt^brenö b«J IranäiJjrteÄ 
^toif(ben ©eifelböring unb @ün(^tng auS 
bem ^abnwagen entfprungen unb ifi too^Uer* 
»o^rt in tk befangen Vnfkolt 6t 0e»«gen 
gn Rffern. 

«Wfinjben 28)5 68. 9. •^Jolijtibittftion. 

2913. <Ki(^iitger Slitotan«, f. o. von 
Cring, e^emaU QHafcr, iNinn ^mfiont bei tgl. 

3nf..?cib.^5Jeg. ju •::-{flnd)en (15 % alt, f)' -4" 
10"' gro|, blag, ^at braune ^aare. {pt^e 'OhU, 
tarn Me Uniform) ifi feit 1. I. 'vL abgingig ; 
bctfelbe »»He an toS i«}. Otegimcnt gelielittt »etben. 

9 f av r Ii e4 en 19]5 68. e(}iittamt 

Um ®vmittlun^ uut tBefanntoabe 
M9Iuf enthalte« na^beKU^netecV«* 
fpnen mirb erfitcbt: 

2914. ^d^toeitet Sinken}, mblfnecbt 
M» flllKngcn, 9.*lL SMOingen, jule^t auf bcr Stegmüblc, ^bg. iOtUbiburg, im tDtenfte; ber» 
ielbc begab fi(^ oor einiger 3(it mit einem gewtffen 
^^oUipi) B^bnl« von '>(iglingen aul «ng^^ Ottf 

^anbcrfcbaft nad» '^Ubamern. 
»anbisbut 19j5 68. 5». III. llnt.:Oti(^tet. 

2915. ^nt^oftt 3o§. ^apt, @atierlfo^n 
oon bicr, toegcn <Ionfcci|^o««*fBilaf^fHgteit ; att 

'I^agant ift er unter ttn Affe^H^ffen fjotmoi |H 9(K* 
baften unb \)K\)tx liefern. 
6tt«nbins 16}5 68. t. HL nnL<9U^. 

2916. 9i^mib 9iaimunb,\ tagtB^ner oon 

?l[trei6enaii, ^Boffftcin; al3 QaglUlt ift et 

negen ^iebfiabloerjucbeS ju oer^aften. 
tTftUttftein i6/b 68. jt lU. 1tnL*Rt4(cc 

2917. SBagnet ^Inbrcai «on <9art, 

(fTbill^] - Cr. M. 255. 
Hlunctitn ri3. '20\b 68. R. I. Unt.=:Tli(bUr. 

2918. %enbt £eon^atb, St^uftergejeOe oon 
Ctt^cnvM, Qmlig. Ck^engan. 

©eitbfim 14}f> 68. ft. II. Unt.=SRicbtiii 

2919. J^ürr ftunigunbe, Icbig, f. (irlmgen. 

gÜTih m:) 6ö. R. Unt.^JliAttr. 

2920. 3;ciitbatt ^nna, ÜRagb »on SR^Sm^ilb 
(©acbfen^D^euiinAen) eineg Dtcfrfia^fVecgetcni'lMVs 
b&djtlg. — Cr. M. 337. 

3Ra neben V.^ 18/^ 68. ft. L 1lttt>9tt(btcs. 192 2921. iK^ollff 3»f c|«n. fladhfiflcr nnb 

SDJetgfTfitffUe tcn SSaltmün^en, Itx Ccraufgatunfi 
faif^cn Mtt&i^Ug; alt Sßa^tMt iß b<r{elbe 

tcTjuiübrcn, ticrcn aber ungeiffinmt an^ jtcnntnt^ 
m Mbtn. — Cr. M. ö20). 
«fttiAen 16/5 6& 1. 1. ttiit<KU^trc 

2922. »^flfcriT ^ c i'Ii , ©cbrcincrflcfelle reu 
^O^niditpaninau, Ur {i^ in U^Urtr.H^t in Jüiurnau 
Mif^iett itnb fU^ nad^ l&l}, dtofen^eim t^x 

SBibcrrufc. 

2931. 9Iat»|iert «eer9 ZtittnUt mh XUmibtm^ um IfMt )u fn^oif 

btgefcnt 'fabelt feil. 

SQcil^eim l4/5 68. it. U. ttiit.4Rii|ttt. 

2923. (Qrfc^cr ß^eorfl, c^cm. Sinfi tcn 
6eibolbi3bcri ; ^at beiftlbe teinen fiäntigcn ^ufcnt^U, 
ift er iKgen Qcrgc^eitf bn SmÜ^miictclMflung 
uub ^cri5itmbttiie nad^ VTt. 41'lbf. 3 b. C.<9. 2924. ttfntinoet 6imon. 

32,2701 (lf<6R). 

2925. ielfer :jo^ann. 

32J0701 (1868). 

Ili845 (IbGsi. 
2927. SBirlmrt^er SRic^aei 

?^(irJ519 (1868). 

292& ^iunb ^o\t^i. 

31]2G36 (lÖGö). 

2929. mpplet Otts. 

19}1549 (1868). 

2980. ttivfirr i'^on^art). 

321145? (IbbÖ). 
, 2411669 (1867). 2,M1713 (1868). 
2932. &eüetet ^enan}. 

3312769 (1868). 
298S. t^m&cr {'uttotg. 

2512093 (1868). 

2984. Kaub. 
2512063, 28J2331, 3012554 
(18118). 

2936. ^d^iottet .Ufept 

30ii>554 (18(38). 

2936. ^tatnl' e^iiftopb. 
' 3012567 (1868J •) 

*) $iit eipStft n«4 bm flblaitn 

2937. 45aa« SBü^elm. 
3111381 (1866). 2988. tbumn Og. Subtofi). 
66J6082 (1867) 30i2527 

(1868). 

2939. (äöi^ iDUrflaret^a. 

72j4894 (18G7). 
3012518 (1868). 

2940. 4ßotll aRattin. 

3312767 (1868). 

2941. I^ontbrrget gricbr. 

25j2097 (1868). 

2942. ®tejitrt 3o^ann. 

2ljl690 (1868). 

2943. STOatoet ;)o^ann. 

32J2698 (1868).*) 

*) OoDf. 71519 (1868). C ««fc. «Intljofcr ©a^>t 

©ielmrtjtr 5Jtt4«rf 
S)är i^unigunbe 

UDneÄ 3of'P& ■ • 
^i dringet Sitifolaud 
Guringer Simon (Sppicr Otto .. . 
gelftr ;3o^ann 
g-entt ^eonbarb . 
Prfler 9(nton . 
§rtebl gebaftlan . 
®5b aJlargaretlja . 
©reiner ^o^nn . 
®rie§er ®eorvi 
@ r 0 ^ m fl n n sßeter 
<^ ruber Sublolg . 
^adl ©lOrg . . 
fallet 3ofepi. . 
^a«i ffitlbrim 
^(bt)etf)er Wßioit 
^(<bt @imcn . . 
Reiferer ^ofep^ . jUfhubrtirdpr Vtf«pitnUti«ii der üaiitni. 2H7 . 

2915 
2902 

2027 
2919 
2910 

29 1;; 

2924 
2901 
2929 
2925 
2918 
2892 
2908 
2939 
2942 
2!I23 
2887 
2933 
2904 
2921 
2937 
2881 
2896 
2922 
2906 J;6l9ett 9lnna . . . 2895 
i)iIfleTt ^nna . . . 2895 
^offmann 3o^ntt . . 2911 
^ Ofmann üBalburea . . 2891 

^orn TOartin .... 2940 
i^ornberfler griebrtc^ . 2941 
3rlf*Uber .... 2927 
Äattcnba(ber ÜJlortin . 2899 
ifi'cllerer SBenonj . . . 2932 
ÄiBttbeter ^e^nn . . 2890 
Änaiijr (SV crfi Jubhjig . 293H 
Äcnforg ^ebaftian . . 2908 
Je Auer CMcorg . . . 2880 
aiJann ^afcb .... 2878 
aljer 3<''>''"" • • • 2943 
"Dfeierbcfcr C^obOHtt . 2900 
«DJüIler e^riftine . . . 2884 
gjiüUer (5li(e .... 2888 
mtobTenbAitni . . . 2894 
^^ania Unna . . . 2895 
giamcr .... 2895 

^^arretfcpp .... 2889 
yiiebermeier Seb. . . 2909 
HJfeifer Äat^arina . . 2879 
<|)(a))eTt ®eore . ^ . 2931 
ifi0pp flRUbacl .... 2898 :naufcf)er ^tatb. . . . 2886 

ateiter Mtp^ . • * ^906 

9luppre(bt XoMr. . . 2883 

©65UI 3ofe»ii • . . 2389 

S flotter ?cfe|)b . . 2935 

@(^Iunb Sofepb . . . 2928 

@d)mib Staimunb . . 2916 

Scbneiber ftonrab . . 2907 

Scbraml (5br#Pb • • 2936 

6d)n)ci§et ©incenj . . 2914 

©cbnjirjinger 3oba"" 2912 

Scibl 3o^ann .... 2882 

©tarowin Sofep^ . . 2889 

©tauben m ei er 3cf. . 2903 

©ticj^Ier ^Mnton . . . 2893 

©tiegler ^ob<mn . . 2894 

©trubmüller . . 2889 

trut^an Ülnna . . . 2920 

Soflcl 3obann . . . 2885 

3Bag ner «nbrea« . . 2917 

^föttAner ?lnna . . . 2926 

©ich .Job. ®eorq . . . 2905 

iDieninger ^cfepb • • 2901 

aSiiifler teon^arb . . 2930 

9QKT}et InbtM» . . . 3897 ttna btt Dr. SOkfAni OiKUndn« i4Mc. VosciitX Digitized by Google flUn^ni toi i. Snd 1M8. »wHneym tM »tf f. I. ••ii|d«»ifetti«ti Rängen aattt OIcili^Mt Ht I. «iMMaMPfll« Sit ArfMi^ bB MflOltailttiioen eifolot unentgelilidi unb [\nb (ddie t>ortofra an U( tUbcIfimi M («^f^« 

«(iatal<i^»li)ci:eiatui in SR&nc^ cininienbcn. (i(ri4liU|t $aftlicfc|)U. 

an blc Tjerfolflcnben Se^örben abjuUefctil, 
andere ^ejttnunung getronen ift. 2944. 9anberl 3ofe<>^, «ßofiMter »on 
^artbfrfl, welcher bur^ (grf. bcj f. «ppfQ.»®«. 
bcT Ob(rt>(aI) unb t>on StegemSbur^ ttom 15. b. 'iR. 
«Nfloi 5C(i^bia|Mc «n einem Qerbre<^ bcf Vntl« 
nii§brau(^t8 ic. oor ba8 n5(bfle @d)Wurgfri(I)t mt= 
totefen »urbe unb {eit einigen klagen t^üc^tig i(i, 
tft |B «cilHtfla. 

«m»ei( 81^ 68. It Uni.«!««. 

Uwttt IBvtuiqunq be^ B«tf. 

f^t»0tbete<!^t fittb ;|u t>er1[)afteii: 

2045. ÜJ^afet Xaoer*), Irbig wn Ctterj* 
l>auj«u, )ö. ^I. Jpemau (btfifet einen auf Hl oia 
breiter t6n gjrut, Sanbg. 9lieb in Zt)xol unb 
2 $)ienjibfl(ber, lautmb auf ^finti(^ Älofa, 
6(^u^ma(^r oon ai^iarientoei^cr, Stabtfieinad^, 
wtb $riebri(^ WOtx Mn SXBIiigfn) 

nnb beffen 3"^5Iterin: 

2946. gpfcerbauct j^cit^ arhia*) ron ^ai- 
bü^l, Äö^tinj, ivegen Uutevidjlafluuö auf 
@runb b. 9lrt. 41 b. IS.-9.; McfdtcR >A«t einen 

9i5^r. J^naSen b<i fic^. 
jRegeniburg 27J5 68. ». I. Unt-aüil^L 

•3 titt ftfaiDtij. allgfm. ^ol.^aiycii^ev Dorn 27. 3Rai 
L 3. ent^att Stnfbriefe gtofn SBeib« »tgm Unterfc^laflung 
unb eetruflS, mnat^ bufeOcn an l 3. oon 

Xuttltnflm in CBiitlemtctg entni^cn nnb bcm toürtb. 
0.-«.:®tt. lutltin<\m muffibren flnb; k. Waiet wirb 
btfdirtetm alä 28 3. alt, 6' 1" 2"' grcft, feftflebaut, mit 
beauntn .Jjaatot unb Äugen, ic. fiober bauet ;1H 
«Si, gtob, fi^tonl, mit btounen ^aaien, bUiun^au^en. 

2947. ©oH Srlebric^, 'S^ienftrncdjt tcn 
Otficibntbai, 9ct. Ocnu^ mgen aSerge^enS ha 35tebfla^tc8. (%xt. 282 3. 1 beä et.*9*^ 
3Irt. 40 SlSf. 2 3. 1 bei. ig.=®.) 
SBaijteut^ 28i5 68. R. I. Unt..5Rt(fifet. 

2948. ftUttd Xaoer oon älctaml, auf ®runb 
b. «Tt. 314 leqn., 293 seq«. M 6t48^8., 
«rt. 41 «bf. 3 be« (g.*«.«) 

Sugtbtttg 21^ 68. ft. UI* Unt^SU^t. •) CooL <MP.«L SlJSfiM ri868). S.Mcb. 2919. SIddMt 9lir«Iau8 «on ^rgRabt, 
^filtenberg, Wegen ©irge^ena ber Untet» 
f(^Iagunfl (6t..®.*ö. «rt. 293, 294 3. 2, 9.^®. 

«rt. 40 m 2, «tt. 41 m 9); *«fö^ 

einen «orttjei« be« SBflrgerracliktamtg i^agcnbat^. •) 
«f^af fcnbttcg 2&;5 68. St. Unt^gii^tcc 

•) M. «.«9.»«. 7» S. 8681 fl868). «e 

2950. SAvsSMMttHein, Sie^treiber au8 
©uhbüra, ©.*«. 5Reumartt iniOberpf. («rt. 271, 
282 91t. 1, 3 beJ @t..@.«©., 3lvt. 41 %bf. 3 
b. e.«®.) V. 90 S. C1M8>. 

(Si(^fl&tt 28}5 68. t. L tt«t»«i*tet. 

2951. S0a«iet ©eotg, CM^weijer von ^tc^-- 
ftätt, »retAtr ccrbac^tig Ifl, tn ebenbaufen, 
©er. atottenburg am 14. b. ÜR. 1 grauen Stüter, 

1 S^aav ©eib^ipaferlf(^uH geriuj^erte« Jletfc^, 
bann am 15. b. 'Sl. 150 [t. 51>aar (jWfi 3i fl.=, 

2 fl.--, öfierr. fl.s 1 fl '6t., preuß. 3:^ol« »O/ 
1 rot^ unb »eifegeflreiften «nb 1 «tte» Wttwrje« 
lebernen Sugbeutel, 1 rottjcS Iil*el u. 1 leinenen 
©trumpf entwenbet gu ^ben. (^rt. 38 b. (£.=0).) 

Sanbl^iit 24/5 68. «• UnU-üUcbtet. Digitized by Google 194 2952. ^^iftttopf laocr, Sicnlttnc^t, iw. 

Ufyt in 51 e (fing, ?anbg. Iroflt'trg, »«gen 33cr= 
\>tt Süiptvrxtk^ni. (%rt. 234 ^ 2 

cc^«.*e^ «ti 40 3. 1 M 

2953. Onrf^art artin, O^xmmerfc^mtefi« 
gcfellc oon ^its, iMgen SHe^fioi^toeq}«]^.*) — 
Cr. M. 1105. 

IROr^c» 43. 29|5 6B. t. L VMM^ 
<) OoBt. Cj^««L 18 3. 680 (IWI). C «Ute. 

295A. CcilbKCV ®eorg, leb. ®<^miet)e{feae 
«M t^ngfdl», a=a. ^5<^fl5t>t ai«. ttcgtn ©er. 
tec^oH M ^iebflo^ld. (6t.>@.«. %rt 276, 
«Tt 380 

Oawtct« 28^ 68. 9.L WaWUkf 

2955. 9% ®eorg, leb., au3 Oberfd^neibing, 
S8.>^ GtfaMbtng, tMgm ß5rpcrcerle^ungen ; ber> 
fel&e ift unter 9ena(^t{<^tigung td Unterfertigten 
in tcLi @ef5nflni§ gu 9llt5tting jiu liefern. 
(©t.5®..2ö. Slrt. 234 3. 1, 2, %xt, 235, 6..®. 
tut. 40 «tf. 2, «rt 41 3ttf. 1.) 

ttftffcctvtfl 26|5 681 AH. Qat^Mfeb 

2956. XHvBattifd)) ftunigunbe» Ic%t>on 

Xanntnrtiri^^auÄ (32 % olt, mittetflTofe, ^^at 
braune ^aare unb %ugen, gefunbe ©efld^td färbe, 
^ dn 4|S^r. >IRSb<^ Bei fU|) <nif ^ntnb b. 
<Hrt. 41, 3 be« 5lrt. 252, 3 b. St.«®.--©., 

cvent. i^r ein gro§e< grän unb rot^geßtciftei 
nwQcml ^alMH^ <2bf une^men. *) 

6a «;1tat4H4t(b 

«) Ooot 9^afiJK, 71 (18«?). Ü. 9Ub. 

2957. 9fitdeH ©eorg, 24 3. att, tunefl^ 
arbeiter anS (SI03, Scj. ^on^^ w 2;t;roI, 6Ü ifingj) 
in ^agenacter, fctt 18. I. VL fUk^tig. (ßU 
® S. mrt 234 «H. 1^ «it 40, 1, 

Slrt. 41, 3.) 
Qii^liatt 2915 68. 9. 1. Tlni=?ti(^teT. 

2968. &iüet $aul, ^ec^t t>on 8a(^^u|er= 
fil), hMgen SBerbre^n bei ?^t^)U(^tli»erfu(^. (ß,t* 
®.«99. «rt. 204^ 47, «rt 41 »f. 1, 3.) 
Cr. M. 363. 

«finden 1^ 27/& 68. It lU. 1liiL4tU|«n. 

29(>9. iDettfid einrieb, Cc^r ann tnot m ir 

Uon iRegenaburii, iregen S3erbre«^en8 bei SRaube^, 
cveat. ^rgcbenS ber iför^erverUbung (&t'<S.-'^. 
«tt. 300, 234 tof. 2, (5..®. «rt. 41 »f. 1) ; 
i^u tcn TlBIaten gebört eine fllb. ß^plinberu^r mit 
jjilb. &t^vA, r(m. Ziffern, Dergolb. 9ianbc, ^cing» 
bcde^ IBcI^c i^n CMit. abjunei^mcn ift 
•cn^tcii «i|8 68. It L OaUlii^tdC. 2960. SSel#t 3ofe»>b, teb. ©«^relnergefetle 
tcn Ibürnnetn , ®fr. 9leufird)en (circa 6' flrcg, 
bartlo«, ^>at bunfle ^are, finflern Slicf/ beim ^ie 
IMfeii, fhimmcn reiften gui bint bebeutenb, trug 
gellen, mflOerfSrbifien ©>>enfer, fd>tt>arj unb ftet^gt» 
greifte flofe, toeld^et wrbdi^ttg ift, bem ©auem 
®eorg SBintcr tmi Selberg efaten ®e(bbtebfta^ 
jugefügt ju baten; berfelbe rturbe ju Slrnbrutf 
unb 9iin{na(^ gef^ unb gab an, naät ^^«n 
reifen )» twOau (6.^0. Vvt 41 3. 1.) 

«txaH» img 28f5 68. It II. 1tat4U4iB 

2961. »la« 5tünai«ra, 19 3. alt, 3n* 
tool^nerdtoc^ter oon Ober^rt^fcn, £bg. 6tcaubing, 
unb beten tOtutlcc: 

2902. BM Itctl^arina, loel^ MgiicR mA 

terbäi^tig flnb, in Submannäborf u. ©inerSs 
borf 1 £af(^meffer mit gelbem ^eft u. 2 Sitttet« 
ftguren auf ber ÄRn^ie, 1 neuen, ft^narjtteireiwii 
Ueberjie^er, 1 braunperfenen SBeiberrccf, 1 Ulh-- 
feib. f<i)isarge2 Jto|^ftui^, 1 brauntoolkncn @(^uc}, 
1 braunen glfijemen Stofenfron) mit filb. nnter« 
unfer a. fUb. Iheuj, 1 rot^feib. Äni^ftilc^l, 1 gro&e«, 
rot^feibeneS {^«tnc^ mit langen ^^nfen, 3 ^tftd 
gerSud^eil Sk^tseinfleifc^ unb 1 Saib Qrbb e«t» 
tpenbet |n \a>ta. («rt 41 «bf. 3 b. €.-0.) 
8anb«but '^Sfo 68. P. n. Unt>8Hd|tet; 

2963. t^ütt ©ebaflian, ©cbu^mad^ergefelle 
«on 9iobr, toegen Sergc^end ber Unterfc^lagung. 
(^rt 41 »f. 8 M t.*«.)*) 

Sanbf bttt 2^ 66. f. D. Unt^Ri^tcc. 

«) Coat MMBt 28k 38 (1868). «e Rib. 

2964. ®ahUt Snton, Maurer t>on ^ox^ 
tenegg, Sonbg. ^rien, toegen 2 3)lebfta^ttterge^. 

(®t..0.»©. «rt. 282 3. 1, 3, e.*®. an. 4l «bf.3.) 

Xramillciii 3iA 68. IL VULM^ßec. 

2965. 9BI«liC. Sodann vnlgo QfAt^ip^, 

Xaojübner »on S^lonttoein, 38 3. olt, wegen 5)ie6s 
fta^loergc^. (ßU®.--^. %rt. 2d2 3. 3, 
%rt. 41 «bf. 3.) — Or. M. 349. 
fXiii4>« i}3. 811» 68. 1l»L4H4(nk 

2966. ^ö^mibt Sophie, lebig, oon 3Beitme«, 
^M. Stabtfhinac^, »egen 3)iebfta^loergeben8 auf 
®runb b. «rt. 282 b. 8t ®.^e., 9lrt. 41 b. 

«ro«a4 31J8 68. tLL IbttrfU^tcr. 

Sunt ^trafPoU^uqe finb }u »et^aften: 

2%7. ^tblmaitt ffienbelin, 39 3. alt, 
3??aurer ton 2öaOer«^aufen, @er. SanMbetg, jule^t 
^^narbeiter in Srieben^eim, am 14. ^ärjb. ;3* 
toegen S)iAfia^U )tt imönatt ®ef&ngai| t>erurt^cat 

flttR^c« 1^ ^ 68. t. aiM^ Digitized by Google 2%S. ^tmMi Subtvi^, 95u»Itc«fo^n von 

iJiiebcr^ai t^au jen , am 17. 35""«" I. 3« »fgfn 
J^irpexmU^ung 3monatl. ^ef&ngnig Mnirt^it ; 

Straubing 7/5 6i*. ft. CfjWlgerie^t. 

2969. Oeil{ct ^obann 9liCoUu«, prot., 
26 3. ttit, eattbiigcfcitt tarn CtticiOcrs, tveecn 
^(6fla^U ^ 45t59. 9cf«neili| otrurt^ilt.«) 

KftxBbccg &/& 6& St. «qiiilleaiitt. <) OanlL Mk4BL 7 3. 4» (fMQ). !>. SM. 

2970. WleibfKibmtet 3 0 ^ n n , prot., «DUl^U 
geftlle t>on Jt&nigfietn, Sanbg. Gu^bac^, loeften 
Untrfc^Iagung verurt^eilt; berfelbe ijl in bte 9tf 
fmeenanjlalt (Sbrad^ |» lilfimi.*) •) out C.>fL4BL 81 (1887). SX Wb. 

2971. ^iiupn ^eld^ior, 3)ifnfHn((^t ton 

!Batjenba(^, i'anbg. ^ammelburg, am l'i. c. Tlti. 

t»eg<n S)itb(ki^tt 2 aßonat 8 Zagen @efangnig •) CooC «.#^ 37)2584 (1887). 8M. 

2972. IhrcU i(at^«ri«a, 9l(i«b t>. togers, 

9. %. ©ttaubing, am 8. ». W. »egot Sctrug« 
nnb 3)ieifia^U liS^r. @ef&ngni§ ocrurt^tt; 
McfdBe tfk in Me iBefangenanfiatt Qofferbttrg 
|B Hefent.*) 
Bcitl'eim 7)6 68. ft. Sqiifig^c^t. n Codi M13U4 (1887). & Rtbk 

2973. fSoU 3o(ann, Si^neiborgefdle bon 
SBalbberg, fianbg. Sifc^ofd^ctm, tvegen Srfreiung 
cinel (Ekfongcncn )u 3t&g. ®<{&ngnig tmirtt^eilt. *) 

Crait Hierin 8/5 68. - ft. SBtjirfigdic^t. 

•) Conf. 88J6286 (1867). ©. 9leb. 

2974 tRatC^l 3ofc))^, 27 % alt, lebiflcr 
OrSufned^t »on '^oUbaäi, (8er. Qiet^tat^, t>omaId 
6o(bat im 3nf.:Sctb-9teg., »egca St^Ugad 

Sjä^r. ©tfängnife ©erurt^eilt.*) 
Xiaunficin 9j5 68. ft. Sqirfdgcnc^t. 

•) Coof. I7il383 (1868). {Rcb. 

2975. C^rlmnt Mnna, 49 3a^re alt, lebigt 
tagld^nerin oon t^ier, am 23. ^tif>x. t>. ^. tpcgen 
W^U^ IM ImnMtl. 9cfiiqiri| mriVKt. 

Wimpel «3. Iii» 68; ft. eqMlNai^l. • 195 

2976. (Bünt^et Hattx, 26 3. alt, lebiger 
©c^reiiiergefeae t>on ^ter, tpfgeii ^iAfia^ ^ etiict 
@cfängnl|jhafe oerurt^cUt. 

■mgl»««« 9/» 68. Jt e «» » ga m i 

S977. 9(ttVeI(llvami) Sodann Aifol., 

30 3. alt, leb. logW^ner ton Mofc^enborf, am 
16. mxi l. 3. 2)1 1 äXonot 15 Sagen @e(2ngnig 
verurt^eitt. 

. ««f 6/5 68. iL fiqlillged^t 

297a fStaun ai^aria, 23 3. olt, SDlagb 
Don ber ^u, am 8. 'üpnl b. 3- UcgOt ^idbfial^li 
SmonatU @efängnig ocruit^eilt. 
nfln^cii ^ 11/5 68. ft. e(ifittfleii4t. 

2979. i^Sflfev itat^atina, leb. ^an^diii^ 

nS^etin ton ©fiJlinge« in Sürttemberg, am 13. 
t$cbr. unb 28. Wi&xi ». 3. loegen »»ibcmi^tac^er 
SBcgm^e dgeiter 60^01 fu 8tfi(|. 9efSngtti| 

terurt^ellt. 

9Wün*en 1/3. 12/& &8. ff. »f3ltr»9fri<^t 

2980. ^eeleitt Oeorg -.V^ic^ael, 30 3. 
alt, leb. ftnct^t ton Sengfab, Q.^K. ^ärjburg, 
njcgtn Untecfi^k^pi«ft in SntMtfl. (iefftngKi| «er« 
urt^eilt •) 

ffiür^burg 7/5 68. ft. ©qirf«stri<^)t. ^ 

•j Coof. 1J37 (1868.) ©, «fb. 

2981. SDIftttct ©impett, 39 3. alt, kb. 
ta^BImr m OberfnSctingcii, 9.41. Otnj^ing, 

wegen ©t^Wgerci ju einer (äJefSl^nigfhrafe terurl^U. 

auflÄbutg 13/5 68. 9. ©cjirf«flm(^t. 

2982. S^pmottet 26 3a^ oU, 

ton 'Hu, unb 

2983. mv^ntv 3ofepb*), 25 3. alt, wm 

©eHenberg, ©.=21. ^Ucitiffen, bcibt laglS^ncr, am 
28 üJlärj ff. 3- »"«flt" 3:)iebl'ta^ lu je 2iä^r. 
(Stf^ngnig oerurt^lt ; biefelben finb in bte (Befangen» 
Malt £t(^tenau gu tkftn. 
3Rtm minfltn U\b 6& ft. Ottiiftgericbt. 

Conf. 52 (1867). t). JRdi. 

2984. 2:atlbeit(ecf Sranjiafa, 36 3. alt, 
leb. Dra^tjicljcrin con SlQerÄbcrg, ®er. ^ilpoltitein, 
rccgcn :Diebfla^tt am 3. "Kdrj l. 3 ju 2 aJlonat 
15 XavKii (5^ fSni^nif? terurt^lt; biefelbe i{| in Mc 
(äctangenonftau 6ul)ba(^ )u Uefcrn. 

«ntffCg9/5 6& ^ f. 8c|iitt|crtiH- 

2985. fX.d^at ^nbrea« ton Üitrgen, ^.'V. 

Sidjtenfel«, am 23. 3ua t. 3. M^m SffiiberfpcnfKg« 
(eit gegen boi ^.-(Srg. (Skf. ^u 33täg ®et&ngni^ 

tT»ttft# 11J5 681 9» aqfaMgnl^t « Digitized by IM 2906. WiauetmHet S«Uvk, wemO. 9» 

ri(^t*Wcnertpe^ilfc ton ©aHerflem, fhreunt bettcinb 
iinb orbeiKloiS um^, ifl auf3U(|reifen unb «n^ 
)u liefern. 

n»ibltsg«m 191» 68. It «qfattMrt. 

2998. Äiftfft 9o^«mi# leWfl w« l^twM* 

wolle oufgegrifffn unb ^te^ fl^ert werben. 
U|(en^eim 16i5 68. «. BqiiKamt, 

•) OOdL M^49(. 96^ 110 (tSM). tAt aUb. 

%m. 2b. t>. m. Slbcnba »urbt j»ij(^>«n ©alten' 
botf unb ^ariapofdying rine ht ein 6tM 
Seinloanb flewidelte Äinb«leid)c (eine unreife, 
etwa 6monatli(^e ^xui^i) aufgefunt^en. Um 
fac^btenUi^e aRUt^ungtn tAtb erfui^t 

ettftittinfl 16)5 68. 1t, UL UntsKl^te. fXe ^^M>ajcibetentcn: 

MT ^örfll Xaoer bon 9Rfin(^cn 

(21 3. alt, 5' 9'' 5'" £irc§, Wanf, Sartlc«, ^at 
ilonbe ^aare, bräunlid^c 'ilugenbrauen, graue ^ugcn, 
9(fmibc Oefl^ttfocte) iinb 

2987. Saumet ?[uguftin toon 6c^la^borf, 
©ied»!«^ (47 3. alt, 6' 1" 6'" grol, fdjtenl, 
blag, ^at inittne ^aare, bfonbe Sugenfirauen, blom 
ben SSart, graue VLugtit, fcblei^te ^Sfyat, i?eibe 
trugen »dgUinene 6)>enfet, ^ofen unb SQeflen, 
leinene Gtrümpfe, weiileinere ^aUtäc^tr, tinbleb 
6<^u^e) {inb ^ute Qormittog enteren mnb 
)urü(f )u liefern. 

Web botf 27j[) G8. ß. Ikraaltimg bet ^cltjcianjlalt. 

2!m. (motb.) «ud ^nlag bet Unterf. 
mgm VmWi «n Stegina 6(^aBer, lebigen 
©auergtcd&ter Ben @arnBb, ?anbg. ©afferBurg, 
Mel(^ feit 4 ^^^ren »enni^t wirb, Wirb um (Sr« 
nitttlmig bei Ickten Vnfnrt^iottci bcrftlben mit 
bem SPemeifen erfud)t, ba§ fol(^ tm UmtÜCsirfe 
Slofen^eim cer mutzet wirb. 

IBalfetburd 2215 6& 1. 1. VntiRid^tet. 

2969. (X^iebftal^I an 9etb tc.) 3n 

ffialler^bor f, ®er. Sanbau, njurben am 4. 1. ÜJ?. 
544 fl. ^aor (200 fl. in ^ont^lr., 150 fl. in 
6ed>fem, itod niebcrlSnbifdK 2^ ^.-.et., 3( fl 
2 fl.*, 1 ff.-, 4 fl.= , 8fterr(icti. fl. = ©t. , jwci 
20er, ein 12er, 1 neuer (»cug X^aler ic.) 1 alte 
)W«ige^ttf1gc Cl^nMtt^r (1 (Si^ttfe braun Imfirt, 
mit ©ilbcrfliften f)ef(f)Ia(^en, rSm. 3<fff^"n, gelBe glatte 
^ger, auf bem ^rte fte^t .^jran) Slafi (Srtt") 
«tn t^miiiem SMnb^cn mit «effing. t^frf^Ififfel, 
geflößten. Um Bp&i^ wirb erfu«^t. 
^Pfo tri treten 14j5 68. St. IL Unt.sJiic^teT. 

2990. C^ieb^alfl att ^pp,'fÖtitftn icA 
Sor einigen Sogen tombe in 9tofen^eim n. «. 
n^^e auf "i^aria 5)enflcr, 3Biltn?e in SRofen^m, 
tevtenbe ^vpot^ctenbriefe gefto^len} ber mut^nutg; 

t^ter ifl mtttcigrog, (ot f^Motie ^noee «nb 
^tt (?3acfentart, ber an ber .(tcHe ^ufammcnlSitft) 
i|l iwrmut^li(i) ein ^mU, fi^rid^t mit frani5|if4)em 
^ct bdgif^cni Scccnt, totnr nobccn mit gviincii 
^ut unb bunfel gcfletbet, 
Itounflein 16/5 68. «. III. UntsJUit^tet. 

2991. i®tlbbiehHü^U %m 23. 

I. 3. würbe tm So^n^ofe ba^ efaier Stdfcnben 

ein in fletnen, terfc^iebenfarbigen ^len flefa§te8, 
mit gelbem €^li^n u. ^rfltfer serfe^enoS (Sklb» 
bcndl^n «Ht 5 ^DoWNlfdilrbti^w, «ivei i fl.<6t sc 

entwenbet. 

«ttgibtttg 6& lt. IV. Unl.»W4t|b 2995. (@tittpenbete U^t ic*) ^tm wegoi 

^iebfio^lS u. 2anbftretc^erei basier »er^ftcten Sc^mieb* 
gefeOen 3ofep^ ©auernfetnb t)on ffricfenrirt, 
iJ^.sÄ. Sßiec^tat^, Würbe eine (S^linberu^r mit filb. 
Dttfel unb ©taubbecfel, röm. 3«fffni, toei§em ♦ 
blott, ^Jünuten^eigern unb einer iS{^ii^j>enfette, fer» 
ner 1 ^aar neue ©tiefei abgenommen j um ^uA* 
mittlung ber Oigent^Anec biefec vm^main^ eat> 
wenbeten ®egenft&nbe wirb cxfu^t. 

SScil^eim 19|& 68. C. U. ttnt.(iRt4tn. 2996. (T>iehitafiil an optff^rn fS^aOf 

ven iC») Äm 7. bä. 1^1«. würben in iJenebilt« 
benern ein 20" langet, nicbt jum 9(u«jieben ein» 
gcti(^tete8 gernre^r mit mefjlngener 9?ö^ve u. betto 
^nfdbraub:!Oorri(btung, auf welchem bie ^Jtamen 
„Uljfc^ntiber,* „gronenbofer," „9lei(^enb«<ft,'' gro* 
tirt finb, femer 4 ©ritten (2 mit bunfelbraunen 
@iafcm, 2 mit fe 4 ®l&fem, 2 grünen unb 2 
weigen), 3 9{e^rf)9<fe mit wetgbeincmen, red^twint 
ligeu (griffen, 5 Kegenfc^irme (1 f(^War)feib. mit 
*^Uftolcngriff au3 SQüffel^om, 1 grfinfeibener mit 
weitem ©riff^äddjcn, 1 bläulicher mit wei§beinenem 
ffnopfc, 1 fd^warjleinener), 1 furjer, grün-tpei|* 
ciolctter Sieiftocf, 2 perfene grün unb gelb gebSu« 
feite 6out>ertbecfen , 1 ©oflibawl mit grauer unb 
brauner 53orbüre, 6 ?Jaar graue unb Wei§e fBoOU 
focfen, 3 wa^rfdbeinli* S M. rot^ ober trei^gejelc^« 
nete IBaumwoU^cmben, einige feib. ©a<ttü(^ec, 1 
4}aar falbleb. «Stiefel«, 1 64ttw tmmäbd, Vtm. 
Späte wirb crfu(^. 

ffieil^eim l9|/b 68. 9,1 UnMU^bt«. Digitized by Google m 2997. ieifeftenbiehndht) Ttm toan. 
bcvnbni SSai^ite^cr iSc ncbilt ^e^enber con 
CM|«mlne, tofirtcmb. 0 *%. Oicrnborf, »urbe in 
einem ^ifHgcn ®afi^ufe eine SReifelafd&f, in bcr [xdt) 
2 leinene neue ^ernten, 1 neue graue ituc^^ofc, 
1 HmMI eNau^em^, 1 «MOmU» UmcI Ckitftai^ 
Befanben, enttt^enbet; Sßerbac^t fSlIt auf einen 0e= 
loilfen ^^cobor ^oticc oon ^Irut^au, ({o lau^ 

tcn 30er Ijabren, ifl ralttel{\re§, trägt ^raue 3ot>pe 
unb eine auf bd^mift^ Wct gemachte @(^irmmü^e. 

S>er DanmtfUiit lodle ongetpiefen toerben , 
jur 3Jrmr^mung bem n54(igelegencn l'antgcricfctc 

Ju jieQen unb £^eobor folget, toenn er im i&e^ 
l|K VBIaten getroffen toirb, tcr^aftet unb ^ 

etraubing 2015 €& ft. L tlnt.«9ti^ 

2998. (^ufaegtffene ®eflfnfJanbe.) 
)@ei bem @&tlcr ;3ofef Jg>örl oon 6enbling tour^ 
teil' vevtdttttben: 1 f(^n>arse9 italBfed, 1 bwune 

gegerbte Stinb^l^aut, fog. UcbcvIeKr, nuljrere ©o^fen 
ßücfe unb ^faQUbrr, 1 neuer ^ci'tntrSger, 1 lin: 
tenf5§(ben, 24 äinnteÜer,- 1 fupfemer Äeffel, 1 neue 
3inimermann8^oIjart , \ Güe grob« Seinteanb , 1 
alter 9iegenf(^irmflber)ug , 1 neuer €<^ubtarren, 
VHl<S)t ©egenjiSnbe ^brl tiMbr{(^einn<b <mf SRitf« 
ten in fllofen^eim ober Itibling entwenbet«. 
Um mSglii^ft beft^ntgU fat^MciOU^ ^tt^hing 
»irb erfuc^t. 

ftaff etlatg m «8. A L 1liiL4li4lR. 

2999. (9tanBt)erfuc|>.) (Sin mittelgroßer, etttxt 

40 3- 3. ^"Hcfce mit f(fctT>QTjen Goaren, ©t^nur^ u. 
^nebelbart, frl^r gebräuntem @e{i(^t, ipelc^r fcbwar- 
jf3 giljbötc^fn, braune 3o^>pf, blau mb »oeiö gei 
ftrciftfcä @ilet, fd>rtarjgraue ^e\t trug, »erübte am 
13. 3iprtl l. 3. giac^mittag jtoif^en 4 unb 5 U^r 
jb>i{(ben £amerbingen unb ^iUiiS^ufen an 
dner QdNpcifon cinm Krabwcfu^. 
«sgibttTi 21J5 W. t. 17. Uiit«W#ec. 

3000. (©r^teffuitQ.) fbn 19. l. m. %htnH 
5 ll^i: ttjurtic einer (Sütlerin stt)tf(^en spoffau unb 
iReu^auiä unter ^ebrc^ungen mit einem ""MtWtx 
ein ®elbt£f ebenen (t»on braunem Seber, auf einer 
6eite bie %'xAnx txnti aufbSumenben 13ferbe3 einge-- 
9ie|t, auf ber anbem @eite ein 1" langer 9li|, 
eta^fi^tit) mit 1 fl. 30 fr. irab «Immi 9«rber« 
jeidjen (ton gelbem SBfet^e, oben mit J. M., in ber 
^JJhtte mit einer einem Strauc^ fi^nlic^en ilRufc^el, 
Urteil' iät 66 gciefalnet) ab9en»mincit 2)cr t^ter 
Ifl beil. 40 3. 0., 5J' grcfe, untcrfeljt, ^lat blonOe 
^uaic^ fe^r |eQen ®d)nurbart, langeiS, blaged, ma- 

®rM<# 8<tbc 3&bn<i trugbunMn, btl anUe 
tiiiitnibf XhAcmL imwW« finfe. 1— a oben verengte ftappe mit Keinem gebotenem ©iilbe, 
batte f. 9. fläbtif<M 9u0fc^ unb fo((t)e ©pracbe, 
jnd hoffen gelten ^ in feiner 915^. — Um 
€p5be unb tBerbaftung be< ©erb5d>tigcn nacfe Urt. 
303, 3. 1, art. 300 b. ©1..».=«. ttirb erfu(^t- 
^affau 25/6 68. t. 1Iai«Ki^ 

3001. (®ffeftettMebfla]^L) Gin in ben 
30fr Sauren fie^nber, 5' 9" großer Breitf^tltcijar 
JBurfcbe mit brSunlicbera ©eflc^te, we^er großen 
bfQblonben 'Vollbart unb unterhalb beS rechten 
SRunbiointete eine gicmfid^ große braune SGBarje ^at, 
graue geflicfte Seppe, gleiche, mit Ceber be^ 
je^te ^ofe unb eine alte €<l^innmü^ trug u. einen 
)iem1i4 «IM^I^eii, 11^12 3. a. l^naben bei fl<^ 
ijatte, oerfibtc om 13. %thx. I. 3. auf ber ©traße 
)tt)if4en JBai^beln ». $ettenfletten an einer 
98el6«t>erfoii ebic» Sicbfto^L — Um «rttb 
erfucbt. 

gtegenSburg 28/5 68. »• H. Unt..gf{i(^ter. 

3002. StiipUnhttqtt JDlaria, 28 3- olt, 
leb. 9i&^in oon Sbbracb, >»it ^ ^nbern 
unbi^ccniMeitai, etncmef^SfcrioMagic^» tteOc 

an^er geliefert loerben. 

Bie(^tO(^ lfl/5 6Ö. St. ecj-afäamt, 

3003. Satijinoev j^art t>on Vltenberg, leb. 
$5(ffrgffeIIe, 42 % alt, (Setoobn^tAfhcuner unb 
fi(^r^eit9gefä^rli(b, treibt fi6 befc^aftigunollel ^nim, 
pflegt wegen Jußleibenä in Jhanfen^äufern Ünteri 
luuft )u iu(^en unb !!Rei{eoor{c^ü(fe ober ftleiber 
)u erfJ^ioiiiMR; um beffen {^ie^ltfmnig trtib 
erfucbt. 

Dt II in gen ^^b 68. Ä. Sqirf^amt. 

3004. (fitamtoaarenbiebflabL) 3" ber 
SRacÖt 0. 17118 L 3. »urben in ^o^enfurcb, 
8bg. ©(i^ongau, mittelfi (?inbvu*« entwenbet : ^eri 
(grau, braun, weiß unb töt^Ud) getupft), oeric^ie« 
bene .^cfenjlcffe, n^eiß unb grau geblümter SBar^^Öttf 
«affee, Suder, ©eife, 1 filb. beil. 1' lange |Janjer= 
fette mit einem 12cr ©(^Affel, (Sigarrcn, :0aum> 
tDoatu(^, eßbcfhde, Ci^nv^i^iM^ lf4ivM)cct^ 

rocf, 5Boar 13 fl. ic. 
©eil beim 23/5 68. «.I. Unt^M^, 

3005. (0tat>pUon«f|»iel.) im^refo. 
b- 3. fcQ ein 8aiiM<9ra^nb((r mM tcr Aegenb 

ton flu Auburg in ber JDirttfc^aft ^^jum falten 
Sifen" basier von 9lapoleo;id{pielern betrogen 
roorben feiii. tlm ^hmUtlms bei ftamcnl xeA 

Qlufentbalted beS 9c|di^cleit totrb erfudt. 
6 trau bin 3 22J.') 68. Ä III. Unt.^!Ric6teT. 

300C. (^ufaegriffene ©eoen^äitbe.) 
3lDcl \i\tx eingelieferten bb<^ fUbcrbeitdgeföbrUi^ii 
Digitized by Google 108 3 Of-frBrttfti tnU 6Iou ti. quoWnirtcn llfbfr= 
mcn, 2 ^olflcr, 1 Äopfftffm, 2 Ufbfrjflge, 2 2eiii= 
tücbcr (1 mit R (^rget^net), 1 lDct§Innnir SBornerf- 
f(^ürje, 1 6lü(f(^fn grinentu*, 1 Jfifibcrbürile, 1 
alte graue Sc^irmmüte, 2 @äC!( mit btm Slameti: 
,v30|an SKautl^um m eTfinnerti^of. Qm (Sr« 
nitäniD ^ ^amnifiAilai tticb crfucbt. 

tRüritfcfrfl nib 68. fi. VM-mt^ttt. 

3007. agSiitfrlntann SRarf^arei^a von 
«rtenfttin (9 3- alt, blonbe furj gefcbnittfne 
i^aarr, ein ^SlserneS Sein) totläft flc^ feit 
Ifingercr 3<tt bctteliib unlatniM, toolle ^e^ qc- 
liefert loerben. 

««ettt 22)5 68. f. QqMKmit 

900a (<gffrfteiiMeB1laM*) 3" Ixt 9iaä)t 

tom '24j25. b. ÜR. tuurbfit bfin Sel«r @. Srönncr 
von Stabt{(^)oarja<^ in € tat ein, l^g. (dunjen« 
^ufen, vemut^U(6 oon ctam «It lAcntat^ten: 
ben 2?urf(^en enticenbtt: 1 mit blauer üetniranb 
umtDi(fcUer, fion 2 SRiemen {nfammenge^altencr 
$a<f (fo;. Serfiner) mit altem sufammfngefc^naOtem 
tMÜcnen Xragbanb, toorin I leinene^ u. 1 bäum« 
IDoOaiel neuei j^mt>, 1 toeigbaumtvoQener gtflricfter 
Jttttcl mit 5 Oker 6 tpeigbeinemen itnSpfen, 1 grau« 
tpollcncr ftittcl mit Geitentafc^, ße^enbcm grSn- 
g()a(ftem fragen unb 5 ober 6 ((^toarjbeinernen 
ihtöpfen, 1 neuer blauleinener 6(^urj mit ©rufls 
la^, 1 blaulein.'ne tHrtcitd^off mit 2 njetfeleinenen 
lafd^en, 1 fc^ftarjtucbene ffiefie mit 1 Kii^e fcfinjar^er 
tT>ei§\>unftirter Änöpfe unb h)ei§letnenem guttcr, 
1 eingcj^unge fllbeme @pinbe(u^r mtt ClalSflyAgaa, 
J>eutf(^en unb SJlejrtnßli'tte »aren. 

©er mul^ma|li(^e Dieb i|l etnja 5' 10" groB, 
mgR', VUU^ «ttDtt 26—28 3. alt, ^t rttdjlic^e 
Honbe ^ore, 6rauned 93irt(^en, fpi^e 9tafe, ttufl 
ptne, an ben ISIIbogen gefiidfte auf bem ^RMtn 
mit einer @<^nalle wrfe^ne 3oppe, f(i^»5rjli<^e 
^cfe, ©cbnürfduibe, f^ln^a^Je 9Bffle, abgefdioffene 
^eQc 9a]ppc mit Schirm oon gleichem @toffe unb 
binterlieS dnen falf(^n, anf einen Si^reiner Ünton 
ÜHeier ecn ffiürjburg loutenben SOorh^eiS dd. 
(SxVxn^ 9. b. unb ein 9ru(^fiü(i eine« ^rotofoHI 
ber @nn.«3}ern). ©iefenfelb »om 10. gebr 1842, 
bie SJerpeigerung b<3 ^cb. JRau^'fcben @runb»er= 
oermögcn« betr., auf welc^m iPapicrfiüt! auc^ ber 
9taine ,y3o^ann 6«vgn|« fie^t. 

Der Serbfic^tige i|l auf ®runb ^, Wct. 282 
B. 1 bei @t.«®.«8.. «rt. 40 B. IM e.*®ef. 
|tt wt^ftfieii unb tmtar MkU^ftmi üBer feto fßtc 
fif^loerbmd^t an^er ju liefern. 

lni»«<^ 68. t. Unt^rttit^tec. 

3009. (9ttfQeetifftne ©rßenflä nbc) 
Sei einer ^onAfu^^g narben twrgefu^cn : 1 gro|a ©ad, 7 flro^e ?etnh>anbflflcre, 2 farbige ?3ettüber= 
jüfie, 2 weiße Äcpffiffenübcrjfige, 6 h>ei§e ^en^cr* 
«or^Snge, 3 ^nbtü<||ec lDO»on 1 mit 0. Z. 9^r. 6 
gf\et(^nef, 7 l'cintüttjer, 1 groger uerft^iebrnfarbiger 
^tfatvl, 1 (^cucertbettbeife. — Um 8c{anntgabe 
ber Gigent^fimer Hefcr wa^tf^^nlk^ flCMbiiai 
©egenfianbe »irb erfut^t. 
©alfttburg 2215 68. ft. I. Unt. ;>{i*tn. 

8010. 9ill»t iioncab, lebig ^ier, tveU^ 
in einer ^oligciosflaU tMtttatct tvnben foU, nole 
l^ie^er gelüfert toerbcn. 

©amber I6j5 68. Stobtmaflifhat. 

3011. SLiein Sarbaro, ^agb öon ©eiben 
(18 3. alt, flein, fc^Ianf, mit braunen paaren 
unb ^ugen) eine ©etpo^n^tiffarennerin, tooOc mit 
3rran()?-^crn>ei^ ^ic^ gcisiefair ft<e^«Mtt 9a1tt 
gefc^ubt toerben. 
92cußabt a/SB.^ IM «8. •> BtltillkmL 

9012. ^pinblet ^een^arb «mt ^Kftnficr, 

5B.--«. 5Iu(\8burg (17 3. alt, mittetgreg, untet^t» 
i^at blonbe ^are, blaue %ugen) wüt ^ie^ 0C* 
liefert »erben. ' 
tftnfittttctt 2^ 68. H. 9(|iriB«mt. 

Um ^rmittfttitg unfr ^ttanntaabe 
iow» »ttt nfu^t 

3013. SSoIf Ottilie, e^mal. 

toirt^in aui iöriict bei JJeiiburci, ifl ttic^en SÄorbed 
an Jiiebrid) «sdjrat'cr uon Äau|beurcii nac^ UtL 
40 3. 4 @t.5@.=8. ju Deme^men, biefelbe (ott 
ftd) iüngfl ocn 9rtt(t angcbli^ na^ jSRAn^en 
begeben ^ben. 
tc«t»tcn 27/» 68. fr IL 1lnt4K4tK- 

8014 S(ltt«Ct3ofe)>^/ SBauer6fo^n 0. ^cten» 
^of, 21 3. aft, 

©lablern, 21 3. alt, 

3016. ^^toattjbanet 3o^ann, (Siaspo» 
Uererlfo^n oon 9tinit^erf(^leife, ®em. Sd^nau, 
ffimmttl^ an« tem Bbg^sSti. ObcnU^to^. 

ftcnnincg 1915 68. t. L 1liii<K^ti& 

3017. (treibet matU ober ^atjatet^a, 
SRogb ecn ätömerl^oc^ Q.*9L t^rdftag. ~ Cr. 
M. L 573. 

9ttn<|cii f|3. 1815 68w f. IL VML'tKOfla. 

3018. 9tattenbet^tt ^ionn^i, Sknft- 

fnec^t oon gronten^aufen, ali Sefc^ulbigter. 

Oaffcxbvig 21/5 68. S. U. Unt.:3üi^ Digitized by Google 199 8019. Ok^trr 61« eii , ttiffllfym »on i{^ifeni 
borf, jule^t in btr "Ätblingerau, tofgen $)teS» 
^UDogcl^n aU ^eft^utbigter} aU Sogant ift er 

Xxavnllciit 2^/6 «& t. OL lUitstU^. 

8020. 4^o]^eneaoeK ttalbvvga, 9l«eb «on 

SHetratrifb, als äf"']»"« 

2)onautt5rif) 22/5 68. St. Unt.:i1ii*tcr. 

3021. 4^auf!itaer ^eorg, vulgo ^oft-- 
6((oTf4, {Rennbu&e «on Mu^ibuHf, Sanbg. 
Vtaaer«borf. 

etraubing '22 5 68. ff. 1. Unt4fti«trt. 

3022 i^ldhele mar, JMOa o. Ottotonren; 
aU ißagant ift tx )u tter^aften. 
ncmmlage« SSp 68. iLVUUWi^. 

3023. Z^cobor, 6(^toriier oon gelb^ 
((im, )iilc^ cntf ber Stmiipcttf i|»(tigc im 

©cnauwört^ 21/5 68. «. Unt.-.5Ri*ttr. 

3024. Sinket iDorot^ea, 3Ragb oon dUw- 
ftStt «j»., Ott Scfc^ulbiflte. — Cr. IL 604. 

Ilftii4»eii V3. 31/5 68. t. IL XULOß^ 

BOSS. 9caf OH leim, leUget mBetrifo^n 
»on Saaler, ^emoii» oO 3<"9<- 
Ktgenlburg 231& 6& ft. L UaURi^ 

3026. i^errmann 3o^ann, gen. Catterns 
^ a n a , leb. Xaglö^ner »on iRegenborf. *) 

9i(gcnlbuT9 23/5 68. ft. IL 1lnt/9tt(^ter. •) Conf. &6i3774 (1867). 3027. Rttpett, Sira{iEw#t »on 

6teino(^. 

ettamling 20i& 6S. «.ID. VtiM»^ 3028. 0(«utti Sodann, 19 3. all, e^Afcc 

ton i>f^fiftm, O.vSl. ®5|>))inflm; oldOognii tjl er 
)u oert^aiten unb liefern. 
«{4a<( 2^/5 68. 1t,VttAmi^ 

3029. ®tör, auc^ (Sifen gen., ßunflfeuer^ 
»cifer OMt S^B^lffaM. — 0^. M. 117. 

nftn^len iiES. 3?/» IL IL Qnumilm 

3030. Sllbett ®(org ^oreu;, oon Stoffen« 
fei«, 25 3a^>re alt, be^uf« fficUju^« «ner i^m 
tetgen iIBibcrj)>enfligteit gegen boi ,^.-(£tg.^®ef. 
juerfonntcit (ScfCngiitfictfc 

eo|T 21|5 68L Jt 0(|{ifllgRi4t 

3031. %leä 3of Coline, ^l^agb t>. 6tmmei9' 
Raufen, preug. 9. ^. ®ciffclb, att 9ef<^ulbigte. «. QnLftti^la. 3032. T^öth 3o|ann, ©a^narteitet 

Sc&lemnierg, (ikn. ©fd^enbat^, ali B<Ufl'#*) 

3033 Schmitt ftafpar, 9Kaitrcr »o« %nl« 

bad^, <kli ^({c^ulbigter. 

«i^Hltt 30)» 68. k a 1lnt.>W4tir. 

•) Conl. 95 (1866). C. Wrt. 

3034. aEBIebemaittt 3o|. 9ttp^ eatäm» 

mei|ler oon ^ug^buTg. 

«ustbutg 25/5 68. t. L 1tnt.4H((t(t. 

3035. ftp|»«i(tiKi(rf(^nnIi(()^J7ii((aet, ^ienß« 
tNC^ «Ott Oobramali, all B«ii0e. 

Deggcnkvrf 34|5 6& IL QntirfH^lcr. 

3036. 2ehnev SnargaretH (t. €.*9.«eL 
3012583 U 3.) ifl nic^t tn gJappenberg, fonbcrm 
in Cggetten, 8. %. (£f(^enbai^, be^natlct. 

SRftn^cn 16]5 6& t. IL ttnt« »», 9067. KeftHMtiev ^«t^. 

56pB20, 74J3441 (1866). 
27^2244 (1866). 

3038. ^HtqUr ^nton. 

34]'2893 (1868). 

3039. ^tieolet ^o^ann. 
(9R»]^i«waiisi). 

84J2894 (186B). 9040. ^uflmr So^nn. 

69147 37 (1867). 
21102 (1868). 

3041. IBt€^ner ?[nna 

2(ijl615 (18:i8). 

3042. 9lotb ä»at^. (<^gs 
^4229, 74|5008 (1887). 9049. IMI 2»i4aet 

7713571 (1866). 
2912388 (1868). 

3044. Iha«« Sofepl. 

2812299 (1869), 

3045. VHaSfet «nbreaS. 

3312773 (1868). 
8949. mtbetmeiet Sebajl. 

94^909 (1868). Digitized by Googl« 200 7715899 (1887). 

80I& Solans. 

56^72 (1867). 

1911554 (1868). 

90^. dUbfam ißauline. 

1911555 C1868). 3051. ^eitt ©eorfl. 

8S|377Q (1868). 

9062. m^lßmSb ee^aflian. 

3312771 (1868). 

3068. m$mn mi^ati 

7j559 (1868). 

89)6355 (1S67). 3055. SBc# 3Rarla. 

26|1814 (1867). 
3066. 8Rof(^ ®e>>rs. 

3012558 (1868). 
S067. •fCm itatl. 

32|2693 (1868). 
3058. Wtaitt 3ofep^. 

26j2161 (1868). 
30&S. Mbtt ^ol^aitn. 

33}27fi6 (1RG8) . 9((&a|} VnhcaS . . . 2985 
9ll6ert 0«er9 Soto^ . 3030 
V^cli 9eerg .... 2957 
93 auernfelnb Sofcp^ . 2995 
a3auern^amf . . . 3026 
SDeitfet 3o^. mtOM . 2969 
3' e t ^yi^rh .... 3055 
£i(^lec 6imon . . . 8019 
StiibcT Z)0rot^ . . 3024 
83la3 5ranji3fa . . . 2961 
J^at^arina . . . 2962 
Drasii 3o^nn 9NfQlMl 2977 
©raun Ufaria , . . 2978 
eucf^art Ü^artin . . 2953 
Seif er 2lo^ann . . . 2993 
a)enr ^;einrid) .... 2959 
9>tnt 'JJad^oel .... 3043 
9>et| So^aim .... 90312 
3) Art ecbafliait , , . 2963 
dii^tU äXai . . . . 3022 

(Eiftn 9039 

eifen farl .... 3057 
^ggcr ^at^arina . . . 2979 
^ftttb'CTl 3offrt . . . 2944 
§5rpi Xaofr .... 2986 
ginjel Äonrab . . . 3010 
^Ud 3ofn>^ine . . . 3031 
©abler «nton . . . 2964 
©ünt^tr Xaö« . . . 2976 
®oü 5riebri(^ .... 2947 
@rof ffiiiHra . . . 3025 
Orcitiel ÜJlarsaret^ . 3017 
Oreilxl ^Katta . . . 3017 
©reitcr ^iloil . . . 2945 
-®rimm 9Inita .... 2975 
^auf Inger ®eorg . . 3021 
-^eln ®<org .... 3051 
^celein (Scorg SR^ael 2980 
i^rl ^\t^ .... 2998 ^errmonn Sobonn . . 3026 
^o^eneggcr Sal&urga . 3020 
^•Igcr ^obdT . . . 2997 
^otglfttner ^o\tpff . 3054 
fiujicccr ^o^nn . . 3040 

3f<it|it>fl 2965 

Zapfen b erget . 3002 

ftiUer iiiaul .... 2958 
IMriner 3ofe|»^ . . . 2983 
J?i|lncr m<i)<xl . . . 3053 
«Uu« iwn ..... 2948 
iricttt 8<iT6«a . . . 3011 
ff lob ^einrid^ .... 2945 
«opp C;i>{i(^atl?) . . . 3035 
ftrau» 3ofe)>^ .... 3044 
Ärebl ffat^Tfaia . . . '^972 
ffu^n ^o^nit .... 3059 
Sanginger idarf . . . 3003 
Saumer MugufHn . . 2987 
Segnet aRaigatct^ . . 3036 
89to«8BlDcnfte(K . . 2950 
Wupert .... 3027 
Sobcrbauer Aat^rina . 2946 
8ulbl tVobor . . . 3023 
mavd)l Sofep^ . . . 2974 
UUuermeter ^o\tpf) . 2992 
^iJtounj Sodann . . . 3028 
9]^eiben6auer ^o^ami . 2970 
ajlat^fr Slnbreo« . . . 3045 
^Keier 9lnton .... 3008 
-l^ater 3ol)ann . , . 2965 
iWaier ^oHpl) .... 3058 
ÜKaier 9Eaeer .... 2945 
vBJertel 3ob. TOfoIau« . 2977 
^Di filier ©in«»>ert . . .2981 
^Dfo^ren bannt . . . 3039 
mc\(i, ©eorfl .... 305(i 
3iieb er maier ©ebafHan 304 tj 
H^anicr @corg . . . 2951 $ofl = e(%orf<^ . . . 3021 
diattenberger SHon^ 3018 
9te5fam 3o|anna . . 3049 
«Rebfam ^auline . . . 3050 
lRei(^ect 9Utolau» . . 2949 
Sleit^mclcr Oltt^ . 9037 
!Rot^ 5D?at6ta8 , . . 3042 
@d}ai>ei Siegina . . . 2988 
eittlltopf ffafj^ . . 2952 
©<^i(f Sriebric^ . . . 2945 
oc^mitt ftafpac . . . 3033 
@(f>m{b 6eMHaR . . 8052 
Sd) mibt 'Bcphit . . . 2966 
©(^toari^auer ^offcmn 3016 
Sebtmeier 3cfet3^ . 3047 
©eblmeier ©cnMin . 2967 
e&fifei(eriit«l . . 3042 
eenbner wot^ . . . 2954 
Simberf Subnjl« . . . 2968 
Simon . . . 2971 

6ir Oeorg 2955 

©pinbIcT 8(«i4ax6 . . 3012 

etdc 3029 

Stiegter Vnton . . . 30;)8 
etieglet 3o^ann . . 3039 
Haubenecf Sranjiefa . 2984 
£ur6antf<^ jtunigunbe . 2956 
Soll 3o^nn .... 2973 
iBortoalter mo\t . . 2982 
«BeiÄl 3o(e|>^ .... 2960 
SBe^net Inna imaria . 3041 
Jöibemann 3o^. SRep. . 3034 
®ilb ^InbreoÄ . . . 3015 
IBtnfelmann Olmgwr. . 3007 
2Bolf Ottilie .... 3013 
3anner 3ofepb . . . 3014 
Be^enbcT MM» . . 2997 
Bog .... 3048 ficM« kr Br. M*M<ii Ou^bmiMl (Mi fnam). Digitized by Google bn 9. 3imi B~ 36. 

ter. (itnUä-mim-'ßUiiL (Ol- ^a^toaiifl.) 0«nm*|C|Cftea »M Itt I. I. ttHlci'^itertian nia^e« «stet OMMtlMt itt L ClMilttlaiiCBiMi Bit V«fna^ b« ll tt H| e i l0 iitunfirn crfolc^t untntdtltliA unb ftnb [old^t portofrei o« bU flcfeafttail bd tel)«rif4CB 

<S(ntial = '^oli)<i : platte« in 3)i&n(^ai einjnftnbcn. 

@cri4tli4e Haftbefehle. 

!Dir Bc|c^tictcii ^fonen finb an bte T>erfo(aenben $^el)&Tben ab}u(lefecn, totxüx tiii^t attibtfttfti^ 

anbete 93e)liinmung getroffen ift. ttntet S^orifCguttd be9> f>etr. ^aft« 
befefflt^ unb ^ele^tun^ übet ba^ Oc« 
fd^toetbetedit finb %u »erBaftm': 

8060. $8auet @eorg, edimibmnfifTgfc^n 
unl) Jü5(Ierflef<fle öon iJiarjinp, 8,s?l. (J^ütn, rt>cflen 
©rtbr«*en* be» XubRabl« (9ltt. 274 ^. 2 fce« 
6t.»tS).=a, «rt. 38 b. berftlbe' \)at am 
25. IBJai bie iUcufe über aSolfrat^boufen, 5MIj, 
Diofenbeint, ^Bafferburg nad^ ©urflböuf'n «n0f- 
((^lagrn unb i|t im iBni^e etncd 3RiUt&(|pa[fed. 

IRfttt^cn t®. 81/5 €& t. Hl. QntsSU^kr. 

8061. Stimmt Urfula, Kc^erätcditrc con 
Olemntmgni, 23 3. alt, tpcgfn SRcincikci.*) 

7^ouaun)9rt| 1/B 68. II. L 1liiL*dUi|teb •1 Coof. 9^jVL 32 (1868). «. Otcb. 3062. ©elct 3arob, );enf. @olDat unb Zhq-- 
mfyMX von e^inte^, 0cr. {Ratn, t». ^(^Iq^U. 

«i a c6 2.115 6& 9. ttllLsflt^tir. 

a068. !D?e(^tvart ftarl, Ifb. XasMSfcner con 
R«Sbad». (4Ü alt, 6' gi^og, fd)lant, b<it blonbc 
{laore, fraue klugen, xitf)\\^ Augenbrauen) auf 
@runb %rt. 283 b. @t.*«.sÖv b. (f.-®. 

fio^r lj6 68. tt. WnL-.mWtx. 

3064. ©Opfer )na8nu8 von ^ujjlfinft, SB 'S. 
Seil^im, n>{{)(n iQergf^ni b<d iBetnigiB. (Art. 315, 
2 9br. 321 be« et<«.«8., «fi 41 b. — 

Cr. M. I. 1020. 
3Rüncbfn IJ3. '29j5 68. «. III. Uiit.=!Ki4ttr. 

3065. ^uiUiattiSattifla, eifenbabnarbeiter 
Offn ^oraga, igcjtrU ii^ajja iu %9C0l, jnlebt in ber ÄörperDfrte^ung. 
P i cf» n a 1 1 2jR 68. tt. n. UnU«i«^tet. 

3066. ^^mib Seon^orb »on bter, frfl^«r 
^audtne<i^t ber 9tidV\ä)cn 6teatinfer^enfabrif, »eflen 
ißcr6re(^n8 bnr njlbrniatflrlid^en fBcnuft. f^lrt 204, 
214 m Ät..@. ©., «rt. 40 e. ®.) — 
Cr. M. I. 899. 

ttft«4cm 03. 2|6 6& r II. VMUmmBC' 

8067. SM 9tM|l6tft «»b 

3()f)S, ©la^ ^Jatbarina, ©a^narbttterinen, 
toabridieinlid) aui ber ^fgcnb »on ©traubing, eincft 
am 28. grebr. l. 5. in SfifenfafTn, Qrfeing, 
«crflbten 3?er)ifbfn3 Ici Tu fl.itis tcrbSdjtifl-, SBribe 
fbib in baS £anbgeTi(^t<*@c{&ngni| )u <Srbing 
gtt Ilffren, Me eine tccfdira bftcfte Ober 60, Ue 
anhtrt flfflen 30 3* alt f^n. 

,v t e i i i n ^ '2J6 68. «. Unt.»ülic^tet. 

3069. föAntnet ^c!f?>b, ScbcriteffOe ©cn 
?anb<b<r8, 40 3» alt» >^tflf" «i"«* 
in 9tt4 bd Orittf MTflbteii SUbDopmiebciil.*) 

9n Qnd>f n r}3. 3|6 68. It IL QllLcRI^hS. •) Goar. «.«IL««. 8b, 87 (1867). Sie SM. 3um ^tvafi»oü%UQe finb ]}u vetbafttni 

8070. 9Dfiifd)Iet SKarttn, 25 3- a". 
3)tenürne(^t t>cn Äirc^enimnn, l'Cg. gJardberg, om 
3. gUr) l. 3 »ffien ©itbflabl« ««b ecttöfll |ii 

3monatI. (?rtff5ngni§ «emrt^lt*) 
«mberfl 12/5 68. «• ötjivf*gtri(6t. 

•) ConrrW (1867). J). 3itb. Digitized by Google 203 3071. 2uhtt 3oH»n Oabriel, (prot., 
20 3- alt, jd»lant, tfoidc ^aare) IKe^ger: 

gälfi^uug tincr ßffentl. Urfunte ju 2 'DJonat 15 
^agen @ef5nani§ oerurt^eiLt ; b<rfeltie ijl in bie 
®efitng{nanfialt Si^tcvai |tt U«fent. 

gürt!; 15/5 68. ft. «qiittgtrii^t. 

3072. Sauet VJ?av, 34 3. dt, leb. ©räu. 
fnec^t unb ^änbler »on iSid^et, ^-ßanau, am 
2. D. ÜJ^. iDcgcn 2)t(b|la^U ju 2 ^«iiahii 15 

Javicn (^ofän,r'ir? t^erurtbeilt ; berfelSe ifk fai Mc 
@ejangeiian|talt kaufen lietern. 

•) Cont. 13 (1867). T. JRrt. 

3073. ^^eubet^et i^ranj, ^nroo^netlfo^n 
Wn S(6ci(^in{\, (18 ,V alt, mittelgrol, |at ttttune 
^.la'e iihl 'Jlnfien) trf,vn ^cfclägerci ju 2 OTonat 
unb Xai (^c{än.ini§ muct^lt; berfelbe ifl in 
bol 3'^Q^"6<t^i^d"'B 9lttii6erg ju liefern. 

f>C|ltcitboTf 1815 68w Jt 8i|iillaici4t< 

8074 fiiefliltd doHnn» Mt^dr. IBM^ 

frtwtjpäcfcter Mn ©tafenroit^, am 1. %pvil l 3. 
toiQvn Untafc^tagung 1 '^2onat 15 Za^en <9c< 
ffin^inil «tnrt^eilt.*) 

Wün dien 1/3. 18/5 68. IK. «qMIgCcUli 

») CooL 13 (186B0 ». «*b. 

9076. Iktn Statl. 32 3. alt, leb. Bimmer« 
ß^fetle i>on "l^nitf , am 24. ■.IK'äij b. 3- toi'gfn Di<B- 
ft<i\)\& ju 1 .Vi'onat (Sefingnil oerurt^eilt. 

gtfin($tn r/3. 16/5 68. 9. iScairregendit. 

9076. ICumntfer Sebaflian, 26 3. alt, 
JHenftfnedjt oon Ü5<lbmc(i^in<|, ^Diünd^en 1)3,/ 
am 7. ^pril b. 3- »egen ©c^|l5gerei, fa^rläfpger 
il&btun)^ K. i ;];a^r unb 6 SRonat (Sefingnig 

SRflnd^en 68. flL OqiillflRUtl. 

9077. 5lfc^)er ^nbrra«, 32 3. alt, ^ieojl« 
ftici^t »on 32m6ning, am 8. Spril b. 3. ncgen 
Okiftel^tt gu 2 SRonat 15 Soflcn ®efSn0ntg oer^ 
ttrl^eilt. 

SK und) eil r/3. 18/j 68. «, SBcairfegtric^t. 

S07& &inbtt ^riebertcte, fat^., 20 3. 
olt, «on ^oi^ferau, «Hüffen, gule^^t Kellnerin 

in ^oib^aufen, am Ii. %pxH b. 3- tccgt" 
{Dicb^a^U ju 2monatl. (9ef&HQni| )>erurt^cilt. 

SKÜni^en rj3. Iöj5 68. St. «ejirWgerii^t. 

3079. ®c^{e^{nt0(ilb aific^aci vuigo 
ttifcuntaitu, X)ien[t(nc(Vt »on ofiaeUCorf, <^er. 'I)2«of6ttT9, loegen SBerge^enS b<2 Setrufiet ju 3 
aRonat (^f&nftnig «enirt^U ; berfclbe i)l in Ht 
(^efangenanjiatt 9lmbetg |B liefern. 

l'anbÄbut 15T) 68. ». «tjitMgeric^t 

3080. 2J{eM3of«Pb. 52 3- alf, Ifb. Tac^r?bner 
von ^Qklben, n>egen ^itbfto^U 3U einer @«tÄngnigs 
fhttfe «crurt^eUt. 

l«0bve« 19A 68. & «|tafli9ftU|k 

9061. QM^lpiitbel 3ofc»^ umb 

90Ä2. (^(^toitlfrel gnarianna, ?^Scferff^. 
Icute oon @er{i^o|m, 9.*^ Augsburg, julct^t in 
9Rftiii]^enf Mcgcn tuichncc^K. SBegna^mc ctgencf 
Gacben ju einer ®efSngm|pCttfe Oerurt^lt *) 
ugSbur^ igjf) 68. 9, 8ejirf«geri(bt 

•) Cnnf. (L^ O.=«L 8 (1868). t). flle*. 

a083. ^(hmib ®eorfl, 35 3. alt, Dienjl. 
tne<^t oon ^augna, Hertingen, nxgen :ües 

tni^t 3« einer iScfSngiriKhEafc «evmi^dft*) 

Wsglbvtg 19/5 68. 9. Qqidlgni^t* 

•) Cool «hIMK. 19 (186^ «Ub. 

30H4. 2anC{ 3of., fat^., 28 3 alt, 3)tenfl-- 
tn((^t oon 6i<^^oten, !S)a(^aa (julcbt angebt, 
in ÜRftnil^ett 0» 30. 9to«5r. 1». 3. iMgen 9R{§« 
^anbtuna JU 2 OJ^onat 15 tagen ^efängnife t^er^ 
urt^ciU; berfclbe i|i in bic (SkfoiigenanßaU aujen 
)u liefern. 

Stftni^en ri3. 20(5 68. t. Bqiittfleri^t 

3085. 9SaIbtna{er 3ol)v 25 3 alt, Ci<rnft^ 
fnec^t «on ^albergmooS, ^.M. Sreifing, am 23. 
'^liri b. 3. mcgen ^i(6{la^a gu 1 3a^r 6 IRoMt 
©efängnlg »erurt^ellt. •) 

ax&n(^cn 1/3. I5i5 68. it. «qitllgtst^L 

•) vnlso »«4lMi|ti^' OoaL C*9.4BL 84 0867). 

fyic Rtb. 

3086. Äoc|> 3i>^ann, 40 3. alt, leb. Scbu^* 
wai^erfjtf. Ue oon n{ü^l^aufen, (?er. $&(^ftäbt oJÄ., 
tocgen SDicb^a^ gu Imonatt. (Bcfiaftiii|(traf« Mr« 

9«m5eTg 15^ 68. 9. 0(|Mlg(rl4L 

3087. ^ttitmrtl Seon^arb, 24 3a^re alt, 
f. n. «on iao(»er«reut^, id.M. Sleuftabt 'Jä.'i}l, 
am 16. 1». toegeu ^Hcblfai^O gu ImonatL 9c« 
fSngnil «erurt^eilt. 

«Beiben 20/5 68. ». ©cjitf«,^fri*t 

3088. SBaonct 3o^^nn, 3niso^aeri|o^ 
«Ott ftet^nfreu}, bnr^ a|Hpea.<ger. 90. mm 81. 
Vliri b. 3 wt^tn 6<^U0crei g« 2monatI. 0c» 

f&ngni§ oerurt^ilt. 

<.ßa)jau 18/5 68. it. ^ittdgaid^U Digitized by Google 209 SOSO. SHittl aRi<&ae(, m^nrfd^ Mn 

SEBinborf, Janbg. ©ite^cfen, am 1. ». Dl. wt^tn 
Untf rft^Iaguno ;u ßmottoll. (BefSneuig trrurt^etlt. *) 
$affau 1615 60. St. SqirMsertc^. 

""•) CÖnr 8415900 (1867). «. 9leb, 

30dO. Stölbl 3a<«>i, 23 ;3.<at, Z)icnflfnc<^t 
«on 9)Uhi#cs, gttk|c i« OttcTing. 9n;SocfKtt, 
am 8. t. rMflfn $uip4tt 1» Ocfing' 

gteifing ltN5 68. It eqttfAgrric^t 

3091. ^enttl SRi^ael, ^laffTgefcOe von 
£antau a\'^\. am J9. i». fK. lufgen Unttrfi^laflunn 
in SmonctI. (^efSngnig dcrurt^ilt; berfeibe ifi in 
Ue iBcfangcnanftalt Raufen )u (iefcrn. *) 

«»•ffetbiic« 1^ 68. tu g<iWNBi<t •) Conf. 101769 (1868). t). 3irb. 

3092. Serf||»pfer ^^ofep^, 34 3- alt, leb. 
080tne(bt «on ^o^enturd), am 21. ^£r| b. 3. 
tot^tn UnttrjcblaQung unb iDiebf^abt^ ,;u 4monatI. 
(gef&ngnil re^t^. oerurt^lt} beijabe ift in bif 
•c^flffiiaiillall tattfen |tt VUftau 

»clI|«iM 30|» «8. ft. BqMlitihtt. 3098. ITatlfiaHer 6e6afiian, 36 3. a., 

ömcnotl. (»ffängntfe t)Cnirt^itt. *) 
$ajfau 2215 68. lt. 9tjirrS{|m(^t. •) 2lii7l6 (t868)f t*- fMi, 

S094. (Sturm STlicbael, ^irnflfnct^t aul 
3ieid)tT«ba(<>, ©.«31. WcQndjilabt, (52 3 alt, 
5' 4" firo§, unterffpl, bat fitearj^rauf, fe^r ge- 
Iccftf ^aare, flraue 9lui\en, grauen ©«^nurbart) am 
11. itebr. l. 3. ireßfn 5)iebftat)lf ^ur (9ffäilgnl|>s 
{träfe oon i ikonat 10 lagen t>c;ui;tl)cilt. 

meufittbt de. 18/9 68. «»rgirf^gnit^t. 

.8095. He^m 'Anna SRarta, 70 ^. alt« 
Xat^l^ncrin » taitflenmosfeii, am 30. ». ÜR. msnui 
^bfka^II |tt Inwnotf. 9cfin0Ni^ «cnntHKt. 

ttclf t«t »^681 Jt e(|Mn|Ki4L 

3096. jöhtKmÜüet ^nna, 37 3- alt, leb. 
5l56fr?tccbter unb 3"Ai'bfrin »ou X5lj. am 22. 
I». wtQtn Zi<b\ta\ili imonatl. @efän0ni| 30"J7, 9*teM 3o^ann, ©d>u^ma<tcr 
»on 3)cieilinfl, ^«mau (33 3- aW, 5' 9" 

9"' e^oß. f(^ianr, bnumc ^mie, 0coue 9bie<"* 
fd^male 9lafe) unb 

$098. SSaljet t^omaS*), ©(bneiber ton 
t^anbaufcn, 5B. «. Stobtomboj (33 3. alt, 5' 
9" 7"' gvo|, fc^larf, Ht iMraMIrraune ^aare, graue 
Stugen, fecette 9lafe, om redsten 'Jlugcnliöe ein 
on^ttetci ^CTPenCorn) jinb oocgeilcrn 9la(^tö aui 
l^eflflcr Vnftalt, n« adt |^«nliRi MIdbrt, cm« 
»id)rn uwb toe^ttettoa^rt forBd ju 
liefern. 

6t. 68. t. genpathti^ to<t|a«flCT- <) Graf. C.(9.*«L 58 (im* SM- 

3099. i^etbft Sarbara, leb. '325^n ton 
©eTd)te#flaben, jult^t in JRofen^eim, w>eld>e 
bur6 bie§f\fr. (Jrf. »om 20. l. 'SR. rot^tn üMeb» 
Qa^If on ber üiä^erin Bnna ^üncx »on 9lofen= 
beim iit 1 ^jTlci at ©efängnife »erfäflt »»urtif, »olle 
»orgtjübrt unb i^c erdf{uet toerben, bag boe Urt^cil 
vt^jliiMftig mift an Mll|O0ai «rifaAe, mmt jfe ocn itrcm 9le<^t be« (5infpru(^e2 binnfn Ti.^en 
nid^t @<6r9ni^ nuu^t Sollte fie auf 'J3aaiccen 
betroffen Wi^n mnb fi^ bem ttTt^eile unlcnoerfen, 
f9 iß fU «n^ im ücfent. 

Ccattittcin 3ft5 68. tt, QqMIfloi^t 

3100 (iCfebflal^I an tt.) @ine 

beiUttfig 30 3 alter, ft^lanfer, groger OTatin, mit 
f(^malm Oefti^te »on ge^unber gatbe. blonbem 
@<^nurbattt, toclc^er jic^ fflr einen S<^tteiw au6« 
gfl6, bot altbai^trifc^ ^oleft fpra4> ""b bunfeU 
graue 3opi>f, ^ellflroue ^ofe unb faffebraunen $ut 
oon btr öorm tr ig ipte man |ie ju Zill trä^t, 
ifl bringenb »erb5<^tij<, am 9. ». 'VI. ^.'lOVA.tt* 
jftifdjcn 7 u. 8 U^r ju O b e r e II 6 fl. 30 fr. SQaor 
(ein 2 fl.-.&tid mit fccr ÜJlarienfäule Jc), ferner 
5 golber.e SReifringelc^en, (3 ganj glolt, 2 mit 
glatten ".I'ISttiten , »on lotteren 2 rtnci |oV, bal 
anbete ma(|iD) enttronbct ju ^aben. 

Um epSbe unb, falU ber ©crbij^tige im töen^e 
»on 'Mblaten getroffen wirb, o^^er ein ^llibi niAt 
nat^juAKifen oermag, um beffen ^te^erlitferung 

tcK»t» av8 6& n. niit*ati4t(c Digitized by Google 204 . 

8101. CVnf(|eor{ffnic ^e^fmfkänbtJ) 

^C«r üiel t*Ieumun^de ^)5uJlfr*fc^n 5o6ann 
6 dreier aui "ixauiniti*), £anbg. 92abbiir0, 
tvttrbc Viifms 9lal (. 3. (nt 0ef1^ ii«d^Bexcl4> 
nfttT @t,ifnfl5nbc gotvcfTeti, tpfitfcc er in 
ton einem Unbekannten tauft f^akm ro\Ü: 1 ^SJl\. 
litfiTf^itimRiK^e, 1 OeMbit^. 1 trompete, R2 Statf 
©pielfarten, 1 ©piclbofcnlrerr, 1 rcibfci^ unb 1 
flclb«* Stnüp[tS^l, 1 itnaben^o{e, 1 

IMnberftwnfrr, 1 battmlMÖfeml IMnberbemb, 1 Wtmni- 
^rmt mit „X" flev"i<fc"et, 3 SR^fle i'cintpatib, 2 ^ofen« 
träga, 2 ((^Aarje ^üc^Irin, 1 ^Ibcglo^, an »elcbrm 
ber 9t(raie ou^gefra^t ift, i blricinct ^a^n, 1 leb. 

fcta[t^r. Um (Srmiltiiii^ dbnfftllfiitc ^»(uniiif; 
fattn tvirb erfucbt. 
IRcunbiiig 3li5 68. it I. Unt.^9{i(^tCT. •) Conf. I8jl450 (1868). Cic «tb. 

3102. ®ei^rl 3o^. ©eorg, leb. WS^nft 
ton 3Rartin<^m, totld^tx ttegen !Diebfta^(^ unb 
SSetTUgS fi^M tirlfacb befhraft nurbe, unb ft(^ f<tt 
12 lagen ton fäner ^nmalb entfernt ^at, welle, 
faQ0 er ntc^t oibcntUc^ befc^&ftigt i\t, aufgegriffen 

ftibinden 2^ 68. 9» gq h H a mt 

« 

3103. 93ac^fc|)toeI(eT %Ioi«, MAuc^t 

ton (SngeriSbei 9, ijanbg. Orafenau, unb 

3104. (&tota N. N., i^inbergefcae ton ^o^n.- 
point, Sonbg. ^ttnoninfi, fMi »ctM^Hfl, grauen: 

20fr, 1 f<bh>ar?, »i>ei§, rot^ carrirteS ©fibenfammt: 
gilet mit 12er«Jhi&pfcn, 1 feib., toetg unb grau 
gffhrclfte* (^itttvib, 1 j^eige^lvflflc ffOI. 
ubr, 1 fllb. C^tilinbcrii^r, anf boren Tcdd *^n^ct 
6tr&u|(^eR unb t)ie %uff(brift »^etj tergig mein 
iriil^* 4ni0clvttd)t finb, fammt Xctte cntioenbet nu 
^abfn. T^lffclbi'n finb ju untcrfu^icn, unb im 
gaQe ber l'anbftrric^rei unb Oed i6eii^ed folc^cr 
@egenfi5nbe ju ter^ftm: 
Xraanftcis 21^ C&. t.VL tbii^tl^ 

3105. Stoft Barbara, lebig ton ^Tlemflein, 
(29 3, alt, 5' 4" gro§, unterfefet, bat braune 
^aare, groue %ugen, länjilid^e Sicife) »elcbe njegen 
GtreiinrnS mebrmatö gfftraft n>urbe, n^oOe, falU fie 
ocbeitiloiS betreten rotrb, an^ gefc^ubt n:<iib>-tv 

9}eu{)abt % QO\b 66. S. iPciirflamt. 

3106. fO^eUec ^ofepMon Xraudm^ (13 3. 
dt Uaf, ^t flro§iii Stcpf, tteilli^e ^mt, txditn 
SSRuwt)), ein Z^agont, »oUe attfQcgritfcn 

geliefert meiben. 
R«bbur(t 22)5 6& 9. fhghffamt. 

3107. ^auct 3atob, lebtg, ton (>}i}ffen(|eim, r»t| 1 neue ffNtMimiiiliMDcM #Miinc«)H[lfe^ofe 

mit fd^»rar;(en Tupfrn, 1 ^rmeebenfjtitben tcm 3, 
1866, 1 6(t)il^enpfeif(^en ton n>ei|cm ^om unb 
2 Tot^gctnitflf tftiiQiivBlIcnt CtaAfld^ cntlBevtct 

JU ^abfn ; fcill? bcrfclbe tagtrt unb juiittid) im 
iBen^c ton Oblaten betreffen nirb, ift er ju ter- 
(aftni mA ^ie^ lu liefern.*) 

i9%x 3S(5 68. t. XtMmtf- 

•) Conf. e..*p.:.!n. 6J459 (I868). C. «fb. 

3108. itiiehilahl an (Selb, ®4>mncf ic.) 
a>er im (£.--13. 931 3.ij2804 I. 3; Mannt gegebene 
TiebftabI, beffen @eorg93aber ton Untertbür^ 
^im tab&(btig ift, nurbc nic^t }u Stctteabetgcn, 
foKbcnt in ^cttlUges iKitti 

««flltntt 27/B fi& 1. 1. ll«t4IU|te. 

3109. flWttCf Xai^er, ^^tenflfnec^t ton Ctten« 
ftetten, j^ulrbt in $eter2fir(^en, teoQe in )tennt> 
ni^ gefegt Werben, ba§ bie ilfm bnnb bie^ger. 
Urtbfil tom 20. l. ÜJi. Wegen Dicbflabl« juetfannte 
SmonatL (Befingnigftrafe toQ^Ogai würbe, wenn 
er nic^t Mnnen 8 Zäg» tom <Sinfpru(^re(^ 
iBebrauc^ ma(bt. 

trounjlein 25ff» 68. «. SBejirffgeiti^t 

3110. (9laub.) !l5em ©tablfr ccn 5Wc^r= 
borf wurce eine filb. Gplinterubr mit weißem 
Bifferblatte, r5m. Btffem unD Serunbenjeigern, oiif 
beren 1>fcffl ein 8lumenftrau§ gracirt ijl, aui bem 
bie i^gur cined ^finbcbeni bcrauflf i^aut , geraubt 
Um ep^t n<U^ Z$Ucr isitb ccfii^l. 

traavllei« TOfb t. 1liit.*tti^. 

8111. €^ttoeI Safob Serbin« nb, ChA> 

l?{)na- von 3Rcrtb'ilbcn, Welcher pcfi bcr ^?o(i^ciauf» 
)i(4t entzogen fyat, woQe aufgegriffen unb b^c^ 
geliefert »nb« ; berfelbe ifl 18 3. alt, 6' 8" 8"* 
grofe, ^t bunfelblonbe ^aare, braune ^gen, gfs 
bo^ene T^aff, gefunbc @cficbt<facbe unb tr&gt grait 
gefircifte ^ofe, fc^warjen fM wA bbiigdMfimicl 
^algtucb. 

reufcfinit 18)5 68. «. ©qirflamt. 

3112 $raufnberg«t ^ranj, Irb. Scbäfer 
ton Jrsalbermocd, %rtif1ng, foQ eine graue 

6d)äfer=JC>i>"bin (Solfdra^ mit braunftt fHlffni 
unb gähnen « JRut^e) entwenbet iabtn. — Um 
Slbna^me bCiS ^unbeS unb fa(bOienli(^ üJtitt^cilung 
nifb ccfvcb^ 

iQftffccbttTg a0|5 68. ft. a VüA46)^ 

3113. (99etrttO.) ©in «nfang« ber 20er 
3al)re flebenber, mittelgroßer, bartlofer, fctfanfer 
'JDiann mit fc^war^j^elocften .^ren, f(^waTjgelber 
®<fl^faibc^ bcOdbct ttit f^mnim «VOnbR^ Digitized by Google 206 ft^tDarjcni Sammtrotfc unb |fflo|^, ber flc^ aU 

ni Ungarn au?gaf, ^at fldft eine« ©«ticVi^« te* 
Octntgei an @a|tn)irt^ ^öt^mann oon {Rrid^en- 
(atl fd^ttlMft gemalt; terfUie iH mitcr Qch|nitif< 
übfr bji ^«fil^iBaben^t yi «a^ftcit «ab ^h^r 
|u liefern. 

Ctannficin 30/5 68. 9. tlntsSK^cr. 

3114. i^errmann Sarbara t>on Sieemborf, 
(ine ®eito^nVtt2lanbfhrfi(ficTin unb il^ttttain, treibt 
Hd» mit i^rm fij 3. altd Änaben „SKartin" in 
^Lltbapern ^rum*, biefelbe ifi aufju^rrifcn unb 

eubtftn^»f 18^ «7. ». «(iRlkant. 3115. SBa^er Seon^arb »on @reut^, id.'%. 
@ercljt)of«n, (47 3. alt, 5' 10" 9to§, unterfeK 
^at graue .^aare u. graut 9(ugen) hxldxr [xi) ^rimlic^ 
«ud {einet ^<imat entfernt i)at unb at6eitdloi8 

•ctolifofcn 29|5 68. IL «(|iill«ni 

3116. (Oetnifl.) Unter Sejugna^mr auf Hi 

auafc^r. im 6.:^^.=99l. 30 3. l^filJO I ^. rcirb 
Mannt flegebtn, bog ber öetrüg« Cer ©(^dfft 
Vnton t^ftttiler «m Sfagcmi^ feli foD 

«»{•»itT« 2^ 68. «.HL ttnt4ti4i 

1^ 3117. (!D^ot5.) %m 21. ma\ l ^. 
njurbe fcet S^racltte 3ona2 .^^'tj'"«»"" ®ei(fera» 
grüben tm 'Salbe- bei 9lf(benrot(> anfc^emenb 
erlangt aufgefunben; me^rfac&e an bemfelbeu auf- 
«funbene Äppftjerlcfeungen foffen ctfcn^en, bog ber 
Hrptv Ui Ooliinann «^It in tiefe £aae gebracht 
tourbe, nac^bem er ctf^teQni ober toenlflpiil bttr^ 
©(tlSge betäubt ittar. 

Um \£.pä|;< nac^ ben Z^tem unb ^Sütt^ilung 
fai^Uai|MMr Vbttrn nfitibt 

8*^c 2&J5 6& t. L QiMM^ttt. 

8118. fBihev 3ofc|»b« Cdiiicibetsefelle von 

titllinß, 23 alt, ett^ng ^"ftfäbefd^rSnft, ifl 
Hj. Sonfcriptiena^SBiberfl^enftigfeit an^ergu liefern. •) 
SJoffau 2]b 68. «, ©ejirfäamt. *) Cont e^^^^L 86 (1S67). D. »eb. 

3119. ©rttft 50^. SBapttft, bünb. um^. 
jitl^nOec ^ilberbinbler au« Sen^fiirt, 3Rar:t^ 
Wb«ifrlb, t»ef*et am 17iI8. jebr. l. 3. ^u J5lo| 
im @af^bauie ju Wn 3 ftönigen, toobrl^einli«^ burd) 
b«« öüttoergejeücn 3of. ^xant »on Jbämau, be- 
Nte »afbe mb rt<^ Ilnfanga l. SR. ihk^ 8anu b e r begeben boBm fott, noüt bieräber eibltcb »er- 
nommen unb amttMbnis tter bcffe» OnftiflfK 

Hufentbalt anber gemalt MbOI. 

®nben :^j6 68. Ä. Unt..iRi4tfr. 

ai20. (fiiiib«aN«fe«iHi||.l 9lm 30. 'IRai 
l :j «nnbe in 6tcgen^ef (ci^Deuerflng, 9.-% 

^cmau, frflb 3 Ufjr ein circa 14 ^oge alte» 5jinb 
minnlit^en @<\itlt4tti, toüitti in leinenen .^abem 
nnb in ein dftfS JHffim dngilDMtft ms, oulgrrebt 

aufgefunbctt — Um 6)>8^ »b fM^Mcnli^« OUt« 

tbeilungm »ivt erfutfet. 
iHegtniburg 3)6 68. ff. I. Unt.-3ii*L 

3121. C^ieb^a^l an ®elb st.) 

3. b. 9t. Qem. «ntbai in ffürnai^ entwenbet: 

1 neue«, iu(^tenteb«rne« ®etbt5fc^(ben mit gelbem 
Sügcl, circa 42 fL fban, 1 alte abgefi^liffene @olb^ 
mange in ber «rtSe cfani 10 fL^CMliI«, mit nii^ 
erfennbarem OeprJ^e, l fllb ©ptnbelubr mit weigern, 
oerfcibeltem 3iff<^I^tte, ftä^lemen ^'^S''^"/ d^attct 
Stadfeite, 1 ^ßMT neu befiscbiatinte Talbteb. 6t(efeC. 
^]crba4)t fSat auf einen 2ß -28 % eilten, f(btanfen, 
mebr cdi mitte[gro|cn S9urf(ben, bet mit grauem 
QKnterrotfe, iÄefle vnb ^ofe «on ^dltm Co w m<e » 
jeug, einer Seibfnf.ippf befUibet »ar unb feinen 
IBcA flehen @(^»cinfurt ju na^m; bcrfelbe foO 
im iBcfibe ihH auf nxii^ iMlngcMbetfer 
fantcnbm ^ßofM f<l"* ^ 
tttv|itttg 6& Ifc» 1 ii if . » H i4 l »c . 

3122. (^UftÜaU an (9clb tc.) 22. 
b. ^JÜ^. tvurbe in *:ßir(»ang, £anbg. S^ottenburg, 
niitcr Oenfi^ung eind fMetnvt ober 9la(bf(i>lüffel9 
entwcnbet: 30 ein f(.^©t., 20 atlbo^er. i=, 17 
©aljburger: 24er=Änöpfc, 1 jnjeiflt^iäujlge, fllbetne 
^^ItnN'rubr mit rBm. S^fitm, ft^ntm QMmibcR» 
unb @efunbenjet(icm unb etroa 1' lan^e, fllb. Äette 
mit @(buter. 9)erba<^t ffiOt auf ben iSDicnfirneibt 
6eba1lian {^aal mm S^nc^bcvg, ftinbg. Ober» 
»ied)ta(b unb Quf3ofob ^i^anfl, 65(bnfr8fo^ 
«on ^terföding, welche, xotnn fie im Sefi^e Ods 
flblaten getroffen toerben, )u t>erbaf ten finb. jc. g r a « tl 
ifl inSbefonbere nacb einem ftaftenft^lflffcl |ii bnc^ 
fu(ben unb berfelbe i^m ai|ttnebmen. 

Sanbftbut i/6 68. A. IL UnUStii^tec. 

Uni @rnt{ttIuno nnb ^8efannt(^ahe 
bt^nufenthaltt^ nadfhtytid^neUtffitt» 
foneii tvirb ftfu4>t: 

3123. lOIr^ Sodann, Snatirer unb tag« 
IS^ner »on ^leu§en, 8onbg. Sffialbfaffen al« Senge; 
berfelbe fcH pd) ;^ur 3eit all (^ifenbabiMlbcitev in 
ber @eflenb pon ^ngolßftbt befiiiben. 

Bcibcn 23^5 68. St, Wvt^HitB. Digitized by Google 206 

3124. ^aiit|)|> 3 0 n n , Ifb., »on Sc^ttab«*, 

812ft. tttüpf Barbara, fJotttfatbeiUrln »on 

3126. firiMKC 3«fet>^ft# Xaglft^nem «on 

3127. ^^mib Serbinamb, aRn^ndlrc Mn 

3128. ^röll Tlntcnia»^ gj?Oiib ß. ^KtTtingen, 
JB.-.a. 5)oiiauic5tt^, bt^uf« (SrSpung ber öfgtn 
bt^dbeo eiiaffeiun ffnftKifunglbefi^lfif}«. 

«»«•bttis aajb 68. etaMmidiPnL 

«) Coot 6 (1867). !>. UM. 

S129. fBfniinec ^xan^, SRautcr v. ^Ncr 
Mn ffcocMlbmg*), 

3130 Suvfiev 8ftr>«vtt «»n StmRbifr 

2anbfl. jfel^cim, 

3131. STOaiiTU« ©arbara, «ertmat^ in 
iaoSxt, £anbg. trcgcn üDUbO&^Iro. 

««Hbf Ittt M/» 68. f. 1 1tiit>Rt4te> •) Conf. 14J1054 (1868). T>. »leb. 

8132. aSetltCt So^onn, Xaglöbncr »on 

3133. ®eHf ^txift^p^, mMdle ou8 

Obtrnbrtit 

«fc^afftixburg 20/5 68. Jf. Unt.^SHicfita. 

81.34. <2dbl 3 ob- 53n?>t. ton eitfabt%a, 

313.'). ^D\v ©eorg tcu 5Utin<i*), unb 

3136. Xiitl^ 3ofe|>^ ». «atll^lb»*), fSmmt^ 
Il<^ eifenbc^iiacMltr, «Ii Ocf^ulbiete. 
«i^llitt 19J5 68. lt. I. ttnl.«k*te. •) M^4BL I6|l2i7 (1868)9 

Goar. «.««J«. tW, 41 (186^ tüc fUb. 

3137. i^änMet «ntoit oor Sembbtft. a» 

©ci'djulHgkr, irf,ien SBetrugel.*) 
aufl^burä 27p 68. 9. I. Unt. iKiAieT. «) Coaf. 89)4094 (1666). , 9Ub. 

3138. aBerner ^lußuf}, '^laUr. ancifblid) 
(Uli SKüncbcn; ali SBogant iji er auf ®iunb ttä 
«ift. 204 iS. 3, «Ii 360 B- 2 bd et»«.*«)-, 
«tt. 41 bei }u «€c|aftett. 

Icomillclm 28^5 6». t. ID. QiMUSti^tec. 8189. 18tt4><in 9Xagbalcna t>on fiauf^ 
beumt, iinb 

8140. WtüUt tlcvefe«) t»on 3««^. 

fteint>tcn 20)5 68. «. L nnt^W^t«^ 

•) Cour. {MjteiH (1868) t «*• 

8141. Soteti} DoroHeo, lebige ©c^micbs 
tccfi^er un^ $tttaoIi(ii^nbb(iii Mn ^Ifurt, tscgen 

« A »ei K f tttt 26^ 6e^ t. mMU^tCE. 

8142. IDitncc acl*, 40 9. «ttr €N(Mi|tr 

toon !iyet%im, frürlb. O. ?l Äir*bcim, mU^cV fl^ 
jiniftfl in Ulm b^rumgetriebcn ^en iott.*) 
2Bclt^(im 25/5 68. Jt D. XtuL^^ßi^ 

•) Conf. 25J2096 (1868). 

3143 Bd^ntibet %bam, SMm^Inet^t »on 
fBilUxiltitt, aW 3<»8<- 
8otT »p 68. «.I. Iliit.4«^. 

8144. «dfmtÖÄtUt«, >Blaob»on stall, 
mntv »euto im MT. 9t fl^ ^ im ^oUicU 
artete befant. 

Straubing 2615 68. t. IH. XhAMßß*» 

3145. SRiefanoet Bieter, J>l«i|lhm|t 
^lamricb, ®<T. SHtM«» a» «bl0«f«HW0tcv Mt« 

JWrpcrttrlf^unfl. 
etraubmfl 26J5 68. «. Hl, Uut. oT^it^ter. 

3146. Sßübltt Wiitatl, ^ienft{ne(tt »on 
^üffinftcn, Ol« ißefc^Wet« toegt« Oetnifli; •» 
Oaeont er |tt Oti^fkn.*) 

(^id>üilt27)6 68. t. n. nnkWin. 

«) Co«t H ^ 0867)- ' ^ ^* 

8147.0iidlncl€f «inorin, ^Mntritnln 

^lugfl'urg 29J5 68. «. H. Uut.=iRitbt«. 

3148. Cammer 'DHdjacl, 2)ien|Wne<bt »ob 
Äleinrinberfelb, aW icuge. 

fßütaburfl 28/5 68. IL H lt t« Wi<t fr . 

3149. ^c^uflcrebec ©te^^au, äRebd^^dC' 
feUe Mn — Cr.lL L 580. 

Kbn^cn <j3. 29j» 68. «: tteUJM». 

3150. Cl^riafu«, (Slaferi^efraf von 
ÄBnijt^brunn; ^frfelb« entfernte atn 2Ü. o. 'JÄ- 
mit .^aubttxrf^jfuft »on feinem 2lrbeitfteb« Äo^- 
^upt )u 6i\ {ieBf(IbYtt «ab tü dnec Oatafibte* 

$fa(tlii(b<n 26^5 68. SL U. Unt.^ib<- Digitized by Google 207 3151. SlaMtt« Äarl, Äot^jorteur aai HWn« 
iia ; »o«in terjvlbc Innen ^anbi^tn ?[ufent^alt ^at, 
fo If» er 0fm5§ %vL 41 «lb(. 3 tti teegen 
Skrge^ US SBdrugtd vec^often. 

Sanbll^ut 3)6 684 1». HL lIllt^H^ln. 

3152. SBonini 3Ulciau8, unb 

31d3. 99pnini 3aIot> oud ^ce^, bft. ^M. 
QoiAo, ferner 
8151 lOmül» Sodann «itf S^ltactt*f[fl»rbo, 

als * 
ei(^{i&tt 2815 68. ILtVMM^ 8155. OUUIet ftoitrab, lA., wn^wOai^ 

2^fl. 93erne(f, al8 9lu«funfWpeTfon. 
Sluft8but(i 28! ö 68. ». III. Unt-SRi4tfT. 

8156. dogct itat^arina au« Oittn^, 

3157. fiaitö 3Rt*aeI au« SutfeaA, (S'criits 
'ifliqen, in Obcr5flemi(^, tDcl<6€ bi« jüngfl b«ira 
Sa^nbau bei 3leu5tttn9 bef^^fttgt »aren, oü 

©ura^iaufen ?Sj5 68. Ä. J?cmmanbant(djaft. 

3158. »icbet Xaöer, 6<^rcincrflef«ae au» 
©(brctjb""'» 33.=a. '©iaingen, al« 3<U0<« 

afttjbtttg 616 68. 9, XMjm^ 8160 S9nMier ^icls. 

1011466 (1868). 

18)1467 (1868). 

3161. £pnia ,^rana. 

3312763 (1868). 

8162. 9ttttt $attl. 

3512958 (1868). 

8168- 0f«ttlt Warla. 

3r))2978 (1868). 

816i. tnteuborfcr 3of^P^. 
30)2543, 3312757 (18ü8). 

8165. ^tblmeUt Staxl 

2612156 (1868). 

8166. 3ai« Martin. 

i6|1160 (1868). 

8167. MtmBa^ct ^Rart. 

34)2890 (1803). 

8168. SRaier^Dfet 3 ob 

34)2900 (1868). 

3169. (Bximm ^nna. 

85|2979 (1868). 

8170. eUll8 9eorg 

88)6208 (18G7). 

8171. aSetner Subreig. 

23)1933 (1868). 

817S. ile«^ 9cni«atb. 

46)3083 (1867). 

817& OoOinf) Valentin. 

8616239 (1807/ 3174 @d^ä#I 3of. iPt^t» 
tetfeup). 

33)2758, 34)2889 (1868). 

3175. ^tatv»iM ^9UP% 
(#tVitbioüUer). 

34)288'! (1868). 

3176. %>abft ;3ol?ann. 

2712218 (1868). 

8177. fOtaitt Inton. 

29)2386 (1868).*) 

•) Conf. 28)23'i9 (1868). iR, 

3178. ^naelhatb ^ofepb. 

" 7515117 (1867). 
23)1923 (1868). 

8179. V^W» 9Zl(^aer. 

84|28üd (1868). 
8188. Bvmülttt «Tot*. 

52)3438 (18G7), 
3512982 (1868). 

3181. &a^pat @eors. 

3112633 (1868). 

3188. Oflefteitbaiicr ^rj. 

33)2774 (1868). *) 
•J Conf. 33)2818 (1868). X.iH. 

3183. W^et ü)ü(i>ael. 

7615311 (L867). 

25)2056 (1868). 

318A. fB^iubed 3afob 

4)271 (1868). 

8185 ^anhttl 3«fe»^. 

35)2944 (1868). 

3186. <M»l^beracr (S^rtfl 
3412881 (.868) 8187. 30<^v<< (9eorg. 

23)1888 (1868). 

3188. iöiümtiet ®««* 
3012539 (1888). 

3188. MlCV^Bf- ^i<%aer. 

43)2907 (1867). 

3190. ütttolfr ^^riebrii^. 

8816238 (1887). 

3191. ©uOI* (fitcH) 

3012506 (1868). 

3192. fOtÜüet anartin. 

8816240 (1867). 

8193. f&etwt Wti^tiil 

88)6241 (1867). 

3194. «Rel^Ier ^fibor 

88)6242 (1867). 

3195. ®n<f Valentin. 

8816243 (1867). 

8196. flcilfd^ev ^einrieb. 

88)6246 (1867). 

3197. Sif(|>et ftarl (Sbrij}- 

88)6244 (1867). 

3198. &elmtti^ «baw. 

8816245 (1868). 

9m. 9Utn 3ultu« (S&far. 

2912416 (1868). 

8800. ft«e( 3o^ann. 

29)2417 (1868). 

3201. 9ltl|et et(l>ban. 

21140 (1868). I 208 3202. (monictiptioni'.fSibttfpenikiQt.) 

im b. 3. 1866 sub. B. 254, 2.b, 

256, 257, 258, 259, 260, 261, 2U2, 263, 264, 
26&, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 
bann im €.=?5.--««I. b. 3. 1867 sab. 3.: 2035, 
2036, 2037, 2U38, 2039, 2040, 2906, 2908, 2909, 2910 llufflcffl^rtfR f^aUn in $olge dfUxffbiiftca 
C»nabenafte? nur ne* (S'efSngni^prafen ju je 1 
'SloRAi 3 Xagcn, in lo«!«^ bic (Srfängnififira^ |U 
ie iOO fL iMgawuitelt wnebe, in MMfoi. «Itenborfer 3ofep^ . 3164 
angertr Urfuia . . . 3061 
EnS(a(^ @ecfenboif l^af 3t 13 
flvttolb ^ritbric^ . . . 3190 
Sadi^i^ttdlfr WMt . 3103 
«aber ®eoTg .... 3108 
8al(in9 mtM» . . 3173 
»auer @<or(| .... 3060 
»aner ^ . . . 3072 
Qater SeenBatb . . . 3115 
©eigfl ©forg . . 3102 
»erft^oftr ^offpl) . . 3092 
mUx 3offp^ . . . .3118 
©ifber Jawr .... 315^ 

eatfitt m<stid . . . 3i46 

©tllig ©torg .... 3170 
eillmeier ^o^ Soilcl 31S8 
®Iafi Jronuafa . . . 3067 
JDla§ Äutbaritia , . . 3068 
»onini ^alob . . . 3153 
©onini «Jitfolau« . . . 3152 
»raun üJlaria .... 3163 
eranner j^rani , . . 3129 
SBud^au 2Raibateno . .3139 
©urfier ü^arbara . , . 3130 
Tapitt mainra . . . 3<»>4 
5Deucrl mtart . . . 3091 
Dirner 1Hi(^>acl . . . 3142 
S)ie& So^nn .... 3123 
3«>ffpft .... 3136 
Domio 3o^ann . . . 3154 
S)umm(ev Stiafftm .3076 
(Sifenmann .... 3079 
CnQct^arb ;3of()>^ . . 3178 
•Sanbcrl 3ttf(V^ . . . 8l85 
Singet ©tfp^an , , . 3201 
gif<^er Slnbrco« . . . 3077 
9if<^er SMfl. t«l .3197 
glfi^er ^idwel . . . 3183 

franri ^Utb .... 3122 
ravenlerffer Snuig . 3112 
®eicr %ifcb .... 3062 
®ei^ ^niiop^ . . . 3133 
ClcilHm . . 3(91 
«ÄBtner ^cfepB . . . 3069 

«rimm .... 3169 
llettcatkner ^aiu . 3182 51pt)at>rtird)c ^crapitnUitton 3148 
3124 
3122 

3186 
3150 
3116 

3137 
3073 
3198 

3099 
3114 
3160 
3156 
3166 
3187 
3167 
3093 
3181 ®ttd Qalentfn 

^lammer "Wic^acl , 
^amp^ (Bccrg 
^aaf 6Aa1Hait . . 
^ö^bercitr 6^rif««| 
^dgl (Si^riofu» . . 
^Sttller Vnfon . . 
^5udler Union . . 
^cuberger Sran) . 
j^elmerii^ Vbaot 
Oerbjl ©arbara . . 
iperrmann ©ottNura . 
Wertet Mtolau« . . 
jäger j^at^otiiMl . . 
,"tat8 ÜJlartin . . . 
3 c * n e r i:*eorg . . 
ftaltenbac^er Ü]'}artin 
»^a rl ftfitter ©ebaftian 
Äai par ®eorg . . . 
UtSb 3obann .... 3200 
fötbl ^afob .... 3090 
Äönic\ iyranj .... 3161 
Äern ftarl .... 3075 
.^tllor "^^aul .... 3162 
j? i eft i i n c\ Jjo^ann (Äorl) 3074 
.^linAcnbereet ^ti^ 3121 
^od) 3o^<)nn . 
Äoft -^rbara . 
J(ra)^f ©arbara 
Araber 3off)>^3 
Stxt% <£^ri^taii 

l'anA Ü-T^tioel . 
^öw (^org . . 
Sinbct 9rUberife 
Pommer 9I(oi# 
^oren) S)orot^ea 
iuhtt 9o^ttn, MM 
SKaurit« iMrbara 
Diei^iDart Xaü . 
^IRaier ttiften . . 

"IiJ li c r ^ 0 ! e r 3o^n 
-JJ^ «Ufr 3ofep^ 
^lJ?t Ijl er 3rtbor 
JTianer ftonrab 

mmtx 9iMtbi 3195 WufAIer WMSm . . 8070 
»JUarretfcpP .... 3174 
»et^ ©em^arb . . .3172 
9t{e fanger 9eter . . 3145 

D bermüller «WM . . 3096 
^abfi 3p^ann .... 3176 
'^opp md^tl .... 3179 
■Cröll «ntonia . . . 3128 
OttcUmeler ©iftpm . 3147 
9tabiu» Sturl .... 3151 
^Reiferer ©arbora . . 3144 
iRaufc^er ^tinnä) . . 3196 
3ie^m Slnna üKaria . . 3095 
fHiebl 39^nn . . . 3097 
Salier ^oUp^, am<^a«1 . 3189 
Sauft 3a'ob .... 3107 
Sd&äbl 3ofepb . . 3174 
Sc6te§intt)aH) 3JH(toel . 307li 
@(^mit> gerbinoub . .3127 
Sdjmib @ecrg . . . 3083 
©tbmib i'eonftarb . . . 3066 
3(!bneiber ilbam . . 3143 
Seireiner 3o^ann . . 3101 
Se^uflerebfr Stephan . 3149 
ScftroeiurMnn* . . 3085 
3d>»inbel 3ofe|p^ . . 3081 
3086 ©(^roinbfl 'Slnu . . 3082 

3105 Seblmeier Äarl . . . 3165 

3125 eeibl 3«| . . 3138 

3126 ©immerl ?ecnl»arb . . 3087 

3191 ®tarowin 3cfc)>^ . .3175 
3084 etengel Safbb 9<iMwni» 3111 
3157 Sff r n 3ulirt <Ufaf . 3f '9 
313:> ©irubmailer . . . 3175 
3078 «tttriR . . . 3094 
3159 >8ät^ 3ob. ©a<>t . . . 3119 
3141 iOie^I ^o\t9^ .... 3080 
8071 «ortoaCter Wolf . .3180 
3131 ©agner 3e^ann . . . 3088 
3063 Salbmeier ^o^ann . . 3085 
8177 Salserl^ttS . . . 3098 
3140 ffieinbecf ^^itoh . . . 3184 
3168 OBcrner ^ugufl . . .3138 

3106 ttctiter 3c^attK . . . 3132 
3194 Gerne r £ubn;tg . . . 3171 
3155 ffietact 'miOtaü . . . 3193 

3192 Btinnmuiod . . *ao89 
3109 Digitized by Google | ■tMn im 13. ShuI 1868. (m. Sa^rgang.) ^«caalscfelci bbi tcc I. b. |>olt|ti*SUrefti«a flBB^CB Bstn Obctuffi^i Ict I. CtaatBuiniilcciea 4>ic üttfmi^inc der ifiaftijaiatiftuiiaai ccfAtot uncntocItU« unltfinb folAc portofvri an bic iRcb«fti«it bc« bavchfA« 

«Ottiftl« V»U|ci * eiottcl in flnhiAcii ctnjnfaibai. 

«eriditliitc ^aftbcfetle. 

S£>ie bc)ci(^ncten 4>crjonen fmb an du oerfolacnben del^örben objuUeteru, mwn nicbt audbrücflic^ 

anbm 9c|nnratmtg getroffen 8203. SSettec ® e c r ^ , fci<§(. Wölbet (29 3- alt, 
fi^Iant, 5' 8" 9'" Maufltaue «ugtn, 

I5ng(t(^d g(funbfäi6ig(S <^x^\<bt, rSt^lUI^ iC»nb<n 
@d)nurbart, trSgt mutbmafilid) tuntclbraunrn ^iU- 
^ut, iKccf Don bunfrlblaucm, ticTi(>pt(m-Xud)t, bundr, 
ipcig quabrirte ^ofe) ocn Dttcbturen SB.s^. 

(«rt. 282 3, 1 ttS St. ®.««., Sltt. 41 uttb 40 

SanbibtTS 7]6 «8. t. 7. 3Bs.«««t 

ViitfT Svneiouns betr. i^aft^ 
befehU^ nnb JÖelthtunq übet ba<!> 9t- 
iÖ9tDetbete<bt finb \u oerbaften: 

3204. ^ati;ier @co r,i «.(^iitfKitt i v 6.:U:S!3t. 
3ö|29öl I. 3.) fte^t ^nbe ber 3Ucr ^a^ie, ifl gut 
iiiitt«IgTO§, W^tlt, Imt blonbe i^aavr, Uonben 
€(tnuTbart, trStit blaue €cltatcnf^o)>, bunfelf&tUge 

©(^ilbf.^^pf unb alten braunen @tu(}er. 

t a II t ä b u t 1 jti 68. a. 11. UnL:3lic^iter. 

3205. @cail %nna matia, 'JJ^agb m 
l{>u(^{cbtognt, S)oibtttt, tMl^t ). 3- mit 
©(^eerenfc^letfcni bci^""i^i«^^^'" 1*^^, »i-gen t'xnti am 
15. Ü^ioi I. ^. in l'autecba((>, S^ac^au, 
Mxtttn ^icbflo^Ioerge^enS. Gr. IL ftc 808. 

giftn4«« 1/3. 6& ilt n. nauaii^lcb 

8206. fBal}»«lftll XUiS, Sc^teeijer ocn 
Ggcl^etten, rvc^vn 2)te6fla§bKrge^<nl. (tbt 282 

bö ©t..(^ iLV, ^Irt. 41 itM (S.^&.) 
Donau» & vi b ü;ti t>t<. St. II. Unt.-3li*tfT. 

3207. Staipat, $^tlomena, ^audbcfi^cid'' 
to^cr Mn 9lenflr^ bei ^. 6(uf, 8.»«. <8niffii«^ (in ben 20er ^a^rcn, ^icmllcb firin unb unterfr^ 
mit bidem blonben paaren, gr6r5untcm 

runben @f Hebte), »elc^e am 12. b. Tl. in (grU 
ftätt 1 Oberbftt mit rot^m Ueberjug, 1 tteiS« 
leinenen i^cttüberjug, 1 Äopffiffen mit rct^em 
baumtDoOenem UfbeT5ug unb 1 mit reinleinenem 
Ucberjuft, 2 ?eintüd)er mit M. BL. Dir. 31 ge« 
tncift, 2 »eige genilenjor^nge unb 1 leinene* 
$anbtu(^ enttwnbete. 
ItaunPtin 31/5 68. ff. Uiit. iUiditnr. 

3208. 2Bffiirtcfet «bam, (21 3.alt,9ro§, 
nui'vr, blaii, icintreriletfig, ^at rct^licbe ^are, 
fc^eiicn Slicf, fpricbt raf(^ ben $fäl)eTbia[ert) @(^u^s 
macberfjf fette au;g ÜJicrbeim (^falj) ttje(\en ißerbret^enJ 
ber jedrperocrU^una. (^rt. 234 3. 1 be£ 6t.« 
®.48. an» «rt. 88 b. — Gr. IL 91. 389. 

gtfiii^cv V5. 3/6 68. <; I. 1liit>8tl4laE. 

3209. ©oUin«) >Unbrea0, Ub, Sagld^ner 
eon ^angenmocfen, Wgen S^iebfia^tvergC^cnS. (Srt 
282 3. 1 u. 3 be8 «t.»®.^©., «rt. 40 W>[. 2 
3. 4 5e« e.^®.) — C. M. 392.*) 

SRAni^CR 1/3. &/6 6& iL UL U]it.(KU|tK. 

•) Goar. 34 (1817). IX M. 

3210 ^dblpfTet @Iife, leb. tagU^cxfai 

con iÜeTi^en, iß.iSl. Xraunflein, unb 

3211. SBIantbalec 5r a nj, leb. Öa^norbelter 
«on ®rub, Öer. iroftberg, »egen üiiebfia^toet» 
ge^en«. (@t..(ä).=a SUt2ö2. 3tff. 1 ». % «.-0. 
«rt. 41 Äbf. 3.) 

nani^cii ]}3* 816 68. ft. lU. ltaL<«ti^ 

3212. SPöbcI ®eorg, 3Raurcc Mn Scifjot« 
bürg, toegen ^itbita^Ioerge^ni. 

eit^^Stt 616 68. tLVMJKi^ Digitized by Google 210 3213. ^er%net 3afob, 26-28 3.* alt, 
Ub. £)irnßfne(l)t oon ttbmtorg, x^x^moBac^, 

Sanb^tut P/r> 68. it. I. UnUWaMK> 

3214. JJtUifeer 6a rl, leb. taf^t?6nfr ton 
(Effing, nxgcn tinti an 29. @(pt lÖ6ü cerilbteu 
«ttfla^veroe^. Cr. M. 9tir. 243. 

TOünc^cn r/3. 7/6 68. Ä. II. Uitts9ii*fn:. 

3215. ©a#I «nno, 34 3 alt, teb. Xa^y 
lö^neritt Dctv, Jj>aib^aufm, totQtn tci am H. gebr. 
I. 3. j. @d). b«« Scblcjfa« 9iubner basier ucrübtfn 
S)iebftabtMrj»fbcn«. (6t.:®. ö. «tt 271, 282 
a. 3, (S,>®. «rt. 41 3lb(. 2.) 

giia«<»cii 1/3. ^ «8. ociiififlR^t. 

8216. IBenteV V«flnfl, angebt. Sloler aus 

ÜRünd>fn, trcgen "SetbreAenS SDetruc^^ auf ®runl) 
ber %rt. 215, %bf. 2, »rt. 32U %bf. 2 bed et.» 
«et 41 «H. 1 M 
Xt«ttitftciit 6^ 68» H. llNt «Stiftet. •) Conf. 36J313« (1868). «. «Ä.-^: 

3217. i^irr|»aiittner 3afob, ©Amtetfo^n 

ton (Sg^mü^l, ?bfl. ■JDJaüeratiorf, xvtQtn ScrbrcdjenS 
bct 91otb3U(t?t (3lrt. 41 %b\. 1 b. berfclbe 
ift b«il. 40 3. alt, mittelgroß, bartloÄ unb trätet 
Ctfifpfappe, 6tu^ro(t, Seberbofe unb 3Babfnftieie[ 
11. foll n* immer in ber ®egcnb oon 9icufabrn 
ttnb ^errn|gi erdbocf , ^anOg. diottenburg, aufs 

Sanbl6ttt 5/6 68. tL,JL 1lliL4tta^ 

3218. ®d)nt(b 3cfe^>f), t^fm. ®fntann ton 
(Sumabing, ^^g. (Biebing, auf ii^runb betört. 274 b. 
et.«(8.«9.,«Tt. 38,40^. t«(fe(telfl«etM<^ttQ, 
am 3 1 . r. "ilbcnH 9 U^r im f. WenbarmerieloraU 
in @ Ion cntoxnbet }U t^tn: lb3 fi. baav, 1 filb. 
Hnfcnilr mit «ergelb. fitdfni mh Öfisd, 1 golb. 
feingegticberte fcfilaiiivnffrmiöc Ubrf<tt?, tt. ir)fl., 
1 glolten golb. ©irgelring mit A. u. K. grainrt, 
M. 12 fl., 1 <to(b. fBrnftnabfl, (tmmnteii v. fcbwar; 
cmaillirt, '2 ']?>iar aclb. ficintfiiöpfdK'n, 1 at^^nä^tc 
f^fttoarifeib. ^aube, 1 blaue @omm(i^aUbinbe, 2 
«cne (aumnolltne ^mben mit A. vu K. rot^ ^t-^ 
mcrft, 3 — 4 Sacftüc^er (2 gelb unb ncd) niAt 
eingefäumt, 1 tocig mit A u. K. n>t^ gemetftj, 
1 blaußefiecfflte Unttr^ofe tn. Sktuintooffe toottirt, 
baS ^utttr non totiBem jjlanffl, 1 ^aar rinbleb. 
a^ttragfne ^albftiefeL B^'i^teit^ t^i^b um @pä^ 
na(^ b«t Slblalen unb jac^&icnlid)« iUlttt^eilungen 

©affettur.^ R/B 68. «. I. nnt.^SRicfeteT. 

3219. 5Wot^ Sodann volgo €^tc|)boTn, 
kb. Xagld^ncr »on Slorb^bcn, ein £anbftrci(^cr (tn ben 30et o»obr<n) 'twaJ über 5' 6" gro§, 
untcrf()}t unb fräftig, ^t rött>li(^{ ^aarc, f<l^ti>at)$ 
Vugen, ttn^tmli«^, feg. folfd^cn 9l\ä, jt^ie 9U(t, 

länvilidiea gefunbfärblge« ®ffld)t) ttjfflen Diebflabl; 
wri^ebfn^. (@t.«@.-.SÖ. »tt 282, (S M %ü. 41.) 

HriMiadj b)6 6^ «. I. Unt.^iRicbteT. 

3220. i^ofmattn 'JOUgbalena, ntc^t 3Q3a(« 
burga, tfl ber fUmt kr Im G-^^.^QL 
3413891 I. 3. toegm 8dni0cl |itr Qcc^ftimg 
^2tudge{(^n<bcncn. 

Oo««uv5(tt 7/6 68. Jt V»t4ti4lce. 

3221. etntf^tV ftlotl, U^rmac^ergefelle 

tcn ^^aucften, '.">?em. Oberftbcrf, wegen ^Jergebenl 
fcr UiUai\tIa.iung. (C..®. ^rt. 41 2lbf. 1, 3.) 

Äempttn Tj/G IW. ff. I. Unt.OHicbttt. 

3222. ßoc^ Sil^elm, «"^lafcbnergeieac oon 
®9pp{ngen in fBArtemberg, iwgen '^Berge^enf bei 
i?etrugcg j. ®(b. bc3 ©dilcffera 3- 33rücfncr oon 
@etfenfclb. (®t..@.ciB. ^ct 314, 3tö B. 2, 
M. «rt. 4t 3. 3).*) 

Sftrtl 9/6 68. ft. HaUmmeu 

•) Conf. (5.r^.=«I. 67, 78 (1867). * f)te «A. 

3223. !0litUet 9ran) tnlgo fSambe^, 
(Stfenbabnarbciter ften Si^ntecg, Mcgfit Qngi^ciil 

ber (2*'.5ficrfi. 

(Si(^jlätt 8/G i;8. «. Ii. Unt.-:Hiducr. 

3224. ®vo^ 3o^ann, ^icnfitnei^t o. Obem» 
borf, iB.'9L ^««matft, Mielgc« OecDcufetit, ia ber 

%i(f)t rem 17)18. ». ®e65ube in Obern^ 
borf lec^t^tcibrig in Sranb gefiettt tu ^aben. 
(et'.®.s9. Wh, U7f 848, 6.4. «xL 38.) 

«mbctg 7/6 68. ft. 11«.*8t^(ce, 

3225. (Baiüiüni SBatiiftt <E.c$.<iBI. 

36 3. H0fi5 I. 3 ) ifi mltteljjrog, bartlc^, (lebt 
in b2n 30et 3^^""' W f^toaii^en Aörperbau, 
bmftnnnne ^mn, magrref fe^r (Uffef 9t» 

fiit, fle^t in JolAf ^)al«übfl3 Ifibenb au3 u trug 
fdiroar^e 3^?^«/ fd^watjbraune ^ofc u ©cbirmmüoe. 

eidjjlätt 9i6 68. ff. 11. llnt.=Dli*t:r. 

3226. ^apva ^ranjeSco oon !0loltne in 
3talien (mittelgr., ^atfc^ivarjc, furgegcMi^fc^aaTC, 
magered bunfelfarbiged ^eft^jl; trag gWiK 3o|i|pc n. 

•^ofe, rotisen gil^buO unb 

3227. ÜticoH ©aetano Bon *3Rolinf (etwa« 
fleincr alS !£)apra, unterfefet, ^at furje, glatte 
id)»ar)e ^nm, tunfle ®ffl(^t9farbe , trug f(^mar): 
graue 3up|>e, ^ofe mit braunen Streifen, treiben 
(^il^^utj, bcibe Qifenba^naibeiter , wegen etned in Digitized by Google 211 eicbflätt t^l«; m. 8. II. Unt.-.SRic^tft. 

3228. Hübm @ e o r a (beil. 27 alt, mitt«l0to§, 

bart), leb. 6cnknt a. '2lr\berg , Üb^. Ibitr^^f im, 
toeg. be3 ißerge^enä td ^JetrugfS, Mrilbt am 2 5. 
Sluguft ü. 3/ju A-lofi, an ©c^neibcr aJi. iißeigl. 
(6t.«@.=». «rt 314, 315, (£.j®. 2lrt. 41), 
Bciben 716 68. t. 5?ärnau (beil. 40 5. alt, fdslanf, Sit I^nflltdirl 
^eficbt, ipt^e '')icL\t. bcft^t isa^rj(^(inlic^ ein com 
3).*«. Xlirf^fttitl «tledkOtd akmbctta^) MeQCii 
bf8 an ättbeffpielfT 3. S. 935t^ »on Jengfurt^ 
(v. 36)3 119 l. 3.) oorübten !Dt(bfta^U 

^erftc^en«. (€lt.<0.>9. ttit. 282 9lr. 1, 9.^. 
«rt 41.) 

BeibcK ^6 68. «. Unt.«OH«tci. fbldforfdinitiic«. Ilm ^rtitfttluitd iinb SSffanntoake 
fram i»lfb etfu^tt 

Mm tkncbittbeuctn, aU >|f hsIh. 
«■«f 26/5 68. in. ttitt^N^tn. 

3231 J^iii^ocr-Wrött «Ifr-^ ®raf t., 
auf &(l)log @ldtt, Dornt. DiiUmeifln im f. 4. (i^^eo.- 
{R^, oO Qefcbulbieter. 

VuslbuTfl 29/5 6& 4: L ÜiMllfa^ 

borf, aU 3<ugin. 

«ufliburfl .3IJ5 68. 8. 1. Unt. Jiii^tfr. 

3233. ^ammcrl 3obann, 37 3>i^re alt, 
9&derge(ene oon Dio^ging, 'Ü.-M. Ditgendbur^), 
Mini 2>iebpa(l6. 

Sftnbft^ttt 1/6 68. Jt 1. nntttti^tn. 

3234. fBanmaitn 3obann, l^tfnfHncdjt rcn 
ßarting, Sanbg. SOtubltotf, atö ^efdjuIbiAter nxgcn 
Hyiil{la(liKr<K^; oU aSogant iß er }u »er^fttn. 

tr«uii|lciit 2^ 68. t. m. tlnt^4tcb 

«nbitt 8/6 68. • itl UnL^Ri^tR. 

•) Coof. «.-.U^Wt ai|2173 (1867). ©. Rcb. 

323G. ^ul\be<f ^ofcpb unb 

3237. (Sul^becf Wlaxxa, um^eriic^bc fStaitU 
%uMe)(lctttc von S^ifing. 

8«nb<9ui 116 68. t. ItaMRi^la. 

3238. ^aBfl 3«(aKii, leb. ZosO^ncr »on 

SBartmannürot^*) 

• £0^1 4i6 68. ft. n. Ununü^tn. •) OoBf. 3613176 (1868). 3239. aSauet 9Ri(^aeI unb 

3240. SBauer ^obann, fiorbßc«^ »o« 
9lmf4>n>c^ingen, aH ^eugtn. 

9»Ratt»5xt^ 60/5 68. It ttiit«8t^tn. 

8241. 9itHmtt 3«fc^|, JhK<|t mr tmeem 

pfuniicn ©cntfinbe ©eflernborf Ui Slofenbetm, aU 
^eid^ulbigter nat^ %xi. 248 bc6 et.>@.^.i aU 
^agont ifk er t» Beruften. 
Zcaanfletn 2/6 68. iL ID. lliittW^ln. 

3242. 9{fd)er ^nbread, ftnec^t »on 
manning. ^.-M, WMten xl^.« ali Dcrb&^ign 
3e"fle. 

Xrannllciit 2/6 68. Jt lU. 1liit«8tt(^trr. 

3243. 9tan%l deorg, 41 3. alt, ihtc(^t 
von üJialmrrijtoif, ^bg. VIcalbcrg, toegen !£>ieb|la^. 

V a n b « b u t 1 e 68. ft. Unt:9ii(btff. 

3244 ^cflmeiec 3ofe)>^, ySc^a^ma^ciifo^ii 

$tcifiii6 2715 68. ft. 1liiL>R^lcr. 

8216. Bantt Otto, ZaglS^ner tm Utting, 

Sanfg. ^5ie^^^n unb 

3246. ^ubet 3o^ann, lEagO^ncr »011 06er« 
fd^onborf, ^anbg. Steffen.*) 

O eiUeiw 2715 68. lt. IL 1lnt4ti4lc«. 

•) CoDf. «.«9.491. 61240 (1867). RAw 

3247. 9IrnpI5 IDlat^&u», 3:fin<^ecge{eac »on 

Odjfcniurt, ali ^ta^t. 

'£ar) bürg 116 68. ^ ft. UnLsSU^tcc. 

3248. Barttva^mt ^9\tp^, e^u^ma^ 

gcfjUe Don dlcuötting. 
«affou 2/6 68. Jt. UntttttAler. 

324U. fietnmet äRargarttba, Zaglöbneiin 
M« aBU^cmibocf, Sbg. tDlaifttrltat^ 
Stnbl^cin 116 68. 9. QiitiRUtlR. Digitized by Google 212 3250. 0afnet ^o^ann, 6(nbent von %it- 
borf, giarnbcTS, aU £(f(tuliigt(T ; alt 

«ogant MI iiM^ «(t 41 «Of. 3 M C^«cf. yi 
«ccbaftm« 

RftratcTfl 3/6 68 It. lIiiLdli^tR. 

8861. ^riti)d«cfoE Slofin», laglo^ner 

»on ©untramiritb. 
9i ( i( i 11(1 4J6 68. ft. Unt md)itt. 3252. 3at« ^^'artin, fEd)iniebdefcIU 

•) Cooi. a.>9.*ei. 15 (1868). fi. 8M. 

8268. Stetc^cl @ccrg ^bant, SebcrgffcOe 

©cn ©rbfiiborf, ©.»Ä. üfiäiu^bcrg, tocgen !i5ftrug«. 8264. i^amfer ^^iiixxt. 

8p]5ütjl (1867 J.*) 
•3 Conf. 27jl889 (1867). %),9L 

8266. SaHA 3ofrp6. 

36)3084 (1868). 

8266. 9^bn 3 ei. Sabto. 

8916339 (1867). 

8867. ^€^t ©imon. 

34j289G (löö8j. 

3258. i^ofinann Diat^ias. 

32J272$ (1868). 

8869. SUftiit 3«f«»^. 

29J2428 (1868). 

S260. fQu^betiin ^riebr. 

1711366 (1868). 3261. 8lii|»|>rcd>t 3eao(T. 

31.rJ^ö3 ( I8ü8).*) 

3262. Wlmet e^nftine. 

3412884 (1868). 

3268. Oooel r^c^ann. 

3 }j-J885 (1868).*) 

3264. 0taaf4>et ß a t ^ ar in a. 

3412886 (1868).*) 

*) "Cfttr ©rcljmann u. fflift 

ajjüllcv I :'>-l_,V>.^7, 'J.-.--« 1. 3. finb 
bei Ü*etritiiiu^ iii (Haim er » cim , 
!{*.?!. ^^'P'-'''"'^"'. einem ibcilc 
bcr abiattu flüi^Ua gegangen, w<|: 

It^tn ift. 

32Ü5. ^ei^ingec $vani. 

3312791 (1868). 3266. WMet «Unton. 

88iU'J3r) (1867). 

3267. iO^mtiaer ^nna. 

3G] iUÜ6 (1868). 

3268. iiUbhahet Staxi 

3312826 (1868X 

326d. ^töt («Ifen). 

3613029 (1868). 

:i270. inP9 JMement. 

2311932 (1868). 

8271. fBconit 3ot Secnb. 

29^2387 (1868). «ro(b SRttt^ . . . 

sBambel 

S3auci ^teim . . . 

»Over iVUM . . . 

Ccu er Otto . . 

Saumann .^^^t^nn . . 

81aitt^ftIeY ^ranj . . 

©raun ^Cf\). l'eon^arD . 

tbrutfc^tt mcii . . . 

1"' a p r a ßrancrteo . . . 
St'ilii^et Äart ' . . . 
<ltd^b»tn . . . . 

Ctffn 

gtfd^er %n\>x«ii . . . 
ftftnl a^fepb .... 
9raii|I Öcora .... 

iugftcr' a)iött mtxti>, 

» 

0 a 91 •iluiitt . , . . 

(Simpel ^ofc(>^ . . . 

OoIHitfl llttbteal . . 

(»r&^l Unna ÜRoiia . . 

^ CO ^ mann ^ter . . 
<8to§ 3o^nn .... 

<gjtiUU»i IBattiftg . . 3247 

3223 
3240 
32:i9 
3245 
3234 
«211 
3271 
3221 
3260 
3226 
3214 
3219 
326!) 
3242 
3229 
3243 

3231 
321.') 
3235 
3209 
3205 
3264 
3224 
3225 ^afner Sellin . . . 3280 

.^ammerl ^cbaiin . . 3233 
{»actioaflner ^o\t}^\i . 3248 
kaufet «bfl^b . .. . 3254 
i)tä)t ®imcn .... 3257 
^eibinger ^taa^ . . 3265 
^(insrlmeter QUifini . 3251 
Oerjucv 3arcb . . . 3213 
^iert^ammec ^afofr . . 3217 
^ofmann ^Dtofibatnta . 32r>0 
Jpofmaun lUathiciä . . 3258 
Ji>ofmaun Salbucga . 3220 
^uber ;Vbann . . . 3246 
i);atg Wluün .... 32.-. J 
ftafpav V^Uomena . . 32U7 
j^emnttt Wargaret^a. . 3249 
Stleo ^Iniient .... 3270 
Stoi» aDil^rlm .... 3222 
Sang .... 3255 

üiebbabcr Äarl . . . 3268 
Wtülltx e^rifUne . . . 3262 
ajlüller fflifo .... 3264 
ajlüller granj . . . 3223 
9Jiggl .... 3259 

ObermüUer »Unna . . 3267 
gJabft 3obanu .... 3238 ganger Ororg 

•^l? ö b c I ®ecroi . . 
9{auf(^(c jlat^arina 
Rcii^el ®eorg Vbon 
JHtcoli 99dm» . 
ifiüf^m 9cofg . . 
9t ot^ Sobann . . 
ahipprcfbt latcr 
@cl)lotfec W . 
ed^mib 3of<^ . 
8 ib ober ^cbaun, i'ubrcig 
6ellmciev ^^Me))^ 
Gtcincr ^c\t}f{) . 

©tör .... 
enlgbed ^c\t^\) . 
Sitijbccf SKatUi . 
Detter ©eorg , . 
5ßogl 3ot>ann . , 
©agner ftrcöjenj 
aScber %nton . . 
SBaijmann flloti 
Seinriefer %bam 
93er ner ttugtifi . 3204 

3212 
3264 
3263 
3227 
3228 
3219 
3261 
3210 
3218 
3256 
3244 
3241 
3230 
3269 
3236 
3237 
3203 
3263 
3232 
3266 
3206 
3208 
3216 Wm«« titii 19. >m 1868. Paijcr. (trntral-|JoliKi-?JlaH. (HI. Mtfiang.) ^tnMtßtiOf» Ml icf f. I. fiIi|ci«9trttHM Mia^ca latct Ctcnani^ feci t. •totlMillri|lltal Dtf SvfiH^Me b«r INrKfffnlHt^itnQcn trfo((|t uncntgcftütt mb finb folc^e iiettefrri «n Uc flcbafHon bcff (averifAai 
^ ((|eU(mtai ^erfonoi |h(to am bic wrfolaenben ee^5rben abguIUfenir wcnft niil^ onibvfiAU^ Untet fSotxeiqnnq M httt, l^afU 
befehlet iinb Sclehrttttg nber ba* 9t* 
fcj)tt>frbrred)t finb »erbaftrn: 

3272. ^pn^ra^ ;3oHnn, Itbig, oon Gcng: 
fofen, 9{r9cniiburg, toegen X)tcbfla^(d auf 
©ninb bei «rt. 41 be« 

8tcgcii»bttrg tpi6 68. it L IUit4RU^ 

•) Oonf. 3913696 (1887). S. aicb. 

3273. ®ci)titibberofr Mb am, »er^tir. lag- 
Id^ner von ©ItUtDcilcr, ipegen ^cbOa^U gemä^ 
«rt. 271. 28» 3. 1 W «t.««..»., «tt 40 3- 4 

Otcmmintcn 1Q|6 68. ft. 1. ttntsSItt^Ut. •) Cont 7)270 (186$). C. 8M. 

3274. !©urfl Jlnbrca«, 24 3. alt, ^auxtt 
oon 'Jiürnberfl, auf ©ruub b. Axt. 271, 27 A B- 2 
bc« @t. 9lrt 38 bcd (S.-®.*) 

9lftrnb(TS iHlfi 68. < IL UnL^m^tCb 

•) 29]t993 C18S7)T fi. flick. 

3275. OcMlIiailll 'Dear^aret^a*), wigo 
&rippnttf aÜcagb vcn ftaifeTbamiiKr, icr^rn ^fr- 
gr^nd bfi 8dnig6. (Urt. 314, 315 'Abf. i bed 
€».«9.*»., «rt 41 Wf. 3 bei 

^•f 10)6 68. t. Uirt.4M^ 

«.«^..qL 2l|fl90 (1868)? t>. m, 

3276. SRartiit ^briilo}>b, ßolportcur au8 
Ufbt'^f", prcu^. %mt9 ijangenfalja, auf @runb 
b. airt. 271, 282 3 1 iiS ©t-L».^«., «rt 41 
bc8 bctfflte Ifl 23 3 oU, grc^, bot blcnbe (ine ^afpt t»oK loci^i^cn €tomnnM|e mb foO 
fi^ iMU^ 9i Ottenburg ojZ. Begeben ^en. 

e»^t 11J6 68. jr. nnUftb^tMC; 

3277. 9tlimmel ^einricfi, J^finMcr uon 
^«rtling^^aufi^n, Sei.'®er. (^ranfeni^al ;.29 3* alt, 
5' 5" T" ((ro§, f(4(anf, bot Nonbe {^are, gmite 
''Xug'ii, fpib; 'J^vife, täni^licbeS (\efunbf5rbisv3 'MefKbt, 
T5t^l!(ten s^art) locaen SBcr^c^nd ber Untcrfc^Io* 
guui) C€>»^®.>9. Krt. 293, 294 3. 2, S.*«. 
1(rt. 40 «If. 3 3. t(tt 41 «bf. 1.) 

^affav 1116 68. 9, UiiL4U4aet. 

3278. Sf^ciiert 3oiepb, lebig, ncn Stibin,}, 
^.t%. dliunburg ojSB., auf <9rttnb b. %vt. 3U0, 
47 bei et.<«.*8. 

8legCtt«»Mtg 7/B 68. ». n. Uni<8ll4la^ 

3SS79. 0e9 Ulban, fcfl^ev DaAcfigev in 
9bb*fib(n 3nfiitute iu aRfliubctt, snb 

32S0. ^Il^oot 0ran5, ©c^neiNr in ^3J?fln(bcii, 
fnibir tu bei ^ol|a{)felftra|e no^n^aft, toegen ^er« 
gebenl bei 9Mnig<6, b}W. tfcilnalme an Um? 
felben. («tt. 31f) 3 2, 2(rt. 52 -64 bei «.« 
3lrt. 41 %b\. 3 be« €.«0. 

aRflncben r/3. 13/6 68. 9. DI. UntsSRi^la. 

9881. Sielfind«' Soreng, ^flOirgeffae ani 

Scllbai). ?{oöinn ('IH— 39 alt, über 

>JJÜltrlacö|e, crmangelt bec redeten ^anb, 
trSgt Irafbftbart, braunen ^ü^hnt, b^feflt ftlciber) 
auf ©runi ^ 'Kit. 'm, m i^. 2 b ®t 
%x\. 40 3. 1, "ilit. 41 bei ^.-(B.i berfelbc iie^t 
V 3. mit «In« ajrcborgtl, auf bei«! OvcbeTfette 
'6 benxgltcbe Sigurni (1 ©cbubniaduv, l jfapujiufr, 
1 OelbfammUc) angebra<^t (lab, um^r unb ifl im Digitized by Google ^4 

^<^e Hnc» patente! jum fBtafhm^ mit ciiier 

Bfltjbura 13/6 68b 9. 1llU.*fti<|ttr. 

82S2. tti|)ailllM«ier ftatbartna, Zar- 
IB^mrtn tcn Jt)5d)bfrg, Vtg. ©ürjbursv auf (Srunl) 
b. «t.= ä^. !ö. 5lrt. '223, «rt.4U, 1 Mit. 41, 3. 

Xtaunfletn 13,6 66. 9. Unt:9tt4tn. 

3283. fl9{(t>Ift Simon «en ^fmborf, 2bg. 

jTJcf.nteim, auf @runb b. «rt. 282 3- 1, 2, 3 

b. et. ö3. i<. "Mrt. 41 jibf. 3 bfd •) 

t r a u n ft 1 1 n 1 :i,6 68. tt. IlL Unt.:DU(^ttr. 

•) Coul. ;i5i30l9 (1868). Cit »tb. 

32S4. SSrber ^afob, leb. tafllc^net öon 
^efftäDtrn (&2 3 alt, 5' ?' »irc^, Ijat graumclirte 
^aare, bloitte ^Uigcnbraucn, r&tbti(b(n iSart, lange 
Sljfe, Iaiu3i-Ä (Bericht, finßffaUene ^^angnt, eint 
©labe) TOwn 2)ubflaljtoerfleb*n«. (vttt.^@.=i). 
%xt. 2 1, 282 B. 3, «ft 40 3. 2» «W. 
41 2111. 3.) 

«fcfiaf f cnlur(^ HjR 68. «. Uut,.3li(!|ttr. 

3285. Ztüti^tl SliloUuS, Ub. 8aueT<> 
fobn unb Gc^mufcr Unnfffberf, SbQ. 6taff(l: 
jletn (in bon 30cr Sauren, trSflt flraurtei§e ^cifpe, 
bunfk !üJiü^ unb in len O^rlappen cingcji^^Taubte 
QUtt4«n) Mf 9tml b. «Tt. 282 3- i ^* Ct.« 
«tt. 40 9lbf. 1 bei C^.^®.*) 

0«m(efs 14/6 68. 9.1 UnUSU^t«. •) Cour. 69)3200 (1866)l fi. 8M. 

a286. ^rtbbaitet Si'a"?, ^irtinafobn ton 
$ectam, iicg. ©iraubinfu lotic^cc iKr(£«^tiA ift, am 
10. n. 11. b. AR. in (Singlfof en «. Kitbelm 

nadib jeid nete (J'eflenft5iitie cnttrcntct ju Sabin: 
1 braunen @tub(T ton ji^udäfin mit IdttDarjbäncnen 
Qclb rin^efogtcn jrnj|>f(n, ((^RNirjrm 8eib* n. gdbem 
2lormcl|utter, 1 fc^irarjltb. ^cfi-, 1 •M)n^ar!,Ci^ rc(l) 
Aiblünitrd &iki mit 18 i^raucn 24ct^ndpicn unb 
1 tm^ci, ba'bfrib. brtto mit rotbni Ofnmen «nb 
20 3'^''öltcrfiiöpf<-u, 1 tunfLuiaicn ^ucbianfei' mit 
18 'grauen: 24er-J^PÖpfm, grauem IVib' u. grlb<n 
Vermclfutlrr, 15 i>;rf<bicbenfSrbiQe, feib. ^al8tii(^ 
(f^varj, grau, rct^, blau unb n-eig geblümt mit 
unb obn« ^ranfi-n), 1 blaun^oQentn 6(^ur;( mit 
nti^tn iStreiffn, 1 fltb. JKlng mit rctfon ©tern, 
1 fi.b. edjlanjcnving mit gränem ©tfrn u. 1 rctb- 
bttntnen 9iing, 3 ^albgiilben^ u. 2 Bn'^If'i^'t^Pf'/ 
3 irren« (Sigairtnfpibcn, auf bercn einfr ein 'illJann 
mit einer Äflrbe abg.'bilfcet ifl, 1 einläufic; « nuf lii 
sVntS terjercl, 1 mit JJleufilber bofc^laflcuea Hfcff« 
befticf, 1 te«-il. bofc^Iagene« IVfffcr, 1 Ximftbuc^ 
»om 3. 184«» für @imcn Scbubert^nn au3 
flffkeat Mm t £be Iganb^^ul^ in »e^cn bcs lebte Stiitratt t>cm 5Dirt6 9lo(b6aueT in ©rudtacb iftr 
5 etM ^ilbflebleic^te bartote ^cinmanb 4 30 (Saen. 
tXe ettefcl beffelbai, fmlc «flnfaHfiflc VUotm 

fmb blebw ju fcnben. (M. «tt. 41 «bf. 3.) 

i>anb»but 14J6 68. 9. II. Unt.:9Rt(fitrT. 

3287. ®<|>{n(atl ^obann, ÜKourec oon 
eüni^inst, auf @runb b. «rt. 282 3 bcl 9tß 

«rt 41 «bf. 3 bei 

9tr()f nsburg 14)6 68. It. II. Unt^SHii^. 

3288. (f^m^Ianbet gronj, leb. laAlS^ntt 
oon (^ber)taa, l^anbg. SRottenburg iR.jS. {J&.*&. 

m. 38).»} 

£anblbut 14^ 6& 9, U, XUUmmitU •^ GooL 19)970 (ises). C HA. 

3289. Stieret Orii^oer, leb. €5Ibner«fobn 
von eanb^bac^, ^anb^. d^cttenbng fRiO. i%XL 40 
3- 3, ^ttrt. 41 beS (g.=(8.)*) 

8attbt»m i4fi 6a. t. n. 1Uit.4H4life 

•) Omi. MÜ^IK. 1J23 (1868). S. M. 

3290. Si#t]^«« 3ofet>^. ^ienßtRc^t »on 

^Jifufttinfl, auf; ®runb b. «rt 282 3. 1, 2 btl 
®t.<® «9., Srt. 41 ^U>\.[3 bei G.^®. 
Xraunflctii 15/6 68. t. IIL 11nL4H(btcr. 

Sttnt ®traft>o0)ttge fittb oerl^aftetit 

3291. &inbm9itt 3ofc»b, 22 3. alt, (teb. 
3u ^5i)enberg imb SMenfHMt Vi 6txa6Ia<bf 
am 23. b. 3. toegen Mfl«)!! 4ii«iwtl. 

0tf5ngni§ »erurtbeitt. •) 
V%fln(b(n T/3. 25/5 68. it. eqirltgerii^t. 

•) Conf. 1411085 (1868). «). 9?eti. 

3292. ® ruhet ÜRicbael, 24 3- alt, Dieni> 
ItlCibt '^on Sc^nricb, am 21. STlärj I. 3- <^ont. 
itcgen Sdjlägcret ju 3mcnatt. ©efänciniii perurtbfitt; 
berfelbe ift in bie iSejangenanftalt 'Ilmberg }U 
tiefem.*) 

SRege n*bur9 18J5 68. lt. CtjirWgeritbt. 

*)Omf. 89|64'i2 (1867). S>U Heb. 

(>868) ? 0. Klb. 

3293. aSodI Sofepb^ eifrnba^ntrbeller Mn 
©irnburf, üantg. jtöbting, jule^t in ©eiffen» 
bürg, am 13.1. iDt.ioe0ea Z)te&ßa^ iulmoiutl. 
©efingnip oerurt^It. 

«I4fl6tt 2S)» 6a t. ftihfiiai^ 

3294. Staffier iRifoIaui, SkbneibrrgefeOe 
t?on fikidertdtauter, £anbg. Qattna<b, 35 3. M, 
am 8. B. 'fßi. megen ^ebfla^tt |n 3monatf. 0c« 
fänAni§ verurteilt. 

OtftH^CK 2^ 68. 9. «dlirigai^t Digitized by Google 8295. SB{e«ttrt ^o^ann, Icbtgcr ZaflTB^tirr 

ton ^»orlactJ, Üanb^. ?>fflni(j, totgni ©etniflc« \u 
Imonatl. @rfängni§ o<rurt()et(t ; berfdbt {oU n<^ 
Iii tte ©egcnb ton ^ctlbtitd (c|(6at ^6en, 

tnn ^rteit ju futfcfn. 

3296. 9lu<f»ef4>el i^ricbri«^« leb. äBeber-- 
gtfeOe tt«n SBciffenfta^t am 31. WArj (. 3.t0(ocii 

<Dtcb|la^Id jU ImoBOtt 9(f8llglltg tenirtVÜt 

4tof 2-V5 es. «.%ti|irfSi^tridit. 

3297. i^fü ^o^ann*), 6oU>atb«t.9 3nf.« 
8^9i Xagiö^ntT, unk 

3299 ®(()elbi0^einri(6«), m^rir. @d)u^> 
na(^r aus gfiggSn^im in 9BürtS., fSmmtlt)^ tn 
Ic^cT grit in eUinflen btim ^^nbau Nfc^iftigt 
mtb am 1. I. ti>e9en O^Ugnd |M fe 141% 

@<ffingni§ »frurt^cilt, 
Si^flätt 19i5 68. ft. 8e|ir»o"^i^l- 

•) Conf. 77 (1867). £. SRtö. 

3300. Ruhtet SRobert, 24 3- alt, Icfificr 
Siienbrc^r von bin, am 23. 9R&r) 1. 3- toegen 
9(mlUt^ti8ltit 1« 22tt0. «cfiiigiiil «mtft(cUt 

mflii(|cm 03. 27)5 <& <L QqidHni^t 

3301. ©er(|et «ugufltn, 24 3- alt, T:\tn^'- 
hueSit eon Neffen, m 29. ». 9R. totj^tn Unter: 
f^Iagttng unb 3)l(6fhi^O mtcr ^nrc^nnnf; brr 
i^m bur<^ Urtfctil bcÄ f. 1. 3nf.s9fleg. t. 20. ^uti 
1867 »(gm SDiebfla^l^ QrtrugS unb Unterfc^la^ 
gung guftfanntcN 2moiiat(. ©«fängnigfitafe ju rinet 
@tfammtgfpnAni§f)rafe oon 3 SRonaten, an ivtlibtx 
6lraf< jfbcc^ 2 OTonole ol« rrflanbcn gelten, tiä^Uh. 
Vnrurt^lt; btrfclbe ifl ^tc^er ob<r an hai nii)\ic 
9ti\rUjitti(fyt, tixlä)ts tww. mm VMIiag bcr 6tiafe 
crf.K^t »trb, JU lifffrn. •) 

(IIb eint 26^5 68. t. eejirfSgettcbt. 

•) Conf. 79^5532 fl867). t>. Keb. 

3302 ethtv 5Dli(^aeI, 42 3. ölt, Dienfl^ 
(nctiit oon ibic^lberg, am 16. 1. '}}t. tocgen ^icb-. 
ftat» )v 4mmatt. Ocfbiintl »cnnt^ft. 

$ a f f a u 23}5 68. 9. 9e)iif Igerii^t 

3303 ®tettner (^afnier) 3o^ann, 27 
3. alt, f. Q. ber Ü)iaria J^atmer ton Obcrnborf, 
9m. fttütnU^, {anbg. Skiffcrtnrg, teegen 2 tkr> 
gf^cn be« IDtebfta^l« om 28. ÜJl5rj l. 3- }" 6itionatl. 
0(f£a9m§ txrurt^eilt; berfctbe i{i in bie (J)(fangtn< 
V»|taft Saufen |n Hi|cni. 

ttaffttlntf 2ti|B «B. 9, BqW H iiU». 215 

3304. ^ofd^t 3c^ann, 36 3. alt, e^miA* 
f^ffflle unb C^^ifftiba^iiaibeitfr ton ?aaber, tt^tAen 
Unterfc^laAung ju 3mcnatl. (^eiängniB verurteilt; 
berfctte <P U Me (äcfattQmnn^att Sanfen 
liefern. 

©äff erburg 26J5 68. «. Bejirfigeric^t. 

3305. (Bau^enviebev 3o^ann, 40 3. alt, 
«er^. toglSincr Mn Gtobttorgcn, Vngftorfr, 

Xcf^tn J^au?frifbfn^f^5runfl ^ur 0ffanfjni9fl"fe ton 
G aJionaten 14 3>igen tterurt^ilt ; berjelbe ifl unter 
8rao^ri4tifltt"9 bM untcrf. (Strii^tc» in M« ®e« 
fangtnan'talt Saufen )U liefern. 

«icbacb 25/5 68. * 9. SSejirfSgerictt. 

3306. 3«bo nn, )üaucrd[o^n ocn ^c^n* 
f(^m6a(^, om ?3. ^imier I. 3> xot^yn Stin^ntt^ 

le^ung JU B-ncnatt. (Sffänfinift in cout, muri^ilt; 
betfelbe iji in bie (Skfan0cni%nftatt ttmbcrg 
Itefetn. 

ttcgentbnrg 2Sj5 6& ft. Ih|iill(iai<(t. 

3307. ^ttirbrl %nton, 43 3- dt, Jammer« 

fdnnieb^efefle ton "]Ü?inbeI^.'im, am 25. t. ÜJJ. nt^tn 
iiebftabid unb i'anbjlreic^erei ju GOtäg. @ejäi flni§ 
terurt^ilt; berfelbe ift entroeber l^te^r, ober an bot 
nac^flcielegene f. ^i'jirf^i^cridit, tvelc^eS eccnt un 
©trafvoOjug erfud^t wirb, ^u liefern.*) 
tteUbeim 26)9 68. t. »liillgcti^L •) Ctm». L'3ji:-<«6 ri868). ü. SReb. 

3308. ^iict>iiec 3o^ann (Stuarlb, i^lafc^« 
nermeifter ton ^ter, n>egen Untctf^(a0nng |tt 2menatl. 
@>fanflni§ terurl^ilt.*) 

iRütnberg 'I'Mf) 68. St. ©qitf*gfrid>t. 

•) CoDf. 8315835 (IBP.?.) £i. m(b. 

3309. SBitftnaittt $eter, leb. >J{ageIf(^mieb> 
gefeHe Mn Sauf, MCflcn SKft^^Ii gu 9m«natt. 

fflefänjjni§ rcniribfilt. *) 
liJüriibtrg 2.1/ j 6«S. 9. lOcjirfÄiicricbt. 

•) Conf. 'i^jTOO (18(;7). €>. 3{eb. 

3310. a^rufttllg ^nna Ocrtraub, 28 3. 
alt, aJtagb ««n %ffj(tcrt^il, wegen '3)ieb{idbM unb 

Untfrfc^taqnn^i ju Gmenall. (SkfattgniH t.Turtbeilt ; 
bicfdbe ifl in bie Qkfangenan^t ©ul^bad) ^u 
liefern.*) 

«Itnbet« 951» 68. 9. Qqiiflseri^t. 

•) Conf. 33i?836 (I868J. ©ie »eb. 

3311. filiclttlliaet 2 Ulfe. 28 3. oft, leb. 
9^^f>irin ocn @tabt|teina4i>, »eaen Dicbfta|)[:^ )u 
imonatt. «effln^^ «entrtficltt.*) 

>Rürnbrrfl 25i& 68. 9, Qqitll|Ri4t. 

•) Cm1L79, 86 (188r>. tkt 9hb. Digitized by Google 216 3812- 9tettet ftarl, Socfirrrgcutle loon 
3)!(inmingen, 34 ^a^re alt, ivrgtn Dicbjia^ }U 
ImonatL @cf5ngni| oentti^ilt. *} 
llc««tii|t« 2716 66^ t. e«tfillltKi4t 

•) OoBl; 3CH256& (18«8X O. IM. 

3313. (Beutet Cv« SKftTfl., in ^etrcnntcT 
Q^t Ufxnit Ä8bl«r#frau ton O^renbud), ©.^Ä. 

' 8314. fßoffut (Sbuart), 30—40 ^ alt, 
leb. 6<^loffeT8ef(Ue unb SaSrirarieitrr auf Vt«0ii 

in ©adjfen am '22. ^^vmx 1867 XctQtn Cicbfla^lä 
tu 2 ll^onat 15 Zagen @e(ingntg oerurt^eilt ; 
berfelSe \ft in btc @cfangenanftalt 2 testen au 
ju liefern. * ) 

aHcmminfttu '29/5 60. It. ee|uf«gai(^t. 

•) Conf. I7it031 (1867). 

Ml-^ ClW7)ff %>. IM. 

3315. ID^aieC •eore, 22 3. alt, $i^iff 
fnet^t JU @Tot!|>rfifentng. gu 6monatI. @ef£nflntg 
»crurt^ilt ; bcifclbe xft in bie (Scfangenanftalt % m- 
(erg liefern. 

R«t<"*^»t9 26^5 6ä. IL eqiillflen^L 3316. ®etttin(noer Jlc^nnn, 28 3. alt, 
Irt. 9{(g(nf(^trmma(ter »on ©tcinweg, h)eg(n !Dief>* 
fta^ld JU 4monatl. (Sef&ngni^ wntrt^It; bitfelbe 
ifl tat Mc •efMgmaii^t Si^tcnaii |v lUfecn. 

n&Tnbtro 26i5 6& Jt eqMlieiU^ 

3317. ^tahl IJ^Uipp, 30 3. alt, ©dincibfr. 
geicUe cou ®ränftabt, wegen Befreiung eincS &t- 
fangeiifn ju IjS^r. (8ef8ngni§ omiTt^It, ifk in 
bie Öffangfn^flalt Jicttcnau 3U liefern; fctlte 
er in einer li^ifangenanftalt eine anbere @trafe 
bü^, fe mfU im! 9la(^ri<^t gegeben iMcbeil. 

Rttitftcvg 26)5 68. It Oqhl^Ri^t. 

3318. ®tttrnt 9tba«, b^. Miibnftc «on 

l'auf, ^)er*bru(f, rtegen fdämtß Jß d«« 

©efäugniBitrafe murt^U. *) 

«iigSburg 2/6 68. t. «oMigcrt^U 

•) Co."». 18(1-179 C1868J. 3). {Rcb. 

3319. ecbmitt ^Ißeter, 16 3. att, tagr 
(d^ner oon dieuterSbrunn, am 2. 0. 3R. ivegen 
<X>icb1ta^ )inr OcfSnpifflnife mn 1 Vtmtt 15 
^noi n oenttt^dlt 

64»cl«fmKt 3^ 6& t. 0(|Mi8Ri<^U 8320. (ilrtbäd>t{f)et iBff{^) 3m }ln: 

Wluffe an ba8 «u#f*r. im ■VA\2m^ 
trirb bffannt (\egfbcn, ba§ 5)ominira Äuglcr 
ton '2ln|angi8 ^pril Hi 8. SOtai in ^ajppen^eim 
tt. »on 8. ttt 14. 9Rai in ^AugSburg, 2>onau« 

»DÖrt^, u. vcr ^fm 8 ITJai idjtectit gcfl-i^ft auf 
bem i^a^ubaiu- bei '.^appen^eim befc^äftigt war. 

(SiAlTatt 6J6 68. 9. Unt.:iRiihtet. 

3321. (9Iattb*) %m 26. 0. 3». tourbe ber 
ettibergefelle II. fB. 9ai|ner Don «Inrai i^n be^ 

gleitenten 3?iirfcbcn, ber ficb für einen ').^{<^g«:r aui« 
gab, auf ber Straffe oon Unterte uerbing nad^ 
flbeniberg e'nel fofl. OcrCincel mU 7 fl. 9aar 
(jnxi 2 ft. , ^ifel 1 fl.^ jwei \ p. ©t.) u. nacft^ 
lejeid^neten ii:lcibungl|iä(ten beraubt: 1 ]|^irf(i»leb. 
geH, »eI4cl att Oerlhirr Hentr, 1 blaue iSoIbaten» 
^ofe, 1 ftbrcarge Xucbbcfc re'oft &\Ut, 2 luiie 
^mben, teooon 1 mit M. B. nt^ gemerft n^ar, 
1 3?ürfte, 3 ^o«f leeQcne ©otfen, 1 $aar ^an= 
tejfel, 3 — 4 ©ci(flüdicr tcn braun u. gelber ^arbe. 

S)eT Zffiitx ftebt in ben 20geT Sauren, ijl 
ntHtelgTo§, bat graue, b'^orftebenb' flugen, mar 
o^ne Qart, bat fcbtvarje ^arc, fab fe^r gcbr&unt 
«u6, fptat^ bie SRunbact bn ^Oelvo^ec bei untcsn Donau, trug runben 'Bauernbut. graue 3i'Pl^r 
graue Swili^boftn u. ^tbCHM «ttfgcttidcClni €UtaX|. 

Um ©p5be n?irb erju^t, 
üanb«buf 7/6 68. P. I. llnt^JRicbtft. 

3322 («ufec0Vifrene <Sffeftctt.) 3n 
neucfkr g^t imiH^rn onf tan 9a^^fe in 8tof ea> 

beim cu* bem difenba^nmagen Gffeftcn, tnÄbes 
fcnberc ein feibener J^rauen^ut, Scuttü^ct unb 
{>emben, boiuntcr cincl mit <E. Qeril^cm gemcitt, 
enmenbet. Ilm Cmiltfung Ut O^enf^ncr loicb 
ccfuc^t. ' 

trannfttin 7/6 68. f. m. nnt.:9U(bter. 

3323. (^apierorlbbiebflabl.) ^m 10. 
I. Wittag^ jipifd^en 1 u. 2 Ubr ti^urten einem 
Oetencmen in ber {jiefigeii ^^abubifreftauratton 
U15 fl. in ba^er. ^.^apiergelbftücfcn lUO, 50, 
10, 5, 2 fl. entmcnbet ; ber tfl 36- 38 3. 
alt, circa fi' gro^, forpulont, ebne 'iPart, bat breite« 
^flcbt, trug j(t>U)arjen dtod u. (^pUngerbut. Um 
QyS^ Ivicb nftt^t. 

«ngibnrg iHlfi «8. etabtmag^Pni 

3324. (3taiib.) Sroificn Gürifli Himmelfahrt 
unb $fing^(n finb in Oer (Ikgenb oon t^ftrnan Digitized by Google 217 im ?anbg.4Bej. $a{fau I, 5 9tau6anf50e oon ^ml 
93urfd3?n mti flefd)tt)5vjt.u (W<fi«^fern »crflbt ro^^^^en, 
tDfldje am ^fingftmcnta()e tinen ®enbarmeii %e 
ffi^Tlic^ txrtDunt) t ^aben. 

3)fr tine btr t^äter ift bnC. 5' 9—10 ' groB, 
fd^mäc^tip, ^at ^jgercd (^eftd^t, trug ^(^nur&art, 
l^cpp: ober fog. ®tu<^rocf oon bunttec gocie un*) 
eine Äappf, bif er im «Pjanböcmen^e Mrlor T^i fe 
^appe tfi ocn ^unFciarünem iiucfdttn, ^at fil^milen 
CM^Irm, mit fjltlittm Cttoff fl(>critOA(n, un)> i^utUr 
ton lila unb nt\% gcflammtfm ^<r*. Tin jtotite 
X^ätec iß fflijitr, 6artlod, trug bunnen :iAattv 
«nb dtttH «Rb w<i§ cwrthte ^fe. 

entfernter iöcrDac^t fäflt ouf Me leb. taAlö^ner 
3ofe)>^ @ommec ooti '^reitenberg u. ^o^ann 

©CAfi^eib. — Um 3pä{|e, (Srmtttlun^ bc.^ ?hi|tnt: 
|küt<j ber '^erbäc^tigen unb ^^aUung u. %n\iCTi 
ucferang berf.lt>eit, \iüi {le <rfl Sanbflrcii^er be: 
ttttm »cfbett» ivM etfiutt 

9afffttt lOj« 6& IL lliit«Ri4lR. Coat 30)2009 nenx mc xib. 3325. (fftaab») *2lm Drafaltu3fcit«(onntnfle 
L 3. Stbenbi icurbe bcr (iHltler ^Ifl. mütx au* 
bem ®ec\e tcn ? ad ins nat^ Xiffenbac^ im 
2onb>^.= 'öej. X^a\\ML I, oon i mittelgroßen, im &t- 
fi(6te >Ki(^n>ärjteit SBurft^en fnner löaarfcboft pon 
G fl. 18 fr. (irt>fi 2 fl., ^loä 1 fl. ®t., 3 S.cb^r) 
betäubt; cncr bcr tbäter ift oermut^lic^ im ;^anb- 
gemeng« bur«^ einen üReff crflt<^ am &^tntti 
mrcunbet tvorben. Um ®||>S^e n'ir^ rfuc^t. 

$aifau lti6 68. SU VM.^m^ 

3326 (^iebftahl au ®elb, Umreit ic.) 

Com 29i3(». ». 'ili. tourbfn em t-ibinirgen 
&äflcob in ü a n g e n - r e i 1 i n j cntipcab. t : 1 fiib. 
Snfcrn^r (innen tir^olbet, mit «Sorunbenjeißfr, röm. 
Bifferti, auf 8 Steigen aebcub, entbSlt Me ^nfdbrift : 
„ijrauenriiilief auö ,vreifing"") 1 gelb. 'Wufdjcl» 
U^rfette, 1 golb., 1 1 fl ©;ec(.lrinfl, l beineriie 
€<^nupft>ibafbi.>fe, auf eren Decfd eine U^r in 
Oer @rö§e eine« | fl.--3tü(fcei auflebra(^t ijl, 1 fllbi 
Sacfu^r I ob'ie <9la8 mit beuif(^tMi Ziffern, anf bem 
SifferMatte et- ? ir,Mblic^e Jiflur), 2 pePocfeten», bloube 
^artetten, eine mit golb. G<:^i(bcT, 1 golb. 6te(t- 
nabel an bcr €Mte irÜ 1 Uaum nnb 1 gelBen 
©lein, 1 fMlM. brdilr.ingige, ftSblfrn- UbTfet'e, 
4 ^DtoaQirfniiiiiifle mit bm ^BiUniffe U» ^mUti 

i Heine« auf ^o() oefcf>ni^tc9 (SnivfiT, 
19 fl- (My'A 1 fl. , fed)^ i jl St., 9 fl. 

ba^er. ßreuja in äioUenj 1 ^ar ^olb^ticfcl. Um 

toitb «Tfu4t. 

dTCtfimg a0{5 68w «; lim.*RU|((r. 8327. SSanfl C^rlflo^j^, ^afnergefeOe »0« 

^'rreimb (26 3 ^^'f- mittelgroß, - f(^roar<e 

ipa.ivc, braune 'äugen) bat U^^J ber '!ßolij:iaufn(ftt 
ent;(OAen und ojgict ipa^rfcbetnli«^ in Ober.- ober 
lUieberba^iTu um^iür; gegen benfetben liegt audi 33crs 
biftabefe^l tti t. Unt..Jii£t)t. beim (. ©eii.:ts)eri(^t 
^leunburg Di2B. tor ; berfelbe teoHe enttoeber ^ie^ 
ober iti hii Unterf.:(d<fiRflm| luu^ 2K<nnbttt$ 
ojZB. geliefert n)ecbcn. 
9t«b»tttg 29}& 68. ft. «qirfi«nt 

8S28. €lH0eI«afec 8«rcn), ftnc^t »0« 

'OJiMnlvTiv circa 27 ^i^re alt^ ungcirSbnlid) gro|, 
tvelc^cr ber '^lijeiauf|l«^t entzogen ^t, ift an^er 
}u t>erfd)ubctt. 
«ItbtttRg 516 6a. It 8«.slmL 

3329. tDtattmantl ftiiBigitnbc, 33 3. 

alt, JLUagb oon Oberrobae^, B9el<^e fi(^ ber ^^^clijeii 
Sufmt entzogen ^at, noUe aufgegriffen unb l^ie^ 
geliefert imbcn. 

ftrcna* '•jn GP. S. Sejirttamt. 

3330. (Itbrbiebftabl.) 'Am B. l. m. mürbe 
in Xreud)tiingen 1 filb., jweige^Suflge cpinbel« 
U^r, (boS fiu|ece ^Snfe »on Gilfrer nnb brontt 
latfirt. bai Zifferblatt jeigt ba* iflilb eine3 ^ä<\tri 
mit ^unb. röm. ^if{tx, ben d2amen 6cbaftian unb 
einen nnwVannfen Buncmm, am Serie ifl eine 
filb .l^irfc^figuT angebriAt) u, eine lange, filb. fog. 
(STbienfettc mit jtlb. ^r) ali lieber unb einem 
Keinen ffib. StMiftn entiornbet. 9frba(bl fStft ouf 
einen 93urf(ben, ber flc^ al# OTefcgergeietle ccn i'au» 
in^en ausgab unb aU nddf^jled 9ieife|iel älieifjetts 
bürg bejeit^bnet fKtben foO. ^DerfefSe fle^t hi ben 
.'iüer 3^^rf. il^ nitltelgrü§, c^ne '.J^art, bat f^lrarc^e 
Q.\<xv, trägt ftbnjarjen iu6rocf, braune ^ucfdtin: 
^oje, mei§e^ Jr)a I9tu<i) mit 81üm(^en, braunen Siro^< 
but mit blauem öanbe unb fpric^t ben fAmSbifcben 
tiialeft. Um 6pä^ n«^ Vfita unb üUaten 
mt\> erfu(^t. 

«ii^llltt 8j6 68. 9, antsaii4«a;- 

8B81. (UhtbiebnühU) 3n bec mm t»om 

30j3l. r lU'. würben in l»foo3^am u. :en,\- 
( 0 f e n 2 @pinbelubr<n, 1 {cfjRKiribrauner ^udjtik^ 
1 rStblic^ dud^finbofe, 1 Maufcib. ^alltucb tt.%. 
cntioi-uc.t 53erba(t)t fSÜt auf ^öb^»"" Äriegev, 
3;aglo9n'.'r pon ©cngfofen, melcber, »e; n er im 
^efi^ von 3(blatM »rt:tro[fen luirb, oer^aftcn if). 

9tcgen«bttr:g 11)6 68. t. H. nnt«KUbt 

3332. 93nttct %loid, itnecbt oon l^rerelS^ 
rieb, Vanbg. Qie^tad^, gnlebt in 'Senetd^am, 
i'anbiv Xittmoning, weither '^urdi bif ur Urt^eil 
D. 20. D. •X'i. megen Sörperoerlc^ung ju ümonatl. 
Oefftn^nil «crfUt mnbc^ ifl iwöufU^, nnb ll^m Digitized by Google 218 ju trtffnfn, ta§ ba« Urteil rf<^t?rr. \mt an tfim 
tooQjcgcn uxrlwn »iib, tocrn er gegen ba((<U)e nic^t 
HKnen a(^t !to0en Öliift>ni4^ n^eit. fHe flfeer 
Unmtlbung bf? (Jinfprud)« ober Ser^iAt tiicrauf 
aufgenommene Uttunbe ttoQe mitgeteilt loerbeu. 
Ir«att1lein 6W 68. St. 9r}iif»gen4L 

8333. ftraKittCf Sflfe «eit ^f^toon^, unb 

3334. aSSrber Äarl, «ortpec^ter «on SEBIU 
IfdvaiVial, ueldje bcr ^olijciaufn^t fntjoflcn 
$ab«i unb auf ißettel unb üanbprei(^el mit einem 
eaugltage ^oqU^cn, noOn onHr ecncfert 
4v(Tben. 

«conai^ 5J6 68. ff. SPejitflömt. 

8336. fßtü^ttt Urban, ec^u^madjergfffOe 
fcon 9Ieuötting, (32 3. alt, fc^Ianf, ©aar« unb 
Äugen braune, fpi^c IWafe) rtelAer fid^ b.r ^l'olijei: 
tluffij^t ttitjogen ^at, noüc an^et gtUefert »erben. • ) 

?|6-e8. Jt «i|iill«Mt. 

•) Cont. 3^1 (1867). «). RA. 

Um ®vmittlunq uub fdtftmutaaht 

foaeii »itb ttiu<S}tt 

3336. i^d()n ^ojep^, auc^ SBlaf! genannt, 
4>aternfammUr ton 9ii'gcnB<UfUin, @er. Kobino •) 

nl^ «tffn dn^lttriit 

8337. Strafet «nna, ©a^narbettertn Bon 
SBWttergoIbing, 'B -M. 2anb«^ut, ali ©ef(^ulbigtc *) 
_6traubin(j 31 5 68. «. IL Unt..5nid>tfr 

•) Conf. ö.-.>4:,.o}xl. r, (1867). Cif ;iUb. 

3338. ^iut ^o^ann (vulgo ^tot^t»^ 
panM) Mtt «»el}^itfm; oli Oogant ifl er an^ 

}U licfotp. 

_ ai*ad» 29j5 68. ff UuL^Jitcbter. 

^nbf<6u^n£&erin tton 
Ott Oefi^ttt^igte. — 0. M. I. 714. 
anftiK^cii (13. 216 68. ft. IL llnLtiRt^tn. 

8810. ^ien (^üm) Stange Qn^^teroon 

wcmerfft« •) un ^ 

3341. ®ebet (ili\t, $rioatlebrehn Bon 
Wer. - Cr. M. I. 252. 
SRiii^cn 43. 416 6& 1. 1. nnt^tti^ia. 

'~i)Coot«..U.s|i|. 7 (1867). ©. gub. 

8312. ^ena 3o(anna, ni^t Sena 3o« 

^anna, b'^'&t bie Jpanbarbeitfrin, um beren Qx- 
mitllung im 2912455 (1868) etfudjt 

tsurbe; biefelbe ^t f^iMiie ^tmt «n» ifl ni<^t, 
toU angegeben, f^nct^mQ 
«of *fi 68. IL ttiit.*8U(^ 3343. i^crbl! ©artara, TifcfcltnneiflfT« 
tiKbler unb 'Ji^^rin &on iBeri^tejgaben, bed S>mIm 

Mi^MlWßt; aU 8anbflrei(^eritt tfl fie gu 

galten. •) — Cr. M. 369. 

«Dt uneben Ij^, 5|G ft, 1. Untcrj.^^itfctrr. 

•) Coiif. ;u;j:K>99 (I8i;8) stit mtb. 

3344. Hutterer Jt a t ^ a r i n a , leb. Xaglö^nerin 
«oit 9«ittnfi«|«n, Ott «tf^SMtte. — Cr. M. 369. 

9Rfln4«en SJ6 68. 9,hVMLß9Bmtt, 

3346. ®ra*berrtfr SWario. lebige ©ta^ 
arWieratiK^ler unb fiö<^ln au* ämlffel (in bm 
30ers 3a^n, fc^r gro§, bot gelbliche« «efld^t, 
l'itrirje .r-Naue, pfleflt ^uäfc^u^ ju tragfn, fpri^t 
bm bli^mtic^rn S^iolett unbj^gt^t »DT Olli 6ic6«n> 
bürgen ju fein) unb 

8346. 9d^«tlM 9R«rta, SJlagb oui WMh 

rat^%ufen,*) toilife 5B<ibe rom 18j21 b. Tid^ 
in 6tarnbctg unb Umgebung ^tumgetnctycn 
|ofi«N feilen. 
gBtitbeim 4/6 68. It a 1tiit.4H4ta. 

^ÖÖiwr^l86 (1868). Die Heb. 

3347. ^d^ntibet 3offp^, ©irtbJfo^n unb 
^«fröffgefeUe Bon i^lnnting. £bg. O^cr^ofen. 

grfifinfl 31 j5 68. «. Unt =gii(^t«. 

3348. fUnttnott Sranj laoer, leb, 6cbrift« 
fe^er, gebürtig ton aWarrtfdjorgafr, jule^t in ilo^t 
in (Sonbition; terfctte fott fu^ in ffiftcibnrg 
aufhalten. *) 

g»»t 416 68 . t; ViittiiUllcb 

•) CmA 3112M1 (1867X fi. Kik 

3349. ftod^ eebafkloK, Tolgo füllet, 

leb. tagis^nec »on £aabct, ^.»9L DcGnui, MBgeB 

:£)iebita$U. 

€onkibttt 86 68. <. L Unt'IRti^ 

8860. ^PC|>erI 3ofe)>^, @(^u^ma(^ergefeae 
ton Renting, @cr. €^am 

g^eunburo v]®. 7/b 68. ff. II. Unf.^in^ter. 

3351. &reÜ (Stteul^ebet) ^ic^oet, 
@i^iffmann8fobn »cn >Braitnou in Oeflerrcii^. 

tßfonfit^cn 8115 6& t. L tliil.4ti4ln. 

3352. SSanet DUgboIeno, SibrifarbciterHi 
Don ©teinbeim, reiirtb. 0.=«. ©eiben^m, b^^uf« 
(Sröffuung bir gegen fte bef(^offenen Äutncif ung. *) 

«MgOMtg 2915 6& CMMoMgilbat 

•) Conf. 8013733 (1866). t). Heb. 

8868. 0<tB Sntta, flfamb mb Sterling. ^ 

Cr. M. I. 400. 

IRfin^cn 43. 616 6& «.IL HU.»»»«. Digitized by Google 1854. ^iNfl 3o^4nii 9apt, tWaurtr Den 
^einttn^t ; a\i 9ant)f}rfi(^cr {{) er mga Oenc^ 

8ftM»l|ltt 51« 68. Ä. II. Unt..!Ki*ict. 

•UM. ^tt%in^et ^atoh, Äaminfc^reraffeUe 

«Bariburg 7i6 68. St, Ilntftti^ta.' 

3857. »leiUalMi« 3 

Cabnortdter ton {Regenborf, jule^t i« QMffentanL 
Ott ^fi^ttlMgt» DKgen $ic6|itt^M. 

Ci^llltt a|6 68. Unt -Richter. 

«dfti (ober 4»pgl) e^riafu«, 
©(aferg/feOe aui StM^Bbaam, Antg. CAiMb^ 

^^forrf i r « n 8j6 68, «. UiiUjRic^L 

•J Conf. 6H52 fl868). ©. m. 

8369. äSinHet ©olfgang, Äntc^t ccn 
Vop^^of, (8rr. 9}o^iijhau|, aU SöcfdjulDigter. 
«meexg 616 68. f. 1. tl]rt.4IU|lir. 

3360. 8e<^ner IT^argaret^a, ^«((»(nfr». 
frott »on Z^aUu(^fn, 34 3. alf, tcrgm 3)iftf}a^l8 
In Unterfui^ung; atö iBaaautin iji fie au »trbalten 
Cr. M. I. 346. 

SKÜn(^fn V3. 5/6 68. t. L 1lllt4N4lVt. 

33f)l. Sße^ner 3ofei?^, ©a^nartciter »on 
.&dnno|»<n, ^uU^t bti iBetted^eim kirn iBabn^ 

«i4g6tt716 68. t.aitiiüm^fct. 219 

3362. ^8^ttex 3ofet>^, öa^ot&titer »0« 
DttmannSbeTj), ®ct. Öhinjcn^oufm, ttitb 

336:i fllcranbcr Barbara, tagTd^nnfll 
v JBciUaurac^, .^r. jtU^iUbronn} foHten tirfdint 
im SBeftl^ i ffronm tnd^ntell mit mtffingentt 
©cblifftf, 1 SRaft^^rmefffr mit fdjti'ar^r Seeaale, 
1 ^ö^ernen Zabar^pfeiffe, auf btten Sop\ baf 
9R«^8CT^nblperf«^({(^ mib J. B. eingefcbnt^t 
bann 1 irtifcrc ?;al\ifÄefotffe, hjorauf ein .fiirfcfi gt» 
malt ift, ober aM '-Saganten betreten toerben, (0 jlNb 
felbc aufjugreifnt vn^ «n^er )u Uefent. 
«i4 tifttt 7)6 6& t. IL lliit4H4kr. 

8364. Beitel ^nton, JS^^nortcilcr ». «tu« 

(Si^flStt 9/6 68. <. IL ttuttR^tcr. 

3866. 9a#iief fiRftri», aHagb »on Pfaffen* 

l^ofen. 

greijinfl 9/6 68. ä. I. Unt^Sli^U 

3366. 9)^äf»Iid 3o^onn Sart^ol., «ag« 
(S^ner reit 'Beigeniw^ 
8obt 9J6 68. «. 1. Unt.=5Rid)teT. 

331)7. SSu$ 3o^ann, ftne^t oon ^tUerj: 
rieb, üBalbmfint^n, all Qeft^ulbigter; ber» 
felbc tt)ar iln\an(\i M ^wr. itntt^t Mm 

iDiaurermei|"ler in Torfen, 
©afferburs 12j6 68. Ä. III. Unt.-.SRi(btfr. 

3368. JBtttM öranj» »orm. SlmMfendbefifeer 
ton ^earnifce^iiOctitUiitex^IiiigStr. 67i9«(Ra^ 

Wftnc^en li3. 1016 68. «. L Unt.=3ii<Jpter. 

3369. S<^(et ®«org, 6:^mtebgefe]Ie 
0. Sattenioeiler, 8^V. 3flectif|ien, cdl iBct^ioigtiv 
»egen betrugt. 

«»Biburg 11^ 68. |t H. Unt^ti^L 8370. pt0U «ntonia. 

^ ,^''i^^28 (18681. 

887t W^toinimet ^cl 

8872. thUet Siofina. 

8873. ®{inoit Olfelcbior. 

3712574 (1867). 

35J2971 (1868). 
3374. fftenevt SDlid^ael. 

30)2517 (1868). 
89Z5. 9t«|)et @ebaflian. 

_ 16)1242 (1868) 

8818. Cld^m{^3o bann. 

3112665 (1868). 
8877. ^blmeitt SBenbel. 

8^967 (1868). Ölbcrtttfe. 

3378. fSHaiet 3«^. ülfat^ 

35)2965 (1868). 

3379. mmet ©impett. 

_ 35)2981 (18^8). 

3880. «liniert it an. ^ 

3SS1. «rpp|i veinrl*. 

23)1913 (1866). 
3382. et^ißp S)orotbea. 

3388. ig^tnerl 3obann. 

121917 (1868). 
3884. V4>nberf Jyriebric^. 

12j9l8 (1868). 

3385. ieaemaiec >JJ2at^ 
22)1785 (1868). 3386. %tlbtvmaiet maxt. 

66)4456 (1867). 

3387. Volfier ©eorg 

1511175 (1868). 

3388. edbipab ^ofepb- 

8)608 (1868). 

3389. Mtf4»el 3o^antt. 

101751 (1868). 

3390. ^Uu^biet ^ n b r e a i. 

1"J}1256 (1867), 

3391. ^Mmet 3 o bann. 

371J250 (1868). 

3392. Mopp Ü)ü(bael. 

35)3035 (1868).* 

3393. XBUimittQet 3 o f. (9(f i). 

34)2901 (1868). Digitized by Google 220 •; 

89M. 0Ati#Iet*^nteit.' 

3G]3n7 (I8fi8). 
8396. a^lanf ^a^tin. 

31|2661 (1868). 

3413897 (1868). 8897. SBttKnniit <9e«tg. 

4 1297 (1868). 

3m i&ätt mtn^tu 

4)298 (1868) 
3899. VMtmaiet T^ran\. 

3Üi2507 (1868). 8109. SvdNev t^cfla. 

:v2i2?07 (1868X 

3401. ^mitt ®corfl. 

5J332 (1868). 

3402. MM Sodann. 

3412882 (1868). Äleranbcr 5Parbara 

9lmmon granj Xaoec . 

9a «et VloU . . . . 

Sauer 3o^ann . . . 

iüauec 3RagbaUna . . 

Qetflcr Htt8«fKii . . . 

IQidtler Simon . . . 

9? i n b l 5'"'^",? . . . , 

iBieret ^ojet)^ . . . 

Sirftnann ^^dee . . 

S5Ianf OftOill . . . . 

»(aü 

8o(ne iSbuacb . . . 

Srficbert VLtbm . . . 
Srfittins 9[nna, 9tttc. 

^irnflbter SnbiMl . 

5Ciit^ ^ofytnn . . . . 

^urft %n^tt9» . . . 

edcr SBoia^l . . . . 

(fcft 

(Sl) inert Äarl . . . . 

(SmSIaiibcr i^ran) . . 

(Sitflclmcier Sorcni . . 

Grber a«lc^ael . . . 

^elbermritr Starthi . 

5 e l b b a II e r Pfranj . . 

geUermeiet 'iXat^tod . 

9ena Se^na . . . 

§inf ^c^ann . . . . 

^11 ^rer stöbert . . 

^fittertr AM^na . . 

(yagncr 5J?aria . . . 
ÄattQcnrieOcr ^^ann 
0ei«r (Slife .... 

@cmminger ^o^nn . 

^Btft^el 3o^im . . . 

(5)ra<f betsv ^ Sbrla 
©röpp Xoret^ea . 

®rubtr \Üii(^aet . 3363 
3348 
3332 
3356 
3352 
8801 
3275 
3283 
3308 
336S 
3302 
33' <9 
3395 
3336 
3367 
3314 
3335 
3310 
3390 
3306 
3274 :<393 
3380 
328S 
3328 
3302 
3386 
3280 
3385 
3342 
3338 
330U 
3344 
BUif) 
3305 
3341 
3:ii3 
3316 
3389 
3345 
3382 
3361 
3292 
3391 
3336 ^ Scherl ^c\tf>f) 
^ctl Sobann . 
^eil miStatl . 
J^aimer ^t^^^"" 
^äui> Ur 'Anton 
^emaerl 3o)rait 
9erS 'Mnna 
^crbit '^^arbara 
^ergtnger Satoft 

matt . . 
^icn granj . 
^ena 3o^aniia 
3farjipft . . 

ffneltttngct fiouife 

St 0 litt {Rofina 

ftreit Wi(f)itl 
jtreuljcber 'Md^ael 
.Krieger ^o^^inn 
Änppncr . . 
,<tu,iler 1)cminifa 
fi« Cutter ÜHar^viTct^a 
fiinbmaior Sof«))^ 
iJodjncr ibcfia 
'IRartin g^rijlop^ 
ÜJtatcr (SJcorg . . 
•.Viaier 3o^ann 
iDiaiUr S'mpett . 

«JUiurtmann Anni^nbe 
9^ctt bauet (SÜfe . 

9? uert ^c\€lfy . 
'Jteuect ÜRitM • 
Ttiebler . . . 

9iiercv OTi^Jafl . 
'45ß(ft 3o^. äöflpt. 

^ongrat ^oi^nn 
9r9n «bitoiiia . 
Sietftnget 2am^ 
SRcitmcier Jranj 
9tu(fbefd>el ^rirbrid^ 3350 

321)7 

3298 

3303 

3394 

8368 

3353 

3343 

3355 

3279 

3340 

3342 

3378 

3358 

3311 

33 S9 

3:372 

3392 

3301 

3351 

3331 

3275 

3320 

3;ü(> 

3291 

3400 

3276 

3315 

337S 

3375) 

•336*; 

3280 

332t) 

3333 

327S 

3374 
3349 

32S!> 
33Ö4 
33(H 
3387 
3272 
3370 
32 M 
3399 
3296 JRuminel ^einrieb 
€(^etbt.g ^ctnric^ 
6<^il(i<> Solana . 
@<btnbarl ^t-'^MUt 
6(^011 tt @cocg . 
64«Ht Wotla . 
© ni i b t <Pf tf r . 
3(^mibberaer %bam 
6i&neibet 3ef^( 
Stfiubfrt t'vnebrtdb 
Sibubcrt^an @iaion . 
@(b»a6 3ofc^^ . . . 

5eblmeict SBenMin . 
6e(bel Vnton . « . 

©eibl ^i^^l^in • • . 
Simon Ü)^tri(ber . . . 
Sommer 3o|cp^ . . . 
@panb;tmcr jtat^rina 
Stabtirtger 3"^"^ 
©tabl '^Jbiltpp 
©tcd>er SobaÜian 
Stäffter Wrolau« 
©tctter Äarl . . 
©tcttner 3obanii 
© t IM" (6 e n b st M c( l . 
O t r a B £ V l'liuia 
@t riebe I Knton . 
©trobet .aria . 
©türm %bam . . 
Xrfitfi^el OlitoUu» 

Sogt 3oi<t>^ . . 
9BaI(tuti« 9c«t0 

Sa nfl (Jliririop^ . 
iüeber ^afob . . 
^titx Stttrl . . 

Sicninger ^c\tpff 
Sind et IBolfsonf) 
iBielner Sodann 
Jöurjer StnbreoS . 
Mu% 3c^ann . . 
Sieglet 30^«, 9cocg 3277 
3299 
3376 
3287 
3401 
3346 
3319 
3273 
3347 
3]84 
3286 
3388 
3371 
3377 
3364 
3402 
i373 
3324 
3'282 
3324 
3317 
3375 
3294 
3312 
33o3 
3338 
3337 
8307 
3339 
3318 
3285 
320O 
3293 
3397 
3327 
3284 
3334 
3361 
3393 
3359 
3295 
3396 
3367 
8369 Digitized by Google INr4c» ten 23. ^uni 1868. Pai)cr. Ccntrd-Poü^rt-Illatt. tte SufMlOK bn Scrtfftnlliilunaen trfolot uncntftcliltd) unb fnib |oid)( portofrei on Mc SUbfttHwi bcf itOCCiT^Ol 

4ciuial*$aUiä«)ölattci in aK&itAcnhniitfaibcN. * 

t)it fMieU^tCtt ^ßcrfoiim fiKb an ^te r>erfoK^::tben 'dcI)5Tben ab^utiefocit, weitii td^t (ntSbrfifffU^ 

andere ■beittmmung getroffen ift. 3403. ^tein^eimtt O tto t>cn ^d^iaingeffirfi, 
piUi}t t^oftafftftent in 33 amtierst, 2n '^ahx' alt, 
f(^lant, 5' 6" 6"' arog, ^at bunfclbraunc Jpaare, 
Me Gttrne, Scanne Sugcn, brtitm, aufgebwrfcnnt 
wämb, oralfl (Jinn, fdjttjacten, bunfflffirbt^fn 'i^cixt, 
ift iBCgcn ^Tge^nj! ter ^mt ^untreue, bcr ^rle^ung 
M $0llge(cfanniff(l vab Uthuibcnffilf<^uiifi <v «er« 
haften. *) 

Sambcig lä/6 68. ft. 49ciiiflfletu^t. n Ooor. 0^9^. 11J837 (1868). Unter iButseiguitg 5rd betr. ü^afU 
befthUf^ unb 93eIebruiio über ba« Oe« 
f4>toetberecbt fiitb t>erbafteti: 

8404. WtÜUtV 3o)ep^a, m^t) ccn ;;)mniel* 
fktten, 8bfl. Ifirf^dm. 37 ^. alt, trcgm Crrgf^cn« 
ttS XiotR.iOl« unb ©«trug«, auf @ninb «rl. 282 
5Kr. 3, 315 ^ St.-®..©., «tt. 41 b. 6 *®.*) 

SWtmminfiin lü/6 68. 8. Unt.^9iid)tfr. 

•) Conr. 46j'2IU) f 18(17.) Ätb, 

3405. fträmec a^at^ia», ßncd^t au« $urd^ 
rucf, 93.=%. ^Imberfl, Wttdjcr »a^tfi^nlid) mit einftn 
JJienfttud) biefel kirnte« «ift cbcr tn 3lrbflt fit^ 
beflnlet, » gm ÖettugeÄ. J^it. 314, 315 teä 
et«0.«0., «tt. 41 M M.) 

Scibctt 17i6 68. t. n«t.»IRi«^tn, 

3406. ^C^inibt 3ob. ffleoro, ffnf(f)t ßcn 
^Jet<räaurad>, »«gen ^kr^je^n* ber Jöau^fciebcn^^ 
|)öruiio n. Nr «crff|ung ber eiltl{#(tt. (Ürt 156 
n. 223 b. 6t. ®..©., «rt.41«bf. 1 b.(5. ®.)*) 

satt 6 iQ/ti Ö8. It. Unt.=iRt<bt(i. «) CMt 2^1813 (1866). 3407. ^riebldn Otflfgang oon Wbcrti» 

fioltn, ö.iSi. ^Jeifarf), tofflfti jrtjcitr Tirbfla^lSofr* 
aet>en. («rt. 282 ^iff. i unb 2 bed ©t.«@.=«., 
%rt 40 «Bf . 2 3. 1 tt. «Tt. 41 «Bf . 1 3 

b«ä 

3408. ^a«>d ^nna (®al)manit> t>. S3fl(^I 
bei (Ereulcn, circa 21 Sa^re alt, mb bnr mit i^c 
^ervmiiiclrnbe : 

3409. 8ö{If(\ ITfar auf ®ninb b. «rt. 314 
unb 315 bc« @t.<@.--a, %rt 40 3. 1 unb 2, 
«It. 41 «(f. 3 «. 

Ottibttvg liV8 68. UniiRii^tct. 

3410. SoufTa<nt üJiii^afl, lienftrnet^t «on 
ajfu^cf, wtjjen einei ^öfled ttrübten ^Dieb^ 
fta^lvirgt^en«. (6t.'@.<SB. «Ut. 283 B. 1, 2, 
e.'®. «rt 41 «bf. 3.) 

^flrtb l.'ije 68. 9. IXnt^mditn, 

3411. ÜÄrtkr ^^ranj, 17 ^. alt, 23ab.'r: 
le^tliiig obtr ©tfelle aui ^öürnau, »«Id^er >ji<Uei(^t 
mit einem auf einen anbiten 9iamen lautenWii 
iöcrnjeife wtfl, »egen eincS am 21. Ulfirj !. 3 
Sarnau, 8.^«. ^irfc^enrcut^ verübten ^Dicbfta^U 
oerge^S (6t.>®.'8. Vri 282 3. 1)| Mc «its 
wenteten ©cf^cnftSribf beftfV" in 35 fl. in preu§. 
X^aterft^eincn u. a. @<lbe unb in einer iDriertaf(!^ 
mit Sloti^en, nt\^ fl<^ auf geff^fttt^c Ser^Itniffe 
brd Sauer? W\dh ^^ifcL'cr auf |ttm 9fdcritr 
c^rdtfit) in ^Sarnau beji^en. 

Ocibe« 13]6 68. St. nnt«9K<btcc 

3412. ®c^{ebec( (Smanuel, eilber^nMer 

»on Selb, meift ju 'ÜK 1 1 1 e r t e i d) tt)o(;n^., »eflen 
uii^^tiger jetantlttttitn (®t.<«.>a. «rt. 204—213, Digitized by Google m 

0 

214 ewnt. 215 3. 2, (5.«(SJ. %x\. 40 l 
3. 1, 9Ut. 41)1 t«f((&c B |. ^. iPal)Tfi^inli£i) 
nit (hMs «om f. Ql4L Aer ttTf<I)»rrati) 

au2({c)lcaten 3orn>eife auf 9(f(^ftitelfcn bcftriffen. 

SB ti bell 13/(1 68. «. Wnt.«Jh(^trt. 

3418. aSBurltcK (9eorfl(£t>uait>. ©c^neiber^ 
»on 9lfini6rrfi (28 % alt, 5' 2" gro§, ^at 

braune ^uaen, blonCe ^aa«, fpi^je 9Jaf< u fpt(}e3 
ftinti) auf Otunö 0. %\X. 271, 27b, ,'82 3. 1, 
3 V 6t.<«.s» , «rt. 38, 40 3. i, «rt. 41 ^Sf 
3 tc3 (5 

Viiinberfl 15/6 ti^ Ä. 11. Unt-iKtcttcr. 

8414. SRangPl^ ;)o{epl), (^rmjaufjc^er oon 
fBUbenan, 9.<«r 9t^tt, IMgen 8cTfen<M beB 
iMütt^ an 3of. 5ud)3 fcabtcr. - C. M. I. J131. 

IRftntfiftt 1^'^. lOlH tSK. ff. II. Um. :iiul);cv. 

Sftlö. SBcufr^C <ti ^ r i fl 0 p ^ oon $UeninAcn 
lf( ber triftige 9lame bd im Qr.'$.>91. 2ü|2883 

I. iXl (SJottlicb ^J^eiifcfer |||Y Qo^aftlins 
Äulßc((l>ri«ben«n - d M. 
Viünrfifn rjj. Kui t^s «. 1. Unt.:aW<il«. 

3416. vS4>t9ac}|>ubct ttnna, Onnobncrt^ 
frau von '£abert«^uM<biNi|}e u. fecrm Oelic6trr: 

3417. 3Eat;ei oon ÜtcittIcfietttBefl. welche 
ouf ^iiffv^nbei am^ajir^ unb MttSd^g jinb, 

4. unb 6. I. nn laiertibaufcn 

na>tbc\cicbnete ^^cl■;l•l•,fi5^^e enftpcnbct' \u ^abm : 
(r)tete 2 ObccbeUen mit rot^geß&cfelten UeberiÜAcn, 
1 ttittecbrtt mit ttwifipccfntra tteStrju«, 4 ^t^-. 
flflcn, 2 iuCbVi^n (1 [(brcarn 1 braun). 1 
6oamcri)o(e, 1 jdioarieit Xuc^rcct, 1 blau[eibcued 
0ilet mit 16 6bbcifn5pfen, 16 fifb. ^anrerfnBpfe, 
1 grönfei'^. JReflfnfdiirm, 1 tiilo 6«nn(Rf<!btrm, 
6 Oat|i(b«t^ 00» cot^em V^ancM«, 8—10 @tflit 
€cintfi4er, 60 ^emben, tb«i(l SRannj-. t^ei» Sribcr« 
^«mben mit „.I. S" u. „A. S." rctt) nen'e»'ff, 1 v5tb= 
Xxi^txi, i grünen, l id)»arjicn 3 (d^tvcifeib. 

Jtopftüibcr, 48—50 ^aar toumtooQene Sirfimpfe, 
30 Sacfiüdiev. 

. Ttäi^en&ort 17;H GH. ff. Unt.-'iHicbter. 

8418. ^iixdtx ^>«inrt(b, 41 .3. alt, Oart' 
iWCtfo^ unb kd. O&ctnergcbille von ctraubiu))' 
nx(\fn "Percieben* Jitetfiabt« \. Scb- be3 %' 
S)o(U)aui(r u (^cn. bautet auf «ä^runb b. ^rt. 282 
3. 1, 2, S bed @t..0..8. «rt 40 g. 1, «rt. 41 
«bf. 4 bf« 

aHüii4)cu 17/6 Ü«. «. U. Unt. ilvla^lcI. 

3419. <^4»iiiib^ui>et (Sbuarb, 6tncferge> 
fclU, ^ite^t in ^Itötttnf) |^at (inen oerhfippclten 
mU einer JJhfcbine Derfebenen 9u|) auf ®ruiib 
b. «Tt. 215 3. I b. ©1..®.=».. «Tt. 40 »f. 2 

1 uub ^Irt. 41 ^Ibf. 1 bei C?^®. 
ISaffccbHts IM 6». Jt U. ttat.'»!^ 3420. 93er((>tplb .^cfepb, Sdjneibcrgtffne 
oon »Ytirbbcrfl, n»rld^ am 31. x>. tVi. ÜJiorgenl 
•wt :n;mmentb«I, Sanbg. Obfrpönjbnrp anfleMl(^ 
nacf) Honuten reifit, tpegen Tiebftabl^tergf^ 
l8t..(iJ. ^. -art. 282 3. 3, ^r.^. 2lrt. 4l); b«r» 
ft'lbe bürftc einigt ber na(^begctd)nctra rntwenbeten 
(Segenfifinbe bei Tuft führen: 1 große ©«^eere, 1 
graue, ^albbaumiooQene ^cfe, 2 h)figbaum»oQene 
J^emben, 1 graue feilte iudijade mit qro^iert grauen 
^Imuttafnapfen, 1 ftijlDarjfftb abi.ruibtc «JJiü^, 
l J£>anbtu(b, mulbma§licb rotb mit D. M. gcmerft, 
1 iviiged, rot^ getupfte^, an einit €pi^ bur(^: 
löcherte« Gnft«^ 1 Ummtoiwimaeiio €M^.*) 

Kempten 15/6 68. IL ttat^tt^lcc. ' 

•) Conf. 64, 74 (1866). Die RCh. 

3421. SSofc^ 3obaun, OTufdjelbänblfr von 
Üuitenau, ouf (ä)runb b. 2lrt. 299 bed ®t.s@.43., 
Set 41 «bf. 3 beS e.*«. 

ffeiiiDten ITC ßS. C. L tl«ttiffi4tB: 

3422. (QrrimI 3ofepb, 3nwo^n«r*fobn cob 
9fafofen, ®ch(btd 9legea»burg, loegen 2)iebila()U 

CttaMtin » 18iQ 6& ft. I. tlKtiSi^ttc. 

~ •> CMif. &4H3772 (1867). Die 9M. 

84S3. S^trtttnev SnbMfn, Chbli)ncvBef«1le 

tcn 'XVflnt^en, 27 3. alt, am 27. ©rptbr. 1862 
tpegen 'IBiberfpenftigfcit gegen ba^ <(£rg.:@ef. ju 
einer i9ef5ngnigfh«fe M« 36 Itaoen i»enRt^tC M 

reelifv er nodi 10 tofje ^u crflebcn ^at 
aUi uneben iijG ÜH. «. Cejltflgetitbt 

3424. %xa^\ ^il^elm, ®9piformator mu 
UMm^, 20 3. alt, 0« 29. «»vU I. 3. «»C0ai 

^Inuiaf^unit öffentL 3)iinfl|d4« K. }H idtlg. •«« 
fängniB oerurt^eilt. 
gifl«4icn l/^V 3/6 68. t. ecitrrftgcri^ 

. SI25. ^o|>|> 3o|epb, 28 3, «U, ,"^lo&rne(^t 
ton 'tbP"berf<, i'antg. .Äronadj, angeblicb uut einer 
ivlo§rei*c bcfinblic^, ift in bic ^efangen^'fliißalt 
iibra<^ }u liefern. 
tt»nai( 3)6 6& f. «iiiifllfleri^b 

3426. Ülebm ^obann, üRebgrvninfter oud 
Xeufcbnib, wegen roiterrec^tU^er fflegna^me figcnci 
@a(^cn ju 8t5g. ^efäiignig oerurtbeiit. 

tr«M«4 2)6 68. t. eqixfHetiilt. 

3427. 93eromaitH ^flugujl. @cb2fer auf 
i^cbiniborf, l^anbg. Xburna-, )uUbt in JlJiainetf, 
2bi;. Seiimain, n>. ASiperocrUbung u. X;iebftabl< Mt 
28. ^pril l. ;i ju 3n«iiatl. (^cfSngnig oerurtbcilt 

Itrvnaib 66. t. 8(|itlf«e(i^ Digitizoü by Gi^.'v.'^tc m itiirlf im @panricT'f<^«ii ®aft^.^uf : in (S t r a u Im n 
ton einem Wlam} ter ficb in ba< ^Rm(enbu4) al^ 
3of()>^66tvars, ^bdlnunm «on fdicfcnfclben 
cntnta, alt, oline 0«rt, bii flc .?)aarc, 

bdUibet mit eina grauen ^«flpt unb ^ut) einem 
Qalkr dnc C^Un^u^r, (mU nxflcm S^ffc^^^ott 
rtm. Siff rn, broncenen i^figem, 5Rfl(f (eite mit Orna- 
menten flraeirt) tann 2 oV'?>iiPrin0ifl« Äetten. 
(i flibeme, 1 fitt« u. öergoltt.) enttvmbet. — Um 
€l>&^e nad^ ^bSter u %Uat<n Yoht eT{tt4^t' 
©troubiH'fi 26,5 Ü8. Ä. Unl.=5Ri*tfT. 

3429 aSSfi* Ofia* (3*rotlit, 44 3. alt» 
f(^»arjf ^aare. fdjiöcrrjen QoDbart, bunfle «uflen, 
IlUcrnoff, trug fd^war^en @f^ro(I,an bom hinten 
rin ftnppf fehlte, )d)n>arje ^oje, Stiefl<Mtea, 
banffltraimen ^ut) ifi beute 3U<^t auä ^iefifler 
grobnoefte entwich nt; berfelbemae auf^egrilfen ttttb 
lieber fleliefcit njerbe.i *) 

•) 9la(^ a«i(ll)CilHiifl ber I. f. '^cl.=£iv. 4i>icu ifl «Bei* 
6<tfine. tit Üleb. 

3430. aßinmann @cora ^alt^afor, 
95<!fr0ffene i»mt ®r8ffiHMii(«rg, 9^.'tl. Ämsm» 

Raufen (23 alt 5' 9" qri>9, bat Monte $)aare, 
biaue ^ugcn, länglic^te 'Jtafe, trug jrci^cnc @träi^ 
ÜngMicibeT) ifl ^te ^la^mittae» 2 AuO ^iefiser 
®cf.>'iln{la(t entivi(^tn wtb ifl- »o^lvertod^vt 
{uriUf )u Itefera. 

8i<f)tritou 1716 68. *. »wwottuiifl b« «efanfltu 

■Tlitflalt. 

Um (Srmittlune unb iSetanntqabe 

fönen vHxb etfiw^: 

3431. fiteM 8oTcnj, iajlöbner ooii Ütai^ 
flift, a(d Ü3e'd)ulbi(iter ti>e||«n Gi^lStierei. 

i^reifiUii ^l*. i;h. St. Uni.:3iiditn. 

3432 ^umUler ^xani, Jlaminte^TCCdio^n 
»M Owtcnfere, 17 3. «(t, «ii .<kfi4iiIM<(ter twgen 

©iebfta'ji«. 

j^rtiiiuß ^»/i; <>H. ; ». Uni. iRicbl. 

3433. ftßa<l)tmei^et 3 0 i b, ^äudla^fo^n 

Sanbl^ttt 7|S 68. 9,11 U«t4Ri<^n. 

34^ Sebaert Danl mii ttntnltat, «er. 
Kemnat^. *) 

IBeiben lUiti ('>?<. Ä. Uni.^SRidjtfr. •J Cool. 6.ii3.««l. I3lb8l (10ti6j. ©. SReb. 3435. ^Ulfd^mann Soutfe, ^iDIai^b »oa 
üBtiflfnburg ; fcüte Mefelbe im ©efti« 1 fcbttarjen 
ÖoppeljbWali» mit granjen, 1 fdjwarjcn flrcpptjutej 
u. 2 oetDÜrfelten mit M. G. gejddjncten ^if(^trtc^em 
cb.T Sanbftttifbcrin MttUn totsHn, ifi ftc ^iel^et 
ju Ii.' fern. 

9 i <^ n St t 6)6 6S. II. 1liit<9H4tn. 

SiuMit:;-^ *) u n b 

8437 97obcr 3a lob« 9Ret>8Crftefcae bonllus 

bing un^ ein getDiffer 

3488. ^tHMtt 9t ans«*}, »«e« eetm^l 

burd) ?]apcleoiSfpt;r, atd Vaganten {|o¥ fle |ii 
DtT^aiten unb bifW iu liefcnt. 
Straub ino 12)6 68. t* HI. Unt^Kiibter. 

•) cinr."l?.«)W35 (1868). 

Conf. ■s:iym3 (1868). X. Web. 

3439. 9laab Iberefe, taf^Iöbnenn StaM, 
3. -4. ^olf Itcin, tD.'gen ^iebßalfUi ald iüagantin 
i|t fi^' SU oet^ften uib ^ir )n IU|nK.*) 
«äff«« 1^ 68. t. Uiit.4ti4tH. 

•) Conf. 21]1463 (1867)« D. Rthi 

8440. ^{itgef deoxg iro« !RaUwct, o» 

3e"(K 

i r a un Hein I2y6 68. ft. m. UnUSRicbtet. 

3441. i^örnbl l'ubipig, 'iS^eDgctgtfenc oom 
>:ßtf(^l>orf, VanbA. ^rnflorf, loegen S>il6fktt^l«cr( 

flebeii«; ^Pa.iant iil er |tt »et^aften. 
iraunflein \Myj ß. III. Um.-iUiilittt. 

3442. igeü ;>cfc)>^a, 0)iagb aud t^ing, 
Qaffetbttcg 13|6 68. *. II. UnU^Sitcbtcc. 

fcUc 0011 -Amoibac^, aii ^e((^ult>igUi:. 

tt»{lr)bur(| 14)6 68. It ttut.fW4tcr. 

*) Conf. 28il9ä9 (1867J. ß. M. 

3444. S^rriMcftetl «nita, fRnlnfBTftnitfl^ 

»on ^c^enlinben, »uegen I)iebftablwfl^ben« ; al8 
5öa(\antin tft fle oer^fUn. — Cr. M. «r. 434. *> 
«UJüudun Iii. 68. «. 1. Unttr|.jSPtt^lfr. 

•1 9;)H Jrt- !ltt66)? »*• 

3446. jObcratelert^ercua, .ffüd^elMtfeti. 
t«4t(r von Stofenbei», aM B^^in unb 

3446. $8ran^n1e{er ?ln na , MiVifib x>. mm* 
borf, alÄ .!*eid)ulbi8te. — Cr. M. Jir. I. 977. 

SRftni^eit 1/3. 13;6 68. t. IL ttnt^StttM». Digitized by Google 224 S447. 9^0«ft ftat^arino mh fnicrt^aufen. 

att 3<u9Jn. — Cr. M. Wr. I.. 1015. 
aiiint^cn Ij^. 15J6 68. Ä. II, Unt. DtidjUt. 

3448. ÄfrM S-cbann, Dienfltnet^t o. .^»mtfn- 

fti49. ®ct|et®corg atam, 6^ofieTj|c|eae 
von Xirfcnbac^ ; ali QaQftiit ifk er weiften u. 
I^icliier m liefern. , 

fic»ii»«rt v/B. U/B 6& t. IL n«t«8ti4tti. 3460. ^mtnrlmanit ^corg, lagi&^mr 
»on ^^renntxrg ; aU Oflgant ifl er |ll M(^(^ unk 

^if^er ju liffern. 
Jitunburrt pjS. liJ/b 68. «. U. Unt.^SRic^let. 

3451. ÜtDttmaict ^aflb, ^M<x oon 
®l5tt 

ttu fl 8 b u r 3/6 68. ff. III. UnL^giit^tet. 

8462. ^lapi Mubnifl, 6<^i|fiiiaiierifo(ii 
von Oogtn. 

8«iibf (ttt 16^6 «8. t. L 1taUW4lcr. 54135G0 (1867). 

8461 Soal 3ofet>t 

38j3iy3 C18' «j. 

3455. aESai}aiann ^loid. 

8718206 (1668). 

3466. 4^Kiev ^rana- 

2512090 (180ÖJ. 

8467. ^ftacr :3«{epV 

2512091 (1868). 

2512081 (1068). 

8469. tttntm 9ni(^ae(. 
8613094 (18681 36J3077 (1868).») 

•) Conf. H7!:^242 ( IR^R). t. 31. 

3461. ^u\üutv ^ciep}i 

33li817 (1868). 
8462. löttmaiet x^cfept 

33)2793 (1863). 
3468. 4Bal»ler 'fluten 

3r)}-.>964 (1868). 
3464- iftäQele ^uliu? 

89J6429 (l«67j. 

27j2226 (1868). 

3465. dUnacnbcrfirc ^inr. 
. S«|312i (1868). •) 

9lblatfu ifi icTt;u)elun 8166. 10etl($8erl)$^iiip;>. 
4J301« 28i2279 (1868). 

3467 ^tiebl (fionforo) 
6eb. (®<^iiacf fentvafll)« 

221961 (1866). 
34J2906 (1868). 

34j68. Wflaf X)ontiniru?. 

17jl378 (1868). 

3469. fStoht ^.ubara. 
2011378, 4513013 (1867). 

3470. eauev ^rorg. 

8619060 (1868). 

8471. ««f «cere. 

161916 (18B7). VninfilleT %r<ini 
Sauer (J^crfi . , 
a3enteffer €briflop^ 
Senfofcr ©oitUeb 

Cergmann 'ilugufl 
SJerl '^jt^Uipp - . 
esfi^ . . 

©ranbmeier ?(nna 
(SUgag Dcmintfuf 
Clin er ^atbarina 

$[et{(^mann ^oui(e 
^ortaner Subnifl 
grci^Ieben 9lnna 
griebl ©ebaftian . 
0riebIein SBoIfgAiig 
©abler Knton 
@er}fr ®eorg Vtam 
0Ta§l üBU^etm . 
®reiml 3cffp^ . 
^ell .3c{ept)a . . 
^4Tiib( Subistg . 
Jflger ^c\tpi) . . 
^uber i^ran) . . J3U|>l)abctird|c ^ictapttuUlion tirr lUinrn. 3422 
3470 
3415 
3415 
3420 
3427 
3466 
34 21 
3446 
3iü8 
3417 
3460 
3435 
3423 
3444 
3467 
3407 
3463 
3449 
3424 
3422 
3442 
3441 
3457 
3456 iHfllbaut 3ofep^ . . . 3436 
S(\(il 5?orena .... 3431 
iMt ngenberger ^nn(^ 3465 
jtonforg Sebaflian . . 3467 
Jträmer mat^i«! . . 3405 
Seiner t 'l^iul .... 3434 
heilig mat .... 3409 
l'iebl 3o^nn . . . ' . 3448 

8int Qitcxc{ 3471 

iDlangoU 3oKP^ . .3414 
maitx 5ranj .... 3411 
'Jühlller 3ofep^a . . . 3404 
^HJo^r Sarbara . . . 3469 
»DUI} Xat>er .... 3417 
Diäflele ^uliud . . . 3464 
iJUber 3afob .... 3437 
Obermeier X^erefia . 3445 
Ortmeter 3offp§ . . 3462 
i^erl ^;:^ilipp .... 3466 
^opp 3ofcl>b .... 3425 
mcidb X^etefl«. . . . 3439 
Jidp4 «Inn« .... 3408 
Ülc^rn .... 3426 

9Rtebmeter 3o^awi . . 3453 
9iiiiaufr ^cUp\) ■ . . 3461 giotttncieT 3afob . . 

Soljmann . . . . 

G(^icbecf (SmanucI . . 

®(bla)))>< Subtoig . . 

©(brnib 3o^- @«or9 • . 

@(bmib^ubcr (Sbuorb . 

@(^na(f jentDajll . . 

6(^>Darj 3oi'P^ • • . 

©(fenjarj^ ubrr 'Unna . 

Seiler Äarl . . . 

@ e m in e l m a n n . 

©eetbole r öranj . . 

©ingfr ®eorg . . . 

t fin^e im er OltO 

©tilcfer .^einridj . . . 

«■türm O'iid^ael . . . 

X ou fi'aint fDti^ad . . 
5Pogl 3of.p^ . . . 

!ZÖ.id)tmeift«r ^ofep^ . 

Seid) Ofia« . . . . 

®ei^! ic\<v^ j^Iorlan ^ 

ißaijmatin 'Jllcia . . 
iEßtttma nn @(org ^tt^. 3451 

3408 
3412 
3452 
3406 
3419 
3467 
3428 
3416 
3458 
3450 
3438 
3440 
3403 
3418 
3459 
3410 
3454 
3433 
3129 
344.1 
2455 
3430 
3413 rrutf btT i>T. ^iibMtni ^udtbnifoci ((0cbr. u atcusk Digitized by Googl M"- 40. gUa^ni bcn 26. ;3uni 1868. (Hl. do^rgang.) •ciMttctelM Ma Uff t, k. •tUici'WEtttlra llla^f« mtn Olcra«ti#t Ict f. •ttMllatoiiciita tlit Vttfnabne brr en6fftntli4un()tn (Tfol<tt untntftrTiKA unb finb feI4< portofrei m Ue fRcbafttoit bet (atjcrifi^ Die bfiei^ctm '^evfencii ffatb «tn Die ocrfolaenbcii ee|5tbeR a6«ifiefcni, loenn ni^t aulKbiftdU^ 

anbete MUrnivitg gettoffcs ift 6efel^Ie# unb »ele^rnitd über ba9 VC* 
f<|>tt»crberrd)t flnb |u üctbaften: 

3472. 9aul ^nton, S^u^madbergeftae m 
©(bfiätt; berfelbe ifl aud^ nai^ ^Pr<tiofen, 1 neuen 
^«rnbe, grauer ^op^t ml 1 im Griffe feflfte^nl'en 
'?J?cff«r fofcrt ju l)ur*fu<^en. («rt. 271, 282 
3. 2 »>. 6t.s@.^iB., 2lrt. 41 %b\. 1 b. 6.^©.) 

«il^flitt 21}e 68. t. L OnuatUM» 

847S. ißartmann ^at^arina, ^a0l5^ncTl> 

tpAter ten ©cfrec«, auf ®runb l. Urt. 282 3. 2 
btd @t.^@.^., 'Art. 40, 41 3 bei 
Va^tCHt^ 20|6 68. I nnl.«8li(|ter. 

8474. 9tait| Sa»cr, tatsejirrergc: 

feile ton ^ilncfcen, wegen mefircrer l^ietn.iMver^ 
ac^. C^rt. 315 3. 2 b. @t.^«.«»., »ct. 41 
Ittf. 3 M Gr. K. 435. 

Rtn^cn 1/3. 291« 68. m. VuLOH^. 

3475. i^rbcrcr ^nbreaä, TOauretle^rling 
»on £alb^ttfcQ, toegen me^nrer :^ieb{l5^(e. (^rt 

283 B- 1 ^- €t.««.^e., «Tt. 41, m. 3 b. e.:®.) 

gtftw^cB Tis. 206 68. t. m. 11iil.^«R. 

3476- 91b am, 3>ienflfne(^t t>on ^reffig 

(49 3. att, 5' 7" 8to§, unrerfe^t, bat f(^n?ar?e 
^aare, bunfleä längUi^ Oefidbt, lange fpifee Ü^afe, 
bunfelfcraune 9tugen, ttno bunfelbfauen 5Rccf, fcldje 
4^|e unb TOü^e) tfCgen eines in ter 9^ad>t rem 
7|8. t )u @cöBau terübten @elbbiebjia^Id. 
(flLß9^9, fbt 28% M, «rt 4J »f. 1.) 

tTSiia^ ^6 68. ft. I. ll«t.*aHltter- 

Wn.WUUmn ^tttx, @ei(erge[eae au« 6tocf^ 
lalclt täcraq^ctec im f. 2. ihtiroffkc«iKcg. tu SanbKitt, iDcr^et wn ^ler «uf vor 2 Xdgen 

jlfii^tig ginc?, »regen iCergeljen* be4 (Diebfta^Ie? unb 
btt Utiterfi^Iasung nai^ %tt. 41 b. ; berfelbe 
enlMenbfte rbiot neuen ^fanbbrief 3u 500 fl. unb 
unfcr^itlug einen eben fot(I>en ad 100 fl., ifdt^e 
blibe iiiabT|'<beinU(^ crjl in biefem 3)2onate oon bec 
J^VP ' 99ki^fclbanl auSgcfieltt nmifeen. 

SftnbfMt 9316 68. IL DL VbM»m' 

8478. flRi^ncI, e^reincrgefcOe »«n 

tXHeter^riri^cn. (^rt. 2823.3 bei Xrt 

41 3lb{. 3 be2 

9icgtnSburg 20j6 68. Jt. II. nnt4Ri4iir. 

3479. Wtittetet, aui^ Olatttlialet *) 

gronj Xater »on Äirming ober ®rub, ©.»H. 
ICrofiberg (31 3abie olt, ftbloni, blonb, b«* g^aue 
Sugcn, fiumpfe 92afe, gelbed ®efid^t, @<bnuTMTt(b<n, 
trug fcbttorjen niebem ^ut, nifflf(^ grünen Gpenfer 
mit tt>ei§en gejjregten 5ht9pfen, jcbtoarieS ^tloigUet, 
batbfeib. oiolettc .^aldbinbe, bcauntu(^ene $ofe) isegen 
Sranbfiiftung. 

3Ra»4cn TJ3. 2S^ 68. «. L OnLAi^U 

•) Oopl. 3713211 (1868J. S. »ib. 

3480. fico ,^obann ®eorg ton St\% julebt 
^ienfifnec^t in j^icc^beim, aBOr^utg 

i25 3. alt, 5' 3" gro§, bot braune ^aate MI» 
[ngcn, gefunbc ©eftcbtäfarbe) n>egcn Diebfla^ «ttf 
®runb b 2lrt. 40 %b\. 2 3i|f. 1 b. 6.»®. 

ü r i b u r g 22/6 68. St. Unt^iRtc^ter. 

3481. 3ofepb, 32 3- alt, Ta.-,I3bner 
m ^rfc^m^fen, £anbg. ecbtobenbcuijen« am 23. Digitized by Google 226 WSrj I 3 me^en {Mfla^l« ^ imauO. Scfiiigiiig 

«mtct^Ut. 

^^^t ^Iti ^l^il^ ^^A^^ ^8^^^ ^^Et l^il|t^^RK^dEl^^tv 

Sm. ®raf 3o^ann, Xl^aurer von f^in, 
48 3. alt, am 13. o. ^ iscgcn Unterfi^Iagnnfl 
ttQb XKcbfto^U iu 2monati. 9c{Sit9iti| «emc^cUt. *) 

lR««#e» IQ. SSI« n. t. «qMl8«tU|k 

«)Oodl<.4MK> 9, 30 (1M7). Oic 8M. 

8188. Sal^ll X ^ e 0 p ^ i I , leb. «c^u^macber ^ 
Mfefle von (Sifenbat^, am 18. ^pril b. 2l- tceg«" 
^Afla^ti SmonatL 9cfCii9ni| txrurtbeilt. *) 

«fc^affcnbsti 90^96, tt, IBqMtfltiUM- 

«) Gonf. 8i602 (1866). ©. »eb. 

3484. ^<^in{bt 3o^ann, lebiger taflWbner 
oon ftUuf^eim, £b^ 6taffel|lein, tp. (Sctoaltt^tigrcit 
)ur (StfSngnifilrafe Mn 2 IRomtn 15 tam Mc» urt^eilt; btrfclbe t|l, fall« er »or bem 8 ^luguft 

l. 3- betreten toirb, in ba< 3(^'t<^<f'^ngni§ 
9lfirnber 
(Sbra($ )u liefern. 
Vmbcrg 4/6 68. Jt. eejtrt»gtiU|t 

8186. i^eOmäUt tttf •!««• , Ztt^iut mr 

^getiau, jule^t in ^!>ei m u fen, am 2. ö. TO. 
)tt 7moaatl. (8tf&ngni| Derurt^iit; bcrfelbe iji in 
Mc •eftindoiMilÜft Sttufen |n Hefem.*) 
«ttn^tn 1 ^ 6^ 68. It. «t|hfl|iiU|t 

•) Conf. 15J1152 (18C8). ©ie «eb. 

3486 £öffler ®eor0, ^enjHne(bt oon j^e^I^ 
ba(^, :^anbft. £ubn)igSf)abt (&' Ö" grog nnterfett, 
bartloj, b(a§, ^at ro^inNnme fyaxt. Motte VuQen, 
fhimpfe iJlafe, aufgetoorfene Öippett) »egen ^mb» 
{ia^l0 }u Smonati. (8e{&ngni| «erurt^eilt. 

tc*na<( Öj6 68. ' t. eejirrtgeti^ 3487. ienns>tnbtttv iOcf)«.) 93om 7|8 
b. »urbc in ef enbad^ ein Oc^fe (rotl^ unb 
«Ki| nit ttaum Wim {^bmem) enttoenbct; a\i 
Tf^ltn flnb ^InbreaS 5G5urjer*) «on ©rafling 
unb (Scorg ^elmb reibt**) oon bort mb&f^tig. 

f)t(|gcnb»rf it^e 68. t. ttntiSH^Ict. «) CoDt 34)2897 (1868). 

Conf. 2311861 fl868) t>. Äfb. 3488- Stappl 3o^ann wn '^Jfatter, 
JRefltngburg, julefet im 1)ienil bei ÜJi, Dti^ in 
$rat^an, Sbg. Sie(bta(!b, »oQe aulgemttictt; boS 
bei l^m üorftnbliffje ®erb nfbfl «{Papieren abgenommen 
unb on^et Oberfenbet roerbm; aU Sanb^eid^er ifi 
er innSS UrL 41 «bf. 3 bei ^.«(S.nMoeR Untere 
0 in oer^ften unb '^/U^ \ü liefern. 

t)e{)(tenboTf l2/6 68. ff. Unt^Sticbter. 

8489. (U}ßtbUbfUt^l) «m 20. ». 
«nnbe babitr ctaie Heine bMr ffSb. 0|»(ttbcfnbr 

mit gtattem Detfel, rbm. S^ffftn, (einem fteinen 
6||>rungc auf bem 3>ifn^(<^^ itoi{(bcn IX u. X) 
fanmt tfner mcfffainnicn Mrgcrilb. flltingMte cnt« 
tDcnbet unb fSIIt Serbai^t ouf ben j^ammmacber^ 
gefeOen Unton ^ erbig oon ^iet, toüittx fi(^ 
M« ^er fQrjlii^ entfernt bot. — Um dfH^t Wid) 
bem (Snnt^enbeten unb bem SnfcntbftÜfMte bcf lkr< 
b&dbtigen tsirb eriut^t. 
«rfidcnau 13)6 Sa ft. 8anbs(ri(bt al» Unt.t(9er. 

3490. iU^tbiehikühh) 3)er iti tm (i.^^.-SbL 
3813330 (1868) belannt gegebenen Diebfhi^IeS 8er: 
b&^lige foQ ber ficber^itdgcf&^rücbe aRebgergcfeQe 
(Veorg Qubmaiec von Owingen fein, wl<^ na(b ben 'Wblaten burd^fucl^t unb »enn er nic^t in 
{t&nbiger Arbeit, f^i^ geUcfcrt, au|erbcm aber bei 
ber sttfUnbidcn Q^Mc beffm Scgttnmtton ndt 
8ef(^(a0 belegt Ocrbm MoDc; 
6ic6fi5tt 1416 68. f. 11. 1lnL<St^ter. 

3491. f&tet ^ojepfy, lebiger Zagl&^ner oon 
^ei(b< (44 3. Ott, 5' 7" 5"' grofc f<bI<utC W 

braune $aare, praue 9Iugen, Honben S9art, mangels 
bafte S^^nt), ein 2anbftrei<beT, ber am 4. l. 'äR- 
au^ bem @ef5ngniffe ju ^eman eRtfvnnig« tjk, 
njclle ^ie^ geliefert »erben,*) 

®tobtamt)ot lHj(; GH. |t SqtTfdaint. 

•) ConL 25J'2134 (IbtiÖJ. Tüt SKeb. 

3492. 9intt^h€tatt @eorg, ^ienfttaec^t 
twn l^ujmitting, 0.«%. Chnnblni),. III «aMiM%» 
am IB. b m. in «Plottllng 40 fl (»ronen« 
unb preug. Z\ilx„ 2 fl.^ 1 |1. 10 U,^et, 20er, 
^k^ftmuSiiiltc, cfat pren§. Xbolcr mit ben 
gnuttergotteSbitbe) enttoenbet ju baSen. ©erfelbe 
ifi }u bunbfufben u. nenn fi<b ein 9lcfuUat ergibt, 
)u terbaften unb bicb^ lUlfmu 

Seggen botf 1616 68. t. ttnL4K4lic 

3493. 9ltUtttt ^PUt^SuS, leb. itorbmai^r 
oon Settenreutt, 50 3. alt, »elc^r getoobnbeitige« 
mSg eef(bSftigung2Io0 bcTumßreunt, ttoQe anfge« 
griffen unb an^r abgeliefert Mccben. 

Si<^ten(el8 I3j6 68. «. »qirf«amU 

3494 (99etrug.) ^m 14. Januar l. 3. bat 
ein 20—23 3. alter, Heiner f^mUHiSCr^min mit 
blonben paaren u. 6<bnurbSrtd^en, nxt^er fcbtoorje 
^ofe, bnutein Uebcr)icbcr unb iftSM 0ii)b(ittbai I 

Digitized by Google ] 22r Inig mt Rd^ ffilf(f>Ucö für einen ÄaufmannÄfc^n 
Vbolf iBinter Don 9lflm&erg ausgab, an im 
Mfcr tCMd^rtm in 11{ unmingen einen ^Betrug 
baburd^ ftcriabtr ba§ er unter obigem ^tarnen Ä5fe 
fan aSkrt^e «op übet 100 f[. bqog unb in 9tflm« 
bera Ofctaufte; d beß^en Vnl^ltiq^ltt bafSr, ba§ 
Wefer ÜÄann ©a^erle ober ©a^erlein Reifet, 
oni bcm (Santon ®t. @aQen ifl, unb in ^iefiger 
•cfttiib «II CM^ncfier Horte Um triib 

CCfM^t. 

©onauwUrtb 17/6 68. 9. Unt.:tRi*fet. 

3495. SSöcfler Barbara, 43 3- aU, Icbise 
^nMerin tMnt Oettinacn, \oü in eine $oU)eian{laU 
»erbracht tt)erben ui^ tj^ (4^, ba ^ (cnmiffKiillt, 

bleuer ju liefern. 

9J Albungen 18j6 68. ». »ejirMamt. 

3496. mSfttbbithHahl*) 3" b« Hac^t 
tom 14]15. I, ^JW, njurb« bem Jöauem 91. OJiaier 
tjon ©iflenbacb 2bg. ®cilbcim, »on ber T^irtlaidifr 
iSeibe TOffl eine IjS^r. 15 ("yaujl 3" flrofec lidjt= 
braune Stute, burcb 6tem unb bis an bie $cffe( 
loei|en rt^ten ^interfufe befonber« fenntlic^, im 
SGEkrtbe oon 200 fl. entwenbet. Um @pä^e »irb 
wXt irat IBemerfcn erfuc^t, bag taS ^4}ferb oerrautb^ 
lieb am 15. 1. auf bcn ^fobeoiatft fat £attbi« 
berg gebracht mürbe 

Beitbef« 20/6 «a. It IL Vkntm^ 

(^ettifpapievbiehM^^y Sem 

3>ienfHne(bte SJi. Partner in Ober für, ®emelnbc 
Kmerang n>ur^e eine (Srunbrenten^^ldfungfl-ObU 
gatiott )u 1000 fLfRr. 56896)39178 CofMEatafler 
SDRfln^ 1. 9ebr. 20. 9lot>br. 1850 enttsenbet. 
ttafferbvfg 22/6 6«. ft. L Unt^^tct. 

Hm 9tmittlunQ unb ^Setanntaabe 

fönen tohb etfnd^t: 

3198. 9SBicfet2oreni, )(amintebrergefcQe «on 
6lii«i«9. - Cr. IL 9t 829. 

SRfl neben T/3. 15/6 68. it II. UnUSRiebter. 

3499. dienet 39|aiis> tottaia^cni. IbcU' 
fcon,*J 

fl>*ii«uwbrtb 15/S 68. JL VML^W^ •) I4jl077 (1868)? ] D. Web. 

3&00. %iid^tt 3ofe)>b' ^olaarbeiter «on 
flklcttbivB. 

«traubinj 16J6 68. «. HI. Unt.;?Rt<^teT. 

3501. SÄalet 30 fe|)b, Xaglöbntr m CeOen- 
berg, S.»9U ^Uertiffen, aU a3e{(bulbigtec ; aU SBogan^ 
<9 «r im «triften mib ^|er |« ficfeni. 

Il(ii«iii(tn ie|6 68. t, niit.<fli(btir« 3502. SBlöc^ittaec ettp^an, «mAblbutfcb« 
oon 9o)>))€lgarten, fianbg. 9Beg(d^eib, )ulebt in 
Obernjea, alt Beuge; in» vOfjM^lttfdllflllkmh • 
gung »irb erfucbt. •) 

«factfit^en 16||6 ea. ft, IL UiiL>gti4la; 

•) 9|700 (1868)9 SIth. 

3503. lOnt^i^^toalb 272i(bael, ihtec^t 
i^on UnterbeufüilMt, MOctt. 0.>S. g c am ^ c i uy oll 
^ejc^ulbi^ter. 

«ügffbMtg 1916 68. t. n. lliit4tUbi»> 

3504. ® ruber ^nnali, 6(^ffla|c|dle ms 
SUebermobinc), i8.-tL Ctnrattng, «V SäigC; — 

Cr. M. gir. 402. 
aJJintcl,un 143. i:Si6 68. ft. I. Unteif.^Jlicbter. 

3505. ^fanner N., (au(^ ^<|>äf genannt) 
von ^eicbenbaQ, e^m. SM^ im ffStenct ^ufe* 

babiet- 

iHtgeniburg 16)6 6& Jt Unt^dti^t. 

3506. ©ay 3ofepb, »elcber im 3Ronate 
Ottober AU ^öQgenUbe, l^anbg. <&ii^ftätt unb 
Umgcgcni icf^fSjit tpor. 

KcunbttTg 14J6 68. L 11at.4tt4tK. 

3507. 4Nlufer ^o^ann, Ubrmacberi^ebilfe 
»on f^itx, njegen Unterft^Iagung. — Cr. M. 'Ur. 406. 

TO ü neben 16/6 68. «.I. UnL^SRic^tfr. 

3508. ^ei^I ^rani laöer, (gen. ?legibi) 
'j3a^natbeiter oon Oburg, 9.-%. Straubing, aU 
Se^nlUgler. 

«i<bMlt 16« 66L M,h ttntsAi^ltt. 

3509. 9lql^xd)atl, früher WlbefltKt 
»on iöud», 8b0. Starnberg, bi« tbptU b- 3- i" ber 
£ub»ig0»alama^le in 3Riln<ben bef(bJiftigt. 

®(t(beim 16/6 68. f. 0. Qnt^tUflir. 

3510. JBdtf ^JW artin oon ©toften, £onbg. 
SanbSberg; foQte berfelBe im aßefl^ 1 brauntu<^ciitii 
UeberjieberS mit fc^njarjera, feibenfammtnen Ärogen, 
fcibenen ftnbcfcn« rotbgefldcteltem ^utter, 1 braun 
unb «d^ cmrtar QudeHn^e mit ®itet, 1 alten 
braunhi JiK^joppe, 1 ßolb. (Jwsefnnge« mit glattem 
'^l&ttd^en, auf bcm bie iBorte ,£icbe unb Xrene," 
gravitt mb 1 fnniii0HnAcitelni WiMlaHt 
getroffen tterbeo, fe' flnb b|c|^ ^CQenflUbe 
abjune^mra. 

Geilbetm 8/6 68. t. IL tlntigti^ 

Söll. Mttipp 'SStxätatV, ißauer oon ^aU« 
fem. 

»iilbtttt m 1l«t4Mte. Digitized by Google 226 3512. JDte#«ttt«tt|>et3o^ann, ed)reintr= 

Infaiigl «ipcU «0^ Wftm^eR flmitt fti». 
»cibcii 15i6 68. 9. miUn^to. 

8518. CMI 3ofc|^^, gJicHertTo^ t»mi JKr(^> 
Berg, fianbg. SRcgen, ali QcMnl^igter. *) 
S)eflgcnboTf ie/6 68. Jt UnUSR^tn. 

•) Conf. a.s$^9)L 32 (1867). & K(b. 

3514. ®tahwuAn SS^l ianfti SMtcriii «m 

^ttnmern, unb 

9516. fBnc^^aacr anna, 9Ul^rln oon 3516. ^aa« i^Bolfgong, Stntd^t von ^< 
mann«ber0, @er. (Srbcnborf. — Cr. M. 9lr. 265. •) 

<D{fin(^en rj3. 1916 66. t. L 11>t«9H4t(r. 

•) Conf. 75|3,V21 fl866). t>. Keb. 

3517. Wtunt ^o\tpff, Qä^miA^Ot »oa 

8518. <S<|>toaB «Rcli^lor, jhie<6t «m 

»cilMi» 2Q|6 68. «.IL UnUiKidta. 

3519. ^tra^cr ©ufanne, i^ertttiantt 
genannt, 50 ija^ie alt, 9lä^mn ooit ^ier, »cgen 
jTuppelci ju 6m«iMtL Ocf5ngni| «ccnrlieltt. 

Keflcamrg 1716*68. f. Bqhflsni^L 3520. aSo0t «corg. 

1711389 (1868). 

86S1. 9lhpp :3oicp^. 

3913425 (1868). 

8522. ^I^ammtt mdtaci. 

36J J148 (1868). 

3523. 9^enbnet @eorg. 

35J29Ö4 (1868). föibemtfe. 

3525. ^eoocii^o¥fet$eter. 

10315000 (1866> 

3526. 0tt«iiiann ^o^ann. 

37J3234 (1868). 

3527. fittattn Mathias. 

2111698 (1868). 

3528. ^uata^ 3o^aun. 

3818272 (1868). 

8539. Wtv^t Srang. 

38J3280 (1868). 3530 Aubet ^o^ann. 

37|3246 (1868).*) 

•) M. 61«0 (1867). «XR. 

86S1. Wta^ftt ^cUp^. 

3012568 (1868). 

868S. i^iübmtt 3oUnn. 

3112629 (1868). 

3533. Sdirfll a^aocr. 

8512986 (1888). Aifiiiabctirilr «mqiibastidit bcr tam. 

. 3492 


®H 3cfep^ . . . 


. 8481 


Wo per 3oftp^ . . 


. 3531 


iSaumann ^(^^ann . 


. 3526 


®igl SRic^acI . . . 


. 3509 


9Ritterer ^xa^ . . 


. 3479 
. 3494 


(Sraineter «^ane 


. 3514 


-IVo^r ■i^anj . . . 


. 3529 
. 34!)4 


O^raf 5o^ann . . . 


. 3482 


gjiitnf 3efcp^ . . 


. . 3517 


Q»if aRoxtht . . . 


. 8Ö10 


Q^rubcr ^2JM^^ . . 


. 3504 


iß fanner, Aoif . , 


. 3Ö0Ö 


SBiffer Qariani . . 


. 3495 


. 3522 


^^cn^tal} 3oWni 


. 3528 


©eer ^l^cfojj^ . . . 


. 3491 


^artmann ftat^rina 


. 3473 


X^cpif 3o)ep^ . - . 


. 3521 


SUnt^atec ^rait) . 


. 3479 


^aai ÜBolfgang . . 


. 3516 


$re^I Wxdiatl 


. 3478 


SB ISd^ingtr Gtep^an 


. 3502 


^aufer 3o$ann . . 


. 3507 


Sieut^er lT{at^u2 


. 3493 
. 3515 


^eberer ttnbteai 


. 3475 


Sd^&f, . . 


. . 3505 


Sumeitr ®torg . . 


. 3490 


^etltnater 9^lifoIau^ 


. 3485 


. d) m i b t ^o^aim . . 


. 3484 


93urger 5wnj lauer 


. 3474 


•Öeelein @iv ^tc^. • 


. 3524 


©d^mab Dielcbior . 


. 3518 


S)aT 3«f«<>^ . • • 


. 3506 


^elmpred)t ($mi . 


. 3487 


Seibl granj 3EaPcr , 


. . 3508 


^J^eg^enborf er ^eter 


. 3525 


fertig ^ntpn . . 


3489 


©enbner @eoTg . . 


. 3523 


üt> rc|enreut^cr ^o^. 


. 3512 


^errmanu öufanne 


. 3519 


@ trager Gufonne , 


. 3519 
. 3503 


^übner 3ol^Mm . . 


. 3533 


Oogt 9<or8 . . 


. . 3520 


^uber 3o^ann . . 


. 3530 


ffi inner 5peter . 


. 3477 


Crtl 3offp^ . . . 


. 3513 


^appl 3»iann . . 


. 3488 


^IBinter atolp^ . . 


. 3494 


SttuI Vnton . . . 

Se^n ^Itam . . . 


. 3472 


Jtnann 3)2at^ta0 . . 


. 3527 


SBiefcr 8crai) . . 


. 3496 


. 3476 


Ärapp iKictael . . 


. 3511 


fBurjer SlnbreoS . , 


. 3487 


^ixftl Satter . . . 


. 3533 


^5ftler @eorg . . ■. 


. 3486 
. 3483 


Bieget 3o^im . . 


. 3499 


ito 3o(. ®e»re . . 


. 3480 


. 3500 
. 3501 er*- 4t. SÜMlai bin Sa SM 1868. IBaijrr. Crntral-PoüKi-i@laü. 

(in 3a^rgnng.) fmi bc» f • 1. 4|loli)(i«2>fftf(iMi fllfi«<|fit mütv Olcfmif<U|* Irr ff. 9tMMt 
■Ktoifirviffii brv 3[«|Hi WK» M 3micni* f IC '.Huhialjiui' btr ^i(^^ffenttivbu^g(n ertolat iinent^dtlic^ unb ftnb jolcbr ^ortoiru an btt yRcbaftion btC bavinlctetl 

Urittral ^ i^olijci: ^.blatte* in 'riünc^ni cin^ufnibcn. taMimmiicfcB »wie»: 

3534. Antretet 3 a r 0 b aud l^ailftnaen, »üttb. O^sX. eallingtn, (rrmanarit be« xtdfUn Swbt W CTWl) iu<( 
©eßrafung n»«fi«n Üanbihric^nfi burrft ©cfdiluf bfi ©tabtmagifh. ftttnpten ccm 14. 35nner 1868, 

353ä. VltenbOTfct ffatl^atina, SRagb au« ^tinric^dbng, iflm. Sio^tbacb, tom !öt}.:(Skl. '^affau 

«at 23. 1^ 1867 mta Vcnt^o&niB fft ImmtL •ifSiisnig nxgm 8UMIt|r «al taMMmctfunff 

8588. HiiflfmeieT 9( I e t 8 , ffaminrcfirfräffftlf au8 Jht^Awarba, fj^frr. ö.^«. tDinttrtfrfl, (6' 2" aref, 
Hanke 6Mte, Maue 9(ugtn, {tumpfe 9iaf() t>om Sc^tcurgnic^te^ofe oon i^Uebciba^eni am 2. tluguß Itib? unttt 
ItannU^ng ju 8i&^r^3ud7tbau« ivegini f>Kb|U^icm*), 

•) Com. (b, 107 ( l.^BtV). Die SRcb. 

3537. Upfdbef 3af cb aue «autb, cfterr. 3?.:9l. 3?fu3fbfin, |30 3. alt, 6' gtefe, jd^lanf, mit ic^waubiaunen 

Saartn unfc -Jlihifn) tcm !öq.'.@er. ilifunlniii '. Iii*, am 17. Jftr. 186« unitv i^enitt^cHims 2 StWMt 1d ZogtR 
ef&ngni^ tvtgcn t)lücfTc^t oul bet ^anbceMi»<ifun^ ^anb^ttii^i unb ^Utli, 

Vmiitlcr Otarla, ^ii^nimaitniiiKM^teAter Mn ft»b(ai| (22 ;||^ «H, mittclgrof, ^at (fUftniuK 
AaaTt, graue ^mm, )}t)\lti, A(funbf5Tbiged Orfictit, pfifft f'^r vornehm |H flcUoi), ^ kcr (j^nfkitiitiMi (mAOK 
fjetfon, fcurd) «ejc^Iup ber f. «ßoI.iDir, 5JJün*fii tcm 17. üDiai 1»68, 

3539. IQalte^ 3o^ann, tet. iaijlöbnev aui Uc^lelfangen in iRl^einpreu^en, (18 3« W . 
tui/a unb Sluacn, boA teÄtc Vugc ifl crblinbct) noc^ Qtjhafung weflcn Sanb^ii^i oom ^n^MUlm am 
n. SSnnn INS mf 3 9a|it, 

3540. ©aar (Seorg, Se^miebiiefelle unb 5|lm-. 2lrt.:Selbat au8 Xro*attn in ©Sbmen, (27 "\. alt, fi-t^nf, 
5' 9" ti'" 9T0B, mit braunen ^aten, grauen ttugrn) unter Serurt^Iuna }u 1 3a^r 3 ^ionat ®c|ängn(^ »egcn 
fNcftfW^II «üb Bcfictung uii Nc nkkifaitiindl^ft »m Q(|.s9ct. Stcmniig »JA. cm 8 1868^ 

r^Ml. fBaumann Jra ni, rienfifnei^t au8 ^>trf*.iu, Bf». 95:91. ^Reugabthl (21 % «tt, jßllMHf ^ f^MlK 
^aaxej tcecjen groben Unfugeä k. com ^.-'H. Silibiburg am 23. SRoD. 1867, 

8542. tMnatHntn t«tl, lek. laglö^n anl «4^ »9. «.>«. BilbMut (303>ftttr 8* 8" untnfclt, 
mit bunfrtbraunen Aoakr, gcown Hiigm) luu^ 8(1)mfiiii8 iMgcn Ucfeaticbnm bei 9Mm^ ma fMÜ Wmm^ 

am 6. £i(|emb(r 1867, 

8648» MmftK 3«^ftB« V. Ccntr 3»i^<iiiii, 

3544. Sein 3o^. ^crrmann, 31 ^. alt, .^auMuti{;^dcmmt^ auS 8auciltal8 to 9(n*t<"« WtC" 
^ci(^ei Pom Stabtinagigr. Mugtbarg om 4. Jänner lö6b auf 2 3a^ve*), 

'y'Uonf. 6 (1868). «Cb. 

3545. ©f cP ?l 11 s? u ft , Säderaefftle auS Spieäbeim, groB^. ^eff. Jh.^^l. Cppenbeim (27 3 att, 5' 9" grol, 
blag, f*lanf, ^at beUbraune ^aare, blaugraue Slugen) »om ©.sM. Cbern am 28. lejbr. 1867 wegen Jöettel» unb 
Smbßxti^erei auf 3 3a^rc, 

3546. mitUt I ^eeb er, ©rSufne«^! oul griebinsien, »ürtb. 0.=H. «ieblingtn, (24 % 5' 8" 

bbnb, ^at graue Kugen), »elc^ »egen ^iebf)a(>l« ju 4monat(. ®ef5ngni^ Ofrurt^eitt »orben, burd^ !8ef(&IuB MI 
0.aK. ^emmingen vom 21. SRSr} 186ti, 

3547. Senbcl 3o^. ftacl, leb. <9oIbarb(itct aus Stlbin.^en, würtb. 0.s%. Subntg^buro, (25 3. alt, 6' 1" 

C»^ fififanf, ft^raarje ^ote, «oVtl <8rf^l) unter tkfhafung wegen Sanbflrtit^i unb «rtteil »Mit Stabtger. 
ugäburg am 9. 35nner It<68, 

3548. IGcct <a|> a r 31 nton, ®(|ki<ucc aui XaeetjA, Qant Oraub&nbcn (46 3. aU, mittelgioti, braune 
^tm, flnnc tbignO miO,^ 1887 ««r Jmü Si^itipabt aiif 1 3a|t> Digitized by Google 230 ^ 

3549. IBermofct 3offp^, ©agnfri'ifffUf auS ©tvet^btia, öftm. 8.-«. ©iltibui, (28 3- alt, 6' 2" grofe, 
bla|, lot^^aortg, ^at tänglic^t <3kfu^ti»form unb einen Hcinnt ^oder, bactlo«) bun^ ^j(^lu^ b<t $oUS)u. 9R&n(^ 
am b. mn. beftSriflt in sec . am S. «pcU 1868, neflm ek^ti^tMl^itlMt*)» 

•) Coof. 76 (1867). I5if 3ifb. 

3550. IBtn^ 39^6 >></ Gd^ltifei aui a^alb in Guitrmart nac^ dcftrafung lotgcn unbefugten ^fiteni 
bn^ tkfi^l hti 6t<iMiiM0i|hr. CtmptCK Mm 9. Suiii 1868 «uf 1 3a^r, 

3551. SBuntgen ^chann, BifTbrautr unb Äüfetijfftaf ju* äinjig, |?rcufeifd>en 8anbr.;1t. HnttKiltr, (46 3- 'iI', 
5* 5" 9"' gros, bunfelblonb, ^at araue, ml^nbcu Suflen, an bei letzten @<^lAfc cm flcind Oc»&c^) oom ^9. 
Htuft^cibcafclb am 10. Scbruar 18(B8 unter ItantiiHifwis |u Stis. Vntfl Mcecn ganbliwfa^erei, 

3Ö52. 83irnflo<f l^brifitan .fsfinrid), au« t'cbfnftein, (46 3. alt, mittdarcfe, bat bunfflblonb« fyiixxt, 
blaue Augen, :){aiben auf bet linfen ^nb, über bet «Stinte, >Jiaie unb bet Unten &eiu bei <8efubte«) unUt eet> 
iM^cifnm |H 12 Og. Vm(l Mgm tScttett rmb Smbftatti^cni Mm Sbg. Uffcn^eim am 13. Vntnfi 1867, 

iyyi. ®i$«r 3o^ann, ÜJJüHfrburi^t aii3 ,>rcinmfrn, njurtemb. C.=9l. ©a^Uncifn, (27 3. aft» 6" 9" 10*" 
«0^, unteife^t, bat ti)t|^li(^ ^aate, blaut täuben) Dom jäu(^q;)oli)eigeTic^ie ^antent^al untei ^Scimt^cllung 

3554. ©onnotfcr peter, gabvifarbrtft- au« ^Moi, ^re^b. bfif. ftr eauterbaA, (18 3» ^" Vjt 
blonb, bat graur ^lu^cnj boni StbL- uno );!Cg. o(^ivaba(^ am 20. 3uU 1667 unter i>trurt^eUnng |)l 14tSg. Vtrcflt 
m||m Sanb{liet(^i u, 

3555. tBoltnt «buarb Otto, (cb. Sabrirarbetter aud Soi^Ii» inGac^fen, 30-40 3. alK, Mm Q«|.<«a. SOtonf 
minflen am 22. 3»"* " wt« 9}enitt^(ung |u 2 SRonai 15 Zagen OefängniB ipeg^ 

*} CMf. 38 (1868). S>. Rtk. 

3556. Braun ^"5- fScfernfffÜt auä ©arciajo«, BftlR. 93.^31. OTtran, (20 3.00^ vMttlga^, mit MMI|Hi 
paaren, braunen .lugen) n^c^rn itlanoltreK^ret uom ^q.:tL Slefent^eim auf 3 ^At^tt, 

3507. «fttatc granj, fal. JMbicr «nft SMiufeea, ato|V tek. «ciMbetg, (23 3- «U, 9" 
1()hnr, f(^mar}^aarig) Mm QQtsllcr. SDUti^ai QJ. am 6.9rtnMtc 1868 wdcr Ocmr^UMiig a» «imiiatLwfug^ 

iSetruge«, 

3568. ertblet SI»ctt, m^aattt toA «MMIkO, «antra« l^utgou, (18 3. alt, mittelscot bat {(^warte 
Äoore, frifc^f @tft<^t«farbe). t»tl(^er »om «ej.j^. {DHlndHcn IjS- am 16. StihtR 1868 »eaen ©iebfto^l« iu InuMtl. 
wefSngnife ccruii^eilt würbe, bur(^ «efiblufe ber f. ^cl.slJtr. ^n(^ wm 15. gebtuar I8tt8 auf 3 3*^«» 

3559. flSurftelb ^ouiä, «teuermann au« fionbon, (26 3. a., 5' 5" axot blonb, fi^Ianf, bat blaue «ugen, 
f|^itc9Iafe), ber vom ee}.:«ci. mubcn Uä. am 22. «iMufi 1867 »CMit Xtebfla^ta mU 2ni«iutl. «cfftiigml bcjM« 
»oibcn, bun ^ Cefe^lug WrJ. VoUfifr. liUbii|n Mm ». CIMci 1867 auf 3 30^" 

•) Cojif. 24X1867). «. Stck. 

3560. Outgev tttttt, vtx^tix. 9u(^^alter anS (^brrSbach, würtrmb. C.-%. ®autgau, com S<:^n>ui9eri(^tib>f* 
»ra Obciba^em am 26. Oriobrr 1867 unter SJenirl^iluna ju lOj&^riaem 3u(^t^u« toegen Unterfc^lagung unb 
PdniBil*), 

•) Conf. 95 (1S66). ^. iR(b. 

3561. euvgMtbt anaria, leb. 3n»o^neri»tcK&ter aue ')ibilip&«^ätte in iBdbmen, (22 3. alt, 5' ffot,«^ 
biwiBm4^Mmi,blMiai«ugni) MMrScfätfingiwgmmttcIlw^tuibl^^ Mm{bg.3tt|nt «HlOi3lmccl86q, 

3562. ©urflftafler Wiä)ixt\, Tienftbube au« Wcttnac^, If^. »ej.j?l. SRteb, (16^ 3. alt, 4' 4" grofc 
[dinAd^ii^, mit bunfelbrauneii ^aren, braungrauen itut^cn) unter Qmtrt^lung }U 4monatl. ®e(&ngni6 »<d(* 
inM^nbicbß&^len vom «ei.sa«t. Znmfttiii am 27. dyttmlcr 1867, 

3563. Qurfavbt SJlargaret^a, Vtogb auS e<tarbcot^, prtu%. H. S^IOc^em, (33 3. alt, mittelotot, 
mtnfctt, blonb, bat blaue ^ugen) Mm fk^^dkt. 9Bürjburg am 24. Tlixi 1668 unter tteruttl^Iaiig iU 2ltag. 
9cgngni|^»fc)en müSUbx aud bcc SonbcmiMifiuig*)^ 

•) Cunf. 16 (IÖ66), t>. SReb. 

8564. ttaÜAWdt ^aolo, (32i 3. alt, 5' 10" otofe, unterfebt, gejuubfärbig mit (cbiDarien ^arcn, briMM» 
Ibigen) unter Serurt^eilung ju 141^9. ®etan.^niii wegen $a|fälf<^ung vom 8c).:0n. 9MniibCi| m W. SSima 186tk 

3565. SdlM abttftine, ijabrifarbciterin auf in Zirol, (23 3. a., tUbx, ^ bCttUM ^««C^ VlMfß 
gnue «Kgai) unter eejtrafung wegen i>an&ftreicberti Mm 6tbtg. «uglburg am 12. OftAbcr 1867, 

3566. Detolp^ ©ilbflm, C;enftfnec^t au« ©rofealmerobe, freu^. (9er. g(. Warn., (21 3. alt , 6' arofe, 
Mcnb, unurje^i, ^t blaue «ugenj unter eentrthcUung 1 Stsnot 21 Zogen Mimnil ipcgcn Dkb^Itbnfi^* 
00m ««t.*0«c. «fi^affrabing am 30. Oftttcr 1867, 

3567. Cic6 3o^onn v. TOarfctt 3oH»tt, 

3568. iCotfmasn Subwig, leb. Schleifer au« Sorru^i, Sjierr. «e}..«. ftHttcnbog, (21 3. alt, miitdgnfk 
bat braune ^are, graue «ugen, {^i|c 9iafe) na<^ Oe^fung wegen fianb^itbenl M* Bkj4L MMOllini m 
23. 3amuc 1868 «aif 2 30^1^ Digitized by Google 2M 

3589. !Drtif4> 5eon6arb, leb. taaß^ner au« ®fr«felb, pttai. S. ^ »om., (48 3. a., 5' 11" «06, 
imtnfr^t , mit braunm naarrn , giUKlt ««S«) HNtCC Qcflvafimg mgM Sanfc^ni^CKi mb Octtdl tmn «Mtt 

aWlrjburo; am 22. 35nnfr 1H68, ^ 

3570. I^reyler Jubwi«. »SrfftflfftUf aus ©tu^fal in öaben (36 3. all, 5' 8" 9'" flto|, frSftio, bat 
f(^tpar;( .<>acir(. b\.un\t Haam) unter 3)fnirt^dbmg iU «tflllMtil toq^ni 9tvM htt ionMwtUMitallA Nm 
3iu^tl»)l.=ön. i;anbau am 12. 3uli 1867 ^ 

•) CoBf: ^rö867>. «>. !Reb. 

3571. Xitrae^ 1 ^eref e, leb. gtagb auS OMttriS^ofen, tvüilonb. O.sV. tBanem, (41 3. att, 6' arof, f($Ianr, 
febl. ^ ji^ant Aaaict, teumc Xugen, f|>i|c 9lttfc, aufscuwifenen SRutib, fiM^t ben fd^nabift^en ZTialero buT(i 
Smitntniv bei f. 9tj.:0tr. fMnAeti 1(3. »vm 8. Vnguft 1867 imttr HenirllfriTiins ju 4monair. (Skfänqnig iceoen 

3572. (Eikermann a r l , S^ornfUinfcgfraritllc au< (Sbcrtboif, fficjU. 3tt^amtt I Sobcnßein, (5' 4" «ofi, 
unterfe^t, mit braunen (»aaren unk Oort) unter Vmnl^cibnfl in 4iiMiMti. flc|iiiani| Mom SfcMiAtt Mm BeL* 

«R. ^ilau am 30. ^ult 1867, 

3573. (Sdert n^el, leb. ^uf: unb ^eugfc^mifb «il (tan in ^^mcn, (43 3. alt, mittelgrol, bat biaaiu 

rre , graue %u(tm , ttitUt Sä^ne) «M^ 0(|mtfiinfl «Migni tMMI unb 8MibflKit9Rci Mm t)^4L fBitf^iten «m 
©fjmitfr 1867 auf 3 ;^a^rf, 

3574. (Fnbrt<^ areSjeni, Xagl£^net«ftau aus 5fim. etLslL Sttfl«, (27 3. aU, 5' 4" <tro|, (AIonL 
blonb, bat blaut Stufen, ftbtctt MC «btttn 3«^) «M^ ChAMta^bPfllw mb fMärfctlnlb»till»ne Mm Qtt^. 
tSIj am 15. Ortobtr 1867, 

3575. <Bn0C[ 9Roii|, {Knibeltooent <axi 8t. ^o^ann, (26 3> «^^> mtttelgco|, ^ot braune ^acc) bunb 
0(f4bt| bd gm^tiMniflm Mm 22. dbmct 1B68 wf 2 9«i|ic, 

3576. ©r!» ?pfiann, (Ecfneibcr au« OTünfter, »ireuft «mt« $i54ft, (23 3. alt, V 9^ 4"' gro^ untfrrfft, 
bol braune £aare, oraue älugoi) com Su^b^oliittgerii^te Sanbau am 23. Suguß 1867 imlcr Oeruct^etlung )u 
6 fntenot 8 Xa^ OtfSnunit »cgen !£)iebf)a^IS unb Sanbfixeit^crti, 

3577. Ctmer (8<innl«r) 3o^ann, leb. ©laSf^teifci ou« gi(^tenba(^, Bflerr. 55ej.j«. Xau8, (47 3. alt, 
5* 5" stti, nnterfe(;t, bot braune {laare unb Vugni) unter Qerurtbettung }u 15tS(t. (SefSngni^ tse^^en 9iü(ffe^r auS 
ber Sanbe2t?emetfun() aom 93es.:(8er. iReunburg vpBH. am 16. Tliri 3578. %tlttSpitl 9Rat(U«, A&nUcc an« 8atf(^, bjien. Qq.««. Olnxnl, (29 3. alt, 6' 1» groi [(^tanf, 
bwilb ^aare) »eld^a n. V. tMM f6nj9a, SMbUbcn " lot bunHe ^aare) »eld^a n. V. tMM 9i^^9a, OUbUbcn I^. an 17. 3ufi 1867 wcaen IMqtcrmUtfung ju St&g. 
' " ""c. SHlW^ »«m 27. tyril 1868 «if 1 3«^*)» •) Conf. 5 (1868). J>. SReb. 

3579. 3ar«b, Ub. Zagß^ «nt StottgerC, ptcu^ eanbr.««. ^ijßi^Uxa, (37 3. dx,j' grol, ^ Inddblinibc odttft , brenne ttiocn) mrtct Oefhofun^f Atgen Sanb^rculcrci miib Demi bräi 6tM(|. Sfitjburg am 
28. TOärj 186iB, 

3580. ^iebler SBilbelm, Omnoftifer au« Ctbfmnt^ m Sacbfen, (24 3. alt, mittelgrci ftfilanf, bat blags 

5ftbf8 ®efi<^t, braune ^are") rotltber am 20. ^iet'iuar l-^GÖ tcm 33fjs.;@fr. Snünc^en 113- wegen ^^iebfta^Iä }u 
mcnafl. (Sff5nc\ni^ pmirtbeilt rourbt, bur* iHcjAlul bei '■l!ol.;£tr. iiJünt^en com 21. OTärj I860 auf 2 %if}xe, 

3531. ^igel Qreijenj aui i^oljgau, iftta. ^öti^'iL Stteuttc (jiQ 3. o., 5' 5" gtofi, untedefit, ^at {^tj> 
braune ^aare , graue Sugen) com SBej.:®«. Vn^jAlU^ «n 11. 6()MniAcc 1867 «nttt Arält^cinillig in 2 liRwMl 
15 Xogen (SefSngnig wegen tliebfkl^ *), 

•) Conf. 36, (1867). f). 3leb. 

3582. fttt# 5rtebrt(^, ®<^uflergefeae aud StbaaA. tvartcmb. Oberamt aL iRom., (26 3. alt, 5' 10" 6"' 
gr«|, untcrfeSt, l^t braune ^oare unb ftugen^ i>m Bni|l1icf.«0cr. gwnUwU af am 18. $isl 1867 unter Qon» 

Teilung ju 4monat[. <8ef&ngntt »ecjen I)ieb|labi2, 

3583. 'JtHdftx eubmta, O&rticr unb GiUmtbcitcr au« S8ibcrai^, »&xU Dbcramt gj. 9tam., (27 3. al^ 
if 7" fd»(anl, bunfelbionb, ^ Bfanc Kugm) unter 8c|lMfung iMgcn Sa nb frwk^ar d k. Mm Sbg. 64iNf> 

mfinc^en am 7. 35nner 1868, 

3584. 9ifc^et 32(1 beim, ^uffc^miebgejeae «nl B&>'tt'' f>\^f"- l>oi^O' (^^ 3. alt, mtttelgrog, ^at 
fi^tcanbraune Sluijen unb braune jriaare, i{l «nf Mm OtAn VnflC Uinb) nnf^ Qcfhifnn^ »«gm fBt«nbClbni^fi(f4Mlfl 

Dom Sbfl. Gdingen am 16. ^ejember 1867, 

3585. ^leif^f^aucr 3 ob. (Seor?, 8(^riftaittfr ou« ^ittburgbaufm (22 3. alt, 5' 11" groi f(^tanf, blonb, 
bat blauf ?tu^1en, am Äopf eine 3" lange tiefe ^larbe unb auf bem rediten ?lrm „G F'^ rctfi tStolvilt) bom Q(|.s9k. 
Dürnberg unter ißerurtbeiluns }u 4monatl. (Sefängnife wegen öetrugä am 4. Jtooember 1867, 

3586. ^tonfenbetget «nbreaa, Simmergefeße au« SÜeii^erÄberg, öjlen. Cu.«lL Obemberg, (40 3. olt, 
atoi blonb, bat b[augraue «ugen , ijl auf bem rechten 3(uge bltab) mk^ MiAct|«liB fKflwfung Wg» BdtCtt Mm 
ibo-'S. Skr(^te«gabea am 6. Sqembcr 1867 auf 3 3a^rc, Digitized by Google 1 

232 j 

3587. fifmitciliM «BOitttl, Sfra^nie, e^iKilwt auf Y^lmnba«, bab. O-^K. Vltfe«, (82 3. alt, 5' 5" 3'" 
grof, unterftt^t, ^at Snimc Amk unb Sui^m, (anae 9hift, mangt(f«aftf Säbnc) »»m SdbteurftenilQtSl^of btt Obcq^o^ 
• unb ton iKfgfnäburfl an 9. t)(snnb«T 18$:i unlnr «eruvt^eilunci ju 4iäht. juc^l^aulfbafr wt^en 9latbju<^t, 

S588. ffreitafi 3ofe<jb, @(^inifb<\ff«nf au» Untttbalba«^, bat. taubrtbifCbofJb*««", (IB 3. ati, b' 1" 

Sl. uittnfct^, bot biaunc ^aaic unb aiiAcn) noi^ Qc^cafuiifl mit 21t% Stncß ucftcn 2)icb{ia^U Bom ik}.»!. 
«brDdm om 9. f>t)finbrr 1867 auf 3 Öa^te, 

3589. ^ubfo'ittantrad ^cf^'inn. Trabtbinbfr au« S^rttttdicr, Bflnr. S?itcff, (10 3. alt, 5' 7" <<ro|, 
fi^Ianf, blcnb, mit blauen atugtn) »tjrn unbtfugttn ^oufwcn« com i8q.:3l. ^na^MlJibt am 11. Dtcutmbtr 1867, 

3590. ^uät$ ^f)r\ft\an, tAnfSnt^ »an ^tf^ifgartni, bflnt. 9q.>V. oL 9Iam., (57 3. alt, mittelgroß. |ot 

ftotft braune ülu.icnbvaunfn, Itibet an JJltrrfnjmffn unter bem linfen Jtujie) fem 99ej.r?I. lIl^tfAbac^ am 8, 35nner 1868, 

3591. C^ail Ä a f p a r , cernjittibter ^nwcbner au» ^«frifa«, Sflerr. 93.=«. «latlau, (68 3. alt, 5* 6" 4'" «tofc 
»on f(bwS(^li(beT ®fflalt, mit graub(onben paaren unb grauen ^luqen) bcm 9o.s(Skr. Zieggenborf am 4. fffib} ISÜ 
anttt Oauti^eitu niT ju 9 ^onot 6 Xo^m (Bcffingml i8<0cn iRücf^e^r auS bcr £aiibtiwniKifuii9*X 

, *) Couf. 4 (1867). T)ie SReb. 

8992. •ofner 3ofep^, 22 3- alt, (eb. 3ie<te(f(fi%er auS ^anlj.nt, 'ofitxx. ^.:%.9aM^ «mtR Qcniit|(U 
taug ftt 3menat(. (8(fSnQnt$ tpcgtii Cirbfla^le f om 9e3.:®tt. ^{fau am 10. 3uni 1868, 

3593. AeiScI Vnna SRaria, bb. Xaglö^nerin auS CMatticot^, ^mi|. 9et. G^I&t^ttrn, (37 3. alt, nttcb 
arci mit bionben ^ooini, omMnun ViiAOi) itttlcr QcItMfuitg mam Sonbfiici^ml Mm Saute. Stmcff am 
20. april 1868, 

3594. ®cilftt0 ^riebr. ®ilb., SeitergefeD« auS «Sontra in (Jburbeffen (.'3 3. att, 5" 2" firefe, blonb, 
blauSufiig, ba* retb'* ^"iV fleiner) nacb i'trirafiiiui ire^en l'anbfirei*frfi rem © ailcitinfi am 29. 9?otbr. 1867, 

3595. (Bcorqt be ?ln(\elo, leb. GijenßieBcr au« Siailanb, (29 3. alt, 5' 6" grefc unterfe^t, ^at braune 
4^are, blaue 9lu;vn) unter SjennÖcttitiift 1» 1 SRmtat 15 tloMii •cKüfliiii wcftcn Diebflo^i Mm V^^Scr. 9Ifliw 
bCTB am 28. Cflober 1867, 

3996. Senile Qinjenj ttd^omuf, €(^^ma«^9rfcnc ou« Bemtf, ttcM. Ocfcn» (31 3. alt, unterfc^t, 
)ot MiMrne ^ook) no^ ednafniia wgm fMmMaßfmiui% tan^ Qcf^hil bcr ff. 9ol||n»f>tetnion SRfiit^ai 
vm 30. €>e^tbr. 1867, 

3597 Wiiiitlicl ,<far(, leb .^utmac^er au3 SCrott, 5' 8" >y.c^. blont, !;•.! braiu-.t 2Iiuifn iinb iji anaebfiil^ 
((^ivn^örig) t<e|itafung megrn Settel« unb £anb(tTei(^etci b«m @.>3(. jtulmbad) am 20. iq. 1867 auf i ^^x, 

S998. 99th Sefci»^, (tb. 6<^icb9efelle aul Onitf, Bflrrr. 9.*%. B(Q. (^^ 3- alt. mitiel^nf, f<^itr, ^ 

K braune ßaarr, ßiaue Suaen) weiter »om 8ej,;®er. SUhmtfien x\% om 5. Cftrber 1867 «e.ien Ciebfta^tS unb 
teW )u 1 SItonat 3 la^en ®ejängni^ wrurt^eilt würbe, burcb %)efc6lufi ber f. '^cliäti rireriion Snünd^en com 
7. Wotbr. 1?'67 auf 3 3ai)ve, 

3599. iStaHl 3ftbor, (eauemfnedit au« €ablaf, öRen. e^Sl. $ca<^tift in mmcn, (18 3. alt, 5' i" 

5roi unterfe^l, bat {(^R>ar)e ^aart) com 8e].:®eT. ^affau am 11. %lbt. 1868 Wltcr Scnitt^Wtttii |a 1 IRmoI 
2 iagen (Sefändnife irci^en liebflabl«, 33ctteli unb fanbfucicficrei, 

36*30. ßrebncr 30 bann, Tienftfnctbt aui Jiicbrrittinat^, »iirtb. 0.t%.sQi. iDiergentbeim, (51 3. olt, 6' 1" 

äro§i, fräftic;, bat braune ^aare, graue "ihuyai, ift bartbbri^) imtCC Scnu^cifltlia |tt 2 9UlMt 0cffal||lli| mgni 
)iebfla^ld 00m SBei.:®er. aäürjburg am 16. 3änn» IÖ6Ö, 

3601. 9t9Üm«M%t 6(otiIbe, (SniMniante aut ^fne bc fBtim in 9''*"'«^ (30 3. alt, mittelgtafi; 
Wanf, ^at fcbwarje ^aare unb Äuflen), nacbbem birffibc am 23. Oftober 1867 »om Sej.5®er. TOilntben Ij3f- 
fHebfiS^fm JU 1 aWonat 15 Xocien ®efängni6 terutt^eilt »orben, burcb ©eft^Iuft ber ?oIijd:t>ireftion iKfincben 
Mm 13. Tlotbr. 1867 auf 2 3obre, 

'3602. (Subfa jtatbaiina, SRagb aitS Xurfau in Qö^cn (38 3. ott, mUtcIgrofi« ^t ((^loanc ^ooi^ 
paut au;ien) n a(b iBeflrafunc) tw^en Qcbcrtrciims bd Cl{(bfla^fl Mm IML VIlitHim «m 4. SImur 18w*), 

•) ©cdf ibfutif* mtt .«atb. Oulfa' v. 4 (1867). Die 3fleb. 

3603. iS»n\ (M;^rifiin(, ^{äberin au« ^xt^mi in lüorarlberg (20 3. alt, f6Ianf, mittejor»^ l^t bräunt 
fiaotc, auf ber recbten ^riie beS .^alft« iTrüfennarben) Mm Ota^ifhat Wglbmjl «■ 2. SlM. 1867 MCgOl Vlbdtl> 
ftetK, Sanbftre icbfTC! nnb UnfittticbfeU auf 5 3a^K*), 

•) Cont. 1 (1^6.S). • Die SReb. 

^Pi'}. .«nabtr Martin, leb. ^sanbeWmann au« SDlainj, (20 3. alt, 5' 6" grcf, fc^Ianf, blonb, mit braunen 
Sugen, ftumpfer, bidec <ttafc) unter Ocmrt^Iung |tt 4monaJl. tfcfSngnll we^en etfntol Mm Od.«««. ffi&ijbura 
«N 29. 9miMT 1868, 

3605. ^»ntirr ^Jiffielm, leb. .^tanbefSmann au« OTainj, (26 % alt, 6' c^rcß, bl onb, mit iirauen Singen, 
fi^(anf) unter lüerurt^eilunA ju SmonatU ©efängnig »eflen i&etruAd com SB().:®er. SEBür)bur{i am 29. gtbr. 1868, 
8606. ^fliccfa«, bittfitser, t. <(lf|flii# Slt0^ul, 

3607. ^ammerle Jol^onn, ta(\I6finer aiiS fffentf*, Sflerr. 8.:«. lau« in ^Ppfimen, (23 3. «B, 6' 5* 
grc§, unferfe<ft, mit btfft»l«>n'>fn .paaren, blauen 9hKifu) unter SSerurtbeilunci ju 2 liionat 15 iagen (IffSnglril 
»egen Diebfia^l« unb l'anbfireitberei com iüej.iOer. Straubing am 8. ^ebr. 18^8, 

3608. ^ottiilgtt Inna, 9Ragb an« Acinboct, ifUa, Snouerfinbcn (28 a. miltdoEsfi. btool^ 
mtt bmmm tttgcn) 8c|ta|tat M|ai SnStMtni Mm «q.««. «ttMtint m l9.16qnAa 1^ . Digitized by Google 9609. ^afcttHtl SBeniCflaul, 3ttt«o§ncrifol^n aul Oo^ac, St^fittenbofm in OB^mcn, (18 5L 
alt, untcrfct(t, mUttlorot, Umb, gtauc Uiitii, ftcepit 9lafc) uiUn Qerurt^tKung gu 6 aRonat 14 aoara <8tHbiflii$ 
w<8fn 9lfldft^atHT«r fiaiArtecTWcifung unb tanbllniil^acl o«m 8q.s<9(T. ?Paffau om 12. gfOr. 1868 

•) Conf^?2 (fAe?). Die «rt. 

3610. ^atiet (S^ri^iait S^itMImr e^i^eibtr^effac auf Sflfni, pm%. San^Mici eftnrtttcg, (28 3.ftl|, 
5* 8" oTog, untrrfft^t, p«t Granne ^art, U<me Hu.im) unter Ormrtl^ilung ju 1 TOnuit ^MKitflTUf toesen 
Dittfh^l« üom 3u£btpol.:®<r. granfeiu^al am 28. SSnnfr 

3611. J&aufiitMlli (S^riß. ^tiebri<^, 8<^retncrac|eac au« Obctbaic^inacn , trürttmb. 0.:9U mt* 
tmc)(n , ( J9 att, 10" d»!, Ht f«iB«|e ^ftcc) unter Celhafung iwgen (Mtca vm» Eba. 9)(UsttIm am 

3. Ät>iU J868, 

9612. i£>p4nrr SRajibaleiift, M. in&^enn au«i Oberfirc^erg, »firtemb. D.^Sl. Saup^im, (23 3. alt, \^i(aä, 

25. Säniui 1866 au} 5 3a§re, ' ^ ' » 

3613. ^M^net tß^ilomena, gabriraibeitetin mi Otofin^tciB, n^ürtemb. 0^9. Sftufrl^eiiii, (21 3. alt, 
untetfel^t, ^t braune ^te, ftwaXflit 9tafc) »om SRagißtot HugMing am 29. ^ebnur 1868 tpcgm {emrMmftliflfr 

nn;iu(^t auf 5 3a^re, 

/ifiU. .^cfncr Gcbaßian Sfnton, ffiflcryicfcllv au;^ ^'Invitntbfim tü Sihtetnttr;!, (40 3- ^It, ^' 5" siro^, 
^at braune ^rt, graue Vu^, aufgefi&l|)tc 9{afe, gtbüdten Körperbau} unter Serurt^eilung )u Ij&^r. (S(ct&ngni| 
vom 9^MBti. Wkfim% am 11. 9(fcnMt 1868, 

3615. ^aiber ^cf^^nn, ^ammrrfc^mMMfelle au« ^frff j'-frn , '?n, -?t. ftötii.vnrart in ©fernen, (50 % alt, 
fd^lanf, blonb, i)H inani^dt^afte ^ä^ne, gvaue nugen} unter ^'erurtiuüunj) lincnail. ®ef&ngniB negen 9lüdfe^ 
«Ii ber ganbeat >mrtifuni\ t>om 0(iU<B(C. f)(g8CRboif «n 2i 3uli 1667*), 

'fConl. 4 (1867). D. 5Rfb. 

3616. i^f^nt Caroline, tiienflmagb auS Öoburj. (26 3. a., fldn, ^at braune J&aare, graue Slugtn) nat^ 
Be^rafung we^fn TicbftaM« bun^ ©eftblu^ ber ^oL^Tiir. I'?ün*fn tom 9. 9Unil 1B6>. auf 2 3a^re, 

3617. J^aiit) Stugufl, 30 3* alt/ <5ommi» (uift iReutit((^in in SRä^ren, unter SSeiurt^eiluiig «Mgcn Qettugl 
IQ coniuiB. ^u 6mmiQll VcHhisiii^ *m f9().«0<r. 6t(«vMitg am 18. Slswiimr 1867*), 

•3 Conf. 12 (1668). iTJfb. 

3618. i&äu4fer ^2 a r i a, 5U 3« oU, 9Ragb aui Herrlingen, toürtentb. O. 9. Slaubeuren, »egen »icbcr^ottn 
atütffebr au3 ber üanbr^Knretfiuig «om OqIs^. memmtiH)«! am 18. SmÜ 1867*), 

•VConf. 7a (1.H66). T. ^ti. 

3619. J^olilcin 3afob, l^tcnitrnfcbi aui ^tnWi&bt in a^Uiningen, (2Ö ^ alt, 6' gro^ fc^lanf, mit bionben 
Aaatcn, 6Iaueh ?lugen) unter ^erurtbe tluna )u lOfffyi. 3u«^t^ul «cgm Staubet Mm 64nwiig(rii^8^ Mn VM» 

. ftanfen unb «f<^ffeiiturg am 2. IRärj 1868, 

B620. ^ec} ^i^el, Ziienfifnec^t au» tOuc^en^ofen, unuKiiib. C.-A. iLcutfird;, (55 3. alt, mittelgroß, bUnb, 
mit blauen ^ui\en) unter Oc|bii^>>"ff Wffti OfWl unb Soab^i^crd Mm unb Sbg. ÜRcmniagni am 
28. S^qcmber 1867, 

3621. i^od^Rflii« 34^aitn, Seifmficbngcfcllc aui ^m)>»I<|, SjlciT. 8n.sV. fji Slam., (49 %. tu, niUtd* 

ro%, f)H braune ^ic, Uaiic lugm) uwgp San^fhtii^aci «om 9fi.sV. Rvfnqjctm am 2& tloMUKr 1867 «uf 

3622. J^offericga 3o(. SCnton, Dn^lMnber an» ^^ocfafTfo, S3er:ll. 9itM^ ftt lluiiani« (28 3. mitlib 

0r0|, ^t braune JC^aare) »om 53e3.5amt 3ngoIftabt am 9. iJe^ember 1867, 

3623. ^p^entparter i9enebift, ZaglS^ner au« ^ein, Sfierr. dX. 6abbura, (26 3. alt, Hein, fhtmpf; 
nafij, mit ^.ttrar:|en j^aaren unb Sugim) na^ Oeflrafung vcgen Ocltitt unb SanbM^mi Mm Säufttt «m 

14. 3äniur 1 -^Gö auf 3 3*^^'' 

8624. <^pla6 39enebift, 21 3. att, 6l(lnme(» au* €iobuira in 3?6bmen, mkb tMiia^ng mBiu Oibmnigls 
IHkung bur* 53ff*tuf! ber f. «pclijfi^tiireftton D?an*e« \>om 30. £c>?t. 1867, 

3625. öru«Fa 3effpb, (fb. Wft^.^fnufcne au* TOilanoimcc, Htxx. « -a. örntic^au, (26 3. aü, 5' 4" 3"' 
gro^, utttnfct'it, mit braunen .naarcn. i\\\mm %u.yn) unter ^l^enittt)eilun,] ;u 4 QTtonot <9cfBngui( Iwgni SlildM^ 
aui ber fanbegperweifung k. fiom )Bej.:(äer. Sleunburg o^fB. am 29. ^bic. 1868*), 
"~ *) tont. 45 (i866. ©ie «tb. 

8826. j^^t granj, (tiG 3. alt, 5' 8" grcö, f*lanf, bat braun^rauc 'öi.irc, blaue Slugen") lajjtBl^ner au« 
9a{laa, «TtV. Obcntborf, unter 93erurt^cilung ^u. 6monatl. ®efängniß megen abermaliger 9tii(fTe^r ouft ber Vfanbe«: 
•cmeifung bom Oq.s4icr. XmurnfMit «m 19. pnaar 1868» 

3627. ^uUv 3ebann «bolp^, XafjfSbner au« Steeg, öjlerr. 8.--«. Dleutte, (25 3. alt, untet(c|M, 
5* 11" 4"' gro|, bat braune iffaan unb Bart, (iraue 3luaen, ftumpfe 5iaje), com €d>wurcifricf)f*bofe oon Gd^tDofioi 
«üb Sflettbutg am 14. ,Tfebr. 1868 unter Serurtbeilung ju Sjalir. 3u<fit^au*^rafe wegen rieiitablä, 

9628. AuJbtt^tttx, leb. ®(^inbdb«Ict unb 8aucctfobn au« Siett, bfUn. S-St. iRaltenberg, (67 3. alt, 
mUiilgrol, mit fpmuat ^rni, Hanm ttogctt, f^e^teu S^aoi) wgm IMtctt »om Sbg. Zcgentf«« am a 311U 1867, 

3G29. ^uiedF 3of«Pb "Cra^tbinber aal Straraif, öflerr. 93.^«. iJitcie (18 3 alt, 5' 5" aroft, f^bml, (ot 
braune ^arc, graue Vugen) tocgen unbefugten ^juen« oom ^ngolflabt am 11. SRobbr. 1867, Digitized by Google 234. 

3630. j^ttttbettt»fttttb r^cfft^i, rifnHfiif4t au« CibfrwBbr, öf^frr. e.>Sl. SRmtt«, (23 3. alt, 5' 9" 3"' 
ffoi, uni{ri0}t, mit braunen £aattn, «aucn ttuacn) untn Qcntrt^cibuia lu 2j&bi. <Scf jiianil mata I>iAfiabU 
Mm 6(|.i4lce. SM^cin am Sä. fiqemMt 1867, 

3631. 3a<f roilbflm au« .^amtrütrfn, bab. S?.^«. CruAfal, (19 3. olf, f)' 4" 6'" (»roi untfrfftit, btonb, 
mit bbutn Vugm, am retbten Hnn unb Sein labin unb am linfcn Sitae btinb) unter äjerurt^ilun^ )u 4 URonat 
ttcf&ngnift »egen DiAfia^ll, Saitb|hret(^ unb ecttctt 00« 3iU^«L««R. gcmlmti^I am 16. StoA 1867, 

3632. 3aiifd 3«fet)^, gebeTnbSnbterCfobn au8 f^ioif^eioife in «Birnen, (31 3. alt, 6' groft, ^t buaM» 
titmiK ^att, f^nvu «uaen , fltcfie S^afe") na* «ejlrofung njegen 8«nbHrei(berei Pcm Dadiou am 8. SSnner 
1868 nuf 1 3abr, 

3633. Saitiif 3oJe|>b> 30 X alt, e^Mibcigcfcac auS 9Ri{(^tsit» in Sö^men, nat^ Qc^xafung tocgni Oib* 
■mgllMniiig bim^ wMuii ocr f. ftLcDhr. «wm 8a 6c| » ttmb€t 1867, 

3634. 3araH^a ©eor^, Irabtbinbfv au« iPreAtfobn, Sftru. 9?fj.:«. ajocjo, (18 3- alf, 5' 5" grc^ uiitftt 
fc|t, l^t braune ^are, graue Sujen), wegen unbefugten ^aufirenti 00m SBe).:^. ^ngolßabt am 11. SloDembet 1867, 

3636. 3äi)er ^Ttebri«, SiteMkt «Mi !ReiitIin,3en, if) X ^iK' "'flc^n mebmars nMgm fiUfUSO biPnft 
»wben, burd) ißefcblu^ ber ^ol.j^ir. 9Rfln<^ com 7. ÜRoi 1868 wegen ®ubfi|lenjlofiafeit, 

3637. 3&flet (Becrg, cormat. ^dtrSger auS ftlingen, ®tx. ^oaMott tat 88|mai, bn^ Scfifbl btt t 

^oI.sDir. iDioiKben com 4. Eejembet 1867 trejien Jfm>).iflei auf 2 Z<x1)Tt, 

3638. 3lloi&ittlt9CR $eter, (gattlergefeUe aud itbAd) in $reu|en, (26 3. a., 5' 6" grofi, unterfebt, 
bKiiren»raunc (otfige ^mie) wMft ScfhMfuiM wnm BcMdi imb SMtbjM^mi b«M SMttnidai cmt 7. %änim 
1868 ouf 3 3obre, 

3639. 3ott» SRarU, 9«brif«beUccin an» fteflcboiRgle, Bflerr. Sej.^a. Rottle, (25 3. att, &' 4" groi mtt 
f(|tv<a)tn Ikhrcs, braunen Kusen) unter OrrurtbeiluM 1» littt» 0^bi9iit| iMgm 1l«taw*8<M6 «Hb MUBhllr 
wtf b« iMkl»Btt<ifun fl 00m SB^.i<Skr. jtrmi)tcti om 28. Vltti 1868*), 

Gmrf. 29, (laeg). ©. KA. 

3640. 3ttnfltt>ii^^ SRaria ouS SBb^mtfcbr^bten, unter VtnUf^ettung ju 6 Vtonat (BefSnflUil My« MUbtl» 
l^ctter atfliffe^r qua bet ganb egperweifunfl oom SB<).:®ec. ^{fan om 18. 6<|)temb<t 1867*), 

•) M. 47 (186?> fi. Skb. 

36il. Samoretto <9iufevi:c, 36 3. alt, 3teaelmet{ler auSQuja, 39e). Ubtne, wegen aef S^tB^tr g«bw^«M|tll 
burib Se[(b(u^ ber f. $oI.:'C)iTeftton 'Diüni^en 00m 20. SOtai 1868 auf bie ICouer Don 2 3abren, 

8642. K«lhin Sranj, ®*neiber«fobn 011I Mctitfi^ in Mfnm (14 3. alt, V i" aro|, fyiA UMb* ^ntc 
unb fable ®ef!*t«fart>e) «jegen @eroo^n^ett«bettel8 rem ^bg. SBalbmÜntben am 4. 3uni 186d, 

8643. ggff cl g»J <>^« iSr&ucr> uwb CMtry^ilfc auf tf^bae in V(aj|m* ^1 3 alt, 2" (lai nk» 
f(|pl, UmA) unter Vc^rafinig wcsni 8(tHbjlicb^ntt Mm Otbtj» ^^'ff'''' am !• 9RaT) 1866, 

3644. Äatfer Job. Sorenj au* (8vub im ^»erjoflt^. ©aAfen^GoburgiOet^a, (35 3. alt, 5' 8" ötc|, fi^Ianf, 
mit braunen J^aarcn) unter Serurtbeilung ^u lOmonatl. @efängnig necken X>iebßabU unb <9elbfäl{(bung t>om Sk|.>(B- 
tttalM$cbn am 8. ^ebruar 1868*), 

•) ConCb (1Hfi8\ fleb. 

3645. Jlccf 6 mm a, 26 3. alt, Voqcaan^SnblcrAtix^er au» Ofripel bei ^bebji ingranfrettb naHt jSejlrafuaa 
inm 9mt Ü com geg..«. gWttrWbfibaifab «m 31. CfM« 1887^ 

•) Conf. 7 (1866). X). JReb. 

3646. itecC 3ultanna, 58 3. all, leb. $oiBcaaiii^&nbImn oui CXii^I bei ^jOAfi in ^nmfrciA iuuM9«> 
trofung Bxyn llebtrtretung in »ejug btffDonbRgctoRwctrUbef Mm Pe}.»g. TOarWl^lbenfe» m f 1. OllaMt 1867*)^ 

•) Conf. 7 (1866). ^. 3Reb. 

3647. iUd l&il^elminc, 32 3. oU, ^oiyKaiB^&nblcnn aul Ofti^ bei inSianftd^ MM^ecMiiiit 
wegen tMMl wat ftoftbetbenfelb am 81. Omber 1867, 

3648. Äeflet ÜJlargaret^o, leb. 'iLU^IcJincrin .m* ?JifbcrTcba in ^»efyen^Iarmflabt, (24 3. alt, flein, unterfebt, 
^t {«b'^'arje ^are, gelbeÄ ®erwbt) unter Seftrafung tvegen tanbftreit^eret com Stfatg. ©ürjburg am 17.SejJtember lö67, 

3649. Jteric ftat^ai, SRaurer aui ^fen, bfierr. OepSt. SReutte, (49 3. alt, 5' 5" grog, b(onb, unterfebt, 
^tnft itiit btm tinfen gufie) unter ©eftrafung wegen ©etttl« com Ebg. güffen am 19. 5Cqember 1867, 

3650. Aeei gerbinanb, Zagßbn« «lA ^nii0(»^, lofirtnnb. Osft- Bettnang, (b2 ^ att, 8" 

bat fcbmarje {>aare, blaue flugen, febtt bor tn/tt tMutmm) cm 18. Vpiff 1668 Mm 6q.««cr. ftmOfk» ntec 

Ämittbeilunc; 5.1 6 5Konat ®efSngni| wegen I^iebflabl«, 

3651. Äilli 3obann, Eienftfne<bt »on 9t[t6am, (43 3. alt, 3' 8" grofe, unterfebt, bat bunfelbraune ^aaa; 
gUMt Vugen, fci^e 3ta(e, ber S^aumen ber retbten .^anb tfi gefrümmt) bunb Srfenntntg tti Sc^wurg ii kll i ^o f l l 
Mit Oberbapem com 20. 3"^' 1867 unter Berurtbeiluni] pi Tjäbriger 3"4tbau«fh-flfe »ecicn 3:ieS:iläHen, 

3652. Kilian ßeinricb Srnfi, Siterat au8 granffurt ajOber, (33 3- alt, 5' grog, bat bunfelbraune ^arc, 
fmM Smm, Iciitwtt «(mM, ifl f^mclM«» Mgt MOc) tm^ «Sfi^bil bot f. faböte. OMn^ mb Digitized by Go 235 

9. «mU 1868 auf «nuib M S <t b. ^«Ok wn iU eeHmUt 1826 n. «cL 146 bei €tc^^«. «uf biit Scouc 

• l rtrfftbf H'itTbf als cbm. ^Joftaffiflttit Pom Jlfnfen&cff lu 5?cnn am ^8. Cficbtr 1859 iprgen Unteif(^(aflUlt| 
unb gälfc^ung 2u 2jä^t. (Scjängni^jhofc murt^eilt unb im ^ 1Ö64 unb Ibö? au2 Arilin audgtioirfcn. S). 9«. 

36&3. JHcHKfciKV Svfluf, fStf(^It(^ ^aiiec» <tonbH»r «ul 4>ttmm, (mnf. 9ic(|a.49t|. «mibcrs, (27 3. 

tttt, ml, ^at blonbc ^Mtt, Mour %ugm, ^at unter htm Tinfm Obn unb an brr Ob<rni)pt eitrige 9}arbm) nad^ 
m^^ciÄtt Vefhrofung n>tgen 9}a)>oltonäf))t(IS, )!anb{iTttcb(Tei, %nma^n() frtmben 9}omtn2 unb 9ru(^< ber ^oliicilid^ 
" fifunfl bur* S8tf(^L bt« Stbtmag ofürnberg »em 25. ÜRärj lö6ä auf 10 ^abre, 
3654. AlieBtt ü^orcn], Sttnftfnct^t au« 9jxi, 5jteR. al. 9tam., (2& 3. oü, 4' 4" braune 

t, graue Stugen) unter Se{hafung »eoen Qiaql ba ^{leifl^eR ftnb(lwnoeifmi0, 0cttill mb tmb|l(cU|cNi 
£bg. ffialbfanen am 23. -^Snnfr 1868, 3655. Stiomann (Smil, i&ätfetlebrlina au« Ufingen in !preu|en, ^roD. na\\au, (14 3. alt, 4' 9" gro^, l^at 
Ivaune >:iiaxt unb Huo.m, fc^itit am Outen liiflO iiMfe Mnfinia «mm IMUIi Mm QqifCml» SRwrfuetbenfetb 
«m 29. 3&nner 1660 auf 3 3a^re, 

3656. ttlopftt X^erefe, eauerttct^ Mb Sibgaltnaen, »flctcn. 0.(H. Smfliib, (21 X oft, täUt/dga^, 

{c^Ianf, blenb, UttiMiMie «Mfii) MMi Cl^ci^ttMK^lU^ biti^ tBcf^bit bcr 1. VoLsOir. flMln^cR Mn 
>. SKän 1Ö6Ö, 

3657. Äorf) (»eorsi, Ifb. las^tc^ntt auä ■Jöfftfiouitn , berjOill. fS*f. 3uft.:9l. ^ilbburg^aufen, (22 3. aü, 
5' 6' 10"' gtoB, blonb, mit grauen »ugen) »egen ^ttel« unb Sanbftreic^erei 00m i^bg. ^una^ am 7. uRSr) 1868^ 

3858. tMi 3«f e|)^, ^nb»etftc, angiili^ auS Gan 8oui» in SRcrtfo, (19 ^ alt, V 7" 7"' grofi, untn» 

gl^t, mit bunfelbraunen ^aren unb fbüen) unter ecnnt^oluii« |n 4ifi^K. Bn^t^aul «N|ai f)iotko^li Mm 
t^utgeri(^t«^ofe für Weberbabeni am 22. 3«I« 1887, 

3659. Äplbe ü^ilhtlm ;Hubopb, leb. SKetgergeffUe au« i^Liuni, (H2 3. alt, 5' 6" gvcs, bIDn^, mit bUu- 
grouen Vugen, eingebogener iJia[c) unter Sl^rtbeilung |u 6j5^r. 3u4t^>u<> »tscn (SklbtäM^ui^S unb iDiebßa^ll 
00m ®^it)urgrri(6t8^ofe von UntufMuHm «Ab M ^ apw« m m 9. 8lni 1867*)^ 

" •)■ ( onf. 95 (1866). «Tie 3Reb. 

3660. Rolbtd iMara, Slagb au& gut&Abrrg, ^SL iReuem in iQöbmen, (nein, unterfeM, Bot btounc^aarc, 
voüti (S<m) auf ®runb b. S 6 b«f t^. »nn l!]» 1825 uab Ist. 1«» bd Mm M. M|tiiis an 
3. 38nner 1868 ouf 3 3abre, 

3661. ftptmann (^eorg ^einric^ ». Sdj^mib ®eorg $einri(^, 

3662. jrp#4itf 3ano«, 

3663. 3 0 ^ a n n , Dra^twaarcn^Snbler auf Cx^obriecja in Ungam, WffM Mübcfugltai ^o«{teaii 

h. 9t\e)lvi^ be« OTogiilTot« Äempten x»om 3. ©tjember 1867 auf 2 3a^re, 

3664. Sto^oinihf Sodann, iT-safnergefelle, ömu^rant aud Iiurr in ^Polen (25 3. alt, 5' 7" grofe, fdjlanf, 
blal, ^t braune ^are, fpi|»e iRofe), »eli&er Mm f. ^(j.s<9cr. aRünArn U3f. am 31. ^li 1867 locoen SDiebjia^U 
|u aaiMMtL Cffbigttil ttcnntlcift UNiibc^ bw^ 9<fiit(tt| btr I. ^aLsSir. fiUln^ Mm f)«). 1867 ntf 9 9a|t^ 

3665. ÄroU «Ui^ujtin, ©(^neibergefefle auS SBWjnicj, cflevr. 'ü --^. ^^ou, (22 % alt, 5' 5" grof, blonb^ 
blauäugig) unter Serurtbeilung xn 1 Vtonat 15 !lagcn (SefSngnig roeaen Tiebf)a^(e &om $ej.:9er. $affau am 
20l «uguft 1867, 

3666. ftroaicc 3«^""« t>rftbt)MAT«ii^fob(er an« OAobricqa in Ungiam, »cgen unbefugten ^aufncn« 
burt^ bei 6tebnmi0i^t« tem|nini Mm 3. f>c|embrr 1887 2 Sa^ie, 

3667. Straüi ^? auline, OTagb au« «alen in SBÜrttemberg, (33 3 att, 5' 2" 6"' gro6, unterfe^l, mit 
fc^tt'aqen .'haaren, braunen Äucien) unter ©efirafung irtcieii VancrtTftrf»frei unb tienilbuc^fSIjAung Pom i'bg. iMaffeuj 
feofen am 2S. Zc\bx. 1667 auf 5 3a^re, unb 00m iJf; ^e; Mi^-a;; am 27. OTärj 1866 ohne Segränjuncj bCC 
äcitbauer unter ijerurt^tung ju 2 SRonat ib Xogen <S»ei&ngni|i wegen ^e^lerei, Siftcne^r au« ber &anbe«Mr»eifuiig 
miib SubfticU^Mtt, 

3668. jrrctt^eT c f t r 6 - "Sl^^m «u* OvJ>ni^<''n. Srei?-«. gl. «Wain., (53 3, alt, Mtait^ 9f |raf^ 
bat braune, bunne i^aare, itauaraue klugen, mangelhafte 3*^"') Öerurt^eilung ju 6monatI. (SefSngnif (Degen 
tMrug« im SRücffaUt pcm 3u<$tpol.:®er; Stpeibriiien am 20. 9Jo»br. 1867, 

3669. jtric0 Aonrab, Zagner au« 3Ron«^m in ficQcn (31 3. alt, 5' 9" 8"' gr«|, fc^anf, ^ot braune 
Aaare, graue 9(ugen) unter SDerurt^eilung lu 1 ^n^t uiA l4 Zagen wfln^il iMgen fHcb|M|Ii unb 8anbflreb(c(Cl 
Mm 3udf!tpo(.:®er. granffnlful am 26. Cftbr 1867, 3670. (S.f)rifta a f 0 b , OTaurei auÄ «{b'in*. ößerr. ©.5«. ^flßf'»'^' (33 3. alt, mitteLircB, untfift^t, ^at 
braune J^aacr, eine \'la\bt am Sugerfien ®litbe be« rechten 9?ingftnarr4) am 30. Dej. 1867 lom f. ^);pejPLs 
9a. Bon ®t^n?ttben unb J^eu burg unter Scrurtl^eilung ju Ijd^r. Qkf&ngnil ncgen Dicb^^t« unb Unterfc^lagung*), 

•) Conf. 16 (1868). tUt «A. 

3671. Ärtcj 3ofepb'i- ^Jiagb aue «leinficcTau, oft. iJ3.=3l. S-inlerter^v (26 3. alt, 5' 4" jirofe, unterje^t, 
Ifot braune ^re, graue 9tugen) unter Derurl^eiiung ju 1 9Ronat defängni^ begen 83etruge t7om ^e}.:®er. ^ffau 
am 90. VM^ift 1867, 

3672. Jlwfrcl ii«fp»£k) Sodann, leb., auS Sinbifi^SinfW* in Cldnmaif, (28 3* «üt, 5' 8" 6^ 
orol, bat braune öaarc unb «ugen) Mm 9a.>0cr. itcmbten am 8. «jMrll 1868 unter Vccurt^eitung }u 6 ^Otimtt 
•litagR^ «M|m Siibfka^tt mb 9»tl«f(M8r Digitizoü by G*. 236 

Se73. fttve ® u n a t> , (9<f (f>af («mfcnNr auf StuUxa^ (53 oU, ö' 9" 9:0^, unttr{c|t, bUuc Sugtm 

S braune ^cnt) nad) j^tfiTafung nt^tn Snrnftlung falf^cn fRommi imb tmbmi^tigtni ^ufhcäl am 12. 
i8 com 2Kacihtiat Äfinpini am 5 3a^re, 

3674 Aummer (Hijabtt^a, ."^abrifaTteittrin aui t^iagoU in Qärtcmbcrg, (.42 ^aU, 5' aro|, bun(e(bi«alb» 
bat ^rauf -.'(u.^at, ficcf^c^s C^eiicbi, maiujdNMic .Sct^nt) «wgnii 8>Bb|htii|Rii tt. gnammH^ ttMi>ü|t Mm9tegi|hat 
mugibtttfl am 21. Xticmbtc löt>7 auf ö ^af^te, 

3675. 3u(in<, fttrrat an« fBicn (34 3. all, mUiTmr, ^actrrtr Statur, ^at f(^war}( ^aic vak 

«ugfn, gelb«« Ocfi^t, tv5.it Srillf), ivfl*fr am 5 "ülu.iuft 1867 vcm StaM>i(r. «PJünt^fn I]3f. ipf.ifn iMnmaSung 
einrd lit((2 unb rincv 'lV!:tcnitun^ txi tn (. fvoig Q^ejanbijc^ait rei^töfr. b<ftiaft ivüxDt, burc^ Stfd^lu^ et! (. {ßol.: 
ftoftion «mündi^n com 24. ^lugutl 1Ö67 auf Srunb b. «it. 146 bei 6Ll•.4B^, 

3676 . «a|>»>u* 3cNnn*) ?. JTwffel 3o^»nn, 

•) Conf. 25 Tit JRfb. 

3677. t»aub Ub. laalöJjntt aui «önift, grop^. W(- ^^ifajt, (23 3- alt, 5' 3" 2"' or»fc ^ 
braune j^aar«, c^xmt klugen, ilitwpfc 9M|t) u«t(r Qt^ofung Wffu tBiibfM^Ra w« ^l«M* NUb Sbg. «i^mta^ 
«n 6. 6cptemb<t 1867« 

3676. Saiitm nariaRna, 46 3. alt, an« Qolman in Qö^mcn, wm VBalbmfin^cn locgcB ncbciL 
Sanbel« am 12. ;|ftbr. 

3679. üpffelmann 3offif^, raglSJjn« au« Stabfln, Ö.^St. S*ütt(iiljoffn in SBB^men. (22 3. alt, V 7" 
^, fdflanf, blonb, ^at c\xc^t ?ijfr) unter t<erurtb(ilunci ju 6 iD^cnat 14 la,]en @efSngiii| M«(ai MUn^ Mi 
fianbf^crrTcrifunii unb i'anbftvtid^m Vom i8q.j<Skr. i^i<au am 12. ^i. iötiä,*) 

*) Coiif. (Ibi-u). lit 3Rtb. 

36S0. ^aibaäftt ®ott^arb jy. täubnig, SonbitorAe^Ufc au« lenat in ¥Teu|cn (17 3- alt, V 3" 
ifonb, mit UoucR ««gen) Mm fML nsfcn^im am 19t. ReiAr. 1867 «ctn SanblM^cni auf 2 30^«^ 

36«1. ficit^ner SRaria, lasjIelinfretccMtT aiu^ Tri!, (^Vm. Urstnaii^, cflerr. *J3.:?l. Dbembcra (21 3, oft, 
mittelarefe, [Alanr, ftumpfnafig, tiat bräunt öaare) ouvd) t^cjdsluö Da *;5oI.:1>ir. 2)Jün(f(tn com 21. gebr. bcfk&tigt 
in See. am 25. üRärj 1860 wegen arbtitlfcbeut auf 1 3oi^r, 

36d2. ff(ttf4» idonifa}, leb. laglobnet an» Bü"^^ <>nut- £aitbt.:H. S<^(ä(btcm (17'/, 3* <^ 
5' 5" groB, mit brannai ^aren, grauen «ugen) unter eenROcibrnd au 6moii«lL •cfSngBll m0ni mwo^bOtr 
Rfldftbr qua ber g anbe8txiiB cifmig iwm 8f|^(»er. icbx am 30. Qitrtbr. 1867*) 

Coiif. 47 (lb67). 5£)ie Keb. 

3683. SettaiH4<cv aRaria, (cb. 3mvo&n<tin aut Kabfrib, »ftecr. Battenberg, (.45 3. oli, mIttcU 

roi, mit brounen ^aonn, Maugrauen Slugcii, fa|tt 2 taubfhimme ftinber, 1 Jtnabcn um 1 SWAb4ai M« 6 «nb 
3a^ren mit jid») naii^ tJefhafung »ecien 5Jettel8 unb fianbftteic^rei wm 18.^*. iBU(H«i 28. SCt»HI 1868 
tuf 5 3a^« 

3684. tticbi IVU v t a , !iiiicber«t»(^ter CMi iKaab in Oeitecrci^ unter ^cmtt^cituna tu dmonatU <8<fingni| 
mceat OlAftottt, g(iMMmS|itcr Uriu^ uub 8aiibfltck^ Mm e^.«ll<r. Doffau am 23. l)qniAtc 1867, 

ßtmWfJCT 9Ki(^aef, ITfuriffr unb ;Ki*,\ciif(birmmaAcv auv^ i^-nfuiti^ in .Ivanfrr.cf , (30 alt, b' l" 
gros, ic^ianf, mit MmnigelMften ^aarenj unter iOeitrafung weaen Uebettretung in -^qug auf öf)(ntli(^e Urfunben 
mtb in «qug auf ttrifcn »em Stg. «Aoibacf am 22. 3k1I 1867, 

3686. SienBadjer 3M'ecb, Simmcrmann aue A>allein, Pftrrr. ?cv:H. Saljburg, (6f) 3. alt, mittelgroB, ^at 
bniill{iauc ^laavr, Haue äuitn, biiift) na* ibefliafung wegen «tttclS unt vaubftreimerei com sBej.-.9t. Jaufen am 
17. 9l»Mntber l>^67, 

3687. t£inbnet 9iofa, leb. IJleibermat^erin aud 33o|)finMii in iBdrtemberg (34 3. alt, b' 11" grcg, f(blant, 
bbnb, l^at graue %ugen, mangelhafte 35^nej bur(^ erremttuil bcS f. 8Q.s0er. fRfin^en 113. com 17. tejembcr 
1867, bqtv. be« f 3(p)>.:(9er. von Obobapnn Mm 29.3&ititcr 1868 unter Occutt^niuif^ |u li&^. 9c|&n(|w| iMgm 
me^tfa<^ llnterfd)lagungen, 

36^>8. Vincr il.ibrcai, ^Kfbci.ifi'cUc auo '.'licbfruborf , cftm. ■i^Vy^K. ®i-tcl>cr,j, i.iC. 3. M, mittflfirefe , mit 
fd^marjen paaren, grauen '.'lu,jfn ) cciif Jtcfenbcim am Ib. Xejembet 1^67 we^rn l'antftveif^rei auf 3 3*»^«» 

3689. Holtet «arf, leb. iudiuia*n.\fffJle au« t'ei&nig, f. fä(fcf. Oer. a«- 91«™. (^1 3- 5» 5"' jroft, 
unterfefl, Kit tiauiu .^aave. bicubcii 'i^ait, c\vsnt Jlugen, fpi^e 'Jiafe) uutcr ^l'frurlbeiluiiii 2 tXpnot Stogot 
öf jangnip ictgcn i ubfia^U^ unb l'anbflvei^ierei com 'öej.'-@er. jluglburg »cm 27. ^i-ruat lÖtoS, 

3690. Smii6 Otto £ouii, 31 3. a(t, fQei^gerbergefene au« tSninb, flt^f. 9«h flL Kam. nnlir Qc^nfung 
Wgcn eettcU »m Stobtger. »amberii am 14. Jänner iSGü, 

3691. Olaiewtr^ V.'crenä, f u\n\H mh coivab in "^Jelm (.23 3 alt, b' 3" groft, ^at bunllc ^aare, graue 
Sugen, am linfen 4lrm unb an ber linfoi thu}i k eiurccinarbte Sc^u6n>unbe) naci) Sejtrafinig VNSfn OcbnungiPocnng 
buri^ )üef(^tu^ ber f. iU^ÜK: ■Ttrffiicu .l'aiiui'ni vcin Iii. Oiccbv. 18t)7 auf 3 %\i!Xt, 

3692. flHarfert jc^aun, (.un.iiint rietji Ut.. ms Untfvbalbad>, bab. ®erla(^, (.16 3. alt, 4' Ü" 

El, unterjeet, fyxt blcnbe ^aare, an bn Untnt ■i-:~.mM nn D>al| unter 8(nnt(ci&nig jtt 15 tig. 9tfingHi| Wiai 
ebf)a|^U:i}cr{ui^e oom ^:(8cr. £3üiibutg am 17. ,jebruar IÖ6Ö, Digitized by Google 237 

36SS. 9taul ÜRargarct^a, leb. {»SnbUiin auft S^altaAc, pttu%, «0.=«. OoAfcIb, (31 3. att, &' ^»t, 
tnttcrfr|t, mit braunrn ^aarrn, araurn Suacn) ttitlR ^ntrt^dlnitg |U StSg. (swfSngirifi »((^ 9nu^ k«r fumfr 
wnimfunf) vom 9c;.:(^rT. (Sicfifiatt am 7. 'Ctjcmifr 1867 *X 

•t Conl. 52 (1867). t>. Mtb. 

3694. fltoiil SRarflaret^a ou« ^l^ctba in ^hntfecn, (31 3.ali, ft"jRO|, imUricW, «ot braune fwaTt, 
Wtoc Muflcn) unter geffwfim g »«9m SicbllB^U mit 45tfls. «mÜ tmn 8Q.i«cr. ShiM|riiR om 18. Sanmc 1868^ 

•) C*dl 52 (1867). D. 9M. 

3695. 9}?au« Cttc, lündwrgtftUe au« «ubUnberj), <)ro§^fT3. fOiünit^. IHlftnfdb, (21 3. *n» 
iflO" 6"' AToMAUnt, ffot bttasat ^mxt, Uauc MuMii,^i^ ecÜrafung rnfm {crtai Ihi^w« ha 
SfUfuit HM* 0cbiD9iiii0 Mm S'ixibcfldlni tni 30i> ^i^Mcr 1668 Mif 3 3fl^rcr 

3686. WUk 1fi%\Xlvp, 38 all, SabriroiMtcr oui ^)xn^eim im #r«||. Mfcn, unter «filcafimg wegen 
tlMibfltei(^(Tfi im »iebct^oQcn SRficffallc »om ^»LsCn. ViOMtHn« am 16. ^f^ruar 1868, 

3697. 99tat>cr 3lgnt«, Itb. la^lö^nerin ouA Vlettnai^, i(lerr. S<}.:3(. Otieb, (34 X alt, mittelgr«^, mit 
^Mnamm {Maren, blauen ^ugen) unter ißeruri^eiluna m 4 Vtenat (^efSngnit »egen RfiAc^r aul \m Sanbef: 
wnNi^ MB 9kf9«, ZitHRfMii am 8. ^euat 1868*), 

*) CoBt 23 (1867). ©. MA. 

3698. fDlaier ?lnna, 5*roncv;V-ürtfn?f. in >iii« i'.nj, (46 3. alt, fifin. mager, ^ flCMK V«8(") 
®i(^er^eit*9ef5hrli*fcit bur* -iVidiliiii ttt '^U^i\txciUi *paiiau Mm 31. Jänner 1368, 

3699. g^c^er ;>t n t 0 n i a , '.üiagb ouS dicrtibeim in Suitb., (25 3. all, mittcloroi blcnb, k^^i blaue üugfn) 
aa<^ Oifba^ms ncgoi Satikfiici(|(rei »«m SMlingen an 4. SH^mfecr 1867 «vf 0 3a^ 

3700. OTetjer c r 1 m a n , leb. Raufiuattn aut ÄiähcntnüMf, ®er. Strercifn in ^Jreiifeen (23 alt, 
raittelgrol, beübicnb, graublaue Sugcn) burtb .öe[cf)luB bcr f. H'ol<4<i=^irtftien «Diüncben com 20. Scbruar 1868 
»«901 Ra)»abMtiMI»i<ldi« trab 6i4n^tlfl^|riH^ auf 3 3M^it, 

M0\. tlHaicr 1'? a V I a , iajilcbiicitn auc- Vicfcimo, öftert. ö.^?!. >5al,;lnirg, (2o ^"v. alt, fletn, blcnb mit blatMi 
Äugen, ftcttertj na* iVürafunoi wev^en taiibflrcicherci une *etlcl# rem f. ■.'I l'aiifen am 12. •JJotwmber 1867, 

3702. Vtiütx 9{ i ( 0 1 a u j» , £aaläbner aud übiiejcufelb, arcBbcr}. \ifS)\. &tt. Dermbach, unter Scfirafung 
»egcn Said^flniil^i unb SBetlett im fRiUfalK tm GtaMgcr. Vft^tflntnirg am 8. 3uni 1367, 

■1703. ÜHcnta OAiufepV' *'Ha(fvActcUf jik- Taiita, i>vct>inä '.öcUuno, (1» a'.i, j' 1 1" l'" oro^, ^al 
bun (elbraune ^are, braune IKuAen, jtunipie Jiafe, bla^ Qkfu^ldlarbe) unter iBe|irafung wegen ;8ctteU, i$&lH^un^)C. 
•om Sonbg. WMtiits am 28. «ugufl 1867, 

37D4. iDteri Äarl, leb. ünuUrrj^efeUe au« iautenta*, ^v- all, 5' 6" ^xc^, fAlauf, bat braune iSaare, 
graue klugen) unter 'Perurlbeil«n<\ ju OTcnal ©efänfiniö nt^cn i^nwu^a vom J'fj.-OJcr, ?ln?ba* am 27, 9luau[l 1866, 

370Ü. üXöfelbauer 3cbaiin, Öauerafo^n au« efternbera, 6jierr. ö.iiL iSiifleljeU, (33 3. alt, 6' grop, 
unterteil, Hcni imt armen .'(lu^cn) i om e^^mm^eai^ia^ »on Kt^cdio^ aiN 22. wot 1867 unter Qcnitt|(iniB| 

pt 12j5br. 3i'*'^'''i'f ivfs,fn riei-nSMen, 

3706. ^Jte^acr 43 a i b a i a IcO ©eftfiirrbantltrin am llnleriVuffttttfn, roürtemb. 0.:31. SraiW^rfm, (22 % 
Ott, j' Qtoi'i, l-lrnb, ftunipfnafiij, bat fdimacbti.icn .^LnvcUau, hann^^flbt ©cricbtffarbe) unter Serurtbeilunii ^'incnatt. 
^^^^iMtr"'*^ ^fttf fe^r au* bet l'anbesMrweifung, öettel« unb JianbjlTeii^rei tom 3Jcj.j<Ser. Mug^burg m 

•^Conf. 47 (1867>. «le m». 

3707. iRic^el Dttille, fogBKJnerin rnii «ernifelben, wttrtb. 0.s«. gtcncnt^, l2 1 3. alt, i (3 ,uoi 
untnfclt, mit blonbat J&aaimt, grauen «ugen) unter SSciurtbcilwta {U 6 Viamt 0tflnfl|iift wegen »iURe^r au« bcr 
CMMnwnNifniifl mu 8t).t<9tr. flBflriburg an 16. Sfimtr 1868*), 

' ~ ^ Cour, 4 (1867) ft. 6lcb. J 

3708. mUkUtiOt ÜRatia, ÜRogb au« Obertfirf^tm, wflirtb 0.«8 aannftait, »egm gowiMmltiflcr UR|iM|t 

burd) ©efdilufe ber f. «Poli^ei-Tirertirn Wiln*en vcm Ht. JSnner 1868 auf 2 3abre, 

- 3709. Wtükl^Utt a r 0 1 1 n e , laglö^nertn ou« Obct»oUnau in ißöl^men, il9 3. all, 3" gro|, unter- 
fß/ß, mit braunen ^aten) unter Qeruribeilung ju 7 Wlvtat flleftagRift nNfcn StlURU^ auf bcr SuMtocrmiflfNa 

Mm SBej.:®fr. 9?funbur;i pj5?. ctm 17. Jrbruar 1868, 

3710. aRüUer ^^einric^ ^lanj Rarl, «aupnann aue Wannbewi (32 3» oU, ü' ItTgro^, unterfeW, 
bsA blenbe 4>aare, rotben Sart, blauciraue 9luiun , breite 9JafO "«»" Cl^lD u ryril^tlVf ©bwaljcra «m 28. 
$htncr 1868 unter Qerurt^Iung |u lOiS^r. ^w^^uf wegen «ctrug«, Digitized by Google 236 

' 3711. fltfilci «atl, BoutrJfc^n au8 Stt^^Sf, würtb. 0.=». fikngfn, f20 3. dt, 5» 8" grei untctfeH; 

Uonb, {MIM »aynj untR SSccuit^lung 4 SRviMt tfcf&ngRift »tgtii S>icbMU nb Qctragl mhi Qq.»««. 
CU^Pltt 101 10. Hijainit 1867, 

9712. VHUhr 9cttr , $oi}cOainNMrnt|liiUn «Mi Vtntcn&auffn, ^tcu|. Vmtl CtltcrC, (19 3. «tt, 5' 8" 
ffti. hUnt, ft^Umt l<it blaue «ugm, jiumpfc mfc} MHltr Bmirtbcilung }u 4iS^r. Buc^t^an« nxgm 
f/m ?Jrif<^Ioff wm SÄtrurgeric^lS^cft »en Unttrfranffn unb Äf<b«fpfnburfl am 7. Stpfmiber 1867, 

3713. Otitivalb 3 a f q b , oer^it. OKauttc au2 Sc^ütUn^ofcn, b|tm. Qej.:!. gl. ^am. (61 3. alt, oto^ 
fnwe 9«nee «ab Vngn, ClinigMpe) «mt» tStftiftfime 

3714. Stauet ••Horina, ÜJJafib aus Tcnjborf, würtb. Z.-H. ®(\iün<\tn, (19 ? alt, 5' gro§, fhimpf: 
naftg) untft 'Bfltrafuiig Wxgm atrofrbÄinäBtiVv Uniiuc^t, Öanbflrfitfctrtt k. poih tanCji. Jifu:UIm am 11, ättril 1868, 

3715. 9{tenfiäbt ,^rifbri(^ 3"^- JÖfinr- lljfobor, jpanbtliavvnt au4 Oßrrrobf in i^annoofr, 
(24 3. all. B' i?roit, fctlanf, bloub, l>at blaugrant ^luiim), roflAfr »om !Öq.j®ti! IRünc^fn Ij3. am 7. Sluguft 1&67, 
b|n. 00» 3l)>pttt.*9((. tion Obcrbai^ am 31. 9(iMuß 1867 tttf/m 9ttnM imonaü. tfcf&ngnift ocniit^Ut 
annbc bun^ 8(f4fu( bcr f. ^oOicisOinfllim SUbM^m b«m 29. 0<|(nibR 1867 mif 8 3a|it"> 

•) M. 39 (1867> ©. »eb. 

3716. ClMttnt^ Qcn|cl, 39 3. alt, 3n)lnintaitcinw^ oai JMntoarSl in Oibmen, nat^ ee|trafung 
mgm Oibninifllllicini bim^ «f^M bor 9«Q)(tei)ii«fti»« VOau^ Mm 90. €N(|)tt«. 1867, 

3717. Cpi^ *.Mni i " f. c , ib.cvbäncia« au« Sfaiip ;ti Saiiffn (34 3. alt, 6' 3" 10"' ^rcS, ftäftig, ^wt 
bnuuK atau( flugcn, (e{>lt am linira 3<t9<fü*fl«^ ein t^lttb) unter Otßrc^ung iDCgcn 9t<läf<bt auS bet ÜanOcfi' 
icno^line wm f6i^»9u. maita% an 22. SSmm 1868«), 

Cour. 16 (1868). ©. 8M. 

3718. 0<l»«I> ftttf|»aT, hb. SRaurec mi 9lom«t^al, prcui jtreil^S. giUl^ tWW, (54 3. dt, 5' 4" gcoft, 
bot oratte ^are, braune Vagen, am ret^ten Seibcrcnitt cmcii (fehnnni^) unter 9c|lrafinig »igen QctKll unb 

«onb|hret(^erri im 9{fl(ffaOe «om Sanb(). Üjenou ftm 19. Smii 1867, 

3719. Cttenftein $ auline, SRagb au8 Obcninngcn in isartb. (21 3. dt, {c^lanf, gro|, ^ bwne 
^aare unb »ugoi, jbmiife 9iftfc) Mfm gOMiblMlIieer lMiiu9t Mm 9t«gi|mt «Hgjlbuig «u 2S. VloMrtbcr 1867 

auf 2 3a^re, 

3720. Cttp ir«Tl tctnrti^, e^netbergcfeOc auf Bf<^o|MU, fSi^f. (See. ^nidau, (19 3. alt, fkin, btonb) 
UNK» Qt(tawfMiie mgni fiaitbflicW^ei tm «nglMiKg «m 12. Sibtnunr 1868, 

3721. 9a<qua(e 3ac»ncni, ©ubelfadfpfetfffr au* San Biagto Sacracineflfo in gtatien, (26 3. alt, 
Hein, unterfekt, bla^gelb unb aufgcbunfcn, {iumt>fna^) nacfc .Ütftrahma »egen Sanbjheicberei bur(^ SBeftblu^ 6e« 
SRagMkdtl «afffttt mm 24. 9lmKr 18Ö8, 

3722. ^atclif ^ranj, ©agnergefeBe au« ^iimpckti in S8f>mtn, (24 alt, 6' 1'/," -^ro^, fAtanf, ^at 
langen ^uli, blonbe ^aave, blaue Stugen) nai^ me^tnialiger ^UftTafung toegen SanbjlTeii^rei ooni ^anbg. XiaunfUin 
«m 2& Oftobn 1867, 

3723. <por Sßiftoria, OTagb au« ©ijjen^fim im ^>fr)Cci;f)Uiu Salzburg, (29 3. alt, flcin, mit beUbraunen 
Atartn, blauen ^ugtn) untn Seruit^eilung ju 6moiu)tl. (Sefangnttt megen Stüdfebr au« bet Sanbeeoemeifung com 
«(|.s(9cr. traunfiein am 11. 9Rii| 1868*ji 

•) M 23 (1867). f». 81*. 

. 3724. piÜ 3 0 b a n n , töpfermeifter aue fltiebm, bften. Bej. ü «ger (57 3. alt, 5' 6" gro^ b«» \<^vmp 
^aare, lange SRafe) unter 8erurtl)eilung ju Ijibr. ©efängntf wegen ©etrujj« com ^ej.sÄer. ^of am 7. Sept. 1867, 

3725. 9>öfAt Z^cccl, «S^u^moi^totbtcz au« Oottcni, iffat. «.s«. e^Arbhu, Mm «nMaati0«l<«(& ' 
|u 9anau am 26. 1868 «ntnr tkmi^cmmg lu 6nmMll. OkfSnsnil mcgcn BtSA^ bcc ftuM* 
MnDcifHiig*)^ •) GmI: 73 (1866V fi. Heb. 

3726. Vfeni'ofet 3 c f; a n n , rfrtfir. -faglB^mt (Wt neberacffrn, ?i1frT. 5.=«. öraunau, (51 3. d^ 
bunfelbtonb, ft^anf, mit blauen iUugen) na<^ ^eßrafung nNgm IMcrtTetung bei ^lebßa^ 00m «q-^X. SUtfttiblg 
«M 27. ftmoHbor 1867, 

3727. '^ttfrf^eneber «nbrea«, ©ebergefeÜe au« Scbartenberg, fflcu. 33fj.;«. e*ä:bin.3, (,56 3. alt, 5' 3" 
gtofii, untcrfel^, bat ((^»atje v^Ate) unter ^erftrafung wegen 1i!anb|trei<^et unb SBcneli 00m 'Ctabtgfr. ^ffaa 
«m 37. aimn 1868^ Digitized by Google 
269 ^7'2B. ^fpBner (^for^v lafltöljnfr au« !0lu«ltben, iflnx. Sq.»». ??fr.iutnbn;i, (51 3. alt, f)' 10" 3"' grof, 
fc^laitl mit «unltlbtaunat ^aatcit) untci SBcjlcafinui lonni Saabbeii^i unb StUu* Mm ^tobtaer. SanM^üU 
MH 17. 1888, 

3729. ^pjattina Uicolo, anatbl. ^Prcfffjor auS iR-uv'!** ^^ä'»"»»''*" (-^ 3- tnittflgrc|, fd^Ianl, 
bat btauitc ^nw) tocacn (SublißctuUfigfrU t>ax± ^\^lui bet ^IijcUX»ite{tion aRfliu^ti bem 1. SZobcmb« 1867, 
Di». fRtfjimmtßmi0B$iai% Mm 20. Olflt) 1868( 

3730. ^ot>t> na , lifc^IfrJtccfitcr fcn fflalbaiiiicrlc*, bab. C. Jl. Sinä^ifim, nac6 Srflrafunfl rofgen 
gemfrMroSfeiiltT Unauc^l'unb Xiebfia^l« burdi SStfcfclup bfr f. 'üol.^Lir. ü)hui(t)fn Pom 9. 2?at 1868 auf 2 3a^rf, 

3731. ^retfittflcr Gääili», 3n)i>ofiiur!?tc*tfr auä St. Äat^arma, öq. Jl. 9?futrn in ©öljnifti, (21 3. alt' 
imtlfK^rog, ftarf, mit brauntn ^)aartn, ;^iaurri ?aio,fn) unici l<cnuihetluiia 2 Ü.i!cnat 15 lagtu ®tfSn||Ri| lM|m 
Südft^r auÄ bfr ?anbf*tifrtt)fifung unb llanbftrfi^trci tom löti.H^fr. ätvaubitiji am 30. ?fctfmbfr 1867, 

3732. ^cejelet Qarbata. 2Ö ^ aU, axi» ^U^cnbac^ in Si^mm, nxgcn Ittbtrli^en SäanbcU Dom SB(}.>S. 
ttalbmfiii^ «m 29. ^fbmu 1868, 

3733. Vtifcil ^^rnnann, ©cbaufricltr au* 'farno» in ®.iliaim (23 3. alt, 5' 9"jro&, fc^Ianf , Ijat 
gcIbliAcA <3Nrä^t, bnmt mMii) nai^^nuci^eilun} megcn Sitbila^U bun^ ^(i^u^ ba f. *|(ol.ii)ir. SRüni^ 
M« 29. CM|mil(c 1867 «vf 3 Stl^ft, 

3734. WabI ;(obann ®foi\|, ■>7 ^v. alt, S(^3fft au» Owen, rcurttmb. O.:*. ftit(^{)fim, unter ntnKl|tilini| 

|U öjätjr. treten Xitbftafaü bcm Sctiteurcjtric^ta&off ecn Cbtrbaptm am 21. St^sril 1868, 

373Ö. jgtaiM» 3oftt>(r, Dunpfncdt au« Xauffin^, 8a.*«. 6i^ibiii0# @1 3. oU, flhn. btsnb) 
»Mk a«)j«er. ffMÜb^m am 2S. 1868 wilMr )tann%il»B 1» * mviMfl. Qkfu^f ncicit SMpft|tt, 

3736. 9{ober QArtata, Irb. laglö^ntrin aud «61, (62 3- alt, &' jnft, Hatf, mit blonben ^ooxm, bluu» 
Vuam} oem So^r am 28. ,311111 1867 unta vcnut^Tvat }u mneiMtf. Äfingni^ «Ngm bcc 3737. SIdbct e^cißian aul atcumian, lwcuft.3uft.sV. SRent^Pli, (66 3. «II, 5' 9" wni, mit ammi 
^MMR mk Ibmin) Kutec Dnwtl^ibin im limomitt. 0cfaii«i| wgoi CMA|la|« mm fl(|.4kr. Ift^FnAng 
•m 6. 3b1I 1867, 

373Ö Wöbet 3oj()»§a, 13 3. oft, Zooa^mtttoc^ttr auS «bl, uttlor Qmir^caMig li laUf. Smfl «Nim 
OcB^i ha SoiibcfMimifiiiis Mm Qqi^tkr. eofc «n 28. 3»m 1867*), *) CmI 47 (1867). Q. Heb. 

3739. Waij^Ie 3c^ann, «Dlffifrfc^mifbafftire au« SRü^Tburg, bob. SJtjj«. «arttni^ (19 3. all, 5^ 5" 9"' 
ini, fc^lanf, mit ^(Qbrauncn {)a3T(n, blaugiauen 9ugen) com £bg. ^oBfurt am 15. 3utii 18B7, 

3740l Rfiit Vmilic, SRagb ml Oteiningcn, 9(t. gl. iRam., (18 3. alt, blonb, mittekrol) mkc QaoR« 
tldbmt |M antMHO. ^k^tegnlft mtcn fMitiM^lfli Mm Q^jitcr. QmiiI(R(| «n 4. €i|Mtmlcr 18iB7f|^ •) Grat 31 (1868). C. Rcb. 

3741. 9Ietn6arbt iRcfa, 20 3- alt, ©(^uftiielcritfTau aue ®rcBf(^ta4 Ni in 8«MiA»4k na4 

SJfflralung rotgtu SBtttfla rem Sfj.:9l, Karft^ibfnfelb am 31. Cftobtr 1867, 

3742. 9ictt0 91 nb real, tür&uciM^ilfc aud SobUm (20 3. aU, {(^lanf, blonb, mit biaugtaum Üugni, ßottert 
ff^ HaiO mhI Qcfbafmm mgm Ddirii Mm SRaeifbot QdffdmifB «m 11. Xiqemia 1867 «if 8 

3743. Weiflnacr Äarl, Ifb. laglB^n« au-J Sc^manntnfiabt , Sßfrr. Bep«. gl. 5?Qm., (31 3. alt, b' 8" 
gtok untait^t, l^t ^abraunc ^aarc, fpi^c 92afc, an bcr Stimc ftmii}ci(^ cincl !ßul»crf4>uf{e«) unter Verurteilung 
Ii 4monan. Ole^taflnil «Nt« SiAjtatnl Mm Qft.«C(c. ZnumtMn am 21. CMicmlcc 1867, 

3744. 3?citboc^Ct Jlmalu, laglötincvin aui Str.ipiralivcn, i^tn. ©ej.=11. OJcuin.uft, (25 3. all, mittfl^uofe, 
untnfcl^t, jbtm{>fnafta, ^t braune ^aie, graue 9ugen) unter ^rurt^dtung )u Imonatl. (|^e|&ngni^ wegen 3tüdtt^t 
Oll bcc fonMwtmlfmis «am ^.«0«. xtannicin am 23. Oflabcr 1867, 

3745. ncitftac^er t^ere«, «inberitM^tet au« ©ttafewali^n, öftcu. Sq.;5l. 'JJeuniarft, (30 3. alt, 5' 3" 
gcaft, bat btaune ^tc, {tum|>fc »afc) unter OcnHrt^ilung lu 6 SRonat (^f&ngnill i^üOtt^t aui ber Sonbc«: 
MMNifuiid MM lxt**9(r. tntnnlhai am 8. ^buux 1868ir 

3746k Weitet SRaria, Sldberin vat Veuctba^ in Oeftcrreic^, unter älJenirtbetlung ju 4moiMtt •(ftafpil 
Mgnt Cieb{lo^(e unb SRüttTt^ aul ber Sanbttoerweifung »om Se).:®tr. >Caiiau am 3. 3ult 1867, 

3747. 9tdf(i» $tana, «laMran« St^Ieigl^cim in OcAncci^, 223- «i^'ttoif »«t blanboi ^ini, bfoosnum 
Sugen) »egen £anb{trei4|«tcl Mm Sc}.:«. SHofen^im M 19. 9tMMA« 1867 auf 2 3a^re, 
•) CanK. 4 (1867> H, IM. L kj ,^ jd by Google 240 

3746. 9Id#nev Katharina, 3Ragb au« ®Tun2ftlb, tab. Okv. laulxrbijcbofdbain. (20 3. alt, 5' 11" gcc^, 

ÄvO, mit f((naTa*n tanta, inaunm ftugtn) untct Ocrutt^iluna jui 6 aRonat 9tfanflni| »tfltn S&iflci^r aui ba 
kciimwcifiing Dom Bq^s^cr. tMta[|toT(K'aiii 10. ^cn6cr 1867*}, 

^Coof. är(1867). ©. Rck. 

3749. 9ii0|«ttili{ Vtcraitbec, 3iitimi(|cr «n* ttt»»«» in ;$a(ien, (43 3. dt, ö' 8" gioft, untrrteet, nü 
fifii8ar}ni paaren, braunen Vugcn) unter Qctin^etlHnfl |u 9 lOtenot mffingnip «Mgcn £icb|iatli im aUiUtfaUc emn 
3Ü^t);oL;<icr. granfent^at am 17. Oftober 1867, 

9790. füttfe Sttstt^, 6(^ornficinf(9cr auf tßcfttdb in Vcmfim* (''4 3. att, 5* 10" gtt^.WUaiX, ^ 
bnAOraunt <><iArf, ^mit Sugrn, am rnfitni "flrmc „A Wf^ unk 2 Jtmtrrifcn ratf ttnflicl|t) unter QrjlnipiliS »cgoi 
fonkltteit^rei 00m £»9. ältjtnau am 18. 9R5t3 1868, 

3751. Kitzle 3ofe))^, Sc^rcinnyiffcae aud ita)>|Kl, bab. Qc}.:«. Oa^l, (22 3. alt, 5' gicg, ^at f<^i|e 
^MUt, brsune Vugen), nacb ^eflrafunt) ttcgcn Sonbflcciifiiercl Mm 8q.sV. WtiMting om 29. 9totembn 1867, 

3752. 9tipptttitT Taniel, laglbi^ner von llbrc^, pNu%. 9aAt C<|buftn3en (24 3. alt, 6' fCo|» bal 
braune 4>aotc unb ftugen, i£^r}( binter bem rcAten Obre) Mm t Oci^stfct. SIoilnM aie. «m 7. Smcnnwr 18o7 
Mlcr fkmrt^mt |nr •cflnflni|pr«k|^ Mn 8 Stmat 8 tagen wegen Sdnugl nnb Sonofhtid^ci, 

3753. 9loftvv'r ^rbann, ludifcfiffrfr unb JSrbfr aui («vo^, i-iC^ ^. alt, mittdi^rpfe, ^at i*n\\i-jbraniie 

f axt, grauf .nii«t(n) luicb äcftrafung tptgtn 93ettc(2 unb lilanbjtttidxrei rem 'Sq.:^. Srucf am 22. ;3uui 1868 auf 

3754. Kttflsaier €re«)rn), ^agb aui eoOmaTtn^tn, tvDrtemb. 0.:%. ßorb, (24 3. alt, mittelgroß, t[at 
braune ^are, graue Susen) nacb ükfirafung »egen Slanb^nidxrti vom SBt).:91. ^tmicrt^cim am 20. 3uni 1867, 

B755. Kupp QiiiWit, «0>?a<tb uni «fiamfiabt, bab. ®n. Corbtia, (22 3. alt, V b" gro^. unlerfc^i, mit 
bToiiiirn ;^aarrn, fditranm 9lii,Kn) unter '^CTurtl^(iIuiici ß ':;^abren 3n<|t^tt« WCgcn CKCb|la^(l «MR S^mnirge* 

di^tS^off ccn Uutcrfvanffn unb i;i(*aiffiitnir>i am 3. JlfUfmbfr 1^67. 

3756. 'Sautet Diat^dua, ieacftTatitlU aui @o|5pertdnjitUr, »püittmb. C. Bettnang. (22 3 alt, 5' 8" 
grog, b^it fcbmaqc j^^aare) unter Qcmrt^nng |u SmonatL 0ffSngni| Mcgcn f>icb|l^bn mnn lk|.aQer. fteai|>tni 

am 2. 31)>rt( 1868, 

37.57. lauter 3Ki(batl, 3Ra()lfne(^t aue (Stbingen, »ürifmb. C.-il. :KifMingtn, (29 3. oU, 5' 7" groÄ, 
bat ivaunt .<>aar(, ^laur %ugtn) wm 8(|.s9cr. Jtcm^ am 16. linrU 1868 unter Scmcl^cilung |u Bmonatf. 

•efäniinifi ttfiitn TifbflabI?, 

37&Ö. 'SdKblbaucr .Johann, jteOner aus vä«hütt«nbcftn , öftm. 'öfj=a. ©(l|üaf nbcfe n , (25 ^. alt, 5' 4" 
|ia|, Jd^Ianf, mit bunftlbraunm A^aavcn, ,)raiien Sugenj unter Benirlj^eilung jn 3 Straat tBcfingnil »cgen Oclxngt 

Mm Bej.'®«, tf^^enborf am 18. UJJärj 1868, 

3759. 6<4eib( Xnton, ^nbltr ©ccbcrer, öfttn. ati.^iL Oftanftnmarft, (26 % f^^> mttulorel. mit 
fcbiMrjtn i^iiaxtn unb Ingen) luufe Ocjirttfttng nci^n nnbcfimtcn ^ovflrcnt unb t^iirqnumi Mm Sattfen 

am 6. ©tjtmbft 1867, 

3760. <e<^Ter ^oftt^b. i<b. ^afenbinbrr, ®5gfcilct unb Cre^orgeIbe{(^ au« larrnb«^, bjtenc. 9<).:X. gl. 
Stam., (67 alt, unttrfr^t, ffti grottc ^rc unb «nnen, ito^lta^, bidcn fall, |Mfcn liafen §n|Q »om V^t, 

ftitittina am 17. 3uli 1867, 

3761. >2^r(r ^cfrpb, Itb laglB^nrc aud i^arenbac^, b|lctr. gL liam., (67 3. alt, ^ai braune 
^aarr, graue Sugni, fablfö()fig) unter j^efhafung wegen 8aiib|lrciil(erei nnb Onu^ bei ptL Vnfent^tttMfbotrt 

ppm ücg. »ItSiting am 27. 9lc»>fmbtT 1867, 

3762. «d)crcr 3olfVb. ^^ifnftfntcbt au« iartnlsicb, bftm. ©cj.^«. .^cU aj«5., (CO 3. «It, 5' 4" 2"' groB, 
unterfr^u bat braune ätugrn, bunfelbraunc .^aart, fiarfen Stxoi^) unter 8e|lr>fnng Wegen ftfidfi^ onl bcr 8aiibcl> 

9|ru>(ifung com iBfj.:®er. iDafierburi) am 28. Tqentbcr 1867, 

3763. jSd^iffem l^cicd, 24 3. alt, Sirbma(^sc^au au« tOcaunau, öften. %. gl. 9itam., butt^ ißefcblut 
btr t. 9»l.4)ir. SlUln^m nom 9. 3inHcr 1868 UNgni Cnb|i|lcn)Ieflg|rit anf 1 3«ä^, 

3764. C4)Hefetll Wo na, leb., mi ^i'icrinoieu, ivürtemb. 0.:31. Äünjcläau, (2^» .^s- all, mitlelcircB, unleri'ejt, 
mil bimilKn HiHim unb Vugcn) unter Scrun^Uung |u lOmonatL 0ef&ngnift »cgcn Zliebita^U eom ^.(»t. 
Sflilbiirfl «n 6. Snii 1867, 

3765. S(6u#(cr »cur ab, taglöbner au« Wottger«, pxm^. «. ©(^lücbtfrn, (24 3, alt, b' 11" gre^ b(onb, 
nrit blauen Kugen, {<^nn unter Stkrurt^etlung ui i7t&g. <8ief5ngni| wegen ftüdfc^r auf ber Sanbctocrweifnng nnb 
Midi twm 0e|.s^. Oflrjburg am 10. SRIrj 1868, 

3766. 9äimAU$ anai'ia, leb. lac;Iö^nerin au« 8A«cfwicbc(Ma<|, grof^ tcfl* ^bdffi, (36 3. ^«r «HH»^ 
mi, mit braunen unb ttugen) na(^ QeMftutg Dcttcll Mm w^M. ^nrnrl^fm am 31. Sbrncr 
IB68 auf 6 3ft^iCf üiyilizeo by GoOgl 2Ai 

3767. dc^mifr ötcra, Äc^ufui au> Uil^inani, »ürttmb. O.sft. (BSppinyn, (19 ^. alt, 5', 5" «tofc Uflanl, 
mit UMibcn ^nn) luu^ «tflNfinift tvtum ^idl unb Sanfclhc^acl Mm «eoiKrl^ctai «nt 2$. TUA iSßd, 

376?*. (Aonnann) @fcri\ .<;f inricfi, vanbcirbfilrr au« lOina in .Rurdo'ffn, (19 3. alt, 5' 9" 2'" 

iUbi^ twm 30 DMet 1867 «if 2 ^filfyit, 

3769. '2cf)ntttt i>(inv!rfi, S^iibnuAftflffttlf au^ (Trfarbrctb , pruifi. 'Jtj.--^. ©<^lftl^t«ni, Itlltn C|^|b(|(mi|| 
iPfflfti tanbftrfithfrti unb l'f5VtiniaticnBfälf*Hni( rem Vtii. -?lniftctii am 15. .Jiiiii 1867, 

3770. Sdtmtb «are Ii na, 2Ra(\b aui Stabtin, ©q.:». ©(^atlm^en in fl^mm, (17 alt, 5' 6" ato^, 
{(tilanf, (ut h(\i( <>aarf, c^raiK 'ilu^tn, fhim)?ff ^taft) unter QnUTt^Iimg IM 1 üloiMt O(fft«0lll| 1M(|HI fMtHb^ 
»em ©q.j@«r. ^Jfaufircftfn am 4. Ottoto 1867 

•) « o,,». 21 tl868) ?^tt «Rfb. 

3771. i^AmiM iKubolp^, «ßtixT^tfrUc au« fiangcnfolia, ptmi. «ff. gl. Utam., (28 3. alt, b' 5" 6"' 
(iroft, unttrfett, mit brauntn fymrm unb 9Iuf|ml unter Vmtrt^lnnt |> Smumtl. 6MBnfr<rit MfltK OMfte^ 

3«*tpel.i®fr. Jianffnibal am ^,&nntr 1H68, 3772. ««^ttcibct ilnton, (Kästner, (30 X aU, mittcigrofi, ^t brounc ^aan unt> Sugcn) unter iScflxafUBg 
«Üini 9(ttCtt M. Mm Clbta. VafMM am 15. Onsfecr 1867, 

377:1 ^Anopp «^jollbnia, Stfintrfcfifiiftufrau au* SBfItnnfn, »rürtfmb. Z.fl. Ulm, (33 alt, V 
irol, unt(t]((l , bat traune ^arc, blaue Slujuit, iKafcj unter Qmirt^cilung |u ImonatL ©efängni^ »r^m 
l)icHlA^* MM ec|.i«cr. VueMwg «m 22. ^bmn 1668^ 

3774. .Zc^onbcr Ticvptbta, Itb., aui Cfi^fim , l» :; ali. h' 6" .^rcfi, Monb . mit blauen Untern, bif 
Tt(S)it ^anb labm) unter £erurtbciluna m 6 ÜRonat (j^ri&naniB wegen ^Küdfcbr au« bei £anbe«t>cnDei{ung oom 
«q..«cr. 9«atMt «J6. «m 13. «iiflnl 1667*), 

•) ronr! 73 (1866). ». K*. 

3775. 'Scfioppc 'Jliuuifi, £v+itfiDri\ifi'eIlf au« Stabtba(<fn im r^iaiimtii riiaumburgiüippf, (If 2 5' 6" 
t^, blonb, ft^lanf, ^at arauc Sluacii, an bcr Stinte eine 92art() unter iöeilrafung ircgen Settel« com jibg. ®tabt| 
imäefifn am 31. aRttg 1868 auf 8 3a|re, 

:^77fi 2cf»rrpfcr 'Jiif cUuo, Scfjmitbj^ffdlt auft Bancvfupptit, eftfn. ?fi.^91. lau*, (23;\. alt, ^' 6"' 
OTo^, blonb, mit grauen lAugen) unter ^Gerurtbeilung 1 SRonat 15 lagen (i}ef&ngni^ negtn Siebfia^M ooiu 
lH|.«0cr. {Rnmlwrfl «)tSk «m 9. Cqrmto 1867, 

3777. «AufÖ ouliu# i^ermann, 2Jlalfr;^ftM(ic aiu- fiKMm in i'itufeen (25 3. alt, 5* 6" fTOfe, bbllb, 

mit blauni •JfUvirn, rem '5f;:3l. 3,">'iclfl'ibt am II. ^'^^ '^i'f ^V^hrr, 

377b. >2d)n>ar; .nmcn, iajil?hnfT unb i'äcfd^fjtüe au« ^auet), wurtemb. 0.=«. ttuüix^, (30 3- 
6 J" " t^rob, fva't'.a , uiitcifa-i, tiiit brauufn .^aarrn iiitb Vttgra) ItOd^ Odtrafmig iMgCH ^HgWNIXtt Unb WM*s 

ftrriAfifi i'cm lUa.r.'n.itr iVnir.ninjvn »im 3. ^\Snntr 1868, 

3779. ■2(htväf)ler ü^riftian, Bierbrauer ou« iuttlingfn, würtemb. 0.1%. gl Mm., (42 Ij. alt, 5' 8" 
gcoft, fraftiq, mit fdtwai^brauneu 4^ainni, fmuncu W^ßä) ua<| Oefirafung wciyai Scttdl Mm PdHih o 

om 4. Sebrüar isf;8 auf 3abTf, 

3780. C<t)n>cttbin<trt Xbtra, .önninuifdjmiebgefeütnafrau au* Diavfdioroij , öfUn. i8C|.:X- ©t^üuen^joten, 
•'»S 3- 3" ^rc% untfrfr^t, Monb, init blauen Sugen) unter 'i^einirt^filung ju 24Ulig. tipof IMgini Oru^l bS 

?anbf6rmvfiiun;i tmt> Vjncitreicbfrti tom S;bij. ^farrfio^n am 17. jtuguft 1867, 

3781 ^äfntnt t^ranjiftfa, 3Ragb au« Oif^inocn, »ürtcmb. C^ft. iRectItcim, (21 3. aU, 5' 6" grop. 
untrife^t, Uonb, graue Kugen, fxmfit 9)ftft) unter «mtrtl^Iu«« in 1 VlMMt •cffeMRif wegen DUbP^B M^p 
9t^9kt. «ugiburg am >2 ^änucT 1868*), 

•) Conf. 76 (1867). f>. m. 

3782. 9MUr ^^tfippine, fiabrifarbeitcnn an« ^obcnßabt, «ftctemb. 0.*«. «alcn. (22 3. alt, 
mHteIgr»6« ^at ftbioori« ^are, graue «ugen) unter 9efirafung wegen 8anb|hfii(ct«i twm €ti^tgcr. luglbuig 

am 1. Suciuft li*67, 

3783. CcnncHKiU <SmiI, Itf^leTgcfcOe ouft «wnlleben im «r«M. IBetmor, (24 3. alt, 5' i" gro^, 
bfiftia, mit fc^toaraen ^rcn, grauen üugenl unter 9emcl|(ilun$\ |u 3menatl. OefSngni^ b»m fNt.«0n. 9<tMtn$ 

am (T TfAfmber 1867, 

37öi. Mtocc «evrg, 56 3> oU, SRfiBct au« QObnalbafk loOrtonb. (ikiabtonn, natcr Qc^stfung 
»tflcn Sonbfheh^ Mm CtoMgcr. flD&riburg am 29. {^bmor 1868r 

37b5. «ptcfff Sian}, 20 3. ott, S)n|lbinbcr an* Statt Hl Ungarn, MKoen «ibciliUUMt w. »am 
SRagiM Sttmiptm am 11. «pcU 186% Digitized by Google 243 :)786. 9poTttv Stixi. ^nfiOcrttfCOt «M DoQmann in D^nntii, (17 3. alt, ö' 8" gwl, KlUinr, blonb, mrt 
ciranrn ?lUArn) untrr i>(rurlh(t(iillA |lt 1 ^fjt 6 fitvint 9l(flllgnt| UNBIB t^IctfUl^Iat MM 0(|.4kr. fiwm 

bürg t?Jii». am 13. ,>fbniar 1868, 

3787. iS|»ri«<nfeorfcx Unna, 9Naab auS C><x^ura, Ifim. SUMbut, (17 3. alt, fbitt, blonb, mit 
Ummi In^) iM(| Scftrafunfl iMgm eanbftK^mi »rai Scj^V. niMliMA om 19. Xlc|«aAcr 1867 «tf 8 

3788. ^triflcr ^aulinc, 20 % alt, '^{Sbertn unb 2)2alrritp(fitrr ton "Jltdaxinlm, »Altft. 0.<V. fllL Nun., 
biu* »tfdMiifi brr f. iioligfutiirtfticn 9)lün*tn vom 14 Cftcbrr 1867 auf 3 Jährt, 

3789. Stein 3 0 ^ a n n , ta^ntr au« 'JMrbrraula, l'anb>r.::'il. ^nlfrlb in ffurHim, (&5 All» mittfigreli 
\6)lattJ, mit rBlblic^ braunen, fiHftstTi ^aarrn, ciraucn %ui)fn) nacb ^tßrafunki n>(t)tn San^hrd^Rti, Qcttili wtb 
ännafintf fine* falfc^tn «lHainen? fcni Iki^.-.^. i^rocibriitftn aiii 3. ^ejbr. 1867 auf 3 ^al»«. 

3790. 9t»intt « n n a an a r i a, IDiaurcTi^alifltfloitaM «Mitral, bob. fML Itctf (30 3. alt, gcsft, f^faiit, 
aiit tmuHn AMmn) »tant gctptrbimäliger Unjut^t mb SitaülMcitt Mn 6tfeMiMff|h«le VugSbutd am & OUr. 
1867 fraunt ^rm 5 im «Ucr tmi i4i— äo^ccn {h^cnbcn JHnicm «if 5 3al^r 

3791. 2tri)(tn(t HicAu« (au* buifi^^fr Jgjabfrfacl ivnannt) ©abfr^ffrllf au? ,<MIbfr» (45 3- 
mit rbtblicb l raunen öaarcn unb fttras ffnra*ff«fm Stüdfn) nKflcn ^bt^fft flctrubien iIcumunbtB unb unbtfuatcr 
®<wcrt>Sau;LiinnM. v(>in Vri BiieLnbur.^ am 11. ^3t) 1867 , 6jm. !Rf(|icnui8lciilfd(Iic§ttiig iwm 81. ttai 1887, 
Klib TOiniftciialA^ntfcfilifpunii vom H. ■n'crfnibfr 18B7, 

3792. 2rtibtni) 3 0 iilfiiUrafKiif au* »reitfnbcrn in IJrnifetn (48 3. olt, 5' 6" arofl, Wanf, fyat 
f(1>]var;r .iv.i.-.vr. blauc^rauf ^u.^ni i initci '.[«nurtbeilun.^ .ui I aTicnat 15 fUiftm QkfblgRit 1M8ni KiMtllr VM fett 

ianbtfinT.t'fijittici rem ^fn.;@cr .Ifcbafimbuv^ am 1:*. Cficbcv 1867, 

379!. -gti* «ämil, ®(^)lofiet9f(fae ou* ««Ii n (17 3- alt, 5' tU" grofe, unttrjftjt, ^at j(^watj< Äaate, 
{itaut 'ilugtn) unter SmntbcitaiiA lu SrnrnntL (BcflUinni Mfgm Difbfk^II »vm Qq.t«cc. Qatiiait^ «m 

17. S)qemb«r 1867, 

3794. iSticflcr 9 n n a , 8(^n>tinfy<inbletflto<btn auS l(3euni'A4 in CxfUrreicfa, ( 16 3. alt, untnfebt, ^at btauM 
Amt« unb 9ugrn, nmbr« (Mffic^t) mter Difhrafuiu wcam taiibfhcicbcici nnb {cmnMmltiflCT Uitaw|t Mm Smibfl. 
$«ff<ui D am 22. 3uni 1867, 

3795. Cftuiber 0^ o ) e p b , WüOrr unb eSdergefdle aue Vtd^ut in 9}öbnim, (72 3. all, 5' 6" 9:06. ^t 
aanc iö^att, «uiitn unb i^^art, ift unicrfr^t, ja^nM) Mul^ 49tilnifttn0 wedelt ttit«itttai4fVlfi$n^ Mmi Qiqi^l. 
SttBilinfl am 16. 3Snnrr 1868 auf 3 3a|;K, 

8796. Zfai8 3o^ann, rrabtbinbfr ouS 9liib{iisfti In Unflam (18 3. alt, mitt(I()ro|, fdlanf, IhntMnafifl, 
M tcoune ^oatre, blaugraue Kuiifn), reflArr rem «ej.rCSJer. 7\rnnnr] atr M. ?<cb\. 1868 wegoi •nMkltllfiligRit tu 
24tifl. (Stflngnift tenirt^ilf njurbe,' bui* 'i3ff*hip bf* 33fs.-?J- Aifiniu;\ rem 2. l'iärj l. 3., 

3797. Ifdiiflflfrei Johann, iaalö^ner au« ilKetj<b, iJfttrr. 0.^«. @lum», [ib 3. alt, 5' 7" gtofe, mit 
htObrauncn .i>aarrn, blauen %u{^m) noA tBc^Rlfimfl Hcgoi Ocitdt nilb Sonhfhfii^nci «em tStpl. Cw^Higatot 

am 12. 3änner 1868 auf 2 3a'^re, 

3798. Z^urntoalbcr @ecr(^, S^nftcr^ffillc auf HtnbaA, bficn. ^.«H. St^), (20 3. all, 5' grol, 
fd^lanf, ^at fcbmaqc .vaare, bvamu .nu^Kn) burd) (Sxf. Mt. 9^if9n, Ohhiqm Ii3f. MM 10. SuH 1867 tt«lK 
Semrli^cilunA ju 8monal(. @efängttiü »egen £iebftä^len, 

3799. ^efalif ^ranj, ^vmmil out «Tejni«, &ft. 9.dL fit. fltam., (40 3. dt, b' 7** 6"* gra|, f^nSd^M^ 

mit braunen .pNa.urn, langer 'Jiafe') unter ^eniribeilunci )u 30tSa. ®rf5nani^ to«Aeil OnU^ ^ (ttflMlMmdtltng. 
JBtttel« unb Sanbfireit^rei com Söej. ©er. Xes^genborf am 29. x^ännrt 1867, 

3800. 93i8t^ttm 9Raria, 19 3. alt. fDloflb Don Otolgmain, iftm. CAljbucg, unter Qerort^cilung 
;u 7 ^n\^\ 14 7a«ien «cflii0Bifi mgcn Sitbflft^tt, Untaf^biiiiuig mb SanbflRl^ml Mm Znw>8tin 

am 17. ijcbr. 1867 *), fd)lanr, mit braunen t^aaren unb «agm) «attr wftafNnil mgm QctMl unb 8Mtb|h«i((CKl »om 6t«M* «. 8«lbfl. 

SDtemmingen am 8. Jänner 1868, 

3802. 3BalIinf)rr Sarbara, taglb^nrrtmittlM au* <8ia|au, Sficit. IML ^dhia (44 3. alt, mtttelgroB, 
unlerfe^t, mit biaunen .^laaren unb niuyn) unter SSmnt^ci&ras )U 2 SRMMt 15 t«fl(n 8teKhtflRit MgCK S>icbfla|tt 
Mm V<j.:®fT. Iraunjiein am 6. "JJotember 1867, 

9803b WMUt 3ol^ann, ^(^aufpicIbiMllMr ««• 9lt8 in Stanfrtii^ (41 3. alt, beil. 8* 11" aro^, untnfcbt. 
^t fK^MMqe ^Mn, f^qm Bt^mu* unb Jfaiibdbart, bmwie tufliii) iMb8 fcinm 4 tfinbtni unb fiincr 

38U4. fBalter *Dt«gbaIen«, bm^ 19cf<|IttB bM 9.««. J^lfuit mcMt ScgitimationitofiflhH Mm 8. «)Ktt 

1868 Ulf 6 aRpnatt, 
Digitized by Google 
243 

-ZBan? (^IBanfa) ^^eftpb. ^twcbncr auä WitfiM, P Äönic»äfaal in S356mfn (45 alt, 
mittti^tol, blauäuA^ mit fajianieabraunen ^ann) unter )Ö<|tTafun^ nxgtn Sanb^rit^rei oom Stabtgtt. ^Ha» 
ftn 1. %Ävux 186C 

8806. Bml« 3«>f«l»l V. IBMir 3»fc)>^, 

3807. fSBeber Johann, Ifö., au« JtebboU, »jreup. -S. Wfl-jffl^ l-'l' X af». 5' 8" grofe, blont, bat (\raue 
ftugen, fpi^c 9ia|r, ift mit <inm ^«{icnbrud^e be^atlttl unttc sütrurt^rilung G 'JHenat (StfSngnii nxgrn £)icb^a^(fl 
pum Vti -&tx. 'JUuftm a|6. «m 12. €(<M«iRbec 1887 % 

ConriO (1866> Die «ek. 

3Ä»8. '4Bef>cr ,\offt?h, ®arlnfr au* («frSfrlb, prfufe. ?lmf« .^l. "JJam. i-lö alt, 5' 8" groß, uiitftfftt, 
mit brauntit :ö<>arrii, qrauen ^uiyen, bat aut brr linftn ölimfcitc (int dt^ramine) unter Strurt^^ciluna ju 4 3^(><^< 
3 3Ronat 3uil<tl>au« w(^fn Dirbftabl^ uu^ :Rairrbr aili bcr üanbÜMlWcifinig Mm Ck|l0ingMH^tl^fe Mtt 
nnttrfranlrn unc ilfdunrnburg am 3. £)qtmb<r 1867*) 

•) Conf. 47 (1B67). Cif :Hfb. 

380^. :GSen}eI Barbara, laglö^ncrin aud Zlal^nba, pt<u^ i»tx. m^i)txi, ^30 3-^11, 5' 2" aro|, h&fttg, 
nü tlonbrn ^aarrii, i^raueii Viiflni) unter Qmtrl^rifnm |» 21tl0. Kn«9 loegni Simbllin^cRi vom 6tlbtfl. fBlb|> 

kaxct am 18. 1807, 

3610. OBeflcrmaier anana, ^aAtd^ncrtn au« ftänaclKm, wfltttmb. C^ü. oI. 9tm,, (d» ^ aU, 6" 
«et, ft^nf , bat blonbt ^aarc, nraue StiAcn) wilcr QmiilVUMt P 8 ÜRsnat •cfHnsnit «gegen (Mengt 9m 
W}.i9er. TOfmminjien am 12. Cftcbfr 1867, 

3B11. CB«4I 9»A]c, ic». ZagiS^ner «ni ä»»nMk fSiM. 9tx. Stotpcn, (19 3. aU, mtttcigtoftr nit bimOcn 
^aomt, fNweR Hilgen) unter Beflrafung mgen &nife1lc(i(|ccei »«n Sbg. St^roben^ufrn am 9. Sdinw 1M8, 

3812. Otfhnt 3toan, (eb., iftod. «ttufnmm mf Ci^m«^, Ijkw. fBcfMaltn, ^ 3. «It; 10" gro|, 
bat fc^warjc ^ixan) burc^ Scfc^IuB bn f. 9»Lsf)ir. 9UIW^ Mm 20. fAiuat IBW MMgen 9la9o(t9iiB^leni anb 

«ii|i<r^ctt8grf&^rli(brfit auf 3 ^a^rc, 

3813w CMIIfo^tCt Stiebri^ fBil^clm, @<^nribtrg(fcUe au« 'ißanjUK im 9nfA. SReMcnburg'Sc^merin, 
(24 3. «Q; 5^ 2" ft^ ^ fenuiiie ^wtt), Mm Oei.»«. 3ii^»(flftbt am 10. tDqenAcr 1867 «tf 1 3«^ 

3814. SBmbifd) 30 bann au» (^nc|tl^aibf)(tt(n , 5|!rrT. ^ na^ (leffaMi^aig Wfjm 8anHteeU|cni 

unb ^a^älfc^uut) com Stabimag. itcmptcn'am 11. rqtmbfr 1867, 3816. Stefer 3af ob, J^nMer an« ftramfai^, öflm. 9nAL 9l«tt«nbctg (26 3. alt, ar«|, mit 
^aren unb SuAen) m4 Oejlcafing mgen unbefugten ^{hcnf nnb t«Mf(i(^l»nM6 Mn> >Be|>«>> SmifCK mi 

6. 9)c}nnb(r 1867, 

3816. Oicimv 9ran) Xa«er, ZagD^ «u< Mnbcrlb«^ in $reu|en, (29 3. ott, 6' 1" aro|, ft^Umt 
mit rBt^lii^beMtuen Aaarcn) nio4 Qeffantfung «Mgen Sanbfbci^cm bnn^ Veft^ft b«t t V^t^SMc. SRfin^cn Mm 
11. S^ril 1868 avf 2 3a^te, 

3817. CBiHnct 3Raria, XagO^erin au« Sitfcring, Bficnr. t9q.iV. Gahbun. (42 3. «It, mittelgir»!, unleiB 
fegt, ^t bunWbraune J&aare unb ^lugtn, fhnnpff 9?aft) «jom Sbg. Saufen am l3. »eptember 1867, 

3818. mohtuhA 3o^ann, liftbUnefelU «i« iKa^Df<^tt> in »öbrnen, (.20 3. Ott, gcoft, f^lant, blonb, mtt 
ICH Sugen) unter. 8c|tittfung wegen QcMml Mm Sbg. Deggenborf am 5. 35nner 1868, 3819. tMtmIfaa Oilbelm, Bit«!« «ü G^eibcn^rbt in ^anfrei«^, (21 3. ott, 5' 10" groft, ftSfi 
mit blonbcn ^turnn, braunen wigen) unter 8cnntl$(tlung |U 4 9R«Mt tteflnguit wegen fyiebfto^ imn " '" 
Oer. Sanbmi «n 21. 3uni 1867, 

3620; Soff Sodann, 43 3. «It, {»anbiunadbience auf Qw^att in Dft^mtn, nai^ Oe^funa toegen fioNb» 
1hck|cnl unb S>icb9«^ buti^ Qef<^|i bct r. ipoLsSi& fUtfln^cn «mn 14. Cegimbcr 1867 auf 2 3B|n; 

3821. fBptuba 3o^aun, XifcMeT^efene auS tRabrfcbi^ in mbmtn, (23 3. alt, mittd^rol, bl««b, btmlttgig) 
natb öffirafung we^en ©etteU Dom »ej.:». SlU&tting ani 19. Cejember 1867 auf 2 3abre, 

3822. Sattflerf 9RagbaIena, (Steiitmebtoillter unb Snacib auS 6ee, ft^rr. Qej.sV. Sanbeif. (19 3. oft, 
miltteIgTO§, untafrit, mit braunen .f^aaren, graublauen ?tii>un1 nacb '^cftrafung HCgcn Ucbeitntnng bct SMcbfbl|fil 

buttb SSef^IuB p(r f. ^oL--t;iT. ÜJlüntben r>em 17. IRävj lh68 auj 1 3abr, 

3823. .-JcUcr ,\obann i.«cov,i, lav^t&bntt Mi -moiu^tvi , vreuß. «1.^21. £(^lü(bffrii, (.23 3. alt, 5' 8" 2"' 
^10%, untnjftt , 1m[ blonbe ^laatt, blaui^raue Vlii;ifu. oberhalb ati linfen fleinen (Jinsitr* tuu c^xo^e ffiarje) 00m 
«q.:(SeT. ^inbe^eim am 24. Sugujl 1867 unter üierurtbeilung )u 7 tRonot 7 lagen (^fängnil loegen ^xwSfi bct 
tanbe^oerweif ung, Dieb|liiyg, 8«nb|heHlerei unb OeH«»*), 

~ ^ GNf. 58 (iäm!). fl>. 8lib. Digitized by Google -I 244 3824. '^ithhtd Johann, ®4ul>nu4tr;ifffaf an« Staspif , ifttxt. Cq.;?». ScfcüttfneiPKii , (36 3. alt, .^rcB 
«ntcrft^, mit |(l^i9ai;}<n J^oAtm, bcaunrn iHugtiij uutct Sentrl^cUung 9 i>ionat 14 ^oatn ^kf&ngniB »cgen 
bcr SMibcnmnDCifimg uiib Bdttii Mm tkM^ Dcgambccf am 14. etptuibtt 1867% 3825. Jif^fff C^ol'ann, Üb. laii|l8bncT auS ^iffinfim, "-niricniD. Ojt%, jNn|9(im, (27 alt, 6' 9"' .ucß, 
fi^lMtf, bat r&t^U(^c ^aatt unb Qarl, graue %U0ni) unter ticrurtbeiiuiif in fimmiBlI. wflRAniB irr^rn .KkUffe^t 
«Ml k«r 8anbc8NnDCifitn(i vom f^M^ Ibi^Wiiit am & Vtlq 1866*) 3826. OTtriani ®i c 9atta, 30 3- «tt* Vl«imr au* Ubine, m<b QHMmn« «Mflm «ettcf« 
bUTCb ©<f*lwfl bf? 'r^vii'lratt? Äfmrtf" vom 26. 'OTai l^fi><. 

3827. 3oUcr l'Pttni, ,>ahifarl'Citfr fcrtup, bitfvr. iBf|.sa. »lanbcd, (.27 *l>f grc^ uni«: 
fet^t , bicnb , fhimpinafio^ unttr -Z>trurtbcilunc) )u 1 ^abr 3 lagm (icfiimiift MW0m t>i((i#S|ltll Onb «mmtim« 
frtnibfn ?2ammä tcm Srj.-C^fr. 'Äihi^burc; cim 4. flprit 1868, 

3828. 3o4 3cNnn Oeorg, Xaalöbntr aui !ßU^(ba<b, öflm. .üq.Sl sKeuUt, (41 alt, mituigre^. mit 
bioHncn paaren unb SuMii) mlir 49cp«fttVA w*6M 9tmi, SMbfMAirci «, »9m 8b«. CAnfeaibMifai am 
25. Stbroar 1868*). - 

*) Coof. 2 (1868). CKC^ •) Ooof. 22 (1867). *) Coof. 5 (1867). t). iReb. I t>nur bn Ur. Idtlb'fi^ eui^twfmi (,Qttbt ^rcut.) 1 
I. ^tltfalt 1868. mnUttn bcn 2. ^al\ 1868. 

M ItDtrifi^ni 6tntro(s^o(t)fi;8Ianre tioro 1. Jänner bis 30. ^unt 1868. «bltr 3oftp^ . 

• • ■ 

Ägm . . . Ätfffmann ©fcr^ 
a^I Otorfl gtifbriA 
Ulbnt (8<or<< Jormj 
atbm ©mi^arb . 
«tbtrt tianifl 
«IbtfAt 3arob . 
«Ibrfdjt 3arob . 
atbrtdjt S^bann 
^llbrrc^t 3o^ann 
» » 

a» Zt>m ■ ■ 

aitniborf« 3offpl) SItfaltn ®totg . 

• » • 

amann iPfrntjaib 

Slmann ^^o\tfh . 
3lmt!bnfltr Snbrta« 
Ämmon '^aiob 
Smmon (^ranj 3Eati(r 
9(m)}fnl änton . 

» » • 

Smr^ttn 5ntbri<^ 
?lnftäbfT<^tr Öterg 

KngcrmattT ^jhfolaud 

Hnalmcirr 3lIoi§ 
Änpuber 3offV^ 
Slnäbai^^Sftffnberf 
@raf 5. ... 
Änt^oftr 3d^. ©apt. 
Snjcnijnibn: gr, ^aul 

«»rfflbtcf 3afo'b . " . 

«rnclb 

flnioib (Vritbritf) 
%mclb 'JRat^SuS 
ariiotb War . 
3lfam Qalmtin 

Vul VntOR . 32 «iimütlfr Sranj 
17 ©abtcih) ^ttn 

35 8a(^«r 3ob. SBapti 
Badjtr 3pfflP^ • 
Sacbmann job^nn 
öactmtifr 2lnbifaä 

28 Sadtniaier 13 

16 
19 26 
35 

6 
34 

1 
41 

7 
22 
26 ©at^fcbrotUfr ?lIeiS 
©abbtrvjtr 3«>KP'' 
©abft ÖSfcrj . 
iöabfr rtitcrij . 25 
30 
33 
36 
26 
30 
18 
14 
30 
27 
38 
2 
9 

1 

40 
1 

35 
o 

7 
41 

23 

36 
34 
23 
33 
41 
3 
22 
36 
37 
33 
2U 
21 qSabrr Warfjia« 
iBabfrfd>nfibfr 3o'>- 

Sermj . . . 
^Babbovn ^Rifolau« 
©albauf ©inion 
SanttS äliiton 
SBaKina S3al«n«in 
^Baltfü' 3p^>^in" 
5Balt^f«bapiftI ©ambfS . . 
©antnfT ©ngflberl 
iBaar &tcxn . 
©arnidtl QStorj 
?)arl^ ausiufl 

53art^ 3cffpb 5jartmf(^ta3 $ieii 
«<artlmä Xawr 
©arlf<6 3o^. 
iBauer . . 'Baun 31(oi« . 
i'autr Änbrta« 
33autT ^trbinanb 
^uer moxi 

0 m 

■©autr (Storg . 
9oun (8<org 30!eautr 3<>^ann 
2| . 39 
15 
15 
25 
32 
21 
25 
20 
14 
12 
22 
13 
20 
30 
28 
2 
11 
33 
36 
Its 

32 
3 
2 

30 
36 
41 
13 
2« 
37 
24 
41 
17 
11 
34 

3 
12 
15 
14 
15 
25 
16 
19 
38 

1 

16 
2 
17 iJautr 3obann 
'öautr 3f'janii 
■ßautr 3o^'J"n 
■iBaurt 3oi''3"" 
3ofttb Caiici ■©auft 
^aiitr 

?)aufv 8 
10 
31 
36 
39 
14 
17 ^JRar . 
j^tfclau« «aufT Ctte . . 
©aun ©fbaftian 
*au<rnfeinb 3offPb 
SaiKrnbane . . 
Üautvnjcbinibt ^tsh 

^auforftft ibcma* 
'Baum :KHboli'b , 
:6auniann j^canj 

Saumann ^raitj 
Saumann 3°^""" 

• » 
Saumann Äcnftantin 
•Saumann lUtcbacl . 
Saun\c)arnur 'Weani 
iöaumiiartnfr (Stprij 

m m 

SaunioiaTtnn' 3''fWl) 

m w 

iBaunu^ärtn« 91loiÄ 

Sauniii5rtn«v3ctanu 
Saurifbl ^Uh^afl 
Staulifu ». . . 
Stdjtr 3o^ann . 

SBfi^r ?ortni 
Sti^tcrtr 3eb. «avt 
iSfbartinfltr Äflrl 
Saitr anbrcaä . 
Saitr (ätorf) . . 

8*^»r 3o^ann . 

iBaVr 3 ob. Wfld^ior 
«apfr 3o(fp^ . 
^ai^tr Ston^arb . 
?3ap*r iJJanfraj . 
» » • 

lüainlf «Stbafttan 16 
23 

30 
37 
38 

i 

23 
28 
36 
25 
37 
12 
14 
37 
23 
35 
35 
22 
29 

6 

7 
14 
16 
41 
37 
40 
14 
15 
11 
17 
23 
18 
32 
28 
30 
11 

8 
23 

1 

11 
17 
201 
41 
29 
29 
33 
13 
14 
29 
8 
36 
13 
2^2 
40 
14 
17 91ännli4r Xamni. ©aiitrlein, ScbiPti^er 
Sainltin 9lbam . 
^iuytX 3cb. @fci\i 
iBailtr granj . . 
Säum! "ü^at^iai 

I. « 
43SumUv 3'^'''>"" 
SSiimItr HJall^ias 
Säunilcr i^icma* 
©fin 3p^. ■'t^frrmann 

©od 'Jiuüun . . 

i8td ^Suauft . . 

\m 3et*P>? . • 

Sbd ü«avtin . . 

iBcdfr aiuoufl . 

•öedfrt ÜKidNael . 

Söll« 3Pi«l?t? • • 

••Boblfr "f^fcbDi . 

©cbm ^bolpb - 

Sc bin ®fotg . . 

S6bm (Storji . . 

Söbm Salfiitin . 
Sö^nitrl 3ch, Sa;?! 
Stm^l @eor^ 

Sflibtl 3eV Äavl 
flfnbei ®fPig 

Sö(^n(v 'iStubtcad 
Stnf« 3e[>. «ifolau^ 

Sfnfffftr Q^riflppb 
Sfnfoffr Octtlieb 

« m 

Sfnj (Jliaä . . 

Sfiy Öforg . . 

Sär 3arcL' . . 

Sär 3ofm'" • • 
Stbv 3<)^<itiH 

S«T 3''|tVb . • Sftr Itafpav %nton 
Sfvbtric^ W\6fi.t\ 
Scrdjiclö 3offp^ 
Srr,^fT Stugufkiti . 
Stri^ft ßkorg 
Sfrijer 3o^. Saiptip 
Stral>offv 3cfe|>^ 
Stvgmann Stuguft 
StTijmann ©for^ 
Sb^iinan (Stcrg 
SftI i'bilipV . . 40 

5 
36 
15 
16 
25 
41 
17 
21 

0 
41 

2 
41 
33 
40 
23 
10 
22 
41 
16 

5 
10 
27 
32 
21 
25 
41 
%\ 
30 
26 

7 
35 
39 
29 
39 
10 
25 
2S 

2 

33 
15 
25 
40 
41 
28 
39 
3« 
31 
30 
36 
39 
2 
7 
4 

28 
39 Sfrmpftr 3ofrrt 
Srrnaufr ?lntcn 
Srcnbt (^forg . . 

n m * • 

'Btrnedrr ©il^tlm . 

StrnbaTb 3'>ft|!b 

Sfrtl $ritbri(^i . . 
Sbfdt 3"^^"" • • 
Sft*lfr 3offp^ . . 

Sfät 3''frV^ . . . 

Sfjtlfr 3effp^ . . 

SöÄwalb 3of«p^ . 

mm* 

ScfU (®torg) Jrifbr. 

Sf'ti %t\tx . 
Sfjoib 4>tinri(^ 

Sirbtr iUnbrrad 
Sibfv 3offpl) . 
Sibtr martin 
Sieb« Xavtr . 
ȟdinl 3Jiid>atl 
Sücbbotb Äarl l^ubl». 
Sidjirr Snlon . . 
Süd^Ifr OTarfnÄ 
Si(^lcv S^lcfiltr 
Stt^Ur Simon . . 

* » • • 

Sidjfmtifr Oforg 
Südjntr 3o^- öbuarb 
Sü*ntr 3o^. Diifol. 
iM'icbnfr üoreni . . 
Sücbjfnbua . . . 
Sübler IRar . . . 
Sü^ltr TOicftafl . . 
SiUig @(oig . . . 

* » • ■ • 

m m ■ • • 

Siümci« 3«>b- ^'i"- 
Sifimmr *Kt<^atI . 

Süllf JpKinr. ßfyrip. 

Subn>tg . . 
Sinbtr granj Siub<t 3^^"" 
Sinbfr 3o^ann 
Qinbl granj . Digitized by Goi 
SlännliiDr 'Ramm. • ■ ■ • 

93irffn^fucr 
Qtrfmanit '\:tUv . 
«irnb«! fluten . 
Öirritr VliilcH 
iÖinifr Vubtfiq . 
3}tniili>(f (Jtsrift. 

ipeiiir. . . . 
tMfi^t Üorenj . . 

• • ■ • 
Sit« 3oJ>,uiti . 
^BUnr a»altiii 

©lauf miMni '. 
"Blantbalfc i\raii} 

ff I» 
©kfi .... 
SBIB(filno|fr StftfsAn 

iblfibinbauä ^V^^nit 
*Itul 3;e^ann 

Slcnbet 3cffpl? aut 

9?lümlt ScniAb . 
Sülum "^hiüvp . 

«lüntfcrtl . . . 
^lunbtr Simon . 
93lunbn iebia* . 
Sojjfntifbtr ^Xoffpb 

{Bo(\nrT Stcpban 
5Po<f Oafob '. . 
330^1 3o)t|p^ . . 

CoO ^ßfiillp» - . 

SBonnacfer i^clfr . 
SBo^eebUiUb(,CliO 

ff IV * 

iPcnirti SüfüL' . . 

»i^ofi» 3(ntpn . . 
■Hierin Xcnat . 
Ü^rac^fr Xavti 
SBtabI Simon 'JJranb ^Inbitai •>4 
i.'t 
u 

II 

:>u 
■ji) 
i; 41 

31 

•j 

37 
40 
3fs 

') 
iu 
3ä 

4 

■) > 
•23 
13 
13 
lu 
fi 

1*1 
•> 

24 

jy 

33 
•j 

14 

33 
2'J 
2H 

•26 
M 
l 

13 
41 

3:S 
41 
3(i 
36 
3 
23 10 
17 
22 
b 
y •i*TanH ?i>plf>';anii 
i'raiib ^\obami . 
■f'iiun ,\ran'v . . 
i'raiin lV>uii.u' . 

i'raiiit ^cKutii . 
iwwiM ,>pb. VrcubarO 

» * 1» 

;haun ,u'l». •.•iifplaud 
iHaun 'VUnlivc . 
!HaundiÄ ^t"'''""'" 
i'i-fdievfv . . 

■yrtincr »uan,} 
•ä«il iJiiUfiiiS 

tt » • 
Slfiliicr OlitDifae 
iUfilfauiftcr o>'»fcb 
."«fifle v^littrca« 
i^vcltin;^ .vcvbinanb 

» 1» 
örcUiii.ifv Rail . örücbert Url-aii . 
Miin Jlibfrt . 
l'viicfbaufv 'i'iid*afl 
i'rucfiitr %nXt\\ . 
üniunri- itvanj . 
öninnn- ,xrauj . 

i'runufr ^i^ffp^* • 

^xmntt Vcrenj . 

i'rniiucv 3cbaftiau 
l'runuioicjcrl'iEtarö 

5Briitf*tr ■Hlo'ii 

•i<ud>bfr£ift ?leelpb 

i'u*bfrs^fr iyriebvi* 

•r n 

i»ii*<T ''StiDrfa^ . . 
;-uc!>baii[cr ^ff^^mn • iyerbiiianb 
i^ubtbcilfr of^*'"" 
ßiibtiififi (S^ccn^ 
iHirficlb l'outä . 3> 14 

IC. 
2;> 

kl 

41 

21 

2J 

20 

29 

3 

3 

20 
2'J 
2t. 
24 
41 
14 
I;. 

«) 
U) 
6 
1» 
Ii 

2Ü 
22 
25 
26 
3H 
41 
1L> 

■>u 

i» 

14 

36 
22 
■24 
22 
31 
30 

6 
17 
37 
l;i 
20 
2ci 
17 
37 
32 

4 

i 

14 

H 
1 
II 

27 

n 

4(1 
41 
17 

■29 Wäitttli^t 91amrn. 8> ?uri\tr (Vanj Xaofr 
I'uv.\fr «arl . . 
i'utsKT Marl . . 
ruToiKillcr Wulwel 
i<uvfat^ 'JliiDrfae i'urfavbi 5>ii*acl 
•i*uvfbart Wartiti 
!-iivf[<avcl lUar . 
i-uüfif ll>ill). '.Hnbr 
t*abur;icv ".Viatbia* 
tatfufi oi^l'' ■J''^V- 
r.i.Ullntbcv AH binanb 
lailaiMlc 'i'aelo . 
tambccf (*tox^-\ . 
raniicr ,\i.'jfV'l? . 
raiinfv ^^pffpl» . ratttibäiiffv Satl 
«^anin^vc Siniou 

» m 

ravffr ü)laAnuä . 
ravva ^rauiicilo 
Tauld jr'l)''^^"" ■ 
tar Ooftpl) . . 
iarfiibfr^tv 3?iiKcuj 
» " 

tebl ^chaiiu 

rfjii^nboi-fcr "^tUx 
Däublfv ö^orcj . 

■> • • 

rcitblicttfr Ülittcii T'Oifrl Wi*acl . 

rculf* ;^ranj 
XfutfdjErtbauet yijrifl. 

r*cfer .Xef'ann . . 
rflaiion ,>ob. SlJatb. 
tiflalrcn ^ob- 'Citui 
Tfllfr Öforii . . 
ffUcr JL^clf jani» . 

i!fni<Ifr Viibietg . 
I'fttf .<>fimicf» 
ifnf U)li<baci . 

rtnf Simcn . . 
rrfAlfr 5"tinanb 
Tijtb 3'^l>'^nn 
rdcU'b ©tlljelni 
■ttlliver ftarl . . 
£itmn lUiii^atl . 40 
11 
41 
41 

14 
16 

23 

3& 
!) 
IS 
31 
I 

ir. 
41 

3^1 
2 !> 
12 
19 

23 
3 
16 
3G 
37 

40 
25 
29 
10 
1 

32 
40 

8 
20 
11 
13 
lö 
2b 
10 
36 
28 
22 
28 
35 
3n 
30 
33 

3 
20 
26 
30 
1! 
35 
29 
35 
10 

2 
35 
41 
37 
22 91annltd|r 91ainrn. rinffl i>pbaiiii . 
Ticnitbicr ülnbrMö 
t 'im (^ccr.i . . 
Xiirr Sfbaiiian , ?ürrtfrf ^a'bann 
rirruil ivcdi^aiiii 
riuiu>i '?lbam 
rürtiiaifr •i'avtbdcuiä 
rüriiev Uii<batl . 

n * • 

riif*al l'Jar . rinicui Marl . . 
8jriilmar Acitbri* 
Cif^i oPtait« ■ • 
t'ift' T;chauu 
Xieli ^cbaitii 
riv'lt ^'icbaiin 

ricv .VM'fvb . . 

£icti *ii.'ilbc(ui . 
Col'l Wartiu . . 
Toblfr Sari . . • I 
rdliuaifr (jraiij . 
Comic 3<^N"n • 
ronauci' 3i^f'>-'b . 
toptel ^liibKaä . 
rppi*jl Vaul . . 
Joinniifv 'Jlbalbcrl 
rcvfiiiiifr ;'^j)na5 . 
Toifmaun i'ubii'ijj 
rem Öeorci . . 
rrä.ifi .vrani- . 
rrfil* i'fonbavb 
Crtjffmfutljfr ^oliann 
I'vcrltr ;,VfeV^ ■ 

m n 

?«r(cv ?ub>pii\ . 
rml« Iboma* . 

Eulltii.lfv ?Uci* . 
^ ulin.i« ^^■»fob . 
fumlfv Scbafiian 
rm*btnival6 "JRitfi 

itvfl 'Jlnbrcae . 
.iifel ilbam UJaflu* 
ttbtliiu^ t'ubnjtg . 

(*btr iuiul . . 
Ifbci^arb "IHictjafl 

©bnrl ^Johann . 

(Sb<rlf ffli'fäu« . 

• • • 

(ärbfTlt i](ranj Sfrapb 
(ibcrltin 3ob. ijrirtr. 5 

29 
3H 
13 

2iS 
33 

3:. 

5 
5 
II 

25 

3i; 

17 

25 

2. 'S 
•i 

28 
15 
36 
38 
41 
36 
29 
33 
5 
4 

36 
29 
3 
3 
28, 
19 
41 

17 
41 
40 
28 
30 
41 
7 

34 
29 
22 
30 
36 
40 
38 
17 
20 
29 
17 
28 
23 
8 
11 
17 
25 
14 
20 
20 
24 Wnnnliiiir 91amr«. 9» (rliifr ^Slot^ . . . 

C^bner cHcciij . . . 

m 0 * • • 

Inning mitbridi . . 

Cftheiicv i)£afad . . 

(*b(i Johann . . . 

(»t.« ^oftvb . . . 

Cfter l'JatbaU'* . . 

t*(\fr ■ • • 

?»fsjibi 

(»(^laii ^PffP^ ■ • • 

M w - • • 

^i^lcfi HOKttJ . . . 

(*i*clc iüiar . . . 
C^ithcnirba ?lnbtea4 

(^icfibcrn . . . . 

Gicbljovn 3o^a«n . 
t^icbl^crn lliarlin 

t5-i(bi«jer 3*'*^ • • 

^'•itbiu;^«' lliifclauü . 

(5id)inc(fr dvanjl . . Slirfinei ftonrab . . 
Ch>cnuann Äarl . . 

ts-inbtnvr ^i^olf.'ianö 
(hivini^er Simon 

» » • 

eifflf 3obanrt . . 
eiftn (Sijtn Äavl . . • 

Gifenboftr ^o^*"" • 

Giffiilcbr ijranj Ja». 

is^iffiimann . - . 
tViffufcbinf SWoHaang 
t>i(fnftiaul ^ob. URidi 
(^ifcujo